DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator."

Transkrypt

1 info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor

2 Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk pol bnki orz szrg innych fir i insyucji. Pokzn powyżj logoypy bnków przdswiją wybrnych Uczsników Sysu, kórzy przysąpili do dodkowj, społcznj Kpnii Inforcyjnj, proującj Sys zpwnijący bzpczńswo nszj ożsości. Ich szczgóln porkown w ninjszy ril js wyrz podziękowni z srony Związku Bnków Polich z wkłd w proocję idi zbzpczni ns wszyskich przd przsępswi z wykorzysn krdzionych dokunów. Kpnii pronuj Minisrswo Sprw Wwnęrznych, Policj orz Fdrcj Konsunów.

3 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. info DOK Rpor o dokunch I kwrł dycj Spis rści: Wsęp... 2 Rpor w liczbch... 3 W róc: Zgubił lub ukrdziono i dokuny - co zrobić?... 4 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE...4 Liczb zsrzżonych dokunów ożsości... 5 Liczb zsrzżonych dokunów ożsości orz ogóln liczb przsępsw... 6 Łączn liczb i kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów... 7 Śrdni kwo udrnionj próby wyłudzni krdyu... 8 Liczb udrnionych prób wyłudzń - wg. wojwódzw... 9 Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń - wg. wojwódzw... 1 Njwiększ kwoy prób wyłudzń krdyów Prwdziw hisor Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dl Przdsiębiorców

4 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Wsęp Sznowni Pńswo, przdswiy 13. wydn kwrlngo Rporu o dokunch infodok. Poio rochę pchowgo nuru j dycji y dl Pńsw dobr inforcj. Szczgóły poniżj. Zni przjdzy do nlizy dnych z rporu zprszy Pńsw do odwdzni srony inrnowj. Z okzji uruchoni koljngo, VII pu Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, sron zosł cłkowic przbudown i dososown do wyśwlni.in. n blch orz innych urządznich obilnych. My ndzję, ż dzięki u jszcz brdzj ułwiy Pńswu dosęp do inforcji i poocy w rz ury dokunów ożsości. Trzynsy rpor infodok objuj dn z I kwrł 213 r. w porównniu do nlogiczngo okrsu sprzd 12 sięcy. Nowością js o, ż jdnoczśn, n sr. 5, przdswiy Pńswu zbiorcz dn podsuowując osnich 12 sięcy (kwcń rzc 213). Wlkość Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ z dokuni, kór powszchn służą do powrdzni ożsości wzrosł do szuk. W osni kwrl do sysu dodno dokunów (sr. 5) - j. nco poniżj śrdnj z osnich 4 l prowdzni bdń. W nlogiczny okrs 212 r. do bzy rfiło dokunów. Co njwżnjsz, osni kwrł wpisuj się w gnrlny, brdzo pozyywny rnd widoczny od dwóch l. Mlj liczb orz łączn su kwo, jk próbuj się wyłudzć w bnkch (sr. 7). W osnich siącch odnoowno ylko prób wyłudzń (drugi njniższy wynik w cłj hisorii bdni). To spdk o 15% w sosunku do nlogiczngo okrsu z 211 r. Podkrśly, ż js o równż wynik o 43% niższy niż rkordowy pod y względ III kwrł 28 r. Łączn kwo prób wyłudzń wyniosł 63,9 ln zł. To jdn z njniższych wrości znoownych w cłj hisorii bdni infodok! To wynik o 25% niższy od kwoy z nlogiczngo okrsu z 212 roku (85,7 ln zł) orz o 61% niższy od rkordu z IV kwrłu 21 r., kdy o osiągnięo pozio pond 163,5 ln zł. Jk co kwrł zdrzją się próby wyłudzń brdzo wysokich kwo. I kwrł 213 roku nlży okrślić, jko w irę spokojny okrs. Njwyższ prób wyłudzni o 5,6 ln złoych (woj. łopol). To dwukron więcj niż przd rok, kdy o próbowno ukrść 2,3 ln zł (równż woj. łopol), l wlokron nj od rkordowj próby 25 ln zł z 211 r. (woj. wlkopol). W I kwrl prób przkroczyło kwoę 1 ln zł - w nlogiczny okrs ubgłgo roku było ich ż 15 (sr. 11)! Polc Pńswu kż lkurę części opisowj Rporu prznujy krók opisy prwdziwych zdrzń związnych z wykorzysywn cudzj ożsości pochodzących z kronik policyjnych (sr ). Zprsz do lkury Rporu infodok! Grzgorz Kondk Koordynor Kpnii Inforcyjnj Sysu Dokuny Zsrzżon -2-

5 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Rpor w liczbch Wlkość Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ, n konc I kwrłu 213 r. (dokuny zsrzżon) Liczb zsrzżonych dokunów ożsości w I kwrl 213 r Liczb zsrzżonych dokunów ożsości w ciągu osnich 12 sięcy Liczb udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r Liczb udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r zł Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r zł Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Kwo njwiększj udrnionj próby wyłudzni krdyu w I kwrl 213 r (woj. łopol) 2 zł Kwo njwiększj udrnionj próby wyłudzni krdyu w ciągu osnich 12 sięcy (woj. zowck) -3-

6 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. W róc: Zgubił lub ukrdziono i dokuny - co zrobić? "Zgubił dokuny", "zgubił dowód osobisy", "ukrdli i pszpor", "zgubił prwo jzdy" - gdy znjdą się Pńswo w kj syucji, nlży jk njszybcj: 1. Powidoić oddził bnku, w kóry posidy rchunk (chyb, ż n y kon bnkowgo, wdy nlży iść do bnku, kóry przyjuj zsrzżni n ylko od swoich klnów - kuln lis n: ) - k posępujy zrówno w przypdku zwykłgo zgubni, jk i ury dokunu w wyniku krdzży. Powidon polg n złożniu wniou o zsrzżn dokunu - dyspozycj js porzbn, by bnk wpisł zsrzżn do Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ. 2. Powidoić njbliższą jdnoskę policji - jśli dokun zosł urcony w wyniku krdzży. 3. Zwidoić njbliższy orgn giny lub plcówkę konsulrną i wyrobić nowy dokun. Inforcj doycząc konczności zwidoni orgnu giny znjdują się n sron inrnowj Minisrsw Sprw Wwnęrznych i Adinisrcji - Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE o ogólnopoli sys zsrzgni rdzionych i zgubionych dokunów ożsości chroniący przd wyłudznii z ich użyc. Inforcj z jdngo bnku, poprzz Sys DZ są bływiczn przkzywn do wszyskich bnków i insyucji korzysjących z Sysu. N życzn kln oż być wydn pisn powrdzn przyjęci dyspozycji. Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Kpni rozpoczęł się 16 lipc 28 r. Jj cl js poszrzn wdzy o ożliwościch orz porzb zsrzgni urconych dokunów ożsości, bow ogóln wdz w y zkrs przd rozpoczęc projku był zby ogrniczon. Zsrzgć urcon dokuny powinniśy wszyscy - nzlżn od go, czy jsśy już klni jkgoś bnku, czy ż nigdy z usług bnkowych n korzysliśy. Kpni objuj proocję Sysu w spkc korzyści i bzpczńsw osób, kór urciły dokuny ożsości. Inicjyw przd wszyski szrzj inforowć o y, ż isnj ożliwość uniknięci szrgu przykrych konskwncji ogących powsć w wyniku ury dokunów. Z ą inforcją nlży dorzć do jk njszrszgo gron płnolnich osób. Sybol kcji js uszl z prłą. Główn hsł: "Urciłś dokuny? N ryzykuj! Zsrzż j w bnku!" orz "Chroń njcnnjszy rb - swoją ożsość". -4-

7 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb zsrzżonych dokunów ożsości Wlkość bzy n konc kwrłu Kwrln wlkość przyrosu 1 3 zł 1 2 zł 1 1 zł 1 zł 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł IV kw I k r w ł2 r II 7 III r 8 kw ł 2 IV r 8 r I k ł 8 w 2 r II 8 III r 9 kw ł 2 IV r 9 I k rł 9 w 2 r II 9 III r 1 kw ł 2 IV r 1 1 I k rł w 2 r 1 II III r 11 kw ł 2 IV r 11 I k r 11 w ł2 r 1 II 1 12 r III IV r 12 r 1 I k ł 2 2 w r 1 2 ł Znczny wzros liczby zsrzgnych dokunów, widoczny od IV kwrłu 28 r., js fk rozpoczęci Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W Polsc podswowyi dokuni powrdzjącyi ożsość są dowody osobis i pszpory. Jdnk w prkyc, w y clu powszchn sosown są np. prw jzdy, książczki wojow lub nw kry płnicz, n kórych wydrukown js iię i nzwio. Z go powodu w podwnych w ninjszy rporc dnych o zsrzżnich uwzględnin są kż dokuny. Ilkroć w ninjszy rporc js ow o liczb zsrzżonych dokunów ożsości dn doyczą nsępujących rodzjów: dowody osobis, pszpory, prw jzdy, książczki wojow, książczki rynr, kry pobyu, dokuny zgrniczn, dowody rjsrcyjn, kry płnicz. Kwrł Wlkość bzy Wzros bzy IV kwrł 27 I kwrł 28 II kwrł 28 III kwrł 28 IV kwrł 28 I kwrł 29 II kwrł 29 III kwrł 29 IV kwrł 29 I kwrł 21 II kwrł 21 III kwrł 21 IV kwrł 21 I kwrł 211 II kwrł 211 III kwrł 211 IV kwrł 211 I kwrł 212 II kwrł 212 III kwrł 212 IV kwrł 212 I kwrł 213 II kwrł 213 III kwrł 213 IV kwrł Wzros bzy Źródło: ZBP Odpowidjąc n pojwijąc się z Pńsw srony pyni inforujy, ż sych dowodów osobisych i pszporów w bz dnych Sysu DZ znjduj się sz. (dn n konc rc 213 r.) -5-

8 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb zsrzżonych dokunów ożsości orz ogóln liczb przsępsw związnych z dokuni Liczb zsrzżonych dokunów Posługiwn się dokuni innj osoby Podrbin dokunów ożsości III 213 Rok Posługiwn się dokuni innj osoby Podrbin dokunów ożsości Liczb zsrzżonych dokunów III 213 Źródło: ZBP -6-

9 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Łączn liczb i kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów Łączn liczb prób wyłudzń krdyów Łączn kwo prób wyłudzń krdyów 18 zł zł zł zł zł zł 1 6 zł 75 4 zł 5 2 zł 25 Ik II w r III r 8 kw ł 2 IV r 8 r I k ł 8 w 2 r II 8 III r 9 kw ł 2 IV r 9 I k rł 9 w 2 r II 9 III r 1 kw ł 2 IV r 1 1 I k rł w 2 r 1 II 1 r III 1 IV r 11 I k r 11 w ł2 r 1 II 1 III r 12 kw ł 2 IV r 12 r 1 I k ł 2 2 w r 1 2 ł2 1 3 zł Kwrł Wnioown kwo I kwrł zł Roczn Liczb prób wyłudzń II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł zł zł zł zł zł zł I kwrł zł III kwrł IV kwrł 212 II kwrł 213 Roczn zł IV kwrł 213 Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. -7-

10 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł Wojwódzwo or Ś W lą lk i op ol Po i or Łó dz Lu k Św b l ię o kr zy K M uj ł w opo ol po i or s Po k dl D ol no śl ąs Lu k W bu r O iń po ls oki z ur ck ni op o rp k z M Z ch od Po d ow ck zł I kw. 212 I kw. 213 Podkrpck zł zł Mzowck zł zł Zchodniopoor zł zł Ślą zł zł Wlkopol zł zł Poor zł zł Łódzk zł zł Lubl zł zł Święokrzy 4 96 zł zł Młopol zł zł Kujwo-poor zł zł Podl zł zł Dolnoślą zł zł Lubu zł zł Opol zł zł Wrińo-zur Śrdni ogólnopol 8 29 zł zł zł zł I kwrł 213 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - 2 zł zł zł powyżj 4 1 zł Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. Przy wyliczniu zosły odrzucon njbrdzj ksrln wyniki (njwiększ kwoy przkrczjąc 5 zł.), kór ogły w znczny sposób wpłynąć n śrdnią kwoę udrnionych prób wyłudzń w poszczgólnych wojwódzwch. -8-

11 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb udrnionych prób wyłudzń I kwrł 212 r. I kwrł 213 r po O W r iń o- z ls ki ur Po dl s Lu k Po bu dk i Św rp K ię uj o ck w krz y opo i or Z ch od Lu b ni ls op o k or i Łó dz Po ki or M ł op ol D s ol no k ś W l ą lk op ol Śl ąs M z ki ow ck Wojwódzwo I kw. 212 I kw. 213 Opol 3 34 Wrińo-zur Podl 25 4 Lubu Podkrpck 5 49 Święokrzy 4 49 Kujwo-poor Lubl Zchodniopoor Łódzk Poor Młopol Dolnoślą Wlkopol Ślą Mzowck Śrdni ogólnopol I kwrł 213 r i powyżj Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. -9-

12 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 1 zł 8 zł 6 zł 4 zł 2 zł I kw. 212 I kwrł 213 r. I kw. 213 Podkrpck zł zł Podl zł zł Święokrzy zł zł Zchodniopoor zł zł zł zł Kujwo-poor zł zł Opol zł zł Lubu zł zł Poor zł zł Łódzk zł zł Wrińo-zur zł zł Młopol zł zł Wlkopol zł zł Mzowck zł zł Lubl d Po zki or i Lu bu K uj w O po ol po i or Z ch od Lu b ni ls op ki o Św o rs ię ki o kr zy Po Po dl dk r p ck ur z o iń W r Wojwódzwo Łó ol op ł M ck ol op lk W ow z M śl no ol D Śl ą ąs ki zł Ślą zł zł Dolnoślą Śrdni ogólnopol zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - 1 ln zł 1-2 ln zł 2-3 ln zł 3 ln zł i powyżj Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A zł zł

13 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Njwiększ kwoy prób wyłudzń krdyów I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł Wojwódzwo Kwo Wojwódzwo Kwo łopol zł łopol zł zowck 2 zł zowck 4 zł lubl 2 zł lubl 2 8 zł zowck 1 7 zł zowck zł zowck 1 7 zł dolnoślą 1 81 zł zowck 1 7 zł zowck zł wlkopol 1 5 zł lubl 1 24 zł wlkopol 1 5 zł zchodniopoor 1 zł łódzk zł zowck zł kujwo-poor zł zowck 97 zł Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A

14 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor (źródło Zrzyni fłszywi krwni 25 syczni 213 r. Policjnci zrzyli fłszywych kuzynkę i siosrzńc. Rodzńswo związk z wyłudzn od rzch srszych osób blio 35 ys. złoych. 19-lk był wczśnj noowny z oszusw odą n wnuczk. Mężczyzn usłyszł już zrzuy. Kilk dni u obchodziliśy Dzń Dzidk i Bbci. To włśn sniorzy njczęścj pdją ofirą oszusów dziłjących odą n wnuczk i choć corz więcj srszych osób zchowuj czujność o zdrzją się przypdki koljnych wyłudzń. Ty rz w ręc policjnów wpdło rodzńswo, kór związk z wyłudzn od rzch 8-lków blio 35 ys. złoych. 23 syczni 213 roku przd godziną 11. policjnci z Wydziłu do Wlki z Przsępczością Przciwko Mniu łódzkj kondy jj zrzyli n gorący uczynku 15-lnią łodzinkę, kór wpdł podczs odbioru wyłudzonych 6 ys. złoych. Tgo sgo dni około 1. do pni Elonory zdzwonił rzko kuzynk. Tk poprowdził rozowę, ż pokrzywdzon s uznł, ż o rodzin szkjąc w Irlndii. Zpwnił, ż porzbuj piln pożyczki w wysokości 4 ys. złoych n zkup obligcji po rkcyjnj cn. Srsz pni swrdził, ż posid w dou jdyn 4 ys. złoych, koljn 2 ys. złoych oż wypłcić w bnku. Rzko kuzynk w wyznczony jscu w cnru Łodzi uówił się po odbiór goówki jdnk dodł, ż n będz go ogł zrobić osobiśc i przyśl kolżnkę. Rzczywiśc w króki czs w uówiony punkc pojwił się łod dzwczyn podjąc się z znjoą. Kdy odchodził z wyłudzonyi 6 ys. złoych zosł zrzyn przz policję. Zchowywł się brdzo nrwowo. Od nświdoj wczśnj oszusw pokrzywdzonj przyję zosło zwidon o popłnniu przsępsw. Odzyn bnknoy funkcjonriusz oddli w prwowi ręc. Ty rz ofir n srcił oszczędności życi. Podjrzwną okzł się 15-lni łodzink. Policjnci uslili jj drs zszkni w dzlnicy Śródśc, gdz pojchli n przszukn. Zrzyn wrdził, ż n kluczy io, iż z wwnąrz dochodziły odgłosy czyjjś byności, nik n owrł. N jsc wzwno srżków. Wówczs dopro lokor, kóry okzł się 19-lni br podjrzwnj wpuścił funkcjonriuszy. Zosł on rozpoznny jko sprwc podobngo oszusw, do kórgo doszło 21 lisopd 212 roku w Łodzi przy ulicy Wrzbowj. Wówczs pokrzywdzon zosł wprowdzon w błąd przz osobę podjącą się z siosrzńc, kóry wyłudził 8,4 ys. złoych

15 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor Rodzńswo zosło przwzion do kondy. Noowny już wczśnj z oszusw odą n wnuczk 19-lk rfił do policyjngo rszu nois jgo ciężrn siosr po uzyniu zgody lkrz zosł uszczon w Policyjnj Izb Dzck. Okzni powrdziły podjrzni śldczych. Oszus usłyszł już zrzu, dzięki dziłnio policjnów wyłudzon przz ngo pniądz kż zwrócono pokrzywdzonj. Trw nliz podobnych sprw z rnu cłgo krju. Już wsępn wryfikcj dowodów pozwoliły przypisć nlnj udził w oszusw, kórgo ofirą 11 syczni 213 roku pdł srszy szknc ulicy Wici. Mężczyzn przkzł w dobrj wrz rzkoj siosrznicy 2 ys. złoych. O jj dlszy los zdcyduj sąd rodzinny. Policjnci będą wnioowć o uszczn ciężrnj 15-lki w odpowdni ośrodku i poddn rsocjlizcji. Z oszuswo grozi do 8 l pozbwni. Sprw js rozwojow. Mił 1 fłszywych ożsości i 6 ENA 2 lugo 213 r. Poszukiwcz z Kondy Głównj Policji zrzyli w Wrszw 44-lngo Robr G., kóry był poszukiwny 6 Europjii Nkzi Arszowni. Mężczyzn był szf grupy wnuczków, kór dziłł n rn Nc. Trz sąd zdcyduj o jgo dlszy los. Od począku roku policjnci z Wydziłu Poszukiwń i Idnyfikcji Osób prowdzili sprwę 44-lngo Robr G., po y jk orzyli riły sprwy od kolgów z Nc. N ężczyźn ciążyło 6 Europjich Nkzów Arszowni. 44-lk był szf grupy oszusów dziłjących odą n wnuczk, kór dokonł szrgu przsępsw n rn Nc. Jko ż Robr G. chcił z wszlką cnę uniknąć zrzyni, zczął się ukrywć. Jk uslili nccy policjnci, wszysk ropy prowdziły włśn do nszgo krju. Wdy włśn sprwą zjęli się poszukiwcz z kondy głównj. Sprw od począku n był łw, bow Robr G. częso znił jsc pobyu. Jk uslili poszukiwcz z KGP, ężczyzn ił wynjęych kilk prnów w Poznniu i Wrszw, w kórych przbywł ylko po kilk dni

16 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor Isniło kż prwdopodobńswo, ż 44-lk kursuj poiędzy Polą Nci, dlgo brdzo wżn okzł się współprc z ncki oficr łącznikowy orz Biur Współprcy Międzynrodowj Policji KGP. Policjnci wdzli kż, ż Robr G. używ fłszywych dokunów n różn nzwi w su, jk uslili, ił ż 1 fłszywych ożsości. W końcu funkcjonriusz uslili, ż 44-lk przbyw w jdny z swoich szkń n wrszwj Woli. Wdy przysąpili do kcji. O wsprc poprosili kolgów z wolj kondy, kórzy obswili rn, unożliwijąc Robrowi G. wnulną ucczkę okni i dchi budynków. Policjnci zsli w szkniu poszukiwngo ężczyznę, kóry jszcz próbowł przkonć ich, ż n js poszukiwną przz nich osobą. N zdwł sob sprwy, ż funkcjonriusz ją go brdzo dobrz rozprcowngo i doonl wdzą o jgo fłszywych dokunch. N kondz dzięki bdnio dkyloopijny powrdzili jgo ożsość. Mężczyzn zosł nychis osdzony w policyjny rszc. Trz czk n dcyzję sądu o jgo dlszy los. Srzlc Opol: Zrzyny z oszuswo 1 rc 213 r. Kryinlni z Srzlc Opolich uslili i zrzyli ężczyznę podjrzngo o oszuswo. 21-lk posługując się dokun innj osoby wypożyczył sochód, kórgo n zwrócił. Grozi u kr nw do 8 l więzni. W lisopdz 212 roku do srzlckj kondy zgłosił się włścicl jdngo z koisów sochodowych, kóry poinforowł, ż wypożyczony sochód n zosł zwrócony, z ężczyzną z kóry zwrł uowę n już konku. Zjujący się ą sprwą kryinlni uslili, ż do jdnj z wypożyczlni sochodów n rn powiu srzlckgo przyszło dwóch ężczyzn, kórzy chcli wynjąć n jdn dzń sochód doswczy w clu przprowdzki. Włścicl koisu z jdny z nich spisł uowę wynju zgodn z przdswionyi u dokuni j. dowod osobisy orz prw jzdy. Jdnk wypożyczony pojzd n zosł do dni dzisjszgo zwrócony włściclowi. Policjnci uslili, ż ężczyzn wypożyczjący sochód posłużył się n swoii dokuni. Dokuny zosły prwdopodobn znlzion przz jgo znjogo. W związku z sprwą 26 lugo br. kryinlni zrzyli podjrzwngo ężczyznę. Okzł się ni 21-lni szknc wojwódzw opolgo. 27 lugo br. ężczyzn zosł doprowdzony do Prokurury Rjonowj w Srzlcch Opolich,

17 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor gdz usłyszł zrzuy: oszusw i posługiwni się dokuni innj osoby. Podjrzny przyznł się do przdswionych u zrzuów. Wobc podjrzngo zosł zsosowny dozór policyjny. Trz z popłnion czyny grozi u kr nw do 8 l pozbwni wolności. Poszkodowny wycnił sry n około 2 ysięcy złoych. 28 lugo 213 r. Fłszywy wnuczk w rękch policji Policjnci z Gdyni zrzyli 2-lngo szkńc Wrszwy w onc odbrni pniędzy od pokrzywdzongo, kóry był przkonny, ż w n sposób pog członowi rodziny. Oszus podszywł się pod krwngo szkńc Gdyni i prosił o pilną pożyczkę dużj kwoy. Mężczyzn zlrowł dyżurngo gdyńj kondy, kóry n jsc przkzni pniędzy rowł nuundurownych funkcjonriuszy. Zrzyny odpow z 3 podobn przsępsw popłnion w Gdyni. Łączn ukrdł w n sposób pond 3 ys. złoych. Z oszuswo 2-lkowi grozi kr do 8 l pozbwni wolności. 26 lugo br. około godziny 16.3 dyżurny gdyńj kondy orzył inforcję, ż do 66-lngo szkńc Gdyni zlfonowł nznny ężczyzn, podszywjący się pod jgo krwngo, z prośbą o pilną pożyczkę dużj kwoy. 66lk uówił się n spokn z lfonujący oszus i o wszyski powidoił Policję. N jscu zjwili się nuundurowni funkcjonriusz, kórzy zrzyli 2lngo szkńc Wrszwy w chwili próby przyjęci pniędzy. Zrzyny rfił do policyjngo rszu. Śldczy prcujący nd ą sprwą uslili, ż oszus n swoi konc jszcz dw inn go ypu przsępsw. Dzń wczśnj okrdł w n sposób 8-lnią kobę, w dniu zrzyni oszukł 78-lnią szknkę Gdyni. Łączn sprwc ukrdł pond 3 ysięcy złoych - policjnci odzyli część urconj goówki. 2-lkowi z oszusw odą "n wnuczk" grozi kr do 8 l pozbwni wolności. O jgo dlszy los zdcyduj sąd. Policjnci osrzgją i plują o osrożność i rozwgę w konkch z nznnyi osobi. Gdy koś z nszych bliich porzbuj poocy finnsowj i lfoniczn prosi o pożyczkę upwnijy się, ż k porzb fkyczn isnj. N przkzujy żdnych pniędzy obcy ludzio, podswiny przz oszusów dziłjących odą "n wnuczk". N dokonujy kż żdnych przlwów przz bnk, zni n będzy li cłkowij pwności, ż rfią on w włściw ręc jko pooc dl krwnych. Sosujy "zsdę ogrniczongo zufni", kór ns srzc przd nbzpczńswi i kłopoi!

18 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dl Przdsiębiorców JAK, BĘDĄC PRZEDSIĘBIORCĄ, MOŻNA KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ? Wysrczy podpisć uowę n dosęp od inforcji z Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Aby podpisć uowę, onkuj się z Cnru Prw Bnkowgo i Inforcji (www.cpb.pl ) lub z Cnri Inforcji Gospodrczj (www.cigi.pl ) n rn cłgo krju (drsy biur znjdują się n nsępnj sron rporu). dinisrorzy sysu wyswiją lkroniczn, inn cryfiky dosępu, dzięki kóry przdsiębiorc oż sprwdzć dokuny klnów w Cnrlnj Bz Dnych Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ: noriusz i knclr prwn, gncj pośrdnicw wynju i sprzdży nruchoości, hol, oprorzy poczowi i firy kurr, doswcy inrnu, lwizji kblowj i lfonii plcówki prnr Bnków, firy lsingow, fundusz pożyczkow i poręczniow, gnci i gncj rozliczniow, pośrdnicy finnsowi, SKOK-i, lpy inrnow, wypożyczln (np. sochodów), związki producnów rolnych. JAK DZIAŁA SYSTEM DZ? Wszysk osoby, kór urciły dokuny (nw, jżli n ją swojgo kon), przkzują inforcję do jdngo oddziłu bnku BANKI i inni PRZEDSIĘBIORCY BANK Dn są nychis przkzywn do Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ Sys DZ Sprwdzn przd kżdą rnskcją, czy dokuny ożsości kln, n zosły zsrzżon w Sys DZ

19 Cnru Inforcji Gospodrczj Zprszy do współprcy! lźć inforcj zn zi gd, y o dz W csu i jk ich używć - o jnic suk Albr Einsin Gdń Olszyn Szczcin Biłysok Bydgoszcz Pokzujy, jk wykorzysć siłę inforcji gospodrczj w bizns i prywn. Zlon Gór Wrszw Poznń Łódź Lublin Wrocłw Sprwdzj konrhnów i odzyuj nlżności k uczn, jk bnki! Klc Kowic Krków Rzszów CIG Gdń: Al. Jn Pwł II/ Gdń l. (58) l. ko CIG Poznń: Glri Arkd ul. Obornick 229/ Poznń l. (61) l. ko CIG Wrocłw: Alj Arii Krjowj 61 budynk C Wrocłw l. (71) l. ko CIG Łódź: ul. Trkorow 123/ Łódź l. (42) l. ko CIG Rzszów: ul. Lszk Czrngo Rzszów l. (17) l. ko CIG Krków: ul. Szlk 65/912, IX p Krków l. (12) l. ko KIR Kowic - przdswicl CIG: ul. Wi Swosz Kowic l. (32) l. ko KIR Biłysok - przdswicl CIG: ul. Sur 3A Biłysok l. (85) l. ko CIG Wrszw: ul. Kruczkowgo 8-38 Wrszw l. (22) l. ko KIR Olszyn - przdswicl CIG: Al. J. Piłsudgo 11/ Olszyn l. (89) l. ko KIR Zlon Gór - przdswicl CIG: ul. 1 Mj Zlon Gór l. (68) l. ko KIR Klc - przdswicl CIG: ul. Snkwicz 6/ Klc l. (41) l. ko KIR Bydgoszcz - przdswicl CIG: ul. Jglloń 94 C Bydgoszcz l. (52) l. ko KIR Lublin - przdswicl CIG: ul. Tosz Zn Lublin l. (81) l. ko KIR Szczcin - przdswicl CIG: ul. Bohrów Wrszwy 31, 7-34 Szczcin l. (91) l. ko Oprcown Rporu: Cnru Prw Bnkowgo i Inforcji Sp. z o.o., Dził Mrkingu, ul. Kruczkowgo 8, -38 Wrszw Eili Ożrow l. (22) il: Grzgorz Kondk l. (22) il:

20 Kszonkowcy krdną n ylko dl goówki! N pozwól i wykorzysć swojj ożsości! Jżli urciłś dokuny n ryzykuj! Nychis zsrzż j w bnku! Nw jżli n sz swojgo kon. Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Sys DZ o ogólnopol gólnopol bz dnych zsrzżonych dokunów ożsości. To ochron przd wyłudznii dokonywnyi przy użyciu krdzionych i zgubionych dokunów! UWAGA: Cły poli p skor bnkowy powszchn uczsniczy w Sys DZ, pokzn poniżj bnki przysąpiły do dodkowj, społcznj kpnii inforcyjnj sąd wynik ich szczgóln wyróżnn n y ril. Bnki zsrzgjąc dokuny: wszyskich osób swoich klnów Prnrzy Kpnii: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jrzy Czsław Ossowski Kadra Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Wydział Zarzdzania i Ekonomii Polichnika Gdaska I Sminarium Naukow Kadry Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Polichniki Gdaskij n.: GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo