Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA Copyright 2007 COMARCH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: r. Copyright 2007 COMARCH SA

2 Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server Instalacja... 4 CDN OPT!MA nowa instalacja CDN OPT!MA - migracja serwera bazy danych na SQL Serwer Dodatkowe narzędzia... 7 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 2

3 Wstęp Rozwiązanie CDN OPT!MA jako aplikacja klient serwer od początku pracuje z silnikiem bazy danych MSSQL. Wraz z wprowadzeniem SQL Server 2005 produkty Comarch z linii CDN zostały dostosowane do współpracy z nim (CDN OPT!MA do wersji 9.0 i CDN XL od wersji 5.0). Nowa wersja SQL Server została wyposaŝona w szereg nowych funkcji, zmian ułatwiających i optymalizujących serwer baz danych oraz dodatkowe komponenty dostarczane wraz z nim. Zmieniła się architektura wprowadzono obsługę nowych urządzeń pojawiły się nowe narzędzia. Dodano duŝo nowych rozszerzeń zarówno w samym silniku bazy, komponentach a takŝe w języku T- SQL. Pełną listę zmian moŝna znaleźć na stronie: Edycje SQL Server 2005 SQL Server 2005 występuje w 6 edycjach: - SQL Server 2005 Express Edition - SQL Server 2005 Workgroup Edition - SQL Server 2005 Developer Edition - SQL Server 2005 Standard Edition - SQL Server 2005 Enterprise Edition - SQL Server 2005 Mobile Edition Edycje te pozycjonowane są do odpowiedniej wielkości firm (baz danych). W zaleŝności od edycji SQL 2005 wymaga róŝnych konfiguracji sprzętowych oraz oferuje róŝne rozszerzenia i dodatkowe narzędzia i funkcje. RóŜne są teŝ modele licencjonowania i platformy systemowe na której dana edycja pracuje. Dobierając edycje serwera do własnych zastosowań naleŝy wziąć pod uwagę wszystkie powyŝsze aspekty. W niniejszym biuletynie nie będą omawiane szczegółowo wszystkie edycje serwera i wszystkie róŝnice pomiędzy nimi występujące. Szczegóły zagadnienia omówione są na stronie: W biuletynie omówimy głębiej edycję SQL Serwer 2005 Express i porównamy ją do obecnie stosowanej MSDE Wersja SQL Server 2005 Express Edition - jest to darmowy odpowiednik SQL MSDE Posiada bardzo istotne zmiany w stosunku do MSDE, najwaŝniejsze z nich to: - brak ograniczenia na ilość jednocześnie przetwarzanych zapytań (tzw. workload governor ), - zwiększenie maksymalnego rozmiaru bazy danych do 4GB, - obsługa 1 CPU, - obsługa 1 GB RAM (przez silnik bazy danych), - graficzny instalator, - moŝliwość zainstalowania dodatkowych graficznych narzędzi, - brak SQL Agent-a, - sqlcmd.exe zamiennik osql.exe (posiada większe moŝliwości). System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 3

4 W odniesieniu do MSDE zmieniły się takŝe wymagania sprzętowe i programowe dla serwera SQL. Wymagania sprzętowe dla wersji SQL Serwer 2005 Express Edition: - RAM min. 192 MB zalecane 512, max dla silnika bazy 1GB, - procesor min. 600 MHz zalecany 1 GHz lub wyŝszy, - około 425 MB wolnego miejsca na dysku twardym (sama instalacja) osobno naleŝy posiadać miejsce na bazy programu. Wymagania programowe dla wersji SQL Serwer 2005 Express Edition -.NET FrameWork 2.0 1, - systemy operacyjne : Windows Server 2003 SP1 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Standard Edition SP1 Windows Small Business Server 2003 Premium Edition SP1 Windows XP Professional SP2 Windows XP Home Edition SP2 Windows XP Tablet Edition SP2 Windows XP Media Edition SP2 Windows 2000 Professional Edition SP4 Windows 2000 Server Edition SP4 Windows 2000 Advanced Edition SP4 Windows 2000 Datacenter Server Edition SP4 Windows Vista UWAGA: Na liście nie ma Windows 98 i Windows ME na tych systemach nie ma moŝliwości instalacji serwera SQL 2005 Instalacja Instalacja w kaŝdej edycji serwera przeprowadzana jest za pomocą graficznego instalatora i nie sprawia większych trudności. Po instalacji róŝne edycje serwera mogą działać odmiennie np.: edycje Express Developer i wszystkie ewaluacyjne domyślnie nie pozwalają na połączenia zdalne do instancji serwera, natomiast edycje Enterprise Standard i Workgroup pozwalają na połączenia TCP. Jest to celowe załoŝenie związane z bezpieczeństwem instalacji domyślnej. Zmianę trybu pracy serwera moŝna dokonać za pomocą nowego narzędzia SQL Server Configuration Manager które zainstaluje się razem z serwerem. CDN OPT!MA w wersji wielostanowiskowej wymaga włączenia obsługi połączeń TCP/IP dla edycji które nie obsługują połączeń zdalnych. Aby tego dokonać naleŝy po uruchomieniu narzędzia SQL Server Configuration Manager wybrać opcję SQL Server 2005 Network Configuration następnie wybrać gałąź Protocols for SQL2005 i we właściwościach protokołu TCP/IP włączyć opcje Enable. Konfigurację pokazuje rysunek 1. 1 Uwaga na róŝnice istnieją dwie wersje 32-bit i 64-bit System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 4

5 Rysunek 1 SQL Server Configuration Manager Dodatkowo naleŝy zamienić (jeŝeli na tym samy serwerze będzie pracował HASP) konto SQL Serwera SQL Server 2005 na Local System. Zmiany tej moŝna dokonać w SQL Server Configruation Manager, gałąź SQL 2005 Services -> usługi SQL Server i SQL Server Browser -> prawy klawisz właściwości wybieramy konto local system. (Rys 2 ) Właściwość tę moŝna wybrać teŝ podczas instalacji. Rysunek 2 Zmiany odniosą skutek po restarcie serwera. Wymuszenie restartu moŝna wywołać z gałęzi SQL Server 2005 Services z poziomu tego samego narzędzia ( SQL Server Configuration Manager ). System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 5

6 Microsoft SQL Server 2005 w wersji express instalowany jest automatycznie razem z programem CDN OPT!MA na systemach Windows Vista. Na innych systemach do instalacji serwera moŝna wykorzystać odpowiedni plik bat. Dostępne są one na płycie instalacyjnej CDN OPT!MA w katalogu <CD- ROM>\setup\. Plik SQL2005Install.bat słuŝy do zainstalowania serwera z odpowiednimi parametrami dla programu CDN OPT!MA na polskiej wersji językowej systemu operacyjnego. Drugi z plików (SQL2005Install_eng.bat) naleŝy uŝyć na anglojęzycznych systemach. Domyślnie podczas instalacji loginowi serwerowemu SA (system administrator) nadawane jest puste hasło. CDN OPT!MA nowa instalacja. Aby zainstalować CDN OPT!MA wraz z SQL Serwerem 2005 naleŝy: - zaopatrzyć się w dowolną edycję serwera odpowiednio dobraną do naszych potrzeb 2, - spełnić wszystkie wymagania sprzętowe i programowe, - dokonać instalacji SQL-a 2005 i skonfigurować połączenia zdalne - zainstalować program zgodnie z instrukcją. Proces instalacji CDN OPT!MA i modele pracy nie uległy zmianie, - wykreować bazę konfiguracyjną i bazy firm, - zainstalować i skonfigurować o ile jest wymagany serwis klucza HASP Jak widać oprócz zmian w samej instalacji SQL Serwera nie zmieniło się nic w procesie instalacji samego programu, nie pojawiły się Ŝadne dodatkowe komplikacje, utrudnienia itp. CDN OPT!MA - migracja serwera bazy danych na SQL Serwer 2005 Proces migracji powinien być poprzedzony dokładnymi przemyśleniami. JeŜeli zdecydujemy się na migrację na SQL Serwer 2005 naleŝy zadbać aby ten proces przeprowadzić zgodnie z zaleceniami. Uwaga! NaleŜy zwrócić uwagę na róŝnice pomiędzy pojęciami migracji a uaktualnienia. Migracja polega na zainstalowaniu obok serwera SQL 2000 serwera SQL MoŜna to zrobić nawet na jednej maszynie a następnie przenieść bazy danych. Proces taki jest zalecany ze względów bezpieczeństwa danych i zachowania ciągłości procesów biznesowych. JeŜeli migracja się nie powiedzie ciągle będziemy mieli dostępną instancje z pracującą bazą w wersji SQL Uaktualnienie polega na zastąpieniu bieŝącej instancji serwera SQL 2000 nową instancją serwera SQL Operacja ta wiąŝe się z ryzykiem zachwiania ciągłości pracy a nawet utraty danych. Zalecamy przeprowadzenie migracji wg następujących kroków: Krok 1. NaleŜy przygotować plan migracji, który powinien zawierać datę migracji, powiadomienie uŝytkowników, wykonanie testów kompatybilności czy aplikacje będą działać z nowym środowiskiem np. Czy.NET 2.0 nie spowoduje konfliktów z innymi programami itp. Uwaga! - Pierwszym punktem planu migracji powinno być uzasadnienie czy na pewno potrzebujemy takiego procesu a następnym wykonanie przed podjęciem jakichkolwiek działań kopii zapasowych baz konfiguracyjnych i firmowych. 2 Standartowo płytka CDN OPT!MA zawiera MSDE 2000 i Net 1.1 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 6

7 Krok 2. Wstrzymujemy moŝliwość logowania się uŝytkowników do programu CDN OPT!MA. Krok 3. Przeprowadzamy operacje wykonania kopii baz danych, zarówno bazy konfiguracyjnej jak i baz firmowych. Krok 4. Instalujemy SQL Serwer w wersji 2005 wraz z komponentami zaleŝnymi i przeprowadzamy konfiguracje serwera. Krok 5. Konfigurujemy system CDN OPT!MA w celu połączenia się do nowej instancji. Krok 6. JeŜeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem odtwarzamy kopie baz danych. Dodatkowe narzędzia - SQL Server Express Utility, - Microsoft SQL Server Management Studio Express, - Upgrade Advisor Dostępne są do pobrania z Zalecane jest zainstalowanie SQL2005 Service Pack 2 wraz z udostępnianymi przez producenta poprawkami (hotfix). System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition 7

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA. Data powstania: 3.03.2008. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Połączenie do Microsoft SQL Server z poziomu CDN OPT!MA Data powstania: 3.03.2008 Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KOMUNIKACJA MIĘDZY CDN OPT!MA A SERWEREM

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2

Instrukcja użytkownika. Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Instrukcja użytkownika Comarch ERP WAMC wersja 2.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 CZYM JEST COMARCH ERP WAMC?... 3 1.2 KOMPONENTY EKRANU GŁÓWNEGO... 3 1.3 KOMPONENTY EKRANU USTAWIEŃ... 4 2 INSTALACJA COMARCH

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk

Bazy danych. Dr inż. Michał Kruk Bazy danych Dr inż. Michał Kruk Informacje o wykładzie Opis wykładu W tym module znajdziesz informację o podstawowych zadaniach administratora systemu bazodanowego. Do zadań tych należy instalacja serwera

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5. Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch CDN XL 10.5 Aktualizacja dokumentu: 2012-06-29 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości NetReporter OMÓWIENIE NetReporter to przeglądarka połączeń telefonicznych w Intranecie bądź Internecie. Jest to dodatkowy moduł rozszerzający program Telbaza SQL o możliwość błyskawicznego, samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo