Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU"

Transkrypt

1 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a jest stałą i a > 0.. Podać przykłady ciągów (a n ) i (b n ) takich, że a) a n = b a n n = + = a R n + n + n + b n rozważyć również przypadek gdy a = 0 b) a n = b a n n = + = + n + n + n + b n c) d) e) f) g) a n = 0 b n = a nb n = 0 n + n + n + a n = 0 b n = a nb n = a 0 n + n + n + a n = 0 b n = a nb n = n + n + n + a n = b n = + a n b n = + n + n + n + a n = b n = + a n b n = a n + n + n +

2 Agata Boratyńska Zadania z matematyki h) i) a n = + n + n + a n = 0 n + n + n an = a n an = a j) a n = 0 b n = a nb n n + n + n + nie istnieje 3. Obliczyć granicę ciągu (a n ) lub uzasadnić brak granicy, jeśli a n = n 3 6n + n 4n 3 +3n 5 (n+) 3 +(n ) 3 n (3n ) n ( ) n n+ n + n n n + (n+) 4 (n ) 4 cos n 3 (n+) 3 n+ 3n + 3n n 3 n 3 4 n n 3 n + n+ +( ) n 3 n+ + n (n ) n 3n +3n+ 3 3/ n+5 n 3 +5n(n ) 4 3n(n+3) (n +n) + n cos(n π) 3 n 3 n+ +( 0,5) n ( ) n + n+3 3 n 4 n n n 3 3n n +4 n ( ) n + n n 3 3n n +4 n n n 3 n 4 n +( ) n +n 3 n 4 n ( 3 )n n ( 4 )n + n n n 3 n + 3n n 6 n + 5 n 0 4n n n n 4n 3 n n 7n+3 ( n ( ) n n ) + 5 n 3 3 n + 3 n+ ( ) n 4 ( ) n ( ) n 3n 3n+/, n 0, n ( ) 0 0 3n 0... (n+9) (n ) ( ) n+ ( + cos(nπ)) n 3n n+6 ( n+ n ) 3n ( sin(n + π ) ) n n

3 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 3 4. Wyznaczyć granice ciągów (a n ) w zależności od parametru t, jeśli a n = + t n n + sin t n + t n ( + cos t) n ( ) n+ tn ( ) n 3n n+3 tn+ 5. Wskazać przykład ciągu (a n ) o wyrazach dodatnich malejącego i ograniczonego takiego, że ciąg o wyrazie ogólnym n = ( ) n a n jest a) zbieżny b) rozbieżny. 6. Niech a = i a n+ = + a n. Udowodnić, że ciąg (a n ) jest zbieżny i wyznaczyć jego granicę. Granica i ciągłość funkcji, asymptoty 7. Funkcja f dana jest wzorem { 4 gdy < 0 f() = gdy 0 + Naszkicuj wykres funkcji f i odczytaj z wykresu: ekstrema lokalne, przedziały monotoniczności, obraz zbioru [, ], przeciwobraz zbioru [, /]. 8. Naszkicuj wykresy funkcji f i g danych wzorami f() = 6 g() =. Korzystając z wykresów a) wyznaczyć zbiór { R : f() > g()}; b) dla każdej funkcji wyznaczyć punkty, w których osiąga ona ekstrema; c) dla każdej z funkcji wyznaczyć przedziały, w których funkcji jest rosnąca; d) zbadać różnowartościowość każdej z tych funkcji; e) określić zbiory wartości funkcji oraz przeciwobrazy zbioru (0, + ). 9. Obliczyć granice lub pokazać, że granica nie istnieje: cos 0 sin tg 3 sin

4 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 4 arc tg + 0 ep( ) + + cos + cos 3 ln( + 5) e 0. Obliczyć granice w zależności od parametru a: a a a ( + a) + a a e e 0. Zbadać ciągłość funkcji { sin gdy 0 a) f() = 0 gdy = 0 { ( ) ep gdy < b) f() = ln gdy { ( ) ep gdy < c) f() = gdy. Dla jakiej wartości parametru a funkcja f jest ciągła, gdy f() = { a+ gdy gdy > 3. Wyznaczyć asymptoty wykresu funkcji danej wzorem: a) f() = b) f() = 4 3 c) f() = 4 ) d) f() = e) f() = ep ( 3 f) f() = 3 + (+3)( ) g) f() = 4 h) f() = ln(( e)) i) f() = ep( 3 + ) 4. Wykazać, że równanie e = + ma co najmniej dwa pierwiastki. 5. Wykazać, że równanie e = ma rozwiązanie. 6. Pokazać, że funkcja f() = ma wartość najmniejszą. 7. Pokazać, że jeżeli funkcja f : R R jest ciągła i nierosnąca to istnieje taki, że f() =.

5 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 5 Pochodna funkcji i jej zastosowania 8. Wyznacz dziedziny funkcji i korzystając z wzorów na pochodne wyznacz pochodne funkcji f() = a) b) sin + c) ( 3)e d) e) ln e f) sin + tg g) ( ) 9 + h) ln( + + ) i) ep(( ) ) j) sin( )+3 sin k) + 3 arc tg( + ) l) m) cos + n) o) p) cos 3 + sin 3 r) (sin + cos 3) 6 s) + + ln( + ) 3 ln() ( ) Funkcja f określona jest wzorem f() = { gdy > gdy a) Zbadać ciągłość i różniczkowalność funkcji, wyznaczyć pochodną w punktach, w których istnieje. b) Wyznaczyć równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie o odciętej = Funkcja f określona jest wzorem f() =, a funkcja g określona jest wzorem g() = 9+. a) Wyznaczyć dziedziny funkcji f, g i funkcji h = g f. b) Wyznaczyć punkty, w których styczna do wykresu funkcji g jest równoległa do prostej o równaniu y =. c) Zbadać różniczkowalność funkcji h, wyznaczyć pochodną w punktach, w których istnieje.. Funkcja f : R R dana jest wzorem f() = gdzie a i b są pewnymi stałymi. { + gdy a + + b gdy >

6 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 6 a) Wyznacz a i b tak, aby funkcja f była różniczkowalna w punkcie 0 =. b) Czy istnieje punkt o odciętej <, w którym styczna do wykresu jest równoległa do prostej o równaniu y = 0, 5. Jeśli tak, wyznacz równanie tej stycznej.. Funkcja f : R R określona jest wzorem gdzie a jest pewną stałą. f() = { + ln(3+) a gdy 0 gdy > 0 a) Dobrać stałą a tak, aby funkcja f była ciągła w punkcie = 0. b) Zbadać różniczkowalność funkcji f i wyznaczyć pochodną w punktach, w których istnieje. 3. Zbadać różniczkowalość funkcji f danej wzorem { f() = sin gdy 0 0 gdy = 0 Wyznaczyć pochodną w punktach, w których istnieje. 4. Oblicz granice: ln 0 + ln ctg 3 ( ) +( ) ep ( 0 e ) ln(3 + 4) + 3 ln tg + + ln ) + 3 e e 4 tg sin π + + sin + 3 tg sin (π/) (tg )tg π 4 ln + 0 ln( + ) 5. Zbadać ciągłość i wyznaczyć asymptoty funkcji { gdy (0, ) (, + ) f() = ln + e gdy 0 ( ) f() = ln + e f() = + e

7 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 7 6. Wyznaczyć przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji danej wzorem: f() = f() = e f() = + f() = ep (( + )) f() = ln + ln + f() = ln ln + 7. Wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji f danej wzorem na zbiorze [ 4, ]. f() = ( + 7)e 8. Niech f() = { ln( ) gdy > gdy Wyznaczyć ekstrema lokalne funcji f i obraz zbioru a) [, ] b) [0, ]. 9. Zbadać ciągłość i wyznaczyć ekstrema lokalne funcji f() = Wyznaczyć obrazy zbiorów [, 4] i [, 3]. { e gdy gdy > 30. Zbadać ciągłość i wyznaczyć ekstrema lokalne funcji f() = Wyznaczyć obraz zbioru [ 3, ] { ln gdy > 0 3 gdy 0 3. Wyznaczyć dziedzinę, przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji f danej wzorem f() = 3 ln3 ln +. Czy funkcja f ma w przedziale [e 3, e] miejsca zerowe? Odpowiedź uzasadnij. 3. Dla jakich wartości parametru a funkcja f() = a ln ma ekstremum. Wyznacz te ekstrema. 33. Ile pierwiastków rzeczywistych ma równanie = Wyznaczyć przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji f danej wzorem f() = e c w zależnosci od parametru c R

8 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Zbadać tempo zmian funkcji f, gdzie f() = 3 ( ) 4 f() = ln f() = + cos f() = n n f() = 3 arc tg f() = 3 + f() = e 3 ( ) 36. Wyznaczyć wartość parametru c, dla których funkcja określona wzorem jest wklęsła w przedziale (0, ). f() = ( + ) c f() = n ( ) 37. Zbadać tempo zmian funkcji f() = e c + e c w zależności od parametru c. 38. Wykażać, że dla dowolnych i y prawdziwa jest nierówność ( 50 + y 50) ( ) + y Wykazać, że dla dowolnych, y, z (0, π) zachodzi nierówność ( ) + y + z sin + sin y + sin z < 4 sin Funkcja f : R R określona jest wzorem ep ( ) c gdy < 0 f() = ln(+) gdy 0 3+ gdzie c R jest parametrem. a) Zbadać ciągłość funkcji f w punkcie = 0 w zależności od parametru c. b) Zbadać tempo zmian funkcji f dla < 0 w zależności od parametru c. 4. Zbadać przebieg zmienności funkcji f danej wzorem: f() = ln f() = ep( ) f() = ep ( ) f() = e + f() = ln (e) ln(e) f() = e ( ) f() = 3 + f() = e f() = ep( ) f() = ( + )

9 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 9 f() = 4 f() = 4 ( ) f() = ep ( + ) 3 f() = ln f() = f() = e f() = ln f() = e f() = arc tg f() = + ln +

10 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 0 Całka nieoznaczona i oznaczona 4. Obliczyć f()d, jeśli f() = ( + ) e + sin 3 ( ) e + 3( + ) cos ( + )e 4 ln ln e 3 cos sin cos sin( + )e ( + ) 0 sin e cos tg ( + 3) e +e ep ( ) arc tg 4 + sin cos + e e ln arc tg ln( + ) ln( + ) sin(ln ) ep( ) e e Wyznaczyć funkcję pierwotną funkcji f() = +, która przyjmuje wartość 6, gdy = Obliczyć i podać interpretację geometryczną: a) 0 d + b) 3 d c) 4 f()d, gdzie f() =, gdy [, 0], f() = [], gdy (0, ] i f() =, gdy > d) 4 d

11 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 45. Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywymi o równaniach: a) y = i y = b) y = 5 i y = 0 c) y = 3 i y = 3 d) y = ln( + ), y = ln( ) i y = 0 e) y = i y = 5 f) y =, y = oraz y = 4 g) y = 3 i y = Niech f() = ( )e. a) Obliczyć ( )e d b) Wyznaczyć funkcję pierwotną funkcji f, której największa wartość na przedziale [, ] jest równa 4. c) Wyznaczyć przedziały, w których otrzymana funkcja pierwotna rośnie coraz szybciej. 47. Zbadać zbieżność całek niewłaściwych + d + 0 e d + 0 d 4+ + d 4 + d + + e d 48. Obliczyć pole obszaru między osią OX i wykresem funkcji { e gdy f() = gdy > 3

12 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Działania na macierzach 49. Niech A = Obliczyć: 4 i= (a i a i4 ), B = 4i= (a i a i3 + b ii ), i= (b i,4 i + a ii ) 50. Niech A = 3 B = 3 C = 0 [ 5 ] 4 D = [ 4 0 ] 3 Obliczyć: D T + B, AB, (C T D 3B T ) T, DB, BD + I, BB T, B T B, C I, BA 5. Niech = [ 4 5 ] T i y = [ y y... y n ] T. Obliczyć: T, T, yy T, y T y. 5. Wykonując operacje elementarne na wierszach macierzy sprowadzić je do postaci bazowej: A = 4 B = Metodą operacji elementarnych wyznaczyć macierz odwrotną do macierzy A = [ ] B = 54. Wiedząc, że macierze A i B są odwracalne wyznaczyć macierz X z równania: a) AX + 4I = A b) XB T + A = I B T c) A T X(A B) T ( 4 A)T = (B) T d) B(I X T )( 3 I) = (B + I) e) (A T ) (A T X) T + 3(A ) T = (B A T ) A

13 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Dane są wektory Wektory, prosta i płaszczyzna, rząd macierzy = 3 y = Obliczyć: y + z, 3 y z. 4 z = Sprawdzić czy wektor y jest kombinacją liniową wektorów,,..., n, gdy a) y = [ ] T, = [ ] T, = [ 5] T ; 3 b) y = [ 3] T, = [ ] T, = [a ] T, gdzie a R jest parametrem; c) y = [ ] T, = [ 3] T, = [ 0] T ; d) y = [ ] T, = [ 3] T, = [0 4 ] T. 57. Sprawdzić czy wektory,,..., n sa liniowo niezależne, jeśli a) = [ ] T, = [ ] T ; b) = [ ] T, = [ 3 3] T ; c) = [ 4] T, = [ 3] T, 3 = [0 ] T ; d) = [0 ] T, = [ 0 3] T, 3 = [ ] T ; e) = [ 0 4] T, = [ 3 0] T, 3 = [0 0 ] T, dobierz wektor 4, aby był liniowo niezależny z pozostałymi; f) = [ 0 4] T, = [ 3 0] T, 3 = [ 3 4] T. 58. Wektory, y, z są liniowo niezależne. Pokazać, że wektory a) 3 z, z y, y b), + y, + y + z są liniowo niezależne. 59. Wyznaczyć rząd macierzy: A = 0 3 B = C = 60. Wyznaczyć rząd macierzy w zależności od parametru a: a 0 0 A = a B = 0 a C = 4 a 0 a a a 0 0 a

14 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 4 6. Wyznaczyć równanie parametryczne prostej a) przechodzącej przez punkty (,, 3) i (,, 0); b) przechodzącej przez punkt (,,, ) i równoległej do wektora [ 3 0] T. 6. Sprawdzic czy punkty, y, z należą do jednej prostej, jeśli a) = (, ), y = (, 3), z = (, 5); b) = (,, 3), y = (4, 4, 4), z = (, 0, ) c) = (,,, ), y = (,, 0, ), z = (,,, ) 63. Sprawdzic czy punkt należy do odcinka o końcach y, z jeśli: a) = (, 4, ), y = (3, 6, ) i z = ( 3, 0, ); b) = (6, 9, ), y = (3, 6, ) i z = ( 3, 0, 4). 64. Sprawdzić czy wektor y jest kombinacją wypukłą wektorów,,..., n, gdy a) y = [ ] T, = [ ] T, = [ 5] T ; b) y = [3 ] T, = [ ] T, = [4 ] T ; c) y = [3 ] T, = [4 ] T, = [3 3] T, 3 = [0 0] T ; d) y = [ 0] T, = [ 3] T, = [ 0] T, 3 = [3 ] T. 65. Napisz równanie parametryczne płaszczyzny przechodzacej przez punkty a) = (,, 3), y = (4, 4, 4), z = (, 0, ); b) = (,,, ), y = (,, 0, ), z = (,,, ). 66. Podaj interpretację geometryczną zbioru V a = {(, y, z) R 3 : y + 3z = a}, gdy a = 0 i a =. Wyznaczniki 67. Obliczyc wyznaczniki macierzy: A = [ D = ] B = G = C =

15 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Obliczyć wyznaczniki macierzy a) (AB T ) B T b) B D, gdzie B D to macierz dopełnień algebraicznych macierzy B, wiedząc, że deta = 3, detb = 4 i macierze A, B są macierzami stopnia Obliczyć wyznacznik macierzy X spełniającej równanie 3A XB T = A T B wiedząc, że A = 0 0, B = A Dana jest macierz A A = k k k. Wyznaczyć rząd macierzy w zależności od parametru k. 7. Wyznaczyć c, aby wektory c c c c c c były liniowo niezależne. 7. Dana jest macierz A = a) Obliczyć wyznacznik macierzy A. Korzystając z metody dopełnień algebraicznych wyznaczyć macierz odwrotną do macierzy A. b) Oznaczmy kolumny macierzy A przez k, k, k 3. Macierz B ma postać B = [k k k k + k + 3k 3 ]. Obliczyć wyznacznik macierzy X, która jest rozwiązaniem równania 4(XA) T B = 3B T. 73. Wyznaczyć macierz X spełniająca równanie B (AX) T 3B = I, gdzie A, B są macierzami nieosobliwymi stopnia 3, a I jest macierzą jednostkową. 0 3 Zbadać, czy otrzymana macierz X jest odwracalna, jeśli B =

16 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 6 Układy równań liniowych 74. Rozwiązać układy równań a) Wykorzystać wzory Cramera + y + z = 4 + y + z = y + z = + y 4z = 4 3y + z = 0 + y z = b) = 8 { 4 y z = = y + z = = = = = 5 Wyznaczyć wszystkie rozwiązania bazowe. Wyznaczyć rząd macierzy, której wierszami są rozwiązania bazowe. c) { = = = = = Wskazać rozwiązanie szczególne (o ile istnieje), w którym =. Podaj interpretację geometryczną rozwiązania ogólnego. d) = = = 0 Czy wśród wektorów rozwiązania są wektory o końcu leżącym na odcinku łączącym punkty (,,, 3) i (, 5,, 6). 75. Przedstaw wektor [ 7 6 8] T jako kombinację liniową wektorów [ ] T, [ 0] T, [ 3 ] T. 76. Rozważamy niejednorodny układ równiań liniowych A = b, który ma nieskończenie wiele rozwiazań. Niech y i z będą dwoma rozwiązaniami szczególnymi. Czy suma y + z jest rozwiązaniem tego układu, a różnica y z? Dla jakich wartości parametrów a i b wektor ay + bz jest rozwiązaniem tego układu?

17 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Znaleźć liczbę rozwiązań układu równań w zależności od parametru k k + y = + ky z = y + z = k k y + z = ky + z = 3 3y + z = k k + k 4 6 k + 3 = = 0 k + + 3k 3 = { + ky + z = k k + y + z = k y z = 78. Wyznaczyć rozwiązanie układu równań o podanej macierzy rozszerzonej w zależności od parametru a i b. [ 4 ] b [ 3a a ] 6 a 0 a 4 b 79. Wyznaczyć rozwiązanie układu równań w zależności od parametru a. a a y z = a a 0 0 a k k 3k a a 4 0 a = = Funkcje wielu zmiennych 80. Wyznaczyć dziedzinę funkcji f, równania warstwic dla podanych wartości c oraz narysować te warstwice w układzie współrzędnych, sprawdzić czy kierunek v jest kierunkiem wzrostu funkcji w punkcie P, wyznaczyć gradient funkcji f w punkcie P, jeśli a) f(, y) = + y, c =, c =, c =, P (, ), v = [, ]; b) f(, y) = +, c =, c =, c = 0, P (, ), v = [, ]; y c) f(, y) = + y, c = 0, c =, c =, P (, ), v = [, ]; d) f(, y) = e y, c = e, c = e, c = e, P (, ), v = [3, ];

18 Agata Boratyńska Zadania z matematyki 8 8. Wyznaczyć równanie warstwicy funkcji f(, y) = y + przechodzącej przez punkt P (, ). Naszkicować tą warstwicę w układzie współrzędnych. Wyznaczyć styczną do tej warstwicy w punkcie P i obliczyć pole obszaru ograniczonego wykresem warstwicy, styczną i osią OX. 8. Wykorzystując mapę warstwic wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji f na zbiorze A, jeśli a) f(, y) = + y, A = {(, y) R : 0 y 0 + y }; b) f(, y) = y, A = {(, y) R : [, ] 0 y }; c) f(, y) = e y, A = {(, y) R : 0 y 0 + y 6}; d) f(, y) = + y, A = {(, y) R : + y }; e) f(, y) = 3 y, A = {(, y) R : [, 0] y [, 3]}; f) f(, y) = e ( +y ), A = {(, y) R : 0 y 0}. 83. Funkcja f określona jest wzorem f(, y) = ln( 3y ). a) Wyznaczyć dziedzinę funkcji f. b) Naszkicować warstwicę przechodzącą przez punkt (, 0). c) Wyznaczyć równanie stycznej do tej warstwicy w punkcie (, 0). d) Wyznaczyć kierunek najszybszego wzrostu funkcji w punkcie (, 0). e) Wyznaczyć pochodną kierunkową funkcji f w punkcie (, 0) i kierunku [, 3]. Czy jest to kierunek wzrostu funkcji. 84. Obliczyć gradient funkcji w podanym punkcie i zinterpretować wynik (zachowanie się funkcji w otoczeniu punktu jako funkcji poszczególnych zmiennych i kierunek najszybszego wzrostu) f(, y) = + y i P y (, ), P (, ) f(, y) = e y i P (, ); f(, y) = y i P (, 4); +y f(, y, z) = z ln(yz) i P (, e, 3). 85. Wyznaczyć macierz drugich pochodnych cząstkowych funkcji f w punkcie P, zbadać jej określoność. Zbadać tempo zmian funkcji f w otoczeniu punktu P ze względu na poszczególne zmienne, jeśli a) f(, y) = ln( + y) i P (, 0); b) f(, y) = ln y i P ( 9, e); c) f(, y) = e y i P (, ).

19 Agata Boratyńska Zadania z matematyki Wyznaczyć dziedziny i ekstrema lokalne funkcji f, jeśli a) f(, y) = y + y 6y ; b) f(, y) = y 3 y3 + ; c) f(, y) = 3 + y 3 3ay, w zależności od parametru a; d) f(, y) = 3 y + (y ) + ; e) f(, y, z) = 3 + y + z + y + z; g) f(, y, z) = + 4y + z y + z ; h) f(, y, z) = ( )z 3 + y ; j)* f(, y) = 4 +y 4 +4 y y, w otoczeniu punktu (0, 0) rozważ krzywe y =, = 0, y = 0; k) f(, y) = 4 ay + y + + a, w zależności od parametru a; l) f(, y) = ye +y ; m) f(, y) = ( y 3)e 87. Funkcja f : R R określona jest wzorem f(, y) = ( + y + 3)e +y. a) Wyznaczyć równanie warstwicy odpowiadającej wartości 0 i wyznaczyć równanie stycznej do tej warstwicy w punkcie (, ). b) Sprawdzić, czy funkcja f ma ekstrema lokalne w punktach (, ) i (0, ).

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji . Własności funkcji () Wyznaczyć dziedzinę funkcji danej wzorem: y = 2 2 + 5 y = +4 y = 2 + (2) Podać zbiór wartości funkcji: y = 2 3, [2, 5) y = 2 +, [, 4] y =, [3, 6] (3) Stwierdzić, czy dana funkcja

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x . Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie. Na podstawie definicji pochodnej funkcji w punkcie obliczyć pochodną funkcji f zdefiniowanej równością () cos (2) (3) ln (4) sin 2 (5) ln + 3 (6) cos(3 )

Bardziej szczegółowo

Egzamin z matematyki dla I roku Biochemii i Biotechnologii

Egzamin z matematyki dla I roku Biochemii i Biotechnologii Egzamin z matematyki dla I roku Biochemii i Biotechnologii 9..04 Zadanie (0 punktów). Rozwiązać układ + 3y z = 3 5y + z = a 5 ay + 3z = 3 dla a = oraz dla a = 4. Zadanie (0 punktów). Wyznaczyć dziedzinę,

Bardziej szczegółowo

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = + Badanie funkcji Zad : Funkcja f jest określona wzorem f( ) = + a) RozwiąŜ równanie f() = 5 b) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f c) Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia

Analiza Matematyczna Ćwiczenia Analiza Matematyczna Ćwiczenia Spis treści Ciągi i ich własności Granica ciągu Granica funkcji 4 4 Ciągłość funkcji 6 Szeregi 8 6 Pochodna funkcji 7 Zastosowania pochodnej funkcji 8 Badanie przebiegu zmienności

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

Lista zadań nr 2 z Matematyki II

Lista zadań nr 2 z Matematyki II Lista zadań nr 2 z Matematyki II dla studentów wydziału Architektury, kierunku Gospodarka Przestrzenna. Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x, y) = ln(4 x 2 y 2 ), f(x, y) = x 2 + y 2, f(x, y) = ln(4 x 2 y 2

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA oprac. I. Gorgol Spis treści. Elementy logiki. Elementy rachunku zbiorów 4. Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory. 4 4. Funkcja złożona i odwrotna 6 5. Granica ciągu liczbowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j),

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j), ELEKTROTECHNIKA Semestr Rok akad. / 5 ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw. Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + j)(5 j) 3 j +j (5 + j) (3 + j) 3. Narysuj zbiory punktów na płaszczyźnie: +j

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) =

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) = Zadanie.. Obliczyć granice 2 + 2 (a) lim (d) lim 0 2 + 2 + 25 5 = 5,. Granica i ciągłość funkcji odpowiedzi = 4, (b) lim 2 5 + 6 2 6 =, 4 (e) lim 0sin 2 = 2, cos (g) lim 0 2 =, (h) lim 2 8 Zadanie.2. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania.

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania. 10 1 Wykazać, że liczba 008 008 10 + + jest większa od Nie używając kalkulatora, porównać liczby a = log 5 log 0 + log oraz b = 6 5 Rozwiązać równanie x + 4y + x y + 1 = 4xy 4 W prostokątnym układzie współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. Równania i nierówności liniowe

1. Równania i nierówności liniowe Równania i nierówności liniowe Wykonać działanie: Rozwiązać równanie: ( +x + ) x a) 5x 5x+ 5 = 50 x 0 b) 6(x + x + ) = (x + ) (x ) c) x 0x (0 x) 56 = 6x 5 5 ( x) Rozwiązać równanie: a) x + x = 4 b) x x

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WFiIS, informatyka stosowana, I rok Elżbieta Adamus 13 grudnia 2018r. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka przepustką do kariery współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia 1 Pewne funkcje - funkcja liniowa dla gdzie -funkcja kwadratowa dla gdzie postać kanoniczna postać iloczynowa gdzie równanie kwadratowe pierwiastki równania kwadratowego: dla dla wzory Viete a

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja wykładnicza i logarytm

1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1. Rozwiązać równania; (a) x + 3 = 3 ; (b) x 2 + 9 = 5 ; (c) 3 x 1 = 3x 2 2. Rozwiązać nierówności : (a) 2x 1 > 2 ; (b) 3x 4 2x + 3 > x + 2 ; (c) 3 x > 1. 3. Znając wykres

Bardziej szczegółowo

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami:

Lista. Algebra z Geometrią Analityczną. Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: Lista Algebra z Geometrią Analityczną Zadanie 1 Przypomnij definicję grupy, które z podanych struktur są grupami: (N, ), (Z, +) (Z, ), (R, ), (Q \ {}, ) czym jest element neutralny i przeciwny w grupie?,

Bardziej szczegółowo

Ekstrema globalne funkcji

Ekstrema globalne funkcji SIMR 2013/14, Analiza 1, wykład 9, 2013-12-13 Ekstrema globalne funkcji Definicja: Funkcja f : D R ma w punkcie x 0 D minimum globalne wtedy i tylko (x D) f(x) f(x 0 ). Wartość f(x 0 ) nazywamy wartością

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja wykładnicza i logarytm

1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1. Rozwiązać równania; (a) x + 3 = 3 ; (b) x 2 + 9 = 5 ; (c) 3 x 1 = 3x 2 2. Rozwiązać nierówności : (a) 2x 1 > 2 ; (b) 3x 4 2x + 3 > x + 2 ; (c) 3 x > 1. 3. Znając wykres

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone i

1. Liczby zespolone i Zadania podstawowe Liczby zespolone Zadanie Podać część rzeczywistą i urojoną następujących liczb zespolonych: z = ( + 7i)( + i) + ( 5 i)( + 7i), z = + i, z = + i i, z 4 = i + i + i i Zadanie Dla jakich

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej . Pierwsza pochodna - definicja i własności.. Definicja pochodnej Definicja Niech f : a, b) R oraz niech 0 a, b). Mówimy, że funkcja f ma pochodna w punkcie 0, którą oznaczamy f 0 ), jeśli istnieje granica

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA1, lista zadań 1

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA1, lista zadań 1 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, studia niestacjonarne ANALIZA MATEMATYCZNA, lista zadań. Dla podanych ciągów napisać wzory określające wskazane wyrazy tych ciągów: a) a n = n 3n +, a n+, b) b n = 3

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, MAT00405 PRZEKSZTAL CANIE WYRAZ EN ALGEBRAICZNYCH, WZO R DWUMIANOWY NEWTONA Uprościć podane wyrażenia 7; (b) ( 6)( + ); (c) a 5 6 8a ; (d) ( 5 )( 5 + ); (e) ( 45x 4 y

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY Zadanie Wskaż w zbiorze A = Zadanie Usuń niewymierność z wyrażenia,(0); 0,9; ; 0; 8; 0; 0 liczby wymierne 6 Zadanie Rozwiąż nierówność x + > Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n Propozycje pytań na maturę ustną ( profil podstawowy ) Elżbieta Kujawińska ZESTAW Podaj wzory na postać kanoniczną i iloczynową funkcji kwadratowej Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany:

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź.

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź. ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska Zad.1. (5 pkt) Sprawdź, czy funkcja określona wzorem x( x 1)( x ) x 3x dla x 1 i x dla x 1 f ( x) 1 3 dla

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

Zad. 8(3pkt) Na podstawie definicji wykaż, że funkcja y=

Zad. 8(3pkt) Na podstawie definicji wykaż, że funkcja y= Funkcje, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa powt. kl. 3d Zad. 1 (5pkt.) Dana jest funkcja f(x)=. Narysuj wykres funkcji g(x)= -f(x). Rozwiąż nierówność g(x). Podaj liczbę rozwiązań równania g(x)=m w zależności

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW0 Wydział Elektroniki Listy zadań nr -7 (część I) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 005 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze I. Funkcja i jej własności POZIOM PODSTAWOWY Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r.

Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Jolanta Pająk Wymagania edukacyjne matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 2f 2018/2019r. Ocena dopuszczająca: Temat lekcji Stopień i współczynniki wielomianu Dodawanie i odejmowanie wielomianów Mnożenie

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH )

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) PAKIET ZADAŃ (zadania wybrano ze zbiorów autorów i wydawnictw: Kiełbasa, Res Polona,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny.

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny. Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny Zestaw I 1) Przedstaw i omów postać kanoniczną i iloczynową funkcjikwadratowej Daną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej: y = ( )(

Bardziej szczegółowo

1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

1) 2) 3)  5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 1) Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku w początku układu współrzędnych i przechodząca przez punkt. Wobec tego funkcja f określona wzorem 2) Punkt należy do paraboli o równaniu. Wobec

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach.

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach. Wykład Przebieg zmienności funkcji. Celem badania przebiegu zmienności funkcji y = f() jest poznanie ważnych własności tej funkcji na podstawie jej wzoru. Efekty badania pozwalają naszkicować wykres badanej

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW Wydział Elektroniki Listy zadań nr 8-4 (część II) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 5 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej Szkoła Główna Handlowa 17 maja 2012 Definicja Mówimy, że odwzorowanie F : X R n, gdzie X R n, jest lokalnie

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU Karolina Kalińska MATEMATYKA: PRZYKŁADY I ZADANIA Włocławek 2011 REDAKCJA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU Matematyka:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Wyznaczyć i narysować dziedziny naturalne podanych funkcji: 4 x 2 y 2 ; (b) g(x, y) = e y x 2 1 ; (c) u(x, y) = arc sin xy; (d) v(x, y) = sin(x 2 + y 2 ); (e) w(x, y) = x sin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Granica i pochodna funkcji. Uczeń: Uczeń: 1 Powtórzenie wiadomości o granicy ciągu,

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych Wykresy i warstwice funkcji wielu zmiennych. Granice i ciagłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne czastkowe funkcji wielu zmiennych. Gradient. Pochodna kierunkowa. Różniczka zupełna.

Bardziej szczegółowo

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26

2.1. Postać algebraiczna liczb zespolonych Postać trygonometryczna liczb zespolonych... 26 Spis treści Zamiast wstępu... 11 1. Elementy teorii mnogości... 13 1.1. Algebra zbiorów... 13 1.2. Iloczyny kartezjańskie... 15 1.2.1. Potęgi kartezjańskie... 16 1.2.2. Relacje.... 17 1.2.3. Dwa szczególne

Bardziej szczegółowo

Pochodna i jej zastosowania

Pochodna i jej zastosowania Pochodna i jej zastosowania Andrzej Musielak Str Pochodna i jej zastosowania Definicja pochodnej f( Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu 0 jeśli istnieje skończona granica 0+h)

Bardziej szczegółowo

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008

(a 1 2 + b 1 2); : ( b a + b ab 2 + c ). : a2 2ab+b 2. Politechnika Białostocka KATEDRA MATEMATYKI. Zajęcia fakultatywne z matematyki 2008 Zajęcia fakultatywne z matematyki 008 WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE I ALGEBRAICZNE. Wylicz b z równania a) ba + a = + b; b) a = b ; b+a c) a b = b ; d) a +ab =. a b. Oblicz a) [ 4 (0, 5) ] + ; b) 5 5 5 5+ 5 5

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie I. ZBIORY I.1. Działania na zbiorach I.2. Relacje między

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia 1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia Definicja 1 Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach w zbiorze R nazywamy przyporządkowanie każdemu punktowi ze zbioru A dokładnie jednej

Bardziej szczegółowo

< > Sprawdzić prawdziwość poniższych zdań logicznych (odpowiedź uzasadnić) oraz podać ich zaprzeczenia:

< > Sprawdzić prawdziwość poniższych zdań logicznych (odpowiedź uzasadnić) oraz podać ich zaprzeczenia: Zadania na zajęcia z przedmiotu Repetytorium z matematyki elementarnej, GiK, 06/7 Zdania logiczne Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory Ocenić wartość logiczną zdania (odpowiedź uzasadnić): < Nieprawda, że

Bardziej szczegółowo

Elementy logiki (4 godz.)

Elementy logiki (4 godz.) Elementy logiki (4 godz.) Spójniki zdaniotwórcze, prawa de Morgana. Wyrażenie implikacji za pomocą alternatywy i negacji, zaprzeczenie implikacji. Prawo kontrapozycji. Podstawowe prawa rachunku zdań. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Lista 1 - Funkcje elementarne

Lista 1 - Funkcje elementarne Lista - Funkcje elementarne Naszkicuj wykresy funkcji: a) y = sgn, y = sgn ; b) y = ; c) y = 2 Przedstaw w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji potęgowej y = α dla: a) α =, 2, 3, 4; b) α =,, 2;

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Dębiński Mechanika ogólna Wykład 2 Podstawowe wiadomości z matematyki Kalisz

Dr inż. Janusz Dębiński Mechanika ogólna Wykład 2 Podstawowe wiadomości z matematyki Kalisz Dr inż. Janusz Dębiński Mechanika ogólna Wykład 2 Podstawowe wiadomości z matematyki Kalisz Dr inż. Janusz Dębiński 1 2.1. Przestrzeń i płaszczyzna Podstawowe definicje Punkt - najmniejszy bezwymiarowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

, h(x) = sin(2x) w przedziale [ 2π, 2π].

, h(x) = sin(2x) w przedziale [ 2π, 2π]. Informatyczne podstawy projektowania, IŚ, / Maima, część II. Rysowanie wykresów w dwu i trzech wymiarach (zob. 5). a. Otwórz panel okna Wykres D i zapoznaj się z nim. Wyrażenie(a) - tutaj wpisujemy funkcję

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin wstępny z matematyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin wstępny z matematyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Egzamin wstępny z matematyki lipca 2006 roku Zestaw I wariant A Czas trwania egzaminu: 240 minut 1. Dane są zbiory liczbowe A = {x; x R x < 2}, B = {x; x R x +

Bardziej szczegółowo

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera:

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera: Zadania przygotowuj ace do kolokwium (budownictwo, studia niestacjonarne, drugi semestr, 209) [7III] () Podaj przykład dowolnej macierzy A drugiego stopnia Oblicz A A T + A T A (2) Podaj przykład dowolnej

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna F1 dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3, 2018/19z (zadania na ćwiczenia)

Analiza Matematyczna F1 dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3, 2018/19z (zadania na ćwiczenia) Analiza Matematyczna F dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3 08/9z (zadania na ćwiczenia) (Na podstawie podręcznika M. Gewert Z. Skoczylas Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania GiS 008) 3 Granica funkcji

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści 2

Spis treści. Spis treści 2 Spis treści Spis treści Algebra. Liczby zespolone.................................................. Liczby zespolone - odpowiedzi.......................................... 5. Macierze......................................................

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 - Liczby zespolone

Lista nr 1 - Liczby zespolone Lista nr - Liczby zespolone Zadanie. Obliczyć: a) ( 3 i) 3 ( 6 i ) 8 c) (+ 3i) 8 (i ) 6 + 3 i + e) f*) g) ( 3 i ) 77 ( ( 3 i + ) 3i 3i h) ( + 3i) 5 ( i) 0 i) i ( 3 i ) 4 ) +... + ( 3 i ) 0 Zadanie. Przedstawić

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT1460

WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT1460 WSTĘP DO ANALIZY I ALGEBRY, MAT460 Listy zadań Literatura polecana. M.Gewert, Z.Skoczylas Wstęp do analizy i algebry. Teoria,przykłady,zadania.,Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 04.. D.Zakrzewska, M.Zakrzewski,

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 3, b) x + y, c) x + 1 x + 2 x 2 dla 1 x 2, x

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 3, b) x + y, c) x + 1 x + 2 x 2 dla 1 x 2, x Matematyka Lista 1 1 Matematyka Lista 1 1. Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 b) + y c) + 1 + 2 2 dla 1 2 d) 8 e) + 1 f) 1 + + 2. 2. Korzystając z geometrycznej interpretacji wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista 1

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista 1 Matematyka Lista 1 1 Matematyka Lista 1 1. Sprowadzić funkcje kwadratowe do postaci iloczynowej (jeżeli istnieje) i postaci kanonicznej oraz naszkicować ich wykresy: a) 2 + b) 2 2 + 1 c) 2 + 2 d) 2 + +

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna Arkusz A01 2 Egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna odpowiedź Zadanie 1. (0-1) Liczba log 1 3 3 27 jest równa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Granice, pochodne funkcji i ich zastosowania 10 4.

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Granice, pochodne funkcji i ich zastosowania 10 4. Spis treści Macierze wyznaczniki równania liniowe Geometria analityczna 7 Granice pochodne funkcji i ich zastosowania 0 4 Liczby zespolone 6 5 Całki nieoznaczone 8 6 Zastosowania geometryczne całek 0 7

Bardziej szczegółowo

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne.

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. pytania teoretyczne:. Co to znaczy, że wektory v, v 2 i v 3

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17 Rachunek różniczkowy i całkowy 26/7 Zadania domowe w pakietach tygodniowych Tydzień 3-7..26 Zadanie O. Czy dla wszelkich zbiorów A, B i C zachodzą następujące równości: (A B)\C = (A\C) (B\C), A\(B\C) =

Bardziej szczegółowo

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja) Matematyka II Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 208/209 wykład 3 (27 maja) Całki niewłaściwe przedział nieograniczony Rozpatrujemy funkcje ciągłe określone na zbiorach < a, ),

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analizy matematycznej

Wstęp do analizy matematycznej Wstęp do analizy matematycznej Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami Analiza matematyczna zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści I Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju II Całki niewłaściwe drugiego rodzaju 5 III Szeregi liczbowe 6 IV Szeregi potęgowe

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielomianu

Poziom wymagań. Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia 1. WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielomianu Plan wynikowy klasa 2g - Jolanta Pająk Matematyka 2. dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. ształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Liczby zespolone 2 2. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 4 3. Geometria analityczna 9 4. Granice, pochodne funkcji i ich

Spis treści 1. Liczby zespolone 2 2. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 4 3. Geometria analityczna 9 4. Granice, pochodne funkcji i ich Spis treści Liczby zespolone Macierze wyznaczniki równania liniowe 4 Geometria analityczna 9 4 Granice pochodne funkcji i ich zastosowania 5 Całki nieoznaczone 8 6 Zastosowania geometryczne całek 0 7 Pochodne

Bardziej szczegółowo

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Zbiory w przestrzeni R n Ustalmy dowolne n N. Definicja 1.1. Zbiór wszystkich uporzadkowanych układów (x 1,..., x n ) n liczb rzeczywistych, nazywamy przestrzenią n-wymiarową

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Rok akademicki 2016/17 UTP Bydgoszcz Definicja pochodnej Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu f (x x 0 jeśli istnieje

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna Arkusz A04 2 Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna odpowiedź Zadanie 1. (0-1) Liczba π spełnia nierówność: A. + 1 > 5 B. 1 < 2 C. + 2 3 4

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)).

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)). MATEMATYKA II PAWEŁ ZAPAŁOWSKI Równania i nierówności Zadanie Wyznaczyć dziedziny i wzory dla f f, f g, g f, g g, gdzie () f() =, g() =, () f() = 3 + 4, g() = Zadanie Dla f() = 3 5 i g() = 8 znaleźć f(g()),

Bardziej szczegółowo

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa.

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Monotoniczność i różnowartościowość. Definicja 1 Niech f : X R, X R. Funkcję f nazywamy rosnącą w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami ANALIZA MATEMATYCZNA zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju Całki niewłaściwe drugiego rodzaju Szeregi liczbowe 4 4 Szeregi potęgowe 5 5

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,.

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,. 1 WYKŁAD 3 3. FUNKCJA LINIOWA FUNKCJĄ LINIOWĄ nazywamy funkcję typu : dla, gdzie ; ół,. Załóżmy na początek, że wyraz wolny. Wtedy mamy do czynienia z funkcją typu :.. Wykresem tej funkcji jest prosta

Bardziej szczegółowo

3. Operacje na zbiorach (1) Sprowadź poniższe zdania dotyczące zbiorów do postaci zdań logicznych i sprawdź ich prawdziwość.

3. Operacje na zbiorach (1) Sprowadź poniższe zdania dotyczące zbiorów do postaci zdań logicznych i sprawdź ich prawdziwość. 1. Zapis matematyczny i elementy logiki matematycznej (1) Zapisz, używając symboliki matematycznej zdania: (a) Liczby x i y mają wspólny dzielnik większy od 2. (b) Jeśli x i y różnią się o 1, to nie mają

Bardziej szczegółowo

WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA.

WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA. WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA. Załóżmy, że funkcja y f jest dwukrotnie różniczkowalna w Jeżeli Jeżeli przedziale a;b. Punkt P, f nazywamy punktem przegięcia funkcji y f wtedy i tylko

Bardziej szczegółowo