Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷 śၷ嗧/częśၷ嗧 b dyn c ᐧ勷 śၷ嗧 R z p ni b dyn 2009 R b d y ins l c i 2009 Liczb l li 嘇y ych i zchni 嘇y ( f, m 2 ) 298,2 C l y n ni p c ni B dyn n p ny Z pisy m y z in s m Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energią pierwotną 1) Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008 2) Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 3 B dyn c ni ny 205,9 Wh/(m 2 ) B dyn c ni ny 2,3 Wh/(m 2 ) B dyn g WT ,3 Wh/(m 2 ) ).Ch ys y n g yczn b dyn śl n s n p ds i p ᐧ勷 n ni dn s il ści ni dn i ln n gii pi n E ni zbędn d z sp ni p z b n g ycznych b dyn z si g z ni, chᐧ勷 dz ni, n yl c i i ci pᐧ勷 dy 嘇y ( f y n śၷ嗧 c ᐧ勷 i ) z dp i dnią ścią f ncy ną. 2).R zp ządz ni Minis 嘇nf s y z dni 2 i ni sp i n ᐧ勷 chnicznych, im p inn y dp i d ၷ嗧 b dyn i i ich sy ni (Dz. 嘇. 嘇 75, p z. 690, z pᐧ勷ឧ唗n. zm.), sp ᐧ勷ni ni n ᐧ勷 s ym g n yl dl b dyn n g l b p z g. Sp ᐧ勷ni ni n ᐧ勷 g WT2008 ni s ym g n d b dyn ᐧ勷, b c ᐧ勷 ych p z d dni m s yczni z s ᐧ勷 yd n d cyz p z l ni n b d ę l b d ębn d cyz z i dz ni p b d l n g l b z s ᐧ勷 zᐧ勷 嘇 ny ni s yd ni ich d cyz i. 3) B z chᐧ勷 dz ni i ś i l ni. 4) W p zyp d b dyn ᐧ勷 嘇y czn ści p bliczn blic id cznym mi sc. 嘇 g ch ys y n g yczn śl n s dl n ᐧ勷 lim ycznych dni si ni s c Ustka z dl n m lnych n ᐧ勷 spl c i b dyn p d nych n s 2. Sporządzający charakterystykę: 嘇mię i n z is Pawe Kowalczuk 嘇 p ni ᑇ嚗 b d l nych lb n pis d s BK 嘇 嘇 F 7342/ 345/98 D ys i ni D i czą i p dpis

2 Charakterystyka energetyczna budynku dl b dyn c ni c miczn 2 Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku Przeznaczenie budynku: Sz ln - ś i p c ni c miczn Liczba kondygnacji: 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 298, 8 m 2 Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze(a f): 298,2 m 2 Normalne temperatury eksploatacyjne: zim z =... C, l l =... C Podzia powierzchni użytkowej:... Kubatura budynku: 894,54 m 3 Wskaźnik zwartości budynku A/V e: 0,469 /m Rodzaj konstrukcji budynku: dycy n Liczba użytkowników:... Osona budynku: Ści n s - g z b n 24cm, s y pi n 8cm, lin i 2cm z g z b n 24cm, s y pi n 5cm Instalacja ogrzewania: g z ni c n ln g z Instalacja wentylacji: g i cy n Instalacja chodzenia: ni Instalacja przygotowania ciepej wody użytkowej: c n ln Instalacja oświetlenia wbudowanego: 嘇 ᐧ勷 i n g szczędn Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] 嘇 śni n gii Og z ni Ci pᐧ勷 d li - g z zi mny ,285 En gi l yczn - p d c mi sz n ,592 Podzia zapotrzebowania energii Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kwh/(m 2 rok)] Og z ni Ci pᐧ勷 d W śၷ嗧 [ Wh/(m 2 )] ,5 嘇dzi ᐧ勷 [ᑇ嚗] 70.9ᑇ嚗 6.3ᑇ嚗 0.0ᑇ嚗 22.8ᑇ嚗 00,0ᑇ嚗 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(m 2 rok)] Og z ni Ci pᐧ勷 d W śၷ嗧 [ Wh/(m 2 )] ,3 嘇dzi ᐧ勷 [ᑇ嚗] 78.4ᑇ嚗 8.0ᑇ嚗 0.0ᑇ嚗 3.6ᑇ嚗 00,0ᑇ嚗

3 Charakterystyka energetyczna budynku Pracownia ceramiczna 3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kwh/(m 2 rok)] Og z ni Ci pᐧ勷 d W śၷ嗧 [ Wh/(m 2 )] ,9 嘇dzi ᐧ勷 [ᑇ嚗] 62.4ᑇ嚗 9.8ᑇ嚗 0.0ᑇ嚗 27.7ᑇ嚗 00,0ᑇ嚗 Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: pierwotną 205,9 Wh/(m 2 )

4 Charakterystyka energetyczna budynku Pracownia ceramiczna 4 Objaśnienia Zapotrzebowanie na energię Z p z b ni n n gię ch ys yc n g yczn s y 嘇 n p p z z czn z p z b ni n ni dn i lną n gię pi ną i p p z z z p z b ni n n gię ᑇ嚗c ą, s m p z b dl g z ni, ci pᐧ勷 dy, n yl c i, chᐧ勷 dz ni i ś i l ni g. W ści są yzn cz n blicz ni n p ds i dn li m d l gii. D n d blicz ᑇ嚗 śl się n p ds i d m n c i b d l n l b bmi b dyn is ni ąc g p zy m się s nd d n i b z g (np. s nd d n i lim yczn, zd fini ny sp sᐧ勷b spl c i, s nd d ą mp ę nę zną i nę zn zys i ci pᐧ勷 i p.). Z gi n s nd d n i b z g, zys n ści z 嘇yci n gii ni p z l ą ni s ၷ嗧 z czy is ym z 嘇yci n gii b dyn. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Z p z b ni n ni dn i lną n gię pi ną śl f y n śၷ嗧 c ᐧ勷 i ą b dyn. 嘇 zględni n b n gii ᑇ嚗c, d d n ᐧ勷 dy ni dn i ln n gii pi n n d s cz ni d g nicy b dyn 嘇d g y zys n g n śni n gii (np. l p ᐧ勷 g, g z, n gii l yczn, n gii dn i lnych i p.). 嘇zys n m ᐧ勷 ści s z ą n ni zn czn z p z b ni i ym s mym ys ą f y n śၷ嗧 i 嘇y ni n gii ch niąc z s by i ś d is. ᑇ嚗 dn cz śni z z 嘇yci m n gii m 嘇n p d ၷ嗧 dp i d ącą misę CO 2 b dyn. Zapotrzebowanie na energię końcową Z p z b ni n n gię ᑇ嚗c ą śl czną il śၷ嗧 n gii dl g z ni ( n lni chᐧ勷 dz ni ), n yl c i i p zyg ni ci pᐧ勷 dy 嘇y. ᑇ嚗 s n blicz n dl s nd d ych n ᐧ勷 lim ycznych i s nd d ych n ᐧ勷 嘇y ni i s mi ą f y n ści n g yczn b dyn i g chni i ins l cy n. Z p z b ni n n gię ᑇ嚗c ą s il śၷ嗧 n gii bil ns n n g nicy b dyn, ᐧ勷 p inn byၷ嗧 d s cz n d b dyn p zy s nd d ych n ch z zględni ni m szys ich s, by z p niၷ嗧 zym ni blicz ni mp y nę zn, ni zbędn n yl c i, ś i l ni i d s cz ni ci pᐧ勷 dy 嘇y. M ᐧ勷 ści sygn liz ą nis i z p z b ni i ym s mym ys ą f y n śၷ嗧. Budynek mieszkalny z lokalami usugowymi Ch ys y n g yczn b dyn ni mi sz ln g, ᐧ勷 ym zn d ą się części b dyn s n iąc s m dzi lną c ᐧ勷 śၷ嗧 chniczn - 嘇y ą(l l ᐧ勷 嘇n f n c i i ᐧ勷 嘇niącym się z p z b ni n n gię) m 嘇 byၷ嗧 ys i n dl c ᐧ勷 g b dyn z ddzi lni dl 嘇d części b dyn s n iąc s m dzi lną c ᐧ勷 śၷ嗧 chniczn - 嘇y ą dmi nn f n c i 嘇y. F n n l 嘇y z zn czyၷ嗧 n s ni y ᐧ勷 b yc (c ᐧ勷 śၷ嗧/częśၷ嗧 b dyn ). Informacje dodatkowe ) 嘇ini sz ch ys y n g yczn b dyn z s ᐧ勷 yd n n p ds i d n n c ny n g yczn b dyn zg dni z p z pis mi s y z dni 7 lipc 994. b d l n (Dz. 嘇. z 嘇 56, p z. 8, z pᐧ勷ឧ唗n. zm.) z zp ządz ni Minis 嘇nf s y z dni 6 lis p d 2008 sp i m d l gii blicz ni ch ys y i n g yczn b dyn i l l mi sz ln g l b części b dyn s n iąc s m dzi lną c ᐧ勷 śၷ嗧 chniczn - 嘇y ą z sp s b sp ządz ni i z ᐧ勷 ś i d c ich ch ys y i n g yczn. (Dz. 嘇. 嘇 20 p z 240) 3) Oblicz n ch ys yc n g yczn śၷ嗧 E y 嘇 n [ Wh/m 2 ] s ścią blicz ni ą śl ącą sz c n z 嘇yci ni dn i ln n gii pi n dl p zy ę g sp s b 嘇y ni i s nd d ych n ᐧ勷 lim ycznych i ni m 嘇 byၷ嗧 p ds ą d n licz ni pᐧ勷 z z czy is z 嘇yci n gii b dyn. 4) 嘇s l n ch ys yc n g yczn s l d c ny ᐧ勷 ści ści n g ycznych b dyn y 嘇 p ᐧ勷 n ni g c ny n g yczn z c ną n g yczną b dyn sp ᐧ勷ni ąc g ym g ni n ᐧ勷 chnicznych. 5) Wy 嘇szą f y n śၷ嗧 n g yczną b dyn m 嘇n zys ၷ嗧 p z z p p i ni g c ch chnicznych y n ąc m d niz c ę z si b d y b dyn, chni i ins l cy n, sp s b z sil ni n gię l b zmi ni ąc p m y spl cy n.

5 Zestawienie danych wejściowych do charakterystyki energetycznej budynku ឧ卧 ód ឧ卧 d ᖷ厷 k P - m m - ᖷ厷 k 1 - W ó k W H W ó k W Ud - ᖷ厷 k % E ż k ᖷ厷 H d% 1ᖷ厷ᖷ厷1ᖷ厷 1ᖷ厷 kwᖷ厷ᖷ厷 k P m ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 η H O d k m m ᖷ厷 m dk ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 η H 0 ᖷ厷0 - O m k ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 η H d k m B f m m m ᖷ厷 55ᖷ厷45 C ą m ᖷ厷 d k ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 k m η H 0 ၷ唗5 - C k ᖷ厷ၷ唗 m - ᖷ厷 k η H ឧ卧 ᖷ厷 k ᑇ喷 ᖷ厷 K H% =ᖷ厷 H d% ᖷ厷η H 31ၷ唗51 0ᖷ厷 kwᖷ厷ᖷ厷 k E m d ą - ᖷ厷 k E m H 1ᖷ厷76 ᖷ厷0 kwᖷ厷ᖷ厷 k Z ᖷ厷 ę ą ᖷ厷 P H% = H ᑇ喷ᖷ厷 k H ᑇ喷 ᑇ喷E m H 3ᖷ厷ၷ唗76 5ၷ唗 kwᖷ厷ᖷ厷 k Zestawienie danych wejściowych do charakterystyki energetycznej budynku d ż k C ᖷ厷 d W 4.1ၷ唗 kᑇ喷ᖷ厷k ᑇ喷K ᑇ喷ę ᖷ厷ၷ唗 d ρ W 1000 k ᖷ厷m 3

6 ᑇ喷 m d θ CW C ᑇ喷 m m d θ O 10 C W ó k k k k 1 ᖷ厷ᖷ厷 - ᑇ喷 ᖷ厷 d k d ᑇ喷 ᖷ厷 30.. ᑇ喷 ż k d m m k ᑇ喷 d k d ᖷ厷 ż d ᑇ喷 C 00 dm 3 ᖷ厷..ᑇ喷d ᑇ喷 ż k C ż k UZ d ឧ卧 ż k d ᖷ厷 W d 16ᖷ厷0 ᖷ厷3 kwᖷ厷ᖷ厷 k ឧ卧 ód d ឧ卧 d ᖷ厷 k P - m m - ᖷ厷 k 1 - W ó k W W W ó k W Ud - ᖷ厷 k % E ż k ᖷ厷 W d% 16ᖷ厷0 ᖷ厷3 kwᖷ厷ᖷ厷 k P d m k m ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 η W 0 ၷ唗ᖷ厷 - ᑇ喷... ᖷ厷 ᖷ厷 k ᑇ喷 d ᖷ厷 ᖷ厷 d k ᖷ厷 ᖷ厷 d ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 η W d k m Z ᖷ厷 k m d d ᖷ厷 d k k ᖷ厷 ᖷ厷ၷ唗 k m η W 0 ᖷ厷4 - C k ᖷ厷ၷ唗 m - ᖷ厷 k η W ឧ卧 ᖷ厷 k ᑇ喷 ᖷ厷 K W% =ᖷ厷 W d% ᖷ厷η 0ၷ唗6 57 kwᖷ厷ᖷ厷 k E m d ą - ᖷ厷 k E m W 1ᖷ厷76 ᖷ厷0 kwᖷ厷ᖷ厷 k Z ᖷ厷 ę ą ᖷ厷 P W% = W ᑇ喷ᖷ厷 k W ᑇ喷 ᑇ喷E m W kwᖷ厷ᖷ厷 k

7 Zestawienie danych wejściowych do charakterystyki energetycznej budynku ឧ卧 d ᖷ厷 k ᖷ厷 ឧ卧 ód ᖷ厷 E k - d k m m - ᖷ厷 k W ó k W ᑇ喷 W ó k W Ek ęż ᖷ厷 Em ᑇ喷 ᖷ厷k ᖷ厷ၷ唗 ᖷ厷 η Z 1ᖷ厷0 00 ᑇ喷mᖷ厷W ᑇ喷 d k ᖷ厷 ᖷ厷 P Wᖷ厷m ᖷ厷 E ż k E ᑇ喷 % 1ၷ唗 35 kwᖷ厷ᖷ厷 k P ᖷ厷 ż k m ᑇ喷 ᑇ喷 f ᖷ厷ၷ唗ᖷ厷 1ᖷ厷 m ᖷ厷 C ż k ᖷ厷 d ᑇ喷 ᑇ喷 1ᖷ厷00 00 ᖷ厷ᖷ厷 k C ż k ᖷ厷 ᖷ厷00 00 ᖷ厷ᖷ厷 k ឧ卧 d W ᖷ厷 d ᑇ喷 ᑇ喷 ឧ卧 d W ᖷ厷 ᖷ厷 kó ᑇ喷 O ឧ卧 d d m ᖷ厷 m m m W ó k ᖷ厷 ż ęż ᖷ厷 ᑇ喷 C 0 ၷ唗0 - ឧ卧 ᖷ厷 k ᑇ喷 E K ᑇ喷% =E ᑇ喷 % ᑇ喷ᑇ喷 f 576ၷ唗 7ᖷ厷 kwᖷ厷ᖷ厷 k E m d ą - ᖷ厷 k E m ᑇ喷 0 00 kwᖷ厷ᖷ厷 k Z ᖷ厷 ę ą ᖷ厷 P ᑇ喷% = ᑇ喷 ᑇ喷ᖷ厷 k ᑇ喷 ᑇ喷 ᑇ喷E m ᑇ喷 1730ၷ唗 35 kwᖷ厷ᖷ厷 k ឧ卧ę ឧ卧ę

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr..

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...(poz. ) Załącznik nr 1 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Budynek mieszkalny WAŻNE DO 30 styczeń 2020 NUMER ŚWIADECTWA 3/2010 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: 1/04/2012 1 Ważne do: Budynek oceniany: mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 4 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ᆇ勷D O DLO P K K P UL. G. KU B O Gmina iasto zczecin ydział Gosᆇ勷odaᆇ勷ᆇ勷i Komᆇ勷naᆇ勷neᆇ勷 i Ocᆇ勷ᆇ勷ony ᖧ哧ᆇ勷odowisᆇ勷a D O 70-546 zczecin ᆇ勷ᆇ勷. ᆇ勷mii Kᆇ勷aᆇ勷oweᆇ勷 1 B Ż ᖧ哧ᆇ勷dowᆇ勷ana PO ၇喗D Ł K LKUL in 喷. ᆇ勷 喷ᖧ哧ieta

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Załącznik nr 6 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku niemieszkalnego. Strona tytułowa. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku niemieszkalnego nr.. WaŜne do: Budynek oceniany:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU gotowe projekty hal sportowych ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 24x53 LOKALIZACJA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa Strona 1/6 Budynek oceniany: Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej administracyjny Adres budynku:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

BUDYNEK NOWY BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500 ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO Konstrukcja budynku-nowoczesna i funkcjonalna, bez podpiwniczenia. Dach czterospadowy. WAŻNE DO 18 Września 2022 NUMER ŚWIADECTWA 2/09/12

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

A C H I T E K T U A, T E C H N O L O G I A, W N Ę T Z A Barbara Kowalska, 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 18A/1 tel. 091 4842410, +48 501 407 077; e-mail artechbasia@interia.pl EONT POIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE

SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE WOJCIECH GĘSIAK STUDIO ARCHITEKTONICZNE 26-600 Radom, ul. Chrobrego 22, e-mail: gesiak@post.pl tel. 0 (48) 384 55 95, 0 (48) 363 30 13, fax 0 (48) 384 55 96 SIEDZIBA STAROSTWA POWIATOWEGO W GARWOLINIE

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO

SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO SPOSÓB WYPE NIANIA WIADECTWA ENERGETYCZNEGO dr in. S awomir RABCZAK Budynek wielorodzinny mieszkalny wielorodzinny Strzelnicza 10, Rzeszów ca 2011/2012 2012 44 2099,2 wiadectwo charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗

Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 Ś 嗷 哗 : ĘŚ 嗷 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : d 哗 p c 嗷 p c p 哗 ᐗ咗 c 哗 哗ᐗ咗 M 哗 喇 c ᐗ咗 喇 ńc : 嗷 哗 p d 哗 ᐗ咗c 嗷 哗 ᐧ噗 嗷 喇 ĘŚ 嗷 嗷 哗 : 哗 : 喇 喇 喇 喇 K 哗 哗 : 喇 喇 嗷 哗 ᐗ咗 勷y S J zy SOWA ROJEKT BUDOWLANO-WYKONWACZY ᐗ咗Ą ᐗ咗 ᐗ咗 哗c ᐗ咗 p d ᐗ咗 cᐗ咗 M c c K : Gm OLKUSZ, Ob ęb m 勷 O 勷 勷 勷z, 勷 勷 勷 勷 z 勷z 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷 勷, 勷 勷 勷

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ó ż ż ć ę ó ó ą ę ó ó ę ó ę ó ż ó ą ę ą ę ó ń ó ę ó ź ę ó ż ę ż ó Ę ą ą ą ą ą ą ą ą ęż ą ć ż ą ź ń ó ń ę ą ó ż Ę ó ą ó ą ó ó ó ó ą ó ó ą ó ńó ęż ó ą ą ó ęż ą ć ę ą ó ż ó ą ó ą ó ó ę ó ż ó ą ó ą ą ó ęż

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

ń ń ż ń ń ę ó ó ń Ćż ń ń ę ę ę ę Ż Ć ę

ń ń ż ń ń ę ó ó ń Ćż ń ń ę ę ę ę Ż Ć ę ó ż ż ó ż ć Ę ó ż ó ó ó ó ń ę ę ż ń ó Ę ó ż ęż ę ń ę Ę ż Ę ę Ż ń ę ęż ę ę ę ń Ć ń ń ń ń ń ń ż ń ń ę ó ó ń Ćż ń ń ę ę ę ę Ż Ć ę ę ó ę ó ó Ć ę ę Ż ę ó ż ę ę ó ę ń ń ę ó Ż Ć ę Ł Ć ę Ć ż ę ó ę ż ę ę Ę ęć Ź

Bardziej szczegółowo

ą Ą Ą Ą ą Ą Ż ą Ż Ś Ó ą Ó Ó Ż Ł Ń Ą ą Ń Ż Ą Ł ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą Ż Ż Ż ą Ą ą Ż Ż Ż Ś Ą Ą Ą ą ą ą ą Ź ą ą Ż Ń Ą Ń Ż Ź Ą Ó Ą ą ą ą ą Ę Ż Ć ą ą Ą ą ą ą ą ą ą ą ą Ę ŃŃ Ń Ę ą ą ą ą Ą ą ą ą ą ą ą Ó ą

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku mieszkalnego nr: 30/2009 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Rodzaj budynku Budynki mieszkalne wielorodzinne Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

叇 d /f x 018 / 441 56 22 u K 6, 33 300 N y Są 0 501 354 304 N 叇 叇34 10 叇 叇1 38 叇 4 叇2686565 唇 h J L Ł J 唇 啧 2 38-300 J g ż h 啧 83-2 8 J၇嘇 唇 g ż h g 啧 -83 0-0 8 啧 g ń 200 g h 叇 叇 叇 S 叇 叇 叇 / ᐗ啷ódź 26 1140

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo