KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009"

Transkrypt

1 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8% r/r), 38,7 mln PLN zysku operacyjnego (+5,7% r/r) oraz 32,4 mln PLN zysku netto (+43,5% r/r). Pomimo spadku sprzedaży w porównaniu z ubiegłym rokiem, spółce udało się kolejny raz poprawić rentowność na poziomie operacyjnym, która była w 3Q 09 najwyższa od 4Q 07. Tak jak się spodziewaliśmy Kęty podwyższyły swoje pierwotne prognozy finansowe na 2009 rok. Spółka ostrożnie podchodzi jednak do wyników za 4Q 09. Zarząd spółki spodziewa się, że sezonowy spadek produkcji będzie w grudniu tego roku głębszy niż w rok temu, co odbije się zarówno na przychodach jak i rentowności w końcówce roku. Obecna prognoza zarządu Kęt zakłada wypracowanie 1,08 mld sprzedaży, 124,0 mln PLN EBIT oraz 67 mln PLN zysku netto. Wynika z niej, że w 4Q 09 spółka wypracuje około 250 mln PLN przychodów ze sprzedaży (-6,0%) oraz 19,7 mln PLN EBIT (-17,8% r/r). Na poziomie netto Kety w takim wariancie wypracują 11,2 mln PLN (w 4Q 08, głównie ze względu na ujemne różnice kursowe, było to jedynie 0,4 mln PLN,). Nasza obecna prognoza jest bardzo zbliżona do przedstawianej przez zarząd spółki. Wartość godziwą spółki Kęty ustaliliśmy na poziomie 1 095,3 mln PLN, czyli 118,7 PLN za akcję. Wyceny dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na bazie wyceny porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość 109,6 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała poziom 139,9 PLN za akcję. Wycenie według modelu DCF przypisaliśmy wagę 70%, wycenie porównawczej 30% (w poprzedniej rekomendacji wagi rozkładały się podobnie). Biorąc pod uwagę wzrost kursu akcji od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji oraz wyniki naszej obecnej wyceny, która jest o około 10% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, obniżamy naszą rekomendację do AKUMULUJ oraz podwyższamy cenę docelową z 103,4 PLN do poziomu 118,7 PLN. Zmiana wyceny wynika z nieznacznej rewizji w górę prognoz wolnych przepływów pieniężnych oraz dalszych wzrostów kursów spółek z grupy porównawczej. Prognozowana, przy obecnej cenie rynkowej, wysokość P/E 10 dla Kęt to 11,3x a EV/EBITDA 10 to 6,5x, co czyni naszym zdaniem spółkę nadal atrakcyjną na tle grupy porównawczej, jak i całego rynku. W 1H 10 rynek powinien poznać nową kilkuletnią strategię spółki. Zarząd Kęt zapowiedział także powrót do wypłaty dywidendy. Wycena DCF [PLN] 109,6 Wycena porównawcza [PLN] 139,9 Wycena końcowa [PLN] 118,7 Potencjał do wzrostu / spadku 10,4% Koszt kapitału 11,14% Cena rynkowa [PLN] 107,5 Kapitalizacja [mln PLN] 991,8 Ilość akcji [mln. szt.]* 9,2 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 113,8 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 72,8 Stopa zwrotu za 3 mc 31,1% Stopa zwrotu za 6 mc 41,4% Stopa zwrotu za 9 mc 83,4% Struktura akcjonariatu: ING OFE 15,7% Pioneer Pekao IM 5,9% Raiffeisen Zentralbank Osterreich 5,7% Aviva OFE 5,3% OFE PZU Złota Jesień 5,1% Pozostali 62,2% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Kęty WIG znormalizowany P 2010P 2011P 2012P 120,0 110,0 Przychody [mln PLN] 1253,5 1170,8 1080,3 1091,9 1155,2 1247,7 100,0 EBITDA [mln PLN] 193,3 188,4 186,0 184,0 192,7 205,1 90,0 EBIT [mln PLN] 141,1 126,7 124,0 122,8 131,6 142,9 80,0 Zysk netto [mln PLN] 98,0 61,2 67,0 87,8 96,5 105,5 70,0 P/BV 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 60,0 P/E 10,1 16,2 14,8 11,3 10,3 9,4 EV/EBITDA 7,0 7,2 6,6 6,5 6,0 5,6 EV/EBIT 9,5 10,7 9,9 9,7 8,8 8,0 50,0 40,0 lis 08 gru 08 st y 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Kęty opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 139,9 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 109,6 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 70% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 30% dla wyceny porównawczej (spółki z grupy porównawczej tylko w pewnych wybranych obszarach pokrywają się z profilem działalności Kęt). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 118,7 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 70% 109,6 Wycena metodą porównawczą 30% 139,9 Wycena 1 akcji Kęt [PLN] 118,7 Kęty bez większych zawirowań poradziły sobie, z początkowo trudno zapowiadającym się 2009 rokiem. Spodziewamy się, że przy braku większych jednorazowych zdarzeń, pierwotna prognoza zarządu zostanie wykonana z nawiązką (została ona po wynikach 3Q 09 podwyższona). Zarząd spółki zapowiedział, że 4Q 09 wypadnie nieco słabiej na tle poprzednich okresów, co związane ma być z wstrzymaniem produkcji w końcówce roku. Grudzień zawsze sezonowy przynosi w Kętach spadek zamówień. W tym roku, jak wynika z zapowiedzi odbiorców spółki, ma być on jednak głębszy (wiele podmiotów nie chce tworzyć zapasów pod koniec roku, aby lepiej zaprezentować swoją sytuację płynnościową przed bankami). Perspektywy Kęt na 2010 rok należy oceniać osobno według każdego z głównych segmentów branżowych. Korzystnie prezentuje się sytuacja w Segmencie Opakowań Giętkich (SOG). Wydaje się, że dołek za sobą ma Segment Wyrobów Wyciskanych, który powinien naszym zdaniem odnotować w przyszłym roku kilkuprocentowy wzrost przychodów. Najbardziej niepewnie prezentuje się natomiast sytuacja w segmentach zależnych od koniunktury w budownictwie kubaturowym, czyli w Segmencie Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmencie Usług Budowlanych (SUB), które naszym zdaniem wykażą kilkuprocentowy spadek sprzedaży a także niższe rentowności. Nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej wyceny. Spodziewamy się wypracowania w 2009 roku wyników zbliżonych do oficjalnej prognozy zarządu. Natomiast na 2010 rok zakładamy osiągnięcie 1,09 mld PLN przychodów (+1,1% r/r), 122,8 mln PLN zysku operacyjnego (-1,0% r/r) oraz 87,8 mln PLN zysku netto (+31,0% r/r, poprawa na poziomie netto wynika z braku obciążeń wysokimi różnicami kursowymi, które spółka poniosła w 1Q 09). W 2010 roku spółka planuje powrócić do wypłaty dywidendy, która mogłaby wynieść około 40% skonsolidowanego zysku netto. Nasza obecna wycena jest o około 10% wyższa od aktualnej ceny rynkowej. W związku z tym, że potencjał do wzrostu kursu akcji spółki uległ zmniejszeniu, obniżamy naszą rekomendację do AKUMULUJ. Nadal uważamy jednak, że spółka prezentuje się atrakcyjnie na tle grupy porównawczej a zarząd spółki bez większych problemów przeprowadził ją przez najcięższy okres kryzysu. Jako potencjalne czynniki wzrostu kursu akcji spółki w okresie najbliższych sześciu miesięcy postrzegamy m.in. możliwość przeprowadzenia IPO spółki Alupol Packing oraz zapowiedź wypłaty dywidendy. 2

3 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,14%, w poprzednim modelu było to 6,13%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2018/2008) prognozujemy na poziomie 3,1% (w poprzednim modelu także było 3,1%). Zakładamy średni kurs EUR/PLN na poziomie 4,2 w 4Q 09 oraz 4,0 w kolejnych latach oraz USD/PLN na poziomie około 2,8. Średnią cenę aluminium założyliśmy na poziomie 1,9 tys USD/t w 4Q 09 i kolejnych latach. CAPEX na przyszły rok przyjęliśmy na poziomie 65,0 mln PLN (w tym 20 mln PLN w spółce Alupol Packing, w przypadku przeprowadzenia IPO Alupolu inwestycje w tej spółce mogą być dużo wyższe). Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych przejęć spółek z branży ani zmian w obecnej strukturze organizacyjnej grupy (nie uwzględniamy ewentualnych zmian właścicielskich w Alupolu Packing). Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 9 225,663 tys akcji Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 9 listopada 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 1 011,4 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 109,6 PLN. 3

4 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1 080, , , , , , , , , ,1 EBIT [mln PLN] 124,0 122,8 131,6 142,9 154,0 161,8 167,8 171,6 174,0 176,4 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 23,6 23,3 25,0 27,2 29,3 30,7 31,9 32,6 33,1 33,5 NOPLAT [mln PLN] 100,5 99,5 106,6 115,8 124,7 131,0 135,9 139,0 141,0 142,9 Amortyzacja [mln PLN] 62,0 61,2 61,1 62,1 63,5 64,9 66,0 66,8 67,3 67,6 CAPEX [mln PLN] -53,5-65,0-78,0-83,0-84,2-82,9-80,7-77,0-75,5-73,8 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 22,2-12,0-16,3-23,7-22,9-20,4-16,3-11,4-8,3-8,0 FCF [mln PLN] 131,1 83,7 73,5 71,2 81,1 92,6 104,9 117,4 124,5 128,7 DFCF [mln PLN] 129,2 74,9 59,6 52,3 53,9 55,7 57,0 57,5 54,9 51,1 Suma DFCF [mln PLN] 646,2 Wartość rezydualna [mln PLN] 1506,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 598,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 1244,3 Dług netto [mln PLN] 233,0 Wartość kapitału[mln PLN] 1011,4 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 109,6 Przychody zmiana r/r -7,7% 1,1% 5,8% 8,0% 7,2% 6,0% 4,5% 3,0% 2,1% 2,0% EBIT zmiana r/r -2,1% -1,0% 7,1% 8,6% 7,7% 5,1% 3,7% 2,3% 1,4% 1,4% FCF zmiana r/r 41,2% -36,2% -12,2% -3,1% 13,9% 14,2% 13,3% 11,9% 6,0% 3,4% Marża EBITDA 17,2% 16,9% 16,7% 16,4% 16,3% 16,0% 15,8% 15,6% 15,5% 15,4% Marża EBIT 11,5% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% Marża NOPLAT 9,3% 9,1% 9,2% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% 9,1% 9,1% 9,0% CAPEX / Przychody 5,0% 6,0% 6,8% 6,7% 6,3% 5,9% 5,5% 5,1% 4,9% 4,7% CAPEX / Amortyzacja 86,3% 106,2% 127,6% 133,5% 132,6% 127,8% 122,3% 115,3% 112,2% 109,2% Zmiana KO / Przychody -2,1% 1,1% 1,4% 1,9% 1,7% 1,4% 1,1% 0,7% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 24,5% 103,1% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% 11,14% Udział kapitału własnego 75,81% 80,44% 82,93% 84,64% 86,87% 89,26% 91,82% 94,24% 97,05% 100,00% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% Udział kapitału obcego 24,19% 19,56% 17,07% 15,36% 13,13% 10,74% 8,18% 5,76% 2,95% 0,00% WACC 9,94% 10,17% 10,29% 10,38% 10,49% 10,61% 10,73% 10,85% 10,99% 11,14% 4

5 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 98,1 102,9 108,7 115,6 124,2 135,0 149,0 168,0 195,3 0,8 93,2 97,6 102,6 108,8 116,2 125,5 137,3 153,1 174,9 beta 0,9 88,8 92,6 97,2 102,6 109,1 117,1 127,2 140,3 158,2 1,0 84,6 88,1 92,2 96,9 102,7 109,6 118,3 129,4 144,2 1,1 80,8 83,9 87,6 91,8 96,9 103,0 110,5 119,9 132,3 1,2 77,2 80,1 83,3 87,1 91,6 97,0 103,5 111,6 122,0 1,3 73,9 76,5 79,4 82,8 86,8 91,5 97,2 104,3 113,2 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 103,3 108,8 115,3 123,2 133,1 145,8 162,6 185,9 220,6 4% 93,2 97,6 102,6 108,8 116,2 125,5 137,3 153,1 174,9 Premia za ryzyko 5% 84,6 88,1 92,2 96,9 102,7 109,6 118,3 129,4 144,2 6% 77,2 80,1 83,3 87,1 91,6 97,0 103,5 111,6 122,0 7% 70,8 73,1 75,8 78,8 82,4 86,6 91,6 97,7 105,4 8% 65,2 67,1 69,3 71,8 74,6 78,0 81,9 86,6 92,4 9% 60,2 61,8 63,6 65,6 68,0 70,7 73,8 77,5 81,9 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 169,7 161,0 153,1 145,8 139,1 133,0 127,3 122,0 117,1 4% 150,6 141,3 133,0 125,5 118,7 112,5 106,9 101,7 97,0 Premia za ryzyko 5% 135,0 125,5 117,1 109,6 103,0 97,0 91,5 86,6 82,1 6% 122,0 112,5 104,2 97,0 90,5 84,7 79,6 74,9 70,7 7% 111,0 101,7 93,6 86,6 80,4 74,9 70,0 65,6 61,6 8% 101,7 92,6 84,7 78,0 72,0 66,8 62,2 58,1 54,3 9% 93,6 84,7 77,2 70,7 65,0 60,1 55,7 51,8 48,3 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki zagranicznych producentów aluminium, wyrobów aluminiowych i opakowań giętkich, oraz uwzględniając ekspozycję na krajowy sektor budowlany, polskich producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Kęt ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 1 291,1 mln PLN, co odpowiada 139,9 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 30%. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 107,5 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Kęty notowane są z 16,9% dyskontem w roku 2009 oraz 33,1% dyskontem w kolejnym roku. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka będzie handlowana z 26,2% dyskontem a w 2010 roku z 23,7% dyskontem. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku dyskonto wynosi 13,2%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Alcoa - 20,8 12,9 27,9 7,5 5,9-16,3 10,0 Norsk Hydro - 25,0 12,9 16,2 7,4 5,2-16,1 8,5 Kaiser Aluminium 39,5 20,8 16,5 10,2 10,2 8,4 12,5 12,5 9,9 Bemis 16,5 14,2 12,6 8,1 6,7 5,5 12,3 10,1 8,9 Amcor 15,8 11,7 9,9 8,0 6,3 5,5 13,5 10,0 8,7 Cersanit - 16,9 12,0 10,5 8,6 7,1 17,6 13,3 10,3 Ceramika Nowa Gala 19,1 15,5 12,3 7,3 6,6 5,9 15,3 12,7 10,4 Mediana 17,8 16,9 12,6 10,2 7,4 5,9 13,5 12,7 9,9 Kęty 14,8 11,3 10,3 6,6 6,5 6,0 9,9 9,7 8,8 Premia/dyskonto do Kęt -16,9% -33,1% -18,3% -35,3% -13,2% 2,6% -26,2% -23,7% -11,4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 129,3 160,6 131,6 180,4 127,1 104,3 154,9 147,5 123,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 140,5 137,3 142,1 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 139,9, wg cen z Porównanie rentowności EBIT Kęty Alcoa Norsk Hydro Kaiser Aluminium Bemis Amcor Cersanit Ceramika Nowa Gala -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

7 RYNEK WALUTOWY I SUROWCOWY Kurs EUR/PLN oraz USD/PLN 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 sty 02 kwi 02 lip 02 paź 02 sty 03 kwi 03 lip 03 paź 03 sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 USD/PLN sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 EUR/PLN sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09, NBP, Wg szacunków spółki 45% sprzedaży jest realizowane w PLN, 50% w EUR a 5% w USD. Po stronie kosztowej 30% kosztów to koszty ponoszone w USD, 25% to koszty denominowane w EUR a 45% w PLN. Kurs EUR/USD 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 sty 02 kwi 02 lip 02 paź 02 sty 03 kwi 03 lip 03 paź 03 sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06, Stooq.pl EUR/USD Ceny aluminium na LME [USD skala lewa, PLN skala prawa] lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź sty 02 kwi 02 lip 02 paź 02 sty 03 kwi 03 lip 03 paź 03 Aluminium 3M Futures LME [USD/t], Stooq.pl sty 04 kwi 04 lip 04 paź 04 sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 Aluminium 3M Futures LME [PLN/t]

8 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'08 3Q'09 zmiana r/r 1-3Q'08 1-3Q'09 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 306,2 299,1-2,3% 904,8 825,0-8,8% , ,8 zmiana r/r EBITDA 52,3 54,6 4,3% 148,6 152,2 2,4% 193,3 188,4-2,6% EBIT 36,7 38,7 5,6% 102,7 104,3 1,6% 141,1 126,7-10,2% Zysk (strata) brutto 28,9 41,8 44,5% 77,6 72,7-6,3% 121,8 71,2-41,6% Zysk (strata) netto 22,6 32,4 43,5% 60,8 55,8-8,1% 98,0 61,2-37,5% -6,6% Marża EBITDA 17,1% 18,2% 16,4% 18,4% 15,4% 16,1% Marża EBIT 12,0% 12,9% 11,4% 12,6% 11,3% 10,8% Marża zysku netto 7,4% 10,8% 6,7% 6,8% 7,8% 5,2%, spółka Wybrane skonsolidowane dane finansowe Kęt [tys PLN] % % % % % % % 0 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 0% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Marża operacyjna, Raporty okresowe spółki W 3Q 09 skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Kęt wyniosły 299,1 mln PLN, co oznacza spadek o 2,3% r/r. Najbardziej do spadku przyczynił się Segment Systemów Aluminiowych, którego przychody na zewnątrz spadły o 12,7% (102,6 mln PLN, segment jest największy pod względem udziału w przychodach ogółem Kęt, 34,3% w 3Q 09). Ujemną dynamikę zanotował także, drugi pod względem wielkości, Segment Wyrobów Wyciskanych, którego sprzedaż zewnętrzna skurczyła się o 12,6% (75,4 mln PLN, dynamika jest jednak lepsza niż w okresie 3Q 08-2Q 09, kiedy ujemny wskaźnik wynosił 28-33%). Sprzedaż Segmentu Opakowań Giętkich wyniosła 71,6 mln PLN i była o 19,3% wyższa niż rok wcześniej. Natomiast Segment Usług Budowlanych odnotował najwyższą dodatnią dynamikę. Wzrost w 3Q 09 wyniósł 30,2% r/r (26,2 mln PLN). W całym okresie 1-3Q 09 skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Kęt wyniosły 825,0 mln PLN, co oznacza spadek o 8,8% r/r. Zysk operacyjny osiągnął w 3Q 09 poziom 38,7 mln PLN (+5,6% r/r). Rentowność operacyjna wzrosła o 1,0 pp do 12,9%. W całym 1-3Q 09 EBIT wzrósł o 1,6% do 104,3 mln PLN. W 3Q 09 spółka zaksięgowała dodatnie saldo z tytułu działalności finansowej na poziomie +3,1 mln PLN (głownie w wyniku odwrócenia rezerw na wycenie kredytów walutowych), co pozwoliło na wypracowanie zysku netto w kwocie 32,4 mln PLN (+43,5% r/r). W okresie 1-3Q 09 zysk netto wyniósł 55,8 mln PLN (-8,1% r/r, głównie w wyniku ujemnych różnic kursowych oraz rozliczenia transakcji hedgingowych w 1Q 09). 8

9 Struktura branżowa skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży [tys PLN] Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 SOG SWW SSA SAB SUB Inne, Raporty okresowe spółki Struktura branżowa skonsolidowanego zysku operacyjnego [tys PLN] Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q' SOG SWW SSA SAB SUB Inne Korekty, Raporty okresowe spółki Struktura kosztów rodzajowych [tys PLN] Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Podatki i opłaty Św iadczenia pracow nicze Pozostałe koszty operacyjne Rentow ność EBIT, Raporty okresowe spółki 9

10 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Segment Wyrobów Wyciskanych jest największym w kraju producentem profili aluminiowych, rur, drutów i prętów, posiadającym około 35-40% udziału w rynku. Odbiorcy to m.in. przemysł budowlany, motoryzacyjny, producenci artykułów gospodarstwa domowego czy wyposażania wnętrz. Produkty segmentu są sprzedawane głównie odbiorcom finalnym. Część produkcji standardowej sprzedawana jest też za pośrednictwem sieci hurtowni (na rynkach gdzie występuje rozdrobnienie dużej liczby detalicznych odbiorców). Duża część wyrobów produkowana jest na wewnętrzne potrzeby grupy (odbiorcami są Grupa Kęty oraz Aluprof). W 3Q 09 wolumen sprzedaży segmentu osiągnął poziom porównywalny z 3Q 08. Uzyskane przychody skurczyły się o 6,2% r/r do 109,9 mln PLN (-12,6% na sprzedaży na zewnątrz grupy, do 75,4 mln PLN). Spadek to wynik niższych cen aluminium. Rentowność EBIT wyniosła do 12,8% (z 10,1% w 3Q 08 i 15,5% w 2Q 09). Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi 70-75%. Spodziewamy się w 2009 przychodów ze sprzedaży na zewnątrz grupy na poziomie 258,1 mln PLN (-24% r/r) oraz wzrostu w 2010 roku o 6%. Sprzedaż i rentowność EBIT w SWW [tys PLN]* ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 Sprzedaż 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 Rentow ność EBIT 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09, spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych 6,0% 4,0% Branżowa struktura sprzedaży w okresie 1-3Q 09 Elektrotechnika 6% AGD 4% Inne 11% Budow nictw o 34% Transport 8% Motoryzacja 5% Wyposażenie wnętrz 12% Hurtow nie 20%, spółka 10

11 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Segment jest producentem i dystrybutorem rozwiązań architektonicznych dla budownictwa: fasad, drzwi, okien czy rolet zewnętrznych. Popyt na wyroby segmentu związany jest z budownictwem kubaturowym: biurowce, galerie handlowe, hotele, zakłady produkcyjne, magazyny. Produkty trafiają też do takich budynki jak lotniska, stadiony sportowe czy stacje benzynowe. W 3Q 09 sprzedaż spadła o 12,0% r/r do 108,4 mln PLN (dla samej sprzedaży na zewnątrz spadek wyniósł 12,7% r/r do 102,6 mln PLN), co dało najsłabszą dynamikę w bieżącym roku. Rentowność operacyjna nieznacznie wzrosła 15,7% do 15,9%. Spadek przychodów to wynik skurczenia się sprzedaży stolarki aluminiowej, która stanowi 60% segmentu, oraz słabości rynków wschodnich. W swoich prognozach zarząd Kęt na początku roku określał SSA jako największą niewiadomą, ze względu na słabą koniunkturę w budownictwie kubaturowym. W naszych prognozach zakładamy spadek sprzedaży na zewnątrz o 12% r/r w 2009 i dalsze 4% w 2010 roku. Sprzedaż i rentowność EBIT w SSA [tys PLN]* Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 17,0% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% Sprzedaż Rentowność EBIT, spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych Branżowa struktura sprzedaży w okresie 1-3Q 09 Rolety 40% Stolarka aluminiow a 60%, spółka 11

12 SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Segment Opakowań Giętkich zaopatruje w opakowania wielowarstwowe producentów działających w branżach: koncentratów spożywczych, tytoniowej, cukierniczej, tłuszczowej, mleczarskiej i farmaceutycznej. Do klientów należą zarówno duże zachodnie koncerny oraz małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. Dotychczas większość eksportu SOG lokował w CEE (Czechy, Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Słowacja). SOG jest obecnie główną lokomotywą grupy. Wpływ kryzysu gospodarczego na odbiorców produktów segmentów (głównie branża spożywcza) jest stosunkowo niewielki a branża cechuje się dość wysokimi barierami wejścia. W połowie roku Kęty postanowiły wyodrębnić osobną spółkę dla tego segmentu (Alupol Packing). Obecnie rozważane są różne scenariusze rozwoju SOG. Decyzje mają zapaść w 1Q 10. W celu pozyskania środków na inwestycje, spółka może zostać wprowadzona na GPW lub zaciągnąć nowe kredyty. Docelowo na inwestycje w spółce mogłoby zostać przeznaczone mln PLN (1 mln CAPEX-u to około 1 mln PLN dodatkowej rocznej sprzedaży). Wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi obecnie 80-85%. Rozważana była także sprzedaż Alupolu inwestorowi zewnętrznemu, jednak zdaniem zarządu Kęt trudnością byłoby znalezienie nowej inwestycji o odpowiednio wysokiej stopie zwrotu w branży przetwórstwa aluminium. Przychody ogółem SOG w 3Q 09 wyniosły 72,8 mln PLN, +21,3% r/r (sprzedaż na zewnątrz wyniosła 71,6 mln PLN, +19,3% r/r). Wynik EBIT segmentu wzrósł w 3Q 09 o 106,1% do 8,9 mln PLN, był jednak najsłabszy w bieżącym roku a rentowność operacyjna spadła do 12,3% w stosunku do 1H 09, kiedy wynosiła 18,3%. Spodziewamy się sprzedaży na poziomie 291,5 mln PLN w 2009 roku (+10,9% r/r) i wzrostu o kolejne 4,4% w roku Sprzedaż i rentowność EBIT w SOG [tys PLN] Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 Sprzedaż 4Q'07 1Q'08 2Q'08 Rentow ność EBIT, spółka 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 22,0% 19,0% 16,0% 13,0% 10,0% 7,0% 4,0% Branżowa struktura sprzedaży w okresie 1-3Q 09 Pozostałe 20% Chemiczna 3% Mleczarska 6% Cukiernicza 9% Spożyw cza 62%, spółka 12

13 POZOSTAŁE SEGMENTY Z pozostałych segmentów nadal dobrze radzi sobie Segment Usług Budowlanych reprezentowany przez Metalplast Stolarka. Spółka jest jednym z największych polskich producentów stolarki aluminiowej, wyrobów i produktów stalowych oraz dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie konstrukcji aluminiowych na bazie systemów dostarczanych przez Aluprof oraz innych systemów. W ofercie znajdują się aluminiowe fasady, okna, drzwi, przegrody, produkty stolarki specjalistycznej, bariery drogowe a także wyroby stalowe. Produkty trafiają do projektów biurowych, handlowych, przemysłowych, mieszkalnych, hoteli, hal, lotnisk i innych budynków. Wyroby spółki są sprzedawane do odbiorców finalnych lub firm budowlanych zajmujących się realizacją danego obiektu na rzecz inwestora. Istotnym kanałem pośrednim dystrybucji są także architekci. W 3Q 09 przychody ze sprzedaży SUB wzrosły o 20,3% r/r do 26,4 mln PLN. Rentowność operacyjna spadła jednak z 10,8% w 3Q 08 do 9,1% w 3Q 09. Zrewidowaliśmy nieznacznie w dół nasze prognozy sprzedaży na zewnątrz grupy na bieżący rok z 98,5 mln PLN do poziomu 93,2 mln PLN rok zapowiada się na trudniejszy (zakładamy spadek przychodów o 7,5% r/r; sprzedaż może być wyższa w przypadku realizacji kontraktu przy Sky Tower). Segment Akcesoriów Budowlanych (głównie produkcja okuć budowlanych do stolarki otworowej), który tworzy obecnie Metalplast Karo Złotów, zakończył procesy restrukturyzacyjne. Przychody ogółem spadły w 3Q 09 o 21,4% r/r (15,9 mln PLN), w skutek zmniejszenia się sprzedaży realizowanej wewnątrz grupy (dla SSA). Sprzedaż na zewnątrz wzrosła w 3Q 09 o 16,6% r/r do 15,3 mln PLN. W 3Q 09 segment zanotował 1,3 mln PLN zysku operacyjnego w porównaniu z 2,3 mln PLN rok wcześniej. Zakładamy w 2009 roku sprzedaż na zewnątrz na poziomie 44,8 mln PLN (+6% r/r) i w wzrostu w kolejnym roku o 7%. Sprzedaż i rentowność EBIT w SUB [tys PLN]* Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Sprzedaż Rentow ność EBIT, spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych Sprzedaż i rentowność EBIT w SAB [tys PLN]* Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% Sprzedaż Rentow ność EBIT, spółka, *sprzedaż bez wyłączeń konsolidacyjnych; rentowność EBIT liczona jest jako stosunek zysku EBIT do sprzedaży bez wyłączeń konsolidacyjnych 13

14 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW Prognozowane wybrane skonsolidowane dane finansowe 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach (po korektach konsolidacyjnych) Przychody [mln PLN] SOG 262,8 291,5 304,4 318,0 330,8 344,0 356,0 368,5 379,6 389,0 396,8 SWW 341,4 258,1 272,9 292,0 318,2 343,7 366,0 382,5 394,0 401,9 409,9 SSA 410,2 362,1 347,8 368,6 405,5 440,0 470,8 494,3 509,1 519,3 529,7 SAB 42,2 44,8 47,8 51,0 55,1 59,7 63,7 66,7 68,7 70,1 71,5 SUB 76,8 92,8 86,2 90,5 99,5 108,0 115,6 121,3 125,0 127,5 130,0 Inne 37,5 31,1 33,0 35,1 38,5 41,7 44,6 46,8 48,2 49,2 50,1 Razem 1 170, , , , , , , , , , ,1 Udział SOG 22,4% 27,0% 27,9% 27,5% 26,5% 25,7% 25,1% 24,9% 24,9% 25,0% 25,0% SWW 29,2% 23,9% 25,0% 25,3% 25,5% 25,7% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% SSA 35,0% 33,5% 31,9% 31,9% 32,5% 32,9% 33,2% 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% SAB 3,6% 4,1% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% SUB 6,6% 8,6% 7,9% 7,8% 8,0% 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% Inne 3,2% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zmiana r/r SOG 1,1% 10,9% 4,4% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% SWW -26,9% -24,4% 5,7% 7,0% 9,0% 8,0% 6,5% 4,5% 3,0% 2,0% 2,0% SSA 4,2% -11,7% -3,9% 6,0% 10,0% 8,5% 7,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0% SAB 20,6% 6,1% 6,7% 6,7% 8,1% 8,3% 6,7% 4,7% 3,0% 2,0% 2,0% SUB 8,4% 20,8% -7,1% 5,0% 10,0% 8,5% 7,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0% Inne 36,9% -17,1% 6,0% 6,5% 9,8% 8,4% 6,9% 4,9% 3,0% 2,0% 2,0% Razem -6,6% -7,7% 1,1% 5,8% 8,0% 7,2% 6,0% 4,5% 3,0% 2,1% 2,0% 14

15 Prognozowany skonsolidowany EBIT w latach (po korektach konsolidacyjnych) EBIT [mln PLN] SOG 22,3 44,4 42,9 44,0 45,3 46,8 48,1 49,4 50,3 51,0 51,6 SWW 49,7 34,6 37,8 41,4 45,6 49,7 52,4 54,3 55,4 55,9 56,5 SSA 61,9 49,9 45,3 49,0 54,9 60,5 64,8 68,0 70,0 71,4 72,9 SAB 3,1 1,4 4,1 4,7 5,2 5,4 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 SUB 7,7 10,3 8,5 9,1 10,3 11,5 12,1 12,6 12,9 13,0 13,1 Inne -15,7-16,6-15,7-16,7-18,4-19,9-21,3-22,3-23,0-23,4-23,9 Korekta -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem 126,7 124,0 122,8 131,6 142,9 154,0 161,8 167,8 171,6 174,0 176,4 Rentowność* SOG 8,5% 15,2% 14,1% 13,9% 13,7% 13,6% 13,5% 13,4% 13,3% 13,1% 13,0% SWW 14,6% 13,4% 13,9% 14,2% 14,3% 14,5% 14,3% 14,2% 14,1% 13,9% 13,8% SSA 15,1% 13,8% 13,0% 13,3% 13,5% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% SAB 7,3% 3,2% 8,5% 9,3% 9,4% 9,1% 8,9% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% SUB 10,0% 11,1% 9,8% 10,1% 10,4% 10,6% 10,5% 10,4% 10,3% 10,2% 10,1% Inne -41,9% -53,5% -47,7% -47,7% -47,7% -47,7% -47,7% -47,7% -47,7% - 47,7% -47,7% Razem 10,8% 11,5% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% Zmiana r/r SOG 15,9% 98,8% -3,4% 2,6% 2,9% 3,2% 2,7% 2,7% 1,8% 1,3% 1,2% SWW -32,3% -30,4% 9,3% 9,6% 10,0% 9,0% 5,5% 3,5% 2,0% 1,0% 1,0% SSA 7,5% -19,3% -9,3% 8,2% 12,2% 10,2% 7,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0% SAB n/a -53,4% 184,6% 15,7% 9,5% 4,6% 4,5% 3,3% 3,0% 2,0% 2,0% SUB n/a 34,6% -17,8% 7,7% 12,8% 11,1% 6,0% 4,0% 2,0% 1,0% 1,0% Inne 81,2% 5,8% -5,6% 6,5% 9,7% 8,4% 6,9% 4,9% 3,0% 2,0% 2,0% Razem -10,2% -2,1% -1,0% 7,1% 8,6% 7,7% 5,1% 3,7% 2,3% 1,4% 1,4% ; *liczona w stosunku do przychodów ze sprzedaży netto po korektach konsolidacyjnych Prognozowane wybrane skonsolidowane dane finansowe [mln PLN] 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 80,0 40,0 0,0-40,0-80,0-120, % 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% EBIT EBITDA zysk netto przychody zmiana r/r 15

16 Tak jak się spodziewaliśmy Kęty podwyższyły swoje pierwotne prognozy finansowe na 2009 rok. Spółka ostrożnie podchodzi jednak do wyników w samej końcówce roku. Zarząd spółki zapowiedział, że 4Q 09 wypadnie nieco słabiej na tle poprzednich okresów. Grudzień zawsze sezonowy przynosi w Kętach spadek zamówień. W tym roku, jak wynika z zapowiedzi odbiorców spółki, ma być on jednak głębszy (wiele podmiotów nie chce tworzyć zapasów pod koniec roku, aby lepiej zaprezentować swoją sytuację płynnościową przed bankami). Odbije się to zarówno na przychodach jak i rentowności Kęt w końcówce roku (najmocniej na wynikach Segmentu Wyrobów Wyciskanych). Obecna prognoza zarządu Kęt zakłada wypracowanie w 2009 roku 1,075 mld sprzedaży, 124,0 mln PLN EBIT oraz 67 mln PLN zysku netto. Wynika z niej, że w 4Q 09 spółka wypracuje około 250 mln PLN przychodów ze sprzedaży (-6,0%) oraz 19,7 mln PLN EBIT (-17,8% r/r). Na poziomie netto Kety w takim wariancie wypracują 11,2 mln PLN (w 4Q 08, głównie ze względu na ujemne różnice kursowe, było to jedynie 0,4 mln PLN). Nasza obecna prognoza jest bardzo zbliżona do przedstawianej przez zarząd spółki (uważamy, że obecnie jedynym znaczącym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na ich wykonanie mogłyby być niespodziewane zmiany na rynku walutowym). Perspektywy Kęt na 2010 rok należy oceniać osobno według każdego z głównych segmentów branżowych. Korzystnie prezentuje się sytuacja w Segmencie Opakowań Giętkich (SOG), jednak dynamiczniejszy rozwój segmentu będzie zależał od przyjętej przez spółkę strategii rozwoju (decyzje mają zapaść w 1H 10; obecnie w naszym modelu nie zakładamy ponad standardowych inwestycji w segmencie ze względu na brak szczegółowych danych). Wydaje się, że dołek za sobą ma Segment Wyrobów Wyciskanych, pozyskujący w ostatnich kwartałach nowych klientów, który powinien naszym zdaniem odnotować w przyszłym roku kilkuprocentowy wzrost przychodów (zarząd swoje podejście do segmentu określa jako umiarkowanie optymistyczne ). Najbardziej niepewnie prezentuje się natomiast sytuacja w segmentach zależnych od koniunktury w budownictwie kubaturowym (pochodna problemów z finansowaniem inwestycji), czyli w Segmencie Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmencie Usług Budowlanych (SUB), które naszym zdaniem wykażą odpowiednio 3,9% oraz 7,1% spadek sprzedaży w ujęciu rocznym a także niższe rentowności. Powrotu do potaniej dynamiki tych segmentów spodziewamy się w 2011 roku. W 2010 rok zakładamy osiągnięcie 1,09 mld PLN przychodów (+1,1% r/r), 122,8 mln PLN zysku operacyjnego (-1,0% r/r) oraz 87,8 mln PLN zysku netto (+31,0% r/r, poprawa na poziomie netto wynika z braku obciążeń wysokimi różnicami kursowymi, które spółka poniosła w 1Q 09). W 1H 10 zarząd spółki ma przedstawić nową kilkuletnią strategię rozwoju. Skorygowane prognozy wyników na 2009 rok [mln PLN] spółka BDM poprzednio aktualnie zmiana poprzednio aktualnie zmiana Przychody ze sprzedaży 1 046, ,0 2,8% 1 058, ,3 2,1% EBITDA 171,7 186,0 8,3% 187,2 186,0-0,7% EBIT 108,5 124,0 14,3% 122,9 124,0 0,9% Zysk (strata) netto 60,7 67,0 10,4% 63,9 67,0 4,9% Marża EBITDA 16,4% 17,3% 17,7% 17,2% Marża EBIT 10,4% 11,5% 11,6% 11,5% Marża zysku netto 5,8% 6,2% 6,0% 6,2%, spółka 16

17 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 847,0 859,2 835,2 839,0 855,9 876,7 897,4 915,5 930,2 940,4 948,6 954,8 Wartości niematerialne i prawne 91,8 91,5 84,9 81,6 78,5 75,7 73,0 70,5 68,0 65,4 62,9 60,3 Rzeczowe aktywa trwałe 715,8 724,3 709,1 716,2 736,1 759,8 783,1 803,7 820,9 833,6 844,4 853,2 Aktywa obrotowe 466,7 455,7 470,7 469,4 496,7 529,5 556,7 583,0 608,4 637,7 646,8 656,4 Zapasy 220,7 178,9 147,0 157,7 166,9 180,2 193,1 204,6 213,8 220,2 224,9 229,4 Należności krótkoterminowe 228,5 222,8 241,6 244,2 258,3 279,0 299,0 316,8 331,0 340,9 348,1 355,1 Inwestycje krótkoterminowe 17,5 48,0 76,1 61,5 65,5 64,2 58,6 55,6 57,7 70,6 67,8 65,9 Aktywa razem 1313,7 1314,8 1305,9 1308,4 1352,6 1406,2 1454,2 1498,5 1538,6 1578,1 1595,4 1611,2 Kapitał (fundusz) własny 708,2 714,6 781,6 842,7 904,0 961,3 1023,3 1087,9 1155,2 1224,2 1281,4 1340,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 Zysk z lat ubiegłych 560,3 616,7 677,9 718,1 770,8 819,1 871,8 929,2 990,2 1054,3 1107,6 1162,4 Zysk (strata) netto 98,0 61,2 67,0 87,8 96,5 105,5 114,8 121,9 128,3 133,2 137,1 141,2 Zobowiązania i rezerwy 605,5 600,2 524,2 465,6 448,3 444,5 430,3 410,0 382,7 353,0 313,1 269,9 Rezerwy na zobowiązania 57,6 53,2 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 Zobowiązania długoterminowe 151,6 153,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 52,3 5,3 - w tym zob. oprocentowane 145,7 147,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 47,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 386,1 385,5 356,1 297,5 280,2 276,4 262,3 242,0 214,7 185,0 188,9 192,7 - w tym zob. oprocentowane 223,7 258,0 225,0 165,0 140,0 125,0 100,0 70,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 1313,7 1314,8 1305,9 1308,4 1352,6 1406,2 1454,2 1498,5 1538,6 1578,1 1595,4 1611,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 1253,5 1170,8 1080,3 1091,9 1155,2 1247,7 1337,1 1416,7 1480,2 1524,6 1556,9 1588,1 EBITDA 193,3 188,4 186,0 184,0 192,7 205,1 217,5 226,6 233,8 238,4 241,3 244,1 EBIT 141,1 126,7 124,0 122,8 131,6 142,9 154,0 161,8 167,8 171,6 174,0 176,4 Saldo działalności finansowej -19,3-55,5-35,7-14,3-12,3-12,5-12,1-11,1-9,3-7,1-4,7-2,0 Zysk (strata) brutto 121,8 71,2 88,3 108,6 119,2 130,4 141,9 150,6 158,5 164,5 169,4 174,4 Zysk (strata) netto 98,0 61,2 67,0 87,8 96,5 105,5 114,8 121,9 128,3 133,2 137,1 141,2 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 137,9 161,7 177,7 150,4 153,2 156,2 167,2 177,0 186,5 194,6 199,6 201,7 Przepływy z działalności inwestycyjnej -183,9-87,8-42,5-63,8-77,0-82,0-83,3-82,0-79,9-76,0-74,5-72,9 Przepływy z działalności finansowej 27,1-44,4-107,1-101,1-72,3-75,5-89,5-98,0-104,6-105,7-127,9-130,7 Przepływy pieniężne netto -18,9 29,5 28,1-14,6 4,0-1,3-5,6-3,1 2,1 12,9-2,8-1,9 Środki pieniężne na początek okresu 35,5 16,8 46,1 74,2 59,7 63,6 62,4 56,8 53,7 55,8 68,7 65,9 Środki pieniężne na koniec okresu 16,8 46,1 74,2 59,7 63,6 62,4 56,8 53,7 55,8 68,7 65,9 64,1 17

18 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r -6,6% -7,7% 1,1% 5,8% 8,0% 7,2% 6,0% 4,5% 3,0% 2,1% 2,0% EBITDA zmiana r/r -2,6% -1,2% -1,1% 4,7% 6,4% 6,1% 4,2% 3,1% 2,0% 1,2% 1,1% EBIT zmiana r/r -10,2% -2,1% -1,0% 7,1% 8,6% 7,7% 5,1% 3,7% 2,3% 1,4% 1,4% Zysk netto zmiana r/r -37,5% 9,5% 31,0% 9,8% 9,4% 8,8% 6,2% 5,2% 3,8% 3,0% 3,0% Marża EBITDA 16,1% 17,2% 16,9% 16,7% 16,4% 16,3% 16,0% 15,8% 15,6% 15,5% 15,4% Marża EBIT 10,8% 11,5% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% Marża brutto 6,1% 8,2% 9,9% 10,3% 10,5% 10,6% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,0% Marża netto 5,2% 6,2% 8,0% 8,4% 8,5% 8,6% 8,6% 8,7% 8,7% 8,8% 8,9% ROE 8,6% 9,0% 10,8% 11,0% 11,3% 11,6% 11,5% 11,4% 11,2% 10,9% 10,8% ROA 4,7% 5,1% 6,7% 7,1% 7,5% 7,9% 8,1% 8,3% 8,4% 8,6% 8,8% Dług 405,9 315,9 255,9 230,9 215,9 190,9 160,9 125,9 90,9 47,0 0,0 D / (D+E) 30,9% 24,2% 19,6% 17,1% 15,4% 13,1% 10,7% 8,2% 5,8% 2,9% 0,0% D / E 44,7% 31,9% 24,3% 20,6% 18,1% 15,1% 12,0% 8,9% 6,1% 3,0% 0,0% Odsetki / EBIT -43,8% -28,8% -11,6% -9,4% -8,8% -7,9% -6,9% -5,5% -4,1% -2,7% -1,1% Dług / kapitał własny 56,8% 40,4% 30,4% 25,5% 22,5% 18,6% 14,8% 10,9% 7,4% 3,7% 0,0% Dług netto 359,8 241,7 196,3 167,3 153,5 134,2 107,2 70,1 22,2-18,9-64,1 Dług netto / kapitał własny 50,3% 30,9% 23,3% 18,5% 16,0% 13,1% 9,9% 6,1% 1,8% -1,5% -4,8% Dług netto / EBITDA 191,0% 129,9% 106,7% 86,8% 74,9% 61,7% 47,3% 30,0% 9,3% -7,8% -26,3% Dług netto / EBIT 284,0% 194,9% 159,8% 127,2% 107,4% 87,1% 66,3% 41,8% 12,9% -10,9% -36,3% EV 1 351, , , , , , , , ,9 972,8 927,7 Dług / EV 30,0% 25,6% 21,5% 19,9% 18,9% 17,0% 14,6% 11,9% 9,0% 4,8% 0,0% CAPEX / Przychody 6,9% 5,0% 6,0% 6,8% 6,7% 6,3% 5,9% 5,5% 5,1% 4,9% 4,7% CAPEX / Amortyzacja 130,2% 86,3% 106,2% 127,6% 133,5% 132,6% 127,8% 122,3% 115,3% 112,2% 109,2% Amortyzacja / Przychody 5,3% 5,7% 5,6% 5,3% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% Zmiana KO / Przychody -0,8% -2,1% 1,1% 1,4% 1,9% 1,7% 1,4% 1,1% 0,7% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 10,8% 24,5% 103,1% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% 25,7% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 P/E* 16,2 14,8 11,3 10,3 9,4 8,6 8,1 7,7 7,4 7,2 7,0 P/BV* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 P/CE* 8,1 7,7 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,7 EV/EBITDA* 7,2 6,6 6,5 6,0 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 EV/EBIT* 10,7 9,9 9,7 8,8 8,0 7,3 6,8 6,3 5,9 5,6 5,3 EV/S* 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 FCF/EV* 6,9% 10,6% 7,0% 6,3% 6,2% 7,2% 8,4% 9,9% 11,6% 12,8% 13,9% BVPS 77,5 84,7 91,4 98,0 104,2 111,0 118,0 125,3 132,8 139,0 145,4 EPS 6,6 7,3 9,5 10,5 11,4 12,4 13,2 13,9 14,4 14,9 15,3 CEPS 13,3 14,0 16,1 17,1 18,2 19,3 20,2 21,1 21,7 22,2 22,6 FCFPS 10,1 14,2 9,1 8,0 7,7 8,8 10,0 11,4 12,7 13,5 14,0 DPS 0,0 2,9 3,8 5,2 5,7 6,2 6,6 7,0 8,7 8,9 9,2 Payout ratio 0,0% 40,0% 40,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 60,0% 60,0% * Obliczenia przy cenie 107,5 PLN 18

19 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja KUPUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 103,4 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 107,5 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 09 Kupuj 2 66% Akumuluj 1 33% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 19

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P KĘTY REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 103,2 PLN 16 LUTY 2009 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs akcji spółki zyskał 10%, w tym samym czasie WIG stracił 1,8%. Wprowadzenie zmian

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 118,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 05 LISTOPAD P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 118,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 05 LISTOPAD P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 118,3 PLN 05 LISTOPAD 2010 Od czasu naszej poprzedniej rekomendacji Redukuj z lutego 2010 (wydanej przy cenie 117,5 PLN) kurs Kęt (uwzględniając nawet

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 131,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 KWIECIEŃ 2012

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 131,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 11 KWIECIEŃ 2012 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 131,9 PLN 11 KWIECIEŃ 212 Spółka opublikowała wstępne wyniki za 1Q 12. Przychody wzrosły o 9% r/r (do 35 mln PLN) a EBITDA o 5% (45 mln PLN). Nieznaczny

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, kwiecień 2012 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Porównywalna do zeszłego roku sprzedaż na rynku

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KĘTY TRZYMAJ WYCENA 107,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 04 LISTOPAD 2011

KĘTY TRZYMAJ WYCENA 107,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 04 LISTOPAD 2011 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 107,6 PLN 04 LISTOPAD 2011 Od czasu wydania rekomendacji Redukuj (lipiec 11) kurs spółki do dziś spadł o 17%. Obecnie wyznaczamy cenę docelową na 107,6

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KĘTY KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 13,4 PLN 18 SIERPNIA 29 Wyniki Kęt w 1H 9 były lepsze od naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 525,9 mln PLN przychodów ( 12,2% r/r), 65,6 mln PLN zysku

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 127,7 PLN 17 SIERPIEŃ 2012 Od czasu publikacji naszej ostatniej rekomendacji z kwietnia (Akumuluj) kurs spółki zyskał 4,5% (z uwzględnieniem 5,0 PLN dywidendy),

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 112,2 PLN 15 LIPIEC 2011 Kurs spółki w ostatnich miesiącach pozostawał stabilny (od czasu naszej ostatniej rekomendacji Trzymaj z listopada 2011 wahał

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

E 2013P 2014P 2015P

E 2013P 2014P 2015P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 162,8 PLN 08 MARZEC 2013 Kęty zakładają, że rok 2013 będzie trudniejszy niż 2012 (pod presją znajdują się przede wszystkim marże w SWW). W oficjalnej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2011 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, sierpień 2011 SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Systematyczny wzrost sprzedaŝy krajowej (14%)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa. Prezentacja prognoz na 2010

Grupa. Prezentacja prognoz na 2010 Grupa Prezentacja prognoz na 21 Fr Warszawa 11.2.21 Lider nowoczesnych rozwiązań aluminiowych Prezes Zarządu - Dariusz Mańko Członek Zarządu - Adam Piela Podsumowanie wyników 29 roku (Trudny początek i

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 343,8 PLN 21 LISTOPAD 18, 13:25 CEST Kęty pokazały lepsze od naszych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ KĘTY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009

REDUKUJ KĘTY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009 REDUKUJ WYCENA 52,6 PLN 27 LUTY 2009 Kęty to grupa kapitałowa działająca w trzech podstawowych obszarach biznesowych: Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW), Segmencie Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segmencie

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST

KĘTY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 lis 18 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 334,3 PLN 07 STYCZEŃ 2019, 15:11 CEST Spółka zaprezentowała już wstępne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2012 Grupa Kęty SA Dariusz Mańko Prezes Zarządu Adam Piela Członek Zarządu Warszawa, paździenik 2012 BARDZO DOBRY KWARTAŁ DLA GRUPY PODWYŻSZENIE PROGNOZY ROCZNEJ SEGMENT

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2014

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 214 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNE REKORDY OSIĄGNIĘTE Eksport ponownie motorem napędowym wzrost o 19%. 55% wzrost skonsolidowanego zysku

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 193,9 PLN 8 LISTOPAD 2013 Pod koniec 3Q 13 spółka obniżyła nieznacznie prognozę EBITDA na 2013 (214,0 vs 222,5 mln PLN). Ostatecznie jednak ostatni kwartał

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. kwi 17 cze 17 sie 17 paź 17 gru 17 lut 18 kwi 18 cze 18 sie 18 paź 18 gru 18 lut 19 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 355,8 PLN 02 KWIECIEŃ 2019, 13:42 CEST Kęty w lutym zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 187,5 PLN 20 SIERPIEŃ 2013 Kurs Kęt na przestrzeni ostatnich miesięcy podlegał dość sporym wahaniom (od czasu naszej marcowej rekomendacji, Akumuluj

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WYNIKI FINANSOWE RADPOL S.A. ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE H1 2018 80 70 60 50 40 Przychody ze sprzedaży w mln PLN 81,3 69,5 1H 2018 1H 2017 7,0 6,0 5,0

Bardziej szczegółowo

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY PREZENTACJA SPÓŁKI ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo