Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA"

Transkrypt

1 Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA

2 Spis treści 1 SPIS TREŚCI DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER (RW ) 3 3 INSTALACJA Z ZAŁĄCZONYM PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM PRZY WŁĄCZONYM SKANOWANIU PLIKÓW SKRYPTÓW WSH INSTALACJA WIELOSTANOWISKOWA WYBÓR SYSTEMU OPERACYJNEGO DLA KOMPUTERA PRACUJĄCEGO JAKO SERWER OKREŚLENIE PARAMETRÓW SPRZĘTOWYCH KOMPUTERA MAJĄCYCH NAJWIĘKSZY WPŁYW NA PRACĘ SERWERA MSSQL... 4 Wskazówki dotyczące instalacji programu 2

3 Driver ODBC powodujący błąd przy wykonywaniu wydruków Report Writer (RW ) Na komputerze gdzie pracuje program CDN OPTIMA oraz driver ODBC do serwera MSSQL w wersji ( Plik SQLSRV32.DLL ), przy wykonywaniu wydruków w narzędziu Report Writer (RW) przetwarzających dużą ilość rekordów może pojawić się błąd sytemu przerywający wykonanie wydruku. Jest on spowodowany błędem tej wersji drivera ODBC. Program wyświetla komunikat informujący o błędzie w pliku MSVCRT.DLL lub KERNEL32.DLL. Problem rozwiązuje instalacja MDAC (Microsoft Data Access Components) w wersji 2.7 z SP1. Instalator tej wersji MDAC znajduje się na płytce instalacyjnej programu CDN OPTIMA Plik cd:\setup\mdac\mdac_typ.exe Instalacja z załączonym programem antywirusowym przy włączonym skanowaniu plików skryptów WSH System CDN Optima wykorzystuje w pracy komponenty dostarczane przez zewnętrznych producentów oprogramowania. Komponenty ten są wprowadzane do systemu przez instalator razem z plikami sytemu CDN OPT!MA. Instalowane komponenty oprócz umieszczania plików w systemie operacyjnym mogą wprowadzać wpisy do rejestrów. W technologii, w której wykonany jest instalator programu ( Windows Installer ) komponenty te załączane są jako tak zwane pliki modułów msm. W plikach tych zawarty jest algorytm całego procesu instalacji danego modułu, tworzony przez producenta komponentu. Na podstawie tych plików Windows Installer w trakcie instalacji wykonuje operacje, jakie zaprojektował dla danego komponentu jego producent. Przy konstrukcji instalatora programu wpływ na operacje jakie zaprogramowane są w plikach komponentów jest ograniczony. W szczególności komponenty msm mogą zawiera_ pliki skryptów WSH ( Windows Script Host ). Konstrukcja instalatora programu CDN OPTIMA nie powinna ingerować w uruchamianie tego typu skryptów przy instalacji zewnętrznych modułów. Niektóre programy antywirusowe np. Norton AntyVirus przy załączonym wysokim poziomie zabezpieczenia systemu operacyjnego, dokonują skanowania plików skryptów WSH przed ich uruchomieniem. W przypadku uruchamiania w skrypcie obiektów związanych z dostępem do: Rejestrów systemu lub uruchamianiem przez skrypt programów w systemie(hostshell Object) Obiektów sytemu plików ( FileSystem Object ) Programy antywirusowe zwracają ostrzegający komunikat. W przypadku wystąpienia w instalatorze pliku skryptu wywołującego takie obiekty działanie całego instalatora może zostać wstrzymane przez program skanujący skrypty z monitem o próbie uruchomienia skryptu z programu MsiExec.Exe (program przetwarzający pliki instalatora). Przy instalacji programu CDN OPTIMA tego typu problem może pojawić się w momencie konfiguracji pakietu MDAC. Wskazówki dotyczące instalacji programu 3

4 Operacje, jakie wykonuje zatrzymany skrypt, są bezpieczne dla systemu i niezbędne dla działanie programu i dlatego należy zezwolić na dalsze jego przetwarzanie. W przypadku programu Norton AntyVirus operator w menu czynność, jakie wyświetla się w momencie zatrzymania programu instalacyjnego powinien wybrać: Zezwól na przetwarzanie całego skryptu jednorazowo ( Allow the entire script once ). Skrypt będzie mógł zakończyć konfigurację komponentów bez przeszkód. Sam program CDN OPT!MA ma możliwość uruchamiania skryptów WSH z poziomu managera wydruków lub managera skryptów. W przypadku standardowego zestawu zarówno wydruków jak i skryptów zatrzymanie pracy programu przez program skanujący skrypty może nastąpić przy : 1. Uruchomieniu domyślnego skryptu dla wydruków skryptowych. Plik źródłowy OPTIMA.EXE 2. Przy wykonywaniu wydruków w trybie tekstowym. Plik źródłowy PrintTxt.exe W monicie programu skanującego należy: Wybrać opcję zezwalającą na dalsze przetwarzanie całego skryptu. Jeżeli program skanujący zezwala na to, należy dodać źródło, w którym wystąpił monit do listy programów mogących uruchamiać skrypty. Pozwoli to przy kolejnym przetwarzanie skryptu z poziomu Optima.EXE bądź PrintTxt.exe na wykonanie ich bez monitu ze strony programu skanującego. W przypadku programu Norton AntyVirus należy pozwolić na wykonywanie skryptu wybierając z menu Akcja jedną z dwóch opcji: Zezwól na przetwarzanie całego skryptu jednorazowo ( Allow the entire script once ). Autoryzuj ten skrypt ( Authorize this script ) wybranie tej opcji pozwoli zawsze uruchamiać skrypty z poziomu programu. Instalacja wielostanowiskowa. Wybór systemu operacyjnego dla komputera pracującego jako serwer. W instalacji wielostanowiskowej silnik bazy w wersji MSDE będzie przetwarzał zapytania od wielu aplikacji. Silnik bazy dla wydajniejszego przetwarzania danych wykonuje przetwarzanie zapytań wykorzystując silnie mechanizm wielowątkowości. Systemami, które najwydajniej wykonuj_ zadanie wielowątkowe są systemy typu NT. Np. Win NT 4.0, Win 2000 prof., Win XP, itp. Dla komputera, na którym pracował będzie silnik bazy w wersji MSDE w instalacji wielostanowiskowej zalecane jest użycie jednego z tych systemów operacyjnych. Określenie parametrów sprzętowych komputera mających największy wpływ na pracę serwera MSSQL. W zakresie wielkości baz typowych dla systemu CDN OPT!MA najsilniejszy wpływ na szybkość pracy silnika bazy mają 3 aspekty. Wskazówki dotyczące instalacji programu 4

5 Szybkość wymiany danych z dyskiem. Wielkość pamięci operacyjnej RAM. Szybkość pracy Procesora. Decydujący wpływa na prace serwera ma szybkość przetwarzania danych ( Szybkość procesora i szybkość wymiany danych z pamięcią RAM ). O tym który z tych parametrów w danej instalacji będzie miał największe znaczenie decyduje sposób w jaki Server MSSQL będzie obciążany. Dla instalacji pracującej z MSSQL (Standard, Enterprise ) należy wybrać systemy serwerowe Windows 2000 Server lub Windows 2003 Server. W pracy programu CDN OPT!MA można zaobserwować 2 rodzaje obciążeń serwera: 1. Instalacja, w której silnik przetwarza małą ilość baz o stosunkowo dużym rozmiarze, wykorzystywanych przez wiele stanowisk np. CDN OPT!MA zainstalowana w firmie handlowousługowej. 2. Sytuacja, w której bazy są stosunkowo niewielkie przy dużej ich ilości oraz z dużą rotacją otwieranych bazy. przykładowo instalacja w biurze rachunkowym. W scenariuszu z punktu 1 największy wpływ na pracę serwera mają ilość pamięci operacyjnej i szybkość procesora. Wymiana danych z dyskiem przy otwartej bazie i średnim obciążeniu zapisem jest de facto stosunkowo niewielka. W Scenariuszu nr 2 zwiększanie ilości pamięci operacyjnej może nie przynieść poprawy sytuacji. Częste ładowanie do pamięci obiektów baz może powodować opóźnienia w pracy całego serwera. Konieczne jest zwiększenie szybkości wymiany danych z dysku przez zastosowanie dedykowanego dysku lub macierzy w zależności od ilości baz. Możliwe jest też inne podejście, w sytuacji gdy konkretne bazy są wykorzystywane tylko przez konkretnych pracowników a ilość stanowisk nie jest duża. Wtedy rozwiązaniem jest umieszczenie bazy firm na komputerach pracowników je wykorzystujących. De facto oznacza to wykonanie wielu instalacji jednostanowiskowych. Powiązanie tych instalacji można wykonać za pomocą wspólnej bazy konfiguracyjnej, chodź nie jest to konieczne. Wskazówki dotyczące instalacji programu 5