, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1"

Transkrypt

1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i IA S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 tr y b u n y o ł» c z n e j p o w i e r z c h noik m, ) k r z e s e łk a w i l o c i1 3 6 s z t, 3 ) c i» gi k o m u n i k a c y j n e n a p o z i o m i e 0 i 1 o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 178 0, 1 5 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r i3a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m ), 4 ) l e x a ny o p o w i e rz c h n i m, 5 ) 1 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8, 3 1 m, 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h 8n i5, 3 1 m, 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8 8, 8 m Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 1 ) 4 tr y b u n y ( G O S i R, T o r y G, ó r k a, O l i m p i j s k a A ) i C a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k o r a z t r y b u n w t y m r ó w n i e u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t p o l i w g l a n o w ( l e xdaz n i) e» l c s e kt o r y ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n w r a z uz s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, w y m i a n» w o r k ó w n a m i e c i o r a z w y w o z e m o d p a d ó w, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1 ), c ) u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) w r a zi e k o n i e c z n o c i p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a cy j n r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w fwoyl cih o, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó wn a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a kw óo w r f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w, b ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w n a m i e c i 6 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u S t r o n a 1 z 1 1

2 7 ) R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c z k e mi m p r e z» m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o z a k o c z e n i e n a 1 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 8 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I B S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z ti re y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A, i C d o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 t r y b u ny o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i ok m, ) k r z e s e ł ka w i l o c i s, z t 3 ) c i» gi k o m u n i k a c y j ne n a p o z i o m i e 0 i 1 ł» oc z n e j p o w i e r z c h n i o1k 3 8 0, 1 5 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r i3a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m ) 4 ) l e x a ny o p o w i e r z c h n i m, 5 ) 1 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8,, 3 1 m 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 5, 3, 1 m 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e j wpioe r z c h n i 8 8, 8 m, 8 ) k o r y t a r z e t e c h n i c z n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 5, 7 4 m 9 ) p ł y t b o i s k a o p o w i e r z c h n 6i 0 09 m, 1 0 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i o p o w i e r 1z 0 c h 1n 6i 0, 4 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m ek c zi um p r e z i e 1 ) 4 t r y b u n y ( G O S i R, T o r y, G ó, r ko al i m p i j s k a A ) i C a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k i t r y b, u n b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y, b u n y c ) u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y, s z c z e ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) z b i e r a n i e m i e c wi y, m i a n a w o r k ó w n a m i e c i o r a zw y w ó z o d p a d ó w w ł» c z n i e z o d p a da m i g a s t r o n o m i i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1,) c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) u s u w a n i e n i e g uk l o d u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, e ) w r a z i e k o n i e c z n o cp i o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a z» u rd z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c hn i p o d ł ó g i l a d k a s o w, S t r o n a z 1 1

3 b ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w 6 ) k o r y t a r z t e c h n i c z n- y s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a m i e c e n i e 7 ) p ł y t a b o i s k a u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p en t y n, p a p i e r ó w i i n n p r z e d m i o t ó w z m u r a w y 8 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w g o- cui s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e dz r o g i i t r a w n i kz ae s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n p r z e d m i o t ó w 9 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a o pm e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n4 i h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n ide o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ie 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c k z ui m p r e z i e w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I C S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p ij s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) tr y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h on k i m, ) k r z e s e łk a w i l o c 1 i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, g a l ei r iw eo m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z co hk n i 5 6 7, 1 3 m, 4 ) 5 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n i0 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n pi ra z e d m e c z e m k i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b uo dw l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a nw a o r k ó w n a m i e c i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t( obwiy a ł y, ) r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e o) r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c zke mi m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n4 a 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o z a k o c z e n i e n1a h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» t r y b u n y O l i m p ij s k a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I D S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) t r y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 8, 0 m ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, g a l e r i e i w o m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r5z6c7 h, n1i 3 omk, S t r o n a 3 z 1 1

4 4 ) 5 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 0 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t apno i a m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a B a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a ny is ez c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i, e c i b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k ac y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p iteor a l e t o w y b i a ł y,) r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e o) r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I E S p r z» t a n i e d y u r n e 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i g o t o w o s e r w i s u s p r z» t a j» c e g o w t r a k c i e m e c zku i m p r e z y w i l o c i c o n a j m n i eoj s ó4 b W r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e g o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) b i e» c e g o s p r z» t a n i a t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j, n ) w y m i a n y w o r k ó w n a m i e c i, 3 ) w y m i a n y w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c, h 4 ) i n t e r w e n c y j n e g o m y c i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a cnh k ti a cph u m e d y c z n 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ie 0 u s ł u g s p r z» t a n i a d y u r n e g o w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i I F O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n - w o k r e s i e z i m o w y m o r a z w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a o p a d ó w n i e g uk g o ł o l e d z i w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 O d n i e a n ie o b e j m u j e c i» gi k o m u n i k a c y j n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h no ik , 8 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r 3 i a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h 6o 6d 0 y, 4 9 m, t r y b u n a O l i m p i j s k a B m, 1 ) W r a m a c h o d n i e a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, ) o d n i e a n i e g a l e r i i i w o m i t o r i a, S t r o n a 4 z 1 1

5 3 ) o d n i e a n i e c h o d n i k ó w, p l a c ó w, p a r k i n g ó w, s c h o d ó w, 4 ) p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o lg io wz y m, 5 ) o d n i e a n i a t r y b u n r z ek s e ł e k i p r z e j n a t r y b u n a c h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e p o 0 u s ł u g o d n i e a n i a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i, w z a k r e s i e p r z e z n i e g o o k r e l o n y m I G M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j e d e n r a z w m i e s i» c u 1 ) w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s to r opn o w i e r z c h n i o k o ł o 4 0 0, m ) 7 s z t d a s z k ó w n a dk a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n, 3 ) p o m i e s z c z e s k y b o x n a t r y b u n i e V I P p oow i e r z c h n i o k o ł o m M y c i e, o k t ó r y m m o w a w u s t 1, n i e m o e p o z o s t a w i a s m u g a n i z a c i e k ó w n a m y t e j p o w i e r z c h n i I H I n f o r m a c j e u z u p e ł n i a j» c e 1 Z a m a w i a j» c y p o d a j e ro d z a j e p o d a j n i k ó w 1 ) p a p i e r t o a l e t o w yj O F E L A E , ) r c z n i k ip a p i e r o w e J O F E L A H , 3 ) m y d ł o J O F E L A C Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o d a j n i k ó w p r z e w i d z i a n d ow y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y s z t, ) r c z n i k i p a p i e r o w e 7 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 3 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o dn ai jk ó w p r z e w i d z i a n d o w y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y 1 5 s z t, ) r c z n i k i p a p i e r o w e 1 0 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 4 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i 0 l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o6c0 i l 8 0 s z t 5 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i 6 01 l s z t 6 W w y j» t k o w w y p a d k a c h, z p o w o d u n p n i e s p r z y j» a jc w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n, m a j» c n a u w a d z e t e r m i n o w e z a k o c z e n i e s p r z» t a n, i a Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e m o l i w o z m i a n y t e r m irnou z p o c z c ia s p r z» t a n i a 7 Z a m a w i a j» c y p r z e k a e W y k o n a w c y o r i e n t a c y j n y g r a f i k m e c zkóiw m p r e z Z a m a w i a j» c y m a p r a w o p o w i a d o m i e n i a W y k o n a w c y o z m i a n i e t e r m i n u m e c z uk i m p r e z y l u b o d o d a t k o w y m m e c z uk i m p r e z i e n i w y n i k a j» c y z g r a f i k u, n a j p ó n i e j n a 4 d n i p r z e d j e g o t e r m i n e m I I B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a 1 S p r z» t a n i e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j o b j t e s» S t r o n a 5 z 1 1

6 a ) p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u b i u r o w e g o o ł» c z n e j p o w i e r z c h 7n 5 i, 0 4 m, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e, t o a l e t, yp o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k o r a z p r a l n i a, b ) c h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i 9 0 m C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d n o n i e p u n k t ó w w y m i e n i o n w u s t 3 p k t 1-3 a ) o d s t y c z n i a d o k w i e t ni a o d l i s t o p a d a d o g r u d- n i3 a r a z y w t y g o d n i, u b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 4 a ) o d 1 5 m a r c a d o 3 0 k w i e t n i a w i l i s t o p a d z i e- 3 r a z y w t y g o d n i u, b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e 3 ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 5 a ) o d m a j a d o l i s t o p a d a- c o d z i e n n i e, 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j 1 ) p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e o ł» c z n e j p o w i e r z c h 3n i, 5 m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt gn o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i,p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, c ) c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g, u d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l ng o t l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c wh e, w n t r z n i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k f ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b, rpy rk a l n i ao ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 3, 5 4m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g b ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y cw h t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k d ) m y c i e o k i e n b ekzo n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i, e ) m y c i e s pr z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a, p f ) m y c i e s z a f e k k u c h e n n z e w n t r z n e i w e w n t r z n e g ) m y c i e u m y w a l e k, b l a t ó w i s t o ł ó w 3 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e, t a p) o w i e r z c h n i a m3 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» s ad nz ie t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó g c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c, h g l a z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n ni yc cz h ( p a p i e r u t o a l e t o w o e, g m y d ł a w p i a n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w ), g ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w n, y c ph o) w i e r z c h n i a 7 m a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e a sr an ny ic th, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», S t r o n a 6 z 1 1

7 d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k óz w a p a c h o w ), 5 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d lea g l a r z y, p o w i e r z c h n i a 7 5 m a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t yr» c h, g l a z u d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a n a t r y s k ó w f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w ), 6 ) z a m i a t a n i e c h o d n i k a p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i 9 0 m I I IB u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w 1 S p r z» t a n i e m b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w o b j t e s» p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 4 5, 3 9 m, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i e r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t», s z a t n i a z n a t r y s k i e m i t o a l e t» o r a z p u n k t m e d y c z n y C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 6 o d c z e r w c a d o 3 1 s i e r p n i a c o d z i e n n i e 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w 1 ) p o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l eo t» ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 7, 8 8 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt gn o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z t ó w k o m p u t e r o w, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k fó ow l i o w, g ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł, i s t o ł ó w h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o, c i a c h i ) m y c i e s p r z t ó wz e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a, p j ) m y c i e u m y w a l k i i b l a t, ó w k ) m y c i e, c z zy cs z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n l ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó g m ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a n ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) ) s z a t n i a z n a t r y s k i ez m t o a l e t»o ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n i5, 6 4 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i, m e b l i d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y, f e r ó w g ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o, c i a c h h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n S t r o n a 7 z 1 1

8 i ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e rp zo cd hł nó i g, j ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c, h g l a z u r» k ) m y c i e n a t r y s k, u l ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a m ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) 3 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w irez c h n i 1 1, 8 7 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i, m e b l i d ) m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a, m e k e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) m y c i e, c z zy cs z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n 4 ) p o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i, 5 m a ) p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o p o m i e s z c z e d o b u d y n k u r a t o w n i k ó w I V I n f o m a t 1 C z y s z c z e n i e i n f o m a t u o w y m i a r a c h 3 0 c m k 1 0 c m z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a r a z w t y g o d n i u w g o d z i n a c h r a n n 3 C z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g oo r a z o b u d o w y i n f o m a t u r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i E k r acn D Ln a l e y c z y c i w i l g o t n a c i e r e c z k» U p o r c z y w e p l a m y r o z t w o r e m w o d y 5 0p i 5 0p a l k o h o l e m i z o p r o p y l o w y m ( a l k o h o l e m ) V S i ł o w n i a Z e w n t r z n a 1 S p r z» t a n i e m o b j t y j e s t t e r e n s i ł o w n i z e w n t o r z pn oe wj i e r z c h n i 1 6 m U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e ( s p r z» t a ne i w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n t j d o g o d z ) 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t a n i a b d z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a j p ó n i e j n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z a m i a t a n i e t e r e n u, ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł, 3 ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n ii w y w ó z o d p a d ó w z k o s z y n a m i e c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i V I N a r o d o w y S t a d i o n R u g b y 1. Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a s t a d i o npu o o d b y c i u m e c z uk i m p r e z y 1 ) s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i yk ja nc y m i, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m, S t r o n a 8 z 1 1

9 ) s p r z» t n i c i i e u m y c i e k r z e s e ł e k, 3 ) s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó, wc i» g ó w p i e s z o r a z p a r k i n g ó w, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m, 4 ) s p r z» t a n i e t r y b u n y g o c i w r a z 1 5 z 0 k r z e s e ł k a m i, p o w i e r z c h n ita r y b u n y o k o ł o m, 5 ) r c z n e s pr z» t n i c i e t e r e n u d o k o ł a b o i s k a, p o w i e r z c h n i a 4 0o 0 k o mł o, 6 ) o p r ó n i e n i e 6 s z t k o s z y o p o j e m n o c i l i 8 s z t k o s z y o p o j e m n o c i 4 0 l o r a z w y w i e z i e n i e m i e c i p o s p r z» t a n i u,. Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e s t a d i o n u 1 ) s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e łw ay dk z i n, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 1 7 0, m ) s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o, t y z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i f u g, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 6 0 m, 3. R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e d o 4 8 h p o m e c z uk iemzpire 4. Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i1e 6 u s ł u g s p r z» t a n i a S t a d i o n u N a r o d o w e g o R u g b y w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y V I I O r o d e k H i p o t e r a p i i 1 S p r z» t a n i e m o r o d k a h i p o t e r a p i i o b j t e s» 1 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e o p o w i e r z c h n i 4 9, 7 3 m, ) s e k r e t a r i a t z p o c z e k a l n i» wo i ep roz c h n i 4 9, 5 1 m, 3 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 3 8, 4 5 m, 4 ) b i u r o o p o w i e r z c h n i 1 9, 5 m, 5 ) b i u r o i n s t r u k t o r a o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 0 m, 6 ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 7 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 8 ) s a n i t a r i a t y o p o w i e r z c h n i 4 9, 6 m, 9 ) s a l a r e h a b i l i t a ca y jo n p o w i e r z c h n i 4 3, 5 4 m, 1 0 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 9 m, 1 1 ) p o m i e s z c z e n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) o p r ó n i a n i e k o s z a n a m i e c i p r z y w e j c i u d o O r o d k a ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c ni ie e r a n a w i l g o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) t r z y r a z y w r o km uy c i e o k i e n b e z k o n i e c z n co i p r a c n a w y s ok oc i 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e, o k t ó r m o w a w u s t 1 p k t ) 5 r a z y w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, S t r o n a 9 z 1 1

10 d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e sr an ny ic th a, g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), h ) w p o m i e s z c z e n i a c h z w y k ł a d z i n» z a m i a s t z a m i a t a n i a i z m y w a n i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, o d k u r z a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n y ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e ng a o t wn io l s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) r a z w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w 4 ) t r z y r a z y w r o k um y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a n i t a r i a t ó w 1 ) p i r a z y w t y g o di nu a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t, o w me yg do ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), ) r a z w t y g o d n i u m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r» 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a l i r e h a b i nl ei j t a i c y pj o m i e s z c z e n i a p o m o c n i c z e g o 1 ) r a z w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z t ó w r e h a b i l i t a c y j n, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o m a t e r a c y d o w i c z e, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a meic i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 7 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p u n k t u m e d y c z n e g o 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i er a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, ) r a z w t y g o d n i u a ) u z u p e ł n i an i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k ), b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y S t r o n a 1 0 z 1 1

11 1 ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s t r o no k i e n o w y m i a r a c h x 0 0 c m a ) 9 s z t u k u s y t u ł o w a n w b u d y n k u b i u r o w y m, b ) 5 0 s z t u k u s y t u ł o w a n w h a l i u j e d e n i o w e j ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s tr 0 o n w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m u s y t u ł o w a n w s t a j n i V I I I T e r e n b o i s k a p r z y u l R a d o s n e j 1 S p r z» t a n i e m o b j t y j e s pt a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a l i n i» p o l a g r y o p o w i e r z c h n i m, n a t e r e n i e b o i s k a o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d s t y c z n i a d o l u t e g o i w g r u d n i u - 1 r az w m i e s» i c u ) o d m a r c a d o k w i e t n i a i o d p a d z i e r n i k a d o l i s t- o p ar da az y w m i e s i» c u, 3 ) o d m a j a d o w r z e n i a - 4 r a z y w m i e s i» c u 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z e b r a n i e m i e c i, ) z a m i a t a n i e, 3 ) o p r ó n i e n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( z n a j d u j» c s i n a t e r e n i e w b o i s k a, n a r o n i k a c h ) w r a z z w y w o z e m m i e c i S t r o n a 1 1 z 1 1

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo