P 2011P 2012P 2013P 2014P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym cenę docelową do poziomu 64,0 PLN/akcję. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2013/2011 o 14,0% oraz poprawę rentowności netto w 2011 roku o 3,5 punktów % względem 2009 roku przy założeniu kursów USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Uważamy, że spółka jest wysoko wyceniana i przy naszych prognozach będzie handlowana z premią do grupy porównawczej względem wskaźnika EV/EBITDA, który przy obecnej cenie rynkowej na lata wyniesie odpowiednio 11,7x i 9,5x. Mnożnik P/E dla na lata wyniesie 16,2x i 13,2x. Spodziewamy się, iż wyniki w 4Q 10 będą lepsze od zeszłorocznych, gdzie dla zysku EBIT oraz netto oczekujemy poprawy o odpowiednio 25,5% i 32,6% r/r. W całym 2010 roku spodziewamy się osiągnięcia 1.036,7 mln PLN przychodów (+12,4% r/r), 142,5 mln PLN (+25,9% r/r) zysku EBIT oraz 128,8 mln PLN (+48,7% r/r) zysku netto. Jednocześnie nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W nowych szacunkach obniżyliśmy o 6,2% wartość skonsolidowanej sprzedaży względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.105,2 mln PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy wielkość przychodów na 1.219,4 mln PLN, co będzie stanowiło 4,8% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.280,7 mln PLN. Na rok 2012 również nieznacznie obniżyliśmy szacunki przychodów dla obuwniczej spółki, które wyniosą 1.384,3 mln PLN (-1,9%). Korekta prognoz na 2010 rok wynikała z gorszej sprzedaży w 1H 10, co spowodowane było szeregiem negatywnych zdarzeń w tym okresie. Korekta w latach wynika głownie z mniejszej ilości otwarć. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć w 2011 roku do 52 salonów. Tym samym inwestycje na 2011 w nowe salony wynosić będą 11,7 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 93,5 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistyczno-dystrybucyjne wraz z unijnym dofinansowaniem oraz system IT). Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią selektywnych otwarć oraz rozwijaniu własnej sieci sprzedaży, spodziewamy się, że otwarcia w latach ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio: 51, 46 salonów względem poprzedniej prognozy mówiącej o otwarciu w tych latach odpowiednio: 73, 64 placówek. Spodziewamy się, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 215,9 mln PLN. Szacujemy, że koszt otwarcia 1 mkw powierzchni wyniesie średnio 1,3 tys PLN, przy czym rozróżniamy tu koszt otwarć ze względu na markę oraz zamianę wielkości salonów BOTI oraz QUAZI. Wycena DCF [PLN] 62,9 Wycena porównawcza [PLN] 65,0 Wycena końcowa [PLN] 64,0 Potencjał do wzrostu / spadku -3,1% Koszt kapitału 11,0% Cena rynkowa [PLN] 66,0 Kapitalizacja [mln PLN] 2534,4 Ilość akcji [mln. szt.] 38,4 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 66,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 49,1 Stopa zwrotu za 3 mc 22,2 Stopa zwrotu za 6 mc 20,8 Stopa zwrotu za 9 mc 23,3 Struktura akcjonariatu: LUXPROFI S.A.R.L. 27,6% Dariusz Miłek 12,4% Pioneer Pekao IM 8,5% Leszek Gaczorek 7,8% ING OFE 6,5% PKO TFI 6,1% Pozostali 31,1% Marcin Stebakow tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2011P 2012P 2013P 2014P 70,0 (CCC) WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 922,7 1036,7 1219,4 1384,3 1524,0 1651,4 EBITDA [mln PLN] 131,6 164,7 224,0 269,3 299,0 330,2 EBIT [mln PLN] 113,3 142,5 198,5 240,8 258,0 288,0 65,0 60,0 Zysk netto [mln PLN] 86,6 128,8 156,4 191,7 207,1 234,1 55,0 P/BV 7,4 5,9 4,9 3,9 3,3 2,8 50,0 P/E 29,3 19,7 16,2 13,2 12,2 10,8 EV/EBITDA 19,7 15,8 11,7 9,5 8,3 7,2 EV/EBIT 22,9 18,3 13,2 10,7 9,6 8,2 45,0 40, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 3 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 WYNIKI FINANSOWE... 8 PROGNOZA WYNIKÓW NA 4Q ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW PROGNOZA PRZYCHODÓW PROGNOZA KOSZTÓW WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW NA ZMIANY KURSU USD I EUR DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 65,0 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 62,9 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 64,0 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 62,9 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 65,0 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 64,0 Źródło: BDM S.A. Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym cenę docelową do poziomu 64,0 PLN/akcję. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2013/2011 o 14,0% oraz poprawę rentowności netto w 2011 roku o 3,5 punktów % względem 2009 roku przy założeniu kursów USD i EUR na poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Uważamy, że spółka jest wysoko wyceniana i przy naszych prognozach będzie handlowana z premią do grupy porównawczej względem wskaźnika EV/EBITDA, który przy obecnej cenie rynkowej na lata wyniesie odpowiednio 11,7x i 9,5x. Mnożnik P/E dla na lata wyniesie 16,2x i 13,2x. W związku z tym, iż wyniki uzyskiwane przez są istotnie uzależnione od kursów walutowych zbadaliśmy wrażliwość wyników oraz wyceny względem zmiany kursów USD oraz EUR. Naszym bazowym scenariuszem, który przyjęliśmy w analizach było umocnienie się PLN do poziomu 2,8 i 3,8 PLN odpowiednio za USD i EUR począwszy od roku 2011 do końca prognozy. Jednoczesna zmiana kursy USD i EUR o 0,1 PLN przy zachowaniu pozostałych wartości niezmienionych w roku 2011 wykazała, iż wynik na poziomie EBIT różniłby się o +/- 18,3 mln PLN. Wynik netto przy wzroście/spadku kursu o 10 groszy różniłby się o 15,1 mln PLN. Dla roku 2012 różnica wyniosłaby +/- 27,5 mln PLN dla zysku EBIT oraz 22,6 mln PLN dla zysku netto. Zaznaczamy, iż umocnienie PLN niewątpliwie pomogłoby obuwniczej spółce (tańszy import i niższe czynsze), jednakże w razie niespełniana tego scenariusza wyniki spółki mogą ulec pogorszeniu, co wpłynęłoby na wartość kursu. Powyższe zmiany poziomu zysku EBIT oraz netto istotne wpływają na wartość ostatecznej wyceny. Z przeprowadzonej przez nas symulacji widać, iż zmiana kursów walut o +/- 10 groszy implikuje zmianę ostatecznej wartość wyceny o ok. +/- 2,8 PLN, co stanowi ok. 4,4% odchylenia od wartości obecnego kursu spółki na poziomie 66,0 PLN. Wpływ zmiany kursu USD i EUR (+/- 0,1 PLN) na wartość ostatecznej wyceny USD/PLN 2,7 2,8 2,9 EUR/PLN 3,7 3,8 3,9 WYCENA Porównawcza (50%) 70,1 65,0 60,0 DCF (50%) 63,4 62,9 62,2 WYCENA OSTATECZNA [PLN] 66,8 64,0 61,1 Źródło: BDM S.A. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji = 6,0%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W związku z rozwojem organicznym średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2020/2011) prognozujemy na poziomie 6,1%. W naszych prognozach na 2011 rok spodziewamy się 17,6% wzrostu przychodów ze sprzedaży, których dynamika wraz z zakładanym rozwojem sieci powinna utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do 2013 roku. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2011 roku wyniesie 55,1% po wzroście z 54,9% zanotowanej w 2010 roku. Wzrost marży wynikał będzie ze zwiększenia liczby placówek własnych, założonej stabilizacji kursu USD/PLN=2,8 oraz podwyżki cen w sklepach. W naszych prognozach na kolejne lata uwzględniliśmy również wzrost średniej ceny pary z importu, którą w 2011 roku w ujęciu dolarowym szacujemy na 11,3% r/r. W prognozie zakładamy, iż kurs USD oraz EUR będzie na stałym poziomie odpowiednio 2,8 i 3,8 PLN. Spowoduje to, iż marża brutto ze sprzedaży powinna kształtować się będzie w przedziale 54,4-55,1% w okresie prognozy. W nowych kalkulacjach zmieniliśmy ilość otwieranych salonów własnych, a liczbę otwarć w latach szacujemy odpowiednio na: 52; 51; 46; 41. Spodziewamy się, że sieć grupy na koniec 2011 roku wyniesie 756 placówek, co stanowić będzie 7,4% wzrost r/r. W 2012 ta liczba wzrośnie do 807 (+6,8% r/r), a w 2013 wyniesie 853 punktów handlowych (+5,7% r/r). Według naszych prognoz na kolejne lata liczba salonów sieci franczyzowej pozostanie na stałym poziomie 120 placówek. Podtrzymujemy założenia dotyczące rozwoju marki BOTI, która będzie rozwijana w nowo powstających galeriach handlowych w mniejszych miastach ( tys mieszkańców), jednocześnie zmieniamy wielkość nowych salonów tej marki z 125 mkw do mkw. Odwrotny zabieg zastosowaliśmy z butikami QUAZI, których format zmieni się z 170 mkw do mkw. Nieznacznie ograniczony zostanie rozwój sieci CCC, która w dalszym ciągu będzie miała największy udział w przychodach obuwniczej grupy. W kalkulacjach kosztowych oparliśmy się na kosztach w przeliczeniu na mkw powierzchni każdej z marek. Jak również przyjęliśmy, że średni koszt otwarcia 1 mkw wyniesie 1,3 tys. PLN, przy czym w prognozach uwzględniliśmy stopniowy wzrost tego kosztu w zależności od marki. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. Całkowity CAPEX na lata szacujemy na 215,9 mln PLN, przy czym w naszych kalkulacjach zakładamy wydatki poniesione na budowę centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz system informatyczny. Jak również uwzględnimy dotację z UE w kwocie 38,8 mln PLN. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 18%. Jak również w 2010 roku uwzględniliśmy one-off wpływający na obniżenie wysokości podatku, który wynikał z rozliczenia aktywa z tytułu wyceny znaków towarowych Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy ustaliliśmy na poziomie 3,0%. Ponadto: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 2414,0 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 62,9 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1219,4 1384,3 1524,0 1651,4 1766,6 1861,7 1940,2 1999,6 2046,5 2084,3 EBIT [mln PLN] 198,5 240,8 258,0 288,0 308,7 332,0 345,4 355,7 363,2 370,1 Stopa podatkowa 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 35,7 43,3 46,4 51,8 55,6 59,8 62,2 64,0 65,4 66,6 NOPLAT [mln PLN] 162,8 197,5 211,5 236,1 253,2 272,2 283,2 291,7 297,8 303,5 Amortyzacja [mln PLN] 25,4 28,5 41,0 42,2 43,5 44,6 45,5 46,1 46,4 46,7 CAPEX [mln PLN] -93,5-60,3-49,9-52,3-52,2-51,6-50,1-47,7-47,2-46,7 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -45,8-41,4-35,0-32,0-28,9-23,9-19,7-14,9-11,8-9,5 FCF [mln PLN] 48,9 124,3 167,7 194,1 215,5 241,4 259,0 275,2 285,3 293,9 DFCF [mln PLN] 44,3 102,0 124,5 130,2 130,3 131,5 127,1 121,7 113,6 105,5 Suma DFCF [mln PLN] 1130,9 Wartość rezydualna [mln PLN] 3784,6 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1358,3 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 3,0% Wartość firmy EV [mln PLN] 2489,2 Dług netto [mln PLN] 75,1 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 2414,0 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 62,9 Przychody zmiana r/r 17,6% 13,5% 10,1% 8,4% 7,0% 5,4% 4,2% 3,1% 2,3% 1,8% EBIT zmiana r/r 39,3% 21,3% 7,1% 11,6% 7,2% 7,5% 4,0% 3,0% 2,1% 1,9% FCF zmiana r/r -0,2% 154,2% 34,9% 15,8% 11,0% 12,0% 7,3% 6,3% 3,7% 3,0% Marża EBITDA 18,4% 19,5% 19,6% 20,0% 19,9% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,0% Marża EBIT 16,3% 17,4% 16,9% 17,4% 17,5% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7% 17,8% Marża NOPLAT 13,4% 14,3% 13,9% 14,3% 14,3% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% 14,6% CAPEX / Przychody 7,7% 4,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 367,6% 211,7% 121,5% 123,8% 120,2% 115,7% 110,0% 103,5% 101,7% 100,1% Zmiana KO / Przychody 3,8% 3,0% 2,3% 1,9% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Udział kapitału własnego 82,2% 86,4% 90,0% 94,6% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 17,8% 13,6% 10,0% 5,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,1% 10,3% 10,5% 10,7% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0,70 59,2 62,7 66,9 72,3 79,3 88,9 102,7 124,5 163,6 0,80 55,9 58,9 62,6 67,2 73,0 80,9 91,9 108,3 135,8 beta 0,90 52,9 55,5 58,7 62,6 67,6 74,1 83,0 95,8 115,9 1,00 50,2 52,5 55,2 58,6 62,9 68,3 75,6 85,7 101,0 1,10 47,6 49,7 52,1 55,1 58,7 63,3 69,3 77,5 89,4 1,20 45,3 47,1 49,3 51,8 55,0 58,9 63,9 70,7 80,1 1,30 43,2 44,8 46,7 48,9 51,7 55,0 59,3 64,9 72,5 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 3,0% 62,9 66,9 71,8 78,2 86,6 98,5 116,3 146,0 205,4 4,0% 55,9 58,9 62,6 67,2 73,0 80,9 91,9 108,3 135,8 premia za ryzyko 5,0% 50,2 52,5 55,2 58,6 62,9 68,3 75,6 85,7 101,0 6,0% 45,3 47,1 49,3 51,8 55,0 58,9 63,9 70,7 80,1 7,0% 41,2 42,7 44,3 46,3 48,7 51,6 55,2 59,9 66,1 8,0% 37,7 38,8 40,2 41,7 43,6 45,8 48,5 51,8 56,2 9,0% 34,6 35,6 36,6 37,9 39,3 41,0 43,1 45,6 48,7 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta beta 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 3,0% 103,5 97,3 91,7 86,6 82,1 78,0 74,2 70,8 67,6 4,0% 89,9 83,6 78,0 73,0 68,6 64,7 61,1 57,9 55,0 premia za ryzyko 5,0% 79,3 73,0 67,6 62,9 58,7 55,0 51,7 48,7 46,0 6,0% 70,8 64,7 59,5 55,0 51,0 47,6 44,5 41,8 39,3 7,0% 63,8 57,9 52,9 48,7 45,0 41,8 38,9 36,4 34,1 8,0% 57,9 52,3 47,6 43,6 40,1 37,1 34,4 32,1 30,0 9,0% 52,9 47,6 43,1 39,3 36,1 33,2 30,8 28,6 26,7 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę 33%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę 33%. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2011 jest notowany z 13% dyskontem, które w następnych latach ulega obniżeniu i w 2013 wynosi 7%. Dla wskaźnika EV/EBITDA w latach obuwnicza spółka notowana jest z premią, która wynosi odpowiednio 25%, 21%, 17%. Wskaźnik EV/EBIT wskazuje na istnienie niewielkiego dyskonta w latach rzędu 2-4%, które w 2013 roku zamienia się w 9% premię. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 65,0 PLN, czyli ok. 1,4% poniżej obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P LPP 17,9 14,5 13,2 10,1 8,4 7,9 13,8 11,2 9,8 NFI EMPIK MEDIA & FASHION 20,0 15,5 12,4 8,0 7,1 5,7 14,0 11,4 8,8 GEOX 14,9 12,9 12,9 6,9 5,9 5,7 10,6 8,8 8,7 TOD'S 21,1 19,0 18,7 11,3 10,0 9,5 13,7 12,0 12,5 PHILLIPS-VAN HEUSEN 12,9 10,8 10,1 7,3 6,2 5,6 8,8 7,4 6,7 HENNES & MAURITZ 19,3 16,9 15,1 12,0 10,5 9,4 13,5 11,8 10,6 INDITEX 20,8 18,5 17,2 10,7 9,2 8,1 13,9 12,0 10,5 DECKERS OUTDOOR CORP 18,6 17,0 15,2 9,4 7,9 7,1 10,0 8,3 7,5 NORDSTROM 13,7 12,4 11,9 6,8 6,4 5,9 8,9 7,8 7,1 Mediana 18,6 15,5 13,2 9,4 7,9 7,1 13,5 11,2 8,8 16,2 13,2 12,2 11,7 9,5 8,3 13,2 10,7 9,6 Premia / dyskonto -13% -15% -7% 25% 21% 17% -2% -4% 9% Wycena wg wskaźnika 75,9 77,3 71,1 52,2 54,6 56,8 67,6 69,1 60,8 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 74,8 54,5 65,9 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto 0% Wycena 1 akcji [PLN] 65,0 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBIT 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% LPP NFI EMPIK MEDIA & FASHION GEOX TOD'S PHILLIPS-VAN HEUSEN HENNES & MAURITZ INDITEX DECKERS OUTDOOR CORP NORDSTROM Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 WYNIKI FINANSOWE W 3Q 10 przychody wyniosły 270,9 mln PLN (+22,3% r/r). Na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 50,9 mln PLN zysku, co stanowiło 57,3% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Nieznacznie mniejszy wzrost zanotował zysk netto, który na koniec września 2010 ukształtował się na poziomie 40,0 mln PLN względem 26,4 mln PLN rok wcześniej. Narastająco w 1-3Q 10 przychody wyniosły 708,2 mln PLN (+8,6% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 79,0 mln PLN, co stanowiło 26,8% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jeszcze większą dynamikę odnotował zysk netto, który po dziewięciu miesiącach 2010 roku ukształtował się na poziomie 76,1 mln PLN (+63,4% r/r). Tym samym marża netto zwiększyła się blisko 3,6 punktów procentowych do 10,7%. Za 8,6% wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 1-3Q 10 odpowiadały salony otwarte dłużej niż 12 miesięcy. Dynamika sprzedaży na porównywalnych sklepach, kształtowała się następująco: CCC: -4,6% BOTI: -6,7%, QUAZI: +9,0% oraz salony CCC w Republice Czeskiej: +3,0%. Spadki LFL głównych marek tj. CCC oraz BOTI w okresie dziewięciu miesięcy 2010 roku wynikały z czynników zewnętrznych, do których zaliczyć możemy: przedłużającą się zimę oraz powodzie w 1H 10 jak również katastrofę smoleńską. Na poprawę wyników istotny wpływ miały kursy walut. Zakupy towarów rozliczanych w USD oraz denominowane w EUR czynsze, które dzięki umocnienieniu się polskiej waluty w okresie 1-3Q 10 sprawiły, iż marża netto ze sprzedaży oraz marża EBIT ukształtowały się na poziomach odpowiednio 11,3% oraz 11,2% względem 9,5% i 9,6% w analogicznym okresie rok wcześniej. W okresie 1-3Q 09 roku średni kurs EUR/PLN zanotował wzrost o 27,7% r/r, a kurs USD/PLN wzrósł o 42,5% r/r. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku mieliśmy do czynienia z umocnieniem się PLN względem EUR oraz USD odpowiednio o 8,6% r/r i 5,3% r/r. Sieć sprzedaży na koniec września 2010 roku obejmowała łącznie 705 placówek, w tym 581 sklepów własnych: 267 salonów CCC w Polsce i 41 w Czechach, 225 salonów BOTI oraz 48 butików QUAZI. W całym 2010 roku planowane jest otwarcie 62 nowych placówek w tym 8 w Czechach, z których większość stanowiły będą salony własne. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju organicznego w oparciu o salony własnych marek docelowo ma składać się z 1000 salonów zlokalizowanych w Polsce oraz 70 salonów w Czechach: 400 salonów CCC (w tym 100 salonów franczyzowych) w Polsce 500 placówek BOTI (w tym 100 salonów franczyzowych) 100 butików QUAZI Wyniki skonsolidowane grupy [mln PLN] 3Q'09 3Q'10 zmiana r/r 1-3Q'09 1-3Q'10 zmiana r/r Przychody 221,5 270,9 22,3% 651,8 708,2 8,6% Zysk brutto ze sprzedaży 120,9 152,2 25,9% 331,3 383,6 15,8% EBITDA 37,6 46,3 23,3% 75,4 95,4 26,5% EBIT 32,4 50,9 57,3% 62,3 79,0 26,8% Zysk (strata) brutto 30,7 48,9 59,4% 55,9 72,3 29,3% Zysk (strata) netto 26,4 40,0 51,4% 46,6 76,1 63,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 54,6% 56,2% 50,8% 54,2% Marża EBITDA 17,0% 17,1% 11,6% 13,5% Marża EBIT 14,6% 18,8% 9,6% 11,2% Marża zysku netto 11,9% 14,8% 7,1% 10,7% Źródło: BDM S.A., spółka 8

9 PROGNOZA WYNIKÓW NA 4Q 10 W 4Q 10 spodziewamy się osiągnięcia 328,6 mln PLN (+21,3% r/r) przychodów ze sprzedaży, oraz zysku z działalności operacyjnej na poziomie 63,9 mln PLN (+25,5% r/r). Według naszych szacunków w 4Q 10 obuwnicza spółka powinna na czysto zarobić 53 mln PLN (+32,6% r/r), za co w głównej mierze odpowiadał dobry wynik z października oraz listopada. W październiku spółka odnotowała miesięczny rekord pod względem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynoszący 156,4 mln PLN (+12,1%). W całym 2010 roku spodziewamy się 1 036,7 mln PLN przychodów (+12,4% r/r), 142,5 mln PLN zysku EBIT (+25,9% r/r) oraz 128,8 mln zysku netto (+48,7% r/r). Większa dynamika zysku netto względem zysku EBIT wynikała z rozliczenia aktywa z tytułu wyceny znaków towarowych, które zostały przeprowadzone przez profesjonalnego rzeczoznawcę na 221,6 mln PLN. Rozliczenie aktywa i ujęcie go w pozycji podatku odroczonego (one-off) spowoduje zmniejszenie kwoty podatku o 18,7 mln PLN. Gdyby nie uwzględnić tego zdarzenia to zysk netto w 2010 roku wyniósłby 110,1 mln PLN (+27,1% r/r). Prognoza wyników na 4Q 10 oraz 2010 rok [mln PLN] zmiana 4Q'09 4Q'10P r/r P zmiana r/r 2010P* zmiana r/r Przychody 270,9 328,6 21,3% 922, ,7 12,4% 1 036,7 12,4% Zysk brutto ze sprzedaży 152,2 185,6 21,9% 483,5 569,0 17,7% 569,0 17,7% EBITDA 56,3 69,8 24,0% 131,6 164,7 25,2% 164,7 25,2% EBIT 50,9 63,9 25,5% 113,3 142,5 25,9% 142,5 25,9% Zysk (strata) brutto 48,9 62,3 27,5% 104,8 134,2 28,1% 134,2 28,1% Zysk (strata) netto 40,0 53,0 32,6% 86,6 128,8 48,7% 110,1 27,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 56,2% 56,5% 52,4% 54,9% 54,9% Marża EBITDA 20,8% 21,2% 14,3% 15,9% 15,9% Marża EBIT 18,8% 19,4% 12,3% 13,8% 13,8% Marża zysku netto 14,8% 16,1% 9,4% 12,4% 10,6% Źródło: BDM S.A., spółka * wynik netto bez uwzględnienia czynnika jednorazowego Skonsolidowane przychody spółki w ujęciu miesięcznym [mln PLN] * prognoza na grudzień 10 BDM S.A. EBIT i zysk netto w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru* 70,0 EBIT ZN marża EBIT marża zysku netto 63,9 25,0% 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 27,0 15,8 17,6 11,0 11,4 8,4 41,3 35,5 32,4 29,4 27,3 26,4 20,3 17,9 16,4 13,1 7,5 4,6 50,9 39,2 40,0 30,9 15,6 11,1 9,2 5,1 47,7 38,7 31,2 23,3 53,0 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 0,0% Źródło: BDM S.A., spółka 9

10 ZMIANA W PROGNOZIE WYNIKÓW Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W nowych szacunkach spodziewamy się uzyskania w 2010 roku 1.036,7 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi 6,2% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.105,2 mln PLN przychodów. W nowej prognozie na 2011 roku szacujemy wielkość przychodów na 1.219,4 mln PLN, co będzie stanowiło 4,8% spadek względem poprzedniej prognozy mówiącej o 1.280,7 mln PLN. Na rok 2012 również nieznacznie obniżyliśmy szacunki przychodów dla obuwniczej spółki, które wyniosą 1.384,3 mln PLN (-1,9%). Korekta prognoz wynikała głownie z mniejszej ilości otwarć w latach Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2010 roku wyniesie 142,5 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 128,8 mln PLN. Spadek zysku EBIT w 2010 roku wynikał z gorszej sprzedaży w 1H 10 spowodowanej przedłużającą się zimą, katastrofą smoleńską oraz powodzią. Z kolei poprawa na poziomie netto w skali roku wynikała z rozliczenia czynnika jednorazowego (one-off) jakim było ujęcie w podatku odroczonym, kwoty wynikającej z amortyzacji znaków towarowych. Gdyby pominąć one-off to zysk netto na koniec 2010 roku wyniósłby 110,1 mln PLN. W 2011 roku spodziewamy się osiągnięcia 198,5 mln PLN zysku operacyjnego (-5,4% względem poprzedniej prognozy) i 156,4 mln PLN zysku netto (-3,4%). Na 2012 rok wraz prognozujemy wzrost do 240,8 mln PLN zysku EBIT (+4,5% względem poprzedniej prognozy) oraz 191,7 mln PLN zysku netto (+6,9%). Wzrost zysku operacyjnego r/r wynikał będzie z dźwigni operacyjnej, która będzie generowana przez sklepy otwarte dłużej niż 12 miesięcy. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwarć netto w 2011 roku do 52 salonów. Tym samym inwestycje na 2011 w nowe salony wynosić będą 11,7 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 93,5 mln PLN (uwzględniając część wydatków na centrum logistyczno-dystrybucyjne wraz z unijnym dofinansowaniem oraz system IT). Spodziewamy się, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 215,9 mln PLN. Szacujemy, że koszt otwarcia 1 mkw powierzchni wyniesie średnio 1,3 tys PLN, przy czym rozróżniamy tu koszt otwarć ze względu na markę. W kolejnych latach prognozy uwzględniliśmy nieznaczny wzrost kosztów otwarć w przeliczeniu na 1 mkw. Zgodnie z przyjętą przez spółkę strategią selektywnych otwarć oraz rozwijaniu własnej sieci sprzedaży, spodziewamy się, że otwarcia w latach ulegną zmniejszeniu i wyniosą odpowiednio: 52, 51, 46 salonów względem poprzedniej prognozy mówiącej o otwarciu w tych latach odpowiednio: 80, 73, 64 placówek. W naszych prognozach na najbliższe lata założyliśmy zamianę wielkości salonów, gdyż spółka zamierza otwierać większe sklepy BOTI (ok mkw względem 120 mkw), oraz mniejsze sklepy QUAZI ( mkw vs mkw). W szacunkach na kolejne lata przyjęliśmy, iż średnia wielkość salonu CCC wynosić będzie mkw. Skorygowane prognozy wyników na lata rok [mln PLN] r/r r/r r/r poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 1 105, ,7-6,2% 1 280, ,4-4,8% 1 411, ,3-1,9% Zysk brutto ze sprzedaży 594,0 569,0-4,2% 695,8 672,4-3,4% 767,2 762,1-0,7% EBITDA 237,3 164,7-30,6% 261,7 224,0-14,4% 261,7 269,3 2,9% EBIT 163,4 142,5-12,8% 209,8 198,5-5,4% 230,5 240,8 4,5% Zysk (strata) brutto 153,6 134,2-12,6% 197,5 190,8-3,4% 218,8 233,8 6,9% Zysk (strata) netto 125,9 128,8 2,3% 162,0 156,4-3,4% 179,4 191,7 6,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 53,7% 54,9% 54,3% 55,1% 54,4% 55,1% Marża EBITDA 21,5% 15,9% 20,4% 18,4% 18,5% 19,5% Marża EBIT 14,8% 13,8% 16,4% 16,3% 16,3% 17,4% Marża zysku netto 11,4% 12,4% 12,6% 12,8% 12,7% 13,8% Źródło: BDM S.A. 10

11 PROGNOZA PRZYCHODÓW W kolejnych latach naszej szczegółowej prognozy spodziewamy się, iż produkty obuwniczej spółki będą w dalszym ciągu cieszyły się dużym zainteresowaniem konsumentów, co z szacowanym przez nas nieznacznym wzrostem jednostkowej ceny za parę (wymuszonych przez podwyżkę cen zakupu) oraz rozbudową własnej sieci sprzedaży umożliwi wzrost udziału rynkowego, jak również przyczyni się do utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów. W 2011 roku spodziewamy się, iż nabywców znajdzie 19,0 mln par wśród których 57,8% stanowiło będzie obuwie damskie ok. 14,9% męskie, a 27,3% dziecięce i młodzieżowe. W 2012 roku spodziewamy się, iż sprzedaż obuwia z salonów wyniesie 20,9 mln par, tak by w 2013 osiągnąć wartość 22,5 mln par. Jednakże zwracamy uwagę, iż popyt konsumpcyjny oraz czynniki pogodowe stanowią istoty element ryzyka. W naszych szacunkach odnośnie sprzedaży detalicznej w grupie odzież i obuwie na 2010 rok spodziewamy się rocznej dynamiki rzędu 11,2%. W latach w związku z poprawą dynamiki PKB oraz popytu wewnętrznego spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży detalicznej w grupie odzież i obuwie (ok. 10% r/r). Założenia dotyczące wskaźników makro P 2011P 2012P Dynamika PKB (r/r %) 1,8 3,0 3,5 4,2 Inflacja (r/r %) 3,5 2,5 2,7 3,0 Bezrobocie (%) 11,9 12,0 11,8 11,0 Sprzedaż detaliczna odzież obuwie (r/r %) 16,8 11,2 10,4 10,0 Źródło: BDM S.A., Bloomberg W dalszym ciągu siłą napędową grupy pozostaną salony własne marki CCC zlokalizowane w Polsce, które w 2011 odpowiadać będą za ok. 68,9% sprzedaży detalicznej szacowanej przez nas na 1 110,7 mln PLN. Wraz z dynamicznym wzrostem liczby placówek drugą siłą będzie powstała w 2007 roku sieć BOTI, której udział na koniec 2011 szacujemy na 18,1%. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu udziału tej marki do 21,6% pod koniec prognozy. Udział sieci QUAZI oraz salonów w Czechach szacujemy na odpowiednio 5,0% i 8,0%. W naszych prognozach na najbliższe lata dla marki CCC spodziewamy się wzrost przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2011 wyniesie +6,9% r/r. Nieznacznie większej dynamiki oczekujemy dla sieci BOTI (+7,5% r/r). Marka QUAZI w wyniku zmiany funkcjonowania zanotuje 2,6% wzrost rocznych przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2012 powinien zwiększyć się do 3,7% r/r. Od salonów własnych zlokalizowanych w Republice Czeskiej w 2011 roku oczekujemy znacznej poprawy (+12,5%) wskaźnika średniorocznego przychodu na mkw, co wynikało będzie z nowych otwarć, które w 2011 roku szacujemy na 5 placówek. W naszych kalkulacjach uwzględniliśmy zmiany formatu funkcjonowania salonów marek BOTI oraz QUAZI, które od 2010 będą otwierane w wielkościach odpowiednio mkw oraz mkw na salon. Wobec czego założyliśmy, iż średnia powierzchnia salonów własnych tych marek będzie się stopniowo zmieniać, podczas gdy format salonów marki CCC pozostanie na niezmienionym poziomie mkw. Udział sprzedaży detalicznej w całkowitych przychodach kształtował się będzie na poziomie 91,1% w 2011 roku, przy czym wraz ze wzrostem liczby salonów własnych kosztem placówek franczyzowych w kolejnych latach spodziewamy się jego wzrostu do 94% do końca naszej prognozy. Na kolejne lata nie zakładamy zwiększenia liczby marek oferowanych przez. Proporcjonalnie udział franczyzy znacznie się zmniejszać, jednakże w naszych prognozach nie zakładamy całkowitej likwidacji sieci franczyzowej, której liczbę salonów w latach utrzymujemy na poziomie 120 sztuk. 11

12 Prognoza przychodów, powierzchni oraz liczby salonów 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P 2010P 2011P 2012P 2013P Przychody [mln PLN] 195,8 244,5 267,8 328,6 219,1 307,7 312,8 379,9 1036,7 1219,4 1384,3 1524,0 Działalność detaliczna 161,7 229,7 232,3 307,7 187,6 283,0 275,9 364,2 931,4 1110,7 1267,6 1403,8 CCC 113,4 158,4 160,0 213,4 129,8 194,3 189,5 251,1 645,2 764,8 867,7 951,4 BOTI 26,9 41,0 41,7 53,9 32,3 52,0 49,8 66,7 163,5 200,7 231,4 260,7 QUAZI 10,5 13,6 14,3 15,1 10,7 14,5 15,6 17,8 53,5 58,6 67,6 77,1 CCC BOTY Czechy 10,9 16,7 16,3 25,4 14,8 22,2 21,0 28,6 69,3 86,6 100,9 114,5 Działalność franczyzowa 34,1 14,8 35,5 20,9 31,5 24,7 36,8 15,6 105,3 108,7 116,7 120,2 Udział Przychody [mln PLN] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Działalność detaliczna 82,6% 94,0% 86,7% 93,6% 85,6% 92,0% 88,2% 95,9% 89,8% 91,1% 91,6% 92,1% CCC 57,9% 64,8% 59,7% 64,9% 59,3% 63,1% 60,6% 66,1% 62,2% 62,7% 62,7% 62,4% BOTI 13,7% 16,8% 15,6% 16,4% 14,7% 16,9% 15,9% 17,6% 15,8% 16,5% 16,7% 17,1% QUAZI 5,4% 5,6% 5,3% 4,6% 4,9% 4,7% 5,0% 4,7% 5,2% 4,8% 4,9% 5,1% CCC BOTY Czechy 5,6% 6,8% 6,1% 7,7% 6,8% 7,2% 6,7% 7,5% 6,7% 7,1% 7,3% 7,5% Działalność franczyzowa 17,4% 6,0% 13,3% 6,4% 14,4% 8,0% 11,8% 4,1% 10,2% 8,9% 8,4% 7,9% Powierzchnia [tys mkw] 153,9 156,5 157,7 159,3 162,2 165,9 171,7 174,7 159,3 174,7 188,4 200,3 Działalność detaliczna 132,5 134,9 136,4 138,2 141,4 145,1 150,8 153,9 138,2 153,9 167,5 179,5 CCC 85,2 87,1 87,8 88,6 90,0 92,0 95,6 98,2 88,6 98,2 105,5 111,2 BOTI 27,5 27,8 28,8 28,2 29,5 30,5 31,7 32,2 28,2 32,2 35,8 39,6 QUAZI 6,9 7,0 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 7,5 7,0 7,5 8,3 9,2 CCC BOTY Czechy 12,9 12,9 13,1 14,4 14,7 15,4 16,0 16,0 14,4 16,0 17,9 19,5 Działalność franczyzowa 21,4 21,6 21,3 21,2 20,8 20,8 20,8 20,8 21,2 20,8 20,8 20,8 Liczba salonów Działalność detaliczna CCC BOTI QUAZI CCC BOTY Czechy Działalność franczyzowa Przychód na mkw [tys PLN] 1271,8 1562,3 1697,9 2062,6 1351,0 1854,6 1822,0 2174,0 6506,2 6979,0 7349,8 7607,9 Działalność detaliczna 1220,0 1703,2 1702,8 2227,1 1327,2 1950,3 1829,3 2366,6 6741,1 7216,9 7566,3 7820,4 CCC 1331,4 1817,6 1823,1 2409,8 1442,0 2112,9 1983,1 2557,6 7285,6 7788,6 8228,2 8557,3 BOTI 977,9 1477,5 1449,7 1910,1 1092,8 1706,0 1570,0 2069,4 5795,2 6227,7 6457,2 6586,4 QUAZI 1513,4 1933,7 2111,6 2153,2 1508,8 1983,1 2070,5 2379,7 7638,9 7834,4 8123,0 8366,7 CCC BOTY Czechy 843,4 1291,3 1242,0 1760,5 1007,1 1446,0 1310,9 1786,5 4809,1 5412,1 5631,2 5867,7 Działalność franczyzowa 1592,8 683,0 1666,5 988,9 1512,6 1187,8 1769,6 750,2 4973,1 5220,2 5607,4 5775,6 Przychód na mkw zmiana r/r 6,2% 18,7% 7,3% 5,4% 7,3% 5,3% 3,5% Działalność detaliczna 8,8% 14,5% 7,4% 6,3% 7,1% 4,8% 3,4% CCC 8,3% 16,2% 8,8% 6,1% 6,9% 5,6% 4,0% BOTI 11,7% 15,5% 8,3% 8,3% 7,5% 3,7% 2,0% QUAZI -0,3% 2,6% -1,9% 10,5% 2,6% 3,7% 3,0% CCC BOTY Czechy 19,4% 12,0% 5,5% 1,5% 12,5% 4,0% 4,2% Działalność franczyzowa -5,0% 73,9% 6,2% -24,1% 5,0% 7,4% 3,0% Przychód na mkw / m-c [tys PLN] 423,9 520,8 566,0 687,5 450,3 618,2 607,3 724,7 542,2 581,6 612,5 634,0 Działalność detaliczna 406,7 567,7 567,6 742,4 442,4 650,1 609,8 788,9 561,8 601,4 630,5 651,7 CCC 443,8 605,9 607,7 803,3 480,7 704,3 661,0 852,5 607,1 649,1 685,7 713,1 BOTI 326,0 492,5 483,2 636,7 364,3 568,7 523,3 689,8 482,9 519,0 538,1 548,9 QUAZI 504,5 644,6 703,9 717,7 502,9 661,0 690,2 793,2 636,6 652,9 676,9 697,2 CCC BOTY Czechy 281,1 430,4 414,0 586,8 335,7 482,0 437,0 595,5 400,8 451,0 469,3 489,0 Działalność franczyzowa 530,9 227,7 555,5 329,6 504,2 395,9 589,9 250,1 414,4 435,0 467,3 481,3 Źródło: BDM S.A., spółka 12

13 Prognoza przychodów na mkw w zależności od marek [tys PLN] 3,0 CCC BOTI QUAZI CCC BOTY Czechy 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4Q'07 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P Źródło: BDM S.A., spółka PROGNOZA KOSZTÓW Wraz z rozwojem skali działania obuwnicza spółka będzie musiała dokonywać coraz większych zakupów w krajach Dalekiego Wschodu. Na koniec 2010 roku udział par pochodzących z importu szacujemy na blisko 84,3%. W kolejnych latach spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia importu w całościowych zakupach obuwia do 88% pod koniec naszej prognozy. Udział produkcji fabryki w Polkowicach będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu z 12,3% na koniec 2010 do 9,7% w roku Spodziewamy się iż w latach sprowadzi do Polski odpowiednio 18,1; 20,7; 23,1 mln par obuwia wobec 15,1 mln par w roku W poprzednim raporcie zwracaliśmy uwagę na możliwość obniżenia jednostkowej ceny pary z importu, jednakże znaczące podwyżki kosztów pracy w Chinach, skąd głownie pochodzi produkcja obuwia syntetycznego zweryfikowały nasze obecne założenia. Według nowych szacunków spodziewamy się iż średni jednostkowy koszt pary z importu w 2011 wynosił będzie ok. 6,83 USD (+11,3% r/r), co przy przyjętym kursie USD/PLN=2,8 implikowało będzie cenę pary z importu na ok. 19,1 PLN. W kolejnych latach (tj ) spodziewamy się nieznacznego wzrostu jednostkowego kosztu do 19,2 PLN i 19,3 PLN przy założonej stabilizacji kursu USD/PLN na poziomie 2,8. Spodziewamy się, iż pomimo wzrostu ceny pary z importu spółce uda się poprawić marże brutto ze sprzedaży. Na koniec 2010 oczekujemy, iż marża ta wyniesie 54,9% i będzie o 2,5 punktu procentowego wyższa od uzyskanej w 2009 roku. W 2011 roku spodziewamy się, że podwyżka obuwia w sklepach, umożliwi poprawę rentowności brutto sprzedaży do 55,1%. W kolejnych latach prognozy, przy założonym stałym poziomie kursu USD oczekujemy nieznacznego spadku marży do 54,4% w 2013 roku, co wiązało się będzie z większymi cenami zakupu. Na niższych poziomach rozwiązaniem, które powinno przyczynić się do poprawy efektywności sprzedaży będzie system informatyczny specjalnie dedykowany branży detalicznej oraz inwestycja w zmechanizowane centrum logistyczne. Wraz z rozwojem bardziej sieci salonów własnych koszty sprzedaży również ulegną zwiększeniu. W 2010 roku na poziom kosztów sprzedaży istotny wpływ ok. 63% miały koszty pracy oraz płacone (w części w EUR) czynsze. W naszych szacunkach przyjęliśmy, iż dla marki CCC udział czynszów płaconych w EUR wynosi 82%, dla QUAZI będzie to 100%, a dla BOTI 54%. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy utrzymanie kursu EUR/PLN na poziomie 3,8, co wraz ze zwiększającą się powierzchnią handlową spowoduje spadek udziału kosztów pracy i czynszów do 55% w roku Pozytywnym efektem wpływającym na obniżenie stawki czynszu będzie miało otwieranie większych salonów sieci BOTI. W naszych prognozach założyliśmy, iż stawka czynszu w salonach CCC, BOTI oraz QUAZI wynosiła będzie odpowiednio: 16, 7, 35 EUR/mkw miesięcznie. W związku z otwieraniem nowych placówek konieczne będzie również zwiększenie zatrudnienia, które to uwzględniliśmy w naszych projekcjach. W 2011 roku koszty sprzedaży szacujemy na 446,9 mln PLN (+9,9% r/r), przy wzroście powierzchni handlowej o 15,7 tys mkw (+11,4% r/r). W 2012 roku w wyniku przyrostu liczby placówek o 51 szt (+6,8%) oraz wzrostu liczby zatrudnionych o 260 osób (+7,3%) spodziewamy się wzrostu kosztów sprzedaży do 490,9 mln PLN (+9,9%). Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu to biorąc pod uwagę rozwój grupy oczekujemy aby ich udział w najbliższych latach wynosił będzie 1,7-1,9% w stosunku do przychodów ze sprzedaży, przy czym w kosztach zarządu uwzględniliśmy środki programu motywacyjnego w wielkości 1,3 mln PLN na kwartał do połowy 2013 roku. 13

14 In minus na wynik z działalności finansowej znaczący wpływ będą miały rosnące koszty finansowe związane ze zwiększaniem zadłużenia na rozwój sieci oraz inwestycje. Na koniec 2010 roku szacujemy, iż dług netto (DN) wyniesie 75,1 mln PLN tym samym wskaźnik DN/ EBITDA będzie kształtował się na bezpiecznym poziomie 0,46x. W najbliższych latach ( ) nie spodziewamy się wzrostu zadłużenia spółki, które stanowić będzie 25,9% i 18,6% kapitałów własnych. Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) ograniczą zapotrzebowanie na kapitał obcy oraz umożliwią wypłatę dywidendy, którą za 2010 rok szacujemy na 1,7 PLN/akcję. W następnych latach odczekujemy wzrostu stopy dywidendy do ok. 76% zysku netto w ostatnich latach prognozy. Szacujemy, że wzrost przychodów oraz zwiększenie skali działania pozwolą spółce na obniżenie kosztów działania, które spowoduje w poprawę rentowności operacyjnej, którą na koniec 2011 szacujemy na 16,3%. Spodziewamy się, że w dalszych latach naszej szczegółowej prognozy marża EBIT zbliży się do poziomu 17-17,8%. Prognoza kosztów 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10P 1Q'11P 2Q'11P 3Q'11P 4Q'11P 2010P 2011P 2012P 2013P COGS 95,0 104,0 125,6 143,1 114,8 124,7 148,8 158,8 467,7 547,0 622,2 694,9 SG&A 94,2 98,7 110,7 120,9 100,3 111,8 121,9 135,6 424,6 469,6 516,0 567,4 - Koszty sprzedaży 91,5 95,5 106,4 113,1 96,1 107,2 116,1 127,5 406,5 446,9 490,9 542,8 - Koszty ogólnego zarządu 2,7 3,2 4,3 7,8 4,2 4,5 5,9 8,1 18,1 22,7 25,1 24,6 Razem koszty sprzedaży 91,5 95,5 106,4 113,1 96,1 107,2 116,1 127,5 406,5 446,9 490,9 542,8 - CCC 45,3 48,2 50,4 50,1 47,0 50,3 53,1 54,7 193,9 205,2 214,5 227,7 - Boti 13,6 14,4 15,4 14,9 14,0 15,2 16,1 16,2 58,4 61,6 64,9 72,2 - Quazi 6,7 6,8 6,5 6,7 6,7 7,0 7,0 6,9 26,7 27,6 28,2 32,1 Pozostałe koszty 25,9 26,1 34,2 41,4 28,4 34,7 39,7 49,6 127,5 152,5 183,3 210,8 Razem koszty sprzedaży na mkw 594,1 610,4 674,8 710,0 592,6 646,3 676,1 729,7 2551,4 2557,8 2606,5 2709,8 - CCC 531,3 553,4 573,9 565,5 521,9 546,9 556,0 557,4 2189,9 2089,2 2034,3 2048,0 - Boti 494,5 519,2 536,2 529,1 473,9 499,8 509,0 503,9 2068,8 1911,4 1811,9 1823,6 - Quazi 970,2 969,1 957,8 953,4 944,5 953,2 932,5 928,2 3815,2 3694,7 3386,2 3485,5 Pozostałe koszty 753,8 754,6 992,2 1165,1 800,3 960,5 1079,4 1346,6 3585,6 4142,3 4732,1 5226,2 Koszty sprzedaży na mkw / m-c [PLN] 198,0 203,5 224,9 236,7 197,5 215,4 225,4 243,2 850,5 852,6 868,8 903,3 - CCC 177,1 184,5 191,3 188,5 174,0 182,3 185,3 185,8 730,0 696,4 678,1 682,7 - Boti 164,8 173,1 178,7 176,4 158,0 166,6 169,7 168,0 689,6 637,1 604,0 607,9 - Quazi 323,4 323,0 319,3 317,8 314,8 317,7 310,8 309, , , , ,8 Pozostałe koszty 251,3 251,5 330,7 388,4 266,8 320,2 359,8 448, , , , ,1 Czynsze na mkw / m-c [PLN] 88,3 91,9 91,4 90,4 81,7 81,7 81,7 81,6 89,3 78,3 71,2 71,0 - CCC 89,2 92,2 92,5 91,3 83,9 83,9 83,9 83,9 89,9 80,2 74,5 74,1 - Boti 66,6 73,3 70,9 70,0 59,1 59,1 59,1 59,1 69,8 56,8 48,7 47,9 - Quazi 163,4 161,1 164,4 162,2 148,5 148,5 148,5 148,5 161,3 146,0 126,3 133,0 Koszt pracy na mkw / m-c [PLN] 84,1 80,5 86,5 84,5 83,9 79,6 85,9 84,0 82,8 80,0 79,4 79,2 CCC 60,2 58,1 63,5 62,2 61,4 58,4 63,9 62,8 60,1 59,0 59,9 60,5 Boti 70,0 68,5 72,9 71,4 69,3 69,2 74,0 72,1 70,3 68,5 68,4 69,1 Quazi 102,8 91,5 92,0 92,6 105,9 89,6 93,2 93,5 93,9 93,9 90,5 91,5 Inne 19,2 18,1 19,2 18,5 18,1 16,9 18,0 17,3 18,5 16,9 15,7 14,8 Pozostałe koszty na mkw / m-c [PLN] 29,5 35,6 36,7 36,6 30,6 41,8 39,1 40,1 34,2 36,5 36,5 37,5 - CCC 27,6 34,2 35,2 35,0 28,7 40,0 37,6 39,1 32,5 34,9 35,1 36,0 - Boti 28,1 31,3 34,9 35,0 29,5 38,3 36,6 36,7 32,2 34,0 33,9 35,0 - Quazi 57,2 70,4 62,8 63,0 60,4 79,6 69,1 67,4 62,8 68,0 65,3 66,0 Źródło: BDM S.A., spółka 14

15 WRAŻLIWOŚĆ WYNIKÓW NA ZMIANY KURSU USD I EUR W związku z tym, iż wyniki uzyskiwane przez są istotnie uzależnione od kursów walutowych zbadaliśmy wrażliwość wyników względem zmiany kursów USD oraz EUR. Naszym bazowym scenariuszem, który przyjęliśmy w analizach było umocnienie się PLN do poziomu 2,8 i 3,8 PLN odpowiednio za USD i EUR począwszy od roku 2011 do końca prognozy. Następnie zbadaliśmy jak zmiana kursu o 0,1 PLN (razem dla USD i EUR) wpłynie na uzyskiwane w kolejnych latach wyniki. Jednoczesna zmiana parametrów jakim były kursy USD i EUR o 0,1 PLN przy zachowaniu pozostałych wartości constans w roku 2011 wykazała, iż wynik na poziomie EBIT różniłby się o +/- 18,3 mln PLN. Wynik netto przy wzroście/spadku kursu o 10 groszy różniłby się o 15,1 mln PLN od wyniku bazowego oszacowanego przy kursie USD/PLN=2,8 i EUR/PLN=3,8. Dla roku 2012 różnica wyniosłaby +/- 27,5 mln PLN dla zysku EBIT oraz 22,6 mln PLN dla zysku netto. Pokazuje to jak istotny wpływ na poziom uzyskiwanych wyników ma poziom kursów walutowych. Poniżej przedstawiamy symulację ostatecznej wyceny w zależności od kursów walutowych przy 50% udziale wyceny porównawczej oraz DCF. Z poniższej symulacji widać, iż wspomniana wcześniej zmiana kursów walut o +/- 10 groszy wpływa na wartość dostateczniej wyceny o ok. +/- 2,8 PLN, co stanowi ok. 4,4% odchylenia od wartości obecnego kursu spółki na poziomie 66,0 PLN. Wpływ zmiany kursu USD i EUR (+/- 0,1 PLN) na wartość ostatecznej wyceny USD/PLN 2,7 2,8 2,9 EUR/PLN 3,7 3,8 3,9 WYCENA Porównawcza (50%) 70,1 65,0 60,0 DCF (50%) 63,4 62,9 62,2 WYCENA OSTATECZNA [PLN] 66,8 64,0 61,1 Źródło: BDM S.A. 15

16 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 209,9 278,5 345,9 377,0 385,0 394,4 402,4 408,6 412,5 413,3 413,3 412,6 Wartości niematerialne i prawne 1,1 2,6 4,9 5,0 4,1 3,4 3,0 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 Rzeczowe aktywa trwałe 202,6 241,3 307,1 338,8 348,6 359,3 368,5 375,9 380,7 382,5 383,4 383,5 Aktywa obrotowe 341,2 389,1 412,7 506,3 619,9 718,9 818,4 920, , , , ,2 Zapasy 242,7 273,6 321,8 365,3 402,2 435,8 466,2 491,3 512,0 527,7 540,1 550,0 Należności krótkoterminowe 37,6 40,3 47,4 53,8 59,3 64,2 68,7 72,4 75,5 77,8 79,6 81,1 Inwestycje krótkoterminowe 60,9 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 688,1 Aktywa razem 551,1 667,6 758,6 883, , , , , , , , ,8 Kapitał (fundusz) własny 340,2 430,7 521,8 648,3 778,6 916,7 1055,0 1175,4 1288,4 1391,5 1482,4 1560,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kapitał (fundusz) zapasowy 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 Zyski zatrzymane 261,9 352,2 443,4 569,8 700,2 838,3 976,5 1097,0 1210,0 1313,1 1404,0 1482,0 Zobowiązania i rezerwy 210,9 237,0 236,7 235,0 226,4 196,6 165,8 153,4 159,7 164,5 168,3 171,4 Zobowiązania długoterminowe 81,4 81,4 81,4 81,4 81,3 41,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Długoterminowe % 80,2 80,2 80,2 80,2 80,1 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 129,6 155,6 155,4 153,7 145,1 155,4 164,7 152,2 158,6 163,4 167,2 170,2 Krótkoterminowe % 40,1 70,1 55,1 40,0 20,2 20,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 551,1 667,6 758,6 883,3 1005,0 1113,3 1220,8 1328,8 1448,2 1556,1 1650,7 1731,8 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody ze sprzedaży 922, , , , , , , , , , , ,3 COGS 439,2 467,7 547,0 622,2 694,9 752,2 805,6 840,0 872,7 899,0 919,5 936,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 483,5 569,0 672,4 762,1 829,1 899,3 961, , , , , ,4 SG&A 372,6 424,6 469,6 516,0 567,4 609,0 649,9 687,3 719,5 742,3 761,1 774,6 Zysk (strata) na sprzedaży 110,9 144,4 202,8 246,1 261,7 290,3 311,1 334,5 348,0 358,3 365,9 372,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 2,4-1,9-4,3-5,3-3,7-2,3-2,3-2,5-2,6-2,6-2,7-2,8 EBITDA 131,6 164,7 224,0 269,3 299,0 330,2 352,2 376,6 390,9 401,8 409,7 416,7 EBIT 113,3 142,5 198,5 240,8 258,0 288,0 308,7 332,0 345,4 355,7 363,2 370,1 Saldo działalności finansowej -8,5-8,3-7,8-7,0-5,4-2,5 0,4 2,2 3,1 4,2 5,2 6,0 Zysk (strata) brutto 104,8 134,2 190,8 233,8 252,6 285,5 309,1 334,2 348,5 359,9 368,4 376,1 Zysk (strata) netto 86,6 128,8 156,4 191,7 207,1 234,1 253,5 274,1 285,8 295,1 302,1 308,4 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P CF Operacyjny 87,7 92,5 148,8 190,2 221,9 249,8 270,2 294,5 309,8 322,9 331,9 339,6 CF Inwestycyjny -51,2-61,3-92,8-59,5-48,4-50,0-49,2-47,8-45,2-41,8-40,3-38,9 CF Finansowy 8,8-16,7-87,7-87,0-102,3-139,4-156,4-173,7-172,8-192,0-211,2-230,4 Przepływy pieniężne netto 45,3 14,5-31,7 43,7 71,3 60,4 64,6 72,9 91,8 89,1 80,4 70,3 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: BDM S.A., spółka 15,4 60,7 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 60,7 75,2 43,5 87,2 158,5 218,9 283,5 356,5 448,3 537,4 617,8 688,1 16

17 Dane finansowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 12,4% 17,6% 13,5% 10,1% 8,4% 7,0% 5,4% 4,2% 3,1% 2,3% 1,8% EBITDA zmiana r/r 25,2% 36,0% 20,2% 11,0% 10,4% 6,7% 6,9% 3,8% 2,8% 2,0% 1,7% EBIT zmiana r/r 25,9% 39,3% 21,3% 7,1% 11,6% 7,2% 7,5% 4,0% 3,0% 2,1% 1,9% Zysk netto zmiana r/r 48,7% 21,5% 22,6% 8,0% 13,0% 8,3% 8,1% 4,3% 3,3% 2,4% 2,1% Marża brutto na sprzedaży 54,9% 55,1% 55,1% 54,4% 54,5% 54,4% 54,9% 55,0% 55,0% 55,1% 55,1% Marża EBITDA 15,9% 18,4% 19,5% 19,6% 20,0% 19,9% 20,2% 20,1% 20,1% 20,0% 20,0% Marża EBIT 13,8% 16,3% 17,4% 16,9% 17,4% 17,5% 17,8% 17,8% 17,8% 17,7% 17,8% Marża brutto 12,9% 15,6% 16,9% 16,6% 17,3% 17,5% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% Marża netto 12,4% 12,8% 13,8% 13,6% 14,2% 14,3% 14,7% 14,7% 14,8% 14,8% 14,8% COGS / Przychody 45,1% 44,9% 44,9% 45,6% 45,5% 45,6% 45,1% 45,0% 45,0% 44,9% 44,9% SG&A / Przychody 41,0% 38,5% 37,3% 37,2% 36,9% 36,8% 36,9% 37,1% 37,1% 37,2% 37,2% SG&A / COGS 90,8% 85,8% 82,9% 81,7% 81,0% 80,7% 81,8% 82,4% 82,6% 82,8% 82,7% ROE 29,9% 30,0% 29,6% 26,6% 25,5% 24,0% 23,3% 22,2% 21,2% 20,4% 19,8% ROA 19,3% 20,6% 21,7% 20,6% 21,0% 20,8% 20,6% 19,7% 19,0% 18,3% 17,8% Dług 150,3 135,3 120,3 100,3 60,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D/(D+E) 22,5% 17,8% 13,6% 10,0% 5,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D/E 29,1% 21,7% 15,8% 11,1% 5,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -5,8% -3,9% -2,9% -2,1% -0,9% 0,1% 0,7% 0,9% 1,2% 1,4% 1,6% Dług / Kapitał własny 34,9% 25,9% 18,6% 12,9% 6,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 75,1 91,9 33,1-58,2-158,7-263,4-356,5-448,3-537,4-617,8-688,1 Dług netto / Kapitał własny 17,4% 17,6% 5,1% -7,5% -17,3% -25,0% -30,3% -34,8% -38,6% -41,7% -44,1% Dług netto / EBITDA 45,6% 41,0% 12,3% -19,5% -48,1% -74,8% -94,7% -114,7% -133,7% -150,8% -165,1% Dług netto / EBIT 52,7% 46,3% 13,7% -22,6% -55,1% -85,3% -107,4% -129,8% -151,1% -170,1% -185,9% EV 2 609, , , , , , , , , , ,3 Dług / EV 5,8% 5,2% 4,7% 4,1% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 6,0% 7,7% 4,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2% CAPEX / Amortyzacja 281,5% 367,6% 211,7% 121,5% 123,8% 120,2% 115,7% 110,0% 103,5% 101,7% 100,1% Amortyzacja / Przychody 2,1% 2,1% 2,1% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% Zmiana KO / Przychody 2,7% 3,8% 3,0% 2,3% 1,9% 1,6% 1,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 24,2% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% Wskaźniki rynkowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S* 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 P/E* 19,7 16,2 13,2 12,2 10,8 10,0 9,2 8,9 8,6 8,4 8,2 P/BV* 5,9 4,9 3,9 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 P/CE* 16,8 13,9 11,5 10,2 9,2 8,5 8,0 7,7 7,4 7,3 7,1 EV/EBITDA* 15,8 11,7 9,5 8,3 7,2 6,4 5,8 5,3 5,0 4,7 4,4 EV/EBIT* 18,3 13,2 10,7 9,6 8,2 7,4 6,6 6,0 5,6 5,3 5,0 EV/S* 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 FCF/EV* 1,9% 1,9% 4,8% 6,8% 8,2% 9,5% 11,1% 12,4% 13,8% 14,9% 15,9% BVPS 11,2 13,6 16,9 20,3 23,9 27,5 30,6 33,6 36,2 38,6 40,6 EPS 3,4 4,1 5,0 5,4 6,1 6,6 7,1 7,4 7,7 7,9 8,0 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 1,3 1,3 3,2 4,4 5,1 5,6 6,3 6,7 7,2 7,4 7,7 DPS 1,0 1,7 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Payout ratio 44,4% 50,7% 41,7% 40,1% 46,3% 49,2% 60,6% 63,1% 67,2% 71,6% 76,3% Źródło: BDM S.A., spółka 17

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 W wynikach trzeciego kwartału ciesz y sprzedaż w sklepach porównywalnych, tempo ekspansji i wzrostu prz ychodów, oraz odwiedzalność. Z powodu niższej marż y wynik finansowy

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r.

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r. Utrzymanie konserwatywnych założeo Cena bieżąca *PLN+ 137,9 Cena docelowa [PLN] 126,7 Potencjał wzrostu -8,1% Rekomendacja TRZYMAJ Poprzednia rekomendacja KUPUJ Cena docelowa [PLN] 128,2 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r.

Sfinks Polska 2.0. Warszawa, 19 listopada 2015 r. Sfinks Polska 2.0 Warszawa, 19 listopada 2015 r. SYTUACJA NA RYNKU GASTRONOMICZNYM Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł) 21,68 22,78 24,87 26,17 28,27 Wzrost sprzedaży w punktach HoReCa o

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P

P 2017P 2018P lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 BYTOM AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 3,23 PLN 1 SIERPNIA 216, 11:59 CEST Po ostatnich spadkach,

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r.

Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Mex Polska S.A. - Zmiana prognozy wyników GPW informacje do komunikatu spółki (ESPI) Łódź, 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że dokonał analizy wyników spółek Grupy uzyskanych po pierwszym

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition

wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition wyniki 4Q 2015 CC Group Small&MidCap Conference 6th Edition Warszawa, 31 marca 2016 wybrane wskaźniki finansowe i operacyjne 2015 i 4Q 2015 257 mln zł 71 mln zł 129 mln zł 41 mln zł najwyższe w historii

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska podsumowanie wyników po III kw. 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Sfinks Polska podsumowanie wyników po III kw. 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Sfinks Polska podsumowanie wyników po III kw. 2013 r. Warszawa, 14 listopada 2013 r. III kw. 2013 w skrócie Wzrost przychodów restauracji Dalsza poprawa rentowności Zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. Sfinks Polska po IV kwartale 2014 r. Piaseczno, 16 lutego 2015 r. AGENDA Omówienie wyników finansowych po IV kwartale roku 2014 Korekta prognozy wyników na lata 2015-2020 2 Piaseczno, 16 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 AKUMULUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 2,4 PLN 28 KWIETNIA 21 Pomimo ostatnich silnych wzrostów, akcje ia dalej stanowią

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników kwartalnych H1 2016

Prezentacja wyników kwartalnych H1 2016 Prezentacja wyników kwartalnych WYNIKI I STRATEGIA GRUPY CCC 01 Rok 2016 to przełomowy okres dla Grupy CCC przede wszystkim za sprawą realizacji ambitnego planu rozbudowy powierzchni handlowej. W ciągu

Bardziej szczegółowo

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura

1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura 1. Wzrost zbyt szybki prowadzi do utraty samodzielności firmy (take-over). 2. Jednym z założeń modelu wzrostu zrównoważonego jest płynna struktura kapitałowa. 3. Wskaźnik zysku zatrzymanego to iloraz przyrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P 2019P

P 2017P 2018P 2019P lis 15 gru 15 sty 16 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 3,87 PLN 21 LISTOPADA 216, 14:11 CEST Walory Vistuli stanowią w naszej opinii

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

* P* 2017P 2018P

* P* 2017P 2018P gru 13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 6 412,7 PLN 18 MARCA 216 Przecena akcji odzieżowego giganta, która

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 5 658,7 PLN 9 GRUDNIA 215 Trudna sytuacja na głównych rynkach działalności

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo