Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux"

Transkrypt

1 Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika

2 Cpyright Acrnis, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Acrnis Cmpute with Cnfidence, Acrnis Startup Recvery Manager, Acrnis Active Restre i lg Acrnis są znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc. Linux jest zastrzeżnym znakiem twarwym Linusa Trvaldsa. Windws i MS DOS są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Micrsft Crpratin. Wszystkie inne wzmiankwane znaki twarwe i prawa autrskie stanwią własnść dpwiednich pdmitów. Zabrania się rzpwszechniania wszelkich wersji niniejszeg dkumentu zawierających isttne zmiany bez wyraźnej zgdy właściciela praw autrskich. Zabrania się kmercyjneg rzpwszechniania niniejszeg dkumentu lub jeg dzieł pchdnych w pstaci zwykłej (papierwej) publikacji książkwej bez wcześniejszeg uzyskania zgdy właściciela praw autrskich. DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W SWOJEJ AKTUALNEJ POSTACI I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH, Z ZASTRZEŻENIEM WYŁĄCZEŃ UZNANYCH ZA PRAWNIE NIEWAŻNE.

3 Spis treści 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery Wprwadzenie Używanie knsli zarządzania Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty Agent dla systemu Linux Knsla zarządzania Obsługiwane systemy peracyjne Obsługiwane systemy plików Wymagania dtyczące sprzętu Pmc techniczna Opis prgramu Acrnis Backup & Recvery Pdstawwe pjęcia Pełne, przyrstwe i różnicwe kpie zapaswe Uprawnienia użytkwnika na zarządzanym kmputerze Właściciele i pświadczenia Schemat twrzenia kpii zapaswych GFS Schemat twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani Reguły przechwywania Twrzenie kpii zapaswych wluminów LVM (Linux) Twrzenie kpii zapaswych macierzy RAID (Linux) Obsługa taśmy Tabela kmpatybilnści taśm Używanie jedneg napędu taśm Własne technlgie Acrnis Acrnis Secure Zne Acrnis Startup Recvery Manager Opcje Opcje knsli Strna pczątkwa Kmunikaty wyskakujące Alerty związane z czasem Liczba zadań Czcinki Opcje kmputera Śledzenie zdarzeń Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej i dzyskiwania Dmyślne pcje twrzenia kpii zapaswej Dmyślne pcje dzyskiwania Skarbce Skarbce sbiste Praca z widkiem Skarbiec sbisty... 88

4 Czynnści dtyczące skarbców sbistych Typwe peracje Operacje na archiwach przechwywanych w skarbcu Operacje na kpiach zapaswych Usuwanie archiwów i kpii zapaswych Filtrwanie i srtwanie archiwów Twrzenie harmngramu Harmngram dzienny Harmngram tygdniwy Harmngram miesięczny Warunki Lkalizacja jest dstępna Mieści się w przedziale czasu Czas d utwrzenia statniej kpii zapaswej Zarządzanie bezpśrednie Administrwanie kmputerem zarządzanym Pulpit nawigacyjny Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych Dziennik Twrzenie planu twrzenia kpii zapaswej Dlaczeg prgram wyświetla mnit hasł? Pświadczenia planu twrzenia kpii zapaswych Typ źródła Elementy uwzględniane w kpii zapaswej Pświadczenia dstępu d źródła Wykluczenia Archiwum Pświadczenia dstępu d lkalizacji archiwum Schematy twrzenia kpii zapaswych Sprawdzanie pprawnści archiwum Odzyskiwanie danych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Typ danych Wybór zawartści Pświadczenia dstępu d lkalizacji Wybór miejsca dcelweg Pświadczenia dstępu d miejsca dcelweg Czas dzyskiwania Odzyskiwanie urządzeń MD (Linux) Rzwiązywanie prblemów z funkcjami rzruchwymi dysku Sprawdzanie pprawnści skarbców, archiwów i kpii zapaswych Pświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej Wybór lkalizacji Pświadczenia dstępu dla źródła Czas sprawdzania pprawnści Mntwanie brazu Wybór archiwum Wybór kpii zapaswej

5 Pświadczenia dstępu Wybór wluminu Zarządzanie zamntwanymi brazami Strefa Acrnis Secure Zne Twrzenie strefy Acrnis Secure Zne Zarządzanie strefą Acrnis Secure Zne Nśnik startwy Generatr nśnika startweg Łączenie z kmputerem uruchamianym z nśnika Praca na nśniku startwym Lista pleceń i narzędzi dstępnych na nśniku startwym partym na systemie Linux Odzyskiwanie urządzeń MD i wluminów lgicznych Słwnik Indeks

6 1. Wprwadzenie d prgramu Acrnis Backup & Recvery Omówienie prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 Krzystając z patentwanych technlgii firmy Acrnis d twrzenia brazów i dzyskiwania danych p awarii, prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zastępuje Acrnis True Image Ech w rli rzwiązania najnwszej generacji służąceg d dzyskiwania danych p awarii. Prdukt Acrnis Backup & Recvery 10 Server dla systemu Linux psiada te same zalety, c rdzina prduktów Acrnis True Image Ech: twrzenie kpii zapaswej całeg dysku lub wluminu, w tym systemu peracyjneg, wszystkich aplikacji i danych; dzyskiwanie danych p awarii na dwlny sprzęt; twrzenie kpii zapaswej plików i flderów raz ich dzyskiwane. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 Server dla systemu Linux feruje nwe funkcje ułatwiające rganizacjm spełnienie celów w zakresie czasu dtwrzenia p awarii, zmniejszając zarówn wydatki na śrdki trwałe, jak i kszty bsługi prgramwania. Wykrzystanie istniejącej infrastruktury IT kmpatybilnść wstecz i łatwe uaktualnienie z prgramu Acrnis True Image Ech. Wysce zautmatyzwana chrna danych wszechstrnne planwanie chrny danych (twrzenie kpii zapaswych, przechwywanie i sprawdzanie pprawnści kpii zapaswych) w ramach zasad twrzenia kpii zapaswych; wbudwane schematy twrzenia kpii zapaswych Wieża Hani i Dziadek jciec syn z parametrami, które mżna dstswać; szerki wybór zdarzeń i warunków, na pdstawie których mżna uruchamiać twrzenie kpii zapaswej. Pnwnie zaprjektwany graficzny interfejs użytkwnika pulpit nawigacyjny d szybkieg pdejmwania decyzji peracyjnych; przegląd wszystkich sknfigurwanych i wyknywanych peracji i znaczanie dpwiednimi klrami peracji zakńcznych pwdzeniem i niepwdzeniem. Ddatkwe funkcje nśnika startweg Na nśniku startwym dstępne są narzędzia wiersza plecenia systemu Linux i narzędzia firmy Acrnis służące d twrzenia struktury wluminów lgicznych przed rzpczęciem dzyskiwania. Cpyright Acrnis, Inc.,

7 1.2. Wprwadzenie Zarządzanie bezpśrednie 1. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle i agenta Acrnis Backup & Recvery 10 Agent. 2. Uruchm knslę. Windws Uruchm knslę, wybierając ją z menu Start. Linux Zalguj się jak rt lub jak zwykły użytkwnik, a następnie przełącz się na wymaganeg użytkwnika. Uruchm knslę za pmcą plecenia /usr/sbin/acrnis_cnsle 3. Przy użyciu knsli płącz się z kmputerem, na którym jest zainstalwany agent. Nawigacja z teg miejsca Aby uzyskać dalsze instrukcje, zbacz sekcję Pdstawwe pjęcia (p. 22). Aby zapznać się z elementami graficzneg interfejsu użytkwnika, zbacz sekcję Używanie knsli zarządzania (p. 9). Aby dwiedzieć się, jak umżliwić użytkwnikm innym niż rt uruchamiania knsli w systemie Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń lkalnych. Aby dwiedzieć się, jak umżliwić nawiązywanie płączenia zdalneg z kmputerem z systemem Linux, zbacz sekcję Uprawnienia płączeń zdalnych w systemie Linux. Zarządzanie scentralizwane Zalecane jest wypróbwanie najpierw pcji zarządzania pjedynczym kmputerem przy użyciu funkcji zarządzania bezpśrednieg, jak t pisan pwyżej. Aby uruchmić usługę zarządzania scentralizwaneg: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server. 2. Zainstaluj agentów Acrnis Backup & Recvery 10 na kmputerach, na których dane wymagają chrny. Pdczas instalwania agentów zarejestruj każdy kmputer na serwerze zarządzania. W tym celu wprwadź adres IP lub nazwę serwera raz pświadczenia administratra centralneg w jednym z kien kreatra instalacji. 3. Zainstaluj knslę zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle (p. 18) na kmputerze, z któreg będą wyknywane peracje. Zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile jest mżliwy wybór między dystrybucjami dla systemów Windws i Linux). Zainstaluj generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder. 4. Uruchm knslę. Utwórz nśnik startwy. 5. Przy użyciu knsli płącz się z serwerem zarządzania. Uprszczny spsób zarządzania scentralizwaneg Kpia zapaswa Cpyright Acrnis, Inc.,

8 Krzystając z pcji Utwórz kpię zapaswą, wybierz kmputer, któreg kpię zapaswą chcesz utwrzyć, a następnie utwórz plan twrzenia kpii zapaswych (p. 192) na tym kmputerze. Plany twrzenia kpii zapaswych mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Odzyskiwanie Krzystając z pcji Odzyskaj, wybierz kmputer, któreg dane chcesz dzyskać, i utwórz zadanie dzyskiwania na tym kmputerze. Zadania dzyskiwania mżna utwrzyć klejn na wielu kmputerach. Aby dzyskać zawartść całeg kmputera lub cały system peracyjny, któreg nie mżna uruchmić, należy użyć nśnika startweg (p. 191). Operacji wyknywanych przy użyciu nśnika startweg nie mżna kntrlwać na serwerze zarządzania, ale mżna dłączyć knslę d serwera i płączyć ją z kmputerem uruchminym przy użyciu nśnika. Zarządzanie planami i zadaniami Aby zarządzać planami i zadaniami istniejącymi na kmputerach zarejestrwanych, wybierz klejn Kmputery > Wszystkie kmputery w drzewie Nawigacja, a następnie wybierz każdy kmputer p klei. Na panelu Infrmacje zstaną wyświetlne infrmacje stanie raz szczegóły dtyczące planów i zadań istniejących na każdym kmputerze, na pdstawie których mżna uruchmić, zatrzymać, zmdyfikwać i usunąć plany raz zadania. Mżna również skrzystać z widku Zadania, w którym są wyświetlane wszystkie zadania istniejące na kmputerach zarejestrwanych. Zadania mżna filtrwać według kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Przeglądanie dziennika Aby przejrzeć dziennik scentralizwany zawierający dane zebrane z kmputerów zarejestrwanych, wybierz pzycję Dziennik w drzewie Nawigacja. Wpisy dziennika mżna filtrwać według kmputerów, planów twrzenia kpii zapaswych i innych parametrów. Szczegółwe infrmacje znajdują się w pmcy kntekstwej. Twrzenie skarbców centralnych P wybraniu pcji przechwywania wszystkich archiwów kpii zapaswych w jednej lub kilku lkalizacjach sieciwych należy utwrzyć w tych lkalizacjach skarbce centralne. P utwrzeniu skarbca mżna przeglądać jeg zawartść i zarządzać nią, wybierając klejn pzycje Skarbce > Centralne > Nazwa skarbca w drzewie Nawigacja. Skrót d skarbca zstanie wdrżny na wszystkich kmputerach zarejestrwanych. Skarbiec mżna wskazać jak miejsce dcelwe kpii zapaswych w dwlnym planie twrzenia kpii zapaswych utwrznym przez siebie lub przez użytkwników kmputerów zarejestrwanych. Zaawanswany spsób zarządzania scentralizwaneg Aby najlepiej wykrzystać funkcje zarządzania scentralizwaneg dstępne w prgramie Acrnis Backup & Recvery 10, należy wybrać następujące pcje: Krzystanie z deduplikacji 1. Zainstaluj węzeł magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde i ddaj g d serwera zarządzania. 2. Utwórz zarządzany skarbiec deduplikacji w węźle magazynwania. 8 Cpyright Acrnis, Inc.,

9 3. Zainstaluj ddatek deduplikacji firmy Acrnis d agenta na wszystkich kmputerach, których kpie zapaswe będą twrzne w skarbcu deduplikacji. 4. Upewnij się, że utwrzne plany twrzenia kpii zapaswych krzystają ze skarbca zarządzaneg jak miejsca dcelweg dla archiwów kpii zapaswych. Twrzenie zasad zamiast planów twrzenia kpii zapaswych Sknfiguruj scentralizwane zasady twrzenia kpii zapaswych i zastsuj je w grupie Wszystkie kmputery. W ten spsób plany twrzenia kpii zapaswych zstaną wdrżne na wszystkich kmputerach przez wyknanie jednej czynnści. Wybierz klejn Czynnści > Utwórz zasady twrzenia kpii zapaswych w górnym menu, a następnie skrzystaj z pmcy kntekstwej. Grupwanie kmputerów zarejestrwanych na serwerze zarządzania Na pdstawie dpwiednich parametrów płącz kmputery zarejestrwane w grupy, utwórz kilka zasad i zastsuj każdą z nich d właściwej grupy kmputerów. Aby uzyskać więcej infrmacji, zbacz sekcję Grupwanie zarejestrwanych kmputerów. Obszerny przykład zaawanswaneg zarządzania scentralizwaneg przedstawin w sekcji Knfigurwanie scentralizwanej chrny danych w sieci hetergenicznej Używanie knsli zarządzania P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym (p. 189) lub serwerem zarządzania (p. 194) w jej bszarze rbczym (w menu, bszarze głównym z ekranem Witamy, panelu Nawigacja, panelu Czynnści i narzędzia) pjawią się dpwiednie elementy umżliwiające wyknanie peracji przy użyciu agenta lub peracji przy użyciu serwera. Cpyright Acrnis, Inc.,

10 Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle ekran Witamy Główne elementy bszaru rbczeg knsli Nazwa Opis Panel Nawigacja Panel Czynnści i narzędzia Obszar główny Pasek menu Zawiera drzew nawigacji i pasek skrótów raz umżliwia nawigację d innych widków (zbacz sekcję Panel nawigacji (p. 10)). Zawiera paski z zestawem czynnści, które mżna wyknać, i narzędzi (zbacz sekcję Panel Czynnści i narzędzia (p. 12)). Główne miejsce pracy, w którym twrzy się i mdyfikuje plany, zasady i zadania twrzenia kpii zapaswych raz zarządza nimi, a także wyknuje inne peracje. Zawiera różne widki i strny czynnści (p. 14) w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie nawigacji lub panelu Czynnści i narzędzia. Pjawia się u góry kna prgramu i umżliwia wyknywanie wszystkich peracji, które są dstępne na bu panelach. Elementy menu zmieniają się dynamicznie. D kmfrtwej pracy z knslą zarządzania jest wymagana rzdzielczść ekranu 1024 x 768 lub wyższa Panel Nawigacja Na panelu nawigacji znajduje się drzew nawigacji i pasek skrótów. Drzew nawigacji Drzew nawigacji umżliwia przechdzenie między widkami prgramu. Dstępne widki zależą d teg, czy knsla jest płączna z kmputerem zarządzanym czy serwerem zarządzania. Widki dtyczące kmputera zarządzaneg P płączeniu knsli z kmputerem zarządzanym w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa kmputera]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa kmputera, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na kmputerze zarządzanym. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerze zarządzanym są skutecznie chrnine. Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania planami i zadaniami twrzenia kpii zapaswych na kmputerze zarządzanym: uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania planów raz zadań, wyświetlania ich stanu i statusu raz mnitrwania planów. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami sbistymi i przechwywanymi w nich archiwami, ddawania nwych skarbców, zmiany nazwy i usuwania istniejących, sprawdzania pprawnści skarbców, przeglądania zawartści kpii zapaswej, mntwania kpii zapaswych jak urządzeń wirtualnych itd. Dziennik. Ten widk służy d analizwania infrmacji na temat peracji wyknywanych przez prgram na kmputerze zarządzanym. 10 Cpyright Acrnis, Inc.,

11 Zarządzanie dyskami. Ten widk służy d wyknywania peracji na dyskach twardych kmputera. Widki dtyczące serwera zarządzania P płączeniu knsli z serwerem zarządzania w drzewie nawigacji będą dstępne następujące widki. [Nazwa serwera zarządzania]. Krzeń drzewa zwany również widkiem pwitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa serwera zarządzania, z którym jest aktualnie płączna knsla. Widk ten umżliwia uzyskanie szybkieg dstępu d głównych peracji dstępnych na serwerze zarządzania. Pulpit nawigacyjny. Ten widk służy d szybkiej ceny, czy dane na kmputerach zarejestrwanych na serwerze zarządzania są skutecznie chrnine. Zasady twrzenia kpii zapaswych. Ten widk służy d zarządzania zasadami twrzenia kpii zapaswych istniejącymi na serwerze zarządzania. Kmputery fizyczne. Ten widk służy d zarządzania kmputerami zarejestrwanymi na serwerze zarządzania. Maszyny wirtualne. Ten widk służy d zarządzania maszynami wirtualnymi z zarejestrwanych kmputerów fizycznych raz z kmputerów zarejestrwanych z agentem dla maszyn ESX/ESXi. Skarbce. Ten widk służy d zarządzania skarbcami centralnymi i przechwanymi w nim archiwami: twrzenia nwych skarbców zarządzanych i niezarządzanych, zmiany nazwy raz usuwania istniejących skarbców. Węzły magazynwania. Ten widk służy d zarządzania węzłami magazynwania. Węzeł magazynwania należy ddać, aby móc twrzyć skarbce centralne zarządzane przez węzeł. Zadania. Ten widk służy d zarządzania zadaniami, uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania zadań, mnitrwania ich stanów raz przeglądania ich histrii. Dziennik. Ten widk służy d przeglądania histrii peracji zarządzania scentralizwaneg, takich jak twrzenie grupy jednstek zarządzanych, stswanie zasad, zarządzanie skarbcem centralnym, jak również histrii peracji zarejestrwanych w lkalnych dziennikach kmputerów zarejestrwanych i węzłach magazynwania. Pasek skrótów Pasek skrótów znajduje się pd drzewem nawigacji. Umżliwia szybkie i wygdne nawiązywanie płączeń na żądanie z kmputerami przez ddanie skrótów d nich. Aby ddać skrót d kmputera 1. Pdłącz knslę d kmputera zarządzaneg. 2. W drzewie nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kmputera (główny element drzewa nawigacji), a następnie wybierz plecenie Utwórz skrót. Jeśli knsla i agent są zainstalwane na tym samym kmputerze, skrót d teg kmputera zstanie ddany d paska skrótów autmatycznie jak Kmputer lkalny [nazwa kmputera]. Jeśli knsla była już wcześniej płączna z serwerem zarządzania Acrnis Management Server, skrót zstanie ddany autmatycznie jak AMS [nazwa kmputera]. Cpyright Acrnis, Inc.,

12 Panel Czynnści i narzędzia Panel Czynnści i narzędzia umżliwia łatwą i efektywną pracę z prgramem Acrnis Backup & Recvery 10. Paski na panelu zapewniają szybki dstęp d peracji i narzędzi prgramu. Wszystkie elementy paska Czynnści i narzędzia są zduplikwane w menu prgramu. Paski Czynnści: [nazwa elementu] Zawiera zestaw czynnści, które mżna wyknać na elementach wybranych w dwlnych widkach nawigacji. Kliknięcie czynnści pwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (p. 15). Elementy z innych widków nawigacji mają własne zestawy czynnści. Nazwa paska zmienia się w zależnści d wybraneg elementu. Na przykład p wybraniu planu twrzenia kpii zapaswych nazwie Kpia zapaswa systemu w widku Plany i zadania twrzenia kpii zapaswych nazwa paska czynnści zmieni się na Czynnści: Kpia zapaswa systemu i dstępny będzie zestaw czynnści typwych dla planów twrzenia kpii zapaswych. Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać przy użyciu dpwiednich elementów menu. Element menu pjawi się na pasku menu p wybraniu elementu w dwlnym widku nawigacji. Przykłady paska Czynnści: [nazwa elementu] Czynnści Zawiera listę typwych peracji, które mżna wyknać na kmputerze zarządzanym lub serwerze zarządzania. Jest identyczny dla wszystkich widków. Kliknięcie peracji spwduje wyświetlenie dpwiedniej strny czynnści (zbacz sekcję Strny czynnści (p. 15)). Dstęp d wszystkich czynnści mżna również uzyskać w menu Czynnści. 12 Cpyright Acrnis, Inc.,

13 Pasek Czynnści na kmputerze zarządzanym i serwerze zarządzania Narzędzia Zawiera listę narzędzi Acrnis. Identyczny we wszystkich widkach prgramu. Dstęp d wszystkich narzędzi mżna także uzyskać za pmcą menu Narzędzia. Pasek Narzędzia Pmc Zawiera listę tematów pmcy. Różne widki i strny czynnści prduktu Acrnis Backup & Recvery 10 mają własne listy tematów pmcy Operacje na panelach Rzwijanie/minimalizwanie paneli Dmyślnie panel Nawigacja jest rzwinięty, a panel Czynnści i narzędzia zminimalizwany. Być mże trzeba będzie zminimalizwać panel w celu zwlnienia miejsca w bszarze rbczym. W tym celu należy kliknąć pagn ( dla panelu Nawigacja lub dla panelu Czynnści i narzędzia). Panel zstanie zminimalizwany, a pagn zmieni swój kierunek. Kliknij g pnwnie, aby rzwinąć panel. Zmiana rzmiaru paneli 1. Wskaż bramwanie panelu. 2. P zmianie wskaźnika na strzałkę dwukierunkwą przeciągnij wskaźnik, aby przenieść bramwanie. Cpyright Acrnis, Inc.,

14 Knsla zarządzania pamięta ustawienie bramwania paneli. P pnwnym uruchmieniu knsli zarządzania bramwanie paneli zstanie wyświetlne na tej samej pzycji, w której zstał ustawine pprzedni Obszar główny, widki i strny czynnści Obszar główny t pdstawwe miejsce pracy z knslą. W tym miejscu mżna twrzyć i mdyfikwać plany, zasady, zadania twrzenia kpii zapaswych i zarządzać nimi, a także wyknywać inne peracje. W bszarze głównym są wyświetlane różne widki i strny czynnści, w zależnści d elementów wybranych w menu, drzewie Nawigacja lub panelu Czynnści i narzędzia. Widki Widk pjawiający się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu w drzewie Nawigacja na panelu nawigacji (p. 10). Widk Zadania 14 Cpyright Acrnis, Inc.,

15 Typwy spsób pracy z widkami Zwykle każdy widk zawiera tabelę elementów, pasek narzędzi tabeli z przyciskami raz panel Infrmacje. Aby wyszukać wybrany element w tabeli, należy użyć funkcji filtrwania i srtwania. Wybierz żądany element w tabeli. Na panelu Infrmacje (dmyślnie zwiniętym) wyświetl szczegóły dtyczące elementu. Wyknaj czynnści na wybranym elemencie. Istnieje kilka spsbów wyknywania tej samej czynnści na wybranych elementach: kliknięcie przycisków na pasku narzędzi tabeli; kliknięcie elementów na pasku Czynnści: [nazwa elementu] (na panelu Czynnści i narzędzia); wybór elementów w menu Czynnści; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybór peracji w menu kntekstwym. Strny czynnści Strna czynnści pjawi się w bszarze głównym p kliknięciu dwlneg elementu czynnści w menu Czynnści lub na pasku Czynnści w panelu Czynnści i narzędzia. Zawiera listę krków, które należy wyknać, aby utwrzyć i uruchmić dwlne zadanie, plan twrzenia kpii zapaswych lub zasady twrzenia kpii zapaswych. Strna czynnści Utwórz plan twrzenia kpii zapaswych Cpyright Acrnis, Inc.,

16 Krzystanie z frmantów i kreślanie ustawień Strna czynnści ma dwa widki: pdstawwy i zaawanswany. W widku pdstawwym ukryte są pla, takie jak pświadczenia, kmentarze itd. P włączeniu widku zaawanswaneg zstaną wyświetlne wszystkie dstępne pla. Między widkami mżna przełączać się, zaznaczając ple wybru Widk zaawanswany u góry strny czynnści. Większść ustawień mżna sknfigurwać, klikając dpwiednie łącze Zmień p prawej strnie. Inne ustawienia należy wybrać na liście rzwijanej lub wpisać ich wartści w plach na strnie. Strna czynnści Frmanty Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 zapamiętuje zmiany wprwadzne na strnach czynnści. Na przykład p rzpczęciu twrzenia planu twrzenia kpii zapaswych, a następnie nieukńczeniu g i przełączeniu się z dwlneg pwdu na inny widk, mżna kliknąć przycisk nawigacji Wstecz w menu. Ewentualnie, p wyknaniu kilku krków, mżna kliknąć strzałkę w dół i wybrać na liście strnę, na której rzpczęł się twrzenie planu. Dzięki temu mżna wyknać pzstałe krki i ukńczyć twrzenie planu twrzenia kpii zapaswych. Pasek przycisków nawigacji kntynuwanie peracji 1.3. Quick Start Guide Acrnis Backup & Recvery 10 kmpnenty W niniejszej sekcji znajduje się lista kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10 z krótkim pisem ich funkcji. 16 Cpyright Acrnis, Inc.,

17 Kmpnenty dla kmputera zarządzaneg (agenty) Są t aplikacje służące d twrzenia kpii zapaswych, dzyskiwania danych i innych peracji na kmputerach zarządzanych przy użyciu prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Dla wszystkich agentów wyknujących peracje na kmputerach zarządzanych są wymagane licencje. Agenty mają wiele funkcji lub ddatków ferujących ddatkwe funkcje, dlateg mgą być wymagane klejne licencje. Knsla i narzędzia Knsla ma graficzny interfejs użytkwnika i umżliwia płączenie zdalne z agentami raz innymi kmpnentami prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Za pmcą generatrów nśników startwych mżna utwrzyć nśnik startwy, aby móc krzystać z agentów i innych narzędzi ratunkwych w śrdwisku ratunkwym. Dstępnść ddatków w pstaci agentów w śrdwisku ratunkwym zależy d teg, czy ddatek jest zainstalwany na kmputerze z generatrem nśników Agent dla systemu Linux Agent ten umżliwia chrnę danych na pzimie dysków i na pzimie plików w systemie Linux. Kpia zapaswa dysku Ochrna danych na pzimie dysków plega na twrzeniu kpii zapaswej całeg systemu plików dysku lub wluminu wraz ze wszystkimi infrmacjami ptrzebnymi d uruchmienia systemu peracyjneg alb wszystkich sektrów dysku przy użyciu metdy sektr p sektrze (tryb danych nieprzetwrznych). Kpia zapaswa dysku lub wluminu w pstaci spakwanej t kpia zapaswa dysku (wluminu) lub braz dysku (wluminu). Z takiej kpii zapaswej mżna dzyskać całe dyski lub wluminy, jak również pszczególne pliki lub fldery. Kpia zapaswa plików Ochrna danych na pzimie plików plega na twrzeniu kpii zapaswej plików i katalgów znajdujących się na kmputerze, na którym jest zainstalwany agent, lub w udziale sieciwym udstępninym przy użyciu prtkłu smb lub nfs. Pliki mżna dzyskać d ich ryginalnej lkalizacji lub d inneg miejsca. Odzyskać mżna wszystkie pliki i katalgi znajdujące się w kpii zapaswej alb tylk wybrane z nich Kmpnenty startwe i generatr nśnika Kmpnenty startwe agenta umżliwiają wyknywanie peracji związanych z pnwnym uruchmieniem systemu, takich jak dzyskiwanie wluminu zawierająceg aktualnie działający system peracyjny. P ukńczeniu peracji na kmputerze zstanie pnwnie uruchminy system peracyjny. Kmpnenty startwe bazują na jądrze systemu Linux. Mżna nie instalwać kmpnentów startwych, a peracje wymagające pnwneg uruchmienia wyknywać przy użyciu nśnika startweg. Generatr nśnika startweg Acrnis Btable Media Builder t dedykwane narzędzie d twrzenia nśnika startweg (p. 191) zawierająceg kmpnenty startwe. Generatr nśnika startweg, który jest dstarczany wraz z agentem dla systemu Linux, twrzy nśnik startwy reprezentujący wluminy i sieć w stylu systemu Linux (hda1, sdb2, smb://serwer/udział). Cpyright Acrnis, Inc.,

18 Knsla zarządzania Knsla zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle t narzędzie administracyjne umżliwiające zdalny lub lkalny dstęp d agentów Acrnis Backup & Recvery 10, a w wersjach prduktu z funkcją zarządzania scentralizwaneg d serwera zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server. Knsla jest dystrybuwana w dwóch wersjach: dla systemu Windws i systemu Linux. Mim że bie wersje umżliwiają łączenie się z dwlnym agentem Acrnis Backup & Recvery 10 i serwerem zarządzania Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server, zalecane jest krzystanie z knsli dla systemu Windws ( ile wybór jest mżliwy). Knsla instalwana w systemie Linux ma graniczną funkcjnalnść: zdalna instalacja kmpnentów Acrnis Backup & Recvery 10 jest niedstępna; funkcje związane z usługą Active Directry, takie jak przeglądanie usługi AD, są niedstępne Obsługiwane systemy peracyjne Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle, Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux System Linux z jądrem lub nwszym (włącznie z jądrami 2.6.x) i bibliteką glibc Różne dystrybucje systemu Linux (dkładna lista znajduje się na strnie man dla narzędzia trueimagecmd), wśród których bsługiwane są przede wszystkim następujące dystrybucje systemu Linux: SuSE 9.3, SuSE 10.0, SLES 9.0, RedHat 9.0, Fedra Cre 4, Fedra Cre 5, Enterprise Server 3.0, Mandrake 10.x, Slackware 10, Debian (Sarge), ASPLinux 10, Gent, Ubuntu 4.10 Obsługiwane są także wersje x64 pwyższych dystrybucji systemu Linux raz innych dystrybucji teg systemu. Agent dla systemu Linux jest 32 bitwym plikiem wyknywalnym. W celu uwierzytelniania agent wykrzystuje bibliteki systemwe, których 32 bitwe wersje nie zawsze są instalwane dmyślnie w 64 bitwych dystrybucjach. Pdczas krzystania z agenta w 64 bitwej dystrybucji partej na systemie RedHat, takiej jak RHEL, CentOS, Fedra lub Scientific Linux, należy upewnić się, że w systemie są zainstalwane następujące pakiety 32 bitwe: pam.i386 libselinux.i386 libsepl.i386 Pakiety te pwinny być dstępne w repzytrium dystrybucji systemu Linux. Płączenie zdalne z agentem jest niemżliwe Obsługiwane systemy plików Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych i dzyskiwanie następujących systemów plików pd następującymi graniczeniami: FAT16/32 NTFS Ext2/Ext3 18 Cpyright Acrnis, Inc.,

19 ReiserFS3 nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. ReiserFS4 dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. XFS dzyskiwanie wluminu bez mżliwści zmiany jeg rzmiaru. Nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się w węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. JFS nie mżna dzyskać kreślnych plików z kpii zapaswych dysków znajdujących się węźle magazynwania Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde. Plik wymiany (SWAP) systemu Linux. Prgram Acrnis Backup & Recvery 10 umżliwia twrzenie kpii zapaswych uszkdznych lub niebsługiwanych systemów plików i dzyskiwanie ich metdą sektr p sektrze Wymagania dtyczące sprzętu W tej sekcji zstały przedstawine minimalne i zalecane wymagania dtyczące sprzętu niezbędne d zainstalwania i uruchmienia kmpnentów prgramu Acrnis Backup & Recvery 10. Acrnis Backup & Recvery 10 Management Cnsle Element Wymagania minimalne Zalecane Prcesr Nwczesny prcesr szybkści 800 MHz lub większej Platfrmy Itanium nie są bsługiwane Prcesr szybkści 1 GHz, 32 bitwy (x86) lub 64 bitwy (x64) Pamięć systemwa 128 MB 512 MB lub więcej Rzdzielczść ekranu 800*600 pikseli 1024*768 pikseli lub wyższa Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Inne urządzenia 50 MB Mysz Agent Acrnis Backup & Recvery 10 dla systemu Windws Element Wymagania minimalne Zalecane Karta sieciwa lub wirtualna karta sieciwa Napęd CD RW, DVD RW d twrzenia nśników startwych Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Cpyright Acrnis, Inc.,

20 Acrnis Backup & Recvery 10 Agent fr Linux Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 256 MB 512 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 100 MB Serwer Acrnis Backup & Recvery 10 Management Server Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na serwer peracyjny SQL i serwer raprtwania SQL 25 MB 200 MB Acrnis Backup & Recvery 10 Strage Nde Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 512 MB 1,5 GB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania Miejsce wymagane na bazę danych taśm Acrnis License Server 40 MB Okł 1 MB na 10 archiwów Element Wymagania minimalne Zalecane Pamięć systemwa 128 MB 256 MB lub więcej Miejsce na dysku wymagane d zainstalwania 25 MB 1.7. Pmc techniczna W ramach płaty rcznej za pmc techniczną użytkwnik trzymuje praw d następujących usług: ile dstępne są usługi elektrniczne, użytkwnik mże uzyskać bez ddatkwej płaty dstęp elektrniczny d usług Pmcy technicznej w zakresie prgramwania. Firma Acrnis dłży starań, aby zapewnić całdbwą dstępnść tych usług przez 7 dni w tygdniu. D wspmnianych usług elektrnicznych mgą się zaliczać między innymi: fra użytkwnika, infrmacje dtyczące kreślneg prgramwania, wskazówki i prady, pbieranie pprawek z Internetu, knserwacja prgramwania i pbieranie kdu demnstracyjneg z serwera FTP w sieci WAN raz dstęp d bazy danych z rzwiązaniami prblemów za pśrednictwem systemu pmcy technicznej dla klientów firmy Acrnis. 20 Cpyright Acrnis, Inc.,

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Windws Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Wrkstatin Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis,

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo