P 2009P 2010P 2011P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2009P 2010P 2011P"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez ryzykiem kursowym dlatego oczekujemy, że wpłynęło to na wzrost kosztów ponoszonych przez spółkę, gdyż część wydatków inwestycyjnych i operacyjnych (szczególnie koszty programmingu) wyrażona jest w EUR i USD. Spodziewamy się, że przychody spółki w 4Q 08 wzrosły o 11% r/r do poziomu 124,7 mln PLN. Wynik EBITDA wg naszych szacunków powinien wynieść 60,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,4% r/r. Wynik EBIT szacujemy na 24,3 mln PLN, czyli mniej o 9,8% niż w analogicznym okresie 2007 roku. Na poziomie wyniku netto oczekujemy zysku w wysokości 16,3 mln PLN, co oznacza spadek o 4,4% r/r. Obserwowane dalsze osłabienie PLN względem USD i EUR będzie miało niekorzystny wpływ na wyniki spółki również w kolejnych kwartałach. Zgodnie z naszymi prognozami spółka będzie ponosiła coraz wyższe koszty, głównie programmingu, a to przełoży się na niższe generowane marże. W 2009 roku oczekujemy spadku marży EBITDA o 3,2 pkt % r/r. Marża EBIT wg naszych założeń spadnie o 0,5 pkt %. Jest to spowodowane mniejszą dynamiką wzrostu amortyzacji, która nie powinna istotnie rosnąć w kolejnych kwartałach. Uważamy, że dopiero w 2010 roku możliwy jest powrót do wyższej rentowności. W modelu nie zakładamy wypłaty jednorazowej dywidendy, co w przyszłości obciąży wynik finansowy (zwracamy uwagę, że spółka będzie musiała zaciągnąć na ten cel dodatkowy kredyt). Naszym zdaniem w obecnej sytuacji spółka ma możliwość zagospodarowania generowanych środków w sposób efektywny w obszarze swojej podstawowej działalności operacyjnej. Podsumowując zalecamy trzymanie akcji Multimediów z ceną docelową 7,42 PLN jako stosunkowo bezpiecznej inwestycji z perspektywą wypłaty jednorazowej dywidendy w wysokości 1,35 PLN w przeliczeniu na 1 akcję. Wg naszej wyceny spółka jest notowana na rynku z ponad 3% dyskontem. Przy obecnej cenie rynkowej spółka jest handlowana przy mnożniku 5,5x dla EV/EBITDA 09. W kolejnych dwóch latach mnożnik ten spada do 4,4x. W perspektywie kilku lat dostrzegamy ryzyko zaostrzenia konkurencji na rynku, szczególnie kiedy dojdzie do przejścia na nadawanie cyfrowe telewizji naziemnej (część kanałów w wysokiej jakości będzie dostępna bez abonamentu). Wycena DCF [PLN] 7,80 Wycena porównawcza [PLN] 7,27 Wycena końcowa [PLN] 7,42 Potencjał do wzrostu / spadku +3,1% Koszt kapitału 10,3% Cena rynkowa [PLN] 7,20 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 157,7 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 8,13 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 5,70 Stopa zwrotu za 3 mc 20% Stopa zwrotu za 6 mc -5% Stopa zwrotu za 9 mc -19% Struktura akcjonariatu: UNP Holdings B.V. 26,1% Tri Media Holdings 17,1% Emerita B.V. 10,0% Pozostali 46,8% Razem 100% Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice tel. (0-32) P 2009P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 377,3 419,5 475,0 540,0 595,4 637,4 EBITDA [mln PLN] 189,6 206,9 233,2 247,9 279,5 298,5 EBIT [mln PLN] 102,4 95,0 94,5 104,7 131,7 140,5 Zysk netto [mln PLN] 98,6 72,4 59,1 68,6 90,0 97,3 P/BV 2,2 1,9 2,0 1,8 1,6 1,5 P/E 11,5 15,7 19,2 16,6 12,6 11,7 EV/EBITDA 6,8 6,6 5,9 5,5 4,7 4,4 EV/EBIT 12,7 14,3 14,5 12,9 10,1 9,4 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 1,15 mld PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 1,2 mld PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 1,17 mld PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 7,42 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 7,80 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 7,27 Wycena spółki po emisji [PLN] 7,42 Zgodnie z naszymi prognozami w kolejnych kwartałach spółka będzie ponosiła coraz wyższe koszty, głównie programmingu spowodowane osłabieniem PLN względem USD i EUR, a to przełoży się na niższe generowane marże. W 2009 roku oczekujemy spadku marży EBITDA o 3,2 pkt % r/r. Marża EBIT wg naszych założeń spadnie o 0,5 pkt %. Jest to spowodowane mniejszą dynamiką wzrostu amortyzacji, która wg nas nie powinna istotnie rosnąć w kolejnych kwartałach. Dopiero w 2010 wg nas możliwy jest powrót do wyższej rentowności. W modelu nie zakładamy wypłaty jednorazowej dywidendy, co w przyszłości obciąży wynik finansowy (zwracamy uwagę, że spółka będzie musiała zaciągnąć na ten cel dodatkowy kredyt). Naszym zdaniem w obecnej sytuacji spółka ma możliwość zagospodarowania generowanych środków w sposób efektywny w obszarze swojej podstawowej działalności operacyjnej. Podsumowując zalecamy trzymanie akcji Multimediów z ceną docelową 7,42 PLN jako stosunkowo bezpiecznej inwestycji z perspektywą wypłaty jednorazowej dywidendy w wysokości 213 mln PLN (1,35 PLN w przeliczeniu na 1 akcję). WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu: W 2009 roku zakładamy, że łączna liczba RGU wzrośnie do prawie 1,3 mln. W kolejnych dwóch latach spodziewamy się zwiększenia RGU o odpowiednio 78 tys. i 63 tys. Przyjęliśmy także założenie, że wskaźnik RGU w przeliczeniu na 1 klienta będzie rósł do 2012 roku do poziomu 1,90. W kolejnych okresach zakładamy stały poziom tego wskaźnika. Jest to naszym zdaniem założenie ostrożne biorąc pod uwagę potencjalną bazę nowych klientów w Warszawie oraz na Śląsku. Średnioroczny wzrost przychodów w okresie prognozy wynosi 3,7%. Największa dynamika wzrostu przychodów występuję w pierwszych trzech latach prognozy. W tym okresie zakładamy, że baza RGU zwiększy się o ponad 300 tys. netto (150 tys. RGU w usługach video, 40 tys. w usługach głosowych oraz 115 tys. w internecie). Szczegółowy opis założeń dot. przychodów znajduje się w osobnym rozdziale. W 2009 roku zakładamy spadek marży EBITDA i EBIT, co jest wynikiem wyższych kosztów ponoszonych w USD i EUR, dotyczy to przede wszystkim pozycji kosztów programów i praw autorskich. W modelu przyjęliśmy średnioroczny kurs USD/PLN na poziomie 3,27, EUR/PLN na poziomie 4,35. Wzrost rentowności EBIT w kolejnych latach prognozy jest spowodowany mniejszym udziałem amortyzacji w kosztach rodzajowych. Marża EBITDA w modelu stopniowo spada do 45,8%. Nie zakładamy poszerzenia oferty spółki o nowe usługi (np. jako operator MVNO). W prognozie nie zakładamy akwizycji. Liczbę akcji zmniejszyliśmy o akcje skupione przez spółkę w celu umorzenia (4,51 mln). Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 170,1 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 7,8 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 540,0 595,4 637,4 663,2 680,1 695,1 709,5 722,5 735,2 747,8 EBIT [mln PLN] 104,7 131,7 140,5 134,0 151,0 163,5 173,1 180,3 185,9 190,6 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 19,90 25,01 26,70 25,45 28,69 31,07 32,89 34,25 35,32 36,20 NOPLAT [mln PLN] 84,8 106,6 113,8 108,5 122,3 132,4 140,2 146,0 150,6 154,3 Amortyzacja [mln PLN] 143,1 147,8 158,0 175,7 165,5 159,1 155,2 153,0 152,2 152,2 CAPEX [mln PLN] -174,7-177,9-216,9-138,6-142,1-145,3-148,3-151,0-153,7-156,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -4,8-4,1-3,1-1,9-1,2-1,1-1,1-1,0-0,9-0,9 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 48,5 72,5 51,7 143,7 144,5 145,1 146,0 147,1 148,2 149,4 DFCF [mln PLN] 44,8 61,3 40,0 101,3 92,5 84,3 76,8 70,1 64,0 58,5 Suma DFCF [mln PLN] 693,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 1 875,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 734,3 Wartość firmy EV [mln PLN] 1 428,0 Dług netto [mln PLN] 232,8 Wartość kapitału[mln PLN] 1 195,2 Ilość akcji [mln szt.] 153,2 Wartość kapitału na akcję [PLN] 7,80 Przychody zmiana r/r 13,7% 10,2% 7,1% 4,1% 2,5% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% EBIT zmiana r/r 11% 26% 7% -5% 13% 8% 6% 4% 3% 2% NOPLAT zmiana r/r 11% 26% 7% -5% 13% 8% 6% 4% 3% 2% FCF zmiana r/r 510% 50% -29% 178% 1% 0% 1% 1% 1% 1% Marża EBITDA 45,9% 46,9% 46,8% 46,7% 46,5% 46,4% 46,3% 46,1% 46,0% 45,8% Marża EBIT 19,4% 22,1% 22,0% 20,2% 22,2% 23,5% 24,4% 24,9% 25,3% 25,5% Marża NOPLAT 15,7% 17,9% 17,9% 16,4% 18,0% 19,1% 19,8% 20,2% 20,5% 20,6% CAPEX / Przychody 32,4% 29,9% 34,0% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% CAPEX / Amortyzacja 122,1% 120,3% 137,3% 78,9% 85,9% 91,3% 95,6% 98,7% 101,0% 102,7% Zmiana KO / Przychody 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% Udział kapitału własnego 75,3% 78,5% 80,0% 87,0% 93,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Udział kapitału obcego 24,7% 21,5% 20,0% 13,0% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 9,2% 9,3% 9,4% 9,7% 10,0% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,7 7,79 8,34 9,04 9,46 9,94 10,50 11,15 11,92 12,85 0,8 7,29 7,77 8,37 8,73 9,13 9,59 10,13 10,76 11,50 0,9 6,84 7,26 7,78 8,08 8,42 8,81 9,26 9,78 10,38 beta 1,0 6,43 6,80 7,25 7,51 7,80 8,13 8,51 8,94 9,44 1,1 6,06 6,38 6,77 7,00 7,25 7,53 7,85 8,22 8,63 1,2 5,71 6,00 6,34 6,54 6,76 7,00 7,28 7,58 7,93 1,3 5,40 5,65 5,96 6,13 6,32 6,53 6,76 7,03 7,32 1,4 5,11 5,33 5,60 5,75 5,92 6,10 6,31 6,53 6,79 1,5 4,84 5,04 5,28 5,41 5,56 5,72 5,90 6,09 6,31 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 0,7 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,8 12,10 11,29 10,58 10,25 9,94 9,64 9,36 8,84 8,36 0,9 11,29 10,48 9,77 9,44 9,13 8,84 8,56 8,04 7,57 1,0 10,58 9,77 9,05 8,73 8,42 8,13 7,86 7,36 6,90 beta 1,1 9,94 9,13 8,42 8,10 7,80 7,52 7,25 6,76 6,32 1,2 9,36 8,56 7,86 7,55 7,25 6,97 6,71 6,24 5,81 1,3 8,84 8,04 7,36 7,05 6,76 6,49 6,24 5,77 5,36 1,4 8,36 7,57 6,90 6,60 6,32 6,05 5,81 5,36 4,96 1,5 7,92 7,15 6,49 6,19 5,92 5,66 5,42 4,98 4,60 0,7 7,52 6,76 6,11 5,83 5,56 5,31 5,07 4,65 4,27 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,0% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,5% 8,34 8,98 9,80 10,30 10,88 11,55 12,36 13,33 14,52 4,0% 7,79 8,34 9,04 9,46 9,94 10,50 11,15 11,92 12,85 4,5% 7,29 7,77 8,37 8,73 9,13 9,59 10,13 10,76 11,50 premia za ryzyko 5,0% 6,84 7,26 7,78 8,08 8,42 8,81 9,26 9,78 10,38 5,5% 6,43 6,80 7,25 7,51 7,80 8,13 8,51 8,94 9,44 6,0% 6,06 6,38 6,77 7,00 7,25 7,53 7,85 8,22 8,63 6,5% 5,71 6,00 6,34 6,54 6,76 7,00 7,28 7,58 7,93 7,0% 5,40 5,65 5,96 6,13 6,32 6,53 6,76 7,03 7,32 3,0% 5,11 5,33 5,60 5,75 5,92 6,10 6,31 6,53 6,79 RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 50%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę po 33%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2009 Multimedia Polska jest notowana z prawie 9% dyskontem do grupy porównawczej. W kolejnych latach dyskonto wynosi ok. 12%. W przypadku EV/EBITDA spółka notowana jest z premią na poziomie 15% w 2009 roku i ponad 20% w kolejnych latach. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 7,27 PLN, czyli na poziomie jakim notowane są akcje na rynku. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Cyfrowy Polsat 13,9 13,1 11,8 10,4 9,2 8,1 Net Servicos 24,4 15,7 14,6 5,1 4,3 3,9 Time Warner Cable 16,6 10,9 9,3 4,5 3,8 3,4 Liberty Global 19,6 17,4 15,5 5,1 4,5 3,9 Mediana 18,1 14,4 13,2 5,1 4,4 3,9 Multimedia Polska 16,6 12,6 11,7 5,9 5,5 4,7 Premia / dyskonto -8,6% -12,2% -11,7% 15,3% 24,5% 20,6% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 7,9 8,2 8,2 6,6 6,6 6,2 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 8,08 6,46 Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 7,27 Wycena końcowa spółki [mln PLN] Porównanie rentowności EBITDA RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 3Q 08 były zgodne z oczekiwaniami rynku. Dzięki większej bazie RGU spółka zwiększyła przychody o 13,4% r/r. Na poziomie zysku EBIT w 3Q 08 zmniejszyła się marża do 20,9% z 22,1%, co jest wynikiem wyższej amortyzacji, która zwiększyła się o ponad 21% r/r do poziomu 35,7 mln PLN. Marża na poziomie EBITDA uległa zwiększeniu o 0,7 pkt % do poziomu 50,9%. Na poziomie netto spółka wypracowała 16,6 mln PLN zysku, co oznacza wzrost o 7,4% r/r. W kolejnych kwartałach oczekujemy mniejszej dynamiki wzrostu amortyzacji. Będzie to wpływało stabilizując na marżę EBIT. Jednak z drugiej strony negatywnie na rentowność spółki będzie wpływał kurs PLN względem USD i EUR. Uważamy, że ten czynnik będzie miał decydujący wpływ na pogorszenie rentowności EBITDA i EBIT w nadchodzących kwartałach, pomimo podjętych działań zwiększających skalę działania oraz poprawy wskaźnika RGU w przeliczeniu na 1 klienta. Wyniki skonsolidowane spółki [tys. PLN] 3Q'07 3Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 105,2 119,2 13,4% 377,27 419,50 11,2% Zysk na sprzedaży 23,1 24,8 7,6% 94,98 96,21 1,3% EIBTDA 52,8 60,6 14,9% 189,61 206,93 9,1% EBIT 23,2 24,9 7,4% 102,41 95,01-7,2% Zysk netto 15,5 16,6 7,4% 98,61 72,37-26,6% Marża zysku ze sprzedaży 21,9% 20,8% 25,2% 22,9% Marża EBITDA 50,2% 50,9% 50,3% 49,3% Marża EBIT 22,1% 20,9% 27,1% 22,6% Marża zysku netto 14,7% 14,0% 26,1% 17,3%, spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 PROGNOZA NA 4Q 08 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD, co będzie wpływało na wzrost kosztów ponoszonych przez spółkę, gdyż część wydatków inwestycyjnych i operacyjnych (szczególnie koszty programmingu) wyrażona jest w EUR i USD. Spodziewamy się, że przychody spółki w 4Q 08 wzrosną o 11% r/r do poziomu 124,7 mln PLN. Wynik EBITDA wg naszych szacunków powinien wynieść 60,1 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,4% r/r.. Wynik EBIT szacujemy na 24,3 mln PLN, czyli mniej o 9,8% niż w analogicznym okresie 2007 roku. Na poziomie wyniku netto oczekujemy zysku w wysokości 16,3 mln PLN, co oznacza spadek o 4,4% r/r. W modelu założyliśmy, że na koniec okresu spółka miała 1,23 mln RGU, czyli o 17% więcej r/r. Największy przyrost szacujemy na usługach internet gdzie oczekujemy wzrostu RGU na koniec okresu do 0,28 mln.w segmencie video założyliśmy wzrost RU na koniec okresu o 12,5% r/r do 0,65 mln, a w usługach głosowych o 11% r/r do 0,19 mln. W zakresie przychodów oczekujemy spadku ARPU w przeliczeniu na RGU we wszystkich segmentach. Największy spadek zakładamy na usługach video o 11,5% r/r. W segmencie internet przyjęliśmy ARPU w przeliczeniu na RGU na poziomie 38,3 PLN, a w segmencie video 31,4 PLN. Prognozy wyników skonsolidowanych na 4Q 08 4Q'07 4Q'08P zmiana r/r Przychody RAZEM [mln PLN] 112,35 124,74 11,0% Video 53,37 61,31 14,9% Usługi głosowe 28,67 29,79 3,9% Internet 24,13 32,69 35,4% Pozostałe 6,18 0,96-84,5% EBITDA 55,51 60,14 8,4% EBIT 26,94 24,31-9,8% Zysk netto 17,04 16,29-4,4% Marża EBITDA 49,4% 48,2% Marża EBIT 24,0% 19,5% Marża zysku netto 15,2% 13,1% RGU na koniec okresu [tys.] ,0% Video ,5% Usługi głosowe ,0% Internet ,5% ARPU per RGU [PLN] Video 32,6 31,4-3,5% Usługi głosowe 51,4 45,5-11,5% Internet 40,1 38,3-4,6%, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 ZAŁOŻENIA DO MODELU Prognozowane przychody Przychody Usługi video [mln PLN] zmiana r/r 14% 17% 12% 8% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Usługi głosowe [mln PLN] zmiana r/r 3% 0% 0% 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% Internet [ml PLN] zmiana r/r 33% 24% 16% 10% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Pozostałe [mln PLN] zmiana r/r -42% -20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Razem [mln PLN] zmiana r/r 13% 14% 10% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% RGU Usługi video [tys.] zmiana r/r 12% 11% 6% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Usługi głosowe [tys.] zmiana r/r 11% 16% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Internet [tys.] zmiana r/r 34% 21% 10% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Razem zmiana r/r 17% 14% 6% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% ARPU per RGU Usługi video [PLN] 32,2 33,0 34,0 35,0 35,6 36,2 36,9 37,5 38,2 38,8 39,5 zmiana r/r 0% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Usługi głosowe [PLN] 47,5 46,3 43,1 42,4 41,5 40,5 39,6 38,7 37,9 37,0 36,2 zmiana r/r -8% -2% -7% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% Internet [PLN] 38,0 38,6 39,0 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,3 41,6 41,9 zmiana r/r -7% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Razem [PLN] 37,22 37,22 37,31 37,93 38,18 38,44 38,73 39,03 39,33 39,65 39,96 zmiana r/r -4% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Prognozowane ARPU w przeliczeniu na RGU (średnioroczne) Prognozowane RGU w przeliczeniu na liczbę klientów, spółka, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Kapitał zakładowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Kredyty i pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody Amortyzacja Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Koszty pracy Pozostałe koszty Wartość sprzedanych mat. i tow Koszty działalności podstawowej Zysk (strata) na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej EBIT Saldo działalności finansowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 13,2% 13,7% 10,2% 7,1% 4,1% 2,5% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% EBITDA zmiana r/r 12,7% 6,3% 12,8% 6,8% 3,7% 2,2% 1,9% 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% EBIT zmiana r/r -0,5% 10,8% 25,7% 6,7% -4,7% 12,7% 8,3% 5,9% 4,1% 3,1% 2,5% Zysk netto zmiana r/r -18,4% 16,1% 31,2% 8,2% 0,7% 19,4% 12,9% 6,9% 6,2% 5,0% 4,2% Marża na sprzedaży 20,2% 19,9% 22,6% 22,5% 20,7% 22,7% 24,0% 24,9% 25,4% 25,8% 26,0% Marża EBITDA 49,1% 45,9% 46,9% 46,8% 46,7% 46,5% 46,4% 46,3% 46,1% 46,0% 45,8% Marża EBIT 19,9% 19,4% 22,1% 22,0% 20,2% 22,2% 23,5% 24,4% 24,9% 25,3% 25,5% Marża netto 12,4% 12,7% 15,1% 15,3% 14,8% 17,2% 19,0% 19,9% 20,7% 21,4% 21,9% ROE 10% 11% 14% 14% 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% ROA 6% 7% 9% 9% 9% 11% 13% 13% 13% 13% 13% ROE - WACC 1% 2% 4% 4% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% Stopa zadłużenia 43% 37% 34% 32% 26% 20% 14% 13% 13% 12% 12% Dług D / (D+E) 32% 25% 21% 20% 13% 7% 0% 0% 0% 0% 0% D / E 47% 33% 27% 25% 15% 7% 0% 0% 0% 0% 0% Odsetki / EBIT -23% -19% -16% -14% -10% -4% 0% 1% 3% 5% 6% Dług / kapitał własny 56% 39% 32% 30% 18% 8% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto Dług netto / kapitał własny 40% 36% 28% 25% 13% 4% -3% -9% -14% -18% -22% Dług netto / EBITDA 101% 90% 69% 64% 34% 10% -9% -26% -42% -56% -70% Dług netto / EBIT 249% 213% 146% 135% 78% 22% -19% -49% -77% -102% -125% EV Dług / EV 24% 18% 17% 17% 11% 6% 0% 0% 0% 0% 0% CAPEX / Przychody 39% 32% 30% 34% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% CAPEX / Amortyzacja 29% 27% 25% 25% 26% 24% 23% 22% 21% 21% 20% Amortyzacja / Przychody 29% 27% 25% 25% 26% 24% 23% 22% 21% 21% 20% Zmiana KO / Przychody 5% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 42% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Wskaźniki rynkowe MC/S 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 P/E 19,2 16,6 12,6 11,7 11,6 9,7 8,6 8,0 7,6 7,2 6,9 P/BV 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 P/CE 5,7 5,4 4,8 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 EV/EBITDA 5,9 5,5 4,7 4,4 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 EV/EBIT 14,5 12,9 10,1 9,4 9,2 7,7 6,7 6,1 5,5 5,1 4,7 EV/S 2,9 2,5 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 FCF/EV 0,6% 3,6% 5,5% 3,9% 11,6% 12,4% 13,2% 13,9% 14,8% 15,7% 16,7% BVPS 3,7 4,0 4,4 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 EPS 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 CEPS 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 FCFPS 0,1 0,3 0,5 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 DPS 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Payout ratio 47% 40% 40% 40% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% DYield 3% 2% 2% 3% 4% 6% 7% 8% 9% 9% 10% RAPORT ANALITYCZNY Strona 10

11 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, handel, budownictwo Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Akumuluj Wycena poprzedniej rekomendacji 8,50 PLN Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 7,20 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 08 Kupuj 0 0% Akumuluj 2 50% Trzymaj 1 25% Redukuj 1 25% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: GROTA ROWECKIEGO 319, 43-100

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIO : KUPUJ) WYCENA 16.32 PLN 21 MARZEC 2014 Naszym zdaniem kurs już w dużym stopniu uwzględnił prawdopodobną poprawę warunków działania i z obecnych założeń modelowych wg nas nie ma już

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 3 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 31.12.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo