KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi spółka handluje to: makarony i sosy, oliwa z oliwek, wina, kawa, napoje izotoniczne, sery, ryby, produkty z pomidorów, paluszki i inne słone przekąski oraz słodycze. Spółka obecnie skupia się na uruchomieniu produkcji serów (mozarella) w przejętej mleczarni w Rzepinie. Produkcja serów ma rozpocząć się na przełomie roku 2008/2009. Większość produkcji ma trafiać na eksport, co zapewni 20% udziałowiec mleczarni, firma Alival. Włoska firma wniosła również know-how oraz udostępniła swoją markę w procesie sprzedaży serów. North Coast kontynuuje również prace nad uruchomienie sieci kawiarni Espressamente Illy. Spółka planuje do końca roku uruchomić 2 kawiarnie w Krakowie i Warszawie pod marką Espressamente Illy. Prace nad otwarciem wspomnianych 2 kawiarni są już zaawansowane. W chwili obecnej otwarcie kawiarni traktujemy jako projekt pilotażowy. Zwracamy uwagę, że rynek kawiarni jest coraz bardziej nasycony, a w perspektywie kilu kwartałów należy się spodziewać zaostrzenia konkurencji. Wysoka dynamika wzrostu przychodów w pierwszych latach prognozy jest związana z uruchomieniem produkcji serów w mleczarni w Rzepinie. W 2008 roku spodziewamy się przychodów na poziomie 131 mln PLN. W kolejnych dwóch latach prognozujemy wzrost przychodów do 201 mln PLN w 2009 roku i 233 mln PLN w 2010 roku. Po roku 2012 dynamika wzrostu przychodów dla spółki jest mniejsza i CAGR 2017/2012 wynosi 4,2%. Zgodnie z naszymi prognozami w 2008 roku spółka zwiększy zysk netto z 7,0 mln PLN do 7,6 mln PLN. Jest to założenie konserwatywne i uwzględnia stratę mleczarni w Rzepinie na poziomie ok. 2,5 mln PLN. W kolejnych dwóch latach zysk netto powinien zwiększyć się do 9,8 mln PLN i 12,2 mln PLN w 2010 roku. Przy takich założeniach wskaźnik P/E przy cenie 2,25 PLN dla roku 2008 wynosi 9,5x a w kolejnych dwóch latach spada do 7,4x i 5,9x. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 2,84 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 2,89 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 2,86 PLN. Zwracamy uwagę, że w wycenie nie uwzględniliśmy dofinansowania z UE na modernizację mleczarni. Spółka do końca roku powinna otrzymać informację o podjętej decyzji. W przypadku otrzymania dotacji North Coast może dostać ok. 9,0 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje wartość 0,3 PLN. Dlatego biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju oraz relatywnie atrakcyjną wycenę zalecamy kupno walorów spółki z ceną docelową na poziomie 2,86 PLN. Wycena DCF [PLN] 2,89 Wycena porównawcza [PLN] 2,84 Wycena końcowa [PLN] 2,86 Potencjał do wzrostu / spadku 27% Koszt kapitału 12,6% Cena rynkowa [PLN] 2,25 Kapitalizacja [mln PLN] 72,0 Ilość akcji [mln. szt.] 32,00 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 3,24 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 2,13 Stopa zwrotu za 3 mc -18% Stopa zwrotu za 6 mc -13% Stopa zwrotu za 9 mc -37% Struktura akcjonariatu: Fiocco Silvano 26,6% Pezzolato Giorgio 26,6% OFE PZU 6,9% Pozostali 40,0% Razem 100% Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice tel. (0-32) North Coast WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 87,0 105,8 131,1 201,1 232,5 259,1 EBITDA [mln PLN] 10,5 10,5 13,5 20,6 24,6 27,1 EBIT [mln PLN] 9,8 8,6 10,8 15,6 18,3 21,0 Zysk netto [mln PLN] 8,2 7,0 7,6 9,8 12,2 14,9 P/BV 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 P/E 8,8 10,3 9,5 7,4 5,9 4,8 EV/EBITDA 4,8 7,9 8,4 5,7 4,5 3,9 EV/EBIT 5,2 9,7 10,5 7,6 6,1 5,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 06/01/ /16/ /28/ /09/ /21/ /09/ /20/2008 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 90,77 mln PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 92,46 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 91,62 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 2,86 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 2,89 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 2,84 Wycena spółki po emisji [PLN] 2,86 Zgodnie z naszymi prognozami w 2008 roku spółka zwiększy zysk netto z 7,0 mln PLN do 7,6 mln PLN. Jest to założenie konserwatywne i uwzględnia stratę mleczarni w Rzepinie na poziomie ok. 2,5 mln PLN. W kolejnych dwóch latach zysk netto powinien zwiększyć się do 9,8 mln PLN i 12,2 mln PLN w 2010 roku. Przy takich założeniach wskaźnik P/E przy cenie 2,25 PLN dla roku 2008 wynosi 9,5x a w kolejnych dwóch latach spada do 7,4x i 5,9x. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju oraz relatywnie atrakcyjną wycenę zalecamy kupno walorów spółki z ceną docelową na poziomie 2,86 PLN. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,27 uwzględniający zadłużenie spółki oraz niszowy profil działalności pozwalający osiągać ponad przeciętne marże. Zwracamy uwagę, że przyjęta Beta jest istotnie wyższa niż dla grupy porównawczej. Główne założenia w modelu: W całym okresie prognozy zakładamy średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 11,3%. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodów jest związana z uruchomieniem produkcji serów w mleczarni w Rzepinie. W 2008 roku spodziewamy się przychodów na poziomie 131 mln PLN. W kolejnych dwóch latach prognozujemy wzrost przychodów do 201 mln PLN w 2009 roku i 233 mln PLN w 2010 roku. Po roku 2012 dynamika wzrostu przychodów dla spółki jest mniejsza i CAGR 2017/2012 wynosi 4,2%. Szczegółowy opis założeń znajduje się w osobnym rozdziale. Zakładamy stopniowy spadek marży brutto na sprzedaży w segmencie dystrybucji z 44% w 2008 roku do poziomu 40,8% w ostatnim roku prognozy. Uwzględniamy otwarcie 2 kawiarni w 2008 roku, docelowo w modelu zakładamy funkcjonowanie 5 kawiarni pod logo Espressamente Illy. Zakładamy utrzymanie kursów EUR i USD względem PLN na dotychczasowym poziomie (długoterminowo). Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 1,0 % czyli poniżej poziomu prognozowanego tempa wzrost cen. Założyliśmy stopę dywidendy od roku 2009 na poziomie 40%. Z uwagi na wysokie potrzeby inwestycyjne nie zakładamy wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2008 roku. Wypłata dywidendy w kolejnych latach jest wysoce prawdopodobna z uwagi na to, że członkowie zarządu są głównymi akcjonariuszami spółki, a koszty zarządu utrzymywane są pod kontrolą. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Zwracamy uwagę, że w wycenie nie uwzględniliśmy dofinansowania z UE na modernizację mleczarni. Spółka do końca roku powinna otrzymać informację o podjętej decyzji. W przypadku otrzymania dotacji North Coast może dostać ok. 9,0 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje wartość 0,3 PLN. Podsumowując, metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 92,46 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 2,89 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 131,1 201,1 232,5 259,1 278,7 294,2 306,9 318,3 330,2 342,7 EBIT [mln PLN] 10,8 15,6 18,3 21,0 23,5 24,7 25,6 26,2 26,8 27,3 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 NOPLAT [mln PLN] 8,7 12,6 14,8 17,0 19,1 20,0 20,7 21,2 21,7 22,2 Amortyzacja [mln PLN] 2,7 5,0 6,3 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 CAPEX [mln PLN] -21,6-13,0-4,6-5,1-5,5-5,8-6,1-6,3-6,5-6,8 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -13,8-7,7-3,8-4,0-3,1-2,8-2,4-2,4-2,5-2,6 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] -23,9-3,1 12,7 14,0 16,4 17,3 18,2 18,6 18,7 18,9 DFCF [mln PLN] -23,3-2,7 10,0 9,9 10,4 9,8 9,3 8,4 7,6 6,8 Suma DFCF [mln PLN] 46,3 Wartość rezydualna [mln PLN] 174,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 62,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 109,2 Dług netto [mln PLN] 16,7 Wartość kapitału[mln PLN] 92,46 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 2,89 Przychody zmiana r/r 24% 53% 16% 11% 8% 6% 4% 4% 4% 4% EBIT zmiana r/r 26% 45% 17% 15% 12% 5% 4% 2% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 26% 45% 17% 15% 12% 5% 4% 2% 2% 2% FCF zmiana r/r 10% 17% 5% 5% 2% 1% 1% Marża EBITDA 10,3% 10,3% 10,6% 10,5% 10,6% 10,4% 10,3% 10,1% 9,9% 9,8% Marża EBIT 8,2% 7,8% 7,9% 8,1% 8,4% 8,4% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% Marża NOPLAT 6,7% 6,3% 6,4% 6,6% 6,8% 6,8% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% CAPEX / Przychody 16,5% 6,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% CAPEX / Amortyzacja 786,1% 258,8% 72,8% 84,0% 92,0% 97,9% 102,1% 105,3% 108,2% 110,8% Zmiana KO / Przychody 10,5% 3,8% 1,6% 1,6% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% Zmiana KO / Zmiana przychodów 54,7% 11,0% 12,1% 15,1% 15,9% 18,2% 18,9% 20,7% 20,7% 20,8% Kalkulacja WACC 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Stopa wolna od ryzyka 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% Udział kapitału własnego 61,5% 85,0% 69,4% 75,6% 81,4% 86,7% 90,4% 93,3% 95,0% 95,4% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% Udział kapitału obcego 38,5% 15,0% 30,6% 24,4% 18,6% 13,3% 9,6% 6,7% 5,0% 4,6% WACC 10,2% 11,6% 10,7% 11,0% 11,4% 11,7% 12,0% 12,2% 12,3% 12,3% RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 1,0 2,86 3,04 3,24 3,48 3,78 3,95 4,15 4,37 4,62 1,1 2,69 2,85 3,03 3,24 3,50 3,65 3,82 4,02 4,23 1,2 2,53 2,67 2,83 3,02 3,25 3,39 3,54 3,70 3,89 beta 1,27 2,43 2,56 2,71 2,89 3,10 3,22 3,36 3,51 3,68 1,3 2,38 2,51 2,65 2,82 3,03 3,15 3,28 3,42 3,58 1,4 2,24 2,36 2,49 2,64 2,82 2,93 3,04 3,17 3,31 1,5 2,11 2,22 2,33 2,47 2,63 2,73 2,83 2,94 3,06 1,6 1,99 2,08 2,19 2,32 2,46 2,54 2,63 2,73 2,84 1,7 1,87 1,96 2,06 2,17 2,30 2,38 2,46 2,54 2,64 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 1,0 4,36 4,03 3,74 3,61 3,48 3,36 3,24 3,02 2,82 1,1 4,13 3,80 3,51 3,37 3,24 3,12 3,00 2,79 2,59 1,2 3,91 3,58 3,29 3,15 3,02 2,90 2,79 2,57 2,38 beta 1,27 3,78 3,45 3,15 3,02 2,89 2,77 2,65 2,44 2,25 1,3 3,72 3,38 3,09 2,95 2,82 2,70 2,59 2,38 2,19 1,4 3,53 3,20 2,90 2,77 2,64 2,52 2,41 2,20 2,01 1,5 3,36 3,02 2,73 2,60 2,47 2,35 2,24 2,04 1,85 1,6 3,20 2,86 2,57 2,44 2,32 2,20 2,09 1,89 1,71 1,7 3,04 2,71 2,42 2,29 2,17 2,06 1,95 1,75 1,57 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 3,0% 3,34 3,56 3,83 4,16 4,57 4,82 5,11 5,44 5,82 3,5% 3,08 3,27 3,50 3,78 4,13 4,33 4,57 4,83 5,14 4,0% 2,84 3,01 3,21 3,45 3,74 3,91 4,10 4,32 4,57 premia za ryzyko 4,5% 2,63 2,77 2,95 3,15 3,40 3,54 3,71 3,89 4,09 5,0% 2,43 2,56 2,71 2,89 3,10 3,22 3,36 3,51 3,68 5,5% 2,25 2,37 2,50 2,65 2,84 2,94 3,06 3,18 3,33 6,0% 2,09 2,19 2,31 2,44 2,60 2,69 2,79 2,90 3,02 6,5% 1,94 2,03 2,13 2,25 2,39 2,46 2,55 2,64 2,74 7,0% 1,80 1,88 1,97 2,07 2,19 2,26 2,33 2,42 2,50 RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do wybranych spółek handlowych, które są notowane na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT (wskaźnikom przypisaliśmy wagę po 33%). W odniesieniu do lat wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy również równą wagę po 33%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. W odniesieniu do wskaźnika P/E na rok 2008 North Coast jest notowany z 18% dyskontem do grupy porównawczej. W kolejnych latach dyskonto wynosi odpowiednio 26,6% oraz 22,6%. W przypadku EV/EBITDA w 2008 roku spółka jest notowana z prawie 13% premią. Dopiero w latach 2009 i 2010 powstaje dyskonto głównie dzięki wyższej amortyzacji. Dla EV/EBIT dyskonto w 2008 roku wynosi ponad 6%, a w latach około 15%. Ostatecznie porównując wyniki spółki ze wskaźnikami wybranych spółek, wyceniliśmy 1 akcję na 2,84 PLN, czyli ponad 26% powyżej ceny rynkowej. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Emperia 11,3 8,9 7,3 6,8 5,3 4,5 9,5 7,5 6,1 Bomi 22,4 12,5 8,8 13,2 6,9 5,0 17,0 9,1 6,4 Alma 11,2 9,8 8,1 6,8 6,9 5,4 11,5 13,5 9,7 Eurocash 14,7 12,6 11,0 8,0 6,7 6,2 10,9 8,8 8,0 Mediana 13,0 11,2 8,5 7,4 6,8 5,2 11,2 9,0 7,2 North Coast 10,6 8,2 6,5 8,4 5,7 4,5 10,5 7,6 6,1 Premia / dyskonto -18,7% -26,6% -22,6% 12,6% -15,4% -12,8% -6,3% -15,3% -15,1% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 3,1 3,4 3,2 1,9 2,9 2,8 2,5 2,9 2,9 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,2 2,5 2,8 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 2,84 Wycena końcowa spółki [mln PLN] 90,77 Porównanie rentowności EBITDA North Coast Eurocash Alma Bomi Emperia 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 O SPÓŁCE North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Łączna liczba rodzajów towarów importowanych przez spółkę przekracza tysiąc pozycji, przy czym najważniejsze kategorie produktów to: makarony i sosy do makaronów, oliwa z oliwek, wina, kawa, napoje izotoniczne, sery, ryby, produkty z pomidorów, paluszki i inne słone przekąski oraz słodycze. Produkty znajdujące się w ofercie można podzielić na 2 podstawowe grupy: produkty suche (charakteryzują się stosunkowo długim okresem ważności czyli np. kawa Illy, makarony Agnesi, napoje Isostar, oliwa z oliwek Carapelli, itp.) i produkty świeże (głównie produkty bez konserwantów oraz ze stosunkowo krótkim okresem ważności czyli np. ser mozarella Granarolo, desery Solo Italia czy Bindi). W 2007 roku North Coast kupił większościowy pakiet 80% udziałów w nierentownej mleczarni w Rzepinie. Przedmiotem działalności zakupionej mleczarni działającej już jako Latteria Tinis jest przetwórstwo mleka i wyrób serów, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów mleczarskich i tłuszczów jadalnych. Przychody w podziale na 2 podstawowe grupy [mln PLN] Produkty suche Produkty św ieże Kanały dystrybucji Spółka sprzedaje produkty do 5 głównych grup odbiorców. Najważniejsza grupa to sieci hipermarketów, które w większości wypadków rozprowadzają produkty w ramach swojej ogólnokrajowej sieci. Najważniejszymi klientami w tym segmencie są: Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Kaufland, Intermarche, Makro C&C, Minimal, Real, Selgros, Tesco. Duże znaczenie dla poziomu generowanych przychodów mają także supermarkety (Aldik, Bomi, Mini Europa, Piotr & Paweł, Polo Market, Stokrotka), sklepy detaliczne (ponad niezależnych sklepów) oraz hotele i restauracje. Najmniejsze przychody w 2007 roku spółka wygenerowała ze sprzedaży produktów do hurtowni. Sprzedając produkty do mniejszych podmiotów spółka wykorzystuje własną sieć regionalnych magazynów (magazyn w Pruszkowie oraz 4 filie: w Krakowie, w okolicach Wrocławia, Gdańska i Poznania). Główni odbiorcy produktów w 2006 roku Sklepy detaliczne; 15% Hotele i restauracje; 18% Hurtow nie; 0% Hipermarkety; 54% Główni odbiorcy produktów w 2007 roku Hurtow nie; 8% Hotele i restauracje; 19% Hipermarkety; 45% Supermarkety ; 13% Sklepy detaliczne; 15% Supermarkety ; 13% RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 Główne produkty i marki North Coast jest liderem rynku importerów i dystrybutorów wysokogatunkowej żywności. Obecnie spółka ma w portfelu ponad tysiąc importowanych rodzajów towarów. Produkty te wytwarzane są przez ok. 70 czołowych włoskich producentów markowych wyrobów spożywczych, z których wielu jest znanych na całym świecie. Pasta Agnesi: makarony i sosy do makaronów Palmera: tuńczyki Illy: słynna, ekskluzywna marka kawy włoskiej Granarolo: sery, w tym między innymi mozzarella Riso Gallo: włoskie potrawy z ryżu znane pod nazwą risotto VALDO: wina Carapelli: oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i produkty pokrewne MENU: dla restauratorów Pasqua Vigneti e Cantine: wina Sacla: sosy Aia: świeże i mrożone wyroby drobiowe St. Dalfour: konfitury owocowe (produkt francuski) Salvadori: oliwa z pierwszego tłoczenia i olej słonecznikowy Cirio: słynna włoska marka produktów z pomidorów i na bazie pomidorów Bindi: mrożone desery dla restauracji Isostar: napoje izotoniczne Strategia Spółka obecnie skupia się na uruchomieniu produkcji serów (mozarella) w mleczarni w Rzepinie. Produkcja serów ma rozpocząć się na przełomie roku 2008/2009. Ponad połowa produkcji ma trafiać na eksport, co zapewni 20% udziałowiec mleczarni, włoska firma Alival SpA. Włoska firma wniosła również know-how oraz udostępniła swoją markę w procesie sprzedaży serów. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją mleczarni spółka szacuje na ponad 20 mln PLN. Zwracamy uwagę, że spółka wnioskowała o uzyskanie ze środków unijnych dofinansowania na modernizację zakładu mleczarskiego w kwocie do 50% poniesionych nakładów. Informacja o tym, czy North Coast otrzyma dofinansowanie powinna pojawić się do końca br. Poza uruchomieniem produkcji serów kluczowym elementem strategii jest rozwój organiczny spółki matki, jako wiodącej firmy w Polsce, specjalizującej się w imporcie wysokogatunkowych produktów spożywczych. North Coast zamierza zwiększać znaczenie 3 segmentów rynku: supermarketów i delikatesów, hoteli i restauracji oraz sklepów detalicznych tak, żeby zmniejszyć ryzyko operacyjne związane z uzależnieniem od sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Głównym czynnikiem rozwoju będzie dalsza ekspansja w oparciu o sieć 5 magazynów. North Coast kontynuuje również prace nad uruchomienie sieci kawiarni Espressamente Illy. Spółka planuje do końca roku uruchomić 2 kawiarnie w Krakowie i Warszawie pod marką Espressamente Illy. Prace nad otwarciem wspomnianych 2 kawiarni są już zaawansowane. W chwili obecnej otwarcie kawiarni traktujemy jako projekt pilotażowy. Zwracamy uwagę, że rynek kawiarni jest coraz bardziej nasycony, a w perspektywie kilu kwartałów należy się spodziewać zaostrzenia konkurencji. RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 2Q 08 były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka na poziomie skonsolidowanym zwiększyła przychody do 32,6 mln PLN czyli o prawie 35% r/r. Wyższym przychodom towarzyszyła także poprawa rentowności na wszystkich poziomach. Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 2,8 pkt % do 41,5%. Zysk EBIT zwiększył się o ponad 123% do poziomu 3,0 mln PLN dzięki czemu marża EBIT wyniosła 9,3%. Pozytywny wpływ na zwiększenie marży miały wolniejszy niż wzrost przychodów wzrost kosztów ogólnego zarządu, które od kilu kwartałów są pod kontrolą. Zysk netto w 2Q 08 wyniósł 2 mln PLN czyli wzrósł o ponad 1,0 mln PLN r/r. Na koniec czerwca spółka miała 44,3 mln PLN aktywów obrotowych, w tym 0,7 mln PLN środków pieniężnych przy zobowiązaniach i rezerwach na poziomie 45,2 mln PLN. Dług netto na koniec 2Q 08 wynosił 16,7 mln PLN. Wyniki skonsolidowane spółki [tys. PLN] 2Q'07 2'Q08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,5% ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,2% ,0% EBIT ,2% ,2% Zysk (strata) netto ,2% ,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 38,7% 41,5% 42,7% 39,3% Marża EBIT 5,6% 9,3% 11,2% 8,1% Marża zysku netto 4,1% 6,2% 9,4% 6,6% Wyniki jednostkowe spółki [tys. PLN] 2Q'07 2'Q08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,8% ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,1% EBIT ,7% ,6% Zysk (strata) netto ,6% ,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,5% 42,7% 42,7% 40,7% Marża EBIT 8,6% 11,5% 11,2% 9,9% Marża zysku netto 7,3% 9,1% 9,4% 8,6% W segmencie sprzedaży towarów przychody w 2Q 08 zwiększyły się o prawie 37% r/r. Rentowność segmentu spadła o 0,13 pkt %, jednak wartościowo wynik segmentu zwiększył się o 0,77 mln PLN. W segmencie sprzedaży produktów mleczarskich w 2Q 08 nie doszło do istotnych zmian. Przychody zwiększyły się o ponad 10% r/r, a wynik zamknął się kwotą -0,82 mln PLN. Wyniki segmentu sprzedaży towarów Wyniki segmentu sprzedaży produktów mleczarskich % % % % % % % 6% 4% 2% IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08-15% -20% -25% -30% -35% 0 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 0% % Przychody Wynik segmentu rentow ność segmentu Przychody Wynik segmentu rentow ność segmentu RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 Wybrane dane jednostkowe w ujęciu kwartalnym % % 15% % 5% 0 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 0% Przychody [tys PLN] marża EBIT zanualizow ana Wybrane dane skonsolidowane w ujęciu kwartalnym % % 15% % 5% 0 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 0% Przychody [tys PLN] marża EBIT zanualizow ana Wybrane dane spółek zależnych w ujęciu kwartalnym % -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 0 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06-40% Przychody [tys PLN] marża EBIT RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 PROJEKCJA PRZYCHODÓW Budując model przychodów uwzględniliśmy 3 główne obszary działalności. Najważniejszym segmentem jest dystrybucja importowanych towarów, gdzie spółka osiąga wysokie marże. W prognozie uwzględniamy również przychody z mleczarni w Rzepinie, która ma zajmować się produkcją głównie sera mozorella oraz docelowo 5 kawiarni. W naszej prognozie założyliśmy średnioroczny wzrost przychodów w segmencie dystrybucji na poziomie 7,9%. Najszybciej rosną przychody w latach (CAGR w tym okresie wynosi 12,8%), w latach dynamika wzrostu przychodów jest mniejsza i przychody w tym okresie rosną średnio o 5,2% r/r. Założony wzrost przychodów w tym obszarze uważamy za realny, szczególnie biorąc pod uwagę prognozowany wzrost rynku. Uważamy, że North Coast dzięki rozbudowanej bazie logistycznej będzie w stanie w dalszym ciągu zwiększać znaczenie kanałów dystrybucji, które nie są oparte o kontrakty z wielkimi sieciami handlowymi. Zwiększenie przychodów właśnie z tych obszarów powinno zmniejszyć ryzyko operacyjne oraz stabilizować marże handlowe. Zwracamy uwagę, że w sytuacji wzrostu zamożności społeczeństwa popyt na produkty spożywcze o wyższej jakości będzie wzrastał. W perspektywie kilku lat jest to impuls do zwiększenia przychodów dla spółki jednak równocześnie wiąże się to z ryzykiem zaostrzenia konkurencji i tym samym presji na obniżenie marż. Dlatego w segmencie dystrybucyjnym zakładamy stopniowy spadek marży do poziomu 40,8% w ostatnim roku prognozy. W segmencie mleczarskim spodziewamy się wzrostu przychodów do 58 mln PLN w 2009 roku i 70 mln PLN w 2010 roku. Zakładamy, że uruchomienie produkcji serów białych (mozarella) nastąpi na przełomie roku 2008/2009 i pozytywne efekty podjętych działań będą widoczne już w przyszłym roku. Od roku 2012 średnioroczny wzrost przychodów mleczarni szacujemy na poziomie 2,2%. Poziom obrotów mleczarni w Rzepinie w 2009 roku uważamy za realny przy założeniu zakończenia procesu inwestycji do końca br. Zwracamy uwagę, że spółka już na początku działalności będzie miała partnera w postaci włoskiej firmy Alival będącego 20% udziałowcem, który zapewni zbyt mozarelli w krajach zachodnich. Ograniczy to ryzyko operacyjne, szczególnie w sytuacji, kiedy sytuacja w branży mleczarskiej jest trudna. Zakładamy, że profil działalności oraz specjalistyczny charakter produkcji (w naszym kraju) pozwolą na osiągnięcie dodatniej rentowności już w 2009 roku. Uruchomienie produkcji w przejętej mleczarni wpłynie w istotny sposób na wielkość generowanych przychodów już w 2009 roku. Będzie to miało negatywny wpływ na marże, które w przemyśle mleczarskim są mocno jednocyfrowe. Niemniej dywersyfikacja działalności i budowa segmentu produkcyjnego będą naszym zdaniem w długim terminie korzystne dla North Coast. W naszym modelu uwzględniamy również przychody z kawiarni. Spółka zamierza otworzyć jeszcze w tym roku 2 kawiarnie w Krakowie i Warszawie pod marką Espressamente Illy. W kolejnych latach zakładamy uruchomienie jeszcze 3 własnych kawiarni pod wspomnianą marką. Szacujemy, że przychody z tego segmentu w 2009 roku wyniosą 5 mln PLN. W ostatnich latach prognozy przychody z tego obszaru wynoszą w naszym modelu ok. 15 mln PLN. Działalność ta na obecnym etapie ma małe znaczenie dla wyceny spółki. Projekt uruchomienia 2 kawiarni jest już zaawansowany i dlatego go uwzględniamy. Niemniej zwracamy uwagę, że w celu rozbudowy sieci kawiarni spółka będzie musiała zaangażować większe środki finansowe, których obecnie nie ma. Dodatkowo silna konkurencja oraz coraz wyższe nasycenie rynku sprawiają, że rozbudowa tego segmentu będzie bardzo trudna. Istotnym problemem dla spółki będzie także proces pozyskania atrakcyjnych lokalizacji na kawiarnie. Utrzymujący się popyt na takie lokalizacje sprawia, że ceny czynszu są wysokie i w strukturze kosztów mają bardzo istotne znaczenie. Podsumowując w całym okresie prognozy nasz model zakłada średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 11,3%. Tak wysoka dynamika wzrostu przychodów jest związana z uruchomieniem produkcji serów w mleczarni w Rzepinie. W 2008 roku spodziewamy się przychodów na poziomie 131 mln PLN. W kolejnych dwóch latach prognozujemy wzrost przychodów do 201 mln PLN w 2009 roku i 233 mln PLN w 2010 roku. Po roku 2012 dynamika wzrostu przychodów dla spółki jest mniejsza i CAGR 2017/2012 wynosi 4,2%. RAPORT ANALITYCZNY Strona 10

11 Udział poszczególnych segmentów w przychodach spółki 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dystrybucja Produkty mleczarskie Kaw iarnie Projekcja przychodów Przychody Dystrybucja Produkty mleczarskie Kawiarnie Razem Zmiana r/r Dystrybucja 21% 18% 12% 9% 7% 6% 5% 5% 5% 5% Produkty mleczarskie 52% 343% 21% 14% 6% 5% 3% 1% 1% 1% Kawiarnie 1130% 55% 38% 29% 3% 3% 3% 3% 3% Razem 24% 53% 16% 11% 8% 6% 4% 4% 4% 4% Udział w ogóle przychodów Dystrybucja 90% 69% 67% 65% 65% 65% 65% 66% 67% 68% Produkty mleczarskie 10% 29% 30% 31% 31% 30% 30% 29% 28% 28% Kawiarnie 0% 2% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

12 RYNEK I KONKURENCJA W 2007 roku, wg firmy badawczej PMR Ltd, wartość sprzedaży produktów spożywczych w handlu detalicznym wyniosła ok. 220 mld PLN, co oznacza wzrost o 14,6% r/r. Docelowym klientem spółki są konsumenci szukający produktów z wyższej półki lub produktów ekskluzywnych. Wg PMR rynek luksusowych napojów i żywności w 2007 roku w odniesieniu do całości spożywczej sprzedaży detalicznej w kraju stanowił mniej niż 2% i jego wartość można szacować na ok. 4 mld PLN. Prognoza wzrostu rynku spożywczego oraz rynku luksusowych produktów spożywczych 25% 23% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% Źródło: PMR 23,5% 14,6% 20,0% 14,4% 14,9% 8,8% Wzrost rynku luksusow ych w yrobów spożyw czych r/r Wzrost rynku spożyw czego ogółem r/r Struktura rynku luksusowych dóbr spożywczych w 2007 roku Pozostałe; 25,8% Alkohole; 40,4% Żyw ność pakow ana; 31,7% Pozostałe napoje; 2,1% Źródło: PMR W segmencie rynku wysoko wyspecjalizowanych hurtowni dla sektora FCG istnieje szereg innych spółkę funkcjonujących w podobny sposób co North Coast. Dwaj główni konkurenci to Index ford Distribution oraz spółka De Care. Biorąc pod uwagę poziom przychodów North Coast z 2007 roku można oszacować udział spółki w rynku luksusowych produktów spożywczych na poziomie ok. 2,4%. Pozostali 2 główni konkurenci osiągają niższe przychody. RAPORT ANALITYCZNY Strona 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 5,5 39,5 58,5 66,5 64,8 63,8 63,3 63,2 63,3 63,6 64,1 64,8 Rzeczowe aktywa trwałe 5,4 28,1 47,5 55,4 53,6 52,5 52,0 51,8 51,9 52,2 52,6 53,2 Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa obrotowe 52,5 40,5 52,4 64,4 71,8 78,5 85,4 92,2 101,1 111,1 123,2 137,8 Zapasy 9,4 13,3 16,9 20,2 22,5 24,5 26,3 27,8 29,2 30,6 32,1 33,6 Należności krótkoterminowe 18,8 24,2 31,6 40,6 45,1 49,5 52,9 55,9 58,6 61,1 63,8 66,6 Inwestycje krótkoterminowe 21,9 0,7 1,6 1,3 1,9 2,1 4,0 6,1 11,0 17,1 25,0 35,2 Aktywa razem 58,1 80,0 110,9 130,9 136,5 142,3 148,7 155,4 164,4 174,7 187,3 202,5 Kapitał (fundusz) własny 41,3 44,4 47,5 57,3 65,6 75,6 86,9 98,6 110,9 123,5 136,6 149,9 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16,8 34,9 63,4 73,7 70,9 66,7 61,8 56,8 53,5 51,2 50,7 52,6 Rezerwy na zobowiązania 1,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Zobowiązania długoterminowe 0,3 2,3 33,3 38,3 32,3 25,3 18,3 11,3 6,3 2,3 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 15,1 31,9 29,6 34,9 38,1 40,9 43,0 45,0 46,7 48,4 50,2 52,1 Pasywa razem 58,1 80,0 110,9 130,9 136,5 142,3 148,7 155,4 164,4 174,7 187,3 202,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody 87,0 105,8 131,1 201,1 232,5 259,1 278,7 294,2 306,9 318,3 330,2 342,7 COGS 49,9 64,3 80,5 133,6 154,7 173,3 185,9 196,5 204,9 212,3 220,1 228,2 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37,1 41,5 50,6 67,5 77,8 85,8 92,8 97,7 101,9 105,9 110,1 114,5 SG&A 27,4 32,8 39,5 51,4 59,0 64,1 68,5 72,3 75,5 78,9 82,5 86,3 Zysk (strata) na sprzedaży 9,7 8,8 11,1 16,1 18,8 21,7 24,2 25,4 26,4 27,0 27,6 28,2 Pozostała działalność operacyjna 0,1-0,2-0,3-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,9 EBIT 9,8 8,6 10,8 15,6 18,3 21,0 23,5 24,7 25,6 26,2 26,8 27,3 Saldo działalności finansowej 0,4 0,6-1,4-3,5-3,2-2,7-2,2-1,7-1,3-0,9-0,5-0,3 Zysk (strata) brutto 10,2 9,2 9,3 12,0 15,1 18,4 21,3 23,0 24,3 25,3 26,2 27,0 Zysk (strata) netto 8,2 7,0 7,6 9,8 12,2 14,9 17,3 18,6 19,7 20,5 21,3 21,9 CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 5,1 6,9-2,0 11,1 18,0 19,6 22,3 23,3 24,4 24,8 25,2 25,5 Przepływy z działalności inwestycyjnej -3,8-23,1-21,5-13,0-4,6-5,1-5,5-5,8-5,9-6,0-6,1-6,1 Przepływy z działalności finansowej 16,6 7,0 24,4 1,7-12,8-14,3-14,9-15,4-13,5-12,7-11,2-9,2 Przepływy pieniężne netto 17,9-21,2 0,9-0,2 0,6 0,2 1,9 2,2 4,9 6,1 7,9 10,2 Środki pieniężne na początek okresu 4,0 21,9 0,7 1,6 1,3 1,9 2,1 4,0 6,1 11,0 17,1 25,0 Środki pieniężne na koniec okresu 21,9 0,7 1,6 1,3 1,9 2,1 4,0 6,1 11,0 17,1 25,0 35,2 RAPORT ANALITYCZNY Strona 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 24% 53% 16% 11% 8% 6% 4% 4% 4% 4% EBITDA zmiana r/r 30% 52% 19% 10% 9% 4% 3% 2% 2% 2% EBIT zmiana r/r 26% 45% 17% 15% 12% 5% 4% 2% 2% 2% Zysk netto zmiana r/r 8% 29% 25% 22% 16% 8% 6% 4% 4% 3% Marża na sprzedaży 39% 34% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Marża EBITDA 10% 10% 11% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 10% Marża EBIT 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Marża netto 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% ROE 16,5% 18,6% 19,9% 21,1% 21,2% 20,1% 18,8% 17,5% 16,3% 15,3% ROA 11,0% 10,2% 10,1% 11,1% 12,4% 12,8% 13,0% 12,8% 12,5% 12,1% ROE - WACC 6,3% 7,0% 9,2% 10,1% 9,8% 8,3% 6,8% 5,4% 4,1% 3,0% Stopa zadłużenia 57,1% 56,3% 52,0% 46,9% 41,6% 36,6% 32,6% 29,3% 27,1% 26,0% Dług 42,7 47,7 41,7 34,7 27,7 20,7 15,7 11,7 9,4 9,4 D / (D+E) 38,5% 36,5% 30,6% 24,4% 18,6% 13,3% 9,6% 6,7% 5,0% 4,6% D / E 62,7% 57,4% 44,0% 32,3% 22,9% 15,4% 10,6% 7,2% 5,3% 4,9% Odsetki / EBIT -13% -23% -17% -13% -9% -7% -5% -3% -2% -1% Dług / kapitał własny 90% 83% 64% 46% 32% 21% 14% 10% 7% 6% Dług netto 41,2 46,4 39,9 32,6 23,8 14,6 4,7-5,3-15,5-25,8 Dług netto / kapitał własny 86,7% 81,1% 60,8% 43,2% 27,4% 14,8% 4,3% -4,3% -11,4% -17,2% Dług netto / EBITDA 3,0 2,3 1,6 1,2 0,8 0,5 0,2-0,2-0,5-0,8 Dług netto / EBIT 3,8 3,0 2,2 1,6 1,0 0,6 0,2-0,2-0,6-0,9 EV 118,0 123,2 116,7 109,4 100,6 91,4 81,5 71,5 61,3 51,0 Dług / EV 36,2% 38,7% 35,8% 31,7% 27,6% 22,7% 19,3% 16,4% 15,4% 18,5% CAPEX / Przychody 24,5% 16,5% 6,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% CAPEX / Amortyzacja 1395,5% 786,1% 258,8% 72,8% 84,0% 92,0% 97,9% 102,1% 105,3% 108,2% Amortyzacja / Przychody 2,1% 2,5% 2,7% 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% Zmiana KO / Przychody 10,5% 3,8% 1,6% 1,6% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% Zmiana KO / Zmiana przychodów 54,7% 11,0% 12,1% 15,1% 15,9% 18,2% 18,9% 20,7% 20,7% 20,8% Wskaźniki rynkowe MC/S 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 P/E 9,5 7,4 5,9 4,8 4,2 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 P/BV 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 P/CE 7,0 4,9 3,9 3,4 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 EV/EBITDA 8,4 5,7 4,5 3,9 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,4 EV/EBIT 10,5 7,6 6,1 5,0 4,1 3,5 3,0 2,5 2,1 1,7 EV/S 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 FCF/EV -21,2% -2,6% 11,4% 13,4% 17,1% 20,0% 23,7% 27,8% 33,2% 40,9% BVPS 1,5 1,8 2,0 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 EPS 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 CEPS 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 FCFPS -0,7-0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 DPS 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Payout ratio 73% 0% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% DYield 7% 0% 5% 7% 8% 10% 10% 11% 11% 12% RAPORT ANALITYCZNY Strona 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, handel, budownictwo Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 2,40 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 08 Kupuj 7 87,5% Akumuluj 1 12,5% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 18 września 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 22 września 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ RAPORT ANALITYCZNY Strona 15

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs 1.055 zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012

Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 Nasze marki obecne w całym regionie 31 marca 2012roku sieć detaliczna LPP liczyła 918 sklepów z czego: 3 Reserved 264 CROPP 224 House 6 Mohito 18 6 1 9 7 4 203 187 183

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2016 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 16 6 kwietnia 17 Podsumowanie wyników 16 roku ± 159 tys. ton sprzedaży wyrobów (spadek o 3% r/r), konsekwencja optymalizowania wyników finansowych w kontekście sytuacji

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Agora media

RAPORT ANALITYCZNY Agora media - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Agora media ISSN 1508-308X Warszawa, 30.11.01 Korygujemy prognozy w dół Kurs PLN Wolumen tys. szt. Wg szacunków Agory-Monitoring rynek reklamowy w okresie I-III

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P (CCC) TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 64,0 PLN 22 GRUDZIEŃ 2010 Uwzględniając zaktualizowane prognozy zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj podnosząc tym samym

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/06/04

Numer ewidencyjny 07/06/04 Raport analityczny Warszawa, Numer ewidencyjny 07/06/04 x10 Kurs akcji 47,91 zł Range roczny 10,20-49,95 zł Kapitalizacja 838 mln zł Free float 361 mln zł Udział w WIG 0,15% Beta 1,29 Wol. śr. (1 m-c)

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 4Q 2014 r.

Istotne wydarzenia w 4Q 2014 r. 4 kwartał 2014 roku Istotne wydarzenia w 4Q 2014 r. Deflacja na art. spożywczych -2,6% za 4Q 2014 r/r wg danych GUS Silna konkurencja cenowa na rynku detalicznym Zakończenie procesu rebrandingu w Stokrotce

Bardziej szczegółowo