ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN"

Transkrypt

1 Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej. Firma specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych. Ponadto spółka produkuje i oferuje aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania oraz szeroką gamę zaworów. Struktura akcjonariatu PZU Życie 64,58% Pozostali 35,42% ARM vs. WIG 52 tyg 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2, ARM WIG relalatywnie Kapitalizacja: 226 mln PLN Free float: 80 mln PLN Beta 0,7 Max 52 tyg 3,24 PLN Min 52 tyg 2,35 PLN Tomasz Chwiałkowski analityk rynku finansowego Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. (012) Efekty reorganizacji Od wydania naszej poprzedniej rekomendacji dla spółki, kurs akcji Armatury nie uległ większym zmianom. Intensyfikacja sprzedaży oraz plany zarządu dotyczące wykorzystania nieruchomości Grupy wpłynęły na modyfikację naszych prognoz. Zaktualizowana wycena implikuje podwyższenie naszego zalecenia do akumuluj, z ceną docelową na poziomie 3,11 zł. Grupa Armatura to największy w Polsce producent armatury sanitarnej. Spółka specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych oraz grzejników centralnego ogrzewania i zaworów przepływowych. Po 3 kwartałach minionego roku przychody spółki wyniosły 205,6 mln zł, co oznacza wzrost o 21,3% r/r., EBIT ukształtował się na poziomie 11,6 mln zł (-12,8% r/r), a zysk netto osiągnął poziom 10,5 mln zł (+15,4%). Perspektywy spółki Znaczący wzrost dynamiki sprzedaży jest rezultatem intensyfikacji działań, mających na celu poszerzenie oferty produktowej. Spodziewamy się, że korzystne tendencje sprzedażowe Armatury utrzymają się również w bieżącym roku, co umożliwi spółce umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku armatury i grzejników. Oczekujemy, że negatywny wpływ hossy na rynku metali kolorowych zostanie w bieżącym roku w części zamortyzowany poprzez aprecjację PLN, co skutkować będzie zatrzymaniem spadku marży na sprzedaży. Spodziewamy się, że niekorzystne tendencje w zakresie wzrost kapitału obrotowego, stanowiące pochodną wzrostu przychodów, zostaną obniżone i skompensowane przez dalsze efekty reorganizacji, co korzystnie wpłynie na zwiększenie przepływów operacyjnych. Dodatkowo, środki ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych mogą zostać spożytkowane na potencjalne przejęcia, co może przełożyć się dalszy wzrost obrotów. Wycena akcji Armatury Akcje Armatury zostały wycenione dwiema metodami: porównawczą i modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wycenie modelem DCF oraz wycenie metodą porównawczą przyznano wagę 1/2 wyceny końcowej. Wartość 1 akcji w oparciu o wycenę porównawczą wyniosła 3,04 zł, a w oparciu o model DCF 3,19 zł. Średnia z obu wycen dała cenę 3,11 zł. Podwyższamy zalecenie do akumuluj i określamy cenę docelową na 3,11 zł. (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P Przychody 190,56 224,56 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 EBITDA 19,17 39,81 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 marża EBITDA 10,06% 17,73% 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% EBIT 12,18 33,62 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 marża EBIT 6,39% 14,97% 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% Zysk netto 8,55 28,97 13,75 17,02 22,06 27,77 32,16 marża netto 4,49% 12,90% 4,98% 5,42% 6,22% 7,08% 7,52% P/E 26,48 7,81 16,46 13,30 10,26 8,15 7,04 P/BV 1,04 0,92 0,87 0,83 0,78 0,73 0,68 EV/EBITDA 15,68 7,55 11,75 10,31 8,77 7,50 6,74 EPS 0,11 0,36 0,17 0,21 0,28 0,35 0,40 P - projekcje BM BPH; wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia r. analityk: Tomasz Chwiałkowski 1

2 Wyniki finansowe III kwartału 2010 r. Po 3 kwartałach 2010 r. Armatura wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 10,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 205,6 mln zł, co przy kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów w kwocie 146,9 mln zł przełożyło się na zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 58,7 mln zł. W analogicznym okresie roku 2009 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 169,5 mln zł, koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 119,3 mln zł, implikując zysk brutto ze sprzedaży na poziomie blisko 50,3 mln zł. Większa sprzedaż (r/r wzrost o ponad 21%) nie przełożyła się jednak na istotny wzrost wyników operacyjnych. Główną przyczyną presji na marże jest utrzymująca się zwyżka cen metali kolorowych oraz znaczące wahania kursów walutowych. Intensyfikacja sprzedaży w połączeniu ze wzmożonymi działaniami marketingowymi spowodowała znaczący wzrost kosztów sprzedaży (blisko 25% r/r). Zwiększeniu uległy również koszty ogólnego zarządu (r/r o przeszło 24%), jednak stanowi to konsekwencje objęcia konsolidacją trzech podmiotów wchodzących w skład GK, podczas gdy na koniec 3Q 2009 r. koszty ogólnego zarządu dotyczyły wyłącznie spółki matki i Armatoory S.A. Kwartalne przychody ze sprzedaży GK Armatura 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% - 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 Przychody marża EBIT marża netto 0,00% Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH Zwiększenie skali sprzedaży przekłada się na zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy. Konieczność intensyfikacji dostaw surowców i komponentów pociągnęła za sobą wzrost stanów magazynowych. Na koniec września 2010 r. wartość stanów magazynowych przekroczyła 100 mln zł. Spółka podkreśla, że osiągane poziomy zapasów zapewniają możliwość pełnej realizacji zamówień przy zmieniającej się strukturze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży oraz kapitał obrotowy GK Armatura 175,00 155,00 135,00 115,00 95,00 75,00 55,00 35,00 15,00-5,00-25,00 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2010 Przychody Kapitał obrotowy netto Zmiana kapitału obrotowego Źródło: Spółka, opracowanie własne BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 2

3 Wyniki finansowe Grupy Armatura w 3 kwartale 2010 r. (mln zł) 3Q 2009* 3Q 2010 Dynamika r/r 1-3Q Q 2010 Dynamika r/r Przychody 68,61 79,31 15,60% 169,49 205,65 21,34% Koszt własny sprzedaży 48,32 58,23 20,50% 119,23 146,98 23,27% Wynik brutto na sprzedaży 20,28 21,08 3,91% 50,25 58,67 16,74% EBITDA 8,85 6,27-29,15% 17,50 16,80-4,00% EBIT 6,05 4,51-25,51% 13,30 11,57-13,03% Wynik netto 4,26 3,96-7,04% 9,08 10,48 15,43% Marża na sprzedaży 29,56% 26,57% -2,99 pp 29,65% 28,53% -1,12 pp Marża EBITDA 12,90% 7,91% -4,99 pp 10,33% 8,17% -2,16 pp Marża EBIT 8,82% 5,68% -3,14 pp 7,85% 5,62% -2,22 pp Marża netto 6,22% 5,00% -1,22 pp 5,36% 5,10% -0,26 pp */ skorygowane o zdarzenia jednorazowe Źródło: Spółka, obliczenia własne BM BPH Perspektywy Efekty reorganizacji wpływają na sprzedaż Wobec negatywnych tendencji cenowych na rynkach surowcowych w minionym roku Armatura skoncentrowała się na intensyfikacji sprzedaży. Spółka, będąca od wielu lat liderem na krajowym rynku armatury, stała się również wiodącym producentem grzejników aluminiowych centralnego ogrzewania. W 2010 r. zwiększono moce produkcyjne Armatoory do ponad 4 mln elementów grzejnych, co według szacunków spółki stanowi ok. 40% pojemności rynku krajowego. Podtrzymujemy nasze oczekiwania dotyczące perspektyw rynku a tym samym spodziewamy się, że korzystne tendencje sprzedażowe Armatury utrzymają się również w bieżącym roku. Integracja oferty produktowej, reorganizacja GK oraz wzrost znajomości produktów Armatury mają szansę przełożyć się na utrzymanie systematycznego wzrostu udziałów rynkowych. ale zagrożeniem pozostają wysokie ceny metali Oczekujemy, że negatywny wpływ hossy na rynku metali kolorowych zostanie w bieżącym roku w części zamortyzowany poprzez aprecjację PLN, co skutkować będzie zatrzymaniem presji na marże. Dodatkowo, na obniżenie kosztów operacyjnych wpłynie przeniesienie produkcji z Krakowa. Prawdopodobnie, Armatura rozważa przeniesienie produkcji odlewów i galwanizację baterii łazienkowych i kuchennych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku (gdzie zlokalizowana jest produkcja Armatoory), co dodatkowo zwiększyłoby korzyści podatkowe. Koncentracja działalności obejmuje również produkcję zaworów. Z końcem 2010 r. produkcja oraz administracja Armagor została przeniesiona do jednej lokalizacji (Praszka) a niewykorzystane w działalności operacyjnej nieruchomości spółki zostały zaoferowane do sprzedaży. Efekty kosztowe przyniesie również otwarcie przez Armatoore centrum logistycznego w Nisku. W skład centrum wchodzi m.in. magazyn wysokiego składowania o powierzchni 8,5 tys. m 2 oraz magazyn zaopatrzeniowy o powierzchni 4,1 tys. m 2. Spodziewamy się również, że widoczne, niekorzystne tendencje w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy zostaną obniżone i skompensowane przez dalsze efekty reorganizacji, co korzystnie wpłynie na zwiększenie przepływów operacyjnych. Wzrost nakładów na kapitał obrotowy może spowodować natomiast rozważane przez Armaturę poszerzenie oferty produktowej. Miniony rok był ostatnim okresem podwyższonych nakładów inwestycyjnych. Wobec stopniowego zakończenia działań reorganizacyjnych, począwszy od 2011 r. GK skoncentruje się jedynie na inwestycjach odtworzeniowych, co również wpłynie na poprawę generowanych przepływów. Aktywa nieoperacyjne oraz potencjalne akwizycje Reorganizacja GK i koncentracja działalności operacyjnej w wybranych lokalizacjach umożliwia sprzedaż posiadanych przez Armaturę nieruchomości. Łącznie GK posiada około 20 ha nieruchomości w Krakowie, Nisku, Gorzowie Śląskim oraz Oleśnie o wartości księgowej ok. 95 mln zł. W wycenie jako aktywa nieoperacyjne uwzględniamy jedynie część posiadanych przez GK nieruchomości o łącznej, księgowej wartości (22,2 mln zł, 0,28 zł na akcje). Z uwagi na aktualne wykorzystanie aktywów w działalności operacyjnej nie zdecydowaliśmy o takiej kwalifikacji gruntów pod krakowską fabryką Armatury (5,7 ha) zabudowanych budynkiem biurowym oraz halami produkcyjno-magazynowymi możliwymi do sprzedaży po przeniesieniu produkcji z Krakowa, jednak zwracamy uwagę, iż mają one największą wartość (w księgach 72,3 mln zł, 0,90 zł w przeliczeniu analityk: Tomasz Chwiałkowski 3

4 na akcje). Na atrakcyjność krakowskich nieruchomości wpływa ich lokalizacja: sąsiedztwo rozległego centrum handlowego Zakopianka przy ul. Zakopiańskiej, bliskość centrum miasta oraz autostrady A4. Z wypowiedzi zarządu wynika również, że Armatura przygląda się potencjalnym okazjom akwizycyjnym. Na przejęcia mogą zostać wykorzystane środki pochodzące ze sprzedaży zwalnianych nieruchomości. W styczniu br. zarząd Armatury nie potwierdził zainteresowania przejęciem Novaservisu, dostawcy wyposażenia sanitarnego w Czechach i na Słowacji, o którego nabycie stara się skawińskie Ferro. W naszym modelu zakładamy jedynie organiczny rozwój. Deklaracje zarządu wskazują również na możliwość wypłaty dywidendy w 2011 r. Zarząd rozważa rekomendowanie wypłaty dywidendy nie tylko z zeszłorocznego zysku wypracowanego w 2010 roku, ale i osiągniętego w latach wcześniejszych. W modelu zakładamy wypłatę dywidendy począwszy od 2011 r. Prognoza wyników finansowych na 2010 r. (mln zł) Poprzednia Aktualna Zmiana Przychody 256,57 276,14 7,6% EBITDA 26,93 25,58-5,0% EBIT 19,93 18,45-7,4% Wynik netto 15,72 13,75-12,5% Źródło: BM BPH Wycena Podsumowanie wyceny Szacując wartość kapitałów własnych Armatury Kraków w przeliczeniu na jedną akcję przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, otrzymaliśmy wartość 3,19 zł. Wartość 1 akcji spółki wyznaczona metodą porównawczą, w oparciu o wskaźniki P/E, EV/S oraz EV/EBITDA wynosi 3,04 zł. Uwzględniając średnią arytmetyczną wartość wynikającą z dwóch zastosowanych metod wyceny, wartość kapitałów własnych Armatury wynosi 3,11 zł / akcję. Wycena metodą porównawczą Wycena porównawcza została przeprowadzona w oparciu o wskaźniki rynkowe charakteryzujące wybrane podmioty notowane na GPW w Warszawie oraz spółki zagraniczne. Wycena porównawcza oparta jest na wskaźnikach P/E, EV/S oraz EV/EBITDA w latach przy czym wskaźnikom przypisano jednakową wagę, natomiast kolejnym okresom przypisane zostały wagi: 50%, 25% oraz 25%. Wycena metodą porównawczą 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P Spółka Kurs EV/EBITDA EV/S P/E Cersanit 12,53 10,02 8,30 7,85 2,06 1,88 1,73 17,68 13,31 11,63 CNG 3,16 6,26 5,43 1,38 1,26 10,98 8,23 Decora 18,49 6,81 6,26 0,95 0,89 10,56 9,63 Geberit 202,70 13,78 12,90 11,94 3,80 3,59 3,30 17,99 16,81 15,74 Saint Gobain 41,87 6,35 5,68 5,28 0,76 0,72 0,68 12,47 10,15 8,82 Thermador Groupe 123,20 6,03 5,71 1,14 1,09 10,72 10,24 Mediana 6,58 5,98 7,85 1,26 1,17 1,73 11,73 10,19 11,63 Armatura 11,75 10,31 8,77 1,09 0,96 0,85 16,42 13,27 10,25 Premia/Dyskonto 79% 72% 12% -14% -18% -51% 40% 30% -12% Wycena na 1 akcję 1,18 1,25 2,44 4,36 4,61 7,66 2,02 2,17 3,21 Waga okresu 50% 25% 25% 50% 25% 25% 50% 25% 25% Waga wskaźnika 33% 33% 33% Wycena 3,04 1,51 5,25 2,36 Źródło: Reuters, ogólnodostępne raporty analityczne, obliczenia własne BM BPH Wycena metodą porównawczą pozwala oszacować wartość 1 akcji Armatury Kraków na 3,04 zł. analityk: Tomasz Chwiałkowski 4

5 Wycena metodą dochodową Wolne przepływy gotówkowe zostały obliczone na podstawie prognozy wyników na lata oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu wolnych przepływów gotówkowych po okresie prognozy. Założenia wyceny metodą DCF: koszt kapitału własnego na poziomie 11,3%; koszt kapitału obcego na poziomie 6,6%; stopa wolna od ryzyka na poziomie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, tj. 6,3% (wobec 5,5% poprzednio); relacja D/(D+E) na poziomie od 20% malejąca do poziomu 15% w okresie szczegółowej prognozy; WACC na poziomie od 10,3% do 10,6%; zakładamy wypłatę przez spółkę dywidendy począwszy od 2011 r.; w modelu uwzględniamy zwiększenie wykorzystania zwolnienia podatkowego, stanowiące pochodną koncentracji produkcji Grupy w SSE w Nisku; przyjmujemy wartość aktywów nieoperacyjnych spółki (nieruchomości w Gorzowie Śląskim, Oleśnie, Praszce oraz Krakowie) na poziomie 22,2 mln zł; w zakresie kapitału obrotowego zakładamy zrównoważenie wskaźników rotacji zapasów, zobowiązań oraz należności w 2012 r.; stopa wzrostu FCF po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 2,0%; do obliczeń przyjęto liczbę akcji na poziomie 80 mln sztuk; wycena została sporządzona na dzień r. analityk: Tomasz Chwiałkowski 5

6 Wycena DCF (mln zł) 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody ze sprzedaży netto 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 zmiana 23,0% 13,7% 12,9% 10,6% 9,1% EBITDA 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 marża EBITDA 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% Amortyzacja 7,13 6,71 6,65 6,61 6,59 EBIT 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 marża EBIT 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% Opodatkowanie EBIT -2,86-3,80-4,17-2,66-0,17 NOPLAT 21,31 26,24 31,79 36,12 38,19 CAPEX 4,64 4,36 4,33 4,96 4,94 Kapitał obrotowy -0,48 7,69 15,05 14,21 9,92 FCF 23,87 20,85 19,02 23,54 29,90 WACC 10,30% 10,38% 10,46% 10,51% 10,55% PV FCF 21,92 17,34 14,30 16,00 237,26 WACC 10,30% 10,38% 10,46% 10,51% 10,55% Koszt kapitału własnego 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% Stopa wolna od ryzyka 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% 6,29% Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Koszt długu 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% Efektywny koszt długu 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% 6,24% D/(D+E) 19,52% 18,07% 16,35% 15,43% 14,57% Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Suma DCF 87,92 Tempo wzrostu FCF po okresie 2,00% prognozy Wartość rezydualna 356,65 Zdyskontowana wartość 218,91 rezydualna Wartość przedsiębiorstwa (EV) 306,82 Kapitał mniejszościowy 0,08 Aktywa nieoperacyjne 22,20 Dług netto (na r.) 74,12 Wartość 100% akcji 254,83 Liczba akcji (tys.) Wartość 1 akcji 3,19 Źródło: obliczenia własne BM BPH Analiza wrażliwości wyceny metodą DCF na zmianę wybranych parametrów WACC EBIT g -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% g -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 1,5% 3,25 3,13 3,02 2,92 2,82 1,5% 2,55 2,79 3,02 3,26 3,49 2,0% 3,43 3,31 3,19 3,07 2,96 2,0% 2,69 2,94 3,19 3,43 3,68 2,5% 3,65 3,50 3,37 3,24 3,13 2,5% 2,85 3,11 3,37 3,63 3,88 Źródło: obliczenia własne BM BPH Suma zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych w latach wyniosła 87,9 mln zł, zaś zdyskontowana wartość rezydualna spółki 218,9 mln zł. Uwzględniając wartość długu netto na koniec III kwartału 2010 r. oraz wartość aktywów nieoperacyjnych, bieżąca wartość kapitału własnego wyniosła 254,8 mln zł. Oszacowana na podstawie modelu DCF wartość 1 akcji spółki to 3,19 zł. analityk: Tomasz Chwiałkowski 6

7 Prognozowane wyniki finansowe Bilans (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P AKTYWA 299,17 386,10 460,71 399,89 419,24 442,24 471,28 499,68 Aktywa trwałe 105,02 169,84 191,37 189,30 187,01 184,72 183,09 181,45 Rzeczowe aktywa trwałe i 104,28 166,71 189,35 187,28 184,99 182,70 181,07 179,43 WNIP Pozostałe 0,74 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Aktywa obrotowe 194,15 216,25 269,34 210,59 232,24 257,52 288,19 318,23 Zapasy 44,77 72,73 105,01 106,32 113,27 124,91 136,03 143,94 Należności z tytułu 61,22 51,22 72,43 74,10 79,49 87,90 95,86 101,44 dostaw i usług Pozostałe, w tym 88,17 92,31 91,84 30,11 39,41 44,65 56,24 72,78 Środki pieniężne 0,27 4,32 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 60,26 PASYWA 299,17 386,10 460,71 399,89 419,24 442,24 471,28 499,68 Kapitał własny 218,42 246,09 259,84 272,73 289,68 310,83 334,65 359,20 Kapitał zakładowy 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 AGIO 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 Zyski zatrzymane 124,26 151,92 165,67 178,57 195,52 216,66 240,48 265,03 Kapitały mniejszości - 0,39 0,08 0,09 0,10 0,13 0,17 0,21 Zobowiązania 19,73 11,63 20,78 19,60 17,33 14,16 14,47 14,71 długoterminowe Zobowiązania 61,02 127,98 180,01 107,46 112,13 117,12 121,99 125,57 krótkoterminowe Źródło: Spółka, BM BPH Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody 190,56 224,56 276,14 313,88 354,47 391,96 427,46 452,33 Koszt własny sprzedaży 135,77 160,55 201,57 226,76 254,31 280,42 305,39 323,16 Wynik brutto na sprzedaży 54,80 64,01 74,58 87,12 100,16 111,54 122,07 129,17 Koszt sprzedaży 25,90 27,66 32,01 37,56 42,54 46,02 49,78 52,90 Koszt ogólnego zarządu 16,54 20,40 23,62 27,12 30,00 32,06 34,26 36,07 Pozostałe przychody 0,96 22,14 0, operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 1,14 4,47 1, Wynik operacyjny 12,18 33,62 18,45 22,44 27,62 33,46 38,02 40,20 Saldo działalności finansowej -1,13-3,34-3,97-4,51-4,39-4,21-4,13-4,15 Wynik brutto 11,05 30,29 14,48 17,93 23,23 29,26 33,89 36,05 Podatek 2,50 1,32 0,72 0,90 1,16 1,46 1,69 1,80 Wynik netto 8,55 28,97 13,75 17,03 22,07 27,79 32,20 34,25 Wynik netto przypadający na 8,55 28,97 13,75 17,02 22,06 27,77 32,16 34,21 akcj. jedn. dominującej EBITDA 19,17 39,81 25,58 29,14 34,27 40,07 44,61 46,78 Źródło: Spółka, BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P CF operacyjny -5,74 14,47-23,96 24,22 21,04 19,35 24,58 30,91 Zysk netto 7,86 29,03 13,75 17,03 22,07 27,79 32,20 34,25 Korekty -13,60-14,56-37,72 7,19-1,03-8,44-7,62-3,34 CF inwestycyjny 1,74 18,89-19,80-4,64-4,36-4,33-4,96-4,94 CF finansowy 2,30-29,83 43,37-5,31-7,38-9,79-8,03-9,42 CF razem -1,70 3,53-0,39 14,28 9,30 5,24 11,59 16,54 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Spółka, BM BPH 1,88 0,18 3,71 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 0,18 3,71 3,31 17,59 26,89 32,13 43,72 60,26 Wskaźniki finansowe (mln PLN) P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Rentowność Wyniku na sprzedaży brutto 28,75% 28,51% 27,01% 27,76% 28,26% 28,46% 28,56% 28,56% EBITDA 10,06% 17,73% 9,26% 9,28% 9,67% 10,22% 10,44% 10,34% EBIT 6,39% 14,97% 6,68% 7,15% 7,79% 8,54% 8,89% 8,89% Zysku netto 4,49% 12,90% 4,98% 5,42% 6,22% 7,08% 7,52% 7,56% ROA 2,86% 7,50% 2,98% 4,26% 5,26% 6,28% 6,82% 6,85% ROE 3,91% 11,77% 5,29% 6,24% 7,61% 8,93% 9,61% 9,52% Płynność Wskaźnik płynności szybkiej 2,45 1,12 0,91 0,97 1,06 1,13 1,25 1,39 Wskaźnik płynności bieżącej 3,18 1,69 1,50 1,96 2,07 2,20 2,36 2,53 Zadłużenie Wskaźnik zadłużenia 2,70 1,76 1,29 2,15 2,24 2,37 2,45 2,56 Wskaźnik kapitałów 26,49% 11,46% 26,66% 20,09% 15,88% 12,57% 10,86% 10,32% własnych Dług netto 28,99 15,65 64,04 48,58 37,01 28,60 17,32 1,02 Źródło: Obliczenia własne BM BPH analityk: Tomasz Chwiałkowski 8

9 Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: kupuj oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do poziomu ceny docelowej; akumuluj oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej; trzymaj oznacza prognozowanie zmiany ceny papieru wartościowego na poziomie zbliżonym do zmiany wartości indeksu, z jednoczesnym brakiem przewidywań, co do istotnego spadku ceny papieru wartościowego; redukuj oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny docelowej; sprzedaj oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji powyżej ceny docelowej. Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: P/E - (Cena/Zysk) Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA EV/S - Enterprise Value/Sales P/CF (Cena/CashFlow) Cena do Cash Flow (Cash Flow - zysk netto plus amortyzacja) ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) składa się z wartości rynkowej kapitału własnego powiększonego o dług netto EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. al. Pokoju 1, Kraków tel.: (12) ul. Towarowa 25a, Warszawa tel.: (22) Zespół Analiz: Agata Filipowicz-Rybicka makler papierów wartościowych koordynator Zespołu Analiz Tomasz Kolarz analityk rynku finansowego Tomasz Chwiałkowski analityk rynku finansowego Zespół Klienta Strategicznego i Instytucjonalnego: Paweł Paprota makler papierów wartościowych kierownik Marcin Leś makler papierów wartościowych Jacek Marcjanowicz makler papierów wartościowych Cezary Chmiel makler papierów wartościowych analityk: Tomasz Chwiałkowski 9

10 Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BPH S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów finansowych, których dotyczy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, ze do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne. Historia rekomendacji spółki Rekomendacja Data Cena docelowa Kurs z dnia rekomendacji Trzymaj r. 2,83 PLN 2,82 PLN Struktura rekomendacji BM BPH w 1Q 2011 Kupuj 0 % Akumuluj % Trzymaj 0 % Redukuj 0 % Sprzedaj 0 % analityk: Tomasz Chwiałkowski 10

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 8,97 PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 10,35 PLN kupuj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 17.12.2010 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane

Armatura Kraków S.A. Materiały budowlane Data: 02.09.2009 Rekomendacja: KUPUJ Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Łukasz Rosiński Armatura Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/04/02

Numer ewidencyjny 07/04/02 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192,5 1 185,0 zł Kapitalizacja 7 196 mln zł Free float 3 591 mln zł Udział

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN

ORBIS. Wycena: 46,55 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 40,50 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 46,55 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura

Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura Organizacja, wyniki i plany Grupy Armatura listopad 2010 1. Oferta produktów Grupy Armatura systematyczny rozwój czterech głównych grup asortymentowych A. Armatura sanitarna i akcesoria baterie łazienkowe,

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN

Grupa Kęty akumuluj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 309,28 PLN Sektor: metale Kurs akcji: 282,50 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU

ARMATURA KRAKÓW AKUMULUJ 30 MAJA 2011 ROKU 30 MAJA 2011 ROKU ARMATURA KRAKÓW Intensyfikacja działań sprzedażowych wpłynęła na osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży w 2010 roku. Uzyskany wzrost udziałów rynkowych stanowi dobry prognostyk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA. 12 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 2012 rok oraz perspektywy działalności w 2013 roku GRUPY ARMATURA 12 marca 2013 r. Oferta rynkowa i struktura sprzedaży A. Armatura sanitarna i akcesoria łazienkowe 42% wartości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai

Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Trakcja PRKiI S.A. Raport z wyceny wartości rynkowej AB Kauno tiltai Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z warunkami kontraktu zawartego przez Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów Prezentacja dla inwestorów 2016-03-10 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN

Grupa Kęty trzymaj Thomson Reuters: KETY.WA Wycena: 301,60 PLN Sektor: metale Kurs akcji: 304,00 PLN Profil spółki Grupa Kęty zajmuje się przetwórstwem aluminium oraz jego stopów. Spółka wytwarza wyroby wyciskane, systemy aluminiowe, opakowania giętkie oraz akcesoria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/01/02

numer ewidencyjny 05/01/02 Raport Analityczny BZ WBK S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 05/01/02 WIG20 1 840 pkt Kurs akcji 91 zł Range roczny 74,1-99,5 zł Kapitalizacja 6 639 mln zł Free float 1 961 mln zł Udział w WIG20 4,16% Beta

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo