P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów pozyskuje z rynków eksportowych, w pełni wykorzystał osłabienie PLN już w końcówce ubiegłego roku. W 4Q 08 przychody ze sprzedaży wyniosły 40,6 mln PLN (+87% r/r), zysk operacyjny 12,8 mln PLN (w 4Q 07 spółka miała stratę na poziomie 2,1 mln PLN) a zysk netto 13,9 mln PLN (w 4Q 07 strata wynosiła -7,5 mln PLN). W całym 2008 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosła 142,8 mln PLN, EBIT 34,5 mln PLN a zysk netto 30,7 mln PLN. Są to wyniki odpowiednio o 5%, 16% i 37% wyższe niż w naszych prognozach. W stosunku do 2007 rok wzrost r/r na odpowiednich poziomach wyniósł 77%, 322% i 1746%. W wynikach 2008 roku uwzględniono niegotówkową korektę z tytułu wyceny opcji menedżerskich w wysokości prawie 3,0 mln PLN, która obciążyła koszty zarządu w 4Q 08 (podobnych korekt dokonano względem wyników za 2006 i 2007 rok). Znaczne poprawa rezultatów r/r to zasługa konsolidacji przez cały rok przejętego w 2007 roku szwedzkiego producenta nakłuwaczy Haemedic, wprowadzenia programu optymalizacji kosztów (wykorzystanie w produkcji własnej szlifierni igieł, automatyzacja pakowania i kontroli jakości) oraz braku negatywnych jednorazowych zdarzeń. Spółka wykorzystała osłabienie PLN, zamykając pozycje zabezpieczające jeszcze w 3Q 08 (zarząd nie wyklucza powrotu do stosowania zabezpieczeń przy satysfakcjonującym go kursie). Według zapowiedzi zarządu w 2009 roku HTL planuje sprzedać 2,4 mld szt urządzeń (w 2008 roku było to 1,6 mld szt). Na 4Q 09 zakładane jest rozpoczęcie produkcji igieł do penów (pen-needle, używane do wstrzykiwania insuliny). Spółkę interesuje zajęcie czołowej pozycji na tym rynku (docelowa produkcja miałaby wynieść około 1 mld szt rocznie, co dałoby spółce 1/3 rynku). Zarząd przedstawił walutowe prognozy przychodów na 2009 rok. HTL spodziewa się sprzedaży na poziomie 33,7 mln EUR, 28,2 mln USD oraz 1,4 mln PLN. Zakładając, że średni kurs EUR/PLN w 2009 roku wyniesie 4,4 a USD/PLN 3,4, prognozujemy, że przychody spółki wyniosą w bieżącym roku 235,6 mln PLN, EBIT ukształtuje się na poziomie 70,5 mln PLN a zysk netto osiągnie 61,0 mln PLN (po oczyszczeniu z korekt z tytułu wyceny programu motywacyjnego; w raporcie rocznym zarząd oszacował ewentualny ujemny odpis na koszty zarządu na około 1,3 mln PLN w 2009 roku). Podsumowując dostrzegamy duży potencjał HTL do poprawy wyników w kolejnych okresach. Zwracamy jednak uwagę, że spółka po ostatnich wzrostach może zachowywać się słabiej niż rynek w przypadku nadejścia wyczekiwanego odbicia. Od naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ, z grudnia 2008 roku, kurs akcji spółki wzrósł o 47% (w tym samym czasie WIG stracił 23%). Obecnie wartość godziwą jednej akcji spółki HTL ustaliliśmy na poziomie 10,2 PLN i biorąc pod uwagę kurs rynkowy zmieniamy nasze zalecenie z AKUMULUJ do TRZYMAJ. Wycena DCF [PLN] 10,4 Wycena porównawcza [PLN] 10,0 Wycena końcowa [PLN] 10,2 Potencjał do wzrostu / spadku 1,5% Koszt kapitału 11,1% Cena rynkowa [PLN] 10,05 Kapitalizacja [mln PLN]* 651,1 Ilość akcji [mln. szt.]* 64,8 *wraz z emisją akcji serii C3 w ramach programu motywacyjnego Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 10,1 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 6,6 Stopa zwrotu za 3 mc 48,0% Stopa zwrotu za 6 mc 30,5% Stopa zwrotu za 9 mc 60,8% Struktura akcjonariatu Czernecki Andrzej 39,9% Noryt Company Establishment 30,3% Wyszogrodzki Wojciech 7,8% OFE Polsat 5,0% Pozostali 17,0% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Przychody [mln PLN] 80,6 142,8 235,6 282,8 323,5 364,3 HTLSTREFA WIG znormalizowany EBITDA [mln PLN] 14,6 44,8 85,1 103,0 114,7 126,2 EBITDA skoryg. [mln PLN] 17,1 47,7 86,4 103,0 114,7 126,2 EBIT [mln PLN] 8,2 34,5 69,2 81,8 91,7 101,5 EBIT skoryg. [mln PLN]* 10,7 37,4 70,5 81,8 91,7 101,5 Zysk netto [mln PLN] 1,7 30,7 59,7 72,5 68,0 77,9 Zysk netto skoryg. [mln PLN]* 4,2 33,7 61,0 72,5 68,0 77,9 P/BV 5,5 4,4 3,1 2,3 1,9 1,5 P/E 391,3 21,1 10,9 9,0 9,6 8,4 EV/EBITDA 51,1 17,1 9,3 7,2 6,1 5,1 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, EV/EBIT 91,3 22,2 11,5 9,1 7,7 6,4 *wynik skorygowany o wycenę opcji menedżerskich, która obciąża koszty zarządu Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki HTL-Strefa opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 10,0 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 10,4 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji HTL-Strefa wynosi 10,2 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 10,4 Wycena metodą porównawczą 50% 10,0 Wycena 1 akcji HTL-Strefa [PLN] 10,2 Wyroby HTL-Strefy wykorzystywane są w diagnostyce krwi, w podstawowym segmencie rynku medycznego. Zwracamy uwagę, ze spółka działa w branży, gdzie koniecznością jest wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji, przez co istnieją wysokie bariery wejścia a sam rynek będzie należał do odpornych na zawirowania gospodarcze w kolejnych latach. Spodziewamy jest dalszy wzrost popytu na produktu wytwarzane przez spółkę. Impulsami są miedzy innymi europejskie regulacje prawne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa w kwestiach używania jednorazowych przyrządów medycznych i co raz większa świadomość w tym zakresie rządów krajów rozwijających się (duże nadzieje wiąże się z rynkiem chińskim czy indyjskim). Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostaje postępujący wzrost zachorowań na cukrzycę. Na tej podstawie podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do perspektyw rozwoju HTL-Strefy w najbliższych latach. Obietnice władz spółki, po bardzo słabym 2007 roku, dotyczące znacznej poprawy wyników w 2008 roku, zwiększenia efektywności i pozytywnych efektów przejęcia szwedzkiego konkurenta HaeMedic, znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Dodatkowo spółka w pełni wykorzystała osłabienie się kursu PLN. HTL zapowiada dalszy wzrost udziału w segmentach nakłuwaczy bezpiecznych (z 55% do 70%) oraz lancetów personalnych (19% do 25%). Dostrzegając jednak ograniczoną pojemność tych rynków oraz swoją dominującą pozycję szczególnie na rynku nakłuwaczy (plany dalszego wzrost udziałów mógłby być niechętnie odebrane przez odbiorców produktów, którymi są duże światowe koncerny), HTL planuje wejść w nowy dla niego segment rynku diabetycznego, czyli w produkcję igieł iniekcyjnych do penów insulinowych. Na 4Q 09 planowy jest początek produkcji a w perspektywie kilku lat spółka planuje stać się jednym z czołowych graczy na rynku (docelowo zdobycie 1/3 rynku liczącego 2,5-3,0 mld szt igieł rocznie). Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w 2008 roku w połączeniu z pozytywnymi dla spółki tendencjami na rynku walutowym przekładają się na korzystne zachowania kursu HTL na tle szerokiego rynku w ostatnich kwartałach. Uważamy jednak, że rynek w obecnej cenie akcji zdyskontował już w dużej mierze dalszą, szybka poprawę wyników spółki. W naszej wycenie zakładamy wzrost skorygowanego EBIT w 2009 roku o 88%, o 16% w 2010 i 12% w Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 2% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, wydajemy rekomendację TRZYMAJ. Obecny poziom cenowy walorów spółki uważamy za odpowiadający jej wartości fundamentalnej. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,09%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2018/2008) zakładamy na poziomie 13,7%. Jednocześnie skorygowaliśmy w górę prognozy ilościowej łącznej sprzedaży nakłuwaczy i lancetów do 2,4 mld szt w 2009, 2,7 mld szt w 2010 i 3,0 mld szt w 2011 (poprzednio zakładaliśmy odpowiednio 2,1 mld szt, 2,5 mld szt i 2,8 mld szt). Prognozy dotyczące segmentu igieł do penów pozostawiliśmy na razie na ostrożnym poziomie (17,6 mln PLN w 2010 roku), ze względu na ograniczoną ilość szczegółowych informacji na ten temat. Do obliczeń przyjęliśmy wyższe niż poprzednio średnie kursy walutowe na poziomie EUR/PLN=4,4 oraz USD/PLN=3,4 (wcześniej było to EUR/PLN=3,6 oraz USD/PLN=2,8). Przełożyło się to na wzrost prognozowanej przez nas rentowności brutto ze sprzedaży do poziomu 44-45% w latach W porównaniu do poprzedniego modelu zwiększyliśmy wartość CAPEX-u (nowe inwestycje związane z większym popytem na produkty oraz wzrost kursów walutowych). W modelu DCF przyjęliśmy teoretyczną stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W rachunku zysków i strat uwzględniamy natomiast, że spółka jest zwolniona z podatku dochodowego z tytułu działalności w SSE do końca 2010 roku. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym obniżyliśmy do poziomu 2,5%. CAPEX w okresie rezydualnym pozostawiliśmy na poziomie o 5% wyższym od amortyzacji z 2017 roku. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych przejęć spółek z branży. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 64,782 mln akcji (łącznie z emisją 399,34 tys akcji serii C3 w ramach programu motywacyjnego w 2009 roku) Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 3 marca 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 674,2 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 10,4 PLN. Strona 2

3 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 235,6 282,8 323,5 364,3 396,2 426,4 453,8 478,2 500,1 514,4 EBIT skoryg. [mln PLN] 70,5 81,8 91,7 101,5 109,3 116,4 122,6 127,9 132,4 134,7 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 13,4 15,5 17,4 19,3 20,8 22,1 23,3 24,3 25,2 25,6 NOPLAT [mln PLN] 57,1 66,3 74,3 82,2 88,5 94,3 99,3 103,6 107,2 109,1 Amortyzacja [mln PLN] 15,9 21,2 23,0 24,7 26,3 27,7 29,0 30,2 31,3 32,3 CAPEX [mln PLN] -79,7-34,7-39,0-38,7-39,0-38,9-39,2-39,4-39,4-39,5 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -22,7-11,3-10,1-9,7-7,9-7,2-6,8-5,8-5,5-3,3 FCF [mln PLN] -29,5 41,4 48,2 58,5 67,9 76,0 82,3 88,8 93,6 98,6 DFCF [mln PLN] -27,4 35,1 37,2 40,8 42,7 43,0 41,9 40,7 38,6 36,6 Suma DFCF [mln PLN] 329,1 Wartość rezydualna [mln PLN] 1243,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 2,5% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 461,6 Wartość firmy EV [mln PLN] 790,7 Dług netto [mln PLN]* 116,6 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 674,2 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 10,4 Przychody zmiana r/r 65,0% 20,0% 14,4% 12,6% 8,8% 7,6% 6,4% 5,4% 4,6% 2,9% EBIT zmiana r/r 88,4% 16,0% 12,1% 10,7% 7,7% 6,5% 5,4% 4,3% 3,5% 1,7% FCF zmiana r/r 16,3% 21,4% 16,0% 11,9% 8,3% 7,8% 5,5% 5,3% Marża EBITDA 36,7% 36,4% 35,4% 34,7% 34,2% 33,8% 33,4% 33,1% 32,7% 32,5% Marża EBIT 29,9% 28,9% 28,3% 27,9% 27,6% 27,3% 27,0% 26,8% 26,5% 26,2% Marża NOPLAT 24,2% 23,4% 23,0% 22,6% 22,3% 22,1% 21,9% 21,7% 21,4% 21,2% CAPEX / Przychody 33,8% 12,3% 12,1% 10,6% 9,9% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% CAPEX / Amortyzacja 502,5% 163,7% 169,8% 156,6% 148,3% 140,1% 135,0% 130,2% 125,9% 122,4% Zmiana KO / Przychody 9,6% 4,0% 3,1% 2,7% 2,0% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 24,5% 23,9% 24,7% 23,9% 24,8% 23,7% 24,9% 23,6% 25,1% 23,1% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Udział kapitału własnego 61,1% 71,4% 75,5% 88,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 38,9% 28,6% 24,5% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 9,2% 9,7% 9,9% 10,5% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 0,7 10,0 10,7 11,6 12,7 13,4 14,2 16,2 19,1 23,6 0,8 9,3 9,9 10,7 11,7 12,3 12,9 14,6 16,9 20,3 beta 0,9 8,7 9,3 10,0 10,8 11,3 11,8 13,2 15,1 17,8 1,0 8,2 8,7 9,3 10,0 10,4 10,9 12,0 13,6 15,7 1,1 7,7 8,1 8,6 9,3 9,6 10,0 11,0 12,3 14,0 1,2 7,2 7,6 8,1 8,6 8,9 9,3 10,1 11,2 12,6 1,3 6,8 7,1 7,6 8,0 8,3 8,6 9,3 10,3 11,5 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 3% 10,7 11,5 12,6 13,9 14,7 15,7 18,1 21,8 27,9 4% 9,3 9,9 10,7 11,7 12,3 12,9 14,6 16,9 20,3 Premia za ryzyko 5% 8,2 8,7 9,3 10,0 10,4 10,9 12,0 13,6 15,7 6% 7,2 7,6 8,1 8,6 8,9 9,3 10,1 11,2 12,6 7% 6,4 6,7 7,1 7,5 7,8 8,0 8,7 9,4 10,4 8% 5,7 6,0 6,2 6,6 6,8 7,0 7,5 8,1 8,8 9% 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,1 6,5 7,0 7,5 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 17,7 16,6 15,6 14,7 13,9 13,2 12,5 11,9 11,3 4% 15,3 14,2 13,2 12,3 11,5 10,7 10,1 9,5 8,9 Premia za ryzyko 5% 13,4 12,3 11,3 10,4 9,6 8,9 8,3 7,8 7,2 6% 11,9 10,7 9,8 8,9 8,2 7,5 7,0 6,4 6,0 7% 10,6 9,5 8,6 7,8 7,1 6,4 5,9 5,4 5,0 8% 9,5 8,4 7,5 6,8 6,1 5,5 5,0 4,6 4,2 9% 8,6 7,5 6,7 6,0 5,3 4,8 4,3 3,9 3,5 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki sześciu spółek, producentów i dystrybutorów zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz spółek farmaceutycznych związanych z rynkiem diabetycznym. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla każdego ustaliliśmy wagę 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki HTL-Strefy ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 647,6 mln PLN, co odpowiada 10,0 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji i prognoz wyników porównywanych podmiotów. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 10,05 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E HTL-Strefa jest notowana z 13,8% dyskontem w roku Dla lat wg naszych założeń, spółka będzie notowana z 22,7% i 7,7% dyskontem. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka będzie handlowana z 13,7% premią. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku premia wynosi 12,4%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Optopol 10,2 7,4 6,1 4,7 3,7 3,2 5,2 4,2 3,6 Bioton 26,0 13,9 10,2 8,8 6,3 5,4 12,9 8,5 7,0 Stryker 10,8 9,6 9,2 6,3 5,8 5,6 7,7 6,9 6,6 Novo Nordisk 17,1 14,5 13,9 9,6 8,6 8,4 11,3 10,1 9,8 Abbott Laboratories 12,7 11,2 10,6 8,4 7,2 6,8 11,0 9,4 8,8 Becton Dickinson & Co 12,6 12,0 11,5 7,0 6,6 6,3 9,1 8,6 8,2 Mediana 12,6 11,6 10,4 7,7 6,4 6,0 10,1 8,5 7,6 HTL-Strefa 10,9 9,0 9,6 9,3 7,2 6,1 11,5 9,1 7,7 Premia/dyskonto do HTL-Strefy -13,8% -22,7% -7,7% 20,4% 12,4% 2,7% 13,7% 6,6% 0,5% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 11,7 13,0 10,9 8,0 8,8 9,8 8,6 9,3 10,0 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 11,8 8,8 9,3 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 10,0, wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT HTL-Strefa Optopol Bioton Stryker Novo Nordisk Abbott Laboratories Becton Dickinson & Co -4,0% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% 32,0% Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 4Q'07 4Q'08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 21,6 40,6 87,5% 80,6 142,8 77,1% Zysk brutto ze sprzedaży 5,8 21,7 274,7% 29,0 60,3 108,0% EBITDA -0,1 15,7 n/a 14,6 44,8 206,6% EBITDA skoryg. 2,4 18,7 671,1% 17,1 47,7 178,3% EBIT -2,1 12,8 n/a 8,2 34,5 322,1% EBIT skoryg. 0,4 15,8 3760,5% 10,7 37,4 249,3% Zysk (strata) netto -7,5 13,9 n/a 1,7 30,7 1746,1% Zysk (strata) netto skoryg. -5,0 16,9 n/a 4,2 33,7 699,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 26,8% 53,5% 36,0% 42,3% Marża EBITDA -0,6% 38,7% 18,1% 31,3% Marża EBITDA skoryg. 11,2% 46,1% 21,3% 33,4% Marża EBIT -9,9% 31,6% 10,1% 24,1% Marża EBIT skoryg. 1,9% 38,9% 13,3% 26,2% Marża zysku netto -34,7% 34,4% 2,1% 21,5% Marża zysku netto skoryg. -22,9% 41,7% 5,2% 23,6% Rezultaty finansowe za 4Q 08 pozytywnie nas zaskoczyły. Spółka uzyskała wyniki lepsze od naszych prognoz na każdym poziomie rachunku zysku i strat. Sprzedaż była także lepsza od założeń zarządu i to zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. Nieznacznie niższa od założeń zarządu sprzedaż w EUR została z nawiązką zrównoważona przez wpływy w USD. W 4Q 08 przychody ze sprzedaży wyniosły 40,6 mln PLN (+87% r/r), zysk operacyjny 12,8 mln PLN (w 4Q 07 spółka miała stratę na poziomie 2,3 mln PLN) a zysk netto 13,9 mln PLN (w 4Q 07 strata wynosiła -7,5 mln PLN). Rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła do 53,5% z 26,8% w 4Q 07. Wynik za 4Q 08 (a także za cały 2008 rok) na poziomie EBIT i zysku netto byłby o prawie 3,0 mln PLN lepszy, gdyby nie ujęto w kosztach zarządu korekt z tytuły wyceny programu motywacyjnego (podobnych korekt dokonano obecnie za 4Q 07 i 4Q 06; więcej szczegółów opisujemy na końcu podrozdziału). W całym 2008 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosła 142,8 mln PLN, EBIT 34,5 mln PLN (37,4 mln PLN) a zysk netto 30,7 mln PLN (33,7 mln PLN). Są to wyniki odpowiednio o 5%, 16% (26%) i 37% (50%) wyższe niż w naszych prognozach. W stosunku do 2007 rok wzrost r/r na odpowiednich poziomach wyniósł 77%, 322% (249%) i 1746% (699%). Sprzedaż nakłuwaczy bezpiecznych wyniosła 691,6 mln szt (o 4,8% powyżej prognoz) a lancetów personalnych 942,8 mln szt (także 4,8% powyżej prognoz). Rok wcześniej było to odpowiednio około 320 mln szt oraz 620 mln szt. Wpływy walutowe w 2008 roku ukształtowały się na poziomie 21,6 mln EUR (łącznie z niewielkim udziałem SEK; prognoza 22,0 mln EUR), 24,3 mln USD (prognoza 21,0 mln USD) oraz 1,6 mln PLN (prognoza 1,0 mln PLN). Ujemne saldo działalności finansowej wyniosło w całym 2008 roku -3,7 mln PLN. Koszty obsługi obligacji to -9,0 mln PLN. Zostały ono w dużej mierze zrekompensowane przez dodatnie saldo operacyjnych różnic kursowych (+2,8 mln PLN) oraz dodatnie saldo różnic osiągniętych na instrumentach pochodnych (+2,2 mln PLN). W samym 4Q 08 dodatnie saldo całej działalności finansowej wyniosło +1,1 mln PLN. Znaczne poprawa rezultatów r/r to zasługa konsolidacji przez cały rok przejętego w 2007 roku szwedzkiego producenta nakłuwaczy Haemedic, wprowadzenia programu optymalizacji kosztów (wykorzystanie w produkcji własnej szlifierni igieł, automatyzacja pakowania i kontroli jakości) oraz braku negatywnych jednorazowych zdarzeń. Spółka wykorzystała osłabienie PLN, zamykając pozycje zabezpieczające jeszcze w 3Q 08 (zarząd nie wyklucza powrotu do stosowania zabezpieczeń przy satysfakcjonującym go kursie). Sporządzając wyniki za 4Q 08 i 2008 rok spółka uwzględniła w kosztach zarządu w latach korekty z tytułu wyceny opcji menedżerskich. Korekty wyniosły odpowiednio w 2006 roku 4,6 mln PLN (seria C1), w 2007 roku 2,6 mln (seria C2) a w 2008 roku 3,0 mln PLN (seria C3). Akcje emitowane są w cenie nominalnej 0,01 PLN. Do ich wyceny spółka stosuje metodę drzewa dwumianowego CRR. Korekty nie mają charakteru gotówkowego. Rzeczywisty zysk netto bez ujęcia korekt z tytułu wyceny opcji menedżerskich w 2008 rok wyniósłby 33,7 mln PLN. W sprawozdaniu rocznym podano także wycenę opcji dotyczących akcji serii C4 (emisja w 2010 roku), która na koniec 2008 roku wynosiła 1,3 mln PLN. Według uchwał z 2007 roku dotyczących programu motywacyjnego seria C4 może objąć nie mniej niż 168 tys i nie więcej niż 966,67 tys akcji (historycznie emisje w ramach programu obejmują minimalna liczbę akcji dla danego roku). Strona 6

7 Wybrane skonsolidowane dane finansowe HTL-Strefy [tys PLN] % 50% 45% 40% 35% 30% 25% IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 20% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży Rentowności brutto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wg segmentów 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Ogółem Skonsolidowane przychody wg segmentów [tys PLN] Sprzedaż ilościowa wg segmentów [tys szt] Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Sprzedaż w ujęciu geograficznym w 2008 roku Udział walut w przychodach po przeliczeniu na PLN w 2008 roku Polska; 1,1% Pozostałe; 4,7% SEK; 0,4% UE; 29,9% USD; 44,3% EUR; 54,2% USA; 64,4% PLN; 1,1% Strona 7

8 Według zapowiedzi zarządu w 2009 roku HTL planuje sprzedać 2,4 mld szt urządzeń (w 2008 roku było to 1,6 mld). Sprzedaż kwartalna będzie rosnąć stopniowo wraz z rozbudową mocy produkcyjnych. W kolejnych dwóch latach spółka spodziewa się wzrostu sprzedaży ilościowej o 15-20% r/r. W 4Q 09 planowane jest rozpoczęcie produkcji igieł do penów (pen-needle, używane do wstrzykiwania insuliny). Spółkę interesuje zajęcie czołowej pozycji na tym rynku (docelowa produkcja miałaby wynieść około 1 mld szt rocznie, co dałoby spółce 1/3 rynku). Zarząd przedstawił walutowe prognozy przychodów na 2009 rok. HTL spodziewa się sprzedaży na poziomie 33,7 mln EUR (+56% r/r), 28,2 mln USD (+16% r/r) oraz 1,4 mln PLN (-0,1% r/r). Podano także, że zakładany CAPEX wyniesie około 80 mln PLN (wzrost w stosunku do poprzedniej prognozy, która mówiła o 50 mln PLN, to efekt wzrostu samych nakładów w celu sprostania zamówieniom jak i wzrostu kursów walutowych). W kolejnych latach spodziewamy się, że uśrednione nakłady roczne spadną o około połowę (w tym roku ponoszone są m.in. duże nakłady na znaczną rozbudowę hali produkcyjnej). Mogą one być jednak wyższe w przypadku dynamicznego rozwoju sprzedaży igieł do penów. Tegoroczne nakłady uwzględniają start tej produkcji. Brak natomiast danych jakie kwoty spółka chciałaby przeznaczać w rozwój tego segmentu w kolejnych latach. W 1Q 09 spółce nadal sprzyja słaby kurs PLN. Średni kurs EUR/PLN liczony na koniec miesiąca po styczniu i lutym jest o 18% a USD/PLN o 23% wyższy niż w 4Q 08 i odpowiednio 53% i 28% wyższy niż w całym 1Q 08. HTL-Strefa jeszcze w 3Q 08 pozycje zabezpieczające na rynku walutowym sprowadziła do minimum. Pozytywnie na wynik 1Q 09, przy utrzymaniu się obecnych kursów, wpłyną operacyjne różnice kursowe. Prowadzone mają być dalsze procesy zmierzające do optymalizacji kosztów (głównie automatyzacja). W tym roku do pełnych zdolności produkcyjnych dojdzie także własna szlifiernia igieł (dotychczas pochodziło z niej 50% igieł używanych w produkcji przez spółkę). W lutym HTL rozpoczął pakowanie lancetów personalnych w USA dla dwóch odbiorców (oszczędności na kosztach transportu, bliższy kontakt z klientem). W naszych prognoza zakładamy, że średni roczny kurs EUR/PLN w 2009 roku wyniesie 4,4 a USD/PLN 3,4. Prognozujemy, że przychody spółki wyniosą w bieżącym roku 235,6 mln PLN, EBIT ukształtuje się na poziomie 69,2 mln PLN (skorygowany EBIT to 70,5 mln PLN; w kosztach zarządu uwzględniamy podawaną przez spółkę korektę kosztów zarządu z tytuły wyceny opcji menedżerskich w wysokości 1,3 mln PLN) a zysk netto osiągnie 59,7 mln PLN (skorygowany 61,0 mln PLN). Spodziewamy się wzrostu rentowności brutto ze sprzedaży z 42,3% w 2008 roku do 45,7% w 2009 roku a także rentowności EBIT z 24,1% (skorygowana 26,2%) w 2008 roku do 29,4% w 2009 (skorygowana 29,9%). Poprawa wyników w porównaniu z poprzednią prognozą to efekt korzystnego wpływu kształtowania się kursów walutowych (poprzednio przyjmowaliśmy średni kurs EUR/PLN=3,6 oraz USD.PLN=2,8) oraz wzrostu prognozowanej sprzedaży ilościowej. Powyższe czynniki przełożyły się także na korektę w górę prognoz finansowych po 2009 roku. W dłuższym terminie podtrzymujemy założenie spadku marż w wyniku redukcji ceny jednostkowej produktu, przy nieco wolniejszej redukcji jednostkowych kosztów. W prognozach uwzględniamy od 2010 rok sprzedaż igieł do penów (na poziomie 17,6 mln PLN w 2010 roku, 30,8 mln PLN w 2011 roku). Założenia ilościowe sprzedaży tego segmentu w porównaniu z poprzednią prognozą pozostawiliśmy bez zmian, na wzrost przychodów wpływ mają kursy walutowe. Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach Przychody [mln PLN] Nakłuwacze bezpieczne 52,5 106,8 172,6 193,7 214,4 235,0 256,0 276,3 295,5 313,0 329,5 340,4 Nakłuwacze personalne 28,0 35,9 63,0 71,5 78,4 85,2 91,8 98,0 103,7 108,8 113,7 117,1 Pozostała działalność 0,0 0,0 0,0 17,6 30,8 44,0 48,4 52,1 54,7 56,3 56,9 56,9 Razem 80,6 142,8 235,6 282,8 323,5 364,3 396,2 426,4 453,8 478,2 500,1 514,4 Udział Nakłuwacze bezpieczne 65% 75% 73% 69% 66% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% Nakłuwacze personalne 35% 25% 27% 25% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Pozostała działalność 0% 0% 0% 6% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 11% 11% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zmiana r/r Nakłuwacze bezpieczne 103% 62% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 3% Nakłuwacze personalne 28% 75% 13% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Pozostała działalność 75% 43% 10% 8% 5% 3% 1% 0% Razem 77% 65% 20% 14% 13% 9% 8% 6% 5% 5% 3% Strona 8

9 Prognozowane skonsolidowane wyniki HTL-Strefy [mln PLN] 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EBITDA EBIT zysk netto przychody zmiana r/r Prognozowane wskaźniki dług netto/ebitda, EPS, DPS, DYield 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield Strona 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Aktywa trwałe 198,9 229,6 293,5 307,0 323,0 337,0 349,7 360,8 371,0 380,1 388,2 395,5 Wartości niematerialne i prawne 82,5 82,2 82,3 82,6 82,9 83,2 83,6 83,9 84,2 84,5 84,7 85,0 Rzeczowe aktywa trwałe 116,4 147,4 211,2 224,4 240,1 253,8 266,1 276,9 286,8 295,6 303,5 310,5 Aktywa obrotowe 50,2 59,8 86,3 126,0 181,4 188,7 164,1 189,2 205,5 223,1 241,4 259,3 Zapasy 12,7 22,1 36,5 43,8 50,1 56,4 61,3 66,0 70,2 74,0 77,4 79,6 Należności krótkoterminowe 14,1 24,2 40,0 48,0 54,9 61,8 67,2 72,3 77,0 81,1 84,8 87,2 Inwestycje krótkoterminowe 21,1 9,5 6,0 30,3 72,5 66,6 31,6 46,9 54,3 64,1 75,3 88,5 Aktywa razem 249,1 289,4 379,8 433,0 504,4 525,7 513,8 550,0 576,5 603,3 629,7 654,7 Kapitał (fundusz) własny 116,1 149,2 208,9 281,4 349,4 427,3 475,4 508,6 532,7 556,9 581,4 604,9 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 110,9 108,0 138,7 198,4 270,9 338,8 377,8 403,9 422,7 442,6 463,4 484,9 Zysk (strata) netto 4,2 30,7 59,7 72,5 68,0 77,9 87,1 94,2 99,4 103,7 107,5 109,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133,0 140,2 170,8 151,6 155,0 98,4 38,3 41,4 43,8 46,3 48,3 49,8 Rezerwy na zobowiązania 0,3 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 Zobowiązania długoterminowe 122,7 123,6 123,6 123,6 123,6 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 9,6 15,5 45,7 26,1 29,5 33,3 36,2 38,9 41,4 43,7 45,7 47,0 Pasywa razem 249,1 289,4 379,8 433,0 504,4 525,7 513,8 550,0 576,5 603,3 629,7 654,7 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody netto ze sprzedaży 80,6 142,8 235,6 282,8 323,5 364,3 396,2 426,4 453,8 478,2 500,1 514,4 Koszty produktów, tow. i materiałów 51,6 82,5 128,0 156,6 181,1 206,0 225,4 243,9 261,0 276,4 290,6 300,5 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29,0 60,3 107,6 126,2 142,4 158,2 170,8 182,5 192,8 201,8 209,5 213,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 20,7 25,9 38,0 44,1 50,2 56,2 60,9 65,5 69,6 73,2 76,4 78,5 Zysk (strata) na sprzedaży 8,3 34,4 69,6 82,2 92,2 102,0 109,9 117,0 123,3 128,6 133,1 135,4 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -0,1 0,1-0,3-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8,2 34,5 69,2 81,8 91,7 101,5 109,3 116,4 122,6 127,9 132,4 134,7 Saldo pozostałej działalności finansowej -6,5-3,7-9,5-9,3-7,8-5,4-1,8-0,1 0,0 0,1 0,3 0,5 Zysk (strata) brutto 1,7 30,8 59,7 72,5 83,9 96,2 107,5 116,2 122,7 128,1 132,7 135,2 Zysk (strata) netto 1,7 30,7 59,7 72,5 68,0 77,9 87,1 94,2 99,4 103,7 107,5 109,5 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przepływy z działalności operacyjnej 12,0 36,6 63,3 91,7 88,4 98,1 106,9 114,5 121,0 127,5 132,3 138,7 Przepływy z działalności inwestycyjnej -130,8-40,7-79,6-34,3-37,8-37,1-37,9-38,2-38,3-38,3-38,1-39,5 Przepływy z działalności finansowej 118,8-7,1 12,5-33,1-8,6-67,0-104,0-61,0-75,3-79,5-83,0-86,0 Przepływy pieniężne netto 0,0-11,3-3,7 24,2 42,0-5,9-35,0 15,3 7,4 9,7 11,2 13,2 Środki pieniężne na początek okresu 20,8 20,6 9,5 5,8 30,0 72,0 66,1 31,1 46,4 53,8 63,6 74,8 Środki pieniężne na koniec okresu 20,6 9,5 5,8 30,0 72,0 66,1 31,1 46,4 53,8 63,6 74,8 88,0 Strona 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P Przychody zmiana r/r 77,1% 65,0% 20,0% 14,4% 12,6% 8,8% 7,6% 6,4% 5,4% 4,6% 2,9% EBITDA zmiana r/r 206,6% 90,2% 21,0% 11,3% 10,1% 7,4% 6,3% 5,2% 4,3% 3,5% 2,0% EBIT zmiana r/r 322,1% 101,0% 18,1% 12,1% 10,7% 7,7% 6,5% 5,4% 4,3% 3,5% 1,7% Zysk netto zmiana r/r 1746,1% 94,4% 21,4% -6,2% 14,6% 11,8% 8,1% 5,5% 4,4% 3,6% 1,9% Marża brutto na sprzedaży 42,3% 45,7% 44,6% 44,0% 43,4% 43,1% 42,8% 42,5% 42,2% 41,9% 41,6% Marża EBITDA 31,3% 36,1% 36,4% 35,4% 34,7% 34,2% 33,8% 33,4% 33,1% 32,7% 32,5% Marża EBIT 24,1% 29,4% 28,9% 28,3% 27,9% 27,6% 27,3% 27,0% 26,8% 26,5% 26,2% Marża brutto 21,6% 25,3% 25,6% 25,9% 26,4% 27,1% 27,3% 27,0% 26,8% 26,5% 26,3% Marża netto 21,5% 25,3% 25,6% 21,0% 21,4% 22,0% 22,1% 21,9% 21,7% 21,5% 21,3% COGS / przychody 57,7% 54,3% 55,4% 56,0% 56,6% 56,9% 57,2% 57,5% 57,8% 58,1% 58,4% SG&A / przychody 18,2% 16,1% 15,6% 15,5% 15,4% 15,4% 15,4% 15,3% 15,3% 15,3% 15,3% SG&A / COGS 31,5% 29,7% 28,1% 27,7% 27,3% 27,0% 26,8% 26,7% 26,5% 26,3% 26,1% ROE 20,6% 28,6% 25,8% 19,5% 18,2% 18,3% 18,5% 18,7% 18,6% 18,5% 18,1% ROA 9,7% 0,7% 10,6% 15,7% 16,7% 13,5% 14,8% 17,0% 17,1% 17,2% 17,2% ROE - WACC 11,6% 19,4% 16,1% 9,6% 7,7% 7,2% 7,4% 7,6% 7,5% 7,4% 7,0% Stopa zadłużenia 48,4% 45,0% 35,0% 30,7% 18,7% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% 7,6% Dług 126,1 147,9 123,9 123,6 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 43,6% 38,9% 28,6% 24,5% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 77,2% 63,8% 40,1% 32,5% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT -10,7% -13,8% -11,4% -8,5% -5,3% -1,6% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% Dług / kapitał własny 84,5% 70,8% 44,0% 35,4% 14,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 116,6 141,9 93,6 51,1-3,6-31,6-46,9-54,3-64,1-75,3-88,5 Dług netto / kapitał własny 78,1% 67,9% 33,3% 14,6% -0,9% -6,6% -9,2% -10,2% -11,5% -12,9% -14,6% Dług netto / EBITDA 260,5% 166,7% 90,8% 44,6% -2,9% -23,3% -32,6% -35,8% -40,5% -46,0% -53,0% Dług netto / EBIT 338,4% 205,0% 114,4% 55,7% -3,6% -28,9% -40,3% -44,3% -50,1% -56,9% -65,7% EV 763,6 793,0 744,6 702,2 647,4 619,5 604,1 596,7 587,0 575,8 562,6 Dług / EV 16,5% 18,6% 16,6% 17,6% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 28,5% 33,8% 12,3% 12,1% 10,6% 9,9% 9,1% 8,6% 8,2% 7,9% 7,7% CAPEX / Amortyzacja 395,5% 502,5% 163,7% 169,8% 156,6% 148,3% 140,1% 135,0% 130,2% 125,9% 122,4% Amortyzacja / Przychody 7,2% 6,7% 7,5% 7,1% 6,8% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% Zmiana KO / Przychody 12,4% 9,6% 4,0% 3,1% 2,7% 2,0% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 28,6% 24,5% 23,9% 24,7% 23,9% 24,8% 23,7% 24,9% 23,6% 25,1% 23,1% Wskaźniki rynkowe P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P MC/S* 4,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 P/E* 21,1 10,9 9,0 9,6 8,4 7,5 6,9 6,6 6,3 6,1 5,9 P/BV* 4,3 3,1 2,3 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 P/CE* 15,8 8,6 6,9 7,2 6,3 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 EV/EBITDA* 17,1 9,3 7,2 6,1 5,1 4,6 4,2 3,9 3,7 3,5 3,4 EV/EBIT* 22,2 11,5 9,1 7,7 6,4 5,7 5,2 4,9 4,6 4,3 4,2 EV/S* 5,3 3,4 2,6 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 BVPS 2,3 3,2 4,3 5,4 6,6 7,3 7,9 8,2 8,6 9,0 9,3 EPS 0,5 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 CEPS 0,6 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 FCFPS -0,3-0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%, * Obliczenia przy cenie 10,05 PLN Strona 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, budownictwo, sprzęt medyczny Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja AKUMULUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 7,6 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 10,05 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 08 Kupuj 1 14% Akumuluj 2 29% Trzymaj 2 29% Redukuj 2 29% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 3 marca 2009 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 6 marca 2009 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ Strona 12

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Pozycja Aktualna prognoza Poprzednia prognoza Różnica Przychody ze sprzedaży 80.600 95.500-14.900 Zysk netto 4.200 20.500-16.300 Dane

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 r. 23 marca 2017 r. Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2016 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA publikuje wstępne niebadane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 12 maja 2008 r. Maj 2008 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy za I kwartał 2008 Wyniki Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo