P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN i utrzymujemy zalecenie redukuj. Przychody spółki w 3Q 09 wzrosły o ponad 11% r/r do poziomu 323,4 mln PLN. Wynik na działalności operacyjnej spadł o 29,3% r/r do 71,5 mln PLN. W segmencie DTH marża EBIT spadła r/r z 43,3% do 29,5%. Główny wpływ na spadek rentowności r/r miały wyższe koszty nominowane w EUR i USD czyli w szczególności koszty licencji programowych i koszty przesyłu sygnału. W segmencie MVNO strata EBIT zmniejszyła się do 9,6 mln PLN. Ogólnie w ramach wszystkich segmentów marża EBIT spadła z 34,8% do 22,1%. Wynik netto w 3Q 09 zamknął się kwotą 60,2 mln PLN i był niższy niż w 3Q 08 o 28,6%. W 2009 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 16% r/r do poziomu mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 263,6 mln PLN. Zysk netto w 2009 roku wg naszych założeń wyniesie 219,9 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 14,0 PLN spółka jest handlowana dla P/E 09 na poziomie 17,1x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 14,1x i 11,6x. Dla wskaźnika EV/EBITDA spółka jest handlowana przy mnożniku na poziomie 12,1x. Dopiero w 2010 i 2011 roku mnożnik ten spada do 9,3x i 7,7x. Zwracamy uwagę, że w kolejnych kwartałach należy się spodziewać istotnego spadku dynamiki przyrostu r/r bazy abonentów. Wpływ na to będzie mieć silna konkurencja na coraz bardziej nasyconym rynku oraz wprowadzenie nowego regulaminu, co istotnie zwiększa ryzyko, że część dotychczasowych klientów zerwie umowy (podpisze je na nowo korzystając z nowych okresów promocyjnych lub zrezygnuje z oferty spółki). Prognozowana poprawa wyników w 2010 i 2011 roku jest związana przede wszystkim z zakładaną stabilizacją kursu walutowego PLN względem USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,70 oraz 3,9. Zwracamy uwagę, że przyrost bazy klientów w tych latach będzie mniejszy niż to miało miejsce w przeszłości i spółka będzie musiała bronić swojej pozycji przed agresywnymi działaniami Cyfry+, telewizji n oraz coraz groźniejszego rywala, którym staje się TPSA. Pewne ryzyko dla Cyfrowego Polsatu stanowi również projekt platformy cyfrowej TVP. Jak na razie jest on jednak w fazie testów i biorąc pod uwagę problemy finansowe TVP, nie oczekujemy przynajmniej z tej strony istotnego zagrożenia dla spółki w perspektywie 2010 roku. Zwracamy również uwagę na przedstawiony w listopadzie br. projekt zmiany zasady udostępniania programów, który naszym zdaniem jest niekorzystny dla Cyfrowego Polsatu (spółka do tej pory korzysta na tym, że w ofercie konkurencji, czyli np. telewizji n, czy Cyfry+ brakuje otwartego kanału Telewizji Polsat). Dlatego też w naszej ocenie w sytuacji, kiedy docelowo wszyscy operatorzy będą mogli dołączać dowolnie do swoich ofert kanały nadawane bezpłatnie (FTA, FTV) w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, zwiększy się ryzyko zmiany struktury rynku. Wycena DCF [PLN] 12,2 Wycena porównawcza [PLN] 13,0 Wycena końcowa [PLN] 12,6 Potencjał do wzrostu / spadku -10% Koszt kapitału 11,2% Cena rynkowa [PLN] 14,00 Kapitalizacja [mln PLN] 3757 Ilość akcji [mln. szt.] 268,33 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 18,61 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 13,55 Stopa zwrotu za 3 mc -15% Stopa zwrotu za 6 mc -3% Stopa zwrotu za 9 mc 2% Struktura akcjonariatu: Polaris Finance B.V. 68,2% Pozostali 31,8% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Cyfrowy Polsat WIG znormalizowany P 2010P 2011P 2012P 20,0 Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV 61,4 12,8 12,0 8,6 6,4 5,2 18,0 16,0 14,0 12,0 P/E 33,1 11,5 17,1 14,1 11,6 11,0 10,0 EV/EBITDA 23,1 9,0 12,1 9,3 7,7 7,1 8,0 EV/EBIT 26,4 9,5 13,9 11,0 9,0 8,4 11/03/ /16/ /03/ /17/ /30/ /15/ /27/ /07/ /19/2009 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 13,0 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 12,2 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 12,6 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 12,2 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 13,0 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 12,6 W 2009 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 16% r/r do poziomu mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 263,6 mln PLN. Zysk netto w 2009 roku wg naszych założeń wyniesie 219,9 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 14,0 PLN spółka jest handlowana dla P/E 09 na poziomie 17,1x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 14,1x i 11,6x. Dla wskaźnika EV/EBITDA spółka jest handlowana przy mnożniku na poziomie 12,1x. Dopiero w 2010 i 2011 roku mnożnik ten spada do 9,3x i 7,7x. Zwracamy uwagę, że w kolejnych kwartałach należy się spodziewać istotnego spadku dynamiki przyrostu r/r bazy klientów. Wpływ na to będzie mieć coraz silniejsza konkurencja na coraz bardziej nasyconym rynku oraz zmiana regulaminów zwiększająca ryzyko, że część dotychczasowych klientów wypowie umowy (podpisze je na nowo korzystając z nowych okresów promocyjnych lub zrezygnuje z oferty spółki). WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu (szczegółowe założenia przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale): Średnioroczny kurs USD i EUR ustaliliśmy w 2009 roku na poziomie 3,11 i 4,30. W kolejnych latach zakładamy umocnienie PLN względem USD i EUR, docelowo do poziomu 2,7 i 3,9. Na obecnym etapie ze względu na niewystarczające informacje na temat przyszłego modelu biznesowego oferty dostępu do internetu, nasilającą się konkurencję na tym rynku i plany rozbudowy infrastruktury (dla szerokopasmowego internetu) przez dotychczasowych głównych graczy, nie decydujemy się zmieniać podstawowego modelu wyceny DCF dodając do niego usługę internetu. Zwracamy uwagę, że jest to podejście konserwatywne. W modelu wyceny zakładamy, że średnioroczny Capex z wyłączeniem zakupu dekoderów, wyniesie 4-5% rocznych przychodów. W modelu do wydatków inwestycyjnych dodaliśmy także wartość dekoderów, które będą udostępniane klientom na podstawie leasingu operacyjnego (zakładamy, że będzie to 67% nowych klientów). Udziały w sieci mpunkt wyceniliśmy wg ceny nabycia. W modelu nie ujęliśmy prognozy wyników nabytej sieci sprzedaży ze względu na ryzyko zmiany modelu biznesowego (obecnie mpunkt oferuje głównie produkty/usługi sieci Polkomtel, które mogą być konkurencyjne wobec przyszłej oferty zintegrowanej Cyfrowego Polsatu). Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej wynosi 2,0%. Zmniejszamy stopę wolną od ryzyka z 6,3% do poziomu 6,2%. Dług netto uwzględnia wypłatę całości dywidendy wypłacanej w 2009 roku w dwóch ratach. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 12,2 PLN. 2

3 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] -25 FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 1673 Wartość rezydualna [mln PLN] 4321 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1643 Wartość firmy EV [mln PLN] 3316 Dług netto [mln PLN] -134 Wartość udziałów w Punkt [mln PLN] 25 Wypłacona dywidenda -201 Wartość kapitału[mln PLN] 3273 Ilość akcji [mln szt.] 268 Wartość kapitału na akcję [PLN] 12,2 Przychody zmiana r/r 16,0% 5,0% 4,5% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% EBIT zmiana r/r -30,6% 24,5% 19,2% 3,9% 1,7% 3,5% 3,3% 2,9% 3,2% 3,2% NOPLAT zmiana r/r -30,6% 24,5% 19,2% 3,9% 1,7% 3,5% 3,3% 2,9% 3,2% 3,2% FCF zmiana r/r -63,9% 116,2% 32,4% 6,4% 2,3% 5,0% 4,2% 3,7% 3,8% 3,7% Marża EBITDA 23,1% 28,1% 31,3% 31,9% 31,8% 32,2% 32,5% 32,7% 32,9% 33,0% Marża EBIT 20,0% 23,7% 27,1% 27,1% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% Marża NOPLAT 16% 19% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% CAPEX / Przychody 9% 9% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% CAPEX / Amortyzacja 308% 200% 175% 158% 151% 143% 138% 134% 131% 128% Zmiana KO / Przychody 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% Udział kapitału własnego 91% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 9% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% WACC 10,8% 11,1% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,7 11,7 12,3 12,9 13,7 14,7 15,4 16,1 16,9 17,8 0,8 11,2 11,6 12,2 12,9 13,8 14,3 14,9 15,6 16,4 0,9 10,6 11,1 11,6 12,2 12,9 13,4 13,9 14,5 15,1 beta 1,0 10,2 10,6 11,0 11,5 12,2 12,6 13,0 13,5 14,0 1,1 9,7 10,1 10,5 11,0 11,5 11,9 12,2 12,6 13,1 1,2 9,3 9,7 10,0 10,4 10,9 11,2 11,5 11,9 12,3 1,3 9,0 9,3 9,6 9,9 10,4 10,6 10,9 11,2 11,6 1,4 8,6 8,9 9,2 9,5 9,9 10,1 10,3 10,6 10,9 1,5 8,3 8,5 8,8 9,1 9,4 9,6 9,8 10,1 10,3 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 17,2 16,3 15,5 15,1 14,7 14,4 14,1 13,4 12,9 0,8 16,3 15,4 14,5 14,2 13,8 13,4 13,1 12,5 11,9 0,9 15,5 14,5 13,7 13,3 12,9 12,6 12,3 11,7 11,1 beta 1,0 14,7 13,8 12,9 12,6 12,2 11,9 11,5 10,9 10,4 1,1 14,1 13,1 12,3 11,9 11,5 11,2 10,9 10,3 9,7 1,2 13,4 12,5 11,7 11,3 10,9 10,6 10,3 9,7 9,2 1,3 12,9 11,9 11,1 10,7 10,4 10,1 9,7 9,2 8,7 1,4 12,3 11,4 10,6 10,2 9,9 9,6 9,3 8,7 8,2 1,5 11,9 10,9 10,1 9,8 9,4 9,1 8,8 8,3 7,8 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 12,3 12,9 13,7 14,6 15,8 16,6 17,4 18,4 19,6 3,5% 11,7 12,3 12,9 13,7 14,7 15,4 16,1 16,9 17,8 4,0% 11,2 11,6 12,2 12,9 13,8 14,3 14,9 15,6 16,4 premia za ryzyko 4,5% 10,6 11,1 11,6 12,2 12,9 13,4 13,9 14,5 15,1 5,0% 10,2 10,6 11,0 11,5 12,2 12,6 13,0 13,5 14,0 5,5% 9,7 10,1 10,5 11,0 11,5 11,9 12,2 12,6 13,1 6,0% 9,3 9,7 10,0 10,4 10,9 11,2 11,5 11,9 12,3 6,5% 9,0 9,3 9,6 9,9 10,4 10,6 10,9 11,2 11,6 7,0% 8,6 8,9 9,2 9,5 9,9 10,1 10,3 10,6 10,9 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy oraz konsensus rynkowy na lata dla wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT. Jednak w wariancie podstawowym wyceny nie uwzględniamy wyceny wg mnożnika EV/EBITDA. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. Mnożniki P/E oraz EV/EBIT, które naszym zdaniem są najbardziej miarodajne wskazują, że akcje Cyfrowego Polsatu notowane są z 8-14% premią w 2009 roku w porównaniu do grupy porównawczej. Dla EV/EBITDA premia ta jest jeszcze większa jednak jest to związane z tym, że sieci kablowe mają inny poziom amortyzacji. Dlatego w ostatecznej wycenie nie uwzględniliśmy tego mnożnika. Z kolei porównanie do samej spółki BSkyB, która z wybranych spółek jest najbardziej podobna do Cyfrowego Polsatu, wskazuje że wskaźnik EV/EBITDA implikuje wycenę 1 akcji na poziomie 11,8 PLN, EV/EBIT sugeruje wycenę na poziomie 13,0 PLN, a mnożnik P/E wycenia 1 akcję spółki na 14,2 PLN. Średnia arytmetyczna z tych wycen wynosi 13,0 PLN. Ostatecznie porównując wyniki Cyfrowego Polsatu ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 13,0 PLN, czyli ponad 7% poniżej obecnej ceny rynkowej na poziomie 14,0 PLN. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Multimedia Polska 15,3 13,0 10,8 5,1 4,6 4,1 12,3 10,2 8,8 BSkyB 17,3 14,4 11,7 9,2 7,9 7,0 12,4 10,2 8,8 Time Warner Cable 14,1 11,9 10,9 5,7 4,7 4,5 11,0 8,7 8,8 Liberty Global 117,5 12,5 8,9 5,1 4,6 4,6 15,4 12,0 10,2 Mediana 15,3 13,0 10,8 5,1 4,6 4,1 12,3 10,2 8,8 Cyfrowy Polsat 17,1 14,1 11,6 12,1 9,3 7,7 13,9 11,0 9,0 Premia / dyskonto 5% 10% 7% 123% 100% 69% 13% 8% 2% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 13,4 12,7 13,0 6,4 7,3 8,7 12,5 13,0 13,8 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 13,0 7,4 13,0 Waga wskaźnika 50% 0% 50% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 13,0 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 3487, Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Cyfrowy Polsat Liberty Global Time Warner Cable BSkyB Multimedia Polska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

6 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 09 Przychody spółki w 3Q 09 wzrosły o ponad 11% r/r do poziomu 323,4 mln PLN. Wynik na działalności operacyjnej spadł o 29,3% r/r do 71,5 mln PLN. W segmencie DTH marża EBIT spadła r/r z 43,3% do 29,5%. Główny wpływ na spadek rentowności r/r miały wyższe koszty nominowane w EUR i USD czyli w szczególności koszty licencji programowych i koszty przesyłu sygnału. W segmencie MVNO strata EBIT zmniejszyła się do 9,6 mln PLN. Ogólnie w ramach wszystkich segmentów marża EBIT spadła z 34,8% do 22,1%. Saldo na poziomie finansowym w 3Q 09 wyniosło 2,2 mln PLN i było na podobnym poziomie co w 3Q 08, kiedy to wyniosło niespełna 2 mln PLN. Zwracamy uwagę, że w 4Q 09 oraz 1Q 10 porównanie salda finansowego r/r pokaże istotne pogorszenie wyniku r/r (we wcześniejszych kwartałach spółka korzystała na wycenie kontraktów forward). Wynik netto w omawianym kwartale zamknął się kwotą 60,2 mln PLN i był niższy niż w 3Q 08 o 28,6%. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'08 3Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 290,6 323,4 11,3% 796,7 1136,3 42,6% DTH 289,2 320,1 10,7% 1130,1 MVNO 0,6 3,1 401,4% 2,8 Pozostałe 0,8 0,1-86,4% 3,5 EBITDA 108,4 82,5-23,8% 165,9 347,8 109,6% DTH 128,5 100,2-22,0% 429,7 MVNO -10,1-7,4-38,5 Pozostałe -10,0-10,3-43,3 EBIT 101,2 71,5-29,3% 145,1 324,3 123,4% DTH 125,2 94,5-24,5% 419,3 MVNO -12,0-9,6-42,3 Pozostałe -11,9-13,3-52,7 Zysk netto 84,2 60,2-28,6% 113,4 332,2 192,9% Marża EBITDA 37,3% 25,5% 20,8% 30,6% Marża EBIT 34,8% 22,1% 18,2% 28,5% Marża zysku netto 29,0% 18,6% 14,2% 29,2%, spółka Po słabym 2Q 09 spółka w 3Q 09 pokazała wyższą dynamikę q/q przyrostu liczby nowych abonamentów. Niemniej porównanie r/r pokazuję, że rynek DTH jest już coraz bardziej nasycony i spółka nie jest w stanie utrzymać tak wysokiej dynamiki przyrostu bazy abonentów jak to miało miejsce w latach 2007/2008. W omawianym okresie przybyło 31,5 tys. abonentów w pakiecie familijnym i 41,1 tys. abonentów w pakiecie mini, w 3Q 08 było to odpowiednio 81,5 i 33,4 tys. abonentów. Na koniec września 2009 roku Cyfrowy Polsat miał ponad 2,916 mln abonentów. Z tego 80,33% abonentów korzystało z pakietu familijnego, a 19,67% z pakietu mini. W pakiecie familijnym średnie ARPU w 3Q 09 wyniosło 40,33 PLN, a w pakiecie mini 9,25 PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 0,12% i 7,6% r/r. Jednak w wyniku coraz większego udziału liczby abonentów korzystających z pakietów mini, średnie ARPU dla DTH spadło w 3Q 09 o 4,59% r/r. W 2010 roku w naszym modelu wyceny założyliśmy, że średnie ARPU z pakietu mini wzrośnie do poziomu 9,4 PLN, a z pakietu familijnego do 40,5 PLN w 4Q 10. Takie założenie będzie implikowało spadek r/r ARPU z DTH w kolejnych kwartałach w całym 2010 roku. Churn w 3Q 09 wzrósł do 10,1%, co wg naszych obliczeń oznaczało odpływ ponad 69 tys. klientów w kwartale. W przyszłości spodziewamy się dalszego zwiększenie tego wskaźnika, co będzie skutkiem m.in. wygasania dotychczasowych umów oraz nasilającą się walką pomiędzy platformami. W szczególności naszym zdaniem, kolejne trzy kwartały mogą rozczarować rynek zwiększoną liczbą rozwiązanych umów, co będzie efektem zmiany regulaminu świadczenia usług (klienci będą mogli rezygnować z oferty Cyfrowego Polsatu bez konieczności czekania na koniec okresu umowy). Docelowo w modelu wyceny wskaźnik churn podnieśliśmy z 11,9% do 12,7%. 6

7 Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Przychody [mln PLN] Marża EBIT Wskaźnik churn rate % % 8% 6% Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4% 2% 0% Liczba odpływu abonentów [tys.] (lewa skala) Wzrost bazy abonentów w ujęciu kwartalnym Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 0 Liczba abonentów [tys.] Przyrost kwartalny bazy abonentów [tys.] 7

8 Średnie ARPU w ujęciu kwartalnym 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 33,00 34,40 34,70 34,90 34,85 33,80 35,30 36,00 35,92 34,87 34,33 34,35 32,50 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 ARPU [PLN] WZROST WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Od kilku kwartałów wraz ze zmianą polityki sprzedaży coraz większa liczba dekoderów jest udostępniana klientom na podstawie leasingu operacyjnego. Wpływa to na zwiększenie aktywów trwałych spółki. Na koniec 3Q 09 wartość bilansowa zestawów odbiorczych wynosiła 65,4 mln PLN (na koniec 2008 roku było to 20,8 mln PLN). W modelu założyliśmy, że 67% nowym abonentom spółka będzie udostępniała zestawy odbiorcze na podstawie leasingu operacyjnego. Takie założenie determinuje wzrost wartości bilansowej zestawów odbiorczych na koniec 2009 roku do poziomu 83 mln PLN, a na koniec 2010 roku spodziewamy się wzrostu wartości zestawów odbiorczych do prawie 129 mln PLN. Wydatki inwestycyjne w segmencie DTH oraz wartość bilansowa zestawów odbiorczych 70,0 25,0 60,0 50,0 40,0 20,0 15,0 30,0 51,5 65,4 10,0 20,0 10,0 20,8 33,5 5,0 0,0 0,5 0,4 1,8 0,0 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 Wartość bilansowa zestawów odbiorczych [mln PLN] - lewa skala Wydatki inwestycyjne DTH [mln PLN] - prawa skala 8

9 Wydatki inwestycyjne wg segmentów w ujęciu kwartalnym 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,3 5,7 4,0 0,0 0,7 4,6 0,5 1,0 5,2 11,2 5,1 20,9 21,1 23,1 17,1 2,1 8,3 6,0 6,2 1,7 2,6 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 DTH [mln PLN] MVNO [mln PLN] Ogólne [mln PLN] W modelu wyceny zakładamy, że średnioroczny Capex z wyłączeniem zakupu dekoderów, wyniesie 4-5% rocznych przychodów. Do wydatków inwestycyjnych dodaliśmy także wartość dekoderów, które będą udostępniane klientom na podstawie leasingu operacyjnego. PROJKET ZMIANY PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH UDOSTĘPNIANIE PROGRAMÓW W połowie listopada 2009 roku zaprezentowano Projekt Planu Wdrażania Telewizji Cyfrowej w Polsce, który został opracowany w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. W projekcie planu znajdują się zapisy, że państwo Polskie ma obowiązek zapewnienia pełnego i powszechnego odbioru w systemie cyfrowym całości bezpłatnej oferty analogowej w momencie wyłączenia nadawania analogowego wszystkim obywatelom. Analizując przyszły wpływ tego projektu na działalność Cyfrowego Polsatu zwracamy w szczególności uwagę na zmianę przepisów regulujących obowiązek udostępniania programów (zasady must-offer). Zgodnie z projektem nadawcy programów będących odtworzeniem obecnej bezpłatnej oferty analogowej zobowiązani zostaną, pod rygorem cofnięcia posiadanych koncesji, do zaoferowania tych programów operatorom sieci i systemów celem ich rozprowadzania. Zmiany w zakresie zasady udostępniania programów, których uzasadnienie znajduje się w projekcie założeń do projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, są konsekwencją założenia, że umieszczanie wszystkich programów nadawanych w przyszłości w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemna nie powinno być obowiązkiem operatorów platform z uwagi na fakt, iż wielość nieodpłatnych programów naziemnych, jaka powstanie w wyniku zwielokrotnienia ilości programów nadawanych cyfrowo względem programów nadawanych analogowo, mogłaby w niektórych przypadkach wykluczyć jakakolwiek swobodę wyboru konkurencyjnych operatorów. Przedstawiona zmiana zasady udostępniania programów będzie naszym zdaniem niekorzystna dla Cyfrowego Polsatu, który do tej pory korzysta na tym, że w ofercie konkurencji, czyli telewizji n, czy Cyfry+ brakuje otwartego kanału Telewizji Polsat. Dlatego też w naszej ocenie w sytuacji, kiedy docelowo wszyscy operatorzy będą mogli dołączać dowolnie do swoich ofert kanały nadawane bezpłatnie (FTA, FTV) w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, zwiększy się ryzyko zmiany struktury rynku. Działaniami stymulującymi i zwiększającymi lojalność dotychczasowych klientów Cyfrowego Polsatu mają być atrakcyjne oferty cenowe oraz nowe usługi zintegrowane (połączenie telewizji, internetu i usług głosowych) oraz wartości dodane do samej usługi telewizji (np. wideo na życzenie). 9

10 OFERTA USŁUG ZINTERGOWANYCH Podstawową działalnością spółki jest nadal oferta dostępu do płatnej telewizji. Dodatkowo od września 2008 roku Cyfrowy Polsat oferuje usługi głosowe (MVNO). Po upływie ponad roku, tak jak oczekiwaliśmy, usługa ta nie spełnia początkowych oczekiwań samej spółki i w naszym modelu wyceny nie uwzględniamy istotnej zmiany w założeniach modelowych dla MVNO w porównaniu do poprzedniego raportu. Rynek usług głosowych jest bardzo konkurencyjny i naszym zdaniem jedynie w długim terminie usługa ta może być dodatkiem do pozostałych usług w zakresie telewizji oraz ewentualnie usług internetu. Trzecią usługą jaką ma zaoferować spółka jest dostęp do internetu. Planowany termin wprowadzenia do oferty usługi dostępu do internetu to 1Q 10. Po wprowadzeniu do oferty internetu Cyfrowy Polsat ma być pierwszą platformą satelitarną w Polsce sprzedającą usługi wiązane (multiplay). Naszym zdaniem siłą Cyfrowego Polsatu jest posiadana baza klientów. Dlatego jeżeli spółce uda się skonstruować atrakcyjną ofertę cenową dla internetu, to w kolejnych latach będzie można oczekiwać istotnego impulsu do wzrostu przychodów, szczególnie w sytuacji stagnacji w DTH. Oferta będzie konstruowana we współpracy ze Sferią oraz teoretycznie z innymi podmiotami, tam gdzie Sferia nie będzie dysponowała zasięgiem. W ten sposób Cyfrowy Polsat nie będzie musiał ponosić wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury. Z drugiej jednak strony spółka będzie jedynie pośrednikiem i naszym zdaniem będzie musiała oddawać znaczną część marży. Ze względu na niewystarczające informacje na temat przyszłego modelu biznesowego nowej usługi internetu, nasilającą się konkurencję na tym rynku i plany rozbudowy infrastruktury (dla szerokopasmowego internetu) przez dotychczasowych głównych graczy, nie decydujemy się na obecnym etapie zmieniać podstawowego modelu wyceny DCF dodając do niego usługę internetu. Zwracamy uwagę, że jest to podejście konserwatywne, gdyż z obecnej perspektywy przyszłe dodanie usługi internetu do modelu DCF powinno mieć pozytywny wpływ na wzrost wartości spółki. ZAKUP UDZIAŁÓW W SIECI SPRZEDAŻY mpunkt Jednym z elementów decydujących o przyszłym sukcesie oferty multiplay będzie własna sieć sprzedaży. Dotychczasowa sieć jest dobrze przystosowana do sprzedaży usługi telewizji jednak nie jest przygotowana do oferowania usług zintegrowanych. Dlatego Cyfrowy Polsat zdecydował się na zakup 45% udziałów w mpunkt, będącego trzecim pod względem wielkości dystrybutorem sieci Polkomtel (sieć ponad 200 salonów). Docelowo Cyfrowy Polsat chce przejąć pakiet 100% udziałów po wyrażeniu zgody przez UOKiK. Zgodnie z zapowiedziami pakiet kontrolny ma zostać nabyty za cenę proporcjonalną do ceny za nabyte 45% udziałów. Wyniki historyczne sieci mpunkt H'09 Przychody [mln PLN] 479,8 571,0 238 EBITDA [mln PLN] 6,4 9,4 4,8 Zysk netto [mln PLN] 1,9 1,5 marża EBITDA 1,3% 1,6% 2,0%, spółka W naszym modelu nie decydujemy się na konsolidację przejętej sieci (będzie ona miała przede wszystkim istotny wpływ na poziom przychodów grupy). Tłumaczymy to brakiem wystarczających informacji o przyszłym modelu biznesowy sieci. Zwracamy uwagę, że obecnie mpunkt sprzedaje głównie produkty/usługi sieci Polkomtel, które naszym zdaniem są konkurencyjne względem przyszłej oferty zintegrowanej Cyfrowego Polsatu. W wycenie uwzględniamy wartość udziałów w mpunkt wg ceny nabycia. 10

11 ZMIANY W PROGNOZIE WYNIKÓW W porównaniu do wcześniejszej prognozy zmniejszyliśmy prognozę przychodów w 2009 roku o ok. 4% do poziomu mln PLN. Jest to związane z coraz silniejszą konkurencją oraz stabilizacją ARPU w pakiecie familijnym. Wynik EBIT skorygowaliśmy w dół o 20% w wyniku wyższych kosztów dystrybucji i marketingu. Dodatkowo w modelu wzrasta poziom amortyzacji, co jest efektem zmiany sposobu udostępniania zestawów odbiorczych i zwiększeniem ilości dzierżawionego sprzętu. Zmiana w prognozach 2009 stare 2009 nowe zmiana 2010 stare 2010 nowe zmiana Przychody ,7% ,2% EBITDA ,4% ,6% EBIT ,1% ,8% Zysk netto ,2% ,0% Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 14,0 PLN spółka jest handlowana dla mnożnika P/E 09 na poziomie 17,1x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 14,1x i 11,6x. Mniej atrakcyjnie wygląda waluacja dla EV/EBITDA, która w 2009 roku wynosi 12,1x. Dopiero w 2010 i 2011 roku spada do 9,3x i 7,7x. Prognozowana poprawa wyników w 2010 i 2011 roku jest związana przede wszystkim z zakładaną stabilizacją kursu walutowego PLN względem USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,70 oraz 3,9. Zwracamy uwagę, że przyrost bazy klientów w tych latach będzie mniejszy niż to miało miejsce w przeszłości i spółka będzie musiała bronić swojej pozycji przed agresywnymi działaniami Cyfry+, telewizji n oraz coraz groźniejszego rywala, którym staje się TPSA. Pewne ryzyko dla Cyfrowego Polsatu stanowi również projekt platformy cyfrowej TVP. Jak na razie jest on jednak w fazie testów i biorąc pod uwagę problemy finansowe TVP, nie oczekujemy z tej strony istotnego zagrożenia dla spółki w perspektywie 2010 roku. 11

12 Projekcja przychodów na lata Przychody [mln PLN] Opłaty abonamentowe Sprzedaż i dzierżawa sprzętu Usługi przesyłania sygnału Pozostałe przychody operacyjne Razem Zmiana r/r Opłaty abonamentowe 48% 21% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Sprzedaż i dzierżawa sprzętu -5% -56% -11% 0% 3% 6% 3% 3% 3% 2% 2% Usługi przesyłania sygnału 42% 17% 13% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% Pozostałe przychody operacyjne 274% 94% -18% -3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Razem 43% 16% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Struktura Opłaty abonamentowe 86% 90% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% Sprzedaż i dzierżawa sprzętu 9% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Usługi przesyłania sygnału 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Pozostałe przychody operacyjne 3% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Liczba abonentów [mln] Pakiet familijny 2,29 2,42 2,49 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Pakiet mini 0,44 0,64 0,73 0,76 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 Razem 2,73 3,06 3,22 3,26 3,28 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 Przyrost abonentów [mln] Pakiet familijny 0,46 0,13 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pakiet mini 0,20 0,20 0,09 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,66 0,33 0,16 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARPU [PLN] Pakiet familijny 39,4 40,2 40,4 41,6 42,9 44,3 45,7 47,2 48,8 50,4 52,0 Pakiet mini 8,6 9,1 9,4 9,5 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 Razem 35,3 34,4 33,6 34,2 35,1 36,1 37,2 38,4 39,6 40,9 42,2 ARPU zmiana r/r Pakiet familijny 2% 2% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Pakiet mini 2% 6% 4% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Razem 2% -3% -2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 12

13 Założenia dla prognoz kosztów Koszty [mln PLN] Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu Koszty pracownicze Koszt własny sprzedanych zestawów Pozostałe koszty operacyjne Razem Koszty zmiana r/r Amortyzacja 13% 71% 50% 2% 15% 12% 10% 8% 7% 7% 6% Koszty licencji programowych 46% 61% -3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Koszty przesyłu sygnału 22% 48% 14% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% Koszty dystrybucji i marketingu 60% 26% -4% -3% 3% 5% 3% 3% 4% 4% 4% Koszty pracownicze 55% 7% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Koszt własny sprzedanych zestawów -37% -28% -2% -18% 1% 8% 4% 5% 4% 4% 4% Pozostałe koszty operacyjne 1% 182% -8% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Razem 16% 39% 0% 0% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Koszty struktura Amortyzacja 3% 4% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% Koszty licencji programowych 29% 34% 33% 34% 33% 32% 32% 31% 30% 30% 29% Koszty przesyłu sygnału 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Koszty dystrybucji i marketingu 27% 24% 23% 23% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Koszty pracownicze 9% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% Koszt własny sprzedanych zestawów 17% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% Pozostałe koszty operacyjne 7% 14% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe WNiP Rzeczowe aktywa trwałe Zestawy odbiorcze Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody Opłaty abonamentowe Sprzedaż i dzierżawa sprzętu Sprzedaż usług przesyłania sygnału Sprzedaż sprzętu elektronicznego Pozostałe przychody operacyjne Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu Koszty pracownicze Koszt zestawów odbiorczych Koszt sprzętu elektronicznego Pozostałe koszty operacyjne EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 43% 16% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% EBITDA zmiana r/r 143% -25% 28% 17% 5% 3% 5% 4% 4% 4% 4% EBIT zmiana r/r 162% -31% 25% 19% 4% 2% 3% 3% 3% 3% 3% Zysk netto zmiana r/r 187% -32% 22% 21% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 3% Marża EBITDA 36% 23% 28% 31% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% Marża EBIT 33% 20% 24% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% Marża netto 29% 17% 19% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Dług D /(D+E) 15% 9% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D / E 17% 10% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odsetki / EBIT 2% 1% 1% 2% 3% 5% 5% 6% 6% 6% 6% Dług / kapitał własny 38% 21% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto Dług netto / kapitał własny -46% -26% -34% -43% -48% -49% -50% -50% -49% -48% -48% Dług netto / EBITDA -33% -27% -38% -55% -71% -80% -86% -89% -89% -89% -89% Dług netto / EBIT -35% -31% -45% -64% -84% -96% -104% -108% -108% -109% -110% EV Dług / EV 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CAPEX / Przychody 7% 9% 9% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% CAPEX / Amortyzacja 324% 308% 200% 175% 158% 151% 143% 138% 134% 131% 128% Amortyzacja / Przychody 2% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% Zmiana KO / Przychody -1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów -2% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Wskaźniki rynkowe MC/S 3,3 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 P/E 11,5 17,1 14,1 11,6 11,0 10,7 10,3 9,9 9,6 9,3 9,0 P/BV 12,8 12,0 8,6 6,4 5,2 4,6 4,2 3,9 3,7 3,5 3,4 P/CE 10,8 14,4 11,5 9,7 9,1 8,7 8,3 7,9 7,6 7,4 7,1 EV/EBITDA 9,0 12,1 9,3 7,7 7,1 6,8 6,4 6,1 5,9 5,6 5,4 EV/EBIT 9,5 13,9 11,0 9,0 8,4 8,1 7,7 7,4 7,2 6,9 6,7 EV/S 3,2 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 FCF/EV 7,2% 3,2% 5,6% 7,7% 8,4% 8,7% 9,3% 9,8% 10,2% 10,7% 11,1% BVPS 1,1 1,2 1,6 2,2 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 EPS 1,2 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 CEPS 1,3 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 FCFPS 1,0 0,4 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 DPS 0,1 0,8 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 Payout ratio 33% 62% 65% 65% 65% 75% 80% 85% 90% 90% 90% DYield 1% 5% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 10% 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Redukuj Wycena poprzedniej rekomendacji 14,70 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 14,00 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 09 Kupuj 2 50% Akumuluj 1 25% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 25% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku Wyniki za dziewięć di ić miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki za 9 miesięcy 2009 r. Poprawa wyników operacyjnych Pozyskania

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierad stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwao w

Bardziej szczegółowo

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za pierwsze półrocze 2009 roku Konferencja prasowa Konferencja prasowa 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do

Bardziej szczegółowo

i dziewięć miesięcy 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku

i dziewięć miesięcy 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku Wyniki za trzy i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2009 roku 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 28 r. 13sierpnia 28 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia dotyczące Informacje zawarte w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku Wyniki za IV kwartał 2009 r. Wyniki za 2009 r. 18 marca 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku

Wyniki za I kwartał 2010 roku. 17 maja 2010 roku Wyniki za I kwartał 2010 roku 17 maja 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za Ipółrocze 2010 r. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. 1 Wyniki operacyjne Podsumowanie Liczba abonentów DTH wzrosła o 419 tys. rok do roku do 3.263.546 abonentów 41 tys. użytkowników usług

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za IV kwartał 2008 r. 26 lutego 2009 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za IV kwartał 2008 r. 26 lutego 2009 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za IV kwartał 28 r. Wyniki za 28 r. 26 lutego 29 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Raport SA-Q 4/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo