Przygotowanie kart RUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie kart RUP"

Transkrypt

1 Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 1 z 18

2 Spis Treści 1. WPROWADZENIE PRZYGOTOWANIE KART RUP KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury sygntur znn - struktur KARTA RUP_L_0152 Depozyt do sygntury sygntur nieznn - struktur KARTA RUP_L_0153 Depozyty komornicze - struktur Klucze uzgodnień i klucze prtii płtności Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 2 z 18

3 1. Wprowdzenie Szczegółowy zkres dnych, definicje słowników SAP, formt krt, struktur poszczególnych pól jk również ich szczegółowy opis zwrty jest w dokumencie RUP Koncepcj Migrcji Dnych, który zostnie przekzny Wykonwcy po podpisniu Umowy. W dlszej części niniejszego dokumentu Zmwijący przedstwi orientcyjny zkres dnych wymgnych w krtch RUP. Jeżeli w Sądzie wykonno migrcję syntetyczną nleży wykonć czynności przejści z ewidencji syntetycznej n nlityczną określoną według zsd księgowych określonych przez MS. 2. Przygotownie krt RUP Krty RUP nleży przygotowć n podstwie dokumentu RUP Koncepcj Migrcji Dnych dl poniższych rodzjów depozytów: RUP_L_0151 depozyty sygntur znn RUP_L_0152 depozyty sygntur nieznn RUP_L_0153 depozyty komornicze Podczs przygotowywni krt nleży zwrócić szczególną uwgę n::. pole DATA KSIĘGOWANIA dt powinn być zgodn z dniem n który zostły przygotowne dne zwrte w krtch migrcyjnych tj. wg ustlonego hrmonogrmu migrcji n rchunki MF. Jeśli Sąd będzie migrowny n rchunki MF według stnu n dzień pole DATA KSIĘGOWANIA powinno zwierć wrtość Dt migrcji i dt księgowni muszą być tkie sme. b. zgodność sumy sld kpitłów orz sld odsetek skpitlizownych n poszczególnych mikrorchunkch pomiędzy krtą RUP sldem przekznym do Bnku plikiem Bilnsu otwrci lub w przypdku Sdów obsługiwnych przez BGK z wykznym w rporcie RSD n dzień przygotowni krty RUP(rport sum depozytowych generowny z Systemu Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 3 z 18

4 BGK). Brk zgodności sld spowoduje błędne dziłnie rozszerzeni SAP SD3 po wdrożeniu. c. pole TYP KONTA UMOWY. Zgodnie z RUP Koncepcj Biznesow typ kont umowy nie może się powtrzć dl tego smego przedmiotu umowy orz tego smego prtner. d. Pol Nip i Pesel powinny być wypełnione dl mksymlnie dziesięciu depozytów w przypdku kiedy dny prtner hndlowy tych depozytów posid więcej niż dziesięć w rmch jednej sygntury kt. Kżdy kolejny depozyt powyżej dziesięciu depozytów w rmch tej smej sygntury kt nie może posidć numeru nip i numeru pesel e. ODSETKI musi zwierć wyłącznie odsetki skpitlizowne n dnym depozycje/mikrorchunku Struktury krt RUP 151,152, 153 Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 4 z 18

5 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury sygntur znn - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0151 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem (powstje prti płtności) Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. Osob fizyczn/os ob prwn C 1 PUSTE os.fiz. X os.prwn X Wskźnik czy uczestnik jest osobą prwną/fizyczną 3. Imię/Nzw W przypdku osoby fizycznej imię, dl osoby 1 prwnej Nzw. UWAGA 4. Nzwisko / C 40 X Nzw 2 C 40 X/Y Osob fizyczn to również osob posidjąc NIP z zrejestrowną dziłlnością. Osob prwn to np. Akdemi Medyczn, Szpitl Wojewódzki itd.. Pole wymglne dl osoby fizycznej. Nleży podć Nzwisko. Dl osoby prwnej dlsz część nzwy pole opcjonlne 5. Ulic C 60 X Nzw ulicy. Nleży podwć ul.nsturcjow, lub pl. Powstńców Śląskich, l. Jerozolimskie itd. 6. Nr domu C 10 X 12A 7. Nr mieszkni 8. Kod pocztowy C 10 Y C 10 X 5 Dl Polski wpis wg formtu XX-YYY, np Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 5 z 18

6 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 9. Miejscowoś ć C 40 X Poznń 10. Klucz krju C 2 Złącznik ogólny nr 1 X Słownik 11. IBAN C 28 PL Y Numer IBAN dłużnik. PL Pol IBAN nie jest wymglne. 12. NIP C 10 Y NIP w formcie bez kresek 13. PESEL C 11 Y PL2 14. Nr C Numer mikrorchunku mikrorchu 60 Y nku 15. DE; D1,., D9; DF X Wrtość DE Depozyty sądowe kont umowy 16. Oznczeni e kont umowy 17. Relcj kont C 2 C 35 C 2 W przypdku kolejnego depozytu tego smego prtner do tej smej sygntury: D1, D2,.D9 DF - W przypdku depozytu n Grzywnę FP - Depozyty sądowe X(Z) Wrtość stł Depozyty sądowe Złącznik ogólny nr 3 X Słownik dopuszczlne wpisy: 01 Powód 02 Oskrżony 03 Pozwny 04 Świdek 99 Pozostli Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 6 z 18

7 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 18. C 4 SCYW Sygntur X Nleży wybrć odpowiedni rodzj tworzonej sprw cywiln sygntury: Rodzj przedmiotu umowy SGOS Sygntur sprw gospodrcz SKAR Sygntur sprw krn SPPR Sygntur sprw prwo prcy SROD Sygntursprw rodzinn SUBE Sygntur sprw ubezpieczeni SCYW Sygntur sprw cywiln SGOS Sygntur sprw gospodrcz SKAR Sygntur sprw krn SPPR Sygntur sprw prwo prcy SROD Sygntur-sprw rodzinn SUBE Sygntur sprw ubezpieczeni 19. Jednostk Gospodrc z źródłow 20. Nr wydziłu i sekcji 21. Repertoriu m C 4 C 10 C 6 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) JG określonego sądu Złącznik ogólny nr 5 X Słownik Złącznik ogólny nr 6 X Słownik 22. Nr sprwy N 6 X Nr sprwy z numeru sygntury kt 23. Rok C 4 X Nr roku z numeru sygntury kt. Pełny numer roku np lub Cech D1 Depozyt PLN X D1 dl depozytów w PLN, wyszukiwn i kont C 2 D2 Depozyt wlutowy D2 dl depozytów wlutowych 25. Rodzj C 5 Zgodnie z X Słownik sprwy złącznikiem ogólnym Ilość C 3 Zgodnie z X Słownik tomów złącznikiem ogólnym 9 Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 7 z 18

8 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 27. Dt dokumentu DATS 8 X Dt dokumentu Dt złożeni depozytu 28. Dt księgowni DATS X(Z) W przypdku migrcji wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne 29. DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki Rodzj dokumentu C 2 wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 30. Wlut C 5 Złącznik ogólny nr 7 X Słownik 31. Klucz X(Z) klucz w ustlonej konwencji uzgodnieni C Jednostk Gospodrc z C 4 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) Numer Sądu 33. Opercj główn 34. Opercj częściow C X(Z) Stł Zliczk (opercj wpłty) C X(Z) Stł zliczk (opercj wpłty) 35. X (co Wrtość dodtni. Kwot kpitłu w njmniej wlucie dokumentu Kwot w wlucie dokumentu KAPITAŁ N 13,2 jedno pole wypełni on kpitł lub odsetki) 36. Kwot w wlucie krjowej PLN - KAPITAŁ N 13,2 X - Pole wymglne wypełnimy jeżeli wlut wrunko dokumentu inn niż PLN. Tu podjemy wo wrtość wyrżoną w PLN Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 8 z 18

9 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 37. X (co Wrtość dodtni. Kwot odsetek w njmniej wlucie dokumentu Kwot w wlucie dokumentu ODSETKI N 13,2 jedno pole wypełni on kpitł lub odsetki) 38. Kwot w wlucie krjowej PLN - ODSETKI N 13,2 X - Pole wymglne wypełnimy jeżeli wlut wrunko dokumentu inn niż PLN. Tu podjemy wo wrtość wyrżoną w PLN 39. Dt X Dt płtności kpitłu. Termin wpłty płtności DATS 8 DDMMRRRR kpitł 40. Dt X Dt płtności odsetek. Termin wpłty płtności DATS 8 DDMMRRRR odsetki 41. Konto KG (Konto przeciwst wne) C Z Stły numer kont Opis opercji C 50 Y Opis opercji 43. Numer Prtner 44. Numer kont Umowy 45. Przedmiot Umowy (numer) C 10 PUSTE - C ;12 PUSTE - C 20 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 9 z 18

10 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 46. Numer dokumentu (kpitł) 47. Numer dokumentu (odsetki) C 12 PUSTE - C 12 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP 48. Użytkownik utworzeni Login osoby przygotowującej. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 49. Dt utworzeni Dt przygotowni dnych. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 50. Nzw progrmu, nr wersji Informcj utworzeni oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 10 z 18

11 2.2 KARTA RUP_L_0152 Depozyt do sygntury sygntur nieznn - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0152 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem (powstje prti płtności) Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. Stos / Klucz prtii płtno ści C 12 X(Z) klucz wg ustlonej konwencji 3. Szukn y ciąg znkó w C 40 Migrcj BO Depozyty do wyjśnieni Y(Z) Stły tekst: Migrcj BO Depozyty do wyjśnieni 4. Rodzj dokum entu C 2 DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 5. Dt W przypdku migrcji księgo wni DAT S X(Z) wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne 6. Dt dokum entu DAT S 8 DDMMRRRR X Dt dokumentu wpłty (Dt wyciągu bnkowego lub dokumentu KP) Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 11 z 18

12 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 7. Złącznik ogólny nr 7 X Słownik - Kod wluty. Wlut C 3 Propozycj rozbici krt ze względu n wluty ( 8. Konto rozlicze niowe bnku C X - wrunko we Konto zleżne od kodu wluty PLN EUR USD GBP CHF CZK 9. Jednos tk Gospo drcz C 4 Zgodnie z złącznikiem ogólnym nr 4 X(Z) Numer Sądu 10. Powód rozlicze ni 11. wyboru wyboru wyboru Wrtoś ć wyboru 1 C 2 01 X(Z) C 1 O X(Z) C 1 C X(Z) C 1 B X(Z) C 35 * X(Z) Wrtość stł: 01 Wrtość stł: O Umow (przedmiot umowy) Wrtość stł: C Konto umowy Wrtość stł: B Prtner biznesowy Wrtość stł * Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 12 z 18

13 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 15. Kwot płtno ści w wluci e depozy tu (kpit ł) 16. Kwot odsete k w wluci e depozy tu N 13,2 X N 13,2 Y Kwot wpłty w wlucie depozytu. Wrtość dodtni zpisn w formcie 1320,10 Kwot odsetek w wlucie depozytu. Wrtość dodtni zpisn w formcie 1320, Kurs N 9,5 Y Kurs przeliczeniowy 18. Nr mikror chunku C 60 Y Numer mikrorchunku 19. Zleceni odwc 20. Tekst zstoso wni C 60 Y C 80 Y Nleży wpisć dne wpłcjącego. Im więcej informcji tym lepiej. Np. Jn Nowk, Częstochow, ul.szypersk 12 Nleży wpisć opis z przelewu. Informcj niewymgln le przydtn w toku dlszego wyjśnini Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 13 z 18

14 Lp. Nzw Długo Wymg pol ść lność 21. Numer IBAN wpłcjącego. Zkłdmy wpłty z rchunków IBAN w PL. Stndrd IBAN to 26 cyfr IBAN C 28 PL Y PL Pol IBAN nie jest wymglne. Będzie pomocne w przypdku potrzeby wykonni zwrotu do wpłcjącego np. gdy wpłt myln. 22. Krj bnku 23. Do wyjśni eni C 2 PL Y C 1 X X(Z) Wrtość stł: PL. Wrtość stł: X 24. Wrtość stł dl PLN i stł dl Konto wyjśni eń C dl PLN dl Wluty obcej X(Z) innych wlut: dl PLN dl wluty; 25. Użytko Login osoby przygotowującej. Tylko wnik utworz eni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 26. Dt Dt przygotowni dnych. Tylko utworz (Aplikcj Lokln). eni Pole nleży pozostwić puste. 27. Inform Nzw progrmu, nr wersji cj utworz oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). eni Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 14 z 18

15 2.3 KARTA RUP_L_0153 Depozyty komornicze - struktur Nzw krty: XXXX_RUP_L_0153 (gdzie XXXX numer Sądu) X pole obowiązkowe Y pole opcjonlne (Z) pole powinno być w cłej krcie wypełnione stłą wrtością zgodnie z opisem Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 1. NR Licznik rekordów kolejny numer wiersz Tylko. Pole powinno być puste. 2. NIP C 10 X Numer NIP komornik 3. kont umowy C 2 DK X(Z) Wrtość stł DK Depozyty komornicze 4. Oznczeni C 35 Depozyty X(Z) Wrtość stł Depozyty e kont komornicze komornicze. Konto tworzone z umowy dokłdnością do depozytu 5. Relcj kont C 2 05 X(Z) Wrtość stł: 05 Komornik 6. Nr C Numer mikrorchunku mikrorch 60 Y unku 7. Dt dokument u DATS 8 X Dt dokumentu dt wpłconego depozytu 8. DATS X(Z) W przypdku migrcji Dt księgown i wykonywnej po dt księgowni powinn być zgodn z dtą, n którą przygotowne zostły dne Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 15 z 18

16 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 9. Rodzj dokument u C 2 DK lub DO X(Z) Jeśli tylko kpitł lub kpitł i odsetki wypełnić DK jeśli wyłącznie odsetki wypełnić DO (Dl księgowni dokumentu kpitłu przyjęte zostnie DK Dl księgowni dokumentu odsetek - DO) 10. Wlut C 5 PLN X Wrtość stł: PLN. 11. Klucz uzgodnien i 12. Jednostk Gospodr cz C 12 X(Z) klucz wg ustlonej konwencji C 4 Złącznik ogólny nr 4 X(Z) Numer Sądu 13. Opercj główn C X(Z) Stł Zliczk (płtność) 14. Opercj częściow C X(Z) Stł Zliczk (płtność) 15. Kwot wpłcone go depozytu KAPITAŁ 16. Kwot wpłcone go depozytu ODSETKI N 13,2 X Wrtość dodtni. N 13,2 X Wrtość dodtni. 17. Dt płtności DATS 8 DDMMRRRR X Dt wpłconego depozytu. 18. Konto KG (Konto przeciwst wne) C X(Z) Konto do ustleni. - propozycj. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 16 z 18

17 Lp. Nzw Dług ość Obowią zek 19. Opis opercji C 50 Y Opis opercji 20. Numer Prtner C 10 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP 21. Numer kont Umowy 22. Przedmiot Umowy (numer) 23. Numer dokument u (kpitł) 24. Numer dokument u (odsetki) C 12 PUSTE - C 20 PUSTE - C 12 PUSTE - C 12 PUSTE - Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny/odszukny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP Pole pozostwić puste numer zostnie ndny przez SAP 25. Użytkowni Login osoby przygotowującej. Tylko k utworzeni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 26. Dt Dt przygotowni dnych. Tylko utworzeni (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. 27. Informcj Nzw progrmu, nr wersji utworzeni oprogrmowni/plikcji. Tylko (Aplikcj Lokln). Pole nleży pozostwić puste. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 17 z 18

18 2.4 Klucze uzgodnień i klucze prtii płtności. Dl potrzeb migrcji opercji do wyjśnieni, dl których w trkcie migrcji tworzone są prtie płtności, ustl się klucze prtii płtności odpowiednio do migrownych rodzjów opercji. Dl kżdego Sądu jeden klucz n jeden rodzj opercji w PLN. W przypdku depozytów, które mogą wystąpić w wlutch obcych dl kżdej wluty przyjmowny jest oddzielny klucz. Klucze prtii płtności dl opercji w PLN: XXXX_MIG152P - dl depozytów z nieznną sygnturą (PLN) Klucze prtii płtności dl depozytów w wlutch obcych: XXXX_MIG152E - dl depozytów z nieznną sygnturą (EUR) XXXX_MIG152U - dl depozytów z nieznną sygnturą (USD) XXXX_MIG152G - dl depozytów z nieznną sygnturą (GBP) XXXX_MIG152C - dl depozytów z nieznną sygnturą (CHF) XXXX_MIG152K - dl depozytów z nieznną sygnturą (CZK) Dl kżdego Sądu dl potrzeb migrcji RUP przyjmuje się klucze uzgodnień dl Księgowości KG odpowidjące migrownym rodzjom opercji. Dl kżdego Sądu jeden klucz n jeden rodzj opercji w PLN. W przypdku depozytów, które mogą wystąpić w wlutch obcych dl kżdej wluty przyjmowny jest oddzielny klucz. W przypdku opercji do wyjśnieni, gdzie powstje prti płtności, jko klucz uzgodnieni przyjmowny jest klucz prtii płtności (opisny wyżej). Klucze uzgodnień dl księgowości KG dl opercji w PLN: XXXX_MIG153P dl depozytów komorniczych (PLN) XXXX_MIG151P - dl depozytów ze znną sygnturą (PLN) Klucze uzgodnień dl księgowości KG dl depozytów w wlutch obcych: XXXX_MIG151E - dl depozytów ze znną sygnturą (EUR) XXXX_MIG151U - dl depozytów ze znną sygnturą (USD) XXXX_MIG151G - dl depozytów ze znną sygnturą (GBP) XXXX_MIG151C - dl depozytów ze znną sygnturą (CHF) XXXX_MIG151K - dl depozytów ze znną sygnturą (CZK) W kżdym z kluczy XXXX ozncz identyfiktor Sądu, zgodny z symbolem JG w SAP. Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, Wrszw Stron nr 18 z 18

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. OPIS Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeniesienie danych (konwersja) dotyczących sum depozytowych sądów powszechnych, będących klientami Zamawiającego, do systemu SAP ZSRK

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

MIFID_FORMS_LIST_POL

MIFID_FORMS_LIST_POL MIFID_FORMS_LIST_POL Formulrz: Zlecenie wypłty środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych Formulrz: Zlecenie wyminy środków finnsowych w spółce Formulrz: Uzupełnienie i zmin dnych

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Opis zmian Interfejsu ZSD3 które zostaną wdrożone do końca 2014 roku. SAP-SD3 wersja dla: BGK@24Biznes

Opis zmian Interfejsu ZSD3 które zostaną wdrożone do końca 2014 roku. SAP-SD3 wersja dla: BGK@24Biznes Opis zmian Interfejsu ZSD3 które zostaną wdrożone do końca 2014 roku. SAP-SD3 wersja dla: BGK@24Biznes str. 1 Opis funkcjonalny zmian do interfejsu ZSD3 Uwaga! Na rachunkach sum depozytowych podlegających

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI.

Scenariusz lekcji matematyki w kl. VI. Alin Grodzk Scenriusz lekcji mtemtyki w kl. VI. Temt lekcji: Pol figur płskich - powtórzenie. Celem lekcji jest rozwijnie umiejętności rozpoznwni i klsyfikowni wielokątów, obliczni pól figur orz utrwlnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Usługi dla Klientów Indywidualnych

Usługi dla Klientów Indywidualnych Usługi dl Klientów Indywidulnych Rozdził I. Rchunki nkowe - złotowe i wlutowe orz krty deetowe Konto Spektrum Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Uluione Adm. (oferowne do 30.10.2014 r.*) Konto Codzienne

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia nale no ci za wycofane zbo e Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia nale no ci za wycofane zbo e Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 9 1. Tu prosz nklei nlepk identyfikcyjn /Je eli przedsi biorc nie posid nlepki identyfikcyjnej prosz wpis poni ej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Piecz tk kncelrii Dt wp

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawny MultiBank)

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawny MultiBank) Wykz zmin do Tryfy prowizji i opłt dl firm w rmch bnkowości dlicznej mbnku S.A. (dwny MultiBnk) Modyfikcje dotyczą: - Zminy przypisu w części, II. Rchunki pomocnicze;. Rchunek pomocniczy, rchunek lokcyjny

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV 1. Wymiana danych za pomocą pliku CSV umożliwia jednoczesne wystawienie do 100.000 ofert sprzedaży wierzytelności. 2. Za pomocą pliku CSV można

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne? KONSPEKT ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI Temt: Do czego służą wyrżeni lgebriczne? Prowdzący: Agnieszk Smborowicz Liczb jednostek lekcyjnych: 1 2 (w zleżności od zespołu) Cele ogólne Utrwlenie widomości

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK KONTROLI PLACU ZABAW/SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZGODNY Z PN-EN :2009

DZIENNIK KONTROLI PLACU ZABAW/SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZGODNY Z PN-EN :2009 Złącznik nr 5 do umowy (pieczęć jednostki prowdzącej Dziennik) DZIENNIK KONTROLI PLACU ZABAW/SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ZGODNY Z PN-EN 1176-7:2009 Numer i loklizcj plcu zbw: Włściciel lub dministrtor plcu zbw/siłowni

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 9. ZBIORY ROZMYTE Częstochow 204 Dr hb. inż. Grzegorz Dudek Wydził Elektryczny Politechnik Częstochowsk ZBIORY ROZMYTE Klsyczne pojęcie zbioru związne jest z logiką dwuwrtościową

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Struktura pliku importu do bazy Shark6 Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Olsztyn, dni 11.1.21r. Znk sprwy: P/5/23/27 Dotyczy: postępowni o udzielenie zmówieni prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego pn: Przebudow i remont (modernizcj) budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r.

RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, 29.05.2015 r. RAPORT ROCZNY VAKOMTEK S.A. ZA OKRES od 0.0.0 r. do..0 r. Poznń, 9.05.05 r. Rport Vkomtek S.A. z rok 0 zostł przygotowny zgodnie z ktulnym stnem prwnym w oprciu o Regulmin Alterntywnego Systemu Orotu Zrządu

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo