P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się spadku marż w kolejnych kwartałach spowodowanych droższą walutą, (zakupy na sezon jesień zima 09 odbywały się po istotnie wyższych kursach) wyceniamy 1 akcję na 41,6 PLN tj. 11,4% poniżej aktualnej ceny rynkowej i zalecamy Redukowanie walorów spółki. Grupa jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia z udziałem szacowanym na 10 12%. Według stanu na koniec 1H 09 dysponowała siecią 491 salonów własnych marek CCC, BOTI oraz QUAZI oraz 158 placówek franczyzowych. W 1H 09 spółka zanotowała 27% wzrost przychodów ze sprzedaży do 422,3 mln PLN oraz taki sam spadek ( 27,3%) zysku netto do 35,5 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży w wyniku istotnego wzrostu kosztów (głównie kursu USD, w którym dokonywane są zakupy towarów) wyniosła 51,0% notując spadek z 54,8% w analogicznym okresie rok wcześniej. Rentowność z działalności operacyjnej również istotnie spadła i po 1H 09 wynosi 11,1% w porównaniu do 19,3% rok wcześniej. W dalszym ciągu istotny wpływ na wyniki spółki importującej ok. 80% towarów z zagranicy będzie miał poziom kursów walutowych, głównie USD oraz EUR, których średnią wartość w całym 2009 ustaliliśmy odpowiednio na poziomach 3,13 i 4,29 PLN. Zdecydowaliśmy się zrewidować prognozy wyników finansowych spółki na rok 2009 i kolejne lata, co bezpośrednio wynika ze strategii rozwoju w oparciu o salony własne marek CCC, BOTI oraz QUAZI, które szerzej opisaliśmy w dalszej części opracowania. Do 2012 roku założyliśmy roczny wzrost o ponad 100 lokalizacji, tak aby na koniec tego okresu dysponować siecią 952 salonów własnych. Zakładamy, iż rozwój organiczny pozytywnie wpłynie na przychody osiągane przez w przeliczeniu na mkw powierzchni. Jednoczesne powodując znaczący wzrost kosztów sprzedaży wynikających z płaconych czynszów oraz kosztów osobowych, które uwzględniamy w naszych kalkulacjach. W 2009 roku spodziewamy się osiągnięcia 955,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniej prognozy. W 2010 roku szacujemy 1,14 mld PLN przychodów ( 2,8% w stosunku do poprzedniej prognozy). Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2009 roku wyniesie 113,1 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 87,2 mln PLN. Tym samym zredukowaliśmy nasze poprzednie prognozy odpowiednio o: 17,3% i 13,3% (szacunki dotyczące 2010 roku skorygowaliśmy odpowiednio o 7,2% i 2,1%). Na poziomie EBITDA w latach oczekujemy zysku w wysokości 131,0 mln PLN oraz 180,0 mln PLN. Przy naszych prognozach spółka jest obecnie handlowana z premią w porównaniu do grupy porównawczej. Przy obecnej cenie rynkowej EV/EBITDA 09 wynosi 14,8x, a w 2010 roku spada do 10,9x P 2010P 2011P 2012P Przychody [mln PLN] 544,5 769,0 955, , , ,9 EBITDA [mln PLN] 72,4 146,0 131,0 180,0 227,2 263,9 EBIT [mln PLN] 63,2 132,9 113,1 156,5 196,4 228,5 Zysk netto [mln PLN] 47,7 103,5 87,2 121,0 153,3 180,4 P/BV 9,1 6,1 5,2 3,9 2,9 2,4 P/E 37,9 17,4 20,7 14,9 11,8 10,0 Wycena DCF [PLN] 41,2 Wycena porównawcza [PLN] 42,1 Wycena końcowa [PLN] 41,6 Potencjał do wzrostu / spadku 11,4% Koszt kapitału 11,1% Cena rynkowa [PLN] 47,0 Kapitalizacja [mln PLN] 1 804,8 Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 47,6 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 28,1 Stopa zwrotu za 3 mc 24,5% Stopa zwrotu za 6 mc 42,4% Stopa zwrotu za 9 mc 16,3% Struktura akcjonariatu: Dariusz Miłek 38,4% LUXPROFI s.a.r.l. 8,5% Leszek Gaczorek 10,9% ING TFI 6,4% Pioneer Pekao Investment Management 5,9% Pozostali 29,9% Marcin Stebakow tel. (0 32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice (CCC) WIG znormalizowany 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 EV/EBITDA 26,0 13,6 14,8 10,9 8,5 7,1 EV/EBIT 29,7 15,0 17,1 12,5 9,8 8, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 42,1 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 41,2 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 41,6 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 41,2 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 42,1 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 41,6 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W związku z dynamicznym rozwojem organicznym średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2018/2009) prognozujemy na poziomie 9,0%. W naszych prognozach na 2009 rok spodziewamy się 24,2% wzrostu przychodów ze sprzedaży, których dynamika wraz z zakładaną ekspansją powinna utrzymać się na dwucyfrowym poziomie do 2012 roku. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2009 roku wyniesie 51,6% po spadku z 52,7% zanotowanej w 2008 roku. Spadek marży wynikał będzie głównie deprecjacji polskiej waluty, co negatywnie wpłynęło na koszty zakupu towarów importowanych z Chin (rozliczanych w USD). Spodziewamy się, że w kolejnych latach wraz ze zwiększeniem skali działania spółka będzie mogła uzyskać korzystniejsze jednostkowe ceny zakupu. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy, iż kurs USD oraz EUR wynosił będzie odpowiednio 2,80 i 4,0 PLN. Spowoduje to, iż marża brutto ze sprzedaży będzie ulęgać systematycznej poprawie, osiągając wartość 54,1% na koniec 2012 roku. W nowych kalkulacjach zmieniliśmy ilość otwieranych salonów własnych co jednocześnie wpłynie na przychody grupy, przekładając się na poprawę efektywności sprzedaży liczonej na metr kwadratowy powierzchni. Według naszych prognoz liczba salonów sieci franczyzowej będzie ulegać zmniejszeniu. Ogólną liczbę otwarć salonów w latach szacujemy odpowiednio na: 132, 118, 109, 102, 80. Spodziewamy się, że sieć grupy wyniesie w 2009 roku 728 placówek, co stanowić będzie 22,6% wzrost r/r. W 2010 ta liczba wzrośnie do 846 (+16,2% r/r) a w 2012 wyniesie 1057 punktów handlowych (+10,7% r/r). Podtrzymujemy założenia dotyczące dynamicznego rozwoju marki BOTI, która będzie rozwijana w nowo powstających galeriach handlowych w mniejszych miastach ( tys mieszkańców). Nieznacznie ograniczony zostanie rozwój sieci CCC, która w dalszym ciągu będzie miała największy udział w przychodach obuwniczej grupy. W kalkulacjach przyjęliśmy, że średni koszt otwarcia 1 mkw wynosi 1,3 tys. PLN, przy czym w prognozach uwzględniliśmy stopniowy wzrost tego kosztu w zależności od marki. Oprócz powstawania kolejnych salonów, zakładamy, że konieczne będą nakłady modernizacyjne funkcjonujących lokali. Całkowity CAPEX na lata szacujemy na 333,6 mln PLN, przy czym w naszych kalkulacjach zakładamy wydatki poniesione na budowę centrum logistyczno dystrybucyjnego oraz system informatyczny. Zakładamy spłatę wszystkich zobowiązań oprocentowanych spółki do końca 2016 roku. Przyjęliśmy stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 18%. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 1,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 580,6 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 41,2 PLN. 2

3 Model DCF 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 955, , , , , , , , , ,8 EBIT [mln PLN] 113,1 156,5 196,4 228,5 258,2 282,9 303,7 316,9 328,1 333,6 Stopa podatkowa 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Podatek od EBIT [mln PLN] 20,4 28,2 35,4 41,1 46,5 50,9 54,7 57,0 59,1 60,0 NOPLAT [mln PLN] 92,7 128,3 161,1 187,3 211,7 232,0 249,1 259,9 269,0 273,5 Amortyzacja [mln PLN] 17,9 23,6 30,7 35,5 38,8 41,7 44,4 46,8 48,9 50,6 CAPEX [mln PLN] 50,2 120,5 92,8 70,2 63,0 64,6 66,5 64,6 64,3 62,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 57,2 51,4 53,8 48,9 40,8 36,5 33,2 24,4 19,9 13,5 FCF [mln PLN] 3,3 20,0 45,2 103,7 146,7 172,6 193,7 217,7 233,8 247,7 DFCF [mln PLN] 3,2 17,7 36,4 75,7 96,8 102,7 103,9 105,2 101,6 96,9 Suma DFCF [mln PLN] 704,8 Wartość rezydualna [mln PLN] 2 476,6 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: + 1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 969,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 1 674,0 Dług netto [mln PLN] 93,4 Wartość kapitału[mln PLN] 1 580,6 Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 41,2 Przychody zmiana r/r 24,2% 19,5% 16,3% 12,7% 9,4% 7,7% 6,5% 4,5% 3,5% 2,3% EBIT zmiana r/r 14,9% 38,3% 25,5% 16,3% 13,0% 9,6% 7,4% 4,3% 3,5% 1,7% FCF zmiana r/r 129,3% 41,5% 17,6% 12,3% 12,4% 7,4% 5,9% Marża EBITDA 13,7% 15,8% 17,1% 17,6% 18,1% 18,4% 18,5% 18,5% 18,6% 18,5% Marża EBIT 11,8% 13,7% 14,8% 15,3% 15,8% 16,1% 16,2% 16,2% 16,2% 16,1% Marża NOPLAT 9,7% 11,2% 12,1% 12,5% 12,9% 13,2% 13,3% 13,3% 13,3% 13,2% CAPEX / Przychody 5,3% 10,6% 7,0% 4,7% 3,8% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 280,1% 510,6% 301,8% 197,8% 162,2% 155,1% 149,9% 138,1% 131,6% 124,4% Zmiana KO / Przychody 6,0% 4,5% 4,1% 3,3% 2,5% 2,1% 1,8% 1,2% 1,0% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 30,7% 27,6% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% Kalkulacja WACC 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Stopa wolna od ryzyka 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 73,3% 73,3% 78,4% 84,4% 89,8% 94,8% 97,5% 99,1% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 26,7% 26,7% 21,6% 15,6% 10,2% 5,2% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0% WACC 9,8% 9,8% 10,0% 10,3% 10,6% 10,8% 11,0% 11,1% 11,1% 11,1% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 0,70 43,8 46,8 50,6 55,3 61,5 69,9 81,9 100,7 133,8 0,80 41,1 43,8 47,1 51,1 56,4 63,3 72,9 87,3 110,9 beta 0,90 38,8 41,1 44,0 47,5 51,9 57,7 65,5 76,8 94,3 1,00 36,6 38,7 41,2 44,2 48,0 52,9 59,4 68,4 81,8 1,10 34,6 36,4 38,6 41,3 44,6 48,7 54,1 61,5 72,0 1,20 32,7 34,4 36,3 38,7 41,5 45,1 49,7 55,7 64,2 1,30 31,0 32,5 34,3 36,3 38,8 41,9 45,8 50,8 57,7 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 3,0% 46,7 50,2 54,5 60,1 67,5 77,8 93,2 118,4 167,7 4,0% 41,1 43,8 47,1 51,1 56,4 63,3 72,9 87,3 110,9 premia za ryzyko 5,0% 36,6 38,7 41,2 44,2 48,0 52,9 59,4 68,4 81,8 6,0% 32,7 34,4 36,3 38,7 41,5 45,1 49,7 55,7 64,2 7,0% 29,5 30,8 32,4 34,2 36,4 39,0 42,4 46,6 52,3 8,0% 26,7 27,8 29,0 30,5 32,2 34,2 36,7 39,8 43,8 9,0% 24,2 25,1 26,1 27,3 28,7 30,3 32,2 34,5 37,5 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 63,0 60,0 57,1 54,5 52,1 49,8 47,7 45,8 44,0 4,0% 56,2 52,9 49,8 47,1 44,6 42,2 40,1 38,2 36,3 premia za ryzyko 5,0% 50,6 47,1 44,0 41,2 38,6 36,3 34,3 32,4 30,6 6,0% 45,8 42,2 39,1 36,3 33,9 31,6 29,6 27,8 26,1 7,0% 41,7 38,2 35,1 32,4 29,9 27,8 25,9 24,2 22,6 8,0% 38,2 34,7 31,6 29,0 26,7 24,6 22,8 21,2 19,7 9,0% 35,1 31,6 28,7 26,1 23,9 22,0 20,2 18,7 17,3 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę 33%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę 33%. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2009 jest notowany z 26% premią. Według naszych szacunków w 2010 i 2011 roku powinien być notowany z dyskontem w wysokości odpowiednio 2% i 16%. Dla wskaźnika EV/EBITDA w latach obuwnicza spółka notowana jest z premią, która wynosi odpowiednio 56%, 35%, 4%. Wskaźnik EV/EBIT wskazując na istnienie 33% premii w 2009 roku, która w 2011 w wyniku wzrostu zysku operacyjnego zamienia się w 13% dyskonto. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 42,1 PLN, czyli ok. 10,4% poniżej obecnej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P LPP 16,2 13,0 11,4 9,7 7,9 6,7 13,7 10,8 8,9 Geox 16,7 15,6 14,3 8,5 6,7 6,3 10,4 8,1 7,5 Tod's 15,2 14,9 13,7 9,3 7,3 7,9 11,8 9,2 10,3 Inditex 20,8 19,3 17,9 11,1 9,8 9,1 14,9 13,2 12,2 MARKS & SPENCER 13,4 13,5 12,5 8,8 8,2 8,4 12,6 12,1 12,8 Hennes & Mauritz AB 20,3 19,0 18,2 12,9 12,1 11,2 14,4 13,4 12,4 Mediana 16,5 15,2 14,0 9,5 8,1 8,1 13,2 11,4 11,3 20,7 14,9 11,8 14,8 10,9 8,5 17,1 12,5 9,8 Premia / dyskonto 26% 2% 16% 56% 35% 4% 30% 10% 13% Wycena wg wskaźnika 37,3 48,1 55,9 29,0 33,6 45,1 35,3 42,5 54,5 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników 47,1 35,5 43,7 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Premia / dyskonto 0% Wycena 1 akcji [PLN] 42,1 Porównanie rentowności EBIT 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% LPP Geox Tod's Inditex MARKS & SPENCER Hennes & Mauritz AB

6 WYNIKI FINANSOWE W 1H 09 przychody GK wyniosły 422,3 mln PLN (+27,1% r/r). Na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 46,7 mln PLN zysku, co stanowiło 27% spadek w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Podobny spadek zanotował zysk netto, który na koniec czerwca 2009 ukształtował się na poziomie 35,5 mln PLN względem 48,8 mln PLN rok wcześniej. Za 27,0% wzrost przychodów ze sprzedaży w 1H 09 swój udział miały salony otwarte dłużej niż 12 miesięcy. Wzrost sprzedaży na porównywalnych sklepach, kształtował się następująco: CCC: +6,5%, BOTI: +10,2%, QUAZI: +5,1%. Jedynie salony porównywalne w Republice Czeskiej zanotowały spadek o 5,9%. Na słabszy niż rok wcześniej wynik netto, pomimo rosnących przychodów, istotny wpływ miały kursy walut. Zakupy towarów w USD (80% towarów pochodzi z Dalekiego Wschodu) oraz denominowane w EUR czynsze wraz z osłabieniem się polskiej waluty w 1H 09 sprawiły, iż marża brutto ze sprzedaży oraz marża EBIT ukształtowały się na poziomach odpowiednio 51,0% oraz 11,1% względem 54,8% i 19,3% w analogicznym okresie rok wcześniej. Średni kurs EUR/PLN w 1H 09 zanotował w tym okresie wzrost o 28% r/r, a kurs USD/PLN, aż o 47% r/r. W 2Q 09 przychody GK wyniosły 259,9 mln PLN (+31,8% r/r). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 39,2 mln PLN, co stanowiło 10% spadek w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk netto zanotował spadek rzędu 2,6% i za 3 miesiące kończące się w czerwcu 2009 roku ukształtował się na poziomie 30,9 mln PLN. W opinii Zarządu na słabsze wyniki wpływ miała gorsza pogoda zwłaszcza w czerwcu, co przyczyniło się do spadku liczby wejść do klepów porównywalnych obuwniczej spółki. Sieć sprzedaży na koniec czerwca 2009 roku obejmowała łącznie 649 placówek, w tym 491 sklepów własnych: 237 salonów CCC w Polsce i 32 w Czechach, 181 salonów BOTI oraz 41 butików QUAZI. W 1H 09 sieć sprzedaży powiększyła się o 62 sklepy własne (55 w Polsce oraz 7 w Czechach w tym 10 zostało przejętych od franczyzobiorców). W całym 2009 roku planowane jest otwarcie co najmniej 132 placówek, których większość stanowiły będą salony własne, w tym: 45 sklepów pod logo CCC (32 w Polsce, 13 w Czechach) 12 butików QUAZI 75 sklepów firmowych BOTI. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju organicznego w oparciu o salony własnych marek Grupa wystawiona jest na zwiększone ryzyko kursowe, gdyż w salonach marek CCC oraz QUAZI odpowiednio 65% i 82% czynszów denominowana jest w EUR. W sieci BOTI odsetek ten stanowi 36 40% powodując, iż koszty sprzedaży związane z funkcjonowaniem salonów zwiększyły się w 1H 09 o 52,0% do 173 mln PLN. Wyniki skonsolidowane grupy [mln PLN] 2Q'08 2Q'09 zmiana r/r 1H'08 1H'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 197,2 259,9 31,8% 332,3 422,3 27,1% 544,5 769,0 41,2% Zysk brutto ze sprzedaży 111,3 138,3 24,3% 182,2 215,5 18,2% 278,7 405,3 45,5% EBITDA 46,8 43,6 6,9% 69,9 55,2 21,1% 72,4 146,0 101,7% EBIT 43,6 39,2 10,0% 64,0 46,7 27,0% 63,2 132,9 110,2% Zysk (strata) brutto 40,4 37,9 6,3% 58,4 42,6 27,1% 58,3 123,2 111,4% Zysk (strata) netto 31,7 30,9 2,6% 48,8 35,5 27,3% 47,7 103,5 117,2% Marża zysku brutto ze sprzedaży 56,4% 53,2% 54,8% 51,0% 51,2% 52,7% Marża EBITDA 23,7% 16,8% 21,0% 13,1% 13,3% 19,0% Marża EBIT 22,1% 15,1% 19,3% 11,1% 11,6% 17,3% Marża zysku netto 16,1% 11,9% 14,7% 8,4% 8,8% 13,5%, spółka 6

7 Wyniki spółki w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] ,4 58% ,3 146,0 129,4 164,8 135,1 197,2 203,9 223,9 166,7 259,9 244,4 56% 54% 52% 50% 48% 46% 50 44% 42% 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09P 4Q'09P Przychody netto ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży anualizowana 40% Średnie miesięczne kursy EUR/PLN oraz USD/PLN 5,0 EUR/PLN USD/PLN 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Sty'07 Mar'07 Maj'07 Lip'07 Wrz'07 Lis'07 Sty'08 Mar'08 Maj'08 Lip'08 Wrz'08 Lis'08 Sty'09 Mar'09 Maj'09 Lip'09 Wrz'09P Lis'09P Źródło: NBP EBIT i zysk netto w ujęciu kwartalnym [mln PLN] oraz marże [skala prawa] ,6 31,7 43,6 27,2 35,5 31,0 38,3 30,9 39,2 31,8 40,4 25% 21% 17% ,0 15,8 17,2 11,4 8,4 19,7 20,4 17,3 17,1 11,9 9,0 15,4 21,6 13% 9% 5 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09P 4Q'09P ZN EBIT marża EBIT marża zysku netto 5% 7

8 W 3Q i 4Q 09 roku spodziewamy się osiągnięcia odpowiednio 244,4 mln PLN i 284,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej na poziomie odpowiednio 21,6 mln PLN ( 39,4% r/r) i 40,4 mln PLN (+5,7% r/r). Według nas w 3Q 09 obuwnicza spółka powinna zarobić na czysto 15,4 mln PLN ( 43,3% r/r), w kolejnym kwartale spodziewamy się zysku netto w wysokości 31,8 mln PLN, co będzie stanowiło 2,7% wzrost r/r. Do końca roku spodziewamy się utrzymania kursów walut na wysokości odpowiednio: EUR/PLN = 4,10 i USD/PLN = 2,90. AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży to nieznacznie skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji. W 2009 roku spodziewamy się osiągnięcia 955,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniej prognozy. W nowej prognozie na 2010 roku szacujemy 2,8% spadek przychodów z 1,17 mld PLN do 1,14 mld PLN. Według nowych szacunków zysk operacyjny w 2009 roku wyniesie 113,1 mln PLN, a zysk netto osiągnie kwotę 87,1 mln PLN. Tym samym zredukowaliśmy nasze poprzednie prognozy odpowiednio o: 17,3% i 13,3% (szacunki dotyczące 2010 roku skorygowaliśmy odpowiednio o 7,2% i 2,0%). W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy liczbę otwartych w 2009 roku salonów do 132 sztuk (121 w poprzedniej prognozie), których otwarcia będą nastawione głównie na marki (CCC oraz BOTI) znajdujące się w Polsce. Tym samym inwestycje na 2009 w nowe salony wynosić będą 21,2 mln PLN, a całkowity CAPEX w tym okresie szacujemy na 50,2 mln PLN. Szacujemy, że w związku z kryzysem oraz upadłościami niektórych firm odzieżowych spółce udało się wynegocjować korzystniejsze warunki nabywania nowej powierzchni handlowej, co spowoduje nieznaczny spadek kosztów otwarć w przeliczeniu na 1 mkw powierzchni, który średnio szacujemy na 1,3 tys PLN. W naszych prognozach na kolejne lata uwzględniliśmy inwestycje w centrum logistyczno dystrybucyjne oraz system informatyczny, co spowoduje, iż całościowy CAPEX na lata dla wynosił będzie 333,6 mln PLN. Spodziewamy się, że wraz ze strategią powiększania udziału rynkowego spółka będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć sprzedaży. Spodziewamy się, że otwarcia w latach wyniosą odpowiednio: 118, 109, 102 salonów. Rozwój sieci w całości opierał się będzie na salonach własnych dlatego w naszych kalkulacjach nie uwzględnialiśmy akwizycji oraz przejęć spółek z branży. Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] zmiana r/r zmiana r/r poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 961,7 955,2 0,7% 1 174, ,6 2,8% Zysk brutto ze sprzedaży 464,2 493,3 6,3% 563,8 602,8 6,9% EBITDA 155,7 131,0 15,9% 190,6 180,0 5,5% EBIT 136,7 113,1 17,3% 168,5 156,5 7,2% Zysk (strata) brutto 124,1 106,3 14,3% 152,4 147,6 3,1% Zysk (strata) netto 100,5 87,2 13,3% 123,5 121,0 2,0% Marża zysku brutto ze sprzedaży 48,3% 51,6% 48,0% 52,8% Marża EBITDA 16,2% 13,7% 16,2% 15,8% Marża EBIT 14,2% 11,8% 14,3% 13,7% Marża zysku netto 10,5% 9,1% 10,5% 10,6%, Spółka 8

9 PROGNOZA PRZYCHODÓW W kolejnych latach naszej szczegółowej prognozy spodziewamy się, iż produkty polkowickiej spółki ze średniej półki cenowej będą w dalszym ciągu ciszyły się dużym zainteresowaniem konsumentów, co wraz szacowanym przez nas nieznacznym wzrostem jednostkowej ceny za parę oraz rozbudową własnej sieci sprzedaży przyczyni się do utrzymania dwucyfrowej dynamiki przychodów. Spodziewamy się, iż do końca 2009 roku nabywców znajdzie 17,5 mln par wśród których 54,1% stanowiło będzie obuwie damskie ok. 19,6% męskie, a 23,6% dziecięce i młodzieżowe. Spodziewamy się, że taki układ utrzyma się w latach kolejnych. Zgodnie z naszym modelem w 2H 09 osiągnie 528,8 mln PLN skonsolidowanych przychodów. Spodziewamy się, iż nowa kolekcja obuwia pozwoli poprawić osiągnięty w kwietniu dotychczasowy rekord miesięcznej sprzedaży, który w październiku i listopadzie 2009 roku szacujemy odpowiednio na poziomie 106,4 i 119,5 mln PLN. Jednakże zastrzegamy, iż popyt konsumpcyjny oraz czynniki pogodowe stanowią istoty element ryzyka. Podobnie spodziewamy się, iż wielu konsumentów spodziewając się pogorszenia swoich warunków materialnych dokonało zakupów obuwia jesienno zimowego w zeszłym sezonie. Miesięczne przychody ze sprzedaży [mln PLN] miesięczne przychody ze sprzedaży [mln PLN] 130,0 119,5 110,0 90,0 84,8 97,3 77,2 102,2 87,9 106,4 90,1 70,0 50,0 44,1 63,1 63,9 66,5 59,7 46,2 69,1 65,3 56,0 45,2 42,7 71,4 64,9 73,1 74,8 30,0 31,4 10,0 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09, Spółka W dalszym ciągu siłą napędową grupy pozostaną salony własne marki CCC zlokalizowane w Polsce, które w 2009 odpowiadać będą za ok. 71,7% sprzedaży detalicznej szacowanej przez nas na 820,3 mln PLN. Wraz ze wzrostem liczby placówek drugą siłą będzie powstała w 2007 roku sieć BOTI, której udział na koniec 2009 szacujemy na 15,9%. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu udziału do 22,8% w roku Udział sieci QUAZI oraz salonów w Czechach szacujemy po równo na ok. 5,2 6,2%. W związku z ogólnodostępnym produktem, oferowanym w przystępnej cenie w naszych prognozach na kolejne lata dla marki CCC założyliśmy wzrost przychodów w przeliczeniu na mkw, który w 2009 wyniesie +8,3% r/r. Znacznie większej dynamiki oczekujemy dla sieci BOTI (+22,1% r/r). Marka QUAZI w wyniku zmiany funkcjonowania zanotuje nieznaczny 1,6% wzrost rocznych przychodów w przeliczeniu na mkw. W związku ze spowolnieniem gospodarczym spadku ( 3,3%) oczekujemy od salonów własnych zlokalizowanych w Czechach. Średnioroczny przychód ma mkw przedstawia się następująco. Średniomiesięczny przychód na mkw salonów własnych [w PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P CCC 476,7 544,3 589,5 613,6 635,7 649,1 657,5 659,5 660,2 660,7 661,3 661,7 QUAZI 326,2 521,7 529,8 538,6 554,0 567,1 573,3 578,5 580,8 582,0 583,1 583,7 BOTI 219,4 357,8 436,9 468,4 488,1 503,2 513,9 521,1 524,3 526,4 527,4 527,9 CCC Czechy 337,2 364,5 352,5 354,6 356,7 358,9 360,7 362,1 363,2 363,9 364,3 364,3 zmiana r/r CCC 8,3% 14,2% 8,3% 4,1% 3,6% 2,1% 1,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% QUAZI 289,0% 59,9% 1,6% 1,7% 2,9% 2,4% 1,1% 0,9% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% BOTI n/a 63,1% 22,1% 7,2% 4,2% 3,1% 2,1% 1,4% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% CCC Czechy n/a 8,1% 3,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%, Spółka 9

10 Całkowita powierzchnia [tys mkw] oraz liczba salonów własnych P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Powierzchnia 76,5 102,2 128,2 155,0 179,6 202,9 222,2 240,4 257,0 269,2 278,5 284,9 CCC 59,4 72,4 83,2 97,6 110,7 121,9 131,5 141,8 152,0 159,0 165,4 170,2 QUAZI 4,5 5,5 7,7 9,4 11,1 12,8 14,3 15,3 16,2 16,8 17,3 17,5 BOTI 7,3 16,1 25,0 34,0 42,2 50,9 57,5 62,2 65,8 68,5 69,7 70,5 CCC Czechy 5,3 8,1 12,4 14,0 15,6 17,3 18,9 21,2 23,1 24,7 26,0 26,7 liczba salonów CCC QUAZI BOTI CCC Czechy , Spółka W naszych kalkulacjach założyliśmy, że średnia powierzchnia salonów własnych będzie kształtować się następująco: CCC (320 mkw), BOTI (115 mkw), QUAZI (170 mkw) CCC Czechy (325 mkw). Udział sprzedaży detalicznej w całkowitych przychodach kształtował się będzie na poziomie 86% w 2009 roku, przy czym wraz ze wzrostem liczby salonów własnych kosztem placówek franczyzowych w kolejnych latach spodziewamy się jego wzrostu do 98,2% do końca naszej prognozy. Na kolejne lata nie zakładamy zwiększenia liczby marek oferowanych przez. Proporcjonalnie udział franczyzy znacznie się zmniejszać, jednakże w naszych prognozach nie zakładamy całkowitej likwidacji sieci franczyzowej. Prognozowane przychody netto ze sprzedaży w latach [mln PLN] Przychody [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Saldo z wynajmu lokali 3,5 2,8 2,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Sprzedaż towarów i wyrobów 526,6 748,1 952, , , , , , , , , ,1 hurt 128,2 176,6 132,5 109,5 93,1 75,8 62,4 51,5 43,7 39,6 38,3 36,5 detal 398,4 571,5 820, , , , , , , , , ,7 Razem 530,1 750,9 955, , , , , , , , , ,8 udział P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Saldo z wynajmu lokali 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Sprzedaż towarów i wyrobów 99,3% 99,6% 99,7% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% hurt 24,2% 23,5% 13,9% 9,6% 7,0% 5,1% 3,8% 2,9% 2,3% 2,0% 1,9% 1,8% detal 75,2% 76,1% 85,9% 90,2% 92,8% 94,8% 96,1% 97,0% 97,6% 97,9% 98,0% 98,2% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zmiana r/r P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Saldo z wynajmu lokali 746,8% 18,8% 15,2% 11,8% 13,7% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 0,7% 1,2% 1,5% Sprzedaż towarów i wyrobów 34,8% 42,1% 27,4% 19,6% 16,3% 12,7% 9,4% 7,7% 6,5% 4,5% 3,5% 2,3% hurt 1,5% 37,8% 25,0% 17,3% 14,9% 18,7% 17,6% 17,5% 15,2% 9,2% 3,4% 4,8% detal 50,7% 43,4% 43,5% 25,6% 19,6% 15,1% 10,9% 8,7% 7,2% 4,8% 3,6% 2,4% Razem 35,5% 41,7% 27,2% 19,5% 16,3% 12,7% 9,4% 7,7% 6,5% 4,5% 3,5% 2,3%, Spółka 10

11 PROGNOZA KOSZTÓW Wraz ze wzrostem działalności obuwnicza spółka będzie musiała dokonywać coraz większych zakupów w krajach Dalekiego Wschodu. Na koniec 2009 udział importu szacujemy na blisko 89%. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu znaczenia importu w całościowych zakupach obuwia do 92,4% na koniec naszej prognozy. Udział produkcji Fabryki w Polkowicach będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu z 9% na koniec 2009 do 5,8% w roku Spodziewamy się iż w latach sprowadzi do Polski odpowiednio 17,5; 21,1; 24,5 mln par obuwia wobec 14,1 mln par w roku Pochodną wzrostu zakupów będzie możliwość wynegocjowania korzystnych warunków dostaw w przeliczeniu na parę. Według naszych szacunków jednostkowy koszt pary z importu w 2009 wynosił będzie 19,3 PLN (ok. 6,2 USD, przy kursie USD/PLN=3,13). W kolejnych latach spodziewamy się obniżenia jednostkowego kosztu do 19,2 PLN, wobec 21,8 PLN w roku Dodatkowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność importu zgodnie za opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki Dziennikiem Urzędowym UE (C 316/17) poczynając od dnia 1 stycznia 2009 roku, wprowadzany został swobodny obrót wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin, który nie będzie wymagał żadnego pozwolenia na przywóz ani innego dokumentu nadzoru, niezależnie od daty wysyłki. Oznacza to, iż w br. nie będzie obowiązywał nadzór licencyjny double checking w imporcie towarów tekstylnych pochodzących z Chin. Wzrost udziału tańszego importu nawet przy relatywnie wysokim kursie USD, który w kolejnych latach ustaliliśmy na poziomie 2,8 PLN, spowoduje poprawę marży brutto ze sprzedaży. Na koniec 2009 oczekujemy, iż marża ta wyniesie 51,6% wobec 52,7% w roku ubiegłym. Spodziewamy się, że wzrost średniorocznego kursu USD o blisko 32% zostanie w części zniwelowany upustami cenowymi (ok. 11,8%) ze względu na ilość zakupionych par oraz nieznaczną podwyżką obuwia w sklepach. Jednakże o całkowitej likwidacji ryzyka związanego z czynnikami kursowymi w krótkim czasie nie może być mowy. W latach oczekujemy, iż przyjęta polityka zakupów będzie kontynuowana przez co marża brutto ze sprzedaży ulegnie poprawie do ok. 54,1%. Rozwiązaniem, które przyczyni się do poprawy efektywności działania ma być planowany zakup systemu informatycznego specjalnie dedykowanemu branży detalicznej ułatwiającemu m.in. gospodarkę magazynową. Wraz z rozwojem bardziej rentownej, ale również i bardziej kosztownej sieci salonów własnych koszty sprzedaży ulęgną istotnemu zwiększeniu. Na poziom kosztów sprzedaży istotny wpływ ok. 64% mają koszty pracy oraz płacone (w części w EUR) czynsze. Dla marki CCC udział czynszów płaconych w EUR wynosi 70%, dla QUAZI jest to 82%, a dla BOTI 40%. Wzrost średniorocznego kursu EUR (który ustaliliśmy w 2009 roku na 4,29 PLN) o 21,8% spowodował wzrost średniego czynszu w przeliczeniu na mkw o blisko 44%. W naszych prognozach na kolejne lata zakładamy, iż 64% udział tych kosztów zostanie utrzymany. W związku z otwieraniem nowych placówek konieczne będzie również zwiększenie zatrudnienia co przy założonym przez nas wzroście kosztów pracy oraz liczby placówek spowoduje presję na koszty sprzedaży. W 2009 roku koszty sprzedaży szacujemy na 370,6 mln PLN (+38,6% r/r). W kolejnych latach zakładamy spadek kursu EUR do 4,0 PLN jednocześnie spodziewając się wzrostu kosztów sprzedaży do 426,5 mln PLN (+15,1%) w wyniku wzrostu liczby placówek o 118 szt (+16,2%) oraz wzrostu liczby zatrudnionych o 726 osób (+22,9%). Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu to biorąc pod uwagę wzrost grupy spodziewamy się nieznacznego ich wzrostu w każdym roku, tak aby ich udział wynosił 1,2 1,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Na ujemny wynik z działalności finansowej znaczący wpływ będą miały rosnące koszty finansowe związane ze zwiększaniem zadłużenia na rozwój sieci oraz inwestycje. Na koniec 2009 roku szacujemy, iż dług netto (DN) wyniesie 136,5 mln PLN tym samym wskaźnik DN/ EBITDA będzie kształtował się na poziomie 1,04x. Do 2011 roku spodziewamy się istotnego wzrostu zadłużenia spółki, które w kolejnych dwóch latach stanowić będzie 36,4% kapitałów własnych. DN do kapitałów własnych w latach kształtował się będzie na poziomie odpowiednio 39,6% i 35,6%. Szacujemy, ze wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenie skali działania pozwolą spółce na obniżenie kosztów funkcjonowania, które spowodują w kolejnych okresach naszej prognozy poprawę rentowności operacyjnej, którą na koniec 2009 szacujemy na 11,8%. Spodziewamy się, że w do końca naszej szczegółowej prognozy marża EBIT zbliży się do poziomu 16,2%. 11

12 Zysk operacyjny [mln PLN] oraz marża EBIT i EBITDA EBIT marża EBIT marża EBITDA P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 25% 20% 15% 10% 5% 0%, Spółka 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 131,1 185,5 217,7 314,6 376,7 411,5 435,7 458,6 480,8 498,7 514,1 526,5 Wartości niematerialne i prawne 0,3 1,3 2,4 3,6 4,8 6,0 7,3 8,4 9,5 10,6 11,5 12,3 Rzeczowe aktywa trwałe 127,1 177,2 208,2 303,9 364,7 398,2 421,1 442,9 463,9 480,7 495,2 506,7 Aktywa obrotowe 200,7 306,6 395,3 486,8 590,2 667,2 730,2 792,3 883,7 937, , ,4 Zapasy 100,7 203,2 249,4 294,9 342,9 386,4 422,8 455,3 484,8 506,5 524,2 536,3 Należności krótkoterminowe 89,1 88,0 109,3 130,7 151,9 171,2 187,3 201,7 214,8 224,4 232,2 237,6 Inwestycje krótkoterminowe 10,9 15,4 31,5 56,1 90,4 104,5 115,0 130,3 179,0 201,7 242,5 299,5 AKTYWA RAZEM 331,8 492,0 613,0 801,4 966, , , , , , , ,9 Kapitał (fundusz) własny 198,6 296,2 344,9 466,0 619,3 755,4 879, , , , , ,2 Kapitał (fundusz) podstawowy 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Kapitał (fundusz) zapasowy 74,6 74,6 139,7 226,8 347,9 456,9 555,2 660,4 774,5 848,6 926, ,4 Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 Zysk (strata) netto 53,5 103,5 87,2 121,0 153,3 180,4 206,2 228,3 247,0 259,2 269,3 274,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133,2 195,8 268,1 335,4 347,7 323,3 286,3 244,2 224,9 210,5 204,4 208,7 Zobowiązania długoterminowe 0,2 14,7 34,7 79,7 74,7 54,7 34,6 14,5 14,5 14,5 2,0 2,0 Długoterminowe % 0,2 12,8 32,7 77,7 72,7 52,7 32,6 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 131,4 181,1 233,4 255,8 273,0 268,7 251,7 229,7 210,4 196,0 202,4 206,7 Krótkoterminowe % 84,7 96,0 131,0 136,0 136,0 115,9 85,9 52,2 22,2 0,0 0,0 0,0 PASYWA RAZEM 331,8 492,0 613,0 801,4 966, , , , , , , ,9 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 544,5 764,5 955, , , , , , , , , ,8 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 265,8 380,5 461,9 538,8 616,6 686,8 743,1 792,7 838,5 873,6 903,9 925,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 278,7 384,0 493,3 602,8 710,6 809,1 893,5 969, , , , ,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 195,9 250,8 382,1 440,6 507,6 574,6 629,9 681,8 729,3 764,7 791,6 810,6 Zysk (strata) na sprzedaży 82,8 133,1 111,2 162,2 203,1 234,4 263,6 287,9 309,0 322,4 333,8 339,4 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 19,6 6,9 1,9 5,7 6,6 6,0 5,4 4,9 5,3 5,5 5,7 5,8 EBITDA 72,4 146,0 131,0 180,0 227,2 263,9 297,0 324,6 348,1 363,7 376,9 384,2 EBIT 63,2 126,3 113,1 156,5 196,4 228,5 258,2 282,9 303,7 316,9 328,1 333,6 Saldo działalności finansowej 5,0 8,0 6,8 8,8 9,5 8,4 6,7 4,6 2,5 0,9 0,3 1,5 Zysk (strata) brutto 58,3 118,2 106,3 147,6 186,9 220,0 251,5 278,4 301,3 316,0 328,4 335,0 Zysk netto 47,7 95,8 87,2 121,0 153,3 180,4 206,2 228,3 247,0 259,2 269,3 274,7 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 34,4 43,6 54,7 101,8 139,0 174,3 209,2 235,9 258,3 279,6 294,8 306,8 Przepływy z działalności inwestycyjnej 49,2 57,7 49,7 119,6 91,3 68,2 60,8 62,1 63,4 60,8 59,8 57,5 Przepływy z działalności finansowej 20,7 18,6 11,2 42,5 13,4 91,9 137,9 158,5 146,1 196,0 194,2 192,3 Przepływy pieniężne netto 5,9 4,5 16,1 24,6 34,3 14,1 10,5 15,2 48,7 22,7 40,8 57,1 Środki pieniężne na początek okresu 14,3 10,9 15,4 31,5 56,1 90,4 104,5 115,0 130,3 179,0 201,7 242,5 Środki pieniężne na koniec okresu 20,2 15,4 31,5 56,1 90,4 104,5 115,0 130,3 179,0 201,7 242,5 299,5 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 40,4% 24,9% 19,5% 16,3% 12,7% 9,4% 7,7% 6,5% 4,5% 3,5% 2,3% EBITDA zmiana r/r 92,4% 5,9% 37,4% 26,2% 16,2% 12,5% 9,3% 7,2% 4,5% 3,6% 1,9% EBIT zmiana r/r 99,6% 14,9% 38,3% 25,5% 16,3% 13,0% 9,6% 7,4% 4,3% 3,5% 1,7% Zysk netto zmiana r/r 100,9% 15,8% 38,9% 26,6% 17,7% 14,3% 10,7% 8,2% 4,9% 3,9% 2,0% Marża brutto na sprzedaży 50,2% 51,6% 52,8% 53,5% 54,1% 54,6% 55,0% 55,3% 55,4% 55,5% 55,4% Marża EBITDA 18,2% 13,7% 15,8% 17,1% 17,6% 18,1% 18,4% 18,5% 18,5% 18,6% 18,5% Marża EBIT 16,5% 11,8% 13,7% 14,8% 15,3% 15,8% 16,1% 16,2% 16,2% 16,2% 16,1% Marża netto 12,5% 9,1% 10,6% 11,5% 12,1% 12,6% 13,0% 13,2% 13,2% 13,3% 13,2% COGS / Przychody 49,8% 48,4% 47,2% 46,5% 45,9% 45,4% 45,0% 44,7% 44,6% 44,5% 44,6% SG&A / Przychody 32,8% 40,0% 38,6% 38,2% 38,4% 38,5% 38,7% 38,9% 39,0% 39,0% 39,0% SG&A / COGS 65,9% 82,7% 81,8% 82,3% 83,7% 84,8% 86,0% 87,0% 87,5% 87,6% 87,5% ROE 32,3% 25,3% 26,0% 24,8% 23,9% 23,4% 22,7% 21,7% 21,1% 20,5% 19,7% ROA 19,5% 14,2% 15,1% 15,9% 16,7% 17,7% 18,2% 18,1% 18,0% 17,7% 17,1% Dług 108,7 163,6 213,6 208,6 168,6 118,5 64,7 34,7 12,5 0,0 0,0 D / (D+E) 22,1% 26,7% 26,7% 21,6% 15,6% 10,2% 5,2% 2,5% 0,9% 0,0% 0,0% D / E 28,4% 36,4% 36,3% 27,5% 18,5% 11,3% 5,5% 2,6% 0,9% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 6,4% 6,0% 5,6% 4,8% 3,7% 2,6% 1,6% 0,8% 0,3% 0,1% 0,4% Dług / kapitał własny 36,7% 47,4% 45,8% 33,7% 22,3% 13,5% 6,4% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% Dług netto 93,4 132,1 157,5 118,2 64,1 3,4 65,6 144,3 189,2 242,5 299,5 Dług netto / kapitał własny 31,5% 38,3% 33,8% 19,1% 8,5% 0,4% 6,5% 12,7% 15,4% 18,5% 21,5% Dług netto / EBITDA 67,0% 100,8% 87,5% 52,1% 24,3% 1,2% 20,2% 41,5% 52,0% 64,3% 78,0% Dług netto / EBIT 73,9% 116,8% 100,7% 60,2% 28,0% 1,3% 23,2% 47,5% 59,7% 73,9% 89,8% EV 1 898, , , , , , , , , , ,3 Dług / EV 5,7% 8,4% 10,9% 10,8% 9,0% 6,6% 3,7% 2,1% 0,8% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 7,6% 5,3% 10,6% 7,0% 4,7% 3,8% 3,7% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 446,0% 280,1% 510,6% 301,8% 197,8% 162,2% 155,1% 149,9% 138,1% 131,6% 124,4% Amortyzacja / Przychody 1,9% 1,9% 2,1% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% Zmiana KO / Przychody 7,5% 6,0% 4,5% 4,1% 3,3% 2,5% 2,1% 1,8% 1,2% 1,0% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 25,9% 30,7% 27,6% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% 29,0% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 P/E 18,8 20,7 14,9 11,8 10,0 8,8 7,9 7,3 7,0 6,7 6,6 P/BV 6,1 5,2 3,9 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 P/CE 16,6 17,2 12,5 9,8 8,4 7,4 6,7 6,2 5,9 5,7 5,5 EV/EBITDA 13,6 14,8 10,9 8,5 7,1 6,1 5,4 4,8 4,4 4,1 3,9 EV/EBIT 15,0 17,1 12,5 9,8 8,2 7,0 6,1 5,5 5,1 4,8 4,5 EV/S 2,5 2,0 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 FCF/EV 0,5% 0,2% 1,0% 2,4% 5,5% 8,1% 9,9% 11,7% 13,5% 15,0% 16,5% BVPS 7,7 9,0 12,1 16,1 19,7 22,9 26,2 29,7 31,9 34,2 36,4 EPS 2,5 2,3 3,2 4,0 4,7 5,4 5,9 6,4 6,7 7,0 7,2 CEPS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 FCFPS 0,2 0,1 0,5 1,2 2,7 3,8 4,5 5,0 5,7 6,1 6,4 DPS 1,0 0,0 0,0 1,2 2,1 2,6 3,0 4,5 4,7 4,9 5,0 Payout ratio 40,1% 0,0% 0,0% 28,9% 45,5% 49,0% 50,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%, Spółka 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krzysztof Pado tel. (032) e mail: Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) e mail: dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 32,4 Data poprzedniej rekomendacji 06, Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 47,0 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 09 Kupuj 2 29% Akumuluj 2 29% Trzymaj 0 0% Redukuj 3 43% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 15

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w obliczu kryzysu na rynku detalicznym. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego przy powrocie do wysokich

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym półroczu dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów.

Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszych 3 kwartałach 2010 dzięki wysokiej marży i obniżce kosztów. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata pozostaje zwiększanie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011

Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 1Q 2011 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki I kwartału są poniżej oczekiwań Spółki, ale nie mają wpływu na wyniki całoroczne. Mimo, iż podstawą strategii NG2

Bardziej szczegółowo

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU

NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU Komunikat prasowy Polkowice, 24 sierpnia 2009 r. NG2 W I PÓŁROCZU 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU, UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA RYNKU NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia w

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009

REDUKUJ NG2 (CCC) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ WYCENA 32,4 PLN 06 LUTY 2009 Grupa NG2 jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY

REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r.

NG2 (CCC) - Kupuj. 29 listopad 2011 r. 69,0 64,0 59,0 54,0 49,0 44,0 39,0 34,0 Wycena Cena bieżąca [PLN] 44,6 Cena docelowa [PLN] 54,4 Potencjał do wzrostu / spadku +22,0% Wycena DCF [PLN] 54,9 Wycena porównawcza [PLN] 53,9 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010

Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2010 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2

PLAN PREZENTACJI. Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaŝy detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w roku pozostawiły spory niedosyt mimo rekordowego IV kwartału. W roku 2012 Grupa NG2 zwiększ y tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Prezentacja wyników za IV kwartały 2007 Prezentacja wyników za 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego.

Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Wyniki i strategia Grupy NG2 Grupa NG2 zanotowała najlepsze w branży wyniki w III kwartale. Strategia NG2 zakłada dalszy dynamiczny wzrost i powiększanie udziału rynkowego. Inwestycje zwiększą efektywność

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY

DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY Komunikat prasowy Polkowice, 14 maja 2009 DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

Nasze marki obecne w całym regionie

Nasze marki obecne w całym regionie Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1334 sklepów z czego: 382 Reserved 333 CROPP 292 House 226 Mohito 77 Sinsay 3 8 7 230 4 216 207 146 outlet 23 20 68 18

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%)

stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) PODSUMOWANIE IQ 2018 sprzedaż detaliczna 37,6 mln zł (wzrost o 18% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (876 zł/m2 w IQ2018 r. vs 876 zł/m2 w IQ2017) poprawa % marży detalicznej brutto (z 48,8% do 50,8%) stabilne

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2017 ROK

PODSUMOWANIE 2017 ROK PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs 1.111 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK sprzedaż detaliczna w IH 2018r. 92,6 mln zł (wzrost o 14% r/r) sprzedaż internetowa w IH 2018r. - 8,6 mln zł (wzrost o 82% r/r) sprzedaż na m2 1.072 zł/m2 w IH

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 1 177 PLN 7 MAJ 2009 jest spółką zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) w oparciu o marki własne. Począwszy od listopada

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r.

CCC TRZYMAJ (126,7 PLN) 17 październik 2013 r. Utrzymanie konserwatywnych założeo Cena bieżąca *PLN+ 137,9 Cena docelowa [PLN] 126,7 Potencjał wzrostu -8,1% Rekomendacja TRZYMAJ Poprzednia rekomendacja KUPUJ Cena docelowa [PLN] 128,2 Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo