Ć W I C Z E N I E N R E-14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ć W I C Z E N I E N R E-14"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

2 Ćwiczni E-14: Wyznczni szybkości wyjściowj lktronów I. Zgdnini do przstudiowni 1. Tori przwodnictw lktryczngo mtli.. Prc wyjści lktronu z mtlu. 3. Rodzj misji lktronowj. 4. Prwo Richrdson dl trmomisji. 5. Prędkość orz nrgi lktronów i jonów w polu lktrycznym. 6. Budow i dziłni lmpy lktronowj - diody. 7. Mtod wyznczni prędkości wyjściowj lktronów. II. Wprowdzni tortyczn Wdług klsycznj torii przwodnictwo lktryczn mtli tłumczy się występownim w nich dużj liczby nośników łdunku lktryczngo - lktronów swobodnych. Z względu n ich brdzo dużą liczbę w jdnostc objętości orz ni-wilki rozmiry używn jst pojęci tzw. gzu lktronowgo. Podobni jk cząstczki w gzi rzczywistym, tk i lktrony w gzi lktronowym poruszją się z pwnymi prędkościmi zlżnymi od tmprtury. Podczs ruchu lktrony swobodn zdrzją się z jonmi sici krystlicznj mtlu. Mtl jko cłość jst lktryczni obojętny, poniwż łdunk swobodnych lktronów jst kompnsowny dodtnim łdunkim jonów tworzących sić krystliczną. Obcność jonów dodtnich powoduj, z lktrony nlżąc do gzu lktronowgo ni mogą swobodni opuścić mtlu. Enrgi, jką t lktrony posidją wskutk ruchu ciplngo, jst niwystrczjąc, by mogły się wydostć n zwnątrz mtlu. Aby wyrwć lktron z pol sił oddziływni dodtnich jonów, trzb wykonć pwną prcę, zw. prcą wyjści lktronu z mtlu. Prc wyjści jst wilkością chrktrystyczną, któr zlży od rodzju substncji orz stnu jj powirzchni. Jj wrtość jst rzędu kilku lktronowoltów. Tk więc misj lktronów z powirzchni przwodnik możliw jst jdyni wówczs, gdy ich nrgi jst wyższ od prcy wyjści lktronu z mtlu. W tmprturz pokojowj jdyni znikom część lktronów posid wystrczjącą nrgię do wykonni tj prcy i wydostni się n zwnątrz. Istniją różn sposoby przkzywni lktronom żądnj nrgii. Elktrony mogą ją uzyskć w wyniku dziłni czynników zwnętrznych, tkich jk: siln pol lktryczn (misj polow lub zimn), ogrzwni przwodnik (trmomisj), nświtlni jgo powirzchni (fotomisj) orz bombrdowni powirzchni przz inn cząstki (misj wtórn). W zjwisku trmomisji nrgi potrzbn lktronom do opuszczni mtlu jst dostrczn w postci cipł. W mirę podwyższni tmprtury rośni liczb szybkich lktronów i dzięki tmu wzrst liczb lktronów opuszczjących mtl. Liczbę lktronów mitownych z mtlu pod wpływm cipł w jdnostc czsu, przypdjących n jdnostkową powirzchnię, nzywmy gęstością prądu trmomisji. Gęstość tgo prądu okrśl równni Richrdson

3 Ćwiczni E-14: Wyznczni szybkości wyjściowj lktronów j s T xp A k T (1) gdzi: A - prc wyjści, k - stł Boltzmnn, T - tmprtur mtlu, - stł chrktryzując mtl. Równni to wskzuj n ndzwyczj szybki wzrost gęstości prądu trmomisji z wzrostm tmprtury. Enrgi cipln dostrczon do przwodnik zostj zużyt n wykonni prcy wyjści, pozostłą jj część w postci nrgii kintycznj posid lktron opuszczjący mtl E A E k () gdzi: A - prc wyjści lktronu z mtlu, E k = mv / - nrgi kintyczn lktronu. Tk więc lktrony, opuszczjąc powirzchnię ogrzwngo przwodnik, posidją pwną prędkość, którą nzywć będzimy prędkością wyjściową. Prędkości wyjściow lktronów ni są dokłdni równ, lcz wykzują pwin rozrzut zgodny z mxwllowskim rozkłdm prędkości. Mtod pomiru Clm ćwiczni jst wyznczni prędkości wyjściowj lktronów wymitownych z powirzchni mtlu. Mtod zstosown w tym ćwiczniu polg n hmowniu lktronów w zwnętrznym polu lktrycznym odpowidnio skirownym. Możn to zrlizowć z pomocą lmpy lktronowj - diody. Źródłm lktronów w lmpi jst żrzon lktryczni ktod. Jżli nodę połączymy z dodtnim bigunm źródł, ktodę z ujmnym, to lktrony będą przyciągn przz nodę i w obwodzi popłyni prąd lktryczny. W clu zhmowni wymitownych z ktody lktronów nlży połączyć nodę z ujmnym bigunm źródł, ntomist ktodę z dodtnim. Tki połączni powoduj wytworzni między ktodą i nodą pol lktryczngo, hmującgo ruch lktronów w kirunku nody. Elktrony prz- bywjąc różnicę potncjłów U muszą wtdy wykonć prcę W = U. Prcę tę wykonują kosztm swj nrgii kintycznj E k = mv /. Spośród lktronów wymitownych przz ktodę z różnymi prędkościmi początkowymi, do nody dotrą tylko t, których początkow nrgi kintyczn jst większ lub równ prcy konicznj n pokonni pol hmującgo. Możmy więc zpisć mv U (3) gdzi: - łdunk lktronu, U - npięci pol hmującgo. Z wzrostm ujmngo potncjłu nody liczb lktronów o nrgii wystrczjącj do przzwyciężni pol hmującgo jst corz mnijsz i prąd nodowy w obwodzi mlj. Przy pwnj wrtości npięci 3

4 Ćwiczni E-14: Wyznczni szybkości wyjściowj lktronów U = U (npięci odcięci) żdn z lktronów ni dochodzi do nody, więc prąd mlj do zr I = 0. Wówczs spłniony jst wrunk mv U A stąd mksymln prędkość lktronów wyrzi się zlżnością v mx U m (4) Pomir njmnijszgo npięci U, dl którgo ntężni prądu nodowgo jst równ zru, pozwl z równni (4) obliczyć prędkość njszybszych lktronów. W tn sposób wyznczmy prędkości lktronów dl różnych tmprtur, tzn. dl różnych wrtości npięci żrzni ktody. Nlży zuwżyć, ż mtod zstosown w tym ćwiczniu pozwl wyznczyć prędkości tylko njszybszych lktronów opuszczjących mtl w zjwisku trmomisji. III. Zstw pomirowy Zsilcz, mikrompromirz, woltomirz, lmp lktronow - diod. I. Schmt ukłdu pomirowgo. Przbig ćwiczni 1. Połączyć obwód wdług schmtu.. Przłącznik npięci żrzni U ż ustwić w pozycji 4,0. 3. Potncjomtrm zwiększć ujmn npięci nodow do momntu ż milimpromirz wskż Odczytć npięci odcięci (dl I = 0). Dl kżdj wrtości npięci żrzni wykonć trzy pomiry. 5. Dokonć pomirów dl pozostłych npięć żrzni > 4. UWAGA! Nlży odczytć njmnijsz npięci, przy którym I = Wyniki pomirów wpisć do tbli. 4

5 I. Tbl pomirow Ćwiczni E-14: Wyznczni szybkości wyjściowj lktronów U ż [] U [] [m/s] [m/s] 100% Woltomirz U Kls mirnik Zkrs pomirowy Wrtość njmnijszj dziłki II. Oprcowni ćwiczni 1. Dl kżdj wrtości npięci odcięci U obliczyć prędkość wyjściową lktronu z wzoru U m przyjmując dl lktronu /m = 1, C/kg.. Obliczon wrtości wpisć do tbli. III. Rchunk błędu 1. Błąd bzwzględny obliczmy mtodą różniczki zupłnj: U U U U mu m gdzi U - nipwność pomirow npięci odcięci U Obliczni błędu względngo kls x zkrs 1 U dz 100 prowdzą do prostgo wyrżni 1 U U 5

6 Ćwiczni E-14: Wyznczni szybkości wyjściowj lktronów Litrtur 1. Ćwiczni lbortoryjn w politchnic, prc zbiorow pod rd. T. Rwj, PWN, Wrszw Ćwiczni lbortoryjn z fizyki, prc zbiorow pod rd. M. Nowk, Wydwnictwo Politchniki Śląskij, Gliwic Jworski B., Ditłf A., Kurs fizyki, T. II, Elktryczność i mgntyzm, PWN, Wrszw Lch J., Oprcowni wyników pomirów w lbortorium podstw fizyki, Wydwnictwo Wydziłu Inżynirii Procsowj, Mtriłowj i Fizyki Stosownj PCz, Częstochow Szczniowski S., Fizyk doświdczln, cz. III, Elktryczność i mgntyzm, PWN, Wrszw

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Zszyty Naukow Wydziału Elktrotchniki i Automatyki Politchniki Gdańskij Nr 9 XIII Sminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Agniszka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu/tytuł wydarzenia. Maksymalnie 3 wiersze, wielkość fontu 160 pt.

Nazwa projektu/tytuł wydarzenia. Maksymalnie 3 wiersze, wielkość fontu 160 pt. Roll Up 1 x 2 m - opcj 1 1,5 mrgines lewy 1,5 mrgines prwy 2 2 Nzw projektu/tytuł wydrzeni. Mksymlnie 3 wiersze, Opis projektu/wydrzeni. www.tylkojedendreswww.com = wysokość logotypu Swiss Contribution

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo