WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA 17,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 10 GRUDNIA P 2011P 2012P 2013P"

Transkrypt

1 REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 17,0 PLN 10 GRUDNIA 2010 Od czasu wydania naszej poprzedniej rekomendacji (Akumuluj z kwietnia 2010) kurs akcji Seleny FM wzrósł o 22%. Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji oraz perspektywę utrzymania słabej marży brutto ze sprzedaży w najbliższym czasie, obniżamy nasze wcześniejsze zalecenie do Redukuj, utrzymując jednocześnie cenę docelową na poziomie 17,0 PLN. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość spółki na poziomie 17,4 PLN za akcję. Analiza porównawcza dała wartość 16,7 PLN za akcję. Metodom przypisaliśmy równe wagi. Tym samym wyznaczamy cenę docelową dla 1 akcji na poziomie 17,0 PLN i wydajemy rekomendację Redukuj. Sprzedaż Seleny FM wzrosła w 3Q 10 o 26,4% r/r do 284,0 mln PLN (efekt wzrostu organicznego i akwizycji). Negatywnym zjawiskiem jest wyraźny spadek marży brutto ze sprzedaży, z 35,6% do 30,1% (wzrost cen surowców chemicznych, konsolidacja Matizolu, umocnienie się kursu PLN w stosunku do EUR). Presja na marżę będzie utrzymywać się w kolejnych okresach (wzrost cen w chemii, uruchomienie fabryki w Chinach, gdzie uzyskiwane rentowności są niższe), jednakże spółka wprowadziła podwyżki cen, co powinno przynajmniej ją ustabilizować. Pozytywnym aspektem jest obniżenie stosunku kosztów SG&A/przychody z 22,9% w 3Q 09 do 20,5% w 3Q 10. Na poziomie EBIT w 3Q 10 spółka wypracowała 25,1 mln PLN. Wynik netto wyniósł 13,0 mln PLN (saldo finansowe zostało obciążone przez ujemne różnice kursowe). Narastająco po 1 3Q 10 przychody wynoszą 652,1 mln PLN (+36,0% r/r), EBIT 34,6 mln PLN a zysk netto 27,8 mln PLN (w 1 3Q 09 było to odpowiednio 45,2 mln PLN oraz 32,7 mln PLN, jednakże pozytywny wpływ na wynik miało rozliczenie ujemnej wartości firmy w kwocie 12,5 mln PLN). Spodziewamy się, że 4Q 10 przyniesie utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży (grudniowa zima nie będzie miała już większego wpływu na sprzedaż), przy jednakże niskiej marży brutto ze sprzedaży, co przełoży się naszym zdaniem na wypracowanie wyniku EBIT w okolicach zera. Jeżeli nie dojdzie do większych zmian na rynku walutowym w stosunku od obecnej sytuacji podobny powinien być także wynik netto. Zakładamy wypracowanie w 2010 roku sprzedaży na poziomie 871,4 mln PLN, 34,0 mln PLN EBIT oraz 28,7 mln PLN zysku netto. P/E 10=14,6x, EV/EBITDA 10=9,5x. Przyszły rok powinien naszym zdaniem przynieść utrzymanie wyraźnego przyrostu sprzedaży (uruchomienie produkcji w Chinach, rozbudowa zakładów w Polsce). Jednocześnie przy utrzymującej się presji na marże (surowce, konkurencja, niższa rentowność w Chinach) trudno będzie o dobrą dynamikę na poziomie wyników. P/E 11=13,8x, EV/EBITDA 11=7,7x. Równocześnie w dłuższym terminie dostrzegamy potencjał spółki do optymalizacji kosztów na poziomie SG&A, jednakże wyraźne efekty mogą pojawić się naszym zdaniem dopiero w 2012 roku. Wycena DCF [PLN] 17,4 Wycena porównawcza [PLN] 16,7 Wycena końcowa [PLN] 17,0 Potencjał do wzrostu / spadku 7,6% Koszt kapitału 11,5% Cena rynkowa [PLN] 18,45 Kapitalizacja [mln PLN] 419,3 Ilość akcji [mln. szt.] 22,7 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 18,4 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 14,0 Stopa zwrotu za 3 mc 11,8% Stopa zwrotu za 6 mc 16,0% Stopa zwrotu za 9 mc 20,2% Struktura akcjonariatu: Domarecki Krzysztof 77,4% Pozostali 22,6% Krzysztof Pado tel. (0 32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3 go Maja 23, Katowice Selena FM WIG znormalizowany P 2011P 2012P 2013P 19,0 Przychody [mln PLN] 529,6 650,1 871,4 970,9 1048,9 1109,4 EBITDA [mln PLN] 17,6 34,6 53,1 64,6 75,5 84,7 EBIT [mln PLN] 7,7 19,1 34,0 42,0 51,9 60,3 18,0 17,0 Zysk netto [mln PLN] 14,3 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 16,0 P/BV 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 15,0 P/E 29,3 97,9 14,6 13,8 10,9 9,2 14,0 EV/EBITDA 19,9 13,0 9,5 7,7 6,4 5,4 EV/EBIT 45,5 23,6 14,8 11,9 9,3 7,6 13,0 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 paź 10 lis 10 gru 10 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYCENA DCF... 4 WYCENA PORÓWNAWCZA... 7 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 8 WYNIKI FINANSOWE... 8 OTOCZENIE RYNKOWE PROGNOZY NA 4Q AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW ROCZNYCH DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Selena FM opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 16,7 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 17,4 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 17,0 PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 50% 17,4 Wycena metodą porównawczą 50% 16,7 Wycena 1 akcji Seleny FM [PLN] 17,0 Selena FM jest producentem oraz dystrybutorem szerokiej gamy produktów chemii budowlanej. Podstawowy asortyment stanowią piany, uszczelniacze, kleje, papy oraz systemy dociepleń zewnętrznych budynków. Oferta spółki kierowana jest dla budownictwa kubaturowego, głównie dla segmentu mieszkaniowego. Spółka, mimo kryzysu, odnotowała w latach imponujący na tle branży wzrost przychodów, głównie poprzez akwizycje (w kraju i na rynkach zagranicznych) jak i rozwój organiczny (wprowadzenie nowych produktów, umocnienie kosztem lokalnej konkurencji). Niestety problemem spółki w dalszym ciągu pozostaje niska rentowność (w latach spółka notowała 7 10% na poziomie EBIT, obecnie problemem jest wyraźne przekroczenie 3%). Wraz ze wzrostem sprzedaży nieproporcjonalnie szybko rosły koszty SG&A (3Q 10 to pierwszy od debiutu spółki na giełdzie kwartał, gdy rosły one wolniej od przychodów). W latach Selena FM musiała dokonać wysokich odpisów (m.in. należności). Mimo sygnałów dotyczących optymalizacji kosztowej w 2011 i 2012 roku (koszty sprzedaży i zarządu, uwzględniamy w modelu ich spadek w stosunku do przychodów z 26,5% w 2010 roku do 24 25% w okresie ) oraz dalszego wzrostu przychodów (możliwość zbliżenia się do 1,0 mld PLN w 2011 roku), nie widzimy obecnie potencjału do dalszego wzrostu kursu akcji w najbliższych miesiącach. Sezonowo 4Q oraz 1Q są najsłabsze w roku. W 4Q 10 spodziewamy się wyniku operacyjnego w pobliżu zera (podobnie było w 4Q 09 po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych). 1Q 11 będzie zależał głównie od długości zimy, jednakże ma on bardzo niewielki wpływ na wyniki roczne. Problemem spółki w 2011 może być słaba marża brutto ze sprzedaży (m.in. brak możliwości przeniesienia całości wzrostu cen surowców na cenę produktów, rozruch fabryki w Chinach, gdzie dodatkowo marże są niższe niż w Europie, nadal niska rentowność hiszpańskiej Quilosy). Nasza obecna wycena sugeruje cenę docelową na poziomie 17,0 PLN, przy obecnej cenie rynkowej 18,45 PLN. Tym samym obniżamy nasze zalecenie z Akumuluj do Redukuj. Zwracamy jednocześnie uwagę, że nasza wycena nadal opiera się na dość konserwatywnych założeniach. W 2009/2010 roku zarząd spółki zapowiadał, że celem na roku jest osiągnięcie rentowności netto na poziomie 5 6%. W naszym modelu zakładamy, że ponad 4,0% możliwe jest do osiągnięcia w 2013 roku. W dłuższym terminie przyjmujemy, że będzie to około 5,0%. Biorąc pod uwagę historyczne problemy spółki ze ściąganiem całości należności (szczególnie na rynkach wschodnich) zakładamy w każdym roku w całym okresie prognozy ujemne saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 0,9 1,0% przychodów ze sprzedaży. W kalkulacji WACC utrzymujemy założenie o przyjęciu współczynnika beta na ponad przeciętnym poziomie = 1,1. 3

4 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10 letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10 letnich obligacji skarbowych (6,01%, w poprzednim modelu było to 5,58%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,1 (uwzględniający podwyższone ryzyko działalności operacyjnej na rynkach wschodnich i w Azji). Główne założenia modelu: W 2010 roku spodziewamy się skonsolidowanych przychodów grupy na poziomie 871,4 mln PLN (w tym 35 mln EUR Quilosa oraz 57 mln PLN Matizol). W 2011 roku spodziewamy się wzrostu do poziomu 970,9 mln PLN. Zakładamy w 2011 roku uzyskanie sprzedaży na poziomie 10 mln USD z nowej fabryki w Chinach, której budowa ma zakończyć się pod koniec 2010 roku oraz 30 mln PLN z rozbudowanych mocy w polskich zakładach (Libra i Carina, docelowo rozbudowa ma dać 60 mln PLN dodatkowej sprzedaży w 2012 roku, przy 16 mln PLN CAPEXu). Prognozujemy, że marża brutto na sprzedaży w 2010 roku spadnie do 31,2% (z 35,7% w 2009 roku), co jest efektem wzrostu cen surowców oraz wzrostu cenowej walki konkurencyjnej. Zakładany marżę na nieznacznie niższym poziomie w 2011 roku (rozpoczęcia produkcji w Chinach w 2011, gdzie marże są niższe) i jej powolny wzrosty w kolejnych latach. Estymujemy, że rentowność EBIT w 2010 roku wyniesie 3,9%. Jej wzrost do 4,9% w 2012 roku a docelowo do >6,0% w kolejnych latach to efekt założenie wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów (szczególnie SG&A). Jednocześnie nasze założenia są konserwatywne na tle długoterminowych celów zarządu spółki (celem jest rentowność operacyjna na poziomie 7 8% w 2013 roku). Główną pozycją (16,0 mln PLN) w nakładach inwestycyjnych na rok 2011 jest rozbudowa fabryk Carina i Libra (Polska, głównie z przeznaczeniem na zwiększenie eksportu na rynki wschodnie i CEE). Zakładamy, że CAPEX w kolejnych latach będzie opierał się na inwestycjach modernizacyjnych. Dla okresu rezydualnego przyjęliśmy CAPEX na poziomie amortyzacji z 2020 roku. W naszym modelu uwzględniamy dokupienie pozostałych 49% udziałów w Quilosie w 2013 roku za 5,5 mln EUR (w latach nakładają się opcje put i call dotyczące odkupu akcji od dotychczasowych udziałowców) Przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN na poziomie 3,9 na lata Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 2,0%. Do obliczeń przyjęliśmy tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 10 grudnia 2010 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 395,8 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 17,4 PLN. 4

5 Model DCF 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 970,9 1048,9 1109,4 1155,5 1186,5 1211,5 1235,7 1260,5 1285,7 1311,4 EBIT [mln PLN] 42,0 51,9 60,3 66,6 71,2 74,4 75,8 77,3 79,0 80,5 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 8,0 9,9 11,5 12,7 13,5 14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 NOPLAT [mln PLN] 34,0 42,0 48,8 54,0 57,7 60,3 61,4 62,6 64,0 65,2 Amortyzacja [mln PLN] 22,6 23,7 24,4 25,0 25,5 25,9 26,2 26,4 26,5 26,6 CAPEX [mln PLN] 30,6 29,9 28,6 28,9 28,7 28,7 28,4 28,1 27,9 27,7 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 16,5 18,6 14,4 11,0 7,4 6,0 5,8 5,9 6,0 6,1 FCF [mln PLN] 9,5 17,2 8,7 39,0 47,1 51,4 53,4 55,0 56,6 58,0 DFCF [mln PLN] 9,4 15,4 7,1 28,3 30,7 30,1 28,1 25,9 23,9 22,0 Suma DFCF [mln PLN] 221,0 Wartość rezydualna [mln PLN] 634,1 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 240,5 Wartość firmy EV [mln PLN] 461,5 Dług netto 2010P [mln PLN]* 65,7 Wartość kapitału[mln PLN] 395,8 Ilość akcji [mln szt.] 22,7 Wartość kapitału na akcję [PLN] 17,4 *kwota uwzględnia przyszłe płatności Quilosy za grunt oraz halę (leasing) w kwocie około 11 mln EUR Przychody zmiana r/r 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r 23,3% 23,6% 16,3% 10,5% 6,9% 4,5% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% FCF zmiana r/r 81,0% 49,1% 346,6% 20,6% 9,3% 3,8% 3,1% 2,8% 2,6% Marża EBITDA 6,6% 7,2% 7,6% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% Marża EBIT 4,3% 4,9% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Marża NOPLAT 3,5% 4,0% 4,4% 4,7% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% CAPEX / Przychody 3,2% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 135,3% 126,2% 117,3% 115,6% 112,7% 111,0% 108,6% 106,5% 105,2% 104,1% Zmiana KO / Przychody 1,7% 1,8% 1,3% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 16,6% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% Kalkulacja WACC 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Stopa wolna od ryzyka 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% 6,01% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% Udział kapitału własnego 86,0% 87,8% 91,9% 94,4% 95,8% 97,2% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Udział kapitału obcego 14,0% 12,2% 8,1% 5,6% 4,2% 2,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,7% 10,8% 11,1% 11,2% 11,3% 11,4% 11,4% 11,5% 11,5% 11,5% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 16,7 17,6 18,6 19,9 21,5 23,4 26,0 29,6 34,6 0,8 15,8 16,6 17,5 18,6 20,0 21,6 23,8 26,7 30,8 beta 0,9 14,9 15,6 16,5 17,4 18,6 20,1 21,9 24,3 27,6 1,0 14,2 14,8 15,5 16,4 17,4 18,7 20,2 22,3 25,0 1,1 13,4 14,0 14,6 15,4 16,3 17,4 18,8 20,5 22,8 1,2 12,8 13,3 13,8 14,5 15,3 16,3 17,5 18,9 20,8 1,3 12,1 12,6 13,1 13,7 14,4 15,3 16,3 17,6 19,2 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 17,1 18,0 19,1 20,4 22,1 24,2 27,0 30,8 36,4 4% 15,1 15,8 16,7 17,7 18,9 20,4 22,3 24,8 28,2 Premia za ryzyko 5% 13,4 14,0 14,6 15,4 16,3 17,4 18,8 20,5 22,8 6% 12,0 12,5 13,0 13,6 14,3 15,1 16,1 17,3 18,9 7% 10,8 11,2 11,6 12,0 12,6 13,2 14,0 14,9 16,0 8% 9,7 10,0 10,4 10,7 11,2 11,7 12,2 12,9 13,8 9% 8,8 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 10,8 11,3 12,0 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 30,0 28,4 26,9 25,5 24,2 23,1 22,0 21,0 20,1 4% 26,4 24,6 23,1 21,6 20,4 19,2 18,2 17,2 16,3 Premia za ryzyko 5% 23,4 21,6 20,1 18,7 17,4 16,3 15,3 14,4 13,5 6% 21,0 19,2 17,7 16,3 15,1 14,0 13,1 12,2 11,4 7% 18,9 17,2 15,7 14,4 13,2 12,2 11,3 10,5 9,7 8% 17,2 15,5 14,0 12,8 11,7 10,7 9,8 9,1 8,4 9% 15,7 14,0 12,6 11,4 10,4 9,4 8,6 7,9 7,3 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich i zagranicznych spółek działających w branży materiałów budowlanych. Analizę spółek oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA, EV/EBIT. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 33%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach. Dla roku 2010 przyjęliśmy wagę 20% dla kolejnych lat ustaliśmy wagi po 40%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Seleny FM ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 378,9 mln PLN, co odpowiada 16,7 PLN na jedną akcję. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę na poziomie 50% w ostatecznej wycenie. W oparciu o cenę 1 akcji spółki na poziomie 18,45 PLN (bieżąca cena rynkowa) w odniesieniu do wskaźnika P/E Selena FM jest z 6% premią w roku Dla wskaźnika EV/EBIT w roku 2011 spółka jest handlowana z 23% premią. Natomiast dla EV/EBITDA premia wynosi 14% w 2011 roku (w kwocie długu netto uwzględniamy przyszłą płatność za 49% akcji Quilosy w wysokości 5,5 mln EUR). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P Śnieżka 12,1 11,6 10,4 7,6 7,0 6,2 9,3 8,8 7,7 Nowa Gala 33,1 16,7 11,4 7,6 6,3 5,3 20,1 12,6 9,1 Cersanit 24,0 16,3 12,5 11,2 8,9 7,5 17,8 13,4 10,7 Decora 19,7 13,7 11,1 9,3 8,0 7,0 15,4 11,9 10,0 Henkel 17,2 15,2 13,4 10,1 8,9 7,8 12,7 11,1 9,6 Akzo Nobel 13,0 11,9 10,7 5,9 5,3 4,9 8,4 7,3 6,7 Forbo 12,9 12,4 11,6 7,3 6,6 6,4 10,0 8,9 8,5 Uzin Utz 10,0 9,0 9,0 6,2 5,8 5,4 8,5 7,9 7,4 HB Fuller 13,7 12,3 11,1 7,3 6,0 5,6 10,7 8,8 7,7 Sika 16,8 14,8 13,2 9,0 8,0 7,1 11,9 10,4 9,2 Mediana 15,3 13,0 11,2 7,6 6,8 6,3 11,3 9,6 8,8 Selena FM 14,6 13,8 10,9 9,5 7,7 6,4 14,8 11,9 9,3 Premia/dyskonto do Seleny FM 4,1% 5,8% 3,3% 25,4% 14,0% 1,8% 31,5% 23,2% 6,0% Wycena wg wskaźnika 19,2 17,4 19,1 13,9 15,8 18,1 13,1 14,3 17,2 Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 18,5 16,3 15,2 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 16,7, Bloomberg, szacunki własne, wg cen z Porównanie rentowności EBIT Selena FM Śnieżka Nowa Gala Cersanit Decora Henkel Akzo Nobel Forbo Uzin Utz HB Fuller Sika 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Grupa Selena FM prowadzi produkcję oraz sprzedaż szerokiej gamy produktów i akcesoriów chemii budowlanej przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i dla użytkowników indywidualnych. Podstawowe grupy produktowe to: piany, uszczelniacze, kleje, systemy dociepleń oraz od momentu przejęcia Izolacji Matizol, pokrycia dachowe. Uzupełnienie oferty stanowią bitumy, zamocowania oraz systemy i akcesoria budowlane (głównie towary sprzedawane pod marką Seleny). Oferowany asortyment podzielony jest pomiędzy dwa główne segmenty: produkty ogólnobudowlane (głównie kleje, bitumy, zamocowania) oraz produkty budowlane do drzwi i okien (głównie piany i uszczelniacze, jednak należy brać po uwagę, że zastosowanie wielu wyrobów może być szersze niż przedstawiony sztywny podział). Selena FM oferuje swoje produkty praktycznie na całym świecie (główne rynki zbytu to Polska, kraje UE, Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Chiny, Brazylia, USA; grupa posiada własne zakłady produkcyjne w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Chinach oraz Brazylii). WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane spółki Selena FM [mln PLN] 3Q'09* 3Q'09 skoryg 3Q'10 zmiana r/r 1 3Q'09* 1 3Q'09 skoryg 1 3Q'10 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 224,7 224,7 284,0 26,4% 479, ,3 652,1 36,0% Zysk brutto ze sprzedaży 79,9 79,9 85,4 6,9% 170, ,5 205,5 20,5% EBITDA 39,6 27,1 30,0 10,9% 56,359 43,8 48,6 10,9% EBIT 34,7 22,2 25,1 13,3% 45,213 32,7 34,6 5,9% Zysk (strata) brutto 25,3 12,8 15,2 19,2% 38,309 25,8 32,8 27,3% Zysk (strata) netto 21,3 8,8 13,0 48,5% 32,735 20,2 27,8 37,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 35,6% 35,6% 30,1% 35,6% 35,6% 31,5% Marża EBITDA 17,6% 12,0% 10,6% 11,8% 9,1% 7,5% Marża EBIT 15,4% 9,9% 8,8% 9,4% 6,8% 5,3% Marża zysku netto 9,5% 3,9% 4,6% 6,8% 4,2% 4,3%, spółka, na poziomie EBIT wynik jest powiększony o ujemną wartość firmy z nabycia Quilosy w kwocie 12,5 mln PLN Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Seleny FM wzrosły w 3Q 10 o 26,4% do 284,0 mln PLN (częściowo jest to efekt wzrostu organicznego ale także akwizycji Matizolu; hiszpańska Quilosa konsolidowana jest od 3Q 09). Największy przyrost odnotowano na rynku polskim (+41% r/r, m.in. konsolidacja Matizolu, ale też rozwój linii produktowych). Wyraźnie trend odbudowy kontynuowały rynki wschodniej Europy i Azji (+24% r/r, głównie efekt ożywienia rynku rosyjskiego). Przychody w obu Amerykach wzrosły o 15% r/r, natomiast w krajach UE (poza Polska) o 10% r/r. Wyraźnie obniżyła się marża brutto ze sprzedaży, z 35,6% do 30,1%. Jest to efektem trzech czynników: i) wzrost cen surowców chemicznych, ii) konsolidacja Matizolu, iii) umocnienie się kursu PLN w stosunku do EUR (4,00 w 3Q 10 wobec 4,16 w 3Q 09). W efekcie wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się jedynie o 6,9%. Presja na marżę będzie utrzymywać się w kolejnych okresach (wzrost cen w chemii, uruchomienie fabryki spółki w Chinach, gdzie uzyskiwane rentowności są niższe), jednakże spółka wprowadziła podwyżki cen, co powinno przynajmniej ją ustabilizować (należy jednak brać pod uwagę, że rynek pozostaje wrażliwy na cenę, a konkurencja z podwyżkami jest na razie w tyle za Seleną). Pozytywnym aspektem jest obniżenie stosunku kosztów SG&A/przychody z 22,9% do 20,5%. Udało się to uczynić po raz pierwszy w historii giełdowej spółki. Na poziomie EBIT w 3Q 10 spółka wypracowała 25,1 mln PLN. Przy porównywaniu wyników należy brać pod uwagę, że w 3Q 09 ujęto ujemną wartość firmy z nabycia Quilosy w kwocie 12,5 mln PLN na pozostałych przychodach operacyjnych. Saldo z działalności finansowej w 3Q 10 było ujemne i wyniosło 9,9 mln PLN, na co złożyło się głównie ujemne saldo różnic kursowych w kwocie 8,7 mln PLN. Wynika ono z umocnienie złotówki w stosunku do PLN ( 3,2 mln PLN) oraz osłabienia lokalnych walut (RUB, TRY, KZT, UAH, CNY) w stosunku do EUR ( 5,4 mln PLN). Na poziomie netto wynik wyniósł 13,0 mln PLN. 8

9 Wyniki kwartalne wg segmentów geograficznych [mln PLN] [mln PLN] 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Przychody 93,9 134,5 163,8 137,4 102,1 150,1 224,7 171,5 132,4 235,2 284,4 476,9 652,1 UE 58,5 71,2 85,4 73,2 61,0 85,8 129,9 95,5 82,2 144,4 166,0 276,8 392,6 Polska 37,6 56,1 59,5 45,7 38,8 64,6 74,0 48,8 35,8 85,6 104,3 177,3 225,6 UE pozostałe 20,9 15,1 26,0 27,5 22,2 21,3 56,0 46,7 46,5 58,8 61,8 99,4 167,0 Europa Wschodnia i Azja 28,9 55,5 68,9 58,7 35,4 55,3 88,8 66,9 42,8 82,1 109,9 179,5 234,8 Ameryka Płn. i Płd. 6,6 7,9 9,7 5,3 5,8 8,9 7,4 9,3 7,4 8,7 8,5 22,0 24,6 zmiana r/r 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 8,7% 11,6% 37,2% 24,8% 29,7% 56,8% 26,6% 21,6% 36,7% UE 4,3% 20,6% 52,1% 30,4% 34,8% 68,2% 27,8% 28,7% 41,9% Polska 3,3% 15,2% 24,3% 6,7% 7,9% 32,5% 41,0% 15,8% 27,2% UE pozostałe 6,0% 41,0% 115,8% 69,8% 109,6% 176,7% 10,3% 60,5% 68,0% Europa Wschodnia i Azja 22,5% 0,3% 28,9% 14,0% 20,8% 48,4% 23,8% 17,1% 30,8% Ameryka Płn. i Płd. 12,4% 13,2% 23,9% 75,5% 29,2% 2,0% 14,5% 8,7% 11,7% Wynik segmentu* 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 4,2 15,4 27,0 14,3 1,0 12,2 35,4 19,1 3,4 9,3 34,6 48,6 40,5 UE 13,7 33,8 55,7 61,1 13,8 34,6 65,6 82,0 9,3 37,6 74,5 30,1 34,3 Europa Wschodnia i Azja 4,0 12,7 23,0 25,0 2,0 5,9 18,4 6,3 3,5 11,6 18,2 26,4 33,3 Ameryka Płn. i Płd. 0,4 0,8 1,4 1,2 0,8 0,1 2,8 3,5 0,3 0,9 0,4 3,7 1,0 Wynik nieprzypisany 13,9 31,9 53,2 73,0 15,6 28,5 51,4 72,7 15,9 40,8 58,5 95,5 115,2 rentowność 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 1 3Q'09 1 3Q'10 Razem 4,5% 11,4% 16,5% 10,4% 1,0% 8,1% 15,7% 11,1% 2,5% 3,9% 12,2% 10,2% 6,2% UE 23,5% 47,5% 65,3% 83,5% 22,6% 40,3% 50,4% 85,9% 11,4% 26,0% 44,9% 10,9% 8,7% Europa Wschodnia i Azja 13,7% 22,8% 33,4% 42,6% 5,7% 10,7% 20,7% 9,4% 8,1% 14,2% 16,5% 14,7% 14,2% Ameryka Płn. i Płd. 6,8% 10,8% 14,8% 21,8% 13,6% 1,6% 38,3% 37,6% 4,0% 10,6% 4,3% 17,0% 4,1% Wynik nieprzypisany/przychody 14,8% 23,7% 32,5% 53,1% 15,3% 19,0% 22,9% 42,4% 12,0% 17,4% 20,6% 20,0% 17,7%, spółka, * prezentowany przez spółkę wynik nie odpowiada ani wynikowi na sprzedaży ani wynikowi EBIT, które prezentowane są w RZiS Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wg segmentów geograficznych [mln PLN] Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 Polska pozostałe UE Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn i Płd, spółka 9

10 Skonsolidowany wynik operacyjny wg segmentów geograficznych [mln PLN] Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q' UE Europa Wschodnia i Azja Ameryka Pn i Płd Nieprzypisane, spółka Wybrane skonsolidowane dane finansowe Seleny FM [tys PLN] IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25% 23% 21% 19% Przychody netto ze sprzedaży EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży, spółka Skonsolidowane koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu [tys PLN] ,2% 14,4% 15,0% 28,1% 20,6% 19,6% 36,3% 31,8% 25,7% 25,5% 22,7% 21,5% 37% 34,4% 34% 31% 28% 25,7% 25% 22% 20,5% 19% 16% % 0 10% IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 IIIQ'10 koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu SG&A/przychody, spółka 10

11 Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży oraz wynik operacyjny* wg segmentów geograficznych [mln PLN] Ameryka Pn i Płd; 24,6; 4% Europa Wschodnia i Azja; 234,8; 35% Polska; 225,6; 35% Europa Wschodnia i Azja; 18,2; 20% Ameryka Pn i Płd; 0,4; 0% UE bez Polski; 167,0; 26% UE (z Polską); 74,5; 80%, spółka, * przed uwzględnieniem wyniku nieprzypisanego ( 58,5 mln PLN w 1 3Q 10) OTOCZENIE RYNKOWE Dominującym odbiorcą produktów spółki jest budownictwo kubaturowe, z czego większość wyrobów trafia do segmentu budownictwa mieszkaniowego (montaż stolarki otworowej, klejenie wykładzin, płytek itp.). Część asortymentu wykorzystywana jest także w pozostałych segmentach budownictwa kubaturowego (komercyjnym czy przemysłowym). Większa cześć popytu kreowana jest na rynku inwestycji pierwotnych. Głównym kanałem dystrybucji są składy budowlane oraz hurtownie (80 90% sprzedaży). Pozostała część sprzedaży generowana jest przez markety DIY. Selena zajmuje pierwsze miejsce w ujęciu wartościowym i ilościowym na polskim rynku pian (około 37% udziałów w rynku o wartości około 34 mln EUR) oraz drugie w kategorii uszczelniaczy (około 19% udziałów, za spółką Soudal). Ze względu na różnorodność gatunków i zastosowań brak natomiast precyzyjnych danych na temat rynku klejów. Do głównych konkurentów spółki w Polsce należą: Soudal, Henkel (marka Ceresit), Den Braven, Lakma, Mapei, Atlas oraz Profit. Wartość całego światowego rynku pian poliuretanowych szacuje się na blisko 1,0 mld EUR, natomiast światowy rynek uszczelniaczy wart jest około 2,0 mld EUR. Dynamika produkcji budowlano montażowej w Polsce w okresie r/r 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ,0% ,0% 30,0%, GUS zmiana r/r średnia kwartalna Indeks produkcji w Hiszpanii oraz UE w okresie sty 00 lip 00 sty 01 lip 01 sty 02 lip 02 sty 03 lip 03 sty 04 lip 04 sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10, Eurostat EU27 Hiszpania 11

12 Dynamika produkcja budowlano montażowa w Rosji w okresie ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% ,0% 40,0% Produkcja budowlana w Rosji r/r, Federal State Statistics Service Wydane pozwolenia na budowę mieszkań w Polsce [tys] 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce [tys] 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS Mieszkania, których budowę rozpoczęto w Polsce [tys] 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień , GUS 12

13 Liczba mieszkań w budowie w Polsce [tys] , GUS mieszkania w budow ie PROGNOZY NA 4Q 10 Spodziewamy się utrzymania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w 4Q 10 (konsolidacja Matizolu, wzrost organiczny dzięki poprawie koniunktury, estymujemy osiągnięcie 219,3 mln PLN). Jednakże niski poziom rentowności brutto ze sprzedaży (spodziewamy się poziomu zbliżonego do 3Q 10, utrzymanie wysokich cen surowców przy ograniczonej możliwości przerzucenia ich na odbiorców), przy wzroście poziomu kosztów SG&A r/r, będzie skutkował wynikiem EBIT zbliżonym do zera (zakładamy dodatkowo niewielkie ujemne saldo z tytułu pozostałej działalności operacyjnej). Wynik operacyjny w 4Q 10 szacujemy na 0,5 mln PLN (w 4Q 09 na poziomie EBIT spółka miała 13,6 mln PLN straty, co było pochodną ujemnego saldo PPO/PKO w kwocie 14,2 mln PLN, do czego przyczynił się głównie odpis na należności od rosyjskiego dystrybutora Advice Financial Limited należności tych spółce raczej nie uda się odzyskać). Przy utrzymaniu do końca roku obecnych poziomów kursów walut (waluty lokalne vs EUR), spodziewamy się odnotowania niewielkich dodatnich różnic kursowych. Na poziomie netto prognozujemy zysk w kwocie 0,8 mln PLN. Prognozy wyników na 4Q 10 [mln PLN] 4Q 09 4Q 10P zmiana r/r 2009* 2010P zmiana r/r Przychody 170,8 219,3 28,4% 650,1 871,4 34,0% Zysk brutto ze sprzedaży 61,4 66,2 7,7% 231,9 271,7 17,2% EBITDA 9,2 4,5 34,6 53,1 53,3% EBIT 13,6 0,5 19,1 34,0 78,4% Zysk (strata) netto 15,9 0,8 4,3 28,7 569,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 36,0% 30,2% 35,7% 31,2% Marża EBITDA 5,4% 2,0% 5,3% 6,1% Marża EBIT 8,0% 0,2% 2,9% 3,9% Marża zysku netto 9,3% 0,4% 0,7% 3,3%, *wynik nie uwzględnia PPO z rozliczenia ujemnej wartości firmy z nabycia Quilosy 13

14 AKTUALIZACJA PROGNOZ WYNIKÓW ROCZNYCH Przychody ze sprzedaży w 2010 roku są wyższe niż pierwotnie się spodziewaliśmy (głównie poprzez silne odbicie na rynkach Europy Wschodniej i Azji widoczne już od 2H 09 oraz wyższą od zakładanej sprzedaż na rynkach UE poza Polską). Wzrost sprzedaży r/r na rynku krajowym to głównie zasługa konsolidacji przejętego Matizolu (roczne przychody w 2010 roku szacujemy na 65 mln PLN, z czego blisko 90% podlegało konsolidacji). Tym samym spodziewamy się wypracowania 871,4 mln PLN przychodów w 2010 roku (poprzednio 772,5 mln PLN). W 2011 roku zakładamy wzrost sprzedaży do 970,9 mln PLN (+99,6 mln PLN r/r, na co składają się: 10 mln USD z nowej fabryki w Chinach, 30 mln PLN z rozbudowy polskich zakładów Libra i Carina, wzrost sprzedaży w Quilosie oraz Matizolu, wprowadzenie podwyżek cen, wzrost organiczny). Problemem spółki w bieżącym roku okazały się surowce (główne to MDI, poliole, polimery silikonowe, mieszaniny LPG, krzemionka). Ich dostawcami są duże koncerny chemiczne m.in. BASF, Bayer czy PCC Rokita. W trakcie roku doszło do wyraźnych podwyżek cen (wzrost popytu przy ograniczonych mocach produkcyjnych; pozycja Seleny w negocjacjach z dużymi koncernami jest słaba, pewną korzyść przyniosło w tym względzie przejęcie Quilosy), których nie udało się szybko przerzucić na klientów, m.in. z powodu zachowawczego zachowania konkurencji. Zdaniem zarządu spółki sytuacja powoli zaczyna się stabilizować, konkurencja także podwyższa ceny, dając miejsce do kolejnych podwyżek w 1H 11. Nie spodziewamy się jednak, by możliwy był powrót do rentowności notowanych w 2009 roku (35,7% brutto ze sprzedaży). Dodatkowo w 2011 uruchomiony zostanie zakład produkcyjny w Chinach, gdzie marże brutto ze sprzedaży są niższe niż w Europie z powodu dużej lokalnej konkurencji (przy jednocześnie stosunkowo niższych kosztach SG&A i większej elastyczności w przerzucania cen surowców na ceny produktów) dodatkowo należy liczyć się z niższą rentownością przy dochodzeniu w pierwszej fazie produkcji (szacujemy, że sprzedaż z nowej fabryki w 2011 roku sięgnie 10 mln USD, docelowo produkcja ma sięgnąć 30 mln USD/rok spółka nie podała prognoz przychodów na lata przyszłe lub kiedy zostanie osiągnięty docelowy poziom produkcji). Tym samym spodziewamy się, że rentowność brutto ze sprzedaży może być w 2011 roku nieznacznie niższa niż w roku bieżącym (podobne są oczekiwania zarządu spółki przedstawione na ostatniej konferencji po wynikach za 3Q 10). Estymujemy, że rentowność EBIT w 2010 roku wyniesie 3,9%. Jej wzrost w kolejnych latach do 4,9% w 2012 roku a docelowo >6,0% to efekt założenie wzrostu wykorzystania mocy produkcyjnych oraz optymalizacji kosztów (szczególnie SG&A). Biorąc pod uwagę ryzyko działalności na rynkach wschodnich (należności) przyjmujemy ujemne saldo na pozostałej działalności operacyjne jako około 0,9 1,0% w stosunku do sprzedaży w całym okresie prognozy. Zwracamy uwagę, że niekorzystnie na wynik netto spółki może oddziaływać dalsze umacnianie się kursu PLN w stosunku do EUR. Selena posiada długą pozycję bilansową w EUR (umocnienie PLN przekłada się na ujemne różnice kursowe, przyjęliśmy średni kurs EUR/PLN = 3,9 od 2011 roku, spółka nie stosuje obecnie hedgingu na rynku walutowym, zwracamy uwagę, że wahania w poszczególnych kwartałach z tytułu różnic kursowych mogą być spore, dodatkowe dochodzi oczywiście efekt mniejszych wpływów ze sprzedaży). Skorygowane prognozy wyników na rok [mln PLN] zmiana zmiana poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie poprzednio aktualnie Przychody 772,5 871,4 12,8% 858,3 970,9 13,1% 919, ,9 14,0% Zysk brutto ze sprzedaży 256,8 271,7 5,8% 282,7 298,3 5,5% 301,2 324,6 7,8% EBITDA 55,3 53,1 4,1% 67,9 64,6 5,0% 75,7 75,5 0,3% EBIT 34,4 34,0 0,9% 41,7 42,0 0,6% 49,5 51,9 4,8% Zysk (strata) netto 23,3 28,7 22,8% 31,4 30,4 3,3% 38,2 38,6 1,0% zmiana Marża zysku brutto ze sprzedaży 33,2% 31,2% 32,9% 30,7% 32,7% 30,9% Marża EBITDA 7,2% 6,1% 7,9% 6,6% 8,2% 7,2% Marża EBIT 4,4% 3,9% 4,9% 4,3% 5,4% 4,9% Marża zysku netto 3,0% 3,3% 3,7% 3,1% 4,2% 3,7% 14

15 Prognoza skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na lata [mln PLN] Przychody 650,1 871,4 970, , , , , , , , , ,4 UE 372,2 513,6 550,4 579,6 607,3 631,6 648,7 663,0 676,3 689,8 703,6 717,7 Europa Wschodnia i Azja 247,3 322,5 383,9 430,8 462,0 482,7 495,7 505,6 515,7 526,0 536,5 547,3 Ameryka Płn. i Płd. 30,5 35,2 36,7 38,5 40,0 41,2 42,1 42,9 43,8 44,6 45,5 46,4 zmiana r/r Razem 2,3% 22,7% 34,0% 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% UE 6,5% 29,1% 38,0% 7,2% 5,3% 4,8% 4,0% 2,7% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% Europa Wschodnia i Azja 0,3% 16,7% 30,4% 19,0% 12,2% 7,2% 4,5% 2,7% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Ameryka Płn. i Płd. 14,9% 3,7% 15,5% 4,1% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% udział Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% UE 54,4% 57,3% 58,9% 56,7% 55,3% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% 54,7% Europa Wschodnia i Azja 40,0% 38,0% 37,0% 39,5% 41,1% 41,6% 41,8% 41,8% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% Ameryka Płn. i Płd. 5,6% 4,7% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Prognoza skonsolidowanych przychodów na lata [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Polska EU (bez Polski i Quilosy) Quilosa Europa Wschodnia Azja i Bliski Wschód Fabryka w Nantong w Chinach pozostałe 15

16 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Aktywa trwałe 217,8 241,1 249,4 255,9 260,5 264,8 268,4 271,6 274,3 276,4 278,2 279,7 Wartości niematerialne i prawne 21,8 23,7 22,7 21,6 20,7 20,1 19,5 19,2 18,9 18,7 18,5 18,4 Rzeczowe aktywa trwałe 174,4 195,9 205,0 212,5 217,8 222,5 226,5 229,9 232,6 234,7 236,4 237,7 Pozostałe aktywa trwałe 21,5 21,6 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,1 23,3 23,6 Aktywa obrotowe 311,6 367,1 399,3 438,4 463,3 501,8 523,3 545,3 556,0 565,0 581,6 598,6 Zapasy 92,1 145,2 156,4 169,0 178,7 186,2 191,2 195,2 199,1 203,1 207,1 211,3 Należności krótkoterminowe 139,1 203,3 223,9 241,8 255,8 266,4 273,5 279,3 284,9 290,6 296,4 302,3 Inwestycje krótkoterminowe 80,3 18,6 19,0 27,6 28,8 49,2 58,6 70,8 72,0 71,3 78,0 84,9 w tym środki pieniężne i ekwiwalenty 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 77,5 Aktywa razem 529,3 608,3 648,7 694,3 723,8 766,6 791,7 816,9 830,3 841,4 859,8 878,3 Kapitał (fundusz) własny 324,3 353,0 383,4 422,0 467,4 518,3 548,3 579,3 598,7 618,6 632,8 647,0 Kapitał (fundusz) podstawowy 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Zysk (strata) netto 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 50,9 55,5 58,7 60,5 62,3 64,0 65,4 Pozostałe pozycje kapitału własnego 318,9 323,2 351,9 382,3 420,8 466,3 491,7 519,5 537,1 555,2 567,7 580,5 Kapitał mniejszości 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204,3 254,5 264,4 271,3 255,3 247,0 242,0 236,1 229,9 220,9 225,0 229,2 Rezerwy na zobowiązania 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Zobowiązania długoterminowe 89,5 85,7 81,9 78,1 54,2 40,4 30,4 20,4 10,3 10,3 10,3 10,3 w tym dług* 79,2 75,4 71,6 67,8 43,9 30,1 20,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 109,6 163,6 177,3 188,0 195,9 201,4 206,4 210,5 214,4 205,4 209,5 213,7 w tym dług 24,6 21,6 19,1 17,1 15,1 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 529,3 608,3 648,7 694,3 723,8 766,6 791,7 816,9 830,3 841,4 859,8 878,3 *kwota uwzględnia 5,5 mln EUR z tytułu zobowiązania do zapłaty za 49% akcji Quilosy oraz zadłużenie Quilosy wynikające z przejętego leasingu hali produkcyjnej (6,0 mln EUR) oraz zapłaty za grunt (5,2 mln EUR) Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody netto ze sprzedaży 650,1 871,4 970, , , , , , , , , ,4 Koszty produktów, tow. i materiałów 418,1 599,6 672,7 724,3 763,9 795,4 816,3 833,0 849,8 866,8 884,0 901,7 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 231,9 271,7 298,3 324,6 345,4 360,1 370,2 378,5 386,0 393,7 401,7 409,7 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 185,2 230,5 247,6 263,3 275,1 283,1 288,3 293,2 299,1 305,0 311,1 317,4 Zysk (strata) na sprzedaży 46,7 41,3 50,7 61,3 70,3 77,0 81,9 85,3 86,9 88,7 90,5 92,3 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 27,7 7,2 8,7 9,4 10,0 10,4 10,7 10,9 11,1 11,3 11,6 11,8 EBITDA 34,6 53,1 64,6 75,5 84,7 91,6 96,7 100,3 102,0 103,7 105,5 107,1 EBIT 19,1 34,0 42,0 51,9 60,3 66,6 71,2 74,4 75,8 77,3 79,0 80,5 Saldo pozostałej działalności finansowej 9,8 0,4 4,6 4,4 4,4 3,9 3,0 2,1 1,4 0,6 0,2 0,1 Zysk (strata) brutto 9,6 33,8 37,7 47,8 56,2 63,0 68,6 72,6 74,8 77,1 79,2 80,9 Zysk (strata) netto mniejszości 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Zysk (strata) netto* 4,3 28,7 30,4 38,6 45,4 50,9 55,5 58,7 60,5 62,3 64,0 65,4 *przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przepływy z działalności operacyjnej 16,2 1,8 40,9 47,6 59,1 67,9 75,4 79,5 81,0 82,2 83,4 84,6 Przepływy z działalności inwestycyjnej 26,9 48,6 30,5 29,8 48,6 28,5 28,0 27,8 27,4 27,1 26,8 26,4 Przepływy z działalności finansowej 28,2 11,4 9,9 9,3 9,3 19,0 37,9 39,6 52,4 55,8 49,8 51,2 Przepływy pieniężne netto 38,9 61,7 0,5 8,5 1,2 20,4 9,4 12,2 1,2 0,7 6,7 6,9 Środki pieniężne na początek okresu 112,2 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 Środki pieniężne na koniec okresu 72,9 11,2 11,6 20,1 21,4 41,8 51,2 63,3 64,6 63,9 70,6 77,5 16

17 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P Przychody zmiana r/r 34,0% 11,4% 8,0% 5,8% 4,2% 2,7% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 53,3% 21,7% 17,0% 12,1% 8,1% 5,6% 3,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% EBIT zmiana r/r 78,4% 23,3% 23,6% 16,3% 10,5% 6,9% 4,5% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% Zysk netto zmiana r/r 569,5% 6,1% 26,9% 17,8% 12,1% 8,9% 5,9% 3,0% 3,0% 2,7% 2,1% Marża brutto na sprzedaży 31,2% 30,7% 30,9% 31,1% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% 31,2% Marża EBITDA 6,1% 6,6% 7,2% 7,6% 7,9% 8,1% 8,3% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% Marża EBIT 3,9% 4,3% 4,9% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% Marża brutto 3,9% 3,9% 4,6% 5,1% 5,5% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,2% 6,2% Marża netto 3,3% 3,1% 3,7% 4,1% 4,4% 4,7% 4,8% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0% COGS / przychody 68,8% 69,3% 69,1% 68,9% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% SG&A / przychody 26,5% 25,5% 25,1% 24,8% 24,5% 24,3% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% SG&A / COGS 38,4% 36,8% 36,3% 36,0% 35,6% 35,3% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% 35,2% ROE 8,1% 7,9% 9,1% 9,7% 9,8% 10,1% 10,1% 10,1% 10,0% 10,1% 10,1% ROA 4,7% 4,7% 5,6% 6,3% 6,6% 7,0% 7,2% 7,3% 7,4% 7,4% 7,4% Dług 97,0 90,7 84,9 59,0 43,1 33,1 23,1 13,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 15,9% 14,0% 12,2% 8,1% 5,6% 4,2% 2,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 19,0% 16,3% 13,9% 8,9% 6,0% 4,4% 2,9% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 1,1% 10,9% 8,5% 7,3% 5,9% 4,2% 2,9% 1,8% 0,8% 0,2% 0,1% Dług / kapitał własny 27,4% 23,6% 20,1% 12,6% 8,3% 6,0% 4,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto 85,8 79,1 64,7 37,6 1,4 18,0 40,2 51,5 63,9 70,6 77,5 Dług netto / kapitał własny 24,3% 20,6% 15,3% 8,0% 0,3% 3,3% 6,9% 8,6% 10,3% 11,2% 12,0% Dług netto / EBITDA 161,8% 122,5% 85,7% 44,4% 1,5% 18,7% 40,1% 50,5% 61,6% 66,9% 72,4% Dług netto / EBIT 252,1% 188,5% 124,9% 62,4% 2,1% 25,3% 54,0% 68,0% 82,6% 89,4% 96,2% EV 505,1 498,3 484,0 456,9 420,6 401,2 379,1 367,7 355,4 348,7 341,7 Dług / EV 19,2% 18,2% 17,5% 12,9% 10,3% 8,3% 6,1% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 3,5% 3,2% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% CAPEX / Amortyzacja 161,9% 135,3% 126,2% 117,3% 115,6% 112,7% 111,0% 108,6% 106,5% 105,2% 104,1% Amortyzacja / Przychody 2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% Zmiana KO / Przychody 7,1% 1,7% 1,8% 1,3% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Zmiana KO / Zmiana przychodów 27,9% 16,6% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% Wskaźniki rynkowe 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P MC/S* 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 P/E* 14,6 13,8 10,9 9,2 8,2 7,6 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 P/BV* 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 P/CE* 8,8 7,9 6,7 6,0 5,5 5,2 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 EV/EBITDA* 9,5 7,7 6,4 5,4 4,6 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 EV/EBIT* 14,8 11,9 9,3 7,6 6,3 5,6 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 EV/S* 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 BVPS 15,6 16,9 18,6 20,6 22,9 24,2 25,6 26,4 27,3 27,9 28,6 EPS 1,3 1,3 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 CEPS 2,1 2,3 2,7 3,1 3,3 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 FCFPS 2,0 0,4 0,8 0,4 1,7 2,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,8 1,9 2,2 2,3 2,3 Payout ratio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 70,0% 70,0% 80,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 18,45 PLN 17

18 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI: Maciek Bobrowski Dyrektor Wydziału Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: IT, media, handel Krzysztof Pado Specjalista ds. analiz tel. (032) e mail: materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: surowce, energetyka WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: Dariusz Wareluk Dyrektor Wydziału tel. (022) e mail: Leszek Mackiewicz tel. (022) e mail: Bartosz Zieliński tel. (022) e mail: Maciej Bąk tel. (022) e mail: Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) e mail: handel Krystian Brymora tel. (032) e mail: chemia, przemysł drzewny Historia rekomendacji spółki: zalecenie cena docelowa poprzednia rekomendacja poprzednia cena docelowa data kurs WIG redukuj akumuluj akumuluj kupuj kupuj kupuj kupuj Struktura publicznych rekomendacji BDM w 4Q 10: Kupuj 1 9% Akumuluj 6 55% Trzymaj 2 18% Redukuj 2 18% Sprzedaj 0 0% 18

19 Objaśnienia używanej terminologii: EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC średni ważony koszt kapitału CAGR średnioroczny wzrost EPS zysk netto na 1 akcję DPS dywidenda na 1 akcję CEPS suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 19

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 KUPUJ (WZNOWIENIE REKOMENDACJI) WYCENA 26,4 PLN 16 LUTY 215 W ostatnich 3 latach Selena FM przeszła gruntowną

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012

SELENA FM REKOMENDACJA ZAWIESZONA RAPORT ANALITYCZNY 09 SIERPIEŃ 2012 REKOMENDACJA ZAWIESZONA (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 09 SIERPIEŃ 2012 Ze względu na niską płynność obrotu walorami spółki na GPW oraz brak widocznych postępów w restrukturyzacji działalności zawieszamy

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 1 PLN 18 LUTY 2014 Prognoza roczna zarządu na 2013 rok zakładała osiągniecie 367,0 mln PLN sprzedaży oraz 17,0 mln PLN zysku netto (bez wyłączenia wyniku dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008

KUPUJ NOWAGALA WYCENA 4,6 PLN RAPORT ANALITYCZNY 17 CZERWCA 2008 KUPUJ WYCENA 4,6 PLN 17 CZERWCA 2008 Ceramika Nowa Gala to producent wysokiej jakości gresowych płytek podłogowych, obecnie plasujący się na czwartym miejscu wśród polskich wytwórców płytek ceramicznych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A

Handel FMCG R E K O M E N D A C J A Handel FMCG Sentyment w handlu hurtowym według danych GUS od kilku kwartałów się pogarsza, a trwająca wojna cenowa oraz utrzymująca się deflacja wymusza na sieciach handlowych kolejne akcje marketingowe

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 214 CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 215 executive summary przychody 4Q 214: 121,8 mln zł, +3% r/r w sprzedaży nadal

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku

mbank akumuluj Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku sektor bankowy 31 pażdziernika 2014 akumuluj poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 486.3 529.5 Lepiej niż prognozy pomimo wysokiego podatku Wynik netto w u III kwartale 2014 ukształtował

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010

KREDYT INKASO KUPUJ REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 REKOMENDACJA DOT. KREDYT INKASO SA Z DNIA 3 SIERPNIA 2010 KREDYT INKASO Rynek wierzytelności w Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, cechuje się relatywnie wysokimi stopami zwrotu osiąganymi

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze

Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Dobry rok deweloperów mieszkaniowych, perspektywy jeszcze lepsze Miniony rok dla spółek z branży deweloperskiej specjalizujących się w inwestycjach mieszkaniowych był bardzo udany, zwłaszcza pod kątem

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za II kwartał 2012/2013 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 26 lutego 2013 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za II kwartał roku obrotowego 2012/2013 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat oferty publicznej Spółki

Opinia na temat oferty publicznej Spółki Opinia na temat oferty publicznej Spółki O Spółce, parametrach oferty oraz celach emisji Energoinstal SA to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce oraz znany i ceniony partner

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011-31.12.2011 Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka)

Podwyższenie ceny docelowej. Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/13-2015/16) Atrakcyjna wycena (8,8x 2013E P/E, 35% dyskonto do Kruka) MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Podwyższenie ceny docelowej Kredyt Inkaso Solidny wzrost EPS (+30% CAGR 2012/-2015/16) Obrót wierzytelnościami Polska Kupuj PLN 23,4 (z PLN 18,2) Atrakcyjna wycena (8,8x 20E P/E,

Bardziej szczegółowo