P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do 303,2 mln PLN i były o 10,8% niższe od konsensu rynkowego. Dość dobrze na tym tle wypadł poziom rentowności brutto ze sprzedaży, który wyniósł 40,1% (w 1Q 08 było to 40,5%) i wzrósł w porównaniu z bardzo słabym pod tym względem 4Q 08, kiedy zanotowano 38,4%. Na poziomie zysku operacyjnego spółka wypracowała 30,1 mln PLN ( 44,1% r/r, konsensus 40,9 mln PLN). Duży wpływ na taki wynik miał 22,9% r/r wzrost kosztów amortyzacji (w 4Q 08 spółka uruchomiła zakład na Ukrainie). EBITDA w 1Q 09 wyniosła 60,5 mln PLN ( 23,0% r/r, spadek rentowności na tym poziomie był nieznaczny z 21,0% do 20,0%). Ujemne saldo działalności finansowej Cersanit w 1Q 09 wyniosło 81,5 mln PLN (głownie z powodu osłabienia kursu PLN, które wpłynęło na przeszacowanie wartości kredytów w walutach obcych oraz powstanie kosztów z tytułu zrealizowanych i części niezrealizowanych walutowych instrumentów pochodnych). Spodziewaliśmy się, że ujemne saldo będzie jeszcze większe. Z naszych obliczeń wynika, że spółka zaksięgowała kilkadziesiąt mln PLN przychodów finansowych, których źródło nie zostało wprost przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Na poziomie netto spółka wykazała drugą z rzędu kwartalną stratę, która w 1Q 09 wyniosła 48,1 mln PLN (konsensus na poziomie 60,4 mln PLN). Zdaniem zarządu Cersanit od marca zaczął odczuwać pewne ożywienie popytu na swoje produkty. Nie spodziewamy się jednak, że odbicie będzie dynamiczne ale z drugiej strony można uznać, że sytuacja rynkowa ustabilizowała się. Spółce ma pomóc także przejście na prowadzenie rozliczeń z klientami w lokalnych walutach na rynkach wschodnich. Uważamy, że przy obecnym poziomie kursu PLN, w 2Q 09 Cersanit ma szanse wykazać pierwszy od 3Q 08 kwartalny zysk netto. Zwracamy uwagę, że spora ekspozycja na rynki wschodnie, która nie jest teraz zbyt dobrze postrzegana, w długim terminie powinna być korzystna dla spółki a okres kryzysu wykorzystany do wzmocnienia pozycji rynkowej kosztem słabej lokalnej konkurencji. Otwartym pytaniem jest na razie okres czasu jaki zajmie podniesienie się z kolan wschodnim gospodarkom. W najbliższych miesiącach popytowi na wyroby spółki nie będzie nadal sprzyjać utrudniony dostęp do kredytowania, wpływający na ograniczenie wydatków na wykończenie oraz remonty różnego rodzaju obiektów i mieszkań (w przypadku klientów indywidualnych dochodzi czynniki pogorszenia sytuacji na rynku pracy). Biorąc pod uwagę naszą obecną wycenę 1 akcji Cersanitu na poziomie 10,3 PLN (poprzednio 7,6 PLN), decydujemy się zmienić rekomendację ze SPRZEDAJ do REDUKUJ. Obecny poziom kursu spółki wskazuje na ponad 16% potencjał spadkowy. Na wzrost wyceny wpłynęło kilka czynników: przede wszystkim spory wzrost kursów spółek z grupy porównawczej a także nieznaczny spadek stopy wolnej od ryzyka. Zredukowaliśmy także zakładany poziom wydatków inwestycyjnych po 2011 roku, zwiększając jednocześnie efektywność wykorzystania mocy produkcyjnych w późniejszych latach naszej prognozy. Wycena DCF [PLN] 10,8 Wycena porównawcza [PLN] 9,9 Wycena końcowa [PLN] 10,3 Potencjał do wzrostu / spadku 16,2% Koszt kapitału 13,5% Cena rynkowa [PLN] 12,35 Kapitalizacja [mln PLN] 1 781,6 Ilość akcji [mln. szt.] 144,3 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 16,6 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 8,3 Stopa zwrotu za 3 mc 33,5% Stopa zwrotu za 6 mc 17,6% Stopa zwrotu za 9 mc 25,2% Struktura akcjonariatu: Michał Sołowow 48,6% Aviva OFE 10,1% ING OFE 9,1% Pozostali 32,2% Krzysztof Pado tel. (0 32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Cersanit WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 1455,2 1517,3 1409,7 1568,2 1801,1 2011,0 EBITDA [mln PLN] 324,6 339,7 307,5 355,5 408,2 453,5 EBIT [mln PLN] 232,1 233,9 182,5 228,2 283,1 324,4 Zysk netto [mln PLN] 121,1 7,7 27,1 127,4 178,4 218,5 P/BV 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 P/E 13,6 231,2 65,7 14,0 10,0 8,2 EV/EBITDA 7,4 8,6 9,3 7,5 6,2 5,3 EV/EBIT 10,3 12,5 15,6 11,7 9,0 7,4 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Cersanit opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 9,9 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 10,8 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 10,3 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 10,8 Wycena metodą porównawczą 50% 9,9 Wycena 1 akcji Cersanitu [PLN] 10,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Spadek sprzedaży na poszczególnych segmentach branżowych (płytki, ceramika, pozostały asortyment łazienkowy) w 1Q 09 był porównywalny i wyniósł 19 21% r/r. Biorąc pod uwagę podział na segmenty geograficzne w 1Q 09 sprzedaż krajowa w porównaniu z 1Q 08 skurczyła się o 9,4%, eksport do krajów UE spadł o 23,4% a sprzedaż w krajach poza UE załamała się o 34,7%. Na rynkach Europy Wschodniej, oprócz kryzysu gospodarczego, negatywny wpływ na sprzedaż miał zdaniem spółki okresowy brak dostępności walut obcych. Z wypowiedzi zarządu zawartych w sprawozdaniu finansowym wynika, że najgorsze dla spółki były dwa pierwsze miesiące roku (podobne uważa zarząd giełdowego konkurenta, Ceramiki Nowej Gali). Od marca można było już zauważyć pewną poprawę koniunktury, ale nie sądzimy, że popyt odrodzi się w dynamiczny sposób. Zapotrzebowanie na artykuły ceramiczne i sanitarne generowane jest głównie przez rynek odtworzeniowy. Zainteresowanie konsumentów przeprowadzaniem remontów jest obecnie ograniczane przez utrudniony dostęp do kredytowania czy gorszą sytuację na rynku pracy. Pewną przewagą Cersanitu jest oferta kierowana w dużym stopniu do segmentu ekonomicznego i średniego. Spółka powinna wykorzystać także kryzys na Ukrainie i w Rosji do umocnienia swojej pozycji na tamtejszych rynkach dzięki posiadaniu lokalnych zakładów produkcyjnych. Zwracamy uwagę, że ekspansja na Wschodzie spowodowała, że krajowe zakłady spółki muszą część produkcji uplasować na rynkach Europy Zachodniej. Jak przyznawał prezes Cersanitu na początku kwietnia, efekty są na razie słabe z powodu kryzysu, jednak prowadzone są rozmowy z dużymi odbiorcami. W 2009 roku oczekujemy, że przychody spółki spadną do 1,41 mld PLN. Na poziomie EBITDA oczekujemy zysku w wysokości 307,5 mln PLN a wynik EBIT zgodnie z naszą prognozą spadnie do 182,5 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 09 wynosi 9,3x a w kolejnym roku spada do 7,5x. Daje to premię wycenie rynkowej spółki na poziomie odpowiednio 29,2% oraz 8,7%. Uważamy, że obecnie premia w stosunku do konkurencji nie jest w pełni uzasadniona, choćby ze względu na duże ryzyko inwestycji na rynkach wschodnich (uważamy, że rynki te mają spore perspektywy ale okres czasu, po którym plany staną się rzeczywistością jest dużym znakiem zapytania; dodatkowo w krótszym terminie należy uwzględniać ryzyko problemów z wypłacalnością tamtejszych kontrahentów) oraz wysokie zadłużenie spółki (dług netto/ebitda 09=3,5x, z perspektywą ograniczenia w przypadku braku większych inwestycji w 2010 roku). Nasza obecna wycena sugeruje cenę docelową na poziomie 10,3 PLN. W związku z tym nasza rekomendacja brzmi REDUKUJ. W przypadku wyraźnie lepszych wyników za 2Q 09 i 3Q 09, szczególnie przy znacznym wyhamowaniu dynamiki spadku sprzedaży w ujęciu rocznym oraz poprawie rentowności netto ze sprzedaży przynajmniej w okolice poziomu zanotowanego w 2008 roku (10,3% osiągnięte w 1Q 09 byłoby w takim scenariuszu dołkiem ), jesteśmy w średnim terminie skłonni zmienić nasze nastawienie do spółki na bardziej pozytywne. Zwracamy jednak uwagę, że nasza wycena zakłada dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w latach roku, co w naszej opinii czyni obecne przyjęte założenia do wyceny raczej optymistycznymi. 2

3 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (6,34%, w poprzednim modelu było to 6,39%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta uwzględniający poziom zadłużenia spółki. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2018/2008) prognozujemy na poziomie 5,1%. Spodziewamy się, że Cersanit sprzeda w 2009 roku płytki ceramiczne o łącznej wartości 955,4 mln PLN i ceramikę sanitarną za 283,5 mln PLN. W szczegółowym okresie naszej prognozy zakładamy, że udział sprzedaży płytek ceramicznych będzie generował 67 68% przychodów ze sprzedaży grupy, w zależności od tempa wzrostu mocy produkcyjnych. Naszym zdaniem udział ceramiki sanitarnej zwiększy się z 20% na koniec 2008 roku do 21% w najbliższych latach. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży, po spadku w 2008 roku do 42,5%, w tym roku spadnie do 41,0%. Pozytywny wpływ osłabienia PLN na tym poziomie zostanie zrównoważony przez m.in. przez wyższe koszty stałe związane z produkcją na Ukrainie przy słabym wykorzystaniu mocy produkcyjnych (zakładamy także, że spadnie także wykorzystanie mocy w innych zakładach). Spodziewamy się, że efekty działań optymalizujących koszty (program Arka Noego ) w większym stopniu przełożą się na rentowność brutto ze sprzedaży w 2010 roku Zakładamy, że w dłuższym terminie wskaźniki rotacji zapasów spadnie z 98 dni w 2008 roku (przy przejściowym wzroście w 2009 roku do 105 dni) do około 85 dni a wskaźnik rotacji należności ze 123 dni w 2008 roku do około 110 dni w 2011 roku. W 1Q 09 spółka zamotała wzrost zapasów zarówno w stosunku do końca 4Q 08 (+6%) jak i 1Q 08 (+66%), z drugiej strony ograniczono wielkość należności odpowiednio o 17% i 9% (i to pomimo osłabienia kursu PLN). W stosunku do poprzedniego modelu ograniczyliśmy planowany wzrost mocy produkcyjnych oraz CAPEX w latach z 884 mln PLN do 751 mln PLN. Zakładamy, że CAPEX w okresie rezydualnym będzie równy amortyzacji z 2018 roku. Przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN i USD/PLN odpowiednio na poziomie 4,4 oraz 3,3. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,023 tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 22 czerwca 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 10,8 PLN. 3

4 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1 409, , , , , , , , , ,2 EBIT [mln PLN] 182,5 228,2 283,1 324,4 354,1 374,3 384,6 393,7 402,3 409,0 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 34,7 43,4 53,8 61,6 67,3 71,1 73,1 74,8 76,4 77,7 NOPLAT [mln PLN] 147,8 184,8 229,3 262,7 286,8 303,2 311,5 318,9 325,9 331,3 Amortyzacja [mln PLN] 125,0 127,3 125,1 129,1 133,3 135,3 135,7 136,5 137,5 138,2 CAPEX [mln PLN] -95,1-78,4-141,1-153,6-155,9-127,0-133,4-136,7-137,6-138,4 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 68,8-2,2-39,5-47,0-51,7-39,2-22,6-19,7-18,8-16,9 FCF [mln PLN] 246,6 231,5 173,8 191,2 212,6 272,3 291,2 299,0 306,9 314,2 DFCF [mln PLN] 234,8 200,6 136,7 136,1 136,8 158,4 152,8 141,2 130,2 119,7 Suma DFCF [mln PLN] 1 547,3 Wartość rezydualna [mln PLN] 3 433,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1 308,0 Wartość firmy EV [mln PLN] 2 855,3 Dług netto [mln PLN] 1 302,0 Wartość kapitału[mln PLN] 1 553,3 Ilość akcji [mln szt.] 144,3 Wartość kapitału na akcję [PLN] 10,8 Przychody zmiana r/r -7,1% 11,2% 14,9% 11,7% 7,5% 5,3% 2,9% 2,4% 2,3% 2,0% EBIT zmiana r/r -22,0% 25,0% 24,1% 14,6% 9,2% 5,7% 2,7% 2,4% 2,2% 1,7% FCF zmiana r/r - -6,1% -24,9% 10,0% 11,2% 28,1% 6,9% 2,7% 2,6% 2,4% Marża EBITDA 21,8% 22,7% 22,7% 22,5% 22,5% 22,4% 22,2% 22,1% 22,0% 21,9% Marża EBIT 12,9% 14,6% 15,7% 16,1% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,3% Marża NOPLAT 10,5% 11,8% 12,7% 13,1% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3% 13,2% CAPEX / Przychody 6,7% 5,0% 7,8% 7,6% 7,2% 5,6% 5,7% 5,7% 5,6% 5,5% CAPEX / Amortyzacja 76,1% 61,6% 112,7% 119,0% 116,9% 93,9% 98,3% 100,1% 100,1% 100,1% Zmiana KO / Przychody -4,9% 0,1% 2,2% 2,3% 2,4% 1,7% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 63,9% 1,4% 17,0% 22,4% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% 6,34% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta lewarowana 1,43 1,35 1,28 1,20 1,13 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 13,51% 13,08% 12,75% 12,36% 11,99% 11,58% 11,34% 11,34% 11,34% 11,34% Udział kapitału własnego 46,16% 52,93% 60,68% 68,10% 75,36% 82,33% 90,24% 94,83% 100,00% 100,00% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% Udział kapitału obcego 53,84% 47,07% 39,32% 31,90% 24,64% 17,67% 9,76% 5,17% 0,00% 0,00% WACC 9,65% 9,91% 10,23% 10,45% 10,60% 10,66% 10,85% 11,08% 11,34% 11,34% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 4

5 Wrażliwość modelu DCF: stopa wolna od ryzyka / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 6,19% 8,6 9,3 10,1 11,1 12,3 13,9 16,0 18,9 6,24% 8,5 9,2 10,0 11,0 12,2 13,8 15,8 18,7 Stopa wolna od ryzyka 6,29% 8,4 9,1 9,9 10,9 12,1 13,6 15,6 18,4 6,34% 8,4 9,0 9,8 10,8 12,0 13,5 15,5 18,2 6,39% 8,3 8,9 9,7 10,7 11,8 13,3 15,3 17,9 6,44% 8,2 8,9 9,6 10,6 11,7 13,2 15,1 17,7 6,49% 8,1 8,8 9,5 10,5 11,6 13,0 14,9 17,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 2,00% 13,9 15,3 17,2 19,6 22,9 27,8 35,6 50,0 3,00% 11,7 12,8 14,1 15,9 18,1 21,2 25,8 33,1 Premia za ryzyko 4,00% 9,9 10,7 11,7 13,0 14,6 16,7 19,7 23,9 5,00% 8,4 9,0 9,8 10,8 12,0 13,5 15,5 18,2 6,00% 7,1 7,6 8,2 9,0 8,9 9,9 11,2 13,0 7,00% 5,1 5,5 6,0 6,5 7,1 7,9 8,9 10,1 8,00% 4,1 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 7,0 7,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Cersanit ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie mln PLN, co odpowiada 9,9 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. W nasza obecna wycena nadal wskazuje na stosunkowo sporą premię z jaką notowany jest Ceransit w porównaniu do konkurencji. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 12,35 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Cersanit jest notowany z 3,5% premią w roku Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka będzie handlowana z 35,4% premią. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku premia Cersanitu wynosi ponad 8,7%. Nieznaczne dyskonto przy wycenie spółki pojawia się dopiero w 2011 roku, przy założeniu udanej realizacji strategii wzrostu na rynkach wschodnich. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Nowa Gala 13,3 11,9 9,5 5,9 5,4 4,8 11,9 10,4 8,5 Decora 14,7 8,8 7,6 6,7 6,6 5,9 8,9 8,8 7,7 Śnieżka 13,1 11,3 11,0 7,7 7,3 7,2 9,5 9,0 8,9 Panariagroup 24,1 9,0 7,0 5,0 4,1 55,7 15,3 9,9 Granitifiandre 14,2 10,7 7,9 5,1 4,1 3,6 11,7 8,3 6,7 Geberit 15,5 15,1 13,6 9,5 9,4 8,3 11,4 11,3 9,8 Masco Corp 40,9 15,0 14,7 9,8 7,6 36,1 15,1 10,6 Uralita 16,2 15,8 14,3 7,4 7,2 6,7 11,1 10,8 9,8 Mediana 14,5 13,5 10,2 7,2 6,9 6,3 11,6 10,6 9,3 Cersanit 65,7 14,0 10,0 9,3 7,5 6,2 15,6 11,7 9,0 Premia/dyskonto do Cersanitu 354,9% 3,5% 2,2% 29,2% 8,7% 1,0% 35,4% 10,8% 3,6% Wycena wg wskaźnika 2,7 11,9 12,6 7,9 10,9 12,5 7,2 10,5 13,0 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 9,1 10,4 10,2 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 9,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT Cersanit Now a Gala Decora Śnieżka Panariagroup Granitifiandre Geberit Masco Corp Uralita 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 6

7 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 1Q'08 1Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 374,4 303,2 19,0% 1455,2 1517,3 4,3% Zysk brutto ze sprzedaży 151,8 121,5 20,0% 630,1 644,6 2,3% EBITDA 78,7 60,5 23,0% 324,6 339,7 4,7% EBIT 53,9 30,1 44,1% 232,1 233,9 0,8% Zysk (strata) brutto 31,7 51,4 164,9 29,6 82,1% Zysk (strata) netto 20,7 48,1 121,1 7,7 93,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,5% 40,1% 43,3% 42,5% Marża EBITDA 21,0% 20,0% 22,3% 22,4% Marża EBIT 14,4% 9,9% 15,9% 15,4% Marża zysku netto 5,5% 15,9% 8,3% 0,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do 303,2 mln PLN i były o 10,8% niższe od konsensu rynkowego na poziomie 340,0 mln PLN. Spadek sprzedaży na poszczególnych segmentach branżowych był porównywalny i wyniósł 20,5% r/r w segmencie płytek ceramicznych (z 253,1 mln PLN do 201,3 mln PLN) oraz po 19,0% w segmentach ceramiki sanitarnej (z 77,1 mln PLN do 62,5 mln PLN) oraz artykułów okołoceramicznych (z 44,2 mln PLN do 35,8 mln PLN). Biorąc pod uwagę podział na segmenty geograficzne w 1Q 09 sprzedaż krajowa w porównaniu z 1Q 08 skurczyła się o 9,4% (z 198,1 mln PLN do 179,5 mln PLN), eksport do krajów UE spadł o 23,4% (z 76,0 mln PLN do 56,2 mln PLN) a sprzedaż w krajach poza UE załamała się o 34,7% (z 374,4 mln PLN do 303,2 mln PLN, pomimo uruchomienia w końcówce ubiegłego roku produkcji w nowym zakładzie na Ukrainie). Na rynkach Europy Wschodniej, oprócz kryzysu gospodarczego, negatywny wpływ na sprzedaż miał zdaniem spółki okresowy brak dostępności walut obcych. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 40,1% (w 1Q 08 było to 40,5%) i wzrosła w porównaniu z bardzo słabym pod tym względem 4Q 08, kiedy zanotowano rekordowo niski poziom 38,4% (wpływ na poprawę naszym zdaniem mogły mieć dwa czynniki: osłabienie PLN w 1Q 09 oraz fakt, że w 4Q 08 uruchamiano produkcję na Ukrainie, co spowodowało znaczny wzrost kosztów stałych bez pokrycia w przychodach). Przychody ze sprzedaży wg segmentów branżowych [mln PLN] Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 Płytki ceramiczne Ceramika sanitarna Pozostałe tow ary i materiały Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki 7

8 Przychody ze sprzedaży wg segmentów geograficznych [mln PLN] Q'08 1Q'09 Polska Kraje UE Kraje poza UE Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cersanitu [tys PLN] % % % % % 0 IQ'04 IIQ'04IIIQ'04IVQ'04 IQ'05 IIQ'05IIIQ'05IVQ'05 IQ'06 IIQ'06IIIQ'06IVQ'06 IQ'07 IIQ'07IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 IIQ'08IIIQ'08IVQ'08 IQ'09 30% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Spółce udało się zredukować koszty ogólnego zarządu ( 11,8% r/r) ale z drugiej strony zanotowano wzrost kosztów sprzedaży (+3,6% r/r). Zysk na sprzedaży spadł o 42,2% r/r do 31,3 mln PLN (rentowność spadła z 14,5% do 10,4%, w 4Q 08 było to 12,4%). W 1Q 09 spółka zanotowała ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej ( 1,2 mln PLN, w 1Q 08 saldo wyniosło 0,2 mln PLN). Zysk na poziomie EBIT spadł z 53,9 mln PLN do 30,1 mln PLN (konsensus rynkowy wynosił 40,9 mln PLN; rentowność operacyjna spadła z 14,4% do 9,9%, z danych, które posiadamy od 2000 roku wynika, że marża po raz pierwszy spadła do jednocyfrowego poziomu; duży wpływ miał 22,9% r/r wzrost kosztów amortyzacji, wynikający z uruchomienia zakładu na Ukrainie). EBITDA w 1Q 09 wyniosła 60,5 mln PLN ( 23,0% r/r, spadek rentowności na tym poziomie był nieznaczny z 21,0% do 20,0%) Mimo recesji, szczególnie na niestabilnych rynkach wschodnich, spółka nie tworzyła dotychczas znaczących rezerw na należności. W sprawozdaniu za 2008 roku zarząd spółki napisał, ze skutecznie ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahentów poprzez rozwiązania systemowe polegające na codziennym monitoringu historii płatniczej partnerów handlowych i rotacji spływu należności oraz kontroli czasowej struktury i limitów należności. Czynnikiem ograniczającym ryzyko ma być też dobra znajomość zasad funkcjonowania rynków wschodnich wynikająca z długoletniej obecności spółki na tamtejszych rynkach. 8

9 Ujemne saldo działalności finansowej Cersanit w 1Q 09 wyniosło 81,5 mln PLN (w 1Q 08 22,2 mln PLN). Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych (głównie na kredytach walutowych i kapitale obrotowym) wyniosło 50,1 mln PLN. Zrealizowany wynik na transakcjach pochodnych (forwardy i opcje) ujęty w kosztach finansowych wyniósł 58,6 mln PLN. Z tytułu niezrealizowanych transakcji pochodnych w kosztach finansowych ujęto dodatkowe 12,6 mln PLN. W sumie daje to kwotę 121,3 mln PLN kosztów finansowych. Dodatkowo należy tą wartość powiększyć o koszty obsługi zadłużenia (około 21,6 mln PLN). Otwartym pytaniem jest dlaczego ujemne saldo wynosi tylko 81,5 mln PLN. Spółka nie wyjaśniła powstałej różnicy w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowa kwota 37,8 mln PLN z tytułu otartych pozycji na walutowych instrumentach pochodnych na koniec 1Q 09 została ujęta w kapitałach własnych (według zasad rachunkowości zabezpieczeń) i w momencie rozliczenia transakcji obciąży ona saldo z tytułu działalności finansowej. Ostateczna kwota będzie zależeć od kursów walu w dniu rozliczenia poszczególnych transakcji, dlatego może się zmienić od podanych po 1Q 09. Na koniec 1Q 09 Cersanit posiadał nierozliczone kontrakty forward na 10,5 mln EUR oraz 26,0 mln USD a także opcje call na 10,4 mln EUR oraz 3,5 mln USD. Na poziomie netto spółka zaksięgowała drugą z rzędu kwartalną stratę, która w 1Q 09 wyniosła 48,1 mln PLN (konsensus na poziomie 60,4 mln PLN; wynik jest wyższy od oczekiwań z powodu zaskakująco małego ujemnego salda działalności finansowej). Kurs PLN w stosunku do USD oraz EUR 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 sty 04 cze 04 lis 04 kwi 05 wrz 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 mar 08 sie 08 sty 09 cze 09 USD/PLN EUR/PLN Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP Kurs PLN w stosunku do UAH oraz RUB 0,80 0,75 0,15 0,14 0,70 0,13 0,65 0,12 0,60 0,11 0,55 0,10 0,50 0,09 0,45 0,08 0,40 0,07 0,35 0,06 0,30 0,05 sty 04 cze 04 lis 04 kwi 05 wrz 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 mar 08 sie 08 sty 09 cze 09 UAH/PLN (skala lewa) RUB/PLN (skala prawa) Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP 9

10 Dynamika produkcji budowlano montażowej w Polsce r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% -20,0% -30,0% zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS średnia kwartalna Dynamika produkcji budowlano montażowej w Rosji r/r 40% 30% 20% 10% 0% sty 07 kw i 07 lip 07 paź 07 sty 08 kw i 08 lip 08 paź 08 sty 09 kw i 09-10% -20% -30% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Federal State Statistics Service Dynamika produkcji budowlano montażowej na Ukrainie r/r (ceny bieżące) 80% 60% 40% 20% 0% sty 07 kw i 07 lip 07 paź 07 sty 08 kw i 08 lip 08 paź 08 sty 09 kw i 09-20% -40% -60% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., State Statistics Committee of Ukraine 10

11 AKTUALIZACJA PROGNOZ Spółka mocno odczuła kryzys gospodarczy w pierwszych miesiącach bieżącego roku, szczególnie na rynkach eksportowych. Spadek przychodów zanotowano także na rynku krajowym. Zdaniem spółki od marca zaczęła ona odczuwać pewne ożywienie popytu na swoje produkty. Nie spodziewamy się jednak, że odbicie będzie dynamiczne ale z drugiej strony można uznać, że sytuacja rynkowa ustabilizowała się. Zdaniem zarządu spółki od marca Cersanit odnotowywał już oznaki poprawy koniunktury i powrót do trendu wzrostowego sprzedaży na wszystkich znaczących rynkach. Szczególnie miało w tym pomóc przejście na prowadzenie rozliczeń z klientami w lokalnych walutach na rynkach wschodnich. Od strony kosztowej 2Q 09 przyniósł nieznaczną obniżkę cen gazu w Polsce. Zdaniem URE do końca bieżącego roku można liczyć na pewne obniżki cen energii dla przemysłu. Dodatkowo po pewnym czasie (warunkiem jest odrodzenie popytu na rynkach wschodnich) pozytywnie na rentowność spółki wpłynie rozkręcenie produkcji w fabryce na Ukrainie (niższe koszty produkcji), która naszym zdaniem obecnie raczej negatywnie wpływa na wyniki spółki (niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych). Z drugiej strony produkcja na Ukrainie wiąże się z ponoszeniem ryzyka skutków sporów o warunki dostaw gazu do tego kraju z Rosji. Zwracamy uwagę, że spora ekspozycja na rynki wschodnie, która nie jest teraz zbyt dobrze postrzegana, w długim terminie powinna być korzystna dla spółki a okres kryzysu wykorzystany do wzmocnienia pozycji rynkowej kosztem słabej lokalnej konkurencji. Posiadanie fabryk na miejscu daje Cersanitowi sporą przewagę konkurencyjną w stosunku do wyrobów importowanych. W ostatnim czasie nie pojawiły się nowe doniesienia na temat planów inwestycyjnych spółki. Przypomnijmy, że na początku 2009 roku zostały one zweryfikowane a do końca 1H 09 sfinalizowana miała zostać budowa drugiego etapu fabryki na Ukrainie (podniesienie rocznych zdolności produkcyjnych z 1 mln szt do 2 mln szt ceramiki sanitarnej oraz z 7 mln mkw do 12 mln mkw płytek ceramicznych, z wypowiedzi prasowych prezesa Cersanitu z początku kwietnia można jednak wywnioskować, że mimo dużego zaawansowania prac budowlanych, produkcja w fabryce nie ruszy w tym roku z powodu sytuacji rynkowej). Czasowemu wstrzymaniu uległa natomiast realizacja pozostałych projektów inwestycyjnych (rozbudowa mocy produkcyjnych spółek rosyjskich do 13 mln mkw płytek ceramicznych rocznie oraz budowa fabryki produktów wyposażenia łazienek w Bacau w Rumunii). Nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji, mając na uwadze wyniki za 1Q 09 (głownie większy niż zakładaliśmy spadek sprzedaży). Spodziewamy się osiągnięcia w 2009 roku przychodów na poziomie 1,41 mld PLN, zysku operacyjnego w wysokości 182,5 mln PLN oraz zysku netto w kwocie 27,1 mln PLN. Tym samym zredukowaliśmy nasze poprzednie prognozy o odpowiednio: 3,5%, 14,0% oraz 51,4% (szacunki dotyczące 2010 roku skorygowaliśmy o odpowiednio +1,5%, 5,3% i 9,1%). W stosunku do poprzedniej prognozy zredukowaliśmy poziom nakładów inwestycyjnych. W naszych aktualnych szacunkach uwzględniamy ich wzrost do mln mkw płytek ceramicznych w latach oraz 7,1 mln szt ceramiki sanitarnej po 2012 roku (po budowie drugiego etapu fabryki na Ukrainie moce powinny wynosić 70 mln mkw płytek oraz 6,6 mln szt ceramiki sanitarnej). Wykorzystanie mocy w ostatnich latach naszej prognozy przyjęliśmy na poziomie około 91% dla płytek ceramicznych i około 85% dla ceramiki sanitarnej. Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 1 461, ,7 3,5% 1 544, ,2 1,5% Zysk brutto ze sprzedaży 608,3 577,9 5,0% 658,8 660,2 0,2% zmiana EBITDA 347,7 307,5 11,6% 369,3 355,5 3,7% EBIT 212,2 182,5 14,0% 240,9 228,2 5,3% Zysk (strata) netto 55,8 27,1 51,4% 140,2 127,4 9,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 41,6% 41,0% 42,6% 42,1% Marża EBITDA 23,8% 21,8% 23,9% 22,7% Marża EBIT 14,5% 12,9% 15,6% 14,6% Marża zysku netto 3,8% 1,9% 9,1% 8,1% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 11

12 Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach Przychody [mln PLN] Płytki (z dekoracjami) 985, ,2 955, , , , , , , , , ,1 Ceramika sanitarna 300,3 303,5 283,5 318,0 372,3 418,5 450,7 477,0 492,3 504,0 515,8 526,3 Pozostała sprzedaż 169,5 183,6 170,9 190,6 220,3 246,5 265,1 279,6 287,9 294,9 301,7 307,8 Razem 1 455, , , , , , , , , , , ,2 Udział Płytki (z dekoracjami) 68% 68% 68% 68% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% Ceramika sanitarna 21% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% Pozostała sprzedaż 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zmiana r/r Płytki (z dekoracjami) 149% 5% 7% 11% 14% 11% 7% 5% 3% 2% 2% 2% Ceramika sanitarna 23% 1% 7% 12% 17% 12% 8% 6% 3% 2% 2% 2% Pozostała sprzedaż 3% 8% 7% 12% 16% 12% 8% 5% 3% 2% 2% 2% Razem 81% 4% 7% 11% 15% 12% 7% 5% 3% 2% 2% 2% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 1363,0 1628,0 1598,0 1549,1 1565,1 1589,6 1612,2 1603,9 1601,6 1601,8 1602,0 1602,2 Wartości niematerialne i prawne 283,8 396,6 397,6 398,7 400,0 401,4 402,8 404,2 405,3 406,4 407,3 408,2 Rzeczowe aktywa trwałe 1061,0 1205,4 1174,4 1124,4 1139,1 1162,2 1183,3 1173,7 1170,3 1169,4 1168,7 1168,0 Aktywa obrotowe 1114,0 1658,2 1475,6 1434,8 1416,0 1457,7 1521,3 1633,7 1699,1 1729,5 1743,1 1866,0 Zapasy 269,9 413,7 411,2 413,8 450,3 474,8 510,4 537,4 552,9 566,4 579,4 591,0 Należności krótkoterminowe 443,0 516,5 469,9 500,9 550,3 614,5 660,5 695,4 715,5 733,0 749,8 764,9 Inwestycje krótkoterminowe 390,7 718,7 585,2 510,6 406,0 359,1 341,0 391,6 421,3 420,6 404,6 500,8 Aktywa razem 2477,0 3286,1 3073,7 2983,9 2981,0 3047,3 3133,5 3237,6 3300,7 3331,3 3345,1 3468,2 Kapitał (fundusz) własny 842,6 1036,5 1106,2 1233,7 1412,0 1630,6 1881,1 2156,8 2451,4 2615,0 2784,0 2891,5 Kapitał (fundusz) podstawowy 13,3 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 Kapitał (fundusz) zapasowy 672,7 1106,8 1114,5 1141,6 1269,1 1447,5 1666,0 1916,5 2192,2 2339,5 2495,0 2592,3 Zysk (strata) netto 121,1 7,7 27,1 127,4 178,4 218,5 250,5 275,8 294,6 310,9 324,5 334,6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1474,3 2247,3 1966,9 1749,7 1566,0 1409,9 1241,5 1065,4 829,2 691,2 530,6 540,9 Rezerwy na zobowiązania 34,8 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Zobowiązania długoterminowe 514,0 1172,6 1172,6 1172,6 1172,6 972,6 772,6 572,6 322,6 172,6 0,5 0,5 Zobowiązania krótkoterminowe 924,4 1058,1 777,1 559,7 375,9 419,7 451,1 475,0 488,7 500,7 512,1 522,4 Pasywa razem 2477,0 3286,1 3073,7 2983,9 2981,0 3047,3 3133,5 3237,6 3300,7 3331,3 3345,1 3468,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 1455,2 1517,3 1409,7 1568,2 1801,1 2011,0 2161,7 2275,9 2341,7 2399,0 2453,9 2503,2 Koszty produktów, tow. i materiałów 825,1 872,8 831,8 908,0 1028,9 1147,7 1233,7 1297,3 1335,4 1368,4 1400,1 1429,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 630,1 644,6 577,9 660,2 772,1 863,3 928,0 978,6 1006,3 1030,6 1053,8 1073,6 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 390,4 417,5 385,6 421,1 478,2 528,9 565,3 595,1 612,3 627,3 641,7 654,6 Zysk (strata) na sprzedaży 239,7 227,1 192,4 239,2 293,9 334,4 362,7 383,4 394,0 403,3 412,1 419,0 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 7,7 6,8 9,9 11,0 10,8 10,1 8,6 9,1 9,4 9,6 9,8 10,0 EBITDA 324,6 339,7 307,5 355,5 408,2 453,5 487,4 509,7 520,3 530,2 539,8 547,2 EBIT 232,1 233,9 182,5 228,2 283,1 324,4 354,1 374,3 384,6 393,7 402,3 409,0 Saldo pozostałej działalności finansowej 67,1 204,6 151,2 70,9 59,9 49,9 39,8 28,4 15,1 3,7 4,9 10,7 Zysk (strata) brutto 164,9 29,6 31,3 157,3 223,3 274,5 314,3 345,9 369,5 390,0 407,3 419,6 Zysk (strata) netto 121,1 7,7 27,1 127,4 178,4 218,5 250,5 275,8 294,6 310,9 324,5 334,6 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 173,8 99,1 250,0 325,1 328,8 356,6 377,6 406,0 428,2 437,1 444,2 451,1 Przepływy z działalności inwestycyjnej 619,5 318,7 79,2 65,1 130,1 144,6 147,7 118,5 123,9 126,9 128,0 127,7 Przepływy z działalności finansowej 415,8 515,6 304,3 334,5 303,3 259,0 248,0 237,0 274,6 310,9 332,3 227,1 Przepływy pieniężne netto 29,9 295,9 133,5 74,6 104,6 47,0 18,0 50,5 29,7 0,7 16,1 96,2 Środki pieniężne na początek okresu 414,4 388,9 716,8 583,4 508,8 404,2 357,2 339,2 389,7 419,5 418,8 402,7 Środki pieniężne na koniec okresu 388,9 716,8 583,4 508,8 404,2 357,2 339,2 389,7 419,5 418,8 402,7 498,9 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 4,3% 7,1% 11,2% 14,9% 11,7% 7,5% 5,3% 2,9% 2,4% 2,3% 2,0% EBITDA zmiana r/r 4,7% 9,5% 15,6% 14,8% 11,1% 7,5% 4,6% 2,1% 1,9% 1,8% 1,4% EBIT zmiana r/r 0,8% 22,0% 25,0% 24,1% 14,6% 9,2% 5,7% 2,7% 2,4% 2,2% 1,7% Zysk netto zmiana r/r 93,6% 251,7% 370,2% 40,0% 22,5% 14,6% 10,1% 6,8% 5,5% 4,4% 3,1% Marża brutto na sprzedaży 42,5% 41,0% 42,1% 42,9% 42,9% 42,9% 43,0% 43,0% 43,0% 42,9% 42,9% Marża EBITDA 22,4% 21,8% 22,7% 22,7% 22,5% 22,5% 22,4% 22,2% 22,1% 22,0% 21,9% Marża EBIT 15,4% 12,9% 14,6% 15,7% 16,1% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,3% Marża brutto 2,0% 2,2% 10,0% 12,4% 13,6% 14,5% 15,2% 15,8% 16,3% 16,6% 16,8% Marża netto 0,5% 1,9% 8,1% 9,9% 10,9% 11,6% 12,1% 12,6% 13,0% 13,2% 13,4% COGS / przychody 57,5% 59,0% 57,9% 57,1% 57,1% 57,1% 57,0% 57,0% 57,0% 57,1% 57,1% SG&A / przychody 27,5% 27,4% 26,9% 26,6% 26,3% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% SG&A / COGS 47,8% 46,4% 46,4% 46,5% 46,1% 45,8% 45,9% 45,9% 45,8% 45,8% 45,8% ROE 0,7% 2,4% 10,3% 12,6% 13,4% 13,3% 12,8% 12,0% 11,9% 11,7% 11,6% ROA 9,0% 4,9% 0,2% 0,9% 4,3% 6,0% 7,2% 8,0% 8,5% 8,9% 9,3% ROE WACC 8,7% 7,2% 0,4% 2,4% 2,9% 2,7% 2,1% 1,1% 0,8% 0,3% 0,2% Stopa zadłużenia 68,4% 64,0% 58,6% 52,5% 46,3% 39,6% 32,9% 25,1% 20,7% 15,9% 15,6% Dług 1862,5 1654,9 1404,5 1172,1 972,1 772,1 572,1 322,1 172,1 0,0 0,0 D / (D+E) 56,7% 53,8% 47,1% 39,3% 31,9% 24,6% 17,7% 9,8% 5,2% 0,0% 0,0% D / E 130,8% 116,6% 88,9% 64,8% 46,8% 32,7% 21,5% 10,8% 5,4% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 87,5% 82,9% 31,1% 21,1% 15,4% 11,2% 7,6% 3,9% 0,9% 1,2% 2,6% Dług / kapitał własny 179,3% 149,5% 113,8% 82,8% 59,4% 40,8% 26,3% 13,0% 6,5% 0,0% 0,0% Dług netto 1 145, ,6 895,7 767,9 614,8 432,9 182,3 97,4 246,7 402,7 498,9 Dług netto / kapitał własny 110,5% 96,9% 72,6% 54,4% 37,7% 23,0% 8,5% 4,0% 9,4% 14,5% 17,3% Dług netto / EBITDA 337,3% 348,4% 252,0% 188,1% 135,6% 88,8% 35,8% 18,7% 46,5% 74,6% 91,2% Dług netto / EBIT 489,8% 587,2% 392,6% 271,2% 189,5% 122,3% 48,7% 25,3% 62,7% 100,1% 122,0% EV 2927,3 2853,1 2677,3 2549,5 2396,4 2214,5 1963,9 1684,2 1534,8 1378,8 1282,6 Dług / EV 63,6% 58,0% 52,5% 46,0% 40,6% 34,9% 29,1% 19,1% 11,2% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 22,6% 6,7% 5,0% 7,8% 7,6% 7,2% 5,6% 5,7% 5,7% 5,6% 5,5% CAPEX / Amortyzacja 324,3% 76,1% 61,6% 112,7% 119,0% 116,9% 93,9% 98,3% 100,1% 100,1% 100,1% Amortyzacja / Przychody 7,0% 8,9% 8,1% 6,9% 6,4% 6,2% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% Zmiana KO / Przychody 10,3% 4,9% 0,1% 2,2% 2,3% 2,4% 1,7% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 250,8% 63,9% 1,4% 17,0% 22,4% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 1,2 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 P/E* 231,2 65,7 14,0 10,0 8,2 7,1 6,5 6,0 5,7 5,5 5,3 P/BV* 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 P/CE* 13,2 11,7 6,9 5,7 5,0 4,6 4,3 4,1 4,0 3,9 1,1 EV/EBITDA* 8,6 9,3 7,5 6,2 5,3 4,5 3,9 3,2 2,9 2,6 2,3 EV/EBIT* 12,5 15,6 11,7 9,0 7,4 6,3 5,2 4,4 3,9 3,4 3,1 EV/S* 1,9 2,0 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 BVPS 7,2 7,7 8,6 9,8 11,3 13,0 15,0 17,0 18,1 19,3 20,0 EPS 0,1 0,2 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 CEPS 0,9 1,1 1,8 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 11,5 FCFPS 1,4 1,7 1,6 1,2 1,3 1,5 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,6 1,6 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. * Obliczenia przy cenie 12,35 PLN 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krzysztof Pado tel. (032) e mail: Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) e mail: dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja SPRZEDAJ Wycena poprzedniej rekomendacji 7,60 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 12,35 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 09 Kupuj 1 10% Akumuluj 6 60% Trzymaj 1 10% Redukuj 2 20% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 15

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ)

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) SPRZEDAJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) 13 MARCA 2009 Wyniki za 4Q 08 potwierdziły nasze obawy dotyczące negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego i dużej ekspozycji na rynki wschodnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera.

Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera. Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera. Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2014 r. DANE RYNKOWE 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY 54 54 50 50

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo