P 2010P 2011P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P"

Transkrypt

1 REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7 PLN. Biorąc jednak pod uwagę aktualny kurs rynkowy, który jest wyższy niż nasza docelowa wycena zalecamy redukowanie walorów Cyfrowego Polsatu. W 2009 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 20% r/r do mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 330,5 mln PLN. Zysk netto w 2009 roku wg naszych założeń wyniesie 270,2 mln PLN. W porównaniu do wcześniejszej prognozy zwiększyliśmy prognozę przychodów w 2009 roku o 4%. Jest to związane z obserwowaną mniejszą presją ze strony konkurencji i wzrostem ARPU w pakiecie familijnym. Podnieśliśmy także prognozę EBIT z uwagi na umocnienie PLN względem USD i EUR, co będzie miało wpływ na niższe niż wcześniej oczekiwaliśmy koszty związane z licencjami i przesyłem sygnału. Dodatkowo w modelu wzrasta poziom amortyzacji, co jest efektem zmiany sposobu udostępniania zestawów odbiorczych i zwiększeniem ilości dzierżawionego sprzętu. Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 16,3 PLN spółka jest handlowana dla P/E 09 na poziomie 16,2x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 12,5x i 11,0x. Mniej atrakcyjnie wygląda waluacja dla EV/EBITDA, która w 2009 roku wynosi 11,6x. Dopiero w 2010 i 2011 roku spada do 8,6x i 7,5x. Zwracamy uwagę, że prognozowana dynamiczna poprawa wyników w 2010 i 2011 roku jest związana przede wszystkim z zakładaną stabilizacją kursu walutowego PLN względem USD i EUR na poziomie odpowiednio 3,15 3,0 oraz 4,2 4,0. Przyrost bazy klientów w tych latach będzie mniejszy niż to miało miejsce w przeszłości i spółka będzie musiała bronić swojej pozycji przed agresywnymi działaniami Cyfry+ oraz telewizji n. Utrzymaniu wysokiej marży pomoże także dotychczasowy wzrost cen usług u konkurencyjnych platform. W naszej ocenie dotychczasowe działania sprzedażowe konkurencji nie są istotnym zagrożeniem dla Cyfrowego Polsatu i nie wymagają zwiększenie nakładów na promowanie sprzedaży. Niemniej przed nami 4Q, kiedy to odnotowuje się najwięcej przyłączeń i zaostrzenie walki w ostatnich miesiącach roku pomiędzy głównymi rywalami jest nieuchronne. Podsumowując obecna wycena naszym zdaniem już uwzględnia powrót rentowności segmentu DTH na wyższe poziomy dzięki umocnieniu PLN względem USD i EUR. w kolejnych kwartałach spółka będzie musiała walczyć o utrzymanie możliwie największego udziału w rynku oraz próbować rozwijać kolejne usługi przy wykorzystaniu posiadanej bazy klientów. Obecny model biznesowy, naszym zdaniem, nie pozwala już na dynamiczną poprawę wyników po 2011 roku, a dotychczasowe rezultaty MVNO nie wskazują na możliwą szybką poprawę w kolejnych kwartałach. Wycena DCF [PLN] 13,7 Wycena porównawcza [PLN] 15,7 Wycena końcowa [PLN] 14,7 Potencjał do wzrostu / spadku 10% Koszt kapitału 11,3% Cena rynkowa [PLN] 16,30 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 268,33 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 16,45 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 11,60 Stopa zwrotu za 3 mc 15% Stopa zwrotu za 6 mc 15% Stopa zwrotu za 9 mc 14% Struktura akcjonariatu: Polaris Finance B.V. 68,2% Pozostali 31,8% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0 32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV 71,5 14,9 12,1 8,2 6,2 P/E 78,5 38,6 16,2 16,2 12,5 11,0 EV/EBITDA 60,5 26,8 12,2 11,6 8,6 7,5 EV/EBIT 107,6 30,6 13,1 12,9 9,7 8,4 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Biorąc pod uwagę premię z jaką notowana jest spółka w stosunku do naszej wyceny zmieniamy nasze zalecenie z akumuluj do redukuj z ceną docelową 14,7 PLN. Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 15,7 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 13,7 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 14,7 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 13,7 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 15,7 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 14,7 W 2009 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 20% r/r do poziomu 1369 mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 330,5 mln PLN. Zysk netto w 2009 roku wg naszych założeń wyniesie 270,2 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 16,3 PLN spółka jest handlowana dla P/E 09 na poziomie 16,2x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 12,5x i 11,0x. Mniej atrakcyjnie wygląda waluacja dla EV/EBITDA, która w 2009 roku wynosi 11,6x. Dopiero w 2010 i 2011 roku spada do 8,6x i 7,5x. Prognozowana dynamiczna poprawa wyników w 2010 i 2011 roku jest związana przede wszystkim z zakładaną stabilizacją kursu walutowego PLN względem USD i EUR na poziomie odpowiednio 3,15 3,0 oraz 4,2 4,0. Zwracamy uwagę, że przyrost bazy klientów w tych latach będzie mniejszy niż to miało miejsce w przeszłości i spółka będzie musiała bronić swojej pozycji przed agresywnymi działaniami Cyfry+ oraz telewizji n. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu (szczegółowe założenia przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale): Średnioroczny kurs USD i EUR ustaliliśmy w 2009 roku na poziomie 3,31 i 4,43. W kolejnych latach zakładamy umocnienie PLN względem USD i EUR, docelowo do poziomu 3,0 i 4,0. Ostrożnie nie zakładamy nowych usług. Zwracamy jednak uwagę, że poszerzenie oferty usług jest prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę bazę klientów jaką posiada Cyfrowy Polsat. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy pozostawiamy na poziomie 2,0%. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Zwiększyliśmy stopę wolną od ryzyka do 6,3%. Dług netto uwzględnia wypłatę całości dywidendy wypłacanej w 2009 roku w dwóch ratach. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 13,7 PLN. 2

3 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] Wartość rezydualna [mln PLN] wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] 67 Wartość kapitału[mln PLN] Ilość akcji [mln szt.] 268 Wartość kapitału na akcję [PLN] 13,7 Przychody zmiana r/r 20% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% EBIT zmiana r/r 2% 29% 12% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 2% 29% 12% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% FCF zmiana r/r 17% 75% 17% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% Marża EBITDA 27% 32% 35% 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% Marża EBIT 24% 29% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 28% 28% Marża NOPLAT 20% 23% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 23% 23% CAPEX / Przychody 10% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% CAPEX / Amortyzacja 374% 191% 164% 153% 147% 140% 134% 130% 126% 124% Zmiana KO / Przychody 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2% 2% 5% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% Udział kapitału własnego 91,8% 97,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 8,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,9% 11,2% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 0,7 13,3 13,9 14,6 15,4 16,5 17,1 17,8 18,7 19,7 0,8 12,7 13,2 13,8 14,5 15,4 16,0 16,6 17,3 18,1 0,9 12,1 12,6 13,1 13,7 14,5 15,0 15,5 16,1 16,8 beta 1,0 11,6 12,0 12,5 13,0 13,7 14,1 14,5 15,0 15,6 1,1 11,1 11,5 11,9 12,4 13,0 13,3 13,7 14,1 14,6 1,2 10,7 11,0 11,4 11,8 12,3 12,6 12,9 13,3 13,7 1,3 10,3 10,6 10,9 11,3 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 1,4 9,9 10,1 10,4 10,8 11,2 11,4 11,7 11,9 12,2 1,5 9,5 9,8 10,0 10,3 10,7 10,9 11,1 11,3 11,6 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 19,1 18,2 17,3 16,9 16,5 16,1 15,7 15,1 14,4 0,8 18,2 17,2 16,3 15,8 15,4 15,1 14,7 14,0 13,4 0,9 17,3 16,3 15,3 14,9 14,5 14,1 13,8 13,1 12,5 beta 1,0 16,5 15,4 14,5 14,1 13,7 13,3 13,0 12,3 11,7 1,1 15,7 14,7 13,8 13,4 13,0 12,6 12,3 11,6 11,0 1,2 15,1 14,0 13,1 12,7 12,3 12,0 11,6 11,0 10,4 1,3 14,4 13,4 12,5 12,1 11,7 11,4 11,0 10,4 9,8 1,4 13,9 12,8 12,0 11,6 11,2 10,8 10,5 9,9 9,3 1,5 13,3 12,3 11,4 11,0 10,7 10,3 10,0 9,4 8,9 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 14,0 14,6 15,4 16,4 17,6 18,4 19,3 20,3 21,5 3,5% 13,3 13,9 14,6 15,4 16,5 17,1 17,8 18,7 19,7 4,0% 12,7 13,2 13,8 14,5 15,4 16,0 16,6 17,3 18,1 premia za ryzyko 4,5% 12,1 12,6 13,1 13,7 14,5 15,0 15,5 16,1 16,8 5,0% 11,6 12,0 12,5 13,0 13,7 14,1 14,5 15,0 15,6 5,5% 11,1 11,5 11,9 12,4 13,0 13,3 13,7 14,1 14,6 6,0% 10,7 11,0 11,4 11,8 12,3 12,6 12,9 13,3 13,7 6,5% 10,3 10,6 10,9 11,3 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 7,0% 9,9 10,1 10,4 10,8 11,2 11,4 11,7 11,9 12,2 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 1/3). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę po 1/3. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. Mnożniki P/E oraz EV/EBIT wskazują, że obecna wycena akcji Cyfrowego Polsatu jest atrakcyjna na tle grupy porównawczej. Po uwzględnieniu jednak poziomu amortyzacji wycena spółki istotnie się zmienia. Dla EV/EBITDA spółka jest notowana obecnie z dużym dyskontem i wycena jedynie w oparciu o ten mnożnik wskazuje na wartość jednej akcji Cyfrowego Polsatu na poziomie 9,7 PLN. Z kolei porównanie do samej spółki BSkyB, która z wybranych spółek jest najbardziej podobna do Cyfrowego Polsatu, wskazuje że wskaźnik EV/EBITDA implikuje wycenę 1 akcji na poziomie 14,8 PLN. Natomiast po uwzględnieniu P/E, EV/EBIT i EV/EBITDA wycena 1 akcji wynosiłaby 16,7 PLN. Ostatecznie porównując wyniki Cyfrowego Polsatu ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 15,69 PLN, czyli ponad 3% poniżej obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Multimedia Polska 16,0 10,8 8,3 4,8 4,0 3,3 14,4 12,5 8,9 BSkyB 19,2 14,1 12,7 9,6 7,8 7,3 12,0 9,8 9,2 Time Warner Cable 25,5 19,6 15,9 6,9 5,9 5,1 14,6 12,0 10,3 Liberty Global 13,6 10,7 5,5 4,4 3,7 23,7 20,9 17,9 Mediana 19,2 13,8 11,7 6,2 5,1 4,4 14,5 12,2 9,7 Cyfrowy Polsat 16,2 12,5 11,0 11,6 8,6 7,5 12,9 9,7 8,4 Premia / dyskonto 16% 10% 6% 87% 68% 70% 11% 20% 14% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 19,4 18,0 17,3 8,9 10,1 10,1 18,3 20,3 18,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 18,3 9,7 19,1 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 15,69 Wycena końcowa spółki [mln PLN] Porównanie rentowności EBITDA 5

6 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 09 Przychody spółki w 1Q 09 wzrosły o ponad 35% r/r do poziomu 336,9 mln PLN. Wynik na działalności operacyjnej był trochę lepszy niż oczekiwaliśmy i wyniósł 85,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 2,2% r/r. W segmencie DTH marża EBIT spadła do 32,6% w porównaniu do 40% w 1Q 08. Główny wpływ na spadek rentowności miały wyższe koszty nominowane w EUR i USD czyli koszty licencji programowych i koszty przesyłu sygnału. W segmencie MVNO strata EBIT zwiększyła się do 11,3 mln PLN. Ogólnie w ramach wszystkich segmentów marża EBIT spadła z 33,6% do 25,3%. Na poziomie finansowym w 1Q 09 spółka osiągnęła zysk w kwocie ponad 4,5 mln PLN, na co istotny wpływ miały zabezpieczenia zawarte w 2008 roku, jeszcze przed osłabieiem PLN względem USD i EUR. Wynik netto w omawianym kwartale zamknął się kwotą 72,6 mln PLN i był wyższy niż w analogicznym okresie 2008 roku o 13,5%. Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 1Q'08 1Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 248,8 336,9 35,4% 796, ,3 42,6% DTH 247,9 334,9 35,1% 1 130,1 MVNO 0,0 1,4 2,8 Pozostałe 0,8 0,6 28,5% 3,5 EBITDA 88,6 93,6 5,6% 165,9 347,8 109,6% DTH 101,5 112,9 11,2% 429,7 MVNO 3,3 9,2 38,5 Pozostałe 9,6 10,1 43,3 EBIT 83,5 85,4 2,2% 145,1 324,3 123,4% DTH 99,2 109,2 10,1% 419,3 MVNO 3,3 11,3 42,3 Pozostałe 12,4 12,6 52,7 Zysk netto 64,0 72,6 13,5% 113,4 269,8 137,8% Marża EBITDA 35,6% 27,8% 20,8% 30,6% Marża EBIT 33,6% 25,3% 18,2% 28,5% Marża zysku netto 25,7% 21,6% 14,2% 23,7%, spółka ARPU w 1Q 09 wyniosło 34,87 PLN, co oznacza wzrost o 3,17% r/r. W pakiecie familijnym było to 40,21 PLN, a w pakiecie mini 8,6 PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 7,8% i 1,2% r/r. Jednak w całym 2009 roku spodziewamy się, że średnie ARPU dla spółki spadnie o ok. 1% r/r ze względu na zmianę wagi udziału abonentów pakietu mini. W 1Q 09 spadła dynamika przyrostu liczby nowych abonamentów. W omawianym okresie przybyło 25,13 tys. abonentów w pakiecie familijnym i 49,93 tys. abonentów w pakiecie mini, w 1Q 08 było to odpowiednio 87,29 i 31,6 tys. abonentów. Na koniec marca 2009 Cyfrowy Polsat miał ponad 2,8 mln abonentów. Z tego 82,5% abonentów korzystało z pakietu familijnego, a 17,5% z pakietu mini. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego spadku dynamiki przyrostu bazy abonentów. Wpływ na to ma coraz większe nasycenie rynku oraz walka o nowego klienta pomiędzy 3 głównymi graczami. Zwracamy uwagę na wzrost churn do 8,4%, co wg naszych obliczeń oznaczało odpływ ok. 52 tys. klientów w kwartale. W przyszłości spodziewamy się dalszego zwiększenie tego wskaźnika, co będzie skutkiem m.in. wygasania dotychczasowych umów oraz nasilającą się walką pomiędzy platformami. Docelowo w modelu wyceny wskaźnik churn ustaliliśmy na poziomie 11,9%. 6

7 Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym Wskaźnik churn rate Wzrost bazy abonentów w ujęciu kwartalnym 7

8 Średnie ARPU w ujęciu kwartalnym PROGNOZA WYNIKÓW W 2009 roku oczekujemy, że przychody wzrosną o 20% r/r do poziomu mln PLN. Wynik EBIT zgodnie z naszą prognozę powinien wynieść 330,5 mln PLN. Zysk netto w 2009 roku wg naszych założeń wyniesie 270,2 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej na poziomie 16,3 PLN spółka jest handlowana dla P/E 09 na poziomie 16,2x, w dwóch kolejnych latach wskaźnik ten spada do odpowiednio 12,5x i 11,0x. Mniej atrakcyjnie wygląda waluacja dla EV/EBITDA, która w 2009 roku wynosi 11,6x. Dopiero w 2010 i 2011 roku spada do 8,6x i 7,5x. Prognozowana dynamiczna poprawa wyników w 2010 i 2011 roku jest związana przede wszystkim z zakładaną stabilizacją kursu walutowego PLN względem USD i EUR na poziomie odpowiednio 3,15 3,0 oraz 4,2 4,0. Zwracamy uwagę, że przyrost bazy klientów w tych latach będzie mniejszy niż to miało miejsce w przeszłości i spółka będzie musiała bronić swojej pozycji przed agresywnymi działaniami Cyfry+ oraz telewizji n. Zmiana w prognozach 2009 stare 2009 nowe zmiana 2010 stare 2010 nowe zmiana Przychody ,0% ,3% EBITDA ,9% ,8% EBIT ,1% ,7% Zysk netto ,0% ,8% W porównaniu do wcześniejszej prognozy zwiększyliśmy prognozę przychodów w 2009 roku o 4% do poziomu mln PLN. Jest to związane z obserwowaną mniejszą presją ze strony konkurencji i wzrostem ARPU w pakiecie familijnym. Podnieśliśmy także prognozę EBIT z uwagi na umocnienie PLN względem USD i EUR, co będzie miało wpływ na niższe niż wcześniej oczekiwaliśmy koszty związane z licencjami i przesyłem sygnału. Dodatkowo w modelu wzrasta poziom amortyzacji, co jest efektem zmiany sposobu udostępniania zestawów odbiorczych i zwiększeniem ilości dzierżawionego sprzętu. 8

9 Projekcja przychodów na lata Przychody [mln PLN] Opłaty abonamentowe Sprzedaż i dzierżawa sprzętu Usługi przesyłania sygnału Pozostałe przychody operacyjne Razem Zmiana r/r Opłaty abonamentowe 48% 23% 12% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Sprzedaż i dzierżawa sprzętu 5% 43% 31% 3% 11% 8% 2% 2% 2% 2% 2% Usługi przesyłania sygnału 42% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% Pozostałe przychody operacyjne 274% 142% 19% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% Razem 43% 20% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Struktura Opłaty abonamentowe 86% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% Sprzedaż i dzierżawa sprzętu 9% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Usługi przesyłania sygnału 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Pozostałe przychody operacyjne 3% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Liczba abonentów [mln] Pakiet familijny 2,29 2,51 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 Pakiet mini 0,44 0,58 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 Razem 2,73 3,09 3,15 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 Przyrost abonentów [mln] Pakiet familijny 0,46 0,23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pakiet mini 0,20 0,14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,66 0,36 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARPU [PLN] Pakiet familijny 39,4 40,6 42,3 43,7 45,2 46,6 48,2 49,8 51,4 53,1 54,8 Pakiet mini 8,6 8,7 8,8 9,0 9,4 9,6 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 Razem 35,3 35,0 35,9 37,1 38,3 39,5 40,8 42,1 43,4 44,8 46,2 ARPU zmiana r/r Pakiet familijny 2% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Pakiet mini 2% 1% 1% 3% 4% 2% 2% 1% 0% 0% 0% Razem 2% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Churn Pakiet familijny 5,7% 7,8% 9,6% 11,0% 11,5% 12,5% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% Pakiet mini 0,1% 1,2% 2,0% 3,0% 4,0% 6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% Razem 5,1% 6,8% 8,1% 9,3% 9,9% 10,9% 11,7% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 9

10 Założenia dla prognoz kosztów Koszty [mln PLN] Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu Koszty pracownicze Koszt własny sprzedanych zestawów Pozostałe koszty operacyjne Razem Koszty zmiana r/r Amortyzacja 13% 60% 39% 11% 13% 11% 9% 8% 6% 6% 5% Koszty licencji programowych 46% 75% 7% 0% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Koszty przesyłu sygnału 22% 55% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Koszty dystrybucji i marketingu 61% 2% 6% 5% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% Koszty pracownicze 55% 11% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Koszt własny sprzedanych zestawów 37% 42% 43% 12% 7% 10% 4% 3% 3% 3% 3% Pozostałe koszty operacyjne 103% 53% 5% 0% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Razem 25% 28% 1% 1% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% Koszty struktura Amortyzacja 3% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% Koszty licencji programowych 27% 37% 40% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 38% 38% Koszty przesyłu sygnału 7% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Koszty dystrybucji i marketingu 25% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Koszty pracownicze 8% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Koszt własny sprzedanych zestawów 16% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Pozostałe koszty operacyjne 13% 16% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10

11 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody Opłaty abonamentowe Sprzedaż i dzierżawa sprzętu Sprzedaż usług przesyłania sygnału Sprzedaż sprzętu elektronicznego Pozostałe przychody operacyjne Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty licencji programowych Koszty przesyłu sygnału Koszty dystrybucji i marketingu Koszty pracownicze Koszt zestawów odbiorczych Koszt sprzętu elektronicznego Pozostałe koszty operacyjne EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

12 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 43% 20% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% EBITDA zmiana r/r 110% 6% 30% 12% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% EBIT zmiana r/r 123% 2% 29% 12% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% Zysk netto zmiana r/r 138% 0% 29% 14% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 2% Marża EBITDA 31% 27% 32% 35% 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% Marża EBIT 29% 24% 29% 31% 30% 30% 29% 29% 29% 28% 28% Marża netto 24% 20% 24% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Dług D / (D+E) 15% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D / E 17% 9% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Odsetki / EBIT 3% 1% 2% 3% 4% 6% 7% 9% 10% 10% 10% Dług / kapitał własny 38% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto Dług netto / kapitał własny 46% 32% 46% 53% 57% 60% 63% 65% 65% 65% 65% Dług netto / EBITDA 39% 32% 51% 70% 88% 107% 126% 145% 147% 148% 150% Dług netto / EBIT 41% 35% 57% 78% 100% 123% 146% 170% 173% 175% 178% EV Dług / EV 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CAPEX / Przychody 7% 10% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% CAPEX / Amortyzacja 324% 374% 191% 164% 153% 147% 140% 134% 130% 126% 124% Amortyzacja / Przychody 2% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% Zmiana KO / Przychody 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2% 2% 2% 5% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Wskaźniki rynkowe MC/S 3,8 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 P/E 16,2 16,2 12,5 11,0 10,7 10,4 10,1 9,8 9,5 9,3 9,1 P/BV 14,9 12,1 8,2 6,2 5,2 4,4 3,8 3,3 3,2 3,1 2,9 P/CE 14,9 14,2 10,9 9,6 9,2 8,9 8,5 8,2 7,9 7,7 7,5 EV/EBITDA 12,2 11,6 8,6 7,5 7,1 6,7 6,3 5,9 5,7 5,5 5,3 EV/EBIT 13,1 12,9 9,7 8,4 8,0 7,7 7,3 6,9 6,7 6,5 6,4 EV/S 3,7 3,1 2,8 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 FCF/EV 4,8% 4,0% 7,1% 8,7% 9,1% 9,5% 10,1% 10,8% 11,2% 11,6% 12,0% BVPS 1,1 1,4 2,0 2,6 3,2 3,7 4,3 4,9 5,1 5,3 5,5 EPS 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 CEPS 1,1 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 FCFPS 0,8 0,6 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 DPS 0,1 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 1,5 1,6 Payout ratio 33% 75% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 90% 90% 90% DYield 1% 5% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 9% 9% 10% 12

13 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krzysztof Pado tel. (032) e mail: Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) e mail: dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Akumuluj Wycena poprzedniej rekomendacji 14,50 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 13,25 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 09 Kupuj 0 0% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 100% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 13

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 28 r. 13sierpnia 28 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia dotyczące Informacje zawarte w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za pierwsze półrocze 2009 roku Konferencja prasowa Konferencja prasowa 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierad stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwao w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2009 roku 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku Wyniki za dziewięć di ić miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki za 9 miesięcy 2009 r. Poprawa wyników operacyjnych Pozyskania

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIO : KUPUJ) WYCENA 16.32 PLN 21 MARZEC 2014 Naszym zdaniem kurs już w dużym stopniu uwzględnił prawdopodobną poprawę warunków działania i z obecnych założeń modelowych wg nas nie ma już

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku

Wyniki za IV kwartał 2009 r. 18 marca 2010 roku Wyniki za IV kwartał 2009 r. Wyniki za 2009 r. 18 marca 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za Ipółrocze 2010 r. Konferencja prasowa 26 sierpnia 2010 r. 1 Wyniki operacyjne Podsumowanie Liczba abonentów DTH wzrosła o 419 tys. rok do roku do 3.263.546 abonentów 41 tys. użytkowników usług

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 9 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 16 stycznia 2008 r. decyzją nr DEM/410/032/7/08

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych opublikowane w dniu 09 listopada 2017 roku w punkcie 1.3. Korekta wynika z faktu, iż Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wykazała transakcje przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo