Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne."

Transkrypt

1 Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki rzeczywiste a, b, c i d spełniają warunek ad cb 0. Uwaga. ) Jeśli c { = } 0, to () jest funkcją liniową, jeśli c 0, to dziedziną funkcji homograficznej jest zbiór R \ d c. ) Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola (gdy c 0) albo prosta (gdy c = 0). 3) Przykład funkcji, która nie jest funkcją homograficzną g() = Ta funkcja nie spełnia warunku ad cb 0 i co za tym idzie redukuje się do funkcji stałej g() =. 4) Gałęzie hiperboli będącej wykresem funkcji homograficznej postaci f() = a leżą w ćwiartkach I i III układu współrzędnych dla a > 0 i w ćwiartkach II i IV dla a < 0. 5) Osie OX i OY są asymptotami wykresu funkcji f() = a, a 0. 6) Asymptotami wykresu funkcji g() = b + c są proste = c i y = b, wykres tej funkcji otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji f() = o wektor [c, b]. 7) Funkcja homograficzna jest funkcją różnowartościową. Przykład. Wychodząc od wykresu funkcji h() =, stosując odpowiednie przekształcenia geometryczne, naszkicuj wykres funkcji g() = +. Rozwiązanie. Zapiszmy wzór opisujący funkcję g w innej postaci. g() = + = ( + ) 3 + = 3 + = + 3 ( ). () Widzimy teraz, że asymptotami wykresu funkcji g są proste =, y =, a gałęzie hiperboli leżą w ćwiartkach II i IV. Wykres funkcji g otrzymamy z wykresu funkcji h() = po rozciągnięciu go wzdłuż osi OY (aby otrzymać wykres funkcji y = 3 ), następnie odbiciu otrzymanego wykresu względem osi OX (w ten sposó otrzymamy wykres funkcji y = 3 ) i przesunięciu o wektor [, ]. Uwaga. Łatwo otrzymujemy postać () wykonując dzielenie wielomianu z licznika przez wielomian z mianownika funkcji homograficznej. Funkcje wymierne. Równania i nierówności wymierne. Definicja. Niech W () i V () oznaczają dwa wielomiany zmiennej rzeczywistej, niech V () 0, a P oznacza zbór pierwiastków wielomianu V (). Funkcję f() = W () V () dla R \ P nazywamy funkcją wymierną zmiennej.

2 Warunek V () 0 oznacza, że wielomian V nie jest tożsamościowo równy zero, to znaczy, że przyjmuje wartości niezerowe dla pewnych R, inaczej mówiąc jest wielomianem niezerowym. Uwaga. ) Funkcja homograficzna f() = a+b c+d, ad bc 0 jest funkcją wymierną. ) Jeżeli stopień wielomianu W () jest mniejszy niż stopień wielomianu V (), to funkcję wymierną f() = W () V () nazywamy właściwą. Jeżeli stopień wielomianu W () jest nie mniejszy niż stopień wielomianu V (), to funkcję wymierną f() = W () V () nazywamy niewłaściwą. W tym drugim przypadku możemy podzielić wielomiany i otrzymać sumę wielomianu i pewnej funkcji wymiernej właściwej (Patrz Przykład.). 3) Funkcje wymierne typu f() = A ( a), gdzie A, a R oraz r N, nazywamy ułamkami r prostymi pierwszego rodzaju. Funkcje wymierne typu f() = B+C ( +p+q), gdzie B, C, p, q R r przy czym p 4q < 0, a r N, nazywamy ułamkami prostymi drugiego rodzaju. 4) Każda funkcja wymierna właściwa jest sumą ułamków prostych pierwszego i drugiego rodzaju, przy czym ułamki te są określone jednoznacznie np. 3 + = +, 4 + = + +. Przykład. Znaleźć takie liczby rzeczywiste A, B, C, dla których równość ( )( )( 3) = A + B + C 3 (3) jest spełniona dla każdego R \ {,, 3}. Rozwiązanie. Przy założeniu, że R \ {,, 3} możemy pomnożyć obie strony równości (3) przez ( )( )( 3). Otrzymamy wówczas równoważną równość: = A( )( 3) + B( )( 3) + C( )( ). Uporządkujemy wyrazy wielomianu stopnia drugiego stojącego po prawej stronie równości = (A + B + C) + ( 5A 4B 3C) + 6A + 3B + C. (4) Zatem równość (3) zachodzi dla każdego,, 3 wtedy i tylko wtedy, gdy wielomiany w (4) są równe. Dwa wielomiany są równe, gdy są tego samego stopnia i gdy współczynniki stojące przy odpowiednich potęgach zmiennej są równe. Zatem A, B i C powinny spełniać następujący układ równań: A + B + C = 3 5A 4B 3C = 6A + 3B + C = 9 Dodając stronami równania drugie i trzecie do równania pierwszego otrzymamy: A = 5A 4B 3C = 6A + 3B + C = 9 Dodajmy teraz stronami równanie trzecie do drugiego: A = A B C = 6A + 3B + C = 9

3 Zatem z równania drugiego mamy B = C + 5, podstawiając tak wyznaczone B i A = do równania trzeciego otrzymujemy C = 3 i co za tym idzie B = =. Rozwiązaniem układu równań jest więc trójka liczb A = B = C = 3. Znaleźliśmy zatem tzw. rozkład wyrażenia 3 +9 ( )( )( 3) na ułamki proste: ( )( )( 3) = Przy rozwiązywaniu równań i nierówności wymiernych pomocne będą następujące warunki: { W () W () = 0 V () = 0 V () 0 { W () W ()V () 0 V () 0 V () 0 Analogicznie dla nierówności typu, <, >. Dziedziną równania, czy nierówności wymiernej nazywamy zbiór R, dla których V () 0. Przykład 3. Rozwiąż równania: a) + + = + +, b) = (+)(+), c) = 0, d) = 5, e) = 0. Rozwiązanie. Wyznaczymy dziedzinę równania z przykładu a) + + = + +. (5) Dziedziną równania jest zbiór takich R, że 0 i + 0 i + = ( + ) 0, a więc zbiór R \ {0, }. Przekształcimy równanie (5) do postaci W () V () = 0: + + = ( + ) + ( + ) + ( + ) = 0 = 0 ( ) = 0 = 0 lub =. Ponieważ 0 nie należy do dziedziny równania (5), to rozwiązaniem równania jest tylko =. Widać, że dziedziną równania w przykładzie b) = ( + )( + ) (6)

4 jest zbiór R \ {,, 0}. Przenieśmy wyrażenie występujące po prawej stronie równania na lewą stronę znaku równości, aby przekształcić równanie (6) do postaci W () V () = 0. Mamy zatem ( + )( + ) = 0 ( + ) ( + )( + ) = 0 + = 0 + = 0 =. ( + ) Ponieważ = nie należy do dziedziny równania (6), więc równanie to nie ma rozwiązań. Dla równania z podpunktu c) wyznaczmy najpierw miejsca zerowe mianownika. Mamy dalej: = 0 ( 3 + ) = = 0 (7) ( )( ) = 0 = 0 lub = lub =. Zatem rozwiązań równania (7) szukamy w zbiorze R \ {0,, }. Mamy = = 0 Pierwiastkiem wielomianu 3 6 jest oraz 3 6 = ( )( + + 3). Ponieważ wyróżnik trójmianu jest ujemny, więc wielomian 3 6 ma tylko jeden pierwiastek rzeczywisty =. Zatem 3 6 = 0 =, ale = odrzuciliśmy wcześniej, więc równanie (7) nie ma rozwiązań. Dziedziną równania z podpunktu d) = 5 (8) jest zbiór R \ { W (), 0}. doprowadzimy równanie do postaci V () = 0. Mamy: = = ( + ) + ( + ) = 0 + = 0. ( + ) + = 0 = lub =. Zarówno jak i oraz =. należą do dziedziny równania, zatem rozwiązaniem równania (8) są = Aby wyznaczyć dziedzinę równania z podpunktu e) = 0 (9)

5 znajdziemy najpierw rozkład wielomianu 6 4 na czynniki nierozkładalne stopnia co najwyżej drugiego. W tym celu skorzystamy (dwukrotnie) ze wzoru na różnicę kwadratów: Dalej mamy 6 4 = (4 )(4 + ) = ( )( + )(4 + ). 6 4 = 0 ( )( + )(4 + ) = 0 = lub =, stąd dziedziną równania (9) jest zbiór R \ {, }. Oczywiście = = 0 4 ( + 3) ( + 3) = 0 ( + 3)( 4 ) = 0 ( + 3)( )( + )( + ) = 0 = 3 lub = lub =. Każda z tych liczb należy do wyznaczonej wcześniej dziedziny, zatem rozwiązaniem równania (9) są = 3, = oraz =. Przykład 4. Rozwiąż równania a) = ; + b) + = +. Rozwiązania. Rozwiązując równania z wartością bezwzględną musimy się najpierw pozbyć tychże wartości bezwzględnych. Zajmiemy się najpierw równaniem z podpunktu a). Zauważmy, że jeśli dla pewnych liczb rzeczywistych a i b zachodzi równość a = b, to zachodzi też równość dla kwadratów wyrażeń a i b i co za tym idzie dla kwadratów liczb a i b, to znaczy: a = b = a = b = a = b. Prawdziwa jest też implikacja w drugą stronę: jeśli kwadraty liczb a i b są równe, to liczby te muszą być sobie równe co do wartości bezwzględnej, to znaczy: W konsekwecji mamy równoważność: Równanie zastąpimy równaniem równoważnym: a = b = a = b. a = b a = b (0) = () + ( ) ( ) = + Dziedziną tego równania wymiernego jest zbiór R\{, }. Rozwiązując to równanie postępujemy podobnie jak w podpunkcie a) Przykładu 3. Mamy zatem ciąg równoważności: ( ) ( ) = + ( + ) 4 ( ) = ( + ) ( ) = = 0 = 5 lub =.

6 Zarówno 5 jak i należą do dziedziny, więc są rozwiązaniem równania (). Aby rozwązać równanie z podpunktu b) opuścimy najpierw wartość bezwzględną. Oczywiście w tym przykładzie musimy rozważyć dwa przypadki: dla 0 i dla < 0. Ponieważ dziedziną równania + jest zbiór R \ {0}, więc warunek 0 zredukujemy do > 0. o. Dla > 0 mamy =, stąd = + () + = + + = + + = 0 + = 0 ( )( + ) = 0 = + lub = = 0, ale ponieważ założyliśmy w tym przypadku, że > 0, więc odpowiedź = odrzucamy. o. Dla < 0 mamy =, stąd + = + + = + + = 0 = = 0. Oznacza to że w przypadku, gdy < 0 równanie nie ma rozwiązań. = 0 Podsumowując punkty o i o otrzymujemy, że równanie () ma jedno rozwiązanie =. Przykład 5. Rozwiąż nierówności: a) (+) 3 0, b) + < 6. c) > 0 Rozwiązania. Dziedziną nierówności z podpunktu a) ( + ) 3 0 (3) jest zbiór R \ {0, 3}. Ponadto ( + ) 3 0 ( + )( 3) 0 ( + )( 3) 0 ( ; ] [3; ). Uwzględniając dziedzinę naszej nierówności musimy ze zbioru ( ; ] [3; ) odrzucić 3, stąd rozwiązaniem nierówności (3) są ( ; ] (3; ).

7 Dziedziną nierówności z podpunktu b) + < 6 (4) jest zbiór R \ {0, }. Przedstawimy tę nierówność do postaci W () V () + < 6 < 0. Mamy + 6 < 0 ( ) + 6( ) < 0 ( ) < 0 ( ) ( )( 3)( ) < 0 (0, ) (, 3). Zbiór (0, ) (, 3) jest podzbiorem dziedziny R \ {0, } nierówności (4), zatem rozwiązaniem jest każda liczba rzeczywista (0, ) (, 3). W rozwiązaniu nierówności z podpunktu c) posłużymy się wynikami częściowymi otrzymanymi dla równania = 0 z podpunktu e) Przykładu 3.. Analogicznie zatem jak dla równania dziedziną nierówności > 0 (5) jest zbiór R \ {, }. Dalej mamy, że > 0 ( )(6 4 ) > 0 ( + 3)( )( + )( + )( + )( )(4 + ) > 0. Ponieważ wyróżniki dla trójmianów: + oraz 4 + są ujemne, a współczynniki a stojące przy w tych trójmianach są dodatnie, więc dla dowolnego R wartości każdego z tych wielomianów są dodatnie. To oznacza, że nierówność ( + 3)( )( + )( + )( + )( )(4 + ) > 0 jest równoważna nierówności ( + 3)( )( + )( )( + ) > 0. Mamy zatem ( + 3)( )( + )( + )( + )( )(4 + ) > 0 ( + 3)( )( + )( + )( ) > 0 ( ( 3; ) ; ) (; ). ( ) Ponieważ zbiór ( 3; ) ; (; ) jest podzbiorem dziedziny R \ {, } nierówności ( ) (5), zatem rozważana nierówność zachodzi dla ( 3; ) ; (; ). Przykład 6. Rozwiąż nierówności a) 5 >, b) c) d) > >

8 Rozwiązania. Podobnie jak w Przykładzie 4., aby rozwiązać nierówności z wartością bezwzględną, musimy najpierw opuścić wartość bezwzględną. Skorzystamy przy tym z następujących równoważności: a a a, (6) a a lub a. (7) Oczywiście analogiczne równoważności możemy zapisać dla nierówności osrtych, zastępując odpowiednio wszystkie znaki na < w (6) i w (7), czy na > w (7). Sposób o. Dla nierówności z podpunktu a) skorzystamy z (7). Dziedziną nierówności jest zbiór R \ { 3}. Mamy: 5 (8) lub lub (3 )( + 3) 0 lub ( 8)( + 3) 0 [ 3; ] lub ( ; 3] [8; ) 3 Ponieważ 3 nie ( należy ] do dziedziny nierównści, więc rozwiązaniem są ( ; 3) 3; 3 [8; ). Sposób o. Możemy też pozbyć się wartości bezwzględnej w równaniu (8) korzystając z równoważności analogicznej do (0): a b a b. (9) Mamy stąd: ( 5 ) + 3 ( 5) ( + 3) 0 (3 )( 8) ( + 3) 0 (3 )( 8) 0 ( ; 3 ] [8; ). Ponieważ 3 nie ( należy ] do dziedziny nierówności, zatem jej rozwiązaniem są (, 3) 3; 3 [8; ). Dziedziną nierówności z podpunktu b) jest R \ {, } (0)

9 Sposób o. Skorzystamy z (6) otrzymując: ( )( ) ( )( )( ) 0 (4 5)( ) 0 [ ] [ ; [; ) ; 4 5 ( ; ] [ ; 4 [; ) 5] Zbiór ten jest podzbiorem dziedziny nierówności (0) stąd jej rozwiązaniem są ] [; ) [ ; 4 5] [; ). Sposób o. Skorzystamy z (9) i podniesiemy nierówność 5+3 stronami do kwadratu. Otrzymamy wówczas: ( 5 + 3) ( 5 + 3) ( ) ( ) 0 [ ][ ] ( 5 + 3) ( ) ( 5 + 3) + ( ) ( ) 0 ( 5 + 4)( 5 + ) 0 ( 5 + 4)( )( ) 0 [ ; 4 [; ). 5] [ Oczywiście zbiór 5] ; 4 [; ) jest podzbiorem dziedziny nierówności (0), zatem jest to zbiór rozwiązań tej nierówności. Nierówność > 0 () zachodzi dla wszystkich tych R, dla których Sprawdźmy zatem dla jakich R zachodzą równości = 0 lub 6 4 = 0. Podobne warunki rozpatrywaliśmy w punkcie e) Przykładu 4. Mamy zatem = = 0 = 3 = = = =. Zatem nierówność > 0 zachodzi dla R \ { 3,,,, }. Dla nierówności 5 +3 > z podpunktu d) Przykładu 7. nie możemy zastosować równoważności (9) i podnieść obie strony do kwadratu, ponieważ stojące po prawej stronie tej nierówności

10 może przyjmować wartości również ujemne! Korzystając z (7) otrzymujemy: > < lub > < 0 lub ( + + 5) > ( ; 5 3 5) ( 3; ) lub ( ; 3) ( ; 3) ( 3; ). Przykład 7. Wyznacz liczbę rozwiązań równania i rozwiąż równania, w zależności od parametru m: a) = m, b) +m m + m +m =. Rozwiązanie. Równanie = m () ma sens dla 0. Przekształcimy je równoważnie: = m m = 0 m = 0 Dziedziną równania () jest zbiór R\{0}. Wyróżnik równania kwadratowego m = 0 jest postaci = m +4. Zatem dla dowolnego m R mamy > 0, stąd równanie m = 0 ma dla każdego m R dwa pierwiastki: = m+ m +4 i = m m +4. Oczywiście i należa do dziedziny równania (), bo m m + 4. Zatem równanie ) ma dla dowolnego m R dwa rozwiązania: = m+ m +4 i = m m +4. Dziedziną równania + m m + m + m = (3) jest zbiór R \ { m, m}. Równoważne mu równanie przyjmuje postać: ( + m) + ( m) ( m ) ( m)( + m) 4m = 0 m = 0. 4m = 0 To znaczy, że równanie (3) ma nieskończenie wiele rozwiązań dla m = 0. Rozwiązaniem równania jest wtedy każda liczba rzeczywista 0. Dla m 0 równanie nie ma rozwiązań. Przykład 8. Dla jakich wartości parametru m zbiorem rozwiązań nierówności jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych? m + (m + ) + 9m + 4 < 0 (4) Rozwiązanie. Zanim wyznaczymy dziedzinę nierówności zauważmy, że wyróżnik trójmianu 8 + 0

11 jest mniejszy od zera, a ramiona paraboli o równaniu y = są skierowane do góry. Oznacza to, że > 0 dla każdego R. Zatem m + (m + ) + 9m + 4 < 0 m + (m + ) + 9m + 4 < 0. Ponadto jeśli nierówność (4) ma być spełniona dla wszystkich R, to dziedziną równania powinien być zbiór R. Dziedziną nierówności jest zbiór liczb rzeczywistych, dla których m + (m + ) + 9m Rozpatrzymy dwa przypadki: dla m = 0 i dla m 0. o. Jeśli m = 0, to wielomian stopnia drugiego z mianownika ułamka (4) redukuje się do wielomianu stopnia pierwszego: + 4. Wówczas dziedziną nierówności m + (m + ) + 9m + 4 = < jest zbiór R\{ }, zatem na pewno nierówność nie zachodzi dla =, a więc nie każda liczba rzeczywista spełnia tę nierówność. o. Jeśli m 0, to wielomian z mianownika nierówności (4) jest stopnia drugiego, a dla trójmianu m + (m + ) + 9m + 4 jest postaci Mamy dalej ciąg równoważnych warunków: R = 4(8m + m + ) m + (m + ) + 9m + 4 < 0 R m + (m + ) + 9m + 4 < 0 = 4(8m + m + ) < 0 m < 0. Rozwiążmy układ nierówności: { 4(8m + m + ) < 0 m < 0 4(8m + m + ) < 0 8m + m + > 0. Dla trójmianu 8m + m +, = 4 3 < 0, zatem 8m + m + > 0 dla każdego m R. Układ nierówności jest więc spełniony dla dowolnego m < 0. Podsumowując o i o otrzymamy, że nierówność (4) zachodzi dla każdej liczby rzeczywistej, jeśli parametr m < 0. Przykład 9. Dla jakich wartości parametru m suma odwrotności pierwiastków równania (m 5) + m + 3m + = 0 (5) ma wartość dodatnią? Równanie kwadratowe (5) ma pierwiastki tylko wtedy gdy wyróżnik 0 tzn., że = 4(m 5) 4(m + 3m + ) = 3m Zatem m 3 3. (6)

12 Korzystając ze wzorów Viéte a wyrazimy sumę odwrotności pierwiastków równania (5) za pomocą parametru m + = + (m 5) = m + 3m +. Rozwiążemy nierówność (m 5) m + 3m + > 0 (7) Oczywiście nierówność ta ma sens tylko dla takich m R, dla których m + 3m + 0, czyli dla m i m. Dalej mamy : (m 5) m + 3m + > 0 (m 5)(m + 3m + ) = (m 5)(m + )(m + ) > 0 m ( ; ) m (5; ). Uwzględniając warunek (6) otrzymamy, że suma odwrotnosci pierwiastków równania (5) jest liczbą dodatnią dla m ( ; ). Zauważmy, że dla m = lub m =, co najmniej jeden z pierwiastków równania (5) jest równy 0, a zatem rozważanie jego odwrotności nie ma sensu. Zadania. Wychodząc od wykresu funkcji h() = i stosując odpowiednie przekształcenia geometryczne naszkicuj wykresy funkcji f() = + +, k() = +.. Narysuj wykresy funkcji f() = 4, g() = Rozwiąż równania: a) 3 = 5, b) 6 +3 = +5 +, c) =, d) = +4, e) = 3+, 4. Rozwiąż równania: a) 6 =, b) + = +, c) =, d) 3 + =. 5. Znajdź punkty przecięcia paraboli y = z hiperbolą y = Dla jakich wartości parametru m suma sześcianów dwóch pierwiastków równania +3+ = 0 jest większa od 9? m m 3 7. Dla jakich wartości parametru m równanie + suma jest mniejsza od m? 8. Rozwiąż nierówności: + = m ma dwa pierwiastki, których

13 a) + <, b) 3 4 0, c) < 0, d) , e) , f) >, g) Dana jest funkcja f() = +. Rozwiąż nierówność f() > f( ). 0. Rozwiąż nierówności: a) > 0, b) > +, c) 3 4, d) Rozwiąż nierówność: ( + ) + ( + )( + ) + ( + )( + 3) ( + 9)( + 0) <.. Określ dziedzinę i naszkicuj wykres funkcji f, jeśli f() = ( ) ( ) Dla jakich wartości parametru m nierówność m > jest spełniona tożsamościowo tzn. dla wszystkich R. 4. Zbadaj dla jakich wartości parametru m, układ równań { +y y + y +y = my + m + = 0 y, y, ma rozwiązanie? Wyznacz to rozwiązanie. 5. Znajdź współczynniki A, B, C, dla których równość zachodzi dla każdego R \ {0,, 4}. Odpowiedzi 3. a) = 4 lub = ; b) = lub = 4; c) = 3; d) = 3 lub = ; = A + B + C 4

14 e) = 4 lub = a) = 5 + ; b) = ; c) = 3 lub = ; d) = 0 lub = ; 5. P = ( (, 3) ) 6. m 8 3 ; 35 3 ; ( ) 7. m 3 ; 0 (; ); 8. a) ( ; 0); b) ( ; ) (; ); c) ( ; ) (; 3); d) ( ; ) ( ; 0]; e) ( ; 6) [7; ]; f) ( ; 3) (; 3) ( + 3; ); g) R; 9. (0; ) (; ); 0. a) ( 5; ) ( ; ) (; 4) (6; ); b) ( ; 0) (0; ); c) ( ; 4] [ ; ] [4; ) d) ( ; 3 6 ] [ ; );. [ ( 0; 0) (; ) ] \ {,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; ( ). f() = dla ; ; 3. m ( 7; ); 4. Cztery różne pierwiastki, jeśli m m > 0 i m = neq. Pierwiastki te są postaci ( y, y ), (y, y ), ( y, y ), (y, y ), gdzie y = m m m i y = m+ m m. Dwa różne pierwiastki, jeśli m m = 0. Pierwiastki są wtedy postaci (m, m ), (m, m ). Nie ma rozwiązań, jeśli m m < 0; 5. A = 8, B = 3 4, C = 5 8.

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c = a Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax, a R \ {0}.

Bardziej szczegółowo

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Definicja i własności wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozwiązywanie układów dwóch (trzech) równań z dwiema (trzema) niewiadomymi. Układy równań liniowych z parametrem, analiza rozwiązań. Definicja i własności

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. 1. Definicje i przydatne wzory. lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję postaci: f(x) = ax 2 + bx + c

FUNKCJA KWADRATOWA. 1. Definicje i przydatne wzory. lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję postaci: f(x) = ax 2 + bx + c FUNKCJA KWADRATOWA 1. Definicje i przydatne wzory DEFINICJA 1. Funkcja kwadratowa lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję postaci: f(x) = ax + bx + c taką, że a, b, c R oraz a 0. Powyższe wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązaniem jest zbiór (, ] (5, )

Rozwiązaniem jest zbiór (, ] (5, ) FUNKCJE WYMIERNE Definicja Miech L() i M() będą niezerowymi wielomianami i niech D { R : M( ) 0 } Funkcję (*) D F : D R określoną wzorem F( ) L( ) M( ) nazywamy funkcją wymierną Funkcja wymierna, to iloraz

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Inżynierskie, WDAM, grupy I i II

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Inżynierskie, WDAM, grupy I i II Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu 10.1.010r. Zarządzanie Inżynierskie, WDAM, grupy I i II Zadanie 1. Wyznacz dziedzinę naturalną funkcji f (x) = x 4x + 3 x + x + log arc sin 1 x. Rozwiązanie. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie Zaoczne, Sieradz WDAM

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie Zaoczne, Sieradz WDAM Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu 1.1.010r. Zarządzanie Licencjackie Zaoczne, Sieradz WDAM Zadanie 1. Wyznacz dziedzinę naturalną funkcji f (x) = arc cos ( x + 1 x ) + Rozwiązanie. Wymagane są następujące

Bardziej szczegółowo

1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

1) 2) 3)  5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 1) Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku w początku układu współrzędnych i przechodząca przez punkt. Wobec tego funkcja f określona wzorem 2) Punkt należy do paraboli o równaniu. Wobec

Bardziej szczegółowo

( ) Arkusz I Zadanie 1. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) = x + 3 oraz g ( x) 2x

( ) Arkusz I Zadanie 1. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) = x + 3 oraz g ( x) 2x Arkusz I Zadanie. Wartość bezwzględna Rozwiąż równanie x + 3 x 4 x 7. Naszkicujmy wykresy funkcji f ( x) x + 3 oraz g ( x) x 4 uwzględniając tylko ich miejsca zerowe i monotoniczność w ten sposób znajdziemy

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA WYMIERNA. Poziom podstawowy

FUNKCJA WYMIERNA. Poziom podstawowy FUNKCJA WYMIERNA Poziom podstawowy Zadanie Wykonaj działania i podaj niezbędne założenia: a+ a) + ; ( pkt.) a+ a a b) + + ; ( pkt.) + m m m c) :. ( pkt.) m m+ Zadanie ( pkt.) Oblicz wartość liczbową wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m.

Otrzymaliśmy w ten sposób ograniczenie na wartości parametru m. Dla jakich wartości parametru m dziedziną funkcji f ( x) = x + mx + m 1 jest zbiór liczb rzeczywistych? We wzorze funkcji f(x) pojawia się funkcja kwadratowa, jednak znajduje się ona pod pierwiastkiem.

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,.

3. FUNKCJA LINIOWA. gdzie ; ół,. 1 WYKŁAD 3 3. FUNKCJA LINIOWA FUNKCJĄ LINIOWĄ nazywamy funkcję typu : dla, gdzie ; ół,. Załóżmy na początek, że wyraz wolny. Wtedy mamy do czynienia z funkcją typu :.. Wykresem tej funkcji jest prosta

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE. Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str

FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE. Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str FUNKCJE I RÓWNANIA KWADRATOWE Lekcja 78. Pojęcie i wykres funkcji kwadratowej str. 178-180. Funkcja kwadratowa to taka, której wykresem jest parabola. Definicja Funkcją kwadratową nazywamy funkcje postaci

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;(

FUNKCJA KWADRATOWA. Zad 1 Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( Zad Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej Przykład y = ( x ) + 5 (postać kanoniczna) FUNKCJA KWADRATOWA Postać ogólna funkcji kwadratowej to: y = ax + bx + c;( a 0) Aby ją uzyskać pozbywamy się

Bardziej szczegółowo

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa.

Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Funkcje - monotoniczność, różnowartościowość, funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Funkcja liniowa. Monotoniczność i różnowartościowość. Definicja 1 Niech f : X R, X R. Funkcję f nazywamy rosnącą w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1

W. Guzicki Próbna matura, grudzień 2014 r. poziom rozszerzony 1 W. Guzicki Próbna matura, grudzień 01 r. poziom rozszerzony 1 Próbna matura rozszerzona (jesień 01 r.) Zadanie 18 kilka innych rozwiązań Wojciech Guzicki Zadanie 18. Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu

Bardziej szczegółowo

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje

Funkcje Andrzej Musielak 1. Funkcje Funkcje Andrzej Musielak 1 Funkcje Funkcja liniowa Funkcja liniowa jest postaci f(x) = a x + b, gdzie a, b R Wartość a to tangens nachylenia wykresu do osi Ox, natomiast b to wartość funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

x a 1, podając założenia, przy jakich jest ono wykonywalne. x a 1 = x a 2 ( a 1) = x 1 = 1 x.

x a 1, podając założenia, przy jakich jest ono wykonywalne. x a 1 = x a 2 ( a 1) = x 1 = 1 x. Zestaw. Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna. Elementarne równania i nierówności. Przykład 1. Wykonać działanie x a x a 1, podając założenia, przy jakich jest ono wykonywalne. Rozwiązanie. Niech

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II

Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II Rozwiązania zadań z kolokwium w dniu 15.1.010r. Zarządzanie Licencjackie, WDAM, grupy I i II Zadanie 1. Wyznacz dziedzinę naturalną funkcji f x) = arc cos x x + x 5 ) ) log x + 5. Rozwiązanie. Wymagane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Funkcja liniowa dopuszczającą jeżeli: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy

Bardziej szczegółowo

2. LICZBY RZECZYWISTE Własności liczb całkowitych Liczby rzeczywiste Procenty... 24

2. LICZBY RZECZYWISTE Własności liczb całkowitych Liczby rzeczywiste Procenty... 24 SPIS TREŚCI WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI ALGEBRAICZNE 7 Wyrażenia algebraiczne 0 Równania i nierówności algebraiczne LICZBY RZECZYWISTE 4 Własności liczb całkowitych 8 Liczby rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Definicja. Niech a i b będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi i niech a. Logarytmem liczby b przy podstawie

Bardziej szczegółowo

. Funkcja ta maleje dla ( ) Zadanie 1 str. 180 b) i c) Zadanie 2 str. 180 a) i b)

. Funkcja ta maleje dla ( ) Zadanie 1 str. 180 b) i c) Zadanie 2 str. 180 a) i b) Lekcja 1 -. Lekcja organizacyjna kontrakt diagnoza i jej omówienie Podręcznik: W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek Matematyka. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era. Zakres materiału: Funkcje kwadratowe Wielomiany

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (zakres podstawowy) klasa 2 1. Funkcja liniowa Tematyka zajęć: Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe funkcji liniowej.

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Funkcja wymierna.

Wartość bezwzględna. Funkcja wymierna. Wartość bezwzględna. Funkcja wymierna. Kurs matematyki w oratorium autorami materiałów są: dr Barbara Wolnik i Witold Bołt 31 marca 2006 Spis treści 1 Wartość bezwzględna 2 1.1 Własności wartości bezwzględnej..................

Bardziej szczegółowo

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON.

Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Propozycje rozwiązań zadań otwartych z próbnej matury rozszerzonej przygotowanej przez OPERON. Zadanie 6. Dane są punkty A=(5; 2); B=(1; -3); C=(-2; -8). Oblicz odległość punktu A od prostej l przechodzącej

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE A. RÓWNANIA RZĘDU PIERWSZEGO Uwagi ogólne Równanie różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego zawiera. Poza tym może zawierać oraz zmienną. Czyli ma postać ogólną Na przykład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2017/2018 - klasa 2a, 2b, 2c 1. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANY SUPER TRUDNE

WIELOMIANY SUPER TRUDNE IMIE I NAZWISKO WIELOMIANY SUPER TRUDNE 27 LUTEGO 2011 CZAS PRACY: 210 MIN. SUMA PUNKTÓW: 200 ZADANIE 1 (5 PKT) Dany jest wielomian W(x) = x 3 + 4x + p, gdzie p > 0 jest liczba pierwsza. Znajdź p wiedzac,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 0/0 FORMUŁA OD 0 ( NOWA MATURA ) MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MMA-P CZERWIEC 0 Egzamin maturalny z matematyki nowa formuła Klucz

Bardziej szczegółowo

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania.

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania. 10 1 Wykazać, że liczba 008 008 10 + + jest większa od Nie używając kalkulatora, porównać liczby a = log 5 log 0 + log oraz b = 6 5 Rozwiązać równanie x + 4y + x y + 1 = 4xy 4 W prostokątnym układzie współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Zadanie 1 (4 pkt) Rozwiąż równanie: w przedziale 1 pkt Przekształcenie równania do postaci: 2 pkt Przekształcenie równania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA POTĘGOWA, WYKŁADNICZA I LOGARYTMICZNA

FUNKCJA POTĘGOWA, WYKŁADNICZA I LOGARYTMICZNA FUNKCJA POTĘGOWA, WYKŁADNICZA I LOGARYTMICZNA POTĘGA, DZIAŁANIA NA POTĘGACH Potęga o wykładniku naturalnym. Jest to po prostu pomnożenie przez siebie danej liczby tyle razy ile wynosi wykładnik. Zapisujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Pojęcie równania kwadratowego. Str Teoria 1. Równaniem wielomianowym nazywamy równanie postaci: n

Lekcja 2. Pojęcie równania kwadratowego. Str Teoria 1. Równaniem wielomianowym nazywamy równanie postaci: n Lekcja 1. Lekcja organizacyjna kontrakt. Podręcznik: A. Ceve, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej. Wydawnictwo Podkowa. Zakres materiału: Równania

Bardziej szczegółowo

NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY

NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY 1 www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Wyznacz wzór funkcji f (x) = 2x

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI

FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI DEFINICJA (funkcji elementarnych) Podstawowymi funkcjami elementarnymi nazywamy funkcje: stałe potęgowe wykładnicze logarytmiczne trygonometryczne Funkcje, które można

Bardziej szczegółowo

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze I. Funkcja i jej własności POZIOM PODSTAWOWY Pojęcie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA MATEMATYCZNA

OLIMPIADA MATEMATYCZNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA Na stronie internetowej wwwomgedupl Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (OMG) ukazały się ciekawe broszury zawierające interesujące zadania wraz z pomysłowymi rozwiązaniami z

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Paweł Mleczko Teoria Informacja (o prostej). postać ogólna prostej: Ax + By + C = 0, A + B 0, postać kanoniczna (kierunkowa) prostej: y = ax + b. Współczynnik a nazywamy współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

Lista 3 Funkcje. Środkowa częśd podanej funkcji, to funkcja stała. Jej wykresem będzie poziomy odcinek na wysokości 4.

Lista 3 Funkcje. Środkowa częśd podanej funkcji, to funkcja stała. Jej wykresem będzie poziomy odcinek na wysokości 4. Lista 3 Funkcje. Zad 1. Narysuj wykres funkcji. Przykład 1:. Zacznijmy od sporządzenia tabelki dla każdej części podanej funkcji, uwzględniając podany zakres argumentów (dziedzinę): Weźmy na początek funkcję,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Zapisujemy:. Dla jednoczesnego podania funkcji (sposobu przyporządkowania) oraz zbiorów i piszemy:.

Zapisujemy:. Dla jednoczesnego podania funkcji (sposobu przyporządkowania) oraz zbiorów i piszemy:. Funkcja Funkcją (stosuje się też nazwę odwzorowanie) określoną na zbiorze o wartościach w zbiorze nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi dokładnie jednego elementu. nazywamy argumentem, zaś wartością

Bardziej szczegółowo

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych.

4. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. Jarosław Wróblewski Matematyka dla Myślących, 008/09. Postęp arytmetyczny i geometryczny. Wartość bezwzględna, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb rzeczywistych. 15 listopada 008 r. Uwaga: Przyjmujemy,

Bardziej szczegółowo

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości

Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Całka nieoznaczona, podstawowe wiadomości Funkcją pierwotną funkcji w przedziale nazywamy funkcję taką, że dla każdego punktu z tego przedziału zachodzi Różnica dwóch funkcji pierwotnych w przedziale danej

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

========================= Zapisujemy naszą funkcję kwadratową w postaci kanonicznej: 2

========================= Zapisujemy naszą funkcję kwadratową w postaci kanonicznej: 2 Leszek Sochański Arkusz przykładowy, poziom podstawowy (A1) Zadanie 1. Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku 5,7 Wówczas prawdziwa jest równość W. A. f 1 f 9 B. f 1 f 11 C. f 1 f 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie:

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie: Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, 6 11 6 11, tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Uprośćmy najpierw liczby dane w treści zadania: 8 2, 2 2 2 2 2 2 6 11 6 11 6 11 26 11 6 11

Bardziej szczegółowo

Teoria. a, jeśli a < 0.

Teoria. a, jeśli a < 0. Teoria Definicja 1 Wartością bezwzględną liczby a R nazywamy liczbę a określoną wzorem a, jeśli a 0, a = a, jeśli a < 0 Zgodnie z powyższym określeniem liczba a jest równa odległości liczby a od liczby

Bardziej szczegółowo

6. Liczby wymierne i niewymierne. Niewymierność pierwiastków i logarytmów (c.d.).

6. Liczby wymierne i niewymierne. Niewymierność pierwiastków i logarytmów (c.d.). 6. Liczby wymierne i niewymierne. Niewymierność pierwiastków i logarytmów (c.d.). 0 grudnia 008 r. 88. Obliczyć podając wynik w postaci ułamka zwykłego a) 0,(4)+ 3 3,374(9) b) (0,(9)+1,(09)) 1,() c) (0,(037))

Bardziej szczegółowo

w(x)= P(x) Q(x), (1) x 2 +7x 2 8 Pierwsze z tych wyrażeń jest funkcją wymierną niewłaściwą, a drugie wyrażenie jest funkcją wymierną właściwą.

w(x)= P(x) Q(x), (1) x 2 +7x 2 8 Pierwsze z tych wyrażeń jest funkcją wymierną niewłaściwą, a drugie wyrażenie jest funkcją wymierną właściwą. 5 Funkcjewymierne. Definicja. Funkcją wymierną nazywamy iloraz postaci w(x)= P(x) Q(x), () gdzie P i Q są wielomianami, przy czym Q nie jest wielomianem zerowym. Jeżeli wielomiany te są rzeczywiste, to

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne

Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne Paweł Foralewski Teoria Ponieważ funkcje wykładnicza i logarytmiczna zostały wprowadzone wcześniej, tutaj przypomnimy tylko definicję logarytmu i jego

Bardziej szczegółowo

Funkcje i ich własności. Energetyka, sem.1 (2017/2018) Matematyka #3: Funkcje 1 / 43

Funkcje i ich własności. Energetyka, sem.1 (2017/2018) Matematyka #3: Funkcje 1 / 43 Funkcje i ich własności Energetyka, sem.1 (2017/2018) Matematyka #3: Funkcje 1 / 43 Zbiory liczbowe Zbiory Zbiór Iloczyn (część wspólna zbiorów) A B = {x : x A x B} Suma Różnica Zawieranie się A B = {x

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do analizy matematycznej

Wstęp do analizy matematycznej Wstęp do analizy matematycznej Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań w

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO Zakres materiału obowiązujący do egzaminu poprawkowego z matematyki klasa 1 d LO Dział programowy. Zakres realizacji 1. Liczby, działania i procenty Liczby wymierne i liczby niewymierne-działania, kolejność

Bardziej szczegółowo

Wielomiany. dr Tadeusz Werbiński. Teoria

Wielomiany. dr Tadeusz Werbiński. Teoria Wielomiany dr Tadeusz Werbiński Teoria Na początku przypomnimy kilka szkolnych definicji i twierdzeń dotyczących wielomianów. Autorzy podręczników szkolnych podają różne definicje wielomianu - dla jednych

Bardziej szczegółowo

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 Wykład 16 Geometria analityczna Przegląd wiadomości z geometrii analitycznej na płaszczyźnie rtokartezjański układ współrzędnych powstaje przez ustalenie punktu początkowego zwanego początkiem układu współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna - przykłady

Geometria analityczna - przykłady Geometria analityczna - przykłady 1. Znaleźć równanie ogólne i równania parametryczne prostej w R 2, któr przechodzi przez punkt ( 4, ) oraz (a) jest równoległa do prostej x + 5y 2 = 0. (b) jest prostopadła

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie wektorowe

Przestrzenie wektorowe Rozdział 4 Przestrzenie wektorowe Rozważania dotyczące przestrzeni wektorowych rozpoczniemy od kilku prostych przykładów. Przykład 4.1. W przestrzeni R 3 = {(x, y, z) : x, y, z R} wprowadzamy dwa działania:

Bardziej szczegółowo

BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA

BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA 1. Podaj zbiór wartości i monotoniczność funkcji: b) c) j) k) l) wskazówka: - oblicz wierzchołek (bez miejsc zerowych!) i naszkicuj wykres (zwróć uwagę na

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANY. Poziom podstawowy

WIELOMIANY. Poziom podstawowy WIELOMIANY Poziom podstawowy Zadanie (5 pkt) Liczba 7 jest miejscem zerowym W(x) Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez wielomian P ( x) = x + 54, jeśli wiadomo, że w wyniku dzielenia wielomianu

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje elementarne

1 Funkcje elementarne 1 Funkcje elementarne Funkcje elementarne, które będziemy rozważać to: x a, a x, log a (x), sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arc ctg(x). 1.1 Funkcje x a. a > 0, oraz a N

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013 Dział LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania

Przykładowe rozwiązania Przykładowe rozwiązania (E. Ludwikowska, M. Zygora, M. Walkowiak) Zadanie 1. Rozwiąż równanie: w przedziale. ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) Uwzględniając, że x otrzymujemy lub lub lub. Zadanie. Dany jest czworokąt

Bardziej szczegółowo

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wyrażeniem algebraicznym nazywamy wyrażenie zbudowane z liczb, liter, nawiasów oraz znaków działań, na przykład: Symbole literowe występujące w wyrażeniu algebraicznym nazywamy zmiennymi.

Bardziej szczegółowo

a =, gdzie A(x 1, y 1 ),

a =, gdzie A(x 1, y 1 ), WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI 1. Funkcja liniowa (zakres podstawowy) Rok szkolny 2018/2019 - klasa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH.

DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH. Dodawanie,8 zwracamy uwagę aby podpisywać przecinek +, pod przecinkiem, nie musimy uzupełniać zerami z prawej strony w liczbie,8. Pamiętamy,że liczba to samo co,0, (

Bardziej szczegółowo

Po zapoznaniu się z funkcją liniową możemy przyjśd do badania funkcji kwadratowej.

Po zapoznaniu się z funkcją liniową możemy przyjśd do badania funkcji kwadratowej. Po zapoznaniu się z funkcją liniową możemy przyjśd do badania funkcji kwadratowej. Definicja 1 Jednomianem stopnia drugiego nazywamy funkcję postaci: i a 0. Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań. Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY. Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik

Rozwiązania zadań. Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY. Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik Rozwiązania zadań Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1 (5pkt) Równanie jest kwadratowe, więc Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik /:4 nierówności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte = = = 2. = =1 (D) Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x. (D) Zad 5. #./ 0'!

Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte = = = 2. = =1 (D) Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x. (D) Zad 5. #./ 0'! Zad 1., Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte 2 2 4 2 Zad 2. log 50 log 2log log 252 czyli 1 Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x.!,!," średnia: 0,9& czyli średnia to 90% października

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA III ZAKRES ROZSZERZONY (90 godz.) , x WYMAGANIA EDUACYJNE Z MATEMATYI LASA III ZARES ROZSZERZONY (90 godz.) Oznaczenia: wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania podstawowe (dostateczny); R wymagania rozszerzające (dobry); D wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era inżyniera

Bardziej szczegółowo

Propozycje rozwiązań zadań z matematyki - matura rozszerzona

Propozycje rozwiązań zadań z matematyki - matura rozszerzona Jacek Kredenc Propozycje rozwiązań zadań z matematyki - matura rozszerzona Zadanie 1 Zastosujmy trójkąt Paskala 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 Przy iloczynie będzie stał współczynnik 3. Zatem Odpowiedź : C Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania

Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania FUNKCJA KWADRATOWA Wykres funkcji f () = a Przesunięcie wykresu funkcji f() = a o wektor Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

W. Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i cz. 2. Pomocnicze symbole. Spójniki logiczne: Symbole kwantyfikatorów:

W. Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1 i cz. 2. Pomocnicze symbole. Spójniki logiczne: Symbole kwantyfikatorów: dr Urszula Konieczna-Spychała Instytut Matematyki i Fizyki UTP imif.utp.edu.pl Literatura: M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. M. Gewert, Z.

Bardziej szczegółowo

Matematyka licea ogólnokształcące, technika

Matematyka licea ogólnokształcące, technika Matematyka licea ogólnokształcące, technika Opracowano m.in. na podstawie podręcznika MATEMATYKA w otaczającym nas świecie zakres podstawowy i rozszerzony Funkcja liniowa Funkcję f: R R określoną wzorem

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Zadania funkcje cz.1

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Zadania funkcje cz.1 1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb f(42), f(44), f(45), f(48) A. f(42) B. f(44) C. f(45)

Bardziej szczegółowo

Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Kryteria oceniania z matematyki poziom podstawowy klasa 2 Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Funkcja liniowa Uczeń: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy proporcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. Czwartek 28 marca zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1.

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, lato 2012/13. Czwartek 28 marca zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1. Czwartek 28 marca 2013 - zaczynamy od omówienia zadań z kolokwium nr 1. 122. Uprościć wyrażenia a) 4 2+log 27 b) log 3 2 log 59 c) log 6 2+log 36 9 123. Dla ilu trójek liczb rzeczywistych dodatnich a,

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH

FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH FUNKCJA LINIOWA, RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH PROPORCJONALNOŚĆ PROSTA Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwoma wielkościami zmiennymi x i y, określoną wzorem: y = a x Gdzie a jest

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2 Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych Równania sprowadzalne do równań o zmiennych rozdzielonych Niech f będzie funkcją ciągłą na przedziale (a, b), spełniającą na

Bardziej szczegółowo