IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,"

Transkrypt

1 IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy funkcją n zmiennych. Przykład 1. f(x, y) = arc sin x y - funkcja dwóch zmiennych, f(x, y, z) = 1 e x+y z 1 - funkcja trzech zmiennych. Wyznaczymy dziedziny D f i D g funkcji f i g. Definicja 1.2. Niech f : D R, gdzie D R 2. Zbiór {(x, y, z) R 3 : (x, y) D f, z = f(x, y)} nazywamy wykresem funkcji f, zaś zbiór {(x, y) D f : f(x, y) = h} nazywamy poziomicą funkcji f odpowiadającą poziomowi h R. Przykład 2. Wyznaczymy poziomice funkcji f(x, y) = x 2 + y 2. Przykład 3. Wykresem funkcji z = f(x, y) = ± R 2 (x 2 + y 2 ) jest górna (+) lub dolna (-) półsfera o środku w punkcie (0, 0, 0) i promieniu R. 1

2 Definicja 1.3. Niech (x 0, y 0 ) R 2 i niech f będzie określona przynajmniej na otoczeniu O(x 0, y 0 ). Funkcja f jest ciągła w (x 0, y 0 ) wtedy i tylko wtedy, gdy lim f(x, y) = f(x 0, y 0 ). (x,y) (x 0,y 0 ) Funkcja jest ciągła na zbiorze D R 2, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie (x, y) D. 2. Pochodne cząstkowe funkcji. Definicja 2.1. (pochodne cząstkowe 1-go rzędu) Niech f : D R, gdzie D R 2. Pochodną cząstkową 1-go rzędu funkcji f względem zmiennej x w punkcie (x 0, y 0 ) oznaczamy przez i definiujemy następująco (2.1) Podobnie definiujemy (2.2) x (x 0, y 0 ) lub f x (x 0, y 0 ) x (x 0, y 0 ) := lim x 0 y (x 0, y 0 ) := lim y 0 f(x 0 + x, y 0 ) f(x 0, y 0 ). x f(x 0, y 0 + y) f(x 0, y 0 ). y Interpretacja geometryczna pochodnych cząstkowych. Rozważmy funkcję z = f(x, y) i weźmy punkt (x 0, y 0, z 0 ) leżący na wykresie tej funkcji, tj. z 0 = f(x 0, y 0 ). Równanie płaszczyzny stycznej do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0, z 0 ) ma postać (2.3) z z 0 = x (x 0, y 0 ) (x x 0 ) + y (x 0, y 0 ) (y y 0 ). 2

3 Przykład 4. Napiszemy równanie płaszczyzny π stycznej do powierzchni z = y ln(2 + x 2 y y 2 ) w punkcie (x 0, y 0, z 0 ) = (2, 1, z 0 ). Uwaga. Przy obliczaniu pochodnej cząstkowej względem jednej zmiennej pozostałe zmienne traktujemy jako stałe. Przykład 5. Obliczymy pochodne cząstkowe funkcji f(x, y) = f(x, y) = x y. ex ln(x+y), Definicja 2.2. (pochodne cząstkowe 2-go rzędu) 2 f x = ( ) = f 2 xx x x 2 f x y = ( ) = f yx x y 2 ( ) f = f xy y x = y 2 f y 2 = y x ) = f yy ( y Twierdzenie 2.3. (Schwarza) Jeżeli pochodne cząstkowe mieszane są w pewnym obszarze ciągłe, to są one w tym obszarze równe. 3

4 Uwaga. Z twierdzenia Schwarza wynika, że również pochodne cząstkowe mieszane wyższych rzędów są równe, jeśli są ciągłe i każda z nich była liczona tyle samo razy ze względu na każdą zmienną. Funkcję, która ma wszystkie pochodne cząstkowe ciągłe do rzędu n włącznie będziemy określać funkcją klasy C n. Przykład 6. Dla funkcji f(x, y, z) = x 2 y 3 z 4 obliczyć 4 f x 2 y z, Dla funkcji f(x, y) = sin x sin y obliczyć 3 f y 2 x, f xyz. 3 f y x y. 4

5 3. Różniczka funkcji. Definicja 3.1. Niech funkcja f będzie określona w otoczeniu punktu (x 0, y 0 ) zawierającym punkt (x 0 + h, y 0 + k). Przyrostem funkcji f nazywamy wyrażenie f = f(x 0 + h, y 0 + k) f(x 0, y 0 ). Definicja 3.2. Funkcję f nazywamy różniczkowalną w punkcie (x 0, y 0 ), jeżeli istnieją takie stałe A i B, że f = A h + B k + o(ρ), gdzie ρ = h 2 + k 2, czyli innymi słowy f A h B k lim = 0. (h,k) (0,0) h2 + k 2 Twierdzenia 3.3. (warunki konieczne, dostateczne różniczkowalności funkcji) (i) f różniczkowalna w (x 0, y 0 ) f ciągła w (x 0, y 0 ). (ii) f różniczkowalna w (x 0, y 0 ) f ma w (x 0, y 0 ) pochodne cząstkowe. (iii) f ma w (x 0, y 0 ) ciągłe pochodne cząstkowe f różniczkowalna w (x 0, y 0 ). Uwaga. Geometrycznie różniczkowalność funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) oznacza istnienie płaszczyzny stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie (x 0, y 0, f(x 0, y 0 )). 5

6 Uwaga. Równanie płaszczyzny stycznej w punkcie (x 0, y 0, z 0 ) do powierzchni opisanej przez warunek F (x, y, z) = 0 ma postać F x (x 0, y 0, z 0 ) (x x 0 ) + F y (x 0, y 0, z 0 ) (y y 0 ) + F z (x 0, y 0, z 0 ) (z z 0 ) = 0, o ile F x, F y, F z są ciągłe w (x 0, y 0, z 0 ) i nie zerują się w tym punkcie jednocześnie. Przykład 7. Napiszemy równanie płaszczyzny stycznej do powierzchni x 2 + y 2 + z 2 = 9 w punkcie P 0 = ( 2, 3, 2). Twierdzenia 3.4. (różniczka funkcji) Załóżmy, że funkcja f ma pochodne f x i f y w punkcie (x 0, y 0 ). Wyrażenie (x 0, y 0 ) x h + (x 0, y 0 ) y nazywamy różniczką zupełną funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) i oznaczamy przez d f(x 0, y 0 ). Piszemy także h = x = dx oraz k = y = dy. Zatem d f(x 0, y 0 ) = (x 0, y 0 ) x k dx + (x 0, y 0 ) y Jeżeli f jest różniczkowalna w pewnym obszarze, to w obszarze tym określona jest nowa funkcja d f = dx + x y dy. dy. Przykład 8. Napiszemy wzór różniczki funkcji z = x 2 + y 2. 6

7 Twierdzenia 3.5. (zastosowanie różniczki funkcji do obliczeń przybliżonych wartości wyrażeń) Załóżmy, że funkcja f ma ciągłe pochodne f x i f y w punkcie (x 0, y 0 ). Wówczas (3.1) f(x 0 + x, y 0 + y) f(x 0, y 0 ) + d f(x 0, y 0 ), przy czym błąd δ( x, y) powyższego przybliżenia, tj. różnica f d f dąży szybciej do 0 niż wyrażenie ρ = ( x) 2 + ( y) 2, tzn. f d f = o(ρ). Przykład 9. Obliczyć przybliżoną wartość wyrażenia arc tg Twierdzenia 3.6. (zastosowanie różniczki funkcji do szacowania błędów pomiarów) Niech wielkości fizyczne x, y, z będą związane zależnością z = f(x, y). Załóżmy, że funkcja f ma ciągłe pochodne cząstkowe f x i f y. Jeśli x i y są błędami bezwględnymi pomiaru wielkości x i y, to błąd bezwględny z obliczeń wielkości z wyraża się wzorem przybliżonym (3.2) z x x + y y. Przykład 10. Przy pomocy odpowiednich przyrządów pomiarowych można zmierzyć objętość ciała z dokładnością V = 0.1 cm 3, a przy pomocy wagi sprężynowej można ustalić jego masę z dokładnością M = 1 g. Objętość zmierzona tym sposobem wynosi V = 25 cm 3, a masa M = 200 g. Z jaką w przybliżeniu dokładnością można obliczyć gęstość ρ tego ciała. Wiemy, że gęstość jednorodnego ciała o masie M i objętości V wyraża się wzorem ρ = M V. Zatem niech f(m, V ) = M V. 7

8 Wtedy M = 1 V, V = M V 2, M (200, 25) = 1 25, 200 (200, 25) = V (25) 2. Zatem wobec wzoru (3.2) otrzymujemy ρ 1 25 M (25) 2 V = Twierdzenia 3.7. (różniczki wyższych rzędów) Różniczką rzędu 2-go nazywamy różniczkę z różniczki rzędu 1-go. Różniczką rzędu n nazywamy różniczkę z różniczki rzędu n 1-go. Załóżmy, że f jest klasy C n w pewnym obszarze D. d 2 f = d(d f) = d(f x dx + f y dy) = (f xx dx + f yx dy) dx + (f xy dx + f yy dy) dy = d n f = n f x n (dx)n + co symbolicznie można zapisać = f xx (dx) 2 + 2f xy dx dy + f yy (dy) 2. ( n1 ) d n f = n f x n 1 y (dx)n 1 dy n f y n (dy)n, ( ) (n) dx + x y dy. Przykład 11. Obliczymy d 3 f. = 3 f x 3 (dx)3 + 3 d 3 f = ( ) (3) dx + x y dy = 3 f x 2 y (dx)2 dy f x y dx 2 (dy)2 + 3 f y 3 (dy)3. 8

9 4. Pochodne cząstkowe funkcji złożonej. Załóżmy, że z = f(u, v) jest funkcją określoną w obszarze D oraz u = u(x, y) i v = v(x, y) są funkcjami określonymi w obszarze E i przyjmującymi wartości (brane jednocześnie) w obszarze E określona jest funkcja złożona z = F (x, y) = f(u(x, y), v(x, y)). Twierdzenie 4.1. Zakładamy, że funkcja f jest klasy C 1 w D oraz funkcje u i v mają pochodne cząstkowe w E. Wtedy funkcja złożona F posiada w E pochodne cząstkowe, które wyrażające się wzorami: (4.1) (4.2) z x = F x = u z y = F y = u u x + v u y + v v x v y. W szczególnym przypadku : jeśli z = f(x(t), y(t)) mamy (4.3) z t = x d x d t + y d y d t, a jeśli z = f(x, y(x)) (4.4) z x = x + y d y d x. Przykład 12. Obliczymy pochodne funkcji z = f(u, v) = u2 v, gdzie u(x, y) = x sin y, v(x, y) = x cos y, z = f(u, v) = u 2 + v 2 2uv 2, gdzie u(t) = ln t, v(t) = e 2t, z = arc sin x y, gdzie y = x2. 9

10 5. Pochodna kierunkowa funkcji. Definicja 5.1. (pochodnej kierunkowej) Niech funkcja f będzie określona przynajmniej na otoczeniu punktu (x 0, y 0 ) i niech v = [v 1, v 2 ] będzie danym wersorem, tj. wektorem o długości 1. Pochodną kierunkową funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) w kierunku wektora v oznaczamy (x 0,y 0 ) i definiujemy następująco v (x 0, y 0 ) (:= lim v t 0 + f(x 0 + tv 1, y 0 + tv 2 ) f(x 0, y 0 ). t Uwaga. Pochodne cząstkowe x i y są pochodnymi kierunkowymi odpowiednio w kierunku osi Ox i osi 0y, tzn. Pochodna kierunkowa kierunku wektora v. v x = i, y = j. określa szybkość zmiany wartości funkcji f w Przykład 13. Obliczymy (x 0,y 0 ) v dla f(x, y) = xy, (x 0, y 0 ) = (1, 2), v = [ 1 2, 3 2 ]. Definicja 5.2. (gradientu funkcji) Gradientem funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) nazywamy wektor [ (x0, y 0 ) grad f(x 0, y 0 ) :=, (x ] 0, y 0 ) ). x y Używamy także oznaczenia grad f = f. Uwaga. Gradient funkcji w danym punkcie wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji w tym punkcie i jest wektorem prostopadłym do poziomicy funkcji przechodzącej przez ten punkt. 10

11 Przykład 14. Temperatura w zbiorze V = {(x, y, z) : 0 x, y, z π} określona jest wzorem θ(x, y, z) = 10 cos(x y) + 20 sin(x + z). Wyznaczyć kierunek najszybszego wzrostu temperatury θ w punkcie ( π 2, π 2, π 2). Twierdzenie 5.3. Załóżmy, że funkcja f ma ciągłe pochodne cząstkowe f x i f y w punkcie (x 0, y 0 ) i v jest dowolnym wersorem na płaszczyźnie. Wówczas (x 0, y 0 ) v = f(x 0, y 0 ) v. Przykład 15. Obliczymy (x 0,y 0 ) v dla f(x, y) = e x+y, (x 0, y 0 ) = (1, 1), v = [ 2 2, 2 2 ]. Uwaga. Powyższe definicje i fakty przenoszą się na funkcje trzech i większej ilości zmiennych. 11

12 6. Wzór Taylora. Ekstrema funkcji Wzór Taylora dla funkcji k zmiennych k 2. Twierdzenie 6.1. Załóżmy, że funkcja k zmiennych jest klasy C n w otoczeniu punktu P 0 = (x 0 1, x 0 2,..., x 0 k ) zawierającym punkt P = (x 1, x 2,..., x k ). Wówczas (6.1) f(p ) = f(p 0 ) + d f 1! + d2 f 2! dn 1 f (n 1)! + R n, R n = dn f n!, przy czym pochodne do rzędu n 1 włącznie są obliczane w punkcie P 0, a pochodne rzędu n (występujące w wyrażeniu R n ) są obliczane w punkcie leżącym na odcinku łączącym punkty P 0 i P, ponadto w definicji różniczek kładziemy d x i := x i x 0 i, i = 1, 2,..., k. Przykład 16. Wzór Taylora dla funkcji dwóch zmiennych f(x, y) i n = 2 ma postać gdzie R 2 = 1 2 f(x, y) = f(x 0, y 0 ) + (x 0, y 0 ) x (x x 0 ) + (x 0, y 0 ) y 2 f(x c, y c ) (x x x 2 0 ) f(x c, y c ) (x x 0 )(y y 0 )+ 1 x y 2 (y y 0 ) + R 2, gdzie (x c, y c ) jest punktem leżącym na odcinku łączącym punkty (x 0, y 0 ) i (x, y). 2 f(x c, y c ) y 2 (y y 0 ) 2, 12

13 6.2. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Niech O(x 0, y 0 ) i S(x 0, y 0 ) oznaczają odpowiednio otoczenie i sąsiedztwo punktu (x 0, y 0 ). Definicja 6.2. (i) Mówimy, że funkcja f(x, y) ma w punkcie (x 0, y 0 ) minimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie O(x 0, y 0 ) tego punktu, że dla każdego punktu (x, y) O(x 0, y 0 ) zachodzi nierówność f(x, y) f(x 0, y 0 ). (ii) Mówimy, że funkcja f(x, y) ma w punkcie (x 0, y 0 ) minimum lokalne właściwe, jeśli istnieje takie sąsiedztwo S(x 0, y 0 ) tego punktu, że dla każdego punktu (x, y) S(x 0, y 0 ) zachodzi nierówność f(x, y) > f(x 0, y 0 ). (iii) Mówimy, że funkcja f(x, y) ma w punkcie (x 0, y 0 ) maksimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie O(x 0, y 0 ) tego punktu, że dla każdego punktu (x, y) O(x 0, y 0 ) zachodzi nierówność f(x, y) f(x 0, y 0 ). (iv) Mówimy, że funkcja f(x, y) ma w punkcie (x 0, y 0 ) maksimum lokalne właściwe, jeśli istnieje takie sąsiedztwo S(x 0, y 0 ) tego punktu, że dla każdego punktu (x, y) S(x 0, y 0 ) zachodzi nierówność f(x, y) < f(x 0, y 0 ). 13

14 Twierdzenie 6.3. (warunek konieczny istnienia ektremum) Jeżeli w punkcie (x 0, y 0 ) funkcja ma ektremum lokalne oraz istnieją w tym punkcie pochodne cząstkowe f x i f y, to (x 0, y 0 ) x = 0 i (x 0, y 0 ) y = 0. Definicja 6.4. Hesjanem funkcji f(x, y) w punkcie (x 0, y 0 ) nazywamy macierz drugich pochodnych cząstkowych, tj. macierz H(x 0, y 0 ) postaci [ ] fxx (x H(x 0, y 0 ) = 0, y 0 ) f xy (x 0, y 0 ). f yx (x 0, y 0 ) f yy (x 0, y 0 ) Definiujemy W (x 0, y 0 ) := det H(x 0, y 0 ) = f xx (x 0, y 0 ) f yy (x 0, y 0 ) f xy (x 0, y 0 ) f yx (x 0, y 0 ). Twierdzenie 6.5. (warunek wystarczający istnienia ektremum) Załóżmy, że funkcja f(x, y) ma ciągłe pochodne cząstkowe do rzędu 2-go włącznie, tzn. jest klasy C 2 w otoczeniu O(x 0, y 0 ) punktu (x 0, y 0 ) oraz spełnia warunki: (i) f x (x 0, y 0 ) = 0 i f y (x 0, y 0 ) = 0, (ii) W (x 0, y 0 ) = f xx (x 0, y 0 ) f yy (x 0, y 0 ) [f xy (x 0, y 0 )] 2 > 0. Wówczas w punkcie (x 0, y 0 ) funkcja f ma ekstremum lokalne właściwe, przy czym będzie to minimum jeśli f xx (x 0, y 0 ) > 0, zaś maksimum, jeśli f xx (x 0, y 0 ) < 0. Uwaga. Jeżeli w założeniu (ii) twierdzenia 6.5 pojawi się warunek W (x 0, y 0 ) < 0, to funkcja f nie ma w punkcie (x 0, y 0 ) ekstremum lokalnego. W przypadku W (x 0, y 0 ) = 0 należy badanie istnienia ektremum lokalnego funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) przeprowadzić inną metodą, np. korzystając z definicji. 14

15 Przykład 17. Znajdziemy ekstrema lokalne funkcji f(x, y) = x 3 + y 3 3xy. Przykład 18. Pokażemy, że funkcja f(x, y) = x 8 y 6 nie ma ekstremum lokalnego. Zauważmy, że f ma ciągłe pochodne cząstkowe dowolnego rzędu. Obliczamy f x = 8x 7, f y = 6y 5. Łatwo sprawdzić, że jedynym punktem, w którym zerują się obie pochodne czastkowe f x i f y jest punkt (0, 0), skąd wynika, że punkt ten jest jedynym punktem, w którym f może mieć ekstremum lokalne. Wobec twierdzenia 6.5 obliczamy W (x, y) = 56x y 5, czyli W (0, 0) = 0, co oznacza, że nie możemy skorzystać z warunku wystarczającego, aby rozstrzygnąć, czy w (0, 0) funkcja f ma ekstremum. Pokażemy, że funkcja f w punkcie (0, 0) nie ma ekstremum lokalnego. W tym celu wykażemy, że w każdym otoczeniu punktu (0, 0) można znaleźć punkty, w których funkcja f ma wartość mniejszą od f(0, 0) = 0 oraz punkty, w których ma ona wartość większą od f(0, 0) = 0. Istotnie, zauważmy, że w każdym dowolnie małym otoczeniu punktu (0, 0) leżą punkty (0, 1 n ) i ( 1 n, 0) dla dostatecznie dużego n N. Ponadto f(0, 1 n ) = 1 n < 0 = f(0, 0), f( 1 6 n, 0) = 1 > 0 = f(0, 0). n8 15

16 6.3. Najmniejsza i największa wartość funkcji dwóch zmiennych. Definicja 6.6. (najmniejszej i największej wartości funkcji) (i) Liczba m R jest najmniejszą wartością funkcji f na zbiorze A D f, jeżeli (x 0, y 0 ) A f(x 0, y 0 ) = m (x, y) A f(x, y) m. (ii) Liczba M R jest największą wartością funkcji f na zbiorze A D f, jeżeli (x 0, y 0 ) A f(x 0, y 0 ) = M (x, y) A f(x, y) M. Algorytm szukania najmniejszej i największej wartości funkcji na ograniczonym zbiorze domkniętym A D f. 1. Wyznaczamy punkty wewnątrz obszaru A, w których funkcja f może mieć ekstrema lokalne. 2. Na brzegu obszaru A wyznaczamy punkty, w których f może mieć ekstrema warunkowe. 3. Obliczamy wartości funkcji w znalezionych punktach i wybieramy wartość najmniejszą i największą. Będą to odpowiednio wartość najmniejsza m = f min i największa M = f max funkcji f na zbiorze A. 16

17 Przykład 19. Znajdziemy najmniejszą f min i największą f max wartość funkcji f(x, y) = x 2 + 2xy 4x + 8y w obszarze A = {(x, y) R 2 : x [0, 1] y [0, 2]}. 1. Szukamy wewnątrz zbioru A punktów, w których f może mieć ekstrema lokalne, tzn. szukamy rozwiązań układu równań { fx (x, y) = 0 f y (x, y) = 0, czyli { 2x + 2y 4 = 0 2x + 8 = 0, skąd x = 4 i y = 6. Punkt ( 4, 6) nie należy jednak do zbioru A. 2. Badamy funkcję f na brzegu zbioru A: Dla x = 0 i y [0, 2] mamy f(0, y) = 8y := v(y). Funkcja v = v(y) jako liniowa osiąga wartości ektremalne na końcach przedziału [0, 2]. Stąd pod uwagę bierzemy punkty (0, 0) i (0, 2). Dla x = 1 i y [0, 2] mamy f(1, y) = 1+2y 4+8y = 10y 3 := v(y). Funkcja v = v(y) jako liniowa osiąga wartości ektremalne na końcach przedziału [0, 2]. Stąd pod uwagę bierzemy punkty (1, 0) i (1, 2). Dla y = 0 i x [0, 1] mamy f(x, 0) = x 2 4x := u(x). Mamy u (x) = 2x 4, czyli rozwiązaniem równania u (x) = 0 jest x = 2 / [0, 1]. Stąd pod uwagę bierzemy punkty (0, 0) i (1, 0). Dla y = 2 i x [0, 1] mamy f(x, 2) = x 2 + 4x 4x + 16 = x := u(x). Mamy u (x) = 2x, czyli rozwiązaniem równania u (x) = 0 jest x = 0. Stąd znów dostajemy punkty (0, 2) i (1, 2). 3. Obliczamy wartości funkcji f w wyznaczonych punktach, które są wierzchołkami prostokąta A: f(0, 0) = 0, f(0, 2) = 16, f(1, 0) = 3, f(1, 2) = 17. Zatem najmniejsza wartość funkcji f na zbiorze A wynosi 3 = f(1, 0), zaś największa 17 = f(1, 2). 17

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia 1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia Definicja 1 Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach w zbiorze R nazywamy przyporządkowanie każdemu punktowi ze zbioru A dokładnie jednej

Bardziej szczegółowo

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Zbiory w przestrzeni R n Ustalmy dowolne n N. Definicja 1.1. Zbiór wszystkich uporzadkowanych układów (x 1,..., x n ) n liczb rzeczywistych, nazywamy przestrzenią n-wymiarową

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych Wykresy i warstwice funkcji wielu zmiennych. Granice i ciagłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne czastkowe funkcji wielu zmiennych. Gradient. Pochodna kierunkowa. Różniczka zupełna.

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Funkcje dwóch zmiennych 1. Funkcje dwóch zmiennych: pojęcia podstawowe Definicja 1. Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/

Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/ Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a, bud. Agro

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Andrzej Musielak Str Funkcje dwóch zmiennych Wstęp Funkcja rzeczywista dwóch zmiennych to funkcja, której argumentem jest para liczb rzeczywistych, a wartością liczba rzeczywista.

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 1 Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 Wydział Elektroniki Przykłady do Listy Zadań nr 14 Funkcje wielu zmiennych. Płaszczyzna styczna. Ekstrema Opracowanie: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Przykłady do zadania

Bardziej szczegółowo

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji.

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. Niech x 0 R i niech f będzie funkcją określoną przynajmniej na

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych

Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych Definicja Spis treści: Wykres Ciągłość, granica iterowana i podwójna Pochodne cząstkowe Różniczka zupełna Gradient Pochodna kierunkowa Twierdzenie Schwarza

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu 14.11.2018r Definicja (iloraz różnicowy) Niech x 0 R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmnniej na otoczeniu O(x 0 ). Ilorazem różnicowym funkcji

Bardziej szczegółowo

Z52: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania, zagadnienie brzegowe.

Z52: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania, zagadnienie brzegowe. Z5: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania zagadnienie brzegowe Dyskretne operatory różniczkowania Numeryczne obliczanie pochodnych oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych) Przy czym błąd, jaki popełniamy zastępując przyrost funkcji

Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych) Przy czym błąd, jaki popełniamy zastępując przyrost funkcji Wykład 5 De.5 (różniczka unkcji Niech unkcja ma pochodną w punkcie. Różniczką unkcji w punkcie nazywamy unkcję d zmiennej określoną wzorem. Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja) Matematyka II Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 208/209 wykład 3 (27 maja) Całki niewłaściwe przedział nieograniczony Rozpatrujemy funkcje ciągłe określone na zbiorach < a, ),

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych 8 Pochodna kierunkowa funkcji Definicja Niech funkcja f określona bȩdzie w otoczeniu punktu P 0 = (x 0, y 0 ) oraz niech v = [v x, v y ] bȩdzie wektorem. Pochodn a kierunkow a funkcji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Wyznaczyć i narysować dziedziny naturalne podanych funkcji: 4 x 2 y 2 ; (b) g(x, y) = e y x 2 1 ; (c) u(x, y) = arc sin xy; (d) v(x, y) = sin(x 2 + y 2 ); (e) w(x, y) = x sin

Bardziej szczegółowo

Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji

Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji Adam Kiersztyn Lublin 2014 Adam Kiersztyn () Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji maj 2014 1 / 24 Zanim przejdziemy

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n

Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n Na dzisiejszym wykładzie rozważać będziemy funkcje f : R m R n Każda taka funkcję f można przedstawić jako wektor funkcji (f 1, f 2,, f n ), gdzie każda

Bardziej szczegółowo

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne.

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 1. Wprowadzenie. Dotąd rozważaliśmy funkcje działające z podzbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, zatem funkcje

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne.

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne. pytania teoretyczne:. Co to znaczy, że wektory v, v 2 i v 3

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami Analiza matematyczna zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści I Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju II Całki niewłaściwe drugiego rodzaju 5 III Szeregi liczbowe 6 IV Szeregi potęgowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH Definicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x . Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie. Na podstawie definicji pochodnej funkcji w punkcie obliczyć pochodną funkcji f zdefiniowanej równością () cos (2) (3) ln (4) sin 2 (5) ln + 3 (6) cos(3 )

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów 1 Pochodne wyższych rzędów Definicja 1.1 (Pochodne cząstkowe drugiego rzędu) Niech f będzie odwzorowaniem o wartościach w R m, określonym na zbiorze G R k. Załóżmy, że zbiór tych x G, dla których istnieje

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje wielu zmiennych

3. Funkcje wielu zmiennych 3 Funkcje wielu zmiennych 31 Ciagłość Zanim podamy definicję ciagłości dla funkcji wielu zmiennych wprowadzimy bardzo ogólne i abstrakcyjne pojęcie przestrzeni metrycznej Przestrzeń metryczna Metryka w

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych. Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych

RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych. Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych wyliczamy według wzoru (x, x 2,..., x n ) f(x, x 2,..., x n )

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami ANALIZA MATEMATYCZNA zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju Całki niewłaściwe drugiego rodzaju Szeregi liczbowe 4 4 Szeregi potęgowe 5 5

Bardziej szczegółowo

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii Maciej Grzesiak Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii 1 Metoda mnożników Lagrange a znajdowania ekstremum warunkowego Pochodna kierunkowa i gradient Dla prostoty ograniczymy się do

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych dr Krzysztof yjewski Informatyka I rok I 0 in» 12 stycznia 2016 Funkcje wielu zmiennych Informacje pomocnicze Denicja 1 Niech funkcja f(x y) b dzie okre±lona przynajmniej na otoczeniu punktu (x 0 y 0 )

Bardziej szczegółowo

Lista zadań nr 2 z Matematyki II

Lista zadań nr 2 z Matematyki II Lista zadań nr 2 z Matematyki II dla studentów wydziału Architektury, kierunku Gospodarka Przestrzenna. Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x, y) = ln(4 x 2 y 2 ), f(x, y) = x 2 + y 2, f(x, y) = ln(4 x 2 y 2

Bardziej szczegółowo

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji.

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. V. Granica funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. Definicja 1.1. (sąsiedztwa punktu i sąsiedztwa nieskończoności) Niech x 0 R, r > 0, a, b R. Definiujemy S(x 0,

Bardziej szczegółowo

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii

Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii Maciej Grzesiak Metoda mnożników Lagrange a i jej zastosowania w ekonomii 1. Metoda mnożników Lagrange a znajdowania ekstremum warunkowego Pochodna kierunkowa i gradient. Dla prostoty ograniczymy się do

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW Wydział Elektroniki Listy zadań nr 8-4 (część II) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 5 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

2. Definicja pochodnej w R n

2. Definicja pochodnej w R n 2. Definicja pochodnej w R n Niech będzie dana funkcja f : U R określona na zbiorze otwartym U R n. Pochodną kierunkową w punkcie a U w kierunku wektora u R n nazywamy granicę u f(a) = lim t 0 f(a + tu)

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach.

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach. Wykład Przebieg zmienności funkcji. Celem badania przebiegu zmienności funkcji y = f() jest poznanie ważnych własności tej funkcji na podstawie jej wzoru. Efekty badania pozwalają naszkicować wykres badanej

Bardziej szczegółowo

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x Iloraz różnicowy Niech x 0 R i niech funkcja y = fx) będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x 0. Niech x oznacza przyrost argumentu x może być ujemny!). Wtedy przyrost wartości funkcji wynosi: y =

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy. Tydzień 10 i 11. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych

Wykład z analizy. Tydzień 10 i 11. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych Wykład z analizy Tydzień 1 i 11. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych 1.1 Niech f(x, y) będzie funkcją dwóch zmiennych, i niech druga współrzędna będzie ustalona y = y. Rozważana funkcja zależy tylko

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Pochodna funkcji jednej zmiennej Pochodna funkcji jednej zmiennej Def:(pochodnej funkcji w punkcie) Jeśli funkcja f : D R, D R określona jest w pewnym otoczeniu punktu 0 D i istnieje skończona granica ilorazu różniczkowego: f f( ( 0 )

Bardziej szczegółowo

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych Pochodna i różniczka unkcji oraz jej zastosowanie do obliczania niepewności pomiarowych Krzyszto Rębilas DEFINICJA POCHODNEJ Pochodna unkcji () w punkcie określona jest jako granica: lim 0 Oznaczamy ją

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Matematyka I Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Przykład z fizyki Rozpatrzmy szeregowe połączenie dwu elementów elektronicznych: opornika i diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Całki krzywoliniowe. SNM - Elementy analizy wektorowej - 1

Całki krzywoliniowe. SNM - Elementy analizy wektorowej - 1 SNM - Elementy analizy wektorowej - 1 Całki krzywoliniowe Definicja (funkcja wektorowa jednej zmiennej) Funkcją wektorową jednej zmiennej nazywamy odwzorowanie r : I R 3, gdzie I oznacza przedział na prostej,

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów Pochodne wyższych rzędów Pochodną rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji y = f(x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej funkcji. Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów, jako pochodne

Bardziej szczegółowo

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n.

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n. Wzór Maclaurina Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = n 1 k=0 f (k) (0) k! x k + f (n) (θx) x n. n! Wzór Maclaurina Przykład. Niech f (x) =

Bardziej szczegółowo

Ekstrema globalne funkcji

Ekstrema globalne funkcji SIMR 2013/14, Analiza 1, wykład 9, 2013-12-13 Ekstrema globalne funkcji Definicja: Funkcja f : D R ma w punkcie x 0 D minimum globalne wtedy i tylko (x D) f(x) f(x 0 ). Wartość f(x 0 ) nazywamy wartością

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WFiIS, informatyka stosowana, I rok Elżbieta Adamus 13 grudnia 2018r. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe

Funkcje dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe Wykłady z matematyki inżynierskiej Funkcje dwóch zmiennych, pochodne cząstkowe JJ, IMiF UTP 17 f (x, y) DEFINICJA. Funkcja dwóch zmiennych określona w zbiorze D R 2, to przyporządkowanie każdemu punktowi

Bardziej szczegółowo

Definicja pochodnej cząstkowej

Definicja pochodnej cząstkowej 1 z 8 gdzie punkt wewnętrzny Definicja pochodnej cząstkowej JeŜeli iloraz ma granicę dla to granicę tę nazywamy pochodną cząstkową funkcji względem w punkcie. Oznaczenia: Pochodną cząstkową funkcji względem

Bardziej szczegółowo

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych

Pochodna i różniczka funkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych Pochodna i różniczka unkcji oraz jej zastosowanie do rachunku błędów pomiarowych Krzyszto Rębilas DEFINICJA POCHODNEJ Pochodna unkcji () w punkcie określona jest jako granica: lim 0 Oznaczamy ją symbolami:

Bardziej szczegółowo

y(t) = y 0 + R sin t, t R. z(t) = h 2π t

y(t) = y 0 + R sin t, t R. z(t) = h 2π t SNM - Elementy analizy wektorowej - 1 Całki krzywoliniowe Definicja (funkcja wektorowa jednej zmiennej) Funkcją wektorową jednej zmiennej nazywamy odwzorowanie r : I R 3, gdzie I oznacza przedział na prostej,

Bardziej szczegółowo

8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe

8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe 8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie lato 2015/2016 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 8. Funkcje w Krakowie) wielu zmiennych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Analiza Matematyczna Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Zadanie 1. Oblicz pochodną funkcji: (a) f(x) = x xx (b) f(x) = log sin 4 x cos 4 x (c) f(x) = sin sin x log x 2(2x) (d) f(x) = ( tg ( x + π 2 (e)

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁA Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2005 Spis treści 1. Przestrzenie metryczne. 4 2. Granica i ciągłość funkcji

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej Szkoła Główna Handlowa 17 maja 2012 Definicja Mówimy, że odwzorowanie F : X R n, gdzie X R n, jest lokalnie

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych 13 Zbiory w przestrzeni Definicja Przestrzeni a trójwymiarow a (przestrzeni a) nazywamy zbiór wszystkich trójek uporz adkowanych (x y z) gdzie x y z R. Przestrzeń tȩ oznaczamy symbolem

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 Analiza Matematyczna MAEW MAP67 Wydział Elektroniki Przykłady do Listy Zadań nr 4 Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe Opracowanie: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Przykłady do zadania 4.: Wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R Racunek różniczkowy funkcji f : R R Załóżmy, że funkcja f jest określona na pewnym otoczeniu punktu x 0 (tj. istnieje takie δ > 0, że (x 0 δ, x 0 + δ) D f - dziedzina funkcji f). Definicja 1. Ilorazem

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pochodnych

Zastosowania pochodnych Zastosowania pochodnych Zbigniew Koza Wydział Fizyki i Astronomii Wrocław, 2015 SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWEJ Przykład: objętość kuli Kulka z łożyska tocznego ma średnicę 2,3 mm, co oznacza, że objętość

Bardziej szczegółowo

Rachunek całkowy - całka oznaczona

Rachunek całkowy - całka oznaczona SPIS TREŚCI. 2. CAŁKA OZNACZONA: a. Związek między całką oznaczoną a nieoznaczoną. b. Definicja całki oznaczonej. c. Własności całek oznaczonych. d. Zastosowanie całek oznaczonych. e. Zamiana zmiennej

Bardziej szczegółowo

x y = 2z. + 2y, z 2y df

x y = 2z. + 2y, z 2y df . Funkcje wielu zmiennych i funkcje uwikłane Zadanie.. Obliczyć przybliżoną wartość wyrażenia (, ) (,). Korzystamy z przybliżenia f, y) f, y ) + x x, y ) + y y, y ), gdzie x = x x a y = y y. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 (5.11.07) Funkcja logistyczna Rozważmy funkcję logistyczną y = f 0 (t) = 40 1+5e 0,5t Funkcja f może być wykorzystana np. do modelowania wzrostu masy ziaren kukurydzy (zmienna

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych (c.d.)

Funkcje wielu zmiennych (c.d.) Funkcje wielu zmiennych (c.d.) Pochodne czastkowe. Pochodna kierunkowa. Gradient. Różniczka zupełna. Pochodna odwzorowania. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji odwrotnej

Pochodna funkcji odwrotnej Pochodna funkcji odwrotnej Niech będzie dana w przedziale funkcja różniczkowalna i różnowartościowa. Wiadomo, że istnieje wówczas funkcja odwrotna (którą oznaczymy tu : ), ciągła w przedziale (lub zależnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE WÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH efinicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą d

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Zastosowania

Pochodna funkcji. Zastosowania Pochodna funkcji Zastosowania Informatyka (sem.1 2015/16) Analiza Matematyczna Temat 3 1 / 33 Niektóre zastosowania pochodnych 1 Pochodna jako narzędzie do przybliżania wartości 2 Pochodna jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych (wykład 14; )

Funkcje wielu zmiennych (wykład 14; ) Funkcje wielu zmiennych (wykład 14; 15.01.07) Przestrzeń dwuwymiarowa, oznaczana w literaturze matematycznej symbolem R 2, może być utożsamiona z parami liczb rzeczywistych: R 2 = {(x 1, x 2 ), x 1, x

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej Materiały do ćwiczeń z matematyki Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej 3.1 Podstawowe wzory i metody różniczkowania Definicja. Niech funkcja

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa 2015 Spis treści Pochodna funkcji w punkcie. Pochodna jednostronna, niewłaściwa i funkcji

Bardziej szczegółowo

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera:

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera: Zadania przygotowuj ace do kolokwium (budownictwo, studia niestacjonarne, drugi semestr, 209) [7III] () Podaj przykład dowolnej macierzy A drugiego stopnia Oblicz A A T + A T A (2) Podaj przykład dowolnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA

ANALIZA MATEMATYCZNA ANALIZA MATEMATYCZNA TABLICE Spis treści: 1.) Pochodne wzory 2 2.) Całki wzory 3 3.) Kryteria zbieżności szeregów 4 4.) Przybliżona wartość wyrażenia 5 5.) Równanie płaszczyzny stycznej i prostej normalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie

Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie Rozdział 7 Różniczkowalność Jedną z konsekwencji pojęcia granicy funkcji w punkcie jest pojęcie pochodnej funkcji. W rozdziale tym podamy podstawowe charakteryzacje funkcji związane z pojęciem pochodnej.

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych Informacje pomocnicze Denicja 1 Niech funkcja f(x, y) b dzie okre±lona przynajmniej na otoczeniu punktu (x 0, y 0 ) Pochodn cz stkow pierwszego rz du funkcji dwóch zmiennych wzgl

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej . Pierwsza pochodna - definicja i własności.. Definicja pochodnej Definicja Niech f : a, b) R oraz niech 0 a, b). Mówimy, że funkcja f ma pochodna w punkcie 0, którą oznaczamy f 0 ), jeśli istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW0 Wydział Elektroniki Listy zadań nr -7 (część I) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 005 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0.

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0. Matematyka ZLic - 3 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej Definicja Pochodną funkcji f w punkcie x, nazwiemy liczbę oznaczaną symbolem f x lub df x dx, równą granicy właściwej f x lim h - o ile

Bardziej szczegółowo

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych Wkład z matematki inżnierskiej Ekstrema funkcji dwóch zmiennch JJ, IMiF UTP 18 JJ (JJ, IMiF UTP) EKSTREMA 18 1 / 47 Ekstrema lokalne DEFINICJA. Załóżm, że funkcja f (, ) jest określona w pewnm otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

f x f x(x, y) (1.1) f(x, y, z) = xyz (1.5)

f x f x(x, y) (1.1) f(x, y, z) = xyz (1.5) 1 Pochodne cząstkowo Pochodną cząstkową funkcji dwóch zmiennych z = f(x, y) względem zmiennej x oznaczamy i definiujemy jako granicę f(x + h, y) f(x, y) lim h 0 h natomiast pochodną cząstkową względem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ciągła

Optymalizacja ciągła Optymalizacja ciągła 4. Metody kierunków poprawy (metoda spadku wzdłuż gradientu) Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 21.03.2019 1 / 41 Plan wykładu Minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Całka oznaczona zastosowania (wykład 9; ) Definicja całki oznaczonej dla funkcji ciagłej

Całka oznaczona zastosowania (wykład 9; ) Definicja całki oznaczonej dla funkcji ciagłej Całka oznaczona zastosowania (wykład 9;26.11.7) Definicja całki oznaczonej dla funkcji ciagłej Definicja 1 Załózmy, że funkcja f jest ciagła na przedziale [a, b]. Całkę oznaczona z funkcji ci b a f(x)dx

Bardziej szczegółowo

1 Równania nieliniowe

1 Równania nieliniowe 1 Równania nieliniowe 1.1 Postać ogólna równania nieliniowego Często występującym, ważnym problemem obliczeniowym jest numeryczne poszukiwanie rozwiązań równań nieliniowych, np. algebraicznych (wielomiany),

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Je zeli ka zdemu punktowi P o wspó rzednych x; y) z pewnego obszaru D na p aszczyźnie R 2 przyporzadkujemy w sposób jednoznaczny liczb e rzeczywista z, to przyporzadkowanie to nazywamy

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1

Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana - Wydział Chemiczny - 1 Równania różniczkowe pierwszego rzędu Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu nazywamy równanie postaci (R) y = f(x, y). Najogólniejszą

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22 Wykład 11 Informatyka Stosowana Magdalena Alama-Bućko 18 grudnia 2017 Magdalena Alama-Bućko Wykład 11 18 grudnia 2017 1 / 22 Twierdzenie Granica lim f (x) x x 0 istnieje i wynosi a wtedy i tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Pochodną funkcji w punkcie nazywamy granicę ilorazu różnicowego w punkcie gdy przyrost argumentu dąży do zera: lim

Pochodną funkcji w punkcie nazywamy granicę ilorazu różnicowego w punkcie gdy przyrost argumentu dąży do zera: lim Definicja pochodnej Niech będzie funkcją określoną w pewnym przedziale i niech będzie punktem wewnętrznym tego przedziału. Liczbę dowolną, ale taką, że nazywamy przyrostem argumentu, a różnicę nazywamy

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

11. Pochodna funkcji

11. Pochodna funkcji 11. Pochodna funkcji Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Niech X R będzie zbiorem niepustym, f:x >R oraz niech x 0 X. Funkcję określoną wzorem, nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie Mówimy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 ANALIZA MATEMATYCZNA Lista zadań 3/4 Opracowanie: dr Marian Gewert, dr Zbigniew Skoczylas Lista pierwsza Zadanie. Korzystając z definicji zbadać zbieżność podanych całek niewłaściwych pierwszego rodzaju:

Bardziej szczegółowo

lim Np. lim jest wyrażeniem typu /, a

lim Np. lim jest wyrażeniem typu /, a Wykład 3 Pochodna funkcji złożonej, pochodne wyższych rzędów, reguła de l Hospitala, różniczka funkcji i jej zastosowanie, pochodna jako prędkość zmian 3. Pochodna funkcji złożonej. Jeżeli funkcja złożona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania piątego

Spis treści. Przedmowa do wydania piątego Zadania z matematyki wyższej. Cz. 1, [Logika, równania liniowe, wektory, proste i płaszczyzny, ciągi, szeregi, rachunek różniczkowy, funkcje uwikłane, krzywe i powierzchnie] / Roman Leitner, Wojciech Matuszewski,

Bardziej szczegółowo