4b. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4b. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość"

Transkrypt

1 4b. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2017/2018 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

2 Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega? rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

3 Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega? Jeśli nawet wyznaczymy wzór na zależność między jakimiś wielkościami np. ekonomicznymi, niekoniecznie kończy to analizę danego problemu. Wzór może być na tyle skomplikowany, że nie widać na pierwszy rzut oka jakościowych zależności między tymi wartościami: kiedy jedna z nich rośnie, bądź maleje? kiedy osiąga wartość optymalną? czy rośnie/maleje coraz szybciej, czy coraz wolniej? czy rośnie szybciej niż jakaś inna wielkość? rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

4 Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega? Jeśli nawet wyznaczymy wzór na zależność między jakimiś wielkościami np. ekonomicznymi, niekoniecznie kończy to analizę danego problemu. Wzór może być na tyle skomplikowany, że nie widać na pierwszy rzut oka jakościowych zależności między tymi wartościami: kiedy jedna z nich rośnie, bądź maleje? kiedy osiąga wartość optymalną? czy rośnie/maleje coraz szybciej, czy coraz wolniej? czy rośnie szybciej niż jakaś inna wielkość? Na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć, obliczając pochodne odpowiedniej funkcji i stosując informacje z tej części wykładu. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

5 Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

6 Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań Optymalizacja np. wyznaczenie wielkości produkcji dla której firma osiągnie maksymalny zysk. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

7 Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań Optymalizacja np. wyznaczenie wielkości produkcji dla której firma osiągnie maksymalny zysk. Badanie trendu np. badanie czy dla danego przedziału procentowego, podwyższenie podatków zwiększy, czy zmniejszy dochody budżetu państwa, albo czy w danym okresie czasowym liczba emigrantów wzrośnie, czy zmaleje. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

8 Pochodne i monotoniczność Zaczniemy od twierdzenia: Pochodne i monotoniczność Jeśli f jest funkcją różniczkowalną w przedziale (a, b), to: a) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) > 0, to funkcja f jest rosnąca w (a, b). b) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) < 0, to funkcja f jest malejąca w (a, b). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

9 Pochodne i monotoniczność Zaczniemy od twierdzenia: Pochodne i monotoniczność Jeśli f jest funkcją różniczkowalną w przedziale (a, b), to: a) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) > 0, to funkcja f jest rosnąca w (a, b). b) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) < 0, to funkcja f jest malejąca w (a, b). Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest rosnąca/malejąca w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d) nie oznacza, że jest rosnąca/malejąca w sumie tych przedziałów. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

10 Ekstrema lokalne Ekstrema lokalne Mówimy, że f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x) < f (x 0 ). Dla x 0 R możemy ten warunek formalnie zapisać: ɛ>0 x (x0 ɛ,x 0 +ɛ)f (x) < f (x 0 ). Mówimy, że f ma w punkcie x 0 minimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x) > f (x 0 ). Dla x 0 R możemy ten warunek formalnie zapisać: ɛ>0 x (x0 ɛ,x 0 +ɛ)f (x) > f (x 0 ). Wszystkie minima i maksima nazywamy ekstremami funkcji. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

11 Ekstrema lokalne Ekstrema lokalne Mówimy, że f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x) < f (x 0 ). Dla x 0 R możemy ten warunek formalnie zapisać: ɛ>0 x (x0 ɛ,x 0 +ɛ)f (x) < f (x 0 ). Mówimy, że f ma w punkcie x 0 minimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x) > f (x 0 ). Dla x 0 R możemy ten warunek formalnie zapisać: ɛ>0 x (x0 ɛ,x 0 +ɛ)f (x) > f (x 0 ). Wszystkie minima i maksima nazywamy ekstremami funkcji. Jeśli w powyższych zdaniach możemy uzyskać tylko słabe nierówności to mówimy o słabym maksimum/minimum lokalnym. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

12 Ekstrema - rysunek Na powyższym rysunku A, B, C są maksimami lokalnymi, a D i E - minimami lokalnymi. Wszystkie nazywamy ekstremami lokalnymi. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

13 Uwaga o lokalności ekstremów rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

14 Uwaga o lokalności ekstremów Słowo lokalne w powyższych definicjach definicjach jest istotne (aczkolwiek często opuszczane). W szczególności oznacza to, że ekstremum lokalne wykryte za pomocą pochodnych nie musi być rozwiązaniem optymalnym badanego procesu. Może się okazać, że bardziej optymalne wartości badana funkcja przyjmuje w innych ekstremach, a nawet poza ekstremami. Na przykład na powyższym rysunku A i B są maksimami lokalnymi, ale na pewno nie globalnymi (wartość maksimum C jest większa). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

15 Pochodne i ekstrema lokalne Warunek konieczny istnienia ekstremum Jeśli funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie x 0 oraz jest w tym punkcie różniczkowalna to f (x 0 ) = 0. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

16 Pochodne i ekstrema lokalne Warunek konieczny istnienia ekstremum Jeśli funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie x 0 oraz jest w tym punkcie różniczkowalna to f (x 0 ) = 0. Twierdzenie to oznacza, że, jeśli funkcja jest różniczkowalna, to nie może mieć ekstremów w punktach innych niż te, w których pochodna się zeruje. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

17 Warunek konieczny istnienia ekstremum - założenia Założenie o różniczkowalności w warunku koniecznym istnienia ekstremum jest ważne: rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

18 Warunek konieczny istnienia ekstremum - założenia Założenie o różniczkowalności w warunku koniecznym istnienia ekstremum jest ważne: Na przykład f (x) = x ma minimum lokalne w 0, a nie da się tego udowodnić jedynie za pomocą pochodnych, bo funkcja ta nie jest różniczkowalna w 0. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność izima wypukłość 2017/ / 44

19 Warunek konieczny istnienia ekstremum - twierdzenie odwrotne Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie musi być prawdziwe tj. z faktu, że pochodna funkcji w jakimś punkcie się zeruje nie wynika istnienie ekstremum lokalnego w tym punkcie, a jedynie taka możliwość. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

20 Warunek konieczny istnienia ekstremum - twierdzenie odwrotne Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie musi być prawdziwe tj. z faktu, że pochodna funkcji w jakimś punkcie się zeruje nie wynika istnienie ekstremum lokalnego w tym punkcie, a jedynie taka możliwość. Na przykład f (x) = x 3 nie ma ekstremum lokalnego w 0, mimo, że f (0) = 0. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

21 Warunek wystarczający istnienia ekstremum Warunek wystarczający istnienia ekstremum - postać formalna Jeśli funkcja f jest ciągła w otoczeniu punktu x 0 R oraz różniczkowalna w jego otoczeniu oraz istnieje ɛ > 0 takie, że f (x) > 0 dla każdego x (x 0 ɛ, x 0 ) i f (x) < 0 dla każdego x (x 0, x 0 + ɛ), to w punkcie x 0 funkcja f ma maksimum lokalne. Jeśli funkcja f jest ciągła w otoczeniu punktu x 0 R oraz różniczkowalna w jego otoczeniu oraz istnieje ɛ > 0 takie, że f (x) < 0 dla każdego x (x 0 ɛ, x 0 ) i f (x) > 0 dla każdego x (x 0, x 0 + ɛ), to w punkcie x 0 funkcja f ma minimum lokalne. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

22 Warunek wystarczający istnienia ekstremum Warunek wystarczający istnienia ekstremum - postać nieformalna Jeśli pochodna funkcji ciągłej f zmienia (patrząc od lewej strony) w punkcie x 0 znak z + na, to w tym punkcie funkcja f ma maksimum lokalne. Jeśli pochodna funkcji ciągłej f zmienia (patrząc od lewej strony) w punkcie x 0 znak z na +, to w tym punkcie funkcja f ma minimum lokalne. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

23 Warunek wystarczający istnienia ekstremum - ilustracja graficzna To twierdzenie można sobie zawsze logicznie wyprowadzić, analizując wykres funkcji: jeśli najpierw rośnie, a potem maleje, to w punkcie przejścia musi mieć górkę czyli maksimum. Gdy jest na odwrót, mamy dolinkę, czyli minimum. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

24 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

25 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

26 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R. Następnie obliczamy pochodną: f (x) = rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

27 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R. Następnie obliczamy pochodną: f (x) = 15x 4 15x 3 120x x = rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

28 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R. Następnie obliczamy pochodną: f (x) = 15x 4 15x 3 120x x = 15x(x + 3)(x 2) 2. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

29 Badanie monotoniczności - przykład f (x) = 15x(x + 3)(x 2) 2. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

30 Badanie monotoniczności - przykład f (x) = 15x(x + 3)(x 2) 2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

31 Badanie monotoniczności - przykład f (x) = 15x(x + 3)(x 2) 2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem. f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

32 Badanie monotoniczności - przykład f (x) = 15x(x + 3)(x 2) 2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem. f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ). f (x) < 0 x ( 3, 0). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

33 Badanie monotoniczności - przykład f (x) = 15x(x + 3)(x 2) 2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem. f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ). f (x) < 0 x ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

34 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

35 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

36 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

37 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

38 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w ( 3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na ), rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

39 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w ( 3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na ), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z na +). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

40 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w ( 3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na ), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

41 Badanie monotoniczności - przykład f (x) > 0 x (, 3) (0, 2) (2, + ), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (, 3) i w przedziale (0, + ) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x ( 3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale ( 3, 0). f (x) = 0 x { 3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w ( 3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na ), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = , f (0) = 1, f (2) = 77. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

42 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

43 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać): x (, 3) 3 ( 3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, + ) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

44 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać): x (, 3) 3 ( 3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, + ) f (x) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

45 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać): x (, 3) 3 ( 3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, + ) f (x) f (x) (maks) 4 1 (min) 77 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

46 Badanie monotoniczności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać): x (, 3) 3 ( 3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, + ) f (x) f (x) (maks) 4 1 (min) 77 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

47 Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji Wklęsłość i wypukłość Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x 1, x 2 (a, b) i liczby α (0, 1) zachodzi f (αx 1 + (1 α)x 2 ) < αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ). Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

48 Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji Wklęsłość i wypukłość Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x 1, x 2 (a, b) i liczby α (0, 1) zachodzi f (αx 1 + (1 α)x 2 ) < αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ). Funkcja f jest wklęsła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x 1, x 2 (a, b) i liczby α (0, 1) zachodzi f (αx 1 + (1 α)x 2 ) > αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ). Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

49 Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji Wklęsłość i wypukłość Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x 1, x 2 (a, b) i liczby α (0, 1) zachodzi f (αx 1 + (1 α)x 2 ) < αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ). Funkcja f jest wklęsła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x 1, x 2 (a, b) i liczby α (0, 1) zachodzi f (αx 1 + (1 α)x 2 ) > αf (x 1 ) + (1 α)f (x 2 ). Jeśli w powyższych definicjach mamy do czynienia ze słabymi nierównościami, mówimy o słabej wypukłości/wklęsłości. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

50 Interpretacja geometryczna wypukłości - przypomnienie Dla funkcji wypukłej odcinek łączący dwa punkty wykresu leży ponad wykresem. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

51 Interpretacja geometryczna wypukłości - przypomnienie Dla funkcji wypukłej odcinek łączący dwa punkty wykresu leży ponad wykresem. Dla funkcji wklęsłej odcinek łączący dwa punkty wykresu leży pod wykresem. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

52 Wklęsłość i wypukłość - interpretacja Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z monotonicznością funkcji: rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

53 Wklęsłość i wypukłość - interpretacja Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z monotonicznością funkcji: otóż wypukłość oznacza, że funkcja ma tendencję wzrostową, a wklęsłość, że ma tendencję spadkową. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

54 Wklęsłość i wypukłość - interpretacja Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z monotonicznością funkcji: otóż wypukłość oznacza, że funkcja ma tendencję wzrostową, a wklęsłość, że ma tendencję spadkową. Innymi słowy: jeśli funkcja jest rosnąca i wypukła, to znaczy, że rośnie coraz szybciej, jeśli jest rosnąca i wklęsła, to rośnie coraz wolniej, jeśli jest malejąca i wypukła to maleje coraz wolniej, a jeśli jest malejąca i wklęsła to maleje coraz szybciej. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

55 Wklęsłość i wypukłość - przykłady f (x) = x 2 jest wypukła w całej dziedzinie. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

56 Wklęsłość i wypukłość - przykłady f (x) = x 2 jest wypukła w całej dziedzinie. f (x) = x jest wklęsła w całej dziedzinie. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

57 Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

58 Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji. Pochodne i wklęsłość/wypukłość Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w przedziale (a, b), to: a) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) > 0, to funkcja f jest wypukła w (a, b). b) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) < 0, to funkcja f jest wklęsła w (a, b). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

59 Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji. Pochodne i wklęsłość/wypukłość Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w przedziale (a, b), to: a) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) > 0, to funkcja f jest wypukła w (a, b). b) Jeśli dla każdego x (a, b) zachodzi f (x) < 0, to funkcja f jest wklęsła w (a, b). Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest wklęsła/wypukła w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d) nie oznacza, że jest wklęsła/wypukła w sumie tych przedziałów. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

60 Przykład ekonomiczny - prawo Gossena Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie). Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

61 Przykład ekonomiczny - prawo Gossena Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie). W języku matematycznym można powiedzieć, że jeśli u(x) jest funkcją użyteczności z posiadanego dobra w zależności od ilości tego dobra (x) to funkcja u (x) jest malejąca. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

62 Przykład ekonomiczny - prawo Gossena Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie). W języku matematycznym można powiedzieć, że jeśli u(x) jest funkcją użyteczności z posiadanego dobra w zależności od ilości tego dobra (x) to funkcja u (x) jest malejąca. Skoro funkcja różniczkowalna jest malejąca, gdy jej pochodna jest ujemna, to prawo Gossena można sformułować tak: Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej Jeśli wartość dwukrotnie różniczkowalnej funkcji użyteczności u zależy tylko od ilości posiadanego pojedynczego dobra x, to u (x) < 0 dla dowolnego x > 0 z dziedziny tej funkcji. Czasem w prawie Gossena zakłada się tylko słabą nierówność na u. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

63 Wklęsłość/wypukłość w ekonomii Podobnie formułuje się inne założenia na temat wielkości ekonomicznych. Zwykle te działające korzystnie mają drugą pochodną ujemną (np. prawo malejących przychodów krańcowych), a te niepożądane dodatnią (np. rosnące koszty krańcowe). Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

64 Pierwsza i druga pochodna a wykres funkcji Ze względu na znak pochodnych funkcji f w zadanym przedziale (a, b), przy szkicowaniu wykresu funkcji możemy wyróżnić 4 przypadki: rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

65 Pierwsza i druga pochodna a wykres funkcji Ze względu na znak pochodnych funkcji f w zadanym przedziale (a, b), przy szkicowaniu wykresu funkcji możemy wyróżnić 4 przypadki: f > 0, f > 0 f rośnie coraz szybciej ( ). Przykład: f (x) = x 2, dla x > 0, albo f (x) = e x w całej dziedzinie. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

66 Pierwsza i druga pochodna a wykres funkcji Ze względu na znak pochodnych funkcji f w zadanym przedziale (a, b), przy szkicowaniu wykresu funkcji możemy wyróżnić 4 przypadki: f > 0, f > 0 f rośnie coraz szybciej ( ). Przykład: f (x) = x 2, dla x > 0, albo f (x) = e x w całej dziedzinie. f > 0, f < 0 f rośnie coraz wolniej ( ). Przykład: f (x) = ln x, albo f (x) = x w całej dziedzinie. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

67 Pierwsza i druga pochodna a wykres funkcji Ze względu na znak pochodnych funkcji f w zadanym przedziale (a, b), przy szkicowaniu wykresu funkcji możemy wyróżnić 4 przypadki: f > 0, f > 0 f rośnie coraz szybciej ( ). Przykład: f (x) = x 2, dla x > 0, albo f (x) = e x w całej dziedzinie. f > 0, f < 0 f rośnie coraz wolniej ( ). Przykład: f (x) = ln x, albo f (x) = x w całej dziedzinie. f < 0, f > 0 f maleje coraz wolniej ( ). Przykład: f (x) = 1 x dla x > 0, albo f (x) = x 2 dla x < 0. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

68 Pierwsza i druga pochodna a wykres funkcji Ze względu na znak pochodnych funkcji f w zadanym przedziale (a, b), przy szkicowaniu wykresu funkcji możemy wyróżnić 4 przypadki: f > 0, f > 0 f rośnie coraz szybciej ( ). Przykład: f (x) = x 2, dla x > 0, albo f (x) = e x w całej dziedzinie. f > 0, f < 0 f rośnie coraz wolniej ( ). Przykład: f (x) = ln x, albo f (x) = x w całej dziedzinie. f < 0, f > 0 f maleje coraz wolniej ( ). Przykład: f (x) = 1 x dla x > 0, albo f (x) = x 2 dla x < 0. f < 0, f < 0 f maleje coraz szybciej ( ). Przykład: f (x) = 1 x dla x < 0. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

69 Druga pochodna i ekstrema Stąd można wyciągnąć wniosek na temat ekstremów: Druga pochodna i ekstrema Jeżeli funkcja f jest dwukrotnie różniczkowalna w punkcie x 0 i jej druga pochodna jest ciągła oraz f (x 0 ) = 0 to: a) Jeśli f (x 0 ) > 0 to f ma minimum lokalne w x 0. b) Jeśli f (x 0 ) < 0 to f ma maksimum lokalne w x 0. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

70 Druga pochodna i ekstrema Stąd można wyciągnąć wniosek na temat ekstremów: Druga pochodna i ekstrema Jeżeli funkcja f jest dwukrotnie różniczkowalna w punkcie x 0 i jej druga pochodna jest ciągła oraz f (x 0 ) = 0 to: a) Jeśli f (x 0 ) > 0 to f ma minimum lokalne w x 0. b) Jeśli f (x 0 ) < 0 to f ma maksimum lokalne w x 0. Jeśli f (x 0 ) = 0, to ekstremum w tym punkcie może nie istnieć, mimo, że f (x 0 ) = 0! rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

71 Punkt przegięcia - definicja Zmiana wklęsłości i wypukłości funkcji również, tak jak w wypadku monotoniczności, wyznacza szczególny punkt na wykresie funkcji. Te odpowiedniki ekstremów dla pierwszej pochodnej nazywamy punktami przegięcia. Nie dzielimy ich ze względu na to, w którą stronę następuje zmiana. Punkt przegięcia Mówimy, że f ma w punkcie x 0 punkt przegięcia, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że w tym otoczeniu po jednej stronie tego punktu funkcja jest wklęsła, a po drugiej wypukła. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

72 Punkt przegięcia - definicja Zmiana wklęsłości i wypukłości funkcji również, tak jak w wypadku monotoniczności, wyznacza szczególny punkt na wykresie funkcji. Te odpowiedniki ekstremów dla pierwszej pochodnej nazywamy punktami przegięcia. Nie dzielimy ich ze względu na to, w którą stronę następuje zmiana. Punkt przegięcia Mówimy, że f ma w punkcie x 0 punkt przegięcia, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x 0, że w tym otoczeniu po jednej stronie tego punktu funkcja jest wklęsła, a po drugiej wypukła. Dla funkcji dwukrotnie różniczkowalnych oznacza to, że f w punkcie przegięcia zmienia znam. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

73 Punkt przegięcia - przykład f (x) = x 3 jest wklęsła w (, 0], wypukła w [0, + ). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

74 Punkt przegięcia - przykład f (x) = x 3 jest wklęsła w (, 0], wypukła w [0, + ). Punkt zmiany funkcji wypukłej we wklęsłą (lub na odwrót) - w tym przypadku x = 0 - nazywa się punktem przegięcia. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

75 Punkt przegięcia - przykład f (x) = x 3 jest wklęsła w (, 0], wypukła w [0, + ). Punkt zmiany funkcji wypukłej we wklęsłą (lub na odwrót) - w tym przypadku x = 0 - nazywa się punktem przegięcia. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

76 Druga pochodna i punkty przegięcia Punkty przegięcia wykrywamy za pomocą drugiej pochodnej (tak, jak ekstrema za pomocą pierwszej) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

77 Druga pochodna i punkty przegięcia Punkty przegięcia wykrywamy za pomocą drugiej pochodnej (tak, jak ekstrema za pomocą pierwszej): Punkt przegięcia - warunek konieczny Jeśli funkcja f ma punkt przegięcia w punkcie x 0 oraz jest w tym punkcie dwukrotnie różniczkowalna to f (x 0 ) = 0. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

78 Druga pochodna i punkty przegięcia Punkty przegięcia wykrywamy za pomocą drugiej pochodnej (tak, jak ekstrema za pomocą pierwszej): Punkt przegięcia - warunek konieczny Jeśli funkcja f ma punkt przegięcia w punkcie x 0 oraz jest w tym punkcie dwukrotnie różniczkowalna to f (x 0 ) = 0. Twierdzenie to oznacza, że, jeśli funkcja jest dwukrotnie różniczkowalna, to nie może mieć punktów przegięcia w punktach innych niż te, w których druga pochodna się zeruje. Ale to nie musi oznaczać, że zerowanie drugiej pochodnej od razu wyznacza punkt przegięcia! Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

79 Druga pochodna i punkty przegięcia Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie jest prawdziwe: dla f (x) = x 4, zachodzi f (x) = 4x 3 i f (x) = 12x 2, a więc f (0) = 0, ale funkcja ta jest wypukła w całej dziedzinie, więc nie ma w ogóle punktów przegięcia. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

80 Druga pochodna i punkty przegięcia Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie jest prawdziwe: dla f (x) = x 4, zachodzi f (x) = 4x 3 i f (x) = 12x 2, a więc f (0) = 0, ale funkcja ta jest wypukła w całej dziedzinie, więc nie ma w ogóle punktów przegięcia. Punkt przegięcia - warunek wystarczający Jeśli druga pochodna funkcji f zmienia w punkcie x 0 znak, to w tym punkcie funkcja f ma punkt przegięcia. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

81 Druga pochodna i punkty przegięcia Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie jest prawdziwe: dla f (x) = x 4, zachodzi f (x) = 4x 3 i f (x) = 12x 2, a więc f (0) = 0, ale funkcja ta jest wypukła w całej dziedzinie, więc nie ma w ogóle punktów przegięcia. Punkt przegięcia - warunek wystarczający Jeśli druga pochodna funkcji f zmienia w punkcie x 0 znak, to w tym punkcie funkcja f ma punkt przegięcia. Zatem, poza sprawdzeniem zerowania drugiej pochodnej, by wyznaczyć punkt przegięcia, musimy sprawdzić, czy druga pochodna zmienia w tym punkcie znak. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

82 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład Zadanie Zbadać wklęsłość/wypukłość i wskazać punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

83 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład Zadanie Zbadać wklęsłość/wypukłość i wskazać punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Wiemy już, że dziedziną tej funkcji jest R i obliczyliśmy jej pierwszą pochodną. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

84 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład Zadanie Zbadać wklęsłość/wypukłość i wskazać punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Wiemy już, że dziedziną tej funkcji jest R i obliczyliśmy jej pierwszą pochodną. Teraz obliczamy drugą: f (x) = (15x 4 15x 3 120x x) = rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

85 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład Zadanie Zbadać wklęsłość/wypukłość i wskazać punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Wiemy już, że dziedziną tej funkcji jest R i obliczyliśmy jej pierwszą pochodną. Teraz obliczamy drugą: f (x) = (15x 4 15x 3 120x x) = 60x 3 45x 2 240x = rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

86 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład Zadanie Zbadać wklęsłość/wypukłość i wskazać punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Wiemy już, że dziedziną tej funkcji jest R i obliczyliśmy jej pierwszą pochodną. Teraz obliczamy drugą: f (x) = (15x 4 15x 3 120x x) = 60x 3 45x 2 240x = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

87 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

88 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). Porównujemy wartość drugiej pochodnej z zerem. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

89 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). Porównujemy wartość drugiej pochodnej z zerem. f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

90 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). Porównujemy wartość drugiej pochodnej z zerem. f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ). f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

91 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) = 15(4x 3)(x 2)(x + 2). Porównujemy wartość drugiej pochodnej z zerem. f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ). f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2). f (x) = 0 x { 2, 3 4, 2}. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

92 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

93 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

94 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). Nie można powiedzieć jednak, że jest wypukła w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2), rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

95 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). Nie można powiedzieć jednak, że jest wypukła w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2), więc funkcja f jest wklęsła w przedziale (, 2) i w przedziale ( 3 4, 2). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

96 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). Nie można powiedzieć jednak, że jest wypukła w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2), więc funkcja f jest wklęsła w przedziale (, 2) i w przedziale ( 3 4, 2). Nie można powiedzieć jednak, że jest wklęsła w sumie tych przedziałów! f (x) = 0 x { 2, 3 4, 2}. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

97 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). Nie można powiedzieć jednak, że jest wypukła w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2), więc funkcja f jest wklęsła w przedziale (, 2) i w przedziale ( 3 4, 2). Nie można powiedzieć jednak, że jest wklęsła w sumie tych przedziałów! f (x) = 0 x { 2, 3 4, 2}. W każdym z tych punktów f zmienia znak, więc w każdym z tych punktów f ma punkt przegięcia. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

98 Badanie wklęsłości/wypukłości - przykład f (x) > 0 x ( 2, 3 4 ) (2, + ), więc funkcja f jest wypukła w przedziale ( 2, 3 4 ) i w przedziale (2, + ). Nie można powiedzieć jednak, że jest wypukła w sumie tych przedziałów! f (x) < 0 x (, 2) ( 3 4, 2), więc funkcja f jest wklęsła w przedziale (, 2) i w przedziale ( 3 4, 2). Nie można powiedzieć jednak, że jest wklęsła w sumie tych przedziałów! f (x) = 0 x { 2, 3 4, 2}. W każdym z tych punktów f zmienia znak, więc w każdym z tych punktów f ma punkt przegięcia. Warto jeszcze oszacować wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach, f ( 2) = 525, f ( 3 4 ) 34, 3, f (2) = 77. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

99 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

100 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Teraz możemy uzupełnić całą tabelkę: x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 3, 2) 2 (2, + ) 4 Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

101 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Teraz możemy uzupełnić całą tabelkę: x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 3, 2) 4 2 (2, + ) f (x) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

102 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Teraz możemy uzupełnić całą tabelkę: x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 3, 2) 4 2 (2, + ) f (x) f (x) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

103 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Teraz możemy uzupełnić całą tabelkę: x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 3, 2) 4 2 (2, + ) f (x) f (x) f (x) (maks) 525 (pp) 1 (min) 34, 3 (pp) 77 (pp) rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

104 Badanie zmienności - przykład Zadanie Zbadać monotoniczność, wklęsłość/wypukłość i wskazać ekstrema oraz punkty przegięcia funkcji f (x) = 3x x 4 40x x Teraz możemy uzupełnić całą tabelkę: x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 3, 2) 4 2 (2, + ) f (x) f (x) f (x) (maks) 525 (pp) 1 (min) 34, 3 (pp) 77 (pp) rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

105 Szkicowanie wykresu funkcji - przykład x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 4 3, 2) 2 (2, + ) f (x) (maks) 525 (pp) 1 (min) 34, 3 (pp) 77 (pp) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

106 Szkicowanie wykresu funkcji - przykład x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 4 3, 2) 2 (2, + ) f (x) (maks) 525 (pp) 1 (min) 34, 3 (pp) Mając tabelkę, z łatwością narysujemy wykres funkcji: 77 (pp) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

107 Szkicowanie wykresu funkcji - przykład x (, 3) 3 ( 3, 2) 2 ( 2, 0) 0 (0, 3 4 ) 3 4 ( 4 3, 2) 2 (2, + ) f (x) (maks) 525 (pp) 1 (min) 34, 3 (pp) Mając tabelkę, z łatwością narysujemy wykres funkcji: 77 (pp) Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

108 Przykład 2 - rozkład Gaussa Zbadamy teraz zachowanie funkcji danej wzorem: f (x) = 1 2π e x2 2. Jest to bardzo istotna w statystyce funkcja znana jako standardowy rozkład normalny (rozkład Gaussa, rozkład dzwonowy), opisująca typowy rozkład cech w populacji (np. wzrostu, wagi, skłonności do ryzyka, rozkład stóp zwrotu z inwestycji itp.). rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

109 Przykład 2 - rozkład Gaussa Zbadamy teraz zachowanie funkcji danej wzorem: f (x) = 1 2π e x2 2. Jest to bardzo istotna w statystyce funkcja znana jako standardowy rozkład normalny (rozkład Gaussa, rozkład dzwonowy), opisująca typowy rozkład cech w populacji (np. wzrostu, wagi, skłonności do ryzyka, rozkład stóp zwrotu z inwestycji itp.). Dość ciekawym faktem jest, że kluczowe w badaniach zjawisk społecznych własności populacji, poprzez tę funkcję rozkładu wykazują związek z taką matematyczną abstrakcją jaką pozornie są liczby π i e. Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

110 Przykład 2 - rozkład Gaussa Zadanie Zbadać przebieg zmienności funkcji f (x) = 1 2π e x2 2. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

111 Przykład 2 - rozkład Gaussa Zadanie Zbadać przebieg zmienności funkcji f (x) = 1 2π e x2 2. Zaczynamy od wyznaczenia dziedziny. rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 4b. wbadanie Krakowie) przebiegu zmienności funkcji - monotonicznośćzima i wypukłość 2017/ / 44

5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość

5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość 5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 5. Badanie w Krakowie) przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach.

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach. Wykład Przebieg zmienności funkcji. Celem badania przebiegu zmienności funkcji y = f() jest poznanie ważnych własności tej funkcji na podstawie jej wzoru. Efekty badania pozwalają naszkicować wykres badanej

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

II. Wstęp: Funkcje elementarne - część 2

II. Wstęp: Funkcje elementarne - część 2 II. Wstęp: Funkcje elementarne - część 2 Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet EkonomicznyII. wwstęp: Krakowie) Funkcje elementarne - część 2 1 / 34 1

Bardziej szczegółowo

WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA.

WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA. WKLĘSŁOŚĆ I WYPUKŁOŚĆ KRZYWEJ. PUNKT PRZEGIĘCIA. Załóżmy, że funkcja y f jest dwukrotnie różniczkowalna w Jeżeli Jeżeli przedziale a;b. Punkt P, f nazywamy punktem przegięcia funkcji y f wtedy i tylko

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW

Analiza matematyczna - pochodna funkcji 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW 5.8 POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW Drugą pochodną nazywamy pochodną funkcji pochodnej f () i zapisujemy f () = [f ()] W ten sposób możemy też obliczać pochodne n-tego rzędu. Obliczmy wszystkie pochodne wielomianu

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

Ekstrema globalne funkcji

Ekstrema globalne funkcji SIMR 2013/14, Analiza 1, wykład 9, 2013-12-13 Ekstrema globalne funkcji Definicja: Funkcja f : D R ma w punkcie x 0 D minimum globalne wtedy i tylko (x D) f(x) f(x 0 ). Wartość f(x 0 ) nazywamy wartością

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów Pochodne wyższych rzędów Pochodną rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji y = f(x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej funkcji. Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów, jako pochodne

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Pochodna i jej zastosowania

Pochodna i jej zastosowania Pochodna i jej zastosowania Andrzej Musielak Str Pochodna i jej zastosowania Definicja pochodnej f( Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu 0 jeśli istnieje skończona granica 0+h)

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania

Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Wykłady z matematyki - Pochodna funkcji i jej zastosowania Rok akademicki 2016/17 UTP Bydgoszcz Definicja pochodnej Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu f (x x 0 jeśli istnieje

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n.

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n. Wzór Maclaurina Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = n 1 k=0 f (k) (0) k! x k + f (n) (θx) x n. n! Wzór Maclaurina Przykład. Niech f (x) =

Bardziej szczegółowo

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39 Wykład 11 i 12 Informatyka Stosowana 9 stycznia 2017 Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia 2017 1 / 39 Twierdzenie Lagrange a Jeżeli funkcja f spełnia warunki: 1 jest ciagła na [a, b] 2 f istnieje

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Informatyka Stosowana. 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 34

Wykład 13. Informatyka Stosowana. 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 34 Wykład 13 Informatyka Stosowana 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko Informatyka Stosowana Wykład 13 14.01.2019, M.A-B 1 / 34 Pochodne z funkcji elementarnych c = 0 (x n ) = nx n 1 (a x ) = a x ln a,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prac domowych - Kurs Pochodnej. x 2 4. (x 2 4) 2. + kπ, gdzie k Z

Rozwiązania prac domowych - Kurs Pochodnej. x 2 4. (x 2 4) 2. + kπ, gdzie k Z 1 Wideo 5 1.1 Zadanie 1 1.1.1 a) f(x) = x + x f (x) = x + f (x) = 0 x + = 0 x = 1 [SZKIC] zatem w x = 1 występuje minimum 1.1. b) f(x) = x x 4 f (x) = x(x 4) x (x) (x 4) f (x) = 0 x(x 4) x (x) (x 4) =

Bardziej szczegółowo

Wykład 6, pochodne funkcji. Siedlce

Wykład 6, pochodne funkcji. Siedlce Wykład 6, pochodne funkcji Siedlce 20.12.2015 Definicja pochodnej funkcji w punkcie Niech f : (a; b) R i niech x 0 ; x 1 (a; b), x0 x1. Wyrażenie nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f między punktami

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji

Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji Materiały do ćwiczeń z matematyki - przebieg zmienności funkcji Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa Zadanie 1. Zbadać przebieg zmienności funkcji Rozwiązanie. I Analiza funkcji f(x) = x 3 3x 2 + 2.

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Zastosowania

Pochodna funkcji. Zastosowania Pochodna funkcji Zastosowania Informatyka (sem.1 2015/16) Analiza Matematyczna Temat 3 1 / 33 Niektóre zastosowania pochodnych 1 Pochodna jako narzędzie do przybliżania wartości 2 Pochodna jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

3a. Wstęp: Elementarne równania i nierówności

3a. Wstęp: Elementarne równania i nierówności 3a. Wstęp: Elementarne równania i nierówności Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2017/2018 Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 3a. Wstęp: w Krakowie) Elementarne równania

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji odwrotnej

Pochodna funkcji odwrotnej Pochodna funkcji odwrotnej Niech będzie dana w przedziale funkcja różniczkowalna i różnowartościowa. Wiadomo, że istnieje wówczas funkcja odwrotna (którą oznaczymy tu : ), ciągła w przedziale (lub zależnie

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności

Pochodna funkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności Temat wykładu: Pochodna unkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga kursywa komentarz * materiał nadobowiązkowy 1 1. Pochodna Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

3.Funkcje elementarne - przypomnienie

3.Funkcje elementarne - przypomnienie 3.Funkcje elementarne - przypomnienie Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny3.Funkcje w Krakowie) elementarne - przypomnienie 1 / 51 1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień.

Następnie przypominamy (dla części studentów wprowadzamy) podstawowe pojęcia opisujące funkcje na poziomie rysunków i objaśnień. Zadanie Należy zacząć od sprawdzenia, co studenci pamiętają ze szkoły średniej na temat funkcji jednej zmiennej. Na początek można narysować kilka krzywych na tle układu współrzędnych (funkcja gładka,

Bardziej szczegółowo

Wykłady z matematyki inżynierskiej EKSTREMA FUNKCJI. JJ, IMiF UTP

Wykłady z matematyki inżynierskiej EKSTREMA FUNKCJI. JJ, IMiF UTP Wykłady z matematyki inżynierskiej EKSTREMA FUNKCJI JJ, IMiF UTP 05 MINIMUM LOKALNE y y = f () f ( 0 ) 0 DEFINICJA. Załóżmy, że funkcja f jest określona w pewnym otoczeniu punktu 0. MINIMUM LOKALNE y y

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

13. Równania różniczkowe - portrety fazowe

13. Równania różniczkowe - portrety fazowe 13. Równania różniczkowe - portrety fazowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 13. wrównania Krakowie) różniczkowe - portrety fazowe 1 /

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznych. wykład XI

Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznych. wykład XI Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznyc wykład XI dr ab. Krzysztof Barański, prof. UW dr Waldemar Pałuba Uniwersytet Warszawski rok akad. 0/3 semestr zimowy Racunek różniczkowy Pocodna funkcji

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności

III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności III. Wstęp: Elementarne równania i nierówności Fryderyk Falniowski, Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ryderyk Falniowski, Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet III. Wstęp: Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów Drugą pochodną funkcji nazywamy pochodną pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną drugiej pochodnej; itd. Ogólnie, -ta

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101

Analiza Matematyczna MAEW101 Analiza Matematyczna MAEW0 Wydział Elektroniki Listy zadań nr -7 (część I) na podstawie skryptów: M.Gewert, Z Skoczylas, Analiza Matematyczna. Przykłady i zadania, GiS, Wrocław 005 M.Gewert, Z Skoczylas,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PISEMNY Z ANALIZY I R. R n

EGZAMIN PISEMNY Z ANALIZY I R. R n EGZAMIN PISEMNY Z ANALIZY I R Instrukcja obsługi. Za każde zadanie można dostać 4 punkty. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na osobnej kartce starannie i czytelnie. W nagłówku rozwiązania należy

Bardziej szczegółowo

9 Funkcje Użyteczności

9 Funkcje Użyteczności 9 Funkcje Użyteczności Niech u(x) oznacza użyteczność wynikającą z posiadania x jednostek pewnego dobra. Z założenia, 0 jest punktem referencyjnym, czyli u(0) = 0. Należy to zinterpretować jako użyteczność

Bardziej szczegółowo

8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe

8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe 8. Funkcje wielu zmiennych - pochodne cząstkowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie lato 2015/2016 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 8. Funkcje w Krakowie) wielu zmiennych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE. Rozwiązywanie zadań Ćw. 1-3 a) b) str Ćw. 5 i 6 str. 141 dodatkowo podaj przeciwdziedzinę.

FUNKCJE. Rozwiązywanie zadań Ćw. 1-3 a) b) str Ćw. 5 i 6 str. 141 dodatkowo podaj przeciwdziedzinę. FUNKCJE Lekcja 61-6. Dziedzina i miejsce zerowe funkcji str. 140-14 Co to jest funkcja. Może przykłady. W matematyce funkcje najczęściej przedstawiamy za pomocą wzorów. Przykłady. Dziedzina to zbiór argumentów

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Wkład z matematki inżnierskiej BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI IMiF UTP 06 przed wkonaniem wkresu... BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Wkonujem wkres funkcji wznaczaja c wcześniej: 1 dziedzinȩ

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr. 3 notatki

Zajęcia nr. 3 notatki Zajęcia nr. 3 notatki 22 kwietnia 2005 1 Funkcje liczbowe wprowadzenie Istnieje nieskończenie wiele funkcji w matematyce. W dodaktu nie wszystkie są liczbowe. Rozpatruje się funkcje które pobierają argumenty

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej Materiały do ćwiczeń z matematyki Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej 3.1 Podstawowe wzory i metody różniczkowania Definicja. Niech funkcja

Bardziej szczegółowo

TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI

TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI Definicja granicy ciągu Arytmetyczne własności granic przypomnienie Tw. o 3 ciągach

Bardziej szczegółowo

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) =

x 2 5x + 6 x 2 x 6 = 1 3, x 0sin 2x = 2, 9 + 2x 5 lim = 24 5, = e 4, (i) lim x 1 x 1 ( ), (f) lim (nie), (c) h(x) = Zadanie.. Obliczyć granice 2 + 2 (a) lim (d) lim 0 2 + 2 + 25 5 = 5,. Granica i ciągłość funkcji odpowiedzi = 4, (b) lim 2 5 + 6 2 6 =, 4 (e) lim 0sin 2 = 2, cos (g) lim 0 2 =, (h) lim 2 8 Zadanie.2. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

3b. Mierniki oceny inwestycji finansowych

3b. Mierniki oceny inwestycji finansowych 3b. Mierniki oceny inwestycji finansowych Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Matematyka finansowa rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 3b. wmierniki Krakowie) oceny inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zastosowania pochodnych

Zastosowania pochodnych Zastosowania pochodnych Zbigniew Koza Wydział Fizyki i Astronomii Wrocław, 2015 SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWEJ Przykład: objętość kuli Kulka z łożyska tocznego ma średnicę 2,3 mm, co oznacza, że objętość

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa - podsumowanie

Funkcja liniowa - podsumowanie Funkcja liniowa - podsumowanie 1. Funkcja - wprowadzenie Założenie wyjściowe: Rozpatrywana będzie funkcja opisana w dwuwymiarowym układzie współrzędnych X. Oś X nazywana jest osią odciętych (oś zmiennych

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 1 Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 Wydział Elektroniki Przykłady do Listy Zadań nr 14 Funkcje wielu zmiennych. Płaszczyzna styczna. Ekstrema Opracowanie: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Przykłady do zadania

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R Racunek różniczkowy funkcji f : R R Załóżmy, że funkcja f jest określona na pewnym otoczeniu punktu x 0 (tj. istnieje takie δ > 0, że (x 0 δ, x 0 + δ) D f - dziedzina funkcji f). Definicja 1. Ilorazem

Bardziej szczegółowo

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji f i oznaczamy przez D f. Jego elementy to argumenty

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji f i oznaczamy przez D f. Jego elementy to argumenty Wstęp do analizy i algebry - II. Funkcje: podstawowe własności i przegląd funkcji elementarnych I. Funkcje - definicja, dziedzina, przeciwdziedzina, wykres, funkcje w ekonomii Matematyka pozwala nam opisywać

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów 1 Pochodne wyższych rzędów Definicja 1.1 (Pochodne cząstkowe drugiego rzędu) Niech f będzie odwzorowaniem o wartościach w R m, określonym na zbiorze G R k. Załóżmy, że zbiór tych x G, dla których istnieje

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic

1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic 1. Granice funkcji - wstępne definicje i obliczanie prostych granic Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 1. Granice w Krakowie) funkcji -

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja ciągła

Optymalizacja ciągła Optymalizacja ciągła 1. Optymalizacja funkcji jednej zmiennej Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 28.02.2019 1 / 54 Plan wykładu Optymalizacja funkcji jednej

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia

Analiza Matematyczna Ćwiczenia Analiza Matematyczna Ćwiczenia Spis treści Ciągi i ich własności Granica ciągu Granica funkcji 4 4 Ciągłość funkcji 6 Szeregi 8 6 Pochodna funkcji 7 Zastosowania pochodnej funkcji 8 Badanie przebiegu zmienności

Bardziej szczegółowo

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne.

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 1. Wprowadzenie. Dotąd rozważaliśmy funkcje działające z podzbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, zatem funkcje

Bardziej szczegółowo

Funkcje rzeczywiste jednej. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

Funkcje rzeczywiste jednej. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej rzeczywistej Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski Definicje Funkcją (odwzorowaniem) f, odwzorowującą zbiór D w zbiór P nazywamy

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja wykładnicza i logarytm

1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1 Funkcja wykładnicza i logarytm 1. Rozwiązać równania; (a) x + 3 = 3 ; (b) x 2 + 9 = 5 ; (c) 3 x 1 = 3x 2 2. Rozwiązać nierówności : (a) 2x 1 > 2 ; (b) 3x 4 2x + 3 > x + 2 ; (c) 3 x > 1. 3. Znając wykres

Bardziej szczegółowo

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n Propozycje pytań na maturę ustną ( profil podstawowy ) Elżbieta Kujawińska ZESTAW Podaj wzory na postać kanoniczną i iloczynową funkcji kwadratowej Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany:

Bardziej szczegółowo

Funkcje dwóch zmiennych

Funkcje dwóch zmiennych Funkcje dwóch zmiennych Andrzej Musielak Str Funkcje dwóch zmiennych Wstęp Funkcja rzeczywista dwóch zmiennych to funkcja, której argumentem jest para liczb rzeczywistych, a wartością liczba rzeczywista.

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE. jeden i tylko jeden element y ze zbioru, to takie przyporządkowanie nazwiemy FUNKCJĄ, lub

2. FUNKCJE. jeden i tylko jeden element y ze zbioru, to takie przyporządkowanie nazwiemy FUNKCJĄ, lub WYKŁAD 2 1 2. FUNKCJE. 2.1.PODSTAWOWE DEFINICJE. Niech będą dane zbiory i. Jeżeli każdemu elementowi x ze zbioru,, przyporządkujemy jeden i tylko jeden element y ze zbioru, to takie przyporządkowanie nazwiemy

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Pochodna funkcji jednej zmiennej Pochodna funkcji jednej zmiennej Def:(pochodnej funkcji w punkcie) Jeśli funkcja f : D R, D R określona jest w pewnym otoczeniu punktu 0 D i istnieje skończona granica ilorazu różniczkowego: f f( ( 0 )

Bardziej szczegółowo

4.3 Wypukłość, wklęsłość l punkty przegięcia wykresu funkcji

4.3 Wypukłość, wklęsłość l punkty przegięcia wykresu funkcji 4.3 Wypukłość, wklęsłość l punkty przegięcia wykresu funkcji Definicja 4.6. Wykres funkcji różniczkowalnej w punkcie Xo nazywamy wypukłym (odpowiednio wklęsłym) w punkcie xo, jeżeli istnieje takie sąsiedztwo

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI Wykłady z matematyki inżynierskiej ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI IMiF UTP 04 JJ (IMiF UTP) ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI 04 1 / 13 Reguła de L Hospitala TWIERDZENIE (Reguła de L Hospitala). Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko

Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Analiza Matematyczna Opracowanie: mgr Jerzy Pietraszko Zadanie 1. Oblicz pochodną funkcji: (a) f(x) = x xx (b) f(x) = log sin 4 x cos 4 x (c) f(x) = sin sin x log x 2(2x) (d) f(x) = ( tg ( x + π 2 (e)

Bardziej szczegółowo

Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych) Przy czym błąd, jaki popełniamy zastępując przyrost funkcji

Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych) Przy czym błąd, jaki popełniamy zastępując przyrost funkcji Wykład 5 De.5 (różniczka unkcji Niech unkcja ma pochodną w punkcie. Różniczką unkcji w punkcie nazywamy unkcję d zmiennej określoną wzorem. Fakt 3.(zastosowanie różniczki do obliczeń przybliżonych Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska 2018 Spis treści Definicja ciągłości funkcji. Przykłady Funkcja nieciągła. Typy nieciągłości funkcji Własności funkcji

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna

Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 ( ) Funkcja logistyczna Pochodna funkcji c.d.-wykład 5 (5.11.07) Funkcja logistyczna Rozważmy funkcję logistyczną y = f 0 (t) = 40 1+5e 0,5t Funkcja f może być wykorzystana np. do modelowania wzrostu masy ziaren kukurydzy (zmienna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA KLASY IV TECHNIKUM 5 - LETNIEGO Lp. Temat lekcji Umiejętności Podstawowe Ponadpodstawowe I Granica i pochodna funkcji. Uczeń: Uczeń: 1 Powtórzenie wiadomości o granicy ciągu,

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8

Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8 Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze wykłady 7 i 8 dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu sem. zimowy, r. akad. 2016/2017 Funkcja logistyczna 40 Rozważmy

Bardziej szczegółowo

Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania b; stąd b = (6 π 3)/12. 3 Wzór stycznej: 2 x + 6 π

Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania b; stąd b = (6 π 3)/12. 3 Wzór stycznej: 2 x + 6 π Tekst na niebiesko jest komentarzem lub treścią zadania. Zadanie 1. Styczne do krzywej: (a) y = sin x x 0 = π/6 (b) y = x 3 2x 2 + x 1 x 0 = 1 Tą styczną to już gdzieś objaśniałem. Jest to prosta o równaniu

Bardziej szczegółowo

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie:

Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: Ciągi rekurencyjne Zadanie 1 Znaleźć wzór ogólny i zbadać istnienie granicy ciągu określonego rekurencyjnie: w dwóch przypadkach: dla i, oraz dla i. Wskazówka Należy poszukiwać rozwiązania w postaci, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody przybliżonego. wyznaczania rozwiązań (pierwiastków) równań nieliniowych

Wybrane metody przybliżonego. wyznaczania rozwiązań (pierwiastków) równań nieliniowych Wykład trzeci 1 Wybrane metody przybliżonego wyznaczania rozwiązań pierwiastków równań nieliniowych 2 Metody rozwiązywania równań nieliniowych = 0 jest unkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +

Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = + Badanie funkcji Zad : Funkcja f jest określona wzorem f( ) = + a) RozwiąŜ równanie f() = 5 b) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f c) Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

Analiza - lista zagadnień teoretycznych

Analiza - lista zagadnień teoretycznych Analiza - lista zagadnień teoretycznych Ostatnie zadanie na egzaminie będzie się składać z jednego bardziej złożonego lub dwóch prostych pytań teoretycznych. Pytanie takie będzie dotyczyło zagadnień poruszanych

Bardziej szczegółowo

Egzamin podstawowy (wersja przykładowa), 2014

Egzamin podstawowy (wersja przykładowa), 2014 Egzamin podstawowy (wersja przykładowa), Analiza Matematyczna I W rozwiązaniach prosimy formułować lub nazywać wykorzystywane twierdzenia, przytaczać stosowane wzory, uzasadniać wyciągane wnioski oraz

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 6.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 6. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 6. Dariusz Wrzosek 14 listopada 2018 Matematyka dla biologów Zajęcia 6. 14 listopada 2018 1 / 25 Pochodna funkcji przypomnienie Dzięki pochodnej można określić czy funkcja

Bardziej szczegółowo

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x . Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie. Na podstawie definicji pochodnej funkcji w punkcie obliczyć pochodną funkcji f zdefiniowanej równością () cos (2) (3) ln (4) sin 2 (5) ln + 3 (6) cos(3 )

Bardziej szczegółowo

{H B= 6 kn. Przykład 1. Dana jest belka: Podać wykresy NTM.

{H B= 6 kn. Przykład 1. Dana jest belka: Podać wykresy NTM. Przykład 1. Dana jest belka: Podać wykresy NTM. Niezależnie od sposobu rozwiązywania zadania, zacząć należy od zastąpienia podpór reakcjami. Na czas obliczania reakcji można zastąpić obciążenie ciągłe

Bardziej szczegółowo

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x Iloraz różnicowy Niech x 0 R i niech funkcja y = fx) będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x 0. Niech x oznacza przyrost argumentu x może być ujemny!). Wtedy przyrost wartości funkcji wynosi: y =

Bardziej szczegółowo

2. Ciągłość funkcji. Grzegorz Kosiorowski. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. zima 2016/2017

2. Ciągłość funkcji. Grzegorz Kosiorowski. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. zima 2016/2017 2. Ciągłość funkcji Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2016/2017 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 2. Ciągłość funkcji zima 2016/2017 1 / 28 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

1 Wartości własne oraz wektory własne macierzy

1 Wartości własne oraz wektory własne macierzy Rozwiązania zadania umieszczonego na końcu poniższych notatek proszę przynieść na kartkach Proszę o staranne i formalne uzasadnienie odpowiedzi Za zadanie można uzyskać do 6 punktów (jeżeli przyniesione

Bardziej szczegółowo

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne.

Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Logarytmy. Funkcje logarytmiczna i wykładnicza. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Definicja. Niech a i b będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi i niech a. Logarytmem liczby b przy podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa 2015 Spis treści Pochodna funkcji w punkcie. Pochodna jednostronna, niewłaściwa i funkcji

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo