P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box office oraz coraz więcej filmów w technologii 3D, co istotne zwiększa osiągane marże. W naszej nowej prognozie skorygowaliśmy w górę wyniki segmentu kinowego w 2H 10. Uwzględniliśmy także wprowadzone podwyżki cen z początku roku oraz zwiększyliśmy udział biletów na filmy 3D w ogóle sprzedanych biletów, co ma pozytywny wpływ na wyniki. Podsumowując, wycenę 1 akcji podwyższyliśmy do 35,9 PLN, dlatego uwzględniając obecną cenę rynkową zmieniliśmy także nasze zalecenie z redukuj na akumuluj. Czynniki, które pozytywnie wpłyną na wyniki za 1Q 10 to: i) wysoka frekwencja, ii) wyższe ceny biletów na filmy 3D, iii) wyższe wpływy z reklam (dzięki m.in. wysokiej frekwencji). Jedynie w segmencie barów kinowych oczekujemy spadku przychodów w przeliczeniu na 1 widza (całościowe wyniki barów kinowych powinny pokazać jednak istotną poprawę r/r). Wg naszych szacunków liczba wejść na 1 ekran w 1Q 10 wyniosła 55.7 tys. widzów (dane kwartalne x4), co oznacza wzrost o prawie 17% r/r (11% q/q). Uważamy, że również 2H 10 będzie udane dla spółki. Poza coraz większą liczbą ekranów, impulsem wzrostowym będzie większa liczba filmów w technologii 3D. Ogółem oczekujemy, że w 1Q 10 przychody w segmencie kinowym wzrosły do poziomu 65.6 mln EUR (+63.5% r/r). Podstawowym ryzykiem dla spółki jest w dalszym ciągu opóźnienie ekspansji w Rumunii, co może wpłynąć na mniejszą dynamikę poprawy wyników niż ta, która jest przyjęta w modelu wyceny. Zwracamy jednak uwagę, że zmniejszenie zadłużenia, które dotychczas było w ok. 70% wynikiem finansowania projektów deweloperskich może pozwolić spółce na szybsze tempo rozwoju sieci kin. Uważamy, że w małym stopniu wpłynie na tempo rozwoju organicznego CCIINT, ponieważ przyszłe otwarcia nowych sal kinowych są obecnie w większym stopniu uzależnione od kondycji poszczególnych deweloperów i sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych aniżeli możliwości finansowych spółki. Niemniej alternatywną formą wg nas może być przejęcie mniejszych sieci kin. Taka forma ekspansji naszym zdaniem mogłaby również zmniejszyć ryzyko, że liczba otwarć nowych sal kinowych w latach będzie mniejsza niż w przyjętych założeniach. Minusem akwizycji mogą być jednak obecne wyceny sieci kin, którym sprzyja bardzo dobra koniunktura. W 2010 roku oczekujemy, że przychody spółki wzrosną do mln EUR. Na poziomie EBITDA oczekujemy wzrostu zysku do 58.7 mln EUR, a EBIT do 39.7 mln EUR. Wynik netto prognozujemy na poziomie 32.6 mln EUR. Przy obecnej cenie rynkowej P/E 10 wynosi 12.9x a EV/EBITDA x. Wycena DCF [EUR] 9.93 Wycena porównawcza [EUR] 8.04 Wycena końcowa [EUR] 8.98 Wycena końcowa [PLN] 35.9 Potencjał do wzrostu / spadku +11% Koszt kapitału 10.6% Cena rynkowa [PLN] 33.2 Kapitalizacja [mln PLN] 1689 Ilość akcji [mln. szt.] 50,92 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 38.9 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 21.5 Stopa zwrotu za 3 mc -7% Stopa zwrotu za 6 mc 51% Stopa zwrotu za 9 mc 56% Struktura akcjonariatu: I.T. International Theatres Ltd. 64.3% Aviva BZWBK OFE 12.8% ING OFE 5.3% BZ WBK AIB Asset Management 5.2% Pozostali 12.4% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice CCIINT WIG znormalizowany P 2011P 2012P Przychody [mln EUR] EBITDA [mln EUR] EBIT [mln EUR] Zysk netto [mln EUR] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT /04/ /19/ /12/ /24/ /05/ /22/ /05/ /19/ /06/2010 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Nasza zaktualizowana wycena uwzględnia sprzedaż segmentu deweloperskiego za kwotę 91,2 mln EUR. Końcowa wycena spółki opiera się na metodzie DCF (dla segmentu kinowego i działalności dystrybucyjnej) oraz na wycenie porównawczej do wybranych, zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Za pomocną wyceny DCF uzyskaliśmy wartość 9.93 EUR/akcję. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 8.04 EUR/akcję. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 8.98 EUR/akcję. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Wycena DCF działalność kinowe i dystrybucyjnej [EUR] 9.93 Wycena porównawcza [EUR] 8.04 Końcowa wycena 1 akcji [EUR] 8.98 Końcowa wycena 1 akcji [PLN] 35.9 Podsumowując, oczekiwane przez nas dobre wyniki sprzedażowe za 1Q 10, podniesienie w modelu prognoz na 2H 10 oraz dobre perspektywy całej branży kinowej na rok 2011 skłoniły nas do podwyższenia wyceny do poziomu 35.9 PLN. Obecna cena rynkowa jest o 10% niższa od naszej wyceny dlatego zmieniamy zalecenie z redukuj na akumuluj. WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): W modelu zakładamy, że w 2010 roku spółka zwiększy liczbę ekranów o 89 (15 w Polsce, 18 w Bułgarii oraz 53 w Rumunii) i na koniec 2010 roku łączna liczba ekranów będzie wynosiła 754. W 2011 i 2012 roku spodziewamy się, że liczba ekranów zwiększy się odpowiednio o 102 i 97. Na koniec 2012 roku zakładamy, że liczba ekranów wzrośnie do 953. Średnia frekwencja na 1 ekran w naszym modelu w 2010 roku rośnie z 45.4 tys. do 49.6 tys. widzów. W kolejnych latach zakładamy spadek frekwencji do ok tys. w ostatnim roku prognozy. W 2010 roku zakładamy spadek średniego przychodu w przeliczeniu na 1 widza w barach kinowych do 1,28 EUR (-1.78% r/r). W kolejnych latach prognozy po roku 2011 średni przychód w przeliczeniu na 1 widza wzrasta o ok. 3% r/r. Przychody z reklamy w 2010 roku w naszej prognozie rosną o 39.4% r/r do 34.1 mln EUR. W przeliczeniu na 1 ekran oczekujemy wzrostu wpływów w 2010 roku o ok. 21.3% r/r. Wzrost przychodów w skali roku na 1 ekran tłumaczymy poprawą sytuacji na rynku reklamy oraz spodziewaną wysoką frekwencją. Dług netto w modelu na poziomie 29.4 mln EUR uwzględnia sprzedaż segment deweloperskiego. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy zmniejszyliśmy z 2.5% do 2.3% Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość segmentu kinowego oraz dystrybucji na mln EUR, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 9.93 EUR. 2

3 Model DCF dla działalności kinowej i dystrybucji 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln EUR] EBIT [mln EUR] Stopa podatkowa 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% Podatek od EBIT [mln EUR] NOPLAT [mln EUR] Amortyzacja [mln EUR] CAPEX [mln EUR] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln EUR] Inwestycje kapitałowe [mln EUR] FCF [mln EUR] DFCF [mln EUR] Suma DFCF [mln EUR] Wartość rezydualna [mln EUR] wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2.3% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln EUR] Wartość firmy EV [mln EUR] Dług netto [mln EUR] Wartość kapitału[mln EUR] Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [EUR] 9.93 Przychody zmiana r/r 34% 10% 17% 11% 9% 8% 7% 6% 5% 4% EBIT zmiana r/r 67% 6% 22% 10% 9% 8% 7% 5% 5% 3% NOPLAT zmiana r/r 67% 6% 22% 11% 9% 8% 7% 5% 5% 3% FCF zmiana r/r 82% -22% 33% 24% 17% 18% 8% 7% 5% 5% Marża EBITDA 21.8% 21.2% 21.3% 20.9% 20.6% 20.4% 20.2% 19.9% 19.7% 19.4% Marża EBIT 14.2% 13.7% 14.3% 14.2% 14.1% 14.1% 14.2% 14.1% 14.0% 13.9% Marża NOPLAT 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 11% CAPEX / Przychody 10% 13% 11% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% CAPEX / Amortyzacja 133% 171% 152% 136% 125% 111% 108% 105% 103% 99% Zmiana KO / Przychody -2% -2% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów -6% -20% -4% -4% -4% -4% -4% -5% -5% -5% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% Premia za ryzyko 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% Udział kapitału własnego 86.8% 89.6% 91.8% 93.7% 95.2% 95.6% 95.8% 96.0% 96.1% 96.2% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% Udział kapitału obcego 13.2% 10.4% 8.2% 6.3% 4.8% 4.4% 4.2% 4.0% 3.9% 3.8% WACC 10.0% 10.1% 10.2% 10.3% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.3% 2.5% 3.0% 3.5% beta Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.5% 4.0% 4.5% 4.8% 5.0% 5.3% 5.5% 6.0% 6.5% beta Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.3% 2.5% 3.0% 3.5% 3.0% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % %

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek zagranicznych, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 1/3. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 8.04 EUR. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA Cena 2010P* 2011P 2012P 2010P* 2011P 2012P Regal Entertainment USD Cinemark Holdings USD Carmike Cinemas USD Kinepolis EUR Mediana Cinema City Premia / dyskonto 7% -4% -13% 28% 14% -1% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [EUR] Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [EUR] Waga wskaźnika 50% 50% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [EUR] 8.04 Wycena końcowa spółki [mln EUR] 409,25 * wyniki CCIINT za 2010 rok zostały oczyszczone z projektów deweloperskich Porównanie rentowności EBITDA* Cinema City Kinepolis Cineworld Group Carmike Cinemas Cinemark Holdings Regal Entertainment 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% * wyniki CCIINT zostały oczyszczone z projektów deweloperskich 5

6 SPRZEDAŻ DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ W kwietniu br. spółka podpisała umowę sprzedaży całości aktywów związanych z działalnością deweloperską i powiązaną działalnością prowadzoną na terytorium Bułgarii. Aktywa te obejmują: i) Mall of Ruse (zgodnie z wcześniejszymi planami obiekt miał zostać oddany do użytkowania na przełomie 3 i 4Q 2010 roku), ii) Mall of Stara Zagora (spółka posiadała w tym projekcie 55% udziałów, dotychczas uważaliśmy, że projekt był obarczony zbyt dużym ryzykiem błędu wyceny i dlatego nie uwzględnialiśmy go w końcowej wycenie), iii) RESB (spółkę prowadzącą działalność deweloperską oraz działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami, która zajmuje się budową i wynajmem powierzchni w powyższych nieruchomościach). Kupujący przejął na siebie także całość zobowiązań ciążących na CCIINT związanych z działalnością deweloperską w Bułgarii, w tym zobowiązań posprzedażowych dotyczących Mall of Plovdiv. Ponieważ kupującym jest większościowy akcjonariusz CCIINT, Israel Theatres, wycena aktywów będących przedmiotem transakcji została przeprowadzona przez zewnętrznego, niezależnego rzeczoznawcę. Ostateczna cena sprzedaży została ustalona na 91.2 mln EUR. Pierwsza rata, którą Cinema City już otrzymało wynosiła 76.2 mln EUR. Druga rata w wysokości 15 mln euro ma być płatna do 9 mc od otwarcia Mall of Ruse, nie później jednak niż 18 miesięcy od zamknięcia tej transakcji. Porozumienie zakłada także wypłatę dodatkowej płatności w formie określonej % części dochodów jakie kupujący osiągnie na sprzedaży przedmiotowych aktywów przed upływem 2014 roku (72.5% zrealizowanego dochodu przed upływem 1 roku, 62.5% w okresie 1-2 lat, oraz 25% w okresie od 2 lat do końca 2014 roku). Sprzedaż działalności deweloperskiej oceniamy pozytywnie. Cena jaką spółka otrzymała za aktywa deweloperskie jest wyższa niż nasza wcześniejsza wycena tych projektów. W ostatnim raporcie dla Mall of Ruse zakładaliśmy exit yield na poziomie 9.0% (szacunkowa wartość nieruchomości 85.2 mln EUR, nakłady w wysokości 76 mln EUR), co implikowało wartość bieżącą przypadającą na 1 akcję CCIINT (ze sprzedaży projektu Mall of Ruse) na ok EUR. Dotychczas spółka wykazała już ok. 7 mln EUR zysku z tytułu przeszacowania wartości Mall Of Ruse, zakładamy, że po przeprowadzonej transakcji wynik segmentu deweloperskiego zwiększy się jeszcze o dodatkowe 3.5 mln EUR, co zostanie pokazane w 2Q 10. Pomimo pozytywnej oceny przeprowadzonej transakcji zwracamy jednak uwagę, że historycznie segment deweloperski dawał ok. 1/3 wyniku EBIT w ujęciu rocznym całej spółki, w szczególności w 2Q, kiedy to segment kinowy CCIINT osiągał najsłabszy wynik EBIT w porównaniu z innymi kwartałami. Środki ze sprzedaży działalności deweloperskiej mają zmniejszyć dług spółki. Szacujemy, że po zamknięciu transakcji (po otrzymaniu 1 raty) zadłużenie oprocentowane CCIINT spadło do ok. 30 mln EUR. Zapłata pozostałej kwoty tj. 15 mln EUR wg naszych założeń będzie miała miejsce w 2011 roku. Zmniejszenie zadłużenia, które dotychczas było w ok. 70% wynikiem finansowania Mall of Ruse może pozwolić spółce na szybsze tempo rozwoju sieci kin. Uważamy, że w małym stopniu wpłynie na tempo rozwoju organicznego CCIINT, ponieważ przyszłe otwarcia nowych sal kinowych są w większym stopniu uzależnione od kondycji poszczególnych deweloperów i sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych aniżeli możliwości finansowych spółki, z kolei ewentualne wyjście na nowe rynki w przypadku rozwoju organicznego może być długotrwałe. Alternatywną formą wg nas może być przejęcie mniejszych sieci kin. Taka forma ekspansji naszym zdaniem mogłaby również zmniejszyć ryzyko, że liczba otwarć nowych sal kinowych w latach będzie mniejsza niż w przyjętych założeniach. Minusem akwizycji mogą być jednak obecne wyceny sieci kin, którym sprzyja bardzo dobra koniunktura. 6

7 WYGASZANIE DYSTRYBUCJI DVD W wyniku słabych wyników spółka zdecydowała się ograniczyć działalność w zakresie dystrybucji płyt DVD (w 4Q 09 podjęto decyzję o zaprzestaniu dystrybucji DVD na Węgrzech i w Czechach). Decyzja ta ma dla naszego modelu neutralny wpływ ponieważ w kolejnych latach zakładaliśmy wynik tej działalności na poziomie 0+. W 2010 roku oczekujemy, że segment dystrybucji osiągnie przychody na poziomie mln EUR, a wynik EBIT wyniesie 0.11 mln EUR. NOWE SALE KINOWE W 4Q 09 spółka otworzyła 3 nowe multipleksy (54 ekranów): Budapeszt (Węgry, 13 ekranów); Bukareszt (Rumunia, 21 ekranów); Kraków (Polska, 20 ekranów). Poza wymienionymi powyżej multipleksami spółka w okresie 1-3Q 09 otworzyła 6 nowych kin: Pitesti (Rumunia, 6 ekranów); Częstochowa (Polska, 8 ekranów); Pardubice (Czechy, 8 ekranów); Bacau (Rumunia, 8 ekranów); Plovdiv (Bułgaria, 11 ekranów); Bielsko Biała (Polska, 10 ekranów). W sumie w 2009 roku spółka otworzyła 9 nowych kin (109 ekranów) oraz zamknęła 1 kino w Or Akiva w Izraelu (3 ekrany). Obecnie (na koniec 2009 roku) Cinema City posiada 668 ekranów. Plan spółki zakłada, że na koniec 2010 roku liczba ta zwiększy się do ok. 770, a do końca 2013 roku liczba ekranów ma zwiększyć się do 1100 ekranów. W naszym modelu założenia dotyczące przyrostu liczby ekranów są trochę bardziej konserwatywne. Zakładamy, że w 2010 roku przybędzie 86 ekranów, a w latach odpowiednio 102 i 97. Na koniec 2013 w modelu zakładamy, że spółka będzie miała 1034 ekranów. Założona w modelu liczba ekranów (na koniec okresu) Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 // , spółka 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 4Q 09 Tak jak oczekiwaliśmy w 4Q 09 silne pozycje w box office wpłynęły na wysoką frekwencję w kinach, co widać po wynikach Cinema City. Przychody w tym okresie wzrosły do 55.5 mln EUR czyli o 7.7% r/r. W zakresie podstawowej działalności, czyli segmentu kinowego spółka odnotowała wzrost przychodów o 26.3% r/r do poziomu mln EUR. Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 26.7% r/r do 34.4 mln EUR, a najbardziej rentowne przychody czyli wpływy z barów kinowych zwiększyły się o 22% r/r do 10.9 mln EUR, a przychody z reklamy do 7.8 mln EUR (+30.5% r/r). W ostatnich 3 miesiącach 2009 roku spółka sprzedała 8.05 mln biletów, najwięcej w Polsce (4.3 mln biletów), w Izraelu (1.22 mln biletów) oraz na Węgrzech (1.08 mln biletów). Trzy wymienione kraje były odpowiedzialne za ok. 82.1% wejść w 4Q 09. Średnia cena biletu w sieci Cinema City w 4Q 09 spadła o 1.9% r/r (-0.7% q/q) i wyniosła 4.27 EUR. W walucie lokalnej jednak średnie ceny biletów były o kilka % wyższe niż w 4Q 08. W Polsce średnia cena biletu wyniosła PLN (+6.82 % r/r), w Izraelu średnia cena biletu wyniosła ILS (+10% r/r), na Węgrzech HUF (+10% r/r). W kolejnych kwartałach średnie ceny biletów powinny nadal rosnąć. Wpływ na to będzie miał większy udział w ogólnej strukturze sprzedaży biletów na filmy 3D oraz wprowadzone podwyżki w walutach lokalnych. Zwracamy jednak uwagę, że negatywnie na poziom średnich cen może mieć osłabienie walut lokalnych względem EUR. Wpływy z barów kinowych w 4Q 09 jak już wspominaliśmy wzrosły do 10.9 mln EUR. Wg naszych szacunków średni przychód na 1 widza w 4Q 09 wyniósł 1.35 EUR, co oznacza spadek o 2.3% q/q i 5.6% r/r (spadek ten w ujęciu rocznym jest efektem zmian kursów walutowych). W kolejnym kwartale spodziewamy się jednak większego spadku przychodu w przeliczeniu na 1 widza, co tłumaczymy wyższymi cenami biletów, w tym m.in. na filmy 3D, które naszym zdaniem mogły ograniczyć budżet wydatków w barach kinowych. Wyniki skonsolidowane spółki [mln EUR] 4Q'08 4Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % segment kinowy % % segment dystrybucja segment nieruchomości % Zysk (strata) netto % % Marża EBITDA 16.8% 22.1% 22.0% 22.0% Marża EBIT 9.8% 14.1% 12.3% 14.3% Marża zysku netto 3.9% 9.7% 8.6% 11.3%, spółka 8

9 RYNEK KINOWY W POLSCE W 1Q 10 Szacujemy, że wartość sprzedanych biletów w 1Q 10 w okresie weekendów wyniosła ok. 35 mln EUR, podczas gdy w 1Q 09 było to ok. 28 mln EUR. Wpływ na rekordowe wyniki całej branży kinowej miała wysoka frekwencja, w szczególności na filmach w 3D: Avatar i Alicja w Krainie Czarów. Wzrost wartości rynku r/r, pomimo słabych wyników oglądalności w kwietniu br., powinien naszym zdaniem utrzymać się również w 2H 10 roku. Niska frekwencja w kwietniu spowodowana okresem świątecznym oraz żałobą narodową wg nas będzie miała charakter przejściowy. Zwracamy uwagę, że w 2H 10 należy oczekiwać kolejnych popularnych tytułów, w tym istotnie więcej filmów w 3D niż w 2H 09. Sprzedaż biletów w Polsce w okresie weekendowym ujęcie miesięczne i kwartalne [mln EUR] ,0 sty-06 mar-06 maj-06 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09 lis-09 sty-10 mar-10 Szacujemy, że wartość polskiego rynku kinowego w 1Q 10 wyrażona w EUR wzrosła o ok 25% r/r i o 43% q/q. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Q'06 2Q'06 3Q'06 4Q'06 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10, Boxofficemojo, Stopklatka 9

10 PROGNOZA WYNIKÓW ZA 1Q 10 Rekordowa wartość sprzedaży biletów w 1Q 10 za sprawą sukcesu m.in. Avatara oraz Alicji w Krainie Czarów powinna przełożyć się na dobre wyniki jakie pokaże spółka w segmencie kinowym. Czynniki, które pozytywnie wpłyną na wyniki to: i) wysoka frekwencja, ii) wyższe ceny biletów na filmy 3D, iii) wyższe wpływy z reklam (dzięki m.in. wysokiej frekwencji). Jedynie w segmencie barów kinowych oczekujemy spadku przychodów w przeliczeniu na 1 widza w wyniku wyższych cen biletów na filmy 3D, wyniki całego segmentu powinny pokazać jednak istotną poprawę r/r. Wg naszych szacunków liczba wejść na 1 ekran w 1Q 10 wyniosła 55.7 tys. widzów (dane kwartalne x4), co oznacza wzrost o prawie 17% r/r (11% q/q). Uważamy, że również 2H 10 będzie udane dla spółki. Poza coraz większą liczbą ekranów impulsem wzrostowym będzie większa liczba filmów w technologii 3D. Ogółem oczekujemy, że przychody w segmencie kinowym wzrosły do poziomu 65.6 mln EUR (+63.5% r/r) Historyczna frekwencja w kinach Cinema City oraz prognozowana liczba wejść w 2010 roku w ujęciu kwartalnym Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P 2Q10P 3Q10P 4Q10P Liczba wejść na 1 ekran dane zanualizowane [tys.] Liczba wejść na 1 ekran (dane kwartalne x4) [tys.], spółka W segmencie dystrybucja w 1Q 10 oczekujemy przychodów na poziomie 3.6 mln EUR (-5% r/r). Z kolei w segmencie nieruchomości spodziewamy się istotnego pogorszenia wyników ponieważ w 1Q 09 spółka pokazała część wyniku ze sprzedaży Mall of Plovdiv. W modelu założyliśmy, że przychody tego segmentu wyniosą 0.45 mln EUR (w 1Q 09 było to mln EUR), a wynik EBIT będzie na poziomie 0.14 mln EUR (w 1Q 09 było to 5.6 mln EUR). Prognoza wyników za 4Q 09 [mln EUR] 1Q'09 1Q'10P zmiana r/r P zmiana r/r Przychody % % EBITDA % % EBIT % % segment kinowy % % segment dystrybucji segment nieruchomości % % Zysk (strata) netto % % Marża EBITDA 22.6% 24.9% 21.9% 23.0% Marża EBIT 16.9% 18.4% 14.3% 15.5% Marża zysku netto 14.5% 14.8% 11.3% 12.8%, spółka 10

11 Sprzedaż biletów oraz średnia cena biletów oraz wydatki na napoje i przekąski 10,0 6,0 9,0 8,0 5,0 7,0 6,0 4,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,2 4,1 6,0 4,6 5,7 4,4 5,9 6,2 6,9 5,4 7,1 8,0 9,3 3,0 2,0 1,0 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P Ilość sprzedanych biletów [mln] - lewa skala Średnia cena biletu [EUR] - prawa skala Średnie wydatki na napoje i przekąski [EUR] - prawa skala 0,0, spółka Wpływy z reklamy w ujęciu kwartalnym 10,0 16,0 9,0 14,0 8,0 7,0 12,0 6,0 10,0 5,0 4,0 3,0 2,0 5,1 6,0 5,2 7,2 5,2 4,8 5,4 6,0 5,3 5,3 6,0 7,8 8,9 8,0 6,0 4,0 1,0 2,0 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P Przychody z reklamy [mln EUR] Śr przychód z reklamy na 1 ekran [EUR] Śr przychód z reklamy na 1 widza [EUR] 0,0, spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 20,0% 18,4% 18,0% 16,8% 16,9% 16,0% 14,7% 14,4% 14,1% 14,0% 12,4% 12,0% 11,3% 10,2% 10,5% 10,9% 10,0% 9,6% 9,0% 66,7 69,7 8,0% 55,5 51,6 42,1 44,9 47,1 48,1 50,7 6,0% 41,5 38,2 39,6 38,6 4,0% 2,0% 10,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 0,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka 11

12 Wyniki segmentu kinowego w ujęciu kwartalnym 70,0 25,0% 60,0 20,0% 50,0 15,0% 40,0 30,0 20,0 31,4 26,4 34,8 31,5 37,8 32,7 42,1 42,0 40,1 33,0 46,3 53,0 65,6 10,0% 5,0% 10,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P 0,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka Wyniki segmentu dystrybucja w ujęciu kwartalnym 9,0 50,0% 8,0 40,0% 7,0 30,0% 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,5 5,8 5,2 6,4 5,7 6,2 4,8 7,8 3,8 3,9 3,9 2,2 3,6 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 0,0 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P -30,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka Wyniki na nieruchomościach w ujęciu kwartalnym ,0% Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10P 200,0% 100,0% 0,0% -100,0% -200,0% -300,0% -400,0% Przychody [mln EUR] Marża EBIT, spółka 12

13 PROGNOZA WYNIKÓW Prognoza wyników w ujęciu kwartalnym [mln EUR] CCIINT 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q * Przychody EBITDA marża EBITDA 22.6% 24.5% 19.0% 22.1% 24.9% 23.0% 21.9% 22.0% 21.6% 21.9% 23.0% 21.3% EBIT marża EBIT 16.9% 14.4% 10.9% 14.1% 18.4% 14.2% 14.7% 14.4% 12.3% 14.3% 15.5% 13.8% Kina 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q Przychody Bilety Bary kinowe Reklama EBITDA marża EBITDA 25.0% 16.0% 21.6% 23.4% 26.1% 18.5% 22.9% 22.8% 21.5% 21.9% 22.9% 22.2% EBIT marża EBIT 16.0% 4.4% 13.1% 15.0% 19.2% 8.4% 15.4% 14.9% 10.3% 12.7% 15.0% 14.3% Admissions per screen Dystrybucja 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q Przychody EBITDA marża EBITDA -16.2% 2.0% -16.9% 36.2% 2.5% 1.6% 1.6% 1.9% 1.8% -2.9% 1.9% 1.7% EBIT marża EBIT -19.6% -0.1% -18.8% 38.2% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% -4.6% 0.8% 0.5% Nieruchomości, inne 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q Przychody EBITDA marża EBITDA 24.8% 237.3% 63.6% % 32.4% 93.4% 37.4% 37.4% 72.8% 35.9% 78.8% 37.4% EBIT marża EBIT 24.7% 237.0% 47.8% % 30.0% 93.2% 35.0% 35.0% 72.5% 35.4% 77.9% 35.0% * dane nie obejmują sprzedanego segmentu wideo i DVD 13

14 ZAŁOŻENIA DO MODELU Wyniki skonsolidowane spółki [mln EUR] Przychody [mln EUR] Kina Dystrybucja Pozostałe (projekty deweloperskie) Razem Koszty operacyjne [mln EUR] Kina Dystrybucja Pozostałe (projekty deweloperskie) Razem Wynik EBITDA [mln EUR] Kina Dystrybucja Pozostałe (projekty deweloperskie) Razem Wynik EBIT [mln EUR] Kina Dystrybucja Pozostałe (projekty deweloperskie) Razem Marża EBITDA Kina 21.5% 21.9% 22.9% 22.2% 22.1% 21.7% 21.3% 21.0% 20.8% 20.4% 20.2% 19.9% Dystrybucja 1.8% -2.9% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% Pozostałe (projekty deweloperskie) 72.8% 35.9% 78.8% 37.4% 37.5% 37.6% 37.7% 37.8% 38.0% 38.1% 38.2% 38.3% Razem 21.6% 21.9% 23.0% 21.3% 21.4% 21.0% 20.7% 20.4% 20.3% 20.0% 19.8% 19.5% 14

15 Założenia dla modelu przychodów Liczba wejść [mln] Polska Czechy Węgry Bułgaria Rumunia Izrael Inne kraje Razem Liczba wejść na 1 ekran Polska Czechy Węgry Bułgaria Rumunia Izrael Inne kraje Razem Śr cena biletu [EUR] Polska Czechy Węgry Bułgaria Rumunia Izrael Inne kraje Razem Liczba ekranów na koniec okresu Polska Czechy Węgry Bułgaria Rumunia Izrael Inne kraje Razem

16 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI Bilans [mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy Kredyty pożyczki Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM Rachunek zysków i strat [mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody Koszty operacyjne Amortyzacja Koszty wynajmu Pozostałe koszty EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk brutto Zysk netto CF [mln EUR] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

17 Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 12% 21% 9% 17% 11% 9% 8% 7% 6% 5% 4% EBITDA zmiana r/r 12% 26% 1% 17% 9% 7% 7% 6% 4% 4% 3% EBIT zmiana r/r 30% 31% -3% 22% 10% 9% 8% 7% 5% 4% 3% Zysk netto zmiana r/r 48% 37% -3% 21% 12% 10% 9% 8% 6% 5% 3% Marża EBITDA 22% 23% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 19% Marża EBIT 14% 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% Marża netto 11% 13% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Dług Odsetki / EBIT -6% -4% -1% 1% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7% Dług netto Dług / EV 21% 10% 10% 9% 8% 7% 8% 8% 9% 9% 10% CAPEX / Przychody 17% 10% 13% 11% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% CAPEX / Amortyzacja 202% 133% 171% 152% 136% 125% 111% 108% 105% 103% 99% Amortyzacja / Przychody 8% 7% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 5% Zmiana KO / Zmiana przychodów -61% -9% -23% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% Wskaźniki rynkowe MC/S P/E P/BV P/CE EV/EBITDA EV/EBIT EV/S FCF/EV 5.2% 5.0% 7.4% 9.7% 12.2% 15.4% 18.4% 21.6% 24.2% 27.1% 28.8% BVPS EPS CEPS FCFPS DPS Payout ratio 0% 0% 0% 30% 30% 50% 50% 60% 80% 80% 85% DYield 0% 0% 0% 2% 3% 5% 6% 7% 11% 11% 13% 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane i budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 27.0 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 33.2 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 10 Kupuj 1 33% Akumuluj 2 67% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 18

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.6 PLN 08 GRUDZIEŃ 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową zdecydowaliśmy się utrzymać nasze wcześniejsze zalecenie Redukuj podnosząc cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie 7.8-.7x,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009

Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009 Komunikat prasowy Warszawa, 18 listopada 2009 Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2009 Trwa dobry rok dla kin Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się na stronie internetowej www.cinemacity.nl

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 30.3 PLN 21 LUTY 2013 Spółka pod koniec grudnia 2012 roku, po ogłoszeniu zakupu od osób powiązanych aktywów deweloperskich, została mocno przeceniona. Skala spadków

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CINEMA CITY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008

KUPUJ CINEMA CITY RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 17,1 PLN 21 PAŹDZIERNIKA 2008 Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje kina posiada w sześciu krajach:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 28.3 PLN 18 LIPIEC 2012 Po słabym okresie 2Q 12 obawiamy się, że również kolejne dwa kwartały będą wymagające dla spółki pod względem utrzymania wysokiej frekwencji.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010 3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. ( Cinema City

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3. PLN 10 STYCZEŃ 01 Liczymy, że spółka właśnie przełamuje miesiące słabszych wyników w obszarze kina i kolejne kwartały licząc od 1Q 1 przyniosą wyraźne ożywienie.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 31.0 PLN 1 MAJ 01 Obecne pułapy cenowe wg nas odzwierciedlają wartość godziwą akcji Cinema City. Dlatego decydujemy się na zmianę zalecenia z Akumuluj na Trzymaj podwyższając

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 40. PLN 10 STYCZEŃ 014 Spółka podała komunikat o zamiarze połączenia posiadanej działalności kinowej z Cineworld. W tym celu Cinema City ma przenieść wszystkie akcje w

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Wyniki finansowe Cinema City po 1. kwartale 2011 r. Konsolidacja Palace Cinemas zwiększa biznes i przynosi jednorazowe koszty Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Komunikat prasowy Warszawa, 19 listopada 2010 Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Po 3 kw. 2010 Cinema City odnotowała 44,5 mln EUR skonsolidowanego EBITDA (+27,1%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008

Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008 Prezentacja Telekonferencja 2 kwartał 2008 14 sierpnia 2008 Sieć kin stan na 14 sierpnia 2008 61 kin 556 ekranów 112 tys. miejsc Liczba ekranów wg krajów 43 kina w budowie 457 ekranów w budowie Izrael

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010

Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010 Cinema City International NV Wyniki finansowe po I półroczu 2010 Investor Day 2 IX 2010 Zmiana w prezentacji wyników w raporcie półrocznym 2010 W raporcie półrocznym za pierwsze 6 miesięcy 2010, Cinema

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL CITY HOLDINGS KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 52.1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 22 GRUDZIEŃ 2014

GLOBAL CITY HOLDINGS KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 52.1 PLN RAPORT ANALITYCZNY 22 GRUDZIEŃ 2014 mar 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA.1 PLN GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2010 r.

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2010 r. Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2010 r. Wyniki finansowe Cinema City International za 2009 r. Doskonałe wyniki dzięki wysokiej frekwencji i rekordowej liczbie nowych kin W 2009 r. Cinema City International

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2 Auto Partner AutoPartner 4Q 18 1Q 19 2019-05-22 14:33 2019-05-22 14:30 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Podstawowe dane o spół ce Cena 4,70 Kapitalizacja (mln zł) 613,9 Free float 50,3% Wartość dzienna obrotów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

Amrest Ambitne plany finansowane długiem

Amrest Ambitne plany finansowane długiem Dane podstawowe RAPORT Cena bieżąca (PLN) 77, Cena docelowa (PLN) 88,8 Min 52 tyg (PLN) 66,3 Max 52 tyg (PLN) 11,8 Kapitalizacja (mln PLN) 1661 EV (mln PLN) 2477 Liczba akcji (mln szt.) 21,57 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo