Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji

2 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine. Wyknywanie kpii metdą ksergraficzną, ftgraficzną, a także kpiwanie na nśniku filmwym, magnetycznym lub innym, pwduje naruszenie praw autrskich niniejszej publikacji. 2 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Cmarch ERP XL Plan wydania wersji w 2013 r Lgistyka Mdelwanie prcesów Równczesna praca autmatów XL Wrk Harmngram pracy autmatu Współpraca z Cmarch ERP Optima Kadry i Płace Pełna (bustrnna) synchrnizacja struktury firmy Nwa funkcja specjalna Ddatkwe zmiany w bu systemach Imprt elementów z arkusza kalkulacyjneg na Ofertę sprzedaży Zbircze krekty rabatwe a parametr Ilść * Cena = Wartść Spis rysunków Cmarch ERP XL 3 Zmiany funkcjnalne w wersji

4 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Cmarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard Wszystk.pl Aktualna wersja Cmarch ERP e-sklep 7.0 Cmarch ERP Pulpit Kntrahenta Rzwiązania mbilne Cmarch ERP Mbilny Sprzedawca Andrid 4.5 Cmarch ERP Mbilna Flta 2.0 Cmarch ERP Mbilny Magazynier Off-line Cmarch ERP Mbilny Magazynier On-line raz Cmarch ERP Mbilny BI 2.6 Cmarch ERP Retail Cmarch ERP Optima Off-line* Cmarch ERP Optima Kadry i Płace* Intranetwe Aplikacje Pracwnicze Cmarch ERP XL Pulpit Pracwnika Obieg dkumentów w interfejsie WWW Cmarch ERP XL Business Intelligence Księga raprtów Panel Zarządzania Knfiguratr Cmarch ECM *Wersja Cmarch ERP Optima zstanie udstępnina p wydaniu Cmarch ERP XL. 4 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

5 Plan wydania wersji w 2013 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja d przepisów, które zaczną bwiązywać d r. * Wydanie przesunięt z na Duża wersja r. Zmiany w mdule Prdukcja. Dstswanie d zmian w przepisach, które zaczną bwiązywać d r. * Wydanie przesunięt z na HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja d przepisów, które zaczną bwiązywać d r. Cmarch ERP XL 5 Zmiany funkcjnalne w wersji

6 Lgistyka 1. Mdelwanie prcesów 1.1. Równczesna praca autmatów XL Wrk Twrzenie nwych autmatów XL Wrk i przypisywanie ich jak piekunów zadań W celu umżliwienia twrzenia nwych autmatów XL Wrk w Słwniku kategrii ddan nwą gałąź Mdelwanie prcesów, a w niej pdgałąź Autmaty XL Wrk. Pdczas kreacji czy knwersji bazy d gałęzi tej ddawany jest predefiniwany autmat nazwie Opiekun autmatyczny. Utwrzenie nweg autmatu dbywa się p naciśnięciu przycisku ddaj i pdaniu jeg nazwy w nw twartym knie. Rysunek 1 Ddawanie nweg Autmatu XL Wrk Spsób definiwania piekunów zadań nie uległ zmianie. Nw utwrzne autmaty są dłączane d listy dstępnej pd prawym przyciskiem myszy czy p naciśnięciu przycisku ze strzałką. 6 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

7 Rysunek 2 Okn Definicja czynnści prcesu Zadania pszczególnych autmatów mżna zbaczyć na knie Skrzynki autmatu. Dmyślnie wyświetlane są tam zadania wszystkich autmatów. W celu ułatwienia przeglądania zadań pd listą umieszczn filtr pzwalający na przeglądanie zadań wybraneg autmatu Wyknywanie zadań wybraneg autmatu W celu wyknania zadań wybraneg autmatu wystarczy wejść na kn XL Wrk Autmat, przejść na zakładkę Parametry i wybrać z listy autmat, któreg zadania chcemy wyknać. Następnie należy uruchmić autmat za pmcą przycisku Start lub Teraz. Równczesna praca autmatów mżliwa jest p uruchmieniu sbneg mdułu CDNWrk (jedneg dla każdeg autmatu) i wyknaniu czynnści wyżej pisanych. Rysunek 3 Okn XL Wrk Pdczas uruchamiania cdnwrk.exe z linii kmend mżliwe jest pdanie parametru autmat=nazwa, c spwduje, że na liście autmatów zstanie zaznaczny zadany autmat. Przykład: CDNWORK.EXE" baza=t_60 peratr=adminhasl=a startxlwrk=1 autmat= Opiekun autmatyczny 1.2. Harmngram pracy autmatu W wersji wprwadzn również mżliwść harmngramwania pracy autmatu. Harmngram mżna zdefiniwać na zakładce Harmngram na knie edycji autmatu w słwniku kategrii. Na zakładce tej znajduje się: Sekcja Okres pracy Data Rzpczęcia Data Zakńczenia Sekcja Gdziny pracy Gdzina rzpczęcia Gdzina zakńczenia Cmarch ERP XL 7 Zmiany funkcjnalne w wersji

8 Sekcja Cykl Przycisk wybru Cykl Wzrzec cyklu dzienny/tygdniwy Ple pwtarzaj c ile dni/tygdni P wybrze tygdniweg wzrca cyklu, na zakładce pjawiają się przyciski wybru dnia tygdnia. Rysunek 4 Harmngram 2. Współpraca z Cmarch ERP Optima Kadry i Płace 2.1. Pełna (bustrnna) synchrnizacja struktury firmy Zakres zmian Obecna synchrnizacja n-line pmiędzy bazami Cmarch ERP Optima raz Cmarch ERP XL pzwala na równczesny zapis części danych kadrwych w bu bazach. Warunkiem jest t, aby dane zapisywane były p strnie prgramu Cmarch ERP Optima. D danych tych należą: szerk rzumiana struktura firmy (struktura ksztwa, lkalizacje raz struktura prjektów), dane identyfikacyjne i adreswe pracwnika i inne biekty z nim pwiązane: atrybuty, lista kart RCP, frmy płatnści z bankami. Ddatkw w bu systemach mżliwe jest wyknywanie synchrnizacji na żądanie. Dzięki peracjm dstępnym w Cmarch ERP Optima mżna wyknać imprt lub eksprt tych danych, które pdlegają autmatycznej synchrnizacji. Pnieważ mechanizm synchrnizacji zstał stwrzny jednkierunkw, t gwarantuje n pprawnść danych w bu bazach tylk w sytuacji, gdy p pierwszej synchrnizacji są ne wprwadzane tylk w Cmarch ERP Optima. W przeciwnym razie mże djść d sytuacji, w której w bu bazach na tej samej liście będą znajdwały się różne wpisy. Dlateg zstał wprwadzny mechanizm pzwalający na jednznaczną identyfikację zsynchrnizwanych rekrdów. Pzwli t dzwierciedlać w bu bazach wszystkie dane, niezależnie d systemu, w którym zstały wprwadzne. W pierwszej klejnści bsłużna zstała pełna synchrnizacja działań na biektach struktury firmy, czyli: lkalizacje raz struktury wydziałów i prjektów. Pza ddawaniem i aktualizacją tych biektów, umżliwiamy również ich jednczesne usuwanie z bu baz. Uwaga: Zmiany zstaną wprwadzne w najnwszych wersjach bu systemów: Cmarch ERP XL raz Cmarch ERP Optima Pełną bsługę synchrnizacji struktury rganizacyjnej będziemy zapewniać tylk pdczas synchrnizacji wersji takich lub wyższych numerach. Jeśli zstanie uruchmina współpraca, w której c najmniej jeden z systemów będzie miał niższy numer wersji, wówczas synchrnizacja będzie wyknywana zgdnie z dtychczaswymi zasadami. 8 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

9 Ustawienia knfiguracyjne Aby synchrnizacja działała pprawnie knieczne jest ustawienie parametrów dstępu d bazy danych Cmarch ERP Optima, z którą będzie wyknywana synchrnizacja. W knfiguracji systemu umieszczne zstały nwe pla pzwalające wpisać nazwy: serwera i bazy danych Cmarch ERP Optima, lginu raz hasła użytkwnika utwrzneg na serwerze. Rysunek 5 Knfiguracja synchrnizacji bazy danych Cmarch ERP Optima Pdczas zapisywania danych przeprwadzana jest weryfikacja numeru wersji bazy danych Cmarch ERP Optima. Dla bazy w wersji lub wyższej zmiany są zapisywane. Bazy danych w niższych wersjach nie zstaną zapisane, czym użytkwnik zstanie pwiadminy specjalnym kmunikatem. Uwaga: Synchrnizacja będzie dbywała się z wykrzystaniem zlinkwaneg serwera, któreg pełna nazwa pwinna składać się z dwóch człnów: NAZWA SERWERA_Place (analgicznie jak dla prcedur imprtujących listy płac) Nwa funkcja specjalna Uruchamianie funkcji D listy funkcji specjalnych systemu Cmarch ERP XL znajdującej się w mdule Administratr zstała ddana nwa Synchrnizacja struktury rganizacyjnej. Cmarch ERP XL 9 Zmiany funkcjnalne w wersji

10 Rysunek 6 Lista funkcji specjalnych w mdule Administratr Mżliwe jest też uruchmienie tej funkcji z pzimu kna knfiguracji, p wprwadzeniu danych dtyczących serwera i bazy danych d synchrnizacji. Wówczas zalecane jest uruchmienie teg narzędzia, aby bieżąca praca na zsynchrnizwanych bazach pzbawina była błędów. Pdczas uruchamiania funkcji sprawdzane jest płączenie z bazą danych Cmarch ERP Optima. Przy mżliwym płączeniu użytkwnik dstanie infrmację, że w trakcie wyknywania funkcji w bu bazach nie pwinny być wyknywane w tym czasie żadne peracje. Uwaga: Użytkwnik wyknujący funkcję synchrnizacji pwinien zagwarantwać, aby w trakcie jej wyknywania w żadnej z baz nie były prwadzne inne działania (szczególnie na biektach synchrnizwanych). Tylk wtedy istnieje pewnść, że wartści mdyfikwane przez funkcję zstaną pprawnie zapisane. Dpier spełnienie tych warunków pzwala na rzpczęcie wyknywania pszczególnych etapów funkcji Etapy funkcji Ze względu na dużą ilść wzajemnie ze sbą pwiązanych biektów peracja synchrnizacji zstała pdzielna na kilka etapów pzwalających w dpwiedniej klejnści aktualizwać wpisy i pwiązania pmiędzy biektami. Każdy z tych etapów będzie synchrnizwał wpisy dtyczące innych biektów w następującej klejnści: Słwnik lkalizacji Centra struktury ksztów Struktura prjektów Klejne krki dla każdeg z etapów Bez względu na t, jakie biekty są synchrnizwane, każdy etap realizwany jest za pmcą tych samych krków: 10 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

11 Wyszukiwanie knfliktów, czyli błędów pwstałych w bazie danych: pwiązanie z nieistniejącymi rekrdami, pwiązanie z więcej niż jednym rekrdem, pwiązania pmiędzy rekrdami różnych danych, Rzwiązanie wszystkich knfliktów, czyli pdjęcie przez użytkwników decyzji, jakie pwiązania są prawdziwe (pprzez wskazanie dpwiednich wartści w tabelach wyświetlanych w knie synchrnizacji), Przeprwadzenie synchrnizacji danych, czyli aktualizacja w rekrdach pwiązanych raz ddanie d każdej z baz rekrdów dtychczas nie pwiązanych. Ze względu na specyficzny charakter pszczególnych biektów różny jest spsób realizacji dla każdeg z etapów. Pdczas synchrnizacji danych płaskiej strukturze, czyli słwnik lkalizacji mżliwe będzie ustawienie, czy łączne będą elementy identycznych kdach. Dla biektów strukturze wielpzimwej (centra, prjekty) przyjęt, że takie łączenie będzie dbywał się zawsze. Rysunek 7 Okn nwej funkcji i specjalnej Etap Aktualizacja słwnika lkalizacji Na etapie rzwiązywania knfliktów w specjalnych tabelach zstaną umieszczne infrmacje tych, których nie udał się autmatycznie rzwiązać, czyli: Rekrdy pwiązane wielkrtnie takie, dla których w systemie Cmarch ERP Optima istnieje tylk jeden dpwiednik; użytkwnik musi wskazać, które pwiązanie jest prawidłwe, ewentualnie usunąć wszystkie pwiązania, jeśli nie ma wśród nich żadneg prawidłweg. Rekrdy niepwiązane, identycznych kdach użytkwnik musi zmienić nazwę (Kd) biektu w Cmarch ERP XL tak, aby nie była identyczna z nazwami biektów niepwiązanych w Cmarch ERP Optima. Dpier pprawne rzwiązanie wszystkich sytuacji knfliktwych pzwala na wyknanie synchrnizacji biektów w każdym etapie z sbna, c zstaje ptwierdzne właściwym lgiem z peracji. Uwaga: Funkcja specjalna nie przewiduje usuwania żadneg rekrdu z żadnej z baz. Zstanie jedynie usunięte pwiązanie pmiędzy biektami. Cmarch ERP XL 11 Zmiany funkcjnalne w wersji

12 Synchrnizacja biektów struktury pdczas bieżącej pracy na systemie Bieżąca praca na bazach zsynchrnizwanych będzie zapewniać pełną zgdnść biektów struktury rganizacyjnej. Oznacza t, że każda peracja na biektach zsynchrnizwanych (ddawanie, mdyfikacja, usuwanie) wyknywana na jednej z baz zstanie dzwierciedlna w drugiej z nich. Usunięcie daneg biektu będzie mżliwe tylk wtedy, gdy w żadnej z baz nie zstał n już użyty, czyli czy nie istnieją pwiązania z innymi biektami, np. użycie centrum ksztweg na pzycji pisu analityczneg. Knieczne jest tutaj zapewnienie stałej łącznści pmiędzy biema bazami zsynchrnizwanymi. W przypadku braku takiej łącznści pdczas wyknywania peracji użytkwnikwi zstanie wyświetlny specjalny kmunikat. Decyzja, czy zapisać dane tylk w jednej z baz, czy zrezygnwać z wyknywania peracji, musi zstać pdjęta przez peratra. Pdczas zapisywania zmian zarówn p strnie Cmarch CDN XL, jak i Cmarch ERP Optima, system pilnuje, aby nie pwstawały knflikty (zduplikwane pwiązania lub nazwy). Jeśli knflikt zstanie wykryty, wówczas również pjawia się specjalny kmunikat, pzwalający zdecydwać użytkwnikwi wprwadzeniu zmian. W bydwu przypadkach w kmunikacie znajduje się zalecenie, aby p zapisaniu nieprawidłwych danych uruchmić funkcję specjalną Synchrnizacja struktury rganizacyjnej Ddatkwe zmiany w bu systemach Kmunikat przy uruchamianiu synchrnizacji p strnie Cmarch ERP Optima Pdczas zaznaczania w knfiguracji firmy (Płace/Parametry współpracy z XL) parametru Współpraca z systemem Cmarch ERP XL będzie wyświetlany kmunikat: Aby synchrnizacja danych kadrwych działała pprawnie należy wyknać perację pełnej synchrnizacji struktury rganizacyjnej dstępnej w funkcjach specjalnych systemu Cmarch ERP XL. Skntaktuj się z administratrem systemu Blkada zmiany płżenia centrum struktury w Cmarch ERP XL W Cmarch ERP XL dla bazy zsynchrnizwanej z Cmarch ERP Optima zstały zablkwane funkcje kpiwania raz wklejania (również przez płączenie) centrów struktury ksztwej. Jeśli w knfiguracji zstała uruchmina pełna synchrnizacja, wówczas pdczas wyknywania peracji: Wytnij, Kpiuj, Wklej, Wklej płączenie zstaje wyświetlny kmunikat: Nie mżna wyknać peracji na elementach struktury ksztwej synchrnizwanej z Cmarch ERP Optima. 3. Imprt elementów z arkusza kalkulacyjneg na Ofertę sprzedaży W wersji Cmarch ERP XL na frmatce Oferty sprzedaży ddana zstała funkcjnalnść, dzięki której mżliwym jest zaimprtwanie na dkument jak jeg elementów, pzycji z arkusza kalkulacyjneg. Opcja dstępna jest p użyciu przycisku [Imprtuj elementy z arkusza kalkulacyjneg] zlkalizwaneg w klumnie przycisków z prawej strny kna dkumentu, gdy na nagłówku dkumentu wskazany zstanie Kntrahent. Imprtwany arkusz kalkulacyjny pwinien zawierać następujące klumny wraz z nagłówkami i zachwaną ich klejnścią: KOD kd twaru, który zstanie ddany na pzycji NAZWA - nazwa twaru KODDST - kd twaru u kntrahenta NAZWADST - nazwa twaru u kntrahenta AKTUALIZACJA NAZWY - mże przyjmwać wartści 1 lub 0, czyli Prawda lub Fałsz, jeśli nie ma klumny t brana jest wartść 0 CENA - cena uzgdnina; jeśli klumna nie będzie wypełnina, wówczas pzycje będą miały cenę zgdną z dmyślną ceną twaru 12 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

13 ILOŚĆ - ilść na elemencie w jednstce zgdnej z dmyślną jednstką twaru; jeśli klumna nie zstała wypełnina wówczas ilść zstanie ustalna na pzimie Zbircze krekty rabatwe a parametr Ilść * Cena = Wartść Ze względu na specyfikę zbirczych krekt rabatwych, dtychczas pdczas twrzenia krekt dla pszczególnych transakcji bjętych rabatem System nie kntrlwał, czy p nadaniu żądaneg rabatu spełnine jest równanie IxC=W dla pszczególnych elementów. W wersji zachwanie Systemu w tym względzie zstał sparametryzwane. Na frmatkę Parametry krekty zbirczej zstał ddany nwy parametr. Rysunek 8 Parametryzacja ustalania równania IlśćxCena=Wartść na pdstawie elementu źródłweg Jeżeli Użytkwnik zaznaczy ww parametr, wówczas System generując pszczególne WZK/WZE/PZK będzie hnrwał ustawienie ww parametru na pszczególnych elementach krygwanych. Jeżeli parametr zgdnści równania na elemencie źródłwym jest włączny, wówczas System nada taki rabat, jaki jest mżliwy d nadania, aby p krekcie ww równanie nadal był spełnine. W przypadku krygwania elementu z wyłącznym parametrem równania System nada żądany rabat, nawet wówczas, gdy równanie nie będzie już spełnine. Jeżeli na frmatce jw. parametr będzie dznaczny, wówczas System nie będzie sprawdzał ustawienia równania na elementach źródłwych, udzieli rabatu nie sprawdzając równania. Dmyślnie ww parametr na frmatce jest wyłączny. Jeg ustawienie ma wpływ na zachwanie Systemu pdczas pniższych peracji, sam bwiem jeg przestawienie na frmatce nie wywłuje żadnych zmian na krekcie zbirczej: generwania krekty zbirczej z listy dkumentów peracja generuj autmatycznie dknywanej z frmatki krekty zbirczej Cmarch ERP XL 13 Zmiany funkcjnalne w wersji

14 peracja generuj ze wskazanych dknywanej z frmatki krekty zbirczej peracja przelicz dknywanej z frmatki parametry krekty. 14 Cmarch ERP XL Zmiany funkcjnalne w wersji

15 Spis rysunków Rysunek 1 Ddawanie nweg Autmatu XL Wrk... 6 Rysunek 2 Okn Definicja czynnści prcesu... 7 Rysunek 3 Okn XL Wrk... 7 Rysunek 4 Harmngram... 8 Rysunek 5 Knfiguracja synchrnizacji bazy danych Cmarch ERP Optima... 9 Rysunek 6 Lista funkcji specjalnych w mdule Administratr Rysunek 7 Okn nwej funkcji i specjalnej Etap Aktualizacja słwnika lkalizacji Rysunek 8 Parametryzacja ustalania równania IlśćxCena=Wartść na pdstawie elementu źródłweg Cmarch ERP XL 15 Zmiany funkcjnalne w wersji

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjnalnści Opis prgramu B2B by CTI t system B2B usprawniający prces realizacji zamówień za pśrednictwem Internetu. Składa się z dwóch pdstawwych elementów: Panelu B2B przeznaczneg d

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przygotowaniu systemu Comarch ERP Optima wersja do wymagań RODO

Oświadczenie o przygotowaniu systemu Comarch ERP Optima wersja do wymagań RODO Ogólne Rzprządzenie Ochrnie Danych - RODO (wł. Rzprządzenie Parlamentu Eurpejskieg i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie chrny sób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych sbwych

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania GIIF System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania wersja 5.15.2.4 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 11.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Odwrotne obciążenie - ewidencja księgowa

Sage Symfonia Odwrotne obciążenie - ewidencja księgowa Sage Symfnia Odwrtne bciążenie - ewidencja księgwa 1 Wstęp... 2 2 Ewidencja w Sage Symfnia Finanse i Księgwść... 3 2.1 EWIDENCJA KSIĘGOWA U SPRZEDAWCY... 3 2.2 EWIDENCJA KSIĘGOWA U NABYWCY... 5 3 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... Ultka Wersja 7.7 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... 6 1 NOWOŚCI... 7 1.1 TREŚCI INFORMACJI FORMALNYCH ORAZ NIEFORMALNYCH... 7 1.2 NOWY PLUGIN

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Opis Modułu BFG-Informacje

Opis Modułu BFG-Informacje Opis Mdułu BFG-Infrmacje Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszeg dkumentu, nie

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... Ultka Wersja 7.8 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... 6 1 NOWOŚCI... 7 1.1 ZAMÓWIENIE. TERMIN DOSTAWY I PŁATNOŚCI... 7 1.1.1 DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo