Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania R. Data zatwierdzenia ᐧ勗 pr c w y pr y p cy pr gr NORMA PRO

2 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗 1 KNR R biór b wych c p i wych d (1.0* *0.51) KNR-W R br i i ów w jących d ᐧ勗*0.ᐧ勗5*0.4+8.ᐧ勗*0.4*0.94 ᐧ勗.44 KNR 4-04 d d.1 i i dywid 5 KNR 4-01 d ᐧ勗 KNR 4-01 d ᐧ勗 KNR 4-04 d KNR 4-04 d.1 040ᐧ勗-04 9 KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d ᐧ勗 14 KNR 4-04 d.1 040ᐧ勗-0ᐧ勗 15 KNR d.1 0ᐧ勗01-08 ᖧ嗷ci y - w ᆗ喇 r -R br i p ryci d ch w g pᐧ勗y b w -c wych ᐧ勗 i ych i d jących iᆗ喇 d ży (ᐧ勗.0+1.0)** * ᐧ勗0.95*.0* K yi cji r i 09.ᐧ勗5* ᐧ勗ᐧ勗ᐧ勗 -R br i brób b ch r ich rów g i wychᆗ喇 pówᆗ喇 ᐧ勗i r yᆗ喇g y ów i p. b chy i d jąc j iᆗ喇 d ży P dry wy ( *+9.0*+.15*)* K i y (1.58*+0.4*+1.8*+0.4*)*0.40.9ᐧ勗ᐧ勗 K *5.85* R br i ów wiᆗ喇ឧ喷b d ch wych - d w i d ch d w d ᆗ喇p ch (ᐧ勗.0+1.0)** * ᐧ勗0.95*.0* R br i r cji wiᆗ喇ឧ喷b d ch wych - d i p w *+9.0*+.15* 4ᐧ勗.000 -R br i p d ᐧ勗i d i y w ych b pᐧ勗y piśi wych - - r br i ci p i w ch d ch (ᐧ勗 i ᆗ喇 yr pi ᆗ喇 p p ) 09.ᐧ勗5 09.ᐧ勗50 -R br i r cji wiᆗ喇ឧ喷b d ch wych c i 09.ᐧ勗5 09.ᐧ勗50 -R br i p dᐧ勗óg ś pych *ᐧ勗.0*4.ᐧ勗5+8.0* R br i ów r pów dr w i ych - p p i c R br i ów r pów dr w i ych - p d ᐧ勗i d i y w ych R br i ów r pów dr w i ych - b r p wych pr r j d 00 c (*ᐧ勗.0ឧ喷0.90*4.ᐧ勗5+8.0ឧ喷0.90*.10) 105.ᐧ勗44 -ឧ喷 p w i gr ż ych r pów. 105ឧ喷 Odbici y ów w w ᆗ喇 r ych pr wy c w -w pi j rw i r ci w i p w. p d 5 ( )*.5+(ᐧ勗.90+ᐧ勗.90)* *ᐧ勗.90*4.ᐧ勗8*+1.0* (4.95*.ᐧ勗0+0.50*.5*.ᐧ勗0)+4.95*1.10* ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 - - N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

3 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ᖧ嗷ci y w w- [ᐧ勗.80*(.ᐧ勗+.8)+5.ᐧ勗0*.ᐧ勗+ᐧ勗.80*.8+.ᐧ勗0*.ᐧ勗+ᐧ勗.15*.ᐧ勗+ 8ᐧ勗.ᐧ勗 ᆗ喇 r 1.0*.ᐧ勗+.50*.ᐧ勗+5.15*.8+(.40+0.ᐧ勗0+1.10)*.8]* ၇剗၇剗 1ᐧ勗 KNR Wyjᆗ喇ci ści ż icy p w. d 1 d ści dr w i -. d ych ၇剗 1ᐧ勗 KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-04 d ᐧ勗 KNR 4-04 d KNR 4-01 d ᐧ勗 5 KNR 4-01 d ᐧ勗 d.1 i i dywid ၇剗 ᐧ勗 KNR -01 d R br i ch dów (bi gów) r cji dr w i j - dci. bi g p d 8 p i Kr ść ᖧ嗷 R br i ści w ᆗ喇 r ych rąg ów - ឧ喷d wy i y pr wid i d 40ᖧ嗷 ów ści w ᆗ喇 r ych - p dw i i c pឧ喷 Z w ᆗ喇 r [( )*.5+(ᐧ勗.90+ᐧ勗.90)* *ᐧ勗.90*4.ᐧ勗8*+1.0* 80.ᐧ勗98.5+(4.95*.ᐧ勗0+0.50*.5*.ᐧ勗0)+4.95*1.10*]*0.40 -R br i ści w w ᆗ喇 r ych rąg ów W w ᆗ喇 r ᐧ勗.80*(.ᐧ勗+.8)+5.ᐧ勗0*.ᐧ勗+ᐧ勗.80*.8+.ᐧ勗0*.ᐧ勗+ᐧ勗.15*.ᐧ勗+ 1.0*.ᐧ勗+.50*.ᐧ勗+5.15*.8+(.40+0.ᐧ勗0+1.10)*.8 -R biór pi ców i r ów ic w ych ᐧ勗 i 14.ᐧ勗ᐧ勗 1.0*1.0*0.90*.59 -R br i p dᐧ勗óg ś pych - r biór dr w i j p dᐧ勗 gi *ᐧ勗.0*4.ᐧ勗5+8.0*.10-*1.0* R br i p dᐧ勗 ż b gr w g gr b. d 15 c - - ci pᐧ勗y y p d pi c 1.0*1.0** ᐧ勗ᐧ勗 -R br i ᐧ勗 w ᐧ勗 d wych r rów i i gr b c pr wi c w -w pi j p iż j r - - ᐧ勗 ż pr r w i 40-50ᖧ嗷 ᐧ勗 d ów (wy i w. p c i) [0.40*0.0*( *0.ᐧ勗0+.11 ᐧ勗.10+ᐧ勗 ᐧ勗 ᐧ勗 ᐧ勗0+0.ᐧ勗 ᐧ勗+ 0.94)]*0.40 [0.0*(0.4* *0.94)]* Wywi i i ch d i wyᐧ勗 d wc y i gr r bi r - ych r cji c g ych d gᐧ勗 ść d *0.1+ᐧ勗.44+(ᐧ勗.0+1.0)ឧ喷0.50**1.80*0.04*0.04 ᐧ勗.09 4ᐧ勗.0*0.15* ᐧ勗5* ឧ喷1.0*0.08*0.1ᐧ勗**ᐧ勗.95 4.ᐧ勗 *0.05*+105.ᐧ勗44*0.14*0.1ᐧ勗 ᐧ勗 ᐧ勗98* ᐧ勗ᐧ勗* *0.05 ᐧ勗.5 0.5ᐧ勗ᐧ勗+.11.ᐧ勗8ᐧ勗 489.1* Wywi i i ch d i wyᐧ勗 d wc y i gr r bi r - ych r cji - żdy. 1 Kr ść ᖧ嗷 14 10ᐧ勗.19ᐧ勗 10ᐧ勗.19ᐧ勗 -K wy ypi - wg. R p r ąd i w pr wi pᐧ勗 - r y i śr d wi 10ᐧ勗.19ᐧ勗*1.0 ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 -R b y i wy. p r i pr d iᆗ喇bi r y i p j ᐧ勗yż i 0.40 w gr..iᖧ嗷 r p. r b ch d. wyᐧ勗 d wc y- i d gᐧ勗 ść d 1 18.ᐧ勗5 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 - - N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

4 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 9.ᐧ勗0*15.0* ၇剗၇剗 8 KNNR 1 -Od p j i gr i pr wó c i d.d 10 w gr.. d Iᖧ嗷 - br i w r wy gr. 0c 9.ᐧ勗0*15.0* ၇剗 9 KNNR 5 -M ż i ów p i ych w wy pi gᐧ勗ᆗ喇b ści d 0.8 ᖧ嗷 d. 0ᐧ勗05-0ᐧ勗.gr Iᖧ嗷 1ᐧ勗.0*+10.ᐧ勗0* ၇剗 0 KNR-W Z yp i wy pów r p i c ᑇ囗 i ią bici w r - d w i [(4.55*ᐧ勗.0)+(.10*.10)+(0.40*.10)+(4.55*4.10)+(0.90* ᐧ勗5.10*.0)+(4.55*.00)+(1.80* *.0)]*1.50 ၇剗၇剗 ၇剗 Ż 1 KNNR 1 -P d yp ᐧ勗i r cyj w g wy wy pi wy. pr yg w i d. 0ᐧ勗08-01 r yw. - żwir ᐧ勗i 4ឧ喷 -p d yp p d dr ż 0.5*0.15*(1.ᐧ勗0*+9.0*) 1.ᐧ勗18 KNR -8 -Uᐧ勗 ż i dr ż r r w r yw c ych w w j ch śr. d. 0ᐧ勗 W vi Pᖧ嗷C-U w r i 1ᆗ喇5*5 - p rᐧ勗 r - w w w j chᆗ喇 r d icy i j 11 (1.ᐧ勗0*+9.0*) ၇剗 KNNR 1 -P d yp ᐧ勗i r cyj w g wy wy pi wy. pr yg w i d. 0ᐧ勗08-01 r yw. - żwir ᐧ勗i 4ឧ喷 - b yp dr ż 0.5*0.0*(1.ᐧ勗0*+9.0*).45 4 KNR -8 -U c i i c y i rp ᐧ勗 d wi wᐧ勗ó i ą y yc ą - d. 0ᐧ勗0-01 i cj g wᐧ勗ó i ą TYPឧ喷AR ឧ喷F 0.80*(1.ᐧ勗0*+9.0*) ᐧ勗.ᐧ勗40 ၇剗 5 KNR -8 d. 040ᐧ勗-01 ၇剗 ᐧ勗 KNNR d ᐧ勗 KNR d ឧ喷 d i i r wi yj śr. 15 gᐧ勗ᆗ喇b ści d.0 r ry. rb w j - i pr pᐧ勗yw w yp 1ᆗ喇 PP 110 ( r d. - i. + ż b. + p ryw ) ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 -P d ᐧ勗 dy b w p d p dᐧ勗 gi i p d i - ch dy b p d d- ci i d w r ych ᐧ勗 w i ych 0.10*0.50*0.50* *0.5*1.ᐧ勗+0.10*0.5*1.ᐧ勗9 0.1ᐧ勗 -F d y i i p g pr wi c w -w - pi j - p c 0.50*0.50*(.0-0.0)* (0.4*1.ᐧ勗+0.4*1.ᐧ勗9)*(.0-0.0).ᐧ勗1 8 KNR -0 d KNR -0 d KNNR d KNR d.4 08ᐧ勗-0ᐧ勗 4 KNR 0-ᐧ勗 d.4 0ᐧ勗40-0ᐧ勗 -Wi ᑇ囗c i yc ści ch w. r.d 0c - ści ch ᐧ勗 d wych 0.0*0.0*(ᐧ勗.ᐧ勗0*+8.ᐧ勗0*+4.55*5+.10*).594 -Pr yg w i i ż br j i.b dy ów i b d wi - prᆗ喇y ż br w.594*80ឧ喷 O ᐧ勗 d i i wi ᑇ囗c Wi i c 0.5*(ᐧ勗.ᐧ勗0*+8.ᐧ勗0*+4.55*5+.10*) 1ᐧ勗.1 -ឧ喷p i w i rów i i - ry cy p w wy ci p i 8.ᐧ勗0* *0.0+8.ᐧ勗0* *0.50+*0.45* I pr g cj w cji - r w i dw r p wi r ch i b - ów p r w ych - ᐧ勗 d i y i j ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

5 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗ᐗ啇၇剗G၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗 G၇剗U၇剗၇剗 ၇剗 4 KNR ᐧ勗-8 -Wyrów i p wi r ch i ᐧ勗 d ów - wyrów i p wi r chi ści ᐧ勗 d wych i i pr d ᐧ勗 ż i i cji d [4.ᐧ勗5+4.ᐧ勗5+1.0*+ᐧ勗.0+ᐧ勗.0+1.ᐧ勗0+.10]* ၇剗 44 KNR-W -0 -I cj ci p i pr ciwdឧ喷wiᆗ喇 w pᐧ勗y yr pi wych gr. 10 d.5 0ᐧ勗08-10 c pi w pr wi - ści y ᐧ勗 d w w ᆗ喇 r 1ᆗ喇0 p iż j p i gr [4.ᐧ勗5+4.ᐧ勗5+1.0*+ᐧ勗.0+ᐧ勗.0+1.ᐧ勗0+.10]* ၇剗 45 KNR -0 d.5 0ᐧ勗0ᐧ勗-0 4ᐧ勗 KNR -0 d ᐧ勗 4ᐧ勗 KNR -01 d.5 0ᐧ勗 KNR -0 d I cj pr ciwwig c.i pr ciww d ᐧ勗 ii p i y. r i j bi r i ówᆗ喇b ów i p. - - i cj chr FON ULI- NE P d ᐧ勗 dy bi ych ri ᐧ勗ów yp ich p dᐧ勗.gr wy -p d- yp żwir w [(4.55*ᐧ勗.0)+(.10*.10)+(0.40*.10)+(4.55*4.10)+(0.90* *.0)+(4.55*.00)+(1.80* *.0)]*0.15 -Z gᆗ喇 c i ypów bij i ch ic y iᖧ嗷 gr y yp i. I-III P d ᐧ勗 dy b w p dᐧ勗.gr wy - ch dy b [(4.55*ᐧ勗.0)+(.10*.10)+(0.40*.10)+(4.55*4.10)+(0.90* *.0)+(4.55*.00)+(1.80* *.0)]* NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷) I cj pr ciwwig ci w p py gr w j w p i - d.5 0ᐧ勗18-0 c i ch p w.p d 5 Kr ść ᖧ嗷 [(4.55*ᐧ勗.0)+(.10*.10)+(0.40*.10)+(4.55*4.10)+(0.90* ᐧ勗50.10*.0)+(4.55*.00)+(1.80* *.0)] 50 KNR -0 -I cj ci p i pr ciwd wiᆗ喇 w pᐧ勗y yr pi wych p i - d.5 0ᐧ勗09-0 wi r ch r. ch - j d w r w 90.ᐧ勗5 90.ᐧ勗50 51 KNR -0 -W r wy wyrów wc p d p d i pr wy c w j d gr.0 r r 90.ᐧ勗5 90.ᐧ勗50 5 KNR -0 -W r wy wyrów wc p d p d i pr wy c w j - d d d b p rąc. i ᆗ喇 gr b. 10 Kr ść ᖧ嗷 90.ᐧ勗5 90.ᐧ勗50 5 KNR -0 -P d i c w wr c i i - d pᐧ勗 br j i d.5 110ᐧ勗-0ᐧ勗 i ą wą- br j i wy w i i pᐧ勗y y ᐧ勗 d w j -ᐧ勗i ᐧ勗 90.ᐧ勗5 90.ᐧ勗50 ၇剗 Ś၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗U ၇剗၇剗 54 KNR P d p w i gr ż ych ści r wᆗ喇d i i pr r j d.ᐧ勗 p d 50 c - p d p w i ści dr w i ych pr y d - ż b p dw i wych ᐧ勗.90*+1.0*+1.10* NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷) I cj pr ciwwig ci w ści ch ᐧ勗 d wych d.ᐧ勗 0ᐧ勗18-01 p py gr w j - p d b ᆗ喇 c p wą (4.ᐧ勗 ᐧ勗5+ᐧ勗 ᐧ勗.0+ᐧ勗 ᐧ勗 )*0.0 0.ᐧ勗5*0.4** ᐧ勗 KNR-W -0 d.ᐧ勗 K wy i ᐧ勗i 1ᐧ勗 ᖧ嗷0.55 gwi. cy. d c w i b c p wych (4.ᐧ勗 ᐧ勗5+ᐧ勗 ᐧ勗.0+ᐧ勗 ᐧ勗ᐧ勗 )ឧ喷 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

6 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 5ᐧ勗 KNR Wy i i ż r cji dr w i j - p dw i y d.ᐧ勗 040ᐧ勗-01 (4.ᐧ勗 ᐧ勗5+ᐧ勗 ᐧ勗.0+ᐧ勗 ᐧ勗 )*1.05*0.0*0.5* 58 KNR d.ᐧ勗 04ᐧ勗 KNR d.ᐧ勗 040ᐧ勗-05 ᐧ勗0 d.ᐧ勗 i i dywid -U p ᐧ勗 i i by ów w dr w i b pr w c ᆗ喇ści i c -. ych - p wi r ch i pᐧ勗 d b i i i jących ści w ᆗ喇 r ych i wy i i ych Wy i i ż r cji dr w i j - c py (4.ᐧ勗 ᐧ勗5+ᐧ勗 ᐧ勗.0+ᐧ勗 )*1.05*0.0*0.5* -I cj y ów b i - p ᐧ勗 i [ᐧ勗.90*+5.15*+.ᐧ勗0+1.0*+1.0]*4* ᐧ勗.019 ᐧ勗4.800 ᐧ勗1 KNR Wy i i ż r cji i w j - p dw i y ści d.ᐧ勗 040ᐧ勗-01 w w ᆗ喇 r ych P r r (ᐧ勗.90+.ᐧ勗0+5.ᐧ勗0+ᐧ勗 )*0.14* ᐧ勗 P dd (ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)*0.14* ᐧ勗 KNR Wy i i ż r cji i w j - c py ści w w- d.ᐧ勗 040ᐧ勗-05 ᆗ喇 r ych P r r 0.9ᐧ勗ᐧ勗 0.9ᐧ勗ᐧ勗 ᐧ勗 KNR Wy i i ż r cji i w j - ᐧ勗 py d.ᐧ勗 040ᐧ勗-0 P r r (ᐧ勗.0+.ᐧ勗0+5.0+ᐧ勗 )ឧ喷0.ᐧ勗0*0.10*0.14* P dd (ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)ឧ喷0.ᐧ勗0*0.10*0.14* ᐧ勗4 KNR Wy i i ż r cji i w j - r ᐧ勗y d.ᐧ勗 040ᐧ勗-0 P r r (ᐧ勗.90+.ᐧ勗0+5.ᐧ勗0+ᐧ勗 )ឧ喷.0*0.10*0.14*.0 0.ᐧ勗4 P dd (ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)ឧ喷.0*0.10*0.14* ᐧ勗5 KNR Wy i i ż r cji i w j - dpr ż i ryg d.ᐧ勗 040ᐧ勗-04 P r r (1.40* )*0.10* (ᐧ勗.90+.ᐧ勗0+5.ᐧ勗0+ᐧ勗 )ឧ喷4.0*0.10* ᐧ勗 P dd 1.40*4*0.10* ᐧ勗8 (ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)ឧ喷4.0*0.10* ᐧ勗ᐧ勗 ᐧ勗ᐧ勗 KNR -0 d.ᐧ勗 0ᐧ勗1-0ᐧ勗 -I cj ci p i pr ciwd wiᆗ喇 w w ᐧ勗 y i r j pi w pᐧ勗y ᐧ勗 d ych ch - wyp ᐧ勗 i i ści w w ᆗ喇 r ych i - wych i cją yc ą P r r (ᐧ勗.90+.ᐧ勗0+5.ᐧ勗 )* P dd (ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)*.0 ᐧ勗5.ᐧ勗ᐧ勗0 ᐧ勗ᐧ勗 KNR -0 d.ᐧ勗 0ᐧ勗0ᐧ勗-01 ᐧ勗8 KNR-W -0 d.ᐧ勗 10ᐧ勗-01 ᖧ嗷ci y - w ᆗ喇 r d śr d ᖧ嗷ci y - w ᆗ喇 r d śr d -I cj pr ciwwig c.i pr ciww d ᐧ勗 ii p i y. r i j - w ści ch w w ᆗ喇 r ych * 00.41ᐧ勗0 -B ri - r dr w i y ści ch p d bici b rią i i - jącą pᐧ勗 y ści ch w ᆗ喇 r ych PARTER (ᐧ勗.0*+4.55*4+.10*+1.0*)* PO Aឧ喷ZE [4*4.55*0.50+*.10*0.50]+*[0.50*(ᐧ勗.0+.0)*.0] ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗 - ᐧ勗 - N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

7 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ᐧ勗9 KNR d.ᐧ勗 ᖧ嗷ci y w w- ᆗ喇 r ᖧ嗷ci y - w ᆗ喇 r d śr d ᖧ嗷ci y w w- ᆗ喇 r ᖧ嗷ci y - w ᆗ喇 r d śr d -Od w i ści w w ᆗ喇 r ych i w ᆗ喇 r ych d ą (i i cj pᐧ勗 ) P r r *(ᐧ勗.90+.ᐧ勗0+5.ᐧ勗 )*.89 1ᐧ勗8.14 (ᐧ勗.0*+4.55*4+.10*+1.0*)* P dd *(ᐧ勗.80* ᐧ勗0+1.0)* [4*4.55*0.50+*.10*0.50]+*[0.50*(ᐧ勗.0+.0)*.0] ᐧ勗0 KNR 0-1 -ឧ喷 r py dr w i - b i r p w r. d 1ᐧ勗0-14*0c b d.ᐧ勗 B i r p - ᐧ勗.0ឧ喷0.90*4.95+( )ឧ喷0.90*.50+(ᐧ勗.0ឧ喷0.90*4.95) b w Ry i 1.50*(14*+9*) b ᐧ勗9.000 ᐧ勗1 KNR 0-1 -ឧ喷 r py dr w i - b i r p w r. d 80 - w. " - b d.ᐧ勗 ᐧ勗 rᆗ喇b" ᐧ勗.ᐧ勗0* b ᐧ勗 KNR 1-1 -I cj pᐧ勗y piś i wych p r w ych j d w r w w - ᐧ勗 ż i d.ᐧ勗 0ᐧ勗04-01 i cji dżwiᆗ喇 chᐧ勗 j b ch 180.0*0.15 ᐧ勗.00 ᐧ勗 KNR i ᐧ勗 d ᆗ喇 b ch r p wych d.ᐧ勗 400ᐧ勗-01 [4.55*ᐧ勗.0]+[.10*8.0-(1.ᐧ勗5* *0.90)]+[ᐧ勗.0*4.55] 88.8ᐧ勗5 ᐧ勗4 KNR 0-1 -ᖧ嗷 p p dᐧ勗 g pᐧ勗y wiór wych - w ᐧ勗 i c d.ᐧ勗 400ᐧ勗-0.4*.10 ᐧ勗.50 ᐧ勗5 KNR-W -0 -I cj ci p i pr ciwdឧ喷wiᆗ喇 w w ᐧ勗 y i r j p i d.ᐧ勗 0ᐧ勗1-0 pᐧ勗y ᐧ勗 d ych ch - j d w r w - gr. ᐧ勗c p iᆗ喇d y - g r i [4.55*ᐧ勗.0]+[.10*8.0-(1.ᐧ勗5* *0.90)]+[ᐧ勗.0*4.55]-.10* 81.ᐧ勗.4 ᐧ勗ᐧ勗 KNR -0 -I cj ci p i pr ciwd wiᆗ喇 w pᐧ勗y yr pi wych p i - d.ᐧ勗 0ᐧ勗09-0 wi r ch r. ch - j d w r w - ᐧ勗 i.4*.10 ᐧ勗.50 ᐧ勗ᐧ勗 KNR d.ᐧ勗 ᐧ勗8 KNR 0-1 d.ᐧ勗 400ᐧ勗-01 ᐧ勗9 KNR -0 d.ᐧ勗 0ᐧ勗0ᐧ勗 KNR -0 d.ᐧ勗 KNR -0 d.ᐧ勗 Uᐧ勗 ż i g rów dr w ci g b w rd g [ᐧ勗.0ឧ喷0.90*4.95+( )ឧ喷0.90*.50+(ᐧ勗.0ឧ喷0.90*4.95)]*0.0ᐧ勗5* ᖧ嗷 p p dᐧ勗 g d r c - gr.ᆗ喇5c [4.55*ᐧ勗.0]+[.10*8.0-(1.ᐧ勗5* *0.90)]+[ᐧ勗.0*4.55]-.10*.4 -I cj pr ciwwig c.i pr ciww d ᐧ勗 ii p i y. r i j - d ch ᐧ勗.4*.10 ᐧ勗.500 -W r wy wyrów wc p d p d i pr wy c w j gr.0 r r - ᐧ勗 i ᐧ勗.50 ᐧ勗.50 -W r wy wyrów wc p d p d i pr wy c w j - d d b p rąc. i ᆗ喇 gr b ᐧ勗 i Kr ść ᖧ嗷 ᐧ勗.50 ᐧ勗.50 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 - ᐧ勗 - N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

8 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 8 KNR -0 -P d i c w wr c i i - d pᐧ勗 br j i d.ᐧ勗 110ᐧ勗-0ᐧ勗 i ą wą- br j i wy w i i pᐧ勗y y ᐧ勗 d w j -ᐧ勗i ᐧ勗 ᐧ勗.50 ᐧ勗.50 8 KNR-W -0 -J d pr w d w i y w jąc c gi ᐧ勗 pr r j d.ᐧ勗 pr w d 1 1ឧ喷x1 1ឧ喷 c g. - d p i p ᐧ勗 ci d ch w j 0.4*1.59*( ) 5.1ᐧ勗 0.4*1.ᐧ勗9*( ) ၇剗 84 KNR -0 -Pi c ᐧ勗 p ᆗ喇c r ic i r i w bjᆗ喇 d.ᐧ勗 ᐧ勗i w dr wych 1ᆗ喇0*1ᆗ喇0*1ᆗ喇0 - pi c w ch i ឧ喷ch dy dr w i + b r d + ᐧ勗 p i - p dd p. d.ᐧ勗 i i dywid 1ᐧ勗 p. 1ᐧ勗.000 ၇剗 8ᐧ勗 KNR i ᐧ勗 d ᆗ喇 b ch r p wych - jᆗ喇 ch d.ᐧ勗 400ᐧ勗-01.9*1.ᐧ勗0 ᐧ勗.ᐧ勗9 ၇剗 8ᐧ勗 KNR -0 - ci p i d ch pᐧ勗y ą w ᐧ勗 y i r j w r w i gr. 0c - d.ᐧ勗 0ᐧ勗1-0ᐧ勗 r p d p dd i y.9*1.ᐧ勗0 ᐧ勗.ᐧ勗9 *.50*1.ᐧ勗 *.ᐧ勗* 4.5 ၇剗၇剗 88 KNR -0 -I cj p r c d.ᐧ勗 0ᐧ勗0ᐧ勗 ၇剗၇剗 89 KNR-W -0 -B ri - i r w i dw r d.ᐧ勗 10ᐧ勗 ᐧ勗5+ᐧ勗.ᐧ勗9 15.ᐧ勗ᐧ勗ᐧ勗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗U ၇剗ᐗ啇၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗 90 KNR K r cj d ch w jᆗ喇 w r piᆗ喇 ści p d 8 d.ᐧ勗 (4.ᐧ勗0+.85)** *.ᐧ勗 *9.0*+4.50*1.10* ᐧ勗 *.0*+.0* ၇剗၇剗 91 NNRNKB 0 -(.II) r cj d ch w rcicy yc j - dbi i pr - d.ᐧ勗 r j d 180 c.85*(14+1ᐧ勗)*0.08*0.1ᐧ勗 KNR-W -0 -Oᐧ勗 c i p ᐧ勗 ci d ch wych ᐧ勗 i 8x50 r wi p d d.ᐧ勗 c rcicy yc j ၇剗၇剗 9 KNR AT-09 -F i w ᆗ喇p g ryci (FWK) ᐧ勗 d r wi ch - r w d.ᐧ勗 rᐧ勗 0ᆗ喇 ၇剗၇剗 94 NNRNKB 0 -Pr ybici d i p w j d.ᐧ勗 P y dry w *+9.0*+4.50*+.15* 5ᐧ勗.000 ၇剗 95 KNR 4-01 d.ᐧ勗 ᐧ勗 KNR-W -0 d.ᐧ勗 10ᐧ勗-0 -Pr ybici d i ic w j d r ᑇ囗c wych r ᆗ喇dów d chów i gą i rów P d ᐧ勗i d r g ych gr *(5.15*+1.0+ᐧ勗.ᐧ勗0*+4.50*) 5ᐧ勗 *.15*.8ᐧ勗0 **0.50*(4.ᐧ勗0+.85) *.81* ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

9 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 9ᐧ勗 KNR-W -0 -L i r w i dw r p d ᐧ勗i i d.ᐧ勗 10ᐧ勗 ၇剗 98 KNR-W -0 -Wi pr w d w i y w jąc c gi ᐧ勗 pr r j d.ᐧ勗 pr w d 1ឧ喷x1ឧ喷 c g.-p d p ᐧ勗 cią d ch wą 0.4*1.ᐧ勗9* *1.59*1.0 1.ᐧ勗9 99 KNR -0 -C p i i w d.ᐧ勗 ᐧ勗ᐧ勗*0.5+1.ᐧ勗ᐧ勗*0.5 1.ᐧ勗888 ၇剗 100 KNNR -O ᐧ勗 d i i i ów p d d ch d.ᐧ勗 K i y *1.ᐧ勗9* *(.0+0.ᐧ勗0) 5.ᐧ勗0 *1.59* *( ) 4.ᐧ勗 101 KNR ឧ喷p i w i rów i i - ry cy p w wy ci d.ᐧ勗 08ᐧ勗-0ᐧ勗 p i KNR 0-ᐧ勗 -I pr g cj w cji - r w i dw r p wi r ch i b - d.ᐧ勗 0ᐧ勗40-0ᐧ勗 ów p r w ych - ᐧ勗 d i y i j NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷I) Obrób i b ch r i b chy p w j r.w r wi iᆗ喇ci d.ᐧ勗 p d 5 c - b chy c r j p w jᆗ喇 r BTX ᐧ勗ᐧ勗 KNR 0-15II d.ᐧ勗 P dry wy (15.ᐧ勗0+ᐧ勗.05*+10.10*+4.50*+.15*)*0.45 ᐧ勗.540 K i y (.ᐧ勗*+0.4*+.4ᐧ勗*+0.4*)* K *5.85*0.ᐧ勗ᐧ勗 ᐧ勗.ᐧ勗 -P ryci d chów ą g p d b ą NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷I) P ryci d chów b chą p w ą - ż gą i rów d.ᐧ勗 ᐧ勗 d.ᐧ勗 10ᐧ勗 d.ᐧ勗 i g w -M ż d chów w y cyj ych ᐧ勗 i g w -M ż wi r w ic 108 KNR AT-09 d.ᐧ勗 KNR 4-01 d.ᐧ勗 KNR 15 d.ᐧ勗 KNR 15 d.ᐧ勗 ၇剗 *(4.ᐧ勗0*+.85*)+.80* -A c ri d p ryć d ch wych - w y cj p ᐧ勗.000 ᐧ勗 *+.15* Ob d i r w y cyj ych w ści ch c gi ᐧ勗 - r i. i ch ᐧ勗* Ry y d ch w PCᖧ嗷ᆗ喇 Fi 18ᆗ喇0 c - d ch gᐧ勗 w y - c r 10.10*+15.ᐧ勗0*+.15* R ry p w PCᖧ嗷ᆗ喇 Fi 1ᆗ喇50 c - c r 55.ᐧ勗0.ᐧ勗* ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗ᐷ喗၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗Ę ၇剗U ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

10 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 11 KNR -0 -I cj ci p i pr ciwd wiᆗ喇 w pᐧ勗y yr pi wych p i - d.8 0ᐧ勗09-0 wi r ch r. ch - j d w r w 90.ᐧ勗5-1.0*1.0* 8ᐧ勗.ᐧ勗ᐧ勗0 ၇剗 11 KNNR -P dᐧ勗 gi d gr. g r ch ᐧ勗 ż ych r yż w -p d- d ᐧ勗 g d r g ych wp 88.ᐧ勗05-(.0* *1.80) ၇剗 114 KNNR -C óᐧ勗 i w dr w i ych d ᐧ勗 (ᐧ勗.0*+4.55*)+(ᐧ勗.0*+4.55* *)+(.10*ᐧ勗 *4)+(5.0*-0.90*)+(.10*+1.0*) ၇剗 115 KNNR -P d i j d i dw b rw pᐧ勗y i i c ych d wy. p d 15x15 c ᆗ喇 (.0* *1.80) ᐧ勗 ᐧ勗 KNNR d ᐧ勗 KNR 4-01 d KNNR 4 d KNR -0 d KNR -0 d C i i ᐧ勗 i i c ych ᐧ勗 d ych pr - wi.80*4+.10* 1ᐧ勗.400 -Ob d i r w y cyj ych w ści ch c gi ᐧ勗 r wic i r wi yj wy i r ch 150 x 150 p. 4 p Ty i w w. wy ᐧ勗.III wy.rᆗ喇c i r p. ch ic y ści ch i ᐧ勗 p ch - y w i i ów (0.4*+1.ᐧ勗9*)*.04+(1.59*+0.4*)* ᐧ勗1 -W w.gᐧ勗 d i gip w ᆗ喇dw w r w. ści ch.pr ᐧ勗.i b.wy w ych - ści y + ści ż 5.1ᐧ勗1 5.1ᐧ勗1 11 NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷II) Gr w i p dᐧ勗 ży pr p r i "CEREឧ喷IT CT 1ᐧ勗" i " d ATLAឧ喷 UNI GRUNT" - p wi r ch i pi w - ści y (0.4*+1.ᐧ勗9)*.04+( *)* KNR-W -0 - w r w i ᐧ勗 rb i yj y i p wi r ch i w w- d ᆗ喇 r ych - y ów gᐧ勗 d ich b gr w i KNR Ob d i ści ż ic dr w i ych p w. w r d.0 w. d ści ch w w ᆗ喇 r ych KNR Ob d i ści ż ic dr w i ych p w. w r p d.0 d w ści ch w w ᆗ喇 r ych 1.50* ANALIZA d.8 WŁAឧ喷NA 1ᐧ勗 KNR-W -1ᐧ勗 d.8 015ᐧ勗-01 1ᐧ勗 d.8 i i dywid 18 KNR-W -0 d.8 10ᐧ勗-01 - r wi p ści ż ic + r ydᐧ勗 + i -w w ᆗ喇 r p -dr wi dw r ydᐧ勗 w p r ydᐧ勗 150x10 -dr wi j d r ydᐧ勗 w p r ydᐧ勗 900x10-ᐧ勗 i w r ą - -dr wi j d r ydᐧ勗 w p r ydᐧ勗 900x10-1 p N wi r i p d i yp A wi ści (gr b. r w c gᐧ勗 ch). d d i M ż i b d w i ą p 1 p *B ri - r dr w i y ści ch p d bici b rią w ᐧ勗 - i c - 10-၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

11 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗.90*(.80*4+.10*)-*0.90*.05 4ᐧ勗.ᐧ勗ᐧ勗0 ၇剗 19 KNR-W -0 *B ri i w dr w i ych r. d 1 c - ści y ᐧ勗 i i d.8 10ᐧ勗-0.90*(.80*4+.10*)-*0.90*.05 4ᐧ勗.ᐧ勗ᐧ勗0 ၇剗 10 KNR-W -0 -O ᐧ勗 d i y pᐧ勗y gip w - r wych ( ch y i gip w ) p - d j dy c r p ch r ch - ᐧ勗 i.80*.10 8.ᐧ勗80 11 NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷II) Gr w i p dᐧ勗 ży pr p r i "CEREឧ喷IT CT 1ᐧ勗" i " d ATLAឧ喷 UNI GRUNT" - p wi r ch i p i 8.ᐧ勗8 8.ᐧ勗80 1 KNR-W -0 - w r w i ᐧ勗 rb i yj y i p wi r ch i w w- d ᆗ喇 r ych - y ów gᐧ勗 d ich b gr w i 8.ᐧ勗8 8.ᐧ勗80 1 KNNR 4 -U yw i p j dy c p rc w yᐧ勗 gr wy - p. d w r yw c g p KNNR 4 -U ᆗ喇py pᐧ勗 c ą ᆗ喇p wą yp " p " p. d p KNNR 4 -Z w yw i ż iw ᆗ喇 b chy b w r yw c g. d ᐧ勗c - ᐧ勗c j d r wy pᐧ勗y ą ci wą ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗ᐷ喗၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗 1ᐧ勗 KNR P dᐧ勗 gi dr w i d gr. 5 b r g i d [4.55*ᐧ勗.0]+[.10*8.0-(1.ᐧ勗5* *0.90)]+[ᐧ勗.0*4.55] 88.8ᐧ勗5 ၇剗 1ᐧ勗 KNNR d ᐧ勗 18 KNR 4-01 d KNR -0 d KNR -0 d C óᐧ勗 i w dr w i ych ᐧ勗.0*+4.55*+.10*+ᐧ勗.00*+4.55*+ᐧ勗.0* -Ob d i r w y cyj ych w ści ch c gi ᐧ勗. ᐧ勗5.ᐧ勗 Ty i w w. wy ᐧ勗.III wy.rᆗ喇c i r p. ch ic y ści ch i ᐧ勗 p ch - y w i i ów (0.4*+1.ᐧ勗9*)*.15+(0.4*+1.59*)*.15 ᐧ勗.08 -W w.gᐧ勗 d i gip w ᆗ喇dw w r w. ści ch.pr ᐧ勗.i b.wy w ych - ści y + ści ż ᐧ勗.08 ᐧ勗 NNRNKB 0 -(.ᖧ嗷II) Gr w i p dᐧ勗 ży pr p r i "CEREឧ喷IT CT 1ᐧ勗" i " d ATLAឧ喷 UNI GRUNT" - p wi r ch i pi w - ści y (0.4*+1.ᐧ勗9)*.15+(0.4*+1.59)* ᐧ勗50 14 KNR-W -0 - w r w i ᐧ勗 rb i yj y i p wi r ch i w w- d ᆗ喇 r ych - y ów gᐧ勗 d ich b gr w i 15.ᐧ勗5 15.ᐧ勗50 14 KNR Ob d i ści ż ic dr w i ych p w. w r d.0 w. d ści ch w w ᆗ喇 r ych ANALIZA d.9 WŁAឧ喷NA 145 KNR-W -0 d.9 10ᐧ勗-01 - r wi p ści ż ic + r ydᐧ勗 + i -w w ᆗ喇 r p -dr wi j d r ydᐧ勗 w p r ydᐧ勗 900x10-ᐧ勗 i w r ą - -dr wi j d r ydᐧ勗 w p r ydᐧ勗 900x10-1 p *B ri - r dr w i y ści ch p d bici b rią w ᐧ勗 - i c - 11-၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

12 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 0.50*.45*.0*4+.10*( ) ᐧ勗.ᐧ勗5 ၇剗 14ᐧ勗 KNR-W -0 *B ri i w dr w i ych r. d 1 c - ści y i y ᐧ勗 - d.9 10ᐧ勗-0 i i 0.50*.45*.0*4+.10*( ) ᐧ勗.ᐧ勗5 ၇剗 14ᐧ勗 KNR-W -0 -P d ᐧ勗i d r g ych gr. 5 - y p dd d.9 10ᐧ勗-0 *.50*1.ᐧ勗0+0.80*.ᐧ勗* 9.55 ၇剗 148 KNR-W -0 -B ri - i r w i dw r d.9 10ᐧ勗 ၇剗 149 KNNR 4 -U yw i p j dy c p rc w yᐧ勗 gr wy - p. d w r yw c g p KNNR 4 -U ᆗ喇py pᐧ勗 c ą ᆗ喇p wą yp " p " p. d p KNNR 4 -Br d i ry wy p. d p M ż bi ry wych - dr wi pr ᐧ勗i i i wy ᆗ喇 ᐧ勗 d.9 i i dywid w ၇剗၇剗 Ż ၇剗၇剗၇剗၇剗Ęᐗ啇 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗 Ś၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗Ę၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 15 KNR Ob d i ści ż ic dr w i ych p w. w r p d.0 d ᐧ勗 w ści ch w ᆗ喇 r ych 1.40*.10*+.10* *1.80* ၇剗 154 KNR 4-01 d KNR-W -0 d ᐧ勗-0 15ᐧ勗 KNR-W -0 d ᐧ勗-10 15ᐧ勗 KNR-W -0 d ᐧ勗 KNR-W -0 d ᐧ勗 ANALIZA d.10 WŁAឧ喷NA 1ᐧ勗0 d.10 i i dywid 1ᐧ勗1 KNR 4-01 d Ob d i ści ż ic dr w i ych p w. w r d.0 w ści ch w ᆗ喇 r ych O ści ż ic w p w. p d *1.50*+.10* r wi b w r y w dw d i dw r i w i b d wi 1.40* O ści ż ic w p w. d.0 1.0*1.0*ᐧ勗 8.ᐧ勗40 -O ści ż ic w p w. d *0.ᐧ勗0*ᐧ勗 r wi - ści ż ic + r ydᐧ勗 - ᐧ勗 bryc i wy ᑇ囗c - p. b j- j dr wi p ᐧ勗 w ᆗ喇 r d b dy Ob d i i ic dr w i ych ci i - w ry w ᆗ喇 r - p r r 1.80*1.50*+1.0*1.0*+0.ᐧ勗0*1.0*ᐧ勗+1.40* Ob d i p d i i ów dr w i ych b wych d 1.5 w. ści ch 1* ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

13 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 1ᐧ勗 KNR Ob d i p d i i ów dr w i ych b wych p d. d w ści ch *. ᐧ勗.000 1ᐧ勗 KNR-W -0 -B ri - y wy ᑇ囗c i - p i pr y ch d.10 10ᐧ勗-0ᐧ勗 (1.0*)*ᐧ勗+(1.0*+0.ᐧ勗0)*ᐧ勗+(1.50*+1.80)*+(.10*+1.40)* ᐧ勗0.400 ၇剗 1ᐧ勗4 KNR-W -0 -B ri - r dr w i y ści ch p d bici d i d.10 10ᐧ勗-01 [( )*.5]+[(ᐧ勗.90+ᐧ勗.90)*.5+(0.50*ᐧ勗.90*4.ᐧ勗8*)]+ 0.08ᐧ勗 [1.0*.5]+[(5.05*.ᐧ勗0+0.50*.10*.ᐧ勗0)+4.95*1.10*] O w ry -(1.0*1.0*ᐧ勗+1.40*.10*+.10* *1.50*) -4.5ᐧ勗0 ၇剗၇剗 1ᐧ勗5 KNR 0-1 -P yci ści d r. 5 c - d i i pr g w d ᐧ勗ᐧ勗.51ᐧ勗 1ᐧ勗ᐧ勗.51ᐧ勗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗Ę ၇剗၇剗၇剗၇剗 1ᐧ勗ᐧ勗 KNR -01 -Rᆗ喇c wy py ciągᐧ勗 b j i rp i r.d d 1.5 d i gᐧ勗ᆗ喇b.d 1.5 ᐧ勗 ż i r b d ᐧ勗 d (.gr.iᖧ嗷) - wy p p d ᐧ勗 wᆗ喇 ch dów w ᆗ喇 r ych W jści gᐧ勗ów- (1.ᐧ勗0*+.50*)*0.0*1.0*1.50.0ᐧ勗0 T r (1.0*+.0*)*0.0*1.0* ᐧ勗ᐧ勗 KNR -0 -ᖧ嗷ci y b w pr gr.0c wy.d - ści ᐧ勗 d - d.11 00ᐧ勗-01 w ch dów gr 0c - b w W jści gᐧ勗ów- (1.ᐧ勗0*+.50*)* T r (1.0*+.0*)*1.0 ᐧ勗.ᐧ勗00 1ᐧ勗8 KNR -0 -P d ᐧ勗 dy bi ych ri ᐧ勗ów yp ich p dᐧ勗.gr wy - p d d ᐧ勗 ch dy w ᆗ喇 r (.10*0.ᐧ勗0+.0*1.0)* ᐧ勗8 1ᐧ勗9 KNR -0 -P d ᐧ勗 dy b w p dᐧ勗.gr wy - p d ch dy w ᆗ喇 r d (.10*0.ᐧ勗0+.0*1.0)* ᐧ勗0 KNR-W -0 -I cj pr ciwwig ci w p wᐧ勗 w bi ic p i - wy. d.11 0ᐧ勗0-09 i r w r ᐧ勗 w g - pi rw w r w (.10*0.ᐧ勗0+.0*1.0) 5.0 1ᐧ勗1 KNR-W -0 -I cj pr ciwwig ci w p wᐧ勗 w bi ic p i - wy. d.11 0ᐧ勗0-10 i r w r ᐧ勗 w g - dr g i.w r w (.10*0.ᐧ勗0+.0*1.0) 5.0 1ᐧ勗 KNR -0 -ឧ喷ch dy ż b w ᆗ喇 - p i b w w.i w w. g wy d p dᐧ勗 ż W jści (1.0*.0+1.ᐧ勗0*.90)* T r (1.50* *0.ᐧ勗0+1.0*.ᐧ勗0)* ᐧ勗1ᐧ勗 1ᐧ勗 KNNR -P d i p ᐧ勗 gr. d c. wi ą ych b- d ᐧ勗-0 w d d p wi r ch i d 15 ឧ喷 W jści (1.0*.0+1.ᐧ勗0*.90)+(* *1.ᐧ勗0+.90)* T r (1.50* *0.ᐧ勗0+1.0*.ᐧ勗0)+(* *0.ᐧ勗0+.10+* ᐧ勗 ᐧ勗0)*0.15 1ᐧ勗4 KNR -1 -Ł w p d r wᆗ喇ż i i b w wy ᐧ勗 d (1.0*+.0*+5.ᐧ勗0)*0.0* ᐧ勗4 1ᐧ勗5 KNR -1 -Obr ż b w wy. 0xᐧ勗 c p d ypc pi w j d ᐧ勗-0 wyp. p i pi i (1.0*+.0*+5.ᐧ勗0) ၇剗 ၇剗 ၇剗 N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

14 ၇剗၇剗၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 ၇剗 1ᐧ勗ᐧ勗 KNR -0 P d ᐧ勗 dy bi ych ri ᐧ勗ów yp ich p dᐧ勗.gr wy -p d- d ᐧ勗 yp żwir w (5.ᐧ勗0*.0-1.0*.ᐧ勗0)* ᐧ勗ᐧ勗 KNR -01 -Z gᆗ喇 c i ypów bij i ch ic y iᖧ嗷 gr y yp i d.11 0ᐧ勗-01. I-III ᐧ勗8 KNR -0 -P d ᐧ勗 dy bi ych ri ᐧ勗ów yp ich p dᐧ勗.gr wy - p d d ᐧ勗 ch dy w ᆗ喇 r (5.ᐧ勗0*.0-1.0*.ᐧ勗0)* ᐧ勗9 KNR -1 -P c i i p j w i i j i r g r j wy. d ᐧ勗 10 c p i r d i c y i p d ypc c.pi w j - r - i i i ᐧ勗 g 5.ᐧ勗0*.0-1.0*.ᐧ勗 ၇剗 ၇剗၇剗 ၇剗 ၇剗 ၇剗ᐗ啇၇剗ᐷ喗၇剗ᐷ喗၇剗ᐷ喗၇剗 180 -I cj ryc p d.1 i i dywid 1 p ၇剗၇剗 181 d.1 i i dywid ၇剗 ၇剗 ၇剗ᐗ啇၇剗၇剗၇剗ᐷ喗၇剗၇剗၇剗 -I cj w d- wr p pą gᐧ勗ᆗ喇bi wąᆗ喇 bi r i i ciś i - i wy i gr w c w dy 1 p p N r PRO W r j 4.4 Lic cj : 10 d Fir B d w GURGUL

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z

၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南9 ၇南4 y ၇南z bu ၇南4 U u ᆗ呷c y z m u z jj (humu u) z m c 嗷 ych z 喗 z 5 cm ub śc śၷ啗 = ၇南 # ၇南99၇南96 ၇南 b y z m y ၇南 m ᆗ呷b ym 6၇南 m၇南 z u z z ၇南Ż ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 ၇南 4 4 4 5 z y 6 7 ၇南 9 ၇南4 ၇南4 ၇南4 4 4 z y ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych ub၇南 ၇南 cm * 45 ၇南ᆗ呷cz zb zch z m z m b um czych zy ၇南 cm ub၇南 śၷ啗 = ၇南 # ၇南 45 ၇南y z uzu yzm m ch m m ył czym

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ś Ś Ś Ż ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ż Ź ć Ź ć Ż Ś Ż ć ć Ż ć ć ć Ź Ż Ż ć Ź Ż ć ć Ź Ż ć ć Ż Ź ć Ś ć Ó Ż ć ć Ź Ż Ż ć ć Ź Ź Ż Ć Ź Ź ź ź Ź Ś Ś Ś ć Ś ć Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ź ć Ś Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ięi 号 号 号 号 号 号i 号 号 号 号 号 号 号 号ᐧ啗 号 i p 号 号 t 号 号 号 / g 号p 号 号 号 i t 号 号 : / t p t 号 : / t p t 号 号 号 号 i : / t p 号ᐧ啗 i 号 号 号 号/ t pięt : / 号 号 : /4 号 号 B B : / 号 号 号 : U 号 号 4 4 / 号t 号 号 i 号ą 号g 号 号 号

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31

INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 INS PROJEKT - ROMAN STOBIŃSKI 90-030 Łódź ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c

W 叧 ၷ咧 叧 ż ń R. W, ᆗ叇 ၷ咧 叧 叧, ᆗ叇, ś, ł,, ś ᆗ叇 R, ł ś. ၷ咧 叧 R W ś ᆗ叇 I ż ś ś I ż. T ᆗ叇 叧 W ᆗ叇 ł R. 叧 T ၷ咧 ᆗ叇 ł ᆗ叇, ż ł 叧 ၷ咧 ᆗ叇 叧 叧. ᖷ哗 ch n ᖷ哗 d wi w c ᆗ叇 ń ń 叧 -, 叧 ń ł 叧 叧 ᐗ呇. 5-7 -. ᆗ厧 ych ST W ż ၷ咧 ၷ咧 叧 ż T : -I 叧 2 g ln wym g ni d ycząc W R śၷ咧 śၷ咧 ၷ咧 叧 叧 叧, T I ż. - ᆗ厧 z z ni nᆗ厧 ᆗ厧d wy: ၷ咧 叧 ś W 叧 ż W T ၷ咧. ၷ咧 ᆗ叇 ł, ၷ咧 ၷ咧 ၷ咧 叧 T. - ၷ咧 : ၷ咧 ၷ咧 ᆗ叇

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę Ą Ą ń Ó ś ś ś ń ń Ż ń Ą Ż śó ŚĆ ś ę ę ś ś ś Ż ś ść ń Ż Ś ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę ś ń Ż Ż Ż ę ś ć Ą Ż Ż ś Ś Ą Ż ś Ś Ą Ż ś ś ś Ę Ą ę ń ś ę ż Ż ć Ś ń ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y

喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t ż u ą ᑇ唧 S ATE PAᑇ唧 p y ᐧ唧 83, ę ᐧ唧ᐧ唧 ᖷ南 u 32 u C A h t t 02-964 W, u Eu p j 109 t 0-602 823 923 ń 喗 喗 喗 ᆇ嘷 喗 喗 f h P t Sp yf j T h j ą u y ᖷ南 u y t h ᖷ南ᖷ南t ᖷ南u y h pᖷ南 y h y ᖷ南 ᑇ唧 t h y h y ᖷ南 u ᖷ南ᖷ南t, tᖷ南 t ą y h: t p u p t

Bardziej szczegółowo

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ

Aၷ卷 l h w ၷ卷 h w ၷ卷 ၷ卷 wၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 ż w ၷ卷 ၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷b w ၷ卷 ᆗ南 ၷ卷w ᐧ号 w. W w ၷ卷 l ၷ卷 ś ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 l ၷ卷 w. ၷ卷 h ၷ卷 ၷ卷 ၷ卷 l w ၷ卷 h bၷ卷w w ၷ卷 ၷ卷 b l b ၷ Wycena zapasów w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości Celem artykułu jest wskazanie niekonsekwencji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wyceny zapasów w odniesieniu do nadrzędnych zasad

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

၇匧C S ၇匧 M C L. Ś 南 Ł S Ł 南 ភ叧 南 B LS M C, H M M, L L ŚC S CH C 南, S Ł M Ł ၇匧C, S ၇匧C Ł၇匧C C G, Ś ၇匧 S M 南 G ၇匧 L ŚC C ၇匧C C : emont, renowacja i adaptacja zabytkowego budynku kościoᐧ喗a parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo