KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. Dzięki pozyskaniu kapitału poprzez emisję akcji Krakchemia zdobyła środki umożliwiające konsolidację rynku (przejęcie Maximexu), co naszym zdaniem w kolejnych kwartałach istotnie poprawi jej pozycję konkurencyjną. Zwracamy także uwagę, że w chwili obecnej polski rynek chemii jest rynkiem producenta. Niemniej w ciągu kilku lat, szczególnie po istotnym zwiększeniu podaży chemii, pozycja dużych i wiarygodnych dystrybutorów będzie silniejsza, co powinno pozytywnie wpłynąć na osiągane przez nich wyniki. Wyniki finansowe za 3Q 07 nie należały do udanych. Zarówno sprawozdanie jednostkowe jak i skonsolidowane pokazały, że spółka osiąga niższe marże niż w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody jednostkowe w 3Q 07 wzrosły o niespełna 5% r/r przy spadku marży brutto na sprzedaży z 4,7% do 4,0%. Jednocześnie w wyniku wzrostu kosztów sprzedaży oraz zarządu marża na poziomie EBIT spadła z 1,3% do 0,8%, co implikuje spadek zysku EBIT z 0,8 mln PLN do 0,57 mln PLN. Po uwzględnieniu konsolidacji przejętego Maximexu przychody w 3Q 07 wzrosły o ponad 20% r/r. Niemniej podobnie jak w wynikach jednostkowych spadła rentowność na wszystkich poziomach. Marża EBIT w 3Q 07 spadła do 1,0%, a zysku netto do 0,5%. Spadek rentowności spółki traktujemy jako zjawisko krótkotrwałe związane m.in. z procesem łączenia z Maximexem. Wspomniane przejęcie wymusiło zmianę kanałów dostawców i zmianę polityki handlowej. Dlatego oczekujemy, że w perspektywie kilku kwartałów marże osiągane przez Maximex będą zbliżały się do poziomu jaki będzie osiągać sama Krakchemia. Wyceny spółki dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na podstawie analizy porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość jednej akcji na poziomie 5,0 PLN. W oparciu o wycenę porównawczą jedną akcję wyceniliśmy na 6,5 PLN. Wycena końcowa jest średnią ważoną i wynosi 5,4 PLN. Zgodnie z naszymi prognozami przy cenie 4,2 PLN spółka będzie handlowana przy mnożniku P/E 08 na poziomie 11,9x. W kolejnych dwóch latach, w oparciu o nasze prognozy, wskaźnik ten maleje odpowiednio do 10,1x i 7,8x. Wyniki naszej wyceny wskazują, że akcje Krakchemii są obecnie notowane z ponad 29% dyskontem i dlatego wydajemy rekomendację KUPUJ. Zwracamy także uwagę, że w wycenie nie uwzględniliśmy kolejnych prawdopodobnych przejęć, które mogą nastąpić jeszcze w tym roku. Uważamy, że akwizycje powinny zwiększyć kompetencje spółki, zdywersyfikować jej działalność oraz przyczynić się do istotnej poprawy rentowności. Krakchemia WIG znormalizowany 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 10/08/ /24/ /12/ /28/ /14/ /08/ /24/ /11/2008 Cena rynkowa [PLN] 4,2 Kapitalizacja [mln PLN] 42,0 Ilość akcji [tys. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 6,8 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 3,1 Wycena DCF [PLN] 5,0 Wycena porównawcza [PLN] 6,5 Struktura akcjonariatu: Alma Market 50% Piecka Sławomir 15% PTE PZU 9% Pozostali 26% RAZEM 100% P 2008P 2009P 2010P 2011P Przychody 213,2 299,1 366,1 405,8 440,3 459,2 EBITDA 3,7 5,2 6,4 7,6 9,7 10,7 EBIT 3,2 4,5 5,3 6,4 8,3 9,0 Zysk netto 1,9 2,7 3,5 4,1 5,4 6,4 P/BV (x) 2,2 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 P/E (x) 11,2 15,4 11,9 10,1 7,8 6,6 EV/EBITDA (x) 9,9 7,6 6,6 5,5 4,2 3,6 EV/EBIT (x) 8,0 11,6 8,8 7,9 6,6 4,9 Analityk: Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (0-32) Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny spółki dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz analizę porównawczą do wybranych spółek notowanych na GPW. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na latach dała wartość 1 akcji na poziomie 6,5 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 5,0 PLN. Wycena końcowa 1 akcji jest średnią ważoną z tych metod i wynosi 5,4 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 70% 5,0 Wycena metodą porównawczą [PLN] 30% 6,5 Wycena 1 akcji [PLN] 5,4 Wyniki naszej wyceny wskazują, że akcje Krakchemii są obecnie notowane z ponad 29% dyskontem i dlatego wydajemy rekomendację KUPUJ. Zwracamy także uwagę, że w wycenie nie uwzględniliśmy prawdopodobnych przejęć, które mogą nastąpić jeszcze w tym roku. Uważamy, że akwizycje powinny zwiększyć kompetencje spółki, zdywersyfikować jej działalność oraz przyczynić się do istotnej poprawy rentowności. Zgodnie z naszymi prognozami przy cenie 4,2 PLN spółka będzie handlowana przy mnożniku P/E 08 na poziomie 11,9x. W kolejnych dwóch latach, w oparciu o nasze prognozy, wskaźnik ten maleje odpowiednio do 10,1x i 7,8x. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,2 - uwzględniający uzależnienie od głównego dostawcy granulatów. Główne założenia modelu: Model opiera się na założeniu, że kurs PLN w stosunku do EUR i USD pozostanie na obecnym poziomie (długoterminowo). Założyliśmy średnioroczny wzrost przychodów w latach na poziomie 4,8%, przy czym najniższą dynamikę wzrostu przychodów przyjęliśmy dla granulatów (4,2%). Szczegółowy opis założeń dotyczących przychodów znajduje się w osobnym rozdziale. W modelu nie uwzględniamy akwizycji, co uważamy za założenie ostrożne. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, oraz biorąc pod uwagę założenie o braku przejęć, w szczegółowym okresie prognozy nakłady CAPEX przekraczają poziom amortyzacji o ok. 30%. W okresie rezydualnym amortyzacja jest na poziomie wydatków inwestycyjnych. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy przyjęliśmy na poziomie 2%. Do obliczeń przyjęliśmy tys. szt. akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 19 lutego 2008 roku. Podsumowując metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 50,4 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 5,0 PLN. Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 366,08 405,78 440,33 459,16 475,84 492,77 509,34 526,15 543,19 560,53 EBIT [mln PLN] 5,28 6,40 8,29 9,05 9,42 9,79 10,15 10,52 10,89 11,26 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 1,00 1,22 1,58 1,72 1,79 1,86 1,93 2,00 2,07 2,14 NOPLAT [mln PLN] 4,28 5,18 6,72 7,33 7,63 7,93 8,22 8,52 8,82 9,12 Amortyzacja [mln PLN] 1,08 1,24 1,44 1,63 1,76 1,87 1,96 2,05 2,13 2,21 CAPEX [mln PLN] -1,63-2,23-2,42-2,07-2,14-2,22-2,29-2,37-2,44-2,52 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -5,63-4,04-3,51-1,91-1,70-1,72-1,68-1,71-1,73-1,76 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FCF [mln PLN] -1,90 0,16 2,22 4,98 5,55 5,86 6,21 6,49 6,77 7,05 DFCF [mln PLN] -1,74 0,13 1,66 3,35 3,36 3,18 3,02 2,83 2,64 2,46 Suma DFCF [mln PLN] 21,00 Wartość rezydualna [mln PLN] 77,38 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 27,18 Wartość firmy EV [mln PLN] 48,18 Dług netto [mln PLN] -2,22 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 50,40 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 5,0 Przychody zmiana r/r 22% 11% 9% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% EBIT zmiana r/r 17% 21% 30% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 3% NOPLAT zmiana 17% 21% 30% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 3% FCF zmiana r/r n.a. n.a. 1302% 124% 12% 6% 6% 5% 4% 4% FCF zmiana r/r [mln PLN] n.a. 2,05 2,06 2,75 0,57 0,31 0,34 0,28 0,28 0,27 Marża EBIT 1,4% 1,6% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Marża NOPLAT 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% CAPEX / Przychody 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% CAPEX / Amortyzacja 150% 180% 168% 127% 122% 119% 117% 116% 115% 114% Zmiana KO / Przychody 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Kalkulacja WACC 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% Udział kapitału własnego 77,0% 85,0% 82,8% 86,4% 89,8% 93,1% 96,4% 99,7% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% Udział kapitału obcego 23,0% 15,0% 17,2% 13,6% 10,2% 6,9% 3,6% 0,3% 0,0% 0,0% WACC 10,4% 10,9% 10,8% 11,0% 11,2% 11,4% 11,6% 11,8% 11,8% 11,8% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,9 4,8 5,0 5,3 5,6 6,1 6,3 6,6 6,9 7,3 1,0 4,6 4,8 5,0 5,3 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 1,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 beta 1,2 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 1,3 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 1,4 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 1,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 1,6 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 1,7 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,9 7,4 6,9 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,4 5,1 1,0 7,0 6,5 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,0 4,7 1,1 6,7 6,1 5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 4,6 4,4 beta 1,2 6,3 5,8 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,3 4,1 1,3 6,0 5,5 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,1 3,8 1,4 5,7 5,2 4,8 4,6 4,4 4,3 4,1 3,8 3,6 1,5 5,5 5,0 4,6 4,4 4,2 4,0 3,9 3,6 3,4 1,6 5,2 4,8 4,3 4,2 4,0 3,8 3,7 3,4 3,2 1,7 5,0 4,5 4,1 4,0 3,8 3,6 3,5 3,2 3,0 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 5,3 5,6 5,9 6,4 6,9 7,2 7,6 8,1 8,6 3,5% 5,0 5,2 5,5 5,9 6,3 6,6 6,9 7,3 7,7 4,0% 4,7 4,9 5,1 5,4 5,8 6,0 6,3 6,6 6,9 premia za ryzyko 4,5% 4,4 4,6 4,8 5,1 5,4 5,6 5,8 6,0 6,3 5,0% 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,5% 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 6,0% 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 6,5% 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 7,0% 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki wybranych spółek notowanych na GPW. Charakter działalności Krakchemii utrudnia dobór właściwej grupy porównawczej wśród spółek notowanych na GPW. Niemniej w procesie wyceny wykorzystaliśmy prognozy dla spółek, które zajmują się handlem jednak działają w innych obszarach niż Krakchemia. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Wskaźniki obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz na lata Waga roku 2008 wynosi 50%, lata 2009 i 2010 mają wagę 25%. W końcowej wycenie wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z 20 lutego 2008 roku. Porównując wyniki Krakchemii ze wskaźnikami wybranych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 65,0 mln PLN, co odpowiada 6,5 PLN na jedną akcję. Udział wyceny na podstawie analizy porównawczej w końcowej wycenie ustaliliśmy na poziomie 30%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Variant 8,6 7,9 6,9 10,0 7,2 5,7 13,2 9,6 7,3 Bomi 20,6 12,6 10,6 13,9 7,3 6,6 16,7 9,0 7,9 Eurocash 18,7 14,7 13,2 10,5 8,5 7,0 14,8 11,9 9,7 Mediana 18,7 12,6 10,6 10,5 7,3 6,6 14,8 9,6 7,9 Wycena wg wskaźnika [PLN] 6,6 5,2 5,7 6,7 5,6 6,5 7,8 6,1 6,7 Waga roku 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% Wycena wg wskaźników [PLN] 6,0 6,4 7,1 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto - Wycena 1 akcji [PLN] 6,5 Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE Wyniki finansowe za 3Q 07 nie należały do udanych. Zarówno sprawozdanie jednostkowe jak i skonsolidowane pokazały, że spółka osiąga niższe marże niż w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody jednostkowe w 3Q 07 wzrosły o niespełna 5% r/r przy spadku marży brutto na sprzedaży z 4,7% do 4,0%. Jednocześnie w wyniku wzrostu kosztów sprzedaży oraz zarządu marża na poziomie EBIT spadła z 1,3% do 0,8%, co implikuje spadek zysku EBIT z 0,8 mln PLN do 0,57 mln PLN. Po uwzględnieniu konsolidacji przejętego Maximexu przychody w 3Q 07 wzrosły o ponad 20% r/r. Podobnie jak w wynikach jednostkowych spadła rentowność na wszystkich poziomach. Marża EBIT w 3Q 07 spadła do 1,0%, a zysku netto do 0,5%. Jednostkowe wyniki finansowe spółki [tys. PLN] 3Q'06 3Q'07 zmiana r/r 1-3Q'06 1-3Q'07 zmiana r/r Przychody ,7% ,5% Zysk brutto ze sprzedaży ,5% ,1% EIBTDA ,0% ,8% EBIT ,4% ,3% Zysk netto ,8% ,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 4,7% 4,0% 5,3% 4,6% Marża EBITDA 1,6% 1,0% 1,9% 1,4% Marża EBIT 1,3% 0,8% 1,6% 1,2% Marża zysku netto 0,8% 0,4% 1,0% 0,7%, spółka Skonsolidowane wyniki finansowe spółki [tys. PLN] 3Q'06 3Q'07 zmiana r/r 1-3Q'06 1-3Q'07 zmiana r/r Przychody ,5% ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,4% ,6% EIBTDA ,4% ,8% EBIT ,2% ,1% Zysk netto ,4% ,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 4,7% 4,4% 5,3% 4,8% Marża EBITDA 1,6% 1,2% 1,9% 1,5% Marża EBIT 1,3% 1,0% 1,6% 1,3% Marża zysku netto 0,8% 0,5% 1,0% 0,7%, spółka Sytuacja spółki jest stabilna. Na koniec 3Q 07 Krakchemia miała 117 mln PLN środków obrotowych, w tym 35,5 mln PLN środków pieniężnych przy zobowiązaniach i rezerwach na poziomie 88,4 mln PLN. Spadek rentowności spółki traktujemy jako zjawisko krótkotrwałe związane m.in. z procesem łączenia z Maximexem. Wspomniane przejęcie wymusiło zmianę kanałów dostawców i zmianę polityki handlowej. Dlatego oczekujemy, że w perspektywie kilku kwartałów marże osiągane przez Maximex będą zbliżały się do poziomu jaki będzie osiągać sama Krakchemia. Strona 6

7 INFORMACJE O SPÓŁCE Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. Na mocy trójstronnej umowy, dotyczącej sprzedaży i dystrybucji, podpisanej z Basell Polyolefins Company N.V./SA, czołowym światowym producentem poliolefin, oraz z Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., liderem na polskim rynku produkcji i sprzedaży polietylenu i polipropylenu, Krakchemia jest obecnie jednym z 2 autoryzowanych polskich dystrybutorów tych firm. Rolą Krakchemii jest zaopatrywanie głównie małych i średnich firm zajmujących się przetwórstwem poliolefin. Duże firmy na ogół posiadają własne oddziały/sieć zaopatrzenia zapewniają sobie dostawę surowca. Spółka działa na terenie całej Polski. W ramach struktury spółki krajowy rynek dystrybucyjny został podzielony na trzy regiony: Południowy, Centralny i Zachodni. Na terenie Krakowa, w głównej siedzibie firmy, znajduje się centralna baza magazynowa o powierzchni 6 300m², a w pozostałej części kraju wynosi ona 2 700m². Centrum Logistyczne znajduje się w Płocku. Dodatkowo spółka rozbudowuje na terenie całego kraju punkty konsultacyjno doradcze, a także rozbudowuje patronacką sieć dystrybucyji. Sieć dystrybucji Źródło: Spółka Struktura akcjonariatu liczba akcji % akcji % głosów Alma Market* % 50% Piecka Sławomir % 15% PTE PZU % 9% Pozostali % 26% RAZEM % 100% *Alma Market zobowiązała się do nie sprzedawania posiadanych akcji do roku po cenie niższej niż 8,75 PLN (25% powyżej ceny emisyjnej). Źródło: spółka Strona 7

8 OFERTA SPÓŁKI Spółka oferuje artykuły chemiczne w następujących branżach: granulatów tworzyw sztucznych Krakchemia należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. W tym segmencie działalności dominujący udział w przychodach mają granulaty pochodzące od Basell Orlen Polyolefins, jedynego producenta w Polsce. folii opakowaniowych, Dział folii w swojej ofercie ma m.in. folie BOPP, poliolefinowe, stretch, PVC, polietylenowe. Mając na uwadze panujące trendy i dynamiczny rozwój rynku opakowań z tworzyw sztucznych Krakchemia systematycznie poszerza swoją ofertę. Spółka dysponuje maszyną do cięcia wzdłużnego folii BOPP oraz urządzeniem do przewijania folii stretch. Oferta tego działu skierowana jest głownie do drukarni fleksograficznych, producentów opakowań foliowych oraz zakładów produkcyjnych wykorzystujących folie opakowaniowe. pozostałych artykułów chemicznych (głównie odczynniki i produkty chemii organicznej i nieorganicznej), W zakresie tej grupy towarowej Krakchemia oferuje szeroką gamę odczynników chemicznych we wszystkich stopniach czystości mających zastosowanie w laboratoriach przemysłowych, naukowobadawczych, kontrolnych oraz szeregu innych. Spółka zajmuje się dystrybucją odczynników POCH S.A. na terenie Małopolski. Jest także autoryzowanym przedstawicielem następujących firm chemicznych: Fluka, Riedel-de Haen, Sigma i Aldrich, Merck. farb i lakierów, Segment chemii budowlanej, którego podstawowym asortymentem są: farby, lakiery, materiały budowlane i wykończeniowe swoją ofertę kieruje głównie do średniej wielkości i małych firm handlowych oraz usługowych. Asortyment znajdujący się w ofercie spółki cechuje się sezonowością sprzedaży, popyt kumuluje się w okresie wiosenno-letnim. handel maszynami i urządzeniami do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych Jest to najmłodszy dział, który jest na etapie budowy (jeden z celów emisji). Plany spółki zakładają wykorzystanie posiadanej sieci dystrybucji w celu sprzedaży maszyn. Silną stroną tego projektu jest także znajomość rynku i oczekiwan docelowych klientów, którzy zaopatrują się w Krachemii m.in. w granulaty. GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców. Prawie 70% przychodów Krakchemii generowane jest z dystrybucji poliolefinowych granulatów tworzyw sztucznych, których dostawcą jest jedyny w Polsce producent - BASELL ORLENPOLYOLEFINES (BOP). W celu zmniejszenia uzależnienia wyników od dystrybucji produktów BOP spółka zamierza rozszerzyć działalność m.in. o sprzedaż maszyn. Istotnym elementem tego procesu będą także akwizycje, których spodziewamy się jeszcze w 2008 roku. Ryzyko związane z fluktuacją cen surowców tworzyw sztucznych Sprzedaż granulatów tworzyw sztucznych stanowi główne źródło przychodów spółki. Zwracamy uwagę, że podstawowe surowce do produkcji granulatów tworzyw sztucznych są ropopochodne i ich ceny ulegają zmianom. Poziom cen granulatów tworzyw sztucznych przy stabilnej sprzedaży ilościowej wynikającej z popytu na rynku przetwórczym i producenckim ma istotny wpływ na przychody i realizowany wynik na sprzedaży. Ryzyko związane ze spływem należności Ze względu na specyfikę działalności i związaną z tym niską rentownością spółka musi kontrolować terminową spłatę należności. Przy wysokiej kapitałochłonności w przypadku pogorszenia rotacji należności może dojść do pogorszenia płynności spółki. Ryzyko podaży akcji ze strony głównego akcjonariusza. Alma Market zobowiązała się do nie sprzedawania posiadanych akcji do roku po cenie niższej niż 8,75 PLN (25% powyżej ceny emisyjnej). Spółka posiada wysoki stan zobowiązań. W przypadku pogorszenia kondycji finansowej klientów Krakchemii istnieje ryzyko pogorszenia płynności, co może mieć duże znaczenie szczególnie przy poziomie generowanych marż. Strona 8

9 PROGNOZA PRZYCHODÓW W naszej prognozie podzieliliśmy przychody na 4 gówne segmenty działalności: granulaty folie polipropylenowe maszyny i urządzenia dystrybucja innych produktów W modelu dominujący udział w przychodach mają granulaty. Wg naszych prognoz w 2008 roku przychody tej grupy asortymentowej będą stanowiły ok. 86% ogółu przychodów Krakchemii. W kolejnych latach prognozy udział tej grupy w ogóle przychodów stopniowo maleje do poziomu ok. 81%. CAGR17/08 przychodów z granulatów wynosi 4,2%. Zakładamy, że w kolejnych latach udział Krakchemii w krajowym rynku granulatów będzie stały i po uwzględnieniu przychodów Maximexu będzie wynosił ok. 6,7%. W końcowych latach prognozy zakładamy zużycie polioliefin w przeliczeniu na 1 mieszkańca na poziomie 35 kg. W segmencie sprzedaży folii zakładamy średnioroczny wzrost przychodów w latach na poziomie 7,4%. Założony wzrost przychodów, naszym zdaniem oddaje potencjał rynku oraz jest zgodny z intencjami spółki, żeby zdywersyfikować działalność spółki. Segment ten charakteryzuje się jedną z najwyższych rentowności wśród wszystkich segmentów. Najmłodszym obszarem działalności jest handel maszynami i urządzeniami. Spółka dopiero w drugiej połowie 2007 roku rozpoczęła sprzedaż maszyn. Szacujemy, że przychodu z tego obszaru w 2007 roku wyniosły ok. 1,7 mln PLN. W naszej prognozie założyliśmy wzrost przychodów w ciągu 3 kolejnych lat do poziomu 12 mln PLN. Dynamiczny wzrost przychodów z tego segmentu tłumaczymy dobrym rozeznaniem rynku oraz koniecznością rozwoju i modernizacji linii produkcyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dodatkowym czynnikiem będącym impulsem dla rozwoju tej działalności jest rosnąca ilość opadów, która będzie wymuszała wprowadzenie nowych technologii do utylizacji odpadów. Od roku 2013 średnioroczny wzrost przychodów w tym segmencie wynosi niespełna 4%. W obszarze dystrybucji pozostałych artykułów (odczynniki, farby, lakiery itp.) zakładamy CAGR17/08 przychodów na poziomie 4,8%. Biorąc pod uwagę wzrost rynku oraz silną sieć dystrybucji uważamy takie założenie za uzasadnione. Projekcja przychodów na lata Przychody * Granulaty 146,5 285,1 303,4 315,9 344,4 367,5 380,5 392,7 405,2 417,8 430,6 443,6 456,8 Folie polipropylenowe 12,6 12,6 16,0 20,6 24,8 28,9 31,0 32,3 33,7 35,0 36,4 37,8 39,2 Maszyny i urządzenia 0,0 0,0 1,7 4,7 8,0 12,0 13,2 14,3 15,3 16,2 17,1 17,9 18,8 Dystrybucja innych produktów 18,5 18,3 21,3 24,9 28,6 31,9 34,4 36,5 38,7 40,4 42,1 43,9 45,7 RAZEM 177,6 316,0 342,4 366,1 405,8 440,3 459,2 475,8 492,8 509,3 526,2 543,2 560,5 Zmiana % * Granulaty 10% 95% 6% 4% 9% 7% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Folie polipropylenowe 29% 0% 27% 29% 21% 17% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Maszyny i urządzenia 176% 70% 50% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 5% Dystrybucja innych produktów -27% -1% 16% 17% 15% 12% 8% 6% 6% 4% 4% 4% 4% RAZEM 5% 78% 8% 7% 11% 9% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Udział % * Granulaty 83% 90% 89% 86% 85% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 81% Folie polipropylenowe 7% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Maszyny i urządzenia 0% 0% 0% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Dystrybucja innych produktów 10% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * przy założeniu konsolidacji Maximexu od początku 2007 roku Strona 9

10 RYNEK I KONKURENCJA Głównym, rynki działalności spółki jest rynek granulatów. Z uwagi na dobrą koniunkturę gospodarczą w ostatnim czasie obserwuje się stały wzrost popytu na granulaty tworzyw sztucznych. W przeciągu kilku ostatnich lat wzrost rynku poliolefin w Polsce jest bardzo intensywny. W 2002 roku jego wielkość oceniano na ok. 730 tys. ton rocznie. Obecnie szacowany jest na ponad tys. ton i stale rośnie. Rynek granulatów szacowany można podzielić na rynek producencki i dystrybucyjny z udziałem odpowiednio 70% i 30%. Szacujemy, że w 2007 roku udział Krakchemii bez Maximexu w polskim rynku wynosił ok. 5%. Z kolei w samym rynku dystrybucyjnym Krakchemia miała ok. 17%. Po uwzględnieniu przejętego Maximexu spodziewamy się wzrostu w 2008 roku udziału spółki w całym rynku do poziomu ok. 6,7%. Na przestrzeni kilku ostatnich lat rynek charakteryzował się względnie stabilną sytuacją konkurencyjną i nie obserwowano znaczących zmian w udziałach poszczególnych konkurentów na rynku. W ostatnim czasie m.in. za sprawą Krakchemii zachodzą procesy konsolidacji rynku dystrybucji. W kolejnych latach należy oczekiwać dalszej konsolidacji dystrybutorów chemii. Efektem tego procesu, naszym zdaniem, będzie zmniejszenie liczby podmiotów działających na rynku ponieważ mniejsze firmy będą miały problemy z utrzymaniem rentowności i będą wypychane z rynku. Efektem konsolidacji rynku dystrybucyjnego będzie także wzmocnienie pozycji dystrybutorów względem producentów. W chwili obecnej polski rynek chemii jest rynkiem producenta. Spodziewamy się, że w ciągu kilku lat, szczególnie po istotnym zwiększeniu podaży chemii pozycja dużych i wiarygodnych dystrybutorów będzie silniejsza, co powinno wpłynąć stabilizująco na osiągane przez nich marże. Wartość rynku polioliefin w Polsce 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, , spółka Rynek poliolefin w Polsce [mld PLN] Roczne zużycie poliolefin w Polsce jest dwukrotnie mniejsze niż w państwach Europy Zachodniej. W Polsce jest to obecnie ok. 24 kg na osobę. Zużycie poliolefin w Polsce 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, , spółka Zużycie poliolefin na mieszkańca [kg] Strona 10

11 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 3,8 15,5 16,0 17,0 18,0 18,5 18,8 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5 Rzeczowe aktywa trwałe 1,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,2 6,6 6,8 7,1 7,4 7,6 7,8 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa obrotowe 58,0 120,7 130,6 140,4 145,2 147,5 148,8 149,1 148,5 148,0 152,4 157,5 Zapasy 12,7 18,3 20,3 22,5 24,5 25,5 26,4 27,4 28,3 29,2 30,2 31,1 Należności krótkoterminowe 44,3 66,5 76,3 84,5 91,7 95,7 99,1 102,7 106,1 109,6 113,2 116,8 Inwestycje krótkoterminowe 1,0 35,9 34,0 33,3 29,0 26,4 23,3 19,1 14,1 9,1 9,1 9,6 Aktywa razem 61,8 136,2 146,6 157,4 163,2 166,0 167,7 168,3 168,0 167,8 172,6 178,0 Kapitał (fundusz) własny 9,4 46,0 49,5 53,6 59,0 64,0 68,3 71,6 73,9 76,3 78,7 81,1 Kapitał (fundusz) podstawowy 5,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52,4 90,2 97,1 103,8 104,2 102,0 99,3 96,7 94,1 91,5 93,9 96,9 Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Zobowiązania długoterminowe 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 52,1 90,0 96,6 103,4 103,9 101,6 99,0 96,4 93,8 91,1 93,5 96,5 Pasywa razem 61,8 136,2 146,6 157,4 163,2 166,0 167,7 168,3 168,0 167,8 172,6 178,0 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaży 213,2 299,1 366,1 405,8 440,3 459,2 475,8 492,8 509,3 526,2 543,2 560,5 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 201,7 284,5 347,5 384,8 416,3 434,0 449,7 465,7 481,3 497,2 513,3 529,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11,5 14,6 18,6 21,0 24,0 25,1 26,1 27,1 28,0 29,0 29,9 30,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 8,9 10,4 12,7 14,0 15,1 15,4 16,0 16,5 17,1 17,7 18,2 18,8 Zysk (strata) na sprzedaży 2,6 4,2 5,8 7,0 9,0 9,7 10,1 10,5 10,9 11,3 11,7 12,1 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 0,6 0,3-0,5-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,2 4,5 5,3 6,4 8,3 9,0 9,4 9,8 10,2 10,5 10,9 11,3 Saldo działalności finansowej -0,8-1,1-0,9-1,3-1,7-1,2-1,0-0,7-0,5-0,3-0,3-0,3 Zysk (strata) brutto 2,4 3,4 4,4 5,1 6,6 7,9 8,5 9,1 9,7 10,2 10,6 10,9 Zysk (strata) netto 1,9 2,7 3,5 4,1 5,4 6,4 6,9 7,4 7,8 8,3 8,6 8,8 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7,6-3,6 0,6 2,8 4,8 7,1 7,7 8,0 8,4 8,7 9,0 9,4 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0,2-12,6-0,8-1,5-1,7-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,4 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5,0 51,1-1,7-2,0-7,3-8,3-9,2-10,4-11,4-11,4-6,8-6,4 Przepływy pieniężne netto -2,4 34,9-2,0-0,7-4,3-2,6-3,1-4,2-5,0-4,9-0,1 0,5 Środki pieniężne na początek okresu -0,5 1,0 35,9 33,9 33,3 29,0 26,4 23,2 19,1 14,0 9,1 9,0 Środki pieniężne na koniec okresu -2,9 35,9 33,9 33,3 29,0 26,4 23,2 19,1 14,0 9,1 9,0 9,6 Strona 11

12 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 40% 22% 11% 9% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% EBITDA zmiana r/r 41% 22% 20% 27% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 3% EBIT zmiana r/r 43% 17% 21% 30% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 3% Zysk netto zmiana r/r 46% 29% 17% 29% 19% 7% 7% 6% 6% 3% 3% Marża brutto na sprzedaży 4,9% 5,1% 5,2% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Marża EBITDA 1,7% 1,7% 1,9% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% Marża EBIT 1,5% 1,4% 1,6% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Marża netto 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% ROE 9,9% 7,4% 8,0% 9,5% 10,4% 10,4% 10,5% 10,8% 11,1% 11,1% 11,1% COGS / Przychody 95,1% 94,9% 94,8% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% 94,5% SG&A / Przychody 3,5% 3,5% 3,1% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% SG&A / COGS 3,7% 3,7% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% Stopa zadłużenia 66,2% 66,2% 65,9% 63,9% 61,4% 59,2% 57,5% 56,0% 54,5% 54,4% 54,4% Dług 33,7 33,7 33,5 28,0 22,5 17,0 11,5 6,0 0,5 0,0 0,0 D / (D+E) 24,8% 23,0% 21,3% 17,2% 13,6% 10,2% 6,9% 3,6% 0,3% 0,0% 0,0% D / E 32,9% 29,9% 27,1% 20,7% 15,7% 11,3% 7,4% 3,7% 0,3% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -25% -17% -20% -20% -13% -10% -7% -5% -3% -3% -3% Dług / kapitał własny 73% 68% 63% 48% 35% 25% 16% 8% 1% 0% 0% Dług netto -2,2-0,2 0,3-0,9-3,8-6,2-7,6-8,0-8,6-9,0-9,6 Dług netto / Kapitał własny -4,8% -0,5% 0,5% -1,6% -6,0% -9,1% -10,5% -10,8% -11,2% -11,5% -11,8% Dług netto / EBITDA -0,4 0,0 0,0-0,1-0,4-0,6-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7 Dług netto / EBIT -0,5 0,0 0,0-0,1-0,4-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 EV 39,8 41,8 42,2 41,0 38,2 35,8 34,4 34,0 33,4 32,9 32,4 Dług / EV 84,8% 80,7% 79,4% 68,3% 59,0% 47,6% 33,5% 17,8% 1,6% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 1,0% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% CAPEX / Amortyzacja 433,2% 150,4% 179,6% 168,5% 127,0% 121,8% 118,8% 116,8% 115,5% 114,7% 114,1% Amortyzacja / Przychody 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Zmiana KO / Przychody 2,6% 1,5% 1,0% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Zmiana KO / Zmiana przychodów 9,2% 8,4% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% Wskaźniki rynkowe 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P MC/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 P/E 15,4 11,9 10,1 7,8 6,6 6,1 5,7 5,4 5,1 4,9 4,7 P/BV 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 P/CE 12,2 9,1 7,8 6,2 5,2 4,9 4,6 4,3 4,1 3,9 3,8 EV/EBITDA 7,6 6,6 5,5 4,2 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 EV/EBIT 8,8 7,9 6,6 4,9 4,2 3,8 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 EV/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 FCF/EV -15,9% -4,5% 0,4% 5,4% 13,0% 15,5% 17,0% 18,3% 19,4% 20,6% 21,7% BVPS 4,6 5,0 5,4 5,9 6,4 6,8 7,2 7,4 7,6 7,9 8,1 EPS 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 CEPS 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 FCFPS -0,5-0,2 0,0 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 Payout ratio 0% 0% 0% 0% 25% 40% 60% 75% 75% 75% 75% DYield 0% 0% 0% 0% 3% 6% 10% 13% 14% 15% 15% Obliczenia dokonano dla ceny 4,2 PLN Strona 12

13 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Makler Papierów Wartościowych IT, media, handel, budownictwo Tel. (032) Andrzej Kubacki IT, chemia Tel. (032) Krzysztof Pado Przemysł drzewny i materiałów budowlanych Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 13

14 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 21 lutego 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 26 lutego 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje spółki Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 08 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji ,2 Kupuj 2 67% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 33% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Wydział Analiz, ul. 3-go Maja 23, Katowice, tel. (032) , fax (032) Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 14

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki. O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji

Opinia na temat oferty publicznej Spółki. O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Opinia na temat oferty publicznej Spółki O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Krakchemia jest firmą o ponad półwiecznej tradycji w dziedzinie handlu artykułami chemicznymi. Spółka działa na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 28.04.2017 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2016 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen branża paliwowa

PKN Orlen branża paliwowa RAPORT ANALITYCZNY branża paliwowa ISSN 1508-308X Warszawa, 06.10.03 Podwyższenie prognoz Do wysokiego poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku przyczynił się, obok sprzyjających czynników okołorynkowych,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Maj 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

TIM Komentarz do wyników za I kw r.

TIM Komentarz do wyników za I kw r. TIM Komentarz do wyników za I kw. 219 r. 28 maja 219 r., godz. 8: Duży wzrost marży brutto ze sprzedaży Grupa Kapitałowa TIM odnotowała bardzo dobry początek 219 roku, w szczególności na poziomie osiągniętej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r.

RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu. Biecz, r. RAPORT ROCZNY ZA 2017 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu Biecz, 30.04.2018 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2017 r. Dane podstawowe spółki Firma BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2015 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

RAPORT ROCZNY ZA 2015 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu RAPORT ROCZNY ZA 2015 R. BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu AUTORYZOWANY DORADCA: ART CAPITAL SP. Z O. O. www.art-capital.pl Biecz, 29.04.2016 r. Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2009 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 8 marca 2010 roku Najważniejsze wydarzenia w 2009 roku Połączenie

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo