TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,84 PLN RAPORT ANALITYCZNY 20 WRZEŚNIA 2010"

Transkrypt

1 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 4,84 PLN 20 WRZEŚNIA 2010 Uważamy, że potencjalne pozyskanie 1,0 mld PLN (kwota może wzrosnąć o 0,6 mld PLN w przypadku korzystnego dla spółki procesu odwoławczego) nowych zleceń przez Trakcję Polskę nie jest jeszcze w pełni zdyskontowane przez rynek (poza odcinkiem Jaworzno Sosnowiec przetargi znajdują się na etapie przed formalnym wyborem najkorzystniejszych ofert). Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (wzmocnienie portfela zamówień spółki na lata ), brak wypłaty dywidendy (uwzględnialiśmy 0,10PLN/akcję w 2010 roku w poprzedniej wycenie) oraz znaczny spadek stopy wolnej od ryzyka podwyższamy naszą cenę docelową dla akcji Trakcji Polskiej z 4,39 PLN do 4,84 PLN i tym samym zmieniamy nasze zalecenie z TRZYMAJ na AKUMULUJ. Okres wakacyjny przyniósł dużą falę przetargów budowlanych na kolei. Otwarto koperty w przetargach opiewających na kwotę 4,4 mld PLN (trasa Katowice Kraków Rzeszów granica oraz LCS Gdynia i Gdańsk), z czego Trakcja Polska ofertowała najniżej w kontraktach na wartość 1,0 mld PLN (inwestycje mają charakter P&B, co oznacza, że wpływ na przychody będą widoczne dopiero od 2H 11). Dodatkowo w jednym z przetargów, w którym oferta Trakcji zajmowała 2. miejsce (wartość prawie 0,6 mld PLN), najtańsza oferta zostanie prawdopodobnie unieważniona ze względów proceduralnych. Obecnie w większości wakacyjnych przetargów nie doszło jeszcze do formalnego wyboru najlepszych ofert (możliwe są nadal zastrzeżenia formalne ze strony PKP PLK lub protesty konkurencji; w przypadku poprzedniego dużego kontraktu Trakcji na LCS Działdowo proces od otwarcia kopert do podpisania umowy trwał pół roku, m.in. ze względu na problemy z zapewnieniem finansowania inwestycji). Podpisania umów oczekujemy w 4Q 10. Do końca 2010 roku spodziewane jest jeszcze otwarcia kopert w kolejnych przetargach na kwotę około 1,5 mld PLN netto. Wyniki 2Q 10 były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami rynku (zdecydowanie słabsze niż w analogicznym okresie rok wcześniej pod względem przychodów, dużo lepsze pod względem rentowności). Wiąże się to z wygasającym starym backlogiem (możliwe do uzyskania wysokie marże na końcówkach kontraktów). Portfel zamówień po 2Q 10 opiewał na około 1,2 mld PLN (ponad połowa to zlecenie na LCS Działdowo), z czego około 30% przypadało na 2H 10. Spodziewamy się, że 2H 10 będzie słabszy pod względem sprzedaży od 1H 09 o około 11%, wyraźnie niższe będą już także księgowane marże. Nasze szacunki zakładają osiągnięcie w 2010 roku przez spółkę 491,0 mln PLN przychodów (w tym 24,0 mln PLN z tytułu działalności deweloperskiej), 40,7 mln PLN zysku EBIT oraz 37,0 mln PLN zysku netto. Skorygowaliśmy prognozy względem poprzedniej rekomendacji. S/EBIT/ZN odpowiednio o: -9%/+14%/+13%. Mniejsza sprzedaż to efekt niższego niż się spodziewaliśmy księgowania przychodów z LCS Działdowo, wyższe marże to pochodna lepszego od naszych oczekiwań pod tym względem 1H 10. Wycena DCF [PLN] 4,68 Wycena porównawcza [PLN] 4,35 Wycena udziałów w Eco-Wind [PLN] 0,22 Wycena końcowa [PLN] 4,84 Potencjał do wzrostu / spadku 13,3% Koszt kapitału 10,5% Cena rynkowa [PLN] 4,27 Kapitalizacja [mln PLN] 683,7 Ilość akcji [mln. szt.] 160,1 Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 4,70 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 3,84 Stopa zwrotu za 3 mc 0,5% Stopa zwrotu za 6 mc 0,5% Stopa zwrotu za 9 mc 1,2% Struktura akcjonariatu: Comsa 50,6% ING OFE 9,4% Pozostali 40,0% Krzysztof Pado tel. (0-32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja 23, Katowice P 2011P 2012P 2013P Trakcja Polska WIG znormalizowany Przychody [mln PLN] 794,7 711,6 491,0 840,5 1053,0 1038,7 4,8 EBITDA [mln PLN] 60,8 86,8 51,7 55,1 80,7 74,4 4,6 EBIT [mln PLN] 52,9 76,7 40,7 44,1 69,1 62,4 4,4 Zysk netto [mln PLN] 54,7 71,6 37,0 41,0 62,4 58,2 4,2 P/BV 2,2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 4,0 P/E 12,5 9,6 18,5 16,7 11,0 11,8 3,8 EV/EBITDA 6,8 6,2 9,3 8,4 5,1 5,1 EV/EBIT 7,8 7,0 11,8 10,5 5,9 6,1 3,6 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 mar 10 kwi 10 maj 10 cze 10 lip 10 sie 10 wrz 10 Trakcja Polska WIG znormalizowany Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE...3 WYCENA DCF...4 WYCENA PORÓWNAWCZA...7 IPO GRUPY ZUE...8 WYNIKI FINANSOWE...9 PORTFEL ZAMÓWIEŃ...10 AKTUALIZACJA PROGNOZ...12 DANE FINANSOWE

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Wycena spółki Trakcja Polska opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach wyników na lata dała wartość 1 akcji na poziomie 4,35 PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 4,68 PLN. Do ostatecznej wyceny dodaliśmy wartość 41% udziałów Trakcji w Eco-Wind Construction (spółka zajmująca się deweloperstwem farm wiatrowych; wycena ujęta po koszcie nabycia), co daje 0,22 PLN/akcję. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 4,84 PLN. Uważamy, że wycena DCF lepiej oddaje obecną wartość spółki i przypisaliśmy jej wagę na poziomie 80%. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę 20%, ze względu na specyfikę działalności Trakcji, która nie występuje (poza nie notowanym jeszcze ZUE) w podobnej konfiguracji w pozostałych spółkach budowlanych notowanych na GPW (wysokie bariery wejścia oraz oparcie przychodów na inwestycjach finansowanych ze źródeł publicznych). Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena DCF 80% 4,68 Wycena metodą porównawczą 20% 4,35 Wycena udziałów w Eco-WInd 0,22 Wycena 1 akcji Trakcji Polskiej [PLN] 4,84 Okres wakacyjny przyniósł mocne ożywienie w zakresie przetargów w budownictwie kolejowym. PKP PLK zdecydowało się otworzyć koperty głównie dotyczące przetargów na linii Katowice Kraków Rzeszów granica na kwotę 3,5 mld PLN netto (6,0 mld PLN według kosztorysów), otwarto także koperty w przetargach na LCS Gdańsk oraz Gdynia (łącznie 851 mln PLN według najtańszych ofert), co w sumie daje 4,4 mld PLN kontraktów oczekujących na podpisanie. Przydział wyżej wymienionych zleceń pozwoli w dużym stopniu nasycić rynek w najbliższych kwartałach, co powinno przełożyć się na spadek presji cenowej przy kolejnych dużych przetargach (spodziewamy się otwarcia kopert na inwestycje o wartości jeszcze 1,5 mld PLN w do końca bieżącego roku). Od otwarcia kopert do podpisania umowy zazwyczaj mija kilka miesięcy, w między czasie najtańsza oferta musi zostać jeszcze uznana za najkorzystniejszą, sprawdzona pod względem formalnym, przejść ewentualny proces protestów ze strony konkurencji. Jeżeli umowy rzeczywiście zostaną podpisane w terminie (PKP PLK zapowiada, że nastąpi to w 4Q 10), prace projektowe z nimi związane ruszą na przełomie roku a budowlane w 2H 11. Zarówno przedstawiciele branży jak i PKP PLK oczekują, że rok 2011 będzie rekordowy pod względem inwestycji (na dziś spodziewany jest poziom 4,0 mld PLN). Największym czynnikiem ryzyka pozostaje oczywiście kwestia finansowania. Około 65-75% kosztów budowy pokrywają środki UE, reszta to wkłada własny PKP PLK (w rzeczywistości budżetu państwa). Na bieżący rok PKP PLK zapowiadało wydatkowanie środków na ponad 5,0 mld PLN. Prawdopodobnie nie wyda nawet połowy tej kwoty. Zwracamy uwagę na sporą gotówkę netto Trakcji (168,1 mln PLN na koniec 2009 roku; 107,5 mln PLN po 2Q 10). Biorąc pod uwagę naszą zaktualizowaną wycenę uważamy, że obecny kurs akcji spółki dyskontuje znaczne pogorszenie wyników w 2010 roku, nie do końca uwzględniając obecnie potencjał do wzrostu rynku w kolejnych latach (ożywienie aktywności przetargowej w ostatnich miesiącach ze strony PKP PLK). Podwyższamy naszą wycenę z 4,39 PLN do 4,84 PLN oraz zmieniamy zalecenie z TRZYMAJ do AKUMULUJ (13,3% potencjał wzrostowy). 3

4 WYCENA DCF Wycenę metodą DCF otrzymaliśmy prognozując w horyzoncie 10-letnim free cash flows, a następnie dyskontując je średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Koszt kapitału własnego został oszacowany na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych (przyjęliśmy 5,52%, w poprzednim modelu było to 5,86%), premii za ryzyko rynkowe oraz współczynnika beta = 1,0. Główne założenia modelu: Zakładamy, że w 2010 roku PKP PLK na inwestycje przeznaczy 2,5 mld PLN. Biorąc pod uwagę otwarte przetargi oraz zapowiedzi wzrostu wydatków spodziewamy się wartości około 4,0 mld PLN w roku Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży Trakcji w 2010 roku szacujemy na 490,1 mln PLN (w tym 467,0 mln PLN z działalności budowlanej). Biorąc pod uwagę zakładany wzrost portfela zamówień, estymujemy w naszych prognozach wzrost przychodów w 2011 roku do 840,5 mln PLN. Szacujemy, że rentowność operacyjna Trakcji w 2010 roku spadnie z 10,8% do 8,3% (brak pozytywnego efektu kursów walutowych, większa konkurencja cenowa). W długim, terminie zakładamy rentowność operacyjną na poziomie około 6% (wyżej niż średnia w branży budowlanej ze względu na wysoką specjalizację). Wyraźny spadek rentowności operacyjnej w roku stosunku do lat jest m.in. wynikiem i) większego udziału kontraktów w systemie generalnego wykonawstwa (niższa marża brutto ze sprzedaży na działalności budowlanej), ii) wzrostu konkurencji cenowej (wejście do realizacji nowych kontraktów), iii) braku pozytywnego czynnika walutowego. Przejściowy skok rentowności w roku 2012 w stosunku do roku 2011 to efekt założonej sprzedaży mieszkań z nowego projektu przy ul. Pełczyńskiego. Wycena uwzględnia dokończenie sprzedaży notarialnej projektu Oliwska II w 2010 roku (24,0 mln PLN przychodów) oraz realizację inwestycji przy ul. Pełczyńskiego z 17,3 tys PUM I etap: 12,0 tys mkw PUM (inwestycja rozpoczęta, planowane ukończenie w 2H 11, konserwatywnie zakładamy całość sprzedaży notarialnej w 2012 roku, 78,0 mln PLN przychodów) oraz II etap: 7,3 tys mkw PUM (obecnie w planach, w modelu zakładamy sprzedaż notarialną w 2013 roku). Wycena nie uwzględnia natomiast akwizycji, potencjalnych zysków z wejścia spółki w sektor energetyki wiatrowej (wycena Eco-Wind po koszcie nabycia) oraz ewentualnych środków ze sprzedaży innych niewykorzystywanych nieruchomości. Stopę wzrost FCFF przyjęliśmy na poziomie 2,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy ,48 tys akcji. Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 20 września 2010 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 749,2 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 4,68 PLN. 4

5 Model DCF 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 491,0 840,5 1053,0 1038,7 1034,4 1065,4 1092,1 1113,9 1136,2 1158,9 EBIT [mln PLN] 40,7 44,1 69,1 62,4 57,7 62,7 65,5 67,0 68,1 69,2 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 7,7 8,4 13,1 11,8 11,0 11,9 12,4 12,7 12,9 13,1 NOPLAT [mln PLN] 33,0 35,7 56,0 50,5 46,7 50,8 53,1 54,3 55,2 56,1 Amortyzacja [mln PLN] 11,0 11,0 11,5 12,0 12,3 12,5 12,7 12,7 12,6 12,6 CAPEX [mln PLN] -10,3-14,3-17,9-14,5-14,5-14,9-13,7-13,4-12,7-12,7 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN]* 0,0-11,8 23,7 13,5 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 33,7 20,7 73,3 61,4 45,4 49,0 52,6 54,1 55,4 56,3 DFCF [mln PLN] 32,8 18,2 58,5 44,3 29,6 28,9 28,1 26,1 24,3 22,3 Suma DFCF [mln PLN] 313,2 Wartość rezydualna [mln PLN] 676,4 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +2,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 267,9 Wartość firmy EV [mln PLN] 581,1 Dług netto 2009 [mln PLN] -168,1 Wartość kapitału[mln PLN] 749,2 Ilość akcji [mln szt.] 160,1 Wartość kapitału na akcję [PLN] 4,68 Przychody zmiana r/r -31,0% 71,2% 25,3% -1,4% -0,4% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% EBIT zmiana r/r -46,9% 8,3% 56,7% -9,8% -7,5% 8,8% 4,5% 2,3% 1,6% 1,6% FCF zmiana r/r - -38,6% 254,2% -16,2% -26,1% 7,9% 7,4% 2,8% 2,5% 1,7% Marża EBITDA 10,5% 6,6% 7,7% 7,2% 6,8% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1% Marża EBIT 8,3% 5,2% 6,6% 6,0% 5,6% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Marża NOPLAT 6,7% 4,3% 5,3% 4,9% 4,5% 4,8% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% CAPEX / Przychody 2,1% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% CAPEX / Amortyzacja 93,9% 129,7% 155,2% 121,0% 118,0% 119,2% 107,6% 104,8% 101,2% 101,0% Zmiana KO / Przychody 0,0% 1,4% -2,2% -1,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Zmiana KO / Zmiana przychodów 0,0% 3,4% -11,1% 94,1% 20,6% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% *pozycja uwzględnia zmiany KO z działalności deweloperskiej Kalkulacja WACC 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Stopa wolna od ryzyka 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Beta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Premia kredytowa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Koszt kapitału własnego 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% Udział kapitału własnego 93,3% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Udział kapitału obcego 6,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 10,2% 10,4% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 5

6 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 0,7 4,41 4,54 4,69 4,88 5,12 5,43 5,84 6,41 7,27 0,8 4,26 4,38 4,52 4,68 4,89 5,15 5,49 5,95 6,62 beta 0,9 4,13 4,23 4,35 4,50 4,68 4,90 5,18 5,56 6,09 1,0 4,01 4,10 4,21 4,33 4,49 4,68 4,92 5,24 5,67 1,1 3,90 3,98 4,07 4,18 4,32 4,48 4,69 4,95 5,31 1,2 3,79 3,86 3,95 4,05 4,17 4,31 4,49 4,71 5,00 1,3 3,69 3,76 3,83 3,92 4,03 4,15 4,31 4,50 4,74 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3% 4,56 4,71 4,89 5,11 5,39 5,76 6,26 6,98 8,11 4% 4,26 4,38 4,52 4,68 4,89 5,15 5,49 5,95 6,62 Premia za ryzyko 5% 4,01 4,10 4,21 4,33 4,49 4,68 4,92 5,24 5,67 6% 3,79 3,86 3,95 4,05 4,17 4,31 4,49 4,71 5,00 7% 3,60 3,66 3,73 3,81 3,90 4,01 4,14 4,31 4,52 8% 3,44 3,49 3,54 3,60 3,68 3,76 3,86 3,99 4,14 9% 3,29 3,33 3,38 3,43 3,49 3,55 3,63 3,73 3,84 Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / beta Beta 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 3% 6,49 6,22 5,98 5,76 5,56 5,37 5,20 5,04 4,90 4% 5,90 5,62 5,37 5,15 4,95 4,76 4,60 4,45 4,31 Premia za ryzyko 5% 5,43 5,15 4,90 4,68 4,48 4,31 4,15 4,01 3,88 6% 5,04 4,76 4,52 4,31 4,12 3,96 3,81 3,68 3,55 7% 4,72 4,45 4,21 4,01 3,83 3,68 3,54 3,41 3,30 8% 4,45 4,18 3,96 3,76 3,59 3,44 3,31 3,20 3,09 9% 4,21 3,96 3,74 3,55 3,39 3,25 3,13 3,02 2,92 6

7 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wskaźniki polskich spółek z sektora budowlanego. Analizę spółek oparto na dwóch wskaźnikach: P/E oraz EV/EBITDA. Każdemu ze wskaźników przypisaliśmy wagę 50%. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach, dla których ustaliśmy wagę równą 33%. Końcowa wycena metodą porównawczą jest średnią ważoną wycen na podstawie wskaźników za poszczególne lata. Porównując wyniki Trakcji Polskiej ze wskaźnikami innych spółek otrzymaliśmy wartość spółki na poziomie 697,0 mln PLN, co odpowiada 4,35 PLN na jedną akcję. Dla wyceny porównawczej przyjęliśmy wagę 20% (tak jak w poprzednich rekomendacjach), ze względu na specyfikę działalności Trakcji (wysokie bariery wejścia oraz oparcie przychodów na inwestycjach finansowanych ze źródeł publicznych). Wycena porównawcza P/E EV/EBITDA 2010P 2011P 2012P 2010P 2011P 2012P PBG 15,2 13,9 12,7 10,8 9,7 8,5 Polimex-Mostostal 13,1 10,9 9,6 6,6 5,7 5,0 Elektrobudowa 17,9 16,3 14,6 11,5 9,9 8,6 Budimex 10,5 13,0 15,3 7,3 9,4 11,0 Mostostal Warszawa 15,8 16,5 13,4 7,8 7,8 6,1 Erbud 13,5 12,1 12,2 8,9 9,1 7,4 Unibep 14,6 15,1 11,5 11,0 11,4 8,6 Mediana 14,9 13,4 12,5 8,7 9,3 8,0 Trakcja Polska 18,5 16,7 11,0 9,3 8,4 5,1 Premia/dyskonto do Trakcji Polskiej 23,9% 23,9% -12,1% 6,6% -8,9% -36,4% Wycena 1 akcji wg wskaźnika [PLN] 3,4 3,4 4,9 4,1 4,6 5,7 Waga roku 33% 33% 33% 33% 33% 33% Wycena 1 akcji wg wskaźników [PLN] 3,9 4,8 Waga wskaźnika 50% 50% Wycena końcowa 1 akcji [PLN] 4,35, Bloomberg, wg cen z Porównanie rentowności EBIT Trakcja PBG Polimex-Mostostal Elektrobudowa Budimex Mostostal Warszawa Erbud Unibep 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

8 IPO GRUPY ZUE Obecnie trwa IPO Grupy ZUE, spółki która wygrała rywalizację z Trakcją o przejęcie PRK Kraków w 2009 roku (formalne przejęcie nastąpiło 6 stycznia 2010). Cenę emisyjną ustalona na 15,0 PLN (cena maksymalna wynosiła 16,0 PLN). Spółka wyemituje 6,0 mln nowych akcji (dotychczas kapitał dzielił się na 16,0 mln akcji). Początkowo ZUE specjalizowało się głównie w budownictwie infrastruktury miejskiej (budowa i remonty torowisk tramwajowych, sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych, stacji transformatorowych sieci energetycznych, automatyki miejskiej oraz bieżące utrzymanie torowisk tramwajowych, sieci i podstacji trakcyjnych i oświetlenia ulicznego). W kilku minionych latach rozbudowało także kompetencje w sektorze budownictwa kolejowego (budowa i remonty torowisk, sieci trakcyjnych oraz kolejowych obiektów kubaturowych). Przejęcie PRK umożliwia ZUE zwiększenie potencjału wykonawczego w segmencie kolejowym (możliwość udział w największych, krajowych przetargach dotyczących infrastruktury kolejowej w formule generalnego wykonawstwa). Obecnie portfel zamówień ZUE wynosi 445 mln PLN. Spółka jest także partnerem w konsorcjum, które ma najlepsza ofertę na odcinku Biadolin Tarnów (trasa E30, 511 mln PLN). W prospekcie emisyjnym zarząd spółki przedstawił prognozy wyników na lata Prognoza na 2011 rok pod względem przyrostu marży EBITDA w porównaniu z latami jest naszym zdaniem dość agresywnie (uwzględnia m.in. efekt synergii między ZUE a PRK). Spółka zakłada wzrost rentowności EBITDA (8,3% w 2010, 10,7% w 2011 roku) i netto (4,3% w 2010, 6,6% w 2011 roku), co implikuje poziom P/E 11=10,8 (przy cenie emisyjnej 15,0 PLN), a więc wyraźnie niżej niż w przypadku Trakcji (16,7x, jednakże należy zwrócić uwagę, ze wskaźnik nie uwzględnia działalności w sektorze deweloperskim i energetycznym). Naszym zdaniem ZUE nie jest jednak do końca porównywalne z Trakcją (jednakże zapewne bardziej niż pozostałe spółki z sektora budowlanego notowane na GPW), ze względu na dywersyfikację działalności w kierunku infrastruktury miejskiej (linie tramwajowe, Trakcja Polska nie realizuje obecnie znaczących kontrataków w infrastrukturze tramwajowej, historycznie posiada jednak referencje w tym segmencie rynku), która zapewnia wyższe marże (jeszcze wyższa specjalizacja niż na kolei) niż budownictwo kolejowe, jednakże przy niższych naszym zdaniem perspektywach wzrostu rynku w kolejnych latach. Wyniki skonsolidowane Grupy ZUE pro forma oraz prognozy zarządu na [mln PLN] 2009 PF* 2010P 2011P Przychody ze sprzedaży 360,1 415,8 460,6 EBITDA 30,9 34,7 49,1 EBIT 24,7 b.d. b.d. Zysk (strata) netto 10,7 17,7 30,6 Marża EBITDA 8,6% 8,3% 10,7% Marża EBIT 6,9% - - Marża zysku netto 3,0% 4,3% 6,6%, Grupa ZUE,* wynik uwzględnia konsolidację PRK Kraków, w wyniku netto ujęta jest strata 6,0 mln PLN z tytułu transakcji hedgingowych Wskaźniki rynkowe dla Grupy ZUE na tle Trakcji Polskiej 2009* 2010P 2011P ZUE (15,0 PLN) P/E 22,3 18,6 10,8 EV/EBIT 12,1 10,8 7,9 EV/EBITDA 9,7 8,7 6,7 Trakcja (4,27 PLN) P/E 9,6 18,5 16,7 EV/EBIT 7,0 11,8 10,5 EV/EBITDA 6,2 9,3 8,4, Grupa ZUE,* wynik ZUE uwzględnia konsolidację PRK Kraków 8

9 WYNIKI FINANSOWE Wyniki skonsolidowane Trakcji Polskiej [mln PLN] 2Q'09 2Q'10 zmiana r/r 1H'09 1H'10 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 228,2 100,1-56,1% 331,1 150,4-54,6% 228,2 100,1-56,1% Zysk brutto ze sprzedaży 38,3 22,9-40,3% 41,2 32,6-20,7% 38,3 22,9-40,3% EBITDA 32,5 18,4-43,3% 32,7 25,4-22,3% 32,5 18,4-43,3% EBIT 29,9 15,7-47,5% 27,9 20,2-27,8% 29,9 15,7-47,5% Zysk (strata) brutto 35,3 16,2-54,1% 38,0 21,8-42,6% 35,3 16,2-54,1% Zysk (strata) netto 28,2 12,8-54,5% 30,2 16,5-45,5% 28,2 12,8-54,5% Marża zysku brutto ze sprzedaży 16,8% 22,8% 12,4% 21,7% 16,8% 22,8% Marża EBITDA 14,2% 18,4% 9,9% 16,9% 14,2% 18,4% Marża EBIT 13,1% 15,7% 8,4% 13,4% 13,1% 15,7% Marża zysku netto 12,4% 12,8% 9,1% 10,9% 12,4% 12,8%, spółka Dużo słabsze niż rok wcześniej rezultaty spółki w 2Q 10 nie były zaskoczeniem dla rynku (konsensus PAP na 2Q 10 S/EBIT/ZN: 111/11,6/9,9 mln PLN). Na wyniki 2Q 10 wpłynął głównie wygasający stary portfel zamówień spółki. Przełożyło się to na spadek przychodów spółki o 56,1% r/r do 100,1 mln PLN (w tym 96,2 mln PLN, -57,5%, z działalności budowlanej). Rekordowo wysoka była natomiast rentowność brutto ze sprzedaży (22,8%), co w dużej mierze wynika z księgowania wysokich marż na kończonych kontraktach (konserwatywne ujmowanie kontraktów we wcześniejszych fazach realizacji, wysoko marżowe prace dodatkowe). Na poziomie EBIT spółka zarobiła 15,7 mln PLN, co oznacza 47,5% spadek r/r. Wynik netto wyniósł 12,8 mln PLN, przy marży na poziomie 12,8% (12,4% w 2Q 09, 10,9% w 1H 10). Na wynikach 2H 10 będzie już w głównej mierze ważył podpisany w 2Q 10 kontrakt na LCS Działdowo. Więcej o prognozach na 2010 i 2011 rok piszemy w dalszej części raportu. Wyniki skonsolidowane Trakcji Polskiej wg segmentów [mln PLN] 2Q'09 2Q'10 zmiana r/r 1H'09 1H'10 zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 228,2 100,1-56,1% 331,1 150,4-54,6% Działalność kolejowa 226,5 96,2-57,5% 327,5 142,1-56,6% Pozostała działalność* 1,7 3,9 135,0% 3,6 8,3 129,1% Zysk brutto 35,3 15,1-57,1% 38,0 20,7-45,5% Działalność kolejowa 35,3 14,1-60,1% 38,1 18,8-50,5% Pozostała działalność 0,0 0,3-0,2 0,9 350,5% - udział w zysku Eco Wind** 0,0-0,3-0,0-1,1 - - inna działalność 0,0 0,6-0,2 2,0 892,0% Wyłączenia 0,0 0,8 - -0,3 1,0 - Rentowność 15,5% 15,1% 11,5% 13,8% Działalność kolejowa 15,6% 14,6% 11,6% 13,3% Inna działalność 2,2% 15,5% 5,5% 23,8%, spółka, *głównie działalność deweloperska, ** jednostka stowarzyszona 9

10 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Trakcji Polskiej [tys PLN] IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% Przychody netto ze sprzedaży Marża EBIT Marża brutto ze sprzedaży Marża netto, Raporty okresowe spółki Wybrane skonsolidowane dane finansowe Trakcji Polskiej [tys PLN] IQ'08 IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09 IIIQ'09 IVQ'09 IQ'10 IIQ'10 Zysk brutto ze sprzedaży EBIT Zysk netto, Raporty okresowe spółki PORTFEL ZAMÓWIEŃ W lipcu portfel zamówień spółki wynosił mln PLN (wraz z podpisanym w końcówce lipca kontraktem na budowę węzła przesiadkowego przy stadionie we Wrocławiu), z czego około 30% przypada do realizacji w 2010 roku. Największym zleceniem w portfelu jest umowa na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo o wartości 781 mln PLN (z tego około połowa w siłach własnych spółki). Ze względu na słabe wypełnienie portfela zamówień w końcówce 2009 roku, kiedy walczono o kontrakt, spodziewamy się, że marża na kontrakcie będzie stosunkowo niska. Zarząd spółki twierdzi, że będzie ona przyzwoita (na pewno nie bliska zero), a szanse na poprawę wyniku na kontrakcie dostrzega m.in. w pracach dodatkowych. 10

11 Obecnie spółka ma dużą szansę powiększyć portfel zamówień o kolejny 1,0 mld PLN (3 oferty z najniższą ceną w przetargach na trasie E30) i dodatkowe 0,6 mld PLN (2. najniższa cena w przetargu na odcinek Podłęże Bochnia, gdzie najniższa oferta będzie prawdopodobnie odrzucona). Ze względu jednak na charakter Projektuj&Buduj zamówienia te wypełnią głównie portfel na lata 2012/2013. Obecnie backlog spółki na 2011 roku obejmuje 560 mln PLN, na lata mln PLN. W okresie lipiec sierpień nastąpił niespotykany prawdopodobnie nigdy wcześniej wysyp otwartych przetargów ze strony PKP PLK. Otwarto koperty przede wszystkim w przetargach na inwestycje dotyczące trasy E30/C-E30 (Katowice Kraków Rzeszów granica) oraz inwestycje w obszarach LCS Gdańsk i Gdynia. Łączna, wg kosztorysu, wartość inwestycji wynosiła 7,3 mld PLN. Oferty były jednak dużo poniżej wycen PKP PLK (średnio 61% wyjściowej ceny; kosztorysy tworzono 2-3 lata temu), co przełożyło się na rzeczywistą wartość ofert na poziomie 4,4 mld PLN. Najważniejsze przetargi otwarte w 3Q 10 [mln PLN netto]* odcinek najlepsza oferta typ kontraktu cena najlepszej oferty oferta Trakcji kosztorys liczba oferentów Podłęże-Bochnia Torpol, Feroco, Intercor, ZRK-DOM P&B 516,3 588,7 753,5 6 2** Bochnia Biadoliny PKP Energetyka, PNI, PPM-T P&B 410,4 424,5 577,1 9 2 Tarnów - Dębica PKP Energetyka, PNI, PPM-T P&B 338,0 563,8 759,5 8 4 Krzeszowice Kraków Główny Towarowy PKP Energetyka, PNI, PPM-T P&B 295,7 363,4 600,8 6 2 Trzebinia Krzeszowice OHL ŽS, TOR-KAR-SSON P&B 393,3 498,6 749,6 6 5 Biadoliny Tarnów OHL ZS, PRK Kraków, ZUE, Swietelsky Baugesellschaft P&B 510,9 589,2 723,2 6 4 Sędziszów Małopolski Rzeszów Zachodni PRKiI P&B 298,0 298,0 602,7 8 1 Jaworzno Szczakowa Sosnowiec Jęzor PRKiI, PNiUK, Infrakol P&B 300,0 300,0 560,4 5 1 Dębica Sędziszów Małopolski PRKiI, PNiUK P&B 409,2 409,2 683,1 6 1 Łańcut - Rogóżno PNiUK P&B 20,7 24,1 33,0 4 4 LCS Gdańsk Torpol, Feroco, Intercor, ZRK-DOM buduj 479,1 518,2 677,0 7 5 LCS Gdynia Torpol, Feroco, Intercor, ZRK-DOM buduj 371,5 377,9 593,5 7 2 Miejsce grupy Trakcji suma 4 343, , ,5 Cena/kosztorys: 59,4% Przetargi z grupą Trakcji na 1. miejscu 1 007, ,2 Cena/kosztorys: 54,5% Udział Trakcji w rynku 23,2%, PKP PLK, Trakcja Polska, *przetargi dotyczące tras E30 oraz E65, **najtańsza oferta została oprotestowana, co powoduje przesunięcia oferty Trakcji na 1. miejsce Zwracamy uwagę, że na razie nie doszło do podpisania umów z generalnymi wykonawcami. Przetargi (poza odcinkami Jaworzno Sosnowiec oraz Podłęże - Bochnia Biadoliny, gdzie doszło do oficjalnego wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże najtańsza oferta odcinek Podłęże-Bochnia została prawdopodobnie odrzucona w procesie odwoławczym) są na etapie po otwarciu kopert. Zdaniem PKP PLK prace projektowe (na trasie E30 wszystkie przetargi miały status Projektuj&Buduj) mają ruszyć w 4Q 10, więc do podpisania umów musi dojść do końca bieżącego roku (proces od otwarcia kopert do podpisania umowy w PKP PLK trwa zwykle kilka miesięcy). Zwracamy uwagę, że wysyp zleceń w okresie 2-3Q 10 nie spowodował pojawienia się nowej znaczącej konkurencji (dość silną pozycję zbudował sobie jedynie hiszpański OHL oddział w Czechach, który jednakże już wcześniej startował w przetargach). W przetargach udział brało zazwyczaj 6-9 konsorcjów. Wszystkie kontrakty zostały podzielone jednak na razie pomiędzy zaledwie 4 graczy: konsorcjum Torpol Feroco, PKP Energetyka PNI, Trakcję Polską (PRKiI) oraz OHL. Według harmonogramu PKP PLK najbliższe miesiące mają przynieść kolejne otwarcia kopert przetargowych. Szacujemy, że wartość inwestycji, których będą dotyczyć wyniesie 1,5 mld PLN netto. 11

12 AKTUALIZACJA PROGNOZ Z ostatnich wypowiedzi zarządu spółki wyniki, że tegoroczne skonsolidowane przychody będą o około 30% niższe niż w 2009 roku i spółka raczej nie przekroczy 500 mln PLN. Już w naszym poprzednim modelu uwzględnialiśmy dość podobny scenariusz. Obecnie zdecydowaliśmy się jeszcze nieznacznie skorygować w dół poziom sprzedaży (z 542,1 mln PLN do 491,0 mln PLN) biorąc pod uwagę wykonanie 1H 10 oraz niższą realizację przychodów z kontraktu na LCS Działdowo niż wcześniej zakładaliśmy (kwota bliżej 100 mln PLN niż 150 mln PLN). Zakładamy osiągnięcie w 2010 roku zysku operacyjnego w wysokości 40,7 mln PLN (- 46,9% r/r) oraz zysku netto w kwocie 37,0 mln PLN (-48,3% r/r). W 2011 roku spodziewamy się odpowiednio 840,5/44,1/41,0 mln PLN. Sygnalizujemy wyraźny spadek rentowności brutto ze sprzedaży w latach : realizacja kontraktów pozyskanych w 2010 roku (wyższa konkurencja cenowa), wzrost udziału znaczenia generalnego wykonawstwa (mniejszy udział prac wykonywanych siłami własnymi, które mają wyższą rentowność). W długim terminie podtrzymujemy założenie, że rentowność brutto ze sprzedaży będzie oscylować w okolicy 9-10%. Zwracamy uwagę, że szybki wzrost przychodów Trakcji >1,0-1,2 mld PLN odbiłby się niekorzystnie na prezentowanej w przez spółkę rentowności uzyskiwanej z generowania dodatkowych przychodach ze sprzedaży. Prace musiałyby być w większości zlecane podwykonawcom, ze względu na ograniczone zasoby własne, co daje spółce marżę na poziomie kilku procent. Skorygowane prognozy wyników na 2010 i 2011 rok [mln PLN]* 2010 poprzednio 2010 aktualnie zmiana 2011 poprzednio 2011 aktualnie zmiana Przychody 542,1 491,0-9,4% 777,1 840,5 8,2% Zysk brutto ze sprzedaży 59,9 67,0 11,8% 76,3 77,2 1,2% EBITDA 48,5 51,7 6,6% 57,1 55,1-3,4% EBIT 35,8 40,7 13,9% 44,8 44,1-1,5% Zysk (strata) netto 32,8 37,0 12,7% 41,3 41,0-0,6% Marża zysku brutto ze sprzedaży 11,0% 13,6% 9,8% 9,2% Marża EBITDA 8,9% 10,5% 7,3% 6,6% Marża EBIT 6,6% 8,3% 5,8% 5,2% Marża zysku netto 6,1% 7,5% 5,3% 4,9%, *względem rekomendacji z 18 czerwca 2010 Prognoza wyników na 2H 10 [mln PLN] 1H 09 1H 10 zmiana Przychody 380,5 340,5-10,5% Zysk brutto ze sprzedaży 66,8 34,2-48,8% EBITDA 54,0 26,3-51,4% EBIT 48,7 20,6-57,8% Zysk (strata) brutto 49,8 23,9-52,0% Zysk (strata) netto 41,4 20,6-50,3% Marża zysku brutto ze sprzedaży 17,6% 10,0% Marża EBITDA 14,2% 7,7% Marża EBIT 12,8% 6,0% Marża zysku netto 10,9% 6,0% Prognozy uwzględniają przychody z tytułu działalności deweloperskiej (dokończenie sprzedaży mieszkań w projekcie Oliwska II oraz wprowadzenie do sprzedaży mieszkań przy ul. Pełczyńskiego). Spółka rozpoczęła I etap projektu mieszkalnego przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie, który będzie liczył 12 tys mkw (docelowo 17,3 tys mkw). Konserwatywnie zakładamy jednakże projekt będzie miał wpływ dopiero na wyniki 2012 roku (w optymistycznym scenariuszu istnieje szansa, że sprzedaż notarialna nastąpi w 2H 11). 12

13 W naszych prognozach nie uwzględniamy natomiast potencjalnych akwizycji oraz ewentualnych wpływów z inwestycji w Eco Wind Construction (inwestycja ujęta w wycenie wg ceny nabycia). Trakcja zakłada, że od 2011 w ciągu 5 lat uda się jej sprzedać projekty farm wiatrowych o mocy około 700 MW, w cenie około 200 tys. EUR/1MW. Spółka chciałaby także uczestniczyć w samych budowach farm wiatrowych. Eco-Wind wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu spółki jako jednostka stowarzyszona (Trakcja posiada 41% udziałów). Spółka nie ma jeszcze umów na sprzedaż swoich projektów. Uważamy, że plany są dość ambitne (zakładają osiągnięcie przez spółkę ponad 10% udziału w nowych mocach elektrowni wiatrowych oddawanych do użytku w Polsce). Biorąc pod uwagę niezbyt pewną sytuację na rynku energetycznym udziały w Eco-Wind wyceniamy po cenie nabycia (niejasna sytuacja dotycząca limitów CO 2 po 2012 roku; możliwe zastąpienie krajowego systemu zielonych certyfikatów przez system feed-in-tariff, który może zmienić postrzeganie opłacalności poszczególnych rodzajów OZE; problemy budżetowe wielu krajów UE, które mogą przełożyć się na zmiany we wspólnotowej polityce energetycznej). Projekcja przychodów oraz zysku brutto ze sprzedaży [mln PLN] Przychody [mln PLN] Działalność budowlana 697,0 467,0 840,5 975,0 1004,3 1034,4 1065,4 1092,1 1113,9 1136,2 1158,9 Działalność deweloperska 6,3 24,0 0,0 78,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inne 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem 711,6 491,0 840,5 1053,0 1038,7 1034,4 1065,4 1092,1 1113,9 1136,2 1158,9 Zmiana r/r Działalność budowlana -33,0% 80,0% 16,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% Działalność deweloperska 281,0% -100,0% - -55,8% -100,0% Inne -100,0% Razem -31,0% 71,2% 25,3% -1,4% -0,4% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% Struktura Działalność budowlana 98,0% 95,1% 100,0% 92,6% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Działalność deweloperska 0,9% 4,9% 0,0% 7,4% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Inne 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Zysk brutto ze sprzedaży [mln PLN] Działalność budowlana 112,3 62,2 77,2 85,3 89,9 95,6 101,7 105,4 107,6 109,3 111,0 Działalność deweloperska b.d. 4,8 0,0 21,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inne b.d. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem 108,0 67,0 77,2 106,7 99,3 95,6 101,7 105,4 107,6 109,3 111,0 Marża brutto ze sprzedaży [mln PLN] Działalność budowlana 16,1% 13,3% 9,2% 8,7% 8,9% 9,2% 9,5% 9,6% 9,7% 9,6% 9,6% Działalność deweloperska -60,0% 20,0% - 27,5% 27,5% Inne 0,0% Razem 15,2% 13,6% 9,2% 10,1% 9,6% 9,2% 9,5% 9,6% 9,7% 9,6% 9,6% 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Aktywa trwałe 139,3 213,0 212,3 215,6 222,0 224,5 226,7 229,1 230,0 230,7 230,8 230,9 Wartości niematerialne i prawne 54,0 55,1 54,2 54,2 54,3 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,5 54,5 Rzeczowe aktywa trwałe 52,1 98,6 98,9 102,1 108,4 110,9 113,1 115,4 116,4 117,0 117,1 117,2 Aktywa obrotowe 614,9 389,2 377,3 458,1 474,9 479,2 496,3 517,3 535,4 552,5 570,1 588,1 Zapasy 85,7 75,5 76,8 119,2 77,3 52,8 53,3 53,8 54,3 54,6 55,0 55,4 Należności krótkoterminowe 132,4 80,5 53,9 100,4 116,4 119,9 123,5 127,2 130,4 133,0 135,7 138,4 Inwestycje krótkoterminowe 366,9 228,7 243,1 233,5 275,5 300,8 313,6 330,3 344,7 358,7 373,2 388,0 -środki pieniężne 313,1 204,1 243,1 233,5 275,5 300,8 313,6 330,3 344,7 358,7 373,2 388,0 -inne aktywa finansowe 53,8 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktywa razem 754,2 602,2 589,6 673,7 696,8 703,7 723,0 746,4 765,4 783,1 800,9 819,0 Kapitał (fundusz) własny 311,6 369,4 406,4 432,7 470,5 485,0 499,1 517,4 531,9 546,0 560,0 574,3 Kapitał (fundusz) podstawowy 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Kapitał (fundusz) zapasowy 191,0 194,5 266,0 288,3 304,7 323,4 340,8 354,6 366,5 378,9 391,6 404,6 Pozostałe pozycje kapitału własnego 49,9 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 87,4 Zysk (strata) netto 54,7 71,6 37,0 41,0 62,4 58,2 54,9 59,4 62,1 63,7 65,0 66,3 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 437,2 225,2 175,7 233,5 218,9 211,3 216,3 221,5 226,0 229,7 233,4 237,2 Rezerwy na zobowiązania 36,8 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 Zobowiązania długoterminowe 41,1 43,2 23,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - w tym dług oprocentowany 33,3 43,1 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 355,5 139,4 109,8 190,8 176,1 168,5 173,6 178,8 183,3 186,9 190,7 194,5 - w tym dług oprocentowany 11,6 17,5 16,4 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pasywa razem 754,2 602,2 589,6 673,7 696,8 703,7 723,0 746,4 765,4 783,1 800,9 819,0 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody netto ze sprzedaży 794,7 711,6 491,0 840,5 1053,0 1038,7 1034,4 1065,4 1092,1 1113,9 1136,2 1158,9 Koszty produktów, tow. i materiałów 719,0 603,6 424,0 763,4 946,3 939,4 938,8 963,7 986,7 1006,3 1026,9 1047,9 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75,8 108,0 67,0 77,2 106,7 99,3 95,6 101,7 105,4 107,6 109,3 111,0 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 21,9 29,5 25,2 31,4 35,5 34,9 35,9 36,9 37,7 38,3 38,9 39,5 Zysk (strata) na sprzedaży 53,9 78,5 41,7 45,8 71,2 64,4 59,7 64,8 67,7 69,2 70,4 71,5 Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1,0-1,8-1,0-1,7-2,1-2,1-2,1-2,1-2,2-2,2-2,3-2,3 EBITDA 60,8 86,8 51,7 55,1 80,7 74,4 69,9 75,2 78,2 79,8 80,7 81,8 EBIT 52,9 76,7 40,7 44,1 69,1 62,4 57,7 62,7 65,5 67,0 68,1 69,2 Saldo pozostałej działalności finansowej 15,1 11,1 5,0 6,5 7,9 9,5 10,1 10,6 11,2 11,6 12,1 12,6 Zysk (strata) brutto 68,0 87,8 45,7 50,7 77,1 71,8 67,8 73,3 76,7 78,7 80,2 81,8 Zysk (strata) netto 54,7 71,6 37,0 41,0 62,4 58,2 54,9 59,4 62,1 63,7 65,0 66,3 CF [mln PLN] P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przepływy z działalności operacyjnej 141,6-38,4 40,7 37,0 91,6 73,8 57,6 61,9 64,1 65,1 65,8 66,6 Przepływy z działalności inwestycyjnej -51,3-68,1 21,9-6,2-9,3-4,8-4,1-4,0-2,2-1,4-0,3 0,2 Przepływy z działalności finansowej 81,6-2,5-23,6-40,4-40,2-43,7-40,7-41,2-47,5-49,7-51,0-52,0 Przepływy pieniężne netto 172,0-109,0 39,0-9,6 42,0 25,3 12,8 16,7 14,4 14,0 14,5 14,8 Środki pieniężne na początek okresu 141,1 313,1 204,1 243,1 233,5 275,5 300,8 313,6 330,3 344,7 358,7 373,2 Środki pieniężne na koniec okresu 313,1 204,1 243,1 233,5 275,5 300,8 313,6 330,3 344,7 358,7 373,2 388,0 14

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Przychody zmiana r/r -10,5% -31,0% 71,2% 25,3% -1,4% -0,4% 3,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% EBITDA zmiana r/r 42,7% -40,4% 6,6% 46,3% -7,8% -6,0% 7,6% 4,0% 2,0% 1,1% 1,4% EBIT zmiana r/r 44,8% -46,9% 8,3% 56,7% -9,8% -7,5% 8,8% 4,5% 2,3% 1,6% 1,6% Zysk netto zmiana r/r 30,9% -48,3% 10,8% 52,1% -6,8% -5,6% 8,2% 4,5% 2,6% 2,0% 2,0% Marża brutto na sprzedaży 15,2% 13,6% 9,2% 10,1% 9,6% 9,2% 9,5% 9,6% 9,7% 9,6% 9,6% Marża EBITDA 12,2% 10,5% 6,6% 7,7% 7,2% 6,8% 7,1% 7,2% 7,2% 7,1% 7,1% Marża EBIT 10,8% 8,3% 5,2% 6,6% 6,0% 5,6% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Marża brutto 12,3% 9,3% 6,0% 7,3% 6,9% 6,6% 6,9% 7,0% 7,1% 7,1% 7,1% Marża netto 10,1% 7,5% 4,9% 5,9% 5,6% 5,3% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% COGS / przychody 84,8% 86,4% 90,8% 89,9% 90,4% 90,8% 90,5% 90,4% 90,3% 90,4% 90,4% SG&A / przychody 4,1% 5,1% 3,7% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% SG&A / COGS 4,9% 6,0% 4,1% 3,8% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% ROE 19,0% 8,9% 9,3% 13,1% 11,8% 10,8% 11,3% 11,5% 11,5% 11,5% 11,4% ROA 5,7% 7,3% 11,9% 6,3% 6,1% 9,0% 8,3% 7,6% 8,0% 8,1% 8,1% Dług 60,6 39,5 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D /(D+E) 10,1% 6,7% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 11,2% 7,2% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 14,5% 12,2% 14,8% 11,5% 15,2% 17,6% 17,0% 17,0% 17,4% 17,8% 18,2% Dług / kapitał własny 16,1% 9,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Dług netto -168,1-203,6-218,3-275,5-300,8-313,6-330,3-344,7-358,7-373,2-388,0 Dług netto / kapitał własny -45,5% -50,1% -50,5% -58,6% -62,0% -62,8% -63,8% -64,8% -65,7% -66,6% -67,6% Dług netto / EBITDA -193,8% -393,8% -395,9% -341,6% -404,4% -448,5% -439,1% -440,8% -449,7% -462,6% -474,2% Dług netto / EBIT -219,3% -499,8% -494,8% -398,6% -482,4% -544,0% -526,8% -526,2% -535,3% -548,0% -560,7% EV 515,5 480,0 465,3 408,1 382,8 370,0 353,3 339,0 324,9 310,4 295,6 Dług / EV 11,8% 8,2% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 8,4% 2,1% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% CAPEX / Amortyzacja 587,7% 93,9% 129,7% 155,2% 121,0% 118,0% 119,2% 107,6% 104,8% 101,2% 101,0% Amortyzacja / Przychody 1,4% 2,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% Zmiana KO / Przychody 19,0% 0,0% 1,4% -2,2% -1,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Zmiana KO / Zmiana przychodów - 0,0% 3,4% -11,1% 94,1% 20,6% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% -1,8% Wskaźniki rynkowe P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P MC/S* 1,0 1,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 P/E* 9,6 18,5 16,7 11,0 11,8 12,5 11,5 11,0 10,7 10,5 10,3 P/BV* 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 P/CE* 8,4 14,2 13,1 9,2 9,7 10,2 9,5 9,1 8,9 8,8 8,7 EV/EBITDA* 5,9 9,3 8,4 5,1 5,1 5,3 4,7 4,3 4,1 3,8 3,6 EV/EBIT* 6,7 11,8 10,5 5,9 6,1 6,4 5,6 5,2 4,8 4,6 4,3 EV/S* 0,7 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 FCF/EV 6,5% 4,3% 15,8% 15,1% 11,9% 13,2% 14,9% 15,9% 17,1% 18,1% 19,1% BVPS 2,35 2,59 2,75 2,99 3,08 3,16 3,28 3,37 3,46 3,54 3,63 EPS 0,45 0,23 0,26 0,39 0,36 0,34 0,37 0,39 0,40 0,41 0,41 CEPS 0,51 0,30 0,33 0,46 0,44 0,42 0,45 0,47 0,48 0,48 0,49 FCFPS 0,21 0,13 0,46 0,38 0,28 0,31 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 DPS 0,00 0,09 0,15 0,27 0,25 0,26 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 Payout ratio 0,0% 40,0% 60,0% 70,0% 70,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% * Obliczenia przy cenie 4,27 PLN 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Dyrektor Wydziału IT, media, handel Marcin Stebakow Makler Papierów Wartościowych tel. (032) Handel, branża spożywcza Krzysztof Pado tel. (032) Specjalista ds. analiz materiały budowlane, budownictwo Krzysztof Zarychta Makler Papierów Wartościowych tel. (032) chemia, surowce, energetyka Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów marża EBITDA - relacja zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). Poprzednie rekomendacje spółki Poprzednia rekomendacja TRZYMAJ Wycena poprzedniej rekomendacji 4,39 Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji 4,27 Struktura publicznych rekomendacji BDM w 3Q 10 Kupuj 1 14% Akumuluj 3 43% Trzymaj 0 0% Redukuj 3 43% Sprzedaj 0 0% Klauzule: Niniejszy raport został opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców i jest i jest z nim zgodny. Niniejszy raport jest skierowany do inwestorów obsługiwanych przez BDM. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy ani nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy raport przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji. Nie może być on jednak publikowany bądź powielany bez uprzedniej pisemnej zgody BDM, w szczególności nie może zostać przekazany lub wydany osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Niniejszy raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM roku, a przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów od roku. Data sporządzenia raportu jest datą jego udostępnienia klientom BDM. Przed dniem udostępnienia rekomendacji informacje w niej zawarte podlegały utajnieniu. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 6 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. Wszelkie opinie, prognozy i szacunki sformułowane w raporcie stanowią jedynie wyraz oceny analityka wyrażonej na dzień sporządzenia i mogą one być w każdej chwili, bez uprzedzenia zmienione. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Analityk (analitycy) sporządzający niniejszy dokument otrzymuje wynagrodzenie zależne od wyników finansowych BDM, które zależą, między innymi, od wyniku pozostałych usług oferowanych przez BDM w tym usługi bankowości inwestycyjnej, jednak wynagrodzenie to nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych pochodzących ze świadczenia innych usług, w tym bankowości inwestycyjnej, które były lub mogły być uzyskiwane przez BDM. Inwestor powinien zakładać, że BDM świadczył, świadczy lub ma zamiar złożyć ofertę świadczenia usług spółce lub innym spółkom wymienionym w niniejszym raporcie. BDM, jego pracownicy lub pełnomocnicy oraz akcjonariusze, mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta, lecz nie więcej niż 5%, i mogą dokonywać nimi transakcji również jako pełnomocnik. Każda z wyżej wymienionych osób mogła dokonać transakcji dotyczącej przedmiotowych instrumentów finansowych przed wydaniem niniejszej publikacji. Pomiędzy BDM a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz. U ), które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 16

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,39 PLN 18 CZERWCA 2010 Biorąc pod uwagę rewizję naszych prognoz (słaby portfel zamówień spółki, oddalenie się perspektyw na mocny wzrost inwestycji

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY

TRAKCJA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,31 PLN 04 KWIECIEŃ 2011 Przecena akcji spółki sięgnęła od momentu ogłoszenia warunków fuzji (listopad 2010) do dziś 22%. Nasza poprzednia wycena z

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki I półrocza 2018 roku

Wyniki I półrocza 2018 roku Wyniki I półrocza 2018 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,56 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 STYCZNIA 2010

TRAKCJA POLSKA AKUMULUJ WYCENA 4,56 PLN RAPORT ANALITYCZNY 25 STYCZNIA 2010 AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 4,56 PLN 25 STYCZNIA 2010 Nasza zaktualizowana wycena akcji Trakcji Polskiej wskazuje na cenę docelową na poziomie 4,56 PLN. Dlatego biorąc pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 4,21 PLN 19 CZERWIEC 2009 Trakcja Polska pokazała za 1Q 09 wyniki finansowe gorsze niż rok wcześniej ale zbliżone do konsensusu rynkowego. Spory negatywny

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 41,6 PLN 17 WRZEŚNIA 2009 Zaprezentowane wyniki za 2Q 09 były nieznacznie gorsze od naszych szacunków oraz od prognoz rynkowych. Dlatego spodziewając się

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: SPRZEDAJ) WYCENA 10,3 PLN 22 CZERWIEC 2009 Cersanit zanotował kolejny rozczarowujący pod względem wyników kwartał. Przychody ze sprzedaży w 1Q 09 spadły o 19,0% r/r do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Wyniki I Półrocza 2017 roku

Wyniki I Półrocza 2017 roku Wyniki I Półrocza 2017 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie

Bardziej szczegółowo

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 210,0 PLN 3 SIERPIEŃ 2010 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji (Akumuluj z 25 lutego 2010) kurs akcji zyskał 19% (w tym czasie indeks WIG wzrósł o 13%).

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA

Agenda. 1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA Wyniki 1-3Q 2018 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie Dane zawarte

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009

KĘTY AKUMULUJ WYCENA 118,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY 09 LISTOPADA 2009 KĘTY AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 118,7 PLN 09 LISTOPADA 2009 Wyniki Kęt w 3Q 09 były zbliżone do naszych oczekiwań. Spółka wypracowała 299,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży netto (-8,8%

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Wyniki po III kwartale 2015

Wyniki po III kwartale 2015 Wyniki po III kwartale 2015 9 listopada 2015 1 grudnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2,77 PLN (w tym 0,04 PLN DIV/akcję) 20 LIPIEC 2011 Biorąc pod uwagę spodziewane słabe rezultaty 2Q 11, uważamy, że cały rok będzie kolejnym rozczarowaniem

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P TRZYMAJ WYCENA 112,1 PLN (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) 03 LISTOPAD 2011 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji AKUMULUJ kurs spółki wzrósł o ok 23%. Od 4Q 11 Bogdanka powinna rozpocząć produkcję węgla ze Stefanowa,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 12,9 PLN 18 GRUDZIEŃ 2009 Cersanit odnotował w 3Q 09 kolejny niezbyt dobry okres. Przychody ze sprzedaży spadły o 0,2% r/r do 413,4 mln PLN (konsensus

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 2,49 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 18 MARCA 2008 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 4Q 08 były słabsze od naszych oczekiwań (pozytywnie zaskoczyła nas jedynie rentowność brutto ze sprzedaży).

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 16,5 PLN 13 CZERWCA 2011 Obniżamy cenę docelową z 18,2 PLN do 16,5 PLN, co daje obecnie 16% potencjał wzrostowy i dlatego zmieniamy rekomendację z Kupuj

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r.

15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw r. 15 maja 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za I kw. 2014 r. Istotne zdarzenia w I kwartale 2014 roku Spadek cen energii elektrycznej o 11,8%. Uwzględnienie w kosztach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AMREST KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 81,2 PLN 21 MAJ 21 Nasze nowe szacunki uwzględniają stopniową poprawę biznesu restauracyjnego na rynku amerykańskim (w przeliczeniu na USD) oraz zwiększoną dynamikę

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 31 sierpnia 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 6M 2015 Podsumowanie 6M 2015 Otoczenie: Niższa cena energii elektrycznej na rynku giełdowym (spadek średniej ważonej IRDN z 174,15

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki 2016 roku. 30 marca 2017

Wyniki 2016 roku. 30 marca 2017 Wyniki 2016 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

P 2016P 2017P 2018P

P 2016P 2017P 2018P gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

P 2012P* 2013P*

P 2012P* 2013P* TRZYMAJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.00 PLN 21 LUTY 2012 Od opublikowania naszego ostatniego zalecenia Kupuj z 28.09.2011 roku kurs spółki wzrósł o ponad 73%, indeks WIG w tym czasie zyskał ok. 11%. Biorąc

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 9 M-CY 2016 KLUCZOWE PARAMETRY 9M. 2016 (mpln) * dane jednostki ELEKTROBUDOWA KLUCZOWE ZDARZENIA ZMIANA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ: ODEJŚCIE OD SILOSÓW

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) WYCENA 18,2 PLN 21 GRUDNIA 2010 Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r.

14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. 14 listopad 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za III kwartał 2014 r. Istotne zdarzenia w III kwartale 2014 roku Niższe o 7,5% osiągnięte ceny sprzedaży energii elektrycznej. Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR]

P 2011P 2012P 2013P. EBITDA [mln EUR] TRZYMAJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 39.5 PLN 27 STYCZEŃ 2011 Zdecydowaliśmy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie z Redukuj na Trzymaj wyznaczając cenę docelową na poziomie 39.5 PLN/akcję. Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartału 2018 roku

Wyniki I kwartału 2018 roku Wyniki I kwartału 2018 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ WYCENA 21,0 PLN POPRZEDNIO: KUPUJ 02 WRZEŚNIA 2011 Notowania akcji Kopexu straciły na fali giełdowej przeceny ponad 20%. Tymczasem w ostatnich tygodniach spółka poinformowała o kilku wygranych

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 35,9 PLN 13 MAJ 2010 Oczekujemy, że spółka w 1Q 10 pokaże rekordowe wyniki w segmencie kinowym. Zwracamy uwagę, że całej branży kinowej w 2010 roku sprzyja silny box

Bardziej szczegółowo