MultiInfo SOHO. w Instrukcja obsługi dla administratora klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta"

Transkrypt

1 MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta

2 Spis treści 1 Wstęp Lgwanie Lgwanie za pmcą kdów SMS Nawigacja Mduł Administracja Menu Knfiguracja Książka adreswa Bezpieczeństw Użytkwnicy Wiadmści - wysyłanie Wiadmści - dbieranie Nadpisy Limitwanie Użytkwnicy Aktywni Nieaktywni Raprty Uprawnienia Użytkwnika Klejki i archiwa Klejka wejściwa / Klejka wyjściwa Archiwum wejściwe/wyjściwe Histria pakietów SMS Dładwanie Statystyki Usługi knfiguracja nadrzędna... 45

3 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 3 1 Wstęp Aplikacja MultiInf umżliwia dwukierunkwą kmunikację z wykrzystaniem wiadmści SMS pmiędzy użytkwnikiem Aplikacji, a dwlnymi użytkwnikami lub urządzeniami sieci telekmunikacyjnej. Niniejszy dkument jest pmcą dla Administratra w celu zapewnienia sprawnej pracy z prgramem MultiInf, pisuje prces dstswania systemu d wymagań Użytkwników, a także zawiera infrmacje spsbie zarządzania dstępem d systemu. W drębnych dkumentach pisan funkcjnalnści dstępne dla Użytkwnika, w tym Książkę Adreswą, która także jest dstępna dla Administratra. Zaleca się, z punktu widzenia bezpieczeństwa infrmacji przechwywanych w systemie, by nie łączyć w ramach jedneg Użytkwnika funkcjnalnści związanych z administrwaniem i Użytkwaniem systemu. System dstępny jest pprzez publiczną sieć Internet, stąd aby z nieg skrzystać należy psiadać jedną z ficjalnie wspieranych przeglądarek strn WWW: Internet Explrer 8.0 i nwsze, Mzilla Firefx 16 i nwsze, Chrme 22 i nwsze, Opera i nwsze, Safari Lgwanie W rzdziale pisan lgwanie się za pmcą jednrazweg kdu SMS Lgwanie za pmcą kdów SMS W celu zalgwania się d systemu MultiInf, krzystając z przeglądarki należy twrzyć następujący adres: wprwadzić lgin i hasł, kliknąć ZALOGUJ SIĘ. Uwaga ważne infrmacje: Użytkwnik telefnu, który aktywwał usługę MultiInf SOHO d swjeg numeru telefnu czyli numeru MSISDN autmatycznie staje się administratrem. Na jeg numer MSISDN zstanie przesłany lgin i hasł w czasie d 3 dni p zleceniu aktywacji usługi. Standardwym pierwszym lginem administratra jest numer MSISDN klienta z ddanym rzszerzeniem.adm np.: adm. Administratr mże załżyć dwlną ilść użytkwników umżliwiając innym sbm krzystanie z Aplikacji na pdstawie drębneg hasła i drębnych uprawnień. Plkmtel sp. z..

4 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 4 W klejnym krku należy pdać jednrazwy kd SMS. Zstaje n przesłany na telefn kmórkwy przypisany przez Administratra d Użytkwnika pdczas zakładania jeg knta. Kd ten ważny jest przez 5 minut, stąd w wypadku upłynięcia teg czasu należy pwtórzyć lgwanie. P wprwadzeniu trzymaneg kdu należy pnwnie kliknąć ZALOGUJ. P pprawnej weryfikacji tych parametrów użytkwnik zstaje zalgwany d systemu MultiInf. W tym mmencie pjawia się kmunikat dtyczący dstępneg limitu wiadmści raz benefitów wynikających z krzystania z Aplikacji MultiInf. Plkmtel sp. z..

5 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 5 P zamknięciu kmunikatu następuje przekierwanie na główną strnę mdułu Wiadmści. Plkmtel sp. z..

6 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Nawigacja Każda strna panelu WWW Aplikacji MultiInf zawiera identyczne elementy umżliwiające nawigwanie p serwisie. P jeg lewej strnie znajduje się pasek wybru mdułu. Wszystkie dstępne w danej chwili elementy prezentwane są w pstaci zakładek. P kliknięciu na nazwie innej zakładki rzwija się lista z dstępnymi W prawym górnym rgu mdułu prezentwane są bieżące infrmacje związane z zalgwanym Użytkwnikiem. Lgin aktualnie zalgwaneg Użytkwnika. Dstępny jest również link służący d wylgwania się. P najechaniu kursrem myszy na lgin mżna sprawdzić infrmacje numerach bramek, dstępnych dla użytkwnika (czyli numerach, na jaki należy wysyłać wiadmści z telefnu kmórkweg, aby były ne przekazane d MultiInf), raz wielkść limitu dstępnych wiadmści. Z prawej strny ekranu widczna jest ikna pmcy. Kliknięcie na tę iknę spwduje twarcie pmcy kntekstwej związanej z tą częścią Aplikacji, z którą użytkwnik becnie pracuje. Plkmtel sp. z..

7 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 7 Dstęp d pszczególnej strny daneg mdułu dbywa się z wykrzystaniem menu zlkalizwaneg z lewej strny. Aktualnie wybrana pzycja wyróżnina jest zielnym klrem tekstu. Kliknięcie na innej pzycji spwduje twarcie wybranej strny panelu. Plkmtel sp. z..

8 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 8 2 Mduł Administracja Mduł Administracja służy d zarządzania właściwściami Aplikacji MultiInf, weryfikacji stanu jeg działania (statystyki, klejki wiadmści), a także zarządzania Użytkwnikami raz ich uprawnieniami. Przejście d mdułu dbywa się pprzez wybranie kliknięcie menu Administracja i wybór jednej z dstępnych pzycji z rzwijanej listy. 2.1 Menu Knfiguracja Menu Knfiguracja zawiera parametry Aplikacji, które mżna zmdyfikwać w celu dpaswania jej d pracy zgdnie z czekiwaniami Klienta. Aby przejść d menu należy wybrać z lewej strny pzycję Knfiguracja. Menu t składa się z następujących elementów: Książka adreswa pzwala na mdyfikację parametrów Książki Adreswej, Bezpieczeństw pzwala na knfigurację parametrów aktualnie zdefiniwanych w ramach zasad plityki bezpieczeństwa, Użytkwnicy pzwala na mdyfikacje parametrów listy użytkwników, Wiadmści wysyłane pzwala zdefiniwać parametry wysyłki wiadmści standardwych, Wiadmści dbieranie pzwala na twrzenie flderów publicznych raz zdefiniwać frmaty plików eksprtu wiadmści, Nadpisy pzwala na wybranie nadpisu raz ustawienie hierarchii nadpisów Limitwanie knfiguracja miesięczneg limitwania wiadmści i pwiadmień związanych z przekrczeniem limitu, Książka adreswa Knfiguracja książki adreswej pzwala na zdefiniwanie pól raz ddatkwych danych dla kntaktów. W zakładce Ddatkwe pla mżna zdefiniwać maksymalnie dziesięć ddatkwych pól, które ddatkw, będą pisywały kntakt. Aby uruchmić ple należy zaznaczyć je za pmcą przycisku wybru p prawej strnie, a następnie pdać nazwę pla. Nazwa każdeg z tych pól mże się składać z maksymalnie 25 znaków. Plkmtel sp. z..

9 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 9 P kliknięciu ZAPISZ zaznaczne pla stają się widczne pdczas ddawania i edycji każdeg kntaktu. Ddane pla dstępne również w zakładce Klejnść i widcznść danych, na której jest mżliwść zarządzania wyglądem książki adreswej. Aby zmienić klejnść klumn prezentwaną na liście książki adreswej, należy nacisnąć na wybrany parametr i przeciągnąć g na dpwiednia pzycje listy. Ddatkw, dznaczając pcję wybru pisaną jak Widcznść istnieje mżliwść wyłączenia prezentacji wybraneg pla. Dzięki ukryciu kilku mniej isttnych pól mżna znacząc zwiększyć czytelnść infrmacji prezentwanych na liście kntaktów. P wyknaniu wszystkich zmian należy kliknąć na przycisku ZAPISZ. Plkmtel sp. z..

10 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Bezpieczeństw P wybrze pzycji Bezpieczeństw istnieje mżliwść pdglądu i knfiguracji aktualnie zdefiniwanych zasad plityki bezpieczeństwa. Menu plityki bezpieczeństwa zawiera następujące elementy: Klient nazwa Klienta, Włącz plitykę bezpieczeństwa zaznaczenie znacza, że ustawienia plityki są aktywne. Brak zaznaczenia znacza, że plityka bezpieczeństwa jest wyłączna, Minimalna długść hasła pzwala ustalić minimalną długść hasła użytkwnika. W systemie musi mieć wartść większą lub równą 8. W przypadku braku wpisanej wartści system wymaga 8 znaków, Weryfikuj pwtarzanie znaków zaznaczenie znacza, że hasł nie mże zawierać pwtarzających się znaków, Wymagaj znaków specjalnych zaznaczenie znacza, że hasł musi zawierać znaki specjalne, Wymagaj znaków alfanumerycznych zaznaczenie znacza, że hasł musi zawierać znaki alfanumeryczne, Maksymalny czas ważnści hasła kreśla ilść dni licznych d statniej zmiany hasła p których użytkwnik zstanie pprszny klejną zmianę hasła, W przypadku braku wpisanej wartści hasł nie będzie się przedawniał, Ilść dni d statnieg lgwania p jakim użytkwnik staje się nieaktywny kreśla ilść dni licznych d statnieg zalgwania p których użytkwnik zstanie przełączny w tryb nieaktywny. Dstęp d knta zstanie zablkwany. W przypadku braku wpisanej wartści knta nie będą się przedawniały. Niezależnie d Plkmtel sp. z..

11 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 11 pdanej wartści przedawnieniu nie pdlegają knta psiadające uprawnienia administracyjne Użytkwnicy Knfiguracja użytkwników pzwala na zdefiniwanie pól raz ddatkwych danych dla kntaktów. W zakładce Pla mżna zdefiniwać ddatkwe pla, które ddatkw, będą pisywały użytkwnika. Aby uruchmić ple należy zaznaczyć je za pmcą przycisku wybru p prawej strnie, a następnie pdać nazwę pla. Nazwa każdeg z tych pól mże się składać z maksymalnie 25 znaków. P kliknięciu ZAPISZ pla te stają się widczne pdczas ddawania i edycji każdeg użytkwnika. Ddane pla stają się dstępne w zakładce Klejnść, na której jest mżliwść zarządzania wyglądem listy użytkwników. Aby zmienić klejnść klumn prezentwaną na liście użytkwników, należy nacisnąć na wybrany parametr i przeciągnąć g na dpwiednia pzycje listy. Plkmtel sp. z..

12 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 12 Ddatkw, dznaczając pcję wybru pisaną jak Widcznść mżna wyłączyć prezentację wybraneg pla. Dzięki ukryciu kilku mniej isttnych pól mżna znacząc zwiększyć czytelnść infrmacji prezentwanych na liście użytkwników. P wyknaniu wszystkich zmian należy kliknąć na przycisku ZAPISZ Wiadmści - wysyłanie Menu knfiguracyjne Wiadmści pzwala zmienić dmyślne ustawienia wysyłki nwych wiadmści, w tym jej frmat, pdpis, maksymalny rzmiar. Zakładka Frmat wiadmści pzwala na wyświetlenie i knfigurację następujących parametrów: Pdziel długie wysyłane wiadmści z wykrzystaniem nagłówków zaznaczenie jej spwduje, iż nwe wiadmści które przekraczają 160 znaków (długść pjedynczeg SMSa) będą dzielne na części za pmcą specjalnych nagłówków GSM umżliwiających ich płączenie w jedną wiadmść przez telefn, Użyj rzszerzneg kdwania znaków pzwala na wysłanie wiadmści wraz z plskimi znakami specjalnymi (ą, ę, ), które bez zaznaczenia tej pcji są zastępwane pdczas wysyłki ich łacińskimi dpwiednikami. UWAGA: wybranie tej pcji pwduje, iż w pjedynczej wiadmści SMS mieści się tylk 70 znaków (bez zaznaczenia tej pcji pjedyncza wiadmści t 160 znaków). Frmat inny niż dmyślny daje mżliwść dwlnej zmiany frmatu wiadmści, w treści mżemy użyć dwóch specjalnych znaczników: %wiadmść% - pdczas wysyłki SMSa znacznik ten zstanie zamieniny na treść wiadmści wprwadznej w knie wysyłki, parametr jest bwiązkwy, %pdpis% - pdczas wysyłki SMSa znacznik ten zstanie zamieniny na pdpis wprwadzny w knie wysyłki, parametr ten nie jest bwiązkwy. Przykład. Dla frmatu wiadmści: Firma XYZ: %wiadmsc%. Pzdrawiam %pdpis%, Plkmtel sp. z..

13 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 13 jeśli sba pdpisie Jan Kwalski wyśle wiadmść Najnwsza ferta na nasze prdukty już w pniedziałek, d dbirców wysłana zstanie wiadmść treści: Firma XYZ: Najnwsza ferta na nasze prdukty już w pniedziałek. Pzdrawiam Jan Kwalski. Zakładka Frmat pdpisu umżliwia zdefiniwanie dmyślneg pdpisu wszystkich Użytkwników. Zaznaczenie pcji Frmat inny niż dstępny pzwala na knfigurację następujących parametrów: Brak pdpisu zaznaczenie pwduje, iż dmyślnie pdczas wysyłki wiadmści nie będzie widczny pdpis nadawcy, w czasie wysyłki mżna ddać pdpis d wiadmści, Ple d wpisania pdpisu wiadmści ple, w którym mżna zdefiniwać dmyślny pdpis nadawcy, jak dwlny ciąg znaków lub jak parametr: %nazwa% - w ple wstawiana jest nazwa Użytkwnika, %imie% - w ple pdpisu jest wstawiane imię Użytkwnika, %nazwisk% - w ple pdpisu jest wstawiane nazwisk Użytkwnika, Zablkuj pdpis zaznaczenie pwduje, że w czasie wysyłki zablkwane jest ple pdpisu wiadmści, w plu tym pjawiają się dane ustawine pdczas knfiguracji przez Administratra (brak pdpisu lub pdpis dwlnie zdefiniwany). Plkmtel sp. z..

14 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 14 Zakładka Rzmiar pzwala ustalić maksymalną liczbę SMSów na które mże zstać pdzielna pjedyncza wiadmść. P wybraniu pcji Ustaw rzmiar wiadmści istnieje mżliwść kreślenia z ilu maksymalnie części mże składać się wysyłany SMS. Liczbę tę należy wybrać z listy, maksymalna dzwlna wartść t 9. Druga pcja pzwala strzec Użytkwnika przed wysyłką dużej liczby wiadmści jedncześnie. Wymagane będzie wtedy jej ddatkwe ptwierdzenie. P zaznaczeniu pcji Ostrzegaj zbyt dużej wysyłce należy wprwadzić limit wiadmści, któreg przekrczenie ma skutkwać dpwiednim alertem. Zakładka Raprty dręczeń umżliwia włączenie żądania dręczenia raprtu dla wiadmści SMS, MMS. Plkmtel sp. z..

15 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 15 Zakładka Imprt pzwala na zdefiniwanie dmyślnej klejnści klumn w pliku imprtu wiadmści. Pdczas przeprwadzania imprtu Użytkwnik ma mżliwść zmiany tej klejnści. Dla każdej z klumn należy kreślić, w której będzie znajdwał się numer telefnu dbircy, adres , w której treść wiadmści, które klumny należy ddatkw zaimprtwać jak parametry grup dbirców, a które należy pminąć. Wartści Numer telefnu, Treść wiadmści raz Adres mgą występwać tylk raz. Wartść ustawina w statniej klumnie będzie pwtarzana dla każdej następnej w przypadku większej ilści klumn w imprtwanym pliku. W przypadku mniejszej ilści klumn wystarczy ustawić tylk te, które będą wykrzystywane. Reszta nie będzie brana pd uwagę. Zakładka Kntrla rzsyłek pzwala zdefiniwać kn czaswe dla wysyłek maswych. Umżliwia również zdefiniwanie ilść wiadmści, które będą wysłane w gdzinę. Plkmtel sp. z..

16 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 16 Zakładka pzwala na knfigurację następujących parametrów: Włącz dmyślnie kn czaswe wysyłek maswych - granicza czas w którym wiadmści mgą być wysyłane d dbirców. W przypadku przekrczeniach kna czasweg wiadmści przestaną być wysyłane. Wznwienie wysyłki następneg dnia nastąpi jedynie wtedy gdy zstanie zaznaczna pcja Wysyłaj następneg dnia w przypadku przekrczenia kna czasweg. Włącz limit maksymalnej liczby wysłanych wiadmści na gdzinę granicza ilść wysyłanych wiadmści w ciągu jednej gdziny d wartści ustalnej w plu Limit wiadmści. Pdany limit wiadmści musi być krtnścią liczby 60. W przypadku, gdy Użytkwnik psiada dpwiednie uprawnienia w menu Wiadmści pjawiają się ddatkwe zakładki. Zakładka Centra ksztwe pzwala na utwrzenie jednstek rzliczeniwych. Pdczas wysyłki Użytkwnik dstaje mżliwść przypisania wiadmści d dpwiedniej jednstki rzliczeniwej. Zakładka Eksprt pzwalają zdefiniwać w dwlny spsób frmat eksprtwaneg pliku skrzynki wiadmści wysłanych raz rzsyłek. Zaznaczając pcję Frmat inny niż dmyślny na pszczególnych zakładkach, mżna wprwadzić własny frmat pjedynczeg wiersza, krzystając ze znaczników, które będą zamienine na dpwiednie wartści. Dla pszczególnych zakładek dstępne są następujące znaczniki: Zakładka Wysłane (eksprt skrzynki wysłanych): %telefn% - numer telefnu nadawcy, %imie% - imię dbircy (w przypadku gdy jest t zapisany Kntakt), %nazwisk% - nazwisk dbircy (w przypadku gdy jest t zapisany Kntakt), %tresc% - treść wysłanej wiadmści, %data% - data wysłania, %status% - nazwa statusu dręczenia wysłanej wiadmści, %id% - numer identyfikacyjny wiadmści, Plkmtel sp. z..

17 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 17 %tab% - parametr umżliwiający wstawienie tabulacji pmiędzy znakami, Zakładka Rzsyłka (eksprt szczegółów rzsyłki): %telefn% - numer telefnu nadawcy, %tresc% - treść wysłanej wiadmści, %data% - data wysłania, %status% - nazwa statusu dręczenia wysłanej wiadmści, %id% - numer identyfikacyjny wiadmści, %tab% - parametr umżliwiający wstawienie tabulacji pmiędzy znakami, W wypadku eksprtu Rzsyłki, istnieje mżliwść zaznaczenia ddatkwych pcji: Ddatkwe wiersze rzdzielające wstawiane są ddatkwe wiersze ddzielające wiadmści czekujące na wysłanie d wiadmści w trakcie wysyłania, raz d wiadmści przetwrznych, Statystyki dla całej rzsyłki wstawienie ddatkwej infrmacji statystycznej pdsumwującej rzsyłkę. Zakładka Statusy dręczeń pzwala nadać własne nazwy statusów, które będą użyte pdczas eksprtu. P zaznaczeniu pcji Nazwy inne niż dmyślne należy wprwadzić dpwiednie wartści przy każdym ze statusów. Plkmtel sp. z..

18 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 18 Wszystkie zmiany w pcjach należy ptwierdzić pprzez kliknięcie na przycisku ZAPISZ Wiadmści - dbieranie Menu knfiguracyjne Wiadmści debrane pzwala zmienić dmyślne ustawienia dbieranych wiadmści, w tym zdefiniwać publiczne fldery skrzynki dbirczej i ustawienie parametrów dla eksprtu wiadmści dbieranych. Menu Fldery publiczne pzwala na definiwanie publicznych flderów skrzynki dbirczej, dstępnych dla wszystkich Użytkwników. Więcej infrmacji flderach mżna znaleźć w dkumentacji Użytkwnika. P przejściu d zarządzania flderami, prezentwana jest ich lista. Plkmtel sp. z..

19 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 19 W pszczególnych klumnach znajdują się następujące infrmacje: Nazwa nazwa flderu publiczneg, Typ jest publiczny, Aby ddać nwy flder należy kliknąć na przycisku. Należy wprwadzić nazwę flderu. Zaznaczenie pcji Ustaw przekierwania pzwala przejść d edycji przekierwań. Pzwalają ne na autmatyczne umieszczanie w dpwiednich flderach smsów debranych d kreślnych sób. Dmyślnie są ne wyłączne. Aby je zdefiniwać, należy zaznaczyć pcję Ustaw przekierwania. Następnie mżna: ddawać nwe numery klikając na link Ddaj numery, wprwadzając numer i klikając na przycisk Ddaj, ddawać zdefiniwane kntakty publiczne klikając na link Kntakty, zaznaczając wybrane kntakty i klikając Ddaj, ddawać zdefiniwane publiczne grupy kntaktów klikając na link Grupy kntaktów, zaznaczając wybrane grupy i klikając Ddaj. P zdefiniwaniu przekierwań, aby ddać flder należy kliknąć na przycisk Zapisz. Plkmtel sp. z..

20 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 20 Aby zmienić zdefiniwane pdczas ddawania wartści należy zaznaczyć flder na liście i kliknąć na przycisk edycji widczny pd listą flderów. Zmianę nazwy raz edycję przekierwań należy ptwierdzić przyciskiem Zapisz. Aby usunąć flder należy na liście flderów zaznaczyć dpwiednią pcję przy usuwanej pzycji, a następnie kliknąć na przycisk. Wiadmści z usuniętych flderów publicznych zstaną autmatycznie przeniesine d flderu główneg. Wszystkie zmiany w pcjach należy ptwierdzić pprzez kliknięcie na przycisku Zapisz. Zakładka Eksprt pzwalają zdefiniwać w dwlny spsób frmat eksprtwaneg pliku skrzynki wiadmści dbieranych. Plkmtel sp. z..

21 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 21 Zaznaczając pcję Frmat inny niż dmyślny mżna wprwadzić własny frmat pjedynczeg wiersza, krzystając ze znaczników, które będą zamienine na dpwiednie wartści: Zakładka Odebrane (eksprt skrzynki dbirczej): %telefn% - numer telefnu nadawcy, %imie% - imię nadawcy (w przypadku gdy jest t Kntakt), %nazwisk% - nazwisk nadawcy (w przypadku gdy jest t Kntakt), %tresc% - treść debranej wiadmści, %data% - data debrania, %id% - numer identyfikacyjny wiadmści, %tab% - parametr umżliwiający wstawienie tabulacji pmiędzy znakami, Wszystkie zmiany w pcjach należy ptwierdzić pprzez kliknięcie na przycisku Zapisz Nadpisy Zakładka Nadpis, pzwala zdefiniwać teksty czyli nadpisy, które mżna umieścić w plu nadawca wysyłanych wiadmściach SMS tekstu, który na telefnie dbierającym wiadmść SMS będzie prezentwany zamiast numeru telefniczneg. Mże t być na przykład nazwa firmy, hasł reklamwe lub infrmacja. Aby skrzystać z tej funkcjnalnści należy wybrać wyrażenie (nadpis), stwrzyć wnisek z prśbą akceptację raz dłączyć dpwiednie dkumenty d twrzneg wnisku. Uwaga: d każdeg wnisku należy ddać dkument, np. w pstaci dkumentu MS WORDa z infrmacją że nadpis jest częścią nazwy firmy lub inne uzasadnienie. Uwaga: na wiadmści z nadpisem nie mżna desłać wiadmści zwrtnej. Kmunikacja jest tylk jednkierunkwa. Oczywiście jeżeli abnent zna numer który zstał zastąpiny tekstem t wtedy na ten numer mże desłać wiadmść SMS. Mżna zdefiniwać aby dmyślnie numer nadawcy był zamieniany na nadpis. Wartść ta mże być zmienina dla każdej wysyłanej wiadmści SMS. Szczegółwe infrmacje dtyczące nadpisów, wraz z ich knfiguracją znajdują się w dkumencie Dynamiczny Nadpis - dkumentacja Administratra Klienta Dstępnym na strnie MultiInf, menu Ustawienia zakładka Dkumentacja. Plkmtel sp. z..

22 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Limitwanie Przechdząc w pzycję Limitwanie z menu Knfiguracja istnieje mżliwść włączenia miesięczneg limitu wysyłanych wiadmści przez wszystkich Użytkwników. P zaznaczeniu pcji Włącz limitwanie, należy wprwadzić wartści limitu dla wysłanych wiadmści. P kliknięciu przycisku Zapisz graniczenie zstaje włączne. Ddatkw p zaznaczeniu pcji Włącz limitwanie pjawia się zakładka Lista kntaktów d pwiadmienia. W przypadku przekrczenia limitu istnieje mżliwść zdefiniwania pwiadamiania wybranych sób tym fakcie. Mżliwe są dwie drgi pwiadmienia: za pmcą wiadmści SMS, raz za pmcą wiadmści pczty elektrnicznej. Mżliwe jest jednczesne krzystanie z bu typów pwiadmień. Ddanie nwej sby plega na rzwinięciu listy kntaktów klikając na linku Ddaj, zaznaczeniu wybranych kntaktów i ptwierdzeniu wybru pprzez kliknięcie przycisku DODAJ pniżej listy. Zaznaczne kntakty zstaną ddane d listy. Aby usunąć wybraną pzycję wystarczy zaznaczyć dpwiednią pcję p prawej strnie i kliknąć przycisk USUŃ. Ptwierdzenie wszystkich peracji wyknywane jest przez kliknięcie na przycisk ZAPISZ. Wiadmści, które przekraczają limit trafiają d klejki wyjściwej, gdzie mgą być usunięte, bądź wznwine przez Administratra (aby wyknać tę perację należy skrzystać z pcji dstępnych w menu Klejki i archiwa > Klejka Wyjściwa ). Wznwienie mże zstać wyknane dpier p zwiększeniu limitu bądź rzpczęciu nweg miesiąca. Plkmtel mże nałżyć maksymalne graniczenie na wartść limitu, w takim wypadku Administratr nie ma mżliwści ustawienia wartści przekraczającej ten limit. Jeśli taki limit zstał włączny, infrmacja nim znajduje się z prawej strny pla limitu. 2.2 Użytkwnicy Menu Użytkwnicy zawiera parametry związane z użytkwnikami, które mżna mdyfikwać zgdnie z czekiwaniami Klienta. Aby przejść d menu należy wybrać z lewej strny pzycję Użytkwnicy. Menu t składa się z następujących elementów: Plkmtel sp. z..

23 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 23 Aktywni zawiera listę aktywnych użytkwników, pzwala na ich knfiguracje, Nieaktywni zawiera listę nieaktywnych użytkwników, pzwala na ich eksprt, Raprty daje mżliwść twrzenia raprtów związanych z użytkwnikami: status, uprawnienia, lgwania Aktywni P wybraniu z mdułu Użytkwnicy pzycji Aktywni wyświetlana jest lista aktualnie utwrznych knt Użytkwników wraz z ich imieniem, nazwiskiem raz telefnem kmórkwym. Dstępne są też przyciski umżliwiające edycję parametrów Użytkwnika, raz jeg usunięcie. Każdy Użytkwnik pisywany jest przez następujące parametry: Nazwa jest t nazwa (lgin), pd którą Użytkwnik lguje się d systemu MultiInf, Imię imię Użytkwnika platfrmy MultiInf, Nazwisk nazwisk Użytkwnika platfrmy MultiInf, Telefn numer telefnu Użytkwnika. Jeśli administratr ma przydzielne uprawnienie Mnitrwanie Użytkwników (patrz rzdział 2.2.4Błąd! Nie mżna dnaleźć źródła dwłania.), widczna jest ddatkwa klumna nazwie Zalgwany. Służy na d weryfikacji, czy dany Użytkwnik krzysta w danej chwili z systemu, czy też nie. Ikna w klrze zielnym znacza, iż Użytkwnik jest zalgwany i był aktywny w przeciągu statnich 10 minut. Ikna w klrze szarym znacza, iż Użytkwnik jest zalgwany, jednak przez statnie 10 minut nie wyknał żadnej peracji. Ikna w klrze czerwnym znacza, iż Użytkwnik nie jest zalgwany. Menu pniżej listy aktywnych użytkwników, pzwala wyknywać następujące akcje: Ddaj - kliknięcie na iknę, pzwala przejść d kreatra nweg knta użytkwnika, Edytuj - zaznaczenie użytkwnika na liście i kliknięcie na iknę, pwduje przejście d edycji istniejąceg użytkwnika, Usuń - zaznaczenie użytkwnika na liście i kliknięcie na iknę, pwduje usunięcie wybraneg użytkwnika, Eksprtuj - kliknięcie na iknę, daje mżliwść eksprtu wszystkich infrmacji użytkwnikach d pliku. Plkmtel sp. z..

24 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Ddawanie Użytkwników Aby ddać nweg Użytkwnika należy kliknąć na przycisku. Na pierwszej strnie należy wpisać nazwę, którą Użytkwnik będzie się w przyszłści lgwał, a także nadać mu nwe hasł (c najmniej 8 znaków): P kliknięciu DALEJ należy wprwadzić Imię, Nazwisk, adres raz numer telefnu kmórkweg Użytkwnika (pamiętając prefiksie kraju): P uzupełnieniu pól należy kliknąć Dalej. Na klejnej strnie istnieje mżliwść graniczenia czasu ważnści knta (dmyślnie, bez graniczeń). Aby graniczyć knt należy zaznaczyć pcję Z graniczeniami a następnie ustawiamy datę i gdzinę kńca ważnści knta Użytkwnika. Datę mżemy wpisać ręcznie bądź też klikając na iknie i wybrać ją z listy. Plkmtel sp. z..

25 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 25 P upływie kresu graniczenia Użytkwnik nie będzie mógł się zalgwać. Element ten mże zstać ddatkw graniczny przez Plkmtel, nie będzie wtedy mżliwści ustawienia czasu dstępu dłuższeg niż maksymalny zdefiniwany przez Plkmtel. P przejściu na klejną strnę mżna kreślić aktywnść nw twrzneg knta (istnieje mżliwść stwrzenia knta jak nieaktywne i aktywwać je w przyszłści). Na klejnej strnie istnieje mżliwść ustawienia numeru telefnu kmórkweg używaneg d autryzacji kdami SMS (dmyślnie jest t numer telefnu pdany w zakładce Dane sbwe ). Aby ustawić numer należy zaznaczyć pcje Inny niż użytkwnika, a następnie uzupełnić ple tekstwe numer telefnu d autryzacji kdami SMS. Należy pamiętać tym aby rzpcząć wpisywanie numeru d prefiksu kraju (48 dla Plski). Dalej wybierany jest typ autentykacji. Dmyślnie jest t typ zdefiniwany przez Administratra Plkmtel, istnieje jednak mżliwść jeg zmiany. W tym celu należy zaznaczyć pcję Inny niż klienta. Wybór pcji Brak autentykacji, będzie wymagał d Użytkwnika przy lgwaniu tylk ustawineg przez nieg hasła. Wybierając SMS pdczas lgwania Użytkwnik będzie musiał pdać kd wysłany SMSem na jeg zaufany numer telefnu (pdany w pprzednich krkach). Plkmtel sp. z..

26 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 26 Ostatnim elementem twrzenia knta nweg Użytkwnika jest wybranie jeg pczątkwej funkcji z rzwijanej listy: Administratr Klienta (zarządzanie Użytkwnikami, dstęp d statystyk, klejek, zarządzanie knfiguracją), Zwykły Użytkwnik (używanie mdułu książki adreswej raz mdułu wiadmści), Administratr bezpieczeństwa infrmacji (zarzadzanie plityką bezpieczeństwa). a następnie, p kliknięciu Dalej wybór mdułów, d których Użytkwnik będzie miał dstęp (w wypadku Administratra Klienta knieczne jest wybranie mdułu Zarządzający, w wypadku pzstałych funkcji c najmniej jeden z dstępnych mdułów): Pwyższe funkcje i uprawnienia pzwalają tylk na szybsze ustalenie dmyślnych praw daneg Użytkwnika, spsób zarządzania szczegółwą ich listą pisany jest w rzdziale P uzupełnieniu wszystkich danych nweg użytkwnika należy kliknąć Zapisz. Nwe knt zstaje utwrzne i jest dstępne na liście użytkwników. Plkmtel sp. z..

27 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Edycja Użytkwników Zaznaczając użytkwnika na liście i klikając na przycisk istnieje mżliwść zmiany parametrów knta Użytkwnika. Mdyfikacji mgą ulec wszystkie parametry pdawanie pdczas twrzenia knta Użytkwnika, istnieje też mżliwść szczegółweg zarządzania uprawnieniami. P wyknaniu zmian należy ptwierdzić je klikając na przycisk Zapisz. Zakładka Ogólne pzwala przede wszystkim na zmianę nazwy i hasła Użytkwnika. P wciśnięciu przycisku ZMIEŃ HASŁO należy wprwadzić jeg nwą wartści. System wymusi zmianę teg hasła przez Użytkwnika p jeg pierwszym lgwaniu p zmianie. Druga zakładka Dane sbwe zawiera infrmacje imieniu, nazwisku raz pdstawwe dane kntaktwe, pdawane pdczas twrzenia Użytkwnika. Zakładka Ustawienia pzwala na edycję innych parametrów związanych z Użytkwnikiem. P kliknięciu pcji z graniczeniami istnieje mżliwść nałżenia graniczeń dstępu użytkwnika d knta: Plkmtel sp. z..

28 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 28 Czas dstępu zaznaczenie Z graniczeniami pzwli na ustawienie maksymalneg czasu ważnści knta Użytkwnika, p tym czasie nie będzie mżliwści zalgwania się, UWAGA: Plkmtel mże dgórnie zdefiniwać maksymalny czas ważnści, zdjęcie limitu bądź ustawienie większej wartści będzie w takim wypadku niemżliwe. Zablkwany - knt Użytkwnika jest zablkwane i nie ma n mżliwści zalgwania się d systemu MultiInf, bez pwtórnej aktywacji knta przez Administratra. Pzstałe pcje dstępne na zakładce Ustawienia : Aktywny użytkwnik ustawienie aktywnści Użytkwnika, w wypadku nie wybrania pcji Użytkwnik nie będzie miał mżliwści zalgwania się, Numer zaufaneg telefnu zdefiniwanie numeru telefnu, na który będą przekazywane kdy autentykacyjne SMS, dmyślnie jest zgdny z numerem telefnu zdefiniwanym na zakładce Ogólne, aby g zmienić należy zaznaczyć pcję Inny numer kmórkwy Użytkwnika, Prefiks prefiks Użytkwnika, jeśli wiadmść wysyłana z telefnu będzie zaczynać się d teg prefiksu zstanie uznana za prywatną (więcej wiadmściach prywatnych w Instrukcji Użytkwnika), Wylguj p bezczynnści dłuższej niż kres czasu, p którym, w wypadku braku aktywnści ze strny Użytkwnika, zstanie n autmatycznie wylgwany. W celu zapewnienia większeg bezpieczeństwa infrmacji przechwywanych w systemie zaleca się nie zwiększanie wartści teg parametru. Zakładka Zarządzanie dstępem umżliwia szczegółwe definiwanie uprawnień d pszczególnych mdułów, które psiada Użytkwnik. Pczątkwy zestaw uprawnień nadany jest pdczas zakładania Użytkwnika przy wybrze jeg funkcji raz dstępnych mdułów. Plkmtel sp. z..

29 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 29 Aby zmienić uprawnienia d wybraneg mdułu należy wybrać g z listy rzwijanej, a następnie zaznaczyć bądź dznaczyć wybraną pcję. Szczegółwy pis wszystkich uprawnień znajduje się w rzdziale Ostatnią zakładką jest Autentykacja, gdzie należy kreślić jakim ddatkwym spsbem weryfikwana będzie tżsamść Użytkwnika. Mżliwe spsby t: Sms aby zalgwać się Użytkwnik musi wprwadzić jednrazwy kd SMS trzymany na swój zaufany telefn (zdefiniwany na zakładce Ustawienia), Dmyślnie zaznaczny jest spsób zdefiniwany przez Plkmtel pdczas twrzenia knta Klienta. Zmiana jest mżliwa dpier p zaznaczeniu pcji Inny niż klienta. P zakńczeniu mdyfikacji pcji Użytkwnika należy kliknąć przycisk Zapisz, dpier wtedy zmdyfikwane ustawienia zstaną na trwałe zapisane w systemie. Plkmtel sp. z..

30 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Usuwanie Użytkwników Chwilwe debranie dstępu Użytkwnika mże zstać wyknane pprzez jeg dezaktywację, w zakładce Ustawienia pdczas edycji Użytkwnika. Jeśli jednak Użytkwnik już nigdy nie będzie krzystał z systemu, istnieje mżliwść jeg usunięcia Nieaktywni P wybraniu z mdułu Użytkwnicy pzycji Nieaktywni wyświetlana jest lista nieaktywnych knt Użytkwników wraz z ich imieniem, nazwiskiem raz telefnem kmórkwym. Dstępne są też przyciski umżliwiające Eksprt listy nieaktywnych użytkwników, raz jeg usunięcie z listy Raprty P wybraniu z mdułu Użytkwnicy pzycji Raprty" istnieje mżliwść wygenerwania trzech typów raprtów. Raprty mgą dtyczyć: statusu użytkwników, uprawnień użytkwników lub lgwania użytkwników Lista raprtów Na liście raprtów są następujące infrmacje: Typ typ raprtu, Utwrzn data utwrzenia, Status. Istnieje mżliwść wyknania akcji: Usunięcia wybranych raprtów, Ddania nweg raprtu, Pbrania wygenerwaneg raprtu. Plkmtel sp. z..

31 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Nwy raprt Na liście raprtów są następujące infrmacje: Typ typ raprtu, Frmat pliku frmat pliku w jakim zstanie wygenerwany raprt, Użytkwnik ple jest widczne dla typów raprtu: Uprawnienia użytkwników i Lgwania użytkwników, Data d i Data d pla są widczne dla typów raprtu: Lgwania użytkwników Uprawnienia Użytkwnika Zarządzanie uprawnieniami dbywa się z wykrzystaniem zakładki Zarządzanie Dstępem pdczas edycji Użytkwnika. Aby zmdyfikwać uprawnienia należy wybrać jeden z mdułów, dla któreg chcemy zarządzać uprawnieniami. Pjedyncze uprawnienia płączne zstały w grupy, które mają za zadanie ułatwić ddawanie praw związanych z pwiązanymi ze sbą funkcjnalnściami. Mduł Zarządzający grupuje uprawnienia związane z zarządzaniem systemem, uprawnienia przypisane Administratrwi. Mduł Pdstawwy t zestaw uprawnień pisujący peracje na książce adreswej i wiadmściach, związane ze zwykłym Użytkwnikiem (chć część tych uprawnień dmyślnie przypisywana jest też administratrwi). Plkmtel sp. z..

32 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Uprawnienia mdułu zarządzająceg Grupa Zarządzanie usługami : Przeglądanie usług - przeglądanie usług systemu MultiInf związanych z kntem klienta, wgląd w infrmację przyznanych numerach knt SMSC, Knfigurwanie usług - knfigurwanie usług systemu MultiInf związanych z kntem klienta, wgląd w infrmację przyznanych numerach knt SMSC, Zarządzanie nadpisami usług pzwala ustalić dmyślny nadpis dla usługi. Grupa Zarządzanie klejkami : Przeglądanie klejek - przeglądanie systemwych klejek aktualnie przetwarzanych wiadmści związanych z całym kntem klienta, wgląd w treści, numery, daty przesyłania, Przeglądanie archiwum klejek - przeglądanie systemwych klejek wiadmści przetwrznych (dręcznych) związanych z całym kntem klienta, wgląd w treści, numery, daty przesyłania, Przeglądanie statystyk - przeglądanie statystyk związanych z całym kntem klienta, Grupa Zarządzanie Użytkwnikami : Ddawanie Użytkwników - mżliwść twrzenia nwych Użytkwników w ramach knta Klienta, Edycja Użytkwników - mżliwść zmiany ustawień knt Użytkwników, w tym zmiany ich haseł, Usuwanie Użytkwników - usuwanie knt Użytkwników, Przeglądanie Użytkwników - pdgląd listy Użytkwników, widczne są pdstawwe infrmacje każdym z Użytkwników, Zmiana hasła - mżliwść zmiany swjeg hasła, Mżliwść zmiany typu autentykacji - mżliwść zmiany typu ddatkwej autentykacji daneg Użytkwnika pmiędzy SMS a Brak autentykacji, Zarządzanie nadpisami użytkwników mżliwść przydzielenia nadpisu Użytkwnikwi raz mżliwść ustalenia dmyślneg nadpisu dla użytkwnika. Grupa Zarządzanie Użytkwnikami - Ddatki : Mnitrwanie Użytkwników - udstępnienie na strnie pdglądu Użytkwników ddatkwej klumny, która pkazuje czy dany Użytkwnik jest aktualnie zalgwany, Mżliwść rezerwacji kien czaswych mżliwść zarezerwwania kna czasweg, Grupa Zarządzanie systemem : Plkmtel sp. z..

33 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 33 Przeglądanie lgów pdgląd lgów bizneswych, Przeglądanie filtrów zarządzanie filtrami wiadmści dbieranych, Grupa Zarządzanie knfiguracją : Knfiguracja książki adreswej mżliwść zmiany knfiguracji książki adreswej, Imprt kntaktów mżliwść zmiany knfiguracji imprtu kntaktów, Knfigurwanie przekierwań dla klienta mżliwść zmiany knfiguracji przekierwań glbalnych, Knfigurwanie limitów SMS mżliwść definiwania limitów SMS. Grupa Zarządzanie systemem - Ddatki : Zarządzanie nadpisami mżliwść edycji ustawień nadpisów a także zgłaszania wnisków przydzielenie nwych nadpisów. Zarządzanie hierarchią nadpisów mżliwść ustawienia hierarchii wybru dmyślneg nadpisu Klienta, użytkwnika i usługi, Zarządzanie nadpisami Klienta mżliwść ustawienia dmyślneg nadpisu dla całeg systemu Klienta. Grupa Zarządzanie bezpieczeństwem : Zarządzanie plityką bezpieczeństwa uprawnienie pzwala sknfigurwać dla wszystkich użytkwników Klienta wymagania dtyczące isttnych kwestii bezpieczeństwa takich jak długść hasła, wymagane znaki w haśle czy wymaganie zmiany hasła w cyklicznych dstępach czasu. Funkcja Maker - Uprawnienie pwduje, że wyknane przez użytkwnika działania edycji, ddania i usunięcia użytkwników raz usług nie są zapisywane w systemie a jedynie dsyłane d sprawdzenia i ewentualneg zatwierdzenia przez uprawnineg użytkwnika, Funkcja Checker - Użytkwnicy psiadający t uprawnienie trzymują w menu Użytkwnicy i Usługi ddatkwy panel D zatwierdzenia, który służy d sprawdzenia zmian wyknanych przez użytkwników z uprawnieniem Maker a następnie zatwierdzenia lub drzucenia tych zmian. Nadanie użytkwnikwi uprawnienia Checker wyłącza działanie uprawnienia Maker. Grupa Zarządzanie usługą SOHO dla klienta : Przeglądanie histrii pakietów SOHO - Uprawnienie pzwala na przeglądanie histrii pakietów wiadmści. Zarządzanie pakietami SOHO dla klienta - Daje mżliwść zmiany limitu wiadmści raz krzystania z dładwań jednrazwych. Grupy Zarządzanie kntaktami, Zarządzanie grupami kntaktów, Zarządzanie grupami dbirców wysyłek, Zarządzanie udstępninymi grupami kntaktów raz Raprty plików pisane są w rzdziale pisującym uprawnienia mdułu pdstawweg. Plkmtel sp. z..

34 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Uprawnienia mdułu pdstawweg Uwaga: by mieć dstęp d elementów pisanych jak publiczne, należy również przydzielić dpwiedni dstęp d elementów pisanych jak prywatne. Grupa Zarządzanie kntaktami : Ddawanie kntaktu - ddawanie kntaktów d prywatnej książki adreswej, Edycja kntaktu - edytwanie danych kntaktu prywatneg, Imprt kntaktów - mżliwść dknania imprtu kntaktów z pliku, Ddawanie nweg publiczneg kntaktu - ddawanie kntaktów d publicznej książki adreswej, Edycja publiczneg kntaktu - edycja kntaktu publiczneg, Usuwanie publicznych kntaktów - usuwanie kntaktu publiczneg, Wyświetlanie listy kntaktów - wyświetlanie listy kntaktów z pdglądem pdstawwych infrmacji, Grupa Zarządzanie grupami kntaktów : Wyświetlanie listy grup kntaktów - wyświetlanie listy grup kntaktów z pdglądem pdstawwych infrmacji, Ddawanie grupy kntaktów - ddawanie nwej, prywatnej grupy kntaktów, Edycja grupy kntaktu - mżliwść edycji prywatnych grup kntaktów, Ddawanie nwej grupy kntaktów - ddawanie nwej, publicznej grupy kntaktów, Edycja publicznej grupy kntaktów - mżliwść edycji publicznej grupy kntaktów, Usuwanie publicznej grupy kntaktów - zezwlenie na usuwanie publicznej grupy kntaktów, Grupa Zarządzanie książką adreswą : Imprt kntaktów - mżliwść dknania imprtu kntaktów z pliku, Grupa Zarządzanie grupami dbirców wysyłek : Przeglądanie grup dbirców wysyłek - mżliwść pdglądu listy grup dbirców wysyłek, wraz z pdglądem pdstawwych infrmacji, Edycja grup dbirców wysyłek - edytwanie prywatnych grup dbirców rzsyłek, Twrzenie grup dbirców wysyłek - twrzenie nwych prywatnych grup dbirców wysyłek, Imprtwanie dbirców wysyłek - mżliwść wyknania imprtu z pliku dbirców wysyłek, Plkmtel sp. z..

35 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 35 Twrzenie publicznych grup dbirców wysyłek - twrzenie nwych publicznych grup dbirców wysyłek, Edycja publicznych grup dbirców wysyłek - edycja publicznych grup dbirców wysyłek, Usuwanie publicznych grup dbirców wysyłek - usuwanie publicznych grup dbirców wysyłek, Grupa Zarządzanie udstępninymi grupami kntaktów : Ddawanie udstępninej grupy kntaktów ddawanie nwej, udstępninej grupy kntaktów, Usuwanie udstępninej grupy kntaktów usuwanie udstępninej grupy kntaktów, Grupa Zarządzanie wiadmściami : Przygtwywanie nwej wiadmści mżliwść przygtwania nwej wiadmści tekstwej (d kntaktów, grup kntaktów, bądź d indywidualnych sób), która w dalszej klejnści mże być wysłana przez Użytkwnika psiadająceg praw Wysyłanie nwej wiadmści, Wysyłanie nwej wiadmści - mżliwść wysłania przygtwanej przez Użytkwnika psiadająceg praw Przygtwywanie nwej wiadmści wiadmści. Jeśli Użytkwnik psiada ba te prawa (zarówn przygtwywanie jak i wysyłanie), wiadmść mże być przygtwana i wysłana w jednym krku, Odbieranie wiadmści - dstępnść skrzynki dbirczej, Dstęp d wiadmści wysłanych - mżliwść pdglądu skrzynki wiadmści wysłanych, Dstęp d wiadmści "d wysłania" - mżliwść pdglądu skrzynki wiadmści d wysłania, Wyświetlanie szablnów - mżliwść pdglądu i wykrzystywania szablnów, Edycja szablnów - edytwanie szablnów prywatnych, Twrzenie szablnów - ddawanie nwych szablnów prywatnych, Edycja szablnów publicznych - edytwanie szablnów publicznych, Twrzenie szablnów publicznych - ddawanie nwych szablnów publicznych, Usuwanie szablnów publicznych - usuwanie szablnów publicznych, Wysyłanie wiadmści d wszystkich debranie teg prawa spwduje, iż Użytkwnik nie będzie miał mżliwści wysyłania wiadmści pd dwlne numery, a jedynie d dbirców zdefiniwanych w książce adreswej, Plkmtel sp. z..

36 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 36 Usuwanie wiadmści ze skrzynek mżliwść usuwania wiadmści ze skrzynek (dbircza, wysłanych, d wysłania), Twrzenie treści wysyłanych wiadmści twrzenie nwych treści wiadmści, Ustawienia pcji wysyłanych wiadmści - mżliwść zdefiniwania pcji wysyłanych wiadmści, Grupa Zarządzanie wiadmściami MMS : Wysyłanie wiadmści MMS- mżliwść wysłania wiadmści MMS, Grupa Zarządzanie wiadmściami - Ddatki : Wysyłanie zakładek WAP - mżliwść wysyłania wiadmści specjalnych zakładka WAP, Wysyłanie wiadmści binarnych - mżliwść wysyłania wiadmści specjalnych wiadmść binarna, Pwiadamianie nwych wiadmściach - uprawnienie pzwalające włączyć Użytkwnikwi funkcje autmatyczneg pwiadamiania nw debranej wiadmści, Dstęp d wiadmści innych Użytkwników (skrzynki wiadmści) w skrzynkach wiadmści prezentwane są elementy wszystkich Użytkwników, Dstęp d wiadmści innych Użytkwników (histria) p kliknięciu na iknę histrii w kntaktach, czy w jednej ze skrzynek, prezentwana lista wiadmści zawiera elementy wszystkich Użytkwników. Grupa Zarządzanie wiadmściami - Ddatki : Przeglądanie raprtów plików mżliwść przeglądania raprtów dtyczących wysłanych wiadmści za pmcą API plików. Przeglądanie raprtów wiadmści mżliwść przeglądania raprtów dtyczących wysłanych wiadmści, Eksprt uprawnień umżliwia eksprt uprawnień użytkwników w frmacie EERS Uprawnienia mdułu Ogólny Mduł gólny zawiera wybrane uprawnienia innych mdułów, które są dstępne dla wszystkich usług. Grupa Zarządzanie książką adreswą": Imprt kntaktów mżliwść imprtu kntaktów książki adreswej. Grupy Zarządzanie kntaktami, Zarządzanie grupami kntaktów, Zarządzanie udstępninymi grupami kntaktów raz Raprty plików pisane są w rzdziale pisującym uprawnienia mdułu pdstawweg. Plkmtel sp. z..

37 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Klejki i archiwa Wybierając z menu Klejki i archiwa istnieje mżliwść dstępu d listy wszystkich wiadmści będących w trakcie przetwarzania przez system raz wszystkich wiadmści wysłanych i debranych w ramach przydzielnych usług Klejka wejściwa / Klejka wyjściwa Wybierając zakładkę Klejka wejściwa / Klejka wyjściwa Użytkwnik ma dstęp d listy wszystkich wiadmści będących w trakcie przetwarzania przez system, a więc: wysłanych na telefn, a jeszcze nie dręcznych - znajdujących się w klejce wyjściwej, wysłanych z telefnu, a nie dręcznych d aplikacji dbierającej wiadmści znajdujących się w klejce wejściwej. Jeśli wszystkie systemy pracują pprawnie, nie ma późnień w dręczaniu wiadmści, klejki te pwinny być puste. Na liście wiadmści prezentwane są następujące infrmacje: Nadawca numer lub nadpis, z któreg wiadmść jest wysyłana (w wypadku klejki wyjściwej ple jest puste, jak iż numer nadawcy ustalany jest przez SMSC), Odbirca numer, na który wiadmść zstała wysłana, Usługa identyfikatr i nazwa mdułu (usługi), przez którą wiadmść zstała debrana/wysłana, Treść treść wiadmści SMS, Użytkwnik (tylk dla klejki wyjściwej) lgin Użytkwnika, który wysłał wiadmść, Status status wiadmści, jedna z pniższych wartści: Klejka wejściwa Plkmtel sp. z..

38 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 38 Nwa wiadmść zstała przygtwana w systemie, czekuje na wysłanie, Wysyłanie wiadmść jest w trakcie wysyłania, Błąd wiadmść zstała drzucna przez centrum wiadmści (np. nieprawidłwy numer dbircy), Przedawnin wiadmść nie zstała dręczna w czasie swjej ważnści ( ile nie zmienin, dmyślny czas ważnści t 72 gdziny), Skaswan wiadmść zstała usunięta przez Administratra, Odrzucn wiadmść zstała drzucna, Dręczn wiadmść zstała pprawnie dręczna, Klejka wyjściwa Nwa wiadmść zstała przygtwana w systemie, czekuje na wysłanie, Wysyłanie wiadmść jest w trakcie wysyłania, Nieudane pwtarzanie wysyłanie wiadmści się nie pwidł, zstanie pwtórzne, Wysłan wiadmść zstała przekazana d centrum wiadmści, czekuje na ptwierdzenie dręczenia, Zablkwan Limit wiadmść zstała zablkwana ze względu na przekrczny limit wysyłki, Błąd wiadmść zstała drzucna przez centrum wiadmści (np. nieprawidłwy numer dbircy), Przedawnin wiadmść nie zstała dręczna w czasie swjej ważnści ( ile nie zmienin, dmyślny czas ważnści t 72 gdziny), Skaswan wiadmść zstała usunięta przez Administratra, Odrzucn wiadmść zstała drzucna, Dręczn wiadmść zstała pprawnie dręczna, Zmieniny data statniej peracji związanej z wiadmścią (statniej zmiany statusu). W bu klejkach istnieje mżliwść usunięcia (anulwania) wiadmści. W tym celu należy zaznaczyć je, a następnie kliknąć przycisk Usuń. W klejce wyjściwej ddatkw istnieje mżliwść wznwienia wstrzymanych wiadmści. Pdbnie jak w wypadku anulwania należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Wznów. Jak iż klejka mże zmieniać się bardz dynamicznie, dstępny jest również przycisk Odśwież, któreg kliknięcie spwduje przeładwanie listy wiadmści, wyświetlne zstaną te najbardziej aktualne. Plkmtel sp. z..

39 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 39 W przypadku ptrzeby znalezienia kreślnych wiadmści mżna skrzystać z filtrów. Filtr należy wybrać z rzwijanej listy z napisem ddaj filtr. Filtrwanie wiadmści dbywa się p plach: Adresat wyszukanie nastąpi p numerze dbircy, Nadawca wyszukanie nastąpi p numerze nadawcy, Treść wiadmści wyszukuje wiadmści, w których zawarty jest kreślny ciąg znaków, Data zaklejkwania - następuje filtracja p dacie zaklejkwania wiadmści, Data zmiany statusu - następuje filtracja p dacie zmiany statusu wiadmści, Usługa infrmacje będą wyszukane wg kreślnej usługi, Status wyświetlne zstaną wiadmści kreślnym statusie, Użytkwnik wyświetlne zstaną wszystkie infrmacje, dla daneg Użytkwnika. Filtry mżna w dwlny spsób łączyć. Aby zatwierdzić wybrane filtry należy kliknąć Filtruj Archiwum wejściwe/wyjściwe Wybierając jedną z zakładek Archiwum wejściwe / Archiwum wyjściwe mżliwy jest dstęp d listy wszystkich wiadmści wysłanych i debranych w ramach przydzielnych usług. Plkmtel sp. z..

40 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 40 Archiwa zawierają infrmacje wiadmściach przetwrznych przez system, a więc dpwiedni: wysłanych na telefn znajdujących się w archiwum wyjściwym, debranych przez aplikację znajdujących się w archiwum wejściwym. Infrmacje dstępne na liście wiadmści są następujące: Nadawca numer, z któreg wiadmść jest wysyłana (w wypadku archiwum wyjściweg ple jest puste, jak iż numer nadawcy ustalany jest przez SMSC), Odbirca numer, na który wiadmść zstała wysłana, Usługa identyfikatr i nazwa mdułu (usługi), przez którą wiadmść zstała debrana/wysłana, Treść treść wiadmści SMS, Status status wiadmści, jedna z pniższych wartści: Archiwum wyjściwe Błąd wiadmść zstała drzucna przez centrum wiadmści (np. nieprawidłwy numer dbircy), Przedawnin wiadmść nie zstała dręczna w czasie swjej ważnści ( ile nie zmienin, dmyślny czas ważnści t 72 gdziny), Skaswan wiadmść zstała usunięta przez Administratra, Odrzucn wiadmść zstała drzucna, Dręczn wiadmść zstała dręczna, Archiwum wejściwe Plkmtel sp. z..

41 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 41 Błąd wiadmść zstała drzucna przez centrum wiadmści (np. nieprawidłwy numer dbircy), Przedawnin wiadmść nie zstała dręczna w czasie swjej ważnści ( ile nie zmienin, dmyślny czas ważnści t 72 gdziny), Skaswan wiadmść zstała usunięta przez Administratra, Odrzucn wiadmść zstała drzucna, Dręczn wiadmść zstała dręczna, Użytkwnik (tylk dla klejki wyjściwej) lgin Użytkwnika, który wysłał wiadmść, Zmieniny data statniej peracji związanej z wiadmścią (statniej zmiany statusu). W przypadku ptrzeby znalezienia kreślnych wiadmści mżna skrzystać z filtrów. Istnieje mżliwść filtrwania p plach: Data następuje filtrwanie p kreślnym kresie czasu, Treść wiadmści wyszukuje wiadmści, w których zawarty jest kreślny ciąg znaków, Nadawca wyszukanie nastąpi p numerze nadawcy, Odbirca wyszukanie nastąpi p numerze dbircy, Usługa infrmacje będą wyszukane w kreślnej usłudze, Status wyświetlne zstaną wiadmści kreślnym statusie, Użytkwnik wyświetlne zstaną wszystkie infrmacje, dla daneg Użytkwnika. Filtry mżna w dwlny spsób łączyć. Aby zatwierdzić wybrane filtry należy kliknąć Filtruj. Plkmtel sp. z..

42 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Histria pakietów SMS Panel Histria pakietów SMS daje mżliwść pdglądu limitów i przyznanych pakietów klienta typu SOHO. Infrmacje dstępne na liście wiadmści są następujące: Stan przed dładwaniem - ilść wiadmści, która była dstępna przed dładwaniem knta, Typ pakietu - rdzaj pakietu, dzięki któremu limit zstał zwiększny. Istnieją dwa typy zwiększenia limitu wiadmści: Dładwanie administracyjne wynika z pdpisanej przez klienta umwy i wiąże się z cmiesięczną płatą, Dładwanie jednrazwe użytkwnik ma mżliwść zwiększenia limitu wiadmści, przez jednrazwe dładwanie knta. Wielkść pakietu - ilść wiadmści SMS które limit wiadmści zstał pwiększny. W przypadku ptrzeby znalezienia kreślnych peracji zmiany mżna skrzystać z filtrów dstępnych pwyżej tabeli. Dstępne są następujące filtry: Stan przed dładwaniem wielkść limitu wiadmści przed dładwaniem, Wielkść pakietu ilść wiadmści które zstał zwiększny limit użytkwnika, Data następuje filtrwanie p kreślnym kresie czasu. Plkmtel sp. z..

43 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Dładwanie System MultiInf pzwala na jednrazwe zwiększenie puli wiadmści SMS. Istnieją dwa spsby przejścia d zakładki Dładwanie, pierwszym jest kliknięcie na przycisk Dładuj w menu Histria pakietów SMS, a drugim jest wybór w menu Wiadmści pzycji Dładwanie. Obie pcje przenszą użytkwania d części systemu, gdzie znajduje się lista z dstępnymi pakietami dładwań jednrazwych dla Klienta. Uwaga: Dładwanie wyknuje się pprzez wysłanie wiadmści SMS typu Premium Rate z dwlneg telefnu w sieci Plus, a nie z usługi MultiInf. Liczba wskazana jak treść wiadmści SMS widczna na liście dładwań wskazuje aktualne knt, które będzie dładwane. W ten spsób mżna dładwać dwlne knt MultiInf w wersji SOHO, wystarczy znać liczbę która identyfikuje dane knt. Tabela zawiera następujące klumny: Opis pis pakietu, Cena kszt peracji dładwania jednrazweg, Ilść jednstek wielkść pakietu (liczba wiadmści SMS), który zstanie zwiększny limit klienta, Treść wiadmści treść wiadmści i numer na który należy wysłać wiadmść z telefnu kmórkweg w celu zwiększenia limitu. Przykład: W przypadku gdy w wierszu Treść wiadmści znajduje się treść Wyślij z telefnu SMS treści na numer Oznacza t, że numer identyfikuje tę knkretną usługę MultiInf, użytkwnik usługi lub każdy innych abnent sieci Plus mże zasilić t knt, aby t zrbić pwinien wysłać wiadmść SMS z dwlneg telefnu kmórkweg w sieci Plus treści na numer Kszt 25,00 zł dładwania bciąży rachunek telefnu z któreg ten SMS zstał wysłany. P pprawnym wyknaniu peracji dładwania użytkwnik usługi dstanie wiadmść SMS z infrmacją zmianie limitu, a limit w Aplikacji MultiInf zstanie zwiększny ddatkwe 250 wiadmści SMS. Plkmtel sp. z..

44 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna Statystyki Wybierając z menu pzycję Statystyki Użytkwnik ma mżliwść pdglądu liczby wiadmści wysłanych i debranych dla daneg knta Klienta, z pdziałem na kresy czasu. Dmyślnie wyświetlne jest graficzne przedstawienie liczby wszystkich wiadmści ze wszystkich mdułów pgrupwane względem miesięcy. Istnieje mżliwść przeglądania wiadmści z pdziałem dziennym bądź tygdniwym raz przefiltrwania względem mdułu (usługi). Ddatkw dla statystyk wyjściwych istnieje mżliwść filtrwania względem Użytkwnika wysyłająceg wiadmści lub względem centrum ksztów, z jakieg zstały wysłane wiadmści. Należy pamiętać, iż wiadmści wysyłane przez mduły autmatyczne nie są przypisywane d żadneg Użytkwnika, stąd suma wiadmści wysłanych przez pszczególnych Użytkwników mże różnić się d liczby wiadmści wysłanych bez pdziału na Użytkwnika. Ddatkw, klikając na przyciskach mamy dstęp d klejnych raz pprzednich kresów statystyk dla wybraneg pdziału czasweg. Plkmtel sp. z..

45 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 45 Przechdząc w zakładkę Tekstwe dane zstają przedstawine w pstaci tabeli. Dane te mżna wyeksprtwać d pliku, klikając przycisk Eksprtuj. 2.6 Usługi knfiguracja nadrzędna Panel Usługi służy d pdglądu przydzielnych mdułów (usług) i ich przypisania d pszczególnych numerów SMSC a także sknfigurwanie wartści parametrów, które są nadrzędne nad knfiguracjami pszczególnych użytkwników. W ramach Aplikacji MultiInf SOHO dstępne są dwie usługi: Usługa Pdstawwa umżliwiająca realizację zadań przesyłania wiadmści SMS, Usługa Zarządzająca dpwiedzialna za knfigurację i uprawnienia przydzielenie usługi d użytkwnika daje mu uprawnienia administratra. Plkmtel sp. z..

46 MultiInf SOHO instrukcja bsługi dla administratra Strna 46 Usługi pisywane są przez następujące właściwści: Id numer identyfikacyjny usługi, Nazwa usługi nazwa usługi, zawierająca także typ daneg mdułu (usługi), Numer SMSC numer SMSC przypisany d usługi, z nieg usługa wysyła wiadmści SMS, na tym numerze przyjmwane są wiadmści dbierane, Aktywna infrmacja tym czy usługa jest włączna (tak), czy wyłączna (nie), P kliknięciu zaznaczeniu dpwiedniej usługi i następnym kliknięciu w przycisk istnieje mżliwść sknfigurwania usługi. Knfiguracja Usługi Pdstawwej pzwala na zdefiniwanie parametrów nadrzędnych dla usługi niezależnie jakie parametry ustawine są przez każdeg użytkwnika sbn. W zakładce Treści wiadmści mżna kreślić czy treści wychdzących i przychdzących SMSów, które trafiają d archiwum mają być kaswane. Zakładka Filtry daje mżliwść włączenia filtru numerów stacjnarnych. Włączenie filtru numerów stacjnarnych pwduje, że w przypadku wysyłki wiadmści z danej usługi, numery stacjnarne będą pmijane. Dmyślnie filtr jest wyłączny. Zakładka Nadpis umżliwia ustawienia inneg nadpisu na tej usłudze. Ustawianie nadpisu różneg d dmyślneg pwduje, iż w mmencie zmiany nadpisu dmyślneg, nie zstanie zmieniny nadpis na tej usłudze. Zakładka Autmatyczna dpwiedz pzwala włączyć autmatyczna dpwiedź na wiadmść, która trafiła d skrzynki wiadmści debranych i jest wiadmścią prywatną. Plkmtel sp. z..

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Centrum Infrmatyki "ZETO" S.A. w Białymstku DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ST CEIDG Dstęp d systemu CEIDG, zarządzanie kntem użytkwnika. Instrukcja dla urzędników nadających uprawnienia pdmitm w CEIDG BIAŁYSTOK,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2 Skrypt głszeniwy NOTICE v1.2 Created by Kamil Wyremski wyremski.pl Opis skryptu: Skrypt pzwala na stwrzenie strny z głszeniami. Dstępnych jest bardz wiele pcji knfiguracyjnych, dzięki czemu mżna dstswać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy MEGAANALIZA Instrukcja krzystania z raprtów Megaanalizy Wymagania: Micrsft Excel 97 alb nwszy. Uruchmine makra (jak włączyć makra? - kliknij) Użyte skróty: CH cena, p której Knsultant kupuje ksmetyki GO

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Unihokeja udostępnia pusty szablon umożliwiający prowadzenie relacji online z meczów wszystkich kategorii wiekowych.

Polski Związek Unihokeja udostępnia pusty szablon umożliwiający prowadzenie relacji online z meczów wszystkich kategorii wiekowych. Witamy w internetwym systemie prwadzenia meczów nline raz indywidualnych statystyk zawdników. Dzięki prgramwi użytkwnicy strny www.pzunihkeja.pl mają mżliwść bieżąceg śledzenia wyników prwadznych w danej

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... Ultka Wersja 7.8 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... 6 1 NOWOŚCI... 7 1.1 ZAMÓWIENIE. TERMIN DOSTAWY I PŁATNOŚCI... 7 1.1.1 DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo