Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji

2 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine. Wyknywanie kpii metdą ksergraficzną, ftgraficzną, a także kpiwanie na nśniku filmwym, magnetycznym lub innym, pwduje naruszenie praw autrskich niniejszej publikacji. 2 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Cmarch ERP XL Plan wydania wersji w 2013 r Lgistyka Mdelwanie prcesów Równczesna praca autmatów XL Wrk Harmngram pracy autmatu Współpraca z Cmarch ERP Optima Kadry i Płace Pełna (bustrnna) synchrnizacja struktury firmy Nwa funkcja specjalna Ddatkwe zmiany w bu systemach Imprt elementów z arkusza kalkulacyjneg na Ofertę sprzedaży Zbircze krekty rabatwe a parametr Ilść * Cena = Wartść Spis rysunków Cmarch ERP XL 3 Zmiany funkcjnalne w wersji

4 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Cmarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard Wszystk.pl Aktualna wersja Cmarch ERP e-sklep 7.0 Cmarch ERP Pulpit Kntrahenta Rzwiązania mbilne Cmarch ERP Mbilny Sprzedawca Andrid 4.5 Cmarch ERP Mbilna Flta 2.0 Cmarch ERP Mbilny Magazynier Off-line Cmarch ERP Mbilny Magazynier On-line raz Cmarch ERP Mbilny BI 2.6 Cmarch ERP Retail Cmarch ERP Optima Off-line* Cmarch ERP Optima Kadry i Płace* Intranetwe Aplikacje Pracwnicze Cmarch ERP XL Pulpit Pracwnika Obieg dkumentów w interfejsie WWW Cmarch ERP XL Business Intelligence Księga raprtów Panel Zarządzania Knfiguratr Cmarch ECM *Wersja Cmarch ERP Optima zstanie udstępnina p wydaniu Cmarch ERP XL. 4 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

5 Plan wydania wersji w 2013 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja d przepisów, które zaczną bwiązywać d r. * Wydanie przesunięt z na Duża wersja r. Zmiany w mdule Prdukcja. Dstswanie d zmian w przepisach, które zaczną bwiązywać d r. * Wydanie przesunięt z na HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja d przepisów, które zaczną bwiązywać d r. Cmarch ERP XL 5 Zmiany funkcjnalne w wersji

6 Lgistyka 1. Mdelwanie prcesów 1.1. Równczesna praca autmatów XL Wrk Twrzenie nwych autmatów XL Wrk i przypisywanie ich jak piekunów zadań W celu umżliwienia twrzenia nwych autmatów XL Wrk w Słwniku kategrii ddan nwą gałąź Mdelwanie prcesów, a w niej pdgałąź Autmaty XL Wrk. Pdczas kreacji czy knwersji bazy d gałęzi tej ddawany jest predefiniwany autmat nazwie Opiekun autmatyczny. Utwrzenie nweg autmatu dbywa się p naciśnięciu przycisku ddaj i pdaniu jeg nazwy w nw twartym knie. Rysunek 1 Ddawanie nweg Autmatu XL Wrk Spsób definiwania piekunów zadań nie uległ zmianie. Nw utwrzne autmaty są dłączane d listy dstępnej pd prawym przyciskiem myszy czy p naciśnięciu przycisku ze strzałką. 6 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

7 Rysunek 2 Okn Definicja czynnści prcesu Zadania pszczególnych autmatów mżna zbaczyć na knie Skrzynki autmatu. Dmyślnie wyświetlane są tam zadania wszystkich autmatów. W celu ułatwienia przeglądania zadań pd listą umieszczn filtr pzwalający na przeglądanie zadań wybraneg autmatu Wyknywanie zadań wybraneg autmatu W celu wyknania zadań wybraneg autmatu wystarczy wejść na kn XL Wrk Autmat, przejść na zakładkę Parametry i wybrać z listy autmat, któreg zadania chcemy wyknać. Następnie należy uruchmić autmat za pmcą przycisku Start lub Teraz. Równczesna praca autmatów mżliwa jest p uruchmieniu sbneg mdułu CDNWrk (jedneg dla każdeg autmatu) i wyknaniu czynnści wyżej pisanych. Rysunek 3 Okn XL Wrk Pdczas uruchamiania cdnwrk.exe z linii kmend mżliwe jest pdanie parametru autmat=nazwa, c spwduje, że na liście autmatów zstanie zaznaczny zadany autmat. Przykład: CDNWORK.EXE" baza=t_60 peratr=adminhasl=a startxlwrk=1 autmat= Opiekun autmatyczny 1.2. Harmngram pracy autmatu W wersji wprwadzn również mżliwść harmngramwania pracy autmatu. Harmngram mżna zdefiniwać na zakładce Harmngram na knie edycji autmatu w słwniku kategrii. Na zakładce tej znajduje się: Sekcja Okres pracy Data Rzpczęcia Data Zakńczenia Sekcja Gdziny pracy Gdzina rzpczęcia Gdzina zakńczenia Cmarch ERP XL 7 Zmiany funkcjnalne w wersji

8 Sekcja Cykl Przycisk wybru Cykl Wzrzec cyklu dzienny/tygdniwy Ple pwtarzaj c ile dni/tygdni P wybrze tygdniweg wzrca cyklu, na zakładce pjawiają się przyciski wybru dnia tygdnia. Rysunek 4 Harmngram 2. Współpraca z Cmarch ERP Optima Kadry i Płace 2.1. Pełna (bustrnna) synchrnizacja struktury firmy Zakres zmian Obecna synchrnizacja n-line pmiędzy bazami Cmarch ERP Optima raz Cmarch ERP XL pzwala na równczesny zapis części danych kadrwych w bu bazach. Warunkiem jest t, aby dane zapisywane były p strnie prgramu Cmarch ERP Optima. D danych tych należą: szerk rzumiana struktura firmy (struktura ksztwa, lkalizacje raz struktura prjektów), dane identyfikacyjne i adreswe pracwnika i inne biekty z nim pwiązane: atrybuty, lista kart RCP, frmy płatnści z bankami. Ddatkw w bu systemach mżliwe jest wyknywanie synchrnizacji na żądanie. Dzięki peracjm dstępnym w Cmarch ERP Optima mżna wyknać imprt lub eksprt tych danych, które pdlegają autmatycznej synchrnizacji. Pnieważ mechanizm synchrnizacji zstał stwrzny jednkierunkw, t gwarantuje n pprawnść danych w bu bazach tylk w sytuacji, gdy p pierwszej synchrnizacji są ne wprwadzane tylk w Cmarch ERP Optima. W przeciwnym razie mże djść d sytuacji, w której w bu bazach na tej samej liście będą znajdwały się różne wpisy. Dlateg zstał wprwadzny mechanizm pzwalający na jednznaczną identyfikację zsynchrnizwanych rekrdów. Pzwli t dzwierciedlać w bu bazach wszystkie dane, niezależnie d systemu, w którym zstały wprwadzne. W pierwszej klejnści bsłużna zstała pełna synchrnizacja działań na biektach struktury firmy, czyli: lkalizacje raz struktury wydziałów i prjektów. Pza ddawaniem i aktualizacją tych biektów, umżliwiamy również ich jednczesne usuwanie z bu baz. Uwaga: Zmiany zstaną wprwadzne w najnwszych wersjach bu systemów: Cmarch ERP XL raz Cmarch ERP Optima Pełną bsługę synchrnizacji struktury rganizacyjnej będziemy zapewniać tylk pdczas synchrnizacji wersji takich lub wyższych numerach. Jeśli zstanie uruchmina współpraca, w której c najmniej jeden z systemów będzie miał niższy numer wersji, wówczas synchrnizacja będzie wyknywana zgdnie z dtychczaswymi zasadami. 8 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

9 Ustawienia knfiguracyjne Aby synchrnizacja działała pprawnie knieczne jest ustawienie parametrów dstępu d bazy danych Cmarch ERP Optima, z którą będzie wyknywana synchrnizacja. W knfiguracji systemu umieszczne zstały nwe pla pzwalające wpisać nazwy: serwera i bazy danych Cmarch ERP Optima, lginu raz hasła użytkwnika utwrzneg na serwerze. Rysunek 5 Knfiguracja synchrnizacji bazy danych Cmarch ERP Optima Pdczas zapisywania danych przeprwadzana jest weryfikacja numeru wersji bazy danych Cmarch ERP Optima. Dla bazy w wersji lub wyższej zmiany są zapisywane. Bazy danych w niższych wersjach nie zstaną zapisane, czym użytkwnik zstanie pwiadminy specjalnym kmunikatem. Uwaga: Synchrnizacja będzie dbywała się z wykrzystaniem zlinkwaneg serwera, któreg pełna nazwa pwinna składać się z dwóch człnów: NAZWA SERWERA_Place (analgicznie jak dla prcedur imprtujących listy płac) Nwa funkcja specjalna Uruchamianie funkcji D listy funkcji specjalnych systemu Cmarch ERP XL znajdującej się w mdule Administratr zstała ddana nwa Synchrnizacja struktury rganizacyjnej. Cmarch ERP XL 9 Zmiany funkcjnalne w wersji

10 Rysunek 6 Lista funkcji specjalnych w mdule Administratr Mżliwe jest też uruchmienie tej funkcji z pzimu kna knfiguracji, p wprwadzeniu danych dtyczących serwera i bazy danych d synchrnizacji. Wówczas zalecane jest uruchmienie teg narzędzia, aby bieżąca praca na zsynchrnizwanych bazach pzbawina była błędów. Pdczas uruchamiania funkcji sprawdzane jest płączenie z bazą danych Cmarch ERP Optima. Przy mżliwym płączeniu użytkwnik dstanie infrmację, że w trakcie wyknywania funkcji w bu bazach nie pwinny być wyknywane w tym czasie żadne peracje. Uwaga: Użytkwnik wyknujący funkcję synchrnizacji pwinien zagwarantwać, aby w trakcie jej wyknywania w żadnej z baz nie były prwadzne inne działania (szczególnie na biektach synchrnizwanych). Tylk wtedy istnieje pewnść, że wartści mdyfikwane przez funkcję zstaną pprawnie zapisane. Dpier spełnienie tych warunków pzwala na rzpczęcie wyknywania pszczególnych etapów funkcji Etapy funkcji Ze względu na dużą ilść wzajemnie ze sbą pwiązanych biektów peracja synchrnizacji zstała pdzielna na kilka etapów pzwalających w dpwiedniej klejnści aktualizwać wpisy i pwiązania pmiędzy biektami. Każdy z tych etapów będzie synchrnizwał wpisy dtyczące innych biektów w następującej klejnści: Słwnik lkalizacji Centra struktury ksztów Struktura prjektów Klejne krki dla każdeg z etapów Bez względu na t, jakie biekty są synchrnizwane, każdy etap realizwany jest za pmcą tych samych krków: 10 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

11 Wyszukiwanie knfliktów, czyli błędów pwstałych w bazie danych: pwiązanie z nieistniejącymi rekrdami, pwiązanie z więcej niż jednym rekrdem, pwiązania pmiędzy rekrdami różnych danych, Rzwiązanie wszystkich knfliktów, czyli pdjęcie przez użytkwników decyzji, jakie pwiązania są prawdziwe (pprzez wskazanie dpwiednich wartści w tabelach wyświetlanych w knie synchrnizacji), Przeprwadzenie synchrnizacji danych, czyli aktualizacja w rekrdach pwiązanych raz ddanie d każdej z baz rekrdów dtychczas nie pwiązanych. Ze względu na specyficzny charakter pszczególnych biektów różny jest spsób realizacji dla każdeg z etapów. Pdczas synchrnizacji danych płaskiej strukturze, czyli słwnik lkalizacji mżliwe będzie ustawienie, czy łączne będą elementy identycznych kdach. Dla biektów strukturze wielpzimwej (centra, prjekty) przyjęt, że takie łączenie będzie dbywał się zawsze. Rysunek 7 Okn nwej funkcji i specjalnej Etap Aktualizacja słwnika lkalizacji Na etapie rzwiązywania knfliktów w specjalnych tabelach zstaną umieszczne infrmacje tych, których nie udał się autmatycznie rzwiązać, czyli: Rekrdy pwiązane wielkrtnie takie, dla których w systemie Cmarch ERP Optima istnieje tylk jeden dpwiednik; użytkwnik musi wskazać, które pwiązanie jest prawidłwe, ewentualnie usunąć wszystkie pwiązania, jeśli nie ma wśród nich żadneg prawidłweg. Rekrdy niepwiązane, identycznych kdach użytkwnik musi zmienić nazwę (Kd) biektu w Cmarch ERP XL tak, aby nie była identyczna z nazwami biektów niepwiązanych w Cmarch ERP Optima. Dpier pprawne rzwiązanie wszystkich sytuacji knfliktwych pzwala na wyknanie synchrnizacji biektów w każdym etapie z sbna, c zstaje ptwierdzne właściwym lgiem z peracji. Uwaga: Funkcja specjalna nie przewiduje usuwania żadneg rekrdu z żadnej z baz. Zstanie jedynie usunięte pwiązanie pmiędzy biektami. Cmarch ERP XL 11 Zmiany funkcjnalne w wersji

12 Synchrnizacja biektów struktury pdczas bieżącej pracy na systemie Bieżąca praca na bazach zsynchrnizwanych będzie zapewniać pełną zgdnść biektów struktury rganizacyjnej. Oznacza t, że każda peracja na biektach zsynchrnizwanych (ddawanie, mdyfikacja, usuwanie) wyknywana na jednej z baz zstanie dzwierciedlna w drugiej z nich. Usunięcie daneg biektu będzie mżliwe tylk wtedy, gdy w żadnej z baz nie zstał n już użyty, czyli czy nie istnieją pwiązania z innymi biektami, np. użycie centrum ksztweg na pzycji pisu analityczneg. Knieczne jest tutaj zapewnienie stałej łącznści pmiędzy biema bazami zsynchrnizwanymi. W przypadku braku takiej łącznści pdczas wyknywania peracji użytkwnikwi zstanie wyświetlny specjalny kmunikat. Decyzja, czy zapisać dane tylk w jednej z baz, czy zrezygnwać z wyknywania peracji, musi zstać pdjęta przez peratra. Pdczas zapisywania zmian zarówn p strnie Cmarch CDN XL, jak i Cmarch ERP Optima, system pilnuje, aby nie pwstawały knflikty (zduplikwane pwiązania lub nazwy). Jeśli knflikt zstanie wykryty, wówczas również pjawia się specjalny kmunikat, pzwalający zdecydwać użytkwnikwi wprwadzeniu zmian. W bydwu przypadkach w kmunikacie znajduje się zalecenie, aby p zapisaniu nieprawidłwych danych uruchmić funkcję specjalną Synchrnizacja struktury rganizacyjnej Ddatkwe zmiany w bu systemach Kmunikat przy uruchamianiu synchrnizacji p strnie Cmarch ERP Optima Pdczas zaznaczania w knfiguracji firmy (Płace/Parametry współpracy z XL) parametru Współpraca z systemem Cmarch ERP XL będzie wyświetlany kmunikat: Aby synchrnizacja danych kadrwych działała pprawnie należy wyknać perację pełnej synchrnizacji struktury rganizacyjnej dstępnej w funkcjach specjalnych systemu Cmarch ERP XL. Skntaktuj się z administratrem systemu Blkada zmiany płżenia centrum struktury w Cmarch ERP XL W Cmarch ERP XL dla bazy zsynchrnizwanej z Cmarch ERP Optima zstały zablkwane funkcje kpiwania raz wklejania (również przez płączenie) centrów struktury ksztwej. Jeśli w knfiguracji zstała uruchmina pełna synchrnizacja, wówczas pdczas wyknywania peracji: Wytnij, Kpiuj, Wklej, Wklej płączenie zstaje wyświetlny kmunikat: Nie mżna wyknać peracji na elementach struktury ksztwej synchrnizwanej z Cmarch ERP Optima. 3. Imprt elementów z arkusza kalkulacyjneg na Ofertę sprzedaży W wersji Cmarch ERP XL na frmatce Oferty sprzedaży ddana zstała funkcjnalnść, dzięki której mżliwym jest zaimprtwanie na dkument jak jeg elementów, pzycji z arkusza kalkulacyjneg. Opcja dstępna jest p użyciu przycisku [Imprtuj elementy z arkusza kalkulacyjneg] zlkalizwaneg w klumnie przycisków z prawej strny kna dkumentu, gdy na nagłówku dkumentu wskazany zstanie Kntrahent. Imprtwany arkusz kalkulacyjny pwinien zawierać następujące klumny wraz z nagłówkami i zachwaną ich klejnścią: KOD kd twaru, który zstanie ddany na pzycji NAZWA - nazwa twaru KODDST - kd twaru u kntrahenta NAZWADST - nazwa twaru u kntrahenta AKTUALIZACJA NAZWY - mże przyjmwać wartści 1 lub 0, czyli Prawda lub Fałsz, jeśli nie ma klumny t brana jest wartść 0 CENA - cena uzgdnina; jeśli klumna nie będzie wypełnina, wówczas pzycje będą miały cenę zgdną z dmyślną ceną twaru 12 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

13 ILOŚĆ - ilść na elemencie w jednstce zgdnej z dmyślną jednstką twaru; jeśli klumna nie zstała wypełnina wówczas ilść zstanie ustalna na pzimie Zbircze krekty rabatwe a parametr Ilść * Cena = Wartść Ze względu na specyfikę zbirczych krekt rabatwych, dtychczas pdczas twrzenia krekt dla pszczególnych transakcji bjętych rabatem System nie kntrlwał, czy p nadaniu żądaneg rabatu spełnine jest równanie IxC=W dla pszczególnych elementów. W wersji zachwanie Systemu w tym względzie zstał sparametryzwane. Na frmatkę Parametry krekty zbirczej zstał ddany nwy parametr. Rysunek 8 Parametryzacja ustalania równania IlśćxCena=Wartść na pdstawie elementu źródłweg Jeżeli Użytkwnik zaznaczy ww parametr, wówczas System generując pszczególne WZK/WZE/PZK będzie hnrwał ustawienie ww parametru na pszczególnych elementach krygwanych. Jeżeli parametr zgdnści równania na elemencie źródłwym jest włączny, wówczas System nada taki rabat, jaki jest mżliwy d nadania, aby p krekcie ww równanie nadal był spełnine. W przypadku krygwania elementu z wyłącznym parametrem równania System nada żądany rabat, nawet wówczas, gdy równanie nie będzie już spełnine. Jeżeli na frmatce jw. parametr będzie dznaczny, wówczas System nie będzie sprawdzał ustawienia równania na elementach źródłwych, udzieli rabatu nie sprawdzając równania. Dmyślnie ww parametr na frmatce jest wyłączny. Jeg ustawienie ma wpływ na zachwanie Systemu pdczas pniższych peracji, sam bwiem jeg przestawienie na frmatce nie wywłuje żadnych zmian na krekcie zbirczej: generwania krekty zbirczej z listy dkumentów peracja generuj autmatycznie dknywanej z frmatki krekty zbirczej Cmarch ERP XL 13 Zmiany funkcjnalne w wersji

14 peracja generuj ze wskazanych dknywanej z frmatki krekty zbirczej peracja przelicz dknywanej z frmatki parametry krekty. 14 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

15 Spis rysunków Rysunek 1 Ddawanie nweg Autmatu XL Wrk... 6 Rysunek 2 Okn Definicja czynnści prcesu... 7 Rysunek 3 Okn XL Wrk... 7 Rysunek 4 Harmngram... 8 Rysunek 5 Knfiguracja synchrnizacji bazy danych Cmarch ERP Optima... 9 Rysunek 6 Lista funkcji specjalnych w mdule Administratr Rysunek 7 Okn nwej funkcji i specjalnej Etap Aktualizacja słwnika lkalizacji Rysunek 8 Parametryzacja ustalania równania IlśćxCena=Wartść na pdstawie elementu źródłweg Cmarch ERP XL 15 Zmiany funkcjnalne w wersji

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0.

Biuletyn techniczny. Silnik bazy danych Microsoft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Informacje serwisowe dla Partnerów. CDN OPT!MA 14.0. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0. Silnik bazy danych Micrsft SQL Serwer 2000 + CDN OPT!MA Infrmacje serwiswe dla Partnerów. Aktualizacja: 29.07.2008 r. Cpyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo