KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN"

Transkrypt

1 KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami dla polskiej gospodarki na kolejne okresy, zdecydowaliśmy się zrewidować nasze prognozy wyników na rok 2008 i kolejne lata. Podtrzymujemy jednak założenie, że rozwojowi spółki w przyszłości powinna sprzyjać długoterminowo dobra koniunktura w budownictwie, planowane inwestycje w sektorze drogowym i kolejowym oraz wzrost nakładów na inwestycje prywatne. Szeroki asortyment oferowanych produktów pozwala spółce na wykorzystanie zarówno wzrostu na pierwotnym jak i wtórnym rynku budowlanym. Uważamy, że duży spadek kursu w tym roku nie ma pełnego pokrycia w sytuacji fundamentalnej spółki. Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 15% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, podtrzymujemy rekomendację KUPUJ, obniżając jednak cenę docelową do poziomu 3,2 PLN. Redukcja wyceny w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie z niższych niż wcześniej prognozowanych wyników Leny w kolejnych latach a także ze zmian cen akcji i prognoz wyników porównywanych spółek, zwiększenia stopy wolnej od ryzyka w modelu DCF (z 5,7% do 6,5%) oraz wzrostu długu netto spółki. Wyceny spółki dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na podstawie analizy porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość jednej akcji na poziomie 3,3 PLN. W oparciu o wycenę porównawczą jedną akcję wyceniliśmy na 3,1 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną. Wartość godziwą Leny Lighting ustaliliśmy na poziomie 80,1 mln PLN, czyli 3,2 PLN za akcję. Wyniki za 1Q 08 Leny nie należały do udanych, jednak nie okazały się aż tak złe jak mogłoby o tym świadczyć zachowanie się kursu jej akcji. W tym okresie spółka osiągnęła przychody na poziomie 32,1 mln PLN (-6,2% r/r) przy wyższej rentowności brutto na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - marża brutto na sprzedaży wzrosła z 30,2% do 31,2%. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 2,7 mln PLN zysku, co oznacza spadek o 23,5% r/r. Wpływ na to miał wzrost sumy kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o prawie 8% r/r. Wzrost kosztów sprzedaży spółka tłumaczy inwestycjami w obsługę rynku, czego efekty mają być widoczne w kolejnych kwartałach. Zysk netto grupy spadł o 29,9%, z 2,8 mln do 1,9 mln PLN. Negatywny wpływ na wynik miało ujemne saldo działalności finansowej spowodowane m.in. obsługą wyższego zadłużenia oprocentowanego. Szacujemy, że w 2Q 08 nie uda się poprawić sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spodziewamy się, że nieznaczny wzrost przychodów uda się osiągnąć dopiero w 2H 08, gdy powinien być widoczny efekt rozszerzenia asortymentu oraz podjętych inwestycji w obsługę rynku. Zwracamy także uwagę na działania spółki podjęte w celu utrzymania wysokiej rentowności brutto ze sprzedaży (m.in. sprzedaż asortymentu na którym spółka uzyskuje wyższe marże). Wolniej od przychodów powinny w dalszej części roku rosnąć koszty sprzedaży, Negatywny wpływ na osiągane przychody ma umacnianie się kursu PLN. Zwracamy jednak uwagę na zabezpieczenia, które spółka poczyniła w tym roku na rynku walutowym (kontrakty forward), co powinno skutecznie ograniczyć negatywny efekt różnic kursowych na poziomie wyniku z działalności finansowej. W 2008 roku spodziewamy, że zysk EBIT wyniesie 12,2 mln PLN a zysk netto 8,3 mln PLN. Przy cenie 2,8 PLN mnożnik P/E 08 wynosi 8,4x, a w kolejnych dwóch latach spada do 6,8x. Lena WIG znormalizowany 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, Cena rynkowa [PLN] 2,80 Kapitalizacja [mln PLN] 69,7 Ilość akcji [tys. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 4,79 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 2,40 Stopa zwrotu za 3 mc -10,8% Stopa zwrotu za 6 mc -34,0% Stopa zwrotu za 12 mc -72,0% Wycena DCF [PLN] 3,1 Wycena porównawcza [PLN] 3,3 Struktura akcjonariatu: Włodzimierz Lesiński 58,5% ING N-N OFE 9,8% ING TFI 9,0% Pozostali 22,7% P 2009P 2010P 2011P Przychody [mln PLN] 108,7 142,5 146,3 156,2 166,5 175,0 EBITDA [mln PLN] 13,3 13,3 16,3 17,9 19,0 19,9 EBIT [mln PLN] 10,5 9,5 12,2 13,7 14,8 15,7 Zysk netto [mln PLN] 8,2 6,6 8,3 9,4 10,3 11,1 P/BV* (x) 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 P/E* (x) 8,4 10,5 8,4 7,4 6,8 6,3 EV/EBITDA* (x) 5,4 7,4 5,8 5,1 4,5 4,2 EV/EBIT* (x) 6,8 10,5 7,7 6,6 5,8 5,3 *Przy założeniu ceny na poziomie 2,8 PLN. Analityk: Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA Wycena Leny Lighting opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. W zależności od podejścia otrzymaliśmy różne wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 3,1 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 3,3 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji Leny wynosi 3,2 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 3,3 Wycena metodą porównawczą 50% 3,1 Wycena 1 akcji Leny Lighting [PLN] 3,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,1. Główne założenia modelu: Podtrzymaliśmy założenie, że CAGR 2017/2008 dla krajowej produkcji opraw oświetleniowych w ujęciu wartościowym wyniesie 4,0%. W związku z pogorszeniem się oczekiwań co do ogólnej koniunktury w budownictwie w krótkim terminie (od czego zależy popyt na produkty oświetleniowe), spadkiem przychodów ze sprzedaży w 1Q 08 r/r oraz znacznym umocnieniem się kursu PLN względem EUR obniżyliśmy prognozowany średnioroczny wzrost skonsolidowanych, przychodów spółki (CAGR 2017/2008) do poziomu 3,9%. W związku z lepszą od prognozowanej przez nas rentownością brutto ze sprzedaży, którą spółka wykazała w całym 2007 i 1Q 08, zdecydowaliśmy się podwyższyć nieznacznie marżę brutto na sprzedaży na rok 2008 i kolejne lata. Prognozujemy, że w całym 2008 roku wyniesie ona 29,1% (o 0,4 pp wyżej niż prognozowana przez nas wcześniej wartość). Uwzględniając wyniki 2007 roku i 1Q 08 oraz plany spółki na kolejne okresy dokonaliśmy także modyfikacji poziomu kosztów sprzedaży, ogólnego zarządu oraz salda pozostałej działalności opresyjnej, co w nieznacznym stopniu wpłynęło na prognozowaną przez nas rentowność EBIT. Spodziewamy się, że CAPEX w tym roku nieznacznie przekroczy 4 mln PLN. W okresie rezydualnym będzie równy amortyzacji z 2017 roku. Uwzględniliśmy wypłatę 0,04 PLN dywidendy na akcje z zysku za 2007 roku (dniem dywidendy był a termin wypłaty ustalono na ). Zakładamy, że dywidenda będzie wypłacana każdego roku w okresie naszej prognozy. Przyjęliśmy średni kurs (średnia z kursów na koniec każdego miesiąca) EUR/PLN w 2008 roku na poziomie 3,35 oraz 3,20 w kolejnych latach (w poprzednim modelu przyjęto kurs EUR/PLN na poziomie 3,61 w całym okresie prognozy). Przyjęliśmy 19% stopę podatku dochodowego w całym okresie prognozy. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym ustaliliśmy na poziomie 2,0%. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych przejęć spółek z branży. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy tys akcji Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 28 lipca 2008 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 82,1 mln PLN. W przeliczeniu na akcję daje to wartość 3,3 PLN. Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 146,3 156,2 166,5 175,0 182,6 189,8 195,6 200,2 204,1 207,0 EBIT [mln PLN] 12,2 13,7 14,8 15,7 16,4 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 2,3 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 NOPLAT [mln PLN] 9,9 11,1 12,0 12,7 13,3 13,7 13,9 14,1 14,3 14,4 Amortyzacja [mln PLN] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 CAPEX [mln PLN] -4,1-4,2-4,2-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -1,7-3,9-4,1-3,3-3,0-2,8-2,3-1,8-1,5-1,2 FCF [mln PLN] 8,2 7,2 7,9 9,2 10,2 10,8 11,6 12,3 12,8 13,2 Suma DFCF [mln PLN] 61,0 Wartość rezydualna [mln PLN] 135,0 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 49,4 wzrost FCF w okresie rezydualnym: 2,0% Wartość firmy EV [mln PLN] 110,5 Dług netto [mln PLN] 28,4 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 82,1 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 3,3 Przychody zmiana r/r 2,7% 6,8% 6,6% 5,1% 4,3% 4,0% 3,1% 2,4% 1,9% 1,5% EBIT zmiana r/r 28,3% 12,8% 8,2% 5,6% 4,4% 3,6% 1,6% 1,4% 1,2% 0,6% FCF zmiana r/r -12,1% 9,7% 16,6% 10,1% 6,4% 7,4% 5,9% 3,9% 3,6% Marża EBITDA 11,2% 11,4% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,0% 10,8% 10,7% 10,6% Marża EBIT 8,3% 8,8% 8,9% 9,0% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,7% 8,6% Marża NOPLAT 6,7% 7,1% 7,2% 7,3% 7,3% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% CAPEX / Przychody 2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 97,8% 100,4% 100,8% 103,7% 102,7% 101,9% 101,2% 101,1% 100,8% 100,0% Zmiana KO / Przychody 1,2% 2,5% 2,4% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,9% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 45,8% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Stopa wolna od ryzyka 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Udział kapitału własnego 74,3% 75,9% 78,4% 80,7% 83,0% 85,4% 89,4% 92,5% 95,7% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Udział kapitału obcego 25,7% 24,1% 21,6% 19,3% 17,0% 14,6% 10,6% 7,5% 4,3% 0,0% WACC 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11,1% 11,2% 11,4% 11,6% 11,8% 12,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 0,7 3,7 4,0 4,4 4,6 4,8 5,4 6,2 7,5 9,5 0,8 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,9 5,6 6,6 8,1 beta 0,9 3,3 3,5 3,8 3,9 4,1 4,5 5,1 5,8 7,0 1 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 4,2 4,6 5,3 6,2 1,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8 4,2 4,8 5,5 1,2 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,6 3,9 4,3 4,9 1,3 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,6 4,0 4,5 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 3% 3,8 4,1 4,5 4,7 5,0 5,6 6,5 7,9 10,3 4% 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,6 5,2 6,0 7,2 Premia za ryzyko 5% 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8 4,2 4,8 5,5 6% 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,6 3,9 4,4 7% 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,3 3,6 8% 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 9% 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 5,5 5,2 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,8 4% 4,9 4,6 4,3 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 Premia za ryzyko 5% 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 6% 3,9 3,6 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 7% 3,6 3,3 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 8% 3,3 2,9 2,7 2,4 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 9% 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki czterech spółek, w tym trzech notowanych na warszawskiej giełdzie. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. Porównując wyniki Leny ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 78,2 mln PLN, co odpowiada 3,1 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji oraz prognoz przyszłych wyników porównywanych podmiotów. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 2,8 PLN (bieżąca cena rynkowa), w odniesieniu do wszystkich porównywanych wskaźników, Lena jest notowana z dyskontem w każdym roku z okresu wobec mediany wskaźników spółek z grupy porównawczej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P LUG 10,8 8,8 7,6 7,1 5,8 4,9 9,2 7,4 6,1 ES-System 14,9 12,3 10,7 9,2 7,1 6,1 11,5 9,0 7,5 Decora 7,9 7,0 6,5 6,4 5,4 4,8 8,2 6,8 6,0 Zumtobel 6,8 8,5 7,5 4,2 4,6 4,3 5,9 6,7 6,2 Mediana 9,4 8,6 7,6 6,7 5,6 4,9 8,7 7,1 6,2 Lena Lighting 8,4 7,4 6,8 5,8 5,1 4,5 7,7 6,6 5,8 Premia/dyskonto -10,3% -13,7% -10,5% -14,2% -9,9% -6,6% -11,4% -7,5% -6,0% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 3,1 3,2 3,1 3,4 3,2 3,0 3,3 3,1 3,0 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,2 3,2 3,1 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 3,1 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 78,2 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT Lena Lighting LUG ES-System Zumtobel Decora 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE W 1Q 08 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Leny Lighting spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,2% do 32,1 mln PLN. Udało się poprawić rentowność brutto ze sprzedaży (o 1 pp) ale zauważalny spadek, o prawie 1,9 pp, nastąpił na poziomie rentowności operacyjnej. Wzrost, szczególnie kosztów sprzedaży, spółka tłumaczy inwestycjami w obsługę rynku, czego efekty mają być widoczne w kolejnych kwartałach. Skonsolidowany EBIT w 1Q 08 spadł o 23,5% r/r do 2,7 mln PLN. Zysk netto grupy w tym samym czasie spadł o 29,9%, z 2,8 mln do 1,9 mln PLN. Negatywny wpływ na wynik miało ujemne saldo działalności finansowej spowodowane m.in. wyższymi kosztami obsługi długu, wynikającymi ze znacznie wyższego finansowania się spółki długiem oprocentowanym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. oraz niekorzystny kurs EUR/PLN. W całym 2007 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 142,5 mln PLN (o 2,2 mln PLN więcej od naszych wcześniejszych prognoz). Nieznacznie wyższa od naszych szacunków okazała się być rentowność brutto ze sprzedaży, która wyniosła 29,2%. Zaznaczyć trzeba, że była jednak niższa niż w 2006 roku o ponad 2 pp (wpływ między innymi umacniającej się złotówki). Negatywnie na marże na niższych poziomach wpłynął silny wzrost kosztów sprzedaży (o 58% r/r i 10% wyżej niż w naszych prognozach). O 10% w stosunku do 2006 roku, do 9,5 mln PLN, spadł zysk operacyjny. Rentowność na tym poziomie wyniosła 6,7% (spadek o 3 pp r/r i o 1,3 pp niżej niż w naszej prognozie). Skonsolidowany zysk netto w 2007 roku wyniósł 6,6 mln PLN wobec 8,2 mln PLN w 2006 roku i był niższy o 20% od naszej prognozy. W ujęciu jednostkowym spółka zarobiła w 2007 roku 7,3 mln PLN. wynik ten był gorszy od przedstawionych przez zarząd oficjalnych prognoz, które mówiły o zysku na poziomie 9,0 mln PLN. Zdaniem spółki wpływ na taki wynik miał umacniający się kurs PLN oraz pogorszenie się koniunktury w budownictwie. Jednostkowe przychody Leny w 1Q 08 były niższe o 4,1% niż w analogicznym okresie 2007 roku i osiągnęły poziom 29,9 mln PLN. Na rynku krajowym spadek wyniósł 5,8%, natomiast eksport spadł o 1,8% (wyrażony w PLN). Zarząd spółki słabsze wyniki tłumaczy wysoką bazą z 2007 roku oraz dalszym umocnieniem się kursu PLN. Nieznacznie wzrosła rentowność brutto ze sprzedaży, z 29,8% do 30,9%. Gorsze niż rok wcześniej marże zanotowano jednak na pozostałych segmentach rachunku zysków i strat. Taka sytuacja przełożyła się automatycznie na gorsze wyniki wyrażone wartościowo na każdym z poziomów. Zysk netto spadł o 22,5% do 2,2 mln PLN. Sprzedaż w branży oświetleniowej cechuje się dość wyraźna sezonowością a 2Q jest zwykle najsłabszym dla spółki. W 2Q 07 Lena wygenerowała 32,9 mln PLN skonsolidowanych przychodów, przy rentowności brutto ze sprzedaży 28,1% oraz 1,0 mln PLN zysku netto. Szacujemy, że w 2Q bieżącego roku nie uda się poprawić sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spodziewamy się, że wzrost przychodów uda się osiągnąć dopiero w 2H 08, gdy powinien być widoczny efekt rozszerzenia asortymentu oraz podjętych inwestycji w obsługę rynku. Zwracamy także uwagę na działania spółki podjęte w celu utrzymania wysokiej rentowności brutto ze sprzedaży (m.in. sprzedaż asortymentu na którym spółka uzyskuje wyższe marże). Negatywny wpływ na osiągane przychody ma umacnianie się kursu PLN. Eksport w 2007 roku wygenerował 41% przychodów ze sprzedaży. Zwracamy uwagę na zabezpieczenia, które spółka poczyniła w tym roku na rynku walutowym (kontrakty forward), co powinno skutecznie ograniczyć negatywny efekt różnic kursowych na poziomie działalności finansowej. Na koniec roku prognozujemy, że marża brutto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniesie 29,1% (dalsze umocnienie PLN będzie ograniczać jej wzrost), natomiast rentowność EBIT szacujemy na 8,3% (wzrost w stosunku do 2007 roku wynika m.in. z ograniczenia kosztów sprzedaży w kolejnych kwartałach tego roku). W tym roku spółka nie będzie ponosić już także kosztów związanych z realizacją programu motywacyjnego, dosyć znacznie obciążającego pozostałe koszty operacyjne w poprzednich okresach. Naszym zdaniem skonsolidowany roczny zysk z działalności operacyjnej wyniesie 12,2 mln PLN, zysk netto ukształtuje się na poziomie 8,3 mln PLN. Luxmat Przychody netto ze sprzedaży Luxmatu, spółki zależnej Leny, osiągnęły w 1Q 08 poziom 3,0 mln PLN i były niższe niż w 1Q 07, kiedy wyniosły 3,3 mln. Działalności podstawową Luxmatu jest produkcja opraw oświetleniowych, dostawa kompleksowych systemów zarządzania i sterowania oświetleniem. Wynik finansowy za 1Q 08 Luxmatu był ujemny i wyniósł -420 tys PLN. Wpływ na to miało utrzymanie się sumy kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na praktycznie nie zmienionym poziomie, mimo znacznego spadku przychód. Spółka tłumaczy, że wzrost kosztów sprzedaży jest wynikiem zmian w strukturze działu handlowego i jego poszerzenia na cały kraj. W marcu Luxmat poinformował, że w ciągu trzech lat chce mieć 20% udziałów i planuje zostać liderem rynku inteligentnych instalacji mieszkaniowych (Home Management System), integrujących wszystkie systemy montowane w budynkach jak oświetlenie, klimatyzacja, multimedia czy ogrzewanie. Systemy instalowane są mieszkaniach, apartamentach, domach oraz budynkach biurowych. Rynek tego typu produktów jest wart w Polsce obecnie mln PLN. W tym roku spółka planuje osiągnięcie przychodów w tym segmencie na poziomie 1-2 mln PLN. Zakładamy, że Luxmat zakończy ten rok w okolicach wyniku neutralnego a od przyszłego roku będzie generował zysk netto. Strona 6

7 Skonsolidowane wyniki finansowe Leny Lighting [tys. PLN] 1Q'07 1Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,2% ,1% Zysk brutto ze sprzedaży ,0% ,0% EBITDA ,2% ,2% EBIT ,5% ,0% Zysk (strata) brutto ,2% ,2% Zysk (strata) netto ,9% ,2% Marża zysku brutto ze sprzedaży 30,2% 31,2% 31,3% 29,2% Marża EBITDA 13,0% 11,8% 12,3% 9,4% Marża EBIT 10,3% 8,4% 9,7% 6,7% Marża zysku netto 8,1% 6,0% 7,5% 4,7% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki, Lena Lighting konsoliduje wyniki Luxmatu od 3Q 06 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Leny Lighting [tys PLN] IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody netto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Dynamika skonsolidowanych przychodów oraz zysku brutto ze sprzedaży Leny Lighting r/r 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 Przychody ze sprzedaży zmiana r/r Zysk brutto ze sprzedaży zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Strona 7

8 Jednostkowe wyniki finansowe Leny Lighting [tys. PLN] 1Q'07 1Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,1% ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,6% ,2% EBITDA ,4% ,5% EBIT ,1% ,3% Zysk (strata) brutto ,6% ,7% Zysk (strata) netto ,5% ,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 29,8% 30,9% 32,1% 29,0% Marża EBITDA 13,9% 13,1% 13,1% 10,5% Marża EBIT 11,9% 10,5% 10,9% 8,3% Marża zysku netto 9,3% 7,5% 8,4% 5,7% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Wybrane jednostkowe dane finansowe Leny Lighting [tys PLN IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07IVQ'07 IQ'08 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody netto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Dynamika jednostkowych przychodów oraz zysku brutto ze sprzedaży Leny Lighting r/r 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 Przychody ze sprzedaży zmiana r/r Zysk brutto ze sprzedaży zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Strona 8

9 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 33,3 51,3 51,2 51,2 51,2 51,4 51,5 51,6 51,6 51,7 51,7 51,7 Wartości niematerialne i prawne 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 Rzeczowe aktywa trwałe 31,0 48,1 47,8 47,7 47,7 47,7 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 Aktywa obrotowe 54,5 70,2 77,1 85,4 92,3 96,6 101,1 105,4 106,6 106,6 106,6 104,7 Zapasy 22,5 32,4 33,3 35,5 37,9 39,8 41,5 43,2 44,5 45,6 46,4 47,1 Należności krótkoterminowe 28,9 33,6 34,5 36,8 39,3 41,2 43,0 44,7 46,1 47,2 48,1 48,8 Inwestycje krótkoterminowe 2,6 3,9 9,0 12,7 14,9 15,2 16,2 17,1 15,7 13,5 11,7 8,5 Aktywa razem 87,8 121,5 128,3 136,6 143,6 148,0 152,6 157,0 158,3 158,3 158,3 156,5 Kapitał (fundusz) własny 63,8 71,2 78,5 85,8 93,7 99,6 105,8 112,3 118,9 123,3 127,7 132,2 Kapitał (fundusz) zakładowy 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kapitał (fundusz) zapasowy 52,8 63,8 69,4 75,6 82,6 87,8 93,3 99,1 105,3 109,2 113,2 117,3 Zysk (strata) netto 8,2 6,6 8,3 9,4 10,3 11,1 11,7 12,3 12,8 13,3 13,7 14,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20,6 47,1 46,7 47,6 46,5 44,7 42,9 40,5 34,9 30,2 25,6 19,0 Rezerwy na zobowiązania 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Zobowiązania długoterminowe 6,9 21,9 21,3 21,3 19,3 16,8 16,8 16,8 16,8 11,8 6,8 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 11,2 23,1 23,4 24,2 25,0 25,7 23,8 21,4 15,7 16,1 16,4 16,6 Pasywa razem 87,8 121,5 128,3 136,6 143,6 148,0 152,6 157,0 158,3 158,3 158,3 156,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaży 108,7 142,5 146,3 156,2 166,5 175,0 182,6 189,8 195,6 200,2 204,1 207,0 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 74,7 100,9 103,8 110,9 118,5 124,7 130,4 135,8 140,2 143,7 146,6 148,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34,1 41,6 42,5 45,3 48,1 50,2 52,2 54,0 55,4 56,5 57,5 58,2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 20,4 30,2 29,6 30,8 32,4 33,7 34,9 36,1 37,2 38,1 38,8 39,3 Zysk (strata) na sprzedaży 13,7 11,4 12,9 14,5 15,7 16,6 17,3 17,9 18,2 18,5 18,7 18,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -3,2-1,9-0,7-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10,5 9,5 12,2 13,7 14,8 15,7 16,4 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8 Saldo działalności finansowej -0,4-1,6-2,0-2,0-1,9-1,8-1,6-1,4-1,0-0,7-0,4 0,0 Zysk (strata) brutto 10,2 7,9 10,2 11,7 12,9 13,9 14,8 15,6 16,2 16,8 17,3 17,7 Zyski (straty) mniejszości -0,1-0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Zysk (strata) netto 8,2 6,6 8,3 9,4 10,3 11,1 11,7 12,3 12,8 13,3 13,7 14,1 Rachunek przepływu środków pieniężnych [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7,5-3,0 12,4 11,9 12,6 14,0 14,9 15,5 16,2 16,8 17,2 17,6 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -13,6-22,0-3,9-3,9-3,9-4,0-4,0-3,9-3,9-4,0-4,0-4,1 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3,7 26,0-3,3-4,4-6,6-9,7-9,9-10,6-13,7-15,0-15,0-16,7 Przepływy pieniężne netto -2,3 1,0 5,2 3,7 2,2 0,3 1,0 1,0-1,5-2,2-1,8-3,2 Środki pieniężne na początek okresu 4,8 2,5 3,5 8,7 12,3 14,5 14,8 15,8 16,8 15,3 13,1 11,3 Środki pieniężne na koniec okresu 2,5 3,5 8,7 12,3 14,5 14,8 15,8 16,8 15,3 13,1 11,3 8,1 Strona 9

10 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 2,7% 6,8% 6,6% 5,1% 4,3% 4,0% 3,1% 2,4% 1,9% 1,5% EBITDA zmiana r/r 22,2% 9,6% 6,3% 4,5% 3,6% 2,9% 1,3% 1,1% 1,0% 0,6% EBIT zmiana r/r 28,3% 12,8% 8,2% 5,6% 4,4% 3,6% 1,6% 1,4% 1,2% 0,6% Marża brutto na sprzedaży 29,1% 29,0% 28,9% 28,7% 28,6% 28,5% 28,3% 28,2% 28,2% 28,1% Marża EBITDA 11,2% 11,4% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,0% 10,8% 10,7% 10,6% Marża EBIT 8,3% 8,8% 8,9% 9,0% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,7% 8,6% Marża brutto 7,0% 7,5% 7,7% 8,0% 8,1% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% 8,6% Marża netto 5,6% 6,0% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,6% 6,6% 6,7% 6,8% COGS / Przychody 70,9% 71,0% 71,1% 71,3% 71,4% 71,5% 71,7% 71,8% 71,8% 71,9% SG&A / Przychody 20,3% 19,7% 19,5% 19,3% 19,1% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% SG&A / COGS 28,6% 27,8% 27,3% 27,0% 26,8% 26,6% 26,5% 26,5% 26,5% 26,4% ROE 10,1% 10,5% 10,6% 10,7% 10,7% 10,6% 10,4% 10,4% 10,3% 10,3% ROA 9,3% 5,5% 6,4% 6,9% 7,2% 7,5% 7,7% 7,9% 8,1% 8,4% ROE - WACC -0,5% -0,3% -0,3% -0,4% -0,5% -0,8% -1,2% -1,4% -1,7% -1,7% Stopa zadłużenia 36,4% 34,8% 32,4% 30,2% 28,1% 25,8% 22,0% 19,1% 16,2% 12,1% Dług 33,0 33,0 31,0 28,5 26,0 23,0 16,8 11,8 6,8 0,0 D/(D+E) 25,7% 24,1% 21,6% 19,3% 17,0% 14,6% 10,6% 7,5% 4,3% 0,0% D/E 34,58% 31,82% 27,50% 23,85% 20,53% 17,16% 11,91% 8,09% 4,52% 0,00% Odsetki / EBIT -16,1% -14,9% -13,1% -11,2% -9,6% -8,0% -6,0% -4,0% -2,3% -0,3% Dług / Kapitał własny 40,4% 37,0% 31,9% 27,6% 23,7% 19,7% 13,6% 9,3% 5,2% 0,0% Dług netto 24,3 20,6 16,5 13,7 10,2 6,2 1,5-1,3-4,5-8,1 Dług netto / Kapitał własny 31,0% 24,1% 17,6% 13,7% 9,6% 5,5% 1,3% -1,1% -3,5% -6,2% Dług netto / EBITDA 149,0% 115,5% 86,7% 68,9% 49,6% 29,4% 7,1% -6,0% -20,5% -36,9% Dług netto / EBIT 199,8% 150,5% 111,0% 87,3% 62,3% 36,7% 8,9% -7,4% -25,4% -45,7% EV 93,9 90,3 86,1 83,3 79,8 75,9 71,2 68,4 65,2 61,5 Dług / EV 35,1% 36,5% 36,0% 34,2% 32,6% 30,3% 23,7% 17,3% 10,5% 0,0% CAPEX / Przychody 2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 97,8% 100,4% 100,8% 103,7% 102,7% 101,9% 101,2% 101,1% 100,8% 100,0% Amortyzacja / Przychody 2,8% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% Zmiana KO / Przychody 1,2% 2,5% 2,4% 1,9% 1,6% 1,5% 1,2% 0,9% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 45,8% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% Wskaźniki rynkowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P MC/S* 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 P/E* 8,4 7,4 6,8 6,3 5,9 5,6 5,4 5,2 5,1 4,9 P/BV* 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 P/CE* 5,6 5,2 4,8 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 EV/EBITDA* 5,8 5,1 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,2 3,0 2,8 EV/EBIT* 7,7 6,6 5,8 5,3 4,9 4,5 4,1 3,9 3,7 3,5 EV/S* 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 BVPS 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,1 5,3 EPS 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 CEPS 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 FCFPS 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 DPS 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 Payout ratio 25,0% 25,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% *Przy założeniu ceny na poziomie 2,8 PLN. Strona 10

11 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Andrzej Kubacki Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Tel. (032) Makler Papierów Wartościowych Tel. (032) Krzysztof Pado Marcin Stebakow Specjalista ds. analiz Tel. (032) Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 11

12 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie upubliczniony 30 lipca 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje Spółki Struktura rekomendacji BDM w IIIQ 08 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji KUPUJ 5,3 PLN ,8 PLN Kupuj 3 100% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Wydział Analiz, ul. 3-go Maja 23, Katowice, tel. (032) , fax (032) Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 12

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING WYCENA 5,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY

KUPUJ LENA LIGHTING WYCENA 5,3 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 5,3 PLN 3 stycznia 28 Dobre prognozy dotyczące polskiego rynku oświetleniowego, dywersyfikacja działalności w postaci eksportu wyrobów na wiele zagranicznych rynków oraz możliwe do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2017 r. Aneks nr 2 z dnia 23 sierpnia 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Emisji Obligacji Victoria Dom S.A. zatwierdzonego w dniu 23 marca 2017 r. Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w III kwartale 2007 roku Listopad 2007 Prezentacja na spotkanie z Analitykami w dniu 9 listopada 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszt

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo