AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKUMULUJ CYFROWY POLSAT"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę, że spółka jest relatywnie dobrze przygotowana na obserwowane pogarszające się warunki działania w obu segmentach biznesowych. Nasze założenia na 213 rok już wcześniej zakładały spadek wyników w ujęciu r/r i wprowadzone korekty nie są istotne. Duże znaczenie dla wzrostu wyceny DCF miał spadek stopy wolnej od ryzyka z 5.% do 4,25% (efekt ok. 2.5 PLN/akcję). Zgodnie z naszymi prognozami spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie odpowiednio 7.9x i 7.5x. Mnożniki P/E na lata wynoszą 12.9x i 11.1x. Ewentualne pogorszenie sentymentu inwestycyjnego związane ze spodziewanym pogorszeniem wyników w 213 roku będzie wg nas tymczasowe. Liczymy, że spółka w 213 roku wypracuje wynik EBITDA na poziomie niespełna 95 mln PLN i zakładamy, że oczekiwana erozja rezultatów będzie płytka (w porównaniu do poprzedniego raportu z września 12 podnieśliśmy naszą prognozę EBITDA na 213 rok z mln PLN do mln PLN główną zmianą w założeniach jest podniesienie wyniku segmentu usług dla klientów indywidualnych). W dalszej perspektywie przyjęliśmy odbicie wyników bazujące na poprawie segmentu nadawania. W obszarze usług dla klientów indywidualnych w modelu wg nas przyjęliśmy ostrożne założenie płaskich wyników i liczymy, że w przyszłości będziemy mogli dokonać rewizji w górę. Zwracamy też uwagę, że perspektywa wypłaty dywidendy przez spółkę jest coraz bliższa, co powinno w 2H 13 odgrywać już większe znaczenie przy ocenie atrakcyjności spółki przez inwestorów. Z czynników ryzyka należy mieć na uwadze dalsze pogorszenie warunków działania w obu segmentach biznesowych. W segmencie płatnej tv niewiadomą jest też efekt docelowego uszczelnienia pobierania powszechnych opłat abonamentowych, których miesięczna wysokość może wynosić tyle ile ARPU w pakiecie mini, co może wpłynąć na zachowanie grupy klientów o dużej wrażliwości cenowej. W przypadku segmentu nadawanie poza obecnie obserwowanym spadkiem wartości rynku reklamy w perspektywie 2 3 lat nie należy lekceważyć ewentualnego spadku znaczenia reklamy tv w całości rynku reklamowego w Polsce (aktualnie jest to wciąż ok. 51%). Wycena końcowa [PLN] 18.7 Wycena DCF Wycena porównawcza [PLN] Potencjał do wzrostu / spadku +11% Koszt kapitału 9.3% Cena rynkowa [PLN] Kapitalizacja [mln PLN] Ilość akcji [mln. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 18. Cena minimalna za 6 mc [PLN] Stopa zwrotu za 3 mc 17% Stopa zwrotu za 6 mc 15% Stopa zwrotu za 9 mc 22% Akcjonariat: Pola Investments ; Sensor Overseas* 51.54% Pozostali 48.46% * podmioty są kontrolowane przez Pana Zygmunta Solorza Żaka. Łącznie Pan Solorz Żak kontroluje 51,54% udziału w kapitale spółki. Maciej Bobrowski tel. ( 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, 4 96 Katowice CPS WIG znormalizowany P 213P 214P 215P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Zysk netto [mln PLN] P/BV P/E EV/EBITDA EV/EBIT DYield 3.4%.%.%.% 2.3% 2.7% sty sty mar kwi maj maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 213 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 4 WYCENA DCF... 5 WYCENA PORÓWNAWCZA... 8 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q PROGNOZA WYNIKÓW NA 212 ORAZ 213 ROK DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj podnosząc cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę, że spółka jest relatywnie dobrze przygotowana na obserwowane pogarszające się warunki działania w obu segmentach biznesowych. Nasze założenia na 213 rok już wcześniej zakładały spadek wyników w ujęciu r/r i wprowadzone korekty nie są istotne. Ewentualne pogorszenie sentymentu inwestycyjnego związane ze spodziewanym pogorszeniem wyników w 213 roku będzie wg nas tymczasowe. Liczymy, że spółka w 213 roku wypracuje wynik EBITDA na poziomie niespełna 95 mln PLN i zakładamy, że oczekiwana erozja rezultatów będzie płytka. W dalszej perspektywie przyjęliśmy odbicie wyników bazujące na poprawie segmentu nadawania. W obszarze usług dla klientów indywidualnych w modelu wg nas przyjęliśmy ostrożne założenie płaskich wyników i liczymy, że w przyszłości będziemy mogli dokonać rewizji w górę. Zwracamy też uwagę, że perspektywa wypłaty dywidendy przez spółkę jest coraz bliższa, co powinno w 2H 13 odgrywać już większe znaczenie przy ocenie atrakcyjności spółki przez inwestorów. Zgodnie z naszymi prognozami spółka jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na lata na poziomie odpowiednio 7.9x i 7.5x. Mnożniki P/E na lata wynoszą 12.9x i 11.1x. Podsumowanie wyceny A Wycena DCF [ PLN] B Wycena porównawcza [PLN] C = (A*7%+B*3%) Wycena końcowa [mln PLN] 18.7 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 3

4 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Inwestorzy powinni mieć na uwadze szereg czynników ryzyka związanych z działalnością spółki. Spółka po przejęciu TV Polsat posiada dwa segmenty działalności: dotychczasowy płatnej tv oraz segment nadawanie i produkcja tv. Przychody segmentu płatnej tv są stosunkowo mało narażone na pogorszenie sytuacji makro, jednak poziom kosztów jest istotnie zależny od poziomów kursu EUR i USD względem PLN. Z kolei rentowność TV Polsat zależy istotnie od wartości rynku reklamy tv, który jest silnie uzależniony od sytuacji makro i decyzji firm dotyczących budżetów reklamowych. Zakładamy, że rynek płatnej tv jest już bliski nasycenia i dlatego w kolejnych okresach przyjęliśmy stopniową powolną erozję bazy abonentów płatnej tv. Wg nas kurczenie się bazy będzie wynikiem: i) pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w Polsce (wzrost bezrobocia, niska dynamika wzrostu płac realnych), ii) łatwego dostępu do naziemnej tv cyfrowej (DTT), iii) docelowego uszczelnienia pobierania powszechnych opłat abonamentowych, których miesięczna wysokość może wynosić tyle ile wynosi ARPU w pakiecie mini, co naszym zdaniem może istotnie zwiększyć odpływ części klientów o dużej wrażliwości cenowej do bezpłatnego sygnału cyfrowego. Obecna erozja rynku reklamy jest głębsza i szybsza niż wcześniej oczekiwaliśmy. W skali 213 roku przyjęliśmy spadek rynku reklamy tv o niespełna 4.5% r/r. Nasze założenia mogą okazać się zbyt optymistyczne, w szczególności jeśli sytuacja makroekonomiczna będzie coraz trudniejsza. Dodatkowo podkreślamy, że w modelu nie uwzględniamy istotnych strukturalnych zmian w ramach wartości poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce. Obecny udział reklamy tv w całości rynku to ciągle ok. 51%. Zatem proces erozji tego obszaru może być istotnym ryzykiem dla spółki!, co wg nas może być odczuwalne w perspektywie najbliższych 2 3 lat. Strategia Cyfrowego Polsatu przewiduje upowszechnienie usługi transmisji danych (LTE). Budowa modelu dla tej działalności jest obecnie obarczona wysokim ryzykiem błędu. Aktualnie ponoszone koszty przez spółkę są wg nas wysokie. Dodatkowo bliźniaczą ofertę LTE oferuje Polkomtel. Istotnym ryzykiem jest pojawienie się także oferty innych podmiotów, co może zaostrzyć walkę cenową. Przełom 212 i 213 roku będzie okresem, kiedy będzie postępował proces łączenia Cyfry+ i n. Powstały podmiot będzie dużo silniejszym konkurentem pod względem osiąganych wyników i bazy abonentów (istotnie wyższe ARPU). W perspektywie 2 lat nie obawiamy się jednak, że połączenie konkurentów będzie miało istotny wpływ na funkcjonowanie Cyfrowego Polsatu. Inwestorzy powinni mieć także na uwadze ryzyko, że przyszłe projekty w których spółka będzie brała udział mogą mieć inną ocenę atrakcyjności z punktu widzenia inwestora większościowego i mniejszościowego. Nie należy też wykluczyć kolejnych transakcji pomiędzy spółką o podmiotami zależnymi od głównego akcjonariusza (w modelu nie uwzględniamy prawdopodobnych kolejnych przejęć). Uważamy, że perspektywa dalszej konsolidacji pozostałych aktywów powiązanych z głównym akcjonariuszem jest coraz bliższa. 4

5 WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1.. Główne założenia w modelu (szczegółowe założenia znajdują się w osobnych rozdziałach): Zakładamy, że rynek płatnej tv jest już bliski nasycenia i dlatego w kolejnych latach uwzględniamy stopniową powolną erozję bazy abonentów płatnej tv. Wg nas kurczenie się bazy będzie wynikiem: i) pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w Polsce (wzrost bezrobocia, niska dynamika wzrostu płac realnych), ii) łatwego dostępu do naziemnej tv cyfrowej (DTT), iii) docelowego uszczelnienia pobierania powszechnych opłat abonamentowych, których miesięczna wysokość może wynosić tyle ile wynosi ARPU w pakiecie mini, co naszym zdaniem może istotnie zwiększyć odpływ części klientów o dużej wrażliwości cenowej do bezpłatnego sygnału cyfrowego. Sprzedaż usług transmisji danych LTE obecnie jest ciągle trochę poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań. Liczymy jednak, że kolejne kwartały przyniosą znaczne zwiększenie pozysku nowych abonentów tej usługi. W 213 okaże się w jakim stopniu spółce udało się spopularyzować usługę i jak ta oferta będzie pozycjonowana względem bliźniaczej propozycji promowanej przez Polkomtel. Założenia dla tego obszaru przyjęte w modelu są ciągle obarczone dużym ryzykiem błędu. Obecna erozja rynku reklamy jest głębsza i szybsza niż wcześniej oczekiwaliśmy. W poprzednim raporcie z września 12 zakładaliśmy spadek rynku reklamy tv w 213 roku o niespełna 1.5%, obecnie jest to ok. 4.3%. Stopę wolną od ryzyka zmniejszyliśmy z 5.% do W modelu zakładamy całkowitą spłatę zadłużenia wynikającego z zakupu TV Polsat i nie uwzględniamy kolejnych akwizycji. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 222. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na 6.68 mld PLN, czyli PLN/akcję. 5

6 Model DCF 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P 222P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT [mln PLN] Stopa podatkowa 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Zwiększenie wartości zestawów odbiorczych Pozostałe inwestycje Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] Wartość rezydualna [mln PLN] 1 49 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2.% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 4 6 Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] 2 88 Wartość kapitału[mln PLN] Ilość akcji [mln szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] Przychody zmiana r/r 2.9% 3.3% 3.6% 2.8% 3.4% 3.3% 3.1% 2.9% 2.8% 2.7% EBIT zmiana r/r 1.5% 1.2% 3.6% 5.1% 4.6% 4.2% 4.2% 3.4% 3.3% 2.8% NOPLAT zmiana r/r 1.7%.6% 3.6% 5.1%.3% 4.2% 4.2% 3.4% 3.3% 2.8% FCF zmiana r/r 16.% 12.5% 5.6% 1.3% 5.2% 5.% 4.9% 3.4% 3.2% 2.8% Marża EBITDA 33.5% 32.9% 32.7% 33.1% 33.4% 33.4% 33.5% 33.5% 33.4% 33.3% Marża EBIT 24.3% 23.8% 23.8% 24.4% 24.7% 24.9% 25.1% 25.3% 25.4% 25.4% CAPEX / Przychody 3.5% 4.1% 3.6% 4.1% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% CAPEX / Amortyzacja 92% 16% 1% 111% 12% 12% 12% 12% 13% 13% Zmiana KO / Przychody % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 11% 37% 4% 43% 27% 24% 21% 22% 23% 24% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P 222P Stopa wolna od ryzyka 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Premia kredytowa 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% Koszt kapitału własnego 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% Udział kapitału własnego 65% 71% 77% 79% 8% 95% 1% 1% 1% 1% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% 4.7% Udział kapitału obcego 35% 29% 23% 21% 2% 5% % % % % WACC 7.8% 8.% 8.3% 8.3% 8.3% 9.% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2.% 1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.5% 4.% 4.5% 4.75% 5.% 5.25% 5.5% 6.% 6.5% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 2.% 1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% 3.% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 7

8 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o prognozy na lata do wybranej grupy podmiotów z obszaru media/rozrywka. Analizę oparto na wskaźnikach P/E i EV/EBITDA. Końcowa wycena metodą porównawczą wynosi 17.68PLN/akcję. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA Cena 212P 213P 214P 212P 213P 214P Cinema City 26 PLN Agora 8.7 PLN TVN 9.8 PLN CME 6.12 USD BSkyB 799 GBp Mediana Cyfrowy Polsat PLN Premia / dyskonto 24% 5% 16% 6% 2% 4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] Waga roku % 5% 5% % 5% 5% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] Waga wskaźnika 5% 5% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] Wycena końcowa spółki [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 8

9 WYNIKI FINANSOWE ZA 3Q 12 Rezultaty za 3Q 12 okazały się dobre, było to widać w obszarze nadawania pomimo trudnej sytuacji na ryku reklamy tv jak i w obszarze płatnej tv. W segmencie usług dla klientów indywidualnych spółka zwiększyła przychody o 8.5% r/r do poziomu 45.5 mln PLN. Wynik EBITDA segmentu wzrósł do mln PLN, a wynik EBIT do mln PLN. Zwracamy uwagę, że wpływy z opłat za płatną tv w 3Q 12 były wyższe o ok. 23 mln PLN r/r, podczas gdy koszty programmingu spadły w tym okresie o ok mln PLN r/r (poza widocznymi w poprzednich kwartałach działaniami obniżającymi koszt programmingu był to także efekt one off). Pozytywnie oceniamy też widoczne już efekty oszczędnościowe po przejęciu TV Polsat oraz utrzymanie rygorystycznej polityki w zakresie kosztów. W 3Q 12 baza abonentów pakietu familijnego w ujęciu q/q wzrosła o 5.5 tys. klientów, z kolei w pakiecie mini baza abonentów spadła o ok. 1. tys. klientów. Churn w pakiecie familijnym wyniósł 9.7%, a w pakiecie mini 6.9%. Ogółem wskaźnik churn wyniósł 9.1%, co oceniamy za dobry rezultat. ARPU w pakiecie familijnym w 3Q 12 przekroczyło 47 PLN (m.in. efekt ppv), co oznacza wzrost o ok. 5.5% r/r. ARPU pakietu mini wyniosło niespełna 13.4 PLN, czyli o prawie 1.7% mniej w ujęciu r/r. W segmencie nadawania i produkcji tv spółka osiągnęła przychody w wysokości 22.9 mln PLN. Słabsze wpływy z reklamy były odzwierciedleniem erozji rynku reklamy tv. Wartość rynku reklamy tv w 3Q 12 skurczyła się o ok. 6.2%. Na tym tle wyniki sprzedażowe TV Polsat ze spadkiem wpływów z reklamy i sponsoringu do poziomu ok. 161 mln PLN oceniamy neutralnie. Na poziomie EBITDA segment odnotował zysk w wysokości 85.9 mln PLN, z kolei wynik EBIT wyniósł 76.6 mln PLN. Ogółem przychody spółki wyniosły mln PLN. Wynik EBITDA wyniósł mln PLN, a EBIT mln PLN. Wpływ na saldo finansowe miały koszty obsługi zadłużenia (kredyt i obligacje) oraz wycena obligacji, które są w EUR. Na poziomie netto wynik w 3Q 12 wyniósł mln PLN. Wyniki skonsolidowane spółki w ujęciu kwartalnym Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% Przychody [mln PLN] lewa skala Marża EBITDA prawa skala Marża EBITDA zanualizowana prawa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wynik EBITDA segmentu klientów indywidualnych oraz segmentu nadawanie , 15,3 85, ,3 11, ,9 95,5 165,4 164,5 172, 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 Usługi dla klientów indywidualnych [mln PLN] Nadawanie i produkcja tv [mln PLN Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 9

10 Wyniki skonsolidowane spółki za 3Q 12 [mln PLN] 3Q'11 3Q'12 zmiana r/r 1 3Q'11 1 3Q'12P zmiana r/r Przychody % % Od klientów indywidualnych % % Z reklamy i sponsoringu % % Od operatorów kablowych i satelitarnych % % Ze sprzedaży sprzętu % % Pozostałe % % Koszty operacyjne % % Koszty licencji programowych % % Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi klienta % % Koszty produkcji tv wł i zewn oraz amort praw sport % % Amortyzacja i utrata wartości % % Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników % % Koszty przesyłu sygnału % % Amortyzacja licencji filmowych % % Koszt własny sprzedanego sprzętu % % Inne koszty % % EBITDA % % EBIT % % Saldo finansowe Wynik brutto % Wynik netto % Marża EBITDA 31.9% 4.% 32.7% 38.7% Marża EBIT 24.% 3.7% 25.3% 3.3% Marża netto 1.1% 26.7% 5.3% 23.5% Segment usług dla klientów indywidualnych Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Marża EBITDA 34.5% 38.9% 3.1% 37.7% Marża EBIT 25.8% 27.7% 22.% 27.2% Segment usług nadawania i produkcji tv Przychody % % EBITDA % % EBIT % % Marża EBITDA 24.1% 38.9% 37.4% 36.3% Marża EBIT 19.2% 34.7% 32.9% 32.6% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 1

11 Liczba abonentów pakietów tv [tys. klientów] Q Q Q Q Q Q Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 Pakiet familijny Pakiet mini Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Liczba użytkowników usług głosowych i transmisji danych [tys. klientów] Q7 29 2Q7 4 3Q7 29 4Q7 5 1Q8 41 2Q8 1 3Q8 6 4Q8 15 1Q9 96 2Q Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 Usługi transmisji danych Usługi głosowe Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka ARPU w pakietach telewizyjnych (familijnym, mini i ogółem) [PLN] % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q % 25% 2% 15% 1% 5% % 5% 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 ARPU pakiet familijny [PLN] lewa skala ARPU pakiet mini [PLN] lewa skala ARPU pakiet familijny zmiana r/r prawa skala ARPU pakiet mini zmiana r/r prawa skala Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 1% 8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6% ARPU ogółem [PLN] lewa skala ARPU ogółem zmiana r/r prawa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 11

12 Wartość bilansowa zestawów odbiorczych [mln PLN] Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 Wartość bilansowa zestawów odbiorczych [mln PLN] lewa skala Szacunkowy udział amortyzacji STB w ogóle kosztów rodzajowych segmentu klientów indywidualnych prawa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Udział w oglądalności Grupy TV Polsat (wszyscy lat, cała doba) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2,3% 21,5% 2,% 19,9% 19,7% 19,5% 19,9% 2,6% 18,8% 18,7% 19,3% 2,2% 19,7% 21,2% 21,2% 21,3% 21,1% 2,% 2,1% 2,8% 1Q'8 2Q'8 3Q'8 4Q'8 1Q'9 2Q'9 3Q'9 4Q'9 1Q'1 2Q'1 3Q'1 4Q'1 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 Grupa Polsat Grupa TVN Grupa TVP Pozostali Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Nielsen Audience Measurement, spółka 12

13 PROGNOZA WYNIKÓW NA 212 ORAZ 213 ROK Podtrzymujemy nasze założenia z wrześniowego raportu i spodziewamy się, że 213 rok będzie słabszy w ujęciu r/r. Erozji wyników oczekujemy zarówno w segmencie nadawanie (głównie efekt słabego rynku reklamy tv) oraz w obszarze usług dla klientów indywidualnych (m.in. liczymy się z wyższymi kosztami programmingu, większymi odpisami z tyt. przeterminowanych należności, czy z większymi nakładami na promocję LTE). W segmencie usług dla klientów indywidualnych baza abonentów wg nas może podlegać erozji co będzie wynikiem: i) pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w Polsce (wzrost bezrobocia, niska dynamika wzrostu płac realnych), ii) łatwego dostępu do naziemnej tv cyfrowej (DTT), iii) docelowego uszczelnienia pobierania powszechnych opłat abonamentowych, których miesięczna wysokość może wynosić tyle ile wynosi ARPU w pakiecie mini, co naszym zdaniem może istotnie zwiększyć odpływ części klientów o dużej wrażliwości cenowej do bezpłatnego sygnału cyfrowego. Z dzisiejszej perspektywy mniejsze znaczenie przykładamy do ryzyka zaostrzenia konkurencji ze strony połączonej platformy n i Cyfra+. W zakresie kosztów operacyjnych w obszarze płatnej tv, liczymy że spółka utrzyma obecną rygorystyczną politykę. Sprzedaż usług transmisji danych LTE obecnie jest ciągle trochę poniżej naszych wcześniejszych oczekiwań. Zakładamy, że kolejne kwartały przyniosą znaczne zwiększenie pozysku nowych abonentów tej usługi. W 213 okaże się w jakim stopniu spółce udało się spopularyzować usługę i jak ta oferta będzie pozycjonowana względem bliźniaczej propozycji promowanej przez Polkomtel. Założenia dla tego obszaru przyjęte w modelu są ciągle obarczone dużym ryzykiem błędu. Podtrzymujemy poprzednią tezę, że akcjonariusze mniejszościowi Cyfrowego Polsatu z uwagi na przyjętą wcześniej koncepcję braku posiadania własnej infrastruktury, wg nas, nie powinni spodziewać się pojawienia łatwej i taniej do uzyskania istotnej wartości dodanej. W 213 roku w zakresie cen liczymy się z zaostrzeniem konkurencji i spadkiem cen usługi. W modelu zakładamy, że taka sytuacja wymusi dalszą ścieżkę obniżki cen pakietów danych jakie spółka kupuje od Mobyland. W segmencie nadawania spodziewamy się, że rynek reklamy tv w 213 roku spadnie o ok. 4.3% (mamy nadzieję, że 4Q 13 będzie już w okolicy zero r/r). Oczekujemy, że przychody spółki z reklamy będą zachowywały się niewiele lepiej niż wartość całego rynku, na co wpływ będzie miał wzrost kanałów tematycznych. Dodatkowo w dalszym ciągu pozytywny efekt r/r na przychody segmentu powinny mieć wpływy z tytułu opłat od operatorów kablowych (zakładamy bowiem efekty podpisanej umowy z Vectra). Na poziomie kosztów oczekujemy, że spółka utrzyma koszty związane z kontentem i nie wykaże istotnych zmian r/r. Ogółem w segmencie nadawanie w 213 roku przyjęliśmy koszty operacyjne na poziomie ok. 1 6, czyli jedynie o 1 mln PLN niższe niż oczekiwany poziom z 212 roku. Ogółem w 213 roku założyliśmy, że spółka wypracuje wynik EBITDA na poziomie mln PLN, EBIT równy 69.1 mln PLN oraz wynik netto na poziomie mln PLN. W 214 roku wg naszych założeń dojdzie do poprawy wyniku EBITDA do mln PLN, wyniku EBIT do mln PLN oraz zysku netto do 529 mln PLN. Przyjęliśmy konserwatywnie, że rezultaty obszaru usług dla klientów indywidualnych będą płaskie, co może być założeniem zbyt ostrożnym (obawiamy się kosztów związanych z upowszechnieniem oferty LTE). 13

14 Założenia do wyników na 212 i 213 rok 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q' Przychody od klientów indywidualnych z reklamy i sponsoringu od operatorów kablowych i satelitarnych ze sprzedaży sprzętu pozostałe Koszty operacyjne Koszty licencji programowych Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi Prod. tv wł i zewn + amort praw sport Amortyzacja i utrata wartości Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Koszty przesyłu sygnału Amortyzacja licencji filmowych Koszt własny sprzedanego sprzętu Inne koszty EBITDA EBIT Saldo finansowe Wynik brutto Wynik netto Marża EBITDA 27.5% 38.2% 38.1% 4.% 3.% 34.6% 37.3% 33.4% 28.6% 31.2% 36.4% 33.4% 32.8% Marża EBIT 2.1% 3.1% 3.1% 3.7% 21.6% 25.5% 28.5% 23.6% 19.8% 23.8% 28.% 24.3% 23.8% Marża netto 1.2% 3.4% 14.% 26.7% 14.6% 11.5% 17.5% 18.% 17.3% 6.9% 21.1% 16.1% 18.1% Segment usług dla klientów indywidualnych Przychody EBITDA EBIT Marża EBITDA 26.8% 36.8% 38.4% 38.9% 29.3% 34.6% 35.9% 35.% 26.5% 29.3% 35.6% 33.% 31.7% Marża EBIT 17.4% 27.% 27.9% 27.7% 18.% 23.% 24.1% 23.1% 14.7% 2.9% 24.9% 21.2% 2.2% Segment usług nadawania i produkcji tv* Przychody EBITDA EBIT Marża EBITDA 31.6% 35.1% 35.6% 38.9% 28.7% 31.5% 36.5% 26.5% 29.6% 31.9% 34.2% 31.3% 31.9% Marża EBIT 28.% 31.3% 32.3% 34.7% 25.5% 27.7% 33.3% 22.1% 26.4% 27.8% 3.7% 27.8% 28.4% Liczba abonentów pakietu familijnego [mln] Liczba abonentów pakietu mini [mln] Liczba klientów usługi MVNO [mln] Liczba klientów transmisji danych (LTE) [mln] Wartość bilansowa STB [mln PLN] Churn pakiet familijny 1.6% 9.5% 9.5% 9.7% 1.% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.6% 1.% 1.4% 1.8% Churn pakiet mini 7.% 7.4% 8.1% 6.9% 7.5% 7.8% 7.9% 8.% 8.% 7.% 7.5% 8.% 8.5% ARPU pakiet familijny [PLN] ARPU pakiet mini [PLN] Wartość rynku reklamy tv zmiana r/r 4.2% 1.9% 7.8% 6.2% 9.5% 6.5% 5.% 4.% 2.%.9% 5.9% 4.3% 2.% EUR/PLN eop * segment konsolidowany od kwietnia 211 roku Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 14

15 Podnieśliśmy naszą prognozę EBITDA na 213 rok z mln PLN do mln PLN. Główną zmianą w założeniach w porównaniu z poprzednim raportem jest podniesienie wyniku segmentu usług dla klientów indywidualnych. Na poziomie netto zmiany wynikają także z salda finansowego (m.in. wycena zadłużenia w oparciu o kurs EUR/PLN). Zmiany w założeniach na w porównaniu z poprzednim raportem ( ) 212 stara 212 nowa 213 stara 213 nowa Przychody % % segment nadawania % % segment usług klientów indywidualnych % % EBITDA % % segment nadawania % % segment usług klientów indywidualnych % % Wynik netto % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 15

16 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI RZiS Przychody Od klientów indywidualnych Z reklamy i sponsoringu Od operatorów kablowych i satelitarnych Ze sprzedaży sprzętu Pozostałe Koszty operacyjne Koszty licencji programowych Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi klienta Koszty produkcji tv oraz amort praw sport Amortyzacja i utrata wartości Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Koszty przesyłu sygnału Amortyzacja licencji filmowych Koszt własny sprzedanego sprzętu Inne koszty EBITDA EBIT Saldo finansowe Wynik brutto Wynik netto Bilans Aktywa trwałe razem Zestawy odbiorcze Inne rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Marki WNiP Dł aktywa programowe Inne Aktywa obrotowe razem Kr aktywa programowe Zapasy Nalezności handlowe Inne Środki pieniężne Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobow z tyt kredytów i pozyczek Zobow z tyt obligacji Inne Zobowiązania krótkoterminowe Zobow z tyt kredytów i pożyczek Zobow z tyt obligacji Zobow handlowe Przychody przyszłych okresów Inne Pasywa razem CF Środki pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto Korekty Amortyzacja i utrata wartości Nadwyżka płatności za licencje nad amortyzacją Odsetki Zmiana kap. obrotowego Zmiana stanu zestawów odbiorczych w leasingu Inne korekty Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Nabycie RZAT Nabycie WNiP Nabycie udziałów w jedn zaleznej Inne Środki z działalności finansowej Wypłacone dywidendy Inne Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne sop Środki pieniężne eop

17 Cena [PLN] Liczba akcji eop [mln szt.] Mkt Cap [mln PLN] EPS [PLN] BVPS [PLN] P/E P/CE EV/S EV/EBITDA EV/EBIT P/BV ROE 6.4% 14.% 26.7% 17.% 17.% 16.6% 15.7% 14.1% 13.6% 14.7% 14.4% 14.4% ROA 25.5% 5.1% 1.7% 8.1% 9.2% 1.% 1.1% 9.3% 9.9% 12.% 12.1% 12.2% Dywidenda [mln PLN] DYield 3.4%.%.%.% 2.3% 2.7% 5.% 5.2% 5.% 6.2% 9.% 9.9% EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN] Dług % [mln PLN] Dług netto / EBITDA.x 3.3x 2.1x 1.7x 1.3x.9x.6x.3x.1x.2x.3x.5x Dług netto / Kapitał własny.x 1.3x.8x.5x.4x.2x.2x.1x.x.x.1x.1x Capex [mln PLN] Capex na zestawy udostępnione [mln PLN] Capex pozostały + akwizycje [mln PLN] Capex / Przychody 18.5% 111.2% 1.9% 8.4% 9.6% 8.9% 9.7% 8.9% 8.7% 8.5% 8.4% 8.3% Capex na zestawy / Przychody 13.2% 9.7% 6.1% 4.9% 5.5% 5.3% 5.5% 5.2% 5.1% 4.9% 4.7% 4.6% Capex pozostały + akwizycje [mln PLN] 5.3% 11.5% 4.8% 3.5% 4.1% 3.6% 4.1% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% Liczba abonentów pakietu familijnego [mln] Liczba abonentów pakietu mini [mln] Liczba klientów usługi MVNO [mln] Liczba klientów transmisji danych (LTE) [mln] Wartość bilansowa STB [mln PLN] Churn pakiet familijny 11.8% 1.6% 1.% 1.4% 1.8% 1.9% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% 11.% Churn pakiet mini 4.6% 7.% 7.5% 8.% 8.5% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% ARPU pakiet familijny [PLN] ARPU pakiet mini [PLN] Wartość rynku reklamy tv zmiana r/r 7.2%.9% 5.9% 4.3% 2.% 3.% 2.8% 2.5% 2.3% 2.% 1.9% 1.8% EUR/PLN śr USD/PLN śr Marża EBITDA 27.5% 31.2% 36.4% 33.4% 32.8% 32.6% 33.% 33.3% 33.3% 33.4% 33.3% 33.3% EBITDA segmentu klientów indyw. 27.5% 29.3% 35.6% 33.% 31.7% 31.5% 32.1% 32.8% 32.9% 33.1% 33.% 33.% EBITDA segmentu nadawania i prod. tv 31.9% 34.2% 31.3% 31.9% 32.% 32.% 31.6% 31.6% 31.6% 31.6% 31.6% Marża EBIT 22.% 23.8% 28.% 24.3% 23.8% 23.8% 24.4% 24.7% 24.9% 25.1% 25.3% 25.4% EBIT segmentu klientów indyw. 22.% 2.9% 24.9% 21.2% 2.2% 2.3% 21.2% 21.9% 22.3% 22.8% 23.% 23.2% EBIT segmentu nadawania i prod. tv 27.8% 3.7% 27.8% 28.4% 28.4% 28.3% 27.8% 27.7% 27.7% 27.7% 27.7% Marża zysku netto 17.5% 6.9% 21.1% 16.1% 18.1% 19.3% 19.6% 18.4% 18.4% 2.6% 2.7% 21.% 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (32) e mail: strategia, media/rozrywka, inst. finansowe, spółki stalowe Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (32) e mail: materiały budowlane, budownictwo, paliwa Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (32) e mail: surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (22) e mail: Leszek Mackiewicz tel. (22) e mail: Bartosz Zieliński tel. (22) e mail: Maciej Bąk tel. (22) e mail: Krystian Brymora tel. (32) e mail: chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG akumuluj 18.7 trzymaj trzymaj akumuluj akumuluj redukuj redukuj redukuj redukuj 12.6 redukuj redukuj 14.7 akumuluj akumuluj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 13: Kupuj % Akumuluj 3 75% Trzymaj % Redukuj 1 25% Sprzedaj % 18

19 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie stałe a Zarząd BDM ma prawo przyznać mu wynagrodzenie dodatkowe. Dodatkowe wynagrodzenie może być pośrednio uzależnione od wyników pozostałych usług oferowanych przez BDM, w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak nie jest ono bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 19

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 13.44 PLN (POPRZEDNIO REDUKUJ) 9 STYCZEŃ 212 Decydujemy się zmienić nasze zalecenie z Redukuj na Akumuluj ustalając cenę docelową na poziomie 13.44 PLN/akcję, czyli na niemal identycznym

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P TRZYMAJ (POPRZEDNIO : KUPUJ) WYCENA 16.32 PLN 21 MARZEC 2014 Naszym zdaniem kurs już w dużym stopniu uwzględnił prawdopodobną poprawę warunków działania i z obecnych założeń modelowych wg nas nie ma już

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT TRZYMAJ WYCENA 2.82 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 17 CZERWIEC 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj na Trzymaj podnosząc jednocześnie cenę docelową do 2.82 PLN/akcję. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ Multimedia Polska WYCENA 11.43 PLN 09 MARZEC 2011 Multimedia są propozycją defensywną. Jednak zalecamy w dalszym ciągu akumulowanie walorów tej spółki z uwagi na atrakcyjne wskaźniki rynkowe,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT WYCENA 26,36 PLN RAPORT ANALITYCZNY (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 WRZESIEŃ 2016, 09:08 CEST

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT WYCENA 26,36 PLN RAPORT ANALITYCZNY (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 WRZESIEŃ 2016, 09:08 CEST AKUMULUJ WYCENA 26,36 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 WRZESIEŃ 216, 9:8 CEST Podtrzymujemy nasze poprzednie zalecenie Akumuluj i jednocześnie podnosimy cenę docelową z 24,65 PLN do 26,36 PLN/akcję. Do utrzymania

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 sty 16 AKUMULUJ WYCENA 24.65 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 11 LUTY 216 Decydujemy się na zmianę naszego zalecenia z Trzymaj

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST

AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) MFO WYCENA 23,76 PLN RAPORT ANALITYCZNY 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 23,76 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2016, 08:29 CEST Uwzględniając dalszy potencjał dla wzrostu kursu, decydujemy się na podniesienie ceny docelowej dla z 20,63 PLN do 23,76 PLN/akcję

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.54 PLN 11 MARZEC 2014 Jak już zwracaliśmy uwagę we wcześniejszych raportach spółka stanowi dobrą ekspozycję na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i zwiększenie budżetów

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 33. PLN 10 GRUDZIEŃ 01 Po słabych frekwencyjnie dwóch pierwszych kwartałach 01 roku spółka znalazła się w okresie odbudowy wyników. Zakładamy, że przynajmniej przez

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P 01/02/2013 02/13/2013 03/27/2013 05/15/2013 06/27/2013 08/08/2013 09/20/2013 11/04/2013 12/17/2013 02/05/2014 03/19/2014 REDUKUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14.66 PLN 22 WRZESIEŃ 2014 Z uwagi na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA. PLN LIPIEC 11 Spółka jest wg nas ciekawą propozycją inwestycyjną w obszarze mediów/rozrywki i jest handlowana przy wskaźniku EV/EBITDA na lata 11-1 na poziomie 7.8-.7x,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT WYCENA 28,49 PLN RAPORT ANALITYCZNY (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 MAJ 2017, 13:12 CEST

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT WYCENA 28,49 PLN RAPORT ANALITYCZNY (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 MAJ 2017, 13:12 CEST AKUMULUJ WYCENA 28,49 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 15 MAJ 2017, 13:12 CEST Utrzymujemy nasze poprzednie zalecenie Akumuluj i jednocześnie podnosimy cenę docelową z 26,36 PLN do 28,49 PLN/akcję. Do pozytywnej

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

P 2014P

P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 2.83 PLN 21 PAŹDZIERNIK 2013 Z uwagi na poprawę sytuacji na rynku reklamy tv i wzrost popytu na nowe tytuły telewizyjne ze strony różnych anten, oraz dostrzegając

Bardziej szczegółowo

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku

Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Wyniki za III kw. i 9 miesięcy ę 2010 r. 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

P 2013P

P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 1.58 PLN 12 WRZESIEŃ 2012 Z uwagi na skalę przeceny z ostatnich miesięcy akcji ATM Grupa decydujemy się zmienić nasze zalecenie Trzymaj na Kupuj. Na podstawie SOTP wyceniamy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 60.8 PLN 20 MAJ 2015 Z uwagi na rosnącą ścieżkę wynikową

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku

Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Wyniki za okres 9 miesięcy 2010 r. Konferencja prasowa 15 listopada 2010 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierad stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwao w

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P

P 2016P 2017P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 6 PLN 9 LISTOPAD 215 Z uwagi na wzrost

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za pierwsze. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za pierwsze półrocze 2009 roku Konferencja prasowa Konferencja prasowa 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku

Wyniki za drugi kwartał roku. 20 sierpnia 2009 roku Wyniki za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2009 roku 20 sierpnia 2009 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 2008 r. 13sierpnia 2008 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za II kwartał 28 r. 13sierpnia 28 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia dotyczące Informacje zawarte w niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P

P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 1.43 PLN 14 GRUDZIEŃ 2012 W 2013 roku pomimo słabych perspektyw dla rynku reklamy tv i niskich budżetów produkcyjnych, spółka w naszej ocenie będzie funkcjonowała w bardziej

Bardziej szczegółowo

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ

KGHM AKUMULUJ WYCENA 136,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY 6 PAŹDZIERNIKA 2011 POPRZEDNIO: REDUKUJ AKUMULUJ POPRZEDNIO: REDUKUJ WYCENA 136,9 PLN 6 PAŹDZIERNIKA 2011 Od naszego ostatniego zalecenia REDUKUJ kurs akcji stracił ponad 30%. Na przecenę miedziowego kombinatu wpłynęły słabe dane makro z głównych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY

KOPEX RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 25,1 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 19 MAJA 2011 Dobre wyniki Kopexu w 1Q 11 utwierdzają nas w przekonaniu, że także kolejne kwartały 2011 roku przyniosą zwyżkę generowanych zysków spółki. Po publikacji

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2018P 2019P

P 2018P 2019P SPRZEDAJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 32,60 PLN 18 MAJ 2017, 08:43 CEST W 2016 roku opublikowaliśmy dwie rekomendacje na temat. Najpierw mocne Kupuj w czerwcu 16, a potem w październiku 16 zalecenie Akumuluj.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r.

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r. Wyniki za 1Q 13 15 maja 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P mar 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 44.9 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P 1-2-213 2-13-213 3-27-213 5-17-213 7-1-213 8-12-213 9-24-213 11-6-213 12-19-213 2-7-214 3-21-214 5-7-214 6-2-214 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 45.6 PLN 7 LIPIEC 214 Spoglądając na utrzymujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P sty 13 mar 13 maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 4.15 PLN 01 LIPIEC 2015 Tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie,

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P

P 2015P 2016P 01/02/2013 02/13/2013 03/27/2013 05/15/2013 06/27/2013 08/08/2013 09/20/2013 11/04/2013 12/17/2013 02/05/2014 03/19/2014 05/05/2014 KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 3.71 PLN 11 CZERWIEC 2014 Obecnie silnym

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku

miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku Wyniki za dziewięć di ić miesięcy zakończone 30 września 2009 roku Konferencja prasowa 10 listopada 2009 roku 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki za 9 miesięcy 2009 r. Poprawa wyników operacyjnych Pozyskania

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 3.62 PLN 24 PAŹDZIERNIK 2014 Kurs spółki,

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P

P 2017P 2018P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 349.2 PLN 24 MAJ 216 W scenariuszu realizacji naszych prognoz, spółka jest obecnie handlowana na atrakcyjnym mnożniku EV/EBITDA na lata 216-217 wynoszącym odpowiednio

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Warszawa, 14 maja 2010 r. 1 GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE DANE NA KONIEC I KWARTAŁU 2010 R. 26,3 mld zł Saldo kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r.

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r. Wyniki za 2Q 12 30 sierpnia 2012 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo