P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie redukuj z ceną docelową PLN/akcję. Na naszej ocenie przeważyła premia z jaką notowana jest obecnie spółka w porównaniu do sporządzonej wyceny oraz nieunikniona perspektywa spadku marż przy wzroście przychodów z usług zintegrowanych. W zaktualizowanym raporcie podnieśliśmy prognozę przychodów na 2010 rok o 9.7% do poziomu 1.52 mld PLN, w wyniku większej bazy abonentów. Wynik operacyjny EBIT skorygowaliśmy jednak w dół do mln PLN głównie za sprawą zmiany założeń kursowych. Zysk netto w porównaniu do wcześniejszej prognozy obniżyliśmy o 8.5% do mln PLN. W założeniach dla roku 2011 podnieśliśmy przychody do 1.65 mld PLN w wyniku: i) większej bazy abonentów, ii) podniesienia ARPU w pakiecie mini, iii) uwzględnienia przychodów z usług zintegrowanych, iv) konsolidacji sieci sprzedaży mpunkt. Jednocześnie uwzględniliśmy prognozowane wyższe koszty programmingu oraz dodatkowe nieuwzględniane wcześniej koszty związane z rozwojem usług zintegrowanych. Dlatego wynik EBIT obniżyliśmy do mln PLN, a wynik netto do mln PLN, czyli odpowiednio o 15.7% i 17.8% względem wcześniejszej prognozy. Spółka skoncentrowała swój dalszy rozwój na konstrukcji oferty usług zintegrowanych (obejmującej TV, internet i telefon). Poszerzenie usługi płatnej TV o usługi głosowe i dostępu do internetu jest naszym zdaniem słuszne i w perspektywie kilku lat może pozwolić na istotne zwiększenie przychodu uzyskiwanego od klienta. Sam wybór strategii nie przesądza jednak już o sukcesie. Uważamy, że dla oferty zintegrowanej nadal kluczowym aspektem będzie skala inwestycji na jaką zdecyduje się pośrednio główny właściciel Cyfrowego Polsatu. W naszej ocenie aby zbudować sieć oferującą usługę dostępu do internetu, mogącą konkurować z ofertą rynkową, potrzeba będzie jeszcze ok. 1 mld PLN. W obecnym warunkach i przy zapowiadanych działaniach m.in. ze strony TPSA w zakresie dalszej rozbudowy sieci szerokopasmowej, prognozowanie przyszłych parametrów biznesowych takiej usługi obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Zakładamy, że w 2010 roku spółka zwiększy bazę abonentów r/r o 200 tys. osób do mln. W kolejnych latach dynamika przyrostu bazy abonentów będzie już coraz mniejsza. Dlatego wzrost przychodów będzie mógł być generowany dzięki wprowadzeniu usług zintegrowanych i zwiększeniu przychodu uzyskiwanego od 1 abonenta. Na obecnym etapie uważamy, że spółka nie ma możliwości istotnego podniesienia ARPU z pakietu familijnego, wyższa dynamika wzrostu powinna dotyczyć pakietu podstawowego, gdzie pozytywny wpływ powinna mieć migracja części abonentów na droższą ofertę mini max. Przy cenie rynkowej na poziomie PLN spółka jest handlowana dla mnożnika P/E 10 na poziomie 16.2x, w dwóch kolejnych latach mnożnik ten spada do odpowiednio 14.9x i 14.6x. Dla EV/EBITDA wskaźnik dla roku 2010 wynosi 10.0x i w 2012 roku spada do 8.5x P 2011P 2012P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV Wycena DCF [PLN] Wycena porównawcza [PLN] Wycena końcowa [PLN] Potencjał do wzrostu / spadku -9% Koszt kapitału 10.9% Cena rynkowa [PLN] Kapitalizacja [mln PLN] 3969 Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] Cena minimalna za 6 mc [PLN] Stopa zwrotu za 3 mc -1% Stopa zwrotu za 6 mc -3% Stopa zwrotu za 9 mc 2% Struktura akcjonariatu Polaris Finance B.V % Pozostali 34.77% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Cyfrowy Polsat WIG znormalizowany 22,0 20,0 18,0 16,0 P/E ,0 EV/EBITDA EV/EBIT ,0 04/ / / / / / / / / / /2010 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...7 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q ZMIANY W PROGNOZIE WYNIKÓW...10 PROGNOZA WYNIKÓW...11 ROZWÓJ OFERTY USŁUG ZINTEGROWANYCH...13 WZROST WARTOŚCI ZESTAWÓW ODBIORCZYCH I STOPNIOWA ZMIANA STRUKTURY KOSZTÓW RODZAJOWYCH...14 DANE FINANSOWE I WSKAŹNIKI RYNKOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 13.9 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 13.0 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 13.0 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 13.9 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] Spółka skoncentrowała swój dalszy rozwój na konstrukcji oferty usług zintegrowanych (obejmującej TV, internet i telefon). Poszerzenie usługi płatnej TV o usługi głosowe i dostępu do internetu jest naszym zdaniem słuszne i w perspektywie kilku lat może pozwolić na istotne zwiększenie przychodu uzyskiwanego od klienta. Sam wybór strategii nie przesądza jednak już o sukcesie. Uważamy, że dla oferty zintegrowanej nadal kluczowym aspektem będzie skala inwestycji na jaką zdecyduje się pośrednio główny właściciel Cyfrowego Polsatu. W naszej ocenie aby zbudować sieć oferującą usługę dostępu do internetu, mogącą konkurować z ofertą rynkową potrzeba będzie jeszcze ok. 1 mld PLN. W obecnym warunkach i przy zapowiadanych działaniach m.in. ze strony TPSA w zakresie dalszej rozbudowy sieci szerokopasmowej, prognozowanie przyszłych parametrów biznesowych takiej usługi obarczone jest dużym ryzykiem błędu. W 2010 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 18.8 r/r do poziomu mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 314 mln PLN. Zysk netto w 2010 roku wg naszych założeń wyniesie 244 mln PLN. Przy cenie rynkowej na poziomie PLN spółka jest handlowana dla mnożnika P/E 10 na poziomie 16.2x, w dwóch kolejnych latach mnożnik ten spada do odpowiednio 14.9x i 14.6x. Dla EV/EBITDA wskaźnik dla roku 2010 wynosi 10.0x i w 2012 roku spada do 8.5x. Uważamy, że spółce będzie trudno pozytywnie zaskoczyć w najbliższych kwartałach. Zwracamy też uwagę, że w najbliższych 2-3 latach wprowadzenie do oferty usług zintegrowanych, przy naszych założeniach, nie będzie miało pozytywnego efektu na osiągane marże. Dlatego uwzględniając premię z jaką notowana jest spółka do naszej wyceny podtrzymujemy wcześniejsze zalecenie redukuj z ceną docelową PLN/akcję. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu (szczegółowe założenia przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale): Średnioroczny kurs USD i EUR ustaliliśmy w 2010 roku na poziomie 3,07 i 4,04. W kolejnych latach zakładamy umocnienie PLN względem USD i EUR, docelowo do poziomu 2,85 i 3,70. Wzrost przychodów względem poprzedniej prognozy jest wynikiem zwiększenia bazy abonentów oraz dodaniem przychodów z usług zintegrowanych (telewizja + internet + telefon). Zakładamy, że baza abonentów na koniec 2010 roku wyniesie mln (+200 tys. klientów netto). W kolejnych latach dynamika przyrostu bazy abonentów będzie naszym zdaniem już istotnie niższa i utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów r/r będzie mogło być wynikiem wyższego ARPU w TV i sprzedaży usług zintegrowanych (docelowo ARPU na poziomie 37 PLN dla internetu i 20 PLN dla telefonu). Oczekujemy, że churn netto w TV w 2011 roku będzie niższy niż w 2010 roku i spadnie do ok. 10%. W kolejnych latach uwzględniliśmy jednak już jego wzrost do 10.9%. Dodanie do modelu usług zintegrowanych obniżyło rentowność spółki. W modelu zakładamy, że dodatni wynik EBITDA dla usługi internetu i telefonu zostanie wygenerowany od roku Konsolidację sieci mpunkt zakładamy od maja 2010 roku. W wyniku na2010 rok nie ujęliśmy ewentualnego wpływu sprzedaży części sieci sprzedaży. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy zmniejszyliśmy do 1.0% (uwzględniliśmy efekty rozwoju oferty 3w1). Stopę wolną od ryzyka zmniejszyliśmy z 6.2% do poziomu 5.89%. Dług netto uwzględnia wypłatę całości dywidendy za zysk z 2009 roku (płatność w 2 ratach). Ponadto zakładamy: W modelu wyceny zakładamy, że średnioroczny Capex z wyłączeniem dekoderów, wyniesie ok. 1.9% przychodów od roku Do wydatków inwestycyjnych dodaliśmy także wartość dekoderów TV (STB), które będą udostępniane klientom na podstawie leasingu operacyjnego (przyjęliśmy, że 70% STB będzie udostępniane klientom na podstawie umowy leasingu operacyjnego, w przypadku modemów zakładamy jedynie sprzedaż urządzeń). W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Podsumowując, metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, czyli 13.0PLN/akcję. 4

5 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Zwiększenie wartości dekoderów Pozostałe inwestycje Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 1782 Wartość rezydualna [mln PLN] 4737 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1799 Wartość firmy EV [mln PLN] 3581 Dług netto [mln PLN] Wartość kapitału[mln PLN] 3479 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 13.0 Przychody zmiana r/r 18.8% 8.4% 8.3% 7.9% 7.5% 6.3% 4.8% 3.6% 2.9% 2.6% EBIT zmiana r/r 13.8% 5.0% 2.1% 6.5% 8.2% 15.7% 11.4% 7.9% 3.9% 2.0% FCF zmiana r/r 13.2% 22.4% 36.6% 17.1% 16.8% 13.6% 11.2% 8.4% 4.3% 2.3% Marża EBITDA 25.7% 25.4% 25.1% 25.7% 26.5% 27.6% 28.6% 29.5% 29.6% 29.5% Marża EBIT 20.7% 20.0% 18.9% 18.7% 18.8% 20.4% 21.7% 22.6% 22.8% 22.7% Marża NOPLAT 17% 16% 15% 15% 15% 17% 18% 18% 18% 18% CAPEX / Przychody 2.51% 2.67% 2.75% 2.80% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 2.85% CAPEX / Amortyzacja 224% 178% 140% 117% 102% 107% 108% 108% 108% 107% Zmiana KO / Przychody 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 10% 26% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% Premia za ryzyko 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% Udział kapitału własnego 96% 97% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% Udział kapitału obcego 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% WACC 10.7% 10.7% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 0, , , beta 1, , , , , , Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0, , , beta 1, , , , , , Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 3,0% ,5% ,0% premia za ryzyko 4,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0%

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy oraz konsensus rynkowy na lata dla wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E i EV/EBIT. Mnożniki P/E oraz EV/EBIT wskazują, że akcje Cyfrowego Polsatu w kolejnych dwóch latach będą notowane z premią do mediany grupy porównawczej. Uważamy, że włączenie do oferty Cyfrowego Polsatu usług zintegrowanych na poziomie operacyjnym (w pierwszych latach) będzie miało negatywny wpływ na wyniki spółki i będą one ulegały poprawie istotnie wolniej niż w przypadku spółek z grupy porównawczej. Ostatecznie porównując wyniki Cyfrowego Polsatu ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 13.9 PLN. Wycena porównawcza Cena P/E EV/EBIT Multimedia Polska BSkyB Liberty Global Time Warner Cable Mediana Cyfrowy Polsat Premia / dyskonto -13% 3% 15% -10% 9% 22% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 13.9 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 3742, Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Cyfrowy Polsat BSkyB Time Warner Cable Liberty Global Multimedia Polska 0% 10% 20% 30% 40% 50%

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 10 Podobnie jak w 4Q 09 tak i w 1Q 10 spółka pokazała dobre wyniki sprzedażowe. W 1Q 10 przychody spółki wzrosły o 21.3% r/r do poziomu 374 mln PLN. Pozytywny wpływ na przychody miał wzrost bazy abonentów do 3.24 mln na koniec marca 2010 roku (w omawianym okresie ubyło 1.47 tys. abonentów w pakiecie familijnym, jednocześnie jednak przybyło 38.9 tys. abonentów w pakiecie mini, w 1Q 09 było to odpowiednio i tys. abonentów). Struktura pakietów przedstawiała się podobnie jak w minionych kwartałach (80.5% abonentów korzystało z pakietu familijnego, 19.5% abonentów posiadało pakiet mini). Średni koszt pozyskania abonenta w 1Q 10 również nie uległ istotnym zmianom (SAC wzrósł do PLN czyli o +2.7% r/r). Wpływ na przychody miał także wzrost ARPU zarówno w pakiecie familijnym jak i mini (odpowiednio +4.4% i +23.2% r/r). W ramach całego DTH ARPU w 1Q 10 wzrosło o 3.7% r/r do poziomu PLN. Wraz ze wzrostem przychodów spółka odnotowała wyższe marże na poziomie operacyjnym. Wynik EBITDA wzrósł o 31.3% r/r do mln PLN, z kolei EBIT zwiększył się o 25.2% r/r do mln PLN. Wynik netto w omawianym kwartale wyniósł 86.1 mln PLN i był wyższy niż w 1Q 09 o 18.6%. Wybrane wyniki skonsolidowane spółki 1Q'09 1Q'10 zmiana r/r zmiana r/r Przychody [mln PLN] % % z opłat abonamentowych % % ze sprzedaży sprzętu % % inne % % EBITDA [mln PLN] % % EBIT [mln PLN] % % Zysk netto [mln PLN] % % Marża EBITDA 30.4% 32.9% 31.7% 25.1% Marża EBIT 27.7% 28.6% 29.5% 21.8% Marża zysku netto 23.6% 23.0% 24.6% 18.2% Średnia liczba abonentów [tys.] % % pakiet familijny % % pakiet mini % % ARPU [PLN] % % pakiet familijny % % pakiet mini % % SAC [PLN] % %, spółka Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Przychody [mln PLN] Marża EBIT 8

9 Przyrost bazy abonentów w ujęciu kwartalnym Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 0 Liczba abonentów [tys.] Przyrost kwartalny bazy abonentów [tys.] - prawa skala, spółka Średnie ARPU w ujęciu kwartalnym ,40 34,70 34,90 34,85 35,30 36,00 35,92 34,87 34,33 34,35 34,65 36, , Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10, spółka ARPU [PLN] Koszt pozyskania klienta w ujęciu kwartalnym , ,9 116,3 112,6 96,9 101,6 97,9 139,1 127, ,1 143,6 131, Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10, spółka SAC [PLN] 9

10 ZMIANY W PROGNOZIE WYNIKÓW W zaktualizowanym raporcie podnieśliśmy prognozę przychodów na 2010 rok o 9.7% do poziomu 1.52 mld PLN w wyniku większej bazy abonentów. Wynik operacyjny EBIT skorygowaliśmy jednak w dół do mln PLN głównie za sprawą zmiany założeń kursowych. Zysk netto w porównaniu do wcześniejszej prognozy obniżyliśmy o 8.5% do mln PLN. W założeniach dla roku 2011 podnieśliśmy przychody do 1.65 mld PLN w wyniku: i) większej bazy abonentów, ii) podniesienia ARPU w pakiecie mini, iii) uwzględnienia przychodów z usług zintegrowanych, iv) konsolidacji sieci sprzedaży mpunkt. Jednocześnie uwzględniliśmy prognozowane wyższe koszty programmingu oraz dodatkowe nieuwzględniane wcześniej koszty związane z rozwojem usług zintegrowanych. Dlatego wynik EBIT obniżyliśmy do mln PLN, a wynik netto do mln PLN, czyli odpowiednio o 15.7% i 17.8% względem wcześniejszej prognozy. Zmiana w prognozach 2010 stare 2010 nowe zmiana 2011 stare 2011 nowe zmiana Przychody [mln PLN] % % EBITDA [mln PLN] % % EBIT [mln PLN] % % Zysk netto [mln PLN] % % marża EBITDA 28.1% 25.7% 31.3% 25.4% marża EBIT 23.7% 20.7% 27.0% 20.0% marża netto 19.3% 16.1% 22.4% 16.2% Uważamy, że konsensus rynkowy nie uwzględnia aktualnych perspektyw spółki i prognozy, w wielu przypadkach, budowane jeszcze w oparciu o bardzo dobre wyniki za 4Q i 1Q (przy dużym wzroście bazy abonentów i wysokich marżach) są nadal zbyt optymistyczne choć już częściowo skorygowane. Prognoza BDM vs konsensus rynkowy różnica konsensus BDM konsensus BDM różnica Przychody [mln PLN] % % EBITDA [mln PLN] % % EBIT [mln PLN] % % Zysk netto [mln PLN] % % marża EBITDA 27.1% 25.7% 28.7% 25.4% marża EBIT 22.9% 20.7% 24.2% 20.0% marża netto 19.2% 16.1% 20.2% 16.2%, Bloomberg 10

11 PROGNOZA WYNIKÓW Prognoza wyników spółki [mln PLN] Prognoza wyników 1Q10 2Q10P 3Q10P 4Q10P P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody razem Przychody abonamentowe TV telefon + internet Dzierżawa zestawów odbiorczych Sprzedaż sprzętu Usługi przesyłania sygnału Pozostałe przychody Koszty razem Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu dystrybucja i logistyka koszty marketingu obsługa i utrzymanie klienta Koszty pracownicze Koszt sprzedanych zestawów Inne koszty operacyjne Koszty zrealiz. ruchu, sieci Saldo pozostałej dz. operacyjnej Saldo dz. finansowej EBITDA marża EBITDA 32.9% 28.3% 28.1% 14.6% 25.1% 25.9% 25.5% 25.3% 25.8% 26.6% 27.8% EBIT marża EBIT 28.6% 23.3% 22.7% 9.0% 21.8% 20.8% 20.1% 19.0% 18.8% 18.9% 20.6% Wynik brutto Podatek Wynik netto marża netto 23.0% 17.2% 17.7% 7.0% 18.1% 16.2% 16.3% 15.4% 15.3% 15.4% 16.9% EPS [PLN] USD/PLN EUR/PLN

12 Zakładamy, że w 2010 roku spółka zwiększy bazę abonentów o 200 tys. osób do mln. W kolejnych latach dynamika przyrostu bazy abonentów będzie już coraz mniejsza. Dlatego wzrost przychodów będzie mógł być generowany dzięki wprowadzeniu usług zintegrowanych i zwiększeniu przychodu uzyskiwanego od 1 abonenta. Na obecnym etapie uważamy, że spółka nie ma możliwości istotnego podniesienia ARPU z pakietu familijnego, wyższa dynamika wzrostu powinna dotyczyć pakietu podstawowego, gdzie pozytywny wpływ powinna mieć migracja na droższy pakiet mini max. Przyjęliśmy optymistyczne założenie, że liczba użytkowników internetu w 2014 roku powinna osiągnąć poziom 530 tys., z kolei liczba użytkowników MVNO 279 tys. osób. Będzie to oznaczało, że penetracja tych usług osiągnie odpowiednio 14.5% i 7.6%. W końcowym okresie naszego modelu założyliśmy penetrację usługi internetu na poziomie 20.9%, z kolei usługi MVNO na 9.5%. W ramach wszystkich segmentów, oczekujemy że ARPU w 2011 roku wzrośnie z 36.4 PLN do poziomu 37.6 PLN. W segmencie TV oczekujemy, że ARPU wyniesie 36.2 PLN czyli wzrośnie o ok. 0.3 PLN, przy czym do roku 2012 spodziewamy się wyższej dynamiki wzrostu w pakiecie mini. W segmencie internetu oczekujemy ARPU na poziomie 37 PLN, z kolei w MVNO ARPU powinno (jak zakłada spółka) spaść do poziomu docelowego ok. 20 PLN. Oczekujemy, że dodatnia EBITDA w segmencie internetu i MVNO powinna zostać osiągnięta od roku 2014 (przy założeniu pozyskania przyjętej w modelu liczby abonentów). Założenia dla prognozy przychodów abonamentowych 1Q10 2Q10E 3Q10E 4Q10E E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Baza abonentów eop [tys.] zmiana r/r Baza abonentów średnia [tys.] zmiana r/r Churn netto 9.1% 10.9% 10.5% 10.3% 8.0% 10.3% 10.0% 10.1% 10.3% 10.6% 10.8% Liczba użytkowników(rgu) eop [tys.] TV pakiet familijny pakiet mini telefon internet Śr. liczba użytkowników(rgu) [tys.] TV pakiet familijny pakiet mini telefon internet Penetracja usług eop TV 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% telefon 0.9% 1.1% 1.3% 1.7% 0.9% 1.7% 2.7% 4.6% 6.3% 7.6% 8.5% internet 0.2% 0.3% 0.4% 0.7% 0.1% 0.7% 2.8% 6.5% 10.6% 14.5% 17.4% RGU / baza abonentów eop Śr. RGU / śr. baza abonentów ARPU [PLN] TV pakiet familijny pakiet mini telefon internet

13 ROZWÓJ OFERTY USŁUG ZINTEGROWANYCH Od bieżącego roku oferta TV, która jest i nadal będzie podstawowym źródłem przychodów, została wzbogacona o usługę internetu i odświeżoną ofertę MVNO. Spółka zakłada, że ARPU dla usługi 3w1 będzie wynosić ok. 100 PLN. Oczekujemy, że najbliższe 3-4 lata będą okresem w którym segment internetu i MVNO będzie generował stratę na poziomie EBITDA. Spółka jest dopiero na wstępnym etapie oferowania usług zintegrowanych i podstawowym wyzwaniem, naszym zdaniem, będzie zapewnienie konkurencyjnej w porównaniu do oferty konkurencji usługi internetu (zarówno pod względem szybkości jak i ceny). W modelu zakładamy, że pozytywna EBITDA segmentu internetu i MVNO zostanie osiągnięta w 2014 roku przy założeniu, że spółka będzie miała 530 tys. abonentów internetu i 280 tys. abonentów MVNO. Założenia wyników segmentu usługi internetu i MVNO Liczba klientów internetu [tys.] (lewa skala) Liczba klientów MVNO [tys.] (lewa skala) Szacunkowa EBITDA usługi internetu i MVNO [mln PLN] (prawa skala) Dostępność usługi internetu dla 75-80% bazy abonentów wg spółki ma być zapewniona w ciągu ok. 3 lat. Będzie to jednak wymagało poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych (szacujemy, że dokończenie rozbudowy zasięgu przez Sferię i Aero2 może kosztować jeszcze ponad 1 mld PLN) dlatego uważamy, że nie można wykluczyć sytuacji, że część rozbudowy będzie finansowana przez Cyfrowy Polsat. Założenia dla poziomu przychodów i rentowności segmentu internetu i MVNO są nadal obarczone szeregiem istotnych ryzyk. Dostępna oferta rynkowa tych usług jest coraz bardziej konkurencyjna i docelowy poziom rentowności może być istotnie inny niż przyjęty przez nas w modelu, szczególnie jeżeli dojdzie do kolejnych obniżek cen usług o parametrach zbliżonych do oferty Cyfrowego Polsatu. 13

14 WZROST WARTOŚCI ZESTAWÓW ODBIORCZYCH I STOPNIOWA ZMIANA STRUKTURY KOSZTÓW RODZAJOWYCH Od 2009 roku istotnie wzrosła liczba dekoderów TV (STB), która jest udostępniana klientom na podstawie leasingu operacyjnego. Szacujemy, że taka forma dotyczy ok. 70% nowych umów i założyliśmy, że w kolejnych latach się nie zmieni. W przypadku rozwoju sprzedaży usługi internetu zakładamy, że modemy będą sprzedawane. Spodziewamy się, że na koniec 2010 roku wartość bilansowa zestawów STB udostępnionych klientom będzie wynosiła 220 mln PLN (na koniec 1Q 10 było to mln PLN). W kolejnych latach, przy założeniu utrzymania sposobu udostępniania zestawów STB, ich wartość w bilansie na koniec 2013 roku powinna wynosić 332 mln PLN. Wpłynie to istotnie na poziom amortyzacji, której udział % w kosztach rodzajowych wg naszego modelu powinien rosnąć do 2014 roku do poziomu ok %. Wydatki inwestycyjne w segmencie DTH oraz wartość bilansowa zestawów odbiorczych 450 8% Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q Wartość bilansowa zestawów odbiorczych [mln PLN] - lewa skala 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Szacunkowy udział amortyzacji STB w ogóle kosztów rodzajowych (prawa skala) 14

15 DANE FINANSOWE I WSKAŹNIKI RYNKOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe WNiP Rzeczowe aktywa trwałe Zestawy odbiorcze Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody Opłaty z usług TV (pakiet familijny, minimax, mini) Opłaty z usług telek. (internet, MVNO) Dzierżawa zestawów odbiorczych Sprzedaż sprzętu Sprzedaż usług przesyłania sygnału Pozostałe przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Koszt własny sprzedanych zestawów odbiorczych Inne koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

16 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 14.3% 18.8% 8.4% 8.3% 7.9% 7.5% 6.3% 4.8% 3.6% 2.9% 2.6% EBITDA zmiana r/r -8.6% 23.0% 6.9% 7.2% 10.2% 10.8% 10.8% 8.8% 6.6% 3.5% 2.1% EBIT zmiana r/r -14.9% 13.8% 5.0% 2.1% 6.5% 8.2% 15.7% 11.4% 7.9% 3.9% 2.0% Zysk netto zmiana r/r -14.6% 6.1% 9.0% 2.2% 7.1% 8.7% 16.3% 11.9% 8.4% 4.3% 2.6% Marża EBITDA 24.9% 25.7% 25.4% 25.1% 25.7% 26.5% 27.6% 28.6% 29.5% 29.6% 29.5% Marża EBIT 21.6% 20.7% 20.0% 18.9% 18.7% 18.8% 20.4% 21.7% 22.6% 22.8% 22.7% Marża netto 18.0% 16.1% 16.2% 15.3% 15.2% 15.3% 16.8% 17.9% 18.8% 19.0% 19.0% Dług D /(D+E) 6% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% D / E 7% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Odsetki / EBIT 3% -4% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% Dług / kapitał własny 15% 8% 6% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% Dług netto Dług netto / kapitał własny -16% -17% -16% -22% -29% -36% -42% -47% -51% -53% 0% Dług netto / EBITDA -16% -18% -20% -31% -41% -53% -62% -70% -78% -86% 0% Dług netto / EBIT -18% -23% -25% -41% -57% -74% -84% -93% -102% -111% 0% EV Dług / EV 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% CAPEX / Przychody 11% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% CAPEX / Amortyzacja 224% 178% 140% 117% 102% 107% 108% 108% 108% 107% 100% Amortyzacja / Przychody 3% 5% 5% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% Zmiana KO / Przychody -2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów -13% 10% 26% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Wskaźniki rynkowe MC/S P/E P/BV P/CE EV/EBITDA EV/EBIT EV/S FCF/EV 3.4% 4.2% 5.8% 6.9% 8.2% 9.5% 10.8% 12.0% 12.9% 13.4% 11.6% BVPS EPS CEPS FCFPS DPS Payout ratio 75% 0% 65% 65% 75% 80% 85% 85% 85% 85% 85% DYield 5% 0% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 10% 16

17 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel, branża spożywcza Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) chemia, surowce, energetyka Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 10 Kupuj 0 0% Akumuluj 1 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 50% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 17

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku Wyniki za dziewięć di ić miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki za 9 miesięcy 2009 r. Poprawa wyników operacyjnych Pozyskania

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za pierwsze półrocze 2009 roku Konferencja prasowa Konferencja prasowa 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do

Bardziej szczegółowo

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2009 roku 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierad stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwao w

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

i dziewięć miesięcy 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku

i dziewięć miesięcy 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku Wyniki za trzy i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2009 roku 10 listopada 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku Wyniki za IV kwartał 2009 r. Wyniki za 2009 r. 18 marca 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 28 r. 13sierpnia 28 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia dotyczące Informacje zawarte w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za Ipółrocze 2010 r. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. 1 Wyniki operacyjne Podsumowanie Liczba abonentów DTH wzrosła o 419 tys. rok do roku do 3.263.546 abonentów 41 tys. użytkowników usług

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q1-Q Warszawa, 14 listopada 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1-Q3 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2012 86,2 mln PLN zysku netto 1) za

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 30.09.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo