DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa"

Transkrypt

1

2 Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa 2015 Spis treści Pochodna funkcji w punkcie. Pochodna jednostronna, niewłaściwa i funkcji odwrotnej Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej Obliczanie pochodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia Pochodna funkcji a styczna do wykresu funkcji Różniczka funkcji i jej zastosowanie do obliczeń przybliżonych Pochodne wyższych rzędów. Wzór Taylora Zastosowanie pochodnej. Twierdzenie Rolle'a i Lagrange'a. Pochodna a monotoniczność funkcji Reguła de l'hospitala Ekstrema lokalne. Wartość najmniejsza i największa funkcji Wypukłość funkcji. Punkty przegięcia Badanie przebiegu zmienności funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Pochodna jednostronna, niewłaściwa i funkcji odwrotnej Chcemy poznać prędkość obiektu, który porusza się ze zmienną prędkością. Mamy informację, jaką drogę przebył w każdym czasie między chwilą 0 i T. Obiekt przez pewien czas przyśpieszał, poruszał się ze stałą prędkością, zwalniał, zatrzymywał się,... Jeżeli policzymy iloraz drogi przebytej w czasie T przez czas T, to otrzymamy jedynie prędkość średnią, która słabo opisuje, jak poruszał się obiekt w rzeczywistości. Oczywiście możemy podzielić czas na mniejsze przedziały czasowe. Im mniejsze będą te przedziały czasowe, tym lepiej prędkość średnia przybliży nam rzeczywistą prędkość osiągniętą przez obiekt w tym krótszym czasie. Ideałem byłoby znać dokładną wartość prędkości w każdej chwili z osobna, czyli prędkość średnią zmierzoną przy długości przedziału czasu dążącej do zera. I właśnie tak uzyskaną prędkość w danej chwili nazwiemy pochodną drogi względem czasu. Prędkość w danej chwili t 0 będzie zatem graniczną wartością prędkości średnich obliczonych w przedziale czasowym [ t 0, t] lub [t, t 0 ], o ile Δt = t t 0 dąży do zera ( t - inny moment czasu). Analogicznie możemy policzyć jak zmienia się inna wielkość w zależności od zmiany czasu i nie tylko, ponieważ pochodna opisuje, jak zmienia się wartość funkcji w stosunku do zmiany jej argumentu, gdy zmiana argumentu dąży do zera. Zanim zdefiniujemy pochodną funkcji, określmy najpierw czym na osi liczbowej jest otoczenie punktu x 0 R. DEFINICJA Definicja 1: Otoczenie punktu

3 Niech x 0 R. Otoczeniem punktu x 0 o promieniu ε > 0 nazywamy przedział ( x 0 ε, x 0 + ε) i oznaczamy przez O( x 0, ε). Otoczeniem lewostronnym punktu x 0 o promieniu ε > 0 nazywamy przedział ( x 0 ε, x 0 ] i oznaczamy przez O( x 0, ε). Otoczeniem prawostronnym punktu x 0 o promieniu ε > 0 nazywamy przedział [ x 0, x 0 + ε) i oznaczamy przez O( x +, ε). 0 Gdy promień otoczenia nie jest istotny (czyli może być dowolną liczbą dodatnią), powyższe otoczenia oznaczamy odpowiednio przez O( x 0 ), O( x 0 ), O( x + 0 ). Przejdźmy do definicji pochodnej funkcji jednej zmiennej w punkcie. DEFINICJA Definicja 2: Pochodna funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x 0 ). Pochodną (właściwą) funkcji f w punkcie x 0 nazywamy granicę właściwą f(x) f( x lim 0 ). x x x x 0 0 Pochodną funkcji f w punkcie x 0 oznaczamy przez f df ( x 0 ) lub też przez: ( x ),,. dx 0 f ( x 0 ) Df( x 0 ) Zatem f(x) f( x 0 ) x x0 x x 0 f ( x 0 ) = lim. Uwaga 1: Podstawiając h = x x 0, otrzymujemy powyższą granicę w następującej postaci: f f( x ( x 0 ) = lim 0 +h) f( x 0 ). h 0 h Zauważmy, że w tym zapisie h oznacza przyrost argumentu. Ta postać czasem jest wygodniejsza przy obliczaniu pochodnej wprost z definicji. Przykład 1: Niech s = s(t) będzie funkcją drogi przebytej s w czasie t, gdzie t ( T 1, T 2 ). Niech t 0, t ( T 1, T 2 ), Δt = t t 0. Zatem s s( t ( t 0 ) = lim 0 +Δt) s( t 0 ) (jeżeli granica istnieje i jest właściwa) jest prędkością chwilową w chwili t. Δt 0 Δt 0

4 Przykład 2: Korzystając z definicji, obliczmy pochodną funkcji f(x) = x 2 w punkcie x 0 = 2 oraz w dowolnym punkcie x 0 R. Pochodna funkcji f w punkcie x 0 = 2: f f(2 + h) f(2) (2 + h) h + h 2 4 (2) = lim = lim = lim = h 0 h h 0 h h 0 h h(4 + h) = lim = lim(4 + h) = 4. h 0 h h 0 Pochodna funkcji f w dowolnie ustalonym punkcie x 0 : f f( x ( x 0 ) = lim 0 + h) f( x 0 ) ( x 0 + h) 2 x 2 0 = lim = h 0 h h 0 h x 2 + 2x h h 2 x 2 0 h(2 x = lim = lim 0 + h) = h 0 h h 0 h = lim(2 x 0 + h) = 2 x 0. h 0 Przykład 3: Obliczmy pochodną funkcji g(x) = e x w dowolnym punkcie x 0 R. g g( x ( x 0 ) = lim 0 +h) g( x 0 ) e = lim x 0 +h e x 0 e = lim x 0( e h 1) = h 0 h h 0 h h 0 h (Wykonujemy podstawienie t = e h 1, zatem t + 1 = e h i h = ln(t + 1) oraz t = e h 1 0 przy h 0.) e = lim x 0t e = lim x 0 e = lim x 0 e = x 0 = e x 0. t 0 ln(t+1) 1 t 0 ln(t+1) t t 0 ln(t+1) 1 ln e t Przykład 4: Obliczmy pochodną funkcji k(x) = x 3 w punkcie x 0 = 3. k k(3+h) k(3) 3+h h (3) = lim = lim = lim. h 0 h h 0 h h 0 h Z teorii granicy funkcji wiemy, że ta granica (obustronna) nie istnieje, ponieważ h h lim = lim = 1 h 0 h h 0 h oraz h h lim = lim = 1. h 0 + h h 0 + h Skoro powyższa granica nie istnieje, to również pochodna funkcji k w punkcie x 0 = 3 nie istnieje. Pochodna funkcji w punkcie jest granicą (obustronną). Oprócz granicy (obustronnej) funkcji rozważamy również granice jednostronne funkcji. W związku z tym, definiujemy również pochodne jednostronne funkcji w punkcie x 0.

5 DEFINICJA Definicja 3: Pochodna lewostronna funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x 0 ). Pochodną lewostronną (właściwą) funkcji f w punkcie x 0, którą oznaczamy przez f ( x 0), nazywamy granicę właściwą f ( x f(x) f( x 0) = lim 0 ) f( x = lim 0 +h) f( x 0 ). x x x x 0 0 h 0 h DEFINICJA Definicja 4: Pochodna prawostronna funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x + 0 ). Pochodną prawostronną (właściwą) funkcji f w punkcie x 0, którą oznaczamy przez f + ( x 0), nazywamy granicę właściwą f + ( x f(x) f( x 0) = lim 0 ) f( x = lim 0 +h) f( x 0 ). x x + x x 0 0 h 0 + h Przykład 5: Wróćmy do ostatniego przykładu: pokazaliśmy, że pochodna funkcji k(x) = x 3 w punkcie x 0 = 3 nie istnieje. Obliczmy pochodne jednostronne funkcji k w punkcie x 0 = 3: k k(3 + h) k(3) 3 + h h (3) = lim = lim = lim = h 0 h h 0 h h 0 h h = lim = 1, h 0 h k k(3 + h) k(3) 3 + h h + (3) = lim = lim = lim = h 0 + h h 0 + h h 0 + h h = lim = 1. h 0 + h Zatem funkcja k nie ma pochodnej w punkcie x 0 = 3, ale ma pochodne jednostronne w tym punkcie, które są różne. TWIERDZENIE Twierdzenie 1: Warunek konieczny i wystarczający istnienia pochodnej funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x 0 ). Funkcja f ma pochodną w punkcie x 0 wtedy i tylko wtedy, gdy f ( x 0) = f + ( x 0).

6 Jeżeli pochodne jednostronne w punkcie x 0 są równe, to ich wspólna wartość jest równa pochodnej (obustronnej) w punkcie x 0. Przyjrzyjmy się jeszcze twierdzeniu o pochodnej funkcji odwrotnej w punkcie x 0 i zobaczmy zastosowanie tego twierdzenia do obliczenia pochodnej funkcji arcus sinus w dowolnie zadanym punkcie x 0 ( 1, 1). TWIERDZENIE Twierdzenie 2: o pochodnej funkcji odwrotnej Jeżeli funkcja f jest ciągła i ściśle monotoniczna w otoczeniu O( x 0 ) i ma pochodną właściwą f ( x 0 ) 0, to ( f 1 ) 1 ( y 0 ) =, f ( x 0 ) gdzie y 0 = f( x 0 ), czyli x 0 = f 1 ( y 0 ). Przykład 6: Niech x 0 ( 1, 1). Obliczmy pochodną funkcji arcsin w punkcie x 0, jeżeli wiadomo, że (sin x ) = cos x dla dowolnego x R. Funkcja arcsin określona w przedziale ( 1, 1) jest funkcją odwrotną do funkcji sin zawężonej do przedziału π π π π (, ). Zauważmy, że funkcja sin jest ciągła i silnie rosnąca w przedziale oraz jej pochodna istnieje i 2 2 ( π, π ) (, ) π π π π jest różna od zera dla każdego x (, ), bo cos x > 0 dla każdego x (, ). Zatem założenia twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej są spełnione. Na mocy twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej istnieje pochodną funkcji arcsin w punkcie x 0 i wynosi (arcsin x 0 ) = 1, gdzie y = arcsin, cos y 0 x 0 0 π π stąd pamiętając, że cos y 0 > 0, bo y 0 (, ), otrzymujemy 2 2 (arcsin x 0 ) = = = = cos y 0 1 sin 2 ( y 0 ) 1 sin 2 (arcsin x) Z własności funkcji odwrotnej wiemy, że sin(arcsin x) = x dla każdego x [ 1, 1], więc 1 =. 1 x 2 Jeżeli mówimy o pochodnej funkcji w punkcie x 0, to mówimy o pochodnej właściwej funkcji w punkcie x 0, ale możemy również zdefiniować rzadziej rozważaną pochodną niewłaściwą funkcji w punkcie x 0. DEFINICJA Definicja 5: Pochodna niewłaściwa funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona i ciągła w otoczeniu O( x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma pochodną niewłaściwą w punkcie x 0, gdy f(x) f( x lim 0 ) f(x) f( x = lub lim 0 ) = +. x x x x 0 0 x x0 x x 0 Fakt, że funkcja ma pochodną niewłaściwą w punkcie x 0 zapisujemy: f ( x 0 ) = lub f ( x 0 ) = +. Definiuje się również jednostronne pochodne niewłaściwe funkcji f w punkcie x 0.

7 DEFINICJA Definicja 6: Pochodna niewłaściwa lewostronna funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona i ciągła w otoczeniu O( x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma pochodną niewłaściwą lewostronną w punkcie x 0, gdy f(x) f( x lim 0 ) f(x) f( x = lub lim 0 ) = +, x x x x 0 0 x x x x 0 0 co zapisujemy: f ( x 0 ) = lub f ( x 0) = +. DEFINICJA Definicja 7: Pochodna niewłaściwa prawostronna funkcji w punkcie Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona i ciągła w otoczeniu O( x + 0 ). Mówimy, że funkcja f ma pochodną niewłaściwą prawostronną w punkcie x 0, gdy f(x) f( x lim 0 ) f(x) f( x = lub lim 0 ) = +, x x + x x 0 0 x x + x x 0 0 co zapisujemy: f + ( x 0 ) = lub f + ( x 0) = +. Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej Pojęcie pochodnej funkcji w punkcie możemy rozszerzyć na przedział i mówić o pochodnej funkcji w przedziale. Z pochodną funkcji wiąże się również pojęcie różniczkowalności funkcji. DEFINICJA Definicja 8: Pochodna funkcji w przedziale Mówimy, że funkcja f ma pochodną w przedziale otwartym (a, b), gdzie a < b, gdy funkcja f ma pochodną w każdym punkcie tego przedziału. Mówimy, że funkcja f ma pochodną w przedziale domkniętym [a, b], gdzie < a < b <, gdy funkcja f ma pochodną w przedziale otwartym (a, b) i pochodną prawostronną w a i pochodną lewostronną w b. Mówimy, że funkcja f ma pochodną w przedziale (a, b], gdzie a < b <, gdy funkcja f ma pochodną w przedziale otwartym (a, b) i pochodną lewostronną w b. Mówimy, że funkcja f ma pochodną w przedziale [a, b), gdzie < a < b, gdy funkcja f ma pochodną w przedziale otwartym (a, b) i pochodną prawostronną w a. Definiuje się również następujące pojęcia:

8 DEFINICJA Definicja 9: Funkcja pochodna Funkcję określoną w przedziale I, której wartości są równe f (x) dla każdego x I, nazywamy funkcją pochodną funkcji f w przedziale I lub pochodną funkcji f w przedziale I i oznaczamy ją przez f df lub. dx DEFINICJA Definicja 10: Funkcja różniczkowalna Funkcję mającą pochodną (właściwą) w każdym punkcie przedziału nazywamy funkcją różniczkowalną w tym przedziale. Przyglądnijmy się teraz klasie funkcji różniczkowalnych - sformułujemy dwa twierdzenia opisujące własności funkcji różniczkowalnych. TWIERDZENIE Twierdzenie 3: o ciągłości funkcji różniczkowalnej Jeżeli funkcja ma pochodną właściwą w punkcie x 0, to jest ciągła w punkcie x 0. Uwaga 2: Implikacja w przeciwnym kierunku nie jest prawdziwa, czyli nie każda funkcja ciągła musi być różniczkowalna. Świadczy o tym przykład funkcji ciągłej f(x) = x 3, która nie posiada pochodnej w x = 3. Zbiór funkcji różniczkowalnych jest zatem podzbiorem funkcji ciągłych i jest to podzbiór właściwy. TWIERDZENIE Twierdzenie 4: o pochodnej funkcji elementarnej Jeżeli pochodna funkcji elementarnej istnieje, to jest ona funkcją elementarną.

9 Uwaga 3: Funkcja elementarna to funkcja, którą można otrzymać z podstawowych funkcji elementarnych za pomocą skończonej liczby działań arytmetycznych oraz operacji składania i odwracania funkcji. Zatem funkcję elementarną możemy zapisać za pomocą jednego wzoru wykorzystując tylko podstawowe funkcje elementarne. Twierdzenie o pochodnej funkcji elementarnej mówi, że pochodną takiej funkcji zawsze możemy zapisać jednym wzorem. Jest to istotna wiadomość i nie jest to własność oczywista - np. całka nieoznaczona (będąca operacją odwrotną do pochodnej) nie ma tej własności. Zdefiniujmy również pochodną funkcji wektorowej. DEFINICJA Definicja 11: Pochodna funkcji wektorowej Niech v : [α, β] R 2 o przepisie v (t) = (x(t), y(t)) będzie funkcją wektorową. Pochodną funkcji wektorowej v określamy wzorem v (t) = ( x (t), y (t)). Uwaga 4: Analogicznie określamy pochodną funkcji wektorowej v : [α, β] R 3 o przepisie v (t) = (x(t), y(t), z(t)) : v (t) = ( x (t), y (t), z (t)). Obliczanie pochodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia Pochodną funkcji można obliczyć, korzystając z twierdzeń opisujących własności pochodnych funkcji - twierdzenia o pochodnej operacji algebraicznych i twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej - oraz wzorów na pochodne podstawowych funkcji. Poniżej przedstawimy te twierdzenia oraz przykłady obliczania pochodnej funkcji wykorzystujące te własności. TWIERDZENIE Twierdzenie 5: Wzory na pochodne podstawowych funkcji Pochodne funkcji względem zmiennej x wyrażają się wzorami:

10 Pochodna funkcji stałej: (c) = 0, gdzie c R jest stałą Pochodna funkcji potęgowej: ( x a ) = ax a 1, gdzie a R jest stałą Pochodna funkcji wykładniczej i logarytmicznej: ( a x ) = a x ln a, gdzie a (0, 1) (1, ) jest stałą ( e x ) = e x ( log a x ) = 1, gdzie a (0, 1) (1, ) jest stałą x ln a (ln x ) = 1 x Pochodna funkcji trygonometrycznych: (sin x ) = cos x (cos x ) = sin x (tg x ) = 1 cos 2 x (ctg x ) = 1 sin 2 x Pochodna funkcji cyklometrycznych: (arcsin x ) = 1 1 x 2 (arccos x ) = 1 1 x 2 (arctg x ) = 1 x 2 +1 (arcctg x ) = 1 x 2 +1 Jako zakres zmiennej x dla powyższych wzorów przyjmujemy część wspólną dziedziny funkcji pod znakiem pochodnej i dziedziny funkcji po prawej stronie znaku równości. Uwaga 5: Wszystkie powyższe wzory są wyprowadzone z definicji pochodnej funkcji w dowolnym punkcie x lub przy użyciu twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej. Przykład 7: Obliczymy pochodną funkcji f(x) = sin x z definicji. f(x + h) f(x) sin(x + h) sin(x) = =

11 f (x) = = = = f(x + h) f(x) lim h 0 h lim h 0 lim h 0 lim h 0 sin x cos h + cos x sin h sin x h sin x(1 2 2 sin x sin 2 h 2 sin 2 h 2 h sin 2 h 2 sin h = lim( 2 sin x + cos x ) = h 0 h h h sin h 2 sin h = lim( sin x sin + cos x ) = h 0 2 h = sin x cos x 1 = cos x. sin(x + h) sin(x) = lim = h 0 h = ) + cos x sin h sin x = h + cos x sin h h 2 = Pochodną funkcji można obliczyć z definicji, jednak często jest to żmudne zadanie. Dlatego zazwyczaj obliczamy pochodną funkcji, wykorzystując twierdzenie o pochodnej operacji algebraicznych i twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej oraz powyższe wzory na pochodne podstawowych funkcji. TWIERDZENIE Twierdzenie 6: o pochodnej operacji algebraicznych Jeżeli funkcje f i g mają pochodne właściwe w punkcie x 0, to (k f ) ( x 0 ) = (f + g ) ( x 0 ) = (f g ) ( x 0 ) = ( f ) ( x ) = g 0 k f ( x 0 ), gdzie k jest stałą, f ( x 0 ) + g ( x 0 ), f ( x 0 ) g ( x 0 ), (f g ) ( x 0 ) = f ( x 0 )g( x 0 ) + f( x 0 ) g ( x 0 ), f ( x 0 )g( x 0 ) f( x 0 ) g ( x 0 ) [g( x 0 )] 2. Uwaga 6: Powyższe wzory są również prawdziwe dla pochodnych jednostronnych. Przykład 8: Obliczmy pochodną funkcji: 2 5 f(x) =

12 f(x) = 2 x 2 + 4x 5 3. Wykorzystując wzory na pochodną sumy i różnicy otrzymujemy: f (x) = (2 x 2 ) + (4x 5 ) (3) = Ze wzorów na pochodną iloczynu stałej i funkcji: = 2( x 2 ) + 4( x 5 ) (3) = Teraz pod znakiem pochodnej mamy jedynie funkcje potęgowe i funkcję stałą, których pochodne znamy, zatem: = 2 2x + 4 5x 4 0 = 4x + 20 x 4. Przykład 9: Wykorzystując powyższe twierdzenie, obliczmy pochodne funkcji: g(x) = x 3 sin x, h(x) = ln x. ctg x g (x) = ( x 3 sin x ) = ( x 3 ) sin x + x 3 (sin x ) = 3x 2 sin x + x 3 cos x h (x) = ln x (ln x) = ctg x ln x(ctg x) ctg x ln x( ) x sin2 x = = ctg x ctg 2 x ctg 2 x Pochodna funkcji h została policzona, ale uprośćmy jeszcze ten przepis: ctg x sin = 2 x+x ln x sin x cos x+x ln x =. x sin 2 x ctg 2 x x cos 2 x 1 1 Przy liczeniu pochodnej funkcji elementarnej będziemy często potrzebować jeszcze wzoru na pochodną złożenia funkcji. TWIERDZENIE Twierdzenie 7: o pochodnej funkcji złożonej Jeżeli funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x 0 i funkcja g ma pochodną właściwą w punkcie f( x 0 ), to (g f ) ( x 0 ) = g ( y 0 ) y =f( ) ( ). 0 x 0 f x 0 Uwaga 7: Powyższy wzór jest prawdziwy dla funkcji będącej złożeniem dowolnej skończonej liczby funkcji, a także dla pochodnych jednostronnych. Uwaga 8:

13 Wyrażenie g (y) y=f(x) w powyższym wzorze oznacza, że najpierw liczymy pochodną funkcji zewnętrznej g, a dopiero następnie w miejsce zmiennej y wstawiamy funkcję wewnętrzną f(x). Przykład 10: Obliczmy pochodne funkcji: f 1 (x) = sin 4x, f 2 (x) = sin 4 x. Funkcja f 1 jest złożeniem dwóch funkcji. Funkcją wewnętrzną jest funkcja 4x, natomiast funkcją zewnętrzną jest sin y. f 1 (x) = (sin 4x ) = (sin y) y=4x (4x) = (cos y) y=4x 4 = cos 4x 4 = 4 cos 4x. Zauważmy, że sin 4 x = (sin x) 4, czyli tym razem funkcja sinus jest funkcją wewnętrzną. f 2 (x) = ((sin x ) 4 ) = ( y 4 ) y=sin x (sin x ) = (4 y 3 ) y=sin x cos x = 4 sin 3 x cos x. Przykład 11: Funkcja, której liczymy pochodną, może być złożeniem większej ilości funkcji, tak jak: f 3 (x) = sin 5 3x. Jest to złożenie trzech funkcji. Wtedy f 3 (x) = ( sin 5 3x ) = ((sin 3x ) 5 ) = ( y 5 ) y=sin 3x (sin 3x ) = = = 5(sin 3x) 4 (sin 3x ) = 5(sin 3x) 4 (sin y) y=3x (3x) = 5(sin 3x) 4 cos 3x 3 = 15 sin 4 3x cos 3x. Uwaga 9: Zauważmy, że licząc pochodną funkcji złożonej, wygodnie jest liczyć pochodną rozpoczynając od pochodnej funkcji najbardziej zewnętrznej. Podobnie jeżeli funkcja ma rozbudowany wzór, to wygodnie jest rozpocząć liczenie pochodnej od operacji najbardziej zewnętrznej, niezależnie czy jest to operacja złożenia funkcji, czy operacja będąca działaniem arytmetycznym na funkcjach. Jeżeli mamy problem z określeniem, która operacja jest najbardziej zewnętrzna, to przyjrzyjmy się kolejności wykonywanych operacji, gdy za x podstawimy dowolną liczbę z dziedziny. Operacja, którą wykonujemy jako ostatnią, będzie operacją najbardziej zewnętrzną. Przykład 12:

14 Obliczmy pochodne funkcji: w ich dziedzinach. log 4 g 1 (x) = ln( 3 5x+4x3 + 4 x 7 cos x ), g 2 (x) = 5 x x 5 Dla dowolnego x należącego do dziedziny funkcji g 1 : g 1 (x) = (ln( 3 5x+4x3 + 4 x 7 )) 1 = ( 3 5x+4x3 + 4 x 7 ) = 3 5x+4x3 + 4x 7 1 = (( 3 5x+4x3 ) + (4 x 7 ) ) = 3 5x+4x3 + 4x 7 1 = ( 3 5x+4x3 ln 3 (5x + 4 x 3 ) + 28 x 6 ) = 3 5x+4x3 + 4x 7 1 = ( 3 5x+4x3 ln 3 ( x 2 ) + 28 x 6 ) = 3 5x+4x3 + 4x 7 Dla dowolnego x należącego do dziedziny funkcji g 2 : = 3 5x+4x3 ( x 2 ) ln x 6 3 5x+4x3 + 4x 7. g 2 (x) = log 4 cos x ( log 4 cos x) 5 x x 5 ( log 4 cos x)( 5 x x 5 ) ( ) = = 5 x x 5 (5 x x 5 ) 2 = = = = 4 log 3 cos x(log cos x) 5 x x 5 ( log 4 cos x)(( 5 x ) x x ( x 5 ) ) = 25 x x 10 4 log 3 cos x 1 (cos x) 5 x x 5 ( log 4 cos x)( 5 x ln 5 x x 5 x 4 ) 4 log 3 cos x cos x ln 10 4tg x log 3 cos x ln 10 cos x ln x x 10 ( sin x) 5 x x 5 ( log 4 cos x)( 5 x ln 5 x x 5 x 4 ) = 25 x x 10 5 x x 5 ( log 4 cos x)( x 5 5 x ln x 4 5 x ). 25 x x 10 = Uwaga 10: Do obliczania pochodnych funkcji złożonych postaci wykorzystujemy przekształcenia: Zauważmy, że przed przekształceniem funkcji (f(x)) g(x) nie możemy zastosować ani wzoru na pochodną funkcji potęgowej, ani na pochodną funkcji wykładniczej, bo zmienna występuje i w wykładniku, i w podstawie potęgi. Również wzór na pochodną funkcji logarytmicznej wymaga, aby podstawa logarytmu była liczbą. Aby móc zastosować znane wzory na pochodne, przekształcamy przepisy tych funkcji tak, aby w podstawie potęgi i w podstawie logarytmu były liczby. Wykorzystując złożenie funkcji odwrotnych do siebie (funkcja y = ln x jest funkcją odwrotną do funkcji y = e x ), otrzymujemy: Natomiast ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu mamy: (f(x)) g(x) oraz log f(x) g(x) (f(x)) g(x) = e g(x) ln f(x) ln g(x) oraz log f(x) g(x) =. ln f(x) (f(x)) g(x) g(x) ln f(x) = ( e ) = e g(x) ln f(x). ln g(x) f(x) g(x) =.

15 log f(x) ln g(x) ln f(x) g(x) =. Przykład 13: Zobaczmy zastosowanie tych wzorów do obliczenia pochodnej następujących funkcji: f 1 (x) = x x dla x (0, + ) oraz f 2 (x) = log x sin x dla x (0, 1). Wykorzystując przekształcenie (f(x)) g(x) = e g(x) ln f(x), możemy obliczyć pochodną funkcji f 1 : f 1 (x) = ( x x ) = ( e x ln x ) = e x ln x (x ln x ) = e x ln x (1 ln x + x 1 ) = x x (1 + ln x). x ln g(x) W przypadku pochodnej funkcji f 2 wykorzystamy wzór log f(x) g(x) = : ln f(x) f 2 (x) = ( log x sin x ) ln sin x (ln sin x) ln x ln sin x(ln x) = ( ) = = ln x ln 2 x = 1 sin x cos x ln x ln sin x ln 2 x 1 x ln sin x ctg x ln x x =. ln 2 x Uwaga 11: Jeżeli chcemy obliczyć pochodną funkcji w zadanym punkcie, np. w x 0 = 2, wykorzystując wzory, to najpierw liczymy pochodną dla dowolnego x z dziedziny, a następnie dopiero wartość obliczonej pochodnej dla zadanego argumentu x 0. Przykład 14: Obliczymy f (2), jeżeli f(x) = (3x) x2. Najpierw obliczamy pochodną funkcji f dla dowolnego x > 0 (w sposób podobny jak w poprzednim przykładzie): f (x) = ((3x) x2 ) = ( e ln(3x) x2 ) = e x2 ln(3x) ( x 2 ln(3x)) = a następnie = e x2 ln(3x) (2x ln(3x) + x 2 3 ) = (3x) x2 (x + 2x ln(3x)), 3x f (2) = (3 2 ) 22 ( ln(3 2)) = 6 4 (2 + 4 ln 6) = 1296(2 + 4 ln 6). Pochodna funkcji a styczna do wykresu funkcji P(, f( )) 0 0

16 Pojęcie stycznej do wykresu funkcji f w danym punkcie wykresu P( x 0, f( x 0 )) jest ściśle związane z pochodną funkcji f w punkcie x 0. Styczną możemy traktować jako geometryczną interpretację pochodnej funkcji. Pojęcie stycznej w sensie rachunku różniczkowego jest czymś innym niż styczna do figury czyli prosta mająca dokładnie jeden punkt wspólny z figurą, którą poznaje się w szkole średniej. DEFINICJA Definicja 12: Styczna do wykresu funkcji Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona i ciągła w otoczeniu O( x 0 ). Styczną do wykresu funkcji f w punkcie x 0 (w punkcie wykresu P( x 0, f( x 0 )) lub dla argumentu x 0 ) nazywamy prostą będąca granicznym położeniem siecznych wykresu funkcji f przechodzących przez punkty ( x 0, f( x 0 )) i (x, f(x)), gdy x x 0. f(x 0 ) y=f(x) Rysunek 1: Styczna do wykresu funkcji w punkcie x 0 jako graniczne położenie siecznych, gdy x x 0. Uwaga 12: Współczynnik kierunkowy siecznej przechodzącej przez punkty ( x 0, f( x 0 )) i (x, f(x)) jest dany wzorem f(x) f( x 0 ). x x 0

17 styczna Rysunek 2: Sieczna i styczna do wykresu funkcji - uzasadnienie wzoru na współczynnik kierunkowy siecznej. Styczna jest granicznym położeniem siecznych wykresu funkcji f przechodzących przez punkty ( x 0, f( x 0 )) i (x, f(x)), gdy f(x) f( x x x, czyli współczynnik kierunkowy stycznej będzie odpowiadał granicy właściwej funkcji 0 ) 0 przy x x (o ile x x 0 0 istnieje). Stąd widać już związek stycznej z pochodną funkcji. Uwaga 13: Geometrycznie styczna jest prostą, która w sąsiedztwie punktu styczności najlepiej przybliża wykres funkcji różniczkowalnej. Uwaga 14: Jeżeli y = ax + b jest przepisem stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0, to liczba a (współczynnik kierunkowy stycznej) jest równa pochodnej funkcji f w punkcie x 0. Przykład 15: W dowolnym punkcie x 0 R styczna do wykresu funkcji f(x) = 2x 1 pokrywa się z wykresem tej funkcji.

18 styczna Rysunek 3: Wykres funkcji f(x) = 2x 1 i stycznej do niego. W związku z tym, pochodna funkcji f w każdym punkcie x 0 jest równa 2, bo jest równa współczynnikom kierunkowym stycznych do wykresu funkcji f w punktach x 0, które stale wynoszą 2. Zatem f ( x 0 ) = 2 dla każdego x 0 R. Zwróćmy jeszcze raz uwagę, że określenie stycznej do wykresu funkcji jako prostej, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji, jest błędne. Przykład stycznej do wykresu funkcji w punkcie x 0, która ma więcej niż jeden punkt wspólny z wykresem przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 4: Wykres funkcji i stycznej do niego, które mają dwa punkty wspólne. Natomiast w ostatnim przykładzie rozważaliśmy funkcję, której wykres pokrywa się ze styczną w dowolnym punkcie R, czyli wykres i styczna mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. Z drugiej strony, oczywiście, każdy z łatwością wskaże proste mające tylko jeden punkt wspólny z wykresem funkcji, a nie są stycznymi do tego wykresu. Uwaga 15: Nie w każdym punkcie ciągłości funkcji istnieje styczna do wykresu tej funkcji.

19 Uwaga 16: Jeżeli nie istnieje styczna do wykresu funkcji w punkcie x 0, to nie istnieje również pochodna tej funkcji w punkcie x 0. Przykład 16: Funkcja k(x) = x 3 nie posiada ani stycznej, ani pochodnej w x 0 = 3. Rysunek 5: Wykres funkcji k(x) = x 3 nie mającej stycznej w punkcie x 0 = 3. Styczna w punkcie x 0 istnieje, jeżeli otrzymamy tą samą prostą jako graniczne położenie siecznych wykresu funkcji przy x zmierzającym do x 0 z lewej strony i przy x zmierzającym do x 0 z prawej strony. W przypadku funkcji k(x) = x 3 każda sieczna wykresu przechodząca przez punkty ( x 0, k( x 0 )) i (x, k(x)), gdy x < x 0, ma przepis y = x + 3, a zatem i prosta będąca ich granicznym położeniem, przy x x 0, ma przepis y = x + 3. Natomiast, gdy x > x 0, sieczne i prosta będąca ich granicznym położeniem mają przepis y = x 3. Zatem prosta będąca położeniem granicznym lewostronnym (granica lewostronna) jest różna od prostej będącą położeniem granicznym prawostronnym (granicy prawostronnej), czyli prosta będąca położeniem granicznym obustronnym (granica obustronna) nie istnieje. Uwaga 17: Podsumowując, pochodna (właściwa) funkcji ciągłej w punkcie x 0 (czyli współczynnik kierunkowy stycznej w tym punkcie) będzie istniała, jeżeli będzie istniała styczna do wykresu funkcji w tym punkcie oraz będzie miała równanie kierunkowe (czyli styczna nie będzie pionowa). W ostatniej uwadze został wspomniany przypadek pionowej stycznej do wykresu funkcji. Taka sytuacja ma miejsce, gdy funkcja jest ciągła w otoczeniu O( x 0 ) i obie pochodne jednostronne w x 0 są niewłaściwe (pochodna obustronna może istnieć lub nie).

20 styczna styczna Rysunek 6: Pionowa styczna do wykresu funkcji - istnieje pochodna niewłaściwa w x 0. Rysunek 7: Pionowa styczna do wykresu funkcji - nie istnieje pochodna w x 0. Zwróćmy uwagę, że przypadek stycznej pionowej spełnia definicję stycznej do wykresu funkcji. Przykładem takiej stycznej jest prosta x = 0, która jest styczną do wykresu funkcji f(x) = 3 x w punkcie x 0 = 0. Dla ustalonego x 0 R można łatwo wyprowadzić przepis na styczną do wykresu funkcji, jeżeli funkcja ma pochodną (właściwą) w punkcie x 0. Na podstawie wcześniejszych obserwacji równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 ma postać y = f ( x 0 ) x + b. Ponadto punkt styczności ( x 0, f( x 0 )) należy do stycznej, więc f( x 0 ) = f ( x 0 ) x 0 + b, stąd b = f( x 0 ) f ( x 0 ) x 0. Zatem równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 ma postać: y = f ( x 0 ) x + f( x 0 ) f ( x 0 ) x 0. Na podstawie tego wyprowadzenia sformułujmy twierdzenie. TWIERDZENIE Twierdzenie 8: o równaniu stycznej do wykresu funkcji Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x 0 ) i posiada pochodną (właściwą) w punkcie x 0. Równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 ma postać y = f ( x 0 )(x x 0 ) + f( x 0 ).

21 Przykład 17: Wskażmy równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) = 3 x dla argumentu x 0 = 8. Pochodna funkcji f to f (x) = 1 dla x 0, 3 3 x 2 zatem f ( x 0 ) = f (8) = 1 1 = Ponadto f( x 0 ) = f(8) = 3 8 = 2. Równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0 ma postać: y = f ( x 0 )(x x 0 ) + f( x 0 ), więc w tym przypadku 1 y = (x 8) Po uporządkowaniu: 1 4 y = x Rysunek 8: Wykres funkcji f(x) = 3 x i styczna do jej wykresu dla argumentu x 0 = 8. Znając własności współczynnika kierunkowego a prostej y = ax + b, możemy sformułować następujące twierdzenie. TWIERDZENIE Twierdzenie 9: o kącie nachylenia stycznej do dodatniej części osi Ox Niech x 0 R oraz funkcja f będzie określona w otoczeniu O( x 0 ) i posiada pochodną (właściwą) w punkcie x 0. Niech α oznacza miarę kąta skierowanego między dodatnią częścią osi Ox i styczną do wykresu funkcji f w punkcie ( x 0, f( x 0 )). Wtedy tg α = f ( x 0 ). Jednym z zastosowań stycznej, a tym samym pochodnej funkcji, jest określenie kąta między krzywymi będącymi wykresami funkcji, które się przecinają. DEFINICJA Definicja 13: Kąt przecięcia się wykresów funkcji Niech x 0 R. Niech funkcje f i g będą określone w otoczeniu O( x 0 ), posiadają pochodne właściwe lub niewłaściwe w (, ) 0 0

22 punkcie x 0 oraz ich wykresy mają punkt wspólny ( x 0, y 0 ). Kątem przecięcia się wykresów funkcji f i g w punkcie ( x 0, y 0 ) nazywamy kąt ostry lub prosty między stycznymi do wykresów tych funkcji w punkcie przecięcia ( x 0, y 0 ). y=g(x) styczna styczna y=f(x) Rysunek 9: Kąt przecięcia się wykresów funkcji f i g. Kąt przecięcia się wykresów funkcji możemy obliczyć, wykorzystując twierdzenie: TWIERDZENIE Twierdzenie 10: o kącie przecięcia się wykresów funkcji Niech x 0 R. Niech funkcje f i g będą określone w otoczeniu O( x 0 ), posiadają pochodne (właściwe) w punkcie x 0 oraz ich wykresy mają punkt wspólny ( x 0, y 0 ). Miara kąta φ przecięcia się wykresów funkcji f i g w punkcie ( x 0, y 0 ) wyraża się wzorem φ = arctg f ( x 0 ) g ( x 0 ), gdy f ( ) ( ) 1. x 1+ f ( x 0 ) g ( x 0 ) 0 g x 0 Jeżeli f ( x 0 ) g ( x 0 ) = 1, to φ = π. 2 Powyższy wzór jest konsekwencją wzoru na tangens różnicy kątów oraz związku pochodnej funkcji w punkcie ze styczną do f wykresu funkcji w tym punkcie. Wartość ( x 0 ) g ( x 0 ) jest równa tangensowi kąta φ lub kąta do niego przyległego. Wartość 1+ f ( x 0 ) g ( x 0 ) tangensa dla kątów przyległych różni się tylko znakiem. Szukamy tangensa dodatniego kąta ostrego, więc właściwą wartość wybieramy przez zastosowanie wartości bezwzględnej. Różniczka funkcji i jej zastosowanie do obliczeń przybliżonych Z pojęciem pochodnej wiąże się pojęcie różniczki. Funkcja posiadająca pochodną (właściwą) w danym zbiorze jest nazywana funkcją różniczkowalną w tym zbiorze, ale czym jest różniczka? DEFINICJA Definicja 14: Różniczka funkcji Niech x 0 R i funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x 0. Różniczką funkcji f w punkcje x 0 nazywamy funkcję df x0 zmiennej h określoną wzorem d (h) = ( ) h. 0 0

23 d f x0 (h) = f ( x 0 ) h. Uwaga 18: Zauważmy, że różniczka funkcji f w danym punkcje x 0 jest funkcją liniową postaci y = ah, gdzie a = f ( x 0 ) jest stałą, a h jest zmienną. Uwaga 19: Jeżeli funkcja f ma pochodną właściwą w punkcie x 0 R, to f f( x ( x 0 ) = lim 0 +h) f( x 0 ), h 0 h lub w innej postaci f( x lim 0 +h) f( x 0 ) f ( x 0 ) h = 0. h 0 h Zatem f f( x ( x ) 0 +h) f( x 0 ) 0 h i stąd f( x 0 + h) f( x 0 ) + f ( x 0 ) h, czyli f( x 0 + h) f( x 0 ) + d f x0 (h). Przy czym błąd przybliżenia f( x 0 + h) f( x 0 ) d f x0 (h), jaki popełniamy, spełnia warunek lim h 0 f( x 0 +h) f( x 0 ) d f x0 (h) h = 0, czyli dąży do zera szybciej niż h. Przyjrzyjmy się wzorowi f( x 0 + h) f( x 0 ) + f ( x 0 ) h. Oznaczmy argument x 0 + h przez x. Wtedy h = x x 0 i f(x) f( x 0 ) + f ( x 0 ) (x x 0 ). Prawa strona tego wzoru to przepis stycznej do wykresu funkcji f w punkcie x 0, zatem interpretacją geometryczną przybliżenia funkcji przez powyższy wzór jest przybliżenie wykresu funkcji przez styczną do wykresu tej funkcji w punkcie x 0. Analizując powyższy wzór możemy również zauważyć, że pochodna funkcji f w punkcie x 0 jest przybliżonym współczynnikiem proporcjonalności zmiany wartości funkcji f do zmiany argumentu: f(x) f( x 0 ) f ( x 0 )(x x 0 ). Liczba x x 0 jest zmianą zmiennej niezależnej (argumentu) funkcji f, zaś f(x) f( x 0 ) jest zmianą wartości funkcji odpowiadającym zmianie argumentu x x 0. Przykład 18:

24 Wyznaczymy różniczki funkcji f(x) = 3 x2 w punktach x 1 = 1 i x 2 = 4. Aby to zrobić obliczmy najpierw f (1) i f (4): f (x) = 3 x2 ln 3 2x f (1) = 3 1 ln 3 2 = 6 ln 3 f (4) = 3 16 ln 3 8 = ln 3 Zatem skoro d f x0 (h) = f ( x 0 ) h, to d f 1 (h) = d f x1=1 (h) = 6 ln 3 h d f 4 (h) = d f x2=4 (h) = ln 3 h Przykład 19: Za pomocą różniczki określmy przybliżoną wartość liczby 3 8, 2. Przybliżymy wartość 3 8, 2 za pomocą różniczki funkcji f(x) = 3 x w punkcie x = 8, według wzoru f(x) f( x 0 ) + d f x0 (x x 0 ). Dlaczego w punkcie x = 8? Punkt x = 8, 2 jest niewygodny dla obliczenia 3 x, wiec zastąpimy go leżącym blisko niego na osi rzeczywistej punktem x = 8 bardziej wygodnym dla obliczenia 0 3 x 0, bo 3 8 = 2. x = 8, 2 - punkt niewygodny x 0 = 8 - punkt wygodny bliski x f( x 0 ) = 3 8 = 2 f 1 (x) = 3 3 x 2 f 1 1 (8) = = x = 0, 2 x 0 f(x) f( x 0 ) + f ( x 0 ) (x x 0 ) , , 2 = Przykład 20: Za pomocą różniczki obliczmy w przybliżeniu wartość liczby 3 7, 7.

25 x = 7, 7 - punkt niewygodny x 0 = 8 - punkt wygodny bliski x f( x 0 ) = 3 8 = 2 f 1 (x) = 3 3 x 2 f 1 1 (8) = = x = 0, 3 x 0 f(x) f( x 0 ) + f ( x 0 ) (x x 0 ) , ( 0, 3) = Pochodne wyższych rzędów. Wzór Taylora Możemy obliczyć pochodną funkcji pochodnej. W ten sposób otrzymujemy pochodną rzędu drugiego zadanej funkcji, a także pochodne wyższych rzędów. Pojęcie pochodnych wyższych rzędów znajduje zastosowanie między innymi we wzorze Taylora, który umożliwia przybliżanie funkcji w lepszy sposób niż robi to różniczka funkcji czy geometrycznie styczna. DEFINICJA Definicja 15: Pochodna rzędu n funkcji w punkcie Niech n N. Pochodną (właściwą) rzędu n funkcji f w punkcie x 0 (lub pochodną n-tego rzędu funkcji f w punkcie x 0 ) oznaczamy przez f (n) ( x 0 ) i definiujemy jako f (n) ( x 0 ) = [ f (n 1) ] ( x 0 ) dla n 2, o ile funkcja f (n 1) jest określona w otoczeniu punktu x 0 i istnieje pochodna funkcji f (n 1) w punkcie x 0. Przyjmujemy, że f (1) ( x 0 ) = f ( x 0 ). DEFINICJA Definicja 16: Funkcja pochodna rzędu n Funkcję określoną w przedziale I, której wartości w punktach x I są równe f (n) (x), nazywamy funkcją pochodną rzędu n funkcji f w przedziale I lub pochodną n-tego rzędu funkcji f w przedziale I, lub też n-tą pochodną funkcji f w przedziale I i oznaczamy f (n) dla n N. Uwaga 20:

26 Pochodne wyższych rzędów oznaczamy również w następujący sposób: f (2) ( x 0 ) = f ( x 0 ), f (3) ( x 0 ) = f ( x 0 ). Ponadto przyjmuje się oznaczenie: f (0) ( x 0 ) = f( x 0 ). Uwaga 21: Dla istnienia pochodnej rzędu n funkcji f w punkcie x 0 konieczne jest istnienie f (n 1) w pewnym otoczeniu punktu x 0. Natomiast dla istnienia pochodnej rzędu n funkcji f w przedziale otwartym I konieczne jest istnienie f (n 1) w tym samym przedziale otwartym I, ponieważ dla każdego punktu z przedziału otwartego istnieje otoczenie tego punktu, które zawiera się w tym przedziale. Są to warunki konieczne istnienia pochodnej rzędu n, ale nie są to warunki wystarczające, czyli jest możliwa sytuacja, gdy istnieje pochodna rzędu n 1 danej funkcji, ale pochodna rzędu n już nie. Uwaga 22: Definicja pochodnej rzędu n funkcji w punkcie jest nazywana definicją indukcyjną, ponieważ pochodną rzędu n definiujemy za pomocą pochodnej rzędu n 1, czyli definiujemy pojęcie dla n N za pomocą tego samego pojęcia określonego dla liczb naturalnych mniejszych od n. Indukcyjnie również definiujemy pochodne jednostronne wyższego rzędu: DEFINICJA Definicja 17: Pochodna lewostronna rzędu n funkcji w punkcie Niech n N. Pochodną lewostronną (właściwą) rzędu n funkcji f w punkcie x 0 oznaczamy przez f (n) ( x 0) i definiujemy jako f (n) ( x 0 ) = [ f (n 1) ] ( x 0) dla n 2, o ile funkcja f (n 1) jest określona w otoczeniu lewostronnym punktu x 0 i istnieje pochodna lewostronna funkcji f (n 1) w punkcie x 0. Przyjmujemy, że f (1) ( x 0) = f ( x 0). DEFINICJA Definicja 18: Pochodna prawostronna rzędu n funkcji w punkcie

27 Niech n N. Pochodną prawostronną (właściwą) rzędu n funkcji f w punkcie x 0 oznaczamy przez f (n) + ( x 0) i definiujemy jako f (n) + ( x 0 ) = [ f (n 1) ] ( x 0) dla n 2, + o ile funkcja f (n 1) jest określona w otoczeniu prawostronnym punktu x 0 i istnieje pochodna prawostronna funkcji f (n 1) w punkcie x 0. Przyjmujemy, że f (1) + ( x 0) = f + ( x 0). Pochodną wyższego rzędu w przedziale definiujemy analogicznie do pochodnej rzędu pierwszego w przedziale: DEFINICJA Definicja 19: Pochodna rzędu n funkcji w przedziale Mówimy, że funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale otwartym (a, b), gdzie a < b, gdy funkcja f ma pochodną rzędu n w każdym punkcie tego przedziału. Mówimy, że funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale domkniętym [a, b], gdzie < a < b <, gdy funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale otwartym (a, b) i pochodną prawostronną rzędu n w a i pochodną lewostronną rzędu n w b. Mówimy, że funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale (a, b], gdzie a < b <, gdy funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale otwartym (a, b) i pochodną lewostronną rzędu n w b. Mówimy, że funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale [a, b), gdzie < a < b, gdy funkcja f ma pochodną rzędu n w przedziale otwartym (a, b) i pochodną prawostronną rzędu n w a. Przykład 21: Obliczyć pochodną rzędu drugiego (czyli drugą pochodną) funkcji f(x) = e x2 oraz pochodną rzędu trzeciego (czyli trzecią pochodną) funkcji g(x) = x 3. f (x) = ( e x2 ) = ( e x2 2x ) = e x2 2x2x + e x2 2 = e x2 (4 x 2 + 2) g (x) = ( x 3 ) = (3 x 2 ) = (3 2x ) = = 6 Zauważmy, że gdybyśmy policzyli piątą pochodną funkcji x 5 otrzymamy też liczbę: = 5!. I tak dalej. Są to szczególne przypadki następującej obserwacji: Uwaga 23: W n a n x n a n 1 x n 1 a 1 a 0 Niech W n będzie wielomianem stopnia n N o współczynniku a n przy x n, czyli (x) = x +. Wtedy: W n (n) (x) = n! a n, W (n+1) n (x) = 0.

28 Wykorzystując pochodne wyższych rzędów możemy sformułować twierdzenie o wzorze Taylora. TWIERDZENIE Twierdzenie 11: o wzorze Taylora z resztą Lagrange'a Jeżeli 1. funkcja f ma ciągłą pochodną (właściwą) rzędu n w przedziale [ x 0, x], 2. funkcja f ma pochodną (właściwą) rzędu n + 1 w przedziale ( x 0, x), to istnieje c ( x 0, x) takie, że f f(x) = f( x ) + ( x 0 ) f 0 (x x ) + ( x 0 ) (x (x +, 1! 0 x 2! 0 ) 2 f (n) ( x 0 ) x n! 0 ) n R n f gdzie R = (n+1) (c) n (x x. (n+1)! 0 ) n+1 Twierdzenie jest prawdziwe również dla przedziału [x, x 0 ]. TWIERDZENIE Twierdzenie 12: o wzorze Taylora z resztą Lagrange'a Jeżeli 1. funkcja f ma ciągłą pochodną (właściwą) rzędu n w przedziale [x, x 0 ], 2. funkcja f ma pochodną (właściwą) rzędu n + 1 w przedziale (x, x 0 ), to istnieje c (x, x 0 ) takie, że f f(x) = f( x ) + ( x 0 ) f 0 (x x ) + ( x 0 ) (x (x +, 1! 0 x 2! 0 ) 2 f (n) ( x 0 ) x n! 0 ) n R n f gdzie R = (n+1) (c) n (x x. (n+1)! 0 ) n+1 Uwaga 24: Wyrażenie f f( x ) + ( x 0 ) f 0 (x x ) + ( x 0 ) (x (x 1! 0 x 2! 0 ) 2 f (n) ( x 0 ) x n! 0 ) n nosi nazwę wielomianu Taylora stopnia n w punkcie x 0, natomiast f R = (n+1) (c) n (x x (n+1)! 0 ) n+1 jest nazywane n-tą resztą Lagrange'a w punkcie x 0.

29 g (x) = cos x, g (π) = 1, Uwaga 25: Wzór Taylora dla x 0 = 0, czyli wzór postaci: f f(x) = f(0) + (0) f x + (0) x 2 f (n) (0) x n + R, 1! 2! n! n f gdzie R = (n+1) (c) n x n+1, a c leży między liczbami 0 i x, nosi nazwę wzoru Maclaurina. Analogicznie do wzoru Taylora w (n+1)! ogólnej postaci wyrażenie f f(0) + (0) f x + (0) x 2 f (n) (0) x n 1! 2! n! nosi nazwę wielomianu Maclaurina stopnia n, natomiast jest nazywane n-tą resztą Lagrange'a. R n = f (n+1) (c) (n+1)! x n+1 Przykład 22: Wyznaczmy wzór Taylora dla funkcji f(x) = 2 x w x 0 = 1 z resztą R 5 oraz dla funkcji g(x) = sin x w x 0 = π z resztą R 5 i R 6. Dla funkcji f mamy: f(x) = 2 x, f(1) = 2, i tak dalej, zatem dla n N: Stąd 2 x = 2(ln 2) 4 + (x 1 ) 4 2(ln 2) 5 + (x 1 ) 5 + R 5, 4! 5! 2 gdzie R = c (ln 2) 6 5 (x 1) 6, a c leży między argumentami x i 1. 6! Natomiast dla funkcji g mamy: f (x) = 2 x ln 2, f (x) = 2 x (ln 2 ) 2, f (x) = 2 x (ln 2 ) 3, f (1) = 2 ln 2, f (1) = 2(ln 2 ) 2, f (1) = 2(ln 2) 3 f (n) (x) = 2 x (ln 2 ) n, f (n) (1) = 2(ln 2 ) n. 2 ln 2 2(ln 2) 2 = 2 + (x 1) + (x 1 ) 2 2(ln 2) 3 + (x 1 ) 3 + 1! 2! 3! g(x) = sin x g (x) = cos x, (x) = sin x, g(π) = 0 (π) = 1, g (π) = 0, g (x) = sin x, g (4) (x) = cos x, g (5) (x) = sin x, g (π) = 0, g (4) (π) = 1, g (5) (π) = 0, g (6) g (6) g (7) (x) = cos x. Zatem 1 1 sin x = (x π) + (x π) 3 1 (x π ) 5 + R, 1! 3! 5! 5 sin c gdzie R 5 = (x π) 6, a c leży między argumentami x i π. 6! Natomiast 1 1! 1 3! sin x = (x π) + (x π (x π ) 5 + R 6, ) 3 1 5! 6 cos ^ 7 = (x π

30 cos c gdzie R 6 = (x π) 7, a c leży między argumentami x i π. 7! Przykład 23: Wyznaczmy wzór Maclaurina dla funkcji f(x) = e x z resztą R 5 oraz wielomian Maclaurina stopnia n funkcji f. W przypadku wzoru Maclaurina nie mamy podanego x 0, bo z definicji x 0 = 0. Zauważmy, że dla dowolnego n N: f (n) (x) = e x i f (n) (0) = 1. Stąd e x = x , 1! 2! x2 1 3! x3 1 4! x4 1 5! x5 R 5 e gdzie R = c 5, a leży między argumentami i. Natomiast wielomian Maclaurina stopnia funkcji ma postać: 6! x6 c x 0 n f x ! 2! x2 1 3! x3 1 4! x4 1 5! x5 1 n! xn czyli n k=0 xk k!. Uwaga 26: Wzór Taylora pozwala przybliżyć zadaną funkcję wielomianem. Gdy rozważamy wielomian Taylora stopnia pierwszego, to otrzymujemy przybliżenie funkcji analogiczne do przybliżenia przez różniczkę funkcji: f(x) f( x 0 ) + f ( x 0 )(x x 0 ). Im wyższy stopień wielomianu Taylora tym dokładniejsze jest przybliżenie funkcji. W szczególności zauważmy, że błąd przybliżenia funkcji przez wielomian Taylora stopnia n spełnia warunek: f ( ) x x 0 0 f ( ) x (n) x 0 0 f(x) (f( )+ (x )+...+ (x x ) 1! n! 0 ) n lim = 0. x x 0 (x x 0 ) n Na podstawie tego wzoru możemy powiedzieć, że błąd jaki popełniamy przybliżając funkcję przez wielomian Taylora stopnia n dąży do zera szybciej niż (x x 0 ) n. Powyższy wzór możemy również zapisać w postaci: lim = 0. x x 0 (x x 0 ) n R n Ilustracją graficzną tej uwagi niech będą wykresy funkcji i ich przybliżeń przez wielomiany Taylora wyliczone w ostatnich przykładach. f(x) = x

31 Rysunek 10: Wykres funkcji f(x) = 2 x oraz wykres jej wielomianu Taylora stopnia 5 w x 0 = 1. Zwróćmy uwagę, że dla funkcji g(x) = sin x wielomianu Taylora stopnia 5 w x 0 = π i wielomianu Taylora stopnia 6 w x 0 = π ma identyczną postać, bo g (6) (π) = 0. Rysunek 11: Wykres funkcji g(x) = sin x oraz wykres jej wielomianu Taylora stopnia 5 (lub 6 ) w x 0 = π. Rysunek 12: Wykres funkcji f(x) = e x oraz wykres jej wielomianu Maclaurina stopnia 5. Należy jednak zaznaczyć, że wykresy powyższych funkcji i ich wielomianów Taylora nie pokrywają się w żadnym przedziale. Dla funkcji różniczkowalnej wystarczająco wiele razy możemy, szacując resztę R n, ustalić stopnień wielomianu Taylora w punkcie x 0, tak aby przybliżenie danej funkcji przez ten wielomian Taylora miało zadaną z góry dokładność, czyli błąd przybliżenia był mniejszy lub równy od zadanej wartości. W szczególności przy pomocy wzoru Taylora możemy określić przybliżoną wartość funkcji dla zadanego argumentu z zadaną z góry dokładnością. Przykład 24: Korzystając ze wzoru Maclaurina dla funkcji f(x) = e x, obliczmy z dokładnością do 0,0001 wartość liczby e. Wielomian Maclaurina stopnia n funkcji f(x) = e x ma postać: x , 1! 2! x2 1 3! x3 1 4! x4 1 5! x5 1 n! xn e a n -ta reszta R = c n, gdzie. Zauważmy, że. Chcemy określić wartość z dokładnością (n+1)! xn+1 c (0, 1) e = e 1 = f(1) e do 0, 0001, czyli aby R n 0, 0001, zatem c n+1 1.

32 e c. (n+1)! 1n Nie znamy wartości c, wiemy jedynie, że c (0, 1), więc c zastępujemy liczbą, dla której powyższe wyrażenie przyjmie wartość większą lub równą od wartości dla dowolnego c (0, 1). Jeżeli tak postąpimy, to nasze oszacowanie błędu będzie dobre niezależnie, jaka jest rzeczywista wartość c. Wiemy, że liczba e jest mniejsza od 3, zatem e c < e 1 < 3 dla każdego c (0, 1). W tej sytuacji chcemy, aby 3 1 (n + 1)! (n+1)! Zauważmy, że 7! = 5040, a 8! = 40320, więc dobrą wartością n będzie liczba naturalna taka, że n + 1 = 8. Wnioskujemy stąd, że wystarczy obliczyć wartość wielomianu Maclaurina stopnia 7 dla x = 1 i otrzymamy szukaną przybliżoną wartość e = 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 252 z dokładnością do 0,0001. Zastosowanie pochodnej. Twierdzenie Rolle'a i Lagrange'a. Pochodna a monotoniczność funkcji Przedstawimy tu twierdzenia opisujące zastosowania pochodnej funkcji. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje twierdzenie określające związek znaku pochodnej z monotonicznością funkcji. Twierdzenie to jest ważnym narzędziem badania monotoniczności funkcji. TWIERDZENIE Twierdzenie 13: Rolle'a Jeżeli 1. funkcja f jest ciągła w przedziale [a, b], 2. funkcja f ma pochodną właściwą lub niewłaściwą w przedziale (a, b), 3. f(a) = f(b), to istnieje c (a, b) takie, że f (c) = 0. Uwaga 27: Przyjrzyjmy się interpretacji geometrycznej tego twierdzenia. Zerowanie się pochodnej funkcji w punkcie oznacza, że styczna do wykresu funkcji w tym punkcie jest pozioma. Jeżeli są spełnione założenia twierdzenia Rolle'a, to istnieje punkt c (a, b), w którym styczna do wykresu funkcji f jest równoległa do osi Ox.

33 styczna Rysunek 13: Styczna do wykresu funkcji w c (a, b) równoległa do osi Ox. Przykład 25: Przyjrzyjmy się następującej sytuacji. Na torze wyścigowym dwa samochody, biorące udział w wyścigu, minęły metę w tym samym momencie. Na podstawie twierdzenia Rolle'a możemy wywnioskować, że w czasie wyścigu był moment, w którym samochody jechały z dokładnie taką samą prędkością. Dlaczego? Jeżeli rozpatrzymy funkcję, która danemu czasowi przypisuje różnicę przebytej drogi przez samochody w tym czasie, to zauważmy, że ta funkcja spełnia założenia twierdzenia Rolle'a. Zatem dla pewnego momentu czasu pochodna tej funkcji jest równa zero, a pochodna tej funkcji będzie równa różnicy prędkości samochodów. Przykład 26: Niech wielomian W ma 101 różnych pierwiastków rzeczywistych. Korzystając z twierdzenia Rolle'a możemy wykazać, że setna pochodna wielomianu W ma co najmniej jeden pierwiastek rzeczywisty. Z twierdzenia Rolle'a otrzymujemy, że między każdymi dwoma pierwiastkami wielomianu W istnieje argument będący pierwiastkiem W, zatem widzimy, że W ma 100 różnych pierwiastków rzeczywistych. Postępując analogicznie dla kolejnych pochodnych otrzymujemy, że istnieje punkt c R, w którym W (100) (c) = 0. TWIERDZENIE Twierdzenie 14: Lagrange'a Jeżeli 1. funkcja f jest ciągła w przedziale [a, b], 2. funkcja f ma pochodną właściwą lub niewłaściwą w przedziale (a, b), to istnieje c (a, b) takie, że f f(b) f(a) (c) =. b a

34 Uwaga 28: Twierdzenie Rolle'a jest prostym wnioskiem z twierdzenia Lagrange'a, zatem twierdzenie Lagrange'a jest uogólnieniem twierdzenia Rolle'a. Uwaga 29: Interpretacją geometryczną tego twierdzenia jest wniosek, że jeżeli funkcja f spełnia założenia twierdzenia Lagrange'a, to istnieje styczna do wykresu funkcji f w punkcie c (a, b) równoległa do siecznej wykresu funkcji f przecinającej go w punktach A(a, f(a)) i B(b, f(b)). Rysunek 14: Styczna do wykresu funkcji równoległa do zadanej siecznej AB. Przejdźmy teraz do wspomnianego twierdzenia łączącego znak pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji. Twierdzenie to pozwala badanie monotoniczności funkcji sprowadzić do rozwiązania nierówności. TWIERDZENIE Twierdzenie 15: o związku znaku pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji Niech I oznacza dowolny przedział. 1. Jeżeli f (x) = 0 dla każdego x I, to funkcja f jest stała w przedziale I. 2. Jeżeli f (x) > 0 dla każdego x I, to funkcja f jest rosnąca w przedziale I. 3. Jeżeli f (x) < 0 dla każdego x I, to funkcja f jest malejąca w przedziale I. 4. Jeżeli f (x) 0 dla każdego x I, to funkcja f jest niemalejąca w przedziale I. 5. Jeżeli f (x) 0 dla każdego x I, to funkcja f jest nierosnąca w przedziale I.

35 Uwaga 30: Założenie, że I jest przedziałem, jest bardzo istotne. Twierdzenie o związku znaku pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji jest prawdziwe, gdy stosujemy je w przedziale. Natomiast w zbiorze będącym sumą rozłącznych przedziałów, to twierdzenie już nie zawsze jest prawdziwe. Przykład 27: Weźmy dla przykładu funkcję f(x) = 1, której pochodna f (x) = 1 jest mniejsza od zera dla każdego x x 2 x D f = (, 0) (0, + ). Funkcja f jest malejąca w przedziale (, 0) i funkcja f jest malejąca w przedziale (0, + ). Natomiast fałszywe jest stwierdzenie, że funkcja f(x) = 1 jest malejąca w (, 0) (0, + ). x Uwaga 31: Jeżeli f (x) 0 dla każdego x I i f (x) = 0 tylko w skończonej liczbie punktów przedziału I, to funkcja f jest rosnąca w przedziale I. Analogicznie: Jeżeli f (x) 0 dla każdego x I i f (x) = 0 tylko w skończonej liczbie punktów przedziału I, to funkcja f jest malejąca w przedziale I. Przykład 28: Przyjrzyjmy się pochodnej i monotoniczności funkcji f(x) = x 3. Pochodna funkcji f to f (x) = 3x 2, zatem f (x) > 0 dla każdego x 0 oraz f (0) = 0. Z twierdzenia o związku znaku pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji wiemy, że funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 0) i że funkcja f jest rosnąca w przedziale (0, + ). Ale wykorzystując powyższą uwagę możemy stwierdzić, że funkcja jest rosnąca w całym zbiorze liczb rzeczywistych, bo f (x) 0 dla każdego x R i jest równa zero dla tylko jednego argumentu (czyli dla skończonej liczby argumentów). Ten wniosek zgadza się z naszą wiedzą o funkcji f(x) = x 3. Przykład 29:

36 Zbadajmy monotoniczność funkcji x f(x) = 3. x 2 4 Rozpoczynamy badanie monotoniczności funkcji od określenia dziedziny funkcji f: D f = (, 2) ( 2, 2) (2, + ). Obliczamy pochodną funkcji f: f 3 x (x) = 2 ( x 2 4) x 3 2x x = 4 12x 2. ( x 2 4) 2 ( x 2 4) 2 Aby określić monotoniczność funkcji f, potrzebujemy rozwiązać nierówności: f (x) > 0 oraz f (x) < 0. Zauważmy, że znak pochodnej nie będzie zależał od mianownika, ponieważ ( x 2 4 ) 2 > 0 dla każdego x D f. Zatem f (x) > 0 x 4 12 x 2 > 0 x D f x (, 2 3) (2 3, + ). Z tego faktu na podstawie twierdzenia o związku znaku pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji wnioskujemy, że: funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 2 3), funkcja f jest rosnąca w przedziale (2 3, + ). x 2 (x + 2 3)(x 2 3) > 0 x D f x [(, 2 3) (2 3, + )] D f Przejdźmy do drugiej nierówności: f (x) < 0 x ( 2 3, 2) ( 2, 0) (0, 2) (2, 2 3) I tu na podstawie twierdzenia o związku znaku pochodnej funkcji z monotonicznością funkcji wnioskujemy, że: funkcja f jest malejąca w przedziale ( 2 3, 2), funkcja f jest malejąca w przedziale ( 2, 0), funkcja f jest malejąca w przedziale (0, 2), funkcja f jest malejąca w przedziale (2, 2 3). x 4 12 x 2 < 0 x D f x 2 (x + 2 3)(x 2 3) < 0 x x [( 2 3, 0) (0, 2 3)] Zwróćmy uwagę, że nieprawdą jest, że funkcja f jest malejąca w zbiorze ( 2 3, 2) ( 2, 0) czy (0, 2) (2, 2 3). Jedynie na podstawie ostatniej uwagi możemy stwierdzić, że funkcja f jest malejąca w przedziale ( 2, 2), bo f (0) = 0 i f (x) < 0 dla każdego x ( 2, 0) (0, 2). D f D f Następne dwa twierdzenia pokażą nam, że porównanie wartości pochodnych dwóch funkcji w pewnym przedziale oraz porównanie wartości tych funkcji w pewnym punkcie tego przedziału, pozwala wnioskować o relacji tych funkcji w rozważanym przedziale. TWIERDZENIE Twierdzenie 16: o równości funkcji Niech funkcje f i g będą określone w przedziale I oraz x 0 I. Jeżeli f( x 0 ) = g( x 0 ) i f (x) = g (x) dla każdego x I, to f(x) = g(x) dla każdego x I. TWIERDZENIE Twierdzenie 17: o nierówności funkcji

Pochodna funkcji a styczna do wykresu funkcji. Autorzy: Tomasz Zabawa

Pochodna funkcji a styczna do wykresu funkcji. Autorzy: Tomasz Zabawa Pochodna funkcji a do wykresu funkcji Autorzy: Tomasz Zabawa 2018 Pochodna funkcji a do wykresu funkcji Autor: Tomasz Zabawa Pojęcie stycznej do wykresu funkcji f w danym punkcie wykresu P( x 0, f( x 0

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pochodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia. Autorzy: Tomasz Zabawa

Obliczanie pochodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia. Autorzy: Tomasz Zabawa Obliczanie pocodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia Autorzy: Tomasz Zabawa 207 ./matjax/matjax.js?configtex-ams-mml_htmlormml"> Obliczanie pocodnej funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia Autor:

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu 14.11.2018r Definicja (iloraz różnicowy) Niech x 0 R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmnniej na otoczeniu O(x 0 ). Ilorazem różnicowym funkcji

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji.

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. Niech x 0 R i niech f będzie funkcją określoną przynajmniej na

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Pochodna funkcji jednej zmiennej Pochodna funkcji jednej zmiennej Def:(pochodnej funkcji w punkcie) Jeśli funkcja f : D R, D R określona jest w pewnym otoczeniu punktu 0 D i istnieje skończona granica ilorazu różniczkowego: f f( ( 0 )

Bardziej szczegółowo

11. Pochodna funkcji

11. Pochodna funkcji 11. Pochodna funkcji Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Niech X R będzie zbiorem niepustym, f:x >R oraz niech x 0 X. Funkcję określoną wzorem, nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie Mówimy,

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R Racunek różniczkowy funkcji f : R R Załóżmy, że funkcja f jest określona na pewnym otoczeniu punktu x 0 (tj. istnieje takie δ > 0, że (x 0 δ, x 0 + δ) D f - dziedzina funkcji f). Definicja 1. Ilorazem

Bardziej szczegółowo

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x Iloraz różnicowy Niech x 0 R i niech funkcja y = fx) będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x 0. Niech x oznacza przyrost argumentu x może być ujemny!). Wtedy przyrost wartości funkcji wynosi: y =

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 (5.11.07) Funkcja logistyczna Rozważmy funkcję logistyczną y = f 0 (t) = 40 1+5e 0,5t Funkcja f może być wykorzystana np. do modelowania wzrostu masy ziaren kukurydzy (zmienna

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji odwrotnej

Pochodna funkcji odwrotnej Pochodna funkcji odwrotnej Niech będzie dana w przedziale funkcja różniczkowalna i różnowartościowa. Wiadomo, że istnieje wówczas funkcja odwrotna (którą oznaczymy tu : ), ciągła w przedziale (lub zależnie

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska 2018 Spis treści Definicja ciągłości funkcji. Przykłady Funkcja nieciągła. Typy nieciągłości funkcji Własności funkcji

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych Pochodna i różniczka unkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych Krzyszto Rębilas DEFINICJA POCHODNEJ Pochodna unkcji () w punkcie określona jest jako granica: lim 0 Oznaczamy ją symbolami:

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego:

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego: Podstawowe definicje Iloraz różnicowy funkcji Def. Niech funkcja będzie określona w pewnym przedziale otwartym zawierającym punkt. Ilorazem różnicowym funkcji w punkcie dla przyrostu nazywamy funkcję Pochodna

Bardziej szczegółowo

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych Temat. Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych.twierdzenia o wartosci sredniej w rachunku różniczkowalnym i ich zastosowania. Roksana Gałecka 20..204 Spis treści Okreslenie

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji-pojęcie pochodnej

Granice funkcji-pojęcie pochodnej Granice funkcji-pojęcie pochodnej Oznaczenie S(x 0 ) = S(x 0, r) dla pewnego r > 0 Definicja 1 Niech x 0 R oraz niech funkcja f będzie funkcja określona przynajmniej na sasiedztwie S(x 0, r) dla pewnego

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22 Wykład 11 Informatyka Stosowana Magdalena Alama-Bućko 18 grudnia 2017 Magdalena Alama-Bućko Wykład 11 18 grudnia 2017 1 / 22 Twierdzenie Granica lim f (x) x x 0 istnieje i wynosi a wtedy i tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych Pochodna i różniczka unkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych Krzyszto Rębilas DEFINICJA POCHODNEJ Pochodna unkcji () w punkcie określona jest jako granica: lim 0 Oznaczamy ją

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Definicja. Niech a i b będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi i niech a. Logarytmem liczby b przy podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów Pochodne wyższych rzędów Pochodną rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji y = f(x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej funkcji. Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów, jako pochodne

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy matematycznej II

Podstawy analizy matematycznej II Podstawy analizy matematycznej II Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych Wykresy i warstwice funkcji wielu zmiennych. Granice i ciagłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne czastkowe funkcji wielu zmiennych. Gradient. Pochodna kierunkowa. Różniczka zupełna.

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Rok akademicki 2016/17 UTP Bydgoszcz Definicja pochodnej Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu f (x x 0 jeśli istnieje

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji f : R R

Ciągłość funkcji f : R R Ciągłość funkcji f : R R Definicja 1. Otoczeniem o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O(x 0, δ) := (x 0 δ, x 0 + δ). Otoczeniem prawostronnym o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O +

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej . Pierwsza pochodna - definicja i własności.. Definicja pochodnej Definicja Niech f : a, b) R oraz niech 0 a, b). Mówimy, że funkcja f ma pochodna w punkcie 0, którą oznaczamy f 0 ), jeśli istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Rozwiązywanie równań nieliniowych Rozwiązywanie równań nieliniowych Marcin Orchel 1 Wstęp Przykłady wyznaczania miejsc zerowych funkcji f : f(ξ) = 0. Wyszukiwanie miejsc zerowych wielomianu n-tego stopnia. Wymiar tej przestrzeni wektorowej

Bardziej szczegółowo

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa.

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Monotoniczność i różnowartościowość. Definicja 1 Niech f : X R, X R. Funkcję f nazywamy rosnącą w

Bardziej szczegółowo

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji.

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. V. Granica funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. Definicja 1.1. (sąsiedztwa punktu i sąsiedztwa nieskończoności) Niech x 0 R, r > 0, a, b R. Definiujemy S(x 0,

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granice funkcji XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granica funkcji Definicje Granica właściwa funkcji w punkcie wg Heinego Liczbę g nazywamy granicą właściwą funkcji f w punkcie

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Pochodna i jej zastosowania

Pochodna i jej zastosowania Pochodna i jej zastosowania Andrzej Musielak Str Pochodna i jej zastosowania Definicja pochodnej f( Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu 0 jeśli istnieje skończona granica 0+h)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie Rozdział 7 Różniczkowalność Jedną z konsekwencji pojęcia granicy funkcji w punkcie jest pojęcie pochodnej funkcji. W rozdziale tym podamy podstawowe charakteryzacje funkcji związane z pojęciem pochodnej.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów Drugą pochodną funkcji nazywamy pochodną pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną drugiej pochodnej; itd. Ogólnie, -ta

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia 1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia Definicja 1 Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach w zbiorze R nazywamy przyporządkowanie każdemu punktowi ze zbioru A dokładnie jednej

Bardziej szczegółowo

Granica funkcji wykład 4

Granica funkcji wykład 4 Granica funkcji wykład 4 dr Mariusz Grządziel 27 października 2008 Problem obliczanie prędkości chwilowej Droga s, jaką przemierzy kulka ołowiana upuszczona z wysokiej wieży po czasie t: s = gt2 2, gdzie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Analiza Matematyczna Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Zadanie 1. Oblicz pochodną funkcji: (a) f(x) = x xx (b) f(x) = log sin 4 x cos 4 x (c) f(x) = sin sin x log x 2(2x) (d) f(x) = ( tg ( x + π 2 (e)

Bardziej szczegółowo

Matematyka licea ogólnokształcące, technika

Matematyka licea ogólnokształcące, technika Matematyka licea ogólnokształcące, technika Opracowano m.in. na podstawie podręcznika MATEMATYKA w otaczającym nas świecie zakres podstawowy i rozszerzony Funkcja liniowa Funkcję f: R R określoną wzorem

Bardziej szczegółowo

Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania b; stąd b = (6 π 3)/12. 3 Wzór stycznej: 2 x + 6 π

Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania b; stąd b = (6 π 3)/12. 3 Wzór stycznej: 2 x + 6 π Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania. Zadanie 1. Styczne do krzywej: (a) y = sin x x 0 = π/6 (b) y = x 3 2x 2 + x 1 x 0 = 1 Tą styczną to już gdzieś objaśniałem. Jest to prosta o równaniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39 Wykład 11 i 12 Informatyka Stosowana 9 stycznia 2017 Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia 2017 1 / 39 Twierdzenie Lagrange a Jeżeli funkcja f spełnia warunki: 1 jest ciagła na [a, b] 2 f istnieje

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8

Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8 Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8 dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu sem. zimowy, r. akad. 2016/2017 Funkcja logistyczna 40 Rozważmy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA1, lista zadań 1

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA1, lista zadań 1 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA, lista zadań. Dla podanych ciągów napisać wzory określające wskazane wyrazy tych ciągów: a) a n = n 3n +, a n+, b) b n = 3

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW0 Wydział Elektroniki Listy zadań nr -7 (część I) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 005 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa Pochodna funkcji

Analiza matematyczna i algebra liniowa Pochodna funkcji Analiza matematyczna i algebra liniowa Pochodna funkcji Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej email: imię.nazwisko@cs.put.poznan.pl pok. 2 (CW) tel. (61)665-2936 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0.

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0. Matematyka ZLic - 3 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej Definicja Pochodną funkcji f w punkcie x, nazwiemy liczbę oznaczaną symbolem f x lub df x dx, równą granicy właściwej f x lim h - o ile

Bardziej szczegółowo

Ekstrema globalne funkcji

Ekstrema globalne funkcji SIMR 2013/14, Analiza 1, wykład 9, 2013-12-13 Ekstrema globalne funkcji Definicja: Funkcja f : D R ma w punkcie x 0 D minimum globalne wtedy i tylko (x D) f(x) f(x 0 ). Wartość f(x 0 ) nazywamy wartością

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej Materiały do ćwiczeń z matematyki Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej 3.1 Podstawowe wzory i metody różniczkowania Definicja. Niech funkcja

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ) 1. Ciągi liczbowe

MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ) 1. Ciągi liczbowe MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ). Ciągi liczbowe.. OKREŚLENIE Ciąg liczbowy = Dowolna funkcja przypisująca liczby rzeczywiste pierwszym n (ciąg skończony), albo wszystkim (ciąg nieskończony) liczbom naturalnym.

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW Drugą pochodną nazywamy pochodną funkcji pochodnej f () i zapisujemy f () = [f ()] W ten sposób możemy też obliczać pochodne n-tego rzędu. Obliczmy wszystkie pochodne wielomianu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wielomianowa, wykładnicza, logarytmiczna wykład 2

Funkcje: wielomianowa, wykładnicza, logarytmiczna wykład 2 Funkcje: wielomianowa, wykładnicza, logarytmiczna wykład 2 dr Mariusz Grządziel semestr zimowy 2013 Potęgowanie Dla dowolnej liczby dodatniej a oraz liczy wymiernej w = p/q definiujemy: a w (a 1/q ) p.

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Klasa 1 technikum Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja wykładnicza i logarytm

1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1. Rozwiązać równania; (a) x + 3 = 3 ; (b) x 2 + 9 = 5 ; (c) 3 x 1 = 3x 2 2. Rozwiązać nierówności : (a) 2x 1 > 2 ; (b) 3x 4 2x + 3 > x + 2 ; (c) 3 x > 1. 3. Znając wykres

Bardziej szczegółowo

Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska. Wykład 3. ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska. Wykład 3. ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska Wykład 3 ANALIZA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Deinicja (unkcja) Niech zbiory XY, będą niepuste Funkcją określoną na zbiorze X o wartościach w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE zaznacza kąt w układzie współrzędnych, wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

Lista 1 - Funkcje elementarne

Lista 1 - Funkcje elementarne Lista - Funkcje elementarne Naszkicuj wykresy funkcji: a) y = sgn, y = sgn ; b) y = ; c) y = 2 Przedstaw w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji potęgowej y = α dla: a) α =, 2, 3, 4; b) α =,, 2;

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty.

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. Definicja 1.1. Funkcją określoną na zbiorze X R o wartościach w zbiorze Y R nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi x X dokładnie

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje elementarne

1 Funkcje elementarne 1 Funkcje elementarne Funkcje elementarne, które będziemy rozważać to: x a, a x, log a (x), sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arc ctg(x). 1.1 Funkcje x a. a > 0, oraz a N

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013 Dział LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji. Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.. Ciągi Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze N lub jego podzbiorze. Z tego względu ciągi dziey na

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności

III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności Fryderyk Falniowski, Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ryderyk Falniowski, Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet III. Wstęp: Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień.

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień. Zadanie Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować kilka krzywych na tle układu współrzędnych (funkcja gładka,

Bardziej szczegółowo

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania.

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania. 10 1 Wykazać, że liczba 008 008 10 + + jest większa od Nie używając kalkulatora, porównać liczby a = log 5 log 0 + log oraz b = 6 5 Rozwiązać równanie x + 4y + x y + 1 = 4xy 4 W prostokątnym układzie współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Liceum Ogólnokształcące Klasa I Poniżej przedstawiony został podział wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Wiedza i umiejętności konieczne do opanowania (K) to zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Matematyka dyskretna. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Matematyka dyskretna Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl 7/15 Rachunek różnicowy Dobrym narzędziem do obliczania skończonych sum jest rachunek różnicowy. W rachunku tym odpowiednikiem operatora

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja wykładnicza i logarytm

1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1. Rozwiązać równania; (a) x + 3 = 3 ; (b) x 2 + 9 = 5 ; (c) 3 x 1 = 3x 2 2. Rozwiązać nierówności : (a) 2x 1 > 2 ; (b) 3x 4 2x + 3 > x + 2 ; (c) 3 x > 1. 3. Znając wykres

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje Funkcje Andrzej Musielak 1 Funkcje Funkcja liniowa Funkcja liniowa jest postaci f(x) = a x + b, gdzie a, b R Wartość a to tangens nachylenia wykresu do osi Ox, natomiast b to wartość funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17 Rachunek różniczkowy i całkowy 26/7 Zadania domowe w pakietach tygodniowych Tydzień 3-7..26 Zadanie O. Czy dla wszelkich zbiorów A, B i C zachodzą następujące równości: (A B)\C = (A\C) (B\C), A\(B\C) =

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Andrzej Musielak Str Funkcje dwóch zmiennych Wstęp Funkcja rzeczywista dwóch zmiennych to funkcja, której argumentem jest para liczb rzeczywistych, a wartością liczba rzeczywista.

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo