DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOK. info. Patronat honorowy: Patronat:"

Transkrypt

1 info DOK Raport o dokumntach IV 2010 r. Patronat honorowy: Patronat: Współpraca: Organizator:

2 Uczstnicy Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Partnr główny: W Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczstniczą praw wszystk pol ban oraz szrg innych firm i instytucji. Pokazan powyżj logotypy banków przdstawiają wybranych Uczstników Systmu, którzy przystąpili do społcznj Kampanii Informacyjnj promującj Systm zapwniający bzpczństwo naszj tożsamości. Ich szczgóln potraktowan na ninjszym matrial jst wyrazm podziękowania z strony Związku Banków Polich za wkład w promocję idi zabzpcznia nas wszystch przd przstępstwami z wykorzystanm kradzionych dokumntów. Kampanii patronuj Ministrstwo Spraw Wwnętrznych i Administracji, Policja oraz Fdracja Konsumntów.

3 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Spis trści: Wstęp... 2 Raport w liczbach... 3 W róc: Zgubiłm lub ukradziono mi dokumnty - co mam zrobić?... 3 Opinia ksprta: Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość... 5 Podsumowan akcji N bądź karpm - n daj się złowić... 9 Prawdziw histor Statysty Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości, a ogólna liczba przstępstw Łączna liczba i kwoty udarmnionych prób wyłudzń krdytów Śrdnia kwota udarmnionj próby wyłudznia krdytu Liczba udarmnionych prób wyłudzń - wg. wojwództw Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń - wg. wojwództw Największ kwoty wyłudzń krdytów

4 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Wstęp Szanowni Państwo, przdstawiamy koljny, czwarty już Raport o dokumntach infodok. Tym razm szczgółowj analiz poddano IV 2009 i 2010 roku. Poza standardowymi danymi kwartalnymi podsumowany został cały 2010 rok (str. 3). W ostatnich trzch msiącach szczgóln zauważalny jst znaczny wzrost łącznj kwoty prób wyłudzń, która osiągnęła poziom 163 milionów złotych. To najwyższy poziom w historii ninjszgo badania wzrost o 70% w porównaniu do analogiczngo okrsu z 2009 roku. Patrząc takż na odpowdn wlkości z dwóch poprzdnich ów widać bardzo wyraźny trnd wzrostowy (str. 16). Przyczyną wystąpnia takj sytuacji jst podjęc lkunastu prób wyłudzń pojdynczych krdytów opwających na bardzo wysok kwoty (str. 20), pośród których znalazł się wniosk krdytowy w wysokości aż 25 milionów zł (próba z 23 listopada 2010 r. odnotowana w wojwództw wlkopolim), koljn dwa wysok wnioi opwały na kwoty 9,88 mln zł (woj. dolnoślą) oraz 6 mln zł (woj. ślą). Jdnoczśn śrdnia kwota próby wyłudznia w IV kwartal 2010 r. w porównaniu do tach samych danych z 2009 r. wzrosła o 36% osiągając kwotę 38 tys. zł (str. 17). W ostatnim kwartal ponown odnotowano jdn z największych w historii wzrostów wlkości Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ: dokumntów (str. 14). W porównaniu do roku 2009 to wzrost o 37%. Jst to wynik coraz większj świadomości Polaków w zakrs przciwdziałania przstępczości i ochrony własnj tożsamości, co jst fktm prowadznia społcznj Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE przz Związk Banków Polich, lkanaśc polich banków oraz Patronów i Partnrów akcji, m.in.: Ministrstwo Spraw Wwnętrznych i Administracji, Komndy Głównj Policji i Fdracji Konsumnta. W części opisowj Raportu o dokumntach infodok przntujmy ckawy artykuł Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość autorstwa p. Romana Łuczaka. Tkst możmy opublikować dzię uprzjmości autora oraz kwartalnika Człowk i Dokumnty wydawango przz Polą Wytwórnię Paprów Wartościowych S.A. Przdstawiamy takż informację o przdświątcznj akcji Wydziału WywiadowczoPatrolowgo Komndy Stołcznj Policji: N bądź karpm n daj się złowić, ralizowanj wspóln z Zakładm Taboru Mjgo w Warszaw (str. 9). Polcamy równż zapoznan się z przykładowymi policyjnymi raportami z prawdziwych zdarzń związanych z wykorzystywanm cudzj tożsamości (str. 11). Zapraszam do lktury Raportu infodok. Grzgorz Kondk Cntrum Prawa Bankowgo i Informacji, Związk Banków Polich -2-

5 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Raport w liczbach - wynik IV 2010: Wlkość Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ na konc IV u 2010 r. (dokumnty tożsamości) Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości w IV kwartal 2010 r. Liczba udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w IV kwartal 2010 r zł Kwota największj udarmnionj próby wyłudznia krdytu w IV kwartal 2010 r. Podsumowan 2010 roku: Wlkość Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ na konc 2010 r. (dokumnty tożsamości) Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości w 2010 r Liczba udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Łączna kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów w 2010 r zł Kwota największj udarmnionj próby wyłudznia krdytu w 2010 r. -3-

6 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 W róc: Zgubiłm lub ukradziono mi dokumnty - co mam zrobić? "Zgubiłm dokumnty", "zgubiłm dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubiłm prawo jazdy" - gdy znajdą się Państwo w takj sytuacji, nalży jak najszybcj: 1. Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunk lub którgo jstśmy stałym klntm (albo, gdy n mamy konta bankowgo, iść do banku, który przyjmuj zastrzżnia n tylko od swoich klntów - aktualna lista ) - tak postępujmy zarówno w przypadku zwykłgo zgubnia, jak i utraty dokumntu w wyniku kradzży. Powiadomn polga na złożniu wniou o zastrzżn dokumntu - dyspozycja jst potrzbna, aby bank wpisał zastrzżn do Cntralnj Bazy Danych Systmu DZ. 2. Powiadomić najbliższą jdnostkę policji - jśli dokumnt został utracony w wyniku kradzży. 3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokumnt. Informacj dotycząc konczności zawiadomnia organu gminy znajdują się na stron intrntowj Ministrstwa Spraw Wwnętrznych i Administracji - Systm DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to ogólnopoli systm zastrzgania radzionych i zagubionych dokumntów tożsamości chroniący przd wyłudzniami z ich użycm. Informacj z jdngo banku, poprzz Systm DZ, są błyawiczn przkazywan do wszystch banków i instytucji korzystających z Systmu. Na życzn klnta moż być wydan pismn potwrdzn przyjęcia dyspozycji. Najczęścj zadawan pytania i odpowdzi: Do czgo wykorzystywan są kradzion dokumnty? Dznn notuj się nawt lkadzsiąt prób posłużnia się cudzym lub podrobionym dokumntm, m.in. do: wyłudznia pożycz lub innych nnalżnych świadczń, wynajęcia mszkania lub pokoju hotlowgo w clu kradzży wyposażnia czy unikania opłat, kradzży wypożyczongo samochodu lub innych przdmiotów, kradzży towaru sprzdango na raty lub z odroczoną płatnością, zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania krdytów, zwrotu podatków, wyłudzania różnorodnych poświadczń. Czy często zdarzają się przypad użycia cudzych dokumntów, np. do wyłudznia krdytu? Z danych Policji z lku ostatnich lat wynika, ż przstępstwa t dotyczą aż lkudzsięciu tysięcy osób roczn. A jst to jdyn liczba przypadków ujawnionych i oficjaln odnotowanych w statystykach. Śmiało można powdzć, ż tach prób jst znaczn więcj. Jak sprawdzić, czy ktoś n wziął krdytu na nasz nazwio? Jżli mamy podjrzn, ż ktoś mógł posłużyć się Państwa dokumntami w clu wyłudznia krdytu, sugrujmy kontakt z Biurm Obsługi Klnta Biura Informacji Krdytowj (www.bik.pl.). Sprawdzimy tam swoją historię krdytową. Jak są najważnjsz dokumnty tożsamości, któr powinno się zastrzc w Banku w raz ich utraty? Do najważnjszych dokumntów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książczkę marynarą, książczkę wojową, kartę pobytu. Zastrzgać nalży takż: karty płatnicz, dowody rjstracyjn. -4-

7 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Opinia ksprta Roman Łuczak Kradzż i fałszrstwa tożsamości - dokumnty USC a tożsamość Roman Łuczak kruj Wydziałm Badań Dokumntów i Tchnik Audiowizualnych Cntralngo Laboratorium Kryminalistyczngo Komndy Głównj Policji. Jako ksprt i bgły sądowy od ponad 20 lat zajmuj się badanm dokumntów. Absolwnt Wydziału Chmii UW. Rys. 1. Oryginalny nadruk Rys. 2. Fałszywy nadruk W środkach masowgo przkazu wl mówi się o kradzży tożsamości i podszywaniu się pod inn osoby, główn jdnak pod kątm zagrożń intrntowych. Pwn trminy na stał już wszły do codznngo użycia. Większość z nas już w, co to jst phishing, imming czy inn działania przstępców opart na nowoczsnj tchnic, często z wykorzystanm inżynrii społcznj. Użytkownicy intrntu, właścicl kart krdytowych i lktronicznych rachunków bankowych są potncjalnymi ofiarami kradzży tożsamości. Na Zachodz pojawiły się już nawt ubzpcznia na taką okoliczność, gdyż na kradzż tożsamości narażony jst praktyczn każdy. Al działania przstępców rowan na pozyan danych innych osób zdarzają się równż poza scią, w codznnym życiu. Dan są kradzion z wlu paprowych dokumntów, których my sami, albo instytucj posługując się nimi, n zabzpczamy właściw. Są to równż informacj, któr po wykorzystaniu n są w sposób bzpczny zniszczon. Kradzż tożsamości (fałszrstwo tożsamości) to wszlk clow, nuprawnion opracj dokonywan przz osoby trzc na czyichś danych osobowych, np. używan nazwia i imnia, numru PESEL, adrsu zamldowania, danych dotyczących kart krdytowych, numrów rachunków bankowych, kodów PIN itd. Moż mć to charaktr wirtualny, gdy przstępca podszywa się pod inną osobę np. w intrnc, al moż mć równż charaktr rzczywisty, gdy wytwarzan są raln, al nprawdziw (fałszyw) dokumnty. Z danych socjologicznych wynika, iż praw 90% Polaków jst świadomych tgo, ż ich zgoda jst nzbędna do wykorzystania danych osobowych. Najbardzj świadom w tj kwstii są osoby młod i dobrz wykształcon. Jdnoczśn tylko (aż?) 70% Polaków natychmiast zgłasza utratę dowodu osobistgo, paszportu czy prawa jazdy. Około 60% porównuj dan z wyciągów finansowych z dowodami zapłaty i sprawdza wyciągi transakcji zawartych kartą krdytową. Podobny odstk Polaków ręczn niszczy dokumnty z danymi osobowymi przd wyrzucnm ich do kosza. To są działania, któr każdy świadomy wagi paprowych informacji musi podjmować, chcąc chronić swój spokój i pniądz. Praw co drugi Polak ma świadomość, ż istnj raln zagrożn fałszrstwm lub kradzżą tożsamości. Dla innych krajów uropjich waźnik tn jst wyższy i wynosi praw 75 %. Jdnoczśn praw 40% Polaków n ma płnj wdzy na tmat, w ja sposób można stracić dan osobow, co oszuści mogą z nimi zrobić, czy jaka jst wartość dowodu osobistgo dla oszusta. Wdług badań przprowadzonych przz TNS OBOP, 7% Polaków (w tym 10% kobt i 3% mężczyzn) przyznaj się, ż padło ofiarą kradzży lub fałszrstwa danych osobowych. To waźnik ponad dwa razy wyższy niż w rozwiniętych państwach Unii. Tak konkluzj przynosi porównan wyników badań TNS OBOP w Polsc i badań dotyczących ochrony danych osobowych Idntity Fraud Crping Across Europ przprowadzonych w Blgii, Holandii, Irlandii, Nmczch i Wlkj Brytanii. -5-

8 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Pozyan, zarówno w cybrprzstrzni jak i w ralnym śwc, dan mogą zostać wykorzystan do różnych działań przstępczych. Fałszywy dokumnt tożsamości to dla przstępców podstawa działania w wlu obszarach. Najczęścj wazuj się na zagrożnia finansow kradzż pniędzy z konta, rachun do zapłacnia np. za luksusowy hotl, w którym z pwnością n byliśmy, możmy tż znalźć się na czarnj liśc banków jako nrztlni klnci, a wtdy o krdyc lub zakupach na raty można zapomnć. Al przcż istnją znaczn poważnjsz zagrożnia np. działania zorganizowanych grup przstępczych, przstępczość międzynarodowa czy działania trrorystyczn, w których wykorzystywan są fałszyw dokumnty, w tym równż dokumnty z prawdziwymi danymi. Stworzn tzw. bliźniaka to dla przstępców sytuacja bardzo korzystna. Nawt podczas sprawdznia w różnorodnych bazach dokumntów wszystko się zgadza dan osobow, numracja, daty. Odnotowan były przypad wyłudzń pniędzy z banków na podstaw fałszywych dowodów osobistych, gdz po wypłnniu kradziongo blanktu dowodu (były to jszcz dowody książczkow) danymi autntyczngo posiadacza konta i wkljniu zdjęcia tzw. słupa wypłacan były pniądz z kont niczgo npodjrzwających ludzi. Aby wszystko się zgadzało, fałszrz z kradziongo blanktu usuwał oznacznia srii i numracji z każdj kart i nanosił pożądan, czyli prawdziw oznaczn srii i numru książcz. Działo się to w czasach wydawania dowodów osobistych w gminach i związanych z tym kradzżami czystych książczk dowodów osobistych. Dziś, przy cntralizacji systmu wydawania dowodów osobistych, dostęp do oryginalnych blanktów jst praw nmożliwy. Jak dzisiaj oszust moż zdobyć dobry dowód osobisty? Moż próbować podrobić dowód, czyli wykonać na wzór i podobństwo oryginału, al stosowan w nowoczsnych dokumntach wlostopniow systmy zabzpczń przd fałszrstwm znaczn utrudniają sprawę. Podobn będz w przypadku prób przrobnia dowodu, czyli wymiany zdjęcia lub zmiany innych danych. W 2011 r. mają się pojawić pol biomtryczn dowody osobist dodatkowa przszkoda dla fałszrzy, bo dokumnt tożsamości będz nmalż fizyczn związany z jgo posiadaczm. Stara zasada brzmi: łańcuch jst tak mocny, jak mocn jst najsłabsz ogniwo. Co jst dziś tam słabym ogniwm? Dokumnt? Jak wazano powyżj raczj n. Prsonalizacja? Przy szczlnym cntralnym systm wytwarzania dokumntów tż chyba n. Systm przsyłania danych z urzędu gminy do Cntrum Prsonalizacji? Ingrncja w tn systm wymagałaby sporj wdzy tlinformatycznj i z pwnością byłoby to bardzo kosztown. A zatm moż sam dan? W tym obszarz narażn na wprowadzn fałszywych informacji jst duż. Uczciwości urzędników n chciałbym kwstionować, choć nktórzy twrdzą, ż zawsz to człowk jst najsłabszym ogniwm każdgo systmu. Natomiast gdy urzędnik zostan wprowadzony w błąd i otrzyma nprawdziw dan od obywatla, dojdz wtdy do tzw. fałszu intlktualngo. Dla przstępców to sytuacja doonała, bo uzyają dokumnt oryginalny, którgo prawdziwości od strony matrialnj nikt n będz w stan zakwstionować. Rys. 3. Oryginalny nadruk Rys. 4. Fałszywy nadruk -6- Wydaj mi się zatm, ż tam słabym ogniwm jst wiarygodność danych przdkładanych w dokumntach Urzędu Stanu Cywilngo. Jst to jdna z nwlu już grup dokumntów zabzpczana zbyt słabo, nadkwatn do swojj rangi. Powraca tu od lat tmat konczności opracowania ustawy o dokumntach publicznych, okrślającj m.in., jak grupy dokumntów powinny być ustawowo zabzpczan przd fałszrstwm i na jam poziom. Wprowadzon standardy wytwarzania dokumntów zakończyłyby obcną dowolność zamawiania, wykonywania i wydawania dokumntów przz poszczgóln rsorty, a właściw urzędników, którzy rzadko dostrzgają zagrożnia spowodowan fałszrstwami.

9 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Tmat jst znany i dyutowany od początku lat 90. ubgłgo wku. Projkt ustawy o dokumntach publicznych zamszczono równż w ninjszym priodyku (zob. Człowk i Dokumnty nr 3/2006). Mjmy nadzję, ż koljn działania podjmowan w tym zakrs tym razm przz MSWiA zakończą się wrszc sukcsm i wszystk ważn dla bzpczństwa państwa i zwykłych obywatli dokumnty będą zabzpczan na odpowdnim poziom. Dokumnty Urzędu Stanu Cywilngo odpisy zupłn i rócon aktów stanu cywilngo (aktu urodznia, aktu zgonu, aktu małżństwa) są podstawowymi dokumntami koncznymi w wlu sytuacjach życiowych, w tym przy występowaniu o dowód osobisty. (Mając dowód, można już wystąpić o paszport). Aby uzyać dowód osobisty, nalży przdłożyć odpis rócony aktu urodznia, a w przypadku małżonków równż odpis rócony aktu małżństwa. Zgodn z Ustawą o Ewidncji Ludności i Dowodach Osobistych w Polsc posiadan dowodu osobistgo jst obligatoryjn. Każdy po ukończniu 18. roku życia ma obowiązk wystąpić o prwszy dowód, a w przypadku zmiany danych osobowych, utraty bądź zniszcznia dowodu o koljny (od 2011 r. dowody wydawan będą za darmo, ckawa inicjatywa posłów). Rys. 5. Oryginalny nadruk Rys. 6. Fałszywy nadruk Konczny do uzyania dowodu osobistgo odpis rócony aktu urodznia jst zwykłym drukm (blanktm) z katgorii akcydnsów manipulacyjnych i przz dług lata był wykonywany najprostszymi tchnikami drukarimi nadruk tchniką offstową na zwykłym paprz, bz jachkolwk zabzpczń przd fałszrstwm. Zamawiany doraźn przz urzędy w różnych drukarniach, różniący się topografią, odcniami koloru, a nawt wlkością. Od 2000 r. wprowadzono jdnolity w wszystch odpisach papr z wlotonowym znakm wodnym. Jst to jdnak zdcydowan za mało. Przydałoby się zabzpczn szaty graficznj, np. gilosz irysowy, moż jakaś bordiura w staloryc, nadruk farbą optyczn zmnną, zabzpczn chmiczn w paprz. Poziom zbliżyłby się do świadctwa dojrzałości. No i konczn wydaj się numrowan blanktów, co znaczn uszczlniłoby systm i pozwoliłoby ujawnić kradzion. Z własnych doświadczń bgłgo mogę stwrdzić, ż badan tach dokumntów jak odpisy rócon aktów Urzędu Stanu Cywilngo n jst spcjaln satysfakcjonując. Dokumnty podrobion tchnikami prymitywnymi, jak kop z urządzń lasrowych czy atramntowych, są dla ksprta prost do rozpoznania (rys.1 i 2), choć dla urzędnika moż to już stanowić problm. Jśli natomiast fałszrz wykorzysta łatwo dziś dostępną tchnikę druku offstowgo, to już zaczynają się problmy. Żadn ksprt n lubi sytuacji, gdy musi stwrdzić, ż n w, czy dokumnt jst autntyczny czy fałszywy. Idntyczna tchnika nadruku siat giloszowj i napisów zarówno w przypadku dokumntów oryginalnych, jak i fałszywych, n ułatwia pracy. Właściw jdyn różnic występują czasami w jakości wykonania nadruków (rys. 3 i 4 oraz 5 i 6), al przy występującj różnorodności dokumntów autntycznych (zob. rys. 7, 8 i 9) n zawsz sama jakość wykonania dokumntu pozwala na katgoryczn wnioi. Kwstia poprawngo wypłnnia dokumntu, sfałszowania odciów pczęci i pczątk to tż dzisiaj n jst problm dla wlu fałszrzy. Czasami zdarzają się ckawost fałszr, np. gdy fałszrz wykorzystał grafikę polgo godła wprowadzoną w grudniu 1989 r. do podrobnia dokumntów datowanych na lata 70. XX w. Odcięta wprawdz została korona, al zmnion w 1989 r. kwiatony z dwoma krótszymi płatkami w rzydłach pozostały (rys. 10 i 11). Rys Oryginalny nadruk -7-

10 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Można by zapytać, po co dzisiaj dalj zajmować się dokumntami paprowymi, czy n lpj postawić na -administrację? Oczywiśc, ż tak. Jśli mlibyśmy powszchn dostępny, choćby na poziom właściwych urzędów oraz kompltny systm widncji ludności, można by z wlu koncznych dziś dokumntów paprowych zrzygnować. Dla wygody obywatli i ochrony lasów. Al, nstty, n mamy takgo systmu, a jgo stworzn napotyka wl przszkód. Po przyjęciu programu naprawczgo (czyli d facto ograniczniu zakrsu) ralizacji przciągającgo się z roku na rok rządowgo projktu PESEL 2, wykonan planowanj wczśnj w jgo ramach aplikacji Cntralny Rjstr Odpisów Aktów Stanu Cywilngo (CRASC) jst bardzo wątpliw. Czy nowy projkt tzw. pl.id zmni tę sytuację? Moż, tylko kdy? Moż zatm warto jszcz zmnić dokumnty Urzędu Stanu Cywilngo, aby były bzpcznjsz i przy okazji ładnjsz! Rys. 10. Godło państwow stosowan na dokumntach w latach 70. XX w. Rys. 11. Usunięta korona, al zmnion w nowym godl kwiatony pozostały Ninjszy tkst to przdruk artykułu opublikowango w kwartalniku Człowk i Dokumnty Nr 16, który publikujmy dzię uprzjmości Autora i Polj Wytwórni Paprów Wartościowych S.A. - wydawcy czasopisma. -8-

11 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Podsumowan akcji N bądź karpm - n daj się złowić Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowgo KSP podsumowali akcję N bądź karpm n daj się złowić. Prowadzon od prwszgo grudnia działania przyczyniły się do utrzymania liczby zdarzń w porównaniu do ubgłgo roku, w którym równż przprowadzano działania pod hasłm N daj się złowić. W porównaniu z rokm 2008 kdy n przprowadzano tach działań, zanotowano o 32% mnj zdarzń. W tym czas funkcjonariusz WWP oraz Straży Mjj zatrzymali na gorącym uczynku 84 sprawców przstępstw! Działania prowadzon w przdświątcznym okrs przz Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP miały ograniczyć liczbę kradzży kszonkowych w mjscach publicznych, m.in. na przystankach, dworcach i w komunikacji mjj oraz w placówkach handlowych i gastronomicznych. Wspóln działania z Zarządm Transportu Mjgo, uświadamiając nrozważnym osobom, ż brak nadzoru nad posiadanym bagażm moż prowokować potncjalnych złodzi, kolportowan ulotk z hasłm N bądź karpm n daj się złowić oraz wywszan plakatów informujących o tym, jak uniknąć zagrożnia, a przd wszystm wzmożon kontrol przyniosły oczwan fkty. W tym czas w porównaniu do roku 2008 kdy n prowadzono podobnj akcji, spadła ilość zgłoszonych kradzży o 32%. Udało się utrzymać ta sam poziom jak w roku ubgłym, w którym równż prowadzono akcję pod hasłm N daj się złowić. Ogółm zatrzymano aż 84 sprawców przstępstw. W ręc policjantów trafiali dobrz znani im kszonkowcy jdn z nich był zatrzymywany już dwanaśc razy na kradzży kszonkowj, nświadomym ofiarom zwracano natychmiast radzion przdmioty. Dodatkowo policjanci ujęli 29 osób poszuwanych przz wymiar sprawdliwości. Funkcjonariusz intrwniowali 4576 razy. Wsparc i pomocy w akcji udzlił Związk Banków Polich. Źródło: wwp.policja.waw.pl -9-

12 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Matriał wykorzystywany podczas akcji N bądź karpm - n daj się złowić Źródło: wwp.policja.waw.pl

13 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Prawdziw histor piątk, 12 listopada 2010 Sfałszowan karty krdytow Wrocławscy policjanci zatrzymali koljną, trzcią już osobę, w spraw posługiwania się sfałszowanymi kartami krdytowymi. Transakcji fałszywymi kartami dokonano w lkust placówkach handlowo - usługowych w całym kraju, wykorzystując przy tym dan osobow co najmnj 100 obywatli USA. Funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Mjj Policji w Wrocławiu zatrzymali 57-ltnią kobtę podjrzwaną o posługiwan się sfałszowanymi kartami krdytowymi z danymi obywatli amrykańich. Wczśnj, w tj spraw policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn. Na ślad działalności grupy funkcjonariusz wpadli po tym, jak jdna z zatrzymanych osób wydała w nocnym klub blio 20 tys. złotych, płacąc kartą. Późnj policjanci powiązali różn podjrzan transakcj w innych mjscach. Jak ustalono, jdn z zatrzymanych mężczyzn, 26-latk krował grupą, która ralizowała płatności sfałszowanymi kartami płatniczymi, na których znajdowały się dan amrykańich obywatli. Transakcj były ralizowan od maja do srpnia 2010 roku w różnych lpach i galriach handlowych, a takż w klubach nocnych na trn całgo kraju. Opwały on łączn na kwotę blio 300 tys. złotych. Grupa kupowała drog prfumy, sprzęt lktroniczny, zgar oraz wydawała pniądz w klubach i na dyotkach. W wyniku podjętych czynności policjanci zabzpczyli już część z zakupiongo w bzprawny sposób mnia. Podjrzwanym grozi kara do 10 lat pozbawnia wolności. Ma na konc co najmnj 25 oszustw wtork, 7 grudnia 2010 Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podjrzwanych o usiłowan wyłudznia krdytu gotówkowgo. Okazało się, ż jdn z nich ma na swoim konc 25 tach czynów na trn całgo kraju, gdz wartość strat oszacowano na blio 350 tysięcy złotych. 6 grudnia 2010 roku funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Wojwódzkj Policji w Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn w wku 29 i 53 lat, podjrzwanych o usiłowan wyłudznia blio 50 tysięcy złotych krdytu gotówkowgo w jdnj z placówk bankowych na trn Stargo Miasta. Mężczyźni posłużyli się sfałszowanymi dokumntami. Dodatkowo policjanci udowodnili starszmu z mężczyzn 25 oszustw i prób wyłudzń, do jach doszło na trn całgo kraju. N tylko próbował wyłudzać krdyty w placówkach bankowych, próbował równż oszuwać w lpach, gdz można było kupić sprzęt w systm ratalnym. Równż w tych przypadkach posługiwał się sfałszowanymi dokumntami. Funkcjonariusz szacują, ż straty powstał w wyniku tych zdarzń opwają na blio 350 tysięcy złotych. Zatrzymani mężczyźni byli wczśnj notowani w związku z przstępstwami przciwko mniu. Obcn policjanci sprawdzają, czy 53-latk ma na swoim konc większą liczbę wyłudzń. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawnia wolności. Źródło:

14 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 Kszonkowc w rękach policji środa, 8 grudnia 2010 Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wykorzystując chwilową nuwagę pokrzywdzongo, podczas zakupów w lp ukradł mu z kszni portfl wraz z kartą bankomatową. Sprawca, po tym jak znalazł w portflu kod do karty, lkukrotn użył jj, wypłacając z konta pokrzywdzongo 3000 zł. Traz za czyn, którgo się dopuścił grozi mu kara nawt do 5 lat pozbawnia wolności. 7 grudnia 2010 roku policjanci z Karpacza zatrzymali mężczyznę, podjrzango o kradzż. Podjrzanym okazał się 26 - ltni mszkanc tj mjscowości. Zatrzymany trafił do policyjngo arsztu. Jak ustalili funkcjonariusz zajmujący się tą sprawą, sprawca dzń wczśnj w jdnym z lpów w Karpaczu wykorzystał chwilową nuwagę pokrzywdzongo i z kszni ukradł mu portfl wraz z kartą bankomatową. Okazało się równż, ż w portflu znajdowała się takż informacja zawrająca PIN do karty. To znaczn ułatwiło złodzjowi orzystan z nj. Znając kod zabzpczający, sprawca użył karty lkakrotn. Łączn wypłacił on z konta pokrzywdzongo pniądz w kwoc 3 tys. złotych. Mężczyzna został zatrzymany przz policjantów następngo dnia. Funkcjonariusz na podstaw zbranych informacji wytypowali dwóch, podjrzwanych o tę kradzż, mszkańców Karpacza. Dalsz czynności przprowadzon w tj spraw potwrdziły udział jdngo z nich w tj kradzży. Ta sytuacja pokazuj, jak ostrożnym nalży być podczas zakupów, zwłaszcza w tym okrs przdświątcznym. Kszonkowcy wykorzystują gorączkę świątcznych zakupów, roztargnn, większ natężn ruchu w lpach. N odpuszczają nadarzającym się okazjom, któr nstty często sami nświadom stwarzamy. Pamiętajmy równż, ż zapisany często na kartc kod PIN, umszczony razm z kartą bankomatową czy krdytową otwra njako furtkę do naszych oszczędności. Kod tn jst naszym indywidualnym zabzpcznm, a więc powinn być przz nas szczgóln chroniony. wtork, 29 grudnia 2010 Próbowali wyłudzić krdyt Wrocławscy policjanci zatrzymali trzy osoby podjrzwan o usiłowan wyłudznia krdytu gotówkowgo. Funkcjonariusz Wydziału do Wal z Przstępczością Gospodarczą Komndy Mjj Policji w Wrocławiu zatrzymali trzy osoby podjrzwan o usiłowan wyłudznia, w jdnj z placówk finansowych, krdytu gotówkowgo w wysokości blio 26 tys. złotych. Zatrzymani to 26-ltnia kobta oraz dwóch mężczyzn w wku 28 i 33 lat. Dokumnty, a wśród nich sfałszowan zaświadczn o zatrudnniu i zarobkach, złożyła w placówc kobta. Ponważ potrzbowała poręczycla, z pomocą przyszdł 28-latk, przdkładając równż sfałszowan zaświadczn o zatrudnniu i zarobkach. Mężczyzna posługiwał się przy tym cudzym jak się późnj okazało pochodzącym z kradzży dowodm osobistym. Organizatorm całgo przdsięwzięcia okazał się natomiast 33-latk, który zorganizował fałszyw dokumnty. Wszystk podjrzwan w tj spraw osoby trafiły do policyjngo arsztu. Za usiłowan oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawnia wolności. Źródło:

15 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV 2010 STATYSTYKI

16 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości: IV IV 2010 Kwartalna wlkość przyrostu Wlkość bazy na konc u IV 2007 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 Kwartał Wlkość bazy na konc u Kwartalna wlkość przyrostu IV I II III IV I II III IV I II III IV II 2009 III 2009 IV 2009 I II III IV Znaczący wzrost liczby zastrzganych dokumntów widoczny od IV u 2008 roku jst fktm rozpoczęcia Kampanii Informacyjnj Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Źródło: ZBP Ilkroć w ninjszym raporc jst mowa o liczb zastrzżonych dokumntów tożsamości dan t dotyczą następujących rodzajów dokumntów: üdowody osobist, üpaszporty, üprawa jazdy, üksiążcz wojow, üksiążcz marynar, ükarty pobytu, üdokumnty zagraniczn, üdowody rjstracyjn, ükarty płatnicz

17 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba zastrzżonych dokumntów tożsamości oraz ogólna liczba przstępstw dot. dokumntów Podrabian dokumntów tożsamości Posługiwan się dokumntami innj osoby Liczba zastrzżonych dokumntów Rok Posługiwan się dokumntami innj osoby Podrabian dokumntów tożsamości Liczba zastrzżonych dokumntów W dniu publikacji raportu n były jszcz znan dan policyjn o liczb przstępstw w 2010 r. Źródło: ZBP

18 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Łączn liczby i kwoty udarmnionych prób wyłudzń krdytów: I IV 2010 Liczba udarmnionych prób wyłudzń Wnioowana kwota zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 0 I 2008 II 2008 III 2008 IV 2008 I 2009 Kwartał II 2009 III 2009 IV 2009 Wnioowana kwota Liczba udarmnionych prób wyłudzń I II III IV I II III IV I II III IV Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010

19 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Śrdnia kwota udarmnionych prób wyłudzń krdytów: IV 2009/2010 r. - wg. wojwództw IV 2009 r. IV 2010 r zł zł zł zł zł zł zł zł kr zy Św ię ol ch D M to no śl ąs ls bu Lu po O ow az op lk ck M W ał op ol ol or Po m ls dz Łó b Lu od ni op om or Śl ą la Po d Po d ka rp a ck or m aw Za uj K W ar m iń o- o- m po az ur 0 zł IV 2010 r. - wg. wojwództw Wojwództwo IV kw r. IV kw r. Warmińo-mazur zł zł Kujawo-pomor zł zł Podkarpack zł zł Podla zł zł Ślą zł zł Zachodniopomor zł zł Lubl zł zł Łódzk zł zł Pomor zł zł Małopol zł zł Wlkopol zł zł Mazowck zł zł Opol zł zł Lubu zł zł Dolnoślą zł zł zł zł zł zł Świętokrzy Śrdnia dla Poli zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżj zł Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK Przy wyliczniu zostały odrzucon najbardzj kstrmaln wyni (największ kwoty przkraczając 1 mln zł.), któr mogły w znaczny sposób wpłynąć na śrdnią kwotę udarmnionych prób wyłudzń w poszczgólnych wojwództwach

20 Kampania Informacyjna Systmu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - infodok - Raport o dokumntach - IV Liczba udarmnionych prób wyłudzń: IV 2009/2010 r. - porównan wg. wojwództw IV 2009 r. IV 2010 r ol no śl ąs Śl ąs M az ow ck op ol s D M ał Łó dz k op ol s O po ls k L Św ubu W ię ar to m kr iń zy o m az ur Po dl as Po dk ar pa ck K Lu uj b aw l s Za ko -p ch om od or ni op om or Po m or W lk 0 IV 2010 r. - wg. wojwództw Wojwództwo Opol IV kw r. IV kw r Lubu Świętokrzy Warmińo-mazur Podla Podkarpack Lubl Kujawo-pomor Zachodniopomor Pomor Wlkopol Łódzk Małopol Dolnoślą Ślą Mazowck Śrdnia dla Poli powyżj 201 Źródło: Opracowan ZBP, na podstaw danych BIK

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów Bezpieczne wakacje dla naszych finansów czerwiec 2011 21 czerwca 2011 r., Warszawa Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającymi się wyjazdami wypoczynkowymi postanowiliśmy w Związku Banków Polskich przygotować

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów

Bezpieczne wakacje dla naszych finansów Bezpieczne wakacje dla naszych finansów czerwiec 2011 21 czerwca 2011 r., Warszawa Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającymi się wyjazdami wypoczynkowymi postanowiliśmy w Związku Banków Polskich przygotować

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ 133 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Rafał Lewandowski Tomasz Siemianowski ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI. SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka

Poradnik. Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Poradnik Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka W skrócie: Uważaj na oszusta podającego się za krewnego! Metoda na wnuczka charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka

Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Poradnik Jak nie paść ofiarą oszustwa metodą Na wnuczka Razem z nami ostrzeż rodzinę i znajomych! www.oszustwanawnuczka.pl W skrócie: Uważaj na oszusta podającego się za krewnego! Metoda na wnuczka charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 Bożena Nowosielska

styczeń 2014 Bożena Nowosielska Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody styczeń 2014 Bożena Nowosielska 1 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 2 Rynek samochodowy ma

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1% - prosty gest, wiele możliwości

1% - prosty gest, wiele możliwości 31/2015 Bezpłatny dwumiesięcznik SKOK PIAST i Towarzystwa Edukacji Finansowej 1% - prosty gest, wiele możliwości Czy warto wspierać szczytne cele i działania? Na tak postawione pytanie zapewne nie jeden

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19 NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2011 R. Strona 1 z 19 Spis treści 1. Raport w liczbach... 3 2. Wstęp o raporcie... 4 3. Bankowość internetowa... 5 3.1. Klienci

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego.

Broszura edukacyjna. Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszura edukacyjna Program edukacji z zakresu finansów osobistych oraz HR, skierowany dla uczniów techników i szkół zawodowych z woj. podlaskiego. Broszurka Fundacji Wprost PRESS.indd 1 2014-09-10 00:02:19

Bardziej szczegółowo

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Na miejscu czy w podróży. W kraju czy za granicą. Chroni Państwa: Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Informator Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów Chroń najcenniejszy skarb

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH

ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH ABC FINANSÓW OSOBISTYCH Prawda to rzeczywista, nie żadne romanse, Że dziś się bez pieniędzy ruszają finanse. Kupił dobra pan Paweł, ani grosza nie dał

Bardziej szczegółowo

Katastrofalne burze w Polsce. Zagrody i zbiory w płomieniach.

Katastrofalne burze w Polsce. Zagrody i zbiory w płomieniach. ł 8 2 X* «- 03-28.- AdminUtrsclft / ^ k * IŁ - T«Uo«03-29. J"»r«nltl prnumraty t Cny ngiosai tk stn t i l-a atroaa V t». m/«lam. strona 6 Im; «7 ir,; okrotofl 30 p.; aa 0 gra rrycwjna 7 gr.; U tt aa wyraa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych

Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych Magda Ligaj Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych Przestępczość ubezpieczeniowa jest jaskrawym przykładem zagrożenia, które

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Raport. Pranie pieniędzy. Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack

Raport. Pranie pieniędzy. Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack Raport Pranie pieniędzy Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack 2 Kroll Ontrack Chmielniak Adwokaci Spis treści Wstęp 3 Część pierwsza Definicja 4 Etapy i metody 6 Pranie pieniędzy w liczbach

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge. Wprowadzenie

Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge. Wprowadzenie GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (239-240) Rok LXXX/XXI lipiec-sierpień 2011 s. 89-112 Jakub GÓRKA * Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchange i surcharge Wprowadzenie Celem artykułu jest ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH

PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH STUDIA IURIDICA XXXIX/2001 Małgorzata Niedźwiecka-Małecka WPiA UW PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH Różnorodność będących w użyciu kart płatniczych i spełnianych przez nie funkcji

Bardziej szczegółowo