Geometria analityczna w przestrzeni. Kierunek. Długość. Zwrot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geometria analityczna w przestrzeni. Kierunek. Długość. Zwrot"

Transkrypt

1 - podstawowe pojęcia Geometria analitcna w prestreni Wektorem acepionm w prestreni R 3 nawam uporądkowaną parę punktów A ora B i onacam go pre AB. Punkt A nawam jego pocątkiem, a punkt B - jego końcem. Alina Semrau-Giłka Paulina Gregorek AB B Uniwerstet Technologicno-Prrodnic 15 stcnia 2019 A Gd A = B, wektor AB nawam erowm i onacam 0. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Kierunek Zwrot ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Dwa wektor nawam równoległmi, jeżeli proste awierające te wektor są równoległe. Mówim, że wektor równoległe mają ten sam kierunek. Dwa nieerowe wektor mają ten sam wrot, gd półprosta wnacona pre pierws wektor (tj. półprosta o tm samm pocątku awierająca ten wektor) da się równolegle presunąć na półprostą wnaconą pre drugi wektor. Zwrot ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Długość Jeżeli dwa równoległe wektor nie mają tego samego wrotu, to mówim, że mają wrot preciwne. Długością (on. AB ) wektora nawam odległość punktów wnacającch ten wektor. Dwa wektor są równe wted i tlko wted, gd mają jednakow kierunek, wrot i długość. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Które wektor są sobie równe? ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Które wektor mają ten sam kierunek? g h d g h d f f = f, f, h,,, ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

2 Które wektor mają ten sam wrot? Które wektor mają preciwn wrot? g h d g h d f f,, f, h Są to par:, lub, lub f, lub f, lub h, lub h,., ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Kierunek, wrot i długość Kąt ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Zbiór wsstkich równch sobie wektorów acepionch w różnch punktach nawam wektorem swobodnm (casami po prostu wektorem) i onacam u, v,,,... Katem międ nieerowmi wektorami i jest kąt mniejs lub równ półpełnemu wnacon pre półproste określone pre te wektor (półproste mają wspóln pocątek), onacam go pre α lub (, ). Każd wektor można jednonacnie określić pre podanie jego kierunku, wrotu i długości. α α ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Diałania na wektorach Mnożenie wektora pre licbę ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Diałania na wektorach Dodawanie ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Diałania na wektorach Odejmowanie ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Własności Reguła równoległoboku B + C Tera dodajem do siebie wektor ora. O A ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

3 Ilocn skalarn Własności Orientacja układu wektorów Orientacja Ilocnem skalarnm wektorów i nawam licbę = cos (, ). Dane są tr nieerowe wektor,, acepione w jednm punkcie i nieleżące w jednej płascźnie. Mówim, że tworą one układ prawoskrętn, jeżeli patrąc od stron końca wektora na płascnę wnaconą pre wektor i widim, że kąt skierowan (cli kąt mieron w kierunku odwrotnm do kierunku obrotu wskaówek egara) od do jest mniejs niż od do. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Orientacja Orientacja układu wektorów ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Orientacja Orientacja układu wektorów ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Orientacja Zadanie ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Orientacja Zadanie C wektor,, tworą układ prawoskrętn? C wektor,, tworą układ prawoskrętn? Tak. Nie. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Orientacja Układ prawoskrętn,, ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Ilocn Ilocn wektorow Śrubka kręci się od wektora do. Ilocnem wektorowm nierównoległch wektorów i nawam wektor o następującch własnościach: Jeśli porusa się tak, jak wskauje wrot, to układ jest prawoskrętn. kierunek wektora jest prostopadł do kierunków i, wrot wektora jest taki, że,, tworą układ prawoskrętn, długość wektora jest równa sin (, ). ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

4 Ilocn wektorow Ilocn Ilocn miesan Ilocn 1) =, 2) = 0 wted i tlko wted, gd i są równoległe, 3) pole równoległoboku budowanego na wektorach i jest równe P =, 4) pole trójkąta budowanego na wektorach i jest równe P = 1 2. Ilocnem miesanm wektorów,, nawam licbę ( ) i onacam ją lub (,, ). ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Ilocn Ilocn miesan ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Ilocn 1) Objętość równoległościanu budowanego na wektorach, i jest równa V = (,, ) ( onaca wartość bewględną). 2) Objętość cworościanu budowanego na wektorach, i jest równa V = 1 6 (,, ). Zerowanie się ilocnów skalarnego, wektorowego i miesanego ma następując sens geometrcn: 1) = 0, 2) = 0, 3) (,, ) = 0,, leżą w jednej płascźnie. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 w układie współrędnch Na każdej osi O, O, O trójwmiarowego układu współrędnch w prestreni tworm wersor tn. wektor długości 1 o kierunku i wrocie godnm e wrotem odpowiedniej osi. Onacam je = [1, 0, 0], = [0, 1, 0], = [0, 0, 1]. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Współrędne wektora Każd wektor w prestreni można rołożć na sumę trech wektorów leżącch na osiach. Ropatrwan układ współrędnch niech będie prawoskrętn, tn. wektor,, tworą układ prawoskrętn. Tak i Tak Nie a 3 w 3 a 2 w 2 w 1 a 1 = w 1 + w 2 + w 3 Wówcas istnieją takie licb a 1, a 2, a 3 R, że w 1 = a 1, w 2 = a 2, w 3 = a 3 k. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Współrędne wektora ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Długość wektora w 1 = a 1, w 2 = a 2, w 3 = a 3 k. = a 1 + a 2 + a 3 k Licb a 1, a 2, a 3 określone są jednonacnie i nawam je współrędnmi wektora. Pisem wted = [a 1, a 2, a 3 ] i możem ten wektor potraktować jako wektor swobodn odpowiadając wektorowi OA o pocątku w punkcie O = (0, 0, 0) i końcu w punkcie A = (a 1, a 2, a 3 ). a 1 a 3 w 3 a 2 w 2 w 1 (a 1, a 2, a 3 ) Gd P = (p 1, p 2, p 3 ) i Q = (q 1, q 2, q 3 ), to PQ = [q 1 p 1, q 2 p 2, q 3 p 3 ]. Długość PQ wektora PQ = [q 1 p 1, q 2 p 2, q 3 p 3 ] wraża się worem PQ = (q 1 p 1 ) 2 + (q 2 p 2 ) 2 + (q 3 p 3 ) 2. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

5 Niech = [a 1, a 2, a 3 ], = [b 1, b 2, b 3 ], = [c 1, c 2, c 3 ] będą wektorami w prestreni R 3. Wted suma i różnica + = [ a 1 + b 1, a 2 + b 2, a 3 + b 3 ], Niech = [a 1, a 2, a 3 ], = [b 1, b 2, b 3 ], = [c 1, c 2, c 3 ] będą wektorami w prestreni R 3. Wted ilocn skalarn = a 1 b 1 + a 2 b 2 + a 3 b 3, mnożenie pre licbę = [ a 1 b 1, a 2 b 2, a 3 b 3 ], k = [k a 1, k a 2, k a 3 ], dla k R, ilocn wektorow b = a 1 a 2 a 3, b 1 b 2 b 3 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Niech = [a 1, a 2, a 3 ], = [b 1, b 2, b 3 ], = [c 1, c 2, c 3 ] będą wektorami w prestreni R 3. Wted ilocn miesan (, a 1 a 2 a 3 b, ) = b 1 b 2 b 3. c 1 c 2 c 3 Znajdź wektor jednoceśnie prostopadł do wektora = [1, 1, 2] i wektora = [3, 2, 1]. Prpomnienie: Ilocnem wektorowm nierównoległch wektorów i nawam wektor o następującch własnościach: kierunek wektora jest prostopadł do kierunków i, wrot wektora jest taki, że,, tworą układ prawoskrętn, długość wektora jest równa sin (, ). Zatem wektorem prostopadłm do i do jest ich ilocn wektorow. b = = k 3 1 k = = [ 3, 5, 1]. Wektor o współrędnch [ 3, 5, 1] jest prostopadł do i do. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 równoległe, wektor prostopadłe i wektor współpłascnowe ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Dla wektorów = [a 1, a 2, a 3 ], = [b 1, b 2, b 3 ] i = [c 1, c 2, c 3 ] prawdiwe są ależności: 1) = 0, 2) a 1 = a 2 = a 3, o ile wsstkie te licb nie są erami, aś b 1 b 2 b 3 jeśli któraś licb jest równa 0, to druga licba w tm samm ułamku też musi wnosić 0 i taki ułamek pomija się w tm warunku, C wektor = [2, 1, 5] i = [7, 9, 1] są prostopadłe? Tak, wektor i są prostopadłe. = ( 9) + ( 5) 1 = 0 3) wektor = [a 1, a 2, a 3 ], = [b 1, b 2, b 3 ] i = [c 1, c 2, c 3 ] są współpłascnowe wted i tlko wted, gd (,, ) = 0. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 C wektor = [2, 1, 5] i = [4, 2, 10] są równoległe? C wektor = [12, 0, 3] i = [4, 0, 1] są równoległe? Tak, wektor i są równoległe. 2 4 = 1 2 = 5 10 a era pomijam. Tak, wektor i są równoległe = 3 1, ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

6 Płascn Równanie normalne płascn C wektor = [4, 1, 0], = [4, 2, 10] i = [2, 0, 5] leżą w jednej płascźnie? (, b, ) = = π : A ( 0 ) + B ( 0 ) + C ( 0 ) = 0 Jest to równanie płascn prechodącej pre punkt P = ( 0, 0, 0 ) i prostopadłej do nieerowego wektora n = [A, B, C] wanego wektorem normalnm tej płascn. Tak, wektor, i są współpłascnowe. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn Równanie ogólne płascn ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn π : A + B + C + D = 0, gdie A + B + C > 0 Jest to równanie płascn o wektore normalnm n = [A, B, C]. Napis równanie normalne i ogólne płascn π prechodącej pre punkt P = (1, 2, 3) o wektore normalnm n = [1, 5, 4]. A ( 0 ) + B ( 0 ) + C ( 0 ) = 0 1 ( 1) + 5 ( 2) + 4 ( 3) = 0 Prechodim do równania ogólnego: = 0 Uwaga Jeśli C 0, to płascna π precina oś O w punkcie P = (0, 0, D C ). π : = 0. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn Równanie ogólne ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn Równanie odcinkowe płascn π : A + B + C + D = 0, gdie A + B + C > 0 Uwaga Oto niektóre prpadki scególne równania ogólnego: A = 0 π O, B = 0 π O, C = 0 π O, D = 0 środek układu współrędnch (0, 0, 0) należ do π. π : a + b + = 1, a 0, b 0, c 0 c Jest to równanie płascn prechodącej pre punkt A = (a, 0, 0), B = (0, b, 0), C = (0, 0, c). ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn Równanie parametrcne płascn Równanie odcinkowe ropatrwanej wceśniej płascn π o równaniu ogólnm = 0 otrmujem następująco: = = 23 : = 1 23 π : = = 0 + λa 1 + αb 1 a 1 b 1 π : = 0 + λa 2 + αb 2, α, λ R, R a 2 b 2 = 2 = 0 + λa 3 + αb 3 a 3 b 3 Jest to równanie płascn prechodącej pre punkt P = ( 0, 0, 0 ) ropiętej na nierównoległch wektorach v 1 = [a 1, a 2, a 3 ], v 2 = [b 1, b 2, b 3 ]. i ta płascna prechodi pre punkt A = (23, 0, 0), B = (0, 23 5, 0), C = (0, 0, 23 4 ). ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

7 Płascn Płascn Ab napisać równanie parametrcne ropatrwanej wceśniej płascn π o równaniu ogólnm = 0, najdźm najpierw 3 niewspółliniowe punkt należące do tej płascn, które utworą 2 wektor ją ropinające. Jednm tch punktów jest ocwiście wceśniej dan punkt P = (1, 2, 3). Kolejne to np. Q = (3, 4, 0) i R = (23, 0, 0) wmślam je sami tak, b ich współrędne spełniał równanie π. PQ = [3 1, 4 2, 0 3] = [2, 2, 3] PR = [23 1, 0 2, 0 3] = [22, 2, 3], atem równanie parametrcne płascn π ma postać: = 1 + 2λ + 22α π : = 2 + 2λ 2α α, λ R. = 3 3λ 3α, Współrędne punktów należącch płascn π o tak adanm równaniu: = 1 + 2λ + 22α π : = 2 + 2λ 2α λ, α R, = 3 3λ 3α, otrmujem wstawiając do niego dowolne licb a λ, α. Na prkład, gd λ = 0 i α = 0 otrmujem punkt P = (1, 2, 3). Dla λ = 0 i α = 1 punkt Q = (23, 0, 0), a dla λ = 1 i α = 2 punkt S = (47, 0, 6). ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn Równanie płascn prechodącej pre tr punkt ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn 1 π : = Jest to równanie płascn prechodącej pre tr niewspółliniowe punkt P 1 = ( 1, 1, 1 ), P 2 = ( 2, 2, 2 ), P 3 = ( 3, 3, 3 ). Ponieważ wiem już, że punkt P = (1, 2, 3), Q = (23, 0, 0), S = (47, 0, 6) leżą w ropatrwanej wceśniej płascźnie π, więc równanie jej można również apisać w formie: π : = ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste Równanie kierunkowe prostej co musim mieć, żeb napisać równanie płascn 3 punkt punkt i wektor... l : 0 a = 0 b = 0 c Jest to równanie prostej prechodącej pre punkt P = ( 0, 0, 0 ) i równoległej do nieerowego wektora v = [a, b, c] wanego wektorem kierunkowm tej prostej. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste Równanie kierunkowe prostej ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste Równanie parametrcne prostej Uwaga l : 0 a = 0 b = 0 c Ab nie ogranicać akresu stosowania równania kierunkowego prjmujem, że w mianownikach powżsch ułamków mogą wstąpić era. Równanie kierunkowe prostej l prechodącej pre punkt P = (1, 2, 3) i równoległej do wektora v = [2, 0, 3] ma postać l : 1 2 = 2 0 = 3 3. = 0 + λa l : = 0 + λb, = 0 + λc λ R, (a, b, c) (0, 0, 0) Jest to równanie prostej o nieerowm wektore kierunkowm v = [a, b, c] i prechodącej pre punkt P = ( 0, 0, 0 ). Równanie parametrcne prostej l prechodącej pre punkt P = (1, 2, 3) i równoległej do wektora v = [2, 0, 3] ma postać = 1 + 2λ l : = 2, λ R. = 3 + 3λ ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

8 Proste Równanie krawędiowe prostej Proste Równanie krawędiowe prostej l : { A1 + B 1 + C 1 + D 1 = 0 A 2 + B 2 + C 2 + D 2 = 0, [ ] A1 B r 1 C 1 = 2 A 2 B 2 C 2 Jest to równanie prostej, która jest cęścią wspólną dwóch nierównoległch płascn π 1 : A 1 + B 1 + C 1 + D 1 = 0, π 2 : A 2 + B 2 + C 2 + D 2 = 0. l : { A1 + B 1 + C 1 + D 1 = 0 A 2 + B 2 + C 2 + D 2 = 0, Wektor kierunkow prostej adanej powżsm równaniem krawędiowm ma postać v = n 1 n 2, gdie n 1 = [A 1, B 1, C 1 ], n 2 = [A 2, B 2, C 2 ]. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste Jak napisać równanie krawędiowe nasej prostej l : 1 2 = 2 0 = 3 3? P = (1, 2, 3) l, v = [2, 0, 3] Wiem, że P l i v l. Posukajm pewnego drugiego wektora ropinającego pierwsą płascnę, która awiera prostą l. Weźm spoa prostej l np. punkt Q = (5, 3, 1). Wted PQ = [4, 1, 2] i PQ nie jest równoległ do v. Wektor normaln do płascn ropiętej na v i PQ to n 1 = v PQ = = [ 3, 16, 2] P = (1, 2, 3) l, v = [2, 0, 3], n 1 = [ 3, 16, 2] Zatem pierwsa płascna awierająca l to π : 3( 1) + 16( 2) + 2( 3) = 0 π : = 0. Drugiej sukam analogicnie. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Proste ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn, proste i punkt Wajemne położenie Wajemne położenia płascn Co musim mieć, żeb napisać równanie pprostej 2 punkt punkt i wektor Niech π 1, π 2 będą płascnami o równaniach π 1 : A 1 + B 1 + C 1 + D 1 = 0, π 2 : A 2 + B 2 + C 2 + D 2 = 0 i wektorach normalnch n 1, n 2 odpowiednio. Wted: 1) cos (π 1, π 2 ) = n1 n2 n 1 n 2, 2) π 1 π 2 n 1 n 2 = 0, 3) π 1 π 2 n 1 n 2. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn, proste i punkt Wajemne położenie Wajemne położenie punktu i płascn ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 Płascn, proste i punkt Wajemne położenie Wajemne położenie płascn Odległość punktu P 0 = ( 0, 0, 0 ) od płascn o równaniu π : A + B + C + D = 0 wraża się worem d(p 0, π) = A 0 + B 0 + C 0 + D A 2 + B 2 + C 2. Odległość mied płascnami równoległmi π 1, π 2 o równaniach π 1 : A + B + C + D 1 = 0, π 2 : A + B + C + D 2 = 0 wraża się worem D 1 D 2 d(π 1, π 2 ) = A 2 + B 2 + C. 2 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70 ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

9 Płascn, proste i punkt Wajemne położenie Wajemne położenie prostch i płascn Kąt nachlenia prostej l o wektore kierunkowm v do płascn π o wektore normalnm n wraża się worem sin (l, π) = n v n v. Kąt międ prostmi l 1, l 2 o wektorach kierunkowch odpowiednio v 1 i v 2 wraża się worem cos (l 1, l 2 ) = v 1 v 2 V 1 v 2. ASG & PG (UTP) Geometria analitcna w prestreni 15 stcnia / 70

Przestrzeń liniowa R n.

Przestrzeń liniowa R n. MATEMATYKA IIb - Lcjan Kowalski Prestreń liniowa R n. Element (wektor) prestreni R n będiem onacać [,,, ] Element erow [,, L, ]. Diałania. a) ilocn element pre licbę: b) sma elementów [ c, c, ] c L, c

Bardziej szczegółowo

1. REDUKCJA DOWOLNYCH UKŁADÓW SIŁ. Redukcja płaskiego układu sił

1. REDUKCJA DOWOLNYCH UKŁADÓW SIŁ. Redukcja płaskiego układu sił . REDUKCJA DOWOLNYCH UKŁADÓW IŁ Redukcja płaskiego układu sił Zadanie. Znaleźć wartość licbową i równanie linii diałania wpadkowej cterech sił predstawionch na rsunku. Wartości licbowe sił są następujące:

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiał ddaktczne na zajęcia wrównawcze z matematki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżnieria i Gospodarka Wodna w ramach projektu Era inżniera pewna lokata na przszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiał ddaktczne na zajęcia wrównawcze z matematki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżnieria Środowiska w ramach projektu Era inżniera pewna lokata na przszłość Projekt Era inżniera

Bardziej szczegółowo

I. Rachunek wektorowy i jego zastosowanie w fizyce.

I. Rachunek wektorowy i jego zastosowanie w fizyce. Blok 1: Rachunek wektorow i jego astosowanie w fice Podstawowe wielkości ficne w kinematce Opis ruchu w różnch układach odniesienia Ruch wględn I Rachunek wektorow i jego astosowanie w fice Wsstkie wielkości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Baza Jordana

Rozdział 9. Baza Jordana Rodiał 9 Baa Jordana Niech X będie n wmiarową prestrenią wektorową nad ciałem F = R lub F = C Roważm dowoln endomorfim f : X X Wiem, że postać macier endomorfimu ależ od wboru ba w prestreni X Wiem również,

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE POLE SIŁ. ,F z 2 V. x = x y, F y. , F x z F z. y F y

POTENCJALNE POLE SIŁ. ,F z 2 V. x = x y, F y. , F x z F z. y F y POTENCJALNE POLE SIŁ POLE SKALARNE Polem skalarnm V(r) nawam funkcję prpisującą każdemu punktowi w prestreni licbę recwistą (skalar): V (r): r=(,, ) V (r) POLE WEKTOROWE SIŁ Polem wektorowm sił F(r) nawam

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI Wykład z Podstaw matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska Wykład 13. Egzaminy I termin wtorek 31.01 14:00 Aula A Wydział Budownictwa II termin poprawkowy czwartek 9.02 14:00 Aula A Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Pochodna kierunkowa i gradient Równania parametryczne prostej przechodzącej przez punkt i skierowanej wzdłuż jednostkowego wektora mają postać:

Pochodna kierunkowa i gradient Równania parametryczne prostej przechodzącej przez punkt i skierowanej wzdłuż jednostkowego wektora mają postać: ochodna kierunkowa i gradient Równania parametrcne prostej prechodącej pre punkt i skierowanej wdłuż jednostkowego wektora mają postać: Oblicam pochodną kierunkową u ( u, u ) 1 + su + su 1 (, ) d d d ˆ

Bardziej szczegółowo

Postać Jordana macierzy

Postać Jordana macierzy Rodiał 8 Postać Jordana macier 8.1. Macier Jordana Niech F = R lub F = C. Macier J r () F r r postaci 1. 1... J r () =..........,.... 1 gdie F, nawam klatką Jordana stopnia r. Ocwiście J 1 () = [. Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy rachunku wektorowego

1. Podstawy rachunku wektorowego 1 Postaw rachunku wektorowego Wektor Wektor est wielkością efiniowaną pre ługość (mouł) kierunek iałania ora wrot Dwa wektor o tm samm moule kierunku i wrocie są sobie równe Wektor presunięt równolegle

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA rok akademicki

ALGEBRA rok akademicki ALGEBRA rok akademck -8 Tdeń Tematka wkładu Tematka ćwceń ajęć Struktur algebracne (grupa cało; be Dałana na macerach perścen Defncja macer Dałana na macerach Oblcane wnacnków Wnacnk jego własnośc Oblcane

Bardziej szczegółowo

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni Zadanie 6.1. Obliczyć długości podanych wektorów a) a = [, 4, 12] b) b = [, 5, 2 2 ] c) c = [ρ cos φ, ρ sin φ, h], ρ 0, φ, h R c) d = [ρ cos φ cos

Bardziej szczegółowo

Matematyka 2. Elementy analizy wektorowej cz I Pole wektorowe

Matematyka 2. Elementy analizy wektorowej cz I Pole wektorowe Matematka Element anali wektorowej c I Pole wektorowe Literatura M.Gewert Z.Skoclas; Element anali wektorowej; Oficna Wdawnica GiS Wrocław 000 W.Żakowski W.Kołodiej; Matematka c II; WNT Warsawa 1984 W.Leksiński

Bardziej szczegółowo

Rozwiazania zadań. Zadanie 1A. Zadanie 1B. Zadanie 2A

Rozwiazania zadań. Zadanie 1A. Zadanie 1B. Zadanie 2A Rowiaania adań Zadanie A = ( i) = 4 8i 4 = 8i Badam licbȩ espolon a 8i Jej moduł 8i jest równ 8 Jej postać espolona jest równa 8(cosα + isinα) α = /π St ad cosα = i sinα = Mam pierwiastki które oblicam

Bardziej szczegółowo

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki Wektor P. F. Góra rok akademicki 009-0 Wektor zwiazan. Wektorem zwiazanm nazwam parę punktów. Jeżeli parę tę stanowią punkt,, wektor przez nie utworzon oznaczm. Graficznie koniec wektora oznaczam strzałką.

Bardziej szczegółowo

,..., u x n. , 2 u x 2 1

,..., u x n. , 2 u x 2 1 . Równania różnickowe cąstkowe Definicja. Równaniem różnickowm cąstkowm (rrc) nawam równanie różnickowe, w którm wstępuje funkcja niewiadoma dwóch lub więcej miennch i jej pochodne cąstkowe. Ogólna postać

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna - przykłady

Geometria analityczna - przykłady Geometria analityczna - przykłady 1. Znaleźć równanie ogólne i równania parametryczne prostej w R 2, któr przechodzi przez punkt ( 4, ) oraz (a) jest równoległa do prostej x + 5y 2 = 0. (b) jest prostopadła

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Wektory Zad Dane są wektory #» a, #» b, #» c Znaleźć długość wektora #» x (a #» a = [, 0, ], #» b = [0,, 3], #» c = [,, ], #» x = #» #» a b + 3 #» c ; (b #» a = [,, ], #» b = [,,

Bardziej szczegółowo

Prosta i płaszczyzna w przestrzeni

Prosta i płaszczyzna w przestrzeni Prosta i płaszczyzna w przestrzeni Wybrane wzory i informacje Równanie prostej przechodzącej przez punkt P 0 = (x 0, y 0, z 0 ) o wektorze wodzącym r 0 i równoległej do wektora v = [a, b, c] : postać parametrycznego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie stopnia drugiego

Powierzchnie stopnia drugiego Algebra WYKŁAD 3 Powierchnie sopnia drugiego Deinicja Powierchnią sopnia drugiego kwadrką nawam biór punków presreni rójwmiarowej, spełniającch równanie A B C D E F G H I K gdie A, B,, K są sałmi i prnajmniej

Bardziej szczegółowo

GRUPY SYMETRII Symetria kryształu

GRUPY SYMETRII Symetria kryształu GRUPY SYMETRII Smetria krstału Zamknięte (punktowe) operacje smetrii (minimum jeden punkt prestreni nie porusa się wskutek astosowania amkniętej operacji smetrii): Obrot i obrot inwersjne; Inwersja (smetria

Bardziej szczegółowo

Elementy geometrii analitycznej w R 3

Elementy geometrii analitycznej w R 3 Rozdział 12 Elementy geometrii analitycznej w R 3 Elementy trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej R 3 = {(x,y,z) : x,y,z R} możemy interpretować co najmniej na trzy sposoby, tzn. jako: zbiór punktów (x,

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ).

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ). Materiał ddaktcne Geodeja geometrcna Marcin Ligas, Katedra Geomatki, Wdiał Geodeji Górnicej i Inżnierii Środowiska UKŁADY WSPÓŁZĘDNYCH NA KULI Pierwsm prbliżeniem kstałtu Ziemi (ocwiście po latach płaskich

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 6 nr Archiwum Technologii Masn i Automatacji 6 ROMAN STANIEK * ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE W artkule predstawiono ależności matematcne

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA ZNAKOWANIA MOMENTÓW I WZÓR NA NAPRĘŻENIA

KONWENCJA ZNAKOWANIA MOMENTÓW I WZÓR NA NAPRĘŻENIA ĆWICZENIE 5 KONWENCA ZNAKOWANIA OENTÓW I WZÓR NA NAPRĘŻENIA Wektor momentu pr ginaniu ukośnm można rutować na osie,, będące głównmi centralnmi osiami bewładności prekroju. Prjmujem konwencję nakowania

Bardziej szczegółowo

Równoważne układy sił

Równoważne układy sił Równoważne układ sił Równoważnmi układami sił nawam takie układ, którch skutki diałania na ten sam obiekt są jednakowe. Jeżeli układ sił da się astąpić jedną siłą, to siłę tą nawam siłą wpadkową. Wpadkowa

Bardziej szczegółowo

EPR. W -1/2 =-1/2 gµ B B

EPR. W -1/2 =-1/2 gµ B B Hamiltonian spinow Elektronow reonans paramanetcn jest wiąan absorpcją pola wsokiej cęstotliwości, która towars mianie orientacji spin w ewnętrnm polu manetcnm. Niesparowane spinowe moment manetcne µ s

Bardziej szczegółowo

1 Geometria analityczna

1 Geometria analityczna 1 Geometria analityczna 1.1 Wektory na płaszczyźnie Wektor to uporządkowana para punktów, z których pierwszy nazywa się początkiem, a drugi końcem wektora. Jeżeli wprowadzimy prostokątny układ współrzędnych,

Bardziej szczegółowo

Ruch kulisty bryły. Kąty Eulera. Precesja regularna

Ruch kulisty bryły. Kąty Eulera. Precesja regularna Ruch kulist brł. Kąt Eulera. Precesja regularna Ruchem kulistm nawam ruch, w casie którego jeden punktów brł jest stale nieruchom. Ruch kulist jest obrotem dookoła chwilowej osi obrotu (oś ta mienia swoje

Bardziej szczegółowo

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona.

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona. Wykład - LICZBY ZESPOLONE Algebra licb espolonych, repreentacja algebraicna i geometrycna, geometria licb espolonych. Moduł, argument, postać trygonometrycna, wór de Moivre a.' Zbiór Licb Zespolonych Niech

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 10 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus maja 018r. 1 Działania na wektorach Zadanie 1. Oblicz długość wektorów: Geometria

Bardziej szczegółowo

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2

Wykład 16. P 2 (x 2, y 2 ) P 1 (x 1, y 1 ) OX. Odległość tych punktów wyraża się wzorem: P 1 P 2 = (x 1 x 2 ) 2 + (y 1 y 2 ) 2 Wykład 16 Geometria analityczna Przegląd wiadomości z geometrii analitycznej na płaszczyźnie rtokartezjański układ współrzędnych powstaje przez ustalenie punktu początkowego zwanego początkiem układu współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. 2 god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA, MAT00405 PRZEKSZTAL CANIE WYRAZ EN ALGEBRAICZNYCH, WZO R DWUMIANOWY NEWTONA Uprościć podane wyrażenia 7; (b) ( 6)( + ); (c) a 5 6 8a ; (d) ( 5 )( 5 + ); (e) ( 45x 4 y

Bardziej szczegółowo

Elementy symetrii makroskopowej w ujęciu macierzowym.

Elementy symetrii makroskopowej w ujęciu macierzowym. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Element smetrii makroskopowej w ujęciu macierowm. 2 god. Cel ćwicenia: tworenie macier smetrii elementów smetrii makroskopowej

Bardziej szczegółowo

Geometria w R 3. Iloczyn skalarny wektorów

Geometria w R 3. Iloczyn skalarny wektorów Geometria w R 3 Andrzej Musielak Str 1 Geometria w R 3 Działania na wektorach Wektory w R 3 możemy w naturalny sposób dodawać i odejmować, np.: [2, 3, 1] + [ 1, 2, 1] = [1, 5, 2] [2, 3, 1] [ 1, 2, 1] =

Bardziej szczegółowo

Mechanika Robotów. Wojciech Lisowski. 2 Opis położenia i orientacji efektora Model geometryczny zadanie proste

Mechanika Robotów. Wojciech Lisowski. 2 Opis położenia i orientacji efektora Model geometryczny zadanie proste Katedra Robotki i Mechatroniki Akademia Górnico-Hutnica w Krakowie Mechanika Robotów Wojciech Lisowski Opis położenia i orientacji efektora Model geometrcn adanie proste Mechanika Robotów KRIM, AGH w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI I PUNKTACJA

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI I PUNKTACJA MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY Rok skoln 08/09 ETAP REJONOWY 0 grudnia 08 roku PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI I PUNKTACJA adanie odpowiedź punkt B 3 C 3 3 A 3 4 B 3 5 E 3 6 B 3 7 E 3 8 C 3 9 D 3 0 A 3 7 adania

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i Robotka sem I, rok ak 2008/2009 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R n def = {( 1, 2,, n ): 1 R 2 R n R } Funkcją n miennch

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu zmiennch Wkres i warstwice funkcji wielu zmiennch. Przeglad powierzchni stopnia drugiego. Granice i ciagłość funkcji wielu zmiennch. Małgorzata Wrwas Katedra Matematki Wdział Informatki Politechnika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ. Instrukcja do ćwiczenia

LABORATORIUM MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ. Instrukcja do ćwiczenia LABORATORIUM MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ Instrukcja do ćwicenia 3 Ruch precesjn giroskopu Cel ćwicenia Obserwacja jawiska precesji regularnej. Badanie ależności prędkości kątowej precesji od momentu sił

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Skalar Definicja Skalar wielkość fizyczna (lub geometryczna)

Bardziej szczegółowo

cz.2 Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321

cz.2 Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 Wkład 8: Brła stwna c. Dr inż. Zbigniew Sklarski Katedra Elektroniki, paw. C-, pok.3 skla@agh.edu.pl http://laer.uci.agh.edu.pl/z.sklarski/ 05.04.08 Wdiał nformatki, Elektroniki i Telekomunikacji - Teleinformatka

Bardziej szczegółowo

2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar

2.1. Określenie i rodzaje wektorów. Mnożenie wektora przez skalar 2.1. kreślenie i rodje wektorów. Mnożenie wektor pre sklr Wielkości ficne wstępujące w mechnice i innch diłch fiki możn podielić n sklr i wektor. A określić wielkość sklrną, wstrc podć tlko jedną licę.

Bardziej szczegółowo

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI 10

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI 10 W YKŁ ADY Z T EOII S ĘŻYSTOŚCI ZADANIE BOUSSINESQA I FLAMANTA olitechnika onańska Kopac, Kawck, Łodgowski, łotkowiak, Świtek, Tmpe Olga Kopac, Kstof Kawck, Adam Łodgowski, Michał łotkowiak, Agnieska Świtek,

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr - Wykład 7 Ruch ogólny elementu płynu

J. Szantyr - Wykład 7 Ruch ogólny elementu płynu J. Santr - Wkład 7 Rch ogóln element płn Rch ogóln ciała stwnego można predstawić jako smę premiescenia liniowego i obrot. Ponieważ płn nie mają stwności postaciowej, w rch płn dochodi dodatkowo do odkstałcenia

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 6.

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 6. Ekoenergetyka Matematyka. Wykład 6. RÓWNANIA PŁASZCZYZN Fakt (równanie normalne płaszczyzny) Równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt P0 ( x0, y0, z0) o wektorze wodzącym r [ x, y, z ] i prostopadłej

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr - Wykład 4 Napór hydrostatyczny Napór hydrostatyczny na ściany płaskie

J. Szantyr - Wykład 4 Napór hydrostatyczny Napór hydrostatyczny na ściany płaskie J. antr - Wkład Napór hdrostatcn Napór hdrostatcn na ścian płaskie Napór elementarn: d n( p pa ) d nρgd Napór całkowit: ρg nd ρgn d gdie: C Napór hdrostatcn na ścianę płaską predstawia układ elementarnch

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 15: Funkcjonały dwuliniowe i formy kwadratowe (1) Sprawdzić, czy następujące odwzorowania ξ : R 3 R 3 R: x y. x y z. f(x)g(x)dx.

Zestaw zadań 15: Funkcjonały dwuliniowe i formy kwadratowe (1) Sprawdzić, czy następujące odwzorowania ξ : R 3 R 3 R: x y. x y z. f(x)g(x)dx. Zestaw adań 5: Funkcjonał dwuliniowe i form kwadratowe () Sprawdić, c następujące odworowania ξ : R 3 R 3 R: x x a) ξ( x, c) ξ( x, x ) = xx + + ; b) ξ(, x ) = xx + 2 + ; d) ξ( x, x x ) = x + x + 2; ) =

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści 1 Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna 1 Geometria analityczna w R 3 3 Liczby zespolone

Bardziej szczegółowo

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej 4..1. Środek ciężkości rł jednorodnej Brłą jednorodną nawam ciało materialne, w którm masa jest romiescona równomiernie w całej jego ojętości. Dla takic ciał arówno gęstość, jak i ciężar właściw są wielkościami

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 12: Przekształcenia liniowe. Macierze przekształceń liniowych. z z + 2 2x + y. x y z. x y + 2t 2x + 3y + 5z t x + z t

Zestaw zadań 12: Przekształcenia liniowe. Macierze przekształceń liniowych. z z + 2 2x + y. x y z. x y + 2t 2x + 3y + 5z t x + z t Zesaw adań : Preksałcenia liniowe. Maciere preksałceń liniowch () Kóre podanch niżej preksałceń ϕ : K n K m są preksałceniami liniowmi: a) n = m = 3, ϕ( + ) = +, b) n = m = 3, ϕ( ) = +, 3 + + + +, d) n

Bardziej szczegółowo

Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X

Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Ortogonalność wektorów. Metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Małgorzata Kowaluk semestr X ILOCZYN SKALARNY Iloczyn skalarny operator na przestrzeni liniowej przypisujący

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

- Wydział Fizyki Zestaw nr 2. Krzywe stożkowe

- Wydział Fizyki Zestaw nr 2. Krzywe stożkowe 1 Algebra Liniowa z Geometria - Wydział Fizyki Zestaw nr 2 Krzywe stożkowe 1 Znaleźć współrze dne środka i promień okre gu x 2 8x + y 2 + 6y + 20 = 0 2 Znaleźć zbiór punktów płaszczyzny R 2, których odległość

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ Maciej Burnecki opracowanie strona główna Spis treści I Zadania Wyrażenia algebraiczne indukcja matematyczna Geometria analityczna na płaszczyźnie Liczby zespolone 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 1.

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 1. Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 1. Literatura do wykładu M. Gewert, Z. Skocylas, Analia matematycna 1; T. Jurlewic, Z. Skocylas, Algebra liniowa 1; Stankiewic, Zadania matematyki wyżsej dla wyżsych

Bardziej szczegółowo

Wektory. Algebra. Aleksander Denisiuk. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi Gdańsk

Wektory. Algebra. Aleksander Denisiuk. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi Gdańsk Algebra Wektory Aleksander Denisiuk denisjuk@pjwstk.edu.pl Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Algebra p. 1 Wektory Najnowsza wersja

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Paweł Mleczko Teoria Informacja (o prostej). postać ogólna prostej: Ax + By + C = 0, A + B 0, postać kanoniczna (kierunkowa) prostej: y = ax + b. Współczynnik a nazywamy współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem I, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2 R

Bardziej szczegółowo

Zginanie ukośne LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki

Zginanie ukośne LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Katedra Wtrmałości Materiałów i Metod Komputerowch Mechaniki Wdiał Mechanicn Technologicn Politechnika Śląska LABORATORUM WYTRZYMAŁOŚC MATERAŁÓW Zginanie ukośne ZGNANE UKOŚNE 2 1. CEL ĆWCZENA Ćwicenie

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo

, +, - przestrzeń afiniczna, gdzie w wprowadzono iloczyn

, +, - przestrzeń afiniczna, gdzie w wprowadzono iloczyn EUKLIDESOWA PRZESTRZEŃ AFINICZNA (WEKTOROWA) RZECZYWISTA Deiicja 1,, +, u = ( x x x ) v = ( y y y ),,..., 1 2,,..., 1 2 1 1 2 2 u/ v : = x y + x y +... + xy - aywamy ilocyem skalarym Możemy go rówież oacać

Bardziej szczegółowo

AUTORKA: ELŻBIETA SZUMIŃSKA NAUCZYCIELKA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SCHOLASTICUS W ŁODZI ZNANE RÓWNANIA PROSTEJ NA PŁASZCZYŹNIE I W PRZESTRZENI

AUTORKA: ELŻBIETA SZUMIŃSKA NAUCZYCIELKA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SCHOLASTICUS W ŁODZI ZNANE RÓWNANIA PROSTEJ NA PŁASZCZYŹNIE I W PRZESTRZENI UTORK: ELŻBIET SZUMIŃSK NUCZYCIELK ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTŁCĄCYCH SCHOLSTICUS W ŁODZI ZNNE RÓWNNI PROSTEJ N PŁSZCZYŹNIE I W PRZESTRZENI SPIS TREŚCI: PROST N PŁSZCZYŻNIE Str 1. Równanie kierunkowe prostej

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią 2012/2013

Algebra z geometrią 2012/2013 Algebra geometrią 22/23 Seria XVI Javier de Lucas Zadanie. Wnacć rąd macier: A :, B : 2 4 3 4 3 2 3 3 5 7 3 3 6 3 Rowiąanie: Macier A: Sposób: Rąd macier to wmiar prestreni generowanej pre jej kolumn.

Bardziej szczegółowo

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B 1. Dla macierzy a) A = b) A = c) A = d) A = 3 1 + i 1 i i i 0 i i 0 1 + i 1 i 0 0 0 0 1 0 1 0 1 + i 1 i Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: A, X = B. Obliczyć pierwiaski z macierzy: A =

Bardziej szczegółowo

Dwie proste mogą być względem siebie prostopadłe, równoległe albo przecinać się pod kątem innym niż prosty..

Dwie proste mogą być względem siebie prostopadłe, równoległe albo przecinać się pod kątem innym niż prosty.. 4. Proste równoległe i prostopadłe Dwie proste mogą być względem siebie prostopadłe, równoległe albo przecinać się pod kątem innym niż prosty.. Jeśli przecinają się w dowolnym miejscu, i to pod kątem prostym,

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI

GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI GEOMETRIA ANALITYCZNA W PRZESTRZENI Położenie punktu w przestrzeni określamy za pomocą trzech liczb (x, y, z). Liczby te odpowiadają rzutom na osie układu współrzędnych: każdy rzut wzdłuż płaszczyzny równoległej

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA Prawa zachowania najbardziej fundamentalne prawa:

PRAWA ZACHOWANIA Prawa zachowania najbardziej fundamentalne prawa: PRW ZCHOWNI Pawa achowania nabadie fundamentalne pawa: o ewnętne : pawo achowania pędu, pawo achowania momentu pędu, pawo achowania enegii; o wewnętne : pawa achowania np. całkowite licb nukleonów w eakci

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych

Układy współrzędnych Układy współrzędnych Układ współrzędnych matematycznie - funkcja przypisująca każdemu punktowi danej przestrzeni skończony ciąg (krotkę) liczb rzeczywistych zwanych współrzędnymi punktu. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH

VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie. ( pkt) 0 90 Liczba 9 jest równa 0 B. 00 C. 0 9 D. 700 7 Zadanie. 8 ( pkt) Liczba 9 jest równa B. 9 C. D. 5 Zadanie. ( pkt) Liczba

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011

Algebra liniowa z geometria. - zadania Rok akademicki 2010/2011 1 GEOMETRIA ANALITYCZNA 1 Wydział Fizyki Algebra liniowa z geometria - zadania Rok akademicki 2010/2011 Agata Pilitowska i Zbigniew Dudek 1 Geometria analityczna 1.1 Punkty i wektory 1. Sprawdzić, czy

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa i prosta podsumowanie

Funkcja liniowa i prosta podsumowanie Funkcja liniowa i prosta podsumowanie Definicja funkcji liniowej Funkcja liniowa określona jest wzorem postaci: y = ax + b, x R, a R, b R a, b współczynniki funkcji dowolne liczby rzeczywiste a- współczynnik

Bardziej szczegółowo

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Zad 1: Na paraboli o równaniu y = 1 x znajdź punkt P leŝący najbliŝej prostej o równaniu x + y = 0 Napisz równanie stycznej do tej paraboli, poprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Lista działów i tematów

Lista działów i tematów Lista działów i tematów Szkoła podstawowa. Klasa 4 Liczby i działania Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie O ile więcej, o ile mniej Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a

Informatyka Stosowana. a b c d a a b c d b b d a c c c a d b d d c b a Działania na zbiorach i ich własności Informatyka Stosowana 1. W dowolnym zbiorze X określamy działanie : a b = b. Pokazać, że jest to działanie łączne. 2. W zbiorze Z określamy działanie : a b = a 2 +

Bardziej szczegółowo

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny )

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny ) 5. apór hdrostatcn i równowaga ciał płwającch Płn najdując się w stanie równowagi oddiałwuje na ścian ogranicające ropatrwaną jego objętość i sił te nawane są naporami hdrostatcnmi. Omawiana problematka

Bardziej szczegółowo

x od położenia równowagi

x od położenia równowagi RUCH HARMONICZNY Ruch powtarając się w regularnch odstępach casu nawa ruche okresow. Jeżeli w taki ruchu seroko rouiane odchlenie od stanu równowagi ( np. odchlenie as podcepionej do sprężn, wartość wektora

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa z geometrią

Algebra liniowa z geometrią Algebra liniowa z geometrią Maciej Czarnecki 15 stycznia 2013 Spis treści 1 Geometria płaszczyzny 2 1.1 Wektory i skalary........................... 2 1.2 Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych.........

Bardziej szczegółowo

lim = 0, gdzie d n oznacza najdłuższą przekątną prostokątów

lim = 0, gdzie d n oznacza najdłuższą przekątną prostokątów 9. CAŁKA POWÓJNA 9.. Całka podwójna w prostokącie Niech P będzie prostokątem opisanm na płaszczźnie OXY nierównościami: a < < b, c < < d, a f(,) funkcją określoną i ograniczoną w tm prostokącie. Prostokąt

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO POZIOM PODSTAWOWY+ 19 MARCA 2011 CZAS PRACY: 170 MINUT 1 Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT.) Wskaż nierówność, która

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ZESTAW PRZYGOTOWANY PRZEZ SERWIS WWW.ZADANIA.INFO POZIOM PODSTAWOWY 6 KWIETNIA 0 CZAS PRACY: 70 MINUT Zadania zamknięte ZADANIE ( PKT.) Liczbę 5 7 zaokr aglam do liczb,6.

Bardziej szczegółowo

III. LICZBY ZESPOLONE

III. LICZBY ZESPOLONE Pojęcie ciała 0 III LICZBY ZESPOLONE Defiicja 3 Niech K będie dowolm biorem Diałaiem wewętrm (krótko będiem mówić - diałaiem) w biore K awam każdą fukcję o : K K K Wartość fukcji o dla elemetów K oacam

Bardziej szczegółowo

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa SIMR 06/07, Analiza, wykład, 07-0- Przestrzeń wektorowa Przestrzeń wektorowa (liniowa) - przestrzeń (zbiór) w której określone są działania (funkcje) dodawania elementów i mnożenia elementów przez liczbę

Bardziej szczegółowo

FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE

FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Umiejętności opracowanie: Maria Lampert LISTA MOICH OSIĄGNIĘĆ FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE Co powinienem umieć Umiejętności znam podstawowe przekształcenia geometryczne: symetria osiowa i środkowa,

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią 2012/2013

Algebra z geometrią 2012/2013 Algebra geometrą 22/2 Egamn psemn, 24 VI 2 r. Instrukcje: Każde adane jest a punktów. Praca nad rowąanam mus bć absolutne samodelna. Jakakolwek forma komunkacj kmkolwek poa plnującm egamn jest całkowce

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE. rzutnia (ekran) obserwator

RZUTOWANIE. rzutnia (ekran) obserwator WYKŁAD 6 RZUTOWANIE Plan wkładu: Układ współr rędnch, ogólne asad rutowania Rutowanie równolegr wnoległe Rutowanie perspektwicne Ogóln prpadek rutowania 1. Układ współr rędnch, ogólne asad rutowania Lewoskrętn

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów Synteza i optymalizacja układów cyfrowych Układy logiczne

Wykład 1 Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów Synteza i optymalizacja układów cyfrowych Układy logiczne Element cfrowe i układ logicne Wkład Literatura M. Morris Mano, Charles R. Kime Podstaw projektowania układów logicnch i komputerów, Wdawnictwa Naukowo- Technicne Giovanni De Micheli - Sntea i optmaliacja

Bardziej szczegółowo

Ruch kulisty bryły. Kinematyka

Ruch kulisty bryły. Kinematyka Ruch kulist bł. Kinematka Ruchem kulistm nawam uch, w casie któego jeden punktów bł jest stale nieuchom. Ruch kulist jest obotem dookoła chwilowej osi obotu (oś ta mienia swoje położenie w casie). a) b)

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ANALITYCZNA. Poziom podstawowy

GEOMETRIA ANALITYCZNA. Poziom podstawowy GEOMETRIA ANALITYCZNA Poziom podstawowy Zadanie (4 pkt.) Dana jest prosta k opisana równaniem ogólnym x + y 6. a) napisz równanie prostej k w postaci kierunkowej. b) podaj współczynnik kierunkowy prostej

Bardziej szczegółowo

[L] Rysunek Łuk wolnopodparty, paraboliczny wymiary, obciążenie, oznaczenia.

[L] Rysunek Łuk wolnopodparty, paraboliczny wymiary, obciążenie, oznaczenia. rzkład 10.3. Łuk paraboliczn. Rsunek przedstawia łuk wolnopodpart, którego oś ma kształt paraboli drugiego stopnia (łuk paraboliczn ). Łuk obciążon jest ciśnieniem wewnętrznm (wektor elementarnej wpadkowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład II

WYBRANE DZIAŁY ANALIZY MATEMATYCZNEJ. Wykład II Wykład II I. Algebra wektorów 2.1 Iloczyn wektorowy pary wektorów. 2.1.1 Orientacja przestrzeni Załóżmy, że trójka wektorów a, b i c jest niekomplanarna. Wynika z tego, że żaden z tych wektorów nie jest

Bardziej szczegółowo

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2). 1. Narysuj poniższe figury: a), b), c) 2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. Podaj równanie okręgu. 3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo