Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0."

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: r. Cpyright 2008 COMARCH SA

2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 PLATFORMA BAZODANOWA....3 INSTALACJA MSDE...3 BAZY DANYCH...4 LOG MSSQL...5 KONFIGURACJA SILNIKA BAZY DANYCH DLA POTRZEB SYSTEMU CDN OPT!MA...5 WYKONYWANIE KOMEND / SKRYPTÓW SQL NA SERWERZE MSSQL...6 TWORZENIE / ODTWARZANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA BAZY...8 ODZYSKIWANIE DANYCH Z USZKODZONEGO SERWERA LUB Z USZKODZONEJ BAZY...9 CDN SKANER...10 Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 2

3 PniŜszy dkument zawiera pdstawwe infrmacje związane z współpracą MSSQL 2000 i CDN OPT!MY. Ddatkwe infrmacje dtyczące tematów mawianych w dkumencie mŝna zaleźć w dkumentacji prducenta*. Platfrma bazdanwa. Prgram CDN OPT!MA jest aplikacją pracującą w mdelu klient-serwer. Współpracuje n z nwczesną bazą danych MSSQL 2000 firmy Micrsft. Pzwala t na: Pracę wielstanwiskwą. Pracę bazy danych na kmputerach typu Desktp razem z aplikacją CDN OPT!MA Instalacja jednstanwiskwa. Wzrst bezpieczeństwa danych. Zwiększenie wydajnści przetwarzania danych. Łatwą i bezpieczną rzbudwę systemu Prgram mŝe współpracwać z dwlną edycją MSSQL MŜliwść wykrzystania zgrmadznych danych w innych aplikacjach biurwych. Praca z prgramem w niewielkich instalacjach jedn lub kilku stanwiskwych nie wymaga zakupu serwera MSSQL. Prdukt dystrybuwany jest wraz z silnikiem bazy MSSQL 2000 w wersji MSDE (SQL Server 2000 Desktp Engine). Opis cech silnik bazy w tej wersji znajduje się na strnie WWW: Instalacja MSDE Instalacja MSSQL 2000 w wersji Desktp Engine znajdująca się na krąŝku instalacyjnym prgramu uruchamia pliku setup.exe z katalgu: cd:\setup\mssql2000\ Parametry instalacji silnika przekazywane są pprzez plik inicjujący twrzny autmatycznie przed wywłaniem instalatra na dysku systemu peracyjneg. Plik ten instaluje silnik bazy z następującymi parametrami: Wspólny katalg dcelwy dla baz danych i binariów silnika umieszczny w pdkatalgu Prgram Files systemu peracyjneg. Nazwa instancji serwera - CDN_OPT!MA Jeśli zamierzamy wyknać instalację zmieniając dmyślne ustawienia, musimy samdzielnie sknstruwać plik inicjujący i uruchmić instalatr bezpśredni z jeg katalgu. Najczęstszym pwdem d wyknania niestandardwej instalacji MSDE będzie umieszczenie katalgu baz danych na innym dysku niŝ dysk systemwy. Pzwala t zwiększyć wydajnść wymiany danych z dyskiem. Przykładwy plik inicjujący będzie mógł mieć pstać: [Optins] INSTANCENAME=CDN_OPT!MA TARGETDIR="c:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\" DATADIR="d:\BAZY_BIURA_RACH\" SECURITYMODE=SQL Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 3

4 Gdzie: INSTANCENAME TARGETDIR DATADIR SECURITYMODE=SQL Nazwa instancji, jaką przyjmie serwer. ŚcieŜka, w której znajdą się pdkatalgi związane z daną instancją. Katalg, w którym będą umieszczane nw twrzne bazy. Parametr aktywujący pdwójny tryb autentykacji na serwerze. Taki spsób ustawienia jest niezbędny dla pracy CDN OPT!MY; prcedura ta nie pwinna być zmieniana. Instalację naleŝy uruchmić z kmendą /settings ścieŝka d pliku z parametrami np.: cd:\setup\msql2000\setup.exe /settings c:\msdesetup.ini Istnieje mŝliwść uruchmienia instalatra MSDE bez pdania pliku z parametrami. Wówczas silnik zainstaluje się przyjmując następujące ustawienia: Instancja nienazwana. Datadir = Targetdir = \Prgram Files\Micrsft SQL Server\ Tryb autentykacji: - dla WIN 98, ME pdwójny ( + SQL ), - dla WIN NT, 2000, XP tylk z autentykacją na dmenie NT. Instalatr MSDE ma mŝliwść twrzenia pliku lg-a z całeg prcesu instalacji. W zaleŝnści d wybranych pcji mŝe n infrmwać szczegółw peracjach, jakie wyknuje instalatr. Pzwli t nam, w razie prblemów z instalacją MSDE, kreślić miejsce ich wystąpienia. Przykład: Aby uruchmić instalację krzystającą ze stwrzneg pliku inicjująceg raz twrzącą plik lga naleŝy instalatr uruchmić w następujący spsób: cd:\setup\msde\setup.exe /settings c:\msdesetup.ini /l c:\msdelg.txt Uwaga: Dmyślnie pdczas instalacji serwera razem z prgram CDN OPT!MA lginwi serwerwemu SA (system administratr) nadawane jest puste hasł. Bazy danych Prgram CDN OPT!MA twrzy na serwerze dwa typy baz: Knfiguracyjną mieści na dane gólne związane z pracą systemu. Np: listę baz, peratrów, kursy walut, definicje wydruków uŝytkwnika, księgwe parametry glbalne, wspólne dla wszystkich firm (baz) Bazy Firmwe zawierające dane związane z prwadzeniem działalnści w brębie danej firmy. Fizycznie silnik dla kaŝdej krewanej bazy twrzy na dysku grupę plików, które zawierają dane bazy. Nw twrzne bazy w systemie CDN OPT!MA będą twrzyły się w katalgu DATA, w pdkatalgu instancji, d której naleŝy baza np.: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\MSSQL$CDN_OPT!MA\Data\ Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 4

5 System CDN OPT!MA twrzy jeden plik bazy danych z rzszerzeniem mdf raz z prefiksem CDN_ raz plik lga bazy rzszerzeniu ldf. Przykład: Dla Firmy w systemie CDN OPT!MA nazwanej DEMO, utwrzna zstanie na serwerze baza nazwie CDN_DEMO, d której będą naleŝały fizycznie dwa pliki na dysku: CDN_Baza.mdf CDN_Baza_lg.ldf plik bazy plik lga Dmyślny katalg dcelwy dla baz danych mŝe zstać zmieniny w trakcie instalacji. Wszystkie peracje na bazie mŝna wyknywać tylk za pmcą kmend SQL. Operacje na plikach bazy danych wyknywane inną drgą mgą spwdwać uszkdzenie bazy. Jednak pliki bazy (mfd) i lga (ldf) mgą psłuŝyć d próby dzyskania danych np. p uszkdzeniu systemu peracyjneg. Lg MSSQL W trakcie pracy serwera twrzny jest plik Errrlg w katalgu LOG binariów instancji. Np.: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\MSSQL$CDN_OPT!MA\Lg\ Zawiera n prócz infrmacji błędach, infrmacje dtyczące pracy serwera raz prcesach naprawczych, jakie zstały pdjęte przez serwer; np. p nieprawidłwym zamknięciu systemu peracyjneg. Plik twrzny jest dla kaŝdeg uruchmienia serwera. Plikm lg z wcześniejszej aktywnści serwera nadawane są rzszerzenia cyfrwe d 1 d 6, gdzie 6 jest najstarszym plikiem lg. Przy klejnym uruchmieniu serwera zstanie n zastąpiny przez plik z nr 5 itd. Plik Errrlg jest twrzny równieŝ w czasie instalacji MSDE. W jej trakcie musi nastąpić uruchmienie serwera w celu knfiguracji. Przykładwy katalg, w którym będą znajdwały się pliki lg t: C:\Prgram Files\Micrsft SQL Server\Mssq$CDN_OPT!MA\Lg W katalgu tym będą twrzne równieŝ pliki raprtów innych błędach i wyjątkach krytycznych w pracy MSSQL serwera. W systemach typu NT część infrmacji błędach przy pracy silnika bazy MSSQL będzie znajdwała się w lgu systemu peracyjneg. Knfiguracja silnika bazy danych dla ptrzeb systemu CDN OPT!MA Knfiguracja dbywa się spsób całkwicie autmatyczny. Wyknać mŝna ją na dwa spsby: Przy pierwszym uruchmieniu prgramu gdy pjawia się wizard Knfiguracja Serwera. Lub pprzez uruchmienie ddatkweg prgramu z pzimu prezentacji instalatra Instalacja > Ddatki > instalacja serwisu klucza HASP. W trakcie knfiguracji pdejmwane są następujące akcje: W razie ptrzeby włączany jest tryb autentykacji Mix mde. Twrzne niezbędne lginy: CDNOperatr (lgin aplikacyjny), CDNGsc Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 5

6 Nadawane są im dpwiednie prawa i rle. CDNGsc psiada prawa tylk d dczytu danych z serwera, nie jest n zabezpieczny hasłem. Pdłączana jest baza CDN_DEMO Twrzna jest baza CDN_Knfiguracja Twrzne są splszczne pisy błędów zgłaszanych przez MSSQL serwer. Twrzne są prcedury i lginy wykrzystywane w dystrybucji licencji z klucza HASP, w sytuacji gdy serwer będzie równieŝ serwerem zabezpieczeń. Wyknywanie kmend / skryptów SQL na serwerze MSSQL Operacje na danych mgą być wyknywane jedynie za pmcą kmend SQL. Serwer MSSQL udstępnia kilka interfejsów, pprzez które mŝna wyknywać zapytania na serwerze, są nimi: 1. ODBC 2. OLE DB Interfejsy te są wykrzystywane przez róŝnrakie narzędzia np.: OSÓL - ISQL Query Analyzer WIN SQL Knsla Pgramy z interfejsem graficznym Zanim będziemy mgli rzpcząć wyknywanie zapytań na serwerze MSSQL musimy w kaŝdym z tych narzędzi przejść przez prces autentykacji (uwierzytelniania) płączenia d serwera. MSSQL 2000 psiada dwa spsby uwierzytelniania: 1. Przez dmenę NT 2. Przez lginy utwrzne na serwerze MSSQL Aby istniała mŝliwść uŝycia lginów serwerwych, serwer pwinien mieć ustawiną pcję zabezpieczeń w tak zwanym trybie MIXMODE. Tryb ten jest zawsze włączany w trakcie knfiguracji serwera dla ptrzeb prgramu CDN OPT!MA. Bezpśredni p instalacji systemu CDN OPT!MA razem z silnikiem bazy danych w wersji MSDE istnieją następujące lginy serwerwe: Lgin SA CDNGsc CDNOperatr Hasł Niepatrzny hasłem Niepatrzny hasłem Psiada chrnę hasłem Rla System administratr graniczna d dczytu danych Pełny dstęp d baz CDN OPT!MA 1 Uwagi Lgin wbudwany Lgin twrzny pdczas instalacji systemu. Lgin twrzny pprzez instalację. D uŝytku jedynie przez CDN OPT!MA. Lginu teg nie naleŝy usuwać ani zmieniać mu hasła. P zalgwaniu d serwera mŝemy rzpcząć wyknywanie zapytań. 1 Od wersji 14 CDN OPT!MA lgin CDNOperatr nie psiada rli sysadmin na serwerze SQL. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 6

7 W niektórych sytuacjach mŝe kazać się ptrzebne wyknanie całej grupy zapytań. Twrzymy wówczas plik skryptu, który pzwli na wyknanie grupy kmend. D wyknania skryptów lub krótkich zapytań bezpśredni na serwerze bardz dbrze nadaje się prgram OSQL (lub ISQL). Narzędzie t instalwane jest razem z wersją MSDE serwera MSSQL. Listę pcji z jakimi mŝna wywłać prgram pjawia się p uruchmieniu aplikacji z parametrem /? : OSQL /? Przykład 1.: Wyknanie skryptu SQL lgując się na lgin SA i zapisanie rezultatów pracy d pliku tekstweg: W linii pleceń naleŝy wpisać następującą kmendę: OSQL /S NAZWA_SERWERA /U SA /P /i C:\PLIK.sql C:\PLIK.TXT /w 1024 Gdzie: NAZWA_SERWERA - nazwa serwera, najczęściej nazwa kmputera\cdn_opt!ma np. M-BEDNAREK\CDN_OPT!MA. Dkładną nazwę serwera mŝna dczytać z Service Managera (ikna kł zegara systemweg ) z linii Server. Zakładamy, Ŝe plik skryptu (PLIK.sql) znajduje się na dysku c:\ MŜe się kazać, Ŝe aby uruchmić prgram OSQL naleŝy pdać d nieg pełną ścieŝkę dstępu. Prgram zapisze rezultaty pracy d pliku C:\PLIK.TXT Przykład 2.: Wyknanie kmendy SQL wprwadznej z pzimu knsli; lgwanie na lgin SA Usunięcie wszystkich peratrów z bazy knfiguracyjnej. Operacja ta pzwala prgramwi na pnwne załŝenia peratra AMIN bez hasła. Pzwli t na zalgwanie się d systemu, jeśli niemŝliwe jest lgwanie się Ŝadneg z utwrznych wcześniej peratrów. OSQL /S NAZWA_SERWERA /U SA /P P pjawieniu się linii zachęty wprwadzamy kmendę: Use cdn_knfiguracja Delete frm CDN.Operatrzy W klejnej linii wprwadzamy słw kluczwe GO, p którym zstaną wysłane d serwera kmendy wprwadzne w wcześniejszych liniach. Kmenda GO jest słwem kluczwym narzędzi Micrsft takich jak OSQL/ISQL Query analizera. Oddziela n grupy zapytań tak zwanych batch-y, które będą wyknywane jedncześnie na serwerze. P uruchmienie CDN OPT!MY, prgram załŝy nweg uŝytkwnika ADMIN niezabezpieczneg hasłem. Przykład 3: Zarówn lgin SA jak i CDNGsc są dmyślnie niepatrzne hasłami. Niekiedy jest t sytuacja niepŝądane ze względu na mŝliwść nieuprawnineg dstęp d danych. Zalecana jest, więc zmiana hasła dla tych lginów bezpśredni p instalacji systemu. MŜna wyknać tą perację za pmcą tak zwanej prcedury składwanej sp_passwrd. @lginame='lgin' Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 7

8 Zmiana hasła dla lginu SA mŝe wyglądać w następujący spsób: @lginame='sa' GO Twrzenie / dtwarzanie kpii bezpieczeństwa bazy Twrzeniem i dtwarzaniem kpii bezpieczeństwa zajmuje się bezpśredni serwer MSSQL. Prgram CDN OPT!MA jest wypsaŝny w kreatr, które pmgą wyknać teg typu czynnści. MŜe jednak zajść ptrzeba wyknania kpii bezpieczeństwa bez pmcy prgramu. Np. dla duŝej ilści baz w biurze rachunkwym wygdnie jest z autmatyzwać prces wyknywania kpii bezpieczeństwa za pmcą skryptu (Przykładwy skrypt dłączny jest d materiałów z Autryzacji technicznej dla CDN OPT!MY). Kmenda T-SQL która pzwala wyknać kpię bazy danych t: BACKUP DATABASE Kmenda ta pzwala na wyknanie kpii w róŝnraki spsób: przyrstwy, róŝnicwy itp. Pełny pis mŝliwści tej kmendy znajduje się w dkumentacji T-SQL-a *) Przykład: Wyknanie całściwej kpii bazy CDN_DEMO na dysk lkalny kmputera: BACKUP DATABASE CDN_DEMO TO DISK = 'C:\BACKUP\DEMO_KOPIA.BAC WITH NAME = N'OPT!MA BAZA DANYCH' Kmenda utwrzy plik bazy nazwie DEMO_KOPIA.BAC Odtwarzanie kpii za pmcą kmend T-SQL mŝe kazać się niec trudniejsze, jeśli dtwarzamy ją na innym systemie peracyjnym. Najlepiej w tej sytuacji skrzystać z kreatra pdłączenia bazy dstępneg z pzimu prgramu. Bazy danych na serwerze MSSQL mgą zstać wyrejestrwane z serwera za pmcą kmend T-SQL. MŜna wówczas kpiwać i przensić bezpśredni pliki bazy (mdf). Oczywiście istnieją równieŝ kmendy, które pzwalają pdłączyć bazę dyspnując jej plikiem mdf. Kmenda pzwalająca na dłączenie bazy: Exec sp_detach_db nazwa_bazy Kmenda pzwalająca na pdłączenie bazy: Exec sp_attach_db nazwa_bazy,..\pełna_ścieŝka_dstępu_d_pliku.mdf, [..\pełna_ścieŝka_dstępu_d_pliku.ldf ] Pdłączenie lub dłączenie bazy z serwera nie znacza, Ŝe pjawi się / zniknie z listy firm w prgramie. Lista baz jest przechwywana w bazie knfiguracyjnej. Aby pdłączenie / dłączenie bazy był przeprwadzne prawidłw, baza musi zstać zarejestrwana / wyrejestrwana z prgramu. MŜna t wyknać w managerze baz danych CDN OPT!MY. Rejestrację istniejących na serwerze baz uruchamiamy ikną węzła natmiast wyrejestrwanie jest pcją kreatra usunięcia bazy z systemu (ikna ksza). Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 8

9 Odzyskiwanie danych z uszkdzneg serwera lub z uszkdznej bazy. Jedynym 100% śrdkiem zaradczym przed utratą danych jest wyknywanie kpii bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach istnieje mŝliwść dzyskania danych bezpśredni z pliku bazy danych (mdf i ldf). Jeśli plik bazy nie jest uszkdzny peracja pwiedzie się. W przypadku całkwitej awarii systemu przensimy jedynie pliki baz raz ich pliki lg-a d prawidłw pracująceg systemu i wyknujemy ich pdłączenie zgdnie z pisem w temacie Pdłączanie / dłączanie bazy danych z serwera Jeśli baza jest wciąŝ pdłączna d serwera, który pracuje pprawnie mŝna sprawdzić jej stan i wyknać naprawę za pmcą kmend DBCC (Database Cnsle Cmmands). Np. kmenda DBCC CHECKDB pzwala na sprawdzenie integralnści całej bazy. Pzwala na na wykrycie i naprawę błędów. Przykład wywłania kmendy DBCC CHECKDB DBCC CHECKDB ( CDN_DEMO ) Funkcja uŝyta w pwyŝszy spsób nie skryguje bazy jeśli plik zstał uszkdzny w spsób uniemŝliwiający dtwrzenie rekrdów. Jeśli jedyną metdą naprawy bazy jest usunięcie uszkdznych pól mŝna uŝyć funkcji CHECKDB z parametrem REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS Jeśli jednak naprawa bazy kmendami DBCC nie przyniesie efektów t: naleŝy przenieść dane d nw wykrewanej bazy za mcą mechanizmów DTS (Data Transfrmatin Services). Przykład.: Uszkdzna baza kmenda CHECKDB nie ptrafi naprawić bazy, natmiast dczyt danych jest mŝliwy. 1. Kreujemy nwą, pustą bazę dla prgramu za pmcą skryptu samą strukturę tabel bez triggerów i kluczy 2. Za pmcą mechanizmu DTS ( uruchamiany z Enterprise Managera) przensimy wszystkie rekrdy z uszkdznej bazy d nw wykrewanej. 3. Kńczymy krewanie bazy, twrząc w niej triggery i klucze. 4. Usuwamy uszkdzną bazę psługując się kmendą DBCC DBREPAIR lub DROP DATABAZE Jeśli baza w skutek błędu (najczęściej w biektach systemwych bazy) nie jest widczna dla serwera; flaga SUSPECT jest pdniesina. Najskuteczniejszą metdą dzyskania dstępu d danych jest pdłączenie jej w trybie tylk d dczytu (READ-ONLY). W tym celu naleŝy: 1. skpiwać plik mdf i ldf bazy d inneg katalgu przy zatrzymany silniku. 2. ustawić dla kpii pliku mdf flagę R/O 3. pdłączyć kpię bazy d silnika 4. Przeniesienie danych d nwej bazy z uŝyciem mechanizmu DTS. Przy przenszeniu danych za pmcą mechanizmu DTS skrypty knieczne d utwrzenia bazy mŝna prsić dział wsparcia. (* Ddatkwe materiały związane z kmendami T-SQL i MSSQL 2000 mŝna znaleźć na strnie : Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 9

10 CDN Skaner Prgram serwiswy CDN Skaner pzwala na wyknanie pdstawwych peracji serwiswych związanych z bazami 1. Wyknanie krekty danych 2. Wyknanie kpii bezpieczeństwa 3. Odtwrzenie kpii bezpieczeństwa 4. Pdłączanie bazy d serwera SQL krzystając z plików mdf. 5. Utwrzenie bazy Prgram jest dstępny na strnie dla partnerów: https://www.cdn.cm.pl/cdnpartnerzy/v_ptima/index_ptima_pliki.aspx Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer CDN OPT!MA Str. 10

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu.

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Chmura bliczeniwa. Rzwiązania dla biznesu. Autrzy: Jthy Rsenberg, Arthur Mates Odkryj wielką mc chmur bliczeniwych i ptencjał, jaki kryją w sbie! C t jest chmura bliczeniwa? Kiedy krzystać z chmur, a kiedy

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo