P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań, które miały ograniczyć koszty i poprawić rentowność, co naszym zdaniem będzie również widoczne w kolejnych kwartałach. Zwracamy uwagę, że wskaźnik Opex/RGU wyniósł w 3Q 09 17,5 PLN, co oznacza spadek o 3,11% r/r i o 6,2% q/q. Narastająco za okres 9 mc 2009 roku Opex/RGU wynosi 17,9 PLN (w okresie 9 mc 2008 roku było to 18,0 PLN). Same zmiany w strukturze zatrudnienia polegające m.in. na redukcji osób pracujących w biurach obsługi klienta na rzecz zwiększania zatrudniania w Call Center pozwoliły na ograniczenie kosztów pracowniczych w 3Q 09 do poziomu 14,9 mln PLN. W 3Q 09 spółka zwiększyła przychody o 11,2% do poziomu 132,6 mln PLN głównie w wyniku większej liczby jednostek RGU. W 3Q 09 wskaźnik ARPU/RGU spadł r/r o 2,2% do poziomu 34,6 PLN. Zwracamy jednak uwagę, że porównanie q/q oznacza wzrost ARPU/RGU o 0,5%. Pozytywnie oceniamy wzrost ARPU/HC, który w 3Q 09 wyniósł 63,7 PLN i wzrósł o 2,1% q/q i o 7,3% r/r. Pozytywny wpływ na wyniki miał także wzrost ARPU w usługach telewizji. Wynik EBITDA i EBIT w omawianym okresie poprawił się o odpowiednio 12,1% i 9,2% r/r. Marża EBITDA zwiększyła się o 0,4 pkt % r/r do poziomu 51,2%. Marża EBIT z kolei spadła o 0,4 pkt % r/r do 19,9%. Wynik netto w 3Q 09 wyniósł 15,8 mln PLN, co oznacza spadek o 2% r/r, na co istotny wpływ miało wyższe obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (w 3Q 09 było to 7,1 mln PLN, w 3Q 08 obciążenie podatkowe wyniosło zaledwie 1,8 mln PLN). W 2010 roku oczekujemy, że EBIT wzrośnie z 97,8 mln PLN do 113,6 mln PLN. Poprawie powinien ulec również wynik netto dzięki mniejszym kosztom finansowym. Zgodnie z naszymi prognozami zysk netto w 2010 roku powinien wynieść 80,8 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej P/E 10 wynosi 14,9x. W kolejnych dwóch latach przy dalszej redukcji zadłużenia i mniejszym kosztom finansowym wskaźnik ten spada do 10,7x i 9,5x. Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową na poziomie 7,85 PLN zmieniamy nasze zalecenie z redukuj na akumuluj i podwyższamy wycenę do 8,81 PLN za akcję. W dalszym ciągu podstawowym ryzykiem dla spółki jest silna konkurencja na rynku płatnej telewizji, presja na spadek cen usług zintegrowanych oraz ograniczona możliwość zwiększenia bazy klientów bez dokonania akwizycji. Zdecydowaliśmy się jednak podnieść naszą wycenę z uwagi na widoczne już efekty, podjętych w minionych kwartałach, działań ograniczających koszty oraz mających stabilizować ARPU w przyszłości. Wycena DCF [PLN] 8,68 Wycena porównawcza [PLN] 8,95 Wycena końcowa [PLN] 8,81 Potencjał do wzrostu / spadku +12,3% Koszt kapitału 11,2% Cena rynkowa [PLN] 7,85 Kapitalizacja [mln PLN] 1238 Ilość akcji [mln. szt.] 153,2 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 9,20 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 6,36 Stopa zwrotu za 3 mc -11% Stopa zwrotu za 6 mc 13% Stopa zwrotu za 9 mc 33% Struktura akcjonariatu: M2 Investment Limited 32,3% Tri Media Holdings 16,9% UNP Holdings 7,2% BZ WBK AIB Asset Management 9,7% Pozostali 33,9% Razem 100% Maciej Bobrowski tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice MMPL WIG znormalizowany P 2010P 2011P 2012P 12,0 Przychody [mln PLN] 419,5 475,4 524,4 560,4 589,1 613,0 11,0 EBITDA [mln PLN] 206,9 235,1 261,7 289,1 304,3 314,8 EBIT [mln PLN] 93,3 91,7 97,8 113,6 144,6 156,6 Zysk netto [mln PLN] 71,0 50,3 63,8 80,8 112,0 126,0 P/BV 2,1 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 P/E 17,4 24,6 18,9 14,9 10,7 9,5 5,0 EV/EBITDA 7,0 6,5 5,5 4,7 4,1 3,8 EV/EBIT 15,6 16,7 14,8 11,9 8,5 7,6 12/01/ /19/ /02/ /15/ /28/ /10/ /21/ /02/ /16/2009 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek. Wycena porównawcza, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 8,95 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 8,68 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 8,81 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 8,68 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 8,95 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 8,81 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową na poziomie 7,85 PLN zmieniamy nasze zalecenie z redukuj na akumuluj i podwyższamy wycenę do 8,81 PLN za akcję. W dalszym ciągu podstawowym ryzykiem dla spółki jest silna konkurencja na rynku płatnej telewizji, presja na spadek cen usług zintegrowanych oraz ograniczona możliwość zwiększenia bazy klientów bez dokonania akwizycji. Zdecydowaliśmy się jednak podnieść naszą wycenę z uwagi na widoczne już efekty podjętych działań ograniczających koszty oraz mających stabilizować ARPU w przyszłości. Uważamy, że najbliższe kwartały powinny być udane dla spółki i oczekujemy dalszego wzrostu marży r/r oraz q/q. Dodatkowo wraz z niższym poziomem inwestycji oczekujemy w 2010 roku wyhamowania dynamiki wzrostu amortyzacji, co wpłynie także na raportowaną rentowność na poziomie EBIT. W 2010 roku oczekujemy, że EBIT wzrośnie z 97,8 mln PLN do 113,6 mln PLN. Poprawie powinien ulec również wynik netto dzięki mniejszym kosztom finansowym. Zgodnie z naszymi prognozami zysk netto w 2010 roku powinien wynieść 80,8 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej P/E 10 wynosi 14,7x. W kolejnych dwóch latach przy dalszej redukcji zadłużenia i mniejszym kosztom finansowym wskaźnik ten spada do 10,7x i 9,5x. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Od końca 2010 roku zakładamy stałe kursy USD/PLN i EUR/PLN, odpowiednio na poziomie 2,70 i 3,90. Szczegółowe założenia dotyczące przychodów i kosztów znajdują się w osobnym rozdziale. W prognozie nie zakładamy akwizycji. Jest to założenie ostrożne, gdyż rynek na którym działa spółka jest już nasycony i dlatego w przyszłości nie należy wykluczać projektów konsolidujących rynek. Taki scenariusz będzie tym bardziej prawdopodobny jeżeli dojdzie do refinansowania obecnego kredytu. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy zwiększyliśmy z 1,5 do 2% z uwagi na prawdopodobne działania konsolidacyjne. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 8,68 PLN. 2

3 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 560,4 589,1 613,0 637,3 659,9 679,6 699,5 719,4 739,5 760,0 EBIT [mln PLN] 113,6 144,6 156,6 162,3 161,1 177,4 194,4 207,8 219,3 229,5 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 21,59 27,48 29,75 30,84 30,61 33,71 36,93 39,49 41,67 43,60 NOPLAT [mln PLN] 92,1 117,1 126,8 131,5 130,5 143,7 157,4 168,3 177,7 185,9 Amortyzacja [mln PLN] 175,5 159,7 158,2 163,6 176,4 170,0 163,0 159,4 157,9 157,9 CAPEX [mln PLN] -142,3-123,1-193,1-199,6-137,9-142,0-149,7-154,0-158,3-162,6 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -1,8-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 123,4 153,5 91,7 95,2 168,8 171,5 170,6 173,7 177,2 181,0 DFCF [mln PLN] 111,1 124,8 67,2 62,9 100,4 91,7 82,1 75,1 68,9 63,4 Suma DFCF [mln PLN] 847,7 Wartość rezydualna [mln PLN] 2065,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 723,1 Wartość firmy EV [mln PLN] 1570,8 Dług netto [mln PLN] 241,7 Wartość kapitału[mln PLN] 1329,0 Ilość akcji [mln szt.] 153,19 Wartość kapitału na akcję [PLN] 8,68 Przychody zmiana r/r 7% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% EBIT zmiana r/r 10% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% NOPLAT zmiana r/r 16% 27% 8% 4% -1% 10% 10% 7% 6% 5% FCF zmiana r/r 83% 24% -40% 4% 77% 2% -1% 2% 2% 2% Marża EBITDA 52% 52% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% Marża EBIT 20% 25% 26% 25% 24% 26% 28% 29% 30% 30% Marża NOPLAT 16% 20% 21% 21% 20% 21% 23% 23% 24% 24% CAPEX / Przychody 25% 21% 31% 31% 21% 21% 21% 21% 21% 21% CAPEX / Amortyzacja 81% 77% 122% 122% 78% 84% 92% 97% 100% 103% Zmiana KO / Przychody 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% Udział kapitału własnego 75% 82% 90% 96% 95% 97% 100% 100% 100% 100% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 25% 18% 10% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 0% WACC 9,9% 10,3% 10,7% 11,0% 10,9% 11,0% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 0,7 8,39 8,82 9,33 9,96 10,34 10,77 11,25 11,81 13,19 0,8 7,93 8,30 8,75 9,30 9,62 9,99 10,39 10,86 11,99 0,9 7,50 7,83 8,23 8,70 8,98 9,29 9,64 10,03 10,97 beta 1,0 7,11 7,40 7,75 8,16 8,40 8,68 8,97 9,31 10,10 1,1 6,75 7,01 7,32 7,68 7,89 8,12 8,38 8,66 9,34 1,2 6,41 6,65 6,92 7,24 7,42 7,63 7,85 8,09 8,67 1,3 6,10 6,31 6,55 6,84 7,00 7,18 7,37 7,58 8,08 1,4 5,81 6,00 6,21 6,47 6,61 6,77 6,94 7,12 7,55 1,5 5,54 5,71 5,90 6,13 6,25 6,39 6,54 6,71 7,08 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,7 12,81 12,06 11,38 11,07 10,77 10,48 10,21 9,70 9,23 0,8 12,06 11,29 10,60 10,29 9,99 9,70 9,42 8,91 8,45 0,9 11,38 10,60 9,91 9,59 9,29 9,01 8,73 8,23 7,77 beta 1,0 10,77 9,99 9,29 8,98 8,68 8,39 8,12 7,63 7,18 1,1 10,21 9,42 8,73 8,42 8,12 7,84 7,58 7,09 6,65 1,2 9,70 8,91 8,23 7,92 7,63 7,35 7,09 6,61 6,19 1,3 9,23 8,45 7,77 7,46 7,18 6,91 6,65 6,19 5,77 1,4 8,79 8,02 7,35 7,05 6,77 6,50 6,25 5,80 5,39 1,5 8,39 7,63 6,97 6,67 6,39 6,13 5,89 5,45 5,05 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 4,00% 3,0% 8,90 9,39 9,98 10,71 11,15 11,66 12,24 12,91 14,62 3,5% 8,39 8,82 9,33 9,96 10,34 10,77 11,25 11,81 13,19 4,0% 7,93 8,30 8,75 9,30 9,62 9,99 10,39 10,86 11,99 premia za ryzyko 4,5% 7,50 7,83 8,23 8,70 8,98 9,29 9,64 10,03 10,97 5,0% 7,11 7,40 7,75 8,16 8,40 8,68 8,97 9,31 10,10 5,5% 6,75 7,01 7,32 7,68 7,89 8,12 8,38 8,66 9,34 6,0% 6,41 6,65 6,92 7,24 7,42 7,63 7,85 8,09 8,67 6,5% 6,10 6,31 6,55 6,84 7,00 7,18 7,37 7,58 8,08 7,0% 5,81 6,00 6,21 6,47 6,61 6,77 6,94 7,12 7,55 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek, które są zbliżone profilem działalności. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 1/3. Biorąc pod uwagę ostateczną wycenę na poziomie 8,95 PLN akcje spółki są notowane z około 14% dyskontem do obecnej ceny rynkowej na poziomie 7,85 PLN. Wycena 1 akcji wg mnożnika P/E wynosi 8,45 PLN, dla EV/EBIT jest to 7,47 PLN. Jednak korygując poziom amortyzacji, wycena spółki wg mnożnika EV/EBITDA jest istotnie wyższa i wynosi 10,94 PLN. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Cyfrowy Polsat 16,3 13,7 11,0 11,5 9,0 7,3 13,3 10,7 8,5 BSkyB 17,5 14,6 11,9 9,3 8,1 7,1 12,4 10,4 9,0 Time Warner Cable 14,0 11,8 10,8 5,7 4,7 4,5 11,0 8,6 8,6 Liberty Global ,2 7,7 5,1 4,6 4,5 15,4 11,9 9,8 Direct TV 22,1 15,4 13,5 6,8 5,7 5,2 13,7 9,5 7,9 Cablevision Systems 24,7 16,9 14,5 7,6 7,1 7,0 13,3 12,0 12,2 Rogers Communications 13,5 13,6 13,0 6,6 6,2 6,0 10,8 10,0 9,5 ZON Multimedia Servicos 29,6 27,8 23,8 7,8 7,3 6,8 24,3 21,9 17,8 Telenet Group 21,6 15,5 13,3 7,0 6,3 6,1 13,9 12,0 11,1 Mediana 19,5 14,6 13,0 7,0 6,3 6,1 13,3 10,7 9,5 Multimedia Polska 18,9 14,9 10,7 5,5 4,7 4,1 14,8 11,9 8,6 Premia / dyskonto -3% 2% -18% -21% -26% -33% 11% 11% -10% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 8,1 7,7 9,5 10,3 10,9 11,9 6,9 7,0 8,8 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 8,45 10,94 7,47 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 8,95 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 1371,3, Bloomberg 5

6 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 09 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań mających na celu ograniczenie kosztów oraz poprawę rentowności, co naszym zdaniem będzie również widoczne w kolejnych kwartałach i pozwoli na skuteczniejszą walkę na coraz trudniejszym rynku płatnej telewizji i połączonych z tym usług zintegrowanych. W 3Q 09 spółka zwiększyła przychody o 11,2% do poziomu 132,6 mln PLN głównie w wyniku większej liczby jednostek RGU. Pozytywny wpływ na wyniki miał także wzrost ARPU w usługach telewizji. Wynik EBITDA i EBIT w omawianym okresie poprawił się o odpowiednio 12,1% i 9,2% r/r. Marża EBITDA zwiększyła się o 0,4 pkt % r/r do poziomu 51,2%. Marża EBIT z kolei spadła o 0,4 pkt % r/r do 19,9%. Wynik netto w 3Q 09 wyniósł 15,8 mln PLN, co oznacza spadek o 2% r/r, na co istotny wpływ miało wyższe obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (w 3Q 09 było to 7,077 mln PLN, w 3Q 08 obciążenie podatkowe wyniosło zaledwie 1,834 mln PLN). Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 2Q'08 2Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 119,2 132,6 11,2% 419,50 475,44 13,3% Wynik na sprzedaży 24,0 27,6 14,7% 94,51 93,38-1,2% EBITDA 60,6 68,0 12,1% 206,93 235,15 13,6% EBIT 24,1 26,4 9,2% 93,30 91,75-1,7% Zysk netto 16,1 15,8-2,0% 70,98 50,27-29,2% Marża zysku brutto na sprzedaży 20,2% 20,8% 22,5% 19,6% Marża EBITDA 50,9% 51,2% 49,3% 49,5% Marża EBIT 20,3% 19,9% 22,2% 19,3% Marża zysku netto 13,5% 11,9% 16,9% 10,6% W 3Q 09 wskaźnik ARPU/RGU spadł r/r o 2,2% do poziomu 34,6 PLN. Zwracamy jednak uwagę, że porównanie q/q oznacza wzrost ARPU/RGU o 0,5%. Pozytywnie oceniamy wzrost ARPU/HC, który w 3Q 09 wyniósł 63,7 PLN i wzrósł o 2,1% q/q i o 7,3% r/r. Churn rate wyniósł na koniec 3Q 09 9,3%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt % r/r. W okresie styczeń wrzesień 2009 średniomiesięcznie churn wynosił 1,03%. W segmencie video przychody wzrosły o 14,7% r/r do 67,24 mln PLN. Wpływ na to miał przyrost RGU do 685,92 tys. na koniec okresu, co oznacza wzrost o 8,8% r/r. Średnie ARPU/RGU wyniosło 33,92 PLN czyli wzrosło o 5,6 r/r i o 1,5% q/q. Wynik EBITDA segmentu video wyniósł 34,51 mln PLN i był wyższy niż w analogiczny okresie 2008 roku, kiedy to wyniósł 28,14 mln PLN. Marża na tym poziomie wzrosła do 51,8% czyli o 3,5 pkt % r/r oraz o 3,7 pkt % q/q. Wynik EBIT segmentu w 3Q 09 wyniósł 20,07 mln PLN, w porównaniu do 15,95 mln PLN w 3Q 08. W obszarze usług głosowych przychody w 3Q 09 wzrosły o 0,57% r/r do poziomu 29,79 mln PLN. Pozytywny wpływ na poziom przychodów ma w szczególności wzrost RGU, do 210,7 tys. czyli o 10% r/r. Jednocześnie jednak kontynuowany był spadek średniego wskaźnika ARPU/RGU do 41,02 PLN czyli o 11,65% r/r. Średnie ARPU/RGU dla telefonów kablowych w 3Q 09 spadło do 34,98 PLN (-8,46% r/r), dla PSTN spadło do 47,32 PLN (-15,73% r/r). Wynik EBITDA segmentu był niższy niż w 3Q 09 i wyniósł 12,24 mln PLN. Wynik EBIT segmentu już czwarty kwartał z rzędu był ujemny i wyniósł -2,72 mln PLN. W segmencie internet spółka zwiększyła przychody o 11% r/r do 33,23 mln PLN. Decydujące znaczenie dla wyższych przychodów miał dynamiczny przyrost RGU do poziomu 311,36 tys. czyli o 19,7% r/r. Analizując średnie ARPU/RGU widać, podobnie jak w przypadku usług głosowych, spadek cen r/r. W 3Q 09 ARPU/RGU wyniosło 35,73 PLN, co oznacza spadek o 7,44% r/r. Zwracamy jednak uwagę, że w ujęciu q/q dynamika spadku została istotnie wyhamowana i w 3Q 09 w segmencie internet średnie ARPU/RGU po raz pierwszy od 1Q 08 nieznacznie wzrosło w ujęciu q/q. Wynik EBITDA segmentu w omawianym okresie wyniósł 20,3 mln PLN. Marża EBITDA wzrosła do 61,68%. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 8,12 mln PLN (marża EBIT wzrosła o prawie 3 pkt % r/r). 6

7 ARPU/RGU w segmencie video oraz marże operacyjne 34,5 60% 34,0 50% 33,5 33,0 40% 32,5 30% 32,0 31,5 31,0 31,8 32,0 31,9 32,6 32,4 32,3 32,1 32,7 33,0 33,4 33,9 20% 10% 30,5 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/RGU w segmencie usług głosowych oraz marże operacyjne 55,0 60% 50% 50,0 40% 45,0 30% 40,0 35,0 52,4 53,1 52,6 51,4 49,5 48,2 46,4 47,7 42,8 41,8 41,0 20% 10% 0% -10% 30,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09-20% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/RGU w segmencie internet oraz marże operacyjne 46,0 70% 44,0 60% 42,0 50% 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 43,8 41,8 39,8 40,1 40,6 39,9 38,6 37,8 36,5 35,7 35,7 40% 30% 20% 10% 30,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) 7

8 ARPU/RGU blended (we wszystkich segmentach) oraz marże operacyjne 39,0 60% 37,0 50% 35,0 40% 33,0 31,0 29,0 37,8 37,4 36,8 37,0 36,7 35,8 35,4 35,4 34,5 34,4 34,6 30% 20% 27,0 10% 25,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 0% ARPU/RGU [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) ARPU/ HC oraz marże operacyjne 66,0 60% 64,0 62,0 50% 60,0 40% 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 54,5 55,5 55,1 57,8 58,5 58,6 59,4 61,5 61,4 62,4 63,7 30% 20% 10% 48,0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 0% ARPU/HC [PLN] Marża EBITDA (prawa skala) Marża EBIT (prawa skala) Liczba klientów spółki oraz wskaźnik RGU/unique customers 1, ,80 1, , ,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,43 1,46 1,46 1,52 1,57 1,62 1,67 1,71 1,74 1,78 1, ,00 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q' RGU/unique customers (lewa skala) Liczba klientów [tys.] (prawa skala) 8

9 Przyrost RGU w poszczególnych segmentach w ujęciu kwartalnym ,0% Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 Video Usługi głosowe Internet przyrost bazy RGU [%](prawa skala) 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Przyrost liczby abonentów w ujęciu kwartalnym 30 5,0% 25 4,0% 20 3,0% , , Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Przyrost nowych abonentów [tys.] Przyrost bazy abonantów [%] (prawa skala) Tak jak w poprzednim raporcie w kolejnych kwartałach oczekujemy ciągle dalszego wzrostu przychodów i jeszcze niewielkiej poprawy rentowności q/q na poziomie EBITDA oraz w szczególności EBIT, na co wpływ będą miały efekty podjętych działań ograniczających koszty oraz obecne kursy PLN względem USD i EUR. Dla marży EBIT naszym zdaniem istotne znaczenie będzie miała również mniejsza dynamika wzrostu amortyzacji. In minus na marże mogą wpływać nowe akcje promocyjne oraz wyższe koszty pozyskania nowego klienta i utrzymania dotychczasowej bazy abonentów. Jak widać na wykresie z przyrostem liczby nowych abonentów w 3Q 09 spółka zwiększyła bazę abonentów tylko o 1 tys. q/q. Biorąc pod uwagę inwestycję na rynku warszawskim jest to wynik słaby. Kolejne kwartały powinny jednak naszym zdaniem pokazać niewielką poprawę w tym zakresie, chociaż obserwując silną konkurencję na rynku warszawskim walka o nowych klientów będzie bardzo trudna. 9

10 ZMIANY W PROGNOZACH W porównaniu do poprzedniego raportu nasze prognozy na 2009 rok nie uległy istotnym zmianom. Również prognoza wyników na 2010 rok pozostaje na podobnym poziomie. Wyższe rentowności na poziomie EBITDA, EBIT i netto zakładamy od 2011 roku. Wynik EBIT oraz zysk netto w 2011 roku podnieśliśmy w porównaniu do wcześniejszej prognozy o odpowiednio 9,3% i 11,1%. W dalszym ciągu niepokoi nas coraz mniejszy przyrost bazy abonentów. Uważamy, że 3Q 09 był wyjątkowo słaby (w tym czasie przybyło ok. 1 tys. klientów q/q ) i w kolejnych kwartałach dynamika przyrostu bazy abonentów ulegnie poprawie. Mała dynamika przyrostu bazy abonentów jest w dalszym ciągu kompensowana przez wzrost liczby abonentów korzystających z więcej niż jednej usługi. W 3Q 09 wskaźnik RGU/unique customers wzrósł do poziomu 1,8. W kolejnych kwartałach wskaźnik ten nadal powinien rosnąć, niemniej w dłuższym horyzoncie czasu oczekujemy spadku dynamiki jego przyrostu, co wpłynie na coraz mniejszą możliwość wzrostu przychodów r/r (przy coraz bardziej konkurencyjnym rynku płatnej telewizji ). W 2009 roku zakładamy, że liczba RGU wzrośnie do 1 227,4 tys. czyli o 8,7% r/r. W latach oczekujemy wzrostu RGU średniorocznie o niespełna5% do poziomu tys na koniec 2011 roku. Zmiany w prognozach w stosunku do wcześniejszego raportu 2009 stare 2009 nowe zmiana 2010 stare 2010 nowe zmiana 2011 stare 2011 nowe zmiana Przychody [mln PLN] 524,6 524,4 0,0% 558,5 560,4 0,3% 588,7 589,1 0,1% EBITDA [mln PLN] 258,2 261,7 1,3% 278,1 289,1 4,0% 291,5 304,3 4,4% EBIT [mln PLN] 98,2 97,8-0,4% 117,3 113,6-3,1% 132,3 144,6 9,3% Zysk netto [mln PLN] 64,4 63,8-1,0% 82,7 80,8-2,3% 100,9 112,0 11,1% Założenia dla modelu przychodów Przychody Usługi video [mln PLN] zmiana r/r 14% 8% 7% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Usługi głosowe [mln PLN] zmiana r/r -1% 1% -2% -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% Internet [ml PLN] zmiana r/r 13% 10% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 3% 3% Pozostałe [mln PLN] zmiana r/r 36% -5% 3% -5% -5% -5% -4% -4% -4% -3% -3% Razem [mln PLN] zmiana r/r 10% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% ARPU per RGU Usługi video [PLN] 32,2 33,5 34,8 35,4 36,2 36,9 37,6 38,4 39,1 39,9 40,7 zmiana r/r 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Usługi głosowe [PLN] 41,6 39,6 38,0 36,8 35,7 34,8 33,9 33,2 32,6 32,1 31,6 zmiana r/r -12% -5% -4% -3% -3% -3% -3% -2% -2% -2% -2% Internet [PLN] 35,3 35,0 34,6 34,3 34,4 34,8 35,1 35,5 35,8 36,2 36,5 zmiana r/r -7% -1% -1% -1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Razem [PLN] 36,92 37,19 37,44 37,39 37,53 37,78 38,09 38,43 38,82 39,23 39,67 zmiana r/r -2% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10

11 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 933,5 944,9 911,8 875,2 910,1 946,2 907,6 879,7 866,4 860,9 861,2 865,9 Rzeczowe aktywa trwałe 803,0 817,9 785,8 749,6 784,4 820,0 780,8 752,0 737,6 731,0 730,1 733,4 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa obrotowe 89,0 79,1 103,7 144,6 134,5 160,7 226,1 287,8 369,6 428,6 472,7 505,4 Zapasy 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 Należności krótkoterminowe 60,6 66,6 72,7 76,5 79,6 82,7 85,7 88,2 90,8 93,4 96,0 98,6 Inwestycje krótkoterminowe 25,9 10,0 28,4 65,6 52,3 75,4 137,8 197,0 276,2 332,6 374,0 404,1 AKTYWA RAZEM 1022,5 1024,0 1015,4 1019,8 1044,6 1106,9 1133,7 1167,5 1236,0 1289,4 1333,9 1371,3 Kapitał (fundusz) własny 572,0 636,1 691,4 771,1 852,3 896,8 938,8 998,4 1062,7 1111,9 1152,1 1185,2 Zobowiązania i rezerwy 450,5 387,8 324,0 248,7 192,3 210,1 194,9 169,1 173,3 177,5 181,8 186,1 Rezerwy na zobowiązania 12,2 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Kredyty pożyczki 323,1 251,7 180,2 98,8 37,3 50,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe zobowiązania 115,1 125,5 133,1 139,2 144,3 149,5 154,2 158,4 162,6 166,9 171,1 175,5 PASYWA RAZEM 1022,5 1024,0 1015,4 1019,8 1044,6 1106,9 1133,7 1167,5 1236,0 1289,4 1333,9 1371,3 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody 475,4 524,4 560,4 589,1 613,0 637,3 659,9 679,6 699,5 719,4 739,5 760,0 Amortyzacja 143,4 163,8 175,5 159,7 158,2 163,6 176,4 170,0 163,0 159,4 157,9 157,9 Zużycie materiałów 13,8 16,7 19,3 20,3 21,1 22,0 22,8 23,4 24,1 24,8 25,5 26,2 Usługi obce 136,9 153,4 156,1 160,5 167,9 175,1 181,6 187,8 194,0 200,3 206,7 213,3 Podatki i opłaty 21,5 22,2 23,0 27,2 29,1 31,0 31,7 32,1 32,6 33,1 33,5 34,0 Koszty pracy 63,3 64,4 64,4 67,7 70,5 73,3 75,9 78,2 80,4 82,7 85,0 87,4 Pozostałe koszty 3,1 2,6 2,8 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 Wartość sprzedanych mat. i tow. 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Zysk (strata) na sprzedaży 93,4 100,9 119,0 150,2 162,4 168,4 167,4 183,9 201,0 214,7 226,4 236,7 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,6-3,1-5,3-5,6-5,8-6,1-6,3-6,5-6,7-6,9-7,0-7,2 EBITDA 235,1 261,7 289,1 304,3 314,8 325,9 337,6 347,4 357,3 367,3 377,3 387,4 EBIT 91,7 97,8 113,6 144,6 156,6 162,3 161,1 177,4 194,4 207,8 219,3 229,5 Saldo działalności finansowej -22,3-19,1-13,9-6,3-1,0 1,5 5,4 12,7 18,2 22,9 26,4 28,9 Zysk (strata) brutto 69,4 78,7 99,7 138,3 155,5 163,8 166,6 190,1 212,5 230,8 245,7 258,4 Zysk (strata) netto 50,3 63,8 80,8 112,0 126,0 132,7 134,9 154,0 172,1 186,9 199,1 209,3 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 252,5 249,5 271,2 279,9 286,7 296,3 307,3 312,4 318,1 324,5 331,7 339,5 Przepływy z działalności inwestycyjnej -234,2-174,4-140,8-119,2-188,9-194,6-129,2-128,8-131,0-130,5-131,3-133,2 Przepływy z działalności finansowej -179,5-91,1-112,1-123,5-111,0-78,6-115,7-124,4-107,8-137,7-158,9-176,3 Przepływy pieniężne netto -161,1-15,9 18,4 37,2-13,2 23,1 62,4 59,2 79,3 56,3 41,5 30,0 Środki pieniężne na początek okresu 184,1 24,9 8,9 27,3 64,5 51,3 74,4 136,8 195,9 275,2 331,5 373,0 Środki pieniężne na koniec okresu 24,9 8,9 27,3 64,5 51,3 74,4 136,8 195,9 275,2 331,5 373,0 403,1 11

12 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r 10,3% 6,9% 5,1% 4,1% 4,0% 3,5% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% EBITDA zmiana r/r 11,3% 10,5% 5,3% 3,4% 3,5% 3,6% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% EBIT zmiana r/r 6,6% 16,2% 27,2% 8,3% 3,7% -0,7% 10,1% 9,6% 6,9% 5,5% 4,6% Zysk netto zmiana r/r 26,8% 26,7% 38,7% 12,4% 5,3% 1,7% 14,2% 11,8% 8,6% 6,5% 5,2% Marża EBITDA 49,9% 51,6% 51,7% 51,3% 51,1% 51,2% 51,1% 51,1% 51,1% 51,0% 51,0% Marża EBIT 18,7% 20,3% 24,5% 25,5% 25,5% 24,4% 26,1% 27,8% 28,9% 29,7% 30,2% Marża netto 12,2% 14,4% 19,0% 20,6% 20,8% 20,4% 22,7% 24,6% 26,0% 26,9% 27,5% Dług D /(D+E) 25% 18% 10% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% D / E 33% 22% 11% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% Odsetki / EBIT -20% -12% -4% -1% 1% 3% 7% 9% 11% 12% 13% Dług / kapitał własny 40% 26% 13% 4% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto Dług netto / kapitał własny 38% 22% 4% -2% -3% -11% -20% -26% -30% -32% -34% Dług netto / EBITDA 93% 53% 11% -4% -7% -32% -56% -77% -90% -99% -104% Dług netto / EBIT 248% 135% 24% -9% -15% -66% -110% -142% -160% -170% -176% EV Dług / EV 18% 13% 8% 3% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% CAPEX / Przychody 33% 25% 21% 31% 31% 21% 21% 21% 21% 21% 21% CAPEX / Amortyzacja 31% 31% 27% 26% 26% 27% 25% 23% 22% 21% 21% Amortyzacja / Przychody 31% 31% 27% 26% 26% 27% 25% 23% 22% 21% 21% Zmiana KO / Przychody 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Wskaźniki rynkowe MC/S 2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 P/E 24,6 18,9 14,9 10,7 9,5 9,1 8,9 7,8 7,0 6,4 6,0 P/BV 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 P/CE 6,4 5,3 4,7 4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 EV/EBITDA 6,5 5,5 4,7 4,1 3,8 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 EV/EBIT 16,7 14,8 11,9 8,5 7,6 7,3 6,8 5,7 4,8 4,2 3,8 EV/S 3,2 2,8 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 FCF/EV 4,4% 8,5% 11,3% 7,4% 8,0% 14,3% 15,7% 17,0% 18,7% 20,4% 21,8% BVPS 3,6 4,2 4,5 5,0 5,6 5,9 6,1 6,5 6,9 7,3 7,5 EPS 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 CEPS 1,2 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 FCFPS 0,4 0,8 1,0 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 DPS 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 Payout ratio 48% 0% 40% 40% 40% 70% 70% 70% 70% 80% 85% DYield 3% 0% 2% 3% 4% 7% 8% 8% 9% 11% 13% 12

13 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) dystrybucja farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Redukuj Wycena poprzedniej rekomendacji 7,66 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 7,80 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 09 Kupuj 2 33% Akumuluj 3 50% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 17% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 13

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P 05/06/2008 06/18/2008 07/30/2008 09/11/2008 10/23/2008 12/05/2008 01/23/2009 03/06/2009 AKUMULUJ WYCENA 14,5 PLN 27 MARZEC 2009 Wyniki za 4Q 08 były zbliżone do naszych oczekiwao. Przychody spółki wzrosły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Gdańsk, styczeń 2018 Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku Spis treści Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2013 r. Kluczowe informacje za 3 m-ce 2013 Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 663 mln PLN; EBITDA = 178 mln

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r.

28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. 28 sierpnia 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2014 r. Istotne zdarzenia w I półroczu 2014 roku Niższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w Grupie. Koszty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo