P 2009P 2010P 2011P 2012P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P 2009P 2010P 2011P 2012P"

Transkrypt

1 AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych, na polskim rynku, beneficjentów informatyzacji administracji publicznej. Dlatego biorąc pod uwagę wyniki naszej wyceny wydajemy rekomendację AKUMULUJ z ceną docelową na poziomie 7,3 PLN. Niższa wycena w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie ze spadku cen porównywanych spółek oraz zwiększenia stopy wolnej od ryzyka w modelu DCF. Wyceny spółki dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na podstawie analizy porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość jednej akcji na poziomie 7,4 PLN. W oparciu o wycenę porównawczą jedną akcję wyceniliśmy na 7,2 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną. W naszych prognozach nie uwzględniamy projektu RUM oraz prawdopodobnych niewielkich akwizycji. należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Połączony podmiot posiada potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również za granicą. Dodatkowo, naszym zdaniem, połączenie kompetencji ABG i SPIN, przy zwiększeniu efektywności zarządzania, powinno przyczynić się do istotnej poprawy rentowności na wszystkich poziomach. Wyniki za 4Q 07 należały do udanych. Spółka drugi kwartał z rzędu pokazała optymalne dla siebie marże przy znacznym wzroście przychodów. W tym okresie spółka osiągnęła przychody na poziomie 198,9 mln PLN przy istotnie wyższej rentowności brutto na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - marża brutto na sprzedaży wzrosła do 27,5%. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 18,9 mln PLN zysku, co oznacza że rentowność na tym poziomie wyniosła 9,5%. Wpływ na mniejszą dynamikę wzrostu EBIT miały ciągle wysokie koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. Wynik za cały 2007 rok był zbliżony do naszych prognoz. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 34,7 mln PLN zysku, przy naszych prognozach 33,1 mln PLN. Z kolei zysk netto w 2007 roku wyniósł 31,1 mln PLN czyli o 0,7 mln PLN więcej niż nasza prognoza. Podsumowując, wyniki za 2007 rok uznajemy za dobre. Po wyczyszczeniu 2006 roku z zysku ze sprzedaży nieruchomości oraz zysku z rozwiązania rezerw, wynik na poziomie netto jest wyższy niż w 2006 roku o prawie 90%. W 2008 roku spodziewamy się dalszej poprawy wyników i wzrostu zysku EBIT do 51,8 mln PLN oraz zysku netto do poziomu 45,1 mln PLN. Przy cenie 7,3 PLN mnożnik P/E 08 wynosi 15,7x, a w kolejnych dwóch latach spada do 10,1x P 2009P 2010P 2011P 2012P Przychody 459,2 667,9 753,2 824,7 885,1 937,2 EBITDA 46,8 67,8 90,0 104,9 113,6 119,7 EBIT 34,7 51,8 71,0 83,3 89,7 93,9 Zysk netto 31,1 45,1 59,7 69,9 75,4 79,1 P/E (x) 22,8 15,7 11,9 10,1 9,4 9,0 EV/EBITDA (x) 13,8 9,5 7,0 5,8 5,2 4,7 EV/EBIT (x) 18,6 12,5 8,8 7,3 6,6 6,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 11/17/ /24/ /28/2007 WIG znormalizowany 06/05/2007 Cena rynkowa [PLN] 6,85 Kapitalizacja [mln PLN] 667,4 Ilość akcji [mln. szt.] 97,4 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 7,5 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 5,3 Stopa zwrotu za 3 mc 2,1% Stopa zwrotu za 6 mc -1,3% Stopa zwrotu za 12 mc -4,3% Wycena DCF [PLN] 7,4 Wycena porównawcza [PLN] 7,2 Struktura akcjonariatu: Prokom Software 41,4% Dariusz Brzeski 6,5% AIG OFE 5,7% Bogusłw Mitura 5,3% DWS Polska TFI 5,1% Pozostali 35,9% 08/08/2007 Analityk: Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (0-32) /11/ /14/ /22/2008 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 699,2 mln PLN, z kolei wycena DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 718,8 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z dwóch metod i wynosi 709,0 mln PLN. Niższa wycena w stosunku do poprzedniego raportu wynika głównie ze spadku cen porównywanych spółek oraz zwiększenia stopy wolnej od ryzyka w modelu DCF. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 7,4 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 7,2 Wycena 1 akcji [PLN] 7,3 WYCENA DCF Wyceny metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta na poziomie 1,1. Główne założenia do modelu: Spodziewamy się, że najbliższych 3 latach krajowy rynek IT będzie rósł średniorocznie o 11%. Po roku 2011 zakładamy, że rynek będzie rósł w tempie 3-6%. Średnioroczny wzrost przychodów w latach zakładamy na poziomie 9,8%. W całym okresie szczegółowej prognozy CAGR wynosi 6,7%. Ze względu na brak konkretnych informacji nie uwzględniamy akwizycji w obszarze oprogramowania dla przemysłu oraz planów ekspansji zagranicznej. Założyliśmy, że spółka będzie otrzymywać dotacje unijne, co w naszym modelu implikuje neutralny wpływ konsolidacji INSI na wyniki. Zakładamy, że spółka będzie finansować rozwój środkami własnymi. Dywidendę w okresie prognozy zakładamy na poziomie 50%. Dług netto uwzględnia pozostałe aktywa finansowe. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 3,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na 05 marca 2008 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 718,8 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 7,4 PLN. Strona 2

3 Model DCF 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 667,9 753,2 824,7 885,1 937,2 988, , , , ,8 EBIT [mln PLN] 51,8 71,0 83,3 89,7 93,9 97,5 101,1 104,4 107,0 108,3 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 9,8 13,5 15,8 17,0 17,8 18,5 19,2 19,8 20,3 20,6 NOPLAT [mln PLN] 41,9 57,5 67,5 72,7 76,0 78,9 81,9 84,5 86,6 87,7 Amortyzacja [mln PLN] 16,1 19,0 21,6 23,9 25,8 27,6 29,2 30,9 32,5 34,1 CAPEX [mln PLN] -24,4-27,5-30,1-31,4-33,3-35,1-37,0-38,9-40,7-42,4 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] -3,1-6,8-13,5-11,4-9,8-9,7-10,0-10,0-9,8-8,8 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 30,5 42,2 45,4 53,7 58,7 61,7 64,1 66,5 68,6 70,6 DFCF [mln PLN] 27,9 34,8 33,6 35,7 35,1 33,1 30,9 28,8 26,7 24,7 Suma DFCF [mln PLN] 311,4 Wartość rezydualna [mln PLN] 981,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 3,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 343,4 Wartość firmy EV [mln PLN] 654,8 Dług netto [mln PLN] -64,1 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 718,8 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 7,4 Przychody zmiana r/r 45% 13% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% EBIT zmiana r/r 49% 37% 17% 8% 5% 4% 4% 3% 2% 1% NOPLAT zmiana r/r 49% 37% 17% 8% 5% 4% 4% 3% 2% 1% FCF zmiana r/r n/a 39% 8% 18% 9% 5% 4% 4% 3% 3% FCF zmiana [mln PLN] 57,6 11,7 3,2 8,3 5,0 2,9 2,4 2,5 2,0 2,1 Marża EBIT 8% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% Marża NOPLAT 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% CAPEX / Przychody 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% CAPEX / Amortyzacja 152% 145% 139% 132% 129% 127% 127% 126% 125% 124% Zmiana KO / Przychody 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zmiana KO / Zmiana przychodów 2% 8% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Kalkulacja WACC 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% Udział kapitału własnego 97,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% Udział kapitału obcego 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,1% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 0,8 7,4 7,8 8,1 8,3 8,6 9,0 9,4 9,9 11,2 0,9 7,0 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 8,7 9,1 10,2 1,0 6,7 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,5 9,3 beta 1,1 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,6 1,2 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 8,0 1,3 5,8 6,0 6,2 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0 7,5 1,4 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 7,0 1,5 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,6 1,6 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,2 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,8 10,9 10,2 9,6 9,3 9,0 8,7 8,5 8,1 7,7 0,9 10,3 9,6 8,9 8,7 8,4 8,1 7,9 7,5 7,1 1,0 9,7 9,0 8,4 8,1 7,8 7,6 7,4 7,0 6,6 beta 1,1 9,2 8,5 7,9 7,6 7,4 7,1 6,9 6,5 6,2 1,2 8,7 8,1 7,5 7,2 7,0 6,7 6,5 6,1 5,8 1,3 8,3 7,7 7,1 6,8 6,6 6,4 6,2 5,8 5,5 1,4 7,9 7,3 6,7 6,5 6,3 6,0 5,9 5,5 5,2 1,5 7,6 7,0 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,2 4,9 1,6 7,3 6,7 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,0 4,7 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 3,0% 8,0 8,5 8,8 9,2 9,6 10,0 10,6 11,3 13,1 3,5% 7,5 7,9 8,2 8,5 8,8 9,2 9,6 10,2 11,5 4,0% 7,1 7,5 7,7 7,9 8,2 8,5 8,9 9,3 10,3 premia za ryzyko 4,5% 6,7 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 9,4 5,0% 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,6 5,5% 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,1 7,4 7,9 6,0% 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 7,4 6,5% 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,9 7,0% 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,4 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wybrane spółki, które są notowane na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT, które obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz na lata Wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach i w związku z tym ustaliśmy równą wagę dla wszystkich okresów. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z 04 marca 2008 roku. Ostatecznie porównując wyniki ze wskaźnikami wybranych spółek otrzymaliśmy wartość 699,2 mln PLN, co odpowiada 7,2 PLN na jedną akcję. Udział wyceny na podstawie analizy porównawczej w końcowej wycenie ustaliliśmy na poziomie 50%. Wycena porównawcza do wybranych spółek P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Asseco Poland 14,2 11,2 10,3 7,0 5,6 5,1 9,3 7,3 6,8 Asseco Slovakia 16,7 14,5 12,7 7,2 6,5 8,4 10,5 9,3 8,4 Comarch 17,7 14,1 11,9 10,5 7,9 6,7 13,9 10,1 8,3 Sygnity 17,2 11,1 8,1 9,2 6,5 5,1 14,7 9,3 6,6 Mediana 17,0 12,7 11,1 8,2 6,5 5,9 12,2 9,3 7,5 Wycena wg wskaźnika [PLN] 7,9 7,8 8,0 6,1 6,6 7,1 6,8 7,3 7,2 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena wg wskaźników [PLN] 7,9 6,6 7,1 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto 0% Wycena końcowa [PLN] 7,2 Strona 5

6 WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 4Q 07 należały do udanych. Spółka drugi kwartał z rzędu pokazała optymalne dla siebie marże przy znacznym wzroście przychodów. W tym okresie spółka osiągnęła przychody na poziomie 198,9 mln PLN przy istotnie wyższej rentowności brutto na sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - marża brutto na sprzedaży wzrosła do 27,5%. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 18,9 mln PLN zysku, co oznacza że rentowność na tym poziomie wyniosła 9,5%. Wpływ na mniejszą dynamikę wzrostu EBIT miały ciągle wysokie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Wynik za cały 2007 rok był zbliżony do naszych prognoz. Na poziomie EBIT spółka wypracowała 34,7 mln PLN zysku, przy naszych prognozach 33,1 mln PLN. Z kolei zysk netto w 2007 roku wyniósł 31,1 mln PLN czyli o 0,7 mln PLN więcej niż nasza prognoza. Podsumowując wyniki za 2007 rok uznajemy za dobre. Po wyczyszczeniu 2006 roku z zysku ze sprzedaży nieruchomości oraz zysku z rozwiązania rezerw, wynik na poziomie netto jest wyższy niż w 2006 roku o prawie 90%. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego wzrostu przychodów i poprawy rentowności z podstawowej działalności. Dodatkowo naszym zdaniem spółka po udanym procesie łączenia powinna skupić się na racjonalizacji kosztów. Obecnie słabą stroną ABG są stosunkowo wysokie koszty sprzedaży i zarządu w porównaniu do konkurencji. Dlatego właśnie m.in. na tym poziomie widzimy potencjał do poprawy marży EBIT w przyszłych okresach. Wyniki finansowe spółki [tys. PLN] 4Q'06 4Q'07 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,7% ,5% Zysk brutto ze sprzedaży ,2% ,4% EIBTDA ,7% ,2% EBIT ,7% ,5% Zysk netto ,8% ,4% Marża zysku brutto ze sprzedaży 22,6% 27,5% 17,0% 28,1% Marża EBITDA 6,8% 12,1% 9,9% 10,2% Marża EBIT 9,3% 9,5% 7,7% 7,6% Marża zysku netto 5,5% 6,3% 3,8% 6,8%, spółka Wybrane dane ABG w ujęciu kwartalnym IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody [tys. PLN] Marża brutto na sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży [tys PLN] Marża zanualizow ana Strona 6

7 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Aktywa trwałe 78,3 333,2 347,7 358,4 368,8 377,9 386,8 395,6 404,8 414,2 423,8 433,3 Rzeczowe aktywa trwałe 15,6 32,3 34,7 37,5 40,3 43,1 45,8 48,3 50,9 53,4 55,9 58,3 Aktywa obrotowe 188,2 352,7 349,7 396,5 443,3 489,0 534,0 580,2 628,2 677,4 727,1 775,8 Zapasy 8,6 21,5 29,7 33,5 36,7 39,3 41,7 43,9 46,3 48,7 51,0 53,1 Należności krótkoterminowe 90,5 234,9 241,2 261,5 286,4 307,3 325,4 343,3 361,8 380,2 398,4 414,5 Inwestycje krótkoterminowe 81,8 82,3 61,8 82,3 99,2 119,7 143,0 167,7 193,5 220,6 248,5 277,8 Aktywa razem 266,5 685,9 697,4 754,9 812,1 866,9 920,7 975,9 1033,0 1091,6 1150,9 1209,2 Kapitał (fundusz) własny 198,1 446,3 460,3 497,5 537,6 578,0 619,4 662,2 706,7 752,6 799,5 846,6 Kapitał (fundusz) podstawowy 64,4 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 Zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego 94,6 298,7 365,7 402,9 443,0 483,4 524,8 567,6 612,1 658,0 704,9 752,0 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66,4 238,9 234,0 254,3 271,4 285,8 298,2 310,5 323,2 335,9 348,3 359,4 Zobowiązania długoterminowe 3,7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 46,4 161,1 159,3 179,7 196,7 211,1 223,5 235,9 248,6 261,2 273,6 284,8 Pasywa razem 266,5 685,9 697,4 754,9 812,1 866,9 920,7 975,9 1033,0 1091,6 1150,9 1209,2 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody netto ze sprzedaży 274,9 459,2 667,9 753,2 824,7 885,1 937,2 988,8 1042,1 1095,1 1147,3 1193,8 Koszty produktów, tow. i materiałów 202,1 330,1 521,0 582,3 635,2 680,9 721,1 761,0 802,0 842,8 883,0 918,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 72,8 129,1 146,9 170,9 189,6 204,1 216,1 227,8 240,0 252,3 264,2 274,9 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 61,9 93,1 94,7 99,6 105,9 113,9 121,8 129,9 138,4 147,4 156,7 166,1 Zysk (strata) na sprzedaży 10,9 36,0 52,2 71,3 83,7 90,2 94,3 97,9 101,6 104,9 107,5 108,9 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 13,4-1,3-0,4-0,3-0,4-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,6-0,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24,3 34,7 51,8 71,0 83,3 89,7 93,9 97,5 101,1 104,4 107,0 108,3 Saldo pozostałej działalności finansowej 3,3 3,5 3,9 2,7 3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,2 5,7 6,3 Zysk (strata) brutto 27,6 38,1 55,6 73,7 86,3 93,1 97,7 101,7 105,8 109,5 112,7 114,5 Zysk (strata) netto 24,2 31,1 45,1 59,7 69,9 75,4 79,1 82,4 85,7 88,7 91,2 92,8 CF [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przepływy z działalności operacyjnej 9,6 5,0 50,5 67,9 73,9 83,6 90,5 95,2 99,3 103,5 107,3 111,0 Przepływy z działalności inwestycyjnej 4,9 9,6-21,7-24,9-27,1-28,1-29,5-30,9-32,3-33,6-35,0-36,0 Przepływy z działalności finansowej -5,1 5,2-49,3-22,5-29,9-35,0-37,7-39,5-41,2-42,8-44,4-45,6 Przepływy pieniężne netto 9,4 19,8-20,5 20,5 16,9 20,5 23,3 24,7 25,8 27,0 28,0 29,3 Środki pieniężne na początek okresu 23,3 32,6 52,5 32,0 52,5 69,4 89,9 113,2 137,9 163,7 190,7 218,7 Środki pieniężne na koniec okresu 32,6 52,5 32,0 52,5 69,4 89,9 113,2 137,9 163,7 190,7 218,7 248,0 Strona 7

8 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P Przychody zmiana r/r 45,5% 12,8% 9,5% 7,3% 5,9% 5,5% 5,4% 5,1% 4,8% 4,1% EBITDA zmiana r/r 44,9% 32,7% 16,5% 8,3% 5,4% 4,5% 4,2% 3,8% 3,1% 2,1% EBIT zmiana r/r 49,3% 37,1% 17,3% 7,7% 4,6% 3,8% 3,7% 3,3% 2,5% 1,2% Zysk netto zmiana r/r 45,1% 32,5% 17,1% 7,9% 4,9% 4,1% 4,0% 3,6% 2,8% 1,7% Marża EBITDA 10,2% 11,9% 12,7% 12,8% 12,8% 12,6% 12,5% 12,3% 12,2% 11,9% Marża EBIT 7,7% 9,4% 10,1% 10,1% 10,0% 9,9% 9,7% 9,5% 9,3% 9,1% Marża brutto 8,3% 9,8% 10,5% 10,5% 10,4% 10,3% 10,1% 10,0% 9,8% 9,6% Marża netto 6,7% 7,9% 8,5% 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 8,1% 8,0% 7,8% COGS / przychody 78,0% 77,3% 77,0% 76,9% 76,9% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% 77,0% SG&A / przychody 14,2% 13,2% 12,8% 12,9% 13,0% 13,1% 13,3% 13,5% 13,7% 13,9% SG&A / COGS 18,2% 17,1% 16,7% 16,7% 16,9% 17,1% 17,3% 17,5% 17,7% 18,1% ROE 9,9% 12,5% 13,5% 13,5% 13,2% 12,9% 12,5% 12,2% 11,8% 11,3% ROA 6,5% 8,2% 8,9% 9,0% 8,8% 8,7% 8,5% 8,4% 8,1% 7,9% ROE - WACC -1,2% 1,2% 2,2% 2,2% 1,9% 1,6% 1,2% 0,9% 0,5% 0,0% Stopa zadłużenia 33,6% 33,7% 33,4% 33,0% 32,4% 31,8% 31,3% 30,8% 30,3% 29,7% Dług 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 8% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% Dług / kapitał własny 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto -61,8-82,3-99,2-119,7-143,0-167,7-193,5-220,6-248,5-277,8 Dług netto / kapitał własny -13,4% -16,5% -18,5% -20,7% -23,1% -25,3% -27,4% -29,3% -31,1% -32,8% Dług netto / EBITDA -0,9-0,9-0,9-1,1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,8-2,0 Dług netto / EBIT -1,2-1,2-1,2-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,6 EV 647,2 626,7 609,8 589,3 566,0 541,3 515,5 488,4 460,5 431,2 Dług / EV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% CAPEX / Amortyzacja 151,9% 144,6% 139,4% 131,7% 128,8% 127,3% 126,5% 126,0% 125,4% 124,3% Amortyzacja / Przychody 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% Zmiana KO / Przychody 0,5% 0,9% 1,6% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% Zmiana KO / Zmiana przychodów 1,5% 8,0% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% Wskaźniki rynkowe 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P MC/S 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 P/E 15,7 11,9 10,1 9,4 9,0 8,6 8,3 8,0 7,8 7,6 P/BV 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 P/CE 11,6 9,0 7,7 7,1 6,8 6,4 6,2 5,9 5,7 5,6 EV/EBITDA 9,5 7,0 5,8 5,2 4,7 4,3 4,0 3,6 3,3 3,0 EV/EBIT 12,5 8,8 7,3 6,6 6,0 5,6 5,1 4,7 4,3 4,0 EV/S 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 FCF/EV 6,5% 7,3% 8,8% 10,0% 10,9% 11,8% 12,9% 14,0% 15,3% 18,3% BVPS 4,7 5,1 5,5 5,9 6,4 6,8 7,3 7,7 8,2 8,7 EPS 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 CEPS 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 FCFPS 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 DPS 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 Payout ratio 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% DYield 4% 3% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% Strona 8

9 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Makler Papierów Wartościowych IT, media, handel, budownictwo Tel. (032) Andrzej Kubacki IT, chemia Tel. (032) Krzysztof Pado Przemysł drzewny i materiałów budowlanych Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 9

10 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 05 marca 2008 roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od 11 marca 2008 roku. Źródła informacji wykorzystane w raporcie to raporty spółki, prospekt emisyjny, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujace lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Wśród głównych akcjonariuszy jest Prokom Software (docelowo Asseco Poland), wśród akcjonariuszy BDM S.A. jest Prokom Investements S.A. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje spółki Struktura publicznych rekomendacji BDM w 1Q 08 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji KUPUJ 7,8 19 listopad ,85 Kupuj 2 50% Akumuluj 1 25% Trzymaj 0 0% Redukuj 1 25% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dział Analiz i Informacji Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. ul. 3-go Maja 23, , Katowice, tel.: , fax.: Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 10

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ.

WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. WYCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ. Marcel Czeczko, Katarzyna Kula Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

2006 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P

2006 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P KUPUJ WYCENA 138,5 PLN 6 listopad 2007 Obecna cena rynkowa Mostostalu Płock istotnie odbiega od naszej wyceny i na tej podstawie rekomendujemy kupno walorów spółki. Prognozy dotyczące rynku oraz dynamicznie

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/10/04

numer ewidencyjny 05/10/04 Raport Analityczny ALMA Market S.A. Warszawa, 18 października 2005 numer ewidencyjny 05/10/04 Kurs Alma Market 24,5 zł Range roczny 20,5-29,9 zł Kapitalizacja 103,3 mln zł Free float 44,8 mln zł Udz. w

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2

Zysk netto 2011 3 219 1 673 5 319 2 524 1 512 20.3 8.0 139.6 15.0 2.2 53.2 2.6 1.5 15.2 30 lipca 2013 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 304.5 298.2 Pierwsze efekty synergii po fuzji Wynik netto w II kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne 25 czerwca 2007 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Hurt farmaceutyczny Polska P/E 2007* 19,6 P/E 2008* EV/EBITDA 2007* EV/EBITDA 2008* *mediana z analizowanych spółek Strategia dotycząca sektora

Bardziej szczegółowo

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU

AB S.A. AKUMULUJ 8 MARCA 2011 ROKU 8 MARCA 2011 ROKU AB S.A. Pomimo aprecjacji kursu akcji w ostatnich miesiącach AB w dalszym ciągu posiada znaczny potencjał wzrostu. Spółka po raz kolejny zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/12/04

numer ewidencyjny 05/12/04 Raport Analityczny TIM S.A. Warszawa, 09 grudnia 2005 numer ewidencyjny 05/12/04 TIM (8.8000, 9.0000, 8.7500, 8.8000-0.1500), WIG (34,368.22, 34,482.04, 34,362.83, 34,403.40-77.8398) ber October November

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3

Zysk netto 2009 1 563 1 314 3 238 1 643 886 12.1 0.0 81.5 18.7 2.8 49.7 0.0 1.6 16.3 27 lipca 2011 neutralnie sektor bankowy poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 227.0 238.5 Powolny wzrost akcji kredytowej Wyniki w II kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym niż

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012 REKOMENDACJA ZAWIESZONA (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 09 SIERPIEŃ 2012 Ze względu na niską płynność obrotu walorami spółki na GPW oraz brak widocznych postępów w restrukturyzacji działalności zawieszamy

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 17.12.2010 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2

Zysk netto 2011 7 609 3 101 11 000 6 731 3 807 3.0 2.0 18.3 13.0 2.2 39.6 5.0 2.1 17.2 14 listopada 2013 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 39.5 47.0 Zatrzymanie spadku wyniku odsetkowego Wynik netto w III kwartale 2013 ukształtował się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 3.92 PLN 26 PAŹDZIERNIK 2015 Nieznacznie podnieśliśmy oczekiwany pułap EBITDA na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14.

2004 299.1 25.6 39.8 29.0 21.8 2.3 3.9 11.6 10.3 2.1 9.9 6.4 20.1 2005 304.6 23.5 34.8 22.8 18.3 2.0 3.2 13.7 12.3 1.8 10.8 7.3 14. Drzewny 17 listopada 26 poprzednia rekomendacja: - kupuj Cena (16/11/26) 24. Restrukturyzacja przyniesie korzyści Cena docelowa 31.3 Wyniki za III kwartał 26r. u mogą nieco rozczarowywać. Jednak, kiedy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. British American Tobacco plc (BTI) - spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Koncern British American Tobacco powstał w 1902 roku i działa w 180 krajach. Do portfela międzynarodowych marek należą: Kent,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo