P 2012P 2013P 2014P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2012P 2013P 2014P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy też ostrożniej co do prognozy na przyszły rok oraz kolejne lata (zwiększenie kosztów, korekta cen węgla). Naszym zdaniem walory Bogdanki pomimo obaw o przyszłe spowolnienie światowej gospodarki i możliwej presji na ceny surowców energetycznych są nadal ciekawą propozycją inwestycyjną. Przy obecnej cenie akcje LWB są handlowane z P/E 12=8,4x oraz EV/EBITDA 12=4,7x. Zwracamy też uwagę, że za sprawą szybszego rozpoczęcia prac adaptacyjnych na drugiej ścianie Stefanowa, Bogdanka już od 2013 roku ma szanse osiągnąć pełne moce produkcyjne (11,5 mln ton). Biorąc pod uwagę obecną kapitalizację spółki decydujemy się podtrzymać poprzednie zalecenie AKUMULUJ wyznaczając jednocześnie nową cenę docelową na poziomie 105,9 PLN/akcję. Pierwszy kwartał 2011 roku nie był dla Bogdanki udany i spodziewamy się, że także 2Q i 3Q 11 będą słabe. W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 2Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji (bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii uzysku węgla (65% vs. 67% poprzednio, co ma związek z ilością wydobytego kamienia i natężenia prac udostępniających). W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 53,7 mln PLN oraz 26,1 mln PLN). W maju 2011 roku średnia cena węgla energetycznego ukształtowała się na poziomie 281,0 PLN/t, co licząc od maja 2010 roku oznacza wzrost o 16,7%. Od początku 2011 roku cena węgla energetycznego od śląskich producentów wzrosła o 6,0%. Sytuacja ta naturalnie koreluje z rosnącym zużyciem i produkcją energii elektrycznej. W czerwcu wyprodukowano 12,4 tys. GWh, co oznacza wzrost w relacji r/r o 5,2%. Od początku roku wolumen produkcji wyniósł 82,2 tys. GWh (+5,5% r/r). Zdecydowaliśmy się jednak zmienić nasze prognozy cen węgla na lata Uważamy obecnie, że słaba sytuacja makroekonomiczna na świecie i ryzyko powrotu recesji spowodują bowiem presje na ceny pozostałych surowców energetycznych. Obserwowany obecnie wzmożony import węgla do Polski (szacunek BDM na 2011 rok=9-11 mln ton, import netto=3-5 mln ton), może mieć już związek z niższymi cenami surowca zza Wschodu, co wymusi reakcję krajowych kopalni. Wycena DCF [PLN] 102,2 Wycena porównawcza [PLN] 109,5 Wycena końcowa [PLN] 105,9 Potencjał do wzrostu / spadku 13,8% Koszt kapitału 10,3% Cena rynkowa [PLN] 93,0 Kapitalizacja [mln PLN] 3163,3 Ilość akcji [mln szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 131,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 90,0 Stopa zwrotu za 3 mc -24,6% Stopa zwrotu za 6 mc -25,9% Stopa zwrotu za 9 mc -15,9% Struktura akcjonariatu: Aviva OFE 14,7% ING OFE 9,6% PZU OFE 9,8% Amplico PTE 5,1% Pozostali 60,8% Krzysztof Zarychta tel. (0-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice Bogdanka WIG znormalizowany P 2012P 2013P 2014P Przychody [mln PLN] 1118,4 1230,4 1332,0 1876,5 2340,5 2387,3 EBITDA [mln PLN] 368,0 414,5 387,4 680,4 893,7 836,3 EBIT [mln PLN] 226,7 276,5 208,5 457,6 645,5 583,0 Zysk netto [mln PLN] 190,8 230,1 174,0 364,4 520,3 475,0 P/BV 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 P/E 16,0 13,3 17,6 8,4 5,9 6,4 EV/EBITDA 7,1 6,8 8,2 4,7 3,3 3,4 EV/EBIT 11,6 10,3 15,3 7,0 4,6 4, maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 paź 10 lis 10 gru 10 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA... 9 PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 I 2011 ROK ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do zbliżonych profilem działalności spółek zagranicznych. Wycena porównawcza Bogdanki, oparta na prognozach na lata dała wartość 1 akcji spółki na poziomie 109,5 PLN, z kolei wycena metodą DCF sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 102,2 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 105,9 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena 1 akcji modelem DCF [PLN] 50% 102,2 Wycena 1 akcji metodą porównawczą [PLN] 50% 109,5 Ostateczna wycena 1 akcji [PLN] 105,9 Źródło: DM BDM S.A. W stosunku do naszej poprzedniej prognozy na 2Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji (bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii uzysku węgla (65% vs. 67% poprzednio, co ma związek z ilością wydobytego kamienia i natężenia prac udostępniających). Dodatkowo zakładamy, że Bogdanka zejdzie z posiadanych po 1Q tys. ton zapasu do zera. W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 53,7 mln PLN oraz 26,1 mln PLN). Wynik netto szacujemy na 22,6 mln PLN (-58,2% r/r). Według informacji przekazanych przez zarząd, wydobycie węgla z nowego szybu ma ruszyć w 4Q 11 (koniec września 2011). Miesięczna zdolność wydobywcza szybu będzie wynosić 400 tys. ton, co implikuje kontrybucję drugiego szybu w wolumenie spółki w 4Q 11 na 1,2 mln ton. W naszym modelu zakładamy wydobycie na poziomie 800 tys. ton. Konserwatywnie szacujemy bowiem ewentualny dalszy poślizg w związku z oddaniem ZPMW do użytku oraz dużą liczbę dni świątecznych w kwartale. Biorąc pod uwagę obniżone szacunki wyprodukowanych wolumenów w poszczególnych kwartałach (2Q 11 1,28 vs. 1,32, 3Q 11-1,36 vs. 1,40, 4Q 11 2,16 vs. 2,25) uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 6,12 mln ton (6,29 mln ton poprzednio). Pozwoli to spółce wypracowanie blisko 1,385 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Zbyt mały od szacowanego wcześniej wolumen wydobytego węgla (przesunięcie w oddaniu do użytku ZPMW) nie pozwoli spółce na pełne wykorzystanie dźwigni operacyjnej i brak satysfakcjonującego pokrycia kosztów stałych. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 15,7% (22,5% w 2010 roku, 17,1% poprzednia PBDM), a zysku EBIT zbliżonego do 208,5 mln PLN (-24,6%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 174,0 mln PLN (-24,4% r/r). W 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 2,8 mln ton (+44,0% r/r), co pozwoli spółce skokowo poprawić rentowność EBIT do poziomu 24,4% (silne działalnie dźwigni operacyjnej). Za sprawą oddania w 4Q 11 szybu do użytku, zwiększy się także mocno strumień amortyzacji w spółce w 2012 roku (222 mln PLN, +24,2%). Przy obecnym, silnie przecenionym kursie akcji Bogdanki (93 PLN), powyższe przesłanki implikują ponad 20,6% dyskonto dla mnożnika EV/EBITDA 12 względem mediany porównywanych spółek oraz 18,8% dyskonto na poziomie wskaźnika P/E 12. Podsumowując, wyceniliśmy 1 akcję Bogdanki na 105,9 PLN, czyli 17,6% powyżej aktualnej ceny rynkowej. Zmieniamy naszą poprzednią cenę docelową oraz podtrzymujemy rekomendację AKUMULUJ dla akcji spółki. 3

4 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji na poziomie 5,71%). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,0. Główne zmiany w modelu: W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 2Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji (bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii uzysku węgla (65% vs. 67% poprzednio, co ma związek z ilością wydobytego kamienia i natężenia prac udostępniających). W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 53,6 mln PLN oraz 26,0 mln PLN); W 3Q 11 szacujemy, że obok relatywnie mniejszej produkcji węgla (-18% r/r, 1,3 mln ton; nie działający strug oraz natężenie prac szacujemy uzysk na poziomie 67% vs. 80%) Bogdanka uzyska prawdopodobnie także niższe zrealizowane ceny (206 PLN vs. 211 PLN w 3Q 10) ze względu na niższą jakość wyfedrowanego węgla (większy urobek kamienia wpływa na mniejszą kaloryczność i pozostałe właściwości termiczne surowca); Biorąc pod uwagę obniżone szacunki wyprodukowanych wolumenów w poszczególnych kwartałach (2Q 11 1,28 vs. 1,32, 3Q 11-1,36 vs. 1,40, 4Q 11 2,16 vs. 2,25) uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 6,12 mln ton (6,29 mln ton poprzednio); Zmieniliśmy nasze prognozy dotyczące cen węgla na lata (zakładane wcześniej podwyżki cen węgla w wysokości 2% zmniejszyliśmy do -2%). Od 2014 roku zakładamy wzrost cen produktu spółki o 2%. Uważamy, że słaba sytuacja makroekonomiczna na świecie i ryzyko powrotu recesji zwiększą presje na ceny. Dodatkowo uważamy, że obserwowany obecnie wzmożony import węgla do Polski (szacunek BDM na 2011 rok=9-11 mln ton, import netto=3-5 mln ton), ma związek z niższymi cenami surowca zza Wschodu, co może wywoływać presje na oferowane ceny węgla w Polsce; Ze względu na przyśpieszenie prac przy udostępnieniu drugiej ściany na Stefanowie prognozujemy, że Bogdanka wydobędzie w 2012 roku 9,0 mln ton węgla netto, dzięki wykorzystaniu techniki strugowej, a w 2013 roku docelowe 11,5 mln ton (pierwotne szacunki zarządu przewidywały zakończenie prac związanych z udostępnieniem drugiej ściany na Stefanowie w 2H 13; obecne tempo prac powinno pozwolić spółce zakończyć prace do końca 2012 roku); Uważamy, że przypadające na 2012 rok pierwsze skokowe zwiększenie wydobycia i przychodów spółki pozwoli Bogdance lepiej pokryć koszty stałe i zwiększyć dźwignię operacyjną. Spodziewamy się wzrostu marży EBIT do 2013 roku; Prognozujemy spadek marży EBIT od 2014 roku w związku z rosnącymi kosztami pracowniczymi oraz zwiększoną amortyzacją przy jednoczesnym braku zwiększenia wydobycia; Zmieniliśmy wartość stopy wolnej od ryzyka do poziomu 5,71% z 6,03 poprzednio; W 2012 roku zakładamy wypłatę przez Bogdankę dywidendy w wysokości 50%, a od 2013 w wysokości 80% zysku netto; Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 0%. Zwracamy uwagę, że dzięki wykorzystaniu techniki strugowej, różnica pomiędzy zasobami operatywnymi a przemysłowymi, wyrażona poprzez tzw. straty eksploatacyjne, najprawdopodobniej ulegnie zmniejszeniu z 24% do 7-10%, co wydłuży żywotność kopalni o ok. 5-6 lat. Bogdanka jest także naturalnym kandydatem do zagospodarowania sąsiadujących z polem Stefanów pól o zbiorczej nazwie Puchaczów VI (łącznie ok. 300 mln ton zasobów operatywnych wydłużających żywotność kopalni o ok. 27 lat). Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 102,2 PLN. 4

5 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1332,0 1876,5 2340,5 2387,3 2435,0 2483,7 2533,4 2584,1 2635,7 2686,7 EBIT [mln PLN] 208,5 457,6 645,5 583,0 572,5 569,3 568,1 566,9 563,5 558,0 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 39,6 87,0 122,6 110,8 108,8 108,2 107,9 107,7 107,1 106,0 NOPLAT [mln PLN] 168,9 370,7 522,9 472,2 463,7 461,1 460,2 459,2 456,4 451,9 Amortyzacja [mln PLN] 178,9 222,8 248,2 253,3 264,8 267,6 267,4 266,3 266,2 266,1 CAPEX [mln PLN] -655,1-578,6-360,7-223,8-195,6-211,9-241,5-259,2-264,4-256,3 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 3,0 6,4 26,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 FCF [mln PLN] -304,3 21,3 436,5 503,9 535,1 519,0 488,3 468,5 460,5 464,0 DFCF -265,4 16,8 312,1 325,7 312,4 273,7 232,6 201,6 179,0 162,9 Suma DFCF [mln PLN] 1751,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 4283,2 Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1503,8 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 0% Wartość firmy EV [mln PLN] 3255,3 Dług netto [mln PLN] -222,1 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 3477,4 Ilość akcji [tys.] 34013,6 Wartość kapitału na akcję [PLN] 102,2 Przychody zmiana r/r 8,3% 40,9% 24,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r -24,6% 119,5% 41,1% -9,7% -1,8% -0,6% -0,2% -0,2% -0,6% -1,0% FCF zmiana r/r 28,4% -107,0% 1953,6% 15,4% 6,2% -3,0% -5,9% -4,1% -1,7% 0,7% Marża EBITDA 29,1% 36,3% 38,2% 35,0% 34,4% 33,7% 33,0% 32,2% 31,5% 30,7% Marża EBIT 15,7% 24,4% 27,6% 24,4% 23,5% 22,9% 22,4% 21,9% 21,4% 20,8% Marża NOPLAT 12,7% 19,8% 22,3% 19,8% 19,0% 18,6% 18,2% 17,8% 17,3% 16,8% CAPEX / Przychody 49,2% 30,8% 15,4% 9,4% 8,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,0% 9,5% CAPEX / Amortyzacja 366,3% 259,7% 145,3% 88,3% 73,9% 79,2% 90,3% 97,4% 99,3% 100,0% Zmiana KO / Przychody 0,2% 0,3% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2,9% 1,2% 5,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Źródło: BDM S.A. Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% 5,71% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% Udział kapitału własnego 91,2% 93,2% 95,8% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Udział kapitału obcego 8,8% 6,8% 4,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,3% 10,4% 10,5% 10,6% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% Źródło: BDM S.A. 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 0,7 104,7 109,5 112,2 115,1 122,0 130,6 135,7 141,6 156,1 0,8 99,5 103,7 106,1 108,7 114,7 122,1 126,5 131,4 143,5 Beta 0,9 94,8 98,5 100,6 102,9 108,2 114,6 118,3 122,5 132,7 1,0 90,4 93,7 95,6 97,6 102,2 107,8 111,0 114,7 123,3 1,1 86,3 89,3 90,9 92,7 96,8 101,7 104,5 107,6 115,0 1,2 82,5 85,2 86,7 88,3 91,9 96,2 98,6 101,4 107,7 1,3 79,0 81,4 82,7 84,1 87,4 91,2 93,3 95,7 101,2 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0% 164,1 159,0 154,2 149,7 145,4 141,3 137,4 133,7 130,2 3,0% 147,5 141,3 135,5 130,2 125,1 120,5 116,1 112,0 108,1 premia za ryzyko 4,0% 133,7 126,8 120,5 114,7 109,4 104,5 100,0 95,8 91,8 5,0% 122,0 114,7 108,1 102,2 96,8 91,8 87,3 83,2 79,4 6,0% 112,0 104,5 97,8 91,8 86,5 81,6 77,2 73,2 69,5 7,0% 103,3 95,8 89,1 83,2 77,9 73,2 68,9 65,0 61,5 8,0% 95,8 88,2 81,6 75,8 70,7 66,1 62,0 58,3 55,0 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,50% -1,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00% 2,0% 123,3 130,3 134,4 138,9 149,7 163,7 172,5 182,7 209,7 3,0% 110,4 115,7 118,8 122,2 130,2 140,2 146,3 153,2 170,8 premia za ryzyko 4,0% 99,5 103,7 106,1 108,7 114,7 122,1 126,5 131,4 143,5 5,0% 90,4 93,7 95,6 97,6 102,2 107,8 111,0 114,7 123,3 6,0% 82,5 85,2 86,7 88,3 91,9 96,2 98,6 101,4 107,7 7,0% 75,7 77,8 79,0 80,3 83,2 86,6 88,5 90,6 95,4 8,0% 69,7 71,5 72,5 73,5 75,8 78,5 80,0 81,7 85,4 Źródło: BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: zmiana ceny węgla w okresie szczegółowym -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Wartość akcji 81,9 85,3 90,2 95,3 99,7 102,2 105,8 110,3 116,8 121,3 125,8 Źródło: BDM S.A. 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Zdecydowaliśmy się dokonać wyceny porównawczej w oparciu o prognozy na lata do wybranych spółek. Dla wszystkich lat przypisaliśmy wagi równe 33%. Wycenę oparliśmy na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA (wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę). Ostatecznie wycena porównawcza wskazuje na wartość spółki na poziomie 3,7 mld PLN, czyli 109,5 PLN/akcję. Przyrównaliśmy Bogdankę do kopalni z rynków wschodzących (Shenhua Chiny, Tambang Indonezja, Raspadaskaya oraz Mechel Rosja). Akcje spółki są notowane z premią do grupy porównawczej dla mnożników P/E i EV/EBITDA na 2011 rok. Bogdanka w 2011 roku nie skorzysta jeszcze z pełnego wykorzystania nowego szybu (zakładamy rozpoczęcie pracy szybu w 4Q 11, zwiększenie wydobycia 2011/2010=5,5%), przez co w wynikach spółki nie będą jeszcze widoczne pełne efekty skali nowej inwestycji, a rachunek zysków i strat spółki jest obciążony nadmiernymi kosztami. W 2012 roku Bogdanka zwiększy wydobycie o ponad 2,8 mln ton (+44,0% r/r), co pozwoli spółce skokowo poprawić rentowność EBIT do poziomu 24,4% (silne działalnie dźwigni operacyjnej). Za sprawą oddania w 4Q 11 szybu do użytku, zwiększy się także mocno strumień amortyzacji w spółce w 2012 roku (222 mln PLN, +24,2%). Przy obecnym, silnie przecenionym kursie akcji Bogdanki (90 PLN), powyższe przesłanki implikują ponad 20,6% dyskonto dla mnożnika EV/EBITDA 12 względem mediany porównywanych spółek. Na poziomie wskaźnika P/E 12 Bogdanka jest obecnie handlowana z podobnym, 18,8%, dyskontem. Dla EV/EBITDA 13=3,0x dyskonto jest ono równe ponad 38,6%, a przypadku P/E 13=5,4x wynosi ono 40,2%. W 2013 roku według naszej skorygowanej wcześniej prognozy, Bogdanka wydobędzie 11,5 mln ton węgla (szacujemy do końca 2012 roku pełne przygotowanie drugiej ściany na Stefanowie, wcześniej 2H 13), co obok skokowo rosnących przychodów, pozwoli jeszcze mocniej wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej, dzięki czemu poprawią się zarówno rentowności jaki i wyniki spółki (szacujemy zysk EBIT w roku 2013 na 645,5 mln PLN; 209,4% wzrostu w latach 2013/2011). Wycena porównawcza P/E 2011P 2012P 2013P EV/EBITDA 2011P 2012P 2013P Raspadaskaya 9,7 5,0 4,0 6,6 3,6 3,0 Mechel 7,4 6,0 5,9 5,8 5,0 4,0 Shenua 12,8 10,3 10,0 7,1 5,9 5,8 Tambang 13,1 10,5 11,1 8,8 6,8 5,4 Yanzhou Coal 11,6 10,9 9,8 7,9 6,9 5,9 Mediana 11,6 10,3 9,8 7,1 5,9 5,4 Bogdanka (93PLN/akcję) 17,6 8,4 5,9 8,2 4,7 3,3 Premia/dyskonto do spółki 51,5% -18,8% -40,2% 15,3% -20,6% -38,6% Wycena wg wskaźnika [PLN] 59,4 110,8 150,5 77,6 114,4 144,4 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników [PLN] 106,9 112,1 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena spółki [mln PLN] 3725,1 Wycena 1 akcji [PLN] 109,5 Źródło: BDM S.A., Bloomberg 7

8 Bogdanka na tle spółek z grupy porównawczej Bogdanka Raspadaskaya Mechel Shenhua Tambang Yanzhou Źródło: BDM S.A., Bloomberg Porównanie rentowności EBITDA Bogdanka Yanzhou Coal Tambang Shenua Mechel Raspadaskaya 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 2013P 2012P 2011P 2010 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Ponadprzeciętne marże z wydobycia węgla rosyjskiej kopalnii Raspadaskaja wynikają z produkcji i sprzedaży wysokokalorycznego węgla koksowego, którego ceny wahają się obecnie w granicach USD/t (ceny węgla energetycznego z Rosji to ok. 120 USD/t). 8

9 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko zmiany cen surowców energetycznych, głównie ropy i gazu ziemnego (węgiel to podstawowo dobre substytucyjne i w ponad 90% skorelowane z cenami ropy i gazu). W przypadku znacznego spadku cen ropy z obecnych poziomów (blisko 108 USD/bbl), obniżce mogą ulec także ceny węgla energetycznego; Ryzyko podwyżek płac. Założone w modelu podwyżki płac dla pracowników Bogdanki mogą okazać się zbyt małe, co może w przyszłości negatywnie wpłynąć na uzyskiwane przez spółkę marże i wyniki; Ryzyko importu węgla ze wschodu. W przypadku przegrzania chińskiej gospodarki i zmiany kierunku exportu rosyjskiego węgla na rynek chiński, może nastąpić znaczna podaż surowca na rynek polski, co spowoduje deprecjację cen węgla oferowanego przez polskie kopalnie; Ryzyko CO2. Rynek energetyczny w Polsce oczekuje obecnie na przyznanie limitów dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla, które będą obowiązywać od 2013 do 2020 roku. Niewątpliwie stanowi to o większym ryzyku budowy bloków energetycznych, dla których trudno obecnie oszacować prawidłową rentowność. Istnieje zatem potencjalne ryzyko, że Enea podobnie jak i inne zakłady, rozważy ewentualne odstąpienie od budowy nowego bloku energetycznego w Kozienicach. Drugim aspektem tego ryzyka jest możliwe zagrożenie przerzucenia części kosztów związanych z zakupem limitów CO2 na producentów węgla, co może wywołać presję na obniżkę cen surowca. Ryzyko opóźnienia adaptacji pola Stefanów. W przypadku dalszego opóźnienia harmonogramu prac zmniejszeniu mogą ulec zakładane poziomy wydobycia oraz pojawić się dodatkowe koszty, co może mieć wpływ na osiągane przez spółkę przychody i wyniki; Ryzyko wprowadzenie akcyzy na węgiel. Od 1 stycznia 2012 ma zostać wprowadzona akcyza na węgiel. Będą z niej jednak zwolnione zakłady energetyki zawodowej, które zużywają węgiel do produkcji energii elektrycznej (główni odbiorcy surowca z Bogdanki). W przypadku zmiany zakładanej ulgi dla energetyki zawodowej, elektrownie mogą starać się wywierać presje na ceny węgla Bogdanki, by zmniejszyć większe koszty produkcji energii. 9

10 PROGNOZA WYNIKÓW NA 2Q 11 i 2011 rok W stosunku do naszej poprzedniej prognozy wyników spółki na 2Q 11 zdecydowaliśmy się zmniejszyć wolumen produkcji (bardziej konserwatywnie zdecydowaliśmy się podejść do kwestii uzysku węgla (65% vs. 67% poprzednio, co ma związek z ilością wydobytego kamienia i natężenia prac udostępniających). Dodatkowo zakładamy, że Bogdanka zejdzie z posiadanych po 1Q tys. ton zapasu do zera. W konsekwencji uważamy, że poziomy zysku brutto na sprzedaży oraz zysku operacyjnego ulegną zmniejszeniu (odpowiednio do poziomów 53,7 mln PLN oraz 26,1 mln PLN). Wynik netto szacujemy 22,6 mln PLN (-58,2% r/r). Według informacji przekazanych przez zarząd, wydobycie węgla z nowego szybu ma ruszyć w 4Q 11 (koniec września 2011). Miesięczna zdolność wydobywcza szybu będzie wynosić 400 tys. ton, co implikuje kontrybucję drugiego szybu w wolumenie spółki w 4Q 11 na 1,2 mln ton. W naszym modelu zakładamy wydobycie na poziomie 800 tys. ton. Konserwatywnie szacujemy bowiem ewentualny dalszy poślizg w związku z oddaniem ZPMW do użytku oraz dużą liczbę dni świątecznych w kwartale. Biorąc pod uwagę obniżone szacunki wyprodukowanych wolumenów w poszczególnych kwartałach (2Q 11 1,28 vs. 1,32, 3Q 11-1,36 vs. 1,40, 4Q 11 2,16 vs. 2,25) uważamy, że Bogdanka zakończy cały 2011 rok produkcją węgla na poziomie 6,12 mln ton (6,29 mln ton poprzednio). Pozwoli to spółce wypracowanie blisko 1,385 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Zbyt mały od szacowanego wcześniej wolumen wydobytego węgla (przesunięcie w oddaniu do użytku ZPMW) nie pozwoli spółce na pełne wykorzystanie dźwigni operacyjnej i brak satysfakcjonującego pokrycia kosztów stałych. Oczekujemy spadku rentowności operacyjnej w 2011 roku spółki do poziomu 15,7% (22,5% w 2010 roku, 17,1% poprzednia PBDM), a zysku EBIT zbliżonego do 208,5 mln PLN (-24,6%). Prognozujemy wynik netto Bogdanki równy 174,0 mln PLN (-24,4% r/r). Prognoza wyników Bogdanki [mln PLN] 2Q'10 2Q'11P Old zmiana r/r 2Q'11P New zmiana r/r P zmiana r/r 2011P New zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 284,0 283,1-0,3% 272,5-4,0% 1 230, ,80 12,6% 1 332,0 8,3% Zysk brutto ze sprzedaży 87,4 54,5-37,6% 53,6-38,7% 409,7 373,4-8,9% 341,4-16,7% EBITDA 98,6 60,5-38,6% 60,0-39,2% 414,5 415,8 0,3% 387,7-6,5% EBIT 64,5 26,6-58,8% 26,0-59,7% 276,5 236,8-14,3% 208,5-24,6% Zysk netto 54,2 22,0-59,3% 22,6-58,3% 230,1 193,9-15,8% 174,0-24,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 30,8% 19,3% 19,7% 33,3% 26,9% 25,6% Marża EBITDA 34,7% 21,4% 22,0% 33,7% 30,0% 29,1% Marża EBIT 22,7% 9,4% 9,5% 22,5% 17,1% 15,7% Marża zysku netto 19,1% 7,8% 8,3% 18,7% 14,0% 13,1% Produkcja węgla [tys. ton] 1 331, ,80-58,8% 1 279,5-58,8% 5 800, , ,8 5,5% Średnia cena sprzedaży (PLN/t] 202,1 207,6-59,3% 206,0-59,3% 207,6 206,9 204,6-1,4% Źródło: DM BDM SA. Spółka 10

11 ZMIANA ZAŁOŻEŃ NA LATA Zmiana założeń 2011 E Old 2011E New zmiana 2012 E Old 2012E New zmiana Przychody razem 1385,8 1332,0-3,9% 1991,5 1876,5-5,8% węgiel 1329,6 1277,5-3,9% 1926,1 1814,8-5,8% ceramika 9,3 9,0-3,7% 13,5 12,7-5,9% pozostała działalność 32,5 31,5-3,1% 36,6 34,5-5,8% sprzedaż towarów 14,4 14,0-2,9% 15,4 14,5-5,7% Produkcja węgla [tys. ton] 6 290, ,8-2,7% 9 050, ,2 0,0% Cena węgla [PLN/t] 206,9 204,6-1,1% 212,8 200,5-5,8% Koszty razem 1011,1 990,6-2,0% 1280,9 1233,9-3,7% amortyzacja 179,0 179,2 0,1% 222,4 222,8 0,2% wynagrodzenia 426,6 426,6 0,0% 466,8 466,8 0,0% zużycie materiałów i energii 419,4 413,8-1,3% 463,8 451,8-2,6% usługi obce 308,1 288,5-6,4% 442,8 406,4-8,2% podatki i opłaty 40,1 38,5-3,9% 57,8 54,4-5,8% pozostałe 54,1 52,0-4,0% 77,7 73,2-5,8% Inne -289,3-286,1-1,1% -271,3-269,8-0,5% Koszty sprzedaży -41,9-40,3-3,9% -59,7-56,7-4,9% Koszty zarządu -84,9-81,6-3,9% -119,3-114,9-3,7% 0,0 Saldo pozostałej dz. operacyjnej ,0 0,0% -13,3-13,3-0,1% Saldo dz. finansowej 2,5 6,7 169,6% -6,3-7,8 24,2% EBITDA 415,4 387,4-6,7% 740,7 680,4-8,1% marża EBITDA 30,0% 29,1% 37,2% 36,3% EBIT 236,8 208,5-11,9% 518,4 457,6-11,7% marża EBIT 17,1% 15,7% 26,0% 24,4% Wynik brutto 239,3 215,3-10,0% 512,1 449,8-12,2% Podatek 45,5 41,3-9,3% 97,3 85,5-12,2% Wynik netto 193,9 174,0-10,3% 414,8 364,4-12,2% marża netto 14,0% 13,1% 20,8% 19,4% EPS [PLN] 6,0 5,1-14,7% 12,2 10,7-12,2% Źródło: DM BDM S.A., 11

12 PROGNOZY WYNIKÓW NA LATA Prognoza wyników spółki [mln PLN] 1Q'11 2Q'11E 3Q'11E 4Q'11E E 2012E 2013E 2014E 2015E Przychody razem 310,0 272,5 289,6 459,9 1118,4 1230,4 1332,0 1876,5 2340,5 2387,3 2435,0 węgiel 289,1 263,6 280,1 444,8 1078,7 1191,0 1277,5 1814,8 2263,5 2308,8 2354,9 ceramika 2,0 1,8 2,0 3,1 8,5 7,9 9,0 12,7 15,8 16,2 16,5 pozostała działalność 12,7 5,0 5,3 8,5 22,5 22,4 31,5 34,5 43,0 43,9 44,7 sprzedaż towarów 6,1 2,1 2,2 3,6 8,7 9,1 14,0 14,5 18,1 18,5 18,8 Produkcja węgla [tys. ton] 1 322, , , , , , , , , , ,2 Cena węgla [PLN/t] 200,5 206,0 206,0 206,0 208,4 207,6 204,6 200,5 196,5 200,4 204,5 Koszty razem 237,1 218,9 213,6 320,9 753,4 820,8 990,6 1233,9 1467,5 1572,5 1626,4 amortyzacja 33,4 34,0 40,2 71,5 138,3 138,1 179,2 222,8 248,2 253,3 264,8 wynagrodzenia 91,5 119,4 93,4 122,2 398,2 397,6 426,6 466,8 501,5 532,6 559,2 zużycie materiałów i energii 104,6 96,0 97,8 115,5 325,0 345,9 413,8 451,8 500,1 504,9 509,9 usługi obce 78,5 59,4 72,4 78,2 201,2 282,3 288,5 406,4 519,6 519,4 532,4 podatki i opłaty 8,9 7,9 8,4 13,3 28,9 35,5 38,5 54,4 67,9 66,6 67,8 pozostałe 12,1 10,6 11,3 17,9 30,6 18,2 52,0 73,2 91,3 89,5 91,1 Inne -63,8-84,1-84,1-54,1-260,9-290,6-286,1-269,8-247,0-175,5-176,1 Koszty sprzedaży -9,6-8,2-8,7-13,8-41,3-35,9-40,3-56,7-70,8-72,2-73,6 Koszty zarządu -18,4-16,1-17,2-29,9-66,6-70,2-81,6-114,9-143,3-146,2-149,1 Saldo pozostałej dz. operacyjnej -1,1-3,3-3,3-3,3-22,8-27,1-11,0-13,3-13,4-13,4-13,4 Saldo dz. finansowej 1,1 1,9 1,9 1,9 11,1 11,8 6,7-7,8-3,1 3,4 7,9 EBITDA 77,1 60,0 87,1 163,5 375,5 414,5 387,4 680,4 893,7 836,3 837,3 marża EBITDA 24,9% 22,0% 30,1% 35,5% 33,6% 33,7% 29,1% 36,3% 38,2% 35,0% 34,4% EBIT 43,7 26,0 46,9 91,9 234,2 276,5 208,5 457,6 645,5 583,0 572,5 marża EBIT 14,1% 9,5% 16,2% 20,0% 20,9% 22,5% 15,7% 24,4% 27,6% 24,4% 23,5% Wynik brutto 44,8 27,9 48,8 93,8 245,4 288,2 215,3 449,8 642,4 586,4 580,4 Podatek 8,9 5,3 9,3 17,8 47,0 58,1 41,3 85,5 122,1 111,4 110,3 Wynik netto 36,0 22,6 39,5 76,0 198,4 230,1 174,0 364,4 520,3 475,0 470,2 marża netto 11,6% 8,3% 13,6% 16,5% 17,7% 18,7% 13,1% 19,4% 22,2% 19,9% 19,3% EPS [PLN] 1,1 0,7 1,2 2,2 5,8 6,8 5,1 10,7 15,3 14,0 13,8 Źródło: DM BDM S.A., Spółka 12

13 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 2164,0 2648,7 3013,5 3135,0 3114,5 3054,3 3007,6 2990,6 2992,6 2999,8 2999,1 Wartości niematerialne i prawne 11,0 9,7 8,8 8,2 7,7 7,2 6,9 6,6 6,4 6,2 6,3 Rzeczowe aktywa trwałe 2101,2 2578,7 2935,4 3048,5 3019,5 2950,7 2895,4 2869,7 2862,9 2861,3 2851,5 Pozostałe aktywa trwałe 51,8 60,3 69,3 78,3 87,3 96,3 105,3 114,3 123,3 132,3 141,3 Aktywa obrotowe 664,1 287,0 319,3 581,9 605,4 775,3 937,0 1070,5 1185,3 1293,3 1407,3 Zapasy 60,8 69,1 120,9 144,2 147,1 150,1 153,1 156,1 159,2 162,4 165,6 Należności krótkoterminowe 126,9 137,3 193,5 241,3 246,1 251,0 256,1 261,2 266,4 271,7 277,0 Inwestycje krótkoterminowe 472,1 76,3 0,6 192,1 207,9 369,9 523,5 648,9 755,3 854,8 960,4 Aktywa razem 2828,0 2935,7 3332,8 3716,9 3719,9 3829,6 3944,5 4061,2 4177,9 4293,1 4406,4 Kapitał (fundusz) własny 1969,0 2095,4 2423,7 2761,9 2820,6 2910,8 3006,0 3102,8 3199,3 3294,2 3387,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 301,2 Kapitał (fundusz) zapasowy i rezerwowy 1658,6 1611,0 1749,0 1931,2 2035,2 2130,2 2224,3 2318,5 2413,3 2508,4 2603,5 Kapitały mniejszości 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Zysk netto 230,1 174,0 364,4 520,3 475,0 470,2 471,4 473,8 475,6 475,3 473,4 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 859,0 840,3 909,0 955,0 899,3 918,8 938,5 958,4 978,5 998,9 1019,1 Rezerwy na zobowiązania 150,0 159,0 168,0 177,0 186,0 195,0 204,0 213,0 222,0 231,0 240,0 Zobowiązania długoterminowe 438,6 388,6 328,6 263,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 188,6 Oprocentowane 250,0 200,0 140,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 270,5 292,8 412,5 514,4 524,7 535,2 545,9 556,8 568,0 579,3 590,5 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 270,5 292,8 412,5 514,4 524,7 535,2 545,9 556,8 568,0 579,3 590,5 Oprocentowane 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 2828,0 2935,7 3332,8 3716,9 3719,9 3829,6 3944,5 4061,2 4177,9 4293,1 4406,4 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży 1230,4 1332,0 1876,5 2340,5 2387,3 2435,0 2483,7 2533,4 2584,1 2635,7 2686,7 Koszty sprzedanych produktów, tow. i mat. 820,8 990,6 1233,9 1467,5 1572,5 1626,4 1673,8 1720,1 1767,4 1817,7 1869,5 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 409,7 341,4 642,6 873,0 814,8 808,6 809,9 813,3 816,7 818,0 817,2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 106,1 121,8 171,7 214,1 218,4 222,7 227,2 231,7 236,4 241,1 245,8 Zysk (strata) na sprzedaży 303,6 219,5 470,9 658,9 596,4 585,9 582,7 581,5 580,3 576,9 571,4 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -27,1-11,0-13,3-13,4-13,4-13,4-13,4-13,4-13,4-13,4-13,5 EBITDA 414,5 387,4 680,4 893,7 836,3 837,3 836,9 835,5 833,1 829,7 824,0 EBIT 276,5 208,5 457,6 645,5 583,0 572,5 569,3 568,1 566,9 563,5 558,0 Saldo działalności finansowej 11,8 6,7-7,8-3,1 3,4 7,9 12,7 16,8 20,3 23,4 26,4 Zysk (strata) brutto 288,2 215,3 449,8 642,4 586,4 580,4 581,9 585,0 587,2 586,8 584,4 Zysk (strata) netto 230,1 174,0 364,4 520,3 475,0 470,2 471,4 473,8 475,6 475,3 473,4 Rachunek przepływów pieniężnych [mln PLN] P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 368,2 364,0 615,8 811,5 736,5 738,6 738,0 736,1 733,4 730,0 724,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -597,2-651,0-586,9-367,5-227,5-196,6-208,3-233,7-247,9-250,1-238,9 Przepływy pieniężne z działalności finansowej 19,5-108,9-104,5-252,6-493,2-380,0-376,1-377,1-379,1-380,5-380,3 Przepływy pieniężne netto -209,6-395,8-75,6 191,4 15,8 162,0 153,6 125,4 106,4 99,5 105,6 Środki pieniężne na początek okresu 681,7 472,1 76,3 0,6 192,1 207,9 369,9 523,5 648,9 755,3 854,8 Środki pieniężne na koniec okresu 472,1 76,3 0,6 192,1 207,9 369,9 523,5 648,9 755,3 854,8 960,4 Źródło: DM BDM S.A. 13

14 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 10,0% 8,3% 40,9% 24,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 12,7% -6,6% 75,7% 31,4% -6,4% 0,1% 0,0% -0,2% -0,3% -0,4% -0,7% EBIT zmiana r/r 22,0% -24,6% 119,5% 41,1% -9,7% -1,8% -0,6% -0,2% -0,2% -0,6% -1,0% zmiana zysku netto 20,6% -24,4% 109,4% 42,8% -8,7% -1,0% 0,3% 0,5% 0,4% -0,1% -0,4% Marża brutto na sprzedaży 33,3% 25,6% 34,2% 37,3% 34,1% 33,2% 32,6% 32,1% 31,6% 31,0% 30,4% Marża EBITDA 33,7% 29,1% 36,3% 38,2% 35,0% 34,4% 33,7% 33,0% 32,2% 31,5% 30,7% Marża EBIT 22,5% 15,7% 24,4% 27,6% 24,4% 23,5% 22,9% 22,4% 21,9% 21,4% 20,8% Marża brutto 23,4% 16,2% 24,0% 27,4% 24,6% 23,8% 23,4% 23,1% 22,7% 22,3% 21,8% Marża netto 18,7% 13,1% 19,4% 22,2% 19,9% 19,3% 19,0% 18,7% 18,4% 18,0% 17,6% COGS / Przychody 66,7% 74,4% 65,8% 62,7% 65,9% 66,8% 67,4% 67,9% 68,4% 69,0% 69,6% SG&A / Przychody 8,6% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% SG&A / COGS 12,9% 12,3% 13,9% 14,6% 13,9% 13,7% 13,6% 13,5% 13,4% 13,3% 13,1% ROE 11,7% 8,3% 15,0% 18,8% 16,8% 16,2% 15,7% 15,3% 14,9% 14,4% 14,0% ROA 8,1% 5,9% 10,9% 14,0% 12,8% 12,3% 11,9% 11,7% 11,4% 11,1% 10,7% Dług 250,00 200,00 140,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D/(D+E) 10,1% 8,8% 6,8% 4,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D/E 9,7% 9,3% 6,4% 3,9% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 4,3% 3,2% -1,7% -0,5% 0,6% 1,4% 2,2% 3,0% 3,6% 4,1% 4,7% Dług / Kapitał własny 12,7% 9,5% 5,8% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto -222,10 123,71 139,36-117,06-207,90-369,90-523,55-648,93-755,30-854,79-960,43 Dług netto / Kapitał własny -11,3% 5,9% 5,7% -4,2% -7,4% -12,7% -17,4% -20,9% -23,6% -25,9% -28,4% Dług netto / EBITDA -53,6% 31,9% 20,5% -13,1% -24,9% -44,2% -62,6% -77,7% -90,7% -103,0% -116,6% Dług netto / EBIT -80,3% 59,3% 30,5% -18,1% -35,7% -64,6% -92,0% -114,2% -133,2% -151,7% -172,1% EV Dług / EV 8,8% 6,3% 4,4% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 54,7% 49,2% 30,8% 15,4% 9,4% 8,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,0% 9,5% CAPEX / Amortyzacja 487,6% 366,3% 259,7% 145,3% 88,3% 73,9% 79,2% 90,3% 97,4% 99,3% 100,0% Amortyzacja / Przychody 11,2% 13,4% 11,9% 10,6% 10,6% 10,9% 10,8% 10,6% 10,3% 10,1% 9,9% Zmiana KO / Przychody 6,0% 0,2% 0,3% 1,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 66,3% 2,9% 1,2% 5,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% MC/S 2,7 10,4 10,8 8,6 10,3 2,5 9,9 11,2 10,6 6,7 2,3 P/E 13,3 17,6 8,4 5,9 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,5 P/BV 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 P/CE 8,3 8,7 5,2 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 EV/EBITDA 6,8 8,2 4,7 3,3 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 EV/EBIT 10,3 15,3 7,0 4,6 4,9 4,7 4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 EV/S 2,3 2,4 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 BVPS 57,9 61,6 71,3 81,2 82,9 85,6 88,4 91,2 94,1 96,8 99,6 EPS 6,8 5,1 10,7 15,3 14,0 13,8 13,9 13,9 14,0 14,0 13,9 CEPS 10,8 10,4 17,3 22,6 21,4 21,6 21,7 21,8 21,8 21,8 21,7 FCFPS -7,0-8,9 0,6 12,8 14,8 15,7 15,3 14,4 13,8 13,5 13,6 DPS 1,4 1,1 5,4 12,2 11,2 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2 11,1 Payout ratio 0,0% 20,7% 50,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Źródło: DM BDM S.A. 14

15 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) Leszek Mackiewicz tel. (022) Bartosz Zieliński tel. (022) Maciej Bąk tel. (022) Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krystian Brymora tel. (032) chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG akumuluj 105,90 akumuluj 124, , akumuluj 124,60 akumuluj 140, , akumuluj 140,30 akumuluj 119, , akumuluj 119,20 akumuluj 88, , akumuluj 88,50 akumuluj , Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 11: Kupuj 1 17% Akumuluj 2 33% Trzymaj 0 14% Redukuj 3 50% Sprzedaj 0 0% 15

16 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana) 144 126 18 RAPORT Dom Maklerski PKO BP ul. Puławska 15 2-515 Warszawa Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 115,8 Cena docelowa (PLN) 134 Min 52 tyg (PLN) 96,6 Max 52 tyg (PLN) 139,5 Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012 REKOMENDACJA ZAWIESZONA (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 09 SIERPIEŃ 2012 Ze względu na niską płynność obrotu walorami spółki na GPW oraz brak widocznych postępów w restrukturyzacji działalności zawieszamy

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P KUPUJ (WZNOWIENIE REKOMENDACJI) WYCENA 45.86 PLN 28 SIERPIEŃ 2015 Wznawiamy wydawanie rekomendacji dla Bogdanki. Sądzimy, że wachlarz negatywnych informacji dotyczących branży węgla kamiennego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU 8 MARCA 2011 ROKU AB S.A. Pomimo aprecjacji kursu akcji w ostatnich miesiącach AB w dalszym ciągu posiada znaczny potencjał wzrostu. Spółka po raz kolejny zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe,

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.92 PLN 26 PAŹDZIERNIK 2015 Nieznacznie podnieśliśmy oczekiwany pułap EBITDA na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 DOM DEVELOPMENT TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 46,99 PLN (w tym 2,25 PLN dywidendy) 16 CZERWCA 215 Od początku

Bardziej szczegółowo

PGNiG w liczbach 2012

PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 PGNiG w liczbach 2012 Spis treści Kluczowe wartości 6 Główne wskaźniki oraz zatrudnienie 8 Kluczowe dane rynkowe 9 Fluktuacje ceny akcji oraz struktura akcjonariatu 10 Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Wypowiedzenie umowy znaczącej w segmencie sprzedaży aktywnej Obniżenie prognozy zysku netto do PLN 9.0m z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P. Przychody [mln PLN] 52,9 69,0 92,4 93,5 93,9 94,2. EBITDA [mln PLN] 8,2 16,1 25,7 26,2 29,1 29,3 AKUMULUJ WYCENA 21,4 PLN 13 MAJA 2011 Spodziewamy się silnych wyników Bumechu w 1Q 11 i 2Q 11. Oczekujemy, że przychody wzrosną odpowiednio do 21,9 mln PLN (+36,7% r/r) i 26,0 mln PLN (+100,1% r/r), a

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P CIECH SPRZEDAJ (POPRZEDNIO SPRZEDAJ) WYCENA 25,4 PLN 12 LUTY 2014 W naszej opinii wycena spółki jest dość wymagająca i nie uwzględnia szeregu ryzyk operacyjnych. Do tej pory konkurencyjność u podnosiły

Bardziej szczegółowo

PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA. Trzymaj, 5,15 PLN Podniesiona z: Sprzedaj

PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA. Trzymaj, 5,15 PLN Podniesiona z: Sprzedaj PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA Trzymaj, 5, PLN Podniesiona z: Sprzedaj Rywalizacja o klienta Przyspieszająca liberalizacja rynku gazu oraz spadające ceny surowca w Europie wpłyną na spadek

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo