P 2011P 2012P 2013P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu 2009/2010 nastąpiła stabilizacja na tych poziomach. W ujęciu narastającym za 4 kolejne kwartały marża operacyjna jest obecnie rekordowo niska w historii spółki. Wynika to m.in. z niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych grupy (pochodna rozbudowy zakładu na Ukrainie i konieczności zagospodarowania produkcji polskich zakładów) oraz spadku cen produktów. Biorąc pod uwagę perspektywy poprawy rentowności operacyjnej w kolejnych kwartałach (zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych, stabilizacja cen, korzystne kursy walutowe) podwyższamy naszą cenę docelową dla Cersanitu z 12,9 PLN do 15,2 PLN oraz zmieniamy zalecenie z REDUKUJ do AKUMULUJ. Jednocześnie zwracamy uwagę na utrzymujące się ryzyko znacznych fluktuacji wyniku netto spółki pod wpływem wyceny zadłużenia walutowego (prognozowana strata netto w 2Q 10). Zarząd spółki w pierwszej kolejności stawia sobie obecnie za cel zdobycie jak największego udziału w rynkach, na których jest obecny (kosztem lokalnej konkurencji oraz importerów). Wzrost cen będzie możliwy dopiero przy lepszej koniunkturze. Zdaniem zarządu spółki polski rynek płytek i ceramiki nadal wygląda słabo (wolumeny są niższe o około 10% r/r). Sprzedaż spółki w górę ciągną obecnie głównie rynki wschodnie i południowe (Ukraina, Rosja, Rumunia), gdzie Cersanit osiąga nawet 20-30% wzrosty sprzedaży r/r. W 2010 roku spodziewamy się wzrostu przychodów o 6,1% r/r do 1,50 mld PLN, wyniku EBIT na poziomie 179,7 mln PLN oraz zysku netto w kwocie 97,8 mln PLN (przy założeniu zerowego salda różnic kursowych, w 1H 10 szacujemy, że wyniesie ono -29,8 mln PLN ze względu na osłabienie PLN w 2Q 10). Pod koniec 1Q 10 Cersanit uruchomił II etap fabryki na Ukrainie. Zdaniem przedstawicieli spółki moce zakładu są obecnie wykorzystywane w blisko 100%. Podobnie wygląda sytuacja w Rosji. Otwarcie fabryk na wschodzie przełożyło się jednak na słabe wykorzystanie mocy w krajowych zakładach, co stawia przed spółką konieczność zwiększenia sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej a także rozwój sprzedaży na Bałkanach (spółka jest słabo obecna w Bułgarii czy w b. Jugosławii). Poważnym krokiem w tym kierunku jest m.in. podpisanie pod koniec czerwca umowy z niemiecką spółką Meissen Keramik Vertriebs, na wyłączną dystrybucję płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i produktów około łazienkowych, na terytorium Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii i Szwajcarii. Cersanit oczekuje przychodów ze sprzedaży na podstawie umowy na poziomie 350 mln EUR na przestrzeni 5 lat (obecnie sprzedaż na tych rynkach wynosi kilkadziesiąt mln PLN rocznie). Wycena DCF [PLN] 16,9 Wycena porównawcza [PLN] 11,3 Wycena końcowa [PLN] 15,2 Potencjał do wzrostu / spadku 12,0% Koszt kapitału 10,9% Cena rynkowa [PLN] 13,58 Kapitalizacja [mln PLN] 1959,0 Ilość akcji [mln. szt.] 144,3 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 16,4 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 12,4 Stopa zwrotu za 3 mc -15,1% Stopa zwrotu za 6 mc -15,2% Stopa zwrotu za 9 mc -17,9% Struktura akcjonariatu: Michał Sołowow 40,8% ING OFE 12,0% Aviva OFE 11,3% Synthos 7,8% Pozostali 28,1% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2011P 2012P 2013P Cersanit WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 1 517, , , , , ,2 19,0 EBITDA [mln PLN] 339,7 284,7 286,6 347,5 400,4 484,3 EBIT [mln PLN] 233,9 168,1 179,7 229,9 280,3 360,8 17,0 Zysk netto [mln PLN] 7,7-8,1 97,8 142,4 187,3 257,6 15,0 P/BV 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 13,0 P/E 254,3-20,0 13,8 10,5 7,6 EV/EBITDA 9,1 10,8 10,2 8,1 6,8 5,2 11,0 EV/EBIT 13,3 18,3 16,2 12,2 9,7 6,9 9,0 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Cersanit opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 11,3 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 16,9 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 70% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 30% dla wyceny porównawczej (mniejszy udział wyceny porównawczej wynika z braku notowanych spółek z branży płytek i ceramiki posiadających dużą ekspozycję na rynki Europy Wschodniej). Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 15,2 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 70% 16,9 Wycena metodą porównawczą 30% 11,3 Wycena 1 akcji Cersanitu [PLN] 15,2 Biorąc pod uwagę m.in. spadek kursu Cersanitu w ostatnich miesiącach, dokonanie zmian w naszym modelu po spotkaniu z zarządem spółki (m.in. zakładany poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, wysokość CAPEXu) oraz przypisanie większej wagi dla modelu DCF w końcowej wycenie (70%) podnosimy naszą cenę docelową z 12,9 PLN do 15,2 PLN oraz zmieniamy rekomendację z REDUKUJ na AKUMULUJ. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (5,86%, w poprzednim modelu było to 6,20%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta na poziomie 1,0. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2019/2009) prognozujemy na poziomie 6,2%. Spodziewamy się rentowności EBIT w 2010 roku na poziomie 12,0%. Po 2011 roku zakładamy wzrost >15,0% wraz ze zwiększeniem wykorzystania mocy produkcyjnych (znaczny wpływ na wyniki Cersanitu ma wysoka dźwignia wynikająca z profilu prowadzonej produkcji). Zakładamy, że w dłuższym terminie (przy lepszej sytuacji gospodarczej) poprawie ulegną wskaźniki rotacji zapasów oraz należności. Przyjmujemy stopniowy spadek cyklu konwersji gotówki z 153 dni w 2009 roku do 125 dni w 2013 roku. Jest to poziom nadal wyższy niż spółka osiągała przed kryzysem (w roku 2007 było to 105 dni, w 2006 roku 112 dni). Zakładamy, że w latach rozbuduje swoje moce produkcyjne z 67 mln mkw do 84 mln mkw płytek ceramicznych (budowa 2 etapów fabryki na Ukrainie oraz rozbudowa zakładu w Rosji) oraz z 6,6 mln szt do 7,6 mln szt ceramiki (budowa/akwizycja zakładu w Rosji). Przyjęto, że koszt budowy fabryki w przeliczeniu na moce 1 mln mkw płytek rocznie to 18 mln PLN oraz 50 mln PLN za 1 mln szt ceramiki. Przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN i USD/PLN od 2010 roku odpowiednio na poziomie 4,0 oraz 3,0 (po 1H 10 jest to odpowiednio (4,00 oraz 3,06). Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,023 tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 6 lipca 2010 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 2 437,5 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję jest to 16,9 PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1501,8 1670,2 1817,6 2034,2 2207,3 2307,8 2408,7 2481,7 2532,5 2584,3 EBIT [mln PLN] 179,7 229,9 280,3 360,8 413,7 441,7 472,0 490,4 498,7 506,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 34,1 43,7 53,3 68,6 78,6 83,9 89,7 93,2 94,8 96,2 NOPLAT [mln PLN] 145,5 186,2 227,0 292,3 335,1 357,8 382,4 397,2 404,0 410,1 Amortyzacja [mln PLN] 106,9 117,6 120,1 123,5 126,1 127,6 125,2 123,6 124,0 125,4 CAPEX [mln PLN] -40,5-125,7-191,2-126,1-163,9-113,2-96,3-111,7-122,6-125,6 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -10,0-23,9-22,1-52,0-61,7-35,8-36,0-26,0-18,1-18,5 FCF [mln PLN] 201,9 154,2 133,8 237,7 235,6 336,4 375,2 383,0 387,3 391,4 DFCF [mln PLN] 193,8 135,9 107,9 175,0 158,0 205,0 207,4 191,7 175,1 159,6 Suma DFCF [mln PLN] 1709,5 Wartość rezydualna [mln PLN] 4506,7 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1838,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 3547,6 Dług netto [mln PLN] 1110,2 Wartość kapitału[mln PLN] 2437,5 Ilość akcji [mln szt.] 144,3 Wartość kapitału na akcję [PLN] 16,9 Przychody zmiana r/r 6,1% 11,2% 8,8% 11,9% 8,5% 4,6% 4,4% 3,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 6,9% 28,0% 21,9% 28,7% 14,7% 6,8% 6,9% 3,9% 1,7% 1,5% FCF zmiana r/r 144,4% -23,6% -13,2% 77,6% -0,9% 42,7% 11,5% 2,1% 1,1% 1,1% Marża EBITDA 19,1% 20,8% 22,0% 23,8% 24,5% 24,7% 24,8% 24,7% 24,6% 24,4% Marża EBIT 12,0% 13,8% 15,4% 17,7% 18,7% 19,1% 19,6% 19,8% 19,7% 19,6% Marża NOPLAT 9,7% 11,2% 12,5% 14,4% 15,2% 15,5% 15,9% 16,0% 16,0% 15,9% CAPEX / Przychody 2,7% 7,5% 10,5% 6,2% 7,4% 4,9% 4,0% 4,5% 4,8% 4,9% CAPEX / Amortyzacja 37,9% 106,9% 159,2% 102,1% 129,9% 88,7% 77,0% 90,4% 98,8% 100,2% Zmiana KO / Przychody 0,7% 1,4% 1,2% 2,6% 2,8% 1,6% 1,5% 1,0% 0,7% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 11,5% 14,2% 15,0% 24,0% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% 5,86% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% Udział kapitału własnego 56,3% 61,2% 66,8% 72,7% 78,3% 83,2% 87,0% 91,4% 96,7% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Udział kapitału obcego 43,7% 38,8% 33,2% 27,3% 21,7% 16,8% 13,0% 8,6% 3,3% 0,0% WACC 8,7% 9,0% 9,2% 9,5% 9,8% 10,0% 10,2% 10,4% 10,7% 10,9% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 0,7 16,5 17,9 19,6 21,8 24,7 28,6 34,4 43,6 60,5 0,8 15,4 16,6 18,1 20,0 22,4 25,6 30,2 37,2 48,9 beta 0,9 14,4 15,4 16,7 18,3 20,4 23,1 26,8 32,2 40,8 1,0 13,4 14,3 15,5 16,9 18,7 20,9 24,0 28,3 34,8 1,1 12,5 13,4 14,4 15,6 17,1 19,1 21,6 25,1 30,2 1,2 11,7 12,5 13,4 14,4 15,8 17,4 19,6 22,4 26,5 1,3 11,0 11,6 12,4 13,4 14,5 16,0 17,8 20,2 23,5 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,00% 3,0% 17,8 19,4 21,4 24,0 27,4 32,3 39,6 52,2 78,2 4,0% 15,4 16,6 18,1 20,0 22,4 25,6 30,2 37,2 48,9 Premia za ryzyko 5,0% 13,4 14,3 15,5 16,9 18,7 20,9 24,0 28,3 34,8 6,0% 11,7 12,5 13,4 14,4 15,8 17,4 19,6 22,4 26,5 7,0% 10,3 10,9 11,6 12,4 13,4 14,7 16,3 18,3 21,0 8,0% 9,0 9,5 10,1 10,8 11,6 12,5 13,7 15,2 17,1 9,0% 7,9 8,3 8,8 9,4 10,0 10,7 11,6 12,7 14,1 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 28,7 26,9 25,4 24,0 22,6 21,4 20,3 19,3 18,3 4,0% 24,9 23,1 21,4 20,0 18,7 17,5 16,4 15,4 14,4 Premia za ryzyko 5,0% 21,8 20,0 18,3 16,9 15,6 14,4 13,4 12,4 11,6 6,0% 19,3 17,5 15,9 14,4 13,2 12,1 11,1 10,2 9,4 7,0% 17,2 15,4 13,8 12,4 11,2 10,2 9,2 8,4 7,6 8,0% 15,4 13,6 12,1 10,8 9,6 8,6 7,7 6,9 6,2 9,0% 13,8 12,1 10,6 9,4 8,3 7,3 6,4 5,7 5,0 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 50%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 30%. Mniejszy udział wynika z braku w grupie porównawczej spółek z branży płytek i ceramiki posiadających dużą ekspozycję na rynki Europy Wschodniej Porównując wyniki Cersanit ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 1 626,3 mln PLN, co odpowiada 11,3 PLN na jedną akcję. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 13,58 PLN (bieżąca cena rynkowa) dla roku 2010 w odniesieniu do wskaźnika P/E Cersanit jest notowany z 23,6% premią, natomiast dla EV/EBITDA premia Cersanitu wynosi 34,3%. W kolejnych latach premia stopniowa spada. Uważamy, że spółka notowana jest z premią, ze względu na dwa główne czynniki: jest liderem na rynku w regionie oraz działa na bardziej perspektywicznych od UE rynkach wschodnich, gdzie dodatkowym atutem jest lokalizacja własnych zakładów produkcyjnych. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Nowa Gala 31,3 16,4 11,1 7,4 6,1 5,1 Decora 13,4 11,1 8,4 8,3 7,3 6,1 Śnieżka 12,4 11,3 10,2 7,6 6,8 6,1 Selena FM 15,0 11,1 9,2 6,8 5,5 4,8 Panariagroup 35,6 15,0 9,7 6,3 5,4 4,5 Granitifiandre 13,5 10,0 10,2 5,3 4,4 4,0 Geberit 16,2 15,2 14,3 10,9 10,1 9,4 Masco Corp 33,7 13,9 9,7 8,3 6,1 5,0 Uralita 37,4 25,4 26,1 8,3 7,1 6,5 GWA International 16,2 13,3 11,5 9,6 8,2 7,3 El Ezz Ceramics 36,4 29,0 19,1 6,7 6,6 6,2 Imerys 15,0 12,1 10,5 7,6 6,5 5,9 Mediana 16,2 13,6 10,4 7,6 6,6 6,0 Cersanit 20,0 13,8 10,5 10,2 8,1 6,8 Premia/dyskonto do Cersanitu 23,6% 1,2% 1,0% 34,3% 22,7% 13,2% Wycena wg wskaźnika 11,0 13,4 13,4 8,4 10,0 11,4 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 12,6 9,9 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 11,3, Bloomberg, wg cen zamknięcia z

6 Porównanie rentowności EBIT Cersanit Now a Gala Decora ŚnieŜka Selena FM Panariagroup Granitifiandre Geberit Masco Corp Uralita GWA International El Ezz Ceramics Imerys 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 10 Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 1Q'09 1Q'10 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 303,2 299,6-1,2% 1517,3 1415,2-6,7% Zysk brutto ze sprzedaży 121,5 119,1-2,0% 644,6 568,6-11,8% EBITDA 60,5 54,1-10,6% 339,7 284,7-16,2% EBIT 30,1 25,3-16,1% 233,9 168,1-28,1% Zysk (strata) brutto -51,4 69,7-29,6-8,1 - Zysk (strata) netto -48,1 58,7-7,7-8,1 - Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,1% 39,7% 42,5% 40,2% Marża EBITDA 20,0% 18,1% 22,4% 20,1% Marża EBIT 9,9% 8,4% 15,4% 11,9% Marża zysku netto -15,9% 19,6% 0,5% -0,6%, spółka Po jednym kwartale przerwy (4Q 09) w 1Q 10 sprzedaż Cersanitu powróciła do trendu spadkowego w ujęciu r/r (299,5 mln PLN; -1,2% r/r). Negatywnym czynnikiem jest zwłaszcza słabość rynku polskiego, którą odczuwają wszyscy krajowi konkurenci. Największy udział w sprzedaży spółki (66,2%) utrzymuje niezmiennie segment płytek ceramicznych (198,4 mln PLN; -1,4% r/r). Dynamiczny wzrost sprzedaży (o 13,9% r/r) odnotował segment ceramiki sanitarnej, który wygenerował 73,9 mln PLN przychodów. Sprzedaż pozostałych towarów (artykuły około ceramiczne) spadła natomiast o 26,3% r/r do 27,3 mln PLN. 6

7 Przychody skonsolidowane Cersanitu w podziale na segmenty [mln PLN] 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 Przychody ze sprzedaży netto 320,6 385,8 394,4 354,4 374,4 400,9 414,2 321,6 303,2 369,3 413,3 329,4 299,6 Płytki ceramiczne 206,2 264,7 261,3 253,3 253,1 264,4 274,6 236,1 201,3 249,9 272,5 178,1 198,4 Ceramika sanitarna 71,7 79,3 82,6 66,7 77,1 79,8 83,8 70,3 64,9 72,8 83,9 120,1 73,9 Pozostałe 42,7 41,8 50,5 34,4 44,2 56,7 55,8 15,2 37,0 46,6 57,0 31,2 27,3 zmiana r/r 16,8% 3,9% 5,0% -9,3% -19,0% -7,9% -0,2% 2,4% -1,2% Płytki ceramiczne 22,7% -0,1% 5,1% -6,8% -20,5% -5,5% -0,8% -24,6% -1,4% Ceramika sanitarna 7,5% 0,6% 1,5% 5,5% -15,9% -8,8% 0,1% 70,8% 13,9% Pozostałe 3,4% 35,6% 10,5% -55,9% -16,3% -17,8% 2,1% 105,6% -26,3% struktura 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Płytki ceramiczne 64,3% 68,6% 66,3% 71,5% 67,6% 66,0% 66,3% 73,4% 66,4% 67,7% 65,9% 54,1% 66,2% Ceramika sanitarna 22,4% 20,6% 20,9% 18,8% 20,6% 19,9% 20,2% 21,9% 21,4% 19,7% 20,3% 36,5% 24,7% Pozostałe 13,3% 10,8% 12,8% 9,7% 11,8% 14,1% 13,5% 4,7% 12,2% 12,6% 13,8% 9,5% 9,1%, spółka Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła w 1Q 10 39,7% i była nieznacznie niższa niż rok wcześniej gdy osiągnęła 40,1%. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich kwartałów marża stabilizuje się w okolicach 40%. Historycznie spółka uzyskiwała marże o kilka punktów wyższe. Spadek rentowności w latach to efekt przesunięcia się popytu w stronę tańszych i niżej marżowych produktów, głównie w obrębie generujących większość przychodów płytek ceramicznych. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cersanitu [tys PLN] % % 42% % 36% 0 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 33% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, spółka Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cersanitu 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10-10,0% -15,0% -20,0% Przychody ze sprzedaży zmiana r/r Zysk brutto ze sprzedaży zmiana r/r, spółka 7

8 Negatywnie zaskoczył nas rekordowo wysoki w historii spółki stosunek sumy kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w stosunku do przychodów, który przekroczył 31% w 1Q10 (29,7% w 1Q 09). Przełożyło się to na spadek zysku na sprzedaży o 18,1% r/r do 25,6 mln PLN. EBIT zmalał o 16,1% r/r i wyniósł 25,3 mln PLN (rentowność operacyjna spadła z 9,95 do 8,4%). Drugi raz z rzędu spółka wykazała dodatnie saldo z tytułu działalności finansowej, które w 1Q 10 wyniosło +44,5 mln PLN (w 1Q 09-81,5 mln PLN). Saldo różnic kursowych wyniosło +56,8 mln PLN i wynika ono z przeszacowania wartości kredytów walutowych w EUR (260,2 mln EUR na koniec 2009 roku) i USD (26,4 mln USD), które było konsekwencją umocnienia się PLN oraz UAH głównie względem EUR w 1Q 10 (2Q 10 przyniesie odwrócenie całości nadwyżki z 1Q 10 z powodu osłabienia się PLN względem EUR, USD i UAH). Rozliczenie i wycena walutowych instrumentów pochodnych ma obecnie śladowy wpływ na wyniki spółki (wycena otwartych transakcji pochodnych wynosiła na koniec 1Q tys PLN). Na poziomie netto spółka wykazała 58,7 mln PLN zysku, co jest najwyższym kwartalnym wynikiem w historii spółki. Zwracamy uwagę, że było to możliwe jedynie dzięki korzystnemu dla salda działalności finansowej zachowaniu kursów walut w 1Q 10. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Popyt na płytki ceramiczne oraz ceramikę sanitarną opiera się głównie o rynek odtworzeniowy (remonty), który stanowi około 80%-85%. Rynek nowych inwestycji stanowi około 15-20%. Szacuje się, że w Polsce sprzedaje się obecnie około 60 mln mwk płytek oraz 3,0 mln szt ceramiki rocznie (około 10-15% mniej niż przed kryzysem). Problem dla polskich producentów, szczególnie płytek, stanowią niewykorzystane moce produkcyjne (szacuje się, że wynoszą one około 100 mln mkw płytek). Dynamika sprzedaży detalicznej r/r w wybranych krajach 36,0% 30,0% 24,0% 18,0% 12,0% 6,0% 0,0% maj-07 sie-07 lis-07-6,0% lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10-12,0% -18,0% -24,0%, Bloomberg Stopa bezrobocia w wybranych krajach Polska Rosja Ukraina Rumunia 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% maj-07 sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 sie-08 lis-08 lut-09 maj-09 sie-09 lis-09 lut-10 maj-10, Bloomberg Polska Rosja Ukraina Rumunia 8

9 Popyt na produkty Cersanitu jest głównie pochodną nastrojów i siły nabywczej konsumentów. Wzrost sprzedaży detalicznej w Polsce w okresie I-V 10 nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Dynamika wyrażona w cenach bieżących wyniosła 2,7% r/r, natomiast w cenach stałych odnotowano 0,1% spadek. Od pierwszych miesięcy 2010 roku widoczne jest ożywienie w handlu w Rosji. Coraz wyraźniej widoczne jest także ożywienie na Ukrainie, gdzie popyt konsumpcyjny wychodzi z dużo większej zapaści niż w Rosji. Słabo natomiast wygląda nadal sytuacja w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży detalicznej od 17 miesięcy pozostaje ujemna. Wymuszona koniecznością cięcia deficytu podwyżka VAT od lipca oraz obniżenie pensji w sektorze publicznym raczej nie pomogą w szybkim odrodzeniu rynku. We wszystkich opisywanych krajach pozytywnym sygnałem jest ustabilizowanie się, a nawet poprawa na rynku pracy, jednakże w Polsce i w Rumunii stopa bezrobocia jest wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. PROGNOZA WYNIKÓW ZA 2Q 10 W 2Q 10 nadal słabo wyglądał rynek polski, któremu dodatkowo nie pomogła tragedia smoleńska oraz przypadająca w tym roku na kwiecień Wielkanoc. Przedstawiciele spółek z branży zapowiadają, że do poprawy sytuacji może dojść raczej dopiero w 2011 roku (obecnie spadki w ujęciu r/r sięgają nawet 10% w poszczególnych miesiącach). Dobrze radzą sobie natomiast rynki wschodnie, gdzie widoczne jest wychodzenie z zeszłorocznej zapaści. W wyższym poziomie sprzedaży pomaga uruchomienie II etapu fabryki na Ukrainie. Także w Rumunii, mimo problemów tamtejszej gospodarki, zdaniem zarządu spółka odnotowuje wzrosty sprzedaży rzędu 30% r/r. Pozytywnie na wpływy eksportowe wpływa także osłabienie się kursu PLN. Spółka traci na tym jednak na poziomie salda z działalności finansowej. Szacujemy, że ujemne różnice kursowe w 2Q 10 z tytułu wyceny kredytów walutowych mogły sięgnąć -86,6 mln PLN, co jest konsekwencją osłabienia się PLN w 2Q 10 o 7,3% względem EUR, 18,2% względem USD oraz 18,3% względem UAH (jednocześnie UAH umocnił się względem EUR o 9,6%). Spodziewamy się marża brutto ze sprzedaży będzie na poziomie zbliżonym do 1Q 10. Podsumowując, estymujemy w 2Q 10 wypracowanie 387,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+5,0% r/r) oraz 51,3 mln PLN zysku operacyjnego. Biorąc jednak pod uwagę ujemne saldo z tytułu działalności finansowej (ujemne różnice kursowe + odsetki) spodziewamy się straty netto na poziomie 48,7 mln PLN. Prognoza wyników na 2Q 10 [mln PLN] 2Q'09 2Q'10P zmiana r/r 1H'09 1H'10P zmiana r/r Przychody 369,3 387,8 5,0% 672,5 687,4 2,2% Zysk brutto ze sprzedaży 144,7 153,2 5,8% 266,2 272,3 2,3% EBITDA 77,4 81,0 4,7% 137,9 135,1-2,0% EBIT 48,0 51,3 6,9% 78,1 76,6-2,0% Zysk (strata) brutto 1,5-48, ,8 21,0 - Zysk (strata) netto -1,4-48, ,5 10,1 - Marża zysku brutto ze sprzedaży 39,2% 39,5% 39,6% 39,6% Marża EBITDA 21,0% 20,9% 20,5% 19,7% Marża EBIT 13,0% 13,2% 11,6% 11,1% Marża zysku netto -0,4% -12,6% -7,4% 1,5% 9

10 AKTUALIZACJA PROGNOZ Brak większych inwestycji spółki w 2010 roku (jedynie inwestycje odtworzeniowe na poziomie około mln PLN) powinien pozwolić spółce na utrzymanie wskaźnika dług netto/ebitda poniżej 4,0. Potencjalnym zagrożeniem może być dalsze osłabienie kursu PLN (spółka posiada około mln zadłużenia w EUR). Zarząd ma jednak w ramach potrzeby możliwość przeprowadzenia emisji 29,9 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Odłożone w czasie inwestycji w Rumunii i Rosji mogłyby ruszyć w 2011 roku. Kwestia otwartą pozostaje na pewno sposób ich finansowania, w tym wypadku także konieczna mogłaby być nowa emisja (zarząd spółki stara się także o dofinansowanie kosztów budowy ze środków UE). Pod koniec 1Q 10 spółka uruchomiła produkcję w II etapie fabryki na Ukrainie. Obecne maksymalne moce produkcyjne grupy wynoszą mln mkw płytek oraz 6,5-6,6 mln szt ceramiki rocznie. W naszym modelu zakładamy obecnie uruchomienie I etapu fabryki płytek w Rumunii w roku 2012 (o mocach 6 mln mkw rocznie) oraz II etapu o podobnych mocach w 2015 roku. Uwzględniamy także budowę zakładu produkującego płytki w Rosji (5-6 mln mkw rocznie) do 2013 roku oraz budowę/akwizycję fabryki ceramiki sanitarnej w tym samym okresie (o mocach 1 mln szt). Docelowo zakładamy, że w latach Cersanit rozbuduje swoje moce produkcyjne do 84 mln mkw płytek ceramicznych 7,6 mln szt ceramiki. Przyjęto, że koszt budowy fabryki w przeliczeniu na moce 1 mln mkw płytek rocznie to 18 mln PLN oraz 50 mln PLN za 1 mln szt ceramiki. Roczne wykorzystanie mocy w ostatnich latach naszej prognozy przyjęliśmy na poziomie około 92% dla płytek ceramicznych i około 87% dla ceramiki sanitarnej. Otwarcie fabryki na Ukrainie oraz akwizycja w Rosji przełożyły się na słabe wykorzystanie moce w krajowych zakładach (cześć fabryk spółki pracuje na 70% możliwości), co stawia przed spółką konieczność zwiększenia sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej a także rozwój sprzedaży na Bałkanach (spółka jest słabo obecna w Bułgarii czy w b. Jugosławii). Krokiem w tym kierunku jest m.in. podpisanie pod koniec czerwca umowy z niemiecką spółką Meissen Keramik Vertriebs, na wyłączną dystrybucję płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i produktów około łazienkowych, na terytorium Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga, Austrii i Szwajcarii. Cersanit oczekuje przychodów ze sprzedaży na podstawie umowy na poziomie 350 mln EUR na przestrzeni 5 lat (obecnie sprzedaż na tych rynkach wynosi kilkadziesiąt mln PLN rocznie). W najbliższych miesiącach grupa planuje wprowadzić markę Opoczno na rynek ceramiki sanitarnej oraz innego wyposażenia łazienek (meble, kabiny). Brand ma pozycjonować się w segmencie premium. Długoterminowo zarząd Cersanitu zmierza do tego, by rozdzielić pozycjonowanie marek Cersanitu i Opoczna, ze względu na stosunkowo lepsze postrzeganie tej drugiej. Pierwszej marki nie będzie w segmencie premium, natomiast Opoczno nie będzie oferować produktów w segmencie podstawowym (entry). Skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji, mając na uwadze wyniki za 1Q 10 (niższa od oczekiwań rentowność) oraz słabą koniunkturę na polskim rynku materiałów budowlanych. Spodziewamy się osiągnięcia w 2010 roku przychodów na poziomie 1,50 mld PLN, zysku operacyjnego w wysokości 179,7 mln PLN oraz zysku netto w kwocie 97,8 mln PLN (przyjmujemy zerowe saldo z tytułu różnic kursowych; zysk z tego tytułu z 1Q 10 zostanie z nawiązką oddany w 2Q 10; w 1H 10 szacujemy, że saldo wyniesie -29,8 mln PLN ze względu na osłabienie PLN w 2Q 10). Tym samym zrewidowaliśmy nasze poprzednie prognozy o -4,2% na poziomie przychodów oraz -25,8% na poziomie EBIT oraz -28,1% na poziomie netto. Skorygowane prognozy wyników na 2010 i 2011 rok [mln PLN]* zmiana Prognoza odchylenie wykonanie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie BDM Przychody 1 422, ,2-0,5% 1 566, ,8-4,2% 1 755, ,2-4,9% Zysk brutto ze sprzedaży 579,0 568,6-1,8% 677,7 603,2-11,0% 794,7 693,4-12,7% EBITDA 295,3 284,7-3,6% 370,2 286,6-22,6% 443,5 347,5-21,6% EBIT 178,4 168,1-5,8% 242,1 179,7-25,8% 312,8 229,9-26,5% Zysk (strata) netto -18,5-8,1-56,0% 136,0 97,8-28,1% 192,9 142,4-26,2% zmiana Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,7% 40,2% 43,2% 40,2% 45,3% 41,5% Marża EBITDA 20,8% 20,1% 23,6% 19,1% 25,3% 20,8% Marża EBIT 12,5% 11,9% 15,4% 12,0% 17,8% 13,8% Marża zysku netto -1,3% -0,6% 8,7% 6,5% 11,0% 8,5%, *względem rekomendacji z 18 grudnia

11 Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach Przychody [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Płytki (z dekoracjami) 1030,2 901,8 982,8 1093,7 1206,9 1346,4 1443,5 1512,1 1581,7 1631,2 1665,8 1701,0 Ceramika sanitarna 303,5 341,6 347,2 389,5 412,4 470,5 530,2 553,9 577,3 595,0 607,3 619,7 Pozostała sprzedaż 183,6 171,8 171,8 187,0 198,3 217,4 233,6 241,7 249,7 255,5 259,5 263,6 Razem 1517,3 1415,2 1501,8 1670,2 1817,6 2034,2 2207,3 2307,8 2408,7 2481,7 2532,5 2584,3 Udział P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Płytki (z dekoracjami) 68% 64% 65% 65% 66% 66% 65% 66% 66% 66% 66% 66% Ceramika sanitarna 20% 24% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% Pozostała sprzedaż 12% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zmiana r/r P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Płytki (z dekoracjami) 5% -12% 9% 11% 10% 12% 7% 5% 5% 3% 2% 2% Ceramika sanitarna 1% 13% 2% 12% 6% 14% 13% 4% 4% 3% 2% 2% Pozostała sprzedaż 8% -6% 0% 9% 6% 10% 7% 3% 3% 2% 2% 2% Razem 4% -7% 6% 11% 9% 12% 9% 5% 4% 3% 2% 2% Prognozowany poziom wybranych wskaźników rentowności Cersanitu 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% marŝa brutto ze sprzedaŝy marŝa EBITDA marŝa EBIT Prognozowany poziom wybranych danych finansowych Cersanitu [mln PLN] % 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% EBIT EBITDA zysk netto przychody zmiana r/r 11

12 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 1614,8 1570,7 1504,3 1512,4 1583,6 1586,2 1623,9 1609,5 1580,7 1568,8 1567,4 1567,6 Wartości niematerialne i prawne 396,6 383,1 384,9 386,7 388,4 390,2 391,9 393,4 394,8 396,1 397,2 398,2 Rzeczowe aktywa trwałe 1205,4 1165,4 1097,2 1103,5 1172,9 1173,8 1209,8 1193,9 1163,6 1150,5 1147,9 1147,1 Aktywa obrotowe 1658,2 1054,7 1162,5 1234,4 1263,5 1446,8 1634,4 1888,1 2019,9 2103,9 2050,4 2033,6 Zapasy 413,7 397,7 383,8 417,6 454,4 508,6 551,8 576,9 602,2 620,4 633,1 646,1 Należności krótkoterminowe 525,8 546,5 563,2 589,2 605,9 649,8 705,1 737,2 769,4 792,8 809,0 825,5 Inwestycje krótkoterminowe 718,7 110,5 215,5 227,7 203,3 288,4 377,4 573,9 648,3 690,7 608,3 562,0 Aktywa razem 3272,9 2625,4 2666,8 2746,9 2847,1 3033,0 3258,3 3497,6 3600,6 3672,7 3617,8 3601,2 Kapitał (fundusz) własny 1036,5 1066,2 1163,9 1306,3 1493,6 1751,1 2057,8 2394,8 2595,2 2801,1 2931,4 3023,2 Kapitał (fundusz) podstawowy 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 Kapitał (fundusz) zapasowy 1106,8 1113,8 1105,7 1203,4 1345,8 1533,1 1790,6 2097,3 2265,8 2450,3 2567,4 2648,1 Zysk (strata) netto 7,7-8,1 97,8 142,4 187,3 257,6 306,7 336,9 368,9 390,3 403,6 414,7 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2234,1 1559,2 1502,9 1440,5 1353,5 1281,8 1200,4 1102,8 1005,4 871,6 686,4 577,9 Rezerwy na zobowiązania 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Zobowiązania długoterminowe 1173,2 947,2 947,2 947,2 827,3 707,3 587,3 467,3 347,3 197,3 0,7 0,7 - w tym dług oprocentowany 1172,1 946,5 946,5 946,5 826,6 706,6 586,6 466,6 346,6 196,6 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 1060,7 611,2 554,9 492,5 525,4 573,7 612,3 634,7 657,3 673,5 684,9 576,4 - w tym dług oprocentowany 690,1 269,9 219,9 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 Pasywa razem 3272,9 2625,4 2666,8 2746,9 2847,1 3033,0 3258,3 3497,6 3600,6 3672,7 3617,8 3601,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 1517,3 1415,2 1501,8 1670,2 1817,6 2034,2 2207,3 2307,8 2408,7 2481,7 2532,5 2584,3 Koszty produktów, tow. i materiałów 872,8 846,6 898,6 976,8 1037,4 1117,1 1193,2 1239,5 1282,7 1317,6 1346,2 1376,4 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 644,6 568,6 603,2 693,4 780,1 917,2 1014,1 1068,3 1126,0 1164,1 1186,3 1207,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 417,5 395,0 416,0 456,0 492,6 548,2 591,6 617,3 644,3 663,9 677,5 691,3 Zysk (strata) na sprzedaży 227,1 173,6 187,2 237,4 287,6 369,0 422,5 450,9 481,7 500,3 508,8 516,6 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 6,8-5,5-7,5-7,5-7,3-8,1-8,8-9,2-9,6-9,9-10,1-10,3 EBITDA 339,7 284,7 286,6 347,5 400,4 484,3 539,8 569,3 597,2 613,9 622,7 631,6 EBIT 233,9 168,1 179,7 229,9 280,3 360,8 413,7 441,7 472,0 490,4 498,7 506,2 Saldo pozostałej działalności finansowej -204,6-151,6-59,0-54,1-49,1-42,8-35,1-25,7-16,6-8,5-0,5 5,7 Zysk (strata) brutto 29,6-8,1 120,7 175,8 231,2 318,0 378,6 416,0 455,5 481,8 498,2 512,0 Zysk (strata) netto 7,7-8,1 97,8 142,4 187,3 257,6 306,7 336,9 368,9 390,3 403,6 414,7 CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 99,1 157,9 251,5 288,6 332,2 370,0 403,5 450,8 470,9 492,1 505,4 511,3 Przepływy z działalności inwestycyjnej -318,7-118,2-36,9-120,7-186,4-120,5-156,2-102,0-81,8-95,7-107,1-111,7 Przepływy z działalności finansowej 515,6-654,9-109,6-155,7-170,2-164,3-158,3-152,3-314,8-354,1-480,7-445,9 Przepływy pieniężne netto 295,9-615,2 105,0 12,2-24,4 85,2 89,0 196,5 74,3 42,4-82,4-46,3 Środki pieniężne na początek okresu 388,9 716,8 106,3 211,3 223,4 199,0 284,2 373,2 569,7 644,0 686,4 604,0 Środki pieniężne na koniec okresu 716,8 106,3 211,3 223,4 199,0 284,2 373,2 569,7 644,0 686,4 604,0 557,7 12

13 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -6,7% 6,1% 11,2% 8,8% 11,9% 8,5% 4,6% 4,4% 3,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r -16,2% 0,6% 21,3% 15,2% 21,0% 11,5% 5,5% 4,9% 2,8% 1,4% 1,4% EBIT zmiana r/r -28,1% 6,9% 28,0% 21,9% 28,7% 14,7% 6,8% 6,9% 3,9% 1,7% 1,5% Zysk netto zmiana r/r ,6% 31,5% 37,5% 19,1% 9,9% 9,5% 5,8% 3,4% 2,8% Marża brutto na sprzedaży 40,2% 40,2% 41,5% 42,9% 45,1% 45,9% 46,3% 46,7% 46,9% 46,8% 46,7% Marża EBITDA 20,1% 19,1% 20,8% 22,0% 23,8% 24,5% 24,7% 24,8% 24,7% 24,6% 24,4% Marża EBIT 11,9% 12,0% 13,8% 15,4% 17,7% 18,7% 19,1% 19,6% 19,8% 19,7% 19,6% Marża brutto -0,6% 8,0% 10,5% 12,7% 15,6% 17,2% 18,0% 18,9% 19,4% 19,7% 19,8% Marża netto -0,6% 6,5% 8,5% 10,3% 12,7% 13,9% 14,6% 15,3% 15,7% 15,9% 16,0% COGS / przychody 59,8% 59,8% 58,5% 57,1% 54,9% 54,1% 53,7% 53,3% 53,1% 53,2% 53,3% SG&A / przychody 27,9% 27,7% 27,3% 27,1% 27,0% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% SG&A / COGS 46,7% 46,3% 46,7% 47,5% 49,1% 49,6% 49,8% 50,2% 50,4% 50,3% 50,2% ROE -0,8% 8,4% 10,9% 12,5% 14,7% 14,9% 14,1% 14,2% 13,9% 13,8% 13,7% ROA 4,9% 0,2% -0,3% 3,7% 5,2% 6,6% 8,5% 9,4% 9,6% 10,2% 10,6% Dług 1216,4 1166,4 1066,5 946,6 826,6 706,6 586,6 466,6 316,6 120,0 0,0 D /(D+E) 46,3% 43,7% 38,8% 33,2% 27,3% 21,7% 16,8% 13,0% 8,6% 3,3% 0,0% D / E 86,3% 77,7% 63,5% 49,8% 37,5% 27,7% 20,2% 14,9% 9,4% 3,4% 0,0% Odsetki / EBIT -90,2% -32,8% -23,5% -17,5% -11,9% -8,5% -5,8% -3,5% -1,7% -0,1% 1,1% Dług / kapitał własny 114,1% 100,2% 81,6% 63,4% 47,2% 34,3% 24,5% 18,0% 11,3% 4,1% 0,0% Dług netto 1110,2 955,2 843,1 747,6 542,4 333,5 16,9-177,4-369,8-484,0-557,7 Dług netto / kapitał własny 104,1% 82,1% 64,5% 50,1% 31,0% 16,2% 0,7% -6,8% -13,2% -16,5% -18,4% Dług netto / EBITDA 389,9% 333,3% 242,6% 186,7% 112,0% 61,8% 3,0% -29,7% -60,2% -77,7% -88,3% Dług netto / EBIT 660,4% 531,6% 366,7% 266,7% 150,3% 80,6% 3,8% -37,6% -75,4% -97,1% -110,2% EV 3069,1 2914,2 2802,1 2706,6 2501,4 2292,5 1975,9 1781,6 1589,2 1475,0 1401,3 Dług / EV 39,6% 40,0% 38,1% 35,0% 33,0% 30,8% 29,7% 26,2% 19,9% 8,1% 0,0% CAPEX / Przychody 9,7% 2,7% 7,5% 10,5% 6,2% 7,4% 4,9% 4,0% 4,5% 4,8% 4,9% CAPEX / Amortyzacja 118,1% 37,9% 106,9% 159,2% 102,1% 129,9% 88,7% 77,0% 90,4% 98,8% 100,2% Amortyzacja / Przychody 8,2% 7,1% 7,0% 6,6% 6,1% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% Zmiana KO / Przychody 2,3% 0,7% 1,4% 1,2% 2,6% 2,8% 1,6% 1,5% 1,0% 0,7% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów -31,7% 11,5% 14,2% 15,0% 24,0% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% 35,6% Wskaźniki rynkowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 P/E* - 20,0 13,8 10,5 7,6 6,4 5,8 5,3 5,0 4,9 4,7 P/BV* 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 P/CE* 6,9 6,8 5,6 4,9 4,0 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 EV/EBITDA* 10,8 10,2 8,1 6,8 5,2 4,2 3,5 3,0 2,6 2,4 2,2 EV/EBIT* 18,3 16,2 12,2 9,7 6,9 5,5 4,5 3,8 3,2 3,0 2,8 EV/S* 2,2 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 BVPS 7,4 8,1 9,1 10,4 12,1 14,3 16,6 18,0 19,4 20,3 21,0 EPS -0,1 0,7 1,0 1,3 1,8 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 CEPS 2,0 2,0 2,4 2,8 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,3 4,4 FCFPS 0,6 1,4 1,1 0,9 1,6 1,6 2,3 2,6 2,7 2,7 2,7 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 1,9 2,2 2,3 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 70,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 13,58 PLN 13

14 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) chemia, surowce Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 12,9 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 13,58 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 10 Kupuj 0 0% Akumuluj 1 100% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 14

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 45,1 PLN (w tym dywidenda 1,40 PLN) 14 MAJ 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki (KUPUJ z 27 października 2009 z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ)

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) SPRZEDAJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) 13 MARCA 2009 Wyniki za 4Q 08 potwierdziły nasze obawy dotyczące negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego i dużej ekspozycji na rynki wschodnie

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 39,8 PLN (w tym 1,70 PLN DIV/akcję) 26 MAJ 2011 Obniżamy prognozę wyników na 2011 rok (przede wszystkim niższa marża brutto ze sprzedaży) i korygujemy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo