Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0."

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: r. Cpyright 2008 COMARCH SA

2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 PLATFORMA BAZODANOWA....3 INSTALACJA MSDE...3 BAZY DANYCH...4 LOG MSSQL...5 KONFIGURACJA SILNIKA BAZY DANYCH DLA POTRZEB SYSTEMU CDN OPT!MA...5 WYKONYWANIE KOMEND / SKRYPTÓW SQL NA SERWERZE MSSQL...6 TWORZENIE / ODTWARZANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA BAZY...8 ODZYSKIWANIE DANYCH Z USZKODZONEGO SERWERA LUB Z USZKODZONEJ BAZY...9 CDN SKANER...10 Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 2

3 PniŜszy dkument zawiera pdstawwe infrmacje związane z współpracą MSSQL 2000 i CDN OPT!MY. Ddatkwe infrmacje dtyczące tematów mawianych w dkumencie mŝna zaleźć w dkumentacji prducenta*. Platfrma bazdanwa. Prgram CDN OPT!MA jest aplikacją pracującą w mdelu klient-serwer. Współpracuje n z nwczesną bazą danych MSSQL 2000 firmy Micrsft. Pzwala t na: Pracę wielstanwiskwą. Pracę bazy danych na kmputerach typu Desktp razem z aplikacją CDN OPT!MA Instalacja jednstanwiskwa. Wzrst bezpieczeństwa danych. Zwiększenie wydajnści przetwarzania danych. Łatwą i bezpieczną rzbudwę systemu Prgram mŝe współpracwać z dwlną edycją MSSQL MŜliwść wykrzystania zgrmadznych danych w innych aplikacjach biurwych. Praca z prgramem w niewielkich instalacjach jedn lub kilku stanwiskwych nie wymaga zakupu serwera MSSQL. Prdukt dystrybuwany jest wraz z silnikiem bazy MSSQL 2000 w wersji MSDE (SQL Server 2000 Desktp Engine). Opis cech silnik bazy w tej wersji znajduje się na strnie WWW: Instalacja MSDE Instalacja MSSQL 2000 w wersji Desktp Engine znajdująca się na krąŝku instalacyjnym prgramu uruchamia pliku setup.exe z katalgu: cd:\setup\mssql2000\ Parametry instalacji silnika przekazywane są pprzez plik inicjujący twrzny autmatycznie przed wywłaniem instalatra na dysku systemu peracyjneg. Plik ten instaluje silnik bazy z następującymi parametrami: Wspólny katalg dcelwy dla baz danych i binariów silnika umieszczny w pdkatalgu Prgram Files systemu peracyjneg. Nazwa instancji serwera - CDN_OPT!MA Jeśli zamierzamy wyknać instalację zmieniając dmyślne ustawienia, musimy samdzielnie sknstruwać plik inicjujący i uruchmić instalatr bezpśredni z jeg katalgu. Najczęstszym pwdem d wyknania niestandardwej instalacji MSDE będzie umieszczenie katalgu baz danych na innym dysku niŝ dysk systemwy. Pzwala t zwiększyć wydajnść wymiany danych z dyskiem. Przykładwy plik inicjujący będzie mógł mieć pstać: [Optins] INSTANCENAME=CDN_OPT!MA TARGETDIR="c:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\" DATADIR="d:\BAZY_BIURA_RACH\" SECURITYMODE=SQL Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 3

4 Gdzie: INSTANCENAME TARGETDIR DATADIR SECURITYMODE=SQL Nazwa instancji, jaką przyjmie serwer. ŚcieŜka, w której znajdą się pdkatalgi związane z daną instancją. Katalg, w którym będą umieszczane nw twrzne bazy. Parametr aktywujący pdwójny tryb autentykacji na serwerze. Taki spsób ustawienia jest niezbędny dla pracy CDN OPT!MY; prcedura ta nie pwinna być zmieniana. Instalację naleŝy uruchmić z kmendą /settings ścieŝka d pliku z parametrami np.: cd:\setup\msql2000\setup.exe /settings c:\msdesetup.ini Istnieje mŝliwść uruchmienia instalatra MSDE bez pdania pliku z parametrami. Wówczas silnik zainstaluje się przyjmując następujące ustawienia: Instancja nienazwana. Datadir = Targetdir = \Prgram Files\Micrsft SQL Server\ Tryb autentykacji: - dla WIN 98, ME pdwójny ( + SQL ), - dla WIN NT, 2000, XP tylk z autentykacją na dmenie NT. Instalatr MSDE ma mŝliwść twrzenia pliku lg-a z całeg prcesu instalacji. W zaleŝnści d wybranych pcji mŝe n infrmwać szczegółw peracjach, jakie wyknuje instalatr. Pzwli t nam, w razie prblemów z instalacją MSDE, kreślić miejsce ich wystąpienia. Przykład: Aby uruchmić instalację krzystającą ze stwrzneg pliku inicjująceg raz twrzącą plik lga naleŝy instalatr uruchmić w następujący spsób: cd:\setup\msde\setup.exe /settings c:\msdesetup.ini /l c:\msdelg.txt Uwaga: Dmyślnie pdczas instalacji serwera razem z prgram CDN OPT!MA lginwi serwerwemu SA (system administratr) nadawane jest puste hasł. Bazy danych Prgram CDN OPT!MA twrzy na serwerze dwa typy baz: Knfiguracyjną mieści na dane gólne związane z pracą systemu. Np: listę baz, peratrów, kursy walut, definicje wydruków uŝytkwnika, księgwe parametry glbalne, wspólne dla wszystkich firm (baz) Bazy Firmwe zawierające dane związane z prwadzeniem działalnści w brębie danej firmy. Fizycznie silnik dla kaŝdej krewanej bazy twrzy na dysku grupę plików, które zawierają dane bazy. Nw twrzne bazy w systemie CDN OPT!MA będą twrzyły się w katalgu DATA, w pdkatalgu instancji, d której naleŝy baza np.: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\MSSQL$CDN_OPT!MA\Data\ Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 4

5 System CDN OPT!MA twrzy jeden plik bazy danych z rzszerzeniem mdf raz z prefiksem CDN_ raz plik lga bazy rzszerzeniu ldf. Przykład: Dla Firmy w systemie CDN OPT!MA nazwanej DEMO, utwrzna zstanie na serwerze baza nazwie CDN_DEMO, d której będą naleŝały fizycznie dwa pliki na dysku: CDN_Baza.mdf CDN_Baza_lg.ldf plik bazy plik lga Dmyślny katalg dcelwy dla baz danych mŝe zstać zmieniny w trakcie instalacji. Wszystkie peracje na bazie mŝna wyknywać tylk za pmcą kmend SQL. Operacje na plikach bazy danych wyknywane inną drgą mgą spwdwać uszkdzenie bazy. Jednak pliki bazy (mfd) i lga (ldf) mgą psłuŝyć d próby dzyskania danych np. p uszkdzeniu systemu peracyjneg. Lg MSSQL W trakcie pracy serwera twrzny jest plik Errrlg w katalgu LOG binariów instancji. Np.: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\MSSQL$CDN_OPT!MA\Lg\ Zawiera n prócz infrmacji błędach, infrmacje dtyczące pracy serwera raz prcesach naprawczych, jakie zstały pdjęte przez serwer; np. p nieprawidłwym zamknięciu systemu peracyjneg. Plik twrzny jest dla kaŝdeg uruchmienia serwera. Plikm lg z wcześniejszej aktywnści serwera nadawane są rzszerzenia cyfrwe d 1 d 6, gdzie 6 jest najstarszym plikiem lg. Przy klejnym uruchmieniu serwera zstanie n zastąpiny przez plik z nr 5 itd. Plik Errrlg jest twrzny równieŝ w czasie instalacji MSDE. W jej trakcie musi nastąpić uruchmienie serwera w celu knfiguracji. Przykładwy katalg, w którym będą znajdwały się pliki lg t: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\Mssq$CDN_OPT!MA\Lg W katalgu tym będą twrzne równieŝ pliki raprtów innych błędach i wyjątkach krytycznych w pracy MSSQL serwera. W systemach typu NT część infrmacji błędach przy pracy silnika bazy MSSQL będzie znajdwała się w lgu systemu peracyjneg. Knfiguracja silnika bazy danych dla ptrzeb systemu CDN OPT!MA Knfiguracja dbywa się spsób całkwicie autmatyczny. Wyknać mŝna ją na dwa spsby: Przy pierwszym uruchmieniu prgramu gdy pjawia się wizard Knfiguracja Serwera. Lub pprzez uruchmienie ddatkweg prgramu z pzimu prezentacji instalatra Instalacja > Ddatki > instalacja serwisu klucza HASP. W trakcie knfiguracji pdejmwane są następujące akcje: W razie ptrzeby włączany jest tryb autentykacji Mix mde. Twrzne niezbędne lginy: CDNOperatr (lgin aplikacyjny), CDNGsc Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 5

6 Nadawane są im dpwiednie prawa i rle. CDNGsc psiada prawa tylk d dczytu danych z serwera, nie jest n zabezpieczny hasłem. Pdłączana jest baza CDN_DEMO Twrzna jest baza CDN_Knfiguracja Twrzne są splszczne pisy błędów zgłaszanych przez MSSQL serwer. Twrzne są prcedury i lginy wykrzystywane w dystrybucji licencji z klucza HASP, w sytuacji gdy serwer będzie równieŝ serwerem zabezpieczeń. Wyknywanie kmend / skryptów SQL na serwerze MSSQL Operacje na danych mgą być wyknywane jedynie za pmcą kmend SQL. Serwer MSSQL udstępnia kilka interfejsów, pprzez które mŝna wyknywać zapytania na serwerze, są nimi: 1. ODBC 2. OLE DB Interfejsy te są wykrzystywane przez róŝnrakie narzędzia np.: OSÓL - ISQL Query Analyzer WIN SQL Knsla Pgramy z interfejsem graficznym Zanim będziemy mgli rzpcząć wyknywanie zapytań na serwerze MSSQL musimy w kaŝdym z tych narzędzi przejść przez prces autentykacji (uwierzytelniania) płączenia d serwera. MSSQL 2000 psiada dwa spsby uwierzytelniania: 1. Przez dmenę NT 2. Przez lginy utwrzne na serwerze MSSQL Aby istniała mŝliwść uŝycia lginów serwerwych, serwer pwinien mieć ustawiną pcję zabezpieczeń w tak zwanym trybie MIXMODE. Tryb ten jest zawsze włączany w trakcie knfiguracji serwera dla ptrzeb prgramu CDN OPT!MA. Bezpśredni p instalacji systemu CDN OPT!MA razem z silnikiem bazy danych w wersji MSDE istnieją następujące lginy serwerwe: Lgin SA CDNGsc CDNOperatr Hasł Niepatrzny hasłem Niepatrzny hasłem Psiada chrnę hasłem Rla System administratr graniczna d dczytu danych Pełny dstęp d baz CDN OPT!MA 1 Uwagi Lgin wbudwany Lgin twrzny pdczas instalacji systemu. Lgin twrzny pprzez instalację. D uŝytku jedynie przez CDN OPT!MA. Lginu teg nie naleŝy usuwać ani zmieniać mu hasła. P zalgwaniu d serwera mŝemy rzpcząć wyknywanie zapytań. 1 Od wersji 14 CDN OPT!MA lgin CDNOperatr nie psiada rli sysadmin na serwerze SQL. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 6

7 W niektórych sytuacjach mŝe kazać się ptrzebne wyknanie całej grupy zapytań. Twrzymy wówczas plik skryptu, który pzwli na wyknanie grupy kmend. D wyknania skryptów lub krótkich zapytań bezpśredni na serwerze bardz dbrze nadaje się prgram OSQL (lub ISQL). Narzędzie t instalwane jest razem z wersją MSDE serwera MSSQL. Listę pcji z jakimi mŝna wywłać prgram pjawia się p uruchmieniu aplikacji z parametrem /? : OSQL /? Przykład 1.: Wyknanie skryptu SQL lgując się na lgin SA i zapisanie rezultatów pracy d pliku tekstweg: W linii pleceń naleŝy wpisać następującą kmendę: OSQL /S NAZWA_SERWERA /U SA /P /i C:\PLIK.sql C:\PLIK.TXT /w 1024 Gdzie: NAZWA_SERWERA - nazwa serwera, najczęściej nazwa kmputera\cdn_opt!ma np. M-BEDNAREK\CDN_OPT!MA. Dkładną nazwę serwera mŝna dczytać z Service Managera (ikna kł zegara systemweg ) z linii Server. Zakładamy, Ŝe plik skryptu (PLIK.sql) znajduje się na dysku c:\ MŜe się kazać, Ŝe aby uruchmić prgram OSQL naleŝy pdać d nieg pełną ścieŝkę dstępu. Prgram zapisze rezultaty pracy d pliku C:\PLIK.TXT Przykład 2.: Wyknanie kmendy SQL wprwadznej z pzimu knsli; lgwanie na lgin SA Usunięcie wszystkich peratrów z bazy knfiguracyjnej. Operacja ta pzwala prgramwi na pnwne załŝenia peratra AMIN bez hasła. Pzwli t na zalgwanie się d systemu, jeśli niemŝliwe jest lgwanie się Ŝadneg z utwrznych wcześniej peratrów. OSQL /S NAZWA_SERWERA /U SA /P P pjawieniu się linii zachęty wprwadzamy kmendę: Use cdn_knfiguracja Delete frm CDN.Operatrzy W klejnej linii wprwadzamy słw kluczwe GO, p którym zstaną wysłane d serwera kmendy wprwadzne w wcześniejszych liniach. Kmenda GO jest słwem kluczwym narzędzi Micrsft takich jak OSQL/ISQL Query analizera. Oddziela n grupy zapytań tak zwanych batch-y, które będą wyknywane jedncześnie na serwerze. P uruchmienie CDN OPT!MY, prgram załŝy nweg uŝytkwnika ADMIN niezabezpieczneg hasłem. Przykład 3: Zarówn lgin SA jak i CDNGsc są dmyślnie niepatrzne hasłami. Niekiedy jest t sytuacja niepŝądane ze względu na mŝliwść nieuprawnineg dstęp d danych. Zalecana jest, więc zmiana hasła dla tych lginów bezpśredni p instalacji systemu. MŜna wyknać tą perację za pmcą tak zwanej prcedury składwanej sp_passwrd. @lginame='lgin' Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 7

8 Zmiana hasła dla lginu SA mŝe wyglądać w następujący spsób: @lginame='sa' GO Twrzenie / dtwarzanie kpii bezpieczeństwa bazy Twrzeniem i dtwarzaniem kpii bezpieczeństwa zajmuje się bezpśredni serwer MSSQL. Prgram CDN OPT!MA jest wypsaŝny w kreatr, które pmgą wyknać teg typu czynnści. MŜe jednak zajść ptrzeba wyknania kpii bezpieczeństwa bez pmcy prgramu. Np. dla duŝej ilści baz w biurze rachunkwym wygdnie jest z autmatyzwać prces wyknywania kpii bezpieczeństwa za pmcą skryptu (Przykładwy skrypt dłączny jest d materiałów z Autryzacji technicznej dla CDN OPT!MY). Kmenda T-SQL która pzwala wyknać kpię bazy danych t: BACKUP DATABASE Kmenda ta pzwala na wyknanie kpii w róŝnraki spsób: przyrstwy, róŝnicwy itp. Pełny pis mŝliwści tej kmendy znajduje się w dkumentacji T-SQL-a *) Przykład: Wyknanie całściwej kpii bazy CDN_DEMO na dysk lkalny kmputera: BACKUP DATABASE CDN_DEMO TO DISK = 'C:\BACKUP\DEMO_KOPIA.BAC WITH NAME = N'OPT!MA BAZA DANYCH' Kmenda utwrzy plik bazy nazwie DEMO_KOPIA.BAC Odtwarzanie kpii za pmcą kmend T-SQL mŝe kazać się niec trudniejsze, jeśli dtwarzamy ją na innym systemie peracyjnym. Najlepiej w tej sytuacji skrzystać z kreatra pdłączenia bazy dstępneg z pzimu prgramu. Bazy danych na serwerze MSSQL mgą zstać wyrejestrwane z serwera za pmcą kmend T-SQL. MŜna wówczas kpiwać i przensić bezpśredni pliki bazy (mdf). Oczywiście istnieją równieŝ kmendy, które pzwalają pdłączyć bazę dyspnując jej plikiem mdf. Kmenda pzwalająca na dłączenie bazy: Exec sp_detach_db nazwa_bazy Kmenda pzwalająca na pdłączenie bazy: Exec sp_attach_db nazwa_bazy,..\pełna_ścieŝka_dstępu_d_pliku.mdf, [..\pełna_ścieŝka_dstępu_d_pliku.ldf ] Pdłączenie lub dłączenie bazy z serwera nie znacza, Ŝe pjawi się / zniknie z listy firm w prgramie. Lista baz jest przechwywana w bazie knfiguracyjnej. Aby pdłączenie / dłączenie bazy był przeprwadzne prawidłw, baza musi zstać zarejestrwana / wyrejestrwana z prgramu. MŜna t wyknać w managerze baz danych CDN OPT!MY. Rejestrację istniejących na serwerze baz uruchamiamy ikną węzła natmiast wyrejestrwanie jest pcją kreatra usunięcia bazy z systemu (ikna ksza). Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 8

9 Odzyskiwanie danych z uszkdzneg serwera lub z uszkdznej bazy. Jedynym 100% śrdkiem zaradczym przed utratą danych jest wyknywanie kpii bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach istnieje mŝliwść dzyskania danych bezpśredni z pliku bazy danych (mdf i ldf). Jeśli plik bazy nie jest uszkdzny peracja pwiedzie się. W przypadku całkwitej awarii systemu przensimy jedynie pliki baz raz ich pliki lg-a d prawidłw pracująceg systemu i wyknujemy ich pdłączenie zgdnie z pisem w temacie Pdłączanie / dłączanie bazy danych z serwera Jeśli baza jest wciąŝ pdłączna d serwera, który pracuje pprawnie mŝna sprawdzić jej stan i wyknać naprawę za pmcą kmend DBCC (Database Cnsle Cmmands). Np. kmenda DBCC CHECKDB pzwala na sprawdzenie integralnści całej bazy. Pzwala na na wykrycie i naprawę błędów. Przykład wywłania kmendy DBCC CHECKDB DBCC CHECKDB ( CDN_DEMO ) Funkcja uŝyta w pwyŝszy spsób nie skryguje bazy jeśli plik zstał uszkdzny w spsób uniemŝliwiający dtwrzenie rekrdów. Jeśli jedyną metdą naprawy bazy jest usunięcie uszkdznych pól mŝna uŝyć funkcji CHECKDB z parametrem REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS Jeśli jednak naprawa bazy kmendami DBCC nie przyniesie efektów t: naleŝy przenieść dane d nw wykrewanej bazy za mcą mechanizmów DTS (Data Transfrmatin Services). Przykład.: Uszkdzna baza kmenda CHECKDB nie ptrafi naprawić bazy, natmiast dczyt danych jest mŝliwy. 1. Kreujemy nwą, pustą bazę dla prgramu za pmcą skryptu samą strukturę tabel bez triggerów i kluczy 2. Za pmcą mechanizmu DTS ( uruchamiany z Enterprise Managera) przensimy wszystkie rekrdy z uszkdznej bazy d nw wykrewanej. 3. Kńczymy krewanie bazy, twrząc w niej triggery i klucze. 4. Usuwamy uszkdzną bazę psługując się kmendą DBCC DBREPAIR lub DROP DATABAZE Jeśli baza w skutek błędu (najczęściej w biektach systemwych bazy) nie jest widczna dla serwera; flaga SUSPECT jest pdniesina. Najskuteczniejszą metdą dzyskania dstępu d danych jest pdłączenie jej w trybie tylk d dczytu (READ-ONLY). W tym celu naleŝy: 1. skpiwać plik mdf i ldf bazy d inneg katalgu przy zatrzymany silniku. 2. ustawić dla kpii pliku mdf flagę R/O 3. pdłączyć kpię bazy d silnika 4. Przeniesienie danych d nwej bazy z uŝyciem mechanizmu DTS. Przy przenszeniu danych za pmcą mechanizmu DTS skrypty knieczne d utwrzenia bazy mŝna prsić dział wsparcia. (* Ddatkwe materiały związane z kmendami T-SQL i MSSQL 2000 mŝna znaleźć na strnie : Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 9

10 CDN Skaner Prgram serwiswy CDN Skaner pzwala na wyknanie pdstawwych peracji serwiswych związanych z bazami 1. Wyknanie krekty danych 2. Wyknanie kpii bezpieczeństwa 3. Odtwrzenie kpii bezpieczeństwa 4. Pdłączanie bazy d serwera SQL krzystając z plików mdf. 5. Utwrzenie bazy Prgram jest dstępny na strnie dla partnerów: https://www.cdn.cm.pl/cdnpartnerzy/v_ptima/index_ptima_pliki.aspx Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 10

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014

SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 SIMPLE.ERP 6.10 Metryka i wymagania 28-11-2014 1. Metryka Numer wersji: 6.10 Opis: Prgram klasy ERP d Zarządzania Przedsiębirstwem Prawa autrskie: Cpyright (c) 2014-2015 Simple S.A. Pzstałe infrmacje:

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Prjektwanie Bezpieczeństwa Sieci Bartsz Matusiak Knfiguracja autryzacji Ćwiczenie 1 Zarządzanie grupami 1. Uruchm Server Manager. Rzwiń Rles -> Active Directry Dmain Services -> Active Directry Users and

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości. Data powstania: 19.06.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Instalacja i uruchamianie CDN OPT!MA dodatkowe moŝliwości Data powstania: 19.06.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS NIENADZOROWANEJ INSTALACJI CDN OPT!MA...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 11.0. Konfiguracja połączenie z serwerem MSSQL 2000 Copyright 2006 COMARCH SA Połączenie z serwerem MSSQL 2000 CDN OPTIMA jest aplikacją wykorzystującą technologię SQL. Pod

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 8. Technlgie Java

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R

Instrukcja uŝytkownika Portal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R Instrukcja uŝytkwnika Prtal Wsparcia B&R dla Klientów i Partnerów B&R B&R zastrzega sbie praw zmiany zawartści niniejszej dkumentacji bez pwiadmienia Infrmacje zawarte w niniejszej dkumentacji są aktualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych TshibaEdit - prgramwanie PC d edycji listy kanałów telewizyjnych Spis treści: 1. Przed rzpczęciem pracy 2. Instalacja 3. Kpiwanie listy kanałów z telewizra na nśnik pamięci USB 4. Ładwanie i edycja listy

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo