Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych"

Transkrypt

1 Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 7 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WFiIS, informatyka stosowana, I rok Elżbieta Adamus 13 grudnia 2018r. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych 1 Podstawowe pojęcia Zadanie 1. Wyznacz i naszkicuj dziedziny naturalne następujących funkcji: a) f(, y) = 1 y b) f(, y) = e (+y) + ctg( y) c) f(, y) = y + ln (1 2 y 2 ) d) f(, y) = 2 y 2 + e y e) f(, y) = ( 2 + y 2 4)(9 2 y 2 ) f) f(, y) = y 2 1 g) f(, y) = arcsin y h) f(, y) = arccos +y i) f(, y) = sin y j) f(, y) = arcsin y k) f(, y) = sin sin y l) f(, y) = ln( y) + 1 ( 3)(y+1) m) f(, y) = y log ( y 2 + 4) 10 n) f(, y, z) = o) f(, y, z) = 4 e +y z 1 2 y 2 z y 2 4(1 z) p) f(, y, z) = arccos z 2 +y 2 q) f(, y, z) = ln (yz) r) f(, y, z) = sin ( 2 + y 2 + z 2 ) 1 Zadanie 2. Narysuj kilka poziomic podanych funkcji. a) f(, y) = 2 2 y 2 b) f(, y) = 4 y 2 c) f(, y) = y d) f(, y) = y 2 e) f(, y) = ctg ctgy tutaj poziomicę odpowiadającą wartości 1. Zadanie 3. Rozpoznaj i naszkicuj powierzchnie będące wykresmi funkcji z = f(, y). a) z = (2 + y 2 ) b) z = y y 2 c) z = 6 3 2y d) z = y 2 e) z = 1 y 2 f) z = sin ( 2 + y 2 ) g) z = sin h) z = 1 ( + 2) 2 + (y 3) 2 Zadanie 4. Niech f : R 2 R, f(, y) = 2 y oraz d : R R, g() = Zadanie 5. Oblicz f(1, y ), jeśli f(, y) = 2y 2 +y 2.. Utwórz g f Zadanie 6. Niech z(, y) = y + f( 1). Wyznacz funkcje z i f, jeśli z = dla y = 1. 1

2 2 Granica i ciągłość funkcji dwóch zmiennych Zadanie 7. Zbadaj czy następujące ciągi sa zbieżne w R 2 : a) ( 1 n, ( 1)n ) b) ( n 1 n, 1 n sin n) c) (cos (πn), ( 3 4 )n ) d) (arcsin 2 1 n 2 +1, sin π(n2 +1) 2n ) e) ( 6 n n n+1, ( 1)n n ) f) (( n2 +1 n 2 +2n )3n, n sin 1 n ) g) (log n+1 3, 1 n ) Zadanie 8. Korzystając z definicji Heinego uzasadnij, że nie istnieją następujące granice podwójne: { y y dla y a) lim (,y) (0,0) b) f() = y c) lim 2 2 +y 2 0 dla = y (,y) (0,0) 2 +y 2 d) lim (,y) (0,0) y 2 2 +y 4 e) lim (,y) (0,0) sin (y 2 ) y 2 +( 2) 2 f) lim (,y) (0,0) 2 y 2 2 y 2 +( y) 2 g) lim (,y) (0,0) y y h) lim (,y) (0,0) sin sin y i) lim (,y) (0,0) y y 2 25 Zadanie 9. Oblicz następujące granice podwójne: a) lim (,y) (0,0) ( + y) sin 1 sin 1 2 y 10 b) lim y (,y) (3,4) c) lim (,y) (0,0) 2 +y y 3 9+ d) lim 2 +y 2 3 (,y) (0,0) e) lim 2 +y 2 2 +y 2 (,y) (0,0) f) lim (,y) (0,0) (1 + 4 y 4 ) 2 +y ( ) 1 cos ( g) lim 2 +y 2 ) (,y) (0,0) h) lim ( 2 +y 2 ) 2 (,y) (,2) 1 + y 1 cos ( i) lim 2 +y 2 ) (,y) (0,0) 2 ( 2 +y 2 ) ( ) j) lim 3 y 3 2 (,y) (1,1) k) lim y (,y) (,a) y 1 2 +y 2 Zadanie 10. Dobierz odpowiednie podstawienie tak, aby sprowadzić granicę podwójną do granicy funkcji jednej zmiennej i oblicz tę granicę. 3( a) lim 2 +y 2 ) (,y) (0,0) 2 +y b) lim (,y) (0,0) 2 sin (y) 3y c) lim (,y) (0,0) 3 y+9 y 1 1 cos ( d) lim 2 +y 2 ) e (,y) (0,0) e) lim 2 +y 2 ( 2 +y 2 ) 2 (,y) (0,0) f) lim (,y) (0,0) (1 + 2 y 2 ) 2 +y y 2 Zadanie 11. Wprowadź współrzędne biegunowe i oblicz, jeśli istnieją, następujące granice: a) lim (,y) (0,0) y 2 +y 2 b) lim (,y) (0,0) 2 y 2 +y 2 c) lim (,y) (0,0) (1 + 4 y 4 ) 1 2 +y 2 d) lim (,y) (, ) 2 +y 2 4 +y 4 e) lim (,y) (, ) +y 2 y+y 2 f) lim (,y) (0,0) ( 2 + y 2 ) 2 y 2 Zadanie 12. Korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach (lub z definicji Heinego i twierdzenia o trzech ciągach) oblicz następujące granice: a) lim (,y) (0,0) 2 y 2 2 +y 2 b) lim (,y) (0,0) y 4 c) lim (,y) (0,0) y 3 4 +sin 2 y d) lim (,y) (0,0) 2 y 2 +y 2 e) lim (,y) (0,0) 3 2 +y 2 f) lim (,y) (, ) ( y 2 +y 2 ) 2 g) lim (,y) (1,0) ( 1) 2 ln ( 1) 2 +y 2 2

3 Zadanie 13. Obliczając granice iterowane uzasadnij, że nie istnieja granice podwójne: 2 y+ a) lim 2 +y 2 (,y) (0,0) b) lim 3 +y +y (,y) (0,0) c) lim 2 sin 1 2+y 3 +y (,y) (0,0) 2 +y 2 y d) lim (,y) (0,0) e) lim 2 +y 2 +y (,y) (, ) 2 +y 4 Zadanie 14. Zbadaj podane funkcje f. Pokaż, że istnieją obie granice iterowane i są sobie równe, ale nie istnieje granica podwójna. a) lim (,y) (0,0) 2 y 2 2 y 2 +( y) 2 b) lim (,y) (0,0) y 2 +y 2 Zadanie 15. Wykaż, że istnieje granica podwójna lim (,y) (0,0) ( + y) sin 1 sin 1, ale nie istnieją y granice iterowane. Zadanie 16. Zbadaj ciągłość następujących funkcji: { { 2 y dla (, y) (0, 0) a) f(, y) = 2 +y y b) f(, y) = 2 dla 0 0 dla (, y) = (0, 0) 2 dla < 0 { { 4 y 4 1 dla (, y) (0, 0) dla 2 + y 2 1 c) f(, y) = 4 +y 4 d) f(, y) = 2 +y dla (, y) = (0, 0) 0 dla 2 + y 2 = 1 3 Pochodne i różniczki Zadanie 17. Korzystając z definicji zbadaj, czy istnieją pochodne cząstkowe pierwszego rzędu następujących funkcji we wskazanych punktach: a) f(, y) = 3 + y 3, P 0 = (0, 0) { 3 +y dla (, y, z) (0, 0, 0) b) f(, y, z) = 2 +y 2 +z 2 0 dla (, y, z) = (0, 0, 0), P 0 = (0, 0, 0) c) f(, y) = sin (y), P 0 = (π, 1) { ( 2 + y 2 1 ) sin dla (, y) (0, 0) d) f(, y) = 2 +y 2 0 dla (, y) = (0, 0), P 0 = (0, 0) e) f(, y) = +y, P 0 = (1, 1) f) f(, y) = 3 6 8y 3, P 0 = (0, 0) Zadanie 18. Sprawdź, że podane funkcje mają w punkcie (0, 0) obie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu, ale nie są w tym punkcie ciągłe. Zauważ, że nawet równość pochodnych cząstkowych nie gwarantuje ciągłości. Co więcej, poza istnieniem pochodnych cząstkowych (P 0), (P 0), należy założyć o f, aby zagwarantować ciągłosć f w punkcie P 0? a) f(, y) = { 0 dla y 0 1 dla y = 0 b) f(, y) = { y 2 +y 2 dla (, y) (0, 0) 0 dla (, y) = (0, 0) 3

4 Zadanie 19. Sprawdź, że podane funkcje f są ciągłe we wskazanych punktach P, ale nie mają tam pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu. a) f(, y) = 2 + y 2, P = (0, 0) b) f(, y) = + y 1, P = (0, 1) Zadanie 20. Oblicz pochodne cząstkowe pierwszego rzędu następujących funkcji: a) f(, y) = 2 y y + 10 b) f(, y) = y c) f(, y) = + sin (y) + 3y +y d) f(, y) = 2 y + 2 y e) f(, y) = y f) f(, y) = 2 sin2 ( 3 ) 2 +y 2 y 2 g) f(, y) = arctg y 5 y h) f(, y, z) = ( ) y z i) f(, y, z) = () yz j) f(, y) = y y k) f(, y, z) = sin ( 2 ) tgy e sin z cos 2 y l)f(, y, z) = 5 y 10 3 sin z + y 2 e z m) f(, y) = (ln ) sin y n) f(, y, z) = (sin ) ((sin y)sin z ) o) f(, y, z) = y arctg(z) p) f(, y) = e 2 +y 2 arcsin (2 y ln ( y )) q) f(, y, z) = (2 + 3z) yz r) f(, y, z) = y 2 (5y 2z) z s) f(, y, z) = y(3 + 2z) yz t) f( 1,..., n ) = n n n Zadanie 21. Wykaż, że funkcja u dana wzorem: a) u(, y) = ln (e + e y ) spełnia równanie u + u = 1 b) u(, y) = e y 2 spełnia równanie 2 u + y u = 0 c) u(, y, z) = + y y z spełnia równanie u + u + u z = 1 d) u(, y, z) = 2 + y 2 + z 2 ln y spełnia równanie Eulera u + y u + u z z = u(, y, z) Zadanie 22. Oblicz 2 f (0, 0) oraz 2 f (0, 0), gdy { y 3 dla (, y) (0, 0) f(, y) = 2 +y 2 0 dla (, y) = (0, 0). Zadanie 23. Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego podanych funkcji. Czy pochodne mieszane są równe? a) f(, y) = y + 2 y 3 b) f(, y, z) = 9e 3+4y cos 5z c) f(, y) = e ey 1 d) f(, y, z) = 2 +y 2 +z 2 Zadanie 24. Oblicz wskazane pochodne cząstkowe następujących funkcji: 4

5 a) f(, y) = y ln ; f y, f y =? b) f(, y) = 2 arctg y y2 arctg y ; f, f y =? c) f(, y) = ln ( y 2 ); =? d) f(, y) = e y ; 5 f 4 =? e) f(, y, z) = ln ( 2 + 2y z); 5 f 2 z 2 =? Zadanie 25. Rozważ funkcję f w punkcie (0, 0), aby przekonać się, że jesli pochodne cząstkowe drugiego rzędu mieszane istnieją w pewnym punkcie, ale nie sa w tym punkcie ciągłe, to nie muszą być równe. a) f(, y) = { sin ( 2 y 2 ) 2 +y 2 y dla (, y) (0, 0) 0 dla (, y) = (0, 0) b) f(, y) = 3 6 y 3 Zadanie 26. Uzasadnij, że funkcja u(, t) = A sin (aλt + ϕ) sin (λ) spełnia równanie struny drgającej 2 u = a 2 2 u. t 2 2 Zadanie 27. Oblicz gradienty podanych funkcji: a) f(, y) = sin cos y b) f(, y, z) = z z+y w punkcie P 0 = (1, 0, 3) c) f(, y) = 3 y y w punkcie P 0 = ( 2, 1) Zadanie 28. Korzystając z definicji oblicz pochodną kierunkową funkcji f w podanym punkcie P 0 w kierunku wektora v, gdy: a) f(, y) = 2 + y 2, P 0 = (0, 0), v = ( 1 2, 3 2 ) b) f(, y) = y, P 0 = (1, 1), v = ( 3 5, 4 5 ) c) f(, y, z) = y 2 + z 2 yz, P 0 = (1, 1, 2), v = (1, 2, 1) d) f(, y, z) = yz, P 0 = A, v = AB, gdzie A = (5, 1, 2), B = (9, 4, 14) Zadanie 29. Wykorzystując gradient funkcji f oblicz pochodną kierunkową f v (P 0), gdy: a) f(, y) = sin cos y, P 0 = (0, π), v = ( 1 2, 3 2 ) b) f(, y) = 4 + y 4 + 2y + 1, P 0 = (1, 2), v = (3, 1) c) g(, y) = ln ( 2 + y 2 ), P 0 = (1, 1), v to wersor dwusiecznej I ćwiartki układu współrzędnych d) f(, y) = 2 2 3y 2, P 0 = (1, 0), v to wersor, który tworzy z osią O kąt 1 3 π e) f(, y, z) = e 2yz, P 0 = ( 1, 1, 1), v = ( 1 4, 3 2, 3) f) f(, y) = y y, P 0 = (1, 2), v = (5, 12) Zadanie 30. Korzystając z definicji oblicz pochodną kierunkową funkcji f(, y) = y 3 w punkcie P 0 = (0, 0) w kierunku wektora v = ( 2, 2). Czy pochodną tę można policzyć korzystając 2 2 z gradientu funkcji f? 5

6 Zadanie 31. Wyznacz wersor v, w kierunku którego pochodna kierunkowa f v (1, 2) funkcji f(, y) = arcsin ma wartość zero. y Zadanie 32. Oblicz pochodną kierunkową funkcji f(, y, z) = 1arctg y w punkcie A = (1, 1, 0) 1 z 2 w kierunku wersora normalnego płaszczyzny = 2 + 2s + 2t π : y = 3 5t, t, s R. z = 2 + s 4t 4 Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe Zadanie 33. Znajdź ekstrema lokalne następujących funkcji: a) f(, y) = 4 +y y b) f(, y) = 3 +8y 3 6y+5 c) f(, y) = 2y y d) f(, y) = ( 2 +y) e y e) f(, y) = ( y+1) 2 +(2+y 4) 2 f) f(, y) = e 2 y (5 2+y) g) f(, y) = 3 ln ln y + ln (12 y) h) f(, y) = 2y + ln 2 + y 2 + 3arctg y i) f(, y) = e 2 y 2 ( 2 + 2y 2 ) j) f(, y) = y ln ( 2 + y 2 ) k) f(, y) = sin cos 3y l) f(, y) = sin sin y sin ( + y) w zbiorze (0, π) 2 m) f(, y) = e y ( 2 2y 2 ) n) f(, y) = (cos + cos y) 2 + (sin + sin y) 2 o) f(, y) = ( ) 1 3 y y+7 5 p) f(, y) = sin + cos y + cos ( y) w zbiorze (0, π) 2 q) f(, y) = e 1 2 (2 +y 2 ) WSKAZÓWKA do l): Wykorzystaj równość sin (α + β) = sin α cos β + cos α sin β. Zadanie 34. Określ wymiary otwartego zbiornika prostopadłościennego o objętości 32 cm 3 tak, aby jego pole powierzchni było minimalne. Zadanie 35. Znajdź odległość punktu P 0 = (1, 0, 2) od płaszczyzny π : +2y +z = 4 (tj. znajdź najkrótszą odległość P 0 od π). Zadanie 36. Czy następujące funkcje mają ekstrema lokalne? Jeśli tak, to jakie? a) f(, y) = + y b) f(, y) = 4 + y 4 c) f(, y) = 4 y 4 d) f(, y) = 4 y 4 e) f(, y) = 8 y 4 f) f(, y) = y g) f(, y) = y 2 h) f(, y) = ( + y) 4 + ( y) 6 i) f(, y) = ( y + 1) 2 j) f(, y) = y 4 Zadanie 37. Czy funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie P 0? a) f(, y) = 5 + y + 1, P 0 = (0, 1) b) f(, y) = ( y + 1) 4 + ( + y 3) 4, P 0 = (1, 2) 6

7 Zadanie 38. Znajdź ektrema lokalne następujących funkcji: a) f(, y) = ( 2 + y 2 )e 2 y 2 b) f(, y) = 4 + y y 2y 2 c) f(, y) = 1 ( 2) 4 5 y 4 5 d) f(, y) = 3 + y 3 3ay, a 0 Zadanie 39. Znajdź ektrema lokalne następujących funkcji: a) f(, y, z) = 3 + y 3 + z 3 3( + y + z) b) f(, y, z) = 2 2 y + 2z y + y 3 + z 2 c) f(, y, z) = + y2 4 + z2 y + 2 z dla, y, z > 0 d) f(, y, z) = 3 + y + y 2 2z + 2z 2 + 3y 1 e*) f( 1,..., n ) = n n n dla i > 0, i = 1,..., n Zadanie 40. Wyznacz ekstrema lokalne podanych funkcji. W tym celu wykorzystaj podstawienie r = 2 + y 2 sprowadzające poniższe funkcję dwóch zmiennych do funkcji jednej zmiennej. a) f(, y) = e 2 y 2 b) f(, y) = sin ( 2 + y 2 ) c) f(, y) = ln ( 2 + y 2 + 1) Zadanie 41. Znajdź ekstrema lokalne funkcji: a) f(, y) = sin ( 2 y 2 ) b) f(, y) = y 2 3 c) f(, y) = sin + sin 2y Zadanie 42. Uzasadnij, że funkcja f(, y) = (1+e ) cos y +e na nieskończenie wiele minimów lokalnych, zaś nie ma żadnych maksimów lokalnych. Zadanie 43. Uzasadnij, że funkcja f(, y) = y + y 2 nie ma ekstremum lokalnego w punkcie (0, 0), ale jej zacieśnienie do dowolnej prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych ma silne minimum (tj. minimum warunkowe) w tym punkcie. Zadanie 44. Znajdź ekstrema funkcji f przy zadanym warunku. W tym celu rozwikłaj warunek i wstaw go do wzoru opisującego f. a) f(, y) = 4 2 y 2 przy warunku + y = 2 b) f(, y) = y przy warunku + y = 1 c) f(, y) = 2 y 2 przy warunku 2 + y 2 = 1 d) f(, y, z, t) = + y + z + t przy warunku yzt = c 4, gdzie c > 0 stała oraz, y, z, t > 0 Zadanie 45. Posługując się metodą mnożników Langrange a wyznacz ekstrema warunkowe funkcji f(, y) = 4 2 y 2 przy warunku + y = 2. Zadanie 46 (Ekstrema globalne). Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji w podanym zbiorze: a) f(, y) = ( y) 2 + y w kwadracie domkniętym 0 1, 0 y 1, 7

8 b) f(, y) = 2 y 2 w kole K = {(, y) R 2 : 2 + y 2 1}, c) f(, y) = 2 2y 2 w zbiorze D = {(, y) R 2 : 2 + y 2 36}, d) f(, y, z) = 2 + 3y 2 5z 2 w kuli K = {(, y) R 2 : 2 + y 2 + z 2 4}, e) f(, y) = 2 y 8 4y w trójkącie o wierzchołkach (0, 0), (0, 4), (4, 0), f) f(, y) = y(4 y) w trójkącie ograniczonym prostymi = 1, y = 0, + y = 6, g) f(, y) = 2 + y y w kole 2 + y 2 25, h) f(, y, z) = e (2 +y 2 +z 2) w zbiorze D = {(, y, z) R 3 : 2 + y 2 + z 2 1 z 0}. 5 Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych 5.1 Krzywa płaska Zadanie 47. Znajdź równania stycznych do krzywych w podanych punktach: a) y = 3, P = (1, 0) b) y = , P = (1, 2) c) y = a, P = (1, a) d) 2 + y 3 = 0, P = (1, 1) e) 2 2y + y = 0, P = (2, 1) f) 3 3ay + y 3 = 0 (liść Kartezjusza), P = ( 3 2 a, 3 2 a) g) = a(t sin t), y = a(1 cos t) (cykloida), t = 1 3 π h) = r(cos t + t sin t), y = r(sin t t cos t) (ewolwenta okręgu, r > 0), t = π 4 i) r = e ϕ, w punktach ϕ = kπ, k Z Zadanie 48. Dla jakich wartości parametrów b i c krzywa y = 3 + b + c jest styczna do prostej y = w punkcie P = (1, 1)? Zadanie 49. Dla jakich styczne do krzywych y = 2, y = 3 są równoległe? Zadanie 50. Jaki warunek muszą spełniać p i q, aby krzywa y = 3 + p + q była styczna do osi O? 5.2 Krzywa przestrzenna Zadanie 51. Napisz równanie stycznej do danej krzywej we wskazanym punkcie: a) = e t cos t, y = e t sin t, z = e t, przy t = 0 8

9 b) = R cos 2 t, y = R sin t cos t, z = R sin t, przy t = π 4 c) = 2 cos t, y = 2 sin t, z = t2 π, P = (0, 2, 0) π 4 Zadanie 52. Na krzywej = t, y = t 2, z = t 3 znaleźć punkt, w którym styczna jest równoległa do płaszczyzny + 2y + z 4 = 0. Zadanie 53. Na krzywej = t cos t+sin t, y = t sin t+cos t, z = t+1 znaleźć punkty, w których styczna jest równoległa do płaszczyzny Oz. 5.3 Powierzchnia w R 3 Zadanie 54. Znajdź płaszczyznę styczną do danych powierzchni we wskazanych punktach: a) z = 2 +y 2 (paraboloida obrotowa), P = (1, 2, 5) b) 2 +y 2 z 2 = 0 (stożek), P = (0, 0, 0) c) 2 z + 2 y z 8 = 0, P = (2, 2, 1) d) = u cos v, y = u sin v, z = 2v przy u = π, v = π. e) = u cos v, y = u sin v, z = 2v, P = (0, π 2, π) Zadanie 55. Napisz równanie ogólne i parametryczne płaszczyzny zawierającej styczną w punkcie = 2 cos t A = (0, 2, 0) do krzywej l : y = 2 sin t i jednocześnie prostopadłej do płaszczyzny stycznej w z = t2 π π 4 punkcie B = (1, 1, 1) do powierzchni o równaniu z + ln y = 0. y Zadanie 4. (g f)(, y) = Zadanie 5. f(1, y ) = f(, y) 2 y 1+(2 y) 2 Odpowiedzi Zadanie 6. z(, y) = y + 1, f(t) = t 2 + 2t Zadanie 7. zbieżne: b) e) f) g) rozbieżne (granica nie istnieje): a) c) d) Zadanie 9. a) 0 b) 2 5 c) d) 1 6 e) 2 f) 1 g) 1 2 h) e 2 i) nie istnieje j) 3 k) e Zadanie 10. a) 6 b) 2 3 c) 1 6 d) 1 2 e) 0 f) e 3 Zadanie 11. a) nie istnieje b) 0 c) 1 d) 0 e) 0 f) 0 Zadanie 12. Wszystkie granice są równe 0. Zadanie 16. a) ciągła na R 2 b) ciągła w półpłaszczyznach > 0 oraz < 0, oraz w punktach (0, 2), (0, 2) c) ciągła na R 2 \ {(0, 0)} d) ciągła na R 2 \ {(, y) : 2 + y 2 = 1} Zadanie 17. a) c) f) (π, 1) = π, (0, 0) = 0, (0, 0) = 1, (0, 0) = 1 (π, 1) = π2 d) (0, 0) = 2 b) (0, 0) = 0, 9 (0, 0, 0) = 1, (0, 0) = 0 (0, 0, 0) =, (0, 0, 0) = 0 z e) (1, 1) = 1, (1, 1) = 1

10 Zadanie 20. a) = 2y y, = 2 b) = yy 1, y + y cos (y) + 3y, = + cos (y) + 3 (+y) 2 (+y) 2 e) = 2y, = 2 2 f) = 32 sin 2 3, = 2 sin 2 3 (2 2 +y 2 ) 2 3 t 2 y 3 (2 2 +y 2 ) = 2 y 2 +(y 5) 2 = (yz) y z 1 z ln, h) = z ( y )z 1, = yz = y ln c) = d) = 2y + 2, = y 2 2 y 2 ( y 2 )z 1, j) = y 1 y (y + ln y), g) = (5 y) 2 y 2 +(y 5) 2, = ( y z )z ln y i) = z yz yz 1, = z (yz) y z ln ln y = y y 1 (y ln + ) k) = 2 cos 2 tgy, = sin 2 2 cos 2 y + tgy esin z sin 2y, = z esin z cos 2 y cos z l) = 54 y sin z, = 105 y 9 +2ye z, = z y2 e z 3 cos z m) = sin y (ln )sin y 1, = (ln )sin y ln (ln ) cos y n) = (sin y)sin z (sin ) (sin ysin z 1) cos, = (sin )(sin ysin z) ln (sin )(sin y) sin z 1 sin z cos y, = z (sin ) (sin ysin z) ln (sin )(sin y) sin z ln (sin y) cos z o) = yarctgzyarctgz 1, = yarctgz ln arctgz, = z yarctgz y ln p) = +y 2 1+z 2 e2 [2 arcsin (2 y ln y ) + y2y ln 2 ln y +2 y y ], 1 (2 y ln y ) 2 = e2 +y 2 [2y arcsin (2 y ln y ) + 2y ln 2 ln y +2 y ln 1 (2 y ln y ) 2 ] q) = 2yz(2 + 3z)yz 1, = z(2 + r) 3z) yz ln (2 + 3y), = (2 + z 3z)yz y[ln (2 + 3z) + 2z ] = 2+3z y2 z(5y 2z) z ln (5y 2z), = 2y(5y 2z)z + 5y 2 z(5y 2z) z 1, = z y2 (5y 2z) z [ln (5y 2z) + 2z ] s) = 5y 2z y 2 (3+2y) yz +3y z(3+2y) yz 1, = 2 y (3+2y) yz z(2+3y) yz ln (3z + 2y), = z y(3+2y) yz y[ ln (3z+2y) z ] t) = z 3+2y 1... k 1 k+1... n k 1 k 1 kk 1 k k+1 k+1... n n k Zadanie 22. (0, 0) = 1, (0, 0) = 0 Zadanie 23. a) 2 f = 2, 2 y 3 2 = 122 y 5, = 16e 3+4y cos 5z, 2 f = 25e 3+4y cos 5z, 2 z 2 15e 3+4y cos 5z, = 2 f = ey+ey (1 + e y ) Zadanie 24. a) f y = f d) 5 f = 4 e y e) = 2 f = 2 f = 2 f = z z 20e3+4y sin 5z c) 2 f 2 yln 1 (1 + ln ln y) b) f = 2arctg y y = 5 f 192 = 2 z 2 ( 2 +2y z) 5 Zadanie 27. a) [cos cos y, sin sin y] b) [ 1, 4, 1 ] c) [15, 23] Zadanie 28. a) 1 b) 1 5 c) 2 6 d) Zadanie 29. a) 1 2 b) 10 c) 2 d) 2 e) e 2 f) Zadanie Zadanie 31. [ 1 5, 2 5 ] Zadanie 32. π , nie można 3 = 1 6 b) 2 f = 9e 3+4y cos 5z, y 4 2 = 13+4y cos 5z, 2 f = 2 f = z z = e 2y+ey, 2 f = e y+ey (1 + e y ), 2 10 ln y, f 2 +y 2 y = 2 y 2 2 +y 2 Zadanie 33. a) f(0, 0) maksimum lokalne, f(2, 1), f( 2, 1), f(2, 1), f( 2, 1) minima lokalne b) f( 1 1, 1) minimum lokalne c) f( 2 3 4, 3 2) minimum lokalne d) f(0, 2) minimum lokalne e) f(1, 2) minimum lokalne f) brak ekstremów g) f(6.4) maksimum lokalne h) brak ekstremów i) f(0, 0) minimum lokalne, f(0, 1), f(0, 1) maksima lokalne j) f( 1 1, ), f( 1, 1 ) minima lokalne, f( 1, 1 ), f( 1 1, ) maksima lokalne 10

11 k) f( π + k π 2 1π, l 1 ), gdzie k 3 1, l 1 Z oba parzyste lub oba nieparzyste to maksima lokalne, f( π + 2 π k 1 π, l 1 ), gdzie k 3 1, l 1 Z są różnej parzystości to minima lokalne l) f( 2π, 2π ) minimum lokalne, 3 3 f( π, π ) maksimum lokalne m) f( 4, 2) maksimum lokalne n) f(, +(2l+1)π) = 0 minima 3 3 lokalne, f(, + 2lπ) = 4 maksima lokalne o) f(2, 1) minimum lokalne, f( 2, 1) maksimum lokalne p) f( π, π ) maksimum lokalne q) f( 1, 0) minimum lokalne, f(1, 0) maksimum 3 6 lokalne Zadanie cm, 4 cm, 2 cm Zadanie Zadanie 36. a) f(0, 0) minimum lokalne (globalne) b) f(0, 0) minimum lokalne (globalne) c) f(0, 0) maksimum lokalne (globalne) d) brak ekstremów e) brak ekstremów f) brak ekstremów g) f(0, 0) maksimum lokalne (globalne) h) f(0, 0) minimum lokalne (globalne) i) f(, + 1) słabe minimum lokalne j) f(0, 0) minimum lokalne (globalne) Zadanie 37. a) tak, minimum lokalne b) tak, minimum lokalne Zadanie 38. a) f(0, 0) minimum lokalne, w punktach leżących na okręgu 2 + y 2 = 1 słabe maksima lokalne b) f( 2, 2)), f( 2), 2)) minima lokalne c) f(2, 0) maksimum lokalne d) f(a, a), a > 0 minimum lokalne, f(a, a), a < 0 maksimum lokalne Zadanie 39. a) f(1, 1, 1) minimum lokalne, f( 1, 1, 1), f( 1, 1, 1) maksima lokalne b) f( 1, 2, 1) minimum lokalne c) f(1, 1, 1) minimum lokalne d) f(1, 2, 1 ) minimum lokalne 2 2 e*) f( n+1 2, n , n+1 2 n ) minimum lokalne Zadanie 40. a) f(0, 0) = 1 maksimum lokalne b) słabe maksima lokalne na okręgach 2 + y 2 = π + 2kπ, k Z, słabe minima lokalne na okręgach y 2 = 3 π + 2kπ, k Z c) f(0, 0) 2 minimum lokalne Zadanie 41. a) słabe maksima lokalne w punktach na hiperbolach 2 y 2 = π + 2kπ, k Z, 2 słabe minima lokalne w punktach na hiperbolach 2 y 2 = 3π + 2kπ, k Z b) f(0, 0) minimum 2 lokalne c) f( π + 2kπ, π + lπ), k, l Z maksima lokalne, 2 4 f(π + (2k + 1)π, π + (2l + 1)π), k, l Z 2 4 minima lokalne Zadanie 44. a) f(1, 1) maksimum warunkowe b) f( 1, 1 ) maksimum warunkowe 2 2 c) f(0, 1), f(0, 1) minima lokalne d) f(c, c, c, c) minimum warunkowe Zadanie 45. f(1, 1) maksimum Zadanie 46. a) wartość najmniejsza f( 2, 1) = 1, wartość największa f(0, 1) = 1 b) wartość najmniejsza f(0, 1) = f(0, 1) = 1, wartość największa f(1, 0) = f( 1, 0) = 1 c) wartość najmniejsza f(0, 6) = f(0, 6) = 72, wartość największa f(6, 0) = f( 6, 0) = 36 d) wartość najmniejsza f(0, 0, 2) = f(0, 0 2) = 20, wartość największa f(0, 2, 0) = f(0, 2, 0) = 12 e) wartość najmniejsza f(4, 0) = 32, wartość największa f(0, 0) = 0 f) wartość najmniejsza f(3, 3) = 18, wartość największa f( 4, 4) = 64 g) wartość najmniejsza f(3, 4) = 75, wartość największa f( 3, 4) = 125 h) wartość najmniejsza f( 1, 0, 0) = 1, wartość największa e f(1, 0, 0) = 1 e Zadanie 47. a) styczna y = 2( 1) b) styczna y = 2 c) styczna y = a + a ln a( 1) d) styczna 2 + 3y e) styczna 2y = 0 f) styczna + y 3a = 0, normalna y = g) styczna y = 3 + a(2 π 3 ) h) styczna y = 3 4 πr i) styczna y = ekπ, gdy k Z parzyste, oraz y = + e kπ, gdy k Z nieparzyste 11

12 Zadanie 48. b = 2, c = 2 Zadanie 49. = 0 lub = 2 3 Zadanie 50. ( p 3 )3 + ( q 2 )2 = 0 Zadanie 51. a) 1 = y = z 1 b) = R Rt, y = R, z = 2 R + 2 t, t R c) = 2t, y = 2, z = t, t R Zadanie 52. P = ( 1 3, 1 9, 1 27 ) Zadanie 53. punkty odpowiadające wartościom parametru t = (1 + 2k) π 2, k Z Zadanie 54. a) 2( 1) + 4(y 2) (z 5) = 0 b) płaszczyzna styczna nie istnieje c) + y 4z = 0 d) 2y πz + 4π 2 = 0 e) 2 + πz π2 = Zadanie 55. = 2t + s, y = 2 + t s, z = t, t, s R oraz + y + 2z 2 = 0 12

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

Lista zadań nr 2 z Matematyki II

Lista zadań nr 2 z Matematyki II Lista zadań nr 2 z Matematyki II dla studentów wydziału Architektury, kierunku Gospodarka Przestrzenna. Wyznaczyć dziedzinę funkcji f(x, y) = ln(4 x 2 y 2 ), f(x, y) = x 2 + y 2, f(x, y) = ln(4 x 2 y 2

Bardziej szczegółowo

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 3 listopada 06r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami

Analiza matematyczna 2 zadania z odpowiedziami Analiza matematyczna zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści I Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju II Całki niewłaściwe drugiego rodzaju 5 III Szeregi liczbowe 6 IV Szeregi potęgowe

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia

1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia 1 Funkcje dwóch zmiennych podstawowe pojęcia Definicja 1 Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach w zbiorze R nazywamy przyporządkowanie każdemu punktowi ze zbioru A dokładnie jednej

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Pochodna funkcji jednej zmiennej Pochodna funkcji jednej zmiennej Def:(pochodnej funkcji w punkcie) Jeśli funkcja f : D R, D R określona jest w pewnym otoczeniu punktu 0 D i istnieje skończona granica ilorazu różniczkowego: f f( ( 0 )

Bardziej szczegółowo

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus listopada 07r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 zadania z odpowiedziami ANALIZA MATEMATYCZNA zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki strona główna Spis treści Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju Całki niewłaściwe drugiego rodzaju Szeregi liczbowe 4 4 Szeregi potęgowe 5 5

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = + Badanie funkcji Zad : Funkcja f jest określona wzorem f( ) = + a) RozwiąŜ równanie f() = 5 b) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f c) Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Wyznaczyć i narysować dziedziny naturalne podanych funkcji: 4 x 2 y 2 ; (b) g(x, y) = e y x 2 1 ; (c) u(x, y) = arc sin xy; (d) v(x, y) = sin(x 2 + y 2 ); (e) w(x, y) = x sin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B (2017/18)

ANALIZA MATEMATYCZNA 2.2B (2017/18) ANALIZA MATEMATYCZNA.B (7/8) ANALIZA MATEMATYCZNA.A,.A LISTA. (na ćwiczenia) Całki niewłaściwe Część A. Zadania do samodzielnego rozwiązania, czyli to, co należy umieć z poprzedniego semestru... Podać

Bardziej szczegółowo

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x . Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie. Na podstawie definicji pochodnej funkcji w punkcie obliczyć pochodną funkcji f zdefiniowanej równością () cos (2) (3) ln (4) sin 2 (5) ln + 3 (6) cos(3 )

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennych Wykresy i warstwice funkcji wielu zmiennych. Granice i ciagłość funkcji wielu zmiennych. Pochodne czastkowe funkcji wielu zmiennych. Gradient. Pochodna kierunkowa. Różniczka zupełna.

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW Wydział Elektroniki Listy zadań nr 8-4 (część II) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 5 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 ANALIZA MATEMATYCZNA Lista zadań 3/4 Opracowanie: dr Marian Gewert, dr Zbigniew Skoczylas Lista pierwsza Zadanie. Korzystając z definicji zbadać zbieżność podanych całek niewłaściwych pierwszego rodzaju:

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Liczby zespolone 2 2. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 4 3. Geometria analityczna 9 4. Granice, pochodne funkcji i ich

Spis treści 1. Liczby zespolone 2 2. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 4 3. Geometria analityczna 9 4. Granice, pochodne funkcji i ich Spis treści Liczby zespolone Macierze wyznaczniki równania liniowe 4 Geometria analityczna 9 4 Granice pochodne funkcji i ich zastosowania 5 Całki nieoznaczone 8 6 Zastosowania geometryczne całek 0 7 Pochodne

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) =

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) = Zadanie.. Obliczyć granice 2 + 2 (a) lim (d) lim 0 2 + 2 + 25 5 = 5,. Granica i ciągłość funkcji odpowiedzi = 4, (b) lim 2 5 + 6 2 6 =, 4 (e) lim 0sin 2 = 2, cos (g) lim 0 2 =, (h) lim 2 8 Zadanie.2. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Analiza Matematyczna Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Zadanie 1. Oblicz pochodną funkcji: (a) f(x) = x xx (b) f(x) = log sin 4 x cos 4 x (c) f(x) = sin sin x log x 2(2x) (d) f(x) = ( tg ( x + π 2 (e)

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Granice, pochodne funkcji i ich zastosowania 10 4.

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Granice, pochodne funkcji i ich zastosowania 10 4. Spis treści Macierze wyznaczniki równania liniowe Geometria analityczna 7 Granice pochodne funkcji i ich zastosowania 0 4 Liczby zespolone 6 5 Całki nieoznaczone 8 6 Zastosowania geometryczne całek 0 7

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 10 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus maja 018r. 1 Działania na wektorach Zadanie 1. Oblicz długość wektorów: Geometria

Bardziej szczegółowo

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera:

(8) Oblicz wyznacznik dowolnie wybranej macierzy stopnia czwartego. (9) Rozwi aż podany układ równań stosuj ac wzory Cramera: Zadania przygotowuj ace do kolokwium (budownictwo, studia niestacjonarne, drugi semestr, 209) [7III] () Podaj przykład dowolnej macierzy A drugiego stopnia Oblicz A A T + A T A (2) Podaj przykład dowolnej

Bardziej szczegółowo

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n Propozycje pytań na maturę ustną ( profil podstawowy ) Elżbieta Kujawińska ZESTAW Podaj wzory na postać kanoniczną i iloczynową funkcji kwadratowej Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie I. ZBIORY I.1. Działania na zbiorach I.2. Relacje między

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Funkcje, ich granice i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Funkcje, ich granice i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem II Funkcje ich granice i ciągłość Zadanie 1 Wyznaczyć i naszkicować dziedziny naturalne podanych funkcji: a f y = 2 y 3 25 2 +y 2 16 b g y = ln1 2 y 2 c h y = ln 2

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych

Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych Rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych Definicja Spis treści: Wykres Ciągłość, granica iterowana i podwójna Pochodne cząstkowe Różniczka zupełna Gradient Pochodna kierunkowa Twierdzenie Schwarza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści 2

Spis treści. Spis treści 2 Spis treści Spis treści Algebra. Liczby zespolone.................................................. Liczby zespolone - odpowiedzi.......................................... 5. Macierze......................................................

Bardziej szczegółowo

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja) Matematyka II Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 208/209 wykład 3 (27 maja) Całki niewłaściwe przedział nieograniczony Rozpatrujemy funkcje ciągłe określone na zbiorach < a, ),

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna F1 dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3, 2018/19z (zadania na ćwiczenia)

Analiza Matematyczna F1 dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3, 2018/19z (zadania na ćwiczenia) Analiza Matematyczna F dla Fizyków na WPPT Lista zadań 3 08/9z (zadania na ćwiczenia) (Na podstawie podręcznika M. Gewert Z. Skoczylas Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania GiS 008) 3 Granica funkcji

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań z Analizy Matematycznej II 18/19. Konwencja: pierwsze litery alfabetu są parametrami, do tego zazwyczaj dodatnimi

Zestaw zadań z Analizy Matematycznej II 18/19. Konwencja: pierwsze litery alfabetu są parametrami, do tego zazwyczaj dodatnimi Literatura pomocnicza Zestaw zadań z Analizy Matematycznej II 8/9 G.M. Fichtenholz - Rachunek różniczkowy i całkowy. B. Demidowicz - Zbiór zadań z analizy matematycznej. T 2,3 Krysicki, Włodarski - Analiza

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Andrzej Musielak Str Funkcje dwóch zmiennych Wstęp Funkcja rzeczywista dwóch zmiennych to funkcja, której argumentem jest para liczb rzeczywistych, a wartością liczba rzeczywista.

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 1 Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 Wydział Elektroniki Przykłady do Listy Zadań nr 14 Funkcje wielu zmiennych. Płaszczyzna styczna. Ekstrema Opracowanie: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Przykłady do zadania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź.

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź. ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska Zad.1. (5 pkt) Sprawdź, czy funkcja określona wzorem x( x 1)( x ) x 3x dla x 1 i x dla x 1 f ( x) 1 3 dla

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Przestrzenie liniowe Granice, pochodne funkcji i ich

Spis treści 1. Macierze, wyznaczniki, równania liniowe 2 2. Geometria analityczna 7 3. Przestrzenie liniowe Granice, pochodne funkcji i ich Spis treści Macierze wyznaczniki równania liniowe Geometria analityczna 7 Przestrzenie liniowe 0 4 Granice pochodne funkcji i ich zastosowania 5 Liczby zespolone 8 6 Wielomiany 7 Całki nieoznaczone 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1 Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1 Zadania rozwiązywane na wykładzie Zadania rozwiązywane na ćwiczeniach Przy rozwiązywaniu zadań najistotniejsze jest wykazanie się rozumieniem

Bardziej szczegółowo

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Zadanie 6.1. Obliczyć długości podanych wektorów a) a = [, 4, 12] b) b = [, 5, 2 2 ] c) c = [ρ cos φ, ρ sin φ, h], ρ 0, φ, h R c) d = [ρ cos φ cos

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Zbiory w przestrzeni R n Ustalmy dowolne n N. Definicja 1.1. Zbiór wszystkich uporzadkowanych układów (x 1,..., x n ) n liczb rzeczywistych, nazywamy przestrzenią n-wymiarową

Bardziej szczegółowo

Lista 1 - Funkcje elementarne

Lista 1 - Funkcje elementarne Lista - Funkcje elementarne Naszkicuj wykresy funkcji: a) y = sgn, y = sgn ; b) y = ; c) y = 2 Przedstaw w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji potęgowej y = α dla: a) α =, 2, 3, 4; b) α =,, 2;

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Funkcje dwóch zmiennych 1. Funkcje dwóch zmiennych: pojęcia podstawowe Definicja 1. Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A R 2 o wartościach

Bardziej szczegółowo

Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji

Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji Adam Kiersztyn Lublin 2014 Adam Kiersztyn () Pochodne cząstkowe i ich zastosowanie. Ekstrema lokalne funkcji maj 2014 1 / 24 Zanim przejdziemy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA

ANALIZA MATEMATYCZNA ANALIZA MATEMATYCZNA TABLICE Spis treści: 1.) Pochodne wzory 2 2.) Całki wzory 3 3.) Kryteria zbieżności szeregów 4 4.) Przybliżona wartość wyrażenia 5 5.) Równanie płaszczyzny stycznej i prostej normalnej

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Wektory Zad Dane są wektory #» a, #» b, #» c Znaleźć długość wektora #» x (a #» a = [, 0, ], #» b = [0,, 3], #» c = [,, ], #» x = #» #» a b + 3 #» c ; (b #» a = [,, ], #» b = [,,

Bardziej szczegółowo

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH )

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) PAKIET ZADAŃ (zadania wybrano ze zbiorów autorów i wydawnictw: Kiełbasa, Res Polona,

Bardziej szczegółowo

Definicja pochodnej cząstkowej

Definicja pochodnej cząstkowej 1 z 8 gdzie punkt wewnętrzny Definicja pochodnej cząstkowej JeŜeli iloraz ma granicę dla to granicę tę nazywamy pochodną cząstkową funkcji względem w punkcie. Oznaczenia: Pochodną cząstkową funkcji względem

Bardziej szczegółowo

1. Równania i nierówności liniowe

1. Równania i nierówności liniowe Równania i nierówności liniowe Wykonać działanie: Rozwiązać równanie: ( +x + ) x a) 5x 5x+ 5 = 50 x 0 b) 6(x + x + ) = (x + ) (x ) c) x 0x (0 x) 56 = 6x 5 5 ( x) Rozwiązać równanie: a) x + x = 4 b) x x

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA Semestr 2 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji:

ELEKTROTECHNIKA Semestr 2 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji: ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw. Oblicz pochodne cząstkowe funkcji: a) f(x, y) = x sin y x b) f(x, y) = e y +x 2 c) f(x, y, z) = z cos x+y z 2. Oblicz pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji: 3. Wyznacz

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny.

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny. Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny Zestaw I 1) Przedstaw i omów postać kanoniczną i iloczynową funkcjikwadratowej Daną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej: y = ( )(

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/

Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/ Matematyka z el. statystyki, # 4 /Geodezja i kartografia I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a, bud. Agro

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x.

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x. Blok III: Funkcje elementarne III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x y = x y = x y = x III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x + y = 4 x III. Znajdź miejsca zerowe funkcji: a) y = 6 x y = x e) y = x f) y

Bardziej szczegółowo

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji . Własności funkcji () Wyznaczyć dziedzinę funkcji danej wzorem: y = 2 2 + 5 y = +4 y = 2 + (2) Podać zbiór wartości funkcji: y = 2 3, [2, 5) y = 2 +, [, 4] y =, [3, 6] (3) Stwierdzić, czy dana funkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17

Rachunek różniczkowy i całkowy 2016/17 Rachunek różniczkowy i całkowy 26/7 Zadania domowe w pakietach tygodniowych Tydzień 3-7..26 Zadanie O. Czy dla wszelkich zbiorów A, B i C zachodzą następujące równości: (A B)\C = (A\C) (B\C), A\(B\C) =

Bardziej szczegółowo

KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI. PRACA KONTROLNA nr 1

KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI. PRACA KONTROLNA nr 1 KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI PRACA KONTROLNA nr 1 październik 000r 1. Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego wynosi 040. Jeśli pierwszy wyraz tego ciągu zmniejszymy o 17, a jego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1 Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN

ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN Gr. 1 Zad. 1. Dane są punkty: P = (-, 1), R = (5, -1), S = (, 3). a) Oblicz odległość między punktami R i S. b) Wyznacz współrzędne środka odcinka PR. c) Napisz równanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia

Analiza Matematyczna Ćwiczenia Analiza Matematyczna Ćwiczenia Spis treści Ciągi i ich własności Granica ciągu Granica funkcji 4 4 Ciągłość funkcji 6 Szeregi 8 6 Pochodna funkcji 7 Zastosowania pochodnej funkcji 8 Badanie przebiegu zmienności

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW0 Wydział Elektroniki Listy zadań nr -7 (część I) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 005 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j),

ELEKTROTECHNIKA Semestr 1 Rok akad / ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + 2j)(5 2j), ELEKTROTECHNIKA Semestr Rok akad. / 5 ZADANIA Z MATEMATYKI Zestaw. Przedstaw w postaci algebraicznej liczby zespolone: (3 + j)(5 j) 3 j +j (5 + j) (3 + j) 3. Narysuj zbiory punktów na płaszczyźnie: +j

Bardziej szczegółowo

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne.

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 1. Wprowadzenie. Dotąd rozważaliśmy funkcje działające z podzbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, zatem funkcje

Bardziej szczegółowo

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych Temat. Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych.twierdzenia o wartosci sredniej w rachunku różniczkowalnym i ich zastosowania. Roksana Gałecka 20..204 Spis treści Okreslenie

Bardziej szczegółowo

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Zad 1: Na paraboli o równaniu y = 1 x znajdź punkt P leŝący najbliŝej prostej o równaniu x + y = 0 Napisz równanie stycznej do tej paraboli, poprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych dr Krzysztof yjewski Informatyka I rok I 0 in» 12 stycznia 2016 Funkcje wielu zmiennych Informacje pomocnicze Denicja 1 Niech funkcja f(x y) b dzie okre±lona przynajmniej na otoczeniu punktu (x 0 y 0 )

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)).

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)). MATEMATYKA II PAWEŁ ZAPAŁOWSKI Równania i nierówności Zadanie Wyznaczyć dziedziny i wzory dla f f, f g, g f, g g, gdzie () f() =, g() =, () f() = 3 + 4, g() = Zadanie Dla f() = 3 5 i g() = 8 znaleźć f(g()),

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista 1

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista 1 Matematyka Lista 1 1 Matematyka Lista 1 1. Sprowadzić funkcje kwadratowe do postaci iloczynowej (jeżeli istnieje) i postaci kanonicznej oraz naszkicować ich wykresy: a) 2 + b) 2 2 + 1 c) 2 + 2 d) 2 + +

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA 2

ANALIZA MATEMATYCZNA 2 ANALIZA MATEMATYCZNA Opracowanie Marian Gewert Zbigniew Skoczylas ANALIZA MATEMATYCZNA Kolokwia i egzaminy Wydanie dziewiąte powiększone GiS Oficyna Wydawnicza GiS Wrocław Projekt okładki: IMPRESJA Studio

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 3, b) x + y, c) x + 1 x + 2 x 2 dla 1 x 2, x

Matematyka Lista 1 1. Matematyka. Lista Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 3, b) x + y, c) x + 1 x + 2 x 2 dla 1 x 2, x Matematyka Lista 1 1 Matematyka Lista 1 1. Zapisać bez użycia symbolu wartości bezwzględnej a) 1 b) + y c) + 1 + 2 2 dla 1 2 d) 8 e) + 1 f) 1 + + 2. 2. Korzystając z geometrycznej interpretacji wartości

Bardziej szczegółowo

x y = 2z. + 2y, z 2y df

x y = 2z. + 2y, z 2y df . Funkcje wielu zmiennych i funkcje uwikłane Zadanie.. Obliczyć przybliżoną wartość wyrażenia (, ) (,). Korzystamy z przybliżenia f, y) f, y ) + x x, y ) + y y, y ), gdzie x = x x a y = y y. Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

LISTY ZADAŃ DO KURSU ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (MAT 1637, 1644)

LISTY ZADAŃ DO KURSU ANALIZA MATEMATYCZNA 1 (MAT 1637, 1644) LISTY ZADAŃ DO KURSU ANALIZA MATEMATYCZNA MAT 67, 644) Zadania przeznaczone są do rozwiązywania na ćwiczeniach oraz samodzielnie. Dwie dodatkowe listy: POWTÓRKA i POWTÓRKA to przygotowanie do kolokwiów.

Bardziej szczegółowo

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji.

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. Niech x 0 R i niech f będzie funkcją określoną przynajmniej na

Bardziej szczegółowo

Matematyka rozszerzona matura 2017

Matematyka rozszerzona matura 2017 Matematyka rozszerzona matura 017 Zadanie 1 Liczba ( 3 + 3) jest równa A. B. 4 C. 3 D. 3 ( 3 + 3) = 3 ( 3)( + 3) + + 3 = A. 3 4 3 + + 3 = 4 1 = 4 = Zadanie. Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY. DATA : 8 czerwca 2009

MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY. DATA : 8 czerwca 2009 MATURA EUROPEJSKA 2009 MATEMATYKA - CYKL 5 GODZINNY DATA : 8 czerwca 2009 CZAS TRWANIA EGZAMINU: 4 godziny (240 minut) DOZWOLONE POMOCE : Europejski zestaw wzorów Kalkulator (bez grafiki, bez możliwości

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje wielu zmiennych

3. Funkcje wielu zmiennych 3 Funkcje wielu zmiennych 31 Ciagłość Zanim podamy definicję ciagłości dla funkcji wielu zmiennych wprowadzimy bardzo ogólne i abstrakcyjne pojęcie przestrzeni metrycznej Przestrzeń metryczna Metryka w

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Matematyki stosowanej w inżynierii środowiska, II sem. 2. CAŁKA PODWÓJNA Całka podwójna po prostokącie

Wykłady z Matematyki stosowanej w inżynierii środowiska, II sem. 2. CAŁKA PODWÓJNA Całka podwójna po prostokącie Wykłady z Matematyki stosowanej w inżynierii środowiska, II sem..1. Całka podwójna po prostokącie.. CAŁKA POWÓJNA.. Całka podwójna po obszarach normalnych..3. Całka podwójna po obszarach regularnych..4.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA. oprac. I. Gorgol ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZNIA oprac. I. Gorgol Spis treści. Elementy logiki. Elementy rachunku zbiorów 4. Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory. 4 4. Funkcja złożona i odwrotna 6 5. Granica ciągu liczbowego

Bardziej szczegółowo

Zadania optymalizacyjne

Zadania optymalizacyjne Zadania optymalizacyjne Zadania optymalizacyjne, to zadania, w których należy obliczyć, jakie warunki muszą być spełnione, aby pewna wielkość osiągała największą lub najmniejszą wartość Żeby żądane warunki

Bardziej szczegółowo

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania.

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania. 10 1 Wykazać, że liczba 008 008 10 + + jest większa od Nie używając kalkulatora, porównać liczby a = log 5 log 0 + log oraz b = 6 5 Rozwiązać równanie x + 4y + x y + 1 = 4xy 4 W prostokątnym układzie współrzędnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 4e Łukasz Jurczak rozszerzony 2. Elementy analizy matematycznej ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

22. CAŁKA KRZYWOLINIOWA SKIEROWANA

22. CAŁKA KRZYWOLINIOWA SKIEROWANA CAŁA RZYWOLINIOWA SIEROWANA Niech łuk o równaniach parametrycznych: x x(t), y y(t), a < t < b, będzie łukiem regularnym skierowanym, tzn łukiem w którym przyjęto punkt A(x(a), y(a)) za początek łuku, zaś

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie. c) c n = 1 ( 1)n n. d) a n = 1 3, a n+1 = 3 n a n. e) a 1 = 1, a n+1 = a n + ( 1) n

Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie. c) c n = 1 ( 1)n n. d) a n = 1 3, a n+1 = 3 n a n. e) a 1 = 1, a n+1 = a n + ( 1) n V. Napisz 4 początkowe wyrazy ciągu: Blok V: Ciągi. Różniczkowanie i całkowanie a) a n = n b) a n = n + 3 n! c) a n = n! n(n + ) V. Oblicz (lub zapisz) c, c 3, c k, c n k dla: a) c n = 3 n b) c n = 3n

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

1 Układy równań liniowych

1 Układy równań liniowych 1 Układy równań liniowych 1. Rozwiązać układy równań liniowych metodą eliminacji Gaussa x + 2y z = 4 y 2z = 4x y + z = 0 x y + z = 0 2y + 5z = 1 6x 4y z = 1 x + y t = 1 x + y z = 0 y + z + t = 1 x + +

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe zwyczajne. 1 Rozwiązywanie równań różniczkowych pierwszego rzędu

Równania różniczkowe zwyczajne. 1 Rozwiązywanie równań różniczkowych pierwszego rzędu Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 13 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WFiIS, informatyka stosowana, I rok Elżbieta Adamus 17 maja 2018r. Równania różniczkowe zwyczajne 1 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH Definicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2). 1. Narysuj poniższe figury: a), b), c) 2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. Podaj równanie okręgu. 3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ZESPOLONE Lista zadań 2005/2006

FUNKCJE ZESPOLONE Lista zadań 2005/2006 FUNKJE ZESPOLONE Lista zadań 25/26 Opracowanie: dr Jolanta Długosz Liczby zespolone. Obliczyć wartości podanych wyrażeń: (2 + ) ( ) 2 4 i (5 + i); b) (3 i)( 4 + 2i); c) 4 + i ; d) ( + i) 4 ; e) ( 2 + 3i)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 4 / 5 rachunek różniczkowy

Ćwiczenia 4 / 5 rachunek różniczkowy Matematyka dla Ciekawych Świata, 2012/2013 13 listopada 2012 Ćwiczenia 4 / 5 rachunek różniczkowy 0. Kangur powraca Przypomnij sobie, że nasz kangur porusza się z prędkością 4 km/h. Zamodeluj ruch kangura

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo