P 2012P 2013P 2014P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa, co umożliwi zwiększenie przychodów oraz wyników. Zdecydowaliśmy się jednak konserwatywnie zmienić nasze szacunki dotyczące wydobytych wolumenów węgla w 4Q 11 i 2012 roku ze względu na możliwe kolejne trudności przy adaptacji ZPMW oraz opóźnienia w harmonogramie odbioru obiektu do użytku. Dokonaliśmy także korekty naszych założeń związanych ze zmianami cen węgla w 2012/2013 roku (0% r/r vs. -2% poprzednio); uważamy, że Bogdanka uplasuje na rynku surowiec po cenach zbliżonych do cen uzyskiwanych w 2011 roku (ok. 219 PLN/t). Przy obecnej cenie akcje LWB są handlowane blisko mediany mnożników spółek porównywalnych. Biorąc pod uwagę nasze nowe założenia oraz obecną kapitalizację spółki decydujemy się zmienić poprzednie zalecenie AKUMULUJ na TRZYMAJ podnosząc jednocześnie cenę docelową z 105,9 PLN do 112,1 PLN/akcję. W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 4Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji - bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii zakładu przeróbki mechanicznej węgla (uwzględniamy ewentualne dalsze przesunięcia związane z zakończeniem prac budowlanych przez Mostostal Zabrze oraz odbiorem obiektu przez Urząd Górniczy) ze względu na możliwie ograniczenie mocy przerobowych wydobytego węgla. Szacujemy obecny wolumen produkcji równy 1,941 mln ton węgla. Uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 5,74 mln ton (poprzednio 6,1 mln ton). Od początku 2011 roku cena węgla energetycznego od śląskich producentów wzrosła o 6,6% (ostatni czerwcowy raport MG=283 PLN/t, JSW w 2Q 11=256 PLN/t, +3,3% r/r). Cenom węgla energetycznego w Polsce sprzyja rosnące zużycie i produkcja energii elektrycznej. Od początku roku do września wyprodukowano w Polsce 118,85 tys. GWh, co oznacza wzrost w relacji r/r o 3,5%. Według ostatnich informacji, URE najprawdopodobniej wezwie do korekty złożonych przez producentów prądu wniosków na sprzedaż energii odbiorcom indywidualnym w roku 2012 (oczekiwany wzrost cen od 8,4% do 17,9%). Spodziewamy się, że zrealizowana podwyżka okaże się jednocyfrowa, niemniej powinno to otworzyć drogę Bogdance do negocjacji w sprawie rewizji cen węgla w 2012 roku. Zwracamy jednak uwagę, że obecne ceny ARA oraz węgla rosyjskiego znajdują się w trendzie spadkowym (od września 11 CIF ARA spadł o ponad 10% do 116 USD/t, a Russia Baltic o 12,8% do 109 USD/t), co może negatywnie wpłynąć na prowadzone negocjacje. Wycena DCF [PLN] 111,6 Wycena porównawcza [PLN] 112,7 Wycena końcowa [PLN] 112,1 Potencjał do wzrostu / spadku -0,8% Koszt kapitału 10,5% Cena rynkowa [PLN] 113,0 Kapitalizacja [mln PLN] 3707 Ilość akcji [mln szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 125,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 81,2 Stopa zwrotu za 3 mc 12,0% Stopa zwrotu za 6 mc -10,4% Stopa zwrotu za 9 mc -7,6% Struktura akcjonariatu: Aviva OFE 14,7% ING OFE 9,6% PZU OFE 9,8% Amplico PTE 5,1% Pozostali 60,8% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2012P 2013P 2014P Przychody [mln PLN] 1118,4 1230,4 1304,9 1768,8 2264,0 2650,9 EBITDA [mln PLN] 368,0 414,5 356,3 634,0 881,4 1022, Bogdanka WIG znormalizowany EBIT [mln PLN] 226,7 276,5 167,0 395,0 607,4 735,3 100 Zysk netto [mln PLN] 190,8 230,1 141,4 310,2 482,8 592,7 90 P/BV 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 80 P/E 19,1 16,1 26,2 12,0 7,7 6,3 70 EV/EBITDA 8,7 8,4 10,8 6,3 4,3 3,5 EV/EBIT 14,1 12,6 23,1 10,1 6,3 4,9 60 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 paź 10 lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 9 PROGNOZA WYNIKÓW NA 3Q 11 I 2011 ROK ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Bogdanki, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 112,7 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 111,6 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 112,1 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 111,6 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 112,7 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 112,1 Źródło: DM BDM S.A. W naszej ocenie 2Q 11 wyznaczył wynikowy dołek dla Bogdanki w 2011 roku i od 3Q 11 oczekujemy poprawy wyników spółki. Szacujemy wolumen produkcji netto (poziom uzysku równy 61%) oraz sprzedaży na 1,265 mln ton, co przy średniej cenie węgla 219 PLN/t powinno umożliwić wypracowanie LWB ponad 285 mln PLN przychodów ze sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego będzie to oznaczać spadek sprzedaży o blisko 20% (356,1 mln PLN). Zwracamy jednak uwagę, że w 3Q 10 spółka bardzo efektywnie wykorzystywała strug (uzysk równy 80%), a absorpcji węgla nie towarzyszyły tak mocno jak obecnie roboty udostępniające (jednym szybem Bogdanka skipuje węgiel oraz kamień z drążonych korytarzy, co obniża wolumen oraz kaloryczność węgla). W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 64,1 mln PLN oraz 35,4 mln PLN). Po uwzględnieniu salda z działalności finansowej oraz podatku dochodowego szacujemy zysk netto bliski 28,1 mln PLN. W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 4Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji - bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii zakładu przeróbki mechanicznej węgla (uwzględniamy ewentualne dalsze przesunięcia związane z zakończeniem prac budowlanych przez Mostostal Zabrze oraz odbiorem obiektu przez Urząd Górniczy) ze względu na możliwie ograniczenie mocy przerobowych wydobytego węgla. Szacujemy obecny wolumen produkcji równy 1,941 mln ton węgla. Uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 5,74 mln ton (poprzednio 6,1 mln ton). Pozwoli to spółce wypracować 1,304 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Niski wolumen w 2011 roku (przy jednoczesnym ponoszeniu wzmożonych kosztów działalności operacyjnej i udostępniającej) nie pozwoli Bogdance w pełni wykorzystać dźwigni operacyjnej i satysfakcjonująco pokryć koszty stałe. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 12,8% (22,5% w 2010 roku), a zysku EBIT zbliżonego do 167,0 mln PLN (-39,6%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 141,4 mln PLN (-38,5% r/r). Podsumowując, zmieniamy nasze poprzednie zalecenie AKUMULUJ na TRZYMAJ podnosząc jednocześnie cenę docelową z 105,9 PLN do 112,1 PLN/akcję. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,95%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu: W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 2011 i 2012 rok zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji (bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii oddania do użytku ZPMW i przerobu wydobytego węgla). Szacujemy produkcję spółki w latach 2011/2012 na odpowiednio 7,8 mln ton oraz 10,0 mln ton (szczegółowe założenia zawarte są w osobnym rozdziale); Zmieniliśmy nasze prognozy dotyczące cen węgla na lata (zakładane wcześniej obniżki cen węgla w wysokości -2% zmniejszyliśmy do poziomu 0%). Od 2014 roku zakładamy wzrost cen produktu spółki o 2%. Uważamy, że przypadające na 2012 rok pierwsze skokowe zwiększenie wydobycia i przychodów spółki pozwoli Bogdance lepiej pokryć koszty stałe i zwiększyć dźwignię operacyjną. Spodziewamy się wzrostu marży EBIT do 2013 roku; Prognozujemy spadek marży EBIT od 2014 roku w związku z rosnącymi kosztami pracowniczymi oraz zwiększoną amortyzacją przy jednoczesnym braku zwiększenia wydobycia; Nie zakładamy rozwiązania przez spółkę rezerw związanych z podatkiem od wyrobisk górniczych; Zmieniliśmy wartość stopy wolnej od ryzyka do poziomu 5,95% z 5,71 poprzednio; Dług netto uwzględnia wypłatę dywidendy z zysku za 2010 rok w kwocie 47,6 mln PLN; W 2012 roku zakładamy wypłatę przez Bogdankę dywidendy w wysokości 50%, a od 2013 w wysokości 80% zysku netto; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 0%. Zwracamy uwagę, że dzięki wykorzystaniu techniki strugowej, różnica pomiędzy zasobami operatywnymi a przemysłowymi, wyrażona poprzez tzw. straty eksploatacyjne, najprawdopodobniej ulegnie zmniejszeniu z 24% do 7-10%, co wydłuży żywotność kopalni o ok. 5-6 lat. Bogdanka jest także naturalnym kandydatem do zagospodarowania sąsiadujących z polem Stefanów pól o zbiorczej nazwie Puchaczów VI (łącznie ok. 300 mln ton zasobów operatywnych wydłużających żywotność kopalni o ok. 27 lat). Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 111,6 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1304,9 1768,8 2264,0 2650,9 2703,9 2757,9 2813,1 2869,4 2926,8 2983,4 EBIT [mln PLN] 167,0 395,0 607,4 735,3 708,4 703,6 695,4 682,3 665,1 643,9 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 31,7 75,0 115,4 139,7 134,6 133,7 132,1 129,6 126,4 122,3 NOPLAT [mln PLN] 135,3 319,9 492,0 595,6 573,8 569,9 563,3 552,7 538,7 521,6 Amortyzacja [mln PLN] 189,3 239,0 274,1 287,6 309,9 311,5 314,9 321,5 330,5 340,2 CAPEX [mln PLN] -655,5-658,6-460,7-323,8-244,2-249,1-282,2-316,6-337,5-344,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 1,5 3,3 27,2 17,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 FCF [mln PLN] -329,5-96,3 332,6 576,8 641,9 634,7 598,4 560,1 534,2 520,0 DFCF -290,0-76,7 239,6 375,8 377,6 336,7 286,3 241,6 207,8 182,3 Suma DFCF [mln PLN] 1881,1 Wartość rezydualna [mln PLN] 4962,9 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1740,2 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] 3621,3 Dług netto [mln PLN] -174,5 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 3795,8 Ilość akcji [tys.] 34013,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 111,6 Przychody zmiana r/r 6,0% 35,6% 28,0% 17,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% EBIT zmiana r/r -39,6% 136,5% 53,8% 21,1% -3,7% -0,7% -1,2% -1,9% -2,5% -3,2% FCF zmiana r/r 39,0% -70,8% -445,4% 73,5% 11,3% -1,1% -5,7% -6,4% -4,6% -2,7% Marża EBITDA 27,3% 35,8% 38,9% 38,6% 37,7% 36,8% 35,9% 35,0% 34,0% 33,0% Marża EBIT 12,8% 22,3% 26,8% 27,7% 26,2% 25,5% 24,7% 23,8% 22,7% 21,6% Marża NOPLAT 10,4% 18,1% 21,7% 22,5% 21,2% 20,7% 20,0% 19,3% 18,4% 17,5% CAPEX / Przychody 50,2% 37,2% 20,3% 12,2% 9,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,5% 11,5% CAPEX / Amortyzacja 346,4% 275,5% 168,1% 112,6% 78,8% 80,0% 89,6% 98,5% 102,1% 101,2% Zmiana KO / Przychody 0,1% 0,2% 1,2% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2,0% 0,7% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Źródło: BDM S.A. Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% Udział kapitału własnego 91,2% 91,5% 90,6% 93,3% 95,5% 99,0% 99,0% 99,1% 99,1% 99,1% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Udział kapitału obcego 8,8% 8,5% 9,4% 6,7% 4,5% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% WACC 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 10,7% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 115,1 120,4 123,5 126,8 134,5 144,1 149,8 156,2 172,1 0,8 109,3 114,1 116,7 119,7 126,4 134,7 139,5 145,0 158,3 Beta 0,9 104,0 108,2 110,6 113,2 119,1 126,3 130,5 135,2 146,4 1,0 99,0 102,8 104,9 107,2 111,6 118,8 122,4 126,4 136,1 1,1 94,5 97,9 99,8 101,8 106,4 112,0 115,1 118,6 126,9 1,2 90,2 93,3 95,0 96,8 100,9 105,8 108,6 111,6 118,8 1,3 86,2 89,0 90,5 92,2 95,8 100,2 102,6 105,3 111,5 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 181,0 175,4 170,2 165,2 160,4 155,9 151,6 147,5 143,6 3,0% 162,8 155,9 149,6 143,6 138,1 132,9 128,0 123,5 119,2 premia za ryzyko 4,0% 147,5 139,9 132,9 126,5 120,6 115,1 110,1 105,4 101,0 5,0% 134,6 126,5 119,2 111,6 106,5 101,0 95,9 91,3 87,0 6,0% 123,5 115,1 107,7 101,0 95,0 89,5 84,5 80,0 75,8 7,0% 113,8 105,4 97,9 91,3 85,3 80,0 75,2 70,8 66,8 8,0% 105,4 96,9 89,5 83,0 77,2 72,0 67,4 63,2 59,4 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 135,8 143,6 148,1 153,2 165,1 180,5 190,0 201,1 229,9 3,0% 121,4 127,4 130,9 134,7 143,6 154,7 161,4 169,0 188,1 premia za ryzyko 4,0% 109,3 114,1 116,7 119,7 126,4 134,7 139,5 145,0 158,3 5,0% 99,0 102,8 104,9 107,2 111,6 118,8 122,4 126,4 136,1 6,0% 90,2 93,3 95,0 96,8 100,9 105,8 108,6 111,6 118,8 7,0% 82,6 85,0 86,4 87,9 91,2 95,0 97,2 99,6 105,0 8,0% 75,9 77,9 79,0 80,2 82,9 86,0 87,7 89,6 93,8 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: zmiana ceny węgla w okresie szczegółowym -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Wartość akcji 82 88,1 94,2 100,3 106,4 111,6 118,6 124,7 130,8 136,9 143 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Zdecydowaliśmy się dokonać wyceny porównawczej w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek. Dla roku 2011 przypisaliśmy wagę równą 10%, a dla lat wagi równe 45%. W naszej ocenie rok 2011 jest dla Bogdanki okresem przejściowym, w którym spółka ponosi wzmożone koszty udostępniania nowych złóż na polu Stefanów. Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 3,88 mld PLN, czyli 112,7 PLN/akcję. Przyrównaliśmy Bogdankę do kopalni z rynków wschodzących (Shenhua, Yanzhou Chiny, Tambang, Bumi Resources Indonezja, Straits Asia Singapur). Akcje spółki są notowane z premią do grupy porównawczej dla mnożników P/E i EV/EBITDA na 2011 rok. Bogdanka w 2011 roku nie skorzysta jeszcze z pełnego wykorzystania nowego szybu (zakładamy rozpoczęcie pracy szybu w 4Q 11, przez co w wynikach spółki nie są jeszcze widoczne pełne efekty skali nowej inwestycji, a rachunek zysków i strat spółki jest obciążony nadmiernymi kosztami. Według naszych nowych szacunków w 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 2,0 mln ton (+36,0% r/r), co pozwoli spółce skokowo poprawić rentowność EBIT do poziomu 22,3% (silne działalnie dźwigni operacyjnej). Za sprawą oddania w 4Q 11 szybu do użytku, zwiększy się także mocno strumień amortyzacji w spółce w 2012 roku (239 mln PLN, +26,3%). Przy obecnym kursie akcji Bogdanki (109,0 PLN) spółka jest handlowana blisko mediany mnożników spółek porównywalnych z P/E 12=11,0x oraz EV/EBITDA 12=6,3x. Dla EV/EBITDA 13=4,3x dyskonto jest równe 17,0%, a przypadku P/E 13=7,7x wynosi ono 14,9%. W 2013 roku według naszej skorygowanej obecnie prognozy, Bogdanka wydobędzie 10,0 mln ton węgla, co obok skokowo rosnących przychodów, pozwoli jeszcze mocniej wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej, dzięki czemu poprawią się zarówno rentowności jaki i wyniki spółki (szacujemy zysk EBIT w roku 2013 na 607 mln PLN; 263% wzrostu w latach 2013/2011). Wycena porównawcza P/E 2011P 2012P 2013P EV/EBITDA 2011P 2012P 2013P Straits Asia 15,4 10,2 7,9 9,3 5,7 4,1 Bumi Resources 13,0 11,1 6,9 7,1 6,3 4,3 Shenua 14,0 12,4 9,7 7,3 6,2 5,2 Tambang 14,7 12,3 9,2 10,0 8,1 5,9 Yanzhou Coal 11,5 10,8 9,0 7,3 6,4 5,5 Mediana 14,0 11,1 9,0 7,3 6,3 5,2 Bogdanka (107 PLN/akcję) 26,2 12,0 7,7 10,8 6,3 4,3 Premia/dyskonto do spółki 87,5% 7,3% -14,9% 47,4% -1,0% -17,0% Wycena wg wskaźnika [PLN] 58,1 101,6 128,1 72,6 110,2 132,0 Waga roku 10,0% 45,0% 45,0% 10,0% 45,0% 45,0% Wycena wg wskaźników [PLN] 109,2 116,2 Waga wskaźnika 50,0% 50,0% Wycena spółki [mln PLN] 3833 Wycena 1 akcji [PLN] 112,7 Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 Bogdanka na tle spółek z grupy porównawczej Bogdanka Yanzhou Tambang Shenhua Bumi Resources Straits Asia Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Bogdanka Yanzhou Coal Tambang Shenua Bumi Resources Straits Asia 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 2013P 2012P 2011P Źródło: BDM S.A., Bloomberg 8

9 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko zmiany cen surowców energetycznych, głównie ropy i gazu ziemnego (węgiel to podstawowo dobre substytucyjne i w ponad 90% skorelowane z cenami ropy i gazu). W przypadku znacznego spadku cen ropy z obecnych poziomów (blisko 109 USD/bbl), obniżce mogą ulec także ceny węgla energetycznego; Ryzyko podwyżek płac. Założone w modelu podwyżki płac dla pracowników Bogdanki mogą okazać się zbyt małe, co może w przyszłości negatywnie wpłynąć na uzyskiwane przez spółkę marże i wyniki; Ryzyko importu węgla ze wschodu. W przypadku przegrzania chińskiej gospodarki i zmiany kierunku exportu rosyjskiego węgla na rynek chiński, może nastąpić znaczna podaż surowca na rynek polski, co spowoduje deprecjację cen węgla oferowanego przez polskie kopalnie; Ryzyko CO2. Rynek energetyczny w Polsce oczekuje obecnie na przyznanie limitów dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla, które będą obowiązywać od 2013 do 2020 roku. Niewątpliwie stanowi to o większym ryzyku budowy bloków energetycznych, dla których trudno obecnie oszacować prawidłową rentowność. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, że Enea podobnie jak i inne zakłady, rozważy ewentualne odstąpienie od budowy nowego bloku energetycznego w Kozienicach. Drugim aspektem tego ryzyka jest możliwe zagrożenie przerzucenia części kosztów związanych z zakupem limitów CO2 na producentów węgla, co może wywołać presję na obniżkę cen surowca. Ryzyko opóźnienia adaptacji pola Stefanów. W przypadku dalszego opóźnienia harmonogramu prac (obecnie brak jest informacji o zakończeniu prac przy ZPMW oraz oddaniu obiektu do użytku) zmniejszeniu mogą ulec zakładane poziomy wydobycia oraz pojawić się dodatkowe koszty, co może mieć wpływ na osiągane przez spółkę przychody i wyniki; Ryzyko wprowadzenie akcyzy na węgiel. Od 1 stycznia 2012 ma zostać wprowadzona akcyza na węgiel. Będą z niej jednak zwolnione zakłady energetyki zawodowej, które zużywają węgiel do produkcji energii elektrycznej (główni odbiorcy surowca z Bogdanki). W przypadku zmiany zakładanej ulgi dla energetyki zawodowej, elektrownie mogą starać się wywierać presje na ceny węgla Bogdanki, by zmniejszyć większe koszty produkcji energii. 9

10 PROGNOZA WYNIKÓW NA 3Q 11 i 2011 rok W naszej ocenie 2Q 11 wyznaczył wynikowy dołek dla Bogdanki w 2011 roku i od 3Q 11 oczekujemy poprawy wyników spółki. Szacujemy wolumen produkcji netto (poziom uzysku równy 61%) oraz sprzedaży na 1,265 mln ton, co przy średniej cenie węgla 219 PLN/t powinno umożliwić wypracowanie LWB ponad 285 mln PLN przychodów ze sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego będzie to oznaczać spadek sprzedaży o blisko 20% (356,1 mln PLN). Zwracamy jednak uwagę, że w 3Q 10 spółka bardzo efektywnie wykorzystywała strug (uzysk równy 80%), a absorpcji węgla nie towarzyszyły tak mocno jak obecnie roboty udostępniające (jednym szybem Bogdanka skipuje węgiel oraz kamień z drążonych korytarzy, co obniża wolumen oraz kaloryczność węgla). W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 64,1 mln PLN oraz 35,4 mln PLN). Po uwzględnieniu salda z działalności finansowej oraz podatku dochodowego szacujemy zysk netto bliski 28,1 mln PLN. W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 4Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji - bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii zakładu przeróbki mechanicznej węgla (uwzględniamy ewentualne dalsze przesunięcia związane z zakończeniem prac budowlanych przez Mostostal Zabrze oraz odbiorem obiektu przez Urząd Górniczy) ze względu na możliwie ograniczenie mocy przerobowych wydobytego węgla. Szacujemy obecny wolumen produkcji równy 1,941 mln ton węgla. Uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 5,74 mln ton (poprzednio 6,1 mln ton). Pozwoli to spółce wypracować 1,304 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Niski wolumen w 2011 roku (przy jednoczesnym ponoszeniu wzmożonych kosztów działalności operacyjnej i udostępniającej) nie pozwoli Bogdance w pełni wykorzystać dźwigni operacyjnej i satysfakcjonująco pokryć koszty stałe. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 12,8% (22,5% w 2010 roku), a zysku EBIT zbliżonego do 167,0 mln PLN (-39,6%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 141,4 mln PLN (-38,5% r/r). Prognozy wyników na 3Q 2011 [mln PLN] 3Q'10 3Q'11 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 356,1 285,3-19,9% 1230,4 1304,9 6,0% Zysk brutto ze sprzedaży 134,1 64,1-52,2% 409,7 285,4-30,3% EBITDA 143,7 79,5-44,7% 414,5 358,1-13,6% EBIT 106,5 35,4-66,8% 276,5 167,0-39,6% Zysk netto 86,1 28,1-67,4% 230,1 141,4-38,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 37,7% 22,5% 33,3% 21,9% Marża EBITDA 40,4% 27,9% 33,7% 27,4% Marża EBIT 29,9% 12,4% 22,5% 12,8% Marża zysku netto 24,2% 9,8% 18,7% 10,8% Produkcja węgla [tys. ton] ,7% ,0% Średnia cena sprzedaży (PLN/t] ,9% ,5% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 10

11 ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA Zmiana założeń 2011 E Old 2011E New zmiana 2012 E Old 2012E New zmiana Przychody razem ,0% ,7% węgiel ,3% ,7% ceramika ,0% ,7% pozostała działalność ,6% ,8% sprzedaż towarów ,1% ,6% Produkcja węgla [tys. ton] ,2% ,6% Cena węgla [PLN/t] ,0% ,0% Koszty razem ,3% ,1% amortyzacja ,6% ,3% wynagrodzenia ,0% ,6% zużycie materiałów i energii ,0% ,6% usługi obce ,6% ,2% podatki i opłaty ,9% ,7% pozostałe ,2% ,8% Inne ,0% ,8% Koszty sprzedaży ,1% ,4% Koszty zarządu ,2% ,6% 0 0 Saldo pozostałej dz. operacyjnej ,4% ,2% Saldo dz. finansowej ,7% ,9% EBITDA ,0% ,8% marża EBITDA 29,1% 27,3% 36,3% 35,8% EBIT ,9% ,7% marża EBIT 15,7% 12,8% 24,4% 22,3% Wynik brutto ,8% ,9% Podatek ,0% ,9% Wynik netto ,7% ,9% marża netto 13,1% 10,8% 19,4% 17,5% EPS [PLN] 5,1 4,2-18,5% 10,7 9,1-14,8% Źródło: DM BDM S.A., 11

12 PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA Prognoza wyników spółki [mln PLN] 1Q'11 2Q'11 3Q'11E 4Q'11E 1Q'12E 2Q'12E 3Q'12E 4Q'12E E 2012E 2013E 2014E 2015E Przychody razem węgiel ceramika pozostała działalność sprzedaż towarów Produkcja węgla [tys. ton] Cena węgla [PLN/t] Koszty razem amortyzacja wynagrodzenia zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty pozostałe Inne Koszty sprzedaży Koszty zarządu Saldo p. dz. operacyjnej Saldo dz. finansowej EBITDA marża EBITDA 25,1% 24,7% 27,9% 30,5% 25,3% 23,5% 25,7% 15,4% 33,6% 33,7% 27,3% 35,8% 38,9% 38,6% 37,7% EBIT marża EBIT 14,1% 9,8% 12,4% 14,0% 25,3% 23,5% 25,7% 15,4% 20,9% 22,5% 12,8% 22,3% 26,8% 27,7% 26,2% Wynik brutto Podatek 8,9 6,0 6,6 12,0 20,2 18,6 21,5 13, Wynik netto marża netto 11,6% 9,6% 9,8% 11,7% 20,3% 18,8% 20,6% 12,3% 17,7% 18,7% 10,8% 17,5% 21,3% 22,4% 21,4% EPS [PLN] 1,1 0,8 0,8 1,5 2,5 2,3 2,7 1,7 5,8 6,8 4,2 9,1 14,2 17,4 17,0 Źródło: DM BDM S.A., Spółka 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy Kapitały mniejszości Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe Oprocentowane Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane Pasywa razem Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Saldo pozostałej działalności operacyjnej EBITDA EBIT Saldo działalności finansowej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rachunek przepływów pieniężnych [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: DM BDM S.A. 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 10,0% 6,0% 35,6% 28,0% 17,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% EBITDA zmiana r/r 12,7% -14,1% 78,0% 39,0% 16,1% -0,5% -0,3% -0,5% -0,6% -0,8% -1,1% EBIT zmiana r/r 22,0% -39,6% 136,5% 53,8% 21,1% -3,7% -0,7% -1,2% -1,9% -2,5% -3,2% zmiana zysku netto 20,6% -38,6% 119,4% 55,6% 22,8% -2,6% 0,4% -0,2% -1,1% -1,8% -2,5% Marża brutto na sprzedaży 33,3% 21,9% 31,7% 36,1% 36,9% 35,3% 34,6% 33,8% 32,9% 31,8% 30,7% Marża EBITDA 33,7% 27,3% 35,8% 38,9% 38,6% 37,7% 36,8% 35,9% 35,0% 34,0% 33,0% Marża EBIT 22,5% 12,8% 22,3% 26,8% 27,7% 26,2% 25,5% 24,7% 23,8% 22,7% 21,6% Marża brutto 23,4% 13,4% 21,7% 26,3% 27,6% 26,4% 26,0% 25,4% 24,6% 23,7% 22,7% Marża netto 18,7% 10,8% 17,5% 21,3% 22,4% 21,4% 21,0% 20,6% 20,0% 19,2% 18,4% COGS / Przychody 66,7% 78,1% 68,3% 63,9% 63,1% 64,7% 65,4% 66,2% 67,1% 68,2% 69,3% SG&A / Przychody 8,6% 9,0% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% SG&A / COGS 12,9% 11,5% 12,6% 13,5% 13,7% 13,4% 13,2% 13,1% 12,9% 12,7% 12,5% ROE 11,7% 6,9% 13,2% 18,1% 20,6% 19,4% 18,7% 18,0% 17,2% 16,4% 15,5% ROA 8,1% 4,8% 9,1% 12,7% 14,8% 14,4% 14,0% 13,5% 13,0% 12,4% 11,8% Dług 250,00 250,00 320,00 255,00 180,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 D/(D+E) 10,1% 8,8% 8,5% 9,4% 6,7% 4,5% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% D/E 9,7% 9,3% 7,9% 9,2% 6,8% 4,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Odsetki / EBIT 4,3% 4,7% -3,0% -1,9% -0,5% 0,7% 1,8% 2,8% 3,6% 4,3% 5,1% Dług / Kapitał własny 12,7% 12,1% 13,7% 9,5% 6,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% Dług netto -222,10 148,15 278,78 105,59-86,01-258,03-441,36-591,83-709,36-809,49-906,97 Dług netto / Kapitał własny -11,3% 7,2% 11,9% 4,0% -3,0% -8,7% -14,2% -18,4% -21,3% -23,6% -25,7% Dług netto / EBITDA -53,6% 41,6% 44,0% 12,0% -8,4% -25,3% -43,5% -58,6% -70,7% -81,3% -92,2% Dług netto / EBIT -80,3% 88,7% 70,6% 17,4% -11,7% -36,4% -62,7% -85,1% -104,0% -121,7% -140,9% EV Dług / EV 7,2% 6,5% 8,0% 6,7% 5,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% CAPEX / Przychody 54,7% 50,2% 37,2% 20,3% 12,2% 9,0% 9,0% 10,0% 11,0% 11,5% 11,5% CAPEX / Amortyzacja 487,6% 346,4% 275,5% 168,1% 112,6% 78,8% 80,0% 89,6% 98,5% 102,1% 101,2% Amortyzacja / Przychody 11,2% 14,5% 13,5% 12,1% 10,9% 11,5% 11,3% 11,2% 11,2% 11,3% 11,4% Zmiana KO / Przychody 6,0% 0,1% 0,2% 1,2% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 66,3% 2,0% 0,7% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% MC/S 3,3 12,6 13,1 10,4 12,5 3,0 12,0 13,6 13,0 8,5 2,8 P/E 16,1 26,2 12,0 7,7 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,8 P/BV 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 P/CE 10,1 11,2 6,8 4,9 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 EV/EBITDA 8,4 10,8 6,3 4,3 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 EV/EBIT 12,6 23,1 10,1 6,3 4,9 4,9 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 EV/S 2,8 3,0 2,3 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 BVPS 57,9 60,6 68,9 78,5 84,6 87,7 91,1 94,5 97,7 100,8 103,7 EPS 6,8 4,2 9,1 14,2 17,4 17,0 17,1 17,0 16,8 16,5 16,1 CEPS 10,8 9,7 16,1 22,3 25,9 26,1 26,2 26,3 26,3 26,2 26,1 FCFPS -7,0-9,7-2,8 9,8 17,0 18,9 18,7 17,6 16,5 15,7 15,3 DPS 1,4 0,9 4,6 11,4 13,9 13,6 13,6 13,6 13,5 13,2 12,9 Payout ratio 0,0% 20,7% 50,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Źródło: DM BDM S.A. 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG trzymaj 112,10 akumuluj 105, , akumuluj 105,90 akumuluj 124, , akumuluj 124,60 akumuluj 140, , akumuluj 140,30 akumuluj 119, , akumuluj 119,20 akumuluj 88, , akumuluj 88,50 akumuluj , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 11: Kupuj 1 13% Akumuluj 2 25% Trzymaj 2 25% Redukuj 3 38% Sprzedaj 0 0% 15

16 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 140,3 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 12 KWIETNIA 2011 Bogdanka konsekwentnie realizuje plan inwestycyjny związany z uruchomieniem wydobycia ze Stefanowa. W 2011 roku będzie miało miejsce pierwsze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P REDUKUJ WYCENA 13,9 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 14 MAJA 213 Wyniki Bogdanki w 1Q 13 były słabsze r/r i zgodne z naszymi oczekiwaniami (EBITDA=17mln PLN vs. PBDM=175 mln PLN, zysk netto=7 mln PLN vs. PBDM=71

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 115,5 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 11 WRZESIEŃ 2012 Wyniki Bogdanki w 2Q 12 były dobre i zgodne z naszymi oczekiwaniami (przychody=429 mln PLN vs. PBDM=425 mln PLN, EBIT=94 mln PLN vs. PBDM=98

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 3,80 PLN 09 CZERWIEC 2014 Spółka jest na etapie porządkowania akcjonariatu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana) 144 126 18 RAPORT Dom Maklerski PKO BP ul. Puławska 15 2-515 Warszawa Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 115,8 Cena docelowa (PLN) 134 Min 52 tyg (PLN) 96,6 Max 52 tyg (PLN) 139,5 Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010

*Wyniki nie obejmują segmentu obrotu energią 17-kwi-2010 AKUMULUJ WYCENA 23,6 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 31 MARCA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia z grudnia 2010 roku kurs spółki wzrósł już o 28,5%. Wyniki operacyjne Kopexu w 4Q 10 utwierdzają nas w przekonaniu,

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

P 2014P 2015P 2016P

P 2014P 2015P 2016P KUPUJ (INITIAL COVERAGE) WYCENA 3,77 PLN 1 PAŹDZIERNIK 2013 Libet jest czołowym producentem kostki brukowej w Polsce (2. pozycja pod względem wolumenu ogółem oraz lider segmentu premium). Oczekujemy, że

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P SPRZEDAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 45,4 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Kurs akcji spółki wspiął się na nowe szczyty wraz z pozytywnym sentymentem do spółek budowlanych i okołobudowlanych a także

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

* 2014P 2015P 2016P

* 2014P 2015P 2016P GRAJEWO REDUKUJ (POPRZEDNIO AKUMULUJ) WYCENA 24,7 PLN 10 MARZEC 2014 Dotychczas wyniki Grajewa wspierały niższe ceny drewna i efekty wdrażanego przez spółkę programu poprawy efektywności. Przez znaczny

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 GRAJEWO AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,2 PLN 20 LISTOPAD 2014 W ostatnich kwartałach spółka pozytywnie zaskakiwała

Bardziej szczegółowo

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 15 LUTY 2016

SELENA FM KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 15 LUTY 2016 lut 14 kwi 14 cze 14 sie 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 18,8 PLN 15 LUTY 2016 Okres 2H 15 roku oraz początek 2016 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki GK LW BOGDANKA

Wyniki GK LW BOGDANKA Wyniki GK LW BOGDANKA 1Q2013 9 maja 2013 r. www.lw.com.pl 1 OSOBY PREZENTUJĄCE Zbigniew Stopa Prezes Zarządu Roger de Bazelaire Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno- Finansowych Waldemar Bernaciak Z-ca

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

LW BOGDANKA S.A. TRZYMAJ. 142,34 zł

LW BOGDANKA S.A. TRZYMAJ. 142,34 zł Sektor: surowcowy Data: 10.02.2012 LW BOGDANKA S.A. TRZYMAJ 142,34 zł Analityk: Renata Miś Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 125,10 Liczba akcji (tys. szt): 34 014 Kapitalizacji (w mln zł) 4 255,1 Free

Bardziej szczegółowo

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010

POLIMEX MOSTOSTAL TRZYMAJ 17 WRZEŚNIA 2010 17 WRZEŚNIA 2010 POLIMEX MOSTOSTAL W dłuższym horyzoncie czasowym o atrakcyjności Spółki przesądza potencjał realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich (drogi i

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r.

Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, r. Spotkanie z analitykami i prasą Warszawa, 13.05.2015 r. Otoczenie Szacunkowy udział największych sieci w rynku w 2014 roku 13,5% 6,1% 5,6% TIM - 512 262 tys. zł 4,8% Alfa Elektro - 470 982 tys. zł ~8,4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Aplisens SA. KUPUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A 20 LISTOPADA 2015 ROKU Aplisens SA Po gorszym od oczekiwań 2015 r. prognozujemy w kolejnych latach powrót do trendu wzrostowego na wszystkich poziomach rachunku wyników. Inwestycje w energetyce oraz ochronie

Bardziej szczegółowo

P* 2015P 2016P

P* 2015P 2016P wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,53 PLN 17 WRZESIEŃ 2014 Ostatnie kwartały przynoszą systematyczną

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P KUPUJ (WZNOWIENIE REKOMENDACJI) WYCENA 45.86 PLN 28 SIERPIEŃ 2015 Wznawiamy wydawanie rekomendacji dla Bogdanki. Sądzimy, że wachlarz negatywnych informacji dotyczących branży węgla kamiennego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011

Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Prezentacja dla Inwestorów I kwartał 2011 Warszawa, 12 maja 2011 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została opracowana przez BOGDANKA S.A. ( Spółka ). Informacje zawarte w Prezentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU

MERCOR SA AKUMULUJ 1 GRUDNIA 2010 ROKU 1 GRUDNIA 2010 ROKU MERCOR SA W bieżącym roku zmaterializowały się niekorzystne tendencje wynikające z kryzysu, w szczególności spadek zamówień na wykonawstwo zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszystko przemawia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 22,3 PLN 06 LIPIEC 2015 Selena FM była jednym z naszych faworytów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P 08/03/2009 09/17/2009 10/29/2009 12/14/2009 01/29/2010 03/12/2010 04/28/2010 06/11/2010 07/23/2010 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 35,9 PLN 24 SIERPIEO 2010 Biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową

Bardziej szczegółowo

2012* 2013* 2014* 2015P* 2016P 2017P

2012* 2013* 2014* 2015P* 2016P 2017P maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 ARCTIC PAPER KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 5,5 PLN 27 MAJ 2015 W 1Q 15 oczyszczona EBITDA spółki okazała

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo