HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu z pozytywnymi dla spółki tendencjami na rynku walutowym w 2H 08, przyczyniły się do korzystnego zachowania kursu HTL na tle szerokiego rynku. Licząc od czasu wydania poprzedniej rekomendacji KUPUJ, po wynikach 1Q 08, walory spółki drożały w pewnym momencie nawet o 50%. Ich obecny poziom cenowy uważamy za korzystny do zwiększenia udziału spółki w portfelu. Nieznacznie podnosimy naszą wycenę, z 7,5 PLN do 7,6 PLN oraz obniżamy rekomendację do AKUMULUJ. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na zmianę wyceny są: kursy walutowe, nowe plany inwestycyjne spółki, wzrost stopy wolnej od ryzyka oraz spadki kursów spółek z grupy porównawczej (zmianom uległy także ich prognozowane wyniki). Wartość godziwą jednej akcji spółki HTL-Strefa ustaliliśmy na poziomie 7,6 PLN. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 505,2 mln PLN, czyli 7,8 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 475,1 mln PLN czyli 7,4 PLN za akcję. Wycenie według modelu DCF przypisaliśmy wagę 50%, wycenie porównawczej także 50%. Wyniki za 3Q 08 były w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami. Znaczna poprawa rezultatów r/r to zasługa konsolidacji przejętego w 2007 roku szwedzkiego producenta nakłuwaczy Haemedic oraz braku negatywnych jednorazowych zdarzeń, które miały wpływ na ubiegłoroczne wyniki. Nieznacznie niższe od naszych oczekiwań przychody zostały zrekompensowane wyższymi marżami na każdym z poziomów (spółka wdraża program redukcji kosztów: wykorzystanie w produkcji własnej szlifierni igieł, efektywniejsze pakowanie). W 4Q 08 spółce sprzyja słaby kurs PLN (pozycje zabezpieczające na rynku walutowym, które zwykle stosuje spółka, zredukowane zostały już w 3Q 08). Według zapowiedzi 2009 roku HTL planuje sprzedać 2,1-2,3 mld urządzeń (w tym roku 1,56 mld). Spółka liczy na wzrost zamówień w UE oraz Azji. W 4Q 09 planowane jest rozpoczęcie produkcji igieł do penów (używanych do wstrzykiwania insuliny). Planowana sprzedaż na 2010 rok to 4-6 mln USD. Wielkość światowego rynku takich urządzeń to 6 mld szt rocznie (około mln EUR). Nieznacznie zweryfikowaliśmy prognozy wyników na cały 2008 rok (mając na uwadze wyniki po 1-3Q 08). Prognozujemy, że przychody spółki wyniosą w bieżącym roku 136,1 mln PLN, EBIT ukształtuje się na poziomie 29,6 mln PLN a zysk netto osiągnie 22,5 mln PLN. Prognozy na 2009 rok w naszym modelu nie uległy znaczącym zmianom. Spodziewamy się 182,2 mln PLN przychodów oraz 35,1 mln PLN zysku netto. Wycena DCF [PLN] 7,8 Wycena porównawcza [PLN] 7,4 Wycena końcowa [PLN] 7,6 Potencjał do wzrostu / spadku 11,1% Koszt kapitału 11,4% Cena rynkowa [PLN] 6,85 Kapitalizacja [mln PLN] 441,0 Ilość akcji [mln. szt.] 64,4 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 8,07 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 5,36 Stopa zwrotu za 3 mc -15,1% Stopa zwrotu za 6 mc 13,0% Stopa zwrotu za 9 mc 38,9% Struktura akcjonariatu: Czernecki Andrzej 39,9% Noryt Company Establishment 30,3% Wyszogrodzki Wojciech 7,8% OFE Polsat 5,0% Pozostali 17,0% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2009P 2010P 2011P HTLSTREFA WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 60,8 80,6 136,1 182,2 225,3 264,8 EBITDA [mln PLN] 19,3 17,1 39,7 58,7 70,9 80,6 EBIT [mln PLN] 16,2 10,7 29,6 45,1 54,3 63,1 Zysk netto [mln PLN] 16,2 4,2 22,5 35,1 44,5 43,6 P/BV* 4,0 3,8 3,2 2,5 2,0 1,8 P/E* 27,3 104,6 19,6 12,6 9,9 10,1 EV/EBITDA* 21,9 31,7 14,0 9,5 7,5 6,3 EV/EBIT* 26,0 50,7 18,8 12,4 9,8 8,1 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, *przy cenie rynkowej na poziomie 6,85 PLN Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki HTL-Strefa opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Otrzymaliśmy zbliżone wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 7,4 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 7,8 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji HTL-Strefa wynosi 7,6 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 7,8 Wycena metodą porównawczą 50% 7,4 Wycena 1 akcji HTL-Strefa [PLN] 7,6 Wyroby HTL-Strefy wykorzystywane są w diagnostyce krwi. Zwracamy uwagę, ze spółka działa w branży, gdzie koniecznością jest wykorzystanie zaawansowanych technologii produkcji, przez co istnieją wysokie bariery wejścia a sam rynek należy do odpornych na zawirowania gospodarcze. Coraz większa świadomość pacjentów i personelu medycznego w kwestiach bezpieczeństwa oraz regulacje prawne generują popyt na jednorazowe przyrządy produkowane przez spółkę. Dodatkowo wzrastają wydatki na ochronę zdrowia państw rozwijających się, jak na przykład Chiny czy Indie. Obietnice władz spółki, po bardzo słabym 2007 roku (problemy z umacniającym się kursem PLN, opóźnienia w montażu maszyn, dodatkowe koszty transportu i akwizycji) dotyczące znacznej poprawy wyników w 2008 roku, zwiększenia efektywności i pozytywnych efektów przejęcia szwedzkiego konkurenta HaeMedic, znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości. W okresie 1-3Q 08 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży wzrosły o 73%, EBIT o 110% a zysk netto o 83%. Biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny, która jest o około 11% wyższa od aktualnej ceny rynkowej, wydajemy rekomendację AKUMULUJ. WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (6,39%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Utrzymaliśmy prognozę CAGR 2017/2008 dla światowego rynku nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych w ujęciu ilościowym na poziomie >11%. Średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów spółki (CAGR 2017/2008) podnieśliśmy do poziomu 13,8%, co ma związek głównie ze zwiększeniem prognoz sprzedaży lancetów personalnych (zapowiedzi spółki mówią o sprzedaży 1,2-1,4 mld szt w 2009 roku, poprzednio zakładaliśmy sprzedaż 1,0 mld szt) oraz uwzględnieniem w naszych prognozach sprzedaży igieł do penów (nowy segment rynku, na który HTL planuje wejść od końca 2009 roku). Prognozy dotyczące segmentu igieł do penów zakładamy na razie na ostrożnym poziomie (14,4 mln PLN w 2010 roku). Równocześnie zrezygnowaliśmy z założenia sprzedaży igieł z własnej szlifierni odbiorcom zewnętrznym. Do obliczeń przyjęliśmy stałe kursy walutowe od 2009 roku na poziomie EUR/PLN=3,60 oraz USD/PLN=2,80 (poprzednio 3,50 i 2,25). Przełożyło się to na wzrost prognozowanej przez nas rentowności brutto ze sprzedaży do poziomu >40% w latach Spodziewamy się, że HTL wyprodukuje w 2009 roku 825 mln szt nakłuwaczy bezpiecznych oraz 1,3 mld szt lancetów personalnych, co da jej udział w globalnym rynku na poziomie odpowiednio 54,1% oraz 20,7%. W porównaniu do poprzedniego modelu rozciągnęliśmy w czasie spłatę obligacji wyemitowanych na kwotę 120 mln PLN w celu przejęcia Haemedic (zakładamy że w połowie zostaną zrolowane i spłacone do końca naszej prognozy; poprzednio przyjęliśmy spłatę całości związanego nimi zadłużenie jednorazowo w 2012 roku). Ma to związek z większym niż poprzednio prognozowanym przez nas CAPEX-em (nowe inwestycje związane z większym popytem na produkty). Spółka generuje solidne przepływy z działalności operacyjnej i nie powinna naszym zdaniem mieć problemów z zapewnieniem sobie finansowanie dłużnego (przyspieszenie spłaty długu mogłoby natomiast nastąpić poprzez rezygnację z wypłaty dywidendy, którą zakładamy od 2011 roku). W modelu DCF przyjęliśmy teoretyczną stopę podatkową przez cały okres prognozy na poziomie 19%. W rachunku zysków i strat uwzględniamy natomiast, że spółka jest zwolniona z podatku dochodowego z tytułu działalności w SSE do końca 2010 roku. Wzrost FCFF w okresie rezydualnym pozostawiliśmy na poziomie 3,0%. CAPEX w okresie rezydualnym pozostawiliśmy na poziomie o 5% wyższym od amortyzacji z 2017 roku. Wycena nie uwzględnia skutków ewentualnych kolejnych przejęć spółek z branży. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy 64,383 mln akcji Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 9 grudnia 2008 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 505,2 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 7,8 PLN. Strona 2

3 Model DCF Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 136,1 182,2 225,3 264,8 303,1 334,7 365,8 396,5 422,2 437,3 EBIT [mln PLN] 29,6 45,1 54,3 63,1 71,6 79,0 86,2 93,4 99,5 103,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 5,6 8,6 10,3 12,0 13,6 15,0 16,4 17,8 18,9 19,6 NOPLAT [mln PLN] 24,0 36,5 44,0 51,1 58,0 64,0 69,8 75,7 80,6 83,6 Amortyzacja [mln PLN] 10,1 13,6 16,6 17,5 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 CAPEX [mln PLN] -33,9-39,8-24,1-22,4-21,8-21,5-21,1-21,0-20,7-20,2 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -12,3-10,4-9,7-8,9-8,6-7,1-7,0-6,9-5,8-3,4 FCF [mln PLN] -12,1 0,0 26,8 37,4 45,7 53,9 60,6 66,9 73,5 79,6 DFCF [mln PLN] -12,1 0,0 22,2 28,2 31,2 33,2 33,6 33,4 32,9 32,0 Suma DFCF [mln PLN] 234,6 Wartość rezydualna [mln PLN] 972,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 3,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 391,1 Wartość firmy EV [mln PLN] 625,7 Dług netto [mln PLN] 120,5 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 505,2 Ilość akcji [tys.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 7,8 Przychody zmiana r/r 68,9% 33,8% 23,7% 17,5% 14,5% 10,4% 9,3% 8,4% 6,5% 3,6% EBIT zmiana r/r 176,2% 52,4% 20,4% 16,3% 13,5% 10,3% 9,2% 8,4% 6,5% 3,7% FCF zmiana r/r 39,5% 22,4% 17,9% 12,5% 10,3% 9,9% 8,3% Marża EBITDA 29,2% 32,2% 31,5% 30,4% 29,6% 29,1% 28,7% 28,4% 28,2% 28,1% Marża EBIT 21,7% 24,8% 24,1% 23,8% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% Marża NOPLAT 17,6% 20,1% 19,5% 19,3% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% CAPEX / Przychody 24,9% 21,8% 10,7% 8,5% 7,2% 6,4% 5,8% 5,3% 4,9% 4,6% CAPEX / Amortyzacja 335,2% 291,6% 145,1% 128,0% 120,3% 116,0% 111,8% 109,8% 106,8% 102,8% Zmiana KO / Przychody 9,0% 5,7% 4,3% 3,4% 2,8% 2,1% 1,9% 1,7% 1,4% 0,8% Zmiana KO / Zmiana przychodów 22,2% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% Kalkulacja WACC Stopa wolna od ryzyka 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% Udział kapitału własnego 55,2% 60,9% 66,1% 69,2% 83,5% 89,0% 92,5% 95,2% 97,7% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% Udział kapitału obcego 44,8% 39,1% 33,9% 30,8% 16,5% 11,0% 7,5% 4,8% 2,3% 0,0% WACC 9,2% 9,4% 9,7% 9,9% 10,6% 10,8% 11,0% 11,2% 11,3% 11,4% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 0,7 7,0 7,6 8,2 9,1 10,2 11,7 13,8 17,0 22,3 0,8 6,5 7,0 7,6 8,4 9,3 10,6 12,3 14,7 18,7 beta 0,9 6,1 6,6 7,1 7,7 8,5 9,6 11,0 13,0 15,9 1 5,7 6,1 6,6 7,1 7,8 8,7 9,9 11,5 13,8 1,1 5,4 5,7 6,1 6,6 7,2 8,0 9,0 10,3 12,2 1,2 5,0 5,4 5,7 6,2 6,7 7,4 8,2 9,3 10,8 1,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8 7,5 8,4 9,7 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 3% 7,5 8,1 8,9 9,9 11,3 13,1 15,7 19,9 27,5 4% 6,5 7,0 7,6 8,4 9,3 10,6 12,3 14,7 18,7 Premia za ryzyko 5% 5,7 6,1 6,6 7,1 7,8 8,7 9,9 11,5 13,8 6% 5,0 5,4 5,7 6,2 6,7 7,4 8,2 9,3 10,8 7% 4,5 4,7 5,0 5,3 5,8 6,3 6,9 7,7 8,7 8% 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 5,4 5,9 6,4 7,2 9% 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0 5,5 6,0 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 13,6 12,7 12,0 11,3 10,6 10,0 9,5 9,0 8,5 4% 11,7 10,8 10,0 9,3 8,7 8,1 7,6 7,1 6,7 Premia za ryzyko 5% 10,2 9,3 8,5 7,8 7,2 6,7 6,2 5,8 5,4 6% 9,0 8,1 7,4 6,7 6,1 5,6 5,1 4,7 4,4 7% 8,0 7,1 6,4 5,8 5,2 4,7 4,3 3,9 3,6 8% 7,1 6,3 5,6 5,0 4,5 4,0 3,6 3,3 2,9 9% 6,4 5,6 4,9 4,4 3,9 3,4 3,1 2,7 2,4 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki sześciu spółek, producentów i dystrybutorów zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego oraz spółek farmaceutycznych związanych z rynkiem diabetycznym. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla 2008 roku ustaliliśmy wagę 20% a dla pozostałych lat po 40%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki HTL-Strefy ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 475,1 mln PLN, co odpowiada 7,4 PLN na jedną akcję. Zmiana wyceny w stosunku do poprzedniej rekomendacji jest spowodowana istotnymi zmianami cen akcji i prognoz wyników porównywanych podmiotów. HTL-Strefa notowana jest z premią do mediany wskaźników spółek wchodzących w skład grupy porównawczej w 2008 roku i dyskontem w latach W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 6,85 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E HTL-Strefa jest notowana z 21,0% premią w roku Dla lat wg naszych założeń, spółka będzie notowana z 21,4% i 24,9% dyskontem. Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2009 spółka będzie handlowana z 1,0% dyskontem. Natomiast dla EV/EBITDA w 2010 roku dyskonto wynosi 10,2%. Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Optopol 23,7 17,5 13,1 15,5 12,2 9,3 18,6 14,2 10,6 Bioton 28,5 15,2 24,4 10,3 7,9 49,3 15,1 10,7 Stryker 14,4 12,6 11,6 8,0 7,0 6,6 9,9 8,4 7,8 Novo Nordisk 20,7 18,8 17,4 12,7 10,8 10,7 15,3 12,9 12,5 Abbott Laboratories 16,2 14,4 13,3 10,6 9,4 8,7 13,9 12,1 11,2 Becton Dickinson & Co 13,5 12,2 11,6 7,8 6,9 6,4 9,9 8,8 8,3 Mediana 16,2 16,0 13,2 11,7 9,9 8,3 14,6 12,5 10,6 HTL-Strefa 19,6 12,6 9,9 14,0 9,5 7,5 18,8 12,4 9,8 Premia/dyskonto do HTL-Strefy 21,0% -21,4% -24,9% 20,1% -3,9% -10,2% 28,7% -1,0% -8,4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 5,7 8,7 9,1 5,4 7,2 7,8 4,9 6,9 7,6 Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 8,3 7,1 6,8 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 7,4, wg cen zamknięcia z Porównanie rentowności EBIT HTL-Stref a Optopol Bioton Stryker Novo Nordisk Abbott Laboratories Becton Dickinson & Co 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE I PROGNOZY Kurs USD/PLN i EUR/PLN 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 sty 01 maj 01 wrz 01 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty 04 maj 04 wrz 04 sty 05 maj 05 wrz 05 sty 06 maj 06 wrz 06 sty 07 maj 07 wrz 07 sty 08 maj 08 wrz 08 USD/PLN EUR/PLN Wyniki 3Q 08 Wyniki za 3Q 08 były w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami. Przychody ze sprzedaży wyniosły 33,7 mln PLN (+73% r/r), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 7,6 mln PLN (+211% r/r) a zysk netto wyniósł 6,6 mln PLN (+430% r/r). Znaczna poprawa rezultatów r/r to zasługa konsolidacji przejętego w zeszłym roku szwedzkiego producenta nakłuwaczy Haemedic oraz braku negatywnych jednorazowych zdarzeń, które miały wpływ na ubiegłoroczne wyniki. Znacznie wzrosły także osiągane przez spółkę rentowności (spółka wdraża program redukcji kosztów: wykorzystanie w produkcji własnej szlifierni igieł, efektywniejsze pakowanie; dodatkowo przez większość 3Q 08 nie można było zaobserwować jeszcze korzystnego wpływu osłabienia się kursu PLN na rentowność brutto ze sprzedaży). Marża EBIT zwiększyła się z 12,5% do 22,5% z zysku netto z 6,4% do 19,6% (dodatnie saldo z tytułu różnic kursowych w 3Q 08 wyniosło 1,4 mln PLN). Plany i prognozy W 4Q 08 spółce sprzyja słaby kurs PLN. HTL-Strefa jeszcze w 3Q 08 pozycje zabezpieczające na rynku walutowym sprowadziła do minimum. W tym roku łączna sprzedaż nakłuwaczy i lancetów ma wynieść według prognozy 1,56 mld szt (roczny plan dla nakłuwaczy bezpiecznych wykonany jest po 3Q 08 w 76,4% a dla lancetów personalnych w 72,7%). Realizacja prognoz walutowych jest także na zaawansowanym poziomie. Po 3Q 08 wykonano 70,8% rocznego planu sprzedaży w EUR (15,7 mln EUR z 22,0 mln EUR) i 94,5% planu sprzedaży w USD (19,8 mln USD z 21,0 mln USD). W 2009 roku spółka planuje sprzedać 2,1-2,3 mld urządzeń (wzrost na przychodach ze sprzedaży będzie widoczny mocniej w 2Q-3Q 09). Sprzedaży nakłuwaczy ma wzrosnąć o około 20-25% wobec 15% dynamiki rynku. Z kolei nowa sprzedaż lancetów ma sięgnąć mln sztuk. HTL liczy na wzrost zamówień w UE (wpływ przepisów nakazujących wykorzystanie bezpiecznych, jednorazowych urządzeń diagnostycznych). Pozytywne sygnały napływają z rynku chińskiego, gdzie władze znacznie zwiększają nakłady na służbę zdrowia (po skandalu z melaniną dodawaną do produktów spożywczych). W lutym ma się rozpocząć pakowanie produktów w USA dla Roche (oszczędności na kosztach transportu, bliższy kontakt z klientem). W 4Q 09 planowane jest rozpoczęcie produkcji igieł do penów (używanych do wstrzykiwania insuliny). Planowana sprzedaż na 2010 rok to 4-6 mln USD. Wielkość światowego rynku takich urządzeń to 6 mld szt rocznie (około mln EUR). Do głównych producentów urządzeń należą Becton Dickinson (jeden z odbiorców nakłuwaczy od HTL), Eli Lilly, Novo Nordisk czy Artsana. Nieznacznie zweryfikowaliśmy prognozy wyników na cały 2008 rok (mając na uwadze wyniki po 1-3Q 08, nieco słabsze niż spodziewaliśmy się roczne wyniki to głównie zasługa 2Q 08, w którym kończono przenoszenie maszyn ze szwedzkich zakładów produkcyjnych a kurs PLN nadal znacząco się umacniał) jak i na kolejne lata. Założyliśmy niższe średnie ceny jednostkowe produktów wyrażone w EUR i USD a zarazem wyższe marże w 2009 roku (pozytywny wpływ osłabienia PLN i optymalizacji kosztów). Prognozujemy, że przychody spółki wyniosą w bieżącym roku 136,1 mln PLN, EBIT ukształtuje się na poziomie 29,6 mln PLN a zysk netto osiągnie 22,5 mln PLN. Prognozy na 2009 rok w naszym modelu nie uległy znaczącym zmianom. Przyszłoroczne nakłady inwestycyjne maja wynieść około 40 mln PLN (budowa nowej hali produkcyjnej, unowocześnienie parku maszynowego, rozpoczęcie produkcji igieł do penów). Od 2010 roku uwzględniamy w naszych prognozach sprzedaż igieł do penów (na poziomie 14,4 mln PLN w 2010 roku, 25,2 mln PLN w 2011 roku). Strona 6

7 Skorygowane prognozy wyników na 2008 i 2009 rok [mln PLN] 2008 poprzednio 2008 aktualnie zmiana 2009 poprzednio 2009 aktualnie zmiana Przychody 142,9 136,1-4,8% 186,8 182,2-2,5% Zysk brutto ze sprzedaży 57,1 52,3-8,4% 74,3 74,4 0,2% EBITDA 46,6 39,7-14,9% 58,8 58,7-0,1% EBIT 34,0 29,6-13,0% 44,3 45,1 1,8% Zysk (strata) brutto 24,2 22,5-7,3% 34,4 35,1 2,1% Zysk (strata) netto 24,2 22,5-7,3% 34,4 35,1 2,1% Marża zysku brutto ze sprzedaży 40,0% 38,5% 39,8% 40,9% Marża EBITDA 32,6% 29,2% 31,5% 32,2% Marża EBIT 23,8% 21,7% 23,7% 24,8% Marża zysku netto 17,0% 16,5% 18,4% 19,3% Wyniki skonsolidowane spółki Q 2008 [mln PLN] 3Q'07 3Q'08 zmiana r/r 1-3Q Q 08 zmiana r/r zmiana r/r Przychody 19,5 33,7 72,9% 59,0 102,2 73,4% 60,8 80,6 32,6% Zysk brutto ze sprzedaży 6,9 13,1 88,5% 23,2 38,6 66,4% 27,6 29,0 5,0% EBITDA 5,1 9,9 93,2% 14,7 29,0 97,2% 19,3 17,1-10,9% EBIT 2,4 7,6 211,5% 10,3 21,6 110,0% 16,2 10,7-33,9% Zysk (strata) brutto 1,3 6,6 429,2% 9,2 16,8 83,0% 16,2 4,2-73,8% Zysk (strata) netto 1,2 6,6 429,5% 9,2 16,8 82,9% 16,2 4,2-73,9% Marża zysku brutto ze sprzedaży 35,5% 38,8% 39,4% 37,8% 45,4% 36,0% Marża EBITDA 26,2% 29,3% 25,0% 28,4% 31,7% 21,3% Marża EBIT 12,5% 22,5% 17,5% 21,2% 26,7% 13,3% Marża zysku netto 6,4% 19,6% 15,6% 16,4% 26,6% 5,2%, Raporty okresowe spółki Wybrane skonsolidowane dane finansowe HTL-Strefy [tys PLN] IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 50% 45% 40% 35% 30% 25% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, Raporty okresowe spółki Strona 7

8 Rentowności brutto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wg segmentów 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Ogółem, Raporty okresowe spółki Skonsolidowane przychody wg segmentów [tys PLN] Sprzedaż ilościowa wg segmentów [tys szt] Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 0 1Q'07 2Q'07 3Q'07 4Q'07 1Q'08 2Q'08 3Q'08 Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne Nakłuw acze bezpieczne Lancety personalne, Raporty okresowe spółki, Raporty okresowe spółki Sprzedaż w ujęciu geograficznym 1-3Q 08 Udział walut w przychodach po przeliczeniu na PLN 1-3Q 08 Polska; 1,1% Pozostałe; 4,8% SEK; 0,6% UE; 28,2% USA; 65,9% EUR; 52,9% USD; 45,3% PLN; 1,1%, Raporty okresowe spółki, Raporty okresowe spółki Strona 8

9 Prognozowane skonsolidowane wyniki HTL-Strefy [mln PLN] 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EBITDA EBIT zysk netto przychody zmiana r/r, Raporty okresowe spółki Prognozowane wskaźniki dług netto/ebitda, EPS, DPS, DYield 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% dług netto/ebitda EPS DPS DYield, Raporty okresowe spółki Strona 9

10 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 74,3 198,9 222,7 248,8 256,3 261,2 264,9 267,8 270,1 271,9 273,2 273,8 Wartości niematerialne i prawne 1,5 82,5 82,6 83,1 83,5 83,9 84,1 84,1 84,3 84,5 84,8 85,0 Rzeczowe aktywa trwałe 72,6 116,4 140,0 165,7 172,8 177,3 180,8 183,7 185,8 187,4 188,5 188,8 Aktywa obrotowe 44,4 50,2 51,7 65,0 106,0 137,3 111,1 114,4 127,7 145,1 156,2 166,4 Zapasy 8,0 12,7 17,8 23,8 29,4 34,6 39,6 43,7 47,8 51,8 55,1 57,1 Należności krótkoterminowe 13,6 14,1 23,8 31,9 39,4 46,3 53,0 58,6 64,0 69,4 73,9 76,5 Inwestycje krótkoterminowe 20,8 21,1 7,8 7,0 34,9 54,1 16,2 9,8 13,6 21,6 24,9 30,4 Aktywa razem 118,7 249,1 274,4 313,8 362,3 398,5 375,9 382,2 397,7 417,0 429,5 440,2 Kapitał (fundusz) własny 111,5 116,1 138,2 173,3 217,8 250,3 284,8 308,1 332,6 359,0 379,1 398,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kapitał (fundusz) zapasowy 94,7 110,9 115,1 137,6 172,7 206,1 232,3 247,9 265,7 285,6 300,2 315,8 Zysk (strata) netto 16,2 4,2 22,5 35,1 44,5 43,6 52,0 59,6 66,3 72,8 78,3 81,9 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7,2 133,0 136,2 140,5 144,5 148,2 91,1 74,1 65,1 58,0 50,4 41,8 Rezerwy na zobowiązania 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Zobowiązania długoterminowe 0,5 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 62,0 42,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 6,2 9,6 12,6 16,7 20,5 24,0 27,5 30,3 33,1 35,9 38,3 39,6 Pasywa razem 118,7 249,1 274,4 313,8 362,3 398,5 375,9 382,2 397,7 417,0 429,5 440,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaży 60,8 80,6 136,1 182,2 225,3 264,8 303,1 334,7 365,8 396,5 422,2 437,3 Koszty produktów, tow. i materiałów 33,2 51,6 83,8 107,7 134,7 158,9 182,5 201,8 220,7 239,4 254,9 264,1 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27,6 29,0 52,3 74,4 90,7 105,9 120,6 133,0 145,1 157,2 167,2 173,2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 11,3 18,1 21,7 29,1 36,1 42,4 48,5 53,5 58,4 63,2 67,2 69,5 Zysk (strata) na sprzedaży 16,3 10,9 30,6 45,3 54,6 63,5 72,1 79,4 86,7 94,0 100,1 103,8 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -0,1-0,1-1,0-0,3-0,3-0,4-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6-0,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16,2 10,7 29,6 45,1 54,3 63,1 71,6 79,0 86,2 93,4 99,5 103,2 Saldo pozostałej działalności finansowej 0,0-6,5-7,1-10,0-9,8-9,3-7,5-5,3-4,4-3,6-2,9-2,1 Zysk (strata) brutto 16,2 4,2 22,5 35,1 44,5 53,8 64,1 73,6 81,8 89,8 96,6 101,1 Zysk (strata) netto 16,2 4,2 22,5 35,1 44,5 43,6 52,0 59,6 66,3 72,8 78,3 81,9 CF [mln PLN] P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 12,4 12,3 20,7 48,1 60,6 60,7 67,9 75,2 81,2 87,0 93,0 98,2 Przepływy z działalności inwestycyjnej -38,5-131,1-33,9-39,6-23,5-21,1-20,8-21,3-20,9-20,8-20,4-19,7 Przepływy z działalności finansowej 43,3 118,8-0,1-9,3-9,3-20,4-85,1-60,3-56,5-58,3-69,3-73,0 Przepływy pieniężne netto 17,2 0,0-13,3-0,8 27,8 19,2-37,9-6,4 3,8 8,0 3,3 5,5 Środki pieniężne na początek okresu 3,5 20,8 20,6 7,3 6,5 34,4 53,6 15,7 9,3 13,1 21,1 24,5 Środki pieniężne na koniec okresu 20,8 20,6 7,3 6,5 34,4 53,6 15,7 9,3 13,1 21,1 24,5 30,0 Strona 10

11 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 68,9% 33,8% 23,7% 17,5% 14,5% 10,4% 9,3% 8,4% 6,5% 3,6% EBITDA zmiana r/r 131,5% 47,9% 20,7% 13,7% 11,3% 8,7% 7,8% 7,2% 5,6% 3,3% EBIT zmiana r/r 176,2% 52,4% 20,4% 16,3% 13,5% 10,3% 9,2% 8,4% 6,5% 3,7% Zysk netto zmiana r/r 432,9% 56,4% 26,7% -2,0% 19,1% 14,8% 11,1% 9,8% 7,5% 4,6% Marża brutto na sprzedaży 38,5% 40,9% 40,2% 40,0% 39,8% 39,7% 39,7% 39,6% 39,6% 39,6% Marża EBITDA 29,2% 32,2% 31,5% 30,4% 29,6% 29,1% 28,7% 28,4% 28,2% 28,1% Marża EBIT 21,7% 24,8% 24,1% 23,8% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% Marża brutto 16,5% 19,3% 19,8% 20,3% 21,2% 22,0% 22,4% 22,7% 22,9% 23,1% Marża netto 16,5% 19,3% 19,8% 16,5% 17,1% 17,8% 18,1% 18,4% 18,5% 18,7% COGS / przychody 61,5% 59,1% 59,8% 60,0% 60,2% 60,3% 60,3% 60,4% 60,4% 60,4% SG&A / przychody 15,9% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 15,9% 15,9% 15,9% SG&A / COGS 25,9% 27,0% 26,8% 26,7% 26,6% 26,5% 26,5% 26,4% 26,3% 26,3% ROE 16,3% 20,3% 20,4% 17,4% 18,2% 19,4% 19,9% 20,3% 20,6% 20,6% ROA 13,6% 1,7% 8,2% 11,2% 12,3% 10,9% 13,8% 15,6% 16,7% 17,5% ROE - WACC 6,8% 10,6% 10,6% 6,9% 7,4% 8,3% 8,8% 9,0% 9,3% 9,2% Stopa zadłużenia 49,6% 44,8% 39,9% 37,2% 24,2% 19,4% 16,4% 13,9% 11,7% 9,5% Dług 122,9 122,8 122,7 122,7 62,0 42,0 30,0 20,0 10,0 0,0 D / (D+E) 44,8% 39,1% 33,9% 30,8% 16,5% 11,0% 7,5% 4,8% 2,3% 0,0% D / E 81,2% 64,3% 51,2% 44,5% 19,7% 12,3% 8,2% 5,0% 2,4% 0,0% Odsetki / EBIT -24,0% -22,1% -18,0% -14,7% -10,5% -6,8% -5,1% -3,8% -2,9% -2,0% Dług / kapitał własny 89,0% 70,9% 56,3% 49,0% 21,8% 13,6% 9,0% 5,6% 2,6% 0,0% Dług netto 115,6 116,3 88,4 69,1 46,3 32,7 16,9-1,1-14,5-30,0 Dług netto / kapitał własny 83,7% 67,1% 40,6% 27,6% 16,3% 10,6% 5,1% -0,3% -3,8% -7,5% Dług netto / EBITDA 291,2% 198,0% 124,7% 85,7% 51,6% 33,5% 16,1% -1,0% -12,2% -24,4% Dług netto / EBIT 390,6% 257,9% 162,8% 109,5% 64,7% 41,4% 19,6% -1,2% -14,5% -29,0% EV 556,6 557,3 529,4 510,1 487,3 473,7 457,9 439,9 426,6 411,1 Dług / EV 22,1% 22,0% 23,2% 24,1% 12,7% 8,9% 6,6% 4,5% 2,3% 0,0% CAPEX / Przychody 24,9% 21,8% 10,7% 8,5% 7,2% 6,4% 5,8% 5,3% 4,9% 4,6% CAPEX / Amortyzacja 335,2% 291,6% 145,1% 128,0% 120,3% 116,0% 111,8% 109,8% 106,8% 102,8% Amortyzacja / Przychody 7,4% 7,5% 7,4% 6,6% 6,0% 5,5% 5,2% 4,8% 4,6% 4,5% Zmiana KO / Przychody 9,0% 5,7% 4,3% 3,4% 2,8% 2,1% 1,9% 1,7% 1,4% 0,8% Zmiana KO / Zmiana przychodów 22,2% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% Wskaźniki rynkowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P MC/S* 3,2 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 P/E* 19,6 12,6 9,9 10,1 8,5 7,4 6,7 6,1 5,6 5,4 P/BV* 3,2 2,5 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 P/CE* 13,5 9,0 7,2 7,2 6,3 5,6 5,2 4,8 4,5 4,3 EV/EBITDA* 14,0 9,5 7,5 6,3 5,4 4,9 4,4 3,9 3,6 3,3 EV/EBIT* 18,8 12,4 9,8 8,1 6,8 6,0 5,3 4,7 4,3 4,0 EV/S* 4,1 3,1 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 BVPS 2,1 2,7 3,4 3,9 4,4 4,8 5,2 5,6 5,9 6,2 EPS 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 CEPS 0,5 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 FCFPS 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 DPS 0,0 0,0 0,2 0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 Payout ratio 0,0% 0,0% 25,0% 40,0% 70,0% 70,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0%, * Obliczenia przy cenie 6,85 PLN Strona 11

12 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, handel, budownictwo Marcin Stebakow tel. (032) Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz przemysł drzewny, materiały budowlane, tekstylia Łukasz Janus tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja KUPUJ Wycena poprzedniej rekomendacji 7,5 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 6,85 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 08 Kupuj 2 50% Akumuluj 1 25% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 1 25% Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 09 grudnia 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 12 grudnia 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ Strona 12

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Pozycja Aktualna prognoza Poprzednia prognoza Różnica Przychody ze sprzedaży 80.600 95.500-14.900 Zysk netto 4.200 20.500-16.300 Dane

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji. PCC EXOL Spółka Akcyjna Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego Podstawowego II II Programu Emisji Obligacji PCC EXOL Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2018 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P 01/29/2008 03/11/2008 04/24/2008 06/10/2008 07/22/2008 09/03/2008 10/15/2008 11/27/2008 01/15/2009 02/26/2009 04/09/2009 AKUMULUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 21,4 PLN 22 MAJ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r.

Grupa Stelmet. Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/ lutego 2018 r. Grupa Stelmet Prezentacja wyników finansowych za 1Q roku obrotowego 2017/2018 28 lutego 2018 r. Sezonowość w Grupie Stelmet typowa dla branży Pierwszy kwartał roku obrotowego najmniej reprezentatywny dla

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 45,1 PLN (w tym dywidenda 1,40 PLN) 14 MAJ 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki (KUPUJ z 27 października 2009 z ceną docelową

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Eurocash. Trzymaj (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Eurocash Przychody grupy Eurocash wzrosły w 2 kwartale 2015r. o 21% r/r do 5182 mln zł, EBIT wzrósł o 8,3% r/r do 75 mln zł, zysk netto wzrost o 4,63% r/r 52 mln zł. Dobre wyniki w 2Q 2015r. to zasługa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. Maj 2017 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

P 2013P 2014P 2015P

P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ WYCENA 20,5 PLN POPRZEDNIO: AKUMULUJ 8 MAJA 2012 Przekazane przez Kopex informacje o słabszych wynikach działalności Kopex Waratah, spółek w Serbii oraz przegranym sporze sądowym z Famurem przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN

ENTER AIR KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 48,4 PLN paź 18 lis 18 gru 18 sty 19 lut 19 mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 Materiał został opracowany przez Dom Maklerski BDM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008

KUPUJ NORTH COAST RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 2,86 PLN 18 WRZESIEŃ 2008 North Coast specjalizuje się w imporcie i dystrybucji markowych wyrobów spożywczych pochodzenia włoskiego. Najważniejsze kategorie produktów, którymi

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 13,6 PLN 03 LUTY 2011 Od momentu wydania poprzedniej rekomendacji (akumuluj) kurs akcji Grajewa wzrósł o ponad 45%. Uważamy, że przy obecnej cenie rynkowej inwestorzy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku Wrzesień 2018 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 4,84 PLN 20 WRZEŚNIA 2010 Uważamy, że potencjalne pozyskanie 1,0 mld PLN (kwota może wzrosnąć o 0,6 mld PLN w przypadku korzystnego dla spółki procesu

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za III kwartały 2016 r. Listopad 2016 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 6 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen branża paliwowa

PKN Orlen branża paliwowa RAPORT ANALITYCZNY branża paliwowa ISSN 1508-308X Warszawa, 06.10.03 Podwyższenie prognoz Do wysokiego poziomu zysku netto w pierwszej połowie roku przyczynił się, obok sprzyjających czynników okołorynkowych,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA Wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. Maj 2016 r. APLISENS TO APLISENS S.A. jest liderem wśród polskich producentów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010

OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 OCENA RADY NADZORCZEJ SYTUACJI FINANSOWEJ TUP S.A. W ROKU 2010 str. 1 Spis treści Ocena sytuacji finansowej TUP S.A.... 3 Finansowanie majątku Spółki:... 3 Struktura majątku Spółki:... 3 Wycena majątku

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport.

Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. lis 16 sty 17 mar 17 maj 17 lip 17 wrz 17 lis 17 sty 18 mar 18 maj 18 lip 18 wrz 18 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 343,8 PLN 21 LISTOPAD 18, 13:25 CEST Kęty pokazały lepsze od naszych

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo