P 2013P 2014P 2015P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2013P 2014P 2015P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły się do istotnej przeceny notowań akcji spółki. Po skorygowaniu naszych założeń oczekujemy obecnie, że w 1Q 12 EBIT=4,1 mln PLN (-85% r/r), strata netto=25,3 mln PLN, a w przypadku wyników za cały 2012 rok spodziewamy się odpowiednio 195,1 mln PLN EBIT (+14,2% r/r) oraz 94,1 mln PLN zysku netto (-26,9% r/r). W naszej ocenie w krótkim terminie komunikaty Kopexu będą negatywnie wpłynąć na postrzeganie spółki oraz ograniczą sentyment inwestycyjny do walorów producenta maszyn. Zwracamy również uwagę na dwa kolejne istotne aspekty: i) ryzyko przegrania pozostałych dwóch sporów sądowych z Famurem, których rozstrzygnięcia oczekujemy w najbliższych trzech kwartałach (brak zawiązanych rezerw) oraz ii) ryzyka w postaci wysokiej wartości firmy jednostek podporządkowanych w bilansie (1,25 mld PLN). Biorąc pod uwagę powyższe czynniki decydujemy się zmienić nasze poprzednie zalecenie AKUMULUJ na TRZYMAJ obniżając jednocześnie cenę docelową do poziomu 20,5 PLN/akcję. Kopex poinformował rynek, że wyniki 1Q 12 mogą okazać się gorsze od oczekiwań z powodu strat australijskiej spółki Kopex Waratah oraz słabszej postawy spółek serbskich. Na stratę w spółce Kopex Waratah zlokalizowanej w Australii złoży się: zmiana terminu fakturowania przychodów ze sprzedaży i remontów kilku sztuk waracarów oraz wyższe koszty sprzedaży związane z wpłynięciem do spółki opóźnionych faktur za usługi transportowe i usługi demontażu z 2011 roku (3 mln AUD). W przypadku spółek serbskich czynnikami strat mają być: pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Serbii skutkujące znacznym osłabieniem dinara, a także niekorzystne warunki atmosferyczne w styczniu i lutym 2012 r., powoduje przestoje w wielu gałęziach przemysłu (3 mln PLN). Łącznie wynik netto grupy ulegnie obniżeniu o ok. 13 mln PLN. Dodatkowo spółka przekazała informację o przegranej sprawie sądowej z Famurem toczącej się od listopada 2009 roku. Spór dotyczy niedoszłej współpracy obojga firm w Chinach; Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz Famuru kwotę 40,3 mln PLN + koszty sądowe (107,2 tys. PLN) + odsetki ustawowe (12,9 mln PLN, szacunek BDM), co łącznie daje kwotę około 53,2 mln PLN. Kopex zapowiedział zawiązanie rezerwy na niekorzystną decyzje sądu w 1Q 12. Podane przez spółkę informacje (poza informacjami o problemach w Serbii) są dla nas zaskoczeniem. Nie oczekiwaliśmy strat w Kopex Waratah, szczególnie w sytuacji zwiększonych zamówień na główny produkt spółki oraz silny eksport wozów do Afryki. W tym kontekście trudno jednoznacznie ocenić deklaracje o przesunięciu w terminie płatności oraz braku stosowania MSR. W naszych szacunkach wyników spółki na 1Q 12 oraz 2012 uwzględnialiśmy jednak stratę spółek serbskich i w dalszych ciągu sądzimy, że Kopex powinien dążyć do sprzedaży majątku w Serbii. Zwracamy uwagę, że rozstrzygniecie sądu dotyczy jednej z trzech spraw, w których spółka znajduje się w sporze sądowym z Famurem. Pozostałe dotyczą: i) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 51,88 mln PLN ze stycznia 2010 (pokrycie strat w transakcjach walutowych), ii) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 22,207 mln PLN ze stycznia 2010 (roszczenie o utracone korzyści). W naszej ocenie możliwość dalszych niekorzystnych wyroków w powyższych sprawach stanowi obecnie istotny czynnik ryzyka. Na bazie przekazanych przez spółkę informacji zdecydowaliśmy się obniżyć nasze prognozy wyników Kopexu na 1Q 12 oraz na cały 2012 rok. Dodatkowo bardziej konserwatywnie podeszliśmy do naszych założeń na kolejne lata naszej prognozy w stosunku do wyników Kopex Waratah, spółek Serbskich oraz rentowności Kopex Tagao. Wycena DCF [PLN] 21,5 Wycena porównawcza [PLN] 19,5 Wycena końcowa [PLN] 20,5 Potencjał do wzrostu / spadku 5,5% Koszt kapitału 10,5% Cena rynkowa [PLN] 19,4 Kapitalizacja [mln PLN] 1437 Ilość akcji [mln szt.] 74,1 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 26,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN 17,5 Stopa zwrotu za 3 mc -18,8% Stopa zwrotu za 6 mc 7,9% Stopa zwrotu za 9 mc 4,8% Struktura akcjonariatu: Krzysztof Jędrzejewski 59,1% Aviva OFE 5,1% ING OFE 5,9% Pozostali 29,5% Razem 100,0% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Kopex WIG znormalizowany P 2013P 2014P 2015P Przychody* [mln PLN] 1547,0 1770,1 2012,1 2187,2 2333,3 2447,8 EBITDA* [mln PLN] 167,5 273,4 299,9 370,3 373,5 386,9 EBIT* [mln PLN] 81,2 170,8 195,1 265,2 268,3 280,9 Zysk netto* [mln PLN] 23,3 128,7 94,1 173,1 176,6 187,7 P/BV 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 P/E 61,6 11,2 15,3 8,3 8,1 7,7 EV/EBITDA 10,9 7,5 6,9 5,4 5,3 5,0 EV/EBIT 22,4 12,0 10,5 7,5 7,4 6, cze 09 sie 09 paź 09 gru 09 lut 10 kwi 10 cze 10 sie 10 paź 10 gru 10 lut 11 kwi 11 cze 11 sie 11 paź 11 gru 11 lut 12 kwi 12 *Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią, Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 3 WYCENA I PODSUMOWANIE... 4 WYCENA DCF... 5 WYCENA PORÓWNAWCZA... 8 PROGNOZA WYNIKÓW NA 1Q 12 I DANE FINANSOWE

3 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Sprawy sądowe z Famurem. Ostatnie rozstrzygniecie sądu dotyczy jednej z trzech spraw, w których spółka znajduje się w sporze sądowym z Famurem. Pozostałe dotyczą: i) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 51,876 mln PLN ze stycznia 2010 (pokrycie strat w transakcjach walutowych), ii) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 22,207 mln PLN ze stycznia 2010 (roszczenie o utracone korzyści). W naszej ocenie możliwość dalszych niekorzystnych wyroków w powyższych sprawach stanowi obecnie istotny czynnik ryzyka w ocenie spółki. Kopex nie posiada bowiem zawiązanych rezerw na powyższe kwoty; Wartość firmy jednostek podporządkowanych. Obecna wartość firmy jednostek podporządkowanych w bilansie Kopexu jest równa 1,25 mld PLN, z czego 1,0 mld PLN przypada na wycenę Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych. W naszej ocenie wycena ZZM jest istotnie wysoka i w tym kontekście wyróżniamy obecnie znaczne ryzyko dokonania przez spółkę odpisu aktualizującego wartości ZZM po przeprowadzeniu testu na utratę wartości firmy jednostek podporządkowanych w pierwszym kwartale 2013 roku; Znaczne uzależnienie wartości przychodów od koniunktury w branży górniczej węgla. W przypadku drugiej fali kryzysu finansowego światowe rynki surowcowe mogę zostać poddane mocnej przecenie, a tym samym istotnie ograniczyć skalę potencjalnych inwestycji górniczych; Spowolnienie gospodarcze na świecie; Płynność kopalń. W przypadku ograniczenia inwestycji koniunktury na rynku węgla może nastąpić wydłużenie cyklu rotacji należności Kopexu; Umacnianie się pozycji firm konkurencyjnych polskich i zagranicznych. Kopex konkuruje z największymi potentatami na rynku amerykańskimi spółkami Joy i Caterpillar, które mają silną pozycję na najbardziej lukratywnych rynkach świata w Australii, USA, Indonezji, Chinach i Ameryce Południowej. W przypadku przegrzania koniunktury w wymienionych rejonach może nasilić się konkurencja ze strony amerykańskich producentów na tradycyjnych rynkach Kopexu - w Polsce, na Bałkanach, Ameryce Łacińskiej, a obecnie także w RPA; Brak dotacji dla polskiego górnictwa. Nowa propozycja unijnej dyrektywy zakłada pomoc państwa dla kopalń do 2014 roku tylko dla podmiotów, które będą podlegać likwidacji. Nowe prawo zakłada zniesienie dofinansowania do inwestycji początkowych i prowadzonych przez kopalnie; Prywatyzacja polskiego górnictwa. Po upublicznieniu akcji JSW w najbliższych latach pozostali producenci węgla (KHW, KW) mogą zadebiutować na giełdzie. Nowi właściciele będą prawdopodobnie starać się poprawić efektywność zarządzania majątkiem spółek, co może doprowadzić do rosnącej presji na oferowane przez Kopex marże. 3

4 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Kopexu, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 19,5 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 21,5 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 20,5 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 21,5 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 19,5 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 20,5 Źródło: BDM S.A Po komunikatach spółki skorygowaliśmy nasze szacunki dla spółek w Serbii. Wcześniej szacowaliśmy stratę EBIT spółek w Serbii w 2012 roku na poziomie -16,3 mln PLN; obecnie korygujemy naszą prognozę do poziomu -25,0 mln PLN EBIT. Dodatkowo w wynikach 1Q 12 zrewidowaliśmy salda z pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej. W pozostałych kosztach operacyjnych Kopex zaksięguje bowiem 40,3 mln PLN rezerwy na zasądzone odszkodowanie dla Famuru, a w kosztach finansowych ustawowe odsetki od tej kwoty na przestrzeni dat: 13 listopad 2009 i 26 kwiecień Szacujemy kwotę 12,9 mln PLN. Dodatkowo skorygowaliśmy nasze szacunki dotyczące salda różnić kursowych z poziomu -10 mln PLN do poziomu -15,0 mln PLN. Łącznie szacujemy, że saldo z działalności finansowej w 1Q 12 ukształtuje się na poziomie -33,7 mln PLN. Podsumowując, po rewizji naszych prognoz oczekujemy, że w 1Q 12 Kopex osiągnie zysk operacyjny w wysokości 4,1 mln PLN, co będzie oznaczać spadek o 91,1%r/r. Biorąc pod uwagę saldo z pozostałej działalności finansowej oraz skorygowany zysk Kopex Tagao oczekujemy, że strata netto jednostki dominującej ukształtuje się na poziomie -25,3 mln PLN. Prognoza BDM na 1Q 12* [mln PLN] Stara Nowa 1Q'11** 1Q'12 1Q'12 zmiana r/r Przychody 381,7 439,9 417,9 9,5% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88,3 115,4 96,7 9,5% EBIT 46,1 60,5 4,1-91,1% EBITDA 69,7 86,4 30,3-56,5% Zysk (strata) netto 22,8 41,3-25,3-211,0% marża brutto na sprzedaży 23,1% 26,2% 23,1% marża EBIT 12,1% 13,8% 1,0% marża EBITDA 18,3% 19,6% 7,3% marża netto 6,0% 9,4% -6,1% Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu handlu energią, **wyniki oczyszczone z Shandong Tagao, szacunki DM BDM Zmieniamy nasze poprzednie zalecenie z AKUMULUJ na TRZYMAJ obniżając jednocześnie cenę docelową do poziomu 20,5 PLN/akcję. 4

5 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,50%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Z wyceny na poziomie skonsolidowanym oraz w prezentowanych danych historycznych wyłączyliśmy przychody i wyniki segmentu obrotu energią. Kopex w najbliższych latach zamierza systematycznie wychodzić z tego segmentu ze względu na niską wartość dodaną, jaką generuje. Konserwatywnie wyceniliśmy segment obrotu energią na 0 PLN. Główne zmiany w modelu: Na bazie przekazanych przez spółkę informacji zdecydowaliśmy się obniżyć nasze prognozy wyników Kopexu na 1Q 12 oraz na cały 2012 rok. Dodatkowo bardziej konserwatywnie podeszliśmy do naszych założeń na kolejne lata naszej prognozy w stosunku do wyników Kopex Waratah, spółek Serbskich oraz rentowności Kopex Tagao; W wynikach 1Q 12 skorygowaliśmy salda z pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej. W pozostałych kosztach operacyjnych Kopex zaksięguje bowiem 40,3 mln PLN rezerwy na zasądzone odszkodowanie dla Famuru (konserwatywnie uważamy, że Kopex przegra apelacje i nastąpi wypływ gotówki ze spółki), a w kosztach finansowych ustawowe odsetki od tej kwoty na przestrzeni dat: 13 listopad 2009 i 26 kwiecień Szacujemy kwotę 12,9 mln PLN. Dodatkowo zrewidowaliśmy nasze szacunki dotyczące salda różnić kursowych z poziomu -10 mln PLN do poziomu -15,0 mln PLN. Łącznie szacujemy, że saldo z działalności finansowej w 1Q 12 ukształtuje się na poziomie -33,7 mln PLN. Po skorygowaniu naszych prognoz oczekujemy, że w 1Q 12 Kopex osiągnie zysk operacyjny w wysokości 4,1 mln PLN, co będzie oznaczać spadek o 91,1%r/r. Biorąc pod uwagę saldo z pozostałej działalności finansowej oraz skorygowany zysk Kopex Tagao oczekujemy, że strata netto jednostki dominującej ukształtuje się na poziomie -25,3 mln PLN; W przypadku Kopex Waratah konserwatywnie obniżyliśmy szacunki naszych przychodów na rok 2012 oraz kolejne lata naszej prognozy o 20% (spółka uzyskuje przychody w granicach 100 mln PLN przy rentowności EBIT 6-10%). Skorygowaliśmy także nasze estymacje dla spółek w Serbii. Wcześniej szacowaliśmy stratę EBIT spółek w Serbii w 2012 roku na poziomie -16,3 mln PLN; obecnie korygujemy naszą prognozę do poziomu -25,0 mln PLN EBIT. Kopex Tagao od 4Q 11 jest konsolidowane metodą praw własności i Kopex uwzględnia obecnie 50% zysku netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki. Zdecydowaliśmy się obniżyć nasze szacunki całorocznego zysku netto w 2012 roku do poziomu 20 mln PLN wobec 42 mln PLN wcześniej na skutek spodziewanej przez nas słabszej rentowności sprzedawanych kombajnów na rynku chińskim. Konserwatywnie utrzymaliśmy także podobny poziom zysku netto w kolejnych latach naszej prognozy; Mimo częściowej rewizji naszych prognoz, podtrzymujemy tezę, że Kopex poprawi w 2012 roku rentowność operacyjną ze względu na znacznie lepsze wyniki Tagoru (przez 1-3Q 11 spółka notowała stratę), szacowaną przez nas poprawę marż w segmencie usług górniczych (powrót do prac przy szybie Bzie-1;) oraz realizację wyżej marżowych kontraktów eksportowych (Rosja, Argentyna, Bośnia i Harcegowina; Skorygowaliśmy poziom długu netto vs. poprzednia wycena o różnicę w stanie gotówki pomiędzy raportem spółki za 4Q 11 a sprawozdaniem finansowym za 2011 rok; Kopex finansuje swoim kapitałem obrotowym zakupy maszyn i urządzeń przez śląskich producentów węgla. Mimo poprawy struktury kapitału obrotowego kopalń (we wrześniu 11 zapasy węgla spadły o 62% r/r) oraz planowanych na najbliższe lata debiutów na GPW śląskich producentów węgla nie zakładamy skrócenia cyklu rotacji należności Kopexu; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2%. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 1 592,5 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 21,5 PLN. 5

6 Model DCF (wycena nie obejmuje segmentu obrotu energią) Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 2012,1 2187,2 2333,3 2447,8 2538,0 2588,8 2640,5 2693,3 2747,2 2802,2 EBIT [mln PLN] 195,1 265,2 268,3 280,9 290,9 296,3 301,9 307,5 313,2 319,1 Stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% Podatek od EBIT [mln PLN] 37,1 50,4 51,0 53,4 55,3 56,3 57,4 58,4 59,5 60,6 NOPLAT [mln PLN] 158,0 214,8 217,3 227,6 235,6 240,0 244,5 249,1 253,7 258,5 Amortyzacja [mln PLN] 104,8 105,1 105,2 105,9 107,3 108,7 110,1 112,2 114,9 116,5 CAPEX [mln PLN] -138,8-135,6-123,6-110,1-109,1-111,3-113,5-114,4-115,3-117,6 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -84,4-77,9-65,0-50,9-40,1-22,6-23,0-23,5-24,0-24,4 FCF [mln PLN] 39,6 106,4 133,8 172,4 193,7 214,9 218,1 223,4 229,3 232,9 DFCF 37,2 91,4 104,8 123,1 126,1 127,3 117,6 109,4 102,0 93,9 Suma DFCF [mln PLN] 1032,8 Wartość rezydualna [mln PLN] 2891,9 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1166,4 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 2% Wartość firmy EV [mln PLN] 2199,2 Dług netto [mln PLN] 606,7 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 1592,5 Ilość akcji [tys.] 74056,5 Wartość kapitału na akcję [PLN] 21,5 Przychody zmiana r/r 13,7% 8,7% 6,7% 4,9% 3,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 14,2% 35,9% 1,2% 4,7% 3,5% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% FCF zmiana r/r -131,3% 169,0% 25,8% 28,8% 12,3% 10,9% 1,5% 2,4% 2,6% 1,6% Marża EBITDA 14,9% 16,9% 16,0% 15,8% 15,7% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,5% Marża EBIT 9,7% 12,1% 11,5% 11,5% 11,5% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% Marża NOPLAT 7,9% 9,8% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% CAPEX / Przychody 6,9% 6,2% 5,3% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% CAPEX / Amortyzacja 132,5% 129,0% 117,5% 104,0% 101,7% 102,4% 103,1% 102,0% 100,4% 101,0% Zmiana KO / Przychody 4,2% 3,6% 2,8% 2,1% 1,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Zmiana KO / Zmiana przychodów 34,9% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% Źródło: BDM S.A Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Udział kapitału własnego 81,3% 82,2% 82,8% 83,3% 83,8% 86,0% 88,3% 90,5% 92,7% 94,9% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Udział kapitału obcego 18,7% 17,8% 17,2% 16,7% 16,2% 14,0% 11,7% 9,5% 7,3% 5,1% WACC 9,6% 9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,9% 10,0% 10,1% 10,3% Źródło: BDM S.A 6

7 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 18,3 19,5 21,0 22,8 25,1 28,0 31,9 37,5 46,1 0,8 17,2 18,3 19,6 21,2 23,1 25,6 28,9 33,5 40,2 Beta 0,9 16,2 17,1 18,3 19,7 21,4 23,5 26,3 30,1 35,5 1,0 15,2 16,1 17,1 18,3 19,8 21,5 24,0 27,2 31,6 1,1 14,3 15,1 16,0 17,1 18,4 20,0 22,1 24,7 28,3 1,2 13,5 14,2 15,0 16,0 17,1 18,5 20,3 22,6 25,6 Źródło: BDM S.A 1,3 12,7 13,3 14,1 14,9 16,0 17,2 18,8 20,7 23,3 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3,0% 33,8 32,3 31,0 29,9 28,8 27,8 26,9 26,1 25,3 4,0% 28,9 27,4 26,2 25,0 24,0 23,1 22,2 21,5 20,7 premia za ryzyko 5,0% 24,9 23,5 22,3 21,5 20,3 19,5 18,7 18,0 17,4 6,0% 21,7 20,4 19,3 18,3 17,4 16,6 15,9 15,3 14,8 7,0% 18,9 17,8 16,7 15,8 15,0 14,3 13,7 13,2 12,7 8,0% 16,6 15,5 14,6 13,8 13,1 12,4 11,9 11,4 10,9 9,0% 14,7 13,6 12,8 12,0 11,4 10,8 10,3 9,9 9,5 Źródło: BDM S.A Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 19,6 20,9 22,6 24,6 27,3 30,7 35,5 42,5 53,7 4,0% 17,2 18,3 19,6 21,2 23,1 25,6 28,9 33,5 40,2 premia za ryzyko 5,0% 15,2 16,1 17,1 18,3 19,8 21,5 24,0 27,2 31,6 6,0% 13,5 14,2 15,0 16,0 17,1 18,5 20,3 22,6 25,6 7,0% 12,0 12,6 13,2 14,0 14,9 16,0 17,4 19,1 21,2 8,0% 10,7 11,1 11,7 12,3 13,1 13,9 15,0 16,3 17,9 9,0% 9,5 9,9 10,4 10,9 11,5 12,2 13,0 14,0 15,2 Źródło: BDM S.A 7

8 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek. Dla lat przypisaliśmy wagi równe 50%, a dla roku %. Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E, oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Do uzyskanej wyceny zdecydowaliśmy się zastosować 10% dyskonto ze względu na relatywnie niską kapitalizację Kopexu względem porównywanych spółek (co może ograniczać atrakcyjność inwestycyjną) oraz mniej zdywersyfikowany portfel przychodów, który powoduje, że wyniki Kopexu cechują się większą zmiennością. Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 1,440 mld PLN, czyli 19,5 PLN/akcję. Obok największych spółek z branży amerykańskich potentatów Joy oraz Caterpillar zdecydowaliśmy się umieścić w naszej wycenie spółki: Sandvik, Atlas Copco, oraz największego w Polsce konkurenta spółkę Famur. Sandvik zajmuje się produkcją narzędzi górniczych oraz dostarczaniem rusztowań i konstrukcji związanych z inwestycjami i modernizacją kopalni. Atlas Copco specjalizuje się w dostarczaniu maszyn wytwarzających sprężone powietrze oraz maszyn budowlanych i górniczych. Caterpillar to największa spółka na świecie, która zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń. W ofercie znajdują się m.in. koparki, ładowarki, wozy odstawcze, dostawcze skierowane dla górnictwa odkrywkowego. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA P 2013P P 2013P Joy 13,9 11,0 10,2 9,9 7,4 6,4 Sandvik 22,7 13,8 12,0 7,7 7,0 6,1 Atlas Copco 16,1 15,3 14,3 10,9 9,8 9,0 Caterpillar 13,0 10,8 8,5 8,9 6,1 4,8 Famur 14,4 12,8 11,5 7,2 6,3 5,9 Mediana 14,4 12,8 11,5 8,9 7,0 6,1 Kopex 11,2 15,3 8,3 7,5 6,9 5,4 Premia/dyskonto do spółki -22,2% 19,6% -27,9% -15,6% -2,7% -12,3% Wycena wg wskaźnika 24,9 16,2 26,9 24,5 20,2 23,2 Waga roku 0% 50% 50% 0% 50% 50% Wycena wg wskaźników 21,6 21,7 Waga wskaźnika 50% 50% Premia / dyskonto -10,0% Wycena spółki [mln PLN] 1440,5 Wycena 1 akcji [PLN] 19,5 Źródło: BDM S.A., Bloomberg, Porównanie rentowności EBIT Kopex Famur Caterpillar Atlas Copco Sandvik Joy 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% Źródło: BDM S.A., Bloomberg 8

9 PROGNOZA WYNIKÓW NA 1Q 12 i 2012 Kopex poinformował rynek, że wyniki 1Q 12 mogą okazać się gorsze od oczekiwań z powodu strat australijskiej spółki Kopex Waratah oraz słabszej postawy spółek serbskich. Na stratę w spółce Kopex Waratah zlokalizowanej w Australii złoży się: przesunięcie w fakturowaniu przychodów ze sprzedaży i remontów kilku sztuk waracarów oraz wyższe koszty sprzedaży związane z wpłynięciem do spółki opóźnionych faktur za usługi transportowe i usługi demontażu z 2011 roku (3 mln AUD). W przypadku spółek serbskich czynnikami strat mają być: pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Serbii skutkujące znacznym osłabieniem dinara, a także złe warunki atmosferyczne w styczniu i lutym 2012 r., powodującymi przestoje w wielu gałęziach przemysłu (3 mln PLN). Łącznie wynik netto grupy ulegnie obniżeniu o ok. 13 mln PLN. Dodatkowo spółka przekazała informację o przegranej sprawie sądowej z Famurem toczącej się od listopada 2009 roku. Spór dotyczy niedoszłej współpracy obojga firm w Chinach; Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz Famuru kwotę 40,3 mln PLN + koszty sądowe (107,2 tys. PLN) + odsetki ustawowe (12,9 mln PLN, szacunek BDM), co łącznie daje kwotę około 53,2 mln PLN. Kopex zapowiedział zawiązanie rezerwy na niekorzystną decyzje sądu w 1Q 12. Podane przez spółkę informacje są dla nas częściowo zaskoczeniem. Nie oczekiwaliśmy strat w Kopex Waratah, szczególnie w sytuacji zwiększonych zamówień na główny produkt spółki oraz silny eksport wozów do Afryki. W tym kontekście trudno jednoznacznie ocenić deklaracje o przesunięciu w terminie płatności oraz braku stosowania MSR. W naszych szacunkach wyników spółki na 1Q 12 oraz 2012 uwzględnialiśmy jednak stratę spółek serbskich w wysokości odpowiednio -5,3 mln PLN EBIT oraz -16,3 mln PLN EBIT; obok wymienionych powyżej czynników ujemnej rentowności sądzimy, że negatywnie na wyniki Kopexu w tym segmencie oddziałują silne związki zawodowe w serbskich spółkach oraz słaby popyt na usługi spółek. W dalszych ciągu uważamy, że Kopex powinien dążyć do sprzedaży majątku w Serbii i wyjścia z tego rynku. Zwracamy uwagę, że rozstrzygniecie sądu dotyczy jednej z trzech spraw, w których spółka znajduje się w sporze sądowym z Famurem. Pozostałe dotyczą: i) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 51,876 mln PLN ze stycznia 2010 (pokrycie strat w transakcjach walutowych), ii) pozwu Fazosu przeciw Kopexowi na kwotę 22,207 mln PLN ze stycznia 2010 (roszczenie o utracone korzyści). W naszej ocenie możliwość dalszych niekorzystnych wyroków w powyższych sprawach stanowi obecnie istotny czynnik ryzyka w ocenie spółki. Kopex nie posiada bowiem zawiązanych rezerw na powyższe kwoty. Na bazie przekazanych przez spółkę informacji zdecydowaliśmy się obniżyć nasze prognozy wyników Kopexu na 1Q 12 oraz na cały 2012 rok. Dodatkowo bardziej konserwatywnie podeszliśmy do naszych założeń na kolejne lata naszej prognozy w stosunku do wyników Kopex Waratah, spółek Serbskich oraz rentowności Kopex Tagao (po zmianie konsolidacji wpływa na zysk netto). W wynikach 1Q 12 skorygowaliśmy salda z pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej. W pozostałych kosztach operacyjnych Kopex zaksięguje bowiem 40,3 mln PLN rezerwy na zasądzone odszkodowanie dla Famuru, a w kosztach finansowych ustawowe odsetki od tej kwoty na przestrzeni dat: 13 listopad 2009 i 26 kwiecień Szacujemy kwotę 12,9 mln PLN. Dodatkowo zrewidowaliśmy nasze szacunki dotyczące salda różnić kursowych z poziomu -10 mln PLN do poziomu -15,0 mln PLN. Łącznie szacujemy, że saldo z działalności finansowej w 1Q 12 ukształtuje się na poziomie -33,7 mln PLN. Podsumowując, po skorygowaniu naszych prognoz oczekujemy, że w 1Q 12 Kopex osiągnie zysk operacyjny w wysokości 4,1 mln PLN, co będzie oznaczać spadek o 91,1%r/r. Biorąc pod uwagę saldo z pozostałej działalności finansowej oraz skorygowany zysk Kopex Tagao oczekujemy, że strata netto jednostki dominującej ukształtuje się na poziomie -25,3 mln PLN. W przypadku Kopex Waratah konserwatywnie obniżyliśmy szacunki naszych przychodów na rok 2012 oraz kolejne lata naszej prognozy o 20% (spółka uzyskuje przychody w granicach 100 mln PLN przy rentowności EBIT 6-10%). Skorygowaliśmy także nasze estymacje dla spółek w Serbii. Wcześniej szacowaliśmy stratę EBIT spółek w Serbii w 2012 roku na poziomie -16,3 mln PLN; obecnie korygujemy naszą prognozę do poziomu -25,0 mln PLN EBIT. Kopex Tagao od 4Q 11 jest konsolidowane metodą praw własności i Kopex uwzględnia obecnie 50% zysku netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki. Zdecydowaliśmy się obniżyć nasze szacunki całorocznego zysku netto w 2012 roku do poziomu 20 mln PLN wobec 42 mln PLN wcześniej na skutek spodziewanej przez nas słabszej rentowności sprzedawanych kombajnów na rynku chińskim. Konserwatywnie utrzymaliśmy także podobny poziom zysku netto w kolejnych latach naszej prognozy. 9

10 Prognoza BDM na 1Q 12 i 2012 rok* [mln PLN] Stara Nowa Stara Nowa 1Q'11** 1Q'12 1Q'12 zmiana r/r P 2012 zmiana r/r Przychody 381,7 439,9 417,9 9,5% 1770, ,1 13,7% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88,3 115,4 96,7 9,5% 388, ,5 27,2% EBIT 46,1 60,5 4,1-91,1% 170,8 253,9 195,1 14,2% EBITDA 69,7 86,4 30,3-56,5% 273,4 357,6 299,9 9,7% Zysk (strata) netto 22,8 41,3-25,3-211,0% 128,7 166,2 94,1-26,9% marża brutto na sprzedaży 23,1% 26,2% 23,1% 22,0% 25,3% 24,6% marża EBIT 12,1% 13,8% 1,0% 9,6% 12,5% 9,7% marża EBITDA 18,3% 19,6% 7,3% 15,4% 17,5% 14,9% marża netto 6,0% 9,4% -6,1% 7,3% 8,2% 4,7% Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu handlu energią, **wyniki oczyszczone z Shandong Tagao, szacunki DM BDM Zmiana w prognozach na lata * [mln PLN] 2012P stara 2012P nowa zmiana 2013P stara 2013P nowa zmiana Przychody 2038,2 2012,1-1,3% 2215, ,2-1,3% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 516,0 494,5-4,2% 564,5 550,9-2,4% EBIT 253,9 195,1-23,2% 275,8 265,2-3,9% EBITDA 357,6 299,9-16,1% 380,3 370,3-2,6% Zysk (strata) netto 166,2 94,1-43,4% 190,8 173,1-9,3% marża brutto na sprzedaży 25,3% 24,6% 25,5% 25,2% marża EBIT 12,5% 9,7% 12,4% 12,1% marża EBITDA 17,5% 14,9% 17,2% 16,9% marża netto 8,2% 4,7% 8,6% 7,9% Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu handlu energią, Prognoza w rozbiciu na kwartały* [mln PLN] 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Przychody ze sprzedaży 381,7 393,7 468,0 526,8 417,9 453,1 516,0 625,1 Zysk brutto ze sprzedaży 88,3 85,5 86,7 128,1 96,7 127,6 125,5 144,6 EBITDA 69,7 67,9 62,6 73,3 30,3 95,6 83,0 90,9 EBIT 46,1 42,7 37,4 44,6 4,1 69,4 56,8 64,7 Zysk (strata) netto 22,8 24,2 33,2 38,0-25,3 41,6 35,9 41,9 Marża zysku brutto ze sprzedaży 23,1% 21,7% 18,5% 24,3% 23,1% 28,2% 24,3% 23,1% Marża EBITDA 18,3% 17,2% 13,4% 13,9% 7,3% 21,1% 16,1% 14,5% Marża EBIT 12,1% 10,8% 8,0% 8,5% 1,0% 15,3% 11,0% 10,4% Marża zysku netto 6,0% 6,2% 7,1% 7,2% -6,1% 9,2% 7,0% 6,7% Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu handlu energią, 10

11 DANE FINANSOWE Bilans* [mln PLN] P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Aktywa trwałe 2062,2 2345,0 2396,5 2436,7 2463,3 2473,8 2480,6 2486,0 2492,2 2497,3 2500,8 2505,0 Wartości niematerialne i prawne 1294,0 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 Rzeczowe aktywa trwałe 663,1 751,5 785,5 816,0 834,4 838,6 840,4 842,9 846,3 848,5 848,9 850,1 Pozostałe aktywa trwałe 105,2 260,1 277,7 287,4 295,5 301,9 306,9 309,7 312,6 315,5 318,5 321,5 Aktywa obrotowe 1301,9 1441,5 1570,4 1741,3 1845,3 1967,1 2094,0 2116,9 2143,3 2175,9 2215,7 2264,2 Zapasy 450,4 436,4 520,9 566,3 604,1 633,7 657,1 670,2 683,6 697,3 711,2 725,5 Należności krótkoterminowe 502,4 672,8 729,3 792,8 845,7 887,2 919,9 938,3 957,1 976,2 995,7 1015,7 Inwestycje krótkoterminowe 248,7 194,5 182,4 244,4 257,7 308,3 379,2 370,6 364,7 364,6 370,9 385,3 Pozostałe aktywa obrotowe 100,5 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 137,8 Aktywa razem 3364,1 3786,4 3966,9 4178,0 4308,6 4440,9 4574,6 4602,9 4635,5 4673,2 4716,5 4769,2 Kapitał (fundusz) własny 2358,7 2486,2 2587,4 2717,4 2811,9 2915,9 3027,2 3143,0 3262,7 3387,4 3517,3 3656,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3 Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy 2160,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 2223,8 Kapitały mniejszości 60,8 30,9 38,0 45,5 53,6 62,3 71,6 81,5 92,2 103,5 115,7 128,7 Zysk netto 23,3 128,7 94,1 173,1 176,6 187,7 200,3 210,6 219,4 228,3 237,6 251,0 Pozostałe kapitały własne 39,4 28,4 157,2 200,7 283,4 367,7 457,2 552,7 653,0 757,4 865,9 978,6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1005,5 1300,2 1379,6 1460,6 1496,7 1525,1 1547,4 1460,0 1372,8 1285,8 1199,2 1112,8 Rezerwy na zobowiązania 76,9 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 Zobowiązania długoterminowe 64,8 214,1 216,8 211,5 212,4 213,0 213,5 213,8 214,1 214,4 214,7 215,0 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 30,0 14,7 17,4 12,2 13,0 13,6 14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 Oprocentowane 34,8 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 Zobowiązania krótkoterminowe 863,8 1004,9 1081,5 1123,8 1159,2 1186,9 1208,7 1121,0 1033,5 946,3 859,3 772,6 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 347,6 461,1 537,6 580,0 615,4 643,1 664,9 677,2 689,7 702,5 715,5 728,8 Oprocentowane 516,1 543,8 543,8 543,8 543,8 543,8 543,8 443,8 343,8 243,8 143,8 43,8 Pasywa razem 3 364, , , , , , , , , , , ,2 Rachunek zysków i strat* [mln PLN] P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Przychody netto ze sprzedaży 1547,0 1770,1 2012,1 2187,2 2333,3 2447,8 2538,0 2588,8 2640,5 2693,3 2747,2 2802,2 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 1236,4 1381,5 1517,6 1636,3 1759,3 1845,9 1914,1 1952,8 1992,3 2032,6 2073,6 2115,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 310,6 388,6 494,5 550,9 574,1 601,9 623,9 636,0 648,3 660,8 673,6 686,6 SG&A 229,4 217,8 299,4 285,7 305,8 321,0 333,0 339,6 346,4 353,3 360,3 367,5 EBITDA 167,5 273,4 299,9 370,3 373,5 386,9 398,2 405,0 412,0 419,7 428,1 435,6 EBIT 81,2 170,8 195,1 265,2 268,3 280,9 290,9 296,3 301,9 307,5 313,2 319,1 Saldo działalności finansowej -37,9-10,7-75,6-54,5-52,5-50,9-44,5-36,4-30,3-23,9-17,2-5,5 Zysk (strata) brutto 40,6 161,0 119,5 210,7 215,7 230,1 246,4 259,9 271,6 283,6 296,0 313,6 Zysk (strata) mniejszości 6,5 9,5 7,1 7,6 8,1 8,7 9,3 9,9 10,6 11,4 12,2 13,0 Zysk (strata) netto 23,3 128,7 94,1 173,1 176,6 187,7 200,3 210,6 219,4 228,3 237,6 251,0 Rachunek przepływu środków pieniężnych* [mln PLN] P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 175,3 90,2 199,5 296,5 275,5 301,5 323,2 346,0 349,9 354,8 360,6 364,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -247,9-183,0-138,8-135,6-123,6-110,1-109,1-111,3-113,5-114,4-115,3-117,6 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 89,2 64,6-72,8-98,9-138,6-140,7-143,2-243,3-242,3-240,6-238,9-232,8 Przepływy pieniężne netto 16,6-28,2-12,1 62,1 13,2 50,7 70,9-8,6-5,9-0,1 6,3 14,4 Środki pieniężne na początek okresu 143,7 164,7 136,5 124,3 186,4 199,7 250,3 321,2 312,6 306,7 306,6 312,9 Środki pieniężne na koniec okresu 162,9 136,5 124,3 186,4 199,7 250,3 321,2 312,6 306,7 306,6 312,9 327,3 Źródło: BDM S.A, *dane oczyszczone z segmentu obrotu energią 11

12 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Przychody zmiana r/r -2,1% 14,4% 13,7% 8,7% 6,7% 4,9% 3,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r -2,0% 63,2% 9,7% 23,5% 0,9% 3,6% 2,9% 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% 1,7% EBIT zmiana r/r -18,1% 110,2% 14,2% 35,9% 1,2% 4,7% 3,5% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% zmiana zysku netto -57,1% 452,0% -26,9% 83,9% 2,1% 6,3% 6,7% 5,1% 4,2% 4,1% 4,1% 5,6% Marża brutto na sprzedaży 20,1% 22,0% 24,6% 25,2% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,5% 24,5% 24,5% Marża EBITDA 10,8% 15,4% 14,9% 16,9% 16,0% 15,8% 15,7% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,5% Marża EBIT 5,3% 9,6% 9,7% 12,1% 11,5% 11,5% 11,5% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% Marża brutto 2,6% 9,1% 5,9% 9,6% 9,2% 9,4% 9,7% 10,0% 10,3% 10,5% 10,8% 11,2% Marża netto 1,5% 7,3% 4,7% 7,9% 7,6% 7,7% 7,9% 8,1% 8,3% 8,5% 8,6% 9,0% COGS / Przychody 79,9% 78,0% 75,4% 74,8% 75,4% 75,4% 75,4% 75,4% 75,4% 75,5% 75,5% 75,5% ROE 1,0% 5,2% 3,6% 6,4% 6,3% 6,4% 6,6% 6,7% 6,7% 6,7% 6,8% 6,9% ROA 0,7% 3,4% 2,4% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 4,6% 4,7% 4,9% 5,0% 5,3% Dług 551,0 743,2 743,2 743,2 743,2 743,2 743,2 643,2 543,2 443,2 343,2 243,2 D/(D+E) 16,4% 19,6% 18,7% 17,8% 17,2% 16,7% 16,2% 14,0% 11,7% 9,5% 7,3% 5,1% D/E 19,6% 24,4% 23,1% 21,6% 20,8% 20,1% 19,4% 16,2% 13,3% 10,5% 7,8% 5,4% Odsetki / EBIT -54,6% -6,2% -38,7% -20,5% -19,6% -18,1% -15,3% -12,3% -10,0% -7,8% -5,5% -1,7% Dług / Kapitał własny 23,4% 29,9% 28,7% 27,3% 26,4% 25,5% 24,6% 20,5% 16,6% 13,1% 9,8% 6,7% Dług netto 386,3 606,7 618,9 556,8 543,5 492,9 422,0 330,6 236,5 136,6 30,3-84,1 Dług netto / Kapitał własny 16,8% 24,7% 24,2% 20,8% 19,7% 17,3% 14,3% 10,8% 7,5% 4,2% 0,9% -2,4% Dług netto / EBITDA 2,3 2,2 2,1 1,5 1,5 1,3 1,1 0,8 0,6 0,3 0,1-0,2 Dług netto / EBIT 4,8 3,6 3,2 2,1 2,0 1,8 1,5 1,1 0,8 0,4 0,1-0,3 EV 1823,0 2043,4 2055,6 1993,5 1980,2 1929,6 1858,7 1767,3 1673,2 1573,3 1467,0 1352,6 Dług / EV 30,2% 36,4% 36,2% 37,3% 37,5% 38,5% 40,0% 36,4% 32,5% 28,2% 23,4% 18,0% CAPEX / Przychody 6,6% 10,8% 6,9% 6,2% 5,3% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% CAPEX / Amortyzacja 130,0% 176,0% 132,5% 129,0% 117,5% 104,0% 101,7% 102,4% 103,1% 102,0% 100,4% 101,0% Amortyzacja / Przychody 5,5% 6,1% 5,2% 4,8% 4,5% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% Zmiana KO / Przychody -3,6% 10,3% 4,2% 3,6% 2,8% 2,1% 1,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Zmiana KO / Zmiana przychodów -74,6% 165,2% 34,9% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% 44,5% MC/S 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 P/E 61,6 11,2 15,3 8,3 8,1 7,7 7,2 6,8 6,5 6,3 6,0 5,7 P/BV 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 P/CE 12,9 6,0 7,0 5,0 5,0 4,8 4,5 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 EV/EBITDA 10,9 7,5 6,9 5,4 5,3 5,0 4,7 4,4 4,1 3,7 3,4 3,1 EV/EBIT 22,4 12,0 10,5 7,5 7,4 6,9 6,4 6,0 5,5 5,1 4,7 4,2 EV/S 1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 BVPS 31,8 33,6 34,9 36,7 38,0 39,4 40,9 42,4 44,1 45,7 47,5 49,4 EPS 0,3 1,7 1,3 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 CEPS 1,5 3,3 2,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 FCFPS -0,1-1,7 0,5 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 DPS 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% Źródło: BDM S.A, 12

13 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG Trzymaj 20,50 Akumuluj 25, , Akumuluj 25,30 Akumuluj 21, , Akumuluj 21,00 Kupuj 25, , Kupuj 25,10 Akumuluj 23, , Akumuluj 23,60 Akumuluj 18, , Akumuluj 18, , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 2Q 12: Kupuj 1 20% Akumuluj 2 40% Trzymaj 2 40% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% 13

14 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 14

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P AKUMULUJ WYCENA 25,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 6 MARZEC 212 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs akcji Kopexu zyskał ponad 22%. Spółce pomaga silny sentyment rynku do sektora producentów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010 AKUMULUJ WYCENA 23,6 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 31 MARCA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia z grudnia 2010 roku kurs spółki wzrósł już o 28,5%. Wyniki operacyjne Kopexu w 4Q 10 utwierdzają nas w przekonaniu,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 5,40 PLN 13 MARCA 2012 Słabe otoczenie wokół sektora około-budowlanego oraz wyniki Introlu w 4Q 11 i 2011 roku determinowały w ostatnich miesiącach przecenę kursu akcji.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P REDUKUJ WYCENA 15,2 PLN POPRZEDNIO: TRZYMAJ 24 SIERPNIA 212 Po rozczarowujących wynikach 1Q 12 (zdominowanych przez zawiązanie rezerwy na rzecz Famuru, słabą postawę Kopex Waratah oraz spółek serbskich)

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2008 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 roku BILANS 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 632 809 638 094 638 189 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 3,30 PLN 23 KWIETNIA 2012 Wyniki 4Q 11 oraz całego 2011 roku uważamy za przeciętne. Famur poprawił wprawdzie wolumeny przychodów oraz zysków, niemniej efekt ten został osiągnięty w głównej

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł

FM FORTE S.A. QSr 1 / 2006 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2006 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016

Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 2016 roku. 13 maja 2016 Wyniki Grupy Kapitałowej Kopex za 1Q 216 roku 13 maja 216 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 2Q'15 3Q'15 4Q'15 1Q'1 2Q'1

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 124,6 PLN 26 MAJA 2011 Słabe wyniki Bogdanki w 1Q 11 mocno zaskoczyły rynek i spotkały się z negatywną reakcją inwestorów. Wysokie natężenie prac udostępniających

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P 2020P

P 2018P 2019P 2020P lis 15 sty 16 mar 16 maj 16 lip 16 wrz 16 lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 20,1 PLN 29 LISTOPAD 2017, 12:32 CEST Od czasu naszej ostatniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010

BOGDANKA AKUMULUJ WYCENA 119,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 LISTOPADA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 119,2 PLN 17 LISTOPADA 2010 Szanse na sukces wezwania NWR na akcje Bogdanki (100,75 PLN/akcje) są w naszej ocenie minimalne, jednak dzięki niemu rynek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 Pod koniec lutego, Elektrobudowa opublikowała prognozy wyników na 2015 rok, które okazały się wyższe niż nasze założenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2

4,70 613,9 50,3% 4,0 10,2 Auto Partner AutoPartner 4Q 18 1Q 19 2019-05-22 14:33 2019-05-22 14:30 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Podstawowe dane o spół ce Cena 4,70 Kapitalizacja (mln zł) 613,9 Free float 50,3% Wartość dzienna obrotów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 116,5 PLN 23 LUTY 2015 Przez ostatnie trzy lata Elektrobudowa generowała relatywnie

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P

P 2014P 2015P AKUMULUJ POPRZEDNIO: KUPUJ WYCENA 8,0 PLN 2 KWIETNIA 2013 Ostatnie tygodnie przyniosły zdecydowaną poprawę sentymentu inwestycyjnego wokół Introlu. Bezpośredni wpływ na lepsze postrzeganie spółki miały

Bardziej szczegółowo