Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących"

Transkrypt

1 Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie cyfrwej ewidencji zwierząt twarzyszących, w dalszej części dkumentu nazwanej CBD, raz materiałów edukacyjnych i prmcyjnych dla użytkwników teg systemu. Prjekt ma na celu usprawnienie dstępu d infrmacji zwierzętach i pzwli na przeprwadzanie rzbudwanej analizy danych. Ddatkwą krzyścią z utwrzenia CDB będzie ujednlicenie dstępu d infrmacji z istniejących już baz danych teg typu i scalenie ich w jeden hermetyczny, skalwalny system infrmatyczny. Na chwilę becną istnieje wiele rzprsznych baz danych zawierających infrmacje psach i ktach są t głównie bazy w urzędach miast i gmin (pwstałe ze względu na bwiązek płacania pdatku za te zwierzęta), bazy fundacji zajmujących się tą prblematyką raz bazy lkalne lecznic. Dzięki CDB wszystkie te bazy zasilą jedną centralną ewidencję, dając wszystkich zaintereswanym użytkwnikm d niej dstęp. 2. Określenie wymaganej infrastruktury technicznej System pwinien zstać zrealizwany w parciu mdel klient <-> serwer, gdzie funkcję klienta pełnić będzie przeglądarka internetwa. Tym samym będzie t system webwy, c pzwli zmaksymalizwać jeg dstępnść na wszystkich urządzeniach mbilnych i stacjnarnych pdpiętych d sieci internet. Prpnwanym rzwiązaniem prgramwym dla CDB jest twarte śrdwisk zbudwane w parciu następujące elementy składwe: Widący język prgramwania dla części serwerwej PHP w wersji 5.3 Silnik bazdanwy MySQL w wersji 5.1 Serwer WWW: Apache w wersji 2.4 System peracyjny: Linux CentOS w wersji 5.5 Standard wyknania części klienckiej: HTML5/CSS3/JAVASCRIPT

2 Baza danych ze względu na dużą ilść rekrdów pdzielna zstanie na dwie drębne instancje jednlitej strukturze danych. Jedna instancja zawierać będzie archiwum ewidencji, natmiast druga instancja zawierać będzie aktualną ewidencję. Takie rzwiązanie pzwli zptymalizwać szybkść działania całeg systemu i zapewni jeg sprawne funkcjnwanie w kresie znaczneg przyrstu danych archiwalnych. Preferwana architektura sprzętwa t dwa serwery, z czeg jeden pełnić będzie rlę prdukcyjną dla kdu aplikacji, a drugi będzie serwerem bazdanwym. Oba serwery pwinny spełniać minimalne wymagania: Lp. Opis elementów Wymagania minimalne 1. Obudwa Obudwa typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi d mntażu w szafie (zestaw d zamntwania serwerów na wysuwanych szynach w szafie teleinfrmatycznej 19, umżliwiający pełne wysunięcie budwy, śruby itp.) wyskści, nie przekraczającej 2U 2. Płyta główna Płyta główna zaprjektwana przez prducenta serwera z mżliwścią zainstalwania minimum czterech prcesrów. 3. Prcesr Cztery prcesry klasy x bitwe przeznaczne dla platfrm serwerwych wielprcesrwych (MP). Liczba rdzeni na prcesr min. 4. Prędkść prcesrów (częsttliwść) pwinna zapewniać wydajnść typu Base c najmniej na pzimie 135 pkt, według standardweg testu SPECfp_rate2006 (wydajnść ferwaneg serwera [prducent i nazwa], pwinna być ptwierdzna przez ficjalny test udstępniny na strnie 4. Pamięć Min. 16GB na każdy prcesr (z mżliwścią

3 rzbudwy d 256GB w serwerze) 5. Zabezpieczenia pamięci RAM Min. typu Registered ECC 6. pamięci RAM Min. typu Registered ECC Min. 6 gniazd PCI Express 6. G 7. Interfejsy sieciwe, interfejsy funkcjnalne Min. 4 prty Ethernet 10/100/1000 RJ-45, ddatkwy dedykwany prt Ethernetwy 10/100 sieci zarządzającej (dedykwany mduł zarządzający), min. 4 prty USB (2P+2T) raz 1 prt USB wewnętrzny 8. Karty rzszerzeń dedykwany kntrler dyskwy RAID zapewniający funkcjnalnść zabezpieczenia na pzimach: RAID 0, 1, 1E, 10, 5, 5EE, 50, 6, 60 dwa dedykwane interfejsy HBA FC 4Gb jednprtwe, w pełni kmpatybilne z macierzą FC wymieniną w niniejszej specyfikacji raz dwa 2 metrwe kable światłwdwe; dedykwany interfejs 1- prtwy (w pełni kmpatybilny) d pdłączenia bibliteki taśmwej wymieninej w niniejszej specyfikacji 9. Napęd ptyczny Wewnętrzny napęd DVD typu +/-RW 10. Dyski twarde Min. 4 napędy dyskwe każdy min. 143GB typu ht-swap SAS 2,5 min. 10krpm, z mżliwścią zainstalwania c najmniej 8-iu dysków w technlgii ht-swap SAS 11. Elementy redundantne Zasilacze z funkcjnalnścią Ht-Swap (min. 2 zasilacze), wentylatry z funkcjnalnścią Ht-Swap

4 3. Wymagana, minimalna struktura bazy danych 4. Szacwana ilść użytkwników a przepustwść łącza Szacuje się, że ilść użytkwników systemu wyniesie d 15 d 20 tyś. Wliczając w t lecznice weterynaryjne, placówki plicji, straży miejskiej raz wszystkie pzstałe placówki zaintereswane ptencjalnym dstępnem d danych zawartych w CDB. Przy załżeniu takiej ilści użytkwników bciążenie infrastruktury sprzętw-prgramwej wymagać będzie stabilneg łącza internetweg przepustwści gwarantwanej na pzimie przynajmniej 500 Mbps. 5. Szacwana ilść materiałów edukacyjnych raz szkleń Na ptrzeby szkleniwe pracwany zstanie pdręcznik użytkwnika, pisujący w spsób przystępny bsługę systemu CDB. Jeden egzemplarz pdręcznika zawierać będzie k. 30 strn. Zakładając ilść aktywnych użytkwników systemu zgdnie z pkt 3, niezbędne będzie wydrukwanie k pdręczników wraz z brszurami infrmacyjnymi. 6. Zasilenie CBD danymi

5 Oprócz zasileń draźnych przez użytkwników aktywnych, baza główna CBD pwinna zstać zasilna przez urzędy miast, które prwadzą ewidencje dla zwierząt płacnych i zarejestrwanych przez ich właścicieli w dpwiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie Miasta i Gminy. Spsób zasilania bazy przez urzędy pwinien pzwlić na hurtwe przeniesienie ewidencji wewnętrznej, prwadznej w frmie elektrnicznej. Tak więc system CDB pwinien zstać wypsażny w mduł imprtera danych dpwiednim frmacie, bezpśredni z ewidencji zwierząt w urzędzie Miasta. Dane pwinny być wysyłane w frmacie XLS/CSV i bejmwać pwinny wszystkie klumny danych z rekrdów CDB. System CDB zstanie ddatkw wypsażny w szynę prgramwą (API), która pzwli w spsób autmatyczny wczytywać dane z innych systemów infrmatycznych partnerów (np. Fundacje na rzecz chrny zwierząt). 7. Ochrna danych sbwych W związku z tym, że CDB zawierać będzie dane persnalne właścicieli zwierząt musi graniczać dstęp d danych wrażliwych, takich jak imina i nazwiska właścicieli. Dstęp d tych danych pwinien być mżliwy jedynie dla użytkwników uprzywilejwanych, m.in. dla jednstek plicji. Pnadt, aby spełnić wymagania dtyczące bezpieczeństwa, system CDB pwinien stswać się d następujących reguł: Hasła w Prtalu pwinny być przechwywane w frmie zaszyfrwanej (funkcja jednkierunkwa) wraz z elementami randmizującymi (np. salt); Prtal winien umżliwiać każdemu użytkwnikwi dstęp d jeg danych raz d danych dstępnych mu z tytułu przyznanej rli; Prtal winien uniemżliwiać jakiemuklwiek użytkwnikwi dstęp d danych d których dstęp nie zstał autryzwany; Administrwanie Prtalem pwinn być mżliwe tylk z adresów IP zapisanych w knfiguracji Prtalu; Zdalny dstęp dla administratrów winien być realizwany pprzez płączenia szyfrwane; Wszystkie lgwania d Prtalu (udane i nieudane) winny być zapisywane w dziennikach (lgach) Prtalu. 8. Wymagana funkcjnalnść systemu CBD będzie psiadała dwa rdzaje użytkwników : a) użytkwników aktywnych (zarejestrwane lecznice weterynaryjne), b) użytkwników biernych Użytkwnicy aktywni P zalgwaniu d panelu administracyjneg użytkwnicy aktywni będą mieli mżliwść : rejestracji zwierząt w systemie identyfikacji p przejściu d zakładki Zrejestruj zwierzę pprzez frmularz składający się z następujących pól:

6 - infrmacji zwierzęciu - gatunek - nr elektrniczneg transpndera - data szczepienia przeciwk wściekliźnie - infrmacji właścicielu - imię - nazwisk - PESEL - Regn (krótkie ple liczbwe) - danych adreswych właściciela - ulica (krótkie ple tekstwe) - nr lkalu (krótkie ple liczbwe) - miejscwść (krótkie ple tekstwe) - kd pcztwy (krótkie ple tekstwe w frmacie XX-XXX) - infrmacje akceptacji regulaminu (ple wybru) Na pdstawie wypełnineg frmularza twrzne będą rekrdy w CBD przeglądania istniejących rekrdów z mżliwścią filtrwania danych (na pdstawie pól frmularza rejestracji zwierząt) w zakładce Przeglądaj zwierzęta. Zakładka ta będzie przedstawiała listę istniejących rekrdów ze szczegółwymi infrmacjami dtyczącymi każdeg z nich raz przyciskami Edytuj, Archiwizuj, raz Usuń. aktualizwania/mdyfikwania istniejących rekrdów p kliknięciu przycisku Edytuj pprzez: - zmianę danych dtyczących właściciela - ddanie daty śmierci zwierzęcia, ddatkw każda mdyfikacja rekrdu zstaje zapisana, a użytkwnik dpwiednich uprawnieniach ma mżliwść wglądu w rejestr zmian dtyczących pszczególneg rekrdu archiwizacji pszczególnych rekrdów p kliknięciu przycisku Archiwizuj w dwóch wypadkach: - śmierci zwierzęcia - na wnisek właściciela, - śmierci zwierzęcia w lecznicy weterynaryjnej, ddatkw rekrdy zstają zarchiwizwane autmatycznie p upływie 20 lat d daty utwrzenia usuwania rekrdów p kliknięciu przycisku Usuń. przeglądania rekrdów zarchiwizwanych i usuniętych Makieta panelu główneg CDB

7 6.2. Użytkwnicy bierni Użytkwnicy bierni t użytkwnicy zarejestrwani w systemie CBD, są t m.in.: Schrniska dla bezdmnych zwierząt Plicja Straż miejska/gminna/wiejska Inspekcja Weterynaryjna P zalgwaniu d systemu CBD użytkwnicy bierni mają mżliwść przeglądania istniejących rekrdów raz ich filtrwanie na pdstawie danych z pól frmularza rejestracji zwierzęcia. 9. Szacwany kszt przedsięwzięcia Birąc pd uwagę pwyższą analizę kszty całej inwestycji plasują się następując: Kszt rzwiązań sprzętwych: 2x serwer parametrach nie grszych niż w pkt 3 cena za szt zł brutt Kszty rzwiązań prgramwych: 1. Stwrzenie dedykwaneg systemu infrmatyczneg parteg technlgie kreślne w pkt 3, przy załżeniu ksztów realizacji licznych w gdzinach pracy, przy czym kreślając pracchłnnść realizacji wraz z testami i wdrżeniem całeg systemu na 700 rbczgdzin, a średnią wycenę jednej gdziny pracy na 100zł nett, daje nam t cenę zł brutt. 2. Licencje na prgramwanie, ze względu na rdzaj licencji (pensurce) są bezpłatne. 3. Kszt utrzymania całeg prgramwania tj. mnitrwania serwera, knserwacji, aktualizacji prgramwania 5900 zł brutt rcznie.

8 4. Kszt klkacji serwerów w plskim DATACENTER 1700 brutt miesięcznie/ zł brutt rcznie 5. Kszt prwadzenia inflini psującej działanie systemu przez pierwsze 6 miesięcy d uruchmienia prjektu, zatrudniającej 2 knsultantów zł brutt 6. Kszt przygtwania filmików instruktażwych wraz z lektrem zł brutt. 7. Kszt pracwania drukwanej instrukcji 3600 zł brutt 8. Kszt przygtwania instrukcji i brszury infrmacyjna w frmie katalgu szyteg 40 strn z kładką zł brutt. 9. Kszt pakwania i dystrybucji instrukcji zł brutt. Łączny kszt realizacji prjektu w pierwszym rku jeg trwania wyniesie k: zł brutt Kszt utrzymania systemu w każdym klejnym rku jeg funkcjnwania wyniesie: zł brutt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo