P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus rynkowy na poziomie 415 mln PLN). Na poziomie zysku operacyjnego spółka wypracowała 51,0 mln PLN (-27,2% r/r; spadek rentowności z 16,9% do 12,3%; konsensus 55,6 mln PLN). Ujemne saldo działalności finansowej Cersanitu w 3Q 09 wyniosło 50,4 mln PLN (głownie z powodu bilansowych różnic kursowych, rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych oraz odsetek od zadłużenia). Na poziomie netto spółka wykazała już czwartą z rzędu kwartalną stratę, która w 3Q 09 wyniosła -6,7 mln PLN (konsensus na poziomie +30,5 mln PLN, spółka zaskoczyła przede wszystkim poziomem różnic kursowych). Zdaniem zarządu spółki już od marca bieżącego roku odczuwalne jest ożywienie popytu na produkty. Nie przełożyło się to jednak jak na razie na dodatnią dynamikę przychodów w ujęciu rocznym i to nawet pomimo wzrostu mocy produkcyjnych (start produkcji w pierwszym etapie fabryki na Ukrainie). Wpływ wzrostu wolumenu, o którym mówi zarząd Cersanitu (nie przedstawia jednak konkretnych danych) został ograniczony przez agresywną politykę cenową (odpowiedź na przesunięcie się popytu w stronę wyrobów z półki ekonomicznej), która przełożyła się na spadek średniej ceny sprzedaży. To z kolei odbiło się na marżach generowanych przez spółkę (rentowność brutto ze sprzedaży w 3Q 09 wyniosła 41,5% wobec 46,7% w tym samym okresie rok wcześniej), jednak z drugiej strony pozwoliło na wzmocnienie pozycji rynkowej kosztem słabej lokalnej konkurencji czy importerów. Biorąc pod uwagę obecne kursy walut spodziewamy się, że w 4Q 09 spółce uda się w końcu wyjść na plus na poziomie netto. Zakładamy także, ze w ostatnim kwartale bieżącego roku Cersanit, po czterech kwartałach spadków z rzędu, odnotuje dodatnią dynamikę przychodów ze sprzedaży (efekt niższej bazy z końcówki ubiegłego roku, kiedy odczuwalny był już kryzys). Mimo tych pozytywnych sygnałów nadal uważamy, że spółka jest wyceniana z nieuzasadnioną premią a inwestycja w jej akcje wiążę się z dużym ryzykiem (niepewność rynków wschodnich czy wysokie zadłużenie dług netto/ebitda 09=4,1x). Biorąc pod uwagę naszą obecną wycenę 1 akcji Cersanitu na poziomie 12,9 PLN (poprzednio 10,3 PLN), decydujemy się utrzymać rekomendację REDUKUJ. Obecny poziom kursu spółki wskazuje na prawie 17% potencjał spadkowy. Na wzrost wyceny wpłynęło kilka czynników: przede wszystkim spory wzrost kursów spółek z grupy porównawczej, podwyższenie prognozowanych przez nas poziomów rentowności w kolejnych latach oraz spadek stopy wolnej od ryzyka. Zwracamy uwagę, że nasz model uwzględnia obecnie średnioroczną poprawę zysku operacyjnego spółki w okresie 2012/2009 w tempie 24% oraz skok w tym czasie rentowność brutto ze sprzedaży o ponad 5 punktów procentowych (zakładamy, że etap agresywnego zdobywania rynku przy pomocy niskich cen zakończy się w przyszłym roku). Powyższe założenia są w naszej ocenie dość agresywne a mimo to nie wskazują na posiadanie przez kurs akcji spółki potencjału do dalszego wzrostu. Wycena DCF [PLN] 13,4 Wycena porównawcza [PLN] 12,3 Wycena końcowa [PLN] 12,9 Potencjał do wzrostu / spadku -16,5% Koszt kapitału 13,3% Cena rynkowa [PLN] 15,4 Kapitalizacja [mln PLN] 2221,5 Ilość akcji [mln. szt.] 144,3 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 18,0 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 10,2 Stopa zwrotu za 3 mc -7,7% Stopa zwrotu za 6 mc 32,8% Stopa zwrotu za 9 mc 71,1% Struktura akcjonariatu: Michał Sołowow 48,6% ING OFE 10,8% Aviva OFE 10,1% Synthos 7,8% Pozostali 22,8% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2010P 2011P 2012P Przychody [mln PLN] 1455,2 1517,3 1422,9 1566,9 1755,5 1868,8 EBITDA [mln PLN] 324,6 339,7 295,3 370,2 443,5 479,0 EBIT [mln PLN] 232,1 233,9 178,4 242,1 312,8 343,7 23,0 21,0 19,0 17,0 Cersanit WIG znormalizowany Zysk netto [mln PLN] 121,1 7,7-18,5 136,0 192,9 225,9 15,0 P/BV 2,4 2,1 2,1 1,9 1,6 1,4 13,0 P/E 16,9 288,3-16,3 11,5 9,8 11,0 EV/EBITDA 8,6 9,9 11,6 8,9 7,0 6,2 9,0 EV/EBIT 12,1 14,4 19,2 13,5 9,9 8,6 7,0 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Cersanit opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 12,3 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 13,4 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 12,9 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 13,4 Wycena metodą porównawczą 50% 12,3 Wycena 1 akcji Cersanitu [PLN] 12,9 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. W 3Q 09 Cersanitowi prawie w całości udało się wyhamować spadek kwartalnych przychodów ze sprzedaży w ujęciu rocznym (wyniósł on -0,2% r/r). Niższa niż rok wcześniej była sprzedaż największego segmentu, czyli płytek ceramicznych. Segment ceramiki sanitarnej i artykułów okołoceramicznych odnotowały natomiast minimalne dodatnie dynamiki. Oczekujemy, że w 4Q 09 spółce uda się już zanotować wzrost przychodów jak i zysk na poziomie netto (obie kategorie nie były odnotowane od 3Q 08). W ostatnim czasie doszło do przetasowań w akcjonariacie spółki. Resztówki pozbył się Skarb Państwa a 7,8% pakiet od Michała Sołowowa zakupił inny kontrolowany przez niego podmiot, Synthos. Zarząd Cersanitu natomiast już we wrześniu podjął uchwałę umożliwiającą emisję do 28,9 mln nowych akcji (20% obecnego kapitału), jednak zdaniem zarządu nie ma obecnie konieczności jej przeprowadzania, mimo wysokiego poziomu zadłużenia. Z ostatnich doniesień wynika, że zarząd spółki od kilku miesięcy pracuje nad nową strategią. Na razie wydaje się, że Cersanit odstąpi od powtarzanego niczym mantra sformułowania o mocach produkcyjnych na poziomie 100 mln mkw płytek i 10 mln szt ceramiki, które miały być osiągnięte do 2012 roku (nie można oczywiście wykluczyć fuzji czy akwizycji, dzięki którym spółka osiągnęłaby taki poziom, ale organicznie jest to w obecnych warunkach nierealne). Prezes spółki na początku grudnia stwierdził, że taki poziom mocy produkcyjnych nie jest celem samym w sobie a głównym zadaniem dla spółki jest poprawa efektywności operacyjnej i pomnażanie kapitału akcjonariuszy. Mimo uwzględnienia pozytywnego scenariusza wzrostu na najbliższe 3 lata (uwzględniamy, że EBIT do 2012 roku wzrośnie w średnim rocznym tempie 24%) i pozytywnego spojrzenia na długoterminowe perspektywy spółki, nadal uważamy że Cersanit jest przewartościowany. Przy obecnym poziomie kursu spółka jest notowana z 23-32% premią dla wskaźnika EV/EBITDA na lata w stosunku do porównywalnych spółek. Uważamy, ze taka premia jest nieuzasadniona choćby ze względu na duże ryzyko inwestycji na rynkach wschodnich (uważamy, że rynki te mają perspektywy dynamicznego wzrostu, ale okres czasu który zajmie im dojście do normalności jest znakiem zapytania wystarczy przypomnieć, że Ukraina jest nadal winna Cersanitowi i Barlinkowi zwrot 10 mln EUR VAT-u), wysokie zadłużenie spółki (dług netto/ebitda 09=4,1x, z perspektywą ograniczenia w przypadku braku większych inwestycji w 2010 roku) czy mało przejrzystą politykę inwestycyjną głównego akcjonariusza. Podtrzymujemy naszą rekomendację REDUKUJ, podwyższając cenę docelową z 10,3 PLN do 12,9 PLN, co daje 17% potencjał spadkowy kursu akcji. 2

3 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,20%, w poprzednim modelu było to 6,34%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta uwzględniający poziom zadłużenia spółki. Główne założenia modelu: Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2019/2008) prognozujemy na poziomie 5,7%. Spodziewamy się, że Cersanit sprzeda w 2009 roku płytki ceramiczne o łącznej wartości 962,4 mln PLN i ceramikę sanitarną za 292,6 mln PLN. W 2010 roku spodziewamy się wzrostu sprzedaży w tych segmentach o odpowiednio 8% i 17%. W szczegółowym okresie naszej prognozy zakładamy, że udział sprzedaży płytek ceramicznych będzie generował 65-67% przychodów ze sprzedaży grupy, w zależności od tempa wzrostu mocy produkcyjnych. Naszym zdaniem udział ceramiki sanitarnej zwiększy się z 20% na koniec 2008 roku do 22-23% w najbliższych latach. Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży, po spadku w 2008 roku do 42,5%, w tym roku spadnie do 40,7%. Spodziewamy się, że efekty działań optymalizujących koszty (wprowadzony program Arka Noego ) oraz ożywienie na rynkach budowlanych regionu, które powinno zmniejszyć presję na ceny, w większym stopniu przełożą się na rentowność brutto ze sprzedaży w 2010 i 2011 roku Zakładamy, że w dłuższym terminie (przy poprawie sytuacji gospodarczej) wskaźnik rotacji zapasów spadnie z 98 dni w 2008 roku (przy przejściowym wzroście w 2009 roku do 100 dni) do około 85 dni a wskaźnik rotacji należności ze 123 dni w 2008 roku do około 120 dni w 2011 roku (135 dni w 2009 i 128 dni w 2010). Mimo zakładanego spadku, swoje podejściu uważamy za konserwatywne. Powyższe wskaźniki w 2007 roku, czyli jeszcze przed kryzysem, wynosiły odpowiednio 67 i 110 dni. W 3Q 09 spółka odnotowała spadek zapasów w stosunku do końca 4Q 08 (-12%) ale wzrost w stosunku do 3Q 08 (+15%). Wielkość należności ograniczono odpowiednio o 6% i 5%, ale przychody ze sprzedaży narastająco w okresie 4Q 08-3Q 09 spadły o ponad 9%. W stosunku do poprzedniego modelu zmieniliśmy nieznacznie planowany wzrost mocy produkcyjnych oraz CAPEX (wyższe nakłady po 2012 roku, głównie w związku z założeniem budowy większego zakładu płytek na Bałkanach). Zakładamy, że CAPEX w okresie rezydualnym będzie równy amortyzacji z 2018 roku. Przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN i USD/PLN od 2010 roku odpowiednio na poziomie 4,0 oraz 2,8. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,023 tys. akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 18 grudnia 2009 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to 13,4 PLN. 3

4 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 1566,9 1755,5 1868,8 2013,0 2119,6 2222,8 2323,0 2379,8 2427,6 2468,6 EBIT [mln PLN] 242,1 312,8 343,7 380,4 406,7 430,2 450,2 462,2 470,9 477,8 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 46,0 59,4 65,3 72,3 77,3 81,7 85,5 87,8 89,5 90,8 NOPLAT [mln PLN] 196,1 253,4 278,4 308,1 329,5 348,5 364,6 374,4 381,4 387,0 Amortyzacja [mln PLN] 128,1 130,7 135,3 141,2 144,2 149,0 153,1 154,3 155,3 156,2 CAPEX [mln PLN] -110,3-142,6-195,9-161,8-157,9-202,3-158,4-155,9-156,6-157,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -10,3-12,2-15,3-50,6-37,4-36,2-35,2-19,9-16,8-14,4 FCF [mln PLN] 203,6 229,3 202,4 236,9 278,4 259,0 324,2 352,9 363,4 371,6 DFCF [mln PLN] 184,6 189,0 151,5 160,8 171,2 144,4 163,4 160,4 148,6 136,6 Suma DFCF [mln PLN] 1610,5 Wartość rezydualna [mln PLN] 4131,5 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 1518,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 3129,3 Dług netto [mln PLN] 1200,2 Wartość kapitału[mln PLN] 1929,1 Ilość akcji [mln szt.] 144,3 Wartość kapitału na akcję [PLN] 13,4 Przychody zmiana r/r 10,1% 12,0% 6,5% 7,7% 5,3% 4,9% 4,5% 2,4% 2,0% 1,7% EBIT zmiana r/r 35,7% 29,2% 9,9% 10,7% 6,9% 5,8% 4,6% 2,7% 1,9% 1,5% FCF zmiana r/r 26,7% 12,6% -11,7% 17,0% 17,5% -6,9% 25,2% 8,9% 3,0% 2,3% Marża EBITDA 23,6% 25,3% 25,6% 25,9% 26,0% 26,1% 26,0% 25,9% 25,8% 25,7% Marża EBIT 15,4% 17,8% 18,4% 18,9% 19,2% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% Marża NOPLAT 12,5% 14,4% 14,9% 15,3% 15,5% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% CAPEX / Przychody 7,0% 8,1% 10,5% 8,0% 7,4% 9,1% 6,8% 6,6% 6,5% 6,4% CAPEX / Amortyzacja 86,1% 109,1% 144,8% 114,6% 109,5% 135,7% 103,4% 101,0% 100,8% 100,7% Zmiana KO / Przychody 0,7% 0,7% 0,8% 2,5% 1,8% 1,6% 1,5% 0,8% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 7,1% 6,5% 13,5% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% 6,20% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta lewarowana 1,42 1,31 1,24 1,16 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 13,3% 12,8% 12,4% 12,0% 11,6% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% Udział kapitału własnego 51,1% 57,2% 63,7% 70,6% 77,2% 82,7% 88,2% 93,7% 99,1% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% Udział kapitału obcego 48,9% 42,8% 36,3% 29,4% 22,8% 17,3% 11,8% 6,3% 0,9% 0,0% WACC 9,9% 10,0% 10,2% 10,3% 10,4% 10,3% 10,6% 10,9% 11,2% 11,2% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 4

5 Wrażliwość modelu DCF: stopa wolna od ryzyka / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 6,05% 10,8 11,6 12,6 13,8 15,2 17,1 19,6 23,1 6,10% 10,7 11,5 12,5 13,6 15,1 16,9 19,4 22,8 Stopa wolna od ryzyka 6,15% 10,6 11,4 12,4 13,5 14,9 16,7 19,2 22,5 6,20% 10,6 11,3 12,2 13,4 14,8 16,6 18,9 22,2 6,25% 10,5 11,2 12,1 13,2 14,6 16,4 18,7 21,9 6,30% 10,4 11,1 12,0 13,1 14,5 16,2 18,5 21,6 6,35% 10,3 11,0 11,9 13,0 14,3 16,0 18,3 21,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 2,00% 17,2 18,9 21,1 24,0 28,1 34,0 43,7 62,2 3,00% 14,5 15,8 17,4 19,5 22,2 26,0 31,5 40,6 Premia za ryzyko 4,00% 12,4 13,4 14,6 16,1 18,0 20,5 24,0 29,2 5,00% 10,6 11,3 12,2 13,4 14,8 16,6 18,9 22,2 6,00% 9,0 9,6 10,3 11,2 11,2 12,4 14,0 16,1 7,00% 6,8 7,2 7,8 8,4 9,1 10,1 11,2 12,7 8,00% 5,6 6,0 6,4 6,9 7,5 8,2 9,0 10,1 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. 5

6 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych producentów materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Cersanit ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie mln PLN, co odpowiada 12,3 PLN na jedną akcję. Udział wyceny porównawczej w końcowej wycenie wynosi 50%. Wycena porównawcza, tradycyjnie w przypadku Cersanitu, wskazuje na stosunkowo sporą premię w porównaniu do konkurencji. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 15,40 PLN (bieżąca cena rynkowa) dla roku 2010 w odniesieniu do wskaźnika P/E Cersanit jest notowany z 20,0% premią, dla wskaźnika EV/EBIT z 13,7% premią, natomiast dla EV/EBITDA premia Cersanitu wynosi 32,0%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Nowa Gala 12,9 9,6 7,8 6,2 5,2 4,5 11,5 8,6 7,1 Decora 9,2 7,2 6,9 6,3 5,1 4,7 8,0 6,3 5,8 Śnieżka 11,6 10,7 9,6 7,1 6,5 5,9 8,7 8,0 7,1 Selena FM 17,8 14,5 11,0 7,5 6,2 5,2 12,3 9,9 7,6 Panariagroup 28,8 10,2 8,4 5,6 4,1 3,7 16,7 8,6 7,5 Granitifiandre 13,6 8,1 7,9 5,2 3,8 3,5 9,3 5,6 5,3 Geberit 18,7 17,5 16,6 12,5 11,4 10,7 14,8 13,4 12,5 Masco Corp 32,2 16,5 15,0 10,0 7,0 6,5 14,0 8,9 8,4 Uralita 24,5 20,4 19,4 8,8 7,3 7,0 15,8 12,2 11,5 Lecico Egypt 8,2 7,1 6,7 4,6 4,2 3,8 6,7 6,0 5,5 Mediana 13,6 10,5 9,0 6,7 5,7 4,9 11,9 8,6 7,3 Cersanit 16,3 11,5 9,8 8,9 7,0 6,2 13,5 9,9 8,6 Premia/dyskonto do Cersanitu 20,0% 9,9% 9,3% 32,0% 22,6% 24,8% 13,7% 15,5% 17,8% Wycena wg wskaźnika 12,8 14,0 14,1 9,9 11,4 11,3 12,7 12,5 12,3 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 13,6 10,9 12,5 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 12,3 Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Bloomberg, wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT Cersanit Now a Gala Decora ŚnieŜka Selena FM Panariagroup Granitifiandre Geberit Masco Corp Uralita Lecico Egypt 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A

7 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki [mln PLN] 3Q'08 3Q'09 zmiana r/r 1-3Q'08 1-3Q'09 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 414,2 413,3-0,2% 1195,7 1085,8-9,2% 1455,2 1517,3 4,3% Zysk brutto ze sprzedaży 193,4 171,6-11,3% 519,3 437,8-15,7% 630,1 644,6 2,3% EBITDA 95,4 79,3-16,9% 264,1 217,2-17,8% 324,6 339,7 4,7% EBIT 70,0 51,0-27,2% 187,9 129,0-31,3% 232,1 233,9 0,8% Zysk (strata) brutto 60,7 1,2-98,0% 136,8-48,6 164,9 29,6-82,1% Zysk (strata) netto 49,2-6,7 110,8-56,3 121,1 7,7-93,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 46,7% 41,5% 43,4% 40,3% 43,3% 42,5% Marża EBITDA 23,0% 19,2% 22,1% 20,0% 22,3% 22,4% Marża EBIT 16,9% 12,3% 15,7% 11,9% 15,9% 15,4% Marża zysku netto 11,9% -1,6% 9,3% -5,2% 8,3% 0,5% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., spółka Dla Cersanitu 3Q 09 był czwartym z rzędu kwartałem, w którym zaliczył spadek przychodów ze sprzedaży w ujęciu rocznym. Tym razem spadek był minimalny i wyniósł 0,2% (413,3 mln PLN wobec 414,2 mln PLN rok wcześniej; konsensus rynkowy wynosił 415,0 mln PLN). Na takim wyniku zaważyła mniejsza sprzedaż największego segmentu, płytek ceramicznych, która wyniosła 272,5 mln PLN (-0,8% r/r). Pozostałe segmenty odnotowały wzrost przychodów, segment ceramiki sanitarnej o 0,1% r/r do 83,9 mln PLN a segment pozostałych wyrobów (meble łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki itp.) o 2,1% r/r do 57,0 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wg segmentów branżowych [mln PLN] Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 Płytki ceramiczne Ceramika sanitarna Pozostałe tow ary i materiały Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła w 3Q 09 41,5% i była dużo niższa niż rok wcześniej gdy osiągnęła 46,7%. Spadek rentowności to efekt przesunięcia się popytu w stronę tańszych i niżej marżowych produktów, co także przełożyło się na obniżenie średniej ceny sprzedawanych produktów (zdaniem Cersanitu sam wolumen sprzedaży rośnie w ostatnich miesiącach). Rentowność była wyższa niż w dwóch poprzednich kwartałach (1Q 09: 40,1%, 2Q 09: 39,2%), ale wynika to w głównej mierze z efektu sezonowego (w 3Q 09 przypada szczyt sezonu na wyroby spółki). 7

8 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Cersanitu [tys PLN] % % % % % 0 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 30% Przychody netto ze sprzedaŝy EBIT Zysk brutto ze sprzedaŝy MarŜa brutto ze sprzedaŝy Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki Podobnie jak w 2Q 09 spółce udało się zredukować koszty ogólnego zarządu (tym razem o 18,9% r/r do 23,5 mln PLN) oraz koszty sprzedaży, do 91,5 mln PLN (-1,4% r/r). Zysk na sprzedaży spadł o 20,9% r/r do 56,6 mln PLN (rentowność spadła z 17,3% do 13,7%). W 3Q 09 spółka zanotowała ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej (-5,7 mln PLN, w 3Q 08 saldo wyniosło -1,6 mln PLN). Zysk na poziomie EBIT spadł z 70,0 mln PLN do 51,0 mln PLN (konsensus rynkowy wynosił 55,6 mln PLN; rentowność operacyjna spadła z 16,9% do 12,3%). EBITDA w 3Q 09 wyniosła 79,3 mln PLN (-16,9% r/r, rentowności na tym poziomie spadła z 23,0% do 19,2%). Po raz kolejny spółka wykazała znaczne ujemne saldo z tytułu działalności finansowej, które w 3Q 09 wyniosło -50,4 mln PLN (w 3Q 08-9,3 mln PLN). Z tej kwoty -26,2 mln PLN wyniosło saldo różnic kursowych z wyceny pozycji bilansowych (saldo kredytowe, należności i zobowiązania; spółka poniosła straty głównie przez osłabienie się w 3Q 09 o ponad 10% kursu UAH w stosunku do EUR, co przełożyło się na niekorzystną wycenę kredytu ukraińskiej spółki zależnej Cersanitu, wpływ ten częściowo został zamortyzowany przez umocnienie się PLN w stosunku do UAH i EUR). Ponadto, w 3Q 09 Cersanit wykazał kolejne 7,5 mln PLN straty na rozliczonych transakcjach walutowych (łącznie w 2009 roku jest to już 71,8 mln PLN straty). Pozostałą kwotę kosztów finansowych stanowiły głównie odsetki od zobowiązań finansowych (dług netto na koniec 3Q 09 sięgnął prawie 1,2 mld PLN. Na koniec 3Q 09 spółka posiadała otwarte pozycje na forwardach (do rozliczenia w zdecydowanej większości w 4Q 09) na 2,0 mln USD, 490,0 mln HUF, 9,3 mln RON, 8,4 mln CZK, 50,3 mln RUB oraz opcje walutowe (do rozliczenia w 2010 roku) na 2,8 mln EUR oraz 3,5 mln USD. Łącznie otwarte pozycje na koniec 3Q 09 wyceniane były na -4,7 mln PLN (z tego -2,1 PLN było ujęte w kapitałach własnych). Na poziomie netto spółka zaksięgowała już czwartą z rzędu kwartalną stratę, która w 3Q 09 wyniosła -6,7 mln PLN (konsensus na poziomie 30,5 mln PLN zysku netto; wynik jest niższy głownie z powodu dużych rozbieżności dotyczących spodziewanego ujemnego salda z tytułu działalności finansowej). Po okresie 1-3Q 09 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Cersanitu wynoszą 1,09 mld PLN (spadek o 9,2% r/r). Rentowność brutto ze sprzedaży skurczyła się z 43,4% do 40,3%, natomiast zysk operacyjny spadł w 1-3Q 09 o 31,3% do 129,0 mln PLN z 187,9 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ujemne saldo z tytułu działalności finansowej w tym roku wynosi już 153,0 mln PLN, co przekłada się na stratę netto w kwocie 56,3 mln PLN (w 1-3Q 08 spółka miała 110,8 mln PLN zysku netto przy ujemny saldzie z działalności finansowej na poziomie 51,1 mln PLN). 8

9 Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% -20,0% -30,0% zmiana r/r Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., GUS średnia kwartalna Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Rosji r/r 40% 30% 20% 10% 0% sty 07 maj 07 w rz 07 sty 08 maj 08 w rz 08 sty 09 maj 09 w rz 09-10% -20% -30% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Federal State Statistics Service Dynamika produkcji budowlano-montażowej na Ukrainie r/r (ceny bieżące) 80% 60% 40% 20% 0% sty 07 maj 07 w rz 07 sty 08 maj 08 w rz 08 sty 09 maj 09 w rz 09-20% -40% -60% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., State Statistics Committee of Ukraine 9

10 Kurs PLN w stosunku do USD oraz EUR 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 sty 05 cze 05 lis 05 kwi 06 wrz 06 lut 07 lip 07 gru 07 maj 08 paź 08 mar 09 sie 09 USD/PLN EUR/PLN Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP Kurs PLN w stosunku do UAH oraz RUB 0,80 0,15 0,70 0,13 0,60 0,11 0,50 0,09 0,40 0,07 0,30 sty 05 cze 05 lis 05 kwi 06 wrz 06 lut 07 lip 07 gru 07 maj 08 paź 08 mar 09 sie 09 0,05 UAH/PLN (skala lewa) RUB/PLN (skala prawa) Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP Kurs EUR/UAH 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 sty 09 kwi 09 lip 09 paź 09 EUR/UAH Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., NBP 10

11 BIEŻĄCA SYTUACJA Wzrost wolumenu i spadek średnich cen produktów Spółka mocno odczuła kryzys gospodarczy w pierwszych miesiącach bieżącego roku, szczególnie na rynkach eksportowych. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się stabilizować i w 3Q 09 poziom przychodów osiągnął poziom ubiegłoroczny. Zdaniem spółki sprzedaż wolumenowa jest wyższa, jednak przesunięcie się popytu w kierunku tańszych płytek i agresywna polityka cenowa przełożyły się na obniżenie średniej ceny sprzedaży. Spółka nie podaje dokładnych danych na temat wolumenu w poszczególnych kwartałach. Tylko raz, dane za czerwiec, spółka pochwaliła się takimi informacjami (niestety był to tylko jednorazowy chwyt marketingowy, w kwestii relacji inwestorskich spółka nadal jest postrzegana bardzo słabo, w październikowej ankiecie Dziennika Gazety Prawnej dotyczącej komunikacji spółek wchodzących w skład WIG20 Cersanit została oceniony najsłabiej obok Biotonu). Próbując wyciągnąć wnioski z powyższego jednorazowego komunikatu (RB 30/2009) oraz zakładając, że struktura przychodów wg poszczególnych segmentów była taka jak w całym 2Q 09, można wywnioskować, że średnia cena sprzedaży 1 mkw płytek spadła o 14% w stosunku do średniej z 2008 roku i o 22% w stosunku do 2H 08, natomiast cena 1 szt ceramiki sanitarnej wzrosła odpowiednio o 1% i spadła o 4% (obliczenie te należy traktować jedynie jako szacunki, gdyż dysponujemy mocno ograniczonymi danymi). Umocnienie pozycji, ale nieuzasadniona premia W efekcie niższych cen o kilka punktów procentowych spadły także generowane marże, jednak pozwoliło to powiększyć udział spółki na rynkach w regionie. Podtrzymujemy nasze wcześniejsze twierdzenie, że spora ekspozycja na rynki wschodnie, która na początku roku nie była zbyt dobrze postrzegana, w długim terminie powinna być korzystna dla spółki a okres kryzysu wykorzystany do wzmocnienia pozycji rynkowej kosztem słabej lokalnej konkurencji. Posiadanie fabryk na miejscu daje Cersanitowi sporą przewagę konkurencyjną w stosunku do wyrobów importowanych. Kwestią z którą się nie zgadzamy jest jednak wysokość premii z jaką wyceniany jest obecnie na rynku giełdowym Cersanit w stosunku do innych spółek z branży. Biorąc pod uwagę szereg ryzyk inwestycyjnych na rynkach wschodnich oraz wysokie zadłużenie wydaje się nam ona obecnie nieuzasadniona. Moce produkcyjne Obecnie roczne maksymalne zdolności produkcyjne grupy wynoszą 62 mln mkw płytek (spadek o 3 mln mkw w wyniku sprzedaży zakładu na Litwie) oraz 5,6 mln szt ceramiki. Według zarządu Cersanitu w 1Q 10 ma zostać ukończony II etap fabryki na Ukrainie (podniesienie rocznych zdolności produkcyjnych z 1 mln szt do 2 mln szt ceramiki sanitarnej oraz z 7 mln mkw do 12 mln mkw płytek ceramicznych; pod koniec 2009 roku miał rozpocząć się montaż maszyn; produkcja częściowo będzie przeznaczona także na rynek rosyjski). Pozostałe planowane projekty (rozbudowa mocy produkcyjnych spółek rosyjskich do 13 mln mkw płytek ceramicznych rocznie oraz budowa fabryki produktów wyposażenia łazienek w Bacau w Rumunii) są na razie zawieszone. Pod koniec czerwca 2009 roku Cersanit sprzedał swoją litewską spółkę, Dvarcioniu Keramikę za 9 tys EUR (spółka była zadłużona), na czym Cersanit musiał jeszcze w 2Q 09 zaksięgować 25 mln PLN straty. Jej zdolności produkcyjne wynosiły 3 mln mkw płytek rocznie (w 2008 roku miała 20 mln EUR przychodów i zanotowała wynik netto w okolicach zera). Zdaniem spółki bardziej opłacalny jest eksport do krajów nadbałtyckich płytek produkowanych w Polsce, niż produkcja ich na miejscu (sprzedaż ta wypełnia częściowo lukę dla krajowych zakładów spółki jako powstała po uruchomieniu produkcji na Ukrainie). Możliwa emisja akcji We wrześniu NWZA Cersanitu przyjęło uchwałę umożliwiającą przeprowadzenia jednej lub wielu emisji maksymalnie 28,9 mln akcji (z prawem poboru lub bez). Ich cena może być niższa od średniej ceny z ostatnich trzech miesięcy o maksymalnie 10%. Jako uzasadnienie zarząd spółki podał umożliwienie sobie szybkiego i elastycznego reagowania na pojawiające się zapotrzebowanie na środki finansowe w sytuacji, w której banki ograniczyły udzielanie kredytów a także podniosły same ich warunki. Zarząd zwrócił także uwagę, że możliwość emisji akcji daje większą elastyczność negocjacyjną w przypadku akwizycji. 11

12 AKTUALIZACJA PROGNOZ Skorygowaliśmy nasze prognozy z poprzedniej rekomendacji, mając na uwadze wyniki za 1-3Q 09 (głownie dotyczy to wyniku na poziomie netto). Spodziewamy się osiągnięcia w 2009 roku przychodów na poziomie 1,42 mld PLN, zysku operacyjnego w wysokości 178,4 mln PLN oraz straty netto w kwocie 18,5 mln PLN. Tym samym zrewidowaliśmy nasze poprzednie prognozy o +0,9% na poziomie przychodów oraz -2,2% na poziomie EBIT (w poprzednim modelu prognozowaliśmy zysk netto na poziomie 27,1 mln PLN). Szacunki dotyczące 2010 roku skorygowaliśmy o odpowiednio -0,1%, +6,1% i +6,7%. W stosunku do poprzedniej prognozy zmieniliśmy założenie dotyczące nakładów inwestycyjnych. W naszych aktualnych szacunkach uwzględniamy wzrost mocy produkcyjnych do 67 mln mkw płytek oraz 6,6 mln mkw ceramiki sanitarnej w przyszłym roku (efekt oddania do uzytku II etapu fabryki na Ukrainie, w poprzednim modelu zakładaliśmy moce na poziomie 70 mln mkw spadek wynika ze sprzedaży litewskiego zakłada, ale w zamian zwiększyliśmy wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskich zakładach). W poprzednim modelu zakładaliśmy także wzrost mocy produkcyjnych o 5 mln mkw płytek na przestrzeni lat (oddanie zakładu w Rumunii, plan Cersanitu sprzed kryzysu zakładał wybudowanie w tym miejscu fabryki o mocach 7 mln mkw; według obecnych wypowiedzi spółka może ruszyć z budową zakładu na Bałkanach, gdy poprawi się tam koniunktura, na razie działania polegają na przygotowaniu infrastruktury i projektu pod inwestycję). W obecnym modelu przesunęliśmy ten wzrost na rok 2013 (dodatkowo założyliśmy rozbudowę zakładu do 10 mln mkw w 2015 roku), zwiększając jednocześnie wykorzystanie mocy produkcyjnych w obecnych zakładach i zmniejszając średnią cenę sprzedaży produktów. W modelu założyliśmy docelowy poziom rocznych mocy produkcyjnych na 80 mln mkw płytek ceramicznych oraz 7,1 mln szt ceramiki sanitarnej. Roczne wykorzystanie mocy w ostatnich latach naszej prognozy przyjęliśmy na poziomie około 92% dla płytek ceramicznych i około 85% dla ceramiki sanitarnej. Skorygowane prognozy wyników na 2009 i 2010 rok [mln PLN] zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 1 409, ,9 0,9% 1 568, ,9-0,1% Zysk brutto ze sprzedaży 577,9 579,0 0,2% 660,2 677,7 2,6% EBITDA 307,5 295,3-4,0% 355,5 370,2 4,1% EBIT 182,5 178,4-2,2% 228,2 242,1 6,1% Zysk (strata) netto 27,1-18,5-127,4 136,0 6,7% zmiana Marża zysku brutto ze sprzedaży 41,0% 40,7% 42,1% 43,2% Marża EBITDA 21,8% 20,8% 22,7% 23,6% Marża EBIT 12,9% 12,5% 14,6% 15,4% Marża zysku netto 1,9% -1,3% 8,1% 8,7% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wybrane prognozowane dane finansowe na poziomie skonsolidowanym 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, ,0-1,5 Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki dług netto/ebitda EPS DPS Źródło: 12

13 Prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w latach Przychody [mln PLN] Płytki (z dekoracjami) 1030,2 962,4 1037,5 1149,7 1215,4 1309,7 1375,8 1454,7 1533,0 1571,7 1602,1 1628,2 Ceramika sanitarna 303,5 292,6 341,0 392,9 425,5 457,9 485,0 498,3 509,9 521,3 532,7 542,6 Pozostała sprzedaż 183,6 167,9 188,4 212,9 227,8 245,3 258,8 269,8 280,2 286,8 292,7 297,8 Razem 1517,3 1422,9 1566,9 1755,5 1868,8 2013,0 2119,6 2222,8 2323,0 2379,8 2427,6 2468,6 Udział Płytki (z dekoracjami) 68% 68% 66% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% Ceramika sanitarna 20% 21% 22% 22% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 22% Pozostała sprzedaż 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Zmiana r/r Płytki (z dekoracjami) 5% -7% 8% 11% 6% 8% 5% 6% 5% 3% 2% 2% Ceramika sanitarna 1% -4% 17% 15% 8% 8% 6% 3% 2% 2% 2% 2% Pozostała sprzedaż 8% -9% 12% 13% 7% 8% 5% 4% 4% 2% 2% 2% Razem 4% -6% 10% 12% 6% 8% 5% 5% 5% 2% 2% 2% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A., Raporty okresowe spółki 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 1628,0 1664,0 1646,2 1658,2 1718,8 1739,5 1753,2 1806,4 1811,7 1813,3 1814,5 1815,6 Wartości niematerialne i prawne 396,6 397,6 398,7 399,9 401,1 402,3 403,5 404,6 405,6 406,6 407,5 408,2 Rzeczowe aktywa trwałe 1205,4 1240,4 1221,5 1232,2 1291,7 1311,2 1323,7 1375,9 1380,0 1380,7 1381,1 1381,4 Aktywa obrotowe 1658,2 1394,8 1431,6 1505,4 1514,2 1600,9 1717,2 1673,1 1686,3 1699,7 1644,3 1745,7 Zapasy 413,7 395,3 413,5 438,9 441,2 475,3 500,5 524,8 548,5 561,9 573,2 582,9 Należności krótkoterminowe 516,5 533,6 557,1 585,2 622,9 671,0 706,5 740,9 774,3 793,3 809,2 822,9 Inwestycje krótkoterminowe 718,7 456,6 451,6 472,0 440,6 445,3 500,8 398,0 354,1 335,2 252,5 330,6 Aktywa razem 3286,1 3058,8 3077,9 3163,6 3233,0 3340,4 3470,4 3479,5 3498,0 3513,0 3458,8 3561,3 Kapitał (fundusz) własny 1036,5 1060,6 1196,6 1389,5 1615,4 1879,7 2175,2 2350,7 2536,1 2728,1 2852,9 2978,1 Kapitał (fundusz) podstawowy 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 Kapitał (fundusz) zapasowy 1106,8 1114,5 1096,1 1232,1 1424,9 1650,8 1915,1 2062,9 2224,5 2398,0 2507,7 2621,9 Zysk (strata) netto 7,7-18,5 136,0 192,9 225,9 264,3 295,5 323,2 347,1 365,5 380,7 391,6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2247,3 1998,2 1881,2 1774,1 1617,6 1460,7 1295,2 1128,9 961,9 784,9 605,9 583,2 Rezerwy na zobowiązania 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Zobowiązania długoterminowe 1172,6 1172,6 1172,6 1172,6 1172,6 982,6 792,6 602,6 412,6 222,6 32,6 0,5 Zobowiązania krótkoterminowe 1058,1 808,4 691,3 584,1 427,5 460,5 484,9 508,5 531,4 544,4 555,3 564,7 Pasywa razem 3286,1 3058,8 3077,9 3163,6 3233,0 3340,4 3470,4 3479,5 3498,0 3513,0 3458,8 3561,3 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 1517,3 1422,9 1566,9 1755,5 1868,8 2013,0 2119,6 2222,8 2323,0 2379,8 2427,6 2468,6 Koszty produktów, tow. i materiałów 872,8 844,0 889,2 960,8 1013,0 1081,0 1132,1 1183,5 1236,4 1265,5 1291,5 1314,4 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 644,6 579,0 677,7 794,7 855,8 932,0 987,5 1039,2 1086,7 1114,3 1136,1 1154,2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 417,5 392,0 427,8 474,0 504,6 543,5 572,3 600,1 627,2 642,5 655,5 666,5 Zysk (strata) na sprzedaży 227,1 187,0 249,9 320,7 351,2 388,5 415,2 439,1 459,4 471,8 480,6 487,7 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 6,8-8,5-7,8-7,9-7,5-8,1-8,5-8,9-9,3-9,5-9,7-9,9 EBITDA 339,7 295,3 370,2 443,5 479,0 521,6 550,9 579,2 603,3 616,5 626,2 634,0 EBIT 233,9 178,4 242,1 312,8 343,7 380,4 406,7 430,2 450,2 462,2 470,9 477,8 Saldo pozostałej działalności finansowej -204,6-175,9-74,2-74,7-64,9-54,1-42,0-31,2-21,6-11,0-0,9 5,7 Zysk (strata) brutto 29,6-22,8 167,9 238,1 278,9 326,3 364,8 399,0 428,5 451,2 470,0 483,5 Zysk (strata) netto 7,7-18,5 136,0 192,9 225,9 264,3 295,5 323,2 347,1 365,5 380,7 391,6 CF [mln PLN] P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 99,1 197,4 339,3 388,1 411,9 410,6 445,4 468,3 487,7 511,5 520,7 528,2 Przepływy z działalności inwestycyjnej -318,7-164,0-99,4-131,6-185,0-151,3-146,6-191,6-149,6-147,9-149,9-150,6 Przepływy z działalności finansowej 515,6-295,5-244,8-236,2-258,3-254,6-243,2-379,6-382,0-382,6-453,5-299,5 Przepływy pieniężne netto 295,9-262,1-4,9 20,4-31,4 4,6 55,5-102,8-43,8-18,9-82,7 78,1 Środki pieniężne na początek okresu 388,9 716,8 454,8 449,8 470,2 438,8 443,4 499,0 396,1 352,3 333,3 250,7 Środki pieniężne na koniec okresu 716,8 454,8 449,8 470,2 438,8 443,4 499,0 396,1 352,3 333,3 250,7 328,8 14

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -6,2% 10,1% 12,0% 6,5% 7,7% 5,3% 4,9% 4,5% 2,4% 2,0% 1,7% EBITDA zmiana r/r -13,1% 25,4% 19,8% 8,0% 8,9% 5,6% 5,1% 4,2% 2,2% 1,6% 1,2% EBIT zmiana r/r -23,7% 35,7% 29,2% 9,9% 10,7% 6,9% 5,8% 4,6% 2,7% 1,9% 1,5% Zysk netto zmiana r/r -339,9% -835,8% 41,8% 17,1% 17,0% 11,8% 9,4% 7,4% 5,3% 4,2% 2,9% Marża brutto na sprzedaży 40,7% 43,2% 45,3% 45,8% 46,3% 46,6% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% 46,8% Marża EBITDA 20,8% 23,6% 25,3% 25,6% 25,9% 26,0% 26,1% 26,0% 25,9% 25,8% 25,7% Marża EBIT 12,5% 15,4% 17,8% 18,4% 18,9% 19,2% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% Marża brutto -1,6% 10,7% 13,6% 14,9% 16,2% 17,2% 18,0% 18,4% 19,0% 19,4% 19,6% Marża netto -1,3% 8,7% 11,0% 12,1% 13,1% 13,9% 14,5% 14,9% 15,4% 15,7% 15,9% COGS / przychody 59,3% 56,8% 54,7% 54,2% 53,7% 53,4% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% 53,2% SG&A / przychody 27,6% 27,3% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% SG&A / COGS 46,5% 48,1% 49,3% 49,8% 50,3% 50,6% 50,7% 50,7% 50,8% 50,7% 50,7% ROE -1,7% 11,4% 13,9% 14,0% 14,1% 13,6% 13,8% 13,7% 13,4% 13,3% 13,1% ROA 4,9% 0,2% -0,6% 4,4% 6,1% 7,0% 7,9% 8,5% 9,3% 9,9% 10,4% ROE - WACC -11,5% 1,5% 3,9% 3,8% 3,8% 3,2% 3,4% 3,1% 2,5% 2,2% 1,9% Dług 1654,9 1504,9 1354,5 1172,1 982,1 792,1 602,1 412,1 222,1 32,1 0,0 D /(D+E) 54,1% 48,9% 42,8% 36,3% 29,4% 22,8% 17,3% 11,8% 6,3% 0,9% 0,0% D / E 117,9% 95,7% 74,9% 56,9% 41,6% 29,6% 20,9% 13,4% 6,7% 0,9% 0,0% Odsetki / EBIT -98,6% -30,6% -23,9% -18,9% -14,2% -10,3% -7,2% -4,8% -2,4% -0,2% 1,2% Dług / kapitał własny 156,0% 125,8% 97,5% 72,6% 52,2% 36,4% 25,6% 16,2% 8,1% 1,1% 0,0% Dług netto 1200,2 1055,1 884,4 733,3 538,6 293,1 205,9 59,8-111,3-218,6-328,8 Dług netto / kapitał własny 113,2% 88,2% 63,6% 45,4% 28,7% 13,5% 8,8% 2,4% -4,1% -7,7% -11,0% Dług netto / EBITDA 406,5% 285,0% 199,4% 153,1% 103,3% 53,2% 35,6% 9,9% -18,0% -34,9% -51,9% Dług netto / EBIT 672,7% 435,8% 282,7% 213,3% 141,6% 72,1% 47,9% 13,3% -24,1% -46,4% -68,8% EV 3421,7 3276,7 3105,9 2954,8 2760,2 2514,6 2427,5 2281,3 2110,3 2002,9 1892,8 Dług / EV 48,4% 45,9% 43,6% 39,7% 35,6% 31,5% 24,8% 18,1% 10,5% 1,6% 0,0% CAPEX / Przychody 10,7% 7,0% 8,1% 10,5% 8,0% 7,4% 9,1% 6,8% 6,6% 6,5% 6,4% CAPEX / Amortyzacja 130,9% 86,1% 109,1% 144,8% 114,6% 109,5% 135,7% 103,4% 101,0% 100,8% 100,7% Amortyzacja / Przychody 8,2% 8,2% 7,4% 7,2% 7,0% 6,8% 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 6,3% Zmiana KO / Przychody -3,7% 0,7% 0,7% 0,8% 2,5% 1,8% 1,6% 1,5% 0,8% 0,7% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów 55,3% 7,1% 6,5% 13,5% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% Wskaźniki rynkowe 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 P/E* - 16,3 11,5 9,8 8,4 7,5 6,9 6,4 6,1 5,8 5,7 P/BV* 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 P/CE* 19,0 8,0 6,6 5,9 5,3 4,9 4,6 4,4 4,3 1,2 5,7 EV/EBITDA* 11,6 8,9 7,0 6,2 5,3 4,6 4,2 3,8 3,4 3,2 3,0 EV/EBIT* 19,2 13,5 9,9 8,6 7,3 6,2 5,6 5,1 4,6 4,3 4,0 EV/S* 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 BVPS 7,4 8,3 9,6 11,2 13,0 15,1 16,3 17,6 18,9 19,8 20,6 EPS -0,1 0,9 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 CEPS 0,8 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 12,7 2,7 FCFPS 1,1 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 1,8 2,2 2,4 2,5 2,6 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,2 1,8 1,8 1,9 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 70,0% Źródło: Beskidzki Dom Maklerski S.A. * Obliczenia przy cenie 15,40 PLN 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) handel Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Łukasz Janus tel. (032) dystrybutorzy farmaceutyków Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja REDUKUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 10,3 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 15,40 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 09 Kupuj 2 29% Akumuluj 3 43% Trzymaj 0 0% Redukuj 2 29% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2016 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży - solidny 10% wzrost w kraju i 27% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera.

Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera. Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera. Ponad 400 mln zł zarobiły na czysto giełdowe przedsiębiorstwa kontrolowane przez kieleckiego miliardera.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW III KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 KOLEJNY KWARTAŁ WZROSTU SPRZEDAŻY Wysoki udział eksportu w całości sprzedaży Grupy - 43% po dziewięciu miesiącach.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ)

CERSANIT SPRZEDAJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN 13 MARCA 2009 (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) SPRZEDAJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) 13 MARCA 2009 Wyniki za 4Q 08 potwierdziły nasze obawy dotyczące negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego i dużej ekspozycji na rynki wschodnie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 45,1 PLN (w tym dywidenda 1,40 PLN) 14 MAJ 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki (KUPUJ z 27 października 2009 z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2017 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBREJ KONIUNKTURY CIĄG DALSZY Wysoka dynamika sprzedaży zarówno w kraju ok. 15%, jak i na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2014 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 214 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 REKORDOWE PRZYCHODY, REKORDOWE ZYSKI 26% wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym Ponad 8% wzrost skonsolidowanego zysku z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r.

14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. 14 listopad 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2013 r. Kluczowe informacje za 9 m-cy 2013 (III kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.017

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P KĘTY REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 103,2 PLN 16 LUTY 2009 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji kurs akcji spółki zyskał 10%, w tym samym czasie WIG stracił 1,8%. Wprowadzenie zmian

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 5 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 16 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r.

29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. 29 sierpnia 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I półrocze 2013 r. Kluczowe informacje za 6 m-cy 2013 (II kw. 2013) Finansowe Operacyjne o o o o Przychody ze sprzedaży = 1.327

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku

Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 2008 roku Wyniki finansowe PGNiG SA I kwartał 28 roku 1 Podstawowe wyniki finansowe GK PGNiG wg MSSF () Q1 27 Q1 28 Zmiana Konsensus rynkowy * Zmiana do konsensusu Przychody ze sprzedaży 5 49 5 33 6% 5 36 1% EBIT

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Ceramika Nowa Gala SA Wyniki finansowe IV kwartał 2015 roku Warszawa, marzec 2016 r. Dane rynkowe spółka liczba akcji kapitalizacja (kurs 1,29 zł za akcję) indeks rynek ticker zarząd spółki strona internetowa

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 39,8 PLN (w tym 1,70 PLN DIV/akcję) 26 MAJ 2011 Obniżamy prognozę wyników na 2011 rok (przede wszystkim niższa marża brutto ze sprzedaży) i korygujemy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P

P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 39. PLN 07 CZERWIEC 2011 Tak jak oczekiwaliśmy wyniki za 1Q 11 okazały się dużo słabsze w ujęciu r/r. Wpływ na to miała wysoka baza oraz uwzględnienie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 12 SIERPIEŃ 2015

FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN RAPORT ANALITYCZNY 12 SIERPIEŃ 2015 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 FORTE REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 49,8 PLN 12 SIERPIEŃ 2015 Spółka w ostatnim czasie rozczarowywała nas wynikami, a

Bardziej szczegółowo