ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN"

Transkrypt

1 Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej. Firma specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych. Ponadto spółka produkuje i oferuje aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania oraz szeroką gamę zaworów. Struktura akcjonariatu PZU Życie 64,58% Pozostali 35,42% ARM vs. WIG 52 tyg 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2, ARM WIG relalatywnie Kapitalizacja: 226 mln PLN Free float: 80 mln PLN Beta 0,7 Max 52 tyg 3,24 PLN Min 52 tyg 2,35 PLN Tomasz Chwiałkowski analityk rynku finansowego Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. (012) Efekty reorganizacji Od wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki, kurs akcji Armatury nie uległ większym zmianom. Intensyfikacja sprzedaży oraz plany zarządu dotyczące wykorzystania nieruchomości Grupy wpłynęły na modyfikację naszych prognoz. Zaktualizowana wycena implikuje podwyższenie naszego zalecenia do akumuluj, z ceną docelową na poziomie 3,11 zł. Grupa Armatura to największy w Polsce producent armatury sanitarnej. Spółka specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych oraz grzejników centralnego ogrzewania i zaworów przepływowych. Po 3 kwartałach minionego roku przychody spółki wyniosły 205,6 mln zł, co oznacza wzrost o 21,3% r/r., EBIT ukształtował się na poziomie 11,6 mln zł (-12,8% r/r), a zysk netto osiągnął poziom 10,5 mln zł (+15,4%). Perspektywy spółki Znaczący wzrost dynamiki sprzedaży jest rezultatem intensyfikacji działań, mających na celu poszerzenie oferty produktowej. Spodziewamy się, że korzystne tendencje sprzedażowe Armatury utrzymają się również w bieżącym roku, co umożliwi spółce umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku armatury i grzejników. Oczekujemy, że negatywny wpływ hossy na rynku metali kolorowych zostanie w bieżącym roku w części zamortyzowany poprzez aprecjację PLN, co skutkować będzie zatrzymaniem spadku marży na sprzedaży. Spodziewamy się, że niekorzystne tendencje w zakresie wzrost kapitału obrotowego, stanowiące pochodną wzrostu przychodów, zostaną obniżone i skompensowane przez dalsze efekty reorganizacji, co korzystnie wpłynie na zwiększenie przepływów operacyjnych. Dodatkowo, środki ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych mogą zostać spożytkowane na potencjalne przejęcia, co może przełożyć się dalszy wzrost obrotów. Wycena akcji Armatury Akcje Armatury zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie modelem DCF oraz wycenie metodą porównawczą przyznano wagę 1/2 wyceny końcowej. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę porównawczą wyniosła 3,04 zł, a w oparciu o model DCF 3,19 zł. Średnia z obu wycen dała cenę 3,11 zł. Podwyższamy zalecenie do akumuluj i określamy cenę docelową na 3,11 zł. (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody 190,56 224,56 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 EBITDA 19,17 39,81 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 marża EBITDA 10,06% 17,73% 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% EBIT 12,18 33,62 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 marża EBIT 6,39% 14,97% 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% Zysk netto 8,55 28,97 13,75 17,02 22,06 27,77 32,16 marża netto 4,49% 12,90% 4,98% 5,42% 6,22% 7,08% 7,52% P/E 26,48 7,81 16,46 13,30 10,26 8,15 7,04 P/BV 1,04 0,92 0,87 0,83 0,78 0,73 0,68 EV/EBITDA 15,68 7,55 11,75 10,31 8,77 7,50 6,74 EPS 0,11 0,36 0,17 0,21 0,28 0,35 0,40 P - projekcje BM BPH; wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia r. analityk: Tomasz Chwiałkowski 1

2 Wyniki finansowe III kwartału 2010 r. Po 3 kwartałach 2010 r. Armatura wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 10,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 205,6 mln zł, co przy kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów w kwocie 146,9 mln zł przełożyło się na zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 58,7 mln zł. W analogicznym okresie roku 2009 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 169,5 mln zł, koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 119,3 mln zł, implikując zysk brutto ze sprzedaży na poziomie blisko 50,3 mln zł. Większa sprzedaż (r/r wzrost o ponad 21%) nie przełożyła się jednak na istotny wzrost wyników operacyjnych. Główną przyczyną presji na marże jest utrzymująca się zwyżka cen metali kolorowych oraz znaczące wahania kursów walutowych. Intensyfikacja sprzedaży w połączeniu ze wzmożonymi działaniami marketingowymi spowodowała znaczący wzrost kosztów sprzedaży (blisko 25% r/r). Zwiększeniu uległy również koszty ogólnego zarządu (r/r o przeszło 24%), jednak stanowi to konsekwencje objęcia konsolidacją trzech podmiotów wchodzących w skład GK, podczas gdy na koniec 3Q 2009 r. koszty ogólnego zarządu dotyczyły wyłącznie spółki matki i Armatoory S.A. Kwartalne przychody ze sprzedaży GK Armatura 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% - 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 Przychody marża EBIT marża netto 0,00% Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH Zwiększenie skali sprzedaży przekłada się na zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy. Konieczność intensyfikacji dostaw surowców i komponentów pociągnęła za sobą wzrost stanów magazynowych. Na koniec września 2010 r. wartość stanów magazynowych przekroczyła 100 mln zł. Spółka podkreśla, że osiągane poziomy zapasów zapewniają możliwość pełnej realizacji zamówień przy zmieniającej się strukturze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży oraz kapitał obrotowy GK Armatura 175,00 155,00 135,00 115,00 95,00 75,00 55,00 35,00 15,00-5,00-25,00 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 Przychody Kapitał obrotowy netto Zmiana kapitału obrotowego Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 2

3 Wyniki finansowe Grupy Armatura w 3 kwartale 2010 r. (mln zł) 3Q 2009* 3Q 2010 Dynamika r/r 1-3Q Q 2010 Dynamika r/r Przychody 68,61 79,31 15,60% 169,49 205,65 21,34% Koszt własny sprzedaży 48,32 58,23 20,50% 119,23 146,98 23,27% Wynik brutto na sprzedaży 20,28 21,08 3,91% 50,25 58,67 16,74% EBITDA 8,85 6,27-29,15% 17,50 16,80-4,00% EBIT 6,05 4,51-25,51% 13,30 11,57-13,03% Wynik netto 4,26 3,96-7,04% 9,08 10,48 15,43% Marża na sprzedaży 29,56% 26,57% -2,99 pp 29,65% 28,53% -1,12 pp Marża EBITDA 12,90% 7,91% -4,99 pp 10,33% 8,17% -2,16 pp Marża EBIT 8,82% 5,68% -3,14 pp 7,85% 5,62% -2,22 pp Marża netto 6,22% 5,00% -1,22 pp 5,36% 5,10% -0,26 pp */ skorygowane o zdarzenia jednorazowe Źródło: Spółka, obliczenia własne BM BPH Perspektywy Efekty reorganizacji wpływają na sprzedaż Wobec negatywnych tendencji cenowych na rynkach surowcowych w minionym roku Armatura skoncentrowała się na intensyfikacji sprzedaży. Spółka, będąca od wielu lat liderem na krajowym rynku armatury, stała się również wiodącym producentem grzejników aluminiowych centralnego ogrzewania. W 2010 r. zwiększono moce produkcyjne Armatoory do ponad 4 mln elementów grzejnych, co według szacunków spółki stanowi ok. 40% pojemności rynku krajowego. Podtrzymujemy nasze oczekiwania dotyczące perspektyw rynku a tym samym spodziewamy się, że korzystne tendencje sprzedażowe Armatury utrzymają się również w bieżącym roku. Integracja oferty produktowej, reorganizacja GK oraz wzrost znajomości produktów Armatury mają szansę przełożyć się na utrzymanie systematycznego wzrostu udziałów rynkowych. ale zagrożeniem pozostają wysokie ceny metali Oczekujemy, że negatywny wpływ hossy na rynku metali kolorowych zostanie w bieżącym roku w części zamortyzowany poprzez aprecjację PLN, co skutkować będzie zatrzymaniem presji na marże. Dodatkowo, na obniżenie kosztów operacyjnych wpłynie przeniesienie produkcji z Krakowa. Prawdopodobnie, Armatura rozważa przeniesienie produkcji odlewów i galwanizację baterii łazienkowych i kuchennych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku (gdzie zlokalizowana jest produkcja Armatoory), co dodatkowo zwiększyłoby korzyści podatkowe. Koncentracja działalności obejmuje również produkcję zaworów. Z końcem 2010 r. produkcja oraz administracja Armagor została przeniesiona do jednej lokalizacji (Praszka) a niewykorzystane w działalności operacyjnej nieruchomości spółki zostały zaoferowane do sprzedaży. Efekty kosztowe przyniesie również otwarcie przez Armatoore centrum logistycznego w Nisku. W skład centrum wchodzi m.in. magazyn wysokiego składowania o powierzchni 8,5 tys. m 2 oraz magazyn zaopatrzeniowy o powierzchni 4,1 tys. m 2. Spodziewamy się również, że widoczne, niekorzystne tendencje w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy zostaną obniżone i skompensowane przez dalsze efekty reorganizacji, co korzystnie wpłynie na zwiększenie przepływów operacyjnych. Wzrost nakładów na kapitał obrotowy może spowodować natomiast rozważane przez Armaturę poszerzenie oferty produktowej. Miniony rok był ostatnim okresem podwyższonych nakładów inwestycyjnych. Wobec stopniowego zakończenia działań reorganizacyjnych, począwszy od 2011 r. GK skoncentruje się jedynie na inwestycjach odtworzeniowych, co również wpłynie na poprawę generowanych przepływów. Aktywa nieoperacyjne oraz potencjalne akwizycje Reorganizacja GK i koncentracja działalności operacyjnej w wybranych lokalizacjach umożliwia sprzedaż posiadanych przez Armaturę nieruchomości. Łącznie GK posiada około 20 ha nieruchomości w Krakowie, Nisku, Gorzowie Śląskim oraz Oleśnie o wartości księgowej ok. 95 mln zł. W wycenie jako aktywa nieoperacyjne uwzględniamy jedynie część posiadanych przez GK nieruchomości o łącznej, księgowej wartości (22,2 mln zł, 0,28 zł na akcje). Z uwagi na aktualne wykorzystanie aktywów w działalności operacyjnej nie zdecydowaliśmy o takiej kwalifikacji gruntów pod krakowską fabryką Armatury (5,7 ha) zabudowanych budynkiem biurowym oraz halami produkcyjno-magazynowymi możliwymi do sprzedaży po przeniesieniu produkcji z Krakowa, jednak zwracamy uwagę, iż mają one największą wartość (w księgach 72,3 mln zł, 0,90 zł w przeliczeniu analityk: Tomasz Chwiałkowski 3

4 na akcje). Na atrakcyjność krakowskich nieruchomości wpływa ich lokalizacja: sąsiedztwo rozległego centrum handlowego Zakopianka przy ul. Zakopiańskiej, bliskość centrum miasta oraz autostrady A4. Z wypowiedzi zarządu wynika również, że Armatura przygląda się potencjalnym okazjom akwizycyjnym. Na przejęcia mogą zostać wykorzystane środki pochodzące ze sprzedaży zwalnianych nieruchomości. W styczniu br. zarząd Armatury nie potwierdził zainteresowania przejęciem Novaservisu, dostawcy wyposażenia sanitarnego w Czechach i na Słowacji, o którego nabycie stara się skawińskie Ferro. W naszym modelu zakładamy jedynie organiczny rozwój. Deklaracje zarządu wskazują również na możliwość wypłaty dywidendy w 2011 r. Zarząd rozważa rekomendowanie wypłaty dywidendy nie tylko z zeszłorocznego zysku wypracowanego w 2010 roku, ale i osiągniętego w latach wcześniejszych. W modelu zakładamy wypłatę dywidendy począwszy od 2011 r. Prognoza wyników finansowych na 2010 r. (mln zł) Poprzednia Aktualna Zmiana Przychody 256,57 276,14 7,6% EBITDA 26,93 25,58-5,0% EBIT 19,93 18,45-7,4% Wynik netto 15,72 13,75-12,5% Źródło: BM BPH Wycena Podsumowanie wyceny Szacując wartość kapitałów własnych Armatury Kraków w przeliczeniu na jedną akcję przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, otrzymaliśmy wartość 3,19 zł. Wartość 1 akcji spółki wyznaczona metodą porównawczą, w oparciu o wskaźniki P/E, EV/S oraz EV/EBITDA wynosi 3,04 zł. Uwzględniając średnią arytmetyczną wartość wynikającą z dwóch zastosowanych metod wyceny, wartość kapitałów własnych Armatury wynosi 3,11 zł / akcję. Wycena metodą porównawczą Wycena porównawcza została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki rynkowe charakteryzujące wybrane podmioty notowane na GPW w Warszawie oraz spółki zagraniczne. Wycena porównawcza oparta jest na wskaźnikach P/E, EV/S oraz EV/EBITDA w latach przy czym wskaźnikom przypisano jednakową wagę, natomiast kolejnym okresom przypisane zostały wagi: 50%, 25% oraz 25%. Wycena metodą porównawczą 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P Spółka Kurs EV/EBITDA EV/S P/E Cersanit 12,53 10,02 8,30 7,85 2,06 1,88 1,73 17,68 13,31 11,63 CNG 3,16 6,26 5,43 1,38 1,26 10,98 8,23 Decora 18,49 6,81 6,26 0,95 0,89 10,56 9,63 Geberit 202,70 13,78 12,90 11,94 3,80 3,59 3,30 17,99 16,81 15,74 Saint Gobain 41,87 6,35 5,68 5,28 0,76 0,72 0,68 12,47 10,15 8,82 Thermador Groupe 123,20 6,03 5,71 1,14 1,09 10,72 10,24 Mediana 6,58 5,98 7,85 1,26 1,17 1,73 11,73 10,19 11,63 Armatura 11,75 10,31 8,77 1,09 0,96 0,85 16,42 13,27 10,25 Premia/Dyskonto 79% 72% 12% -14% -18% -51% 40% 30% -12% Wycena na 1 akcję 1,18 1,25 2,44 4,36 4,61 7,66 2,02 2,17 3,21 Waga okresu 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena 3,04 1,51 5,25 2,36 Źródło: Reuters, ogólnodostępne raporty analityczne, obliczenia własne BM BPH Wycena metodą porównawczą pozwala oszacować wartość 1 akcji Armatury Kraków na 3,04 zł. analityk: Tomasz Chwiałkowski 4

5 Wycena metodą dochodową Wolne przepływy gotówkowe zostały obliczone na podstawie prognozy wyników na lata oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych po okresie prognozy. Założenia wyceny metodą DCF: koszt kapitału własnego na poziomie 11,3%; koszt kapitału obcego na poziomie 6,6%; stopa wolna od ryzyka na poziomie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, tj. 6,3% (wobec 5,5% poprzednio); relacja D/(D+E) na poziomie od 20% malejąca do poziomu 15% w okresie szczegółowej prognozy; WACC na poziomie od 10,3% do 10,6%; zakładamy wypłatę przez spółkę dywidendy począwszy od 2011 r.; w modelu uwzględniamy zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego, stanowiące pochodną koncentracji produkcji Grupy w SSE w Nisku; przyjmujemy wartość aktywów nieoperacyjnych spółki (nieruchomości w Gorzowie Śląskim, Oleśnie, Praszce oraz Krakowie) na poziomie 22,2 mln zł; w zakresie kapitału obrotowego zakładamy zrównoważenie wskaźników rotacji zapasów, zobowiązań oraz należności w 2012 r.; stopa wzrostu FCF po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 2,0%; do obliczeń przyjęto liczbę akcji na poziomie 80 mln sztuk; wycena została sporządzona na dzień r. analityk: Tomasz Chwiałkowski 5

6 Wycena DCF (mln zł) 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody ze sprzedaży netto 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 zmiana 23,0% 13,7% 12,9% 10,6% 9,1% EBITDA 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 marża EBITDA 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% Amortyzacja 7,13 6,71 6,65 6,61 6,59 EBIT 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 marża EBIT 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% Opodatkowanie EBIT -2,86-3,80-4,17-2,66-0,17 NOPLAT 21,31 26,24 31,79 36,12 38,19 CAPEX 4,64 4,36 4,33 4,96 4,94 Kapitał obrotowy -0,48 7,69 15,05 14,21 9,92 FCF 23,87 20,85 19,02 23,54 29,90 WACC 10,30% 10,38% 10,46% 10,51% 10,55% PV FCF 21,92 17,34 14,30 16,00 237,26 WACC 10,30% 10,38% 10,46% 10,51% 10,55% Koszt kapitału własnego 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% Stopa wolna od ryzyka 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Koszt długu 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% Efektywny koszt długu 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% D/(D+E) 19,52% 18,07% 16,35% 15,43% 14,57% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Suma DCF 87,92 Tempo wzrostu FCF po okresie 2,00% prognozy Wartość rezydualna 356,65 Zdyskontowana wartość 218,91 rezydualna Wartość przedsiębiorstwa (EV) 306,82 Kapitał mniejszościowy 0,08 Aktywa nieoperacyjne 22,20 Dług netto (na r.) 74,12 Wartość 100% akcji 254,83 Liczba akcji (tys.) Wartość 1 akcji 3,19 Źródło: obliczenia własne BM BPH Analiza wrażliwości wyceny metodą DCF na zmianę wybranych parametrów WACC EBIT g -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% g -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 1,5% 3,25 3,13 3,02 2,92 2,82 1,5% 2,55 2,79 3,02 3,26 3,49 2,0% 3,43 3,31 3,19 3,07 2,96 2,0% 2,69 2,94 3,19 3,43 3,68 2,5% 3,65 3,50 3,37 3,24 3,13 2,5% 2,85 3,11 3,37 3,63 3,88 Źródło: obliczenia własne BM BPH Suma zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych w latach wyniosła 87,9 mln zł, zaś zdyskontowana wartość rezydualna spółki 218,9 mln zł. Uwzględniając wartość długu netto na koniec III kwartału 2010 r. oraz wartość aktywów nieoperacyjnych, bieżąca wartość kapitału własnego wyniosła 254,8 mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji spółki to 3,19 zł. analityk: Tomasz Chwiałkowski 6

7 Prognozowane wyniki finansowe Bilans (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P AKTYWA 299,17 386,10 460,71 399,89 419,24 442,24 471,28 499,68 Aktywa trwałe 105,02 169,84 191,37 189,30 187,01 184,72 183,09 181,45 Rzeczowe aktywa trwałe i 104,28 166,71 189,35 187,28 184,99 182,70 181,07 179,43 WNIP Pozostałe 0,74 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Aktywa obrotowe 194,15 216,25 269,34 210,59 232,24 257,52 288,19 318,23 Zapasy 44,77 72,73 105,01 106,32 113,27 124,91 136,03 143,94 Należności z tytułu 61,22 51,22 72,43 74,10 79,49 87,90 95,86 101,44 dostaw i usług Pozostałe, w tym 88,17 92,31 91,84 30,11 39,41 44,65 56,24 72,78 Środki pieniężne 0,27 4,32 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 60,26 PASYWA 299,17 386,10 460,71 399,89 419,24 442,24 471,28 499,68 Kapitał własny 218,42 246,09 259,84 272,73 289,68 310,83 334,65 359,20 Kapitał zakładowy 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 AGIO 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 Zyski zatrzymane 124,26 151,92 165,67 178,57 195,52 216,66 240,48 265,03 Kapitały mniejszości - 0,39 0,08 0,09 0,10 0,13 0,17 0,21 Zobowiązania 19,73 11,63 20,78 19,60 17,33 14,16 14,47 14,71 długoterminowe Zobowiązania 61,02 127,98 180,01 107,46 112,13 117,12 121,99 125,57 krótkoterminowe Źródło: Spółka, BM BPH Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody 190,56 224,56 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 452,33 Koszt własny sprzedaży 135,77 160,55 201,57 226,76 254,31 280,42 305,39 323,16 Wynik brutto na sprzedaży 54,80 64,01 74,58 87,12 100,16 111,54 122,07 129,17 Koszt sprzedaży 25,90 27,66 32,01 37,56 42,54 46,02 49,78 52,90 Koszt ogólnego zarządu 16,54 20,40 23,62 27,12 30,00 32,06 34,26 36,07 Pozostałe przychody 0,96 22,14 0, operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 1,14 4,47 1, Wynik operacyjny 12,18 33,62 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 40,20 Saldo działalności finansowej -1,13-3,34-3,97-4,51-4,39-4,21-4,13-4,15 Wynik brutto 11,05 30,29 14,48 17,93 23,23 29,26 33,89 36,05 Podatek 2,50 1,32 0,72 0,90 1,16 1,46 1,69 1,80 Wynik netto 8,55 28,97 13,75 17,03 22,07 27,79 32,20 34,25 Wynik netto przypadający na 8,55 28,97 13,75 17,02 22,06 27,77 32,16 34,21 akcj. jedn. dominującej EBITDA 19,17 39,81 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 46,78 Źródło: Spółka, BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P CF operacyjny -5,74 14,47-23,96 24,22 21,04 19,35 24,58 30,91 Zysk netto 7,86 29,03 13,75 17,03 22,07 27,79 32,20 34,25 Korekty -13,60-14,56-37,72 7,19-1,03-8,44-7,62-3,34 CF inwestycyjny 1,74 18,89-19,80-4,64-4,36-4,33-4,96-4,94 CF finansowy 2,30-29,83 43,37-5,31-7,38-9,79-8,03-9,42 CF razem -1,70 3,53-0,39 14,28 9,30 5,24 11,59 16,54 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Spółka, BM BPH 1,88 0,18 3,71 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 0,18 3,71 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 60,26 Wskaźniki finansowe (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Rentowność Wyniku na sprzedaży brutto 28,75% 28,51% 27,01% 27,76% 28,26% 28,46% 28,56% 28,56% EBITDA 10,06% 17,73% 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% 10,34% EBIT 6,39% 14,97% 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% 8,89% Zysku netto 4,49% 12,90% 4,98% 5,42% 6,22% 7,08% 7,52% 7,56% ROA 2,86% 7,50% 2,98% 4,26% 5,26% 6,28% 6,82% 6,85% ROE 3,91% 11,77% 5,29% 6,24% 7,61% 8,93% 9,61% 9,52% Płynność Wskaźnik płynności szybkiej 2,45 1,12 0,91 0,97 1,06 1,13 1,25 1,39 Wskaźnik płynności bieżącej 3,18 1,69 1,50 1,96 2,07 2,20 2,36 2,53 Zadłużenie Wskaźnik zadłużenia 2,70 1,76 1,29 2,15 2,24 2,37 2,45 2,56 Wskaźnik kapitałów 26,49% 11,46% 26,66% 20,09% 15,88% 12,57% 10,86% 10,32% własnych Dług netto 28,99 15,65 64,04 48,58 37,01 28,60 17,32 1,02 Źródło: Obliczenia własne BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 8

9 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej; akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej; trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego; redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej; sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: P/E - (Cena/Zysk) Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA EV/S - Enterprise Value/Sales P/CF (Cena/CashFlow) Cena do Cash Flow (Cash Flow - zysk netto plus amortyzacja) ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) składa się z wartości rynkowej kapitału własnego powiększonego o dług netto EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. al. Pokoju 1, Kraków tel.: (12) ul. Towarowa 25a, Warszawa tel.: (22) Zespół Analiz: Agata Filipowicz-Rybicka makler papierów wartościowych koordynator Zespołu Analiz Tomasz Kolarz analityk rynku finansowego Tomasz Chwiałkowski analityk rynku finansowego Zespół Klienta Strategicznego i Instytucjonalnego: Paweł Paprota makler papierów wartościowych kierownik Marcin Leś makler papierów wartościowych Jacek Marcjanowicz makler papierów wartościowych Cezary Chmiel makler papierów wartościowych analityk: Tomasz Chwiałkowski 9

10 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów finansowych, których dotyczy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, ze do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Historia rekomendacji spółki Rekomendacja Data Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji Trzymaj r. 2,83 PLN 2,82 PLN Struktura rekomendacji BM BPH w 1Q 2011 Kupuj 0 % Akumuluj % Trzymaj 0 % Redukuj 0 % Sprzedaj 0 % analityk: Tomasz Chwiałkowski 10

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 67,13 PLN. Największe dynamiki już za nami

ORBIS. Wycena: 67,13 PLN. Największe dynamiki już za nami Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 59,49 PLN Profil spółki Orbis S.A. jest największym operatorem hoteli w Polsce i EŚW. Na koniec 2015 r. w strukturze Grupy funkcjonowało 108 hoteli z 18 800 pokojami działających

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 17.12.2010 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016

Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 Prezentacja wyników MONNARI TRADE S.A. za Q3 2016 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) z przeznaczeniem dla inwestorów, akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura listopad 2010 1. Oferta produktów Grupy Armatura systematyczny rozwój czterech głównych grup asortymentowych A. Armatura sanitarna i akcesoria baterie łazienkowe,

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/04/02

Numer ewidencyjny 07/04/02 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192,5 1 185,0 zł Kapitalizacja 7 196 mln zł Free float 3 591 mln zł Udział

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 2,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 2,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 1,32 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 2,11 PLN GPW: ARM kupuj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 40,50 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 46,55 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN

Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN Sektor: metale Kurs akcji: 282,50 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA 12 marca 2013 r. Oferta rynkowa i struktura sprzedaży A. Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe 42% wartości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r.

BYTOM FAKTY. Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN Sektor: metale Kurs akcji: 304,00 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 Warszawa, 18 maja 2007 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 PGF wysoka efektywność działania CAGR stały wzrost od debiutu Średnioroczna stopa wzrostu od debiutu Przychody ze

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niebadane wyniki finansowe za 2015 r. 17 marca 2016 r. Spółka PEGAS NONWOVENS SA ogłasza wstępne niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo