DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:"

Transkrypt

1 info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator:

2 Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczstniczą praw wszystk pol ban oraz szrg innych firm i instytucji. Pokazan powyżj logotypy banków przdstawiają wybranych Uczstników Systmu, którzy przystąpili do społcznj Kampanii Informacyjnj promującj Systm zapwniający bzpczństwo naszj tożsamości. Ich szczgóln potraktowan na ninjszym matrial jst wyrazm podziękowania z strony Związku Banków Polich za wkład w promocję idi zabzpcznia nas wszystch przd przstępstwami z wykorzystanm kradzionych dokumntów. Kampanii patronuj Ministrstwo Spraw Wwnętrznych i Administracji, Policja oraz Fdracja Konsumntów.

3 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Spis trści: Wstęp... 2 Raport w liczbach... 3 W róc: Zgubiłm lub ukradziono mi dokumnty - co mam zrobić?... 3 Opinia ksprta: Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość... 5 Podsumowan akcji N bądź karpm - n daj się złowić... 9 Prawdziw histor Statysty Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości, a ogólna liczba przstępstw Łączna liczba i kwoty udarmnionych prób wyłudzń krdytów Śrdnia kwota udarmnionj próby wyłudznia krdytu Liczba udarmnionych prób wyłudzń - wg. wojwództw Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń - wg. wojwództw Największ kwoty wyłudzń krdytów

4 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Wstęp Szanowni Państwo, przdstawiamy koljny, czwarty już Raport o dokumntach infodok. Tym razm szczgółowj analiz poddano IV 2009 i 2010 roku. Poza standardowymi danymi kwartalnymi podsumowany został cały 2010 rok (str. 3). W ostatnich trzch msiącach szczgóln zauważalny jst znaczny wzrost łącznj kwoty prób wyłudzń, która osiągnęła poziom 163 milionów złotych. To najwyższy poziom w historii ninjszgo badania wzrost o 70% w porównaniu do analogiczngo okrsu z 2009 roku. Patrząc takż na odpowdn wlkości z dwóch poprzdnich ów widać bardzo wyraźny trnd wzrostowy (str. 16). Przyczyną wystąpnia takj sytuacji jst podjęc lkunastu prób wyłudzń pojdynczych krdytów opwających na bardzo wysok kwoty (str. 20), pośród których znalazł się wniosk krdytowy w wysokości aż 25 milionów zł (próba z 23 listopada 2010 r. odnotowana w wojwództw wlkopolim), koljn dwa wysok wnioi opwały na kwoty 9,88 mln zł (woj. dolnoślą) oraz 6 mln zł (woj. ślą). Jdnoczśn śrdnia kwota próby wyłudznia w IV kwartal 2010 r. w porównaniu do tach samych danych z 2009 r. wzrosła o 36% osiągając kwotę 38 tys. zł (str. 17). W ostatnim kwartal ponown odnotowano jdn z największych w historii wzrostów wlkości Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ: dokumntów (str. 14). W porównaniu do roku 2009 to wzrost o 37%. Jst to wynik coraz większj świadomości Polaków w zakrs przciwdziałania przstępczości i ochrony własnj tożsamości, co jst fktm prowadznia społcznj Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przz Związk Banków Polich, lkanaśc polich banków oraz Patronów i Partnrów akcji, m.in.: Ministrstwo Spraw Wwnętrznych i Administracji, Komndy Głównj Policji i Fdracji Konsumnta. W części opisowj Raportu o dokumntach infodok przntujmy ckawy artykuł Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość autorstwa p. Romana Łuczaka. Tkst możmy opublikować dzię uprzjmości autora oraz kwartalnika Człowk i Dokumnty wydawango przz Polą Wytwórnię Paprów Wartościowych S.A. Przdstawiamy takż informację o przdświątcznj akcji Wydziału WywiadowczoPatrolowgo Komndy Stołcznj Policji: N bądź karpm n daj się złowić, ralizowanj wspóln z Zakładm Taboru Mjgo w Warszaw (str. 9). Polcamy równż zapoznan się z przykładowymi policyjnymi raportami z prawdziwych zdarzń związanych z wykorzystywanm cudzj tożsamości (str. 11). Zapraszam do lktury Raportu infodok. Grzgorz Kondk Cntrum Prawa Bankowgo i Informacji, Związk Banków Polich -2-

5 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Raport w liczbach - wynik IV 2010: Wlkość Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ na konc IV u 2010 r. (dokumnty tożsamości) Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości w IV kwartal 2010 r. Liczba udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Kwota największj udarmnionj próby wyłudznia krdytu w IV kwartal 2010 r. Podsumowan 2010 roku: Wlkość Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ na konc 2010 r. (dokumnty tożsamości) Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości w 2010 r Liczba udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Kwota największj udarmnionj próby wyłudznia krdytu w 2010 r. -3-

6 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 W róc: Zgubiłm lub ukradziono mi dokumnty - co mam zrobić? "Zgubiłm dokumnty", "zgubiłm dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubiłm prawo jazdy" - gdy znajdą się Państwo w takj sytuacji, nalży jak najszybcj: 1. Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunk lub którgo jstśmy stałym klntm (albo, gdy n mamy konta bankowgo, iść do banku, który przyjmuj zastrzżnia n tylko od swoich klntów - aktualna lista ) - tak postępujmy zarówno w przypadku zwykłgo zgubnia, jak i utraty dokumntu w wyniku kradzży. Powiadomn polga na złożniu wniou o zastrzżn dokumntu - dyspozycja jst potrzbna, aby bank wpisał zastrzżn do Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ. 2. Powiadomić najbliższą jdnostkę policji - jśli dokumnt został utracony w wyniku kradzży. 3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokumnt. Informacj dotycząc konczności zawiadomnia organu gminy znajdują się na stron intrntowj Ministrstwa Spraw Wwnętrznych i Administracji - Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to ogólnopoli systm zastrzgania radzionych i zagubionych dokumntów tożsamości chroniący przd wyłudzniami z ich użycm. Informacj z jdngo banku, poprzz Systm DZ, są błyawiczn przkazywan do wszystch banków i instytucji korzystających z Systmu. Na życzn klnta moż być wydan pismn potwrdzn przyjęcia dyspozycji. Najczęścj zadawan pytania i odpowdzi: Do czgo wykorzystywan są kradzion dokumnty? Dznn notuj się nawt lkadzsiąt prób posłużnia się cudzym lub podrobionym dokumntm, m.in. do: wyłudznia pożycz lub innych nnalżnych świadczń, wynajęcia mszkania lub pokoju hotlowgo w clu kradzży wyposażnia czy unikania opłat, kradzży wypożyczongo samochodu lub innych przdmiotów, kradzży towaru sprzdango na raty lub z odroczoną płatnością, zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania krdytów, zwrotu podatków, wyłudzania różnorodnych poświadczń. Czy często zdarzają się przypad użycia cudzych dokumntów, np. do wyłudznia krdytu? Z danych Policji z lku ostatnich lat wynika, ż przstępstwa t dotyczą aż lkudzsięciu tysięcy osób roczn. A jst to jdyn liczba przypadków ujawnionych i oficjaln odnotowanych w statystykach. Śmiało można powdzć, ż tach prób jst znaczn więcj. Jak sprawdzić, czy ktoś n wziął krdytu na nasz nazwio? Jżli mamy podjrzn, ż ktoś mógł posłużyć się Państwa dokumntami w clu wyłudznia krdytu, sugrujmy kontakt z Biurm Obsługi Klnta Biura Informacji Krdytowj ( Sprawdzimy tam swoją historię krdytową. Jak są najważnjsz dokumnty tożsamości, któr powinno się zastrzc w Banku w raz ich utraty? Do najważnjszych dokumntów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książczkę marynarą, książczkę wojową, kartę pobytu. Zastrzgać nalży takż: karty płatnicz, dowody rjstracyjn. -4-

7 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Opinia ksprta Roman Łuczak Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość Roman Łuczak kruj Wydziałm Badań Dokumntów i Tchnik Audiowizualnych Cntralngo Laboratorium Kryminalistyczngo Komndy Głównj Policji. Jako ksprt i bgły sądowy od ponad 20 lat zajmuj się badanm dokumntów. Absolwnt Wydziału Chmii UW. Rys. 1. Oryginalny nadruk Rys. 2. Fałszywy nadruk W środkach masowgo przkazu wl mówi się o kradzży tożsamości i podszywaniu się pod inn osoby, główn jdnak pod kątm zagrożń intrntowych. Pwn trminy na stał już wszły do codznngo użycia. Większość z nas już w, co to jst phishing, imming czy inn działania przstępców opart na nowoczsnj tchnic, często z wykorzystanm inżynrii społcznj. Użytkownicy intrntu, właścicl kart krdytowych i lktronicznych rachunków bankowych są potncjalnymi ofiarami kradzży tożsamości. Na Zachodz pojawiły się już nawt ubzpcznia na taką okoliczność, gdyż na kradzż tożsamości narażony jst praktyczn każdy. Al działania przstępców rowan na pozyan danych innych osób zdarzają się równż poza scią, w codznnym życiu. Dan są kradzion z wlu paprowych dokumntów, których my sami, albo instytucj posługując się nimi, n zabzpczamy właściw. Są to równż informacj, któr po wykorzystaniu n są w sposób bzpczny zniszczon. Kradzż tożsamości (fałszrstwo tożsamości) to wszlk clow, nuprawnion opracj dokonywan przz osoby trzc na czyichś danych osobowych, np. używan nazwia i imnia, numru PESEL, adrsu zamldowania, danych dotyczących kart krdytowych, numrów rachunków bankowych, kodów PIN itd. Moż mć to charaktr wirtualny, gdy przstępca podszywa się pod inną osobę np. w intrnc, al moż mć równż charaktr rzczywisty, gdy wytwarzan są raln, al nprawdziw (fałszyw) dokumnty. Z danych socjologicznych wynika, iż praw 90% Polaków jst świadomych tgo, ż ich zgoda jst nzbędna do wykorzystania danych osobowych. Najbardzj świadom w tj kwstii są osoby młod i dobrz wykształcon. Jdnoczśn tylko (aż?) 70% Polaków natychmiast zgłasza utratę dowodu osobistgo, paszportu czy prawa jazdy. Około 60% porównuj dan z wyciągów finansowych z dowodami zapłaty i sprawdza wyciągi transakcji zawartych kartą krdytową. Podobny odstk Polaków ręczn niszczy dokumnty z danymi osobowymi przd wyrzucnm ich do kosza. To są działania, któr każdy świadomy wagi paprowych informacji musi podjmować, chcąc chronić swój spokój i pniądz. Praw co drugi Polak ma świadomość, ż istnj raln zagrożn fałszrstwm lub kradzżą tożsamości. Dla innych krajów uropjich waźnik tn jst wyższy i wynosi praw 75 %. Jdnoczśn praw 40% Polaków n ma płnj wdzy na tmat, w ja sposób można stracić dan osobow, co oszuści mogą z nimi zrobić, czy jaka jst wartość dowodu osobistgo dla oszusta. Wdług badań przprowadzonych przz TNS OBOP, 7% Polaków (w tym 10% kobt i 3% mężczyzn) przyznaj się, ż padło ofiarą kradzży lub fałszrstwa danych osobowych. To waźnik ponad dwa razy wyższy niż w rozwiniętych państwach Unii. Tak konkluzj przynosi porównan wyników badań TNS OBOP w Polsc i badań dotyczących ochrony danych osobowych Idntity Fraud Crping Across Europ przprowadzonych w Blgii, Holandii, Irlandii, Nmczch i Wlkj Brytanii. -5-

8 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Pozyan, zarówno w cybrprzstrzni jak i w ralnym śwc, dan mogą zostać wykorzystan do różnych działań przstępczych. Fałszywy dokumnt tożsamości to dla przstępców podstawa działania w wlu obszarach. Najczęścj wazuj się na zagrożnia finansow kradzż pniędzy z konta, rachun do zapłacnia np. za luksusowy hotl, w którym z pwnością n byliśmy, możmy tż znalźć się na czarnj liśc banków jako nrztlni klnci, a wtdy o krdyc lub zakupach na raty można zapomnć. Al przcż istnją znaczn poważnjsz zagrożnia np. działania zorganizowanych grup przstępczych, przstępczość międzynarodowa czy działania trrorystyczn, w których wykorzystywan są fałszyw dokumnty, w tym równż dokumnty z prawdziwymi danymi. Stworzn tzw. bliźniaka to dla przstępców sytuacja bardzo korzystna. Nawt podczas sprawdznia w różnorodnych bazach dokumntów wszystko się zgadza dan osobow, numracja, daty. Odnotowan były przypad wyłudzń pniędzy z banków na podstaw fałszywych dowodów osobistych, gdz po wypłnniu kradziongo blanktu dowodu (były to jszcz dowody książczkow) danymi autntyczngo posiadacza konta i wkljniu zdjęcia tzw. słupa wypłacan były pniądz z kont niczgo npodjrzwających ludzi. Aby wszystko się zgadzało, fałszrz z kradziongo blanktu usuwał oznacznia srii i numracji z każdj kart i nanosił pożądan, czyli prawdziw oznaczn srii i numru książcz. Działo się to w czasach wydawania dowodów osobistych w gminach i związanych z tym kradzżami czystych książczk dowodów osobistych. Dziś, przy cntralizacji systmu wydawania dowodów osobistych, dostęp do oryginalnych blanktów jst praw nmożliwy. Jak dzisiaj oszust moż zdobyć dobry dowód osobisty? Moż próbować podrobić dowód, czyli wykonać na wzór i podobństwo oryginału, al stosowan w nowoczsnych dokumntach wlostopniow systmy zabzpczń przd fałszrstwm znaczn utrudniają sprawę. Podobn będz w przypadku prób przrobnia dowodu, czyli wymiany zdjęcia lub zmiany innych danych. W 2011 r. mają się pojawić pol biomtryczn dowody osobist dodatkowa przszkoda dla fałszrzy, bo dokumnt tożsamości będz nmalż fizyczn związany z jgo posiadaczm. Stara zasada brzmi: łańcuch jst tak mocny, jak mocn jst najsłabsz ogniwo. Co jst dziś tam słabym ogniwm? Dokumnt? Jak wazano powyżj raczj n. Prsonalizacja? Przy szczlnym cntralnym systm wytwarzania dokumntów tż chyba n. Systm przsyłania danych z urzędu gminy do Cntrum Prsonalizacji? Ingrncja w tn systm wymagałaby sporj wdzy tlinformatycznj i z pwnością byłoby to bardzo kosztown. A zatm moż sam dan? W tym obszarz narażn na wprowadzn fałszywych informacji jst duż. Uczciwości urzędników n chciałbym kwstionować, choć nktórzy twrdzą, ż zawsz to człowk jst najsłabszym ogniwm każdgo systmu. Natomiast gdy urzędnik zostan wprowadzony w błąd i otrzyma nprawdziw dan od obywatla, dojdz wtdy do tzw. fałszu intlktualngo. Dla przstępców to sytuacja doonała, bo uzyają dokumnt oryginalny, którgo prawdziwości od strony matrialnj nikt n będz w stan zakwstionować. Rys. 3. Oryginalny nadruk Rys. 4. Fałszywy nadruk -6- Wydaj mi się zatm, ż tam słabym ogniwm jst wiarygodność danych przdkładanych w dokumntach Urzędu Stanu Cywilngo. Jst to jdna z nwlu już grup dokumntów zabzpczana zbyt słabo, nadkwatn do swojj rangi. Powraca tu od lat tmat konczności opracowania ustawy o dokumntach publicznych, okrślającj m.in., jak grupy dokumntów powinny być ustawowo zabzpczan przd fałszrstwm i na jam poziom. Wprowadzon standardy wytwarzania dokumntów zakończyłyby obcną dowolność zamawiania, wykonywania i wydawania dokumntów przz poszczgóln rsorty, a właściw urzędników, którzy rzadko dostrzgają zagrożnia spowodowan fałszrstwami.

9 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Tmat jst znany i dyutowany od początku lat 90. ubgłgo wku. Projkt ustawy o dokumntach publicznych zamszczono równż w ninjszym priodyku (zob. Człowk i Dokumnty nr 3/2006). Mjmy nadzję, ż koljn działania podjmowan w tym zakrs tym razm przz MSWiA zakończą się wrszc sukcsm i wszystk ważn dla bzpczństwa państwa i zwykłych obywatli dokumnty będą zabzpczan na odpowdnim poziom. Dokumnty Urzędu Stanu Cywilngo odpisy zupłn i rócon aktów stanu cywilngo (aktu urodznia, aktu zgonu, aktu małżństwa) są podstawowymi dokumntami koncznymi w wlu sytuacjach życiowych, w tym przy występowaniu o dowód osobisty. (Mając dowód, można już wystąpić o paszport). Aby uzyać dowód osobisty, nalży przdłożyć odpis rócony aktu urodznia, a w przypadku małżonków równż odpis rócony aktu małżństwa. Zgodn z Ustawą o Ewidncji Ludności i Dowodach Osobistych w Polsc posiadan dowodu osobistgo jst obligatoryjn. Każdy po ukończniu 18. roku życia ma obowiązk wystąpić o prwszy dowód, a w przypadku zmiany danych osobowych, utraty bądź zniszcznia dowodu o koljny (od 2011 r. dowody wydawan będą za darmo, ckawa inicjatywa posłów). Rys. 5. Oryginalny nadruk Rys. 6. Fałszywy nadruk Konczny do uzyania dowodu osobistgo odpis rócony aktu urodznia jst zwykłym drukm (blanktm) z katgorii akcydnsów manipulacyjnych i przz dług lata był wykonywany najprostszymi tchnikami drukarimi nadruk tchniką offstową na zwykłym paprz, bz jachkolwk zabzpczń przd fałszrstwm. Zamawiany doraźn przz urzędy w różnych drukarniach, różniący się topografią, odcniami koloru, a nawt wlkością. Od 2000 r. wprowadzono jdnolity w wszystch odpisach papr z wlotonowym znakm wodnym. Jst to jdnak zdcydowan za mało. Przydałoby się zabzpczn szaty graficznj, np. gilosz irysowy, moż jakaś bordiura w staloryc, nadruk farbą optyczn zmnną, zabzpczn chmiczn w paprz. Poziom zbliżyłby się do świadctwa dojrzałości. No i konczn wydaj się numrowan blanktów, co znaczn uszczlniłoby systm i pozwoliłoby ujawnić kradzion. Z własnych doświadczń bgłgo mogę stwrdzić, ż badan tach dokumntów jak odpisy rócon aktów Urzędu Stanu Cywilngo n jst spcjaln satysfakcjonując. Dokumnty podrobion tchnikami prymitywnymi, jak kop z urządzń lasrowych czy atramntowych, są dla ksprta prost do rozpoznania (rys.1 i 2), choć dla urzędnika moż to już stanowić problm. Jśli natomiast fałszrz wykorzysta łatwo dziś dostępną tchnikę druku offstowgo, to już zaczynają się problmy. Żadn ksprt n lubi sytuacji, gdy musi stwrdzić, ż n w, czy dokumnt jst autntyczny czy fałszywy. Idntyczna tchnika nadruku siat giloszowj i napisów zarówno w przypadku dokumntów oryginalnych, jak i fałszywych, n ułatwia pracy. Właściw jdyn różnic występują czasami w jakości wykonania nadruków (rys. 3 i 4 oraz 5 i 6), al przy występującj różnorodności dokumntów autntycznych (zob. rys. 7, 8 i 9) n zawsz sama jakość wykonania dokumntu pozwala na katgoryczn wnioi. Kwstia poprawngo wypłnnia dokumntu, sfałszowania odciów pczęci i pczątk to tż dzisiaj n jst problm dla wlu fałszrzy. Czasami zdarzają się ckawost fałszr, np. gdy fałszrz wykorzystał grafikę polgo godła wprowadzoną w grudniu 1989 r. do podrobnia dokumntów datowanych na lata 70. XX w. Odcięta wprawdz została korona, al zmnion w 1989 r. kwiatony z dwoma krótszymi płatkami w rzydłach pozostały (rys. 10 i 11). Rys Oryginalny nadruk -7-

10 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Można by zapytać, po co dzisiaj dalj zajmować się dokumntami paprowymi, czy n lpj postawić na -administrację? Oczywiśc, ż tak. Jśli mlibyśmy powszchn dostępny, choćby na poziom właściwych urzędów oraz kompltny systm widncji ludności, można by z wlu koncznych dziś dokumntów paprowych zrzygnować. Dla wygody obywatli i ochrony lasów. Al, nstty, n mamy takgo systmu, a jgo stworzn napotyka wl przszkód. Po przyjęciu programu naprawczgo (czyli d facto ograniczniu zakrsu) ralizacji przciągającgo się z roku na rok rządowgo projktu PESEL 2, wykonan planowanj wczśnj w jgo ramach aplikacji Cntralny Rjstr Odpisów Aktów Stanu Cywilngo (CRASC) jst bardzo wątpliw. Czy nowy projkt tzw. pl.id zmni tę sytuację? Moż, tylko kdy? Moż zatm warto jszcz zmnić dokumnty Urzędu Stanu Cywilngo, aby były bzpcznjsz i przy okazji ładnjsz! Rys. 10. Godło państwow stosowan na dokumntach w latach 70. XX w. Rys. 11. Usunięta korona, al zmnion w nowym godl kwiatony pozostały Ninjszy tkst to przdruk artykułu opublikowango w kwartalniku Człowk i Dokumnty Nr 16, który publikujmy dzię uprzjmości Autora i Polj Wytwórni Paprów Wartościowych S.A. - wydawcy czasopisma. -8-

11 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Podsumowan akcji N bądź karpm - n daj się złowić Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowgo KSP podsumowali akcję N bądź karpm n daj się złowić. Prowadzon od prwszgo grudnia działania przyczyniły się do utrzymania liczby zdarzń w porównaniu do ubgłgo roku, w którym równż przprowadzano działania pod hasłm N daj się złowić. W porównaniu z rokm 2008 kdy n przprowadzano tach działań, zanotowano o 32% mnj zdarzń. W tym czas funkcjonariusz WWP oraz Straży Mjj zatrzymali na gorącym uczynku 84 sprawców przstępstw! Działania prowadzon w przdświątcznym okrs przz Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP miały ograniczyć liczbę kradzży kszonkowych w mjscach publicznych, m.in. na przystankach, dworcach i w komunikacji mjj oraz w placówkach handlowych i gastronomicznych. Wspóln działania z Zarządm Transportu Mjgo, uświadamiając nrozważnym osobom, ż brak nadzoru nad posiadanym bagażm moż prowokować potncjalnych złodzi, kolportowan ulotk z hasłm N bądź karpm n daj się złowić oraz wywszan plakatów informujących o tym, jak uniknąć zagrożnia, a przd wszystm wzmożon kontrol przyniosły oczwan fkty. W tym czas w porównaniu do roku 2008 kdy n prowadzono podobnj akcji, spadła ilość zgłoszonych kradzży o 32%. Udało się utrzymać ta sam poziom jak w roku ubgłym, w którym równż prowadzono akcję pod hasłm N daj się złowić. Ogółm zatrzymano aż 84 sprawców przstępstw. W ręc policjantów trafiali dobrz znani im kszonkowcy jdn z nich był zatrzymywany już dwanaśc razy na kradzży kszonkowj, nświadomym ofiarom zwracano natychmiast radzion przdmioty. Dodatkowo policjanci ujęli 29 osób poszuwanych przz wymiar sprawdliwości. Funkcjonariusz intrwniowali 4576 razy. Wsparc i pomocy w akcji udzlił Związk Banków Polich. Źródło: wwp.policja.waw.pl -9-

12 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Matriał wykorzystywany podczas akcji N bądź karpm - n daj się złowić Źródło: wwp.policja.waw.pl

13 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Prawdziw histor piątk, 12 listopada 2010 Sfałszowan karty krdytow Wrocławscy policjanci zatrzymali koljną, trzcią już osobę, w spraw posługiwania się sfałszowanymi kartami krdytowymi. Transakcji fałszywymi kartami dokonano w lkust placówkach handlowo - usługowych w całym kraju, wykorzystując przy tym dan osobow co najmnj 100 obywatli USA. Funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Mjj Policji w Wrocławiu zatrzymali 57-ltnią kobtę podjrzwaną o posługiwan się sfałszowanymi kartami krdytowymi z danymi obywatli amrykańich. Wczśnj, w tj spraw policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn. Na ślad działalności grupy funkcjonariusz wpadli po tym, jak jdna z zatrzymanych osób wydała w nocnym klub blio 20 tys. złotych, płacąc kartą. Późnj policjanci powiązali różn podjrzan transakcj w innych mjscach. Jak ustalono, jdn z zatrzymanych mężczyzn, 26-latk krował grupą, która ralizowała płatności sfałszowanymi kartami płatniczymi, na których znajdowały się dan amrykańich obywatli. Transakcj były ralizowan od maja do srpnia 2010 roku w różnych lpach i galriach handlowych, a takż w klubach nocnych na trn całgo kraju. Opwały on łączn na kwotę blio 300 tys. złotych. Grupa kupowała drog prfumy, sprzęt lktroniczny, zgar oraz wydawała pniądz w klubach i na dyotkach. W wyniku podjętych czynności policjanci zabzpczyli już część z zakupiongo w bzprawny sposób mnia. Podjrzwanym grozi kara do 10 lat pozbawnia wolności. Ma na konc co najmnj 25 oszustw wtork, 7 grudnia 2010 Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podjrzwanych o usiłowan wyłudznia krdytu gotówkowgo. Okazało się, ż jdn z nich ma na swoim konc 25 tach czynów na trn całgo kraju, gdz wartość strat oszacowano na blio 350 tysięcy złotych. 6 grudnia 2010 roku funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Wojwódzkj Policji w Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn w wku 29 i 53 lat, podjrzwanych o usiłowan wyłudznia blio 50 tysięcy złotych krdytu gotówkowgo w jdnj z placówk bankowych na trn Stargo Miasta. Mężczyźni posłużyli się sfałszowanymi dokumntami. Dodatkowo policjanci udowodnili starszmu z mężczyzn 25 oszustw i prób wyłudzń, do jach doszło na trn całgo kraju. N tylko próbował wyłudzać krdyty w placówkach bankowych, próbował równż oszuwać w lpach, gdz można było kupić sprzęt w systm ratalnym. Równż w tych przypadkach posługiwał się sfałszowanymi dokumntami. Funkcjonariusz szacują, ż straty powstał w wyniku tych zdarzń opwają na blio 350 tysięcy złotych. Zatrzymani mężczyźni byli wczśnj notowani w związku z przstępstwami przciwko mniu. Obcn policjanci sprawdzają, czy 53-latk ma na swoim konc większą liczbę wyłudzń. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawnia wolności. Źródło:

14 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Kszonkowc w rękach policji środa, 8 grudnia 2010 Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wykorzystując chwilową nuwagę pokrzywdzongo, podczas zakupów w lp ukradł mu z kszni portfl wraz z kartą bankomatową. Sprawca, po tym jak znalazł w portflu kod do karty, lkukrotn użył jj, wypłacając z konta pokrzywdzongo 3000 zł. Traz za czyn, którgo się dopuścił grozi mu kara nawt do 5 lat pozbawnia wolności. 7 grudnia 2010 roku policjanci z Karpacza zatrzymali mężczyznę, podjrzango o kradzż. Podjrzanym okazał się 26 - ltni mszkanc tj mjscowości. Zatrzymany trafił do policyjngo arsztu. Jak ustalili funkcjonariusz zajmujący się tą sprawą, sprawca dzń wczśnj w jdnym z lpów w Karpaczu wykorzystał chwilową nuwagę pokrzywdzongo i z kszni ukradł mu portfl wraz z kartą bankomatową. Okazało się równż, ż w portflu znajdowała się takż informacja zawrająca PIN do karty. To znaczn ułatwiło złodzjowi orzystan z nj. Znając kod zabzpczający, sprawca użył karty lkakrotn. Łączn wypłacił on z konta pokrzywdzongo pniądz w kwoc 3 tys. złotych. Mężczyzna został zatrzymany przz policjantów następngo dnia. Funkcjonariusz na podstaw zbranych informacji wytypowali dwóch, podjrzwanych o tę kradzż, mszkańców Karpacza. Dalsz czynności przprowadzon w tj spraw potwrdziły udział jdngo z nich w tj kradzży. Ta sytuacja pokazuj, jak ostrożnym nalży być podczas zakupów, zwłaszcza w tym okrs przdświątcznym. Kszonkowcy wykorzystują gorączkę świątcznych zakupów, roztargnn, większ natężn ruchu w lpach. N odpuszczają nadarzającym się okazjom, któr nstty często sami nświadom stwarzamy. Pamiętajmy równż, ż zapisany często na kartc kod PIN, umszczony razm z kartą bankomatową czy krdytową otwra njako furtkę do naszych oszczędności. Kod tn jst naszym indywidualnym zabzpcznm, a więc powinn być przz nas szczgóln chroniony. wtork, 29 grudnia 2010 Próbowali wyłudzić krdyt Wrocławscy policjanci zatrzymali trzy osoby podjrzwan o usiłowan wyłudznia krdytu gotówkowgo. Funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Mjj Policji w Wrocławiu zatrzymali trzy osoby podjrzwan o usiłowan wyłudznia, w jdnj z placówk finansowych, krdytu gotówkowgo w wysokości blio 26 tys. złotych. Zatrzymani to 26-ltnia kobta oraz dwóch mężczyzn w wku 28 i 33 lat. Dokumnty, a wśród nich sfałszowan zaświadczn o zatrudnniu i zarobkach, złożyła w placówc kobta. Ponważ potrzbowała poręczycla, z pomocą przyszdł 28-latk, przdkładając równż sfałszowan zaświadczn o zatrudnniu i zarobkach. Mężczyzna posługiwał się przy tym cudzym jak się późnj okazało pochodzącym z kradzży dowodm osobistym. Organizatorm całgo przdsięwzięcia okazał się natomiast 33-latk, który zorganizował fałszyw dokumnty. Wszystk podjrzwan w tj spraw osoby trafiły do policyjngo arsztu. Za usiłowan oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawnia wolności. Źródło:

15 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 STATYSTYKI

16 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości: IV IV 2010 Kwartalna wlkość przyrostu Wlkość bazy na konc u IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 Kwartał Wlkość bazy na konc u Kwartalna wlkość przyrostu IV I II III IV I II III IV I II III IV II 2009 III 2009 IV 2009 I II III IV Znaczący wzrost liczby zastrzganych dokumntów widoczny od IV u 2008 roku jst fktm rozpoczęcia Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Źródło: ZBP Ilkroć w ninjszym raporc jst mowa o liczb zastrzżonych dokumntów tożsamości dan t dotyczą następujących rodzajów dokumntów: üdowody osobist, üpaszporty, üprawa jazdy, üksiążcz wojow, üksiążcz marynar, ükarty pobytu, üdokumnty zagraniczn, üdowody rjstracyjn, ükarty płatnicz

17 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości oraz ogólna liczba przstępstw dot. dokumntów Podrabian dokumntów tożsamości Posługiwan się dokumntami innj osoby Liczba zastrzżonych dokumntów Rok Posługiwan się dokumntami innj osoby Podrabian dokumntów tożsamości Liczba zastrzżonych dokumntów W dniu publikacji raportu n były jszcz znan dan policyjn o liczb przstępstw w 2010 r. Źródło: ZBP

18 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Łączn liczby i kwoty udarmnionych prób wyłudzń krdytów: I IV 2010 Liczba udarmnionych prób wyłudzń Wnioowana kwota zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 0 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 Kwartał II 2009 III 2009 IV 2009 Wnioowana kwota Liczba udarmnionych prób wyłudzń I II III IV I II III IV I II III IV Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010

19 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów: IV 2009/2010 r. - wg. wojwództw IV 2009 r. IV 2010 r zł zł zł zł zł zł zł zł kr zy Św ię ol ch D M to no śl ąs ls bu Lu po O ow az op lk ck M W ał op ol ol or Po m ls dz Łó b Lu od ni op om or Śl ą la Po d Po d ka rp a ck or m aw Za uj K W ar m iń o- o- m po az ur 0 zł IV 2010 r. - wg. wojwództw Wojwództwo IV kw r. IV kw r. Warmińo-mazur zł zł Kujawo-pomor zł zł Podkarpack zł zł Podla zł zł Ślą zł zł Zachodniopomor zł zł Lubl zł zł Łódzk zł zł Pomor zł zł Małopol zł zł Wlkopol zł zł Mazowck zł zł Opol zł zł Lubu zł zł Dolnoślą zł zł zł zł zł zł Świętokrzy Śrdnia dla Poli zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżj zł Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK Przy wyliczniu zostały odrzucon najbardzj kstrmaln wyni (największ kwoty przkraczając 1 mln zł.), któr mogły w znaczny sposób wpłynąć na śrdnią kwotę udarmnionych prób wyłudzń w poszczgólnych wojwództwach

20 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba udarmnionych prób wyłudzń: IV 2009/2010 r. - porównan wg. wojwództw IV 2009 r. IV 2010 r ol no śl ąs Śl ąs M az ow ck op ol s D M ał Łó dz k op ol s O po ls k L Św ubu W ię ar to m kr iń zy o m az ur Po dl as Po dk ar pa ck K Lu uj b aw l s Za ko -p ch om od or ni op om or Po m or W lk 0 IV 2010 r. - wg. wojwództw Wojwództwo Opol IV kw r. IV kw r Lubu Świętokrzy Warmińo-mazur Podla Podkarpack Lubl Kujawo-pomor Zachodniopomor Pomor Wlkopol Łódzk Małopol Dolnoślą Ślą Mazowck Śrdnia dla Poli powyżj 201 Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumnch I kwł 2011 r. atronat honorowy: atronat: spółpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczstniczą praw wszystk

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokuntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczstnicy Kapanii Inforacyjnj Systu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Syst DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczstniczą

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. 17. edycja: I kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy

Raport o dokumentach. 17. edycja: I kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy infodok Raport o dokumentach 17. edycja: I kwartał 2014 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. III kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca

Raport o dokumentach. III kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca infodok Raport o dokumentach III kwartał 2013 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Banki Spółdzielcze i Bank BPS W Systemie

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. IV kwartał 2015 r. 24. edycja: Patronat honorowy

Raport o dokumentach. IV kwartał 2015 r. 24. edycja:  Patronat honorowy infodok Raport o dokumentach 24. edycja: IV kwartał 2015 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą prawie wszystkie polskie banki oraz szereg innych

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

www.dokumentyzastrzezone.pl

www.dokumentyzastrzezone.pl jeszorikowcy kradna nie tylko dla gotowki! Nie pozwol im wykorzystac swojej tozsamosci! Jezeli utraciies dokumenty nie ryzykuj! Natychmiast zastrzez je t w banku! Nawet jezeli nie masz swojego konta. Patronat

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE

CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE Strona znajduje się w archiwum. CBŚ ZLIKWIDOWAŁO NAJWIĘKSZY OŚRODEK FAŁSZERSKI PIENIĘDZY EURO W EUROPIE Sukces policjantów Centralnego Biura Śledczego. Zlikwidowano największą w historii Polski i największą

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. II kwartał 2012 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca

Raport o dokumentach. II kwartał 2012 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca infodok Raport o dokumentach II kwartał 2012 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Banki Spółdzielcze i Bank BPS W Systemie

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2016 r. (26. edycja)

II kwartał 2016 r. (26. edycja) infodok Raport o dokumentach (26. edycja) Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokunch I 12 r. Patronat honoroy: Patronat: Wspó praca: Organizator: Uczstnicy Kapanii Inforacyjnj Systu DOKUMENTY ZASTRZE ONE: W Syst DOKUMENTY ZASTRZE ONE uczstnicz pra szystk pol ban

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów.

Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Przestępczość z wykorzystaniem internetowych platform handlowych. Modus operandi sprawców i aktywne zwalczanie fraudów. Jakub Pepłoński Kierownik ds. kontaktów z organami ścigania QXL Poland Grupa Allegro

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. 19. edycja: III kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy

Raport o dokumentach. 19. edycja: III kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy infodok Raport o dokumentach 19. edycja: III kwartał 2014 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator www.dokumentyzastrzezone.pl W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

III kwartał 2016 r. (27. edycja)

III kwartał 2016 r. (27. edycja) infodok Raport o dokumentach (27. edycja) Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Akcja

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Patronat:

Patronat honorowy: Patronat: infodok Raport o dokumentach IV kwartał 2011 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

Poszukiwani przez Prokuraturę

Poszukiwani przez Prokuraturę Poszukiwani przez Prokuraturę Napisano dnia: 2014-12-10 18:39:07 Informacje dotyczące miejsca przebywania osób poszukiwanych można przekazywać osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze lub telefonicznie,

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. IV kwartał 2012 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca

Raport o dokumentach. IV kwartał 2012 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca infodok Raport o dokumentach IV kwartał 2012 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Banki Spółdzielcze i Bank BPS W Systemie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka

Poradnik. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Poradnik Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka W skrócie: Uważaj na oszusta podającego się za krewnego! Metoda na wnuczka charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. 20. edycja: IV kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy

Raport o dokumentach. 20. edycja: IV kwartał 2014 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy infodok Raport o dokumentach 20. edycja: IV kwartał 2014 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą prawie wszystkie polskie banki oraz szereg innych

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2016 r. (25. edycja)

I kwartał 2016 r. (25. edycja) infodok Raport o dokumentach (25. edycja) Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Akcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowo-praktycznego

Program seminarium naukowo-praktycznego Program seminarium naukowo-praktycznego Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków. TERMIN: 11 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji OSZUSTWO METODĄ NA WNUCZKA

Komenda Stołeczna Policji OSZUSTWO METODĄ NA WNUCZKA Komenda Stołeczna Policji OSZUSTWO METODĄ NA WNUCZKA 1 Oszustwo Przestępstwo oszustwa opisane jest w Polskim Prawie karnym w akcie prawnym jakim jest Ustawa Kodeks Karny w rozdziale XXXV Przestępstwa przeciwko

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LIPIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibiskij Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka

Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Poradnik Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Razem z nami ostrzeż rodzinę i znajomych! www.oszustwanawnuczka.pl W skrócie: Uważaj na oszusta podającego się za krewnego! Metoda na wnuczka charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Ilość kontaktów STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUTY 2 Od stycznia 2 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 Nazwa usługi: Komórka organizacyjna: Odpowiedzialny za usługę: Nr pokoju: Nr telefonu: e-mail: Wymagane dokumenty: Opłaty: Termin realizacji: WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Bardziej szczegółowo

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU

UDERZENIE W NARKOBIZNES NA DOLNYM ŚLĄSKU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133470,uderzenie-w-narkobiznes-na-dolnym-slasku.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 04:00 Strona znajduje się w archiwum. UDERZENIE W NARKOBIZNES

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków szkolnych Podstawa prawna 1) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowość internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Przestępcze wykorzystanie dokumentów Funkcje (role) dokumentów z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej

Przestępcze wykorzystanie dokumentów Funkcje (role) dokumentów z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej Przestępcze wykorzystanie dokumentów Funkcje (role) dokumentów z punktu widzenia praktyki kryminalistycznej 1. Obiekt przestępstwa (przedmiot zamachu przestępczego); zamach skierowany przeciwko dokumentowi

Bardziej szczegółowo

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wpłata środków na Konto Użytkownika

PRZEWODNIK. Wpłata środków na Konto Użytkownika PRZEWODNIK Wpłata środków na Konto Użytkownika Aby przeprowadzić transakcję kupna lub sprzedaży walut w Serwisie topfx.pl, należy zapewnić odpowiednią ilość środków na Koncie Użytkownika. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od r. do r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r. str. 1 1. Organizator Programu 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

23-24 października Secure 2012. 7 Grzechów Internautów

23-24 października Secure 2012. 7 Grzechów Internautów 7 Grzechów Internautów 23-24 października Secure 2012 Czego obawiamy się w Sieci? oszustw związanych z zakupami w sieci 28% bezpieczeństwa transakcji bankowych 25% ujawnienia i kradzieży danych 19% wirusów

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. III kwartał 2012 r. Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca

Raport o dokumentach. III kwartał 2012 r.  Patronat honorowy. Patronat. Organizator. Współpraca infodok Raport o dokumentach III kwartał 2012 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Banki Spółdzielcze i Bank BPS W Systemie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE CZERWIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

DOK. info. Patronat honorowy: Patronat: info DOK Raport o dokumentach III 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator: Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partner główny: W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012 Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r.

Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności. 12 maja 2016 r. Efektywny kosztowo system weryfikacji klienta i odzyskiwania należności 12 maja 2016 r. Agenda Skala problemów wybrane statystyki Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wólka Nr XX/122/12 z dnia 22 czrwca 2012 roku Wiloltni Plan Inwstycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 I zad 2007 2008 2009 2010 Cl stratgiczny I "Zwiękrzni atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

ARESZTOWANI ZA FAŁSZYWE DOLARY I AMFETAMINĘ

ARESZTOWANI ZA FAŁSZYWE DOLARY I AMFETAMINĘ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136151,aresztowani-za-falszywe-dolary-i-amfetamine.html Wygenerowano: Czwartek, 9 lutego 2017, 19:30 Strona znajduje się w archiwum. ARESZTOWANI

Bardziej szczegółowo

Karty Visa Business z dostępem do CitiManager. Często zadawane pytania. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Karty Visa Business z dostępem do CitiManager. Często zadawane pytania. Maj Bank Handlowy w Warszawie S.A. Karty Visa Business z dostępem do CitiManager Często zadawane pytania Maj 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Przewodnik Posiadacza Kart Visa Business z dostępem do CitiManager Spis

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Badan Motywacj do osągana clów Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator konsultant bznsowy, własna dzałalność gospodarcza Pomagam mndżrom właścclom frm

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. Organizatorem promocji jest Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną

Bardziej szczegółowo

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138699,akt-oskarzenia-w-sprawie-handlu-falszywymi-obrazami.html Wygenerowano: Piątek, 24 lutego 2017, 15:46 AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych GRUPA BIK Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 11.02.2014 r. 1 AGENDA ŚNIADANIE PRASOWE GRUPY BIK BIK

Bardziej szczegółowo

Raport o dokumentach. III kwartał 2015 r. 23. edycja: www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy

Raport o dokumentach. III kwartał 2015 r. 23. edycja: www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat honorowy infodok Raport o dokumentach 23. edycja: III kwartał 2015 r. Patronat honorowy Patronat Współpraca Organizator W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą prawie wszystkie polskie banki oraz szereg innych

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo