P 2012P* 2013P*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P* 2013P*"

Transkrypt

1 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu z ostatniego okresu na walorach ATM Grupa postanowiliśmy zmienić nasze zalecenie z Kupuj na Trzymaj podnosząc jednocześnie cenę docelową do 2.00 PLN/akcję. Obecnie spółka jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie x, zatem z wyraźnym dyskontem do grupy porównawczej. Trzeba jednak mieć na uwadze bardzo niską rentowność ROE i początek procesu odbudowy wyników. Zwracamy uwagę, że długoterminowo spółka nadal pozostaje jednym z naszych faworytów w obszarze mediów na GPW. Oczekujemy, że spółka w 4Q 11 pokaże wyniki sprzedażowe na poziomie zbliżonym do naszych wcześniejszych prognoz. Rezultaty na podstawowej działalności, czyli na produkcji tv powinny być lepsze niż w 3Q 11. Jednak jak już wcześniej zwracaliśmy uwagę w 4Q 11 (podobnie jak to było w 2010 roku) spółka wykaże odpisy na utratę wartości. Oczekiwaną wartość odpisów w 4Q 11 zwiększyliśmy do 4.0 mln PLN (w 4Q 10 było to ok mln PLN). Dodatkowo w ujęciu rocznym wzrośnie amortyzacja do ponad 6 mln PLN i mogą pojawić się pierwsze koszty związane z uruchomieniem nowego kanału tv. Dlatego spodziewamy się, że ATM Grupa w 4Q 11 zanotuje stratę netto w wysokości ok. 0.8 mln PLN. Rok 2012 powinien być dla spółki znacznie lepszy niż miniony 2011 i to pomimo słabych perspektyw dla rynku reklamy tv. Zwracamy uwagę, że istotne znaczenie będą miały wyniki centrum wrocławskiego. Założyliśmy, że w 2012 będą tam realizowane przez cały rok 2 tytułu (Pierwsza Miłość dla TV Polsat i Galeria dla TVP). Tym samym obłożenie tego centrum produkcyjnego powinno być już optymalne. Spółka ma obecnie zakontraktowany 1 sezon Galerii, jednak liczymy, że telenowela będzie kontynuowana i powstaną kolejne sezony (ostatecznej decyzji TVP oczekujemy jeszcze w 1H 12). Dla centrum produkcyjnego w Warszawie zakładamy osiągniecie progu rentowności na poziomie netto w ramach całego roku. W naszych prognozach nie uwzględniamy wyników nowego kanału ATM Rozrywka TV, który w początkowym okresie może istotnie i negatywnie wpływać na wyniki skonsolidowane. Ogółem zakładamy, że w 2012 roku spółka zwiększy przychody do prawie 126 mln PLN. Wynik EBITDA wg naszych oczekiwań powinien wynieść 29.1 mln PLN, a wynik netto ok. 6.8 mln PLN. Ze względu na ograniczone informacje na temat planów dotyczących ATM Rozrywka TV w naszym modelu nie uwzględniamy przyszłych wyników tej działalności. W wycenie końcowej uwzględniamy wartość netto tego kanału na zero, co uważamy za podejście konserwatywne długoterminowo (krótkoterminowo wg nas w latach kanał będzie jednak przynosił stratę EBIT). Podtrzymujemy naszą wcześniejszą ocenę, że uruchamianie w obecnej sytuacji kapitałochłonnego projektu może być odbierane negatywnie przez rynek, tym bardziej że uwzględniając nasze założenia, konsolidacja nowej działalności w 2012 może spowodować, że wynik ATM Grupa na poziomie netto wyniesie ok. zero P 2012P* 2013P* Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT * - dane od 2012 roku nie uwzględniają konsolidacji wyników ATM Rozrywka TV Wycena końcowa [PLN] 2.00 Potencjał do wzrostu / spadku 0% Koszt kapitału 10.5% Cena rynkowa [PLN] 2.01 Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] 86 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 2.08 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 0.91 Stopa zwrotu za 3 mc 83% Stopa zwrotu za 6 mc 36% Stopa zwrotu za 9 mc -24% Akcjonariat: Kurzewski Investment 52.68% Zygmunt Solorz (Karswell) 13.48% Amplico OFE 5.15% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice WIG znormalizowany 01/04/ /15/ /29/ /13/ /25/ /06/ /17/ /29/ /14/ /27/ /10/ /21/ /07/ /20/ /01/ /13/ /28/ /11/2012 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF (BEZ UWZGLĘDNIENIA KANAŁU ATM ROZRYWKA TV)... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q PROGNOZA NA 4Q PROGNOZA NA 2012 (BEZ UWZGLĘDNIENIA NOWEGO SEGMENTU ATM ROZRYWKA TV) KANAŁ TELEWIZYJNY: ATM ROZRYWKA TV DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI (BEZ UWZGLĘDNIENIA ATM ROZRYWKA TV)

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu z ostatniego okresu na walorach ATM Grupa postanowiliśmy zmienić nasze zalecenie z Kupuj na Trzymaj podnosząc jednocześnie cenę docelową do 2.00 PLN/akcję. W 1H 12 ważne dla nas będą informacje o projekcie rozwoju własnego kanału tv ATM Rozrywka TV oraz decyzja TVP dotycząca kontynuacji/zaprzestania produkcji kolejnych sezonów telenoweli Galeria. Obecnie spółka jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie x, zatem z wyraźnym dyskontem do grupy porównawczej. Trzeba jednak mieć na uwadze bardzo niską rentowność ROE i początek procesu odbudowy wyników. Zwracamy uwagę, że długoterminowo spółka nadal pozostaje jednym z naszych faworytów w obszarze mediów na GPW. Dokonane inwestycje (po doposażeniu centrum produkcyjnego w Warszawie spółka zakończy etap największych wydatków) umocniły pozycję ATM Grupa jako jednego z największych niezależnych producentów tv w tej części Europy i uważamy, że potencjał wynikający z posiadanej infrastruktury w przyszłości pozwoli na istotne zwiększenie wyników. Dodatkowo liczymy, że w perspektywie 2-3 lat spółce uda się osiągnąć próg rentowności na nowym projekcie czyli kanale tv ATM Rozrywka TV. Podsumowanie wyceny A Wycena SOTP [mln PLN] A1 Udziały w Aidem Media (50%) 2.8 A2 Wartość nieruchomości nieoperacyjnych 22.2 A3 Kanał ATM Rozrywka TV (miejsce na MUX) 0.0 A4 Wycena DCF (produkcja tv, wynajem sprzętu, wynajem powierzchni studyjnej) B Wycena porównawcza (bez uwzględnienia straty kanału ATM Rozrywka) [mln PLN] C = (A*100%+B*0%) Wycena końcowa [mln PLN] Do głównych czynników ryzyka, mogących mieć negatywny wpływ na przyszłą akceptowalną wycenę spółki, inwestorzy powinny zaliczyć to, że 2012 i 2013 rok mogą być trudne dla rynku reklamy tv, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na budżety produkcyjne głównych anten. Dodatkowo ryzykiem jest uruchomienie nowego kanału tv, co będzie miało istotny negatywny wpływ na wyniki skonsolidowane w 2012 i 2013 roku. 3

4 WYCENA DCF (BEZ UWZGLĘDNIENIA KANAŁU ATM ROZRYWKA TV) Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.0. Główne założenia/zmiany w modelu : W naszym modelu wynik EBITadj. różni się od tego co pokazuje w swoich sprawozdaniach spółka. Został on pomniejszony o przychody z lokat powyżej 3mc oraz z przychodów od udzielonych pożyczek (te wpływy uwzględniamy na saldzie finansowym). Dodatkowo EBITadj. powiększyliśmy jednak o niegotówkowe odpisy aktualizujące wartość firm nabytych podmiotów. Zakładamy, że dominujące znaczenie dla wyników spółki będzie miała produkcja tv dla TVP i Polsatu. Wzrost udziału przychodów od mniejszych stacji komercyjnych będzie procesem długotrwałym i nawet w dłuższym horyzoncie czasowym największe budżety produkcyjne będą miały nadal główne anteny. W założeniach nie uwzględniamy rozpoczęcia współpracy w ramach produkcji tv dla TVN (jedyny wspólny projekt to film Miasto). Zakładamy, że już w 2012 roku nowe centrum produkcyjne w Warszawie osiągnie próg rentowności na poziome netto. Od roku uwzględniamy mniejsze zapotrzebowanie na inwestycje. Zwracamy uwagę, że po doposażeniu centrum produkcyjnego w Warszawie spółka w obszarze produkcji tv zakończy okres największych inwestycji. W modelu nie uwzględniamy także wyników nowego kanału tv ATM Rozrywka. W latach kanał ten może w istotny sposób wpływać in minus na skonsolidowane wyniki Grupy. Dług netto uwzględnia pozostałe aktywa finansowe w postaci lokat >3mc oraz pożyczek udzielonych Topacz Investment (podmiot powiązany z głównym akcjonariuszem). W prognozie nie zakładamy akwizycji. Stopę wolną od ryzyka obniżyliśmy z 6% do 5.5%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość segmentu związanego z działalnością produkcyjną na mln PLN, czyli 1.71 PLN/akcję. 4

5 Model DCF 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 80.2 Wartość rezydualna [mln PLN] wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2.5% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 59.5 Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] -7.6 Wartość kapitału[mln PLN] Ilość akcji [mln szt.] 86.0 Wartość kapitału na akcję [PLN] 1.71 Przychody zmiana r/r 9.8% 4.8% 5.0% 3.5% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.8% EBIT zmiana r/r 122.5% 24.3% 16.1% 1.9% 2.1% -8.0% 1.0% 1.7% 1.5% 1.5% NOPLAT zmiana r/r 122.5% 24.3% 16.1% 1.9% 2.1% -8.0% 1.0% 1.7% 1.5% 1.5% Marża EBITDA 25.6% 26.0% 26.6% 25.7% 25.1% 23.5% 23.1% 23.0% 22.8% 22.7% Marża EBIT 9.3% 11.0% 12.2% 12.0% 11.9% 10.6% 10.4% 10.2% 10.1% 10.0% Marża NOPLAT 7.5% 8.9% 9.8% 9.7% 9.6% 8.6% 8.4% 8.3% 8.2% 8.1% CAPEX / Przychody 14.5% 10.2% 10.2% 10.7% 10.7% 11.7% 12.2% 12.5% 12.7% 12.7% CAPEX / Amortyzacja 88.3% 67.8% 70.4% 78.0% 80.5% 90.6% 95.6% 98.0% 100.1% 99.9% Zmiana KO / Przychody 3.6% 3.7% 2.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 40.6% 80.3% 53.9% 37.2% 40.1% 40.1% 40.1% 40.0% 40.0% 39.7% Kalkulacja WACC 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Stopa wolna od ryzyka 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% Premia za ryzyko 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% Udział kapitału własnego 91.3% 92.1% 92.9% 93.6% 94.2% 94.9% 95.5% 96.1% 96.7% 97.3% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% Udział kapitału obcego 8.7% 7.9% 7.1% 6.4% 5.8% 5.1% 4.5% 3.9% 3.3% 2.7% WACC 10.1% 10.1% 10.2% 10.2% 10.2% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.4% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% beta Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.50% 4.00% 4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 6.00% 6.50% beta Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 3.0% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % %

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek notowanych na GPW oraz parkietach zagranicznych. Z uwagi na specyfikę działania ATM Grupa dobór grupy porównawczej jest wg nas utrudniony. Zatem uwzględniliśmy najważniejsze spółki z segmentu mediów z GPW. Dodatkowo ujmujemy wskaźniki rynkowe firm zagranicznych. Najbliższy model biznesowy do ATM Grupa z zaprezentowanych spółek ma wg nas Lions Gate (choć i tak jak na średni podmiot w gronie innych producentów filmowych jest on bardziej zdywersyfikowane niż ATM Grupa). Ze względu na istotne różnice w modelach funkcjonowania poszczególnych podmiotów waga wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 0%. Analizę oparto na wskaźniku EV/EBITDA. Mediana EV/EBITDA na lata wynosi odpowiednio 7.7x-6.8x. Zatem bazując na naszych prognozach dla ATM Grupa wyceniliśmy spółkę metodą porównawczą na 259 mln PLN czyli 3.01 PLN/akcję. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wycena ta nie uwzględnia wyników nowego kanału tv: ATM Rozrywka. Uruchomienie tej nowej działalności w okresie będzie wg nas w istotny sposób zaniżać wyniki Grupy. W naszej analizie wyjmujemy tą nową działalność poza dotychczasowy core business, przez którego pryzmat powinno się wg nas oceniać spółkę (pozytywne efekty projektu start-up na wyniki Grupy możliwe są w naszej symulacji od 2014/2015 roku). Wycena porównawcza (dotyczy segmentu produkcji tv i nie uwzględnia projektu start-up -wyników ATM Rozrywka TV) EV/EBITDA Cena 2011P 2012P 2013P TVN Cyfrowy Polsat Agora Cinema City Lions Gate Time Warner Walt Disney News Corp Mediana GPW Mediana ATM Grupa* Premia / dyskonto -23% -36% -36% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] Waga roku 0% 50% 50% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3.01 Wycena końcowa spółki [mln PLN] * uwzględnia EBITDA adj., Bloomberg 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 11 Wyniki ATM Grupa za 3Q 11 tak jak oczekiwaliśmy okazały sie istotnie lepsze niż w 1H 11, a w szczególności w 2Q 11. Jak już jednak zwracaliśmy uwagę w poprzednich komentarzach, w 2Q 11 doszło do przesunięć w harmonogramie realizacji niektórych tytułów. Przychody spółki w 3Q 11 są na poziomie jaki prognozowaliśmy wcześniej czyli 30.1 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 15.4% i była wyższa niż nasze szacunki. Pozytywnie odbieramy też utrzymanie niższych niż w 2010 roku kosztów ogólnego zarządu (spadek o ponad 0.4 mln PLN r/r). Dzięki istotnie niższym pozostałym kosztom (konserwatywnie uwzględnialiśmy w naszych wcześniejszych założeniach, że już w 3Q 11 pojawią się wyższe koszty związane z uruchomieniem nowego centrum produkcyjnego w Warszawie oraz koszty związane z kanałem ATM Rozrywka TV) spółka zwiększyła wynik EBIT do poziomu 2.93 mln PLN, a wynik netto wyniósł 2.75 mln PLN. W 3Q 11 spółka realizowała zdjęcia do następujących tytułów: Pierwsza Miłość (Polsat} Świat wg Kiepskich (Polsat) Dragon s Den (TV4) Ludzie Chudego (Polsat) Galeria (TVP) Ojciec Mateusz (TVP) Ranczo (TVP) Siła wyższa (TVP) Wpływ na rezultaty miały również usługi wynajmu sprzętu m.in. na potrzeby programu Bitwa na głosy oraz The Voice of Poland (odcinki na żywo były realizowane w nowym studio w Warszawie). Zwracamy też uwagę na umowę z Live Park na produkcję sygnału tv z Ekstraklasy. Wyniki skonsolidowane spółki za 3Q 11 [mln PLN] 3Q'10 3Q'11 zmiana r/r 1-3Q'10 1-3Q'11 zmiana r/r Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % Wynik netto % % marża brutto na sprzedaży 14.1% 15.4% 12.1% 11.2% marża EBITDA 18.8% 25.1% 16.0% 20.5% marża EBIT 7.9% 9.7% 3.9% 4.4% marża netto 4.3% 9.2% 2.4% 4.0%, spółka Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym 45 40% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 0% Przychody [mln PLN] - lewa skala Marża EBITDA - prawa skala, spółka 8

9 PROGNOZA NA 4Q 11 Oczekujemy, że spółka w 4Q 11 pokaże wyniki sprzedażowe na poziomie zbliżonym do naszych wcześniejszych prognoz. Rezultaty na podstawowej działalności, czyli na produkcji tv dla TVP i Polsatu powinny być lepsze niż w 3Q 11. Jednak jak już wcześniej zwracaliśmy uwagę w 4Q 11 (podobnie jak to było w 2010 roku) spółka wykaże odpisy na utratę wartości. Oczekiwaną wartość odpisów w 4Q 11 zwiększyliśmy do 4.0 mln PLN (w 4Q 10 było to ok mln PLN). Dodatkowo w ujęciu rocznym wzrośnie amortyzacja do ponad 6 mln PLN i mogą pojawić się pierwsze koszty związane z uruchomieniem nowego kanału tv. Dlatego spodziewamy się, że ATM Grupa w 4Q 11 zanotuje stratę netto w wysokości ok. 0.8 mln PLN. Prognozy wyników na 4Q 2011 [mln PLN] 4Q'10 4Q'11P zmiana r/r P zmiana r/r Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % Wynik netto % Marża zysku brutto ze sprzedaży 16.0% 7.3% 13.0% 10.1% Marża EBITDA 22.2% 17.5% 17.5% 19.6% Marża EBIT 5.3% -1.8% 4.2% 2.6% Marża zysku netto 5.1% -2.5% 3.0% 2.2% Odpisy na utratę wartości Amortyzacja W skali całego 2011 roku liczymy, że spółka osiągnęła przychody na poziomie zbliżonym do 2010 roku. Wyniki spółki okazały się jednak słabsze m.in. z uwagi na i) wyższe r/r odpisy z 4Q 11, ii) uruchomienie nowego centrum produkcyjnego w Warszawie, iii) nieudaną produkcję fabularną Milion dolarów oraz iv) realizowane projekty producenckie dla TVP i Polsatu (np. zaprzestanie produkcji serialu Licencja na wychowanie, czy Ludzi Chudego). Tym samym oczekujemy, że wynik EBIT za 2011 wyniósł zaledwie 3 mln PLN, a netto w okolicy 2.5 mln PLN. Zwracamy uwagę, że wg nas jest to już dołek wyników i rok 2012 powinien być istotnie lepszy, nawet pomimo słabych perspektyw dla rynku reklamy tv. 9

10 PROGNOZA NA 2012 (bez uwzględnienia nowego segmentu ATM Rozrywka TV) Rok 2012 powinien być dla spółki znacznie lepszy niż miniony 2011 i to pomimo słabych perspektyw dla rynku reklamy tv. Zwracamy uwagę, że istotne znaczenie będą miały wyniki centrum wrocławskiego. Założyliśmy, że w 2012 będą tam realizowane przez cały rok 2 tytułu (Pierwsza Miłość dla TV Polsat i Galeria dla TVP). Tym samym obłożenie tego centrum produkcyjnego powinno być już optymalne. Spółka ma obecnie zakontraktowany 1 sezon Galerii, jednak liczymy, że telenowela będzie kontynuowana i powstaną kolejne sezony (ostatecznej decyzji TVP oczekujemy jeszcze w 1H 12). Dla centrum produkcyjnego w Warszawie zakładamy osiągniecie progu rentowności na poziomie netto w ramach całego roku. W naszych prognozach nie uwzględniamy wyników nowego kanału ATM Rozrywka TV, który w początkowym okresie może istotnie i negatywnie wpływać na wyniki skonsolidowane. Ogółem zakładamy, że w 2012 roku spółka zwiększy przychody do prawie 126 mln PLN. Wynik EBITDA wg naszych oczekiwań powinien wynieść 29.1 mln PLN, a wynik netto ok. 6.8 mln PLN. Prognoza wyników (bez uwzględniania ATM Rozrywka TV) [mln PLN] 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q' Przychody Wynik brutto na sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBITDA ATM bez Warszawy projekt Warszawa EBIT ATM bez Warszawy projekt Warszawa EBIT adj* Wynik netto * - W naszym modelu wynik EBITadj. został pomniejszony o przychody z lokat powyżej 3mc oraz z przychodów od udzielonych pożyczek. Dodatkowo EBITadj. powiększyliśmy jednak o niegotówkowe odpisy aktualizujące wartość firm nabytych podmiotów. Zmiana w prognozie wyników 2011 stara prognoza 2011 nowa prognoza zmiana 2012 stara prognoza 2012 nowa prognoza zmiana Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % EBIT adj* % % Wynik netto % % W porównaniu do poprzedniego raportu nasze założenia na 2011 rok nie uległy istotnym zmianom, poza podwyższeniem wartości odpisów aktualizujących w 4Q 11 z 1.6 do 4 mln PLN. Na poziomie pozostałych kosztów i na poziomie kosztów finansowych zrewidowaliśmy nasze założenia w dół dlatego wynik EBITDA i netto pozostają tylko na nieznacznie niższym niż wcześniej oczekiwaliśmy. Na rok 2012 podnieśliśmy nasze założenia zarówno na poziome przychodów jak i wyniku z działalności produkcyjnej. Jednocześnie podnieśliśmy wartość odpisów z niespełna 3 mln PLN do 4 mln PLN, dlatego zysk brutto na sprzedaży pozostawiamy na tym samym pułapie ok mln PLN. Wynik netto zwiększyliśmy z 5.8 do ok. 6.7 mln PLN, co jest efektem niższych kosztów na poziomie finansowym. 10

11 KANAŁ TELEWIZYJNY: ATM ROZRYWKA TV W kwietniu 2011 roku KRRiT przyznała spółce miejsce w sygnale MUX1 dla kanału o profilu rozrywkowym ATM Rozrywka TV. Ze względu na ograniczone informacje na temat planów zagospodarowania tego kanału w naszym modelu nie uwzględniamy przyszłych wyników tej działalności. Zakładamy zapłatę 10.8 mln PLN opłaty koncesyjnej w ratach. Zwracam też uwagę, że spółka raportowała już umowę zawartą z Emitelem na świadczenie usług nadawczych w standardzie DVB-T (nadawanie naziemne cyfrowe). Umowa ta została podpisana na czas obowiązywania koncesji czyli do roku, a jej wartość wynosi mln PLN. W wycenie końcowej uwzględniamy wartość netto tego kanału na zero, co uważamy za podejście konserwatywne długoterminowo (krótkoterminowo wg nas w latach kanał będzie jednak przynosił stratę EBIT). Podtrzymujemy naszą wcześniejszą ocenę, że uruchamianie w obecnej sytuacji kapitałochłonnego projektu może być odbierane negatywnie przez rynek, tym bardziej że uwzględniając nasze założenia, konsolidacja nowej działalności w 2012 może spowodować, że wynik ATM Grupa na poziomie netto wyniesie ok. zero. Niemniej w dłuższym horyzoncie czasowym posiadanie własnego kanału tv powinno przynieść spółce korzyści, szczególnie jeśli uda się go wypromować i wykorzystać na jego potrzeby zaplecze produkcyjne, które spółka już dziś posiada w postaci sprzętu oraz centrum filmowego we Wrocławiu i Warszawie. 11

12 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI (bez uwzględnienia ATM Rozrywka TV) RZiS Przychody Koszty Wynik brutto na sprzedaży Koszty zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBITDA EBITDA adj EBIT EBIT adj Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jedn. zal Wynik brutto Wynik netto Bilans Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe WNiP Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jedn. stow (met praw własności) Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności Pozostałe aktywa finansowe Pożyczki (Topacz Investment) Inne (lokaty powyżej 3 mc) Środki pieniężne i ekwiwalenty Razem Aktywa Kapitał własny Kapitały mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania dł % Rozliczenie międzyokresowe przychodów Pozostałe zobowiązania dł Zobowiązania krókoterminowe Zobowiązania kr % Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania kr Razem zobowiązania Razem Pasywa CF CF Operacyjny CF Inwestycyjny CF Finansowy Przepływy netto razem Środki pieniężne eop

13 Wskaźniki rynkowe (dane nie uwzględniają wyników ATM Rozrywka TV) Przychody zmiana r/r -2.9% -10.9% 12.9% 0.0% 9.8% 4.8% 5.0% 3.5% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% Marża brutto na sprzedaży 30.1% 13.4% 13.0% 10.1% 16.2% 20.2% 22.8% 22.8% 22.9% 23.0% 23.2% 23.2% 23.4% Marża EBITDA adj. 27.5% 15.5% 18.3% 21.6% 25.6% 26.0% 26.6% 25.7% 25.1% 23.5% 23.1% 23.0% 22.8% Marża EBIT adj. 18.8% -0.4% 5.0% 4.6% 9.3% 11.0% 12.2% 12.0% 11.9% 10.6% 10.4% 10.2% 10.1% Marża netto 16.7% 0.0% 3.0% 2.2% 5.4% 8.2% 10.4% 10.5% 10.6% 9.7% 9.6% 9.6% 9.5% EPS BVPS CEPS P/E P/BV P/CE EV/EBITDA EV/EBIT Dług netto [mln PLN] Dywidenda [mln PLN] Payout ratio 50% 76% 16000% 446% 0% 30% 30% 50% 50% 70% 70% 70% 70% DPS DYield 7.2% 8.4% 4.0% 9.0% 0.0% 1.2% 1.9% 4.2% 4.4% 6.4% 6.0% 6.1% 6.3% 13

14 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) strategia, IT, media Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny, deweloperzy Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG trzymaj 2.00 kupuj kupuj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 12: Kupuj 1 14% Akumuluj 3 43% Trzymaj 3 43% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% 14

15 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 15

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2013P

P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.58 PLN 12 WRZESIEŃ 2012 Z uwagi na skalę przeceny z ostatnich miesięcy akcji ATM Grupa decydujemy się zmienić nasze zalecenie Trzymaj na Kupuj. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 2.83 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Z uwagi na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i wzrost popytu na nowe tytuły telewizyjne ze strony różnych anten, oraz dostrzegając

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.54 PLN 11 MARZEC 2014 Jak już zwracaliśmy uwagę we wcześniejszych raportach spółka stanowi dobrą ekspozycję na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i zwiększenie budżetów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 1.44 PLN 11 KWIECIEŃ 2013 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji KUPUJ, kurs spółki wzrósł o 57%, indeks WIG w tym czasie stracił ponad 3%. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 1.43 PLN 14 GRUDZIEŃ 2012 W 2013 roku pomimo słabych perspektyw dla rynku reklamy tv i niskich budżetów produkcyjnych, spółka w naszej ocenie będzie funkcjonowała w bardziej

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 2.06 PLN 27 SIERPIEŃ 2013 Długoterminowo, tak jak zwracaliśmy wcześniej uwagę, spółka była jednym z naszych faworytów z obszaru media/rozrywka. Naszym zdaniem ATM

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 lip 15 paź 15 sty 16 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 3.62 PLN 16 LUTY 2016 Wyniki za 2015 rok wyznaczą wg nas bardzo wysoką bazą

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIO : KUPUJ) WYCENA 16.32 PLN 21 MARZEC 2014 Naszym zdaniem kurs już w dużym stopniu uwzględnił prawdopodobną poprawę warunków działania i z obecnych założeń modelowych wg nas nie ma już

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P 01/02/2013 02/13/2013 03/27/2013 05/15/2013 06/27/2013 08/08/2013 09/20/2013 11/04/2013 12/17/2013 02/05/2014 03/19/2014 05/05/2014 KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 3.71 PLN 11 CZERWIEC 2014 Obecnie silnym

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

P 2019P 2020P 2021P

P 2019P 2020P 2021P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 6,55 PLN 10 LIPIEC 2018, 09:44 CEST Zdecydowaliśmy się na podnieść wycenę ATM Grupa do 6,55 PLN/akcję. Jest to niemal 30% powyżej bieżącej ceny rynkowej, dlatego wydajemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 4.15 PLN 01 LIPIEC 2015 Tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie,

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 3.62 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2014 Kurs spółki,

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.92 PLN 26 PAŹDZIERNIK 2015 Nieznacznie podnieśliśmy oczekiwany pułap EBITDA na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 4,00 PLN 16 PAŹDZIERNIK 2017, 09:25 CEST Zmieniamy zalecenie dla akcji ATM Grupa z Kupuj na Trzymaj i wyznaczamy cenę docelową na poziomie 4,0 PLN/akcję. Nasze prognozy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P 2019P

P 2017P 2018P 2019P sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 4,75 PLN 01 GRUDZIEŃ 2016, 09:17 CEST Decydujemy się na zmianę naszego zalecenia z

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie 7.8-.7x,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P 01/02/2013 02/13/2013 03/27/2013 05/15/2013 06/27/2013 08/08/2013 09/20/2013 11/04/2013 12/17/2013 02/05/2014 03/19/2014 REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14.66 PLN 22 WRZESIEŃ 2014 Z uwagi na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P TRZYMAJ Od czasu naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs akcji Famuru zyskał 15,2% (WIG +3,3%). W ostatnich 3Q spółka radziła sobie bardzo dobrze, utrzymując wysokie marże (EBITDA>30%) w pełni konsumując

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P

P 2018P 2019P SPRZEDAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 32,60 PLN 18 MAJ 2017, 08:43 CEST W 2016 roku opublikowaliśmy dwie rekomendacje na temat. Najpierw mocne Kupuj w czerwcu 16, a potem w październiku 16 zalecenie Akumuluj.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo