COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na dotychczasowym poziomie. Jest to efekt rosnącej konkurencji na rynku oraz wysokich kosztów wynagrodzeń. Oczekujemy, że wyniki za 2Q 8 również okażą się wyraźnie słabsze od tych, które spółka pokazała w 2Q 7 roku. Uważamy, że powrót do rentowności EBIT > 8% w skali roku będzie wymagał co najmniej kilku kwartałów. Przyjęte przez nas w prognozie założenia odnośnie rozkładu przychodów na poszczególne obszary rynku implikują w modelu wzrost znaczenia usług i oprogramowania własnego w ogóle przychodów do poziomu 64,5% w 28 roku. W 21 roku spodziewamy się, że z te 2 obszary zapewnią 66,4% przychodów. Przychody z usług oraz z oprogramowania cechują się najwyższą marżą i mają istotne znaczenie dla poprawy rentowności w kolejnych latach - w naszej prognozie marża EBIT rośnie z 7,3% w 28 roku do 8,3% w 21 roku. Uważamy, że skala przeceny Comarchu z ostatnich miesięcy była zbyt duża i nie oddaje faktycznego pogorszenia sytuacji fundamentalnej spółki. Dlatego biorąc pod uwagę obecne dyskonto z jakim notowane są akcje firmy w stosunku do naszej wyceny rekomendujemy kupno walorów Comarchu. Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. Wycena ta, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość Comarchu na poziomie 597,1 mln PLN. Spółkę wyceniliśmy także metodą DCF, która sugeruje wartość spółki na poziomie 67,7 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 62,4 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 75,7 PLN. Zgodnie z naszymi prognozami skorygowane P/E 8 wyniesie 12,6x. W kolejnych dwóch latach wskaźnik ten powinien spaść do 8,2x. Oznacza to, że dla przyjętej grupy porównawczej Comarch jest obecnie notowany z niewielką premią do rynku. Niemniej w kolejnych dwóch latach spółka będzie handlowana z 9% i 13% dyskontem w stosunku do branży. Zwracamy też uwagę, że na koniec marca Comarch miał prawie 24 mln PLN środków pieniężnych. Wolna gotówka stanowi 43% obecnej kapitalizacji, która wynosi 553,2 mln PLN. Część z tych środków, wg zapowiedzi władz Comarchu, ma zostać przeznaczona na akwizycje, co w długim okresie powinno wpłynąć pozytywnie na wartość firmy,. Niemniej z uwagi na brak konkretnych informacji nie uwzględniamy przejęć w wycenie. WIG znormalizowany 2, 175, 15, 125, 1, 75, 5, 7/2/27 9/4/27 11/7/27 1/16/28 3/19/28 5/28/28 Cena rynkowa [PLN] 69,5 Kapitalizacja [mln PLN] 553,2 Ilość akcji [mln. szt.] 7 96 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 129,8 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 62, Stopa zwrotu za 3 mc -34% Stopa zwrotu za 6 mc -45% Stopa zwrotu za 12 mc -62% Wycena DCF [PLN] 76,3 Wycena porównawcza [PLN] 75, Struktura akcjonariatu: Elżbieta i Janusz Filipiak 42,9% BZ WBK AIB Asset Management 27,% Pozostali 3,1% Razem 1% P 29P 21P 211P Przychody [mln PLN] 491,6 581, 644,9 77,6 76,4 814,4 EBITDA [mln PLN] 58,3 61,1 68,2 81,6 93,5 13,4 EBIT [mln PLN] 45,6 44, 47,1 55,7 63,1 69,2 Zysk netto [mln PLN] 53, 42,4 44, 58,2 67,4 75,6 P/BV 2,2 1,9 1,1 1,,9,8 P/E 9,9 13, 12,6 9,5 8,2 7,3 EV/EBITDA 8,8 9,2 6,3 5,1 3,9 3,2 EV/EBIT 11,3 12,7 9,1 7,4 5,8 4,8 * wynik skorygowany o wpływ transakcji sprzedaży akcji Interii Analityk: Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (-32) Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość Comarchu na poziomie 597,1 mln PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 67,7 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z tych metod i wynosi 62,4 mln PLN, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 75,7 PLN. Podsumowanie wyceny w przeliczeniu na 1 akcję Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 5% 76,3 Wycena metodą porównawczą [PLN] 5% 75, Dyskonto % Wycena spółki po emisji [PLN] 75,7 Wyniki za ostatni kwartał, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na optymalnym poziomie. Jest to efekt rosnącej konkurencji na rynku oraz wysokich kosztów wynagrodzeń. Oczekujemy, że wyniki za 2Q 8 również okażą się wyraźnie słabsze od tych, co spółka pokazała w 2Q 7 roku. Niemniej uwzględniając pogorszenie sytuacji spółki, uważamy że skala przeceny z ostatnich miesięcy była zbyt duża. Dlatego biorąc pod uwagę założenia przyjęte w modelu rekomendujemy kupno akcji Comarchu. Zgodnie z naszymi prognozami skorygowane P/E 8 wyniesie 12,6x. W kolejnych dwóch latach wskaźnik ten powinien spaść do 8,2x. Oznacza to, że dla przyjętej grupy porównawczej Comarch jest obecnie notowany z niewielką premią do rynku. Niemniej w kolejnych dwóch latach spółka będzie handlowana z 9% i 13% dyskontem w stosunku do branży. WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 1 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 1,1. Główne założenia do modelu: Spodziewamy się, że najbliższych 3 latach krajowy rynek IT będzie rósł średniorocznie o 12%. Po roku 212 zakładamy, że rynek będzie rósł w tempie 7%. W całym okresie szczegółowej prognozy średnioroczny wzrost przychodów wynosi 6,7%. Szczegółowy opis dotyczący przychodów znajduje się w osobnym rozdziale. Ze względu na brak konkretnych informacji nie uwzględniamy akwizycji. Spółka ma wolne środki finansowe na przejęcia, które powinny przełożyć się na wzrost wartości firmy w długim terminie. Założyliśmy, że z tytułu działalności w SSE do roku 217 spółka będzie płaciła efektywny podatek na poziomie 7,6%. W okresie rezydualnym zakładamy stopę podatkową na poziomie 19%. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 2,%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 7 96,6 tys. szt. akcji W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 217. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie 67,7 mln PLN, a w przeliczeniu na 1 akcję 76,3 PLN. RAPORT ANALITYCZNY Strona 2

3 Model DCF 28P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 644,9 77,6 76,4 814,4 867,2 921,5 976,7 1 34,1 1 94, ,6 EBIT [mln PLN] 47,1 55,7 63,1 69,2 72,5 76,7 81,3 86, 91, 96, Stopa podatkowa 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% Podatek od EBIT [mln PLN] 3,58 4,23 4,8 5,26 5,51 5,83 6,18 6,54 6,91 7,29 NOPLAT [mln PLN] 43,5 51,5 58,3 63,9 67, 7,9 75,1 79,5 84, 88,7 Amortyzacja [mln PLN] 21,1 25,9 3,4 34,2 37, 39,6 42,1 44,6 47,1 49,7 CAPEX [mln PLN] -69,3-61,9-41,8-39,9-42,1-43,8-46,4-49,1-52, -54,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -23,3-1,3-8,6-8,8-8,7-8,9-9, -9,4-9,9-1,2 Inwestycje kapitałowe [mln PLN],,,,,,,,,, FCF [mln PLN] -28, 5,2 38,2 49,4 53,2 57,8 61,8 65,6 69,3 73,2 DFCF [mln PLN] -26,7 4,4 29,3 33,9 32,6 31,7 3,2 28,6 27, 25,5 Suma DFCF [mln PLN] 216,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 688,9 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 239,7 Wartość firmy EV [mln PLN] 456,3 Dług netto [mln PLN] -151,4 Wartość kapitału przed emisją [mln PLN] 67,7 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 76,3 Przychody zmiana r/r 11% 1% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% EBIT zmiana r/r 7% 18% 13% 1% 5% 6% 6% 6% 6% 6% NOPLAT zmiana r/r 22% 18% 13% 1% 5% 6% 6% 6% 6% 6% FCF zmiana r/r n/a -118% 642% 29% 8% 9% 7% 6% 6% 6% Marża EBITDA 11% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Marża EBIT 7,3% 7,87% 8,3% 8,5% 8,36% 8,33% 8,33% 8,32% 8,31% 8,3% Marża NOPLAT 6,7% 7,3% 7,7% 7,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% CAPEX / Przychody 1,8% 8,8% 5,5% 4,9% 4,85% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% CAPEX / Amortyzacja 328% 239% 138% 117% 114% 111% 11% 11% 11% 111% Zmiana KO / Przychody 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 36% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% Kalkulacja WACC 28P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Stopa wolna od ryzyka 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Premia za ryzyko 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% Udział kapitału własnego 85,2% 85,% 93,% 96,3% 98,1% 99,5% 1,% 1,% 1,% 1,% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% Udział kapitału obcego 14,8% 15,% 7,% 3,7% 1,9%,5%,%,%,%,% WACC 11,3% 11,3% 11,7% 11,8% 11,9% 12,% 12,% 12,% 12,% 12,% RAPORT ANALITYCZNY Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,% -1,%,% 1,% 2,% 2,5% 3,% 3,5% 4,%,8 74,7 77,3 8,3 84, 88,6 91,3 94,4 97,9 11,9,9 71,9 74,2 76,8 8,1 84, 86,4 89, 91,9 95,3 1, 69,3 71,3 73,7 76,5 8, 82, 84,2 86,7 89,6 beta 1,1 66,9 68,7 7,8 73,3 76,3 78,1 8, 82,2 84,6 1,2 64,7 66,3 68,2 7,4 73, 74,6 76,2 78,1 8,2 1,3 62,6 64,1 65,8 67,7 7,1 71,4 72,9 74,5 76,3 1,4 6,7 62, 63,5 65,3 67,3 68,5 69,8 71,2 72,8 1,5 58,9 6,1 61,4 63, 64,8 65,9 67, 68,3 69,6 1,6 57,2 58,3 59,5 6,9 62,6 63,5 64,5 65,6 66,8 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,5% 4,% 4,5% 4,75% 5,% 5,25% 5,5% 6,% 6,5%,8 12, 97,1 92,6 9,5 88,6 86,7 84,9 81,5 78,5,9 97,7 92,6 88,1 86, 84, 82,2 8,4 77, 74, 1, 93,7 88,6 84, 81,9 8, 78,1 76,3 73, 7,1 beta 1,1 9, 84,9 8,4 78,3 76,3 74,5 72,7 69,5 66,6 1,2 86,7 81,5 77, 75, 73, 71,2 69,5 66,3 63,4 1,3 83,6 78,5 74, 72, 7,1 68,3 66,6 63,4 6,7 1,4 8,8 75,6 71,2 69,2 67,3 65,6 63,9 6,9 58,1 1,5 78,1 73, 68,7 66,7 64,8 63,1 61,5 58,5 55,9 1,6 75,6 7,6 66,3 64,4 62,6 6,9 59,3 56,4 53,8 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2,% -1,%,% 1,% 2,% 2,5% 3,% 3,5% 4,% 3,% 79, 82,1 85,8 9,3 95,9 99,3 13,2 17,8 113,1 3,5% 75,6 78,2 81,4 85,3 9, 92,9 96,1 99,8 14,1 4,% 72,4 74,8 77,5 8,8 84,9 87,3 9, 93,1 96,6 premia za ryzyko 4,5% 69,5 71,6 74, 76,9 8,4 82,4 84,7 87,2 9,1 5,% 66,9 68,7 7,8 73,3 76,3 78,1 8, 82,2 84,6 5,5% 64,4 66,1 67,9 7,1 72,7 74,2 75,9 77,7 79,8 6,% 62,2 63,6 65,3 67,2 69,5 7,8 72,2 73,8 75,5 6,5% 6,1 61,4 62,9 64,6 66,6 67,7 68,9 7,3 71,8 7,% 58,2 59,3 6,6 62,2 63,9 64,9 66, 67,2 68,4 RAPORT ANALITYCZNY Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o nasze prognozy na lata do 4 wybranych spółek, które są notowane na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA i EV/EBIT. Wskaźnikowi P/E przypisaliśmy wagę 5%, EV/EBITDA oraz EV/EBIT otrzymały wagę 25%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dlatego ustaliśmy wagę dla roku 28 na poziomie 4%, a dla roku 29 i 21 wagę 3%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z roku. W odniesieniu do wskaźnika P/E Comarch jest obecnie notowany z niewielką premią do rynku. W kolejnych dwóch latach dla P/E spółka będzie handlowana z 9% i 13% dyskontem w stosunku do branży. Dla wskaźnika EV/EBITDA w roku 28 dyskonto spółki wynosi 11%. Natomiast dla EV/EBIT w bieżącym roku Comarch jest notowany z dyskontem na poziomie 8%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 28P 29P 21P 28P 29P 21P 28P 29P 21P Asseco Poland 11,9 1, 9, 5,9 5,2 4,4 7,9 7, 5,9 Asseco Slovakia 15,3 13,7 12, 7,2 6,1 5,6 1,6 8,8 7,9 ABG 11,9 9, 8, 7, 5, 4,3 9,2 6,4 5,4 ABS 12,7 11, 9,8 9,3 8,4 7,4 12, 1,8 9,4 Mediana 12,3 1,5 9,4 7,1 5,7 5, 9,9 7,9 6,9 Comarch 12,6 9,5 8,2 6,3 5,1 3,9 9,1 7,4 5,8 Premia/dyskonto Comarchu 2,3% -9,3% -12,6% -11,6% -1,4% -22,% -8,2% -5,8% -16,2% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 67,9 76,7 79,5 75,2 74,2 81,2 73, 71,4 77,1 Waga roku 4% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 3% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 74,7 76,9 73,8 Waga wskaźnika 5% 25% 25% Dyskonto - Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 75, Wycena końcowa spółki [mln PLN] 597,1 Porównanie rentowności EBIT Comarch ABS ABG Asseco Slovakia Asseco Poland,% 5,% 1,% 15,% 2,% Ostatecznie porównując wyniki Comarchu ze wskaźnikami wybranych spółek otrzymaliśmy wartość 597,1 mln PLN, co odpowiada 75, PLN na jedną akcję. RAPORT ANALITYCZNY Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE Wyniki Comarchu w 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na optymalnym poziomie. Jest to efekt rosnącej konkurencji oraz wysokich kosztów wynagrodzeń. W 1Q 8 roku rentowność EBIT uległa znacznemu pogorszeniu osiągając poziom najniższy od kilku lat. Skorygowany zysk EBIT spadł o prawie 23% r/r i wyniósł 7, mln PLN. Wynik netto w ostatnim kwartale zamknął się kwotą 7,8 mln PLN i był niższy o 17% r/r. Oczekujemy, że wyniki na poziomie operacyjnym za 2Q 8 również okażą się wyraźnie słabsze od tych, które spółka pokazała w 2Q 7 roku. Uważamy, że powrót do rentowności EBIT>8% w skali roku będzie wymagał co najmniej kilku kwartałów. Na poziomie zysku netto spadek rentowności nie powinien być tak wyraźny r/r z uwagi na dodatkowe przychody finansowe ze środków, które spółka pozyskała ze sprzedaży akcji Interii. Na koniec marca 28 roku Comarch miał 431,6 mln PLN środków obrotowych, w tym 239,3 mln PLN środków pieniężnych i ekwiwalentów przy zobowiązaniach i rezerwach na poziomie 228,4 mln PLN. Kapitały własne wynosiły 452,5 mln PLN. Wyniki skonsolidowane spółki [tys. PLN] 1Q'7 1Q'8 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,2% ,2% Zysk brutto na sprzedaży ,3% ,% EIBTDA ,9% ,7% EBIT ,8% ,4% Zysk netto ,1% ,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 27,3% 22,3% 24,6% 22,4% Marża EBITDA 13,3% 1,6% 11,9% 1,5% Marża EBIT 9,3% 6,4% 9,3% 7,6% Marża zysku netto 9,6% 7,1% 1,8% 7,3% Wyniki zostały wyczyszczone ze zdarzeń jednorazowych, spółka Wyniki skonsolidowane w ujęciu kwartalnym % 3% 25% 2% 15% 1% 5% 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8 % Przychody [mln PLN] Marża brutto na sprzedaży Marża EBIT, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 6

7 Struktura przychodów w podziale na odbiorców 1Q'8 4Q'7 3Q'7 2Q'7 1Q'7 4Q'6 3Q'6 2Q'6 1Q'6 % 2% 4% 6% 8% 1% Telekomunikacja, Media, IT Handel i usługi, Przemysł & Utilities, MiS Fiananse i Bankowość Sektor publiczny, spółka Przychody z segmentu Telco Przychody z segmentu Finanse i Bankowość 5 12% 7 18% % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8-6% 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8-4% Przychody [mln PLN] zmiana r/r Przychody [mln PLN] zmiana r/r, spółka, spółka Przychody z segmentu Handel i usługi Przychody z segmentu Przemysł & utilities 25 3% 35 2% 2 2% 1% % 16% 14% 15 1 % -1% % 1% 8% 5 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8-2% -3% -4% 1 5 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8 6% 4% 2% % Przychody [mln PLN] zmiana r/r Przychody [mln PLN] zmiana r/r, spółka, spółka Przychody z segmentu Sektor publiczny Przychody z segmentu MiS 8 5% 25 8% % 3% 2% 1% % % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8-1% 1Q'6 2Q'6 3Q'6 4Q'6 1Q'7 2Q'7 3Q'7 4Q'7 1Q'8-1% Przychody [mln PLN] zmiana r/r Przychody [mln PLN] zmiana r/r, spółka, spółka RAPORT ANALITYCZNY Strona 7

8 PROGNOZY W całym okresie szczegółowej prognozy założyliśmy średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 6,7%. Przychody najszybciej rosną w latach Spodziewamy się, że Comarch w 28 roku wypracuje przynajmniej 645 mln PLN przychodów, co będzie oznaczało wzrost o 11% r/r. W kolejnych dwóch latach spodziewamy się wzrostu przychodów o odpowiednio 1% i 7% do poziomu 76 mln PLN. Spadek dynamiki wzrostu przychodów tłumaczymy głównie presją ze strony konkurencji oraz wolniejszym niż planowano wzrostem przychodów z rynków zagranicznych. Traktujemy nasze założenia za konserwatywne. Zwracamy uwagę, że nie uwzględniliśmy akwizycji oraz realizacji dużych projektów związanych z informatyzacją państwa. Projekcja przychodów na lata Przychody Telekomunikacja, Media, IT Fiananse i Bankowość Handel i usługi Przemysł & Utilities Sektor publiczny MiS Pozostałe RAZEM Zmiana r/r Telekomunikacja, Media, IT % -25% -5% -1% Fiananse i Bankowość 9% 29% 15% 8% Handel i usługi -8% 5% 5% 5% Przemysł & Utilities 63% 24% 19% 15% Sektor publiczny 53% 2% 7% 5% MiS 22% 21% 16% 13% Pozostałe -2% -3% -1% % RAZEM 18% 11% 1% 7% Udział w ogóle Telekomunikacja, Media, IT 25,1% 21,2% 14,3% 12,4% 11,4% Fiananse i Bankowość 23,4% 21,6% 25,1% 26,3% 26,5% Handel i usługi 13,4% 1,5% 9,9% 9,5% 9,3% Przemysł & Utilities 1,4% 14,3% 16,% 17,4% 18,6% Sektor publiczny 16,9% 21,8% 23,5% 23,% 22,4% MiS 8,3% 8,5% 9,3% 9,8% 1,3% Pozostałe 2,5% 2,1% 1,8% 1,6% 1,5% RAZEM 1% 1% 1% 1% 1% W podziale na segmenty zakładamy w 28 roku spadek przychodów z Telco do ok. 92 mln PLN. W kolejnych latach zakładamy spadek przychodów z tego obszaru do 87 mln PLN. Uważamy, że niekorzystne dla spółki zmiany rynkowe w tym obszarze oraz perspektywa braku możliwości zdobycia nowych kontraktów potwierdza nasze założenia. W kolejnych latach rekompensatą spadku przychodów z Telco, naszym zdaniem, będzie wzrost przychodów z segmentu Finanse i Bankowość. W 28 roku założyliśmy wzrost przychodów o 29% r/r do poziomu 162 mln PLN. W kolejnych 2 latach utrzymujemy pozytywne założenia odnośnie możliwości zwiększenia przychodów z tego obszaru do kwoty ok. 21 mln PLN w 21 roku. RAPORT ANALITYCZNY Strona 8

9 W zakresie obszaru Handel i usługi zakładamy wzrost przychodów o 5% r/r, czyli wolniej niż rynek. Stosunkowo wysoki wzrost zakładamy dla Przemysłu & utilities oraz dla MiS. Produkty dedykowane dla przedsiębiorstw z tych obszarów są naszym zdaniem silnie konkurencyjne i powinny pozwolić Comarchowi utrzymać swoją pozycję w tej części rynku. W obszarze generującym przychody z kontraktów dla Administracji zakładamy w 28 roku wzrost przychodów do 152 mln PLN czyli o 2% r/r. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu przychodów w tym segmencie do 171 mln PLN w 21 roku. Zwracamy jednak uwagę, że ten obszar jest dla spółki mało rentowny i duża część przychodów to dostawa sprzętu (w 28 roku przychody z kontraktów na dostawę komputerów dla szkół przekroczą 1 mln PLN). Przyjęte przez nas w prognozie założenia odnośnie rozkładu przychodów na poszczególne obszary rynku implikują w modelu wzrost znaczenia usług i oprogramowania własnego w ogóle przychodów do poziomu 64,5% w 28 roku. W 21 roku spodziewamy się, że z te 2 obszary zapewnią 66,4% przychodów. Przychody z usług oraz z oprogramowania cechują się najwyższą marżą i mają istotne znaczenie dla poprawy rentowności w kolejnych latach - w naszej prognozie marża EBIT rośnie z 7,3% w 28 roku do 8,3% w 21 roku. Projekcja struktury przychodów na lata % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Usługi Software własny Software obcy Hardware Pozostałe Marża EBIT (prawa skala) 1% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 6% Projekcja wskaźnika EPS oraz P/E w latach , 14 11, 1, 9, 8,5 9,5 12 8, 7, 7, 7,3 1 6, 5, 4, 3, 5,3 5, EPS P/E RAPORT ANALITYCZNY Strona 9

10 RYNEK Spółka działa głównie na polskim rynku IT. Decydujący wpływ na obraz krajowego rynku usług IT mają duże wdrożenia i kontrakty integracyjne. Kontraktom tym towarzyszą także różnego typu usługi dodatkowe, takie jak szkolenia, konsultacje i serwis, które często stanowią ponad połowę wartości całego projektu. Wartość polskiego rynku IT wg obliczeń PMR w 27 roku wyniosła ok. 24, mld PLN. Oznacza to wzrost o 21% r/r. PMR spodziewa się, że w bieżącym roku wartość rynku wzrośnie do 27,8 mld PLN. Wartość krajowego rynku IT 3, 27,8 23% 25, 24, 21% 19% 2, 17,6 19,8 17% 15, 13,8 15,6 15% 13% 1, 11% 5, 9% 7%, % Wartość rynku [mld PLN] zmiana r/r Źródło: PMR Wydatki na IT per capita w Polsce są znacznie mniejsze niż krajach Europy Zachodniej. Dysproporcje widać także w porównaniu do pozostałych państw CEE (szczególnie do Czech i Węgier). Szacunkowe wydatki na IT per capita [USD] EU 15 Czechy Węgry Estonia Słowacja Polska Litwa Łotwa Źródło: EITO Wydatki na IT per capita 27P Wg opracowania IDC w strukturze polskiego rynku IT w dalszym ciągu przeważa sprzęt. W kolejnych latach spodziewamy się jednak, że coraz większy udział w krajowym rynku będą miały usługi oraz oprogramowanie (podobnie jak w krajach EU15). Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku IT w Polsce jest rynek usług, który stanowi ponad 3% całego rynku. Przychody z tego segmentu rynku pochodzą najczęściej z usługą serwisowych. Następne są to usługi szkoleniowe, usługi outsourcing u oraz usługi integracyjne. Według prognozy PMR Publications w kolejnych latach rynek usług IT będzie również najdynamiczniej rosnącą częścią rynku informatycznego. tendencji będzie sprzyjała poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce oraz napływ i wykorzystanie funduszy unijnych. Sprzedaż oprogramowania to najmniejsza część polskiego rynku IT. Udział oprogramowania w całym rynku informatycznym w Polsce utrzymuje się na poziomie <18%, co oznacza, że wartość rynku oprogramowania w 27 roku nie przekraczała 4, mld PLN. Do głównych sektorów tego rynku należą m.in. produkty klasy ERP, CRM, BI oraz bazy danych. Spodziewamy się, że wartość rynku oprogramowania w kolejnych latach będzie corocznie rosła o około 13%. RAPORT ANALITYCZNY Strona 1

11 Struktura rynku IT w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej Struktura krajow ego rynku IT Struktura rynku IT w Europie Zachodniej 3% 34% 54% 45% 16% Sprzęt Oprogramow anie Usługi 21% Sprzęt Oprogramow anie Usługi Źródło: IDG Prognozy na kolejne lata dotyczące wartości krajowego rynku IT są optymistyczne dlatego w naszym modelu. przyjęliśmy, że w najbliższych 3 latach rynek będzie rósł średniorocznie o 12%. Po roku 211 zakładamy, że rynek będzie rósł w tempie 7%. Wybrane projektów informatyzacji państwa Nazwa projektu Obszar / resort Wartość [mln PLN] Czas realizacji ZSZZBP KPRM CEPiK MSWiA PESEL2 MSWiA IKONKA MSWiA 2 27 Centralna informacja o działalności gospodarczej MG Informatyzacja KW MS Dziedzinowa platforma elektroniczna MS Portal informacyjny MS Platforma On-line Rejestrów Medycznych MZ Platforma o Zdzarzeniach Medycznych MZ Dostosowanie SI MF E-Podatki MF E-Deklaracje I MF połowa 28 E-Deklaracje II MF Konsolidacja i centaralizacja systemów celnych i podatkowych MF Prezentacja i udostępnienie zasobów archiwalnych audio i wideo MKiDN Platforma Komunikacji MSP MPiPS SI Syriusz MPiPS SPPP MPiPS System Katastralny GUGiK TERYT2 GUGiK Georeferencyjna BD GUGiK SI Statystyki Publicznej GUS E-PUAP MSWiA E-PUAP 2 MSWiA STAP MSWiA pl,id MSWiA SIS II i VIS MSWiA na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata RAPORT ANALITYCZNY Strona 11

12 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Aktywa trwałe 24,6 242,4 29,2 326,2 337,7 343,4 348,4 352,6 356,9 361,4 366,3 371,5 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 182,6 232, 266,8 277,2 282, 286,2 289,7 293,2 297, 31,1 35,6 Inwestycje długoterminowe 7,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Aktywa obrotowe 257, 316,1 478,7 492,1 537,7 58,7 628,5 689,6 742,2 797,6 856,4 918,1 Zapasy 2,1 32,8 36,4 4, 43, 46, 49, 52,1 55,2 58,4 61,9 65,4 Należności krótkoterminowe 173,9 26,4 232,9 255,5 274,6 294,1 313,2 332,7 352,7 373,4 395,2 417,7 Inwestycje krótkoterminowe 63, 76,9 29,4 196,6 22,1 24,5 266,3 34,8 334,3 365,8 399,3 435,1 Aktywa razem 461,6 558,5 768,9 818,3 875,3 924, 976,9 1 42,2 1 99, , 1 222, ,7 Kapitał (fundusz) własny 242,4 286,6 489,9 548,1 615,6 664,2 715,1 77,1 811,5 855,3 91,9 951,4 Kapitał (fundusz) podstawowy 7,5 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Kapitał (fundusz) zapasowy 127,8 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24,6 257,7 265,1 256,7 245,6 244,8 246, 255,4 27, 285,1 31, 317,5 Rezerwy na zobowiązania 12,6 14,9 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Zobowiązania długoterminowe 51,5 77,9 77,7 52,7 27,7 12,7,,,,,, Zobowiązania krótkoterminowe 14,5 164,9 175,1 191,7 25,6 219,9 233,8 243,2 257,7 272,9 288,8 35,2 Pasywa razem 461,6 558,5 768,9 818,3 875,3 924, 976,9 1 42,2 1 99, , 1 222, ,7 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Przychody netto ze sprzedaży 491,6 581, 644,9 77,6 76,4 814,4 867,2 921,5 976,7 134,1 194,4 1156,6 Koszty produktów, tow. i materiałów 37,8 45,7 51,7 546, 582,4 622,2 663,8 75,6 747,9 791,9 838,2 886, Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12,7 13,4 143,2 161,6 178, 192,2 23,5 215,9 228,8 242,2 256,2 27,6 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 72,2 8,8 92,1 11,1 19,8 117,6 125,3 133,1 141,1 149,4 158,1 167,1 Zysk (strata) na sprzedaży 48,6 49,5 51,1 6,4 68,1 74,6 78,2 82,8 87,7 92,8 98,2 13,6 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -3, -5,5-4,1-4,7-5, -5,4-5,7-6,1-6,4-6,8-7,2-7,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45,6 44, 47,1 55,7 63,1 69,2 72,5 76,7 81,3 86, 91, 96, Saldo pozostałej działalności finansowej 6,4-1,7 189,4 7,3 9,9 12,7 15,4 18, 2,3 22,3 24,5 26,9 Zysk (strata) brutto 52, 42,3 236,5 63, 73, 81,8 87,8 94,7 11,6 18,3 115,5 122,8 Zysk (strata) netto 53, 42,4 23,7 58,2 67,4 75,6 81,1 87,5 93,9 1,1 16,7 113,5 CF [mln PLN] P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Przepływy z działalności operacyjnej 3,1 39,2 12, 66,3 79,9 89, 94,8 11, 17,5 113,8 12,3 127, Przepływy z działalności inwestycyjnej -45,3-59,2 127,2-48,9-28,4-25,1-25,6-25,1-25,4-26,1-26,7-27,3 Przepływy z działalności finansowej 29,4 25, -6,6-3,2-27,9-43,6-43,4-37,4-52,5-56,3-6,1-64, Przepływy pieniężne netto 14,3 5, 132,5-12,8 23,6 2,4 25,8 38,5 29,5 31,4 33,6 35,8 Środki pieniężne na początek okresu 48,5 61,4 66,4 198,9 186, 29,6 23, 255,8 294,2 323,8 355,2 388,8 Środki pieniężne na koniec okresu 62,8 66,4 198,9 186, 29,6 23, 255,8 294,2 323,8 355,2 388,8 424,5 RAPORT ANALITYCZNY Strona 12

13 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 28P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P Przychody zmiana r/r 11% 1% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% EBITDA zmiana r/r 12% 2% 15% 11% 6% 6% 6% 6% 6% 5% EBIT zmiana r/r 7% 18% 13% 1% 5% 6% 6% 6% 6% 6% Zysk netto zmiana r/r 38% -71% 16% 12% 7% 8% 7% 7% 7% 6% Marża brutto na sprzedaży 22% 23% 23% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Marża EBITDA 11% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Marża EBIT 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Marża netto 32% 8% 9% 9% 9% 9% 1% 1% 1% 1% COGS / przychody 78% 77% 77% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% SG&A / przychody 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% SG&A / COGS 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% ROE 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% ROA 7% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% ROE - WACC 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Stopa zadłużenia 34% 31% 28% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Dług D / (D+E) 11% 7% 4% 2% 1% % % % % % D / E 12% 8% 4% 2% 1% % % % % % Odsetki / EBIT 42% 13% 16% 18% 21% 23% 25% 26% 27% 28% Dług / kapitał własny 17% 11% 5% 3% 1% % % % % % Dług netto Dług netto / kapitał własny -24% -23% -29% -32% -35% -38% -4% -42% -43% -45% Dług netto / EBITDA -17% -157% -189% -25% -229% -253% -262% -272% -282% -292% Dług netto / EBIT -247% -23% -28% -37% -346% -383% -398% -413% -427% -442% EV Dług / EV 19% 14% 9% 5% 2% % % % % % CAPEX / Przychody 11% 9% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% CAPEX / Amortyzacja 328% 239% 138% 117% 114% 111% 11% 11% 11% 111% Amortyzacja / Przychody 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Zmiana KO / Przychody 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 36% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% Wskaźniki rynkowe* 28P 29P 21P 211P 212P 213P 214P 215P 216P 217P MC/S,9,8,7,7,6,6,6,5,5,5 P/E 2,7 9,5 8,2 7,3 6,8 6,3 5,9 5,5 5,2 4,9 P/BV 1,1 1,,9,8,8,7,7,6,6,6 P/CE 2,5 6,6 5,7 5, 4,7 4,4 4,1 3,8 3,6 3,4 EV/EBITDA 6,3 5,1 3,9 3,2 2,7 2,1 1,8 1,4 1,1,8 EV/EBIT 9,1 7,4 5,8 4,8 4, 3,2 2,7 2,2 1,7 1,2 EV/S,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1 FCF/EV 1,2% 9,2% 13,5% 16,1% 19,8% 24,9% 29,9% 37,% 47,6% 57,1% BVPS 61,5 68,9 77,3 83,4 89,8 96,7 11,9 17,4 113,3 119,5 EPS 25,6 7,3 8,5 9,5 1,2 11, 11,8 12,6 13,4 14,3 CEPS 28,2 1,6 12,3 13,8 14,8 16, 17,1 18,2 19,3 2,5 FCFPS,6 4,8 6,2 6,7 7,3 7,8 8,2 8,7 9,2 8,5 DPS,,, 3,4 3,8 4,1 6,6 7,1 7,5 8, Payout ratio % % % 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% DYield % % % 5% 5% 6% 9% 1% 11% 12% RAPORT ANALITYCZNY Strona 13

14 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Makler Papierów Wartościowych Tel. (32) Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz Tel. (32) Andrzej Kubacki Tel. (32) Marcin Stebakow Tel. (32) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. RAPORT ANALITYCZNY Strona 14

15 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie upubliczniony 29 lipca 27 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. BDM pełni funkcję oferującego planowanej emisji akcji spółki. W ciągu ostatnich 12 miesięcy BDM był stroną umów z zakresu bankowości inwestycyjnej. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje spółki Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 8 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji ,5 Kupuj 2 1% Akumuluj % Trzymaj % Redukuj % Sprzedaj % Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Wydział Analiz, ul. 3-go Maja 23, 4-96 Katowice, tel. (32) , fax (32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-3 Bielsko-Biała tel. 33/ , fax.33/ , NIP , REGON RAPORT ANALITYCZNY Strona 15

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2017 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. 26 czerwca 2019, Kraków Comarch 20 lat na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE Q WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE Q1-3 2018 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA Podsumowanie wyników Q1-3 2018 mpln YTD 2018 YTD 2017 Zmiana Zmiana % Grupa razem Przychody ze sprzedaży 393,9 328,0 +65,8 +20% Przychody gotówkowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Q1-Q4 2010

Wyniki finansowe Q1-Q4 2010 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 3 marca 2011, Warszawa www.comarch.com Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Podsumowanie 2 Agenda Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Comarch Q1-Q3 2009

Wyniki finansowe Comarch Q1-Q3 2009 Wyniki finansowe Comarch Q1-Q3 2009 Prof. Janusz Filipiak Prezes Zarządu Konrad Tarański - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 17 listopada 2009, Kraków Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.01.2018 do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2012 Warszawa, dnia 20 listopada 2012r. ZastrzeŜenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku Wrzesień 2018 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

GRUPA PKP CARGO I kwartał Niekwestionowana POZYCJA LIDERA GRUPA PKP CARGO I kwartał 2019 Niekwestionowana POZYCJA LIDERA Agenda prezentacji 01 02 03 Podsumowanie wyników Wyniki handlowe Wyniki finansowe 2 01 Podsumowanie wyników kwartalnych 3 01 W I kwartale

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.07.2018

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Maj 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo