P 2011P 2012P 2013P 2014P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym cenę docelową do poziomu 64,0 PLN/akcję. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2013/2011 o 14,0% oraz poprawę rentowności netto w 2011 roku o 3,5 punktów % względem 2009 roku przy założeniu kursów USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Uważamy, że spółka jest wysoko wyceniana i przy naszych prognozach będzie handlowana z premią do grupy porównawczej względem wskaźnika EV/EBITDA, który przy obecnej cenie rynkowej na lata wyniesie odpowiednio 11,7x i 9,5x. Mnożnik P/E dla na lata wyniesie 16,2x i 13,2x. Spodziewamy się, iż wyniki w 4Q 10 będą lepsze od zeszłorocznych, gdzie dla zysku EBIT oraz netto oczekujemy poprawy o odpowiednio 25,5% i 32,6% r/r. W całym 2010 roku spodziewamy się osiągnięcia 1.036,7 mln PLN przychodów (+12,4% r/r), 142,5 mln PLN (+25,9% r/r) zysku EBIT oraz 128,8 mln PLN (+48,7% r/r) zysku netto. Jednocześnie nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W nowych szacunkach obniżyliśmy o 6,2% wartość skonsolidowanej sprzedaży względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.105,2 mln PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy wielkość przychodów na 1.219,4 mln PLN, co będzie stanowiło 4,8% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.280,7 mln PLN. Na rok 2012 również nieznacznie obniżyliśmy szacunki przychodów dla obuwniczej spółki, które wyniosą 1.384,3 mln PLN (-1,9%). Korekta prognoz na 2010 rok wynikała z gorszej sprzedaży w 1H 10, co spowodowane było szeregiem negatywnych zdarzeń w tym okresie. Korekta w latach wynika głownie z mniejszej ilości otwarć. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć w 2011 roku do 52 salonów. Tym samym inwestycje na 2011 w nowe salony wynosić będą 11,7 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 93,5 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistyczno-dystrybucyjne wraz z unijnym dofinansowaniem oraz system IT). Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią selektywnych otwarć oraz rozwijaniu własnej sieci sprzedaży, spodziewamy się, że otwarcia w latach ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio: 51, 46 salonów względem poprzedniej prognozy mówiącej o otwarciu w tych latach odpowiednio: 73, 64 placówek. Spodziewamy się, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 215,9 mln PLN. Szacujemy, że koszt otwarcia 1 mkw powierzchni wyniesie średnio 1,3 tys PLN, przy czym rozróżniamy tu koszt otwarć ze względu na markę oraz zamianę wielkości salonów BOTI oraz QUAZI. Wycena DCF [PLN] 62,9 Wycena porównawcza [PLN] 65,0 Wycena końcowa [PLN] 64,0 Potencjał do wzrostu / spadku -3,1% Koszt kapitału 11,0% Cena rynkowa [PLN] 66,0 Kapitalizacja [mln PLN] 2534,4 Ilość akcji [mln. szt.] 38,4 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 66,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 49,1 Stopa zwrotu za 3 mc 22,2 Stopa zwrotu za 6 mc 20,8 Stopa zwrotu za 9 mc 23,3 Struktura akcjonariatu: LUXPROFI S.A.R.L. 27,6% Dariusz Miłek 12,4% Pioneer Pekao IM 8,5% Leszek Gaczorek 7,8% ING OFE 6,5% PKO TFI 6,1% Pozostali 31,1% Marcin Stebakow tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2011P 2012P 2013P 2014P 70,0 (CCC) WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 922,7 1036,7 1219,4 1384,3 1524,0 1651,4 EBITDA [mln PLN] 131,6 164,7 224,0 269,3 299,0 330,2 EBIT [mln PLN] 113,3 142,5 198,5 240,8 258,0 288,0 65,0 60,0 Zysk netto [mln PLN] 86,6 128,8 156,4 191,7 207,1 234,1 55,0 P/BV 7,4 5,9 4,9 3,9 3,3 2,8 50,0 P/E 29,3 19,7 16,2 13,2 12,2 10,8 EV/EBITDA 19,7 15,8 11,7 9,5 8,3 7,2 EV/EBIT 22,9 18,3 13,2 10,7 9,6 8,2 45,0 40, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 3 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 WYNIKI FINANSOWE... 8 PROGNOZA WYNIKÓW NA 4Q ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW PROGNOZA PRZYCHODÓW PROGNOZA KOSZTÓW WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW NA ZMIANY KURSU USD I EUR DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 65,0 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 62,9 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 64,0 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 62,9 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 65,0 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 64,0 Źródło: BDM S.A. Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym cenę docelową do poziomu 64,0 PLN/akcję. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2013/2011 o 14,0% oraz poprawę rentowności netto w 2011 roku o 3,5 punktów % względem 2009 roku przy założeniu kursów USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Uważamy, że spółka jest wysoko wyceniana i przy naszych prognozach będzie handlowana z premią do grupy porównawczej względem wskaźnika EV/EBITDA, który przy obecnej cenie rynkowej na lata wyniesie odpowiednio 11,7x i 9,5x. Mnożnik P/E dla na lata wyniesie 16,2x i 13,2x. W związku z tym, iż wyniki uzyskiwane przez są istotnie uzależnione od kursów walutowych zbadaliśmy wrażliwość wyników oraz wyceny względem zmiany kursów USD oraz EUR. Naszym bazowym scenariuszem, który przyjęliśmy w analizach było umocnienie się PLN do poziomu 2,8 i 3,8 PLN odpowiednio za USD i EUR począwszy od roku 2011 do końca prognozy. Jednoczesna zmiana kursy USD i EUR o 0,1 PLN przy zachowaniu pozostałych wartości niezmienionych w roku 2011 wykazała, iż wynik na poziomie EBIT różniłby się o +/- 18,3 mln PLN. Wynik netto przy wzroście/spadku kursu o 10 groszy różniłby się o 15,1 mln PLN. Dla roku 2012 różnica wyniosłaby +/- 27,5 mln PLN dla zysku EBIT oraz 22,6 mln PLN dla zysku netto. Zaznaczamy, iż umocnienie PLN niewątpliwie pomogłoby obuwniczej spółce (tańszy import i niższe czynsze), jednakże w razie niespełniana tego scenariusza wyniki spółki mogą ulec pogorszeniu, co wpłynęłoby na wartość kursu. Powyższe zmiany poziomu zysku EBIT oraz netto istotne wpływają na wartość ostatecznej wyceny. Z przeprowadzonej przez nas symulacji widać, iż zmiana kursów walut o +/- 10 groszy implikuje zmianę ostatecznej wartość wyceny o ok. +/- 2,8 PLN, co stanowi ok. 4,4% odchylenia od wartości obecnego kursu spółki na poziomie 66,0 PLN. Wpływ zmiany kursu USD i EUR (+/- 0,1 PLN) na wartość ostatecznej wyceny USD/PLN 2,7 2,8 2,9 EUR/PLN 3,7 3,8 3,9 WYCENA Porównawcza (50%) 70,1 65,0 60,0 DCF (50%) 63,4 62,9 62,2 WYCENA OSTATECZNA [PLN] 66,8 64,0 61,1 Źródło: BDM S.A. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji = 6,0%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W związku z rozwojem organicznym średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2020/2011) prognozujemy na poziomie 6,1%. W naszych prognozach na 2011 rok spodziewamy się 17,6% wzrostu przychodów ze sprzedaży, których dynamika wraz z zakładanym rozwojem sieci powinna utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do 2013 roku. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2011 roku wyniesie 55,1% po wzroście z 54,9% zanotowanej w 2010 roku. Wzrost marży wynikał będzie ze zwiększenia liczby placówek własnych, założonej stabilizacji kursu USD/PLN=2,8 oraz podwyżki cen w sklepach. W naszych prognozach na kolejne lata uwzględniliśmy również wzrost średniej ceny pary z importu, którą w 2011 roku w ujęciu dolarowym szacujemy na 11,3% r/r. W prognozie zakładamy, iż kurs USD oraz EUR będzie na stałym poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Spowoduje to, iż marża brutto ze sprzedaży powinna kształtować się będzie w przedziale 54,4-55,1% w okresie prognozy. W nowych kalkulacjach zmieniliśmy ilość otwieranych salonów własnych, a liczbę otwarć w latach szacujemy odpowiednio na: 52; 51; 46; 41. Spodziewamy się, że sieć grupy na koniec 2011 roku wyniesie 756 placówek, co stanowić będzie 7,4% wzrost r/r. W 2012 ta liczba wzrośnie do 807 (+6,8% r/r), a w 2013 wyniesie 853 punktów handlowych (+5,7% r/r). Według naszych prognoz na kolejne lata liczba salonów sieci franczyzowej pozostanie na stałym poziomie 120 placówek. Podtrzymujemy założenia dotyczące rozwoju marki BOTI, która będzie rozwijana w nowo powstających galeriach handlowych w mniejszych miastach ( tys mieszkańców), jednocześnie zmieniamy wielkość nowych salonów tej marki z 125 mkw do mkw. Odwrotny zabieg zastosowaliśmy z butikami QUAZI, których format zmieni się z 170 mkw do mkw. Nieznacznie ograniczony zostanie rozwój sieci CCC, która w dalszym ciągu będzie miała największy udział w przychodach obuwniczej grupy. W kalkulacjach kosztowych oparliśmy się na kosztach w przeliczeniu na mkw powierzchni każdej z marek. Jak również przyjęliśmy, że średni koszt otwarcia 1 mkw wyniesie 1,3 tys. PLN, przy czym w prognozach uwzględniliśmy stopniowy wzrost tego kosztu w zależności od marki. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. Całkowity CAPEX na lata szacujemy na 215,9 mln PLN, przy czym w naszych kalkulacjach zakładamy wydatki poniesione na budowę centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz system informatyczny. Jak również uwzględnimy dotację z UE w kwocie 38,8 mln PLN. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 18%. Jak również w 2010 roku uwzględniliśmy one-off wpływający na obniżenie wysokości podatku, który wynikał z rozliczenia aktywa z tytułu wyceny znaków towarowych Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy ustaliliśmy na poziomie 3,0%. Ponadto: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 2414,0 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 62,9 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1219,4 1384,3 1524,0 1651,4 1766,6 1861,7 1940,2 1999,6 2046,5 2084,3 EBIT [mln PLN] 198,5 240,8 258,0 288,0 308,7 332,0 345,4 355,7 363,2 370,1 Stopa podatkowa 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 35,7 43,3 46,4 51,8 55,6 59,8 62,2 64,0 65,4 66,6 NOPLAT [mln PLN] 162,8 197,5 211,5 236,1 253,2 272,2 283,2 291,7 297,8 303,5 Amortyzacja [mln PLN] 25,4 28,5 41,0 42,2 43,5 44,6 45,5 46,1 46,4 46,7 CAPEX [mln PLN] -93,5-60,3-49,9-52,3-52,2-51,6-50,1-47,7-47,2-46,7 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -45,8-41,4-35,0-32,0-28,9-23,9-19,7-14,9-11,8-9,5 FCF [mln PLN] 48,9 124,3 167,7 194,1 215,5 241,4 259,0 275,2 285,3 293,9 DFCF [mln PLN] 44,3 102,0 124,5 130,2 130,3 131,5 127,1 121,7 113,6 105,5 Suma DFCF [mln PLN] 1130,9 Wartość rezydualna [mln PLN] 3784,6 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1358,3 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 3,0% Wartość firmy EV [mln PLN] 2489,2 Dług netto [mln PLN] 75,1 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 2414,0 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 62,9 Przychody zmiana r/r 17,6% 13,5% 10,1% 8,4% 7,0% 5,4% 4,2% 3,1% 2,3% 1,8% EBIT zmiana r/r 39,3% 21,3% 7,1% 11,6% 7,2% 7,5% 4,0% 3,0% 2,1% 1,9% FCF zmiana r/r -0,2% 154,2% 34,9% 15,8% 11,0% 12,0% 7,3% 6,3% 3,7% 3,0% Marża EBITDA 18,4% 19,5% 19,6% 20,0% 19,9% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,0% Marża EBIT 16,3% 17,4% 16,9% 17,4% 17,5% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7% 17,8% Marża NOPLAT 13,4% 14,3% 13,9% 14,3% 14,3% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% CAPEX / Przychody 7,7% 4,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 367,6% 211,7% 121,5% 123,8% 120,2% 115,7% 110,0% 103,5% 101,7% 100,1% Zmiana KO / Przychody 3,8% 3,0% 2,3% 1,9% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Udział kapitału własnego 82,2% 86,4% 90,0% 94,6% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 17,8% 13,6% 10,0% 5,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,1% 10,3% 10,5% 10,7% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0,70 59,2 62,7 66,9 72,3 79,3 88,9 102,7 124,5 163,6 0,80 55,9 58,9 62,6 67,2 73,0 80,9 91,9 108,3 135,8 beta 0,90 52,9 55,5 58,7 62,6 67,6 74,1 83,0 95,8 115,9 1,00 50,2 52,5 55,2 58,6 62,9 68,3 75,6 85,7 101,0 1,10 47,6 49,7 52,1 55,1 58,7 63,3 69,3 77,5 89,4 1,20 45,3 47,1 49,3 51,8 55,0 58,9 63,9 70,7 80,1 1,30 43,2 44,8 46,7 48,9 51,7 55,0 59,3 64,9 72,5 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 3,0% 62,9 66,9 71,8 78,2 86,6 98,5 116,3 146,0 205,4 4,0% 55,9 58,9 62,6 67,2 73,0 80,9 91,9 108,3 135,8 premia za ryzyko 5,0% 50,2 52,5 55,2 58,6 62,9 68,3 75,6 85,7 101,0 6,0% 45,3 47,1 49,3 51,8 55,0 58,9 63,9 70,7 80,1 7,0% 41,2 42,7 44,3 46,3 48,7 51,6 55,2 59,9 66,1 8,0% 37,7 38,8 40,2 41,7 43,6 45,8 48,5 51,8 56,2 9,0% 34,6 35,6 36,6 37,9 39,3 41,0 43,1 45,6 48,7 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta beta 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 3,0% 103,5 97,3 91,7 86,6 82,1 78,0 74,2 70,8 67,6 4,0% 89,9 83,6 78,0 73,0 68,6 64,7 61,1 57,9 55,0 premia za ryzyko 5,0% 79,3 73,0 67,6 62,9 58,7 55,0 51,7 48,7 46,0 6,0% 70,8 64,7 59,5 55,0 51,0 47,6 44,5 41,8 39,3 7,0% 63,8 57,9 52,9 48,7 45,0 41,8 38,9 36,4 34,1 8,0% 57,9 52,3 47,6 43,6 40,1 37,1 34,4 32,1 30,0 9,0% 52,9 47,6 43,1 39,3 36,1 33,2 30,8 28,6 26,7 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę 33%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę 33%. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2011 jest notowany z 13% dyskontem, które w następnych latach ulega obniżeniu i w 2013 wynosi 7%. Dla wskaźnika EV/EBITDA w latach obuwnicza spółka notowana jest z premią, która wynosi odpowiednio 25%, 21%, 17%. Wskaźnik EV/EBIT wskazuje na istnienie niewielkiego dyskonta w latach rzędu 2-4%, które w 2013 roku zamienia się w 9% premię. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 65,0 PLN, czyli ok. 1,4% poniżej obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P LPP 17,9 14,5 13,2 10,1 8,4 7,9 13,8 11,2 9,8 NFI EMPIK MEDIA & FASHION 20,0 15,5 12,4 8,0 7,1 5,7 14,0 11,4 8,8 GEOX 14,9 12,9 12,9 6,9 5,9 5,7 10,6 8,8 8,7 TOD'S 21,1 19,0 18,7 11,3 10,0 9,5 13,7 12,0 12,5 PHILLIPS-VAN HEUSEN 12,9 10,8 10,1 7,3 6,2 5,6 8,8 7,4 6,7 HENNES & MAURITZ 19,3 16,9 15,1 12,0 10,5 9,4 13,5 11,8 10,6 INDITEX 20,8 18,5 17,2 10,7 9,2 8,1 13,9 12,0 10,5 DECKERS OUTDOOR CORP 18,6 17,0 15,2 9,4 7,9 7,1 10,0 8,3 7,5 NORDSTROM 13,7 12,4 11,9 6,8 6,4 5,9 8,9 7,8 7,1 Mediana 18,6 15,5 13,2 9,4 7,9 7,1 13,5 11,2 8,8 16,2 13,2 12,2 11,7 9,5 8,3 13,2 10,7 9,6 Premia / dyskonto -13% -15% -7% 25% 21% 17% -2% -4% 9% Wycena wg wskaźnika 75,9 77,3 71,1 52,2 54,6 56,8 67,6 69,1 60,8 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 74,8 54,5 65,9 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto 0% Wycena 1 akcji [PLN] 65,0 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBIT 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% LPP NFI EMPIK MEDIA & FASHION GEOX TOD'S PHILLIPS-VAN HEUSEN HENNES & MAURITZ INDITEX DECKERS OUTDOOR CORP NORDSTROM Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 WYNIKI FINANSOWE W 3Q 10 przychody wyniosły 270,9 mln PLN (+22,3% r/r). Na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 50,9 mln PLN zysku, co stanowiło 57,3% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Nieznacznie mniejszy wzrost zanotował zysk netto, który na koniec września 2010 ukształtował się na poziomie 40,0 mln PLN względem 26,4 mln PLN rok wcześniej. Narastająco w 1-3Q 10 przychody wyniosły 708,2 mln PLN (+8,6% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 79,0 mln PLN, co stanowiło 26,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę odnotował zysk netto, który po dziewięciu miesiącach 2010 roku ukształtował się na poziomie 76,1 mln PLN (+63,4% r/r). Tym samym marża netto zwiększyła się blisko 3,6 punktów procentowych do 10,7%. Za 8,6% wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 1-3Q 10 odpowiadały salony otwarte dłużej niż 12 miesięcy. Dynamika sprzedaży na porównywalnych sklepach, kształtowała się następująco: CCC: -4,6% BOTI: -6,7%, QUAZI: +9,0% oraz salony CCC w Republice Czeskiej: +3,0%. Spadki LFL głównych marek tj. CCC oraz BOTI w okresie dziewięciu miesięcy 2010 roku wynikały z czynników zewnętrznych, do których zaliczyć możemy: przedłużającą się zimę oraz powodzie w 1H 10 jak również katastrofę smoleńską. Na poprawę wyników istotny wpływ miały kursy walut. Zakupy towarów rozliczanych w USD oraz denominowane w EUR czynsze, które dzięki umocnienieniu się polskiej waluty w okresie 1-3Q 10 sprawiły, iż marża netto ze sprzedaży oraz marża EBIT ukształtowały się na poziomach odpowiednio 11,3% oraz 11,2% względem 9,5% i 9,6% w analogicznym okresie rok wcześniej. W okresie 1-3Q 09 roku średni kurs EUR/PLN zanotował wzrost o 27,7% r/r, a kurs USD/PLN wzrósł o 42,5% r/r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku mieliśmy do czynienia z umocnieniem się PLN względem EUR oraz USD odpowiednio o 8,6% r/r i 5,3% r/r. Sieć sprzedaży na koniec września 2010 roku obejmowała łącznie 705 placówek, w tym 581 sklepów własnych: 267 salonów CCC w Polsce i 41 w Czechach, 225 salonów BOTI oraz 48 butików QUAZI. W całym 2010 roku planowane jest otwarcie 62 nowych placówek w tym 8 w Czechach, z których większość stanowiły będą salony własne. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju organicznego w oparciu o salony własnych marek docelowo ma składać się z 1000 salonów zlokalizowanych w Polsce oraz 70 salonów w Czechach: 400 salonów CCC (w tym 100 salonów franczyzowych) w Polsce 500 placówek BOTI (w tym 100 salonów franczyzowych) 100 butików QUAZI Wyniki skonsolidowane grupy [mln PLN] 3Q'09 3Q'10 zmiana r/r 1-3Q'09 1-3Q'10 zmiana r/r Przychody 221,5 270,9 22,3% 651,8 708,2 8,6% Zysk brutto ze sprzedaży 120,9 152,2 25,9% 331,3 383,6 15,8% EBITDA 37,6 46,3 23,3% 75,4 95,4 26,5% EBIT 32,4 50,9 57,3% 62,3 79,0 26,8% Zysk (strata) brutto 30,7 48,9 59,4% 55,9 72,3 29,3% Zysk (strata) netto 26,4 40,0 51,4% 46,6 76,1 63,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 54,6% 56,2% 50,8% 54,2% Marża EBITDA 17,0% 17,1% 11,6% 13,5% Marża EBIT 14,6% 18,8% 9,6% 11,2% Marża zysku netto 11,9% 14,8% 7,1% 10,7% Źródło: BDM S.A., spółka 8

9 PROGNOZA WYNIKÓW NA 4Q 10 W 4Q 10 spodziewamy się osiągnięcia 328,6 mln PLN (+21,3% r/r) przychodów ze sprzedaży, oraz zysku z działalności operacyjnej na poziomie 63,9 mln PLN (+25,5% r/r). Według naszych szacunków w 4Q 10 obuwnicza spółka powinna na czysto zarobić 53 mln PLN (+32,6% r/r), za co w głównej mierze odpowiadał dobry wynik z października oraz listopada. W październiku spółka odnotowała miesięczny rekord pod względem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynoszący 156,4 mln PLN (+12,1%). W całym 2010 roku spodziewamy się 1 036,7 mln PLN przychodów (+12,4% r/r), 142,5 mln PLN zysku EBIT (+25,9% r/r) oraz 128,8 mln zysku netto (+48,7% r/r). Większa dynamika zysku netto względem zysku EBIT wynikała z rozliczenia aktywa z tytułu wyceny znaków towarowych, które zostały przeprowadzone przez profesjonalnego rzeczoznawcę na 221,6 mln PLN. Rozliczenie aktywa i ujęcie go w pozycji podatku odroczonego (one-off) spowoduje zmniejszenie kwoty podatku o 18,7 mln PLN. Gdyby nie uwzględnić tego zdarzenia to zysk netto w 2010 roku wyniósłby 110,1 mln PLN (+27,1% r/r). Prognoza wyników na 4Q 10 oraz 2010 rok [mln PLN] zmiana 4Q'09 4Q'10P r/r P zmiana r/r 2010P* zmiana r/r Przychody 270,9 328,6 21,3% 922, ,7 12,4% 1 036,7 12,4% Zysk brutto ze sprzedaży 152,2 185,6 21,9% 483,5 569,0 17,7% 569,0 17,7% EBITDA 56,3 69,8 24,0% 131,6 164,7 25,2% 164,7 25,2% EBIT 50,9 63,9 25,5% 113,3 142,5 25,9% 142,5 25,9% Zysk (strata) brutto 48,9 62,3 27,5% 104,8 134,2 28,1% 134,2 28,1% Zysk (strata) netto 40,0 53,0 32,6% 86,6 128,8 48,7% 110,1 27,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 56,2% 56,5% 52,4% 54,9% 54,9% Marża EBITDA 20,8% 21,2% 14,3% 15,9% 15,9% Marża EBIT 18,8% 19,4% 12,3% 13,8% 13,8% Marża zysku netto 14,8% 16,1% 9,4% 12,4% 10,6% Źródło: BDM S.A., spółka * wynik netto bez uwzględnienia czynnika jednorazowego Skonsolidowane przychody spółki w ujęciu miesięcznym [mln PLN] * prognoza na grudzień 10 BDM S.A. EBIT i zysk netto w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru* 70,0 EBIT ZN marża EBIT marża zysku netto 63,9 25,0% 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 27,0 15,8 17,6 11,0 11,4 8,4 41,3 35,5 32,4 29,4 27,3 26,4 20,3 17,9 16,4 13,1 7,5 4,6 50,9 39,2 40,0 30,9 15,6 11,1 9,2 5,1 47,7 38,7 31,2 23,3 53,0 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 0,0% Źródło: BDM S.A., spółka 9

10 ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W nowych szacunkach spodziewamy się uzyskania w 2010 roku 1.036,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi 6,2% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.105,2 mln PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy wielkość przychodów na 1.219,4 mln PLN, co będzie stanowiło 4,8% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.280,7 mln PLN. Na rok 2012 również nieznacznie obniżyliśmy szacunki przychodów dla obuwniczej spółki, które wyniosą 1.384,3 mln PLN (-1,9%). Korekta prognoz wynikała głownie z mniejszej ilości otwarć w latach Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 142,5 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 128,8 mln PLN. Spadek zysku EBIT w 2010 roku wynikał z gorszej sprzedaży w 1H 10 spowodowanej przedłużającą się zimą, katastrofą smoleńską oraz powodzią. Z kolei poprawa na poziomie netto w skali roku wynikała z rozliczenia czynnika jednorazowego (one-off) jakim było ujęcie w podatku odroczonym, kwoty wynikającej z amortyzacji znaków towarowych. Gdyby pominąć one-off to zysk netto na koniec 2010 roku wyniósłby 110,1 mln PLN. W 2011 roku spodziewamy się osiągnięcia 198,5 mln PLN zysku operacyjnego (-5,4% względem poprzedniej prognozy) i 156,4 mln PLN zysku netto (-3,4%). Na 2012 rok wraz prognozujemy wzrost do 240,8 mln PLN zysku EBIT (+4,5% względem poprzedniej prognozy) oraz 191,7 mln PLN zysku netto (+6,9%). Wzrost zysku operacyjnego r/r wynikał będzie z dźwigni operacyjnej, która będzie generowana przez sklepy otwarte dłużej niż 12 miesięcy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć netto w 2011 roku do 52 salonów. Tym samym inwestycje na 2011 w nowe salony wynosić będą 11,7 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 93,5 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistyczno-dystrybucyjne wraz z unijnym dofinansowaniem oraz system IT). Spodziewamy się, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 215,9 mln PLN. Szacujemy, że koszt otwarcia 1 mkw powierzchni wyniesie średnio 1,3 tys PLN, przy czym rozróżniamy tu koszt otwarć ze względu na markę. W kolejnych latach prognozy uwzględniliśmy nieznaczny wzrost kosztów otwarć w przeliczeniu na 1 mkw. Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią selektywnych otwarć oraz rozwijaniu własnej sieci sprzedaży, spodziewamy się, że otwarcia w latach ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio: 52, 51, 46 salonów względem poprzedniej prognozy mówiącej o otwarciu w tych latach odpowiednio: 80, 73, 64 placówek. W naszych prognozach na najbliższe lata założyliśmy zamianę wielkości salonów, gdyż spółka zamierza otwierać większe sklepy BOTI (ok mkw względem 120 mkw), oraz mniejsze sklepy QUAZI ( mkw vs mkw). W szacunkach na kolejne lata przyjęliśmy, iż średnia wielkość salonu CCC wynosić będzie mkw. Skorygowane prognozy wyników na lata rok [mln PLN] r/r r/r r/r poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 1 105, ,7-6,2% 1 280, ,4-4,8% 1 411, ,3-1,9% Zysk brutto ze sprzedaży 594,0 569,0-4,2% 695,8 672,4-3,4% 767,2 762,1-0,7% EBITDA 237,3 164,7-30,6% 261,7 224,0-14,4% 261,7 269,3 2,9% EBIT 163,4 142,5-12,8% 209,8 198,5-5,4% 230,5 240,8 4,5% Zysk (strata) brutto 153,6 134,2-12,6% 197,5 190,8-3,4% 218,8 233,8 6,9% Zysk (strata) netto 125,9 128,8 2,3% 162,0 156,4-3,4% 179,4 191,7 6,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 53,7% 54,9% 54,3% 55,1% 54,4% 55,1% Marża EBITDA 21,5% 15,9% 20,4% 18,4% 18,5% 19,5% Marża EBIT 14,8% 13,8% 16,4% 16,3% 16,3% 17,4% Marża zysku netto 11,4% 12,4% 12,6% 12,8% 12,7% 13,8% Źródło: BDM S.A. 10

11 PROGNOZA PRZYCHODÓW W kolejnych latach naszej szczegółowej prognozy spodziewamy się, iż produkty obuwniczej spółki będą w dalszym ciągu cieszyły się dużym zainteresowaniem konsumentów, co z szacowanym przez nas nieznacznym wzrostem jednostkowej ceny za parę (wymuszonych przez podwyżkę cen zakupu) oraz rozbudową własnej sieci sprzedaży umożliwi wzrost udziału rynkowego, jak również przyczyni się do utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów. W 2011 roku spodziewamy się, iż nabywców znajdzie 19,0 mln par wśród których 57,8% stanowiło będzie obuwie damskie ok. 14,9% męskie, a 27,3% dziecięce i młodzieżowe. W 2012 roku spodziewamy się, iż sprzedaż obuwia z salonów wyniesie 20,9 mln par, tak by w 2013 osiągnąć wartość 22,5 mln par. Jednakże zwracamy uwagę, iż popyt konsumpcyjny oraz czynniki pogodowe stanowią istoty element ryzyka. W naszych szacunkach odnośnie sprzedaży detalicznej w grupie odzież i obuwie na 2010 rok spodziewamy się rocznej dynamiki rzędu 11,2%. W latach w związku z poprawą dynamiki PKB oraz popytu wewnętrznego spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży detalicznej w grupie odzież i obuwie (ok. 10% r/r). Założenia dotyczące wskaźników makro P 2011P 2012P Dynamika PKB (r/r %) 1,8 3,0 3,5 4,2 Inflacja (r/r %) 3,5 2,5 2,7 3,0 Bezrobocie (%) 11,9 12,0 11,8 11,0 Sprzedaż detaliczna odzież obuwie (r/r %) 16,8 11,2 10,4 10,0 Źródło: BDM S.A., Bloomberg W dalszym ciągu siłą napędową grupy pozostaną salony własne marki CCC zlokalizowane w Polsce, które w 2011 odpowiadać będą za ok. 68,9% sprzedaży detalicznej szacowanej przez nas na 1 110,7 mln PLN. Wraz z dynamicznym wzrostem liczby placówek drugą siłą będzie powstała w 2007 roku sieć BOTI, której udział na koniec 2011 szacujemy na 18,1%. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu udziału tej marki do 21,6% pod koniec prognozy. Udział sieci QUAZI oraz salonów w Czechach szacujemy na odpowiednio 5,0% i 8,0%. W naszych prognozach na najbliższe lata dla marki CCC spodziewamy się wzrost przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2011 wyniesie +6,9% r/r. Nieznacznie większej dynamiki oczekujemy dla sieci BOTI (+7,5% r/r). Marka QUAZI w wyniku zmiany funkcjonowania zanotuje 2,6% wzrost rocznych przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2012 powinien zwiększyć się do 3,7% r/r. Od salonów własnych zlokalizowanych w Republice Czeskiej w 2011 roku oczekujemy znacznej poprawy (+12,5%) wskaźnika średniorocznego przychodu na mkw, co wynikało będzie z nowych otwarć, które w 2011 roku szacujemy na 5 placówek. W naszych kalkulacjach uwzględniliśmy zmiany formatu funkcjonowania salonów marek BOTI oraz QUAZI, które od 2010 będą otwierane w wielkościach odpowiednio mkw oraz mkw na salon. Wobec czego założyliśmy, iż średnia powierzchnia salonów własnych tych marek będzie się stopniowo zmieniać, podczas gdy format salonów marki CCC pozostanie na niezmienionym poziomie mkw. Udział sprzedaży detalicznej w całkowitych przychodach kształtował się będzie na poziomie 91,1% w 2011 roku, przy czym wraz ze wzrostem liczby salonów własnych kosztem placówek franczyzowych w kolejnych latach spodziewamy się jego wzrostu do 94% do końca naszej prognozy. Na kolejne lata nie zakładamy zwiększenia liczby marek oferowanych przez. Proporcjonalnie udział franczyzy znacznie się zmniejszać, jednakże w naszych prognozach nie zakładamy całkowitej likwidacji sieci franczyzowej, której liczbę salonów w latach utrzymujemy na poziomie 120 sztuk. 11

12 Prognoza przychodów, powierzchni oraz liczby salonów 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P 2010P 2011P 2012P 2013P Przychody [mln PLN] 195,8 244,5 267,8 328,6 219,1 307,7 312,8 379,9 1036,7 1219,4 1384,3 1524,0 Działalność detaliczna 161,7 229,7 232,3 307,7 187,6 283,0 275,9 364,2 931,4 1110,7 1267,6 1403,8 CCC 113,4 158,4 160,0 213,4 129,8 194,3 189,5 251,1 645,2 764,8 867,7 951,4 BOTI 26,9 41,0 41,7 53,9 32,3 52,0 49,8 66,7 163,5 200,7 231,4 260,7 QUAZI 10,5 13,6 14,3 15,1 10,7 14,5 15,6 17,8 53,5 58,6 67,6 77,1 CCC BOTY Czechy 10,9 16,7 16,3 25,4 14,8 22,2 21,0 28,6 69,3 86,6 100,9 114,5 Działalność franczyzowa 34,1 14,8 35,5 20,9 31,5 24,7 36,8 15,6 105,3 108,7 116,7 120,2 Udział Przychody [mln PLN] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Działalność detaliczna 82,6% 94,0% 86,7% 93,6% 85,6% 92,0% 88,2% 95,9% 89,8% 91,1% 91,6% 92,1% CCC 57,9% 64,8% 59,7% 64,9% 59,3% 63,1% 60,6% 66,1% 62,2% 62,7% 62,7% 62,4% BOTI 13,7% 16,8% 15,6% 16,4% 14,7% 16,9% 15,9% 17,6% 15,8% 16,5% 16,7% 17,1% QUAZI 5,4% 5,6% 5,3% 4,6% 4,9% 4,7% 5,0% 4,7% 5,2% 4,8% 4,9% 5,1% CCC BOTY Czechy 5,6% 6,8% 6,1% 7,7% 6,8% 7,2% 6,7% 7,5% 6,7% 7,1% 7,3% 7,5% Działalność franczyzowa 17,4% 6,0% 13,3% 6,4% 14,4% 8,0% 11,8% 4,1% 10,2% 8,9% 8,4% 7,9% Powierzchnia [tys mkw] 153,9 156,5 157,7 159,3 162,2 165,9 171,7 174,7 159,3 174,7 188,4 200,3 Działalność detaliczna 132,5 134,9 136,4 138,2 141,4 145,1 150,8 153,9 138,2 153,9 167,5 179,5 CCC 85,2 87,1 87,8 88,6 90,0 92,0 95,6 98,2 88,6 98,2 105,5 111,2 BOTI 27,5 27,8 28,8 28,2 29,5 30,5 31,7 32,2 28,2 32,2 35,8 39,6 QUAZI 6,9 7,0 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,5 7,0 7,5 8,3 9,2 CCC BOTY Czechy 12,9 12,9 13,1 14,4 14,7 15,4 16,0 16,0 14,4 16,0 17,9 19,5 Działalność franczyzowa 21,4 21,6 21,3 21,2 20,8 20,8 20,8 20,8 21,2 20,8 20,8 20,8 Liczba salonów Działalność detaliczna CCC BOTI QUAZI CCC BOTY Czechy Działalność franczyzowa Przychód na mkw [tys PLN] 1271,8 1562,3 1697,9 2062,6 1351,0 1854,6 1822,0 2174,0 6506,2 6979,0 7349,8 7607,9 Działalność detaliczna 1220,0 1703,2 1702,8 2227,1 1327,2 1950,3 1829,3 2366,6 6741,1 7216,9 7566,3 7820,4 CCC 1331,4 1817,6 1823,1 2409,8 1442,0 2112,9 1983,1 2557,6 7285,6 7788,6 8228,2 8557,3 BOTI 977,9 1477,5 1449,7 1910,1 1092,8 1706,0 1570,0 2069,4 5795,2 6227,7 6457,2 6586,4 QUAZI 1513,4 1933,7 2111,6 2153,2 1508,8 1983,1 2070,5 2379,7 7638,9 7834,4 8123,0 8366,7 CCC BOTY Czechy 843,4 1291,3 1242,0 1760,5 1007,1 1446,0 1310,9 1786,5 4809,1 5412,1 5631,2 5867,7 Działalność franczyzowa 1592,8 683,0 1666,5 988,9 1512,6 1187,8 1769,6 750,2 4973,1 5220,2 5607,4 5775,6 Przychód na mkw zmiana r/r 6,2% 18,7% 7,3% 5,4% 7,3% 5,3% 3,5% Działalność detaliczna 8,8% 14,5% 7,4% 6,3% 7,1% 4,8% 3,4% CCC 8,3% 16,2% 8,8% 6,1% 6,9% 5,6% 4,0% BOTI 11,7% 15,5% 8,3% 8,3% 7,5% 3,7% 2,0% QUAZI -0,3% 2,6% -1,9% 10,5% 2,6% 3,7% 3,0% CCC BOTY Czechy 19,4% 12,0% 5,5% 1,5% 12,5% 4,0% 4,2% Działalność franczyzowa -5,0% 73,9% 6,2% -24,1% 5,0% 7,4% 3,0% Przychód na mkw / m-c [tys PLN] 423,9 520,8 566,0 687,5 450,3 618,2 607,3 724,7 542,2 581,6 612,5 634,0 Działalność detaliczna 406,7 567,7 567,6 742,4 442,4 650,1 609,8 788,9 561,8 601,4 630,5 651,7 CCC 443,8 605,9 607,7 803,3 480,7 704,3 661,0 852,5 607,1 649,1 685,7 713,1 BOTI 326,0 492,5 483,2 636,7 364,3 568,7 523,3 689,8 482,9 519,0 538,1 548,9 QUAZI 504,5 644,6 703,9 717,7 502,9 661,0 690,2 793,2 636,6 652,9 676,9 697,2 CCC BOTY Czechy 281,1 430,4 414,0 586,8 335,7 482,0 437,0 595,5 400,8 451,0 469,3 489,0 Działalność franczyzowa 530,9 227,7 555,5 329,6 504,2 395,9 589,9 250,1 414,4 435,0 467,3 481,3 Źródło: BDM S.A., spółka 12

13 Prognoza przychodów na mkw w zależności od marek [tys PLN] 3,0 CCC BOTI QUAZI CCC BOTY Czechy 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4Q'07 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P Źródło: BDM S.A., spółka PROGNOZA KOSZTÓW Wraz z rozwojem skali działania obuwnicza spółka będzie musiała dokonywać coraz większych zakupów w krajach Dalekiego Wschodu. Na koniec 2010 roku udział par pochodzących z importu szacujemy na blisko 84,3%. W kolejnych latach spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia importu w całościowych zakupach obuwia do 88% pod koniec naszej prognozy. Udział produkcji fabryki w Polkowicach będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu z 12,3% na koniec 2010 do 9,7% w roku Spodziewamy się iż w latach sprowadzi do Polski odpowiednio 18,1; 20,7; 23,1 mln par obuwia wobec 15,1 mln par w roku W poprzednim raporcie zwracaliśmy uwagę na możliwość obniżenia jednostkowej ceny pary z importu, jednakże znaczące podwyżki kosztów pracy w Chinach, skąd głownie pochodzi produkcja obuwia syntetycznego zweryfikowały nasze obecne założenia. Według nowych szacunków spodziewamy się iż średni jednostkowy koszt pary z importu w 2011 wynosił będzie ok. 6,83 USD (+11,3% r/r), co przy przyjętym kursie USD/PLN=2,8 implikowało będzie cenę pary z importu na ok. 19,1 PLN. W kolejnych latach (tj ) spodziewamy się nieznacznego wzrostu jednostkowego kosztu do 19,2 PLN i 19,3 PLN przy założonej stabilizacji kursu USD/PLN na poziomie 2,8. Spodziewamy się, iż pomimo wzrostu ceny pary z importu spółce uda się poprawić marże brutto ze sprzedaży. Na koniec 2010 oczekujemy, iż marża ta wyniesie 54,9% i będzie o 2,5 punktu procentowego wyższa od uzyskanej w 2009 roku. W 2011 roku spodziewamy się, że podwyżka obuwia w sklepach, umożliwi poprawę rentowności brutto sprzedaży do 55,1%. W kolejnych latach prognozy, przy założonym stałym poziomie kursu USD oczekujemy nieznacznego spadku marży do 54,4% w 2013 roku, co wiązało się będzie z większymi cenami zakupu. Na niższych poziomach rozwiązaniem, które powinno przyczynić się do poprawy efektywności sprzedaży będzie system informatyczny specjalnie dedykowany branży detalicznej oraz inwestycja w zmechanizowane centrum logistyczne. Wraz z rozwojem bardziej sieci salonów własnych koszty sprzedaży również ulegną zwiększeniu. W 2010 roku na poziom kosztów sprzedaży istotny wpływ ok. 63% miały koszty pracy oraz płacone (w części w EUR) czynsze. W naszych szacunkach przyjęliśmy, iż dla marki CCC udział czynszów płaconych w EUR wynosi 82%, dla QUAZI będzie to 100%, a dla BOTI 54%. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy utrzymanie kursu EUR/PLN na poziomie 3,8, co wraz ze zwiększającą się powierzchnią handlową spowoduje spadek udziału kosztów pracy i czynszów do 55% w roku Pozytywnym efektem wpływającym na obniżenie stawki czynszu będzie miało otwieranie większych salonów sieci BOTI. W naszych prognozach założyliśmy, iż stawka czynszu w salonach CCC, BOTI oraz QUAZI wynosiła będzie odpowiednio: 16, 7, 35 EUR/mkw miesięcznie. W związku z otwieraniem nowych placówek konieczne będzie również zwiększenie zatrudnienia, które to uwzględniliśmy w naszych projekcjach. W 2011 roku koszty sprzedaży szacujemy na 446,9 mln PLN (+9,9% r/r), przy wzroście powierzchni handlowej o 15,7 tys mkw (+11,4% r/r). W 2012 roku w wyniku przyrostu liczby placówek o 51 szt (+6,8%) oraz wzrostu liczby zatrudnionych o 260 osób (+7,3%) spodziewamy się wzrostu kosztów sprzedaży do 490,9 mln PLN (+9,9%). Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu to biorąc pod uwagę rozwój grupy oczekujemy aby ich udział w najbliższych latach wynosił będzie 1,7-1,9% w stosunku do przychodów ze sprzedaży, przy czym w kosztach zarządu uwzględniliśmy środki programu motywacyjnego w wielkości 1,3 mln PLN na kwartał do połowy 2013 roku. 13

14 In minus na wynik z działalności finansowej znaczący wpływ będą miały rosnące koszty finansowe związane ze zwiększaniem zadłużenia na rozwój sieci oraz inwestycje. Na koniec 2010 roku szacujemy, iż dług netto (DN) wyniesie 75,1 mln PLN tym samym wskaźnik DN/ EBITDA będzie kształtował się na bezpiecznym poziomie 0,46x. W najbliższych latach ( ) nie spodziewamy się wzrostu zadłużenia spółki, które stanowić będzie 25,9% i 18,6% kapitałów własnych. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) ograniczą zapotrzebowanie na kapitał obcy oraz umożliwią wypłatę dywidendy, którą za 2010 rok szacujemy na 1,7 PLN/akcję. W następnych latach odczekujemy wzrostu stopy dywidendy do ok. 76% zysku netto w ostatnich latach prognozy. Szacujemy, że wzrost przychodów oraz zwiększenie skali działania pozwolą spółce na obniżenie kosztów działania, które spowoduje w poprawę rentowności operacyjnej, którą na koniec 2011 szacujemy na 16,3%. Spodziewamy się, że w dalszych latach naszej szczegółowej prognozy marża EBIT zbliży się do poziomu 17-17,8%. Prognoza kosztów 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P 2010P 2011P 2012P 2013P COGS 95,0 104,0 125,6 143,1 114,8 124,7 148,8 158,8 467,7 547,0 622,2 694,9 SG&A 94,2 98,7 110,7 120,9 100,3 111,8 121,9 135,6 424,6 469,6 516,0 567,4 - Koszty sprzedaży 91,5 95,5 106,4 113,1 96,1 107,2 116,1 127,5 406,5 446,9 490,9 542,8 - Koszty ogólnego zarządu 2,7 3,2 4,3 7,8 4,2 4,5 5,9 8,1 18,1 22,7 25,1 24,6 Razem koszty sprzedaży 91,5 95,5 106,4 113,1 96,1 107,2 116,1 127,5 406,5 446,9 490,9 542,8 - CCC 45,3 48,2 50,4 50,1 47,0 50,3 53,1 54,7 193,9 205,2 214,5 227,7 - Boti 13,6 14,4 15,4 14,9 14,0 15,2 16,1 16,2 58,4 61,6 64,9 72,2 - Quazi 6,7 6,8 6,5 6,7 6,7 7,0 7,0 6,9 26,7 27,6 28,2 32,1 Pozostałe koszty 25,9 26,1 34,2 41,4 28,4 34,7 39,7 49,6 127,5 152,5 183,3 210,8 Razem koszty sprzedaży na mkw 594,1 610,4 674,8 710,0 592,6 646,3 676,1 729,7 2551,4 2557,8 2606,5 2709,8 - CCC 531,3 553,4 573,9 565,5 521,9 546,9 556,0 557,4 2189,9 2089,2 2034,3 2048,0 - Boti 494,5 519,2 536,2 529,1 473,9 499,8 509,0 503,9 2068,8 1911,4 1811,9 1823,6 - Quazi 970,2 969,1 957,8 953,4 944,5 953,2 932,5 928,2 3815,2 3694,7 3386,2 3485,5 Pozostałe koszty 753,8 754,6 992,2 1165,1 800,3 960,5 1079,4 1346,6 3585,6 4142,3 4732,1 5226,2 Koszty sprzedaży na mkw / m-c [PLN] 198,0 203,5 224,9 236,7 197,5 215,4 225,4 243,2 850,5 852,6 868,8 903,3 - CCC 177,1 184,5 191,3 188,5 174,0 182,3 185,3 185,8 730,0 696,4 678,1 682,7 - Boti 164,8 173,1 178,7 176,4 158,0 166,6 169,7 168,0 689,6 637,1 604,0 607,9 - Quazi 323,4 323,0 319,3 317,8 314,8 317,7 310,8 309, , , , ,8 Pozostałe koszty 251,3 251,5 330,7 388,4 266,8 320,2 359,8 448, , , , ,1 Czynsze na mkw / m-c [PLN] 88,3 91,9 91,4 90,4 81,7 81,7 81,7 81,6 89,3 78,3 71,2 71,0 - CCC 89,2 92,2 92,5 91,3 83,9 83,9 83,9 83,9 89,9 80,2 74,5 74,1 - Boti 66,6 73,3 70,9 70,0 59,1 59,1 59,1 59,1 69,8 56,8 48,7 47,9 - Quazi 163,4 161,1 164,4 162,2 148,5 148,5 148,5 148,5 161,3 146,0 126,3 133,0 Koszt pracy na mkw / m-c [PLN] 84,1 80,5 86,5 84,5 83,9 79,6 85,9 84,0 82,8 80,0 79,4 79,2 CCC 60,2 58,1 63,5 62,2 61,4 58,4 63,9 62,8 60,1 59,0 59,9 60,5 Boti 70,0 68,5 72,9 71,4 69,3 69,2 74,0 72,1 70,3 68,5 68,4 69,1 Quazi 102,8 91,5 92,0 92,6 105,9 89,6 93,2 93,5 93,9 93,9 90,5 91,5 Inne 19,2 18,1 19,2 18,5 18,1 16,9 18,0 17,3 18,5 16,9 15,7 14,8 Pozostałe koszty na mkw / m-c [PLN] 29,5 35,6 36,7 36,6 30,6 41,8 39,1 40,1 34,2 36,5 36,5 37,5 - CCC 27,6 34,2 35,2 35,0 28,7 40,0 37,6 39,1 32,5 34,9 35,1 36,0 - Boti 28,1 31,3 34,9 35,0 29,5 38,3 36,6 36,7 32,2 34,0 33,9 35,0 - Quazi 57,2 70,4 62,8 63,0 60,4 79,6 69,1 67,4 62,8 68,0 65,3 66,0 Źródło: BDM S.A., spółka 14

15 WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW NA ZMIANY KURSU USD I EUR W związku z tym, iż wyniki uzyskiwane przez są istotnie uzależnione od kursów walutowych zbadaliśmy wrażliwość wyników względem zmiany kursów USD oraz EUR. Naszym bazowym scenariuszem, który przyjęliśmy w analizach było umocnienie się PLN do poziomu 2,8 i 3,8 PLN odpowiednio za USD i EUR począwszy od roku 2011 do końca prognozy. Następnie zbadaliśmy jak zmiana kursu o 0,1 PLN (razem dla USD i EUR) wpłynie na uzyskiwane w kolejnych latach wyniki. Jednoczesna zmiana parametrów jakim były kursy USD i EUR o 0,1 PLN przy zachowaniu pozostałych wartości constans w roku 2011 wykazała, iż wynik na poziomie EBIT różniłby się o +/- 18,3 mln PLN. Wynik netto przy wzroście/spadku kursu o 10 groszy różniłby się o 15,1 mln PLN od wyniku bazowego oszacowanego przy kursie USD/PLN=2,8 i EUR/PLN=3,8. Dla roku 2012 różnica wyniosłaby +/- 27,5 mln PLN dla zysku EBIT oraz 22,6 mln PLN dla zysku netto. Pokazuje to jak istotny wpływ na poziom uzyskiwanych wyników ma poziom kursów walutowych. Poniżej przedstawiamy symulację ostatecznej wyceny w zależności od kursów walutowych przy 50% udziale wyceny porównawczej oraz DCF. Z poniższej symulacji widać, iż wspomniana wcześniej zmiana kursów walut o +/- 10 groszy wpływa na wartość dostateczniej wyceny o ok. +/- 2,8 PLN, co stanowi ok. 4,4% odchylenia od wartości obecnego kursu spółki na poziomie 66,0 PLN. Wpływ zmiany kursu USD i EUR (+/- 0,1 PLN) na wartość ostatecznej wyceny USD/PLN 2,7 2,8 2,9 EUR/PLN 3,7 3,8 3,9 WYCENA Porównawcza (50%) 70,1 65,0 60,0 DCF (50%) 63,4 62,9 62,2 WYCENA OSTATECZNA [PLN] 66,8 64,0 61,1 Źródło: BDM S.A. 15

16 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 209,9 278,5 345,9 377,0 385,0 394,4 402,4 408,6 412,5 413,3 413,3 412,6 Wartości niematerialne i prawne 1,1 2,6 4,9 5,0 4,1 3,4 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 Rzeczowe aktywa trwałe 202,6 241,3 307,1 338,8 348,6 359,3 368,5 375,9 380,7 382,5 383,4 383,5 Aktywa obrotowe 341,2 389,1 412,7 506,3 619,9 718,9 818,4 920, , , , ,2 Zapasy 242,7 273,6 321,8 365,3 402,2 435,8 466,2 491,3 512,0 527,7 540,1 550,0 Należności krótkoterminowe 37,6 40,3 47,4 53,8 59,3 64,2 68,7 72,4 75,5 77,8 79,6 81,1 Inwestycje krótkoterminowe 60,9 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 688,1 Aktywa razem 551,1 667,6 758,6 883, , , , , , , , ,8 Kapitał (fundusz) własny 340,2 430,7 521,8 648,3 778,6 916,7 1055,0 1175,4 1288,4 1391,5 1482,4 1560,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kapitał (fundusz) zapasowy 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 Zyski zatrzymane 261,9 352,2 443,4 569,8 700,2 838,3 976,5 1097,0 1210,0 1313,1 1404,0 1482,0 Zobowiązania i rezerwy 210,9 237,0 236,7 235,0 226,4 196,6 165,8 153,4 159,7 164,5 168,3 171,4 Zobowiązania długoterminowe 81,4 81,4 81,4 81,4 81,3 41,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Długoterminowe % 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 129,6 155,6 155,4 153,7 145,1 155,4 164,7 152,2 158,6 163,4 167,2 170,2 Krótkoterminowe % 40,1 70,1 55,1 40,0 20,2 20,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 551,1 667,6 758,6 883,3 1005,0 1113,3 1220,8 1328,8 1448,2 1556,1 1650,7 1731,8 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody ze sprzedaży 922, , , , , , , , , , , ,3 COGS 439,2 467,7 547,0 622,2 694,9 752,2 805,6 840,0 872,7 899,0 919,5 936,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 483,5 569,0 672,4 762,1 829,1 899,3 961, , , , , ,4 SG&A 372,6 424,6 469,6 516,0 567,4 609,0 649,9 687,3 719,5 742,3 761,1 774,6 Zysk (strata) na sprzedaży 110,9 144,4 202,8 246,1 261,7 290,3 311,1 334,5 348,0 358,3 365,9 372,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 2,4-1,9-4,3-5,3-3,7-2,3-2,3-2,5-2,6-2,6-2,7-2,8 EBITDA 131,6 164,7 224,0 269,3 299,0 330,2 352,2 376,6 390,9 401,8 409,7 416,7 EBIT 113,3 142,5 198,5 240,8 258,0 288,0 308,7 332,0 345,4 355,7 363,2 370,1 Saldo działalności finansowej -8,5-8,3-7,8-7,0-5,4-2,5 0,4 2,2 3,1 4,2 5,2 6,0 Zysk (strata) brutto 104,8 134,2 190,8 233,8 252,6 285,5 309,1 334,2 348,5 359,9 368,4 376,1 Zysk (strata) netto 86,6 128,8 156,4 191,7 207,1 234,1 253,5 274,1 285,8 295,1 302,1 308,4 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P CF Operacyjny 87,7 92,5 148,8 190,2 221,9 249,8 270,2 294,5 309,8 322,9 331,9 339,6 CF Inwestycyjny -51,2-61,3-92,8-59,5-48,4-50,0-49,2-47,8-45,2-41,8-40,3-38,9 CF Finansowy 8,8-16,7-87,7-87,0-102,3-139,4-156,4-173,7-172,8-192,0-211,2-230,4 Przepływy pieniężne netto 45,3 14,5-31,7 43,7 71,3 60,4 64,6 72,9 91,8 89,1 80,4 70,3 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: BDM S.A., spółka 15,4 60,7 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 60,7 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 688,1 16

17 Dane finansowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 12,4% 17,6% 13,5% 10,1% 8,4% 7,0% 5,4% 4,2% 3,1% 2,3% 1,8% EBITDA zmiana r/r 25,2% 36,0% 20,2% 11,0% 10,4% 6,7% 6,9% 3,8% 2,8% 2,0% 1,7% EBIT zmiana r/r 25,9% 39,3% 21,3% 7,1% 11,6% 7,2% 7,5% 4,0% 3,0% 2,1% 1,9% Zysk netto zmiana r/r 48,7% 21,5% 22,6% 8,0% 13,0% 8,3% 8,1% 4,3% 3,3% 2,4% 2,1% Marża brutto na sprzedaży 54,9% 55,1% 55,1% 54,4% 54,5% 54,4% 54,9% 55,0% 55,0% 55,1% 55,1% Marża EBITDA 15,9% 18,4% 19,5% 19,6% 20,0% 19,9% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,0% Marża EBIT 13,8% 16,3% 17,4% 16,9% 17,4% 17,5% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7% 17,8% Marża brutto 12,9% 15,6% 16,9% 16,6% 17,3% 17,5% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% Marża netto 12,4% 12,8% 13,8% 13,6% 14,2% 14,3% 14,7% 14,7% 14,8% 14,8% 14,8% COGS / Przychody 45,1% 44,9% 44,9% 45,6% 45,5% 45,6% 45,1% 45,0% 45,0% 44,9% 44,9% SG&A / Przychody 41,0% 38,5% 37,3% 37,2% 36,9% 36,8% 36,9% 37,1% 37,1% 37,2% 37,2% SG&A / COGS 90,8% 85,8% 82,9% 81,7% 81,0% 80,7% 81,8% 82,4% 82,6% 82,8% 82,7% ROE 29,9% 30,0% 29,6% 26,6% 25,5% 24,0% 23,3% 22,2% 21,2% 20,4% 19,8% ROA 19,3% 20,6% 21,7% 20,6% 21,0% 20,8% 20,6% 19,7% 19,0% 18,3% 17,8% Dług 150,3 135,3 120,3 100,3 60,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D/(D+E) 22,5% 17,8% 13,6% 10,0% 5,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D/E 29,1% 21,7% 15,8% 11,1% 5,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -5,8% -3,9% -2,9% -2,1% -0,9% 0,1% 0,7% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% Dług / Kapitał własny 34,9% 25,9% 18,6% 12,9% 6,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 75,1 91,9 33,1-58,2-158,7-263,4-356,5-448,3-537,4-617,8-688,1 Dług netto / Kapitał własny 17,4% 17,6% 5,1% -7,5% -17,3% -25,0% -30,3% -34,8% -38,6% -41,7% -44,1% Dług netto / EBITDA 45,6% 41,0% 12,3% -19,5% -48,1% -74,8% -94,7% -114,7% -133,7% -150,8% -165,1% Dług netto / EBIT 52,7% 46,3% 13,7% -22,6% -55,1% -85,3% -107,4% -129,8% -151,1% -170,1% -185,9% EV 2 609, , , , , , , , , , ,3 Dług / EV 5,8% 5,2% 4,7% 4,1% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 6,0% 7,7% 4,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 281,5% 367,6% 211,7% 121,5% 123,8% 120,2% 115,7% 110,0% 103,5% 101,7% 100,1% Amortyzacja / Przychody 2,1% 2,1% 2,1% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% Zmiana KO / Przychody 2,7% 3,8% 3,0% 2,3% 1,9% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 24,2% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Wskaźniki rynkowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S* 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 P/E* 19,7 16,2 13,2 12,2 10,8 10,0 9,2 8,9 8,6 8,4 8,2 P/BV* 5,9 4,9 3,9 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 P/CE* 16,8 13,9 11,5 10,2 9,2 8,5 8,0 7,7 7,4 7,3 7,1 EV/EBITDA* 15,8 11,7 9,5 8,3 7,2 6,4 5,8 5,3 5,0 4,7 4,4 EV/EBIT* 18,3 13,2 10,7 9,6 8,2 7,4 6,6 6,0 5,6 5,3 5,0 EV/S* 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 FCF/EV* 1,9% 1,9% 4,8% 6,8% 8,2% 9,5% 11,1% 12,4% 13,8% 14,9% 15,9% BVPS 11,2 13,6 16,9 20,3 23,9 27,5 30,6 33,6 36,2 38,6 40,6 EPS 3,4 4,1 5,0 5,4 6,1 6,6 7,1 7,4 7,7 7,9 8,0 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 1,3 1,3 3,2 4,4 5,1 5,6 6,3 6,7 7,2 7,4 7,7 DPS 1,0 1,7 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Payout ratio 44,4% 50,7% 41,7% 40,1% 46,3% 49,2% 60,6% 63,1% 67,2% 71,6% 76,3% Źródło: BDM S.A., spółka 17

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r.

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r. 69,0 64,0 59,0 54,0 49,0 44,0 39,0 34,0 Wycena Cena bieżąca [PLN] 44,6 Cena docelowa [PLN] 54,4 Potencjał do wzrostu / spadku +22,0% Wycena DCF [PLN] 54,9 Wycena porównawcza [PLN] 53,9 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki I kwartału są poniżej oczekiwań Spółki, ale nie mają wpływu na wyniki całoroczne. Mimo, iż podstawą strategii NG2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w roku pozostawiły spory niedosyt mimo rekordowego IV kwartału. W roku 2012 Grupa NG2 zwiększ y tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 14 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 BYTOM REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDAJCA: REDUKUJ) WYCENA 2,77 PLN 18 GRUDNIA 21 Akcje ia były jedną z najlepszych propozycji z branży

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego.

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Inwestycje zwiększą efektywność

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI KUPUJ (2,32 PLN)

GINO ROSSI KUPUJ (2,32 PLN) Wycena Cena bieżąca *PLN+ 1,72 Wycena koocowa *PLN+ 2,32 Potencjał do wzrostu / spadku 34,6% Zalecenie inwestycyjne KUPUJ Wycena DCF [PLN] 2,05 Wycena porównawcza *PLN+ 2,58 Podstawowe dane Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach pierwszego półrocza ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach trzeciego kwartału ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r.

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r. Utrzymanie konserwatywnych założeo Cena bieżąca *PLN+ 137,9 Cena docelowa [PLN] 126,7 Potencjał wzrostu -8,1% Rekomendacja TRZYMAJ Poprzednia rekomendacja KUPUJ Cena docelowa [PLN] 128,2 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013

Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013 Prezentacja wyników i strategii 2013 Wyniki i strategia Grupy CCC CCC SA zanotowała najsłabsz y kwartał w historii. Sroga i długa zima zniechęciła Klientów do zakupów produktów z nowej wiosenej kolekcji.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007 Prezentacja wyników za 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) PODSUMOWANIE IQ 2018 sprzedaż detaliczna 37,6 mln zł (wzrost o 18% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) stabilne

Bardziej szczegółowo

REDAN - Kupuj. 14 grudzień 2011 r.

REDAN - Kupuj. 14 grudzień 2011 r. Wycena Cena bieżąca [PLN] 3,0 Cena docelowa [PLN] 5,3 Potencjał do wzrostu / spadku +77,8% Wycena DCF [PLN] 5,8 Wycena porównawcza [PLN] 4,9 Poprzednia rekomendacja 01.06.2011 [PLN] Podstawowe dane 10,5

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. I KWARTAŁ 2016 W SFINKS POLSKA Zakończenie restrukturyzacji zadłużenia: spłata 47 mln zł kapitału i umorzenie 9 mln zł odsetek w ING Wzrost

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r.

Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok marca 2011 r. Grupa NEUCA wyniki finansowe 2010 oraz prognozy na rok 2011 22 marca 2011 r. Centrum Od producenta Logistyczne do pacjenta w Ołtarzewie... Producent Dystrybutor Apteka Pacjent DTP System Sprzedaży Bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 16 6 kwietnia 17 Podsumowanie wyników 16 roku ± 159 tys. ton sprzedaży wyrobów (spadek o 3% r/r), konsekwencja optymalizowania wyników finansowych w kontekście sytuacji

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Mex Polska Komentarz do wyników za I kw r.

Mex Polska Komentarz do wyników za I kw r. Mex Polska Komentarz do wyników za I kw. 219 r. 27 maja 219 r., godz. 8: Udany początek roku Jak można było oczekiwać, w I kwartale 219 roku wyniki finansowe Grupy Mex Polska znacząco poprawiły się w ujęciu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku

Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku. 29 sierpnia 2011 roku Wyniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku 29 sierpnia 2011 roku Nasze marki obecne w całym regionie 30 czerwca 2011roku sieć detaliczna LPP liczyła 835 sklepów, z czego: 294 Reserved 252 CROPP 219 House

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 1 177 PLN 7 MAJ 2009 jest spółką zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) w oparciu o marki własne. Począwszy od listopada

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA prezentacja pochodzi z serwisu pracedyplomowe.eu - prace dyplomowe SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Charakterystyka oraz rola w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za I kwartał 2012 roku (okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012), z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec r. W dniu marca r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P

P 2017P 2018P lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 BYTOM AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 3,23 PLN 1 SIERPNIA 216, 11:59 CEST Po ostatnich spadkach,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ BALTONA Za IV kwartał 2011 roku (okres od 1 października 2011 do 31 grudnia 2011), z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2010 roku (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 2 kwartały roku obrotowego 2017 trwające od 01.04.2017 do 30.09.2017r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo