DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator."

Transkrypt

1 info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor

2 Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk pol bnki orz szrg innych fir i insyucji. Pokzn powyżj logoypy bnków przdswiją wybrnych Uczsników Sysu, kórzy przysąpili do dodkowj, społcznj Kpnii Inforcyjnj, proującj Sys zpwnijący bzpczńswo nszj ożsości. Ich szczgóln porkown w ninjszy ril js wyrz podziękowni z srony Związku Bnków Polich z wkłd w proocję idi zbzpczni ns wszyskich przd przsępswi z wykorzysn krdzionych dokunów. Kpnii pronuj Minisrswo Sprw Wwnęrznych, Policj orz Fdrcj Konsunów.

3 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. info DOK Rpor o dokunch I kwrł dycj Spis rści: Wsęp... 2 Rpor w liczbch... 3 W róc: Zgubił lub ukrdziono i dokuny - co zrobić?... 4 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE...4 Liczb zsrzżonych dokunów ożsości... 5 Liczb zsrzżonych dokunów ożsości orz ogóln liczb przsępsw... 6 Łączn liczb i kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów... 7 Śrdni kwo udrnionj próby wyłudzni krdyu... 8 Liczb udrnionych prób wyłudzń - wg. wojwódzw... 9 Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń - wg. wojwódzw... 1 Njwiększ kwoy prób wyłudzń krdyów Prwdziw hisor Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dl Przdsiębiorców

4 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Wsęp Sznowni Pńswo, przdswiy 13. wydn kwrlngo Rporu o dokunch infodok. Poio rochę pchowgo nuru j dycji y dl Pńsw dobr inforcj. Szczgóły poniżj. Zni przjdzy do nlizy dnych z rporu zprszy Pńsw do odwdzni srony inrnowj. Z okzji uruchoni koljngo, VII pu Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, sron zosł cłkowic przbudown i dososown do wyśwlni.in. n blch orz innych urządznich obilnych. My ndzję, ż dzięki u jszcz brdzj ułwiy Pńswu dosęp do inforcji i poocy w rz ury dokunów ożsości. Trzynsy rpor infodok objuj dn z I kwrł 213 r. w porównniu do nlogiczngo okrsu sprzd 12 sięcy. Nowością js o, ż jdnoczśn, n sr. 5, przdswiy Pńswu zbiorcz dn podsuowując osnich 12 sięcy (kwcń rzc 213). Wlkość Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ z dokuni, kór powszchn służą do powrdzni ożsości wzrosł do szuk. W osni kwrl do sysu dodno dokunów (sr. 5) - j. nco poniżj śrdnj z osnich 4 l prowdzni bdń. W nlogiczny okrs 212 r. do bzy rfiło dokunów. Co njwżnjsz, osni kwrł wpisuj się w gnrlny, brdzo pozyywny rnd widoczny od dwóch l. Mlj liczb orz łączn su kwo, jk próbuj się wyłudzć w bnkch (sr. 7). W osnich siącch odnoowno ylko prób wyłudzń (drugi njniższy wynik w cłj hisorii bdni). To spdk o 15% w sosunku do nlogiczngo okrsu z 211 r. Podkrśly, ż js o równż wynik o 43% niższy niż rkordowy pod y względ III kwrł 28 r. Łączn kwo prób wyłudzń wyniosł 63,9 ln zł. To jdn z njniższych wrości znoownych w cłj hisorii bdni infodok! To wynik o 25% niższy od kwoy z nlogiczngo okrsu z 212 roku (85,7 ln zł) orz o 61% niższy od rkordu z IV kwrłu 21 r., kdy o osiągnięo pozio pond 163,5 ln zł. Jk co kwrł zdrzją się próby wyłudzń brdzo wysokich kwo. I kwrł 213 roku nlży okrślić, jko w irę spokojny okrs. Njwyższ prób wyłudzni o 5,6 ln złoych (woj. łopol). To dwukron więcj niż przd rok, kdy o próbowno ukrść 2,3 ln zł (równż woj. łopol), l wlokron nj od rkordowj próby 25 ln zł z 211 r. (woj. wlkopol). W I kwrl prób przkroczyło kwoę 1 ln zł - w nlogiczny okrs ubgłgo roku było ich ż 15 (sr. 11)! Polc Pńswu kż lkurę części opisowj Rporu prznujy krók opisy prwdziwych zdrzń związnych z wykorzysywn cudzj ożsości pochodzących z kronik policyjnych (sr ). Zprsz do lkury Rporu infodok! Grzgorz Kondk Koordynor Kpnii Inforcyjnj Sysu Dokuny Zsrzżon -2-

5 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Rpor w liczbch Wlkość Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ, n konc I kwrłu 213 r. (dokuny zsrzżon) Liczb zsrzżonych dokunów ożsości w I kwrl 213 r Liczb zsrzżonych dokunów ożsości w ciągu osnich 12 sięcy Liczb udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r Liczb udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r zł Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w I kwrl 213 r zł Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów w ciągu osnich 12 sięcy zł Kwo njwiększj udrnionj próby wyłudzni krdyu w I kwrl 213 r (woj. łopol) 2 zł Kwo njwiększj udrnionj próby wyłudzni krdyu w ciągu osnich 12 sięcy (woj. zowck) -3-

6 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. W róc: Zgubił lub ukrdziono i dokuny - co zrobić? "Zgubił dokuny", "zgubił dowód osobisy", "ukrdli i pszpor", "zgubił prwo jzdy" - gdy znjdą się Pńswo w kj syucji, nlży jk njszybcj: 1. Powidoić oddził bnku, w kóry posidy rchunk (chyb, ż n y kon bnkowgo, wdy nlży iść do bnku, kóry przyjuj zsrzżni n ylko od swoich klnów - kuln lis n: ) - k posępujy zrówno w przypdku zwykłgo zgubni, jk i ury dokunu w wyniku krdzży. Powidon polg n złożniu wniou o zsrzżn dokunu - dyspozycj js porzbn, by bnk wpisł zsrzżn do Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ. 2. Powidoić njbliższą jdnoskę policji - jśli dokun zosł urcony w wyniku krdzży. 3. Zwidoić njbliższy orgn giny lub plcówkę konsulrną i wyrobić nowy dokun. Inforcj doycząc konczności zwidoni orgnu giny znjdują się n sron inrnowj Minisrsw Sprw Wwnęrznych i Adinisrcji - Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE o ogólnopoli sys zsrzgni rdzionych i zgubionych dokunów ożsości chroniący przd wyłudznii z ich użyc. Inforcj z jdngo bnku, poprzz Sys DZ są bływiczn przkzywn do wszyskich bnków i insyucji korzysjących z Sysu. N życzn kln oż być wydn pisn powrdzn przyjęci dyspozycji. Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Kpni rozpoczęł się 16 lipc 28 r. Jj cl js poszrzn wdzy o ożliwościch orz porzb zsrzgni urconych dokunów ożsości, bow ogóln wdz w y zkrs przd rozpoczęc projku był zby ogrniczon. Zsrzgć urcon dokuny powinniśy wszyscy - nzlżn od go, czy jsśy już klni jkgoś bnku, czy ż nigdy z usług bnkowych n korzysliśy. Kpni objuj proocję Sysu w spkc korzyści i bzpczńsw osób, kór urciły dokuny ożsości. Inicjyw przd wszyski szrzj inforowć o y, ż isnj ożliwość uniknięci szrgu przykrych konskwncji ogących powsć w wyniku ury dokunów. Z ą inforcją nlży dorzć do jk njszrszgo gron płnolnich osób. Sybol kcji js uszl z prłą. Główn hsł: "Urciłś dokuny? N ryzykuj! Zsrzż j w bnku!" orz "Chroń njcnnjszy rb - swoją ożsość". -4-

7 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb zsrzżonych dokunów ożsości Wlkość bzy n konc kwrłu Kwrln wlkość przyrosu 1 3 zł 1 2 zł 1 1 zł 1 zł 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł IV kw I k r w ł2 r II 7 III r 8 kw ł 2 IV r 8 r I k ł 8 w 2 r II 8 III r 9 kw ł 2 IV r 9 I k rł 9 w 2 r II 9 III r 1 kw ł 2 IV r 1 1 I k rł w 2 r 1 II III r 11 kw ł 2 IV r 11 I k r 11 w ł2 r 1 II 1 12 r III IV r 12 r 1 I k ł 2 2 w r 1 2 ł Znczny wzros liczby zsrzgnych dokunów, widoczny od IV kwrłu 28 r., js fk rozpoczęci Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W Polsc podswowyi dokuni powrdzjącyi ożsość są dowody osobis i pszpory. Jdnk w prkyc, w y clu powszchn sosown są np. prw jzdy, książczki wojow lub nw kry płnicz, n kórych wydrukown js iię i nzwio. Z go powodu w podwnych w ninjszy rporc dnych o zsrzżnich uwzględnin są kż dokuny. Ilkroć w ninjszy rporc js ow o liczb zsrzżonych dokunów ożsości dn doyczą nsępujących rodzjów: dowody osobis, pszpory, prw jzdy, książczki wojow, książczki rynr, kry pobyu, dokuny zgrniczn, dowody rjsrcyjn, kry płnicz. Kwrł Wlkość bzy Wzros bzy IV kwrł 27 I kwrł 28 II kwrł 28 III kwrł 28 IV kwrł 28 I kwrł 29 II kwrł 29 III kwrł 29 IV kwrł 29 I kwrł 21 II kwrł 21 III kwrł 21 IV kwrł 21 I kwrł 211 II kwrł 211 III kwrł 211 IV kwrł 211 I kwrł 212 II kwrł 212 III kwrł 212 IV kwrł 212 I kwrł 213 II kwrł 213 III kwrł 213 IV kwrł Wzros bzy Źródło: ZBP Odpowidjąc n pojwijąc się z Pńsw srony pyni inforujy, ż sych dowodów osobisych i pszporów w bz dnych Sysu DZ znjduj się sz. (dn n konc rc 213 r.) -5-

8 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb zsrzżonych dokunów ożsości orz ogóln liczb przsępsw związnych z dokuni Liczb zsrzżonych dokunów Posługiwn się dokuni innj osoby Podrbin dokunów ożsości III 213 Rok Posługiwn się dokuni innj osoby Podrbin dokunów ożsości Liczb zsrzżonych dokunów III 213 Źródło: ZBP -6-

9 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Łączn liczb i kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów Łączn liczb prób wyłudzń krdyów Łączn kwo prób wyłudzń krdyów 18 zł zł zł zł zł zł 1 6 zł 75 4 zł 5 2 zł 25 Ik II w r III r 8 kw ł 2 IV r 8 r I k ł 8 w 2 r II 8 III r 9 kw ł 2 IV r 9 I k rł 9 w 2 r II 9 III r 1 kw ł 2 IV r 1 1 I k rł w 2 r 1 II 1 r III 1 IV r 11 I k r 11 w ł2 r 1 II 1 III r 12 kw ł 2 IV r 12 r 1 I k ł 2 2 w r 1 2 ł2 1 3 zł Kwrł Wnioown kwo I kwrł zł Roczn Liczb prób wyłudzń II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł IV kwrł zł I kwrł zł II kwrł zł III kwrł zł zł zł zł zł zł zł I kwrł zł III kwrł IV kwrł 212 II kwrł 213 Roczn zł IV kwrł 213 Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. -7-

10 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Śrdni kwo udrnionych prób wyłudzń krdyów I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł Wojwódzwo or Ś W lą lk i op ol Po i or Łó dz Lu k Św b l ię o kr zy K M uj ł w opo ol po i or s Po k dl D ol no śl ąs Lu k W bu r O iń po ls oki z ur ck ni op o rp k z M Z ch od Po d ow ck zł I kw. 212 I kw. 213 Podkrpck zł zł Mzowck zł zł Zchodniopoor zł zł Ślą zł zł Wlkopol zł zł Poor zł zł Łódzk zł zł Lubl zł zł Święokrzy 4 96 zł zł Młopol zł zł Kujwo-poor zł zł Podl zł zł Dolnoślą zł zł Lubu zł zł Opol zł zł Wrińo-zur Śrdni ogólnopol 8 29 zł zł zł zł I kwrł 213 r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - 2 zł zł zł powyżj 4 1 zł Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. Przy wyliczniu zosły odrzucon njbrdzj ksrln wyniki (njwiększ kwoy przkrczjąc 5 zł.), kór ogły w znczny sposób wpłynąć n śrdnią kwoę udrnionych prób wyłudzń w poszczgólnych wojwódzwch. -8-

11 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Liczb udrnionych prób wyłudzń I kwrł 212 r. I kwrł 213 r po O W r iń o- z ls ki ur Po dl s Lu k Po bu dk i Św rp K ię uj o ck w krz y opo i or Z ch od Lu b ni ls op o k or i Łó dz Po ki or M ł op ol D s ol no k ś W l ą lk op ol Śl ąs M z ki ow ck Wojwódzwo I kw. 212 I kw. 213 Opol 3 34 Wrińo-zur Podl 25 4 Lubu Podkrpck 5 49 Święokrzy 4 49 Kujwo-poor Lubl Zchodniopoor Łódzk Poor Młopol Dolnoślą Wlkopol Ślą Mzowck Śrdni ogólnopol I kwrł 213 r i powyżj Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A. -9-

12 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Łączn kwo udrnionych prób wyłudzń I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 1 zł 8 zł 6 zł 4 zł 2 zł I kw. 212 I kwrł 213 r. I kw. 213 Podkrpck zł zł Podl zł zł Święokrzy zł zł Zchodniopoor zł zł zł zł Kujwo-poor zł zł Opol zł zł Lubu zł zł Poor zł zł Łódzk zł zł Wrińo-zur zł zł Młopol zł zł Wlkopol zł zł Mzowck zł zł Lubl d Po zki or i Lu bu K uj w O po ol po i or Z ch od Lu b ni ls op ki o Św o rs ię ki o kr zy Po Po dl dk r p ck ur z o iń W r Wojwódzwo Łó ol op ł M ck ol op lk W ow z M śl no ol D Śl ą ąs ki zł Ślą zł zł Dolnoślą Śrdni ogólnopol zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - 1 ln zł 1-2 ln zł 2-3 ln zł 3 ln zł i powyżj Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A zł zł

13 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Njwiększ kwoy prób wyłudzń krdyów I kwrł 212 r. I kwrł 213 r. 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł Wojwódzwo Kwo Wojwódzwo Kwo łopol zł łopol zł zowck 2 zł zowck 4 zł lubl 2 zł lubl 2 8 zł zowck 1 7 zł zowck zł zowck 1 7 zł dolnoślą 1 81 zł zowck 1 7 zł zowck zł wlkopol 1 5 zł lubl 1 24 zł wlkopol 1 5 zł zchodniopoor 1 zł łódzk zł zowck zł kujwo-poor zł zowck 97 zł Źródło: Oprcown ZBP, n podsw dnych Biur Inforcji Krdyowj S.A

14 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor (źródło Zrzyni fłszywi krwni 25 syczni 213 r. Policjnci zrzyli fłszywych kuzynkę i siosrzńc. Rodzńswo związk z wyłudzn od rzch srszych osób blio 35 ys. złoych. 19-lk był wczśnj noowny z oszusw odą n wnuczk. Mężczyzn usłyszł już zrzuy. Kilk dni u obchodziliśy Dzń Dzidk i Bbci. To włśn sniorzy njczęścj pdją ofirą oszusów dziłjących odą n wnuczk i choć corz więcj srszych osób zchowuj czujność o zdrzją się przypdki koljnych wyłudzń. Ty rz w ręc policjnów wpdło rodzńswo, kór związk z wyłudzn od rzch 8-lków blio 35 ys. złoych. 23 syczni 213 roku przd godziną 11. policjnci z Wydziłu do Wlki z Przsępczością Przciwko Mniu łódzkj kondy jj zrzyli n gorący uczynku 15-lnią łodzinkę, kór wpdł podczs odbioru wyłudzonych 6 ys. złoych. Tgo sgo dni około 1. do pni Elonory zdzwonił rzko kuzynk. Tk poprowdził rozowę, ż pokrzywdzon s uznł, ż o rodzin szkjąc w Irlndii. Zpwnił, ż porzbuj piln pożyczki w wysokości 4 ys. złoych n zkup obligcji po rkcyjnj cn. Srsz pni swrdził, ż posid w dou jdyn 4 ys. złoych, koljn 2 ys. złoych oż wypłcić w bnku. Rzko kuzynk w wyznczony jscu w cnru Łodzi uówił się po odbiór goówki jdnk dodł, ż n będz go ogł zrobić osobiśc i przyśl kolżnkę. Rzczywiśc w króki czs w uówiony punkc pojwił się łod dzwczyn podjąc się z znjoą. Kdy odchodził z wyłudzonyi 6 ys. złoych zosł zrzyn przz policję. Zchowywł się brdzo nrwowo. Od nświdoj wczśnj oszusw pokrzywdzonj przyję zosło zwidon o popłnniu przsępsw. Odzyn bnknoy funkcjonriusz oddli w prwowi ręc. Ty rz ofir n srcił oszczędności życi. Podjrzwną okzł się 15-lni łodzink. Policjnci uslili jj drs zszkni w dzlnicy Śródśc, gdz pojchli n przszukn. Zrzyn wrdził, ż n kluczy io, iż z wwnąrz dochodziły odgłosy czyjjś byności, nik n owrł. N jsc wzwno srżków. Wówczs dopro lokor, kóry okzł się 19-lni br podjrzwnj wpuścił funkcjonriuszy. Zosł on rozpoznny jko sprwc podobngo oszusw, do kórgo doszło 21 lisopd 212 roku w Łodzi przy ulicy Wrzbowj. Wówczs pokrzywdzon zosł wprowdzon w błąd przz osobę podjącą się z siosrzńc, kóry wyłudził 8,4 ys. złoych

15 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor Rodzńswo zosło przwzion do kondy. Noowny już wczśnj z oszusw odą n wnuczk 19-lk rfił do policyjngo rszu nois jgo ciężrn siosr po uzyniu zgody lkrz zosł uszczon w Policyjnj Izb Dzck. Okzni powrdziły podjrzni śldczych. Oszus usłyszł już zrzu, dzięki dziłnio policjnów wyłudzon przz ngo pniądz kż zwrócono pokrzywdzonj. Trw nliz podobnych sprw z rnu cłgo krju. Już wsępn wryfikcj dowodów pozwoliły przypisć nlnj udził w oszusw, kórgo ofirą 11 syczni 213 roku pdł srszy szknc ulicy Wici. Mężczyzn przkzł w dobrj wrz rzkoj siosrznicy 2 ys. złoych. O jj dlszy los zdcyduj sąd rodzinny. Policjnci będą wnioowć o uszczn ciężrnj 15-lki w odpowdni ośrodku i poddn rsocjlizcji. Z oszuswo grozi do 8 l pozbwni. Sprw js rozwojow. Mił 1 fłszywych ożsości i 6 ENA 2 lugo 213 r. Poszukiwcz z Kondy Głównj Policji zrzyli w Wrszw 44-lngo Robr G., kóry był poszukiwny 6 Europjii Nkzi Arszowni. Mężczyzn był szf grupy wnuczków, kór dziłł n rn Nc. Trz sąd zdcyduj o jgo dlszy los. Od począku roku policjnci z Wydziłu Poszukiwń i Idnyfikcji Osób prowdzili sprwę 44-lngo Robr G., po y jk orzyli riły sprwy od kolgów z Nc. N ężczyźn ciążyło 6 Europjich Nkzów Arszowni. 44-lk był szf grupy oszusów dziłjących odą n wnuczk, kór dokonł szrgu przsępsw n rn Nc. Jko ż Robr G. chcił z wszlką cnę uniknąć zrzyni, zczął się ukrywć. Jk uslili nccy policjnci, wszysk ropy prowdziły włśn do nszgo krju. Wdy włśn sprwą zjęli się poszukiwcz z kondy głównj. Sprw od począku n był łw, bow Robr G. częso znił jsc pobyu. Jk uslili poszukiwcz z KGP, ężczyzn ił wynjęych kilk prnów w Poznniu i Wrszw, w kórych przbywł ylko po kilk dni

16 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor Isniło kż prwdopodobńswo, ż 44-lk kursuj poiędzy Polą Nci, dlgo brdzo wżn okzł się współprc z ncki oficr łącznikowy orz Biur Współprcy Międzynrodowj Policji KGP. Policjnci wdzli kż, ż Robr G. używ fłszywych dokunów n różn nzwi w su, jk uslili, ił ż 1 fłszywych ożsości. W końcu funkcjonriusz uslili, ż 44-lk przbyw w jdny z swoich szkń n wrszwj Woli. Wdy przysąpili do kcji. O wsprc poprosili kolgów z wolj kondy, kórzy obswili rn, unożliwijąc Robrowi G. wnulną ucczkę okni i dchi budynków. Policjnci zsli w szkniu poszukiwngo ężczyznę, kóry jszcz próbowł przkonć ich, ż n js poszukiwną przz nich osobą. N zdwł sob sprwy, ż funkcjonriusz ją go brdzo dobrz rozprcowngo i doonl wdzą o jgo fłszywych dokunch. N kondz dzięki bdnio dkyloopijny powrdzili jgo ożsość. Mężczyzn zosł nychis osdzony w policyjny rszc. Trz czk n dcyzję sądu o jgo dlszy los. Srzlc Opol: Zrzyny z oszuswo 1 rc 213 r. Kryinlni z Srzlc Opolich uslili i zrzyli ężczyznę podjrzngo o oszuswo. 21-lk posługując się dokun innj osoby wypożyczył sochód, kórgo n zwrócił. Grozi u kr nw do 8 l więzni. W lisopdz 212 roku do srzlckj kondy zgłosił się włścicl jdngo z koisów sochodowych, kóry poinforowł, ż wypożyczony sochód n zosł zwrócony, z ężczyzną z kóry zwrł uowę n już konku. Zjujący się ą sprwą kryinlni uslili, ż do jdnj z wypożyczlni sochodów n rn powiu srzlckgo przyszło dwóch ężczyzn, kórzy chcli wynjąć n jdn dzń sochód doswczy w clu przprowdzki. Włścicl koisu z jdny z nich spisł uowę wynju zgodn z przdswionyi u dokuni j. dowod osobisy orz prw jzdy. Jdnk wypożyczony pojzd n zosł do dni dzisjszgo zwrócony włściclowi. Policjnci uslili, ż ężczyzn wypożyczjący sochód posłużył się n swoii dokuni. Dokuny zosły prwdopodobn znlzion przz jgo znjogo. W związku z sprwą 26 lugo br. kryinlni zrzyli podjrzwngo ężczyznę. Okzł się ni 21-lni szknc wojwódzw opolgo. 27 lugo br. ężczyzn zosł doprowdzony do Prokurury Rjonowj w Srzlcch Opolich,

17 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Prwdziw hisor gdz usłyszł zrzuy: oszusw i posługiwni się dokuni innj osoby. Podjrzny przyznł się do przdswionych u zrzuów. Wobc podjrzngo zosł zsosowny dozór policyjny. Trz z popłnion czyny grozi u kr nw do 8 l pozbwni wolności. Poszkodowny wycnił sry n około 2 ysięcy złoych. 28 lugo 213 r. Fłszywy wnuczk w rękch policji Policjnci z Gdyni zrzyli 2-lngo szkńc Wrszwy w onc odbrni pniędzy od pokrzywdzongo, kóry był przkonny, ż w n sposób pog członowi rodziny. Oszus podszywł się pod krwngo szkńc Gdyni i prosił o pilną pożyczkę dużj kwoy. Mężczyzn zlrowł dyżurngo gdyńj kondy, kóry n jsc przkzni pniędzy rowł nuundurownych funkcjonriuszy. Zrzyny odpow z 3 podobn przsępsw popłnion w Gdyni. Łączn ukrdł w n sposób pond 3 ys. złoych. Z oszuswo 2-lkowi grozi kr do 8 l pozbwni wolności. 26 lugo br. około godziny 16.3 dyżurny gdyńj kondy orzył inforcję, ż do 66-lngo szkńc Gdyni zlfonowł nznny ężczyzn, podszywjący się pod jgo krwngo, z prośbą o pilną pożyczkę dużj kwoy. 66lk uówił się n spokn z lfonujący oszus i o wszyski powidoił Policję. N jscu zjwili się nuundurowni funkcjonriusz, kórzy zrzyli 2lngo szkńc Wrszwy w chwili próby przyjęci pniędzy. Zrzyny rfił do policyjngo rszu. Śldczy prcujący nd ą sprwą uslili, ż oszus n swoi konc jszcz dw inn go ypu przsępsw. Dzń wczśnj okrdł w n sposób 8-lnią kobę, w dniu zrzyni oszukł 78-lnią szknkę Gdyni. Łączn sprwc ukrdł pond 3 ysięcy złoych - policjnci odzyli część urconj goówki. 2-lkowi z oszusw odą "n wnuczk" grozi kr do 8 l pozbwni wolności. O jgo dlszy los zdcyduj sąd. Policjnci osrzgją i plują o osrożność i rozwgę w konkch z nznnyi osobi. Gdy koś z nszych bliich porzbuj poocy finnsowj i lfoniczn prosi o pożyczkę upwnijy się, ż k porzb fkyczn isnj. N przkzujy żdnych pniędzy obcy ludzio, podswiny przz oszusów dziłjących odą "n wnuczk". N dokonujy kż żdnych przlwów przz bnk, zni n będzy li cłkowij pwności, ż rfią on w włściw ręc jko pooc dl krwnych. Sosujy "zsdę ogrniczongo zufni", kór ns srzc przd nbzpczńswi i kłopoi!

18 Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Rpor o dokunch - I kwrł 213 r. Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dl Przdsiębiorców JAK, BĘDĄC PRZEDSIĘBIORCĄ, MOŻNA KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ? Wysrczy podpisć uowę n dosęp od inforcji z Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Aby podpisć uowę, onkuj się z Cnru Prw Bnkowgo i Inforcji ( ) lub z Cnri Inforcji Gospodrczj ( ) n rn cłgo krju (drsy biur znjdują się n nsępnj sron rporu). dinisrorzy sysu wyswiją lkroniczn, inn cryfiky dosępu, dzięki kóry przdsiębiorc oż sprwdzć dokuny klnów w Cnrlnj Bz Dnych Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ: noriusz i knclr prwn, gncj pośrdnicw wynju i sprzdży nruchoości, hol, oprorzy poczowi i firy kurr, doswcy inrnu, lwizji kblowj i lfonii plcówki prnr Bnków, firy lsingow, fundusz pożyczkow i poręczniow, gnci i gncj rozliczniow, pośrdnicy finnsowi, SKOK-i, lpy inrnow, wypożyczln (np. sochodów), związki producnów rolnych. JAK DZIAŁA SYSTEM DZ? Wszysk osoby, kór urciły dokuny (nw, jżli n ją swojgo kon), przkzują inforcję do jdngo oddziłu bnku BANKI i inni PRZEDSIĘBIORCY BANK Dn są nychis przkzywn do Cnrlnj Bzy Dnych Sysu DZ Sys DZ Sprwdzn przd kżdą rnskcją, czy dokuny ożsości kln, n zosły zsrzżon w Sys DZ

19 Cnru Inforcji Gospodrczj Zprszy do współprcy! lźć inforcj zn zi gd, y o dz W csu i jk ich używć - o jnic suk Albr Einsin Gdń Olszyn Szczcin Biłysok Bydgoszcz Pokzujy, jk wykorzysć siłę inforcji gospodrczj w bizns i prywn. Zlon Gór Wrszw Poznń Łódź Lublin Wrocłw Sprwdzj konrhnów i odzyuj nlżności k uczn, jk bnki! Klc Kowic Krków Rzszów CIG Gdń: Al. Jn Pwł II/ Gdń l. (58) l. ko CIG Poznń: Glri Arkd ul. Obornick 229/ Poznń l. (61) l. ko CIG Wrocłw: Alj Arii Krjowj 61 budynk C Wrocłw l. (71) l. ko CIG Łódź: ul. Trkorow 123/ Łódź l. (42) l. ko CIG Rzszów: ul. Lszk Czrngo Rzszów l. (17) l. ko CIG Krków: ul. Szlk 65/912, IX p Krków l. (12) l. ko KIR Kowic - przdswicl CIG: ul. Wi Swosz Kowic l. (32) l. ko KIR Biłysok - przdswicl CIG: ul. Sur 3A Biłysok l. (85) l. ko CIG Wrszw: ul. Kruczkowgo 8-38 Wrszw l. (22) l. ko KIR Olszyn - przdswicl CIG: Al. J. Piłsudgo 11/ Olszyn l. (89) l. ko KIR Zlon Gór - przdswicl CIG: ul. 1 Mj Zlon Gór l. (68) l. ko KIR Klc - przdswicl CIG: ul. Snkwicz 6/ Klc l. (41) l. ko KIR Bydgoszcz - przdswicl CIG: ul. Jglloń 94 C Bydgoszcz l. (52) l. ko KIR Lublin - przdswicl CIG: ul. Tosz Zn Lublin l. (81) l. ko KIR Szczcin - przdswicl CIG: ul. Bohrów Wrszwy 31, 7-34 Szczcin l. (91) l. ko Oprcown Rporu: Cnru Prw Bnkowgo i Inforcji Sp. z o.o., Dził Mrkingu, ul. Kruczkowgo 8, -38 Wrszw Eili Ożrow l. (22) il: Grzgorz Kondk l. (22) il:

20 Kszonkowcy krdną n ylko dl goówki! N pozwól i wykorzysć swojj ożsości! Jżli urciłś dokuny n ryzykuj! Nychis zsrzż j w bnku! Nw jżli n sz swojgo kon. Kpni Inforcyjn Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Sys DZ o ogólnopol gólnopol bz dnych zsrzżonych dokunów ożsości. To ochron przd wyłudznii dokonywnyi przy użyciu krdzionych i zgubionych dokunów! UWAGA: Cły poli p skor bnkowy powszchn uczsniczy w Sys DZ, pokzn poniżj bnki przysąpiły do dodkowj, społcznj kpnii inforcyjnj sąd wynik ich szczgóln wyróżnn n y ril. Bnki zsrzgjąc dokuny: wszyskich osób swoich klnów Prnrzy Kpnii: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN UEZPIECZENI GRUPOWE - sus srn sus łąngo żi i osnigo rżwągo UTORZY MICHŁ OCZEK MŁGORZT CZUPRYN Rowż gruę osób. Owiśi s lib nurlną więs od. Nih i on wi i osob dl i=,,... us gru sus łąngo żi sus osnigo rżwągo

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH SSof Polsk, el. (1) 4843, (61) 414151, info@ssof.pl, www.ssof.pl PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Andrzej Sokołowski Akdemi Ekonomiczn w Krkowie, Zkłd Sysyki W oprcowniu ym przedswiono pewną

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011

Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Małej Panwi wraz z tendencją zmian w latach 2007-2011 Ocen stnu wód powrzchniowych w zlewni łej Pnwi wrz z tendencją zin w ltch - Oprcown: gr inż. Agnszk Sobolewsk gr Lucyn Wylęgł Opole, 12 kwtni 2012 r. Oceny jkoi wód zlewni łej Pnwi w grnicch województw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzamiacyja la Akuariuszy LIII Egzami la Akuariuszy z 3 paźzirika 0 r. Część II Mamayka ubzpiczń życiowych Imię i azwisko osoby gzamiowaj:... Czas gzamiu: 00 miu Warszawa, 3 paźzirika 0 r. Mamayka

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokunch I 12 r. Patronat honoroy: Patronat: Wspó praca: Organizator: Uczstnicy Kapanii Inforacyjnj Systu DOKUMENTY ZASTRZE ONE: W Syst DOKUMENTY ZASTRZE ONE uczstnicz pra szystk pol ban

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami.

Gra. The Antykoncepcja Game. Gra The Antykoncepcja Game rozpoczyna siæ od walki z plemnikami. 2 Gr The Antykoncepcj Gme Gr The Antykoncepcj Gme rozpoczyn siæ od wlki z plemnikmi. Wcielj¹c siê w jedn¹ z wybrnych postci kobiecych toczymy zciek³¹ wlkê (strzelnkê) z tkuj¹c¹ nsz¹ komórkê jjow¹ chmr¹

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S).

2. Znak zwykły R-1/ZC, ZN, ZZ, ZY lub ZS. Znak zwykły (Z), pasek czerwony (C), niebieski (N)zielony (Z), żółty (Y) lub czarny (S). WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH strona 1/9 0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią. Obwódki i linie mają szerokość 5 mm.

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki.

Lokalizacja S 2. supermarket. boisko sportowe. basen. targ. klub fitness. Teatr Muzyczny. Manufaktura. Osiedle Jarzębinowe. parki. Biuro sprzedży: Łódź, ul. Górnicz 8/ kom. (+8) 900 9; (+8) 900 tel. (+8) 8 09 00 fx (+8) 8 09 0 e-mil: info-lodz@echo.com.pl www.jrzebinowe.pl k M Po je zi r ur sk er sk trg Mu rr sk Mr yńsk ws no Z g

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r.

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r. MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12 00-916 Warszawa ' ' ;^J ' r '/ ódzk' Nazwa sprawom, w^ 0^ 0wie^ Vl em P ^ S kim,-- Wydzial Organizacyjno-Administracyjny ul. Ja g ie llo ń czyka 8 fifi-400 G orzów

Bardziej szczegółowo

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok

Raport na temat stężenia fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi będącej pod nadzorem PPIS w Gdyni za 2006 rok POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEIOLOGICZNA W GDYNI LABORATORIU BADAŃ FIZYKO-CHEICZNYCH WODY Słomir Piliszek Rport n temt stężeni fluorkó odzie przeznczonej do spożyci przez ludzi będącej pod ndzorem PPIS

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumnch I kwł 2011 r. atronat honorowy: atronat: spółpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczstniczą praw wszystk

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin

PORONIN PKP Poronin, gm. Poronin Numer infolinii o rozkłdzie jzdy: ogólnopolski rozkłd jzdy n e-podroznik.pl Wydrukowno dni Odjzdy Będzin Biłystok przez: Krków, Dąbrow Górnicz 15:40 15:40 19:55 przez: Nowy Trg, Krków, Ktowice, Częstochow,

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu

2011 Trendy w Warszawie. Podsumowanie SYTUACJA GOSPODARCZA. Biura Handel Magazyny. Popyt Nowa Podaż Pustostany Budowy Czynsze Stopy Zwrotu www.cbre.eu/reserch CB RICHARD ELLIS MrketView Rynek Komercyjny w Polsce 1 kwrtł 211 211 Trendy w Wrszwie Biur Hndel Mgzyny Popyt Now Podż Pustostny Budowy Czynsze Stopy Zwrotu Podsumownie Wszystkie sektory

Bardziej szczegółowo

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy

a) b) Rys. 6.1. Schemat ideowo-konstrukcyjny układu do przykładu 6.1 a) i jego schemat blokowy 04 6. Ztoownie metod hemtów lokowh do nliz włśiwośi ukłdów utomtki Shemt lokow ukłdu utomtki jet formą zpiu mtemtznego modelu dnego ukłdu, n podtwie której, wkorztują zd przedtwione rozdzile 3.7, możn

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych.

Podsumowanie wyników ankiet dotyczących żywienia w sklepikach szkolnych. Posumowni wyników nkit otyząyh żywini w sklpikh szkolnyh. 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? )tk - )ni - )zsmi - 4 6 4 3 tk ni zsmi 1.Czy jsz posiłki z stołówki szkolnj? 2.Il śrnio spożywsz posiłków

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 25.01.2003 r.

Matematyka finansowa 25.01.2003 r. Memyk fisow 5.0.003 r.. Kóre z poiższych ożsmości są prwdziwe? (i) ( ) i v v i k m k m + (ii) ( ) ( ) ( ) m m v (iii) ( ) ( ) 0 + + + v i v i i Odpowiedź: A. ylko (i) B. ylko (ii) C. ylko (iii) D. (i),

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo