Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:"

Transkrypt

1 Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji Spis treści: Serwis 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie współpracy z w serwisem 3 Knwersja danych firmy z wersji Pzstałe zmiany... 4 Prgram e-dkumenty... 4

2 1 / 2 Symfnia e-dkumenty Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty Serwis Serwis internetwy jest utwrzną przez Sage sp z.. platfrmą umżliwiającą szybką i prstą wymianę dkumentów elektrnicznych. Ułatwia bezpieczny brót fakturami elektrnicznymi z wielma kntrahentami jedncześnie, zgdnie z aktualnymi przepisami prawa, bez kniecznści psiadania pdpisu kwalifikwaneg. Unikatwym rzwiązaniem zastswanym w serwisie jest fakt, że każda firma przystępując d serwisu pdpisuje tylk jedną umwę, która jest pdstawą prawną d prwadzenia wymiany e- dkumentów ze wszystkimi becnymi raz przyszłymi klientami serwisu. Wybrane prawn-pdatkwe aspekty związane z biegiem dkumentów pmiędzy uczestnikami serwisu, były przedmitem pinii widącej firmy dradczej PricewaterhuseCpers. Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu W wizardach d wysyłki dkumentów pjawiła się nwa pcja zwiazana z mżliwścią wybru wysyłki za pśrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl. Opcje są aktywne jeśli ustawin współpracę z serwisem w knie Ustawień Pracy. Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym Aby rzpcząć współpracę z biurem rachunkwym należy w knie Ustawień pracy zaznaczyć znacznik Współpracuj z biurem rachunkwym i wyeksprtwać plik XML z danymi firmy ptrzebnymi d współpracy z biurem rachunkwym. Plik ten należy wczytać d tej firmy, która będzie pracwała w trybie biura rachunkweg (przycisk Zapisz plik d współpracy z biurem rachunkwym). W plu Adres biura rachunkweg należy pdać adres przewidziany d kntaktów, na który będą wysyłane dkumenty. P wybraniu przycisku Odczytaj plik współpracy praca w trybie biura rachunkweg w przypadku firmy już pracującej w trybie biura rachunkweg dane zstają zaimprtwane.

3 Symfnia e-dkumenty 1 / 3 D biura mżna przesyłać umwy, e-faktury sprzedaży raz e-faktury zakupu. Ustawienie współpracy z w serwisem Wersja prgramu jest przystswana d współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl. Aby nawiązać płączenie, należy nadać użytkwnikwi uprawienie d krzystania z serwisu i wypełnić pla znajdujące się w części Ustawienia pracy w ramce Ustawienia współpracy z serwisem miedzyfimami.pl. W zależnści d teg, czy knt jest już załżne w serwisie, należy wybrać ple Używaj serwisu miedzyfirmami.pl i Mam knt w serwisie lub przycisk Chcę zarejestrwać się w serwisie miedzyfirmami.pl. P zaznaczeniu pla Mam knt mżna wybrać pcję Jedn knt dla wszystkich użytkwników. W plach Lgin i Hasł należy pdać lgin i hasł lgwania używane w serwisie miedzyfirmami.pl. Przycisk Chcę zarejestrwać się w serwisie miedzyfirmami.pl twiera przeglądarkę internetwą z wypełninymi danymi firmy kniecznymi d rejestracji w serwisie miedzyfirmami.pl.

4 1 / 4 Symfnia e-dkumenty Knwersja danych firmy z wersji 2012 Uprszczny zstał prces rzpczynania pracy z firmą. W becnej wersji prgramu nie ma kniecznści rzpczynania pracy d zakładania grupy firm; zakładanie firmy dbywa się bezpśredni przez utwrzenie bazy firmy w menu Firma. W związku z tym p przejściu na wersję zamiast grupy firm zawierającej w swim składzie pszczególne firmy, becnie widczne są wszystkie pszczególne firmy zawarte d tej pry w grupie. Każda firma dtychczasw ujęta w grupie firm jest becnie sbną bazą danych. Przed rzpczęciem pracy z bazą danych firmy w wersji należy wyknać knwersję danych firmy. W menu firma w trybie pracy bez firmy należy wybrać plecenie Odtwarzanie danych firmy i wyknać plecenia widczne w kreatrze Odtwarzanie bazy firmy. Następnie należy zweryfikwać prawa użytkwników, gdyż becnie na przykład praw d wysyłania dkumentów sprzedaży zstał zastąpine prawami szczegółwymi takimi jak: praw d wysłania dkumentów d kntrahentów, praw d wysyłania b kntrli skarbwej, praw d wysyłania faktur d biura rachunkweg. Pzstałe zmiany Zaktualizwane zstały dane teleadreswe firmy widczne w prgramie. Prgram e-dkumenty System Symfnia 2012 zstał wypsażny w nwą w stsunku d pprzednich wersji funkcjnalnść: przechwywanie, zarządzanie i użytkwanie dkumentów. Jest t realizwane przez prgram Symfnia e- Dkumenty. Symfnia 2012 przy jeg wsparciu umżliwia: Przygtwanie raz rejestrwanie umów zawierających zgdę na trzymywanie faktur elektrnicznych. Wystawianie faktur elektrnicznych dla kntrahentów, którzy wyrazili na t zgdę. Pdpisywanie faktur elektrnicznych z wykrzystaniem: pdpisu elektrniczneg, bezpieczneg pdpisu elektrniczneg, pieczęci elektrnicznej Autmatyczne wysyłanie pdpisanych faktur elektrnicznych na adres wskazany w zawartej z kntrahentem umwie. Odbieranie i imprt dkumentów z zewnątrz. Weryfikację trzymanych dkumentów elektrnicznych pd względem autentycznści pchdzenia raz integralnści treści. Pełnię mżliwści prgramu pkazują dpier przy współpracy innymi prgramami Symfnia, wspierając ich działanie w zakresie: bsługi handlwej faktur (Symfnia Handel), ewidencji księgwej i pdatkwej faktur (Symfnia Finanse i Księgwść), Prgram Symfnia e-dkumenty jest narzędziem służącym d zarządzania i archiwizacji faktur elektrnicznych będących w biegu przedsiębirstwa. Główną funkcjnalnścią ferwaną przez prgram Symfnia e- Dkumenty jest mżliwść elektrniczneg wysłania, dbierania i przechwywania e-faktur zgdnie z rz-

5 Symfnia e-dkumenty 1 / 5 prządzeniem MF z dnia w sprawie wystawiania faktur w frmie elektrnicznej, zasad ich przechwywania raz trybu udstępniania rganwi pdatkwemu lub rganwi kntrli skarbwej. Funkcjnalnść prgramu pzwala na bezpieczny brót takimi dkumentami pprzez zastswanie elektrnicznej pieczęci firmy lub pdpisu kwalifikwaneg. Dzięki temu przedsiębirca mże być pewny tżsamści kntrahenta raz integralnści treści trzymaneg dkumentu. Metdy zastswane w prgramie są zgdne z aktualnymi przepisami prawa. Stan prawny Stan prawny bwiązujący d pzwalał przedsiębircy, który był wystawcą faktury na przesłanie faktury d nabywcy twaru lub usługi na dwa spsby: Przesłanie faktury za pmcą pczty czy dstarczenie sbiście. Dtyczy t tradycyjnej pstaci dkumentu w frmie papierwej. Przesłanie faktury w frmie elektrnicznej. Taki rdzaj faktury musiał być patrzny bezpiecznym pdpisem elektrnicznym, weryfikwanym za pmcą kwalifikwaneg certyfikatu, lub przesłany pprzez wymianę danych elektrnicznych (EDI) zgdnie z umwą w sprawie eurpejskieg mdelu wymiany danych elektrnicznych. Najwyższy Sąd Administracyjny w wyrku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, wskazał na ddatkwą, pza drgą pcztwą, mżliwść przesyłania faktur wystawinych w frmie papierwej. Uzasadnienie wyrku mówi, że dpuszczalne jest przesłanie kntrahentwi faktury pcztą mailwą, np. jak załącznik d a pd warunkiem, że zarówn wystawca faktury, jak i jej nabywca wydrukują taką fakturę i będą ją przechwywać w frmie papierwej. Plskie prawdawstw dtyczące przesyłania faktur w frmie elektrnicznej był wiele bardziej restrykcyjne niż przewiduje Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r., zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólneg systemu pdatku d wartści ddanej w dniesieniu d przepisów dtyczących fakturwania. Zgdnie z definicją zawartą we wspmnianej dyrektywie, fakturą elektrniczną jest nie tylk faktura patrzna bezpiecznym pdpisem elektrnicznym, weryfikwanym za pmcą ważneg kwalifikwaneg certyfikatu, lub przesłana pprzez wymianę danych elektrnicznych (EDI), lecz każda faktura wystawina i trzymana w dwlnym frmacie elektrnicznym, który zapewnia autentycznść pchdzenia faktury, integralnść jej treści raz czytelnść. Plski ustawdawca ma bwiązek implementacji wymieninej dyrektywy d krajweg systemu prawneg d 31 grudnia 2012 r. Minister Finansów dstswując przepisy d prawa unijneg w rzprządzeniu MF z dnia w sprawie wystawiania faktur w frmie elektrnicznej, zasad ich przechwywania raz trybu udstępniania rganwi pdatkwemu lub rganwi kntrli skarbwej prpnuje zasadę, zgdnie z którą faktury mgą być przesyłane przez pdatnika w frmie elektrnicznej w dwlnym frmacie elektrnicznym pd warunkiem uprzedniej akceptacji teg spsbu przesyłania faktur przez dbircę faktury. Ddatkwym warunkiem przesyłania faktur w frmie elektrnicznej jest kniecznść zapewnienia autentycznści ich pchdzenia i integralnści treści faktury, c wynika wprst z dyrektywy. UWAGA Rzprządzenie weszł w życie dnia Kniec dkumentu

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Spis treści 1. Dstswanie zakresu danych grmadznych w Systemie Kntrln-Infrmacyjnym dla Prtów Plskich (Plish Harburs Infrmatin & Cntrl System) d wyników pracy grupy eksperckiej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo