P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu 9,29 PLN. W porównaniu do poprzedniego raportu zdecydowaliśmy się skorygować w górę nasze prognozy na 2010 rok. Wpływ na to mają nowe cenniki, co naszym zdaniem powinno poprawić ARPU w szczególności w segmencie video (częściowo było to już widoczne w 4Q 09 dzięki wprowadzeniu podwyżki w DTV, a kolejna podwyżka analogowa będzie widoczna już w wynikach za 1Q 10). W naszym modelu ostrożnie zakładamy, że ARPU w segmencie video w 2Q 10 (będzie już widoczny pełen efekt obu podwyżek) wyniesie 35,2 PLN. W 2010 roku oczekujemy, że EBIT wzrośnie z 102,47 mln PLN do 126,65 mln PLN. Poprawie powinien ulec również wynik netto. Zgodnie z naszymi prognozami zysk netto w 2010 roku powinien wynieść 86,0 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej P/E 10 wynosi 14,8x. W kolejnych dwóch latach przy dalszej redukcji zadłużenia i mniejszym kosztom finansowym wskaźnik ten spada do 11,3x i 9,3x. Pozytywnie oceniamy wyniki za 4Q 09. Przychody w tym okresie wzrosły o 10,1% r/r do poziomu 137,9 mln PLN. Wpływ na wyższe przychody miał wzrost liczby RGU oraz wzrost ARPU w szczególności w usługach telewizji. Na poziomie operacyjnym wyniki za 4Q 09 były nieznacznie wyższe od naszych prognoz jednak wpływ na to miały czynniki jednorazowe: i) wyższe pozostałe przychody operacyjne, w tym w szczególności VAT od zaniechanych inwestycji, co zwiększyło EBIT o 3,45 mln PLN, ii) niższe pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły jedynie 1,5 mln PLN. Zwracamy też uwagę, że wzrost wskaźnika OPEX/RGU w 4Q 09 do poziomu 18,83 PLN miał charakter jednorazowy (wpływ kosztów programu opcyjnego). Oczyszczony wskaźnik wyniósłby 17,5 PLN. Wynik EBITDA i EBIT w omawianym okresie poprawił się o odpowiednio o 12,2% i 25% r/r. Marża EBITDA zwiększyła się o 0,9 pkt % r/r do poziomu 52,4%. Marża EBIT z kolei zwiększyła się o 2,64 pkt % r/r do 21,7%. Wynik netto w 4Q 09 wyniósł 22,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 152 % r/r, na co istotny wpływ miał niższy podatek dochodowy, który w 4Q 09 wyniósł jedynie 1,98 mln PLN, podczas gdy w 4Q 08 było to 8,43 mln PLN. Podsumowując, naszym zdaniem perspektywy na 2010 rok są dla spółki dobre. Oczekujemy, że podjęte działania z 2009 roku ograniczające koszty oraz aktualne zmiany w cennikach pozwolą na poprawę wyników pomimo ciągle trudnej sytuacji na rynku płatnej telewizji i połączonych usług zintegrowanych. Istotna poprawa wyników w 2010 roku powinna wg nas częściowo zniwelować negatywny odbiór jaki wywołał zakup przez Multimedia obligacji wyemitowanej przez spółkę powiązaną z głównymi akcjonariuszami. Krok ten oceniamy negatywnie i był on sporym zaskoczeniem dla rynku, wpływającym na pogorszenie relacji z mniejszościowymi akcjonariuszami. Wycena DCF [PLN] 9,68 Wycena porównawcza [PLN] 8,90 Wycena końcowa [PLN] 9,29 Potencjał do wzrostu / spadku +12% Koszt kapitału 11,1% Cena rynkowa [PLN] 8,30 Kapitalizacja [mln PLN] 1271 Ilość akcji [mln. szt.] 153,2 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 8,84 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 6,79 Stopa zwrotu za 3 mc 5% Stopa zwrotu za 6 mc -4% Stopa zwrotu za 9 mc 22% Struktura akcjonariatu: M2 Investment Limited 32,31% Tri Media Holdings 16,85% UNP Holdings 7,24% Amplico PTE 5,87% PKO TFI 5,35% Pozostali 32,38% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice MMPL WIG znormalizowany P 2011P 2012P 12,0 Przychody [mln PLN] 419,5 475,4 526,3 575,1 607,4 640,6 11,0 EBITDA [mln PLN] 206,9 235,1 264,8 298,1 316,6 333,7 EBIT [mln PLN] 93,3 91,7 102,5 126,6 148,6 171,5 Zysk netto [mln PLN] 71,0 50,3 64,1 86,0 112,8 136,3 P/BV 2,2 2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 P/E 18,4 26,0 19,8 14,8 11,3 9,3 5,0 EV/EBITDA 7,4 6,8 5,8 4,8 4,1 3,7 EV/EBIT 16,4 17,5 15,1 11,3 8,8 7,3 01/05/ /17/ /31/ /15/ /29/ /10/ /21/ /02/ /15/ /29/2010 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 8,90 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 9,68 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 9,29 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 9,68 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 8,90 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 9,29 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnoszą jednocześnie cenę docelową do poziomu 9,29 PLN. W porównaniu do poprzedniego raportu zdecydowaliśmy się na podnieść nasze prognozy na 2010 rok. Wpływ na to mają nowe cenniki, co naszym zdaniem w szczególności powinno poprawić ARPU w segmencie video (częściowo było to już widoczne w 4Q 09 dzięki wprowadzeniu podwyżki w DTV, a kolejna podwyżka analogowa będzie widoczna już częściowo w wynikach za 1Q 10). W naszym modelu ostrożnie zakładamy, że ARPU w segmencie video w 2Q 10 (będzie już widoczny pełen efekt obu podwyżek) wyniesie 35,2 PLN. W 2010 roku oczekujemy, że EBIT wzrośnie z 102,47 mln PLN do 126,65 mln PLN. Poprawie powinien ulec również wynik netto. Zgodnie z naszymi prognozami zysk netto w 2010 roku powinien wynieść 86,0 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej P/E 10 wynosi 14,8x. W kolejnych dwóch latach przy dalszej redukcji zadłużenia i mniejszym kosztom finansowym wskaźnik ten spada do 11,3x i 9,3x. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Od końca 2011 roku zakładamy stałe kursy USD/PLN i EUR/PLN, odpowiednio na poziomie 2,70 i 3,90. Szczegółowe założenia dotyczące przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Jest to założenie ostrożne, gdyż zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli spółki rozmowy o przejęciach prowadzone są już od dłuższego okresu. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy pozostawiamy na poziomie 2% z uwagi na prawdopodobne działania konsolidacyjne. W długu netto ujmujemy także obligację nabytą od Tri Media Holdings Limited z terminem zapadalności roku. Nominał obligacji wynosi 150 mln PLN. Oprocentowanie obligacji jest oparte o oprocentowanie kredytu bankowego zaciągniętego przez spółkę z uwzględnieniem godziwej marży. Cena nabycia wyniosła 137,2 mln PLN. Jednocześnie zwracamy jednak uwagę, że zaangażowanie środków pozyskanych z refinansowaniu kredytu w obligację wyemitowaną przez spółkę powiązaną z głównymi akcjonariuszami jest przez nas oceniane negatywnie. Decyzja ta była sporym zaskoczeniem dla rynku i istotnie wpłynęła na pogorszenie relacji z mniejszościowymi akcjonariuszami. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 482,5 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 9,68 PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 575,1 607,4 640,6 665,9 687,9 705,8 723,6 742,0 759,9 775,4 EBIT [mln PLN] 126,6 148,6 171,5 167,0 165,8 185,6 201,4 214,7 225,8 234,0 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 24,06 28,23 32,59 31,74 31,50 35,27 38,27 40,80 42,89 44,46 NOPLAT [mln PLN] 102,6 120,3 138,9 135,3 134,3 150,4 163,2 173,9 182,9 189,6 Amortyzacja [mln PLN] 171,5 168,0 162,1 178,8 191,8 181,2 174,5 170,6 168,8 168,4 CAPEX [mln PLN] -146,1-133,0-206,0-213,1-150,6-154,6-158,5-162,5-166,4-169,8 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -3,2-1,0-1,0-0,8-0,7-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 124,8 154,3 94,1 100,2 174,8 176,5 178,7 181,5 184,7 187,7 DFCF [mln PLN] 115,9 130,4 72,1 69,6 109,8 100,2 91,7 84,2 77,4 71,1 Suma DFCF [mln PLN] 922,5 Wartość rezydualna [mln PLN] 2211,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 837,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 1759,7 Dług netto [mln PLN] 277,2 Wartość kapitału[mln PLN] 1482,5 Ilość akcji [mln szt.] 153,19 Wartość kapitału na akcję [PLN] 9,68 Przychody zmiana r/r 9% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% EBIT zmiana r/r 13% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 24% 17% 15% -3% -1% 12% 9% 7% 5% 4% FCF zmiana r/r 387% 24% -39% 7% 74% 1% 1% 2% 2% 2% Marża EBITDA 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% Marża EBIT 22% 24% 27% 25% 24% 26% 28% 29% 30% 30% Marża NOPLAT 18% 20% 22% 20% 20% 21% 23% 23% 24% 24% CAPEX / Przychody 25% 22% 32% 32% 22% 22% 22% 22% 22% 22% CAPEX / Amortyzacja 85% 79% 127% 119% 79% 85% 91% 95% 99% 101% Zmiana KO / Przychody 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 69% 74% 82% 85% 88% 90% 91% 91% 91% 92% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 31% 26% 18% 15% 12% 10% 9% 9% 9% 8% WACC 9,6% 9,8% 10,2% 10,4% 10,5% 10,6% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 0,7 9,10 9,59 10,19 10,93 11,37 11,84 12,41 13,07 14,81 0,8 8,64 9,08 9,60 10,25 10,63 11,03 11,52 12,08 13,52 0,9 8,21 8,60 9,07 9,63 9,97 10,32 10,73 11,21 12,42 beta 1,0 7,82 8,17 8,58 9,08 9,37 9,68 10,04 10,45 11,47 1,1 7,46 7,77 8,14 8,58 8,83 9,10 9,42 9,77 10,64 1,2 7,12 7,40 7,73 8,12 8,35 8,58 8,86 9,16 9,92 1,3 6,80 7,05 7,35 7,70 7,90 8,11 8,35 8,62 9,27 1,4 6,50 6,73 7,00 7,31 7,49 7,68 7,89 8,12 8,69 1,5 6,23 6,44 6,68 6,96 7,12 7,28 7,47 7,68 8,18 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 13,91 13,15 12,46 12,14 11,84 11,55 11,26 10,74 10,25 0,8 13,15 12,37 11,67 11,34 11,03 10,74 10,45 9,93 9,44 0,9 12,46 11,67 10,96 10,63 10,32 10,02 9,74 9,21 8,73 beta 1,0 11,84 11,03 10,32 9,99 9,68 9,38 9,10 8,58 8,11 1,1 11,26 10,45 9,74 9,41 9,10 8,81 8,53 8,02 7,55 1,2 10,74 9,93 9,21 8,89 8,58 8,29 8,02 7,51 7,06 1,3 10,25 9,44 8,73 8,41 8,11 7,82 7,55 7,06 6,61 1,4 9,80 8,99 8,29 7,97 7,68 7,40 7,13 6,65 6,21 1,5 9,38 8,58 7,89 7,57 7,28 7,00 6,74 6,27 5,84 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 3,0% 9,60 10,15 10,83 11,68 12,20 12,75 13,43 14,21 16,34 3,5% 9,10 9,59 10,19 10,93 11,37 11,84 12,41 13,07 14,81 4,0% 8,64 9,08 9,60 10,25 10,63 11,03 11,52 12,08 13,52 premia za ryzyko 4,5% 8,21 8,60 9,07 9,63 9,97 10,32 10,73 11,21 12,42 5,0% 7,82 8,17 8,58 9,08 9,37 9,68 10,04 10,45 11,47 5,5% 7,46 7,77 8,14 8,58 8,83 9,10 9,42 9,77 10,64 6,0% 7,12 7,40 7,73 8,12 8,35 8,58 8,86 9,16 9,92 6,5% 6,80 7,05 7,35 7,70 7,90 8,11 8,35 8,62 9,27 7,0% 6,50 6,73 7,00 7,31 7,49 7,68 7,89 8,12 8,69 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 1/3. Biorąc pod uwagę ostateczną wycenę na poziomie 8,90 PLN akcje spółki są notowane z ponad 7% dyskontem do obecnej ceny rynkowej na poziomie 8,30 PLN. Wycena 1 akcji wg mnożnika P/E wynosi 8,92 PLN, dla EV/EBIT jest to 7,46 PLN. Jednak korygując poziom amortyzacji, wycena spółki wg mnożnika EV/EBITDA jest istotnie wyższa i wynosi 10,31 PLN. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Cyfrowy Polsat 14,5 12,6 11,5 9,5 8,1 7,5 11,3 9,6 9,0 BSkyB 15,3 12,3 10,4 8,2 6,9 5,9 11,0 8,9 7,3 Time Warner Cable 12,4 11,2 9,4 5,4 5,2 4,7 10,0 9,8 8,9 Liberty Global 24,7 7,1 5,8 5,0 4,5 4,0 9,5 7,7 7,2 Cablevision Systems 13,5 12,6 10,2 6,2 6,0 5,1 10,9 10,0 8,4 Rogers Communications 13,0 12,4 10,3 6,0 6,2 5,9 9,6 10,0 9,7 ZON Multimedia Servicos 19,0 16,6 10,8 6,1 3,8 5,2 16,3 12,0 9,7 Telenet Group 15,1 12,7 11,0 6,5 6,1 5,8 11,7 10,0 9,0 Mediana 14,8 12,5 10,4 6,2 6,0 5,5 10,9 9,9 9,0 Multimedia Polska 14,8 11,3 9,3 5,3 4,9 4,4 12,4 11,1 9,0 Premia / dyskonto -0,4% -10,1% -9,9% -14,4% -19,7% -20,2% 13,8% 12,3% 0,1% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 8,3 9,2 9,2 10,0 10,6 10,6 7,1 7,3 8,3 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 8,92 10,31 7,46 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 8,90 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 1363,2, Bloomberg 5

6 WYNIKI FINANSOWE ZA 4Q 09 Pozytywnie oceniamy widoczne efekty podjętych działań mających na celu ograniczenie kosztów oraz poprawę rentowności. Przychody w 4Q 09 wzrosły o 10,1% r/r do poziomu 137,9 mln PLN. Wpływ na wyższe przychody miał wzrost liczby RGU oraz wzrost ARPU w szczególności w usługach telewizji. Na poziomie operacyjnym wyniki za 4Q 09 były nieznacznie wyższe od naszych prognoz jednak wpływ na to miały czynniki jednorazowe: i) wyższe pozostałe przychody operacyjne, w tym w szczególności VAT od zaniechanych inwestycji, co zwiększyło EBIT o 3,45 mln PLN, ii) niższe pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły jedynie 1,5 mln PLN. Wynik EBITDA i EBIT w omawianym okresie poprawił się o odpowiednio o 12,2% i 25% r/r. Marża EBITDA zwiększyła się o 0,9 pkt % r/r do poziomu 52,4%. Marża EBIT z kolei zwiększyła się o 2,64 pkt % r/r do 21,7%. Wynik netto w 4Q 09 wyniósł 22,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 152 % r/r, na co istotny wpływ miał niższy podatek dochodowy, który w 4Q 09 wyniósł jedynie 1,98 mln PLN, podczas gdy w 4Q 08 było to 8,43 mln PLN. Naszym zdaniem perspektywy na 2010 rok są dla spółki dobre. Oczekujemy, że podjęte działania ograniczające koszty w 2009 roku oraz zmiany w cennikach pozwolą na istotną poprawę wyników pomimo ciągle trudnej sytuacji na rynku płatnej telewizji i połączonych usług zintegrowanych. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 4Q'08 4Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 125,2 137,9 10,1% 475,4 526,3 10,7% Wynik na sprzedaży 23,2 25,7 10,8% 93,4 99,1 6,2% EBITDA 64,4 72,3 12,2% 235,1 264,8 12,6% EBIT 23,9 29,9 25,0% 91,7 102,5 11,7% Zysk netto 8,8 22,3 152,0% 50,3 64,1 27,6% Marża zysku brutto na sprzedaży 18,5% 18,7% 19,6% 18,8% Marża EBITDA 51,5% 52,4% 49,5% 50,3% Marża EBIT 19,1% 21,7% 19,3% 19,5% Marża zysku netto 7,1% 16,1% 10,6% 12,2% W 4Q 09 wskaźnik ARPU/RGU spadł r/r o 1,2% do poziomu 34,98 PLN. Zwracamy jednak uwagę, że porównanie q/q oznacza wzrost ARPU/RGU o 1,1%. Pozytywnie oceniamy wzrost ARPU/HC, który w 4Q 09 wyniósł 65,93 PLN i wzrósł o 3,5% q/q i o 7,2% r/r. Churn rate wyniósł na koniec 4Q 09 12,7%, co oznacza wzrost o 0,2 pkt % r/r. W segmencie video przychody wzrosły o 13,3 r/r do 69,5 mln PLN. Wpływ na to miał przyrost RGU do 696,3 tys. na koniec okresu, co oznacza wzrost o 6,4% r/r. Średnie ARPU/RGU wyniosło 34,6 PLN czyli wzrosło o 5,9% r/r oraz o 1,98% q/q. Wynik EBITDA segmentu video wyniósł 35,1 mln PLN i był wyższy niż w analogiczny okresie 2008 roku, kiedy to osiągnął poziom 30,4 mln PLN. Marża na tym poziomie wzrosła do 50,98% czyli o 1,1 pkt % r/r (w ujęciu q/q marża EBITDA spadła o 0,8 pkt % na co wpływ miały czynniki jednorazowe). Wynik EBIT segmentu w 4Q 09 wyniósł 20,4 mln PLN, w porównaniu do 16,2 mln PLN w 4Q 08. W obszarze usług głosowych przychody w 4Q 09 spadły o 1% r/r do poziomu 30,2 mln PLN. Pozytywny wpływ na poziom przychodów w tym segmencie ma w szczególności wzrost RGU, do 215,6 tys. czyli o 10% r/r, co przyczynia się do stabilizacji przychodów pomimo silnego spadku ARPU. Jak już zauważyliśmy, podobnie jak w poprzednich kwartałach, w 4Q 09 kontynuowany był spadek średniego wskaźnika ARPU/RGU do 39,95 PLN czyli o 14,5% r/r. Średnie ARPU/RGU dla telefonów kablowych w 4Q 09 spadło do 34,39 PLN (-9,34% r/r), dla PSTN spadło do 45,05 PLN (-16,46% r/r). Wynik EBITDA segmentu był niższy niż w 4Q 08 i wyniósł 9,56 mln PLN. Wynik EBIT segmentu kolejny kwartał z rzędu był ujemny i wyniósł -5,9 mln PLN. W segmencie internet spółka zwiększyła przychody o 12,74% r/r do 34,8 mln PLN. Decydujące znaczenie dla wyższych przychodów miał dynamiczny przyrost RGU do poziomu 323,18 tys. czyli o 16% r/r. Analizując średnie ARPU/RGU dostrzegamy wyhamowanie dynamiki spadku, co pozytywnie powinno wpływać na wyniki za 2010 rok. W 4Q 09 ARPU/RGU wyniosło 36,24 PLN, co oznacza spadek o 4,1% r/r, jednak równocześnie jest to wzrost q/q o 1,53%. Wynik EBITDA segmentu w omawianym okresie wyniósł 20,43 mln PLN. Marża EBITDA wzrosła o 2 pkt % r/r do poziomu 59,23%. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 8,13 mln PLN (marża EBIT wzrosła o prawie 7,8 pkt % r/r). 6

7 ARPU/RGU w segmencie video oraz marże operacyjne 35,0 60% 34,5 34,0 50% 33,5 33,0 40% 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 31,8 32,0 31,9 32,6 32,4 32,3 32,1 32,7 33,0 33,4 33,9 34,6 30% 20% 10% 30,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/RGU w segmencie usług głosowych oraz marże operacyjne 55,0 60% 50% 50,0 40% 45,0 30% 20% 40,0 35,0 52,4 53,1 52,6 51,4 49,5 48,2 46,4 47,7 42,8 41,8 41,0 40,0 10% 0% -10% -20% 30,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09-30% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/RGU w segmencie internet oraz marże operacyjne 46,0 70% 44,0 60% 42,0 50% 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 43,8 41,8 39,8 40,1 40,6 39,9 38,6 37,8 36,5 35,7 35,7 36,2 40% 30% 20% 10% 30,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) 7

8 ARPU/RGU blended (we wszystkich segmentach) oraz marże operacyjne 39,0 60% 37,0 50% 35,0 40% 33,0 31,0 29,0 37,8 37,4 36,8 37,0 36,7 35,8 35,4 35,4 34,5 34,4 34,6 35,0 30% 20% 27,0 10% 25,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/ HC oraz marże operacyjne 70,0 60% 65,0 50% 60,0 40% 55,0 50,0 45,0 54,5 55,5 55,1 57,8 58,5 58,6 59,4 61,5 61,4 62,4 63,7 65,9 30% 20% 10% 40,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 0% ARPU/HC [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) Liczba klientów spółki oraz wskaźnik RGU/unique customers 1, ,80 1, , ,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,43 1,46 1,46 1,52 1,57 1,62 1,67 1,71 1,74 1,78 1,80 1, ,00 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q' RGU/unique customers (lewa skala) Liczba klientów [tys.] (prawa skala) 8

9 Przyrost RGU w poszczególnych segmentach w ujęciu kwartalnym ,0% Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Video Usługi głosowe Internet przyrost bazy RGU [%](prawa skala) 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Przyrost liczby abonentów w ujęciu kwartalnym 30 5,0% 25 4,0% 20 3,0% , , Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Przyrost nowych abonentów [tys.] Przyrost bazy abonantów [%] (prawa skala) Tak jak w poprzednim raporcie w kolejnych kwartałach oczekujemy wzrostu przychodów i dalszej poprawy rentowności q/q na poziomie EBITDA oraz w szczególności EBIT, na co wpływ będą miały efekty podjętych działań z 2009 roku (ograniczenie kosztów oraz wzrost cen usług w szczególności w segmencie video). Pozytywny wpływ na rentowność będzie miała także stabilizacja na rynku walutowym. Zwracamy także uwagę, że dla marży EBIT istotne znaczenie będzie miała również mniejsza dynamika wzrostu amortyzacji. In minus na marże mogą wpływać nowe akcje promocyjne oraz wyższe koszty pozyskania nowego klienta i utrzymania dotychczasowej bazy abonentów. Jak widać na wykresie z przyrostem liczby nowych abonentów w 4Q 09 spółka zwiększyła bazę abonentów tylko o 3 tys. q/q. Biorąc pod uwagę inwestycję na rynku warszawskim jest to wynik słaby. Kolejne kwartały, bez dokonania akwizycji, nie powinny naszym zdaniem pokazać poprawy w tym zakresie. 9

10 ZMIANY W PROGNOZACH W porównaniu do poprzedniego raportu zdecydowaliśmy się na podnieść nasze prognozy na 2010 rok. Wpływ na to mają nowe cenniki, co naszym zdaniem w szczególności powinno poprawić ARPU w segmencie video (częściowo było to już widoczne w 4Q 09 dzięki wprowadzeniu podwyżki w DTV, a kolejna podwyżka analogowa będzie widoczna już częściowo w wynikach za 1Q 10). W naszym modelu ostrożnie zakładamy, że ARPU w segmencie video w 2Q 10 (będzie już widoczny pełen efekt obu podwyżek) wyniesie 35,2 PLN. W dalszym ciągu niepokoi nas jednak mały przyrost bazy abonentów. Uważamy, że 4Q 09, podobnie jak wcześniejsze kwartały, był słaby (w tym czasie przybyło ok. 3 tys. klientów q/q ) i w kolejnych kwartałach nie oczekujemy istotnego zwiększenia bazy klientów. Mała dynamika przyrostu bazy abonentów jest w dalszym ciągu kompensowana przez wzrost liczby abonentów korzystających z więcej niż jednej usługi. W 4Q 09 wskaźnik RGU/unique customers wzrósł do poziomu 1,83. W kolejnych kwartałach wskaźnik ten nadal powinien rosnąć, niemniej w dłuższym horyzoncie czasu oczekujemy spadku dynamiki jego przyrostu, co wpłynie na coraz mniejszą możliwość wzrostu przychodów r/r (przy coraz bardziej konkurencyjnym rynku płatnej telewizji). Zmiany w prognozach w stosunku do wcześniejszego raportu 2010 stare 2010 nowe zmiana 2011 stare 2011 nowe zmiana 2012 stare 2012 nowe zmiana Przychody [mln PLN] 560,4 575,1 2,6% 589,1 607,4 3,1% ,6 4,5% EBITDA [mln PLN] 289,1 298,1 3,1% 304,3 316,6 4,0% 314,8 333,7 6,0% EBIT [mln PLN] 113,6 126,6 11,5% 144,6 148,6 2,7% 156,6 171,5 9,5% Zysk netto [mln PLN] 80,8 86,0 6,5% ,8 0,7% ,3 8,1% Założenia dla modelu przychodów Przychody Usługi video [mln PLN] zmiana r/r 13% 12% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Usługi głosowe [mln PLN] zmiana r/r -1% 1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% Internet [ml PLN] zmiana r/r 13% 13% 10% 9% 8% 6% 3% 3% 3% 2% 2% Pozostałe [mln PLN] zmiana r/r 52% -15% 2% -5% -5% -5% -4% -4% -4% -3% -3% Razem [mln PLN] zmiana r/r 11% 9% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% ARPU per RGU Usługi video [PLN] 32,1 35,1 35,6 36,3 37,0 37,7 38,5 39,3 40,0 40,8 41,7 zmiana r/r 3% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Usługi głosowe [PLN] 41,4 38,6 37,0 35,7 34,7 33,7 32,8 32,1 31,6 31,1 30,6 zmiana r/r -13% -7% -4% -4% -3% -3% -3% -2% -2% -2% -2% Internet [PLN] 35,4 35,5 35,4 35,3 35,5 35,8 36,2 36,5 36,9 37,3 37,6 zmiana r/r -7% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Razem [PLN] 37,00 38,16 38,07 38,06 38,21 38,47 38,78 39,13 39,53 39,96 40,41 zmiana r/r -2% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10

11 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 933,5 1097,7 1071,0 1036,0 1079,8 1114,1 1073,0 908,5 892,5 884,3 881,9 883,4 Rzeczowe aktywa trwałe 803,0 836,8 811,0 776,2 819,7 853,4 811,4 783,7 766,6 757,2 753,6 753,7 Inwestycje długoterminowe 0,0 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa obrotowe 89,0 63,7 139,3 221,1 185,2 193,5 280,4 506,1 591,8 652,7 698,1 733,1 Zapasy 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Należności krótkoterminowe 60,6 56,8 64,6 68,2 71,9 74,8 77,2 79,3 81,3 83,3 85,3 87,1 Inwestycje krótkoterminowe 25,9 5,3 72,9 151,1 111,5 116,9 201,3 425,0 508,7 567,5 610,9 644,1 AKTYWA RAZEM 1022,5 1161,4 1210,3 1257,1 1265,0 1307,6 1353,4 1414,6 1484,3 1537,0 1580,0 1616,4 Kapitał (fundusz) własny 572,0 633,9 720,0 811,3 913,7 981,9 1053,9 1142,0 1208,6 1258,1 1298,1 1331,8 Zobowiązania i rezerwy 450,5 527,5 490,3 445,8 351,3 325,7 299,5 272,6 275,7 278,8 281,9 284,6 Rezerwy na zobowiązania 12,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kredyty pożyczki 323,1 420,4 375,4 325,3 225,1 195,1 165,1 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 Pozostałe zobowiązania 115,1 106,3 114,2 119,8 125,5 129,9 133,7 136,8 139,9 143,0 146,1 148,8 PASYWA RAZEM 1022,5 1161,4 1210,3 1257,1 1265,0 1307,6 1353,4 1414,6 1484,3 1537,0 1580,0 1616,4 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody 475,4 526,3 575,1 607,4 640,6 665,9 687,9 705,8 723,6 742,0 759,9 775,4 Amortyzacja 143,4 162,3 171,5 168,0 162,1 178,8 191,8 181,2 174,5 170,6 168,8 168,4 Zużycie materiałów 13,8 17,1 21,3 22,5 23,7 24,6 25,4 26,1 26,8 27,4 28,1 28,7 Usługi obce 136,9 155,1 157,4 162,4 170,8 177,6 183,4 188,7 194,1 199,6 205,1 210,0 Podatki i opłaty 21,5 21,1 20,3 22,5 24,3 26,1 26,7 27,0 27,2 27,5 27,7 27,8 Koszty pracy 63,3 68,5 70,8 75,9 80,1 83,2 86,0 88,2 90,5 92,7 95,0 96,9 Pozostałe koszty 3,1 2,9 2,5 2,6 2,9 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 Wartość sprzedanych mat. i tow. 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Zysk (strata) na sprzedaży 93,4 99,1 130,9 153,0 176,3 171,9 170,9 190,8 206,8 220,2 231,4 239,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,6 3,3-4,2-4,5-4,7-4,9-5,1-5,2-5,3-5,5-5,6-5,7 EBITDA 235,1 264,8 298,1 316,6 333,7 345,8 357,6 366,8 376,0 385,4 394,5 402,4 EBIT 91,7 102,5 126,6 148,6 171,5 167,0 165,8 185,6 201,4 214,7 225,8 234,0 Saldo działalności finansowej -22,3-20,7-19,8-9,3-3,3 1,3 7,2 9,7 17,5 21,5 24,4 26,6 Zysk (strata) brutto 69,4 81,8 106,9 139,3 168,2 168,3 173,0 195,3 218,9 236,3 250,2 260,6 Zysk (strata) netto 50,3 64,1 86,0 112,8 136,3 136,4 140,1 158,2 177,3 191,4 202,6 211,1 CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 252,5 257,5 276,6 291,6 303,2 314,9 325,5 330,3 334,9 341,1 347,5 353,3 Przepływy z działalności inwestycyjnej -234,2-334,1-132,1-113,8-186,8-194,5-128,6 4,3-129,6-129,6-130,7-131,9 Przepływy z działalności finansowej -179,5 58,4-76,8-99,6-156,1-114,9-112,6-110,9-121,6-152,7-173,5-188,2 Przepływy pieniężne netto -161,1-18,1 67,7 78,1-39,6 5,4 84,4 223,7 83,7 58,7 43,4 33,2 Środki pieniężne na początek okresu 184,1 24,9 4,8 72,5 150,6 111,0 116,4 200,8 424,5 508,3 567,0 610,4 Środki pieniężne na koniec okresu 24,9 4,8 72,5 150,6 111,0 116,4 200,8 424,5 508,3 567,0 610,4 643,6 11

12 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 10,7% 9,3% 5,6% 5,5% 4,0% 3,3% 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,0% EBITDA zmiana r/r 12,6% 12,6% 6,2% 5,4% 3,7% 3,4% 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,0% EBIT zmiana r/r 11,7% 23,6% 17,3% 15,5% -2,6% -0,7% 12,0% 8,5% 6,6% 5,1% 3,7% Zysk netto zmiana r/r 27,6% 34,2% 31,1% 20,8% 0,1% 2,8% 12,9% 12,1% 7,9% 5,9% 4,2% Marża EBITDA 50,3% 51,8% 52,1% 52,1% 51,9% 52,0% 52,0% 52,0% 51,9% 51,9% 51,9% Marża EBIT 19,5% 22,0% 24,5% 26,8% 25,1% 24,1% 26,3% 27,8% 28,9% 29,7% 30,2% Marża netto 12,2% 15,0% 18,6% 21,3% 20,5% 20,4% 22,4% 24,5% 25,8% 26,7% 27,2% Dług D /(D+E) 36% 31% 26% 18% 15% 12% 10% 9% 9% 9% 8% D / E 57% 45% 35% 22% 18% 14% 11% 10% 10% 9% 9% Odsetki / EBIT -20% -16% -6% -2% 1% 4% 5% 9% 10% 11% 11% Dług / kapitał własny 66% 52% 40% 25% 20% 16% 12% 11% 11% 10% 10% Dług netto Dług netto / kapitał własny 66% 42% 22% 12% 8% -3% -25% -31% -34% -37% -38% Dług netto / EBITDA 157% 102% 55% 34% 23% -10% -79% -99% -112% -120% -126% Dług netto / EBIT 406% 239% 118% 67% 47% -22% -156% -185% -201% -211% -217% EV Dług / EV 27% 26% 25% 18% 16% 15% 14% 15% 16% 17% 17% CAPEX / Przychody 33% 25% 22% 32% 32% 22% 22% 22% 22% 22% 22% CAPEX / Amortyzacja 31% 30% 28% 25% 27% 28% 26% 24% 23% 22% 22% Amortyzacja / Przychody 31% 30% 28% 25% 27% 28% 26% 24% 23% 22% 22% Zmiana KO / Przychody 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 42% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Wskaźniki rynkowe MC/S 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 P/E 19,8 14,8 11,3 9,3 9,3 9,1 8,0 7,2 6,6 6,3 6,0 P/BV 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 P/CE 5,6 4,9 4,5 4,3 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 EV/EBITDA 5,8 4,8 4,1 3,7 3,5 3,1 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 EV/EBIT 15,1 11,3 8,8 7,3 7,3 6,6 5,3 4,5 3,9 3,5 3,3 EV/S 2,9 2,5 2,2 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 FCF/EV 8,1% 10,7% 7,2% 8,0% 14,4% 16,1% 18,2% 20,2% 22,0% 23,6% 24,8% BVPS 4,1 4,7 5,3 6,0 6,4 6,9 7,5 7,9 8,2 8,5 8,7 EPS 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 CEPS 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 FCFPS 0,8 1,0 0,6 0,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 DPS 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 Payout ratio 0% 0% 25% 30% 50% 50% 50% 70% 80% 85% 88% DYield 0% 0% 2% 3% 5% 5% 6% 9% 11% 13% 14% 12

13 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Akumuluj Wycena poprzedniej rekomendacji 8,81 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 8,30 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 10 Kupuj 0 0% Akumuluj 4 57% Trzymaj 0 0% Redukuj 3 43% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 13

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2015 r.

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2015 r. INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2015 r. Publikacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2015 r. GTC poprawia wyniki operacyjne oraz sprzedaje aktywa niezwiązane z działalnością podstawową i restrukturyzuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE Q1-3 2018 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Podsumowanie wyników Q1-3 2018 mpln YTD 2018 YTD 2017 Zmiana Zmiana % Grupa razem Przychody ze sprzedaży 393,9 328,0 +65,8 +20% Przychody gotówkowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Everest Capital Warszawa, 6 października 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen branża paliwowa

PKN Orlen branża paliwowa RAPORT ANALITYCZNY branża paliwowa ISSN 1508-308X Warszawa, 06.10.03 Podwyższenie prognoz Do wysokiego poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku przyczynił się, obok sprzyjających czynników okołorynkowych,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo